Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling"

Transkript

1 Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012

2

3 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4 PROFIL OCH VARUMÄRKE...5 MÄTBARA MÅL...7 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...8 PRODUKTUTVECKLING...9 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER PRODUKT- OCH MARKNADSMATRISEN VÅR AFFÄRSMODELL FÖR UTVECKL ING STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE 1 DESTINATIONSORGANISATION UTVECKLINGSOMRÅDE 1.1 GEMENSAM BOKNING UTVECKLINGSOMRÅDE 1.2 GEMENSAM MARKNADSFÖRING STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE 2 PRODUKTUTVECKLING OCH PAKETERING PRODUKTUTVECKLING UTVECKLINGSOMRÅDE 2.1 KVALITETSSYSTEM STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE 3 TILLGÄNGLIGHET OCH INFRASTRUKTUR... 21

4 Turismstrategi Sorsele

5 Inledning en strategisk plan för Destination Sorsele Grattis, Du som håller den här strategiska planen i din hand är en viktig del i världens största och snabbast växande näring, besöksnäringen! Idag står 5 % av jordens befolkning för 95 % av allt resande. Enligt alla prognoser kommer detta antal att fördubblas under det kommande decenniet. Enligt WTO (World Tourism Organisation) kommer den årliga tillväxttakten att vara mellan 4-8 %. Strategiplanen är ett dokument som ska leva i flera år framöver. Det innebär att den inte innehåller konkreta aktiviteter och projekt. Dessa kommer vi att konkretisera i årliga handlingsplaner och utvecklingsplaner. Strategigruppen Magnus Bidner, Hushållningssällskapet Mattias Bäcklund, Ica Sorsele Elenor Gustavsson, Sorsele River Hotel Patric Gustavsson, Sorsele Buss & Taxi Inger Hellman, RenSame i Vindelfjällen Bodil Häggström, Rock out wild Osvald Jonsson, Fjällhästen AB Paul Keller, Swedish Freetime Ingrid Pilto, Fjällrenen AB/Piltos Goda Erik Sandström, Grannäs intresseförening Mattias Schnyder, Erlebnis-Wildnis Robert Wäckerlin, Änglagård Carina Öjeryd, Öjeryds lantbruk Turismstrategi Sorsele 3

6 Vision Sorseles turistiska Vision Vår vision är det vi verkligen önskar stå för och kännetecknas av i framtiden, baserat på den gemensamma bild av vårt nuläge och vår potential som vi tillsammans har tagit fram i analysarbetet. Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna som ger oss energi och riktning för utveckling och marknadsföring av turismen i Sorsele. En vision är vår gemensamma bild av ett önskvärt framtida tillstånd. Sorseles gemensamma turistiska vision är: Visionen bygger på begrepp och kärnvärden som många ålänningar i arbetet har lyft fram och tyckt varit viktiga när vi beskriver vårt framtida tillstånd: Samarbete. Turistiska produkter skapas i samarbete mellan företag. Det finns få företag som själva äger hela den upplevelse som gästerna kommer hit för. Det är vår övertygelse att vi måste bli ännu bättre på kommersiellt samarbete för att lyckas utveckla turismen i Sorsele. Generös. Att vara generös är inte samma sak som att skänka bort saker. Generositet som vi beskriver det är att ge lite extra en berättelse som bygden, ett leende, ett fisketips. Det är ofta med dessa små detaljer som vi skapar minnen. Upplevelser av hög kvalitet. Våra gästers krav ökar hela tiden. Förväntningarna på oss som destination är att vi ska tillhandahålla tydliga, bokningsbara erbjudanden. Våra teman visar vilka affärsområden vi ska arbeta med. Natur och kultur. Vi ska arbeta med de unika förutsättningar vi har. Vindelfjällens natur och fjällfolkens kultur och historia är våra unika möjligheter. De komponenterna ska vi bygga in i alla våra uppelvelser. Turismstrategi Sorsele

7 Profil och varumärke Profileringen av Sorsele som turistdestination är vårt fokus i den här processen. Profilering är allt det vi gör för att stärka vår position på marknaden, grunden för den attraktionskraft vi önskar skapa. Det vi önskar att våra prioriterade marknader och målgrupper förknippar oss med. Det är vårt recept för hur vi ska attrahera fler besökare och säkerställa att vi når vår vision. Profilen ska lyfta fram vår unicitet och relativa konkurrensfördela. Profilen ska göra att vi så tydligt som möjligt särskiljer oss från våra konkurrenter och skapar tydlighet i vårt erbjudande och en unik plats i våra målgruppers medvetande. Kärnvärden Våra kärnvärden är grunden för vårt turistiska varumärke och ska stärka vår attraktionskraft. De ska lyfta fram vår unicitet och vår identitet. De ska vara vägledande i vår marknadskommunikation, likväl som i utvecklingen av våra erbjudanden. Generös. Att vara generös är inte samma sak som att skänka bort saker. Generositet som vi beskriver det är att ge lite extra en berättelse som bygden, ett leende, ett fisketips. Det är ofta med dessa små detaljer som vi skapar minnen. Det vilda. Vi har en unik natur, med en oreglerad älv och Vindelfjällens naturreservat som arena för våra upplevelser. Frihet. Vidderna, storheten och möjligheten att vara sig själv är en av våra största konkurrensfördelar. Äkthet. Äktheten gäller både det vi levererar och oss själva. Vi ska sälja den sanna historien om vår kultur och historia, och den lokala maten från en orörd natur. Turismstrategi Sorsele 5

8 Profilbärare För att tydliggöra och synliggöra destinationens profil och huvudbudskap använder vi profilbärare som symboliserar och förmedlar detta. Profilbärarnas främsta uppgift är att skapa lyskraft och publicitet samt ett ökat intresse för Sorsele. Profilbärarna är inte nödvändigtvis det som drar flest besökare utan ska främst skapa publicitet och intresse. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända. Det är mixen av våra profilbärare samt starka argument och budskap som gör oss unika. Levande samisk kultur Vilda vindelälven med Älvkungen Ammarnäsöringen det vilda fisket Rock out wild Närproducerat mathantverk Vindelfjällen Position Den plats vi skall ta, relativt våra konkurrenter, på våra utvalda marknader och hos våra prioriterade målgrupper Positionen anger hur destinationen Sorsele relateras och betraktas i jämförelse med andra platser. Ofta uttrycks positionen i en kommunikativ devis för att skapa en mental igenkänning i omvärldens medvetande. Positionen sammanfattar kärnvärden Vi har valt en position som vi är övertygade om kommer att efterfrågas allt mer i framtiden. Positionen är noden av de fyra kärnvärdena, vilka i sin tur är sammanfattningen av alla värdeord och styrkor Sorsele representerar. Turismstrategi Sorsele

9 Mätbara mål Visionen är en viktig ledstjärna, men för att verkligen åstadkomma förändring måste vi också sätta upp konkreta mål på kort och på lång sikt. När vi har formulerat konkreta mål för det vi vill upnå blir det enkelt att formulera strategier för hur vi når målen. Sammanfattningsvis står Sorsele inför ett gediget utvecklingsarbete inom sin besöksnäring. Det gäller att leva upp till varumärket och samtidigt vara konsekvent i de budskap man förmedlar om målen ska uppnås. Effektmål De viktigaste indikatorerna som vi ska mäta på lång sikt är: Kundnöjdhet befintliga gäster (målformulering kräver en basmätning) Omsättning totalt och per gästnatt (Mål 2020 dubblerad omsättning i turismen) Marknadskännedom om destinationen i Sverige (målformulering kräver en basmätning) Dessa bryts ner till årliga mål i en handlingsplan. För år 1 är målen: Organisation/nav på plats dec 2012 med minst 50 företag och kommunen som ägare/intressenter 20 antal säljbara produkter, minst ett per tema 10 produkter som produceras i samverkan mellan minst två företag våren/vintern Gästnätterna ska öka med 20% till 2015 Turismstrategi Sorsele 7

10 Utbud produkter, tjänster och upplevelser När det gäller vårt utbud i form av produkter och tjänster behöver vi bli tydligare och vassare. Vi måste ta fram fler bokningsbara prissatta paketerade erbjudanden för de marknader och målgrupper vi prioriterat. Här innebär det strategiska arbetet att bland annat identifiera vilka teman vi i Sorsele har naturliga förutsättningar att skapa tydliga, paketerade erbjudanden inom. Människor reser idag allt mer utifrån sina intressen och värderingar och det måste vi beakta och underlätta för. Genom tydliga teman kan vi också skapa reseanledningar under nya säsonger. Produktutvecklingen utgår ifrån målgruppernas behov och intressen, inte efter våra egna. Utbudspyramiden ovan har varit vår modell för strategiutvecklingen för hur vi ska tydliggöra Sorsele och vårt turistiska utbud. Pyramiden blir nu det verktyg för produktutveckling, paketering och marknadsföring som vi verkar efter. Vår utmaning är att skapa en rörelse uppåt i pyramiden, och gå till tydliga paketerade erbjudanden och ett utbud som är lätt för kunden att köpa. För att underlätta för våra potentiella besökare har vi valt att gruppera våra erbjudanden i sex övergripande teman. Temana kan ses som Sorseles affärsområden här har vi förutsättningar att skapa konkurrenskraftiga erbjudanden. Våra teman är: Fiske Evenemang Natur och äventyr barmark Natur och äventyr vinter Alla teman ska ha en gemensam byggsten vi ska arbeta med fjällfolkens kultur och historia som en bärande del i allt vi gör. Turismstrategi Sorsele

11 Profilbärare För varje tema finns också profilbärare de företeelser, produkter eller platser som idag gestaltar våra teman på ett bra sätt, och kan användas för att sälja in Sorseles övriga utbud. Profilbärarnas främsta uppgift är att skapa lyskraft och publicitet samt ett ökat intresse för Sorsele. Profilbärarna är inte nödvändigtvis det som drar flest besökare utan ska främst skapa publicitet och intresse. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända. Det är mixen av våra profilbärare samt starka argument och budskap som gör oss unika. Vi vill gärna se fler profilbärare i skyltfönstret. Produktutveckling Sorsele behöver fler entreprenörer som skapar produkter, tjänster och upplevelser för de målgrupper som har identifierats. Det finns en stor potential som inte är utnyttjad. Vi måste tydliggöra vilket utbud som saknas och vilka affärsmöjligheter som finns och främja nyföretagande, etableringar och produktutveckling inom dessa områden. Som hjälpmedel för vår produktutveckling och paketering har vi sammanställt en preliminär PM-matris (produkt - & marknadsmatris). Matrisen utgår från utbudspyramiden och är ett förtydligande av reseanledningar och teman samt vilka profilbärare som ska symbolisera och synliggöra teman för att skapa intresse och locka fler besökare till Sorsele. Fjällfolkets kultur & historia bas för alla produkter Teman Fiske Evenemang Natur & äventyr barmark Natur & äventyr vinter Profilbärare Ammarnäs-öring Harr i strömmande vatten Lax Unikt sjöfiske Vindelälvsdraget Rock out wild Pärfestival Kungsledenrännet Holmen gungar Talludden Vindelfjällen Vindelälven Båtturer Kungsleden Nalovardo Vindelfjällen Näsberget Hundspann Säsong Juni-september Helår Juni-oktober November-maj Första produkt/ reseanledning Skapa möjligheter till enkelt familjefiske som inte stör de som vill investera i exklusivt fiske Kombiprodukt: evenemang förlängt med upplevelser, som R.O.W + fiske Guidade temaupplevelser, turer med bra lokal mat och boende Alpinåkning utan köer Turer med guidning & lokal mat med hundsläde, skoter eller skidor Turismstrategi Sorsele 9

12 Marknader och målgrupper Utmaningen att välja och välja bort Att utveckla affärerna i besöksnäringen kräver att vi blir tydliga. För vilka ska vi vara det mest attraktiva resmålet? Modellen nedan visar hur vi arbetat i strategin med hjälp av marknadsundersökningar och fakta har vi prioriterat de marknader och de målgrupper vi vill kommunicera med och skapa ett bra utbud för. Våra gemensamma resurser för marknadsföring är begränsade och det är därför viktigt att vi prioriterar och fokuserar vår marknadsbearbetning till utvalda geografiska marknader och målgrupper som ger flest besökare till Sorsele i förhållande till insatsen. Våra val av marknader och målgrupper betyder inte att vi är ointresserade av besökare från andra områden eller att vi inte vill uppmuntra aktörer som har andra marknader än våra gemensamma. Marknader och målgrupper liten ordförklaring och beskrivning Active Family Karakteristiskt för aktiva familjesegmentet är att de har ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. Under semestern vill de umgås och uppleva saker med familj och vänner. De värdesätter stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. Whops (wealthy healthy older people) Segmentet kännetecknas av att de är vitala och friska, har god ekonomi och oftast är äldre par med utflugna barn. Under de närmaste åren kommer delar av denna så kallade rekordgeneration att gå i pension. Karakteristisk för whops är att de har ett starkt intresse för kultur och naturupplevelser. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära nya saker. Främsta Turismstrategi Sorsele

13 reseanledningen är att uppleva naturen gärna med en kombination av lättare aktiviteter (vandra, kanota, cykla) med bra boende och mat. De är också kulturintresserade, vill besöka sevärdheter, och uppleva den lokala stämningen. MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events) Marknaden för möten har förändrats de senaste åren. Karakteristiskt är att kostnadsoch tidseffektivitet efterfrågas vilket lett till kortare möten med färre deltagare men som deltar mer aktivt. Segmentet ställer höga krav på tillgänglighet och säkerhet. De vill ha kreativa arrangemang och stort utbud av spännande kringaktiviteter. Några framgångsfaktorer enligt utländska arrangörer är hög tillgänglighet, annorlunda resmål, spännande aktiviteter och mycket hög standard på faciliteter och mat. Produkt- och marknadsmatrisen Nedan har vi kompletterat matrisen med varje temas prioriterade marknader och målgrupper. Fjällfolkets kultur & historia bas för alla produkter Teman Fiske Evenemang Natur & äventyr barmark Natur & äventyr vinter Profilbärare Ammarnäs-öring Harr i strömmande vatten Lax Unikt sjöfiske Vindelälvsdraget Rock out wild Pärfestival Kungsledenrännet Holmen gungar Talludden Vindelfjällen Vindelälven Båtturer Kungsleden Nalovardo Vindelfjällen Näsberget Hundspann Säsong Juni-september Helår Juni-oktober November-maj Första produkt/ reseanledning Skapa möjligheter till enkelt familjefiske som inte stör de som vill investera i exklusivt fiske Kombiprodukt: evenemang förlängt med upplevelser, som R.O.W + fiske Guidade temaupplevelser, turer med bra lokal mat och boende Alpinåkning utan köer Turer med guidning & lokal mat med hundsläde, skoter eller skidor Marknader /målgrupper Internationella och svenska sportfiskare Familjer med fiskeintresse Utifrån aktivitetsintresse i Norra Sverige fyra nordligaste länen Whops från Sverige och Norra Europa Alpint: familjer norra Sverige Whops norra Sverige Whops och företag Europa Turismstrategi Sorsele 11

14 Vår affärsmodell för utveckling Genom att kombinera de båda modellerna får vi vår modell för hur vi ska göra fler och bättre affärer i besöksnäringen i Sorsele. I marknadsdelen måste vi stärka vår kommunikation med utvalda marknader och målgrupper. Detta möjliggörs dock genom arbetet i den nedre produktdelen av modellen bara genom att skapa tydliga erbjudanden och reseanledningar som går att köpa har vi något att kommunicera och skapa media och uppmärksamhet runt. I resten av strategiplanen beskrivs vad vi ska göra och hur vi ska arbeta för att driva arbetet enligt affärsmodellen samt vilka stödprocesser som är nödvändiga för att få modellen att fungera. Turismstrategi Sorsele

15 Strategiskt utvecklingsområde 1 Destinationsorganisation Introduktion Besöksnäringen i Sorsele är ett komplext system utan någon maktstruktur. Det är en utmaning att driva gemensam utveckling i ett sådant system, och det är framförallt en utmaning att hitta former för hur drift och utveckling av besöksnäringen ska finansieras gemensamt av aktörerna. Det är strategigruppens övertygelse att vi måste skapa en gemensam destinationsorganisation för Sorsele, som kan driva utvecklingen av destinationen internt och samordna marknadskommunikation, distribution och försäljning av destinationens turistprodukter gentemot våra målgrupper. Denna organisation ska ägas och drivas av näringslivet i Sorsele, med Sorsele kommun som en viktig partner. Skapandet av organisationen kommer att ske under 2012, och kräver dialog och förhandlingar med alla de aktörer som vi ses som ägare och intressenter till organisationen direkta och indirekta företag, fiskevårdsområden, föreningsliv, Sorsele kommun. Den slutliga organisationsformen kommer att tas fram i denna dialog. I denna del av strategiplanen ger vi ett förslag på organisation, finansiering och uppgifter för organisationen. Syfte Att skapa ett livskraftigt gemensamt destinationsbolag för Sorsele, som har en grundfinansiering från näringslivet och kommunen. Att skapa incitament och nytta även för andra aktörer än direkta besöksnäringsföretag att finnas med som finansiärer i gemensamma projekt och marknadsaktiviteter. Organisationsform, roll och uppgift. Den modell som vi framförallt har sett som en förebild är Funäsdalsfjäll AB. Destinationsbolaget drivs som ett aktiebolag med drygt hundra aktieägare i form av direkta och indirekta besöksnäringsföretag i Funäsdalen med omnejd. Strategigruppen ser att aktiebolagsformen är den mest optimala för att driva destinationsbolaget, där företagens engegemang säkerställs genom att man äger och har möjlighet att påverka bolagets inrikting och verksamhet i denna roll. Det är också centralt att destinationsbolaget tillåts växa fram och utåka sina arbetsuppgifter och bemanning i takt med att vi skapar en ekonomisk bas i boalget, och i takt med att bolaget skapar förtroende och dealktighet från företagarana. Det kommer sannolikt att ta 2 år innan bolaget är i full drift och har kapacitet att driva samtliga frågor och ansvarsområden som behövs för att stärka destinationen. Turismstrategi Sorsele 13

16 År 1 2 Uppstart i form av en ekonomisk förening, låg och gemensam serviceavgift till verksamheten. Fokus på produktutveckling i tematiska nätverk samt att skapa bokningsbarhet på nätet och grundläggande marknadsföring. Inga anställda, tjänsteköp i viss mån År 3: Övergång till aktiebolag, en person anställd i form av en Mångsidig vd. Fokus på tematisk produktutveckling i samverkan med företagen, att få upp en bokningsbar webb och en grundläggande marknadsföring. Energi måste också läggas på att sälja in bolaget till intressenterna i Sorsele och skapa partnerskap med projekt och andra aktörer, samt att hitta andra finansieringsmöjligheter. Verksamheten drivs i nära relation till turistbyrån. År 2: bolaget tar över turistbyråfunktionen genom ett tjänsteköp från kommunen. Nya uppgifter och roller som adderas är en förstärkt marknadsföring, partnerskap med incomingarrangörer samt med andra destinationer för att ta fram ännu starkare paket samt tjänsteförsäljning. Under år 2 ska ytterligare en medarbare kunna anställas med ett tydligt försälningsansvar. Finansiering av destinationsbolaget och dess verksamhet Att skapa en finansieringsmodell som alla aktörer accepterar och ser nyttan i kommer att vara en lärprocess. Det finns dock en grundmodell framtagen som kommer att användas som bas för utvecklingen En basverksamhet som finansieras gemensamt I denna del ligger imagemarknadsföringen av Sorsele som destination,. Denna del av verksamheten finansierar genom en medlemsavgift baserad på omsättning hos medlemsföretagen, med motfinansiering med offentliga medel.vi kommer att ta fram ett förslag till nivåer för medlemsavgift inspirerat av Funäsdalsfjäll AB:s modell. Det är centralt att denna basverkssamhet har en långsiktigt finansieringsmodell som inte är beroende av projektmedel, vilket skulle innebära att bolagets fortlevnad ligger in händerna på externa aktörer. Turismstrategi Sorsele

17 Riktade insatser finansieras utifrån grad av nytta En nivå upp i modellen hamnar de insatser som är riktade mot speciella evenemang, målgrupper eller produktsegment. Många av de tematiska erbjudanden som kommer att tas fram kommer framförallt att ge intäkter till vissa av aktörerna i Sorsele, varför dessa får ta ett större ansvar för finansieringen. För utveckling av befintliga eller nya evenemang är det också relevant att se på graden av nytta ett stort evenemang i Ammarnäs kommer att lämna mycket pengar hos aktörerna i byn, varför de bör ta ett större finansiellt ansvar för evenemanget. Projekt och tjänsteförsäljning Nästa nivå i modellen har två delar, projektfinansiering och konsultförsäljning, Projektfinansiering är en lösning för att hantera utvecklingsfrågor eller specifika produktutvecklingsbehov. Ett antal privata och offentliga aktörer går samman för lösa en fråga som är tidsmässigt avgränsad och har ett tydligt mål. Konsultrollen innebär att någon/några av aktörerna i Sorsele vill ha hjälp med en specifik uppgift, exempelvis marknadsföring av sitt evenemang eller företag, alternativt ett specifikt kompetensbehov. Turismstrategi Sorsele 15

18 Utvecklingsområde 1.1 Gemensam bokning Syfte Att förenkla bokningsbarheten på nätet för gästen, med det långsiktiga målet att hela Sorseles utbud ska finnas samlat Mycket av destinationens utbud är idag svårt att ta del av och boka, då det inte finns samlat på en plats och en bokningskanal. Ambitionen är att på sikt skapa en väg in till Sorsele, med en gemensam plattform som möjliggör för alla aktörer att skapa paket och sälja varandra. Med ett gemensamt destinationsbolag finns möjligheten att skapa en gemensam försäljningskanal till Sorseles samlade utbud. Genom Gold of Lapland finns möjligheten att arbeta med verktyget Citybreak, som också är kompatibelt med den regionala distributionskanalen. Som tydliggjort ovan är detta ett av destinationsbolagets prioriterade uppgifter under år 1 av verksamheten. Utvecklingsområde 1.2 Gemensam marknadsföring Introduktion Marknadsföringen är central för attraktionsskapandet av Sorsele, och för att skapa nya affärer. Destinationen Sorsele är ett skyltfönster även för att skapa inflyttning och etableringar få människor kan tänka sig att flytta till en plats som man inte ens kan tänka sig att besöka. Bland Sorseles besökare i dag finns framtidens kompetens och arbetskraft, och framtidens entreprenörer i Sorsele, om vi väljer att utnyttja och utveckla vår relation med dem, och visa upp även andra bilder och möjligheter i Sorsele än en semester- eller konferensresa. Vidgar man marknadsföringsbegreppet finns betydligt fler intressenter i Sorsele som är potentiella partners i marknadskampanjer. De flesta företag har nytta av att verka på en attraktiv plats, dit spetskompetens kan tänka sig att flytta. Alla exportörer av varor och tjänster kan addera ett värde till sitt erbjudande om Sorsele har ett starkt Turismstrategi Sorsele

19 och trovärdigt varumärke. Ett av destinationsorganisationens viktigaste uppdrag blir att samla kommunikationen och marknadsföringen från Sorsele. Syfte Att stärka bilden av Sorsele och Sorseles attraktionskraft genom att samla hela kommunikationen. Att tematisera kommunikationen, och visa upp andra sidor av Sorsele och dess reseanledningar än de som majoriteten förknippar med oss. På så sätt öppnar vi för nya säsonger. Att få in fler företag och aktörer som partners i marknadsföringskampanjer och i förstärkandet av varumärket Sorsele. Riktlinjer för marknadsföringen Vi arbetar med tre olika typer av marknadsföring, som innebär till vissa delar olika art av arbete: Imagemarknadsföring Produktmarknadsföring Relationsmarknadsföring Imagemarknadsföring skapa intresse och trafik till webben. Imagemarknadsföringen skall primärt bygga image, skapa känslor, nyfikenhet och intresse samt styra potentiella gäster till att söka information om Sorsele. Förutom vår profil och dess kärnvärden skall även våra profilbärare bidra till att stärka vår image. Produktmarknadsföring Produkt- eller utbudsmarknadsföring handlar om att rikta våra erbjudanden till rätt marknad och målgrupp. Detta gör vi genom att arbeta enligt marknads- och utbudsmatrisen. Här nischar vi oss utifrån målgruppernas behov, värderingar och intressen. I produktmarknadsföringen ska all kommunikation innehålla en tydlig produkt med ett pris och en bokningskanal. Det är viktigt att denna del av vårt utbud är tydligt paketerat, prissatt och bokningsbart. Relationsmarknadsföring Relationsmarknadsföring syftar till att behålla våra gäster och skapa återkommande gäster och merförsäljning. Här är vårt värdskap avgörande liksom att vi på ett systematiskt sätt informerar och har en dialog med våra gäster. Kundundersökningar är också ett viktigt verktyg i relationsmarknadsföringen genom att starta en dialog med gästerna och kommunicera hur vi utvecklar oss baserat på deras input skapar vi en relation och ett förtroende med gästerna. Turismstrategi Sorsele 17

20 Strategiskt utvecklingsområde 2 produktutveckling och paketering Introduktion Utan attraktiva produkter och tydliga reseanledningar är marknadsföring för en destination bortkastade resurser. Dagens resenärer ställer högre krav är för bara tio år sedan man förväntar sig att en tredagarsupplevelse är tydligt paketerad, prissatt och möjlig att boka och betala på ett enkelt sätt hemifrån. Få är villiga att ringa runt och plocka ihop sin reseupplevelser hos de olika aktörer som levererar boende, måltider och upplevelser, då väljer man ofta bort oss för en destination som kan leverera tydliga paketerbjudanden. Utvecklingstakten hos våra konkurrenter i Sverige och i omvärlden har varit hög de senaste åren, och det finns inga tecken på att den kommer att mattas av. Sorsele behöver tydliga produkter att ställa på hyllan för att vara en attraktiv destination. Syfte och mål Ta fram ett tematiserat utbud baserat på marknadens behov och efterfrågan, som skapar möjlighet till högre intäkt per gäst och fler säsonger. Forma ett antal mogna produkter som är tydliga, prissatta, bokningsbara och konkurrenskraftiga på en nationell och internationell marknad. Produktutveckling I presentationen av Utbud produkter, tjänster och upplevelser ovan presenterades en modell som också kan användas för att tydliggöra arbetsgången i produktutvecklingen i besöksnäringen i Sorsele Turismstrategi Sorsele

21 Det första steget uppåt från basen i modellen handlar om att kvalitetssäkra det totala utbudet i Sorsele, så det tillgodoser målgrupperna behov och skapar en gemensam lägstanivå i termer av kvalitet och bemötande. Denna del av produktutvecklingen hanteras genom insatserna inom kvalitet nedan. Tematiska nätverk för produktutveckling Nästa steg att gå från de enskilda aktörernas kvalitetssäkrade utbud till tydliga reseanledningar måste ske i partnerskap mellan flera olika aktörer. Målsättningen här är att sätta ihop ett tydligt, paketerat och bokningsbart erbjudande som innehåller resa, boende, måltidsupplevelser och aktiviteter inom respektive tema. De tematiska nätverken kommer att startas upp under 2012, med målsättningen att de första reseanledningarna och erbjudandena ska finnas tillgängliga för kunden under hösten De tematiska närverken kommer att få stöd av Design Västerbotten i arbetat med att omsätta den strategiska planen till konkreta erbjudanden. Utvecklingsområde 2.1 Kvalitetssystem Introduktion Konkurrensen om kunderna i turistnäringen är enorm. Ökade kundkrav och globala resenärer gör att företag som vill finnas kvar på marknaden måste utveckla sin kvalitet. Kvalitet handlar om att motsvara och helst överträffa kundens förväntningar. Kvalitetsarbete skapar trivsel och trygghet för medarbetare, ger nöjda och lojala kunder som talar gott om företaget, och resulterar i bättre värdskap och ökad lönsamhet. Syfte Höja lägstanivån i den turistiska produkten i Sorsele, och skapa en gemensam bild av vad som är en konkurrenskraftig produkt. Därigenom kan vi använda kvalitetsnivån som en viktig konkurrensfaktor gentemot marknaden, och för att skapa tillit och förtroende i det interna samarbetet. Säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart sätt, med ansvarstagande för natur, kultur och social miljö och med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Kvalitetssäkring Strategigruppen har identifierat kvaliteten som en av de viktigaste utvecklingsområdena för destinationen. Västerbottenturism har ett kvalitetssystem i två steg, som kommer att användas i destinationens utvecklingsarbete. Syftet med arbetet är inte att stämpla inte godkänt på företag eller produkter, utan att stötta utvecklingen i företagen. Genom tydliga kvalitetskriterier som baseras på marknadens krav skapar vi tydlighet i vad som krävs för att uthålligt driva och utveckla sitt företag, och därigenom hela destinationen. Kvalitets- och kompetensarbetet fokuseras Turismstrategi Sorsele 19

22 på att stötta företag och entreprenörer genom att ge dem förutsättningar att kliva uppför trappan och utveckla sin kvalitet. Målet är att våra gäster ska känna sig trygga i att våra produkter och de upplevelser de tar med sig hem efter besöket hos oss håller hög klass. Fler nöjda gäster betyder fortsatt framgång och att vår turism ökar. Grundnivån i VästerbottensTurisms system handlar om att säkerställa att företaget uppfyller alla lagenliga krav för att driva verksamheten, och görs med internt i företaget med hjälp av en checklista på vasterbotten.net/foretag. Vår ambition är att alla företag på destinationen ska använda denna. Nivå 2 för paket. Nästa nivå av kvalitetsarbetet är inte kopplat till företaget, utan till paket eller produkter. Även här finns ett stödmaterial i form av checklistor för olika marknader och målgrupper på vasterbotten.net/foretag. De tematiska nätverken som nu börjar arbeta med produktutveckling kommer att ha detta material som stöd för arbetet. Som extra morot för att uppfylla kvalitetskriterierna erbjuds de produkter som klarar kraven både översättning till tyska och engelska samt exponering på den regionala webbplatsen. Vår ambition är att alla produkter som tas fram med destination Sorsele som avsändare ska uppfylla dessa krav. Turismstrategi Sorsele

23 Strategiskt utvecklingsområde 3 Tillgänglighet och infrastruktur Introduktion Tillgänglighetsaspekten för en destination rör gästens hela upplevelse av destinationen, från hur man kan söka information om och boka sin resa och upplevelse, hur man tar sig till Sorsele och runt i Sorsele och möjligheten att bo, äta och uppleva saker i Sorsele samt tillgänglighet för alla. Tillgänglighetsfrågorna är centrala för en destinations utveckling, samtidigt är de ofta de mest komplexa att arbeta med. Frågorna om tillgänglighet omfattar alltid en mängd aktörer, varav vissa inte ens har säte på destinationen. De är också lag- och regelstyrda i hög utsträckning, ofta på central nivå vilket gör dem svåra att arbeta med på det lokala och regionala planet. Tillgänglighet är därför en av de frågor som aktörerna har ett gemensamt ansvar för, och som kommer att drivas i strategisk samverkan. Det centrala är att skapa ett forum för tillgänglighet där transportörer tillsammans med landskapsregeringen, Visit Sorsele och Sorseles Näringsliv för en fortlöpande dialog och identifierar utvecklingsbehov kopplat till tillgängligheten. Syfte Att arbeta för bättre kommunikationer och tillgänglighet till och inom destinationen. Att underlätta för gästen genom att utveckla öppettider, skyltning och information på plats i Sorsele. Att utöka och synliggöra utbudet som är tillgängligt för alla. Tillgänglighet till utbudet öppettider och skyltning En av utmaningarna med att skapa nya säsonger i Sorsele är tillgängligheten till ett basutbud under nya säsonger vid sidan av sommaren. Denna fråga får lätt karaktären av hönan eller ägget det går inte att ha öppet utan gäster, och utan att ha öppet kommer det inte heller några gäster. En del av kvalitetssäkrings- och produktutvecklingsprogrammet blir att hitta former för att i samverkan se till att det alltid finns boende, mat och aktiviteter tillgängliga i Sorsele. Den andra tillgänglighetsaspekten på plats i Sorsele som kommer att fokuseras i det fortsatta strategiska arbetet är skyltning och information. I nuläget är det svårt att hitta i Sorsele för en besökare. Här krävs nya riktlinjer för skyltningen i Sorsele, som gör det möjligt också för gäster att hitta till de framträdande besöksmålen, och som stärker den profilen genom ett enhetligt formspråk. Turismstrategi Sorsele 21

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020 BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI För Gävleborg 2009-2020 1 2 Vill du också ta del av en positiv utveckling? Tio procent av jordens befolkning står idag för hälften av allt resande. Men enligt alla prognoser kommer

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Varumärkesplattform Destination Jokkmokk

Varumärkesplattform Destination Jokkmokk Varumärkesplattform Destination Jokkmokk Varumärkesplattform - Destination Jokkmokk Innehåll Sida Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Världens starkaste industri Ekoturism Nuläge Förutsättningar Problemområden

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE. En växlande cykelupplevelse. Varumärket Sydostleden

SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE. En växlande cykelupplevelse. Varumärket Sydostleden SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE En växlande cykelupplevelse Varumärket Sydostleden Förord Sydostleden är Sveriges kungsled på cykel. En hållbar destination med värdskap, natur- och kulturupplevelser som berikar

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

DESTINATIONSDAGEN 2014 STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

DESTINATIONSDAGEN 2014 STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN DESTINATIONSDAGEN 2014 STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN DET GÅR BRA FÖR UPPSALA UPPSALA VÄXER 2030-250 000 2050-350 000 Näringslivet växer Låg arbetslöshet Bostäder byggs Det nya hållbara Uppsala Utmaningar

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen

Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen FÖRSTUDIEN Inledning Denna förstudie är gjord på uppdrag av turistchef Tove Elvelid/turistrådet i syfte att ta fram underlag till projektstart för

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Gästbok Gävle. Läs om hur Gävle ska bli en av Sveriges exportmogna destinationer!

Gästbok Gävle. Läs om hur Gävle ska bli en av Sveriges exportmogna destinationer! Gästbok Gävle Läs om hur Gävle ska bli en av Sveriges exportmogna destinationer! Innehåll VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN... 3 DU ÄR VIKTIG...4 NULÄGE & SAMMANFATTNING...6 Gävle sätter segel - Vision 2025 6 GÄVLES

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB Verksamhetsplan 2014 Visit Trollhättan Vänersborg AB Visit Trollhättan Vänersborg AB Järnvägsbacken 1C, 462 34 Vänersborg Telefon 0520/0521-135 09 info@visittv.se www.visittv.se Besök Åkerssjövägen 10,

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

NYNÄSHAMNS BESÖKSNÄRINGS- STRATEGI

NYNÄSHAMNS BESÖKSNÄRINGS- STRATEGI NYNÄSHAMNS BESÖKSNÄRINGS- STRATEGI Foto: Magnus Rietz Besöksnäringsstrategi Nynäshamn 1 INNEHÅLL Inledning 3 Bra läge för Nynäshamn 4 Turismens Intressenter 5 Strategisk plattform 6 Nynäshamns turistiska

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

STANNA I ESS Projektidé Bakgrund

STANNA I ESS Projektidé Bakgrund STANNA I ESS Projektidé Projektet STANNA I ESS stärker Stiftelsen Wanås Utställningar (nedan betecknad SWU) och hela dess närområde till att bli ett mer attraktivt turistmål. Till Wanås kommer en stor

Läs mer

Fler svenska upplevelser till världen.

Fler svenska upplevelser till världen. Fler svenska upplevelser till världen. Foto: Elliot Elliot/Johnér Positionsteman för att attrahera internationella besökare till Sverige. Många vill besöka Sverige Utgångsläget Norge Finland USA 41,3 16,4

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Grafisk profil Visit Åland

Grafisk profil Visit Åland Grafisk profil Visit Åland Visit Åland 1 3 Förord 4 Vår vision 5 Vår profil 6 Marknader 7 Målgrupper 8 Teman och profilbärare 9 Visit Ålands logotyp 10 Logotypens färger 11 Logotypens frizon 12 Huvudlogo

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Simrishamn 8 augusti 2012. You must become the change you want to see

Simrishamn 8 augusti 2012. You must become the change you want to see Simrishamn 8 augusti 2012 You must become the change you want to see Vårt erbjudande Vi driver utvecklingsprocesser för platser, organisationer och företag som vill stärka sin attraktionskraft och konkurrenskraft.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer