Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling"

Transkript

1 Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012

2

3 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4 PROFIL OCH VARUMÄRKE...5 MÄTBARA MÅL...7 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...8 PRODUKTUTVECKLING...9 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER PRODUKT- OCH MARKNADSMATRISEN VÅR AFFÄRSMODELL FÖR UTVECKL ING STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE 1 DESTINATIONSORGANISATION UTVECKLINGSOMRÅDE 1.1 GEMENSAM BOKNING UTVECKLINGSOMRÅDE 1.2 GEMENSAM MARKNADSFÖRING STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE 2 PRODUKTUTVECKLING OCH PAKETERING PRODUKTUTVECKLING UTVECKLINGSOMRÅDE 2.1 KVALITETSSYSTEM STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE 3 TILLGÄNGLIGHET OCH INFRASTRUKTUR... 21

4 Turismstrategi Sorsele

5 Inledning en strategisk plan för Destination Sorsele Grattis, Du som håller den här strategiska planen i din hand är en viktig del i världens största och snabbast växande näring, besöksnäringen! Idag står 5 % av jordens befolkning för 95 % av allt resande. Enligt alla prognoser kommer detta antal att fördubblas under det kommande decenniet. Enligt WTO (World Tourism Organisation) kommer den årliga tillväxttakten att vara mellan 4-8 %. Strategiplanen är ett dokument som ska leva i flera år framöver. Det innebär att den inte innehåller konkreta aktiviteter och projekt. Dessa kommer vi att konkretisera i årliga handlingsplaner och utvecklingsplaner. Strategigruppen Magnus Bidner, Hushållningssällskapet Mattias Bäcklund, Ica Sorsele Elenor Gustavsson, Sorsele River Hotel Patric Gustavsson, Sorsele Buss & Taxi Inger Hellman, RenSame i Vindelfjällen Bodil Häggström, Rock out wild Osvald Jonsson, Fjällhästen AB Paul Keller, Swedish Freetime Ingrid Pilto, Fjällrenen AB/Piltos Goda Erik Sandström, Grannäs intresseförening Mattias Schnyder, Erlebnis-Wildnis Robert Wäckerlin, Änglagård Carina Öjeryd, Öjeryds lantbruk Turismstrategi Sorsele 3

6 Vision Sorseles turistiska Vision Vår vision är det vi verkligen önskar stå för och kännetecknas av i framtiden, baserat på den gemensamma bild av vårt nuläge och vår potential som vi tillsammans har tagit fram i analysarbetet. Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna som ger oss energi och riktning för utveckling och marknadsföring av turismen i Sorsele. En vision är vår gemensamma bild av ett önskvärt framtida tillstånd. Sorseles gemensamma turistiska vision är: Visionen bygger på begrepp och kärnvärden som många ålänningar i arbetet har lyft fram och tyckt varit viktiga när vi beskriver vårt framtida tillstånd: Samarbete. Turistiska produkter skapas i samarbete mellan företag. Det finns få företag som själva äger hela den upplevelse som gästerna kommer hit för. Det är vår övertygelse att vi måste bli ännu bättre på kommersiellt samarbete för att lyckas utveckla turismen i Sorsele. Generös. Att vara generös är inte samma sak som att skänka bort saker. Generositet som vi beskriver det är att ge lite extra en berättelse som bygden, ett leende, ett fisketips. Det är ofta med dessa små detaljer som vi skapar minnen. Upplevelser av hög kvalitet. Våra gästers krav ökar hela tiden. Förväntningarna på oss som destination är att vi ska tillhandahålla tydliga, bokningsbara erbjudanden. Våra teman visar vilka affärsområden vi ska arbeta med. Natur och kultur. Vi ska arbeta med de unika förutsättningar vi har. Vindelfjällens natur och fjällfolkens kultur och historia är våra unika möjligheter. De komponenterna ska vi bygga in i alla våra uppelvelser. Turismstrategi Sorsele

7 Profil och varumärke Profileringen av Sorsele som turistdestination är vårt fokus i den här processen. Profilering är allt det vi gör för att stärka vår position på marknaden, grunden för den attraktionskraft vi önskar skapa. Det vi önskar att våra prioriterade marknader och målgrupper förknippar oss med. Det är vårt recept för hur vi ska attrahera fler besökare och säkerställa att vi når vår vision. Profilen ska lyfta fram vår unicitet och relativa konkurrensfördela. Profilen ska göra att vi så tydligt som möjligt särskiljer oss från våra konkurrenter och skapar tydlighet i vårt erbjudande och en unik plats i våra målgruppers medvetande. Kärnvärden Våra kärnvärden är grunden för vårt turistiska varumärke och ska stärka vår attraktionskraft. De ska lyfta fram vår unicitet och vår identitet. De ska vara vägledande i vår marknadskommunikation, likväl som i utvecklingen av våra erbjudanden. Generös. Att vara generös är inte samma sak som att skänka bort saker. Generositet som vi beskriver det är att ge lite extra en berättelse som bygden, ett leende, ett fisketips. Det är ofta med dessa små detaljer som vi skapar minnen. Det vilda. Vi har en unik natur, med en oreglerad älv och Vindelfjällens naturreservat som arena för våra upplevelser. Frihet. Vidderna, storheten och möjligheten att vara sig själv är en av våra största konkurrensfördelar. Äkthet. Äktheten gäller både det vi levererar och oss själva. Vi ska sälja den sanna historien om vår kultur och historia, och den lokala maten från en orörd natur. Turismstrategi Sorsele 5

8 Profilbärare För att tydliggöra och synliggöra destinationens profil och huvudbudskap använder vi profilbärare som symboliserar och förmedlar detta. Profilbärarnas främsta uppgift är att skapa lyskraft och publicitet samt ett ökat intresse för Sorsele. Profilbärarna är inte nödvändigtvis det som drar flest besökare utan ska främst skapa publicitet och intresse. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända. Det är mixen av våra profilbärare samt starka argument och budskap som gör oss unika. Levande samisk kultur Vilda vindelälven med Älvkungen Ammarnäsöringen det vilda fisket Rock out wild Närproducerat mathantverk Vindelfjällen Position Den plats vi skall ta, relativt våra konkurrenter, på våra utvalda marknader och hos våra prioriterade målgrupper Positionen anger hur destinationen Sorsele relateras och betraktas i jämförelse med andra platser. Ofta uttrycks positionen i en kommunikativ devis för att skapa en mental igenkänning i omvärldens medvetande. Positionen sammanfattar kärnvärden Vi har valt en position som vi är övertygade om kommer att efterfrågas allt mer i framtiden. Positionen är noden av de fyra kärnvärdena, vilka i sin tur är sammanfattningen av alla värdeord och styrkor Sorsele representerar. Turismstrategi Sorsele

9 Mätbara mål Visionen är en viktig ledstjärna, men för att verkligen åstadkomma förändring måste vi också sätta upp konkreta mål på kort och på lång sikt. När vi har formulerat konkreta mål för det vi vill upnå blir det enkelt att formulera strategier för hur vi når målen. Sammanfattningsvis står Sorsele inför ett gediget utvecklingsarbete inom sin besöksnäring. Det gäller att leva upp till varumärket och samtidigt vara konsekvent i de budskap man förmedlar om målen ska uppnås. Effektmål De viktigaste indikatorerna som vi ska mäta på lång sikt är: Kundnöjdhet befintliga gäster (målformulering kräver en basmätning) Omsättning totalt och per gästnatt (Mål 2020 dubblerad omsättning i turismen) Marknadskännedom om destinationen i Sverige (målformulering kräver en basmätning) Dessa bryts ner till årliga mål i en handlingsplan. För år 1 är målen: Organisation/nav på plats dec 2012 med minst 50 företag och kommunen som ägare/intressenter 20 antal säljbara produkter, minst ett per tema 10 produkter som produceras i samverkan mellan minst två företag våren/vintern Gästnätterna ska öka med 20% till 2015 Turismstrategi Sorsele 7

10 Utbud produkter, tjänster och upplevelser När det gäller vårt utbud i form av produkter och tjänster behöver vi bli tydligare och vassare. Vi måste ta fram fler bokningsbara prissatta paketerade erbjudanden för de marknader och målgrupper vi prioriterat. Här innebär det strategiska arbetet att bland annat identifiera vilka teman vi i Sorsele har naturliga förutsättningar att skapa tydliga, paketerade erbjudanden inom. Människor reser idag allt mer utifrån sina intressen och värderingar och det måste vi beakta och underlätta för. Genom tydliga teman kan vi också skapa reseanledningar under nya säsonger. Produktutvecklingen utgår ifrån målgruppernas behov och intressen, inte efter våra egna. Utbudspyramiden ovan har varit vår modell för strategiutvecklingen för hur vi ska tydliggöra Sorsele och vårt turistiska utbud. Pyramiden blir nu det verktyg för produktutveckling, paketering och marknadsföring som vi verkar efter. Vår utmaning är att skapa en rörelse uppåt i pyramiden, och gå till tydliga paketerade erbjudanden och ett utbud som är lätt för kunden att köpa. För att underlätta för våra potentiella besökare har vi valt att gruppera våra erbjudanden i sex övergripande teman. Temana kan ses som Sorseles affärsområden här har vi förutsättningar att skapa konkurrenskraftiga erbjudanden. Våra teman är: Fiske Evenemang Natur och äventyr barmark Natur och äventyr vinter Alla teman ska ha en gemensam byggsten vi ska arbeta med fjällfolkens kultur och historia som en bärande del i allt vi gör. Turismstrategi Sorsele

11 Profilbärare För varje tema finns också profilbärare de företeelser, produkter eller platser som idag gestaltar våra teman på ett bra sätt, och kan användas för att sälja in Sorseles övriga utbud. Profilbärarnas främsta uppgift är att skapa lyskraft och publicitet samt ett ökat intresse för Sorsele. Profilbärarna är inte nödvändigtvis det som drar flest besökare utan ska främst skapa publicitet och intresse. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända. Det är mixen av våra profilbärare samt starka argument och budskap som gör oss unika. Vi vill gärna se fler profilbärare i skyltfönstret. Produktutveckling Sorsele behöver fler entreprenörer som skapar produkter, tjänster och upplevelser för de målgrupper som har identifierats. Det finns en stor potential som inte är utnyttjad. Vi måste tydliggöra vilket utbud som saknas och vilka affärsmöjligheter som finns och främja nyföretagande, etableringar och produktutveckling inom dessa områden. Som hjälpmedel för vår produktutveckling och paketering har vi sammanställt en preliminär PM-matris (produkt - & marknadsmatris). Matrisen utgår från utbudspyramiden och är ett förtydligande av reseanledningar och teman samt vilka profilbärare som ska symbolisera och synliggöra teman för att skapa intresse och locka fler besökare till Sorsele. Fjällfolkets kultur & historia bas för alla produkter Teman Fiske Evenemang Natur & äventyr barmark Natur & äventyr vinter Profilbärare Ammarnäs-öring Harr i strömmande vatten Lax Unikt sjöfiske Vindelälvsdraget Rock out wild Pärfestival Kungsledenrännet Holmen gungar Talludden Vindelfjällen Vindelälven Båtturer Kungsleden Nalovardo Vindelfjällen Näsberget Hundspann Säsong Juni-september Helår Juni-oktober November-maj Första produkt/ reseanledning Skapa möjligheter till enkelt familjefiske som inte stör de som vill investera i exklusivt fiske Kombiprodukt: evenemang förlängt med upplevelser, som R.O.W + fiske Guidade temaupplevelser, turer med bra lokal mat och boende Alpinåkning utan köer Turer med guidning & lokal mat med hundsläde, skoter eller skidor Turismstrategi Sorsele 9

12 Marknader och målgrupper Utmaningen att välja och välja bort Att utveckla affärerna i besöksnäringen kräver att vi blir tydliga. För vilka ska vi vara det mest attraktiva resmålet? Modellen nedan visar hur vi arbetat i strategin med hjälp av marknadsundersökningar och fakta har vi prioriterat de marknader och de målgrupper vi vill kommunicera med och skapa ett bra utbud för. Våra gemensamma resurser för marknadsföring är begränsade och det är därför viktigt att vi prioriterar och fokuserar vår marknadsbearbetning till utvalda geografiska marknader och målgrupper som ger flest besökare till Sorsele i förhållande till insatsen. Våra val av marknader och målgrupper betyder inte att vi är ointresserade av besökare från andra områden eller att vi inte vill uppmuntra aktörer som har andra marknader än våra gemensamma. Marknader och målgrupper liten ordförklaring och beskrivning Active Family Karakteristiskt för aktiva familjesegmentet är att de har ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. Under semestern vill de umgås och uppleva saker med familj och vänner. De värdesätter stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. Whops (wealthy healthy older people) Segmentet kännetecknas av att de är vitala och friska, har god ekonomi och oftast är äldre par med utflugna barn. Under de närmaste åren kommer delar av denna så kallade rekordgeneration att gå i pension. Karakteristisk för whops är att de har ett starkt intresse för kultur och naturupplevelser. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära nya saker. Främsta Turismstrategi Sorsele

13 reseanledningen är att uppleva naturen gärna med en kombination av lättare aktiviteter (vandra, kanota, cykla) med bra boende och mat. De är också kulturintresserade, vill besöka sevärdheter, och uppleva den lokala stämningen. MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events) Marknaden för möten har förändrats de senaste åren. Karakteristiskt är att kostnadsoch tidseffektivitet efterfrågas vilket lett till kortare möten med färre deltagare men som deltar mer aktivt. Segmentet ställer höga krav på tillgänglighet och säkerhet. De vill ha kreativa arrangemang och stort utbud av spännande kringaktiviteter. Några framgångsfaktorer enligt utländska arrangörer är hög tillgänglighet, annorlunda resmål, spännande aktiviteter och mycket hög standard på faciliteter och mat. Produkt- och marknadsmatrisen Nedan har vi kompletterat matrisen med varje temas prioriterade marknader och målgrupper. Fjällfolkets kultur & historia bas för alla produkter Teman Fiske Evenemang Natur & äventyr barmark Natur & äventyr vinter Profilbärare Ammarnäs-öring Harr i strömmande vatten Lax Unikt sjöfiske Vindelälvsdraget Rock out wild Pärfestival Kungsledenrännet Holmen gungar Talludden Vindelfjällen Vindelälven Båtturer Kungsleden Nalovardo Vindelfjällen Näsberget Hundspann Säsong Juni-september Helår Juni-oktober November-maj Första produkt/ reseanledning Skapa möjligheter till enkelt familjefiske som inte stör de som vill investera i exklusivt fiske Kombiprodukt: evenemang förlängt med upplevelser, som R.O.W + fiske Guidade temaupplevelser, turer med bra lokal mat och boende Alpinåkning utan köer Turer med guidning & lokal mat med hundsläde, skoter eller skidor Marknader /målgrupper Internationella och svenska sportfiskare Familjer med fiskeintresse Utifrån aktivitetsintresse i Norra Sverige fyra nordligaste länen Whops från Sverige och Norra Europa Alpint: familjer norra Sverige Whops norra Sverige Whops och företag Europa Turismstrategi Sorsele 11

14 Vår affärsmodell för utveckling Genom att kombinera de båda modellerna får vi vår modell för hur vi ska göra fler och bättre affärer i besöksnäringen i Sorsele. I marknadsdelen måste vi stärka vår kommunikation med utvalda marknader och målgrupper. Detta möjliggörs dock genom arbetet i den nedre produktdelen av modellen bara genom att skapa tydliga erbjudanden och reseanledningar som går att köpa har vi något att kommunicera och skapa media och uppmärksamhet runt. I resten av strategiplanen beskrivs vad vi ska göra och hur vi ska arbeta för att driva arbetet enligt affärsmodellen samt vilka stödprocesser som är nödvändiga för att få modellen att fungera. Turismstrategi Sorsele

15 Strategiskt utvecklingsområde 1 Destinationsorganisation Introduktion Besöksnäringen i Sorsele är ett komplext system utan någon maktstruktur. Det är en utmaning att driva gemensam utveckling i ett sådant system, och det är framförallt en utmaning att hitta former för hur drift och utveckling av besöksnäringen ska finansieras gemensamt av aktörerna. Det är strategigruppens övertygelse att vi måste skapa en gemensam destinationsorganisation för Sorsele, som kan driva utvecklingen av destinationen internt och samordna marknadskommunikation, distribution och försäljning av destinationens turistprodukter gentemot våra målgrupper. Denna organisation ska ägas och drivas av näringslivet i Sorsele, med Sorsele kommun som en viktig partner. Skapandet av organisationen kommer att ske under 2012, och kräver dialog och förhandlingar med alla de aktörer som vi ses som ägare och intressenter till organisationen direkta och indirekta företag, fiskevårdsområden, föreningsliv, Sorsele kommun. Den slutliga organisationsformen kommer att tas fram i denna dialog. I denna del av strategiplanen ger vi ett förslag på organisation, finansiering och uppgifter för organisationen. Syfte Att skapa ett livskraftigt gemensamt destinationsbolag för Sorsele, som har en grundfinansiering från näringslivet och kommunen. Att skapa incitament och nytta även för andra aktörer än direkta besöksnäringsföretag att finnas med som finansiärer i gemensamma projekt och marknadsaktiviteter. Organisationsform, roll och uppgift. Den modell som vi framförallt har sett som en förebild är Funäsdalsfjäll AB. Destinationsbolaget drivs som ett aktiebolag med drygt hundra aktieägare i form av direkta och indirekta besöksnäringsföretag i Funäsdalen med omnejd. Strategigruppen ser att aktiebolagsformen är den mest optimala för att driva destinationsbolaget, där företagens engegemang säkerställs genom att man äger och har möjlighet att påverka bolagets inrikting och verksamhet i denna roll. Det är också centralt att destinationsbolaget tillåts växa fram och utåka sina arbetsuppgifter och bemanning i takt med att vi skapar en ekonomisk bas i boalget, och i takt med att bolaget skapar förtroende och dealktighet från företagarana. Det kommer sannolikt att ta 2 år innan bolaget är i full drift och har kapacitet att driva samtliga frågor och ansvarsområden som behövs för att stärka destinationen. Turismstrategi Sorsele 13

16 År 1 2 Uppstart i form av en ekonomisk förening, låg och gemensam serviceavgift till verksamheten. Fokus på produktutveckling i tematiska nätverk samt att skapa bokningsbarhet på nätet och grundläggande marknadsföring. Inga anställda, tjänsteköp i viss mån År 3: Övergång till aktiebolag, en person anställd i form av en Mångsidig vd. Fokus på tematisk produktutveckling i samverkan med företagen, att få upp en bokningsbar webb och en grundläggande marknadsföring. Energi måste också läggas på att sälja in bolaget till intressenterna i Sorsele och skapa partnerskap med projekt och andra aktörer, samt att hitta andra finansieringsmöjligheter. Verksamheten drivs i nära relation till turistbyrån. År 2: bolaget tar över turistbyråfunktionen genom ett tjänsteköp från kommunen. Nya uppgifter och roller som adderas är en förstärkt marknadsföring, partnerskap med incomingarrangörer samt med andra destinationer för att ta fram ännu starkare paket samt tjänsteförsäljning. Under år 2 ska ytterligare en medarbare kunna anställas med ett tydligt försälningsansvar. Finansiering av destinationsbolaget och dess verksamhet Att skapa en finansieringsmodell som alla aktörer accepterar och ser nyttan i kommer att vara en lärprocess. Det finns dock en grundmodell framtagen som kommer att användas som bas för utvecklingen En basverksamhet som finansieras gemensamt I denna del ligger imagemarknadsföringen av Sorsele som destination,. Denna del av verksamheten finansierar genom en medlemsavgift baserad på omsättning hos medlemsföretagen, med motfinansiering med offentliga medel.vi kommer att ta fram ett förslag till nivåer för medlemsavgift inspirerat av Funäsdalsfjäll AB:s modell. Det är centralt att denna basverkssamhet har en långsiktigt finansieringsmodell som inte är beroende av projektmedel, vilket skulle innebära att bolagets fortlevnad ligger in händerna på externa aktörer. Turismstrategi Sorsele

17 Riktade insatser finansieras utifrån grad av nytta En nivå upp i modellen hamnar de insatser som är riktade mot speciella evenemang, målgrupper eller produktsegment. Många av de tematiska erbjudanden som kommer att tas fram kommer framförallt att ge intäkter till vissa av aktörerna i Sorsele, varför dessa får ta ett större ansvar för finansieringen. För utveckling av befintliga eller nya evenemang är det också relevant att se på graden av nytta ett stort evenemang i Ammarnäs kommer att lämna mycket pengar hos aktörerna i byn, varför de bör ta ett större finansiellt ansvar för evenemanget. Projekt och tjänsteförsäljning Nästa nivå i modellen har två delar, projektfinansiering och konsultförsäljning, Projektfinansiering är en lösning för att hantera utvecklingsfrågor eller specifika produktutvecklingsbehov. Ett antal privata och offentliga aktörer går samman för lösa en fråga som är tidsmässigt avgränsad och har ett tydligt mål. Konsultrollen innebär att någon/några av aktörerna i Sorsele vill ha hjälp med en specifik uppgift, exempelvis marknadsföring av sitt evenemang eller företag, alternativt ett specifikt kompetensbehov. Turismstrategi Sorsele 15

18 Utvecklingsområde 1.1 Gemensam bokning Syfte Att förenkla bokningsbarheten på nätet för gästen, med det långsiktiga målet att hela Sorseles utbud ska finnas samlat Mycket av destinationens utbud är idag svårt att ta del av och boka, då det inte finns samlat på en plats och en bokningskanal. Ambitionen är att på sikt skapa en väg in till Sorsele, med en gemensam plattform som möjliggör för alla aktörer att skapa paket och sälja varandra. Med ett gemensamt destinationsbolag finns möjligheten att skapa en gemensam försäljningskanal till Sorseles samlade utbud. Genom Gold of Lapland finns möjligheten att arbeta med verktyget Citybreak, som också är kompatibelt med den regionala distributionskanalen. Som tydliggjort ovan är detta ett av destinationsbolagets prioriterade uppgifter under år 1 av verksamheten. Utvecklingsområde 1.2 Gemensam marknadsföring Introduktion Marknadsföringen är central för attraktionsskapandet av Sorsele, och för att skapa nya affärer. Destinationen Sorsele är ett skyltfönster även för att skapa inflyttning och etableringar få människor kan tänka sig att flytta till en plats som man inte ens kan tänka sig att besöka. Bland Sorseles besökare i dag finns framtidens kompetens och arbetskraft, och framtidens entreprenörer i Sorsele, om vi väljer att utnyttja och utveckla vår relation med dem, och visa upp även andra bilder och möjligheter i Sorsele än en semester- eller konferensresa. Vidgar man marknadsföringsbegreppet finns betydligt fler intressenter i Sorsele som är potentiella partners i marknadskampanjer. De flesta företag har nytta av att verka på en attraktiv plats, dit spetskompetens kan tänka sig att flytta. Alla exportörer av varor och tjänster kan addera ett värde till sitt erbjudande om Sorsele har ett starkt Turismstrategi Sorsele

19 och trovärdigt varumärke. Ett av destinationsorganisationens viktigaste uppdrag blir att samla kommunikationen och marknadsföringen från Sorsele. Syfte Att stärka bilden av Sorsele och Sorseles attraktionskraft genom att samla hela kommunikationen. Att tematisera kommunikationen, och visa upp andra sidor av Sorsele och dess reseanledningar än de som majoriteten förknippar med oss. På så sätt öppnar vi för nya säsonger. Att få in fler företag och aktörer som partners i marknadsföringskampanjer och i förstärkandet av varumärket Sorsele. Riktlinjer för marknadsföringen Vi arbetar med tre olika typer av marknadsföring, som innebär till vissa delar olika art av arbete: Imagemarknadsföring Produktmarknadsföring Relationsmarknadsföring Imagemarknadsföring skapa intresse och trafik till webben. Imagemarknadsföringen skall primärt bygga image, skapa känslor, nyfikenhet och intresse samt styra potentiella gäster till att söka information om Sorsele. Förutom vår profil och dess kärnvärden skall även våra profilbärare bidra till att stärka vår image. Produktmarknadsföring Produkt- eller utbudsmarknadsföring handlar om att rikta våra erbjudanden till rätt marknad och målgrupp. Detta gör vi genom att arbeta enligt marknads- och utbudsmatrisen. Här nischar vi oss utifrån målgruppernas behov, värderingar och intressen. I produktmarknadsföringen ska all kommunikation innehålla en tydlig produkt med ett pris och en bokningskanal. Det är viktigt att denna del av vårt utbud är tydligt paketerat, prissatt och bokningsbart. Relationsmarknadsföring Relationsmarknadsföring syftar till att behålla våra gäster och skapa återkommande gäster och merförsäljning. Här är vårt värdskap avgörande liksom att vi på ett systematiskt sätt informerar och har en dialog med våra gäster. Kundundersökningar är också ett viktigt verktyg i relationsmarknadsföringen genom att starta en dialog med gästerna och kommunicera hur vi utvecklar oss baserat på deras input skapar vi en relation och ett förtroende med gästerna. Turismstrategi Sorsele 17

20 Strategiskt utvecklingsområde 2 produktutveckling och paketering Introduktion Utan attraktiva produkter och tydliga reseanledningar är marknadsföring för en destination bortkastade resurser. Dagens resenärer ställer högre krav är för bara tio år sedan man förväntar sig att en tredagarsupplevelse är tydligt paketerad, prissatt och möjlig att boka och betala på ett enkelt sätt hemifrån. Få är villiga att ringa runt och plocka ihop sin reseupplevelser hos de olika aktörer som levererar boende, måltider och upplevelser, då väljer man ofta bort oss för en destination som kan leverera tydliga paketerbjudanden. Utvecklingstakten hos våra konkurrenter i Sverige och i omvärlden har varit hög de senaste åren, och det finns inga tecken på att den kommer att mattas av. Sorsele behöver tydliga produkter att ställa på hyllan för att vara en attraktiv destination. Syfte och mål Ta fram ett tematiserat utbud baserat på marknadens behov och efterfrågan, som skapar möjlighet till högre intäkt per gäst och fler säsonger. Forma ett antal mogna produkter som är tydliga, prissatta, bokningsbara och konkurrenskraftiga på en nationell och internationell marknad. Produktutveckling I presentationen av Utbud produkter, tjänster och upplevelser ovan presenterades en modell som också kan användas för att tydliggöra arbetsgången i produktutvecklingen i besöksnäringen i Sorsele Turismstrategi Sorsele

21 Det första steget uppåt från basen i modellen handlar om att kvalitetssäkra det totala utbudet i Sorsele, så det tillgodoser målgrupperna behov och skapar en gemensam lägstanivå i termer av kvalitet och bemötande. Denna del av produktutvecklingen hanteras genom insatserna inom kvalitet nedan. Tematiska nätverk för produktutveckling Nästa steg att gå från de enskilda aktörernas kvalitetssäkrade utbud till tydliga reseanledningar måste ske i partnerskap mellan flera olika aktörer. Målsättningen här är att sätta ihop ett tydligt, paketerat och bokningsbart erbjudande som innehåller resa, boende, måltidsupplevelser och aktiviteter inom respektive tema. De tematiska nätverken kommer att startas upp under 2012, med målsättningen att de första reseanledningarna och erbjudandena ska finnas tillgängliga för kunden under hösten De tematiska närverken kommer att få stöd av Design Västerbotten i arbetat med att omsätta den strategiska planen till konkreta erbjudanden. Utvecklingsområde 2.1 Kvalitetssystem Introduktion Konkurrensen om kunderna i turistnäringen är enorm. Ökade kundkrav och globala resenärer gör att företag som vill finnas kvar på marknaden måste utveckla sin kvalitet. Kvalitet handlar om att motsvara och helst överträffa kundens förväntningar. Kvalitetsarbete skapar trivsel och trygghet för medarbetare, ger nöjda och lojala kunder som talar gott om företaget, och resulterar i bättre värdskap och ökad lönsamhet. Syfte Höja lägstanivån i den turistiska produkten i Sorsele, och skapa en gemensam bild av vad som är en konkurrenskraftig produkt. Därigenom kan vi använda kvalitetsnivån som en viktig konkurrensfaktor gentemot marknaden, och för att skapa tillit och förtroende i det interna samarbetet. Säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart sätt, med ansvarstagande för natur, kultur och social miljö och med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Kvalitetssäkring Strategigruppen har identifierat kvaliteten som en av de viktigaste utvecklingsområdena för destinationen. Västerbottenturism har ett kvalitetssystem i två steg, som kommer att användas i destinationens utvecklingsarbete. Syftet med arbetet är inte att stämpla inte godkänt på företag eller produkter, utan att stötta utvecklingen i företagen. Genom tydliga kvalitetskriterier som baseras på marknadens krav skapar vi tydlighet i vad som krävs för att uthålligt driva och utveckla sitt företag, och därigenom hela destinationen. Kvalitets- och kompetensarbetet fokuseras Turismstrategi Sorsele 19

22 på att stötta företag och entreprenörer genom att ge dem förutsättningar att kliva uppför trappan och utveckla sin kvalitet. Målet är att våra gäster ska känna sig trygga i att våra produkter och de upplevelser de tar med sig hem efter besöket hos oss håller hög klass. Fler nöjda gäster betyder fortsatt framgång och att vår turism ökar. Grundnivån i VästerbottensTurisms system handlar om att säkerställa att företaget uppfyller alla lagenliga krav för att driva verksamheten, och görs med internt i företaget med hjälp av en checklista på vasterbotten.net/foretag. Vår ambition är att alla företag på destinationen ska använda denna. Nivå 2 för paket. Nästa nivå av kvalitetsarbetet är inte kopplat till företaget, utan till paket eller produkter. Även här finns ett stödmaterial i form av checklistor för olika marknader och målgrupper på vasterbotten.net/foretag. De tematiska nätverken som nu börjar arbeta med produktutveckling kommer att ha detta material som stöd för arbetet. Som extra morot för att uppfylla kvalitetskriterierna erbjuds de produkter som klarar kraven både översättning till tyska och engelska samt exponering på den regionala webbplatsen. Vår ambition är att alla produkter som tas fram med destination Sorsele som avsändare ska uppfylla dessa krav. Turismstrategi Sorsele

23 Strategiskt utvecklingsområde 3 Tillgänglighet och infrastruktur Introduktion Tillgänglighetsaspekten för en destination rör gästens hela upplevelse av destinationen, från hur man kan söka information om och boka sin resa och upplevelse, hur man tar sig till Sorsele och runt i Sorsele och möjligheten att bo, äta och uppleva saker i Sorsele samt tillgänglighet för alla. Tillgänglighetsfrågorna är centrala för en destinations utveckling, samtidigt är de ofta de mest komplexa att arbeta med. Frågorna om tillgänglighet omfattar alltid en mängd aktörer, varav vissa inte ens har säte på destinationen. De är också lag- och regelstyrda i hög utsträckning, ofta på central nivå vilket gör dem svåra att arbeta med på det lokala och regionala planet. Tillgänglighet är därför en av de frågor som aktörerna har ett gemensamt ansvar för, och som kommer att drivas i strategisk samverkan. Det centrala är att skapa ett forum för tillgänglighet där transportörer tillsammans med landskapsregeringen, Visit Sorsele och Sorseles Näringsliv för en fortlöpande dialog och identifierar utvecklingsbehov kopplat till tillgängligheten. Syfte Att arbeta för bättre kommunikationer och tillgänglighet till och inom destinationen. Att underlätta för gästen genom att utveckla öppettider, skyltning och information på plats i Sorsele. Att utöka och synliggöra utbudet som är tillgängligt för alla. Tillgänglighet till utbudet öppettider och skyltning En av utmaningarna med att skapa nya säsonger i Sorsele är tillgängligheten till ett basutbud under nya säsonger vid sidan av sommaren. Denna fråga får lätt karaktären av hönan eller ägget det går inte att ha öppet utan gäster, och utan att ha öppet kommer det inte heller några gäster. En del av kvalitetssäkrings- och produktutvecklingsprogrammet blir att hitta former för att i samverkan se till att det alltid finns boende, mat och aktiviteter tillgängliga i Sorsele. Den andra tillgänglighetsaspekten på plats i Sorsele som kommer att fokuseras i det fortsatta strategiska arbetet är skyltning och information. I nuläget är det svårt att hitta i Sorsele för en besökare. Här krävs nya riktlinjer för skyltningen i Sorsele, som gör det möjligt också för gäster att hitta till de framträdande besöksmålen, och som stärker den profilen genom ett enhetligt formspråk. Turismstrategi Sorsele 21

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Turismstrategi. för Falkenberg 2012 2022

Turismstrategi. för Falkenberg 2012 2022 Turismstrategi för Falkenberg 2012 2022 Denna strategi initierades av Falkenbergs Turist AB som i en skrivelse till Falkenbergs kommun önskade att kommunen skulle ta initiativet till att bilda en grupp

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN 6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN Tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Kommunala organisationens tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Samhällets tankar om optimal organisering

Läs mer

Vill du också ta del av en positiv utveckling?

Vill du också ta del av en positiv utveckling? 2 Vill du också ta del av en positiv utveckling? Tio procent av jordens befolkning står idag för hälften av allt resande. Men enligt alla prognoser kommer fler människor att börja upptäcka världen omkring

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020 BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI För Gävleborg 2009-2020 1 2 Vill du också ta del av en positiv utveckling? Tio procent av jordens befolkning står idag för hälften av allt resande. Men enligt alla prognoser kommer

Läs mer

Östergötlands besöksnäringsstrategi

Östergötlands besöksnäringsstrategi Östergötlands besöksnäringsstrategi www.regionostergotland.se 1 Östergötlands besöksnäringsstrategi Besöksnäringen är speciell. Det finns få aktörer som ensamma står som anledning till besöket och själva

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna FJÄLLBACKA Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia Vilka vi är Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna Svensk Turism Medverka till att utveckla minst 20 nya exportmogna

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Foto: Sofia Ernerot Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Illustrationer: Sarahs

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

TURISMSTRATEGI. Skellefteås turismstrategi 2012-09-18

TURISMSTRATEGI. Skellefteås turismstrategi 2012-09-18 TURISMSTRATEGI Skellefteås turismstrategi 2012-09-18 1 Skellefteås turismstrategi Välkommen till framtiden!... 2 Skellefteås turismstrategi... 3 Ingångsvärden... 4 Skellefteås platsvarumärke... 5 Analys

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Varumärkesplattform Destination Jokkmokk

Varumärkesplattform Destination Jokkmokk Varumärkesplattform Destination Jokkmokk Varumärkesplattform - Destination Jokkmokk Innehåll Sida Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Världens starkaste industri Ekoturism Nuläge Förutsättningar Problemområden

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

Tillsammans skapar vi framtiden

Tillsammans skapar vi framtiden Tillsammans skapar vi framtiden en strategisk plan för utveckling av besöksnäringen i Umeåregionen Dokumenttyp Dokumentnamn Strategi och plan Tillsammans skapar vi framtiden Dokumentansvar Dokumentansvarig

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Turismstrategi för Åland 2012 2022. Handlingsplan 2012

Turismstrategi för Åland 2012 2022. Handlingsplan 2012 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Handlingsplan 2012 Inledning Nästa år, 2012, blir det första året där den strategiska samordningsprocessen används fullt ut för att lägga en gemensam handlingsplan för

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Turismstrategi. för Åland

Turismstrategi. för Åland Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader Roslagens Destinationsdag 2012 BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Enskilda företag

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

men många slåss om uppmärksamheten.

men många slåss om uppmärksamheten. Svensk turismnäring Det går bra nu! men många slåss om uppmärksamheten. POSITIONSTEMAN Utgångsläget Historic and charming and also contemporary and evolving. Depth, heat, vitality. Storbritannien Keep

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE. En växlande cykelupplevelse. Varumärket Sydostleden

SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE. En växlande cykelupplevelse. Varumärket Sydostleden SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE En växlande cykelupplevelse Varumärket Sydostleden Förord Sydostleden är Sveriges kungsled på cykel. En hållbar destination med värdskap, natur- och kulturupplevelser som berikar

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer