Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling"

Transkript

1 Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012

2

3 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4 PROFIL OCH VARUMÄRKE...5 MÄTBARA MÅL...7 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...8 PRODUKTUTVECKLING...9 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER PRODUKT- OCH MARKNADSMATRISEN VÅR AFFÄRSMODELL FÖR UTVECKL ING STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE 1 DESTINATIONSORGANISATION UTVECKLINGSOMRÅDE 1.1 GEMENSAM BOKNING UTVECKLINGSOMRÅDE 1.2 GEMENSAM MARKNADSFÖRING STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE 2 PRODUKTUTVECKLING OCH PAKETERING PRODUKTUTVECKLING UTVECKLINGSOMRÅDE 2.1 KVALITETSSYSTEM STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE 3 TILLGÄNGLIGHET OCH INFRASTRUKTUR... 21

4 Turismstrategi Sorsele

5 Inledning en strategisk plan för Destination Sorsele Grattis, Du som håller den här strategiska planen i din hand är en viktig del i världens största och snabbast växande näring, besöksnäringen! Idag står 5 % av jordens befolkning för 95 % av allt resande. Enligt alla prognoser kommer detta antal att fördubblas under det kommande decenniet. Enligt WTO (World Tourism Organisation) kommer den årliga tillväxttakten att vara mellan 4-8 %. Strategiplanen är ett dokument som ska leva i flera år framöver. Det innebär att den inte innehåller konkreta aktiviteter och projekt. Dessa kommer vi att konkretisera i årliga handlingsplaner och utvecklingsplaner. Strategigruppen Magnus Bidner, Hushållningssällskapet Mattias Bäcklund, Ica Sorsele Elenor Gustavsson, Sorsele River Hotel Patric Gustavsson, Sorsele Buss & Taxi Inger Hellman, RenSame i Vindelfjällen Bodil Häggström, Rock out wild Osvald Jonsson, Fjällhästen AB Paul Keller, Swedish Freetime Ingrid Pilto, Fjällrenen AB/Piltos Goda Erik Sandström, Grannäs intresseförening Mattias Schnyder, Erlebnis-Wildnis Robert Wäckerlin, Änglagård Carina Öjeryd, Öjeryds lantbruk Turismstrategi Sorsele 3

6 Vision Sorseles turistiska Vision Vår vision är det vi verkligen önskar stå för och kännetecknas av i framtiden, baserat på den gemensamma bild av vårt nuläge och vår potential som vi tillsammans har tagit fram i analysarbetet. Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna som ger oss energi och riktning för utveckling och marknadsföring av turismen i Sorsele. En vision är vår gemensamma bild av ett önskvärt framtida tillstånd. Sorseles gemensamma turistiska vision är: Visionen bygger på begrepp och kärnvärden som många ålänningar i arbetet har lyft fram och tyckt varit viktiga när vi beskriver vårt framtida tillstånd: Samarbete. Turistiska produkter skapas i samarbete mellan företag. Det finns få företag som själva äger hela den upplevelse som gästerna kommer hit för. Det är vår övertygelse att vi måste bli ännu bättre på kommersiellt samarbete för att lyckas utveckla turismen i Sorsele. Generös. Att vara generös är inte samma sak som att skänka bort saker. Generositet som vi beskriver det är att ge lite extra en berättelse som bygden, ett leende, ett fisketips. Det är ofta med dessa små detaljer som vi skapar minnen. Upplevelser av hög kvalitet. Våra gästers krav ökar hela tiden. Förväntningarna på oss som destination är att vi ska tillhandahålla tydliga, bokningsbara erbjudanden. Våra teman visar vilka affärsområden vi ska arbeta med. Natur och kultur. Vi ska arbeta med de unika förutsättningar vi har. Vindelfjällens natur och fjällfolkens kultur och historia är våra unika möjligheter. De komponenterna ska vi bygga in i alla våra uppelvelser. Turismstrategi Sorsele

7 Profil och varumärke Profileringen av Sorsele som turistdestination är vårt fokus i den här processen. Profilering är allt det vi gör för att stärka vår position på marknaden, grunden för den attraktionskraft vi önskar skapa. Det vi önskar att våra prioriterade marknader och målgrupper förknippar oss med. Det är vårt recept för hur vi ska attrahera fler besökare och säkerställa att vi når vår vision. Profilen ska lyfta fram vår unicitet och relativa konkurrensfördela. Profilen ska göra att vi så tydligt som möjligt särskiljer oss från våra konkurrenter och skapar tydlighet i vårt erbjudande och en unik plats i våra målgruppers medvetande. Kärnvärden Våra kärnvärden är grunden för vårt turistiska varumärke och ska stärka vår attraktionskraft. De ska lyfta fram vår unicitet och vår identitet. De ska vara vägledande i vår marknadskommunikation, likväl som i utvecklingen av våra erbjudanden. Generös. Att vara generös är inte samma sak som att skänka bort saker. Generositet som vi beskriver det är att ge lite extra en berättelse som bygden, ett leende, ett fisketips. Det är ofta med dessa små detaljer som vi skapar minnen. Det vilda. Vi har en unik natur, med en oreglerad älv och Vindelfjällens naturreservat som arena för våra upplevelser. Frihet. Vidderna, storheten och möjligheten att vara sig själv är en av våra största konkurrensfördelar. Äkthet. Äktheten gäller både det vi levererar och oss själva. Vi ska sälja den sanna historien om vår kultur och historia, och den lokala maten från en orörd natur. Turismstrategi Sorsele 5

8 Profilbärare För att tydliggöra och synliggöra destinationens profil och huvudbudskap använder vi profilbärare som symboliserar och förmedlar detta. Profilbärarnas främsta uppgift är att skapa lyskraft och publicitet samt ett ökat intresse för Sorsele. Profilbärarna är inte nödvändigtvis det som drar flest besökare utan ska främst skapa publicitet och intresse. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända. Det är mixen av våra profilbärare samt starka argument och budskap som gör oss unika. Levande samisk kultur Vilda vindelälven med Älvkungen Ammarnäsöringen det vilda fisket Rock out wild Närproducerat mathantverk Vindelfjällen Position Den plats vi skall ta, relativt våra konkurrenter, på våra utvalda marknader och hos våra prioriterade målgrupper Positionen anger hur destinationen Sorsele relateras och betraktas i jämförelse med andra platser. Ofta uttrycks positionen i en kommunikativ devis för att skapa en mental igenkänning i omvärldens medvetande. Positionen sammanfattar kärnvärden Vi har valt en position som vi är övertygade om kommer att efterfrågas allt mer i framtiden. Positionen är noden av de fyra kärnvärdena, vilka i sin tur är sammanfattningen av alla värdeord och styrkor Sorsele representerar. Turismstrategi Sorsele

9 Mätbara mål Visionen är en viktig ledstjärna, men för att verkligen åstadkomma förändring måste vi också sätta upp konkreta mål på kort och på lång sikt. När vi har formulerat konkreta mål för det vi vill upnå blir det enkelt att formulera strategier för hur vi når målen. Sammanfattningsvis står Sorsele inför ett gediget utvecklingsarbete inom sin besöksnäring. Det gäller att leva upp till varumärket och samtidigt vara konsekvent i de budskap man förmedlar om målen ska uppnås. Effektmål De viktigaste indikatorerna som vi ska mäta på lång sikt är: Kundnöjdhet befintliga gäster (målformulering kräver en basmätning) Omsättning totalt och per gästnatt (Mål 2020 dubblerad omsättning i turismen) Marknadskännedom om destinationen i Sverige (målformulering kräver en basmätning) Dessa bryts ner till årliga mål i en handlingsplan. För år 1 är målen: Organisation/nav på plats dec 2012 med minst 50 företag och kommunen som ägare/intressenter 20 antal säljbara produkter, minst ett per tema 10 produkter som produceras i samverkan mellan minst två företag våren/vintern Gästnätterna ska öka med 20% till 2015 Turismstrategi Sorsele 7

10 Utbud produkter, tjänster och upplevelser När det gäller vårt utbud i form av produkter och tjänster behöver vi bli tydligare och vassare. Vi måste ta fram fler bokningsbara prissatta paketerade erbjudanden för de marknader och målgrupper vi prioriterat. Här innebär det strategiska arbetet att bland annat identifiera vilka teman vi i Sorsele har naturliga förutsättningar att skapa tydliga, paketerade erbjudanden inom. Människor reser idag allt mer utifrån sina intressen och värderingar och det måste vi beakta och underlätta för. Genom tydliga teman kan vi också skapa reseanledningar under nya säsonger. Produktutvecklingen utgår ifrån målgruppernas behov och intressen, inte efter våra egna. Utbudspyramiden ovan har varit vår modell för strategiutvecklingen för hur vi ska tydliggöra Sorsele och vårt turistiska utbud. Pyramiden blir nu det verktyg för produktutveckling, paketering och marknadsföring som vi verkar efter. Vår utmaning är att skapa en rörelse uppåt i pyramiden, och gå till tydliga paketerade erbjudanden och ett utbud som är lätt för kunden att köpa. För att underlätta för våra potentiella besökare har vi valt att gruppera våra erbjudanden i sex övergripande teman. Temana kan ses som Sorseles affärsområden här har vi förutsättningar att skapa konkurrenskraftiga erbjudanden. Våra teman är: Fiske Evenemang Natur och äventyr barmark Natur och äventyr vinter Alla teman ska ha en gemensam byggsten vi ska arbeta med fjällfolkens kultur och historia som en bärande del i allt vi gör. Turismstrategi Sorsele

11 Profilbärare För varje tema finns också profilbärare de företeelser, produkter eller platser som idag gestaltar våra teman på ett bra sätt, och kan användas för att sälja in Sorseles övriga utbud. Profilbärarnas främsta uppgift är att skapa lyskraft och publicitet samt ett ökat intresse för Sorsele. Profilbärarna är inte nödvändigtvis det som drar flest besökare utan ska främst skapa publicitet och intresse. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända. Det är mixen av våra profilbärare samt starka argument och budskap som gör oss unika. Vi vill gärna se fler profilbärare i skyltfönstret. Produktutveckling Sorsele behöver fler entreprenörer som skapar produkter, tjänster och upplevelser för de målgrupper som har identifierats. Det finns en stor potential som inte är utnyttjad. Vi måste tydliggöra vilket utbud som saknas och vilka affärsmöjligheter som finns och främja nyföretagande, etableringar och produktutveckling inom dessa områden. Som hjälpmedel för vår produktutveckling och paketering har vi sammanställt en preliminär PM-matris (produkt - & marknadsmatris). Matrisen utgår från utbudspyramiden och är ett förtydligande av reseanledningar och teman samt vilka profilbärare som ska symbolisera och synliggöra teman för att skapa intresse och locka fler besökare till Sorsele. Fjällfolkets kultur & historia bas för alla produkter Teman Fiske Evenemang Natur & äventyr barmark Natur & äventyr vinter Profilbärare Ammarnäs-öring Harr i strömmande vatten Lax Unikt sjöfiske Vindelälvsdraget Rock out wild Pärfestival Kungsledenrännet Holmen gungar Talludden Vindelfjällen Vindelälven Båtturer Kungsleden Nalovardo Vindelfjällen Näsberget Hundspann Säsong Juni-september Helår Juni-oktober November-maj Första produkt/ reseanledning Skapa möjligheter till enkelt familjefiske som inte stör de som vill investera i exklusivt fiske Kombiprodukt: evenemang förlängt med upplevelser, som R.O.W + fiske Guidade temaupplevelser, turer med bra lokal mat och boende Alpinåkning utan köer Turer med guidning & lokal mat med hundsläde, skoter eller skidor Turismstrategi Sorsele 9

12 Marknader och målgrupper Utmaningen att välja och välja bort Att utveckla affärerna i besöksnäringen kräver att vi blir tydliga. För vilka ska vi vara det mest attraktiva resmålet? Modellen nedan visar hur vi arbetat i strategin med hjälp av marknadsundersökningar och fakta har vi prioriterat de marknader och de målgrupper vi vill kommunicera med och skapa ett bra utbud för. Våra gemensamma resurser för marknadsföring är begränsade och det är därför viktigt att vi prioriterar och fokuserar vår marknadsbearbetning till utvalda geografiska marknader och målgrupper som ger flest besökare till Sorsele i förhållande till insatsen. Våra val av marknader och målgrupper betyder inte att vi är ointresserade av besökare från andra områden eller att vi inte vill uppmuntra aktörer som har andra marknader än våra gemensamma. Marknader och målgrupper liten ordförklaring och beskrivning Active Family Karakteristiskt för aktiva familjesegmentet är att de har ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. Under semestern vill de umgås och uppleva saker med familj och vänner. De värdesätter stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. Whops (wealthy healthy older people) Segmentet kännetecknas av att de är vitala och friska, har god ekonomi och oftast är äldre par med utflugna barn. Under de närmaste åren kommer delar av denna så kallade rekordgeneration att gå i pension. Karakteristisk för whops är att de har ett starkt intresse för kultur och naturupplevelser. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära nya saker. Främsta Turismstrategi Sorsele

13 reseanledningen är att uppleva naturen gärna med en kombination av lättare aktiviteter (vandra, kanota, cykla) med bra boende och mat. De är också kulturintresserade, vill besöka sevärdheter, och uppleva den lokala stämningen. MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events) Marknaden för möten har förändrats de senaste åren. Karakteristiskt är att kostnadsoch tidseffektivitet efterfrågas vilket lett till kortare möten med färre deltagare men som deltar mer aktivt. Segmentet ställer höga krav på tillgänglighet och säkerhet. De vill ha kreativa arrangemang och stort utbud av spännande kringaktiviteter. Några framgångsfaktorer enligt utländska arrangörer är hög tillgänglighet, annorlunda resmål, spännande aktiviteter och mycket hög standard på faciliteter och mat. Produkt- och marknadsmatrisen Nedan har vi kompletterat matrisen med varje temas prioriterade marknader och målgrupper. Fjällfolkets kultur & historia bas för alla produkter Teman Fiske Evenemang Natur & äventyr barmark Natur & äventyr vinter Profilbärare Ammarnäs-öring Harr i strömmande vatten Lax Unikt sjöfiske Vindelälvsdraget Rock out wild Pärfestival Kungsledenrännet Holmen gungar Talludden Vindelfjällen Vindelälven Båtturer Kungsleden Nalovardo Vindelfjällen Näsberget Hundspann Säsong Juni-september Helår Juni-oktober November-maj Första produkt/ reseanledning Skapa möjligheter till enkelt familjefiske som inte stör de som vill investera i exklusivt fiske Kombiprodukt: evenemang förlängt med upplevelser, som R.O.W + fiske Guidade temaupplevelser, turer med bra lokal mat och boende Alpinåkning utan köer Turer med guidning & lokal mat med hundsläde, skoter eller skidor Marknader /målgrupper Internationella och svenska sportfiskare Familjer med fiskeintresse Utifrån aktivitetsintresse i Norra Sverige fyra nordligaste länen Whops från Sverige och Norra Europa Alpint: familjer norra Sverige Whops norra Sverige Whops och företag Europa Turismstrategi Sorsele 11

14 Vår affärsmodell för utveckling Genom att kombinera de båda modellerna får vi vår modell för hur vi ska göra fler och bättre affärer i besöksnäringen i Sorsele. I marknadsdelen måste vi stärka vår kommunikation med utvalda marknader och målgrupper. Detta möjliggörs dock genom arbetet i den nedre produktdelen av modellen bara genom att skapa tydliga erbjudanden och reseanledningar som går att köpa har vi något att kommunicera och skapa media och uppmärksamhet runt. I resten av strategiplanen beskrivs vad vi ska göra och hur vi ska arbeta för att driva arbetet enligt affärsmodellen samt vilka stödprocesser som är nödvändiga för att få modellen att fungera. Turismstrategi Sorsele

15 Strategiskt utvecklingsområde 1 Destinationsorganisation Introduktion Besöksnäringen i Sorsele är ett komplext system utan någon maktstruktur. Det är en utmaning att driva gemensam utveckling i ett sådant system, och det är framförallt en utmaning att hitta former för hur drift och utveckling av besöksnäringen ska finansieras gemensamt av aktörerna. Det är strategigruppens övertygelse att vi måste skapa en gemensam destinationsorganisation för Sorsele, som kan driva utvecklingen av destinationen internt och samordna marknadskommunikation, distribution och försäljning av destinationens turistprodukter gentemot våra målgrupper. Denna organisation ska ägas och drivas av näringslivet i Sorsele, med Sorsele kommun som en viktig partner. Skapandet av organisationen kommer att ske under 2012, och kräver dialog och förhandlingar med alla de aktörer som vi ses som ägare och intressenter till organisationen direkta och indirekta företag, fiskevårdsområden, föreningsliv, Sorsele kommun. Den slutliga organisationsformen kommer att tas fram i denna dialog. I denna del av strategiplanen ger vi ett förslag på organisation, finansiering och uppgifter för organisationen. Syfte Att skapa ett livskraftigt gemensamt destinationsbolag för Sorsele, som har en grundfinansiering från näringslivet och kommunen. Att skapa incitament och nytta även för andra aktörer än direkta besöksnäringsföretag att finnas med som finansiärer i gemensamma projekt och marknadsaktiviteter. Organisationsform, roll och uppgift. Den modell som vi framförallt har sett som en förebild är Funäsdalsfjäll AB. Destinationsbolaget drivs som ett aktiebolag med drygt hundra aktieägare i form av direkta och indirekta besöksnäringsföretag i Funäsdalen med omnejd. Strategigruppen ser att aktiebolagsformen är den mest optimala för att driva destinationsbolaget, där företagens engegemang säkerställs genom att man äger och har möjlighet att påverka bolagets inrikting och verksamhet i denna roll. Det är också centralt att destinationsbolaget tillåts växa fram och utåka sina arbetsuppgifter och bemanning i takt med att vi skapar en ekonomisk bas i boalget, och i takt med att bolaget skapar förtroende och dealktighet från företagarana. Det kommer sannolikt att ta 2 år innan bolaget är i full drift och har kapacitet att driva samtliga frågor och ansvarsområden som behövs för att stärka destinationen. Turismstrategi Sorsele 13

16 År 1 2 Uppstart i form av en ekonomisk förening, låg och gemensam serviceavgift till verksamheten. Fokus på produktutveckling i tematiska nätverk samt att skapa bokningsbarhet på nätet och grundläggande marknadsföring. Inga anställda, tjänsteköp i viss mån År 3: Övergång till aktiebolag, en person anställd i form av en Mångsidig vd. Fokus på tematisk produktutveckling i samverkan med företagen, att få upp en bokningsbar webb och en grundläggande marknadsföring. Energi måste också läggas på att sälja in bolaget till intressenterna i Sorsele och skapa partnerskap med projekt och andra aktörer, samt att hitta andra finansieringsmöjligheter. Verksamheten drivs i nära relation till turistbyrån. År 2: bolaget tar över turistbyråfunktionen genom ett tjänsteköp från kommunen. Nya uppgifter och roller som adderas är en förstärkt marknadsföring, partnerskap med incomingarrangörer samt med andra destinationer för att ta fram ännu starkare paket samt tjänsteförsäljning. Under år 2 ska ytterligare en medarbare kunna anställas med ett tydligt försälningsansvar. Finansiering av destinationsbolaget och dess verksamhet Att skapa en finansieringsmodell som alla aktörer accepterar och ser nyttan i kommer att vara en lärprocess. Det finns dock en grundmodell framtagen som kommer att användas som bas för utvecklingen En basverksamhet som finansieras gemensamt I denna del ligger imagemarknadsföringen av Sorsele som destination,. Denna del av verksamheten finansierar genom en medlemsavgift baserad på omsättning hos medlemsföretagen, med motfinansiering med offentliga medel.vi kommer att ta fram ett förslag till nivåer för medlemsavgift inspirerat av Funäsdalsfjäll AB:s modell. Det är centralt att denna basverkssamhet har en långsiktigt finansieringsmodell som inte är beroende av projektmedel, vilket skulle innebära att bolagets fortlevnad ligger in händerna på externa aktörer. Turismstrategi Sorsele

17 Riktade insatser finansieras utifrån grad av nytta En nivå upp i modellen hamnar de insatser som är riktade mot speciella evenemang, målgrupper eller produktsegment. Många av de tematiska erbjudanden som kommer att tas fram kommer framförallt att ge intäkter till vissa av aktörerna i Sorsele, varför dessa får ta ett större ansvar för finansieringen. För utveckling av befintliga eller nya evenemang är det också relevant att se på graden av nytta ett stort evenemang i Ammarnäs kommer att lämna mycket pengar hos aktörerna i byn, varför de bör ta ett större finansiellt ansvar för evenemanget. Projekt och tjänsteförsäljning Nästa nivå i modellen har två delar, projektfinansiering och konsultförsäljning, Projektfinansiering är en lösning för att hantera utvecklingsfrågor eller specifika produktutvecklingsbehov. Ett antal privata och offentliga aktörer går samman för lösa en fråga som är tidsmässigt avgränsad och har ett tydligt mål. Konsultrollen innebär att någon/några av aktörerna i Sorsele vill ha hjälp med en specifik uppgift, exempelvis marknadsföring av sitt evenemang eller företag, alternativt ett specifikt kompetensbehov. Turismstrategi Sorsele 15

18 Utvecklingsområde 1.1 Gemensam bokning Syfte Att förenkla bokningsbarheten på nätet för gästen, med det långsiktiga målet att hela Sorseles utbud ska finnas samlat Mycket av destinationens utbud är idag svårt att ta del av och boka, då det inte finns samlat på en plats och en bokningskanal. Ambitionen är att på sikt skapa en väg in till Sorsele, med en gemensam plattform som möjliggör för alla aktörer att skapa paket och sälja varandra. Med ett gemensamt destinationsbolag finns möjligheten att skapa en gemensam försäljningskanal till Sorseles samlade utbud. Genom Gold of Lapland finns möjligheten att arbeta med verktyget Citybreak, som också är kompatibelt med den regionala distributionskanalen. Som tydliggjort ovan är detta ett av destinationsbolagets prioriterade uppgifter under år 1 av verksamheten. Utvecklingsområde 1.2 Gemensam marknadsföring Introduktion Marknadsföringen är central för attraktionsskapandet av Sorsele, och för att skapa nya affärer. Destinationen Sorsele är ett skyltfönster även för att skapa inflyttning och etableringar få människor kan tänka sig att flytta till en plats som man inte ens kan tänka sig att besöka. Bland Sorseles besökare i dag finns framtidens kompetens och arbetskraft, och framtidens entreprenörer i Sorsele, om vi väljer att utnyttja och utveckla vår relation med dem, och visa upp även andra bilder och möjligheter i Sorsele än en semester- eller konferensresa. Vidgar man marknadsföringsbegreppet finns betydligt fler intressenter i Sorsele som är potentiella partners i marknadskampanjer. De flesta företag har nytta av att verka på en attraktiv plats, dit spetskompetens kan tänka sig att flytta. Alla exportörer av varor och tjänster kan addera ett värde till sitt erbjudande om Sorsele har ett starkt Turismstrategi Sorsele

19 och trovärdigt varumärke. Ett av destinationsorganisationens viktigaste uppdrag blir att samla kommunikationen och marknadsföringen från Sorsele. Syfte Att stärka bilden av Sorsele och Sorseles attraktionskraft genom att samla hela kommunikationen. Att tematisera kommunikationen, och visa upp andra sidor av Sorsele och dess reseanledningar än de som majoriteten förknippar med oss. På så sätt öppnar vi för nya säsonger. Att få in fler företag och aktörer som partners i marknadsföringskampanjer och i förstärkandet av varumärket Sorsele. Riktlinjer för marknadsföringen Vi arbetar med tre olika typer av marknadsföring, som innebär till vissa delar olika art av arbete: Imagemarknadsföring Produktmarknadsföring Relationsmarknadsföring Imagemarknadsföring skapa intresse och trafik till webben. Imagemarknadsföringen skall primärt bygga image, skapa känslor, nyfikenhet och intresse samt styra potentiella gäster till att söka information om Sorsele. Förutom vår profil och dess kärnvärden skall även våra profilbärare bidra till att stärka vår image. Produktmarknadsföring Produkt- eller utbudsmarknadsföring handlar om att rikta våra erbjudanden till rätt marknad och målgrupp. Detta gör vi genom att arbeta enligt marknads- och utbudsmatrisen. Här nischar vi oss utifrån målgruppernas behov, värderingar och intressen. I produktmarknadsföringen ska all kommunikation innehålla en tydlig produkt med ett pris och en bokningskanal. Det är viktigt att denna del av vårt utbud är tydligt paketerat, prissatt och bokningsbart. Relationsmarknadsföring Relationsmarknadsföring syftar till att behålla våra gäster och skapa återkommande gäster och merförsäljning. Här är vårt värdskap avgörande liksom att vi på ett systematiskt sätt informerar och har en dialog med våra gäster. Kundundersökningar är också ett viktigt verktyg i relationsmarknadsföringen genom att starta en dialog med gästerna och kommunicera hur vi utvecklar oss baserat på deras input skapar vi en relation och ett förtroende med gästerna. Turismstrategi Sorsele 17

20 Strategiskt utvecklingsområde 2 produktutveckling och paketering Introduktion Utan attraktiva produkter och tydliga reseanledningar är marknadsföring för en destination bortkastade resurser. Dagens resenärer ställer högre krav är för bara tio år sedan man förväntar sig att en tredagarsupplevelse är tydligt paketerad, prissatt och möjlig att boka och betala på ett enkelt sätt hemifrån. Få är villiga att ringa runt och plocka ihop sin reseupplevelser hos de olika aktörer som levererar boende, måltider och upplevelser, då väljer man ofta bort oss för en destination som kan leverera tydliga paketerbjudanden. Utvecklingstakten hos våra konkurrenter i Sverige och i omvärlden har varit hög de senaste åren, och det finns inga tecken på att den kommer att mattas av. Sorsele behöver tydliga produkter att ställa på hyllan för att vara en attraktiv destination. Syfte och mål Ta fram ett tematiserat utbud baserat på marknadens behov och efterfrågan, som skapar möjlighet till högre intäkt per gäst och fler säsonger. Forma ett antal mogna produkter som är tydliga, prissatta, bokningsbara och konkurrenskraftiga på en nationell och internationell marknad. Produktutveckling I presentationen av Utbud produkter, tjänster och upplevelser ovan presenterades en modell som också kan användas för att tydliggöra arbetsgången i produktutvecklingen i besöksnäringen i Sorsele Turismstrategi Sorsele

21 Det första steget uppåt från basen i modellen handlar om att kvalitetssäkra det totala utbudet i Sorsele, så det tillgodoser målgrupperna behov och skapar en gemensam lägstanivå i termer av kvalitet och bemötande. Denna del av produktutvecklingen hanteras genom insatserna inom kvalitet nedan. Tematiska nätverk för produktutveckling Nästa steg att gå från de enskilda aktörernas kvalitetssäkrade utbud till tydliga reseanledningar måste ske i partnerskap mellan flera olika aktörer. Målsättningen här är att sätta ihop ett tydligt, paketerat och bokningsbart erbjudande som innehåller resa, boende, måltidsupplevelser och aktiviteter inom respektive tema. De tematiska nätverken kommer att startas upp under 2012, med målsättningen att de första reseanledningarna och erbjudandena ska finnas tillgängliga för kunden under hösten De tematiska närverken kommer att få stöd av Design Västerbotten i arbetat med att omsätta den strategiska planen till konkreta erbjudanden. Utvecklingsområde 2.1 Kvalitetssystem Introduktion Konkurrensen om kunderna i turistnäringen är enorm. Ökade kundkrav och globala resenärer gör att företag som vill finnas kvar på marknaden måste utveckla sin kvalitet. Kvalitet handlar om att motsvara och helst överträffa kundens förväntningar. Kvalitetsarbete skapar trivsel och trygghet för medarbetare, ger nöjda och lojala kunder som talar gott om företaget, och resulterar i bättre värdskap och ökad lönsamhet. Syfte Höja lägstanivån i den turistiska produkten i Sorsele, och skapa en gemensam bild av vad som är en konkurrenskraftig produkt. Därigenom kan vi använda kvalitetsnivån som en viktig konkurrensfaktor gentemot marknaden, och för att skapa tillit och förtroende i det interna samarbetet. Säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart sätt, med ansvarstagande för natur, kultur och social miljö och med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Kvalitetssäkring Strategigruppen har identifierat kvaliteten som en av de viktigaste utvecklingsområdena för destinationen. Västerbottenturism har ett kvalitetssystem i två steg, som kommer att användas i destinationens utvecklingsarbete. Syftet med arbetet är inte att stämpla inte godkänt på företag eller produkter, utan att stötta utvecklingen i företagen. Genom tydliga kvalitetskriterier som baseras på marknadens krav skapar vi tydlighet i vad som krävs för att uthålligt driva och utveckla sitt företag, och därigenom hela destinationen. Kvalitets- och kompetensarbetet fokuseras Turismstrategi Sorsele 19

22 på att stötta företag och entreprenörer genom att ge dem förutsättningar att kliva uppför trappan och utveckla sin kvalitet. Målet är att våra gäster ska känna sig trygga i att våra produkter och de upplevelser de tar med sig hem efter besöket hos oss håller hög klass. Fler nöjda gäster betyder fortsatt framgång och att vår turism ökar. Grundnivån i VästerbottensTurisms system handlar om att säkerställa att företaget uppfyller alla lagenliga krav för att driva verksamheten, och görs med internt i företaget med hjälp av en checklista på vasterbotten.net/foretag. Vår ambition är att alla företag på destinationen ska använda denna. Nivå 2 för paket. Nästa nivå av kvalitetsarbetet är inte kopplat till företaget, utan till paket eller produkter. Även här finns ett stödmaterial i form av checklistor för olika marknader och målgrupper på vasterbotten.net/foretag. De tematiska nätverken som nu börjar arbeta med produktutveckling kommer att ha detta material som stöd för arbetet. Som extra morot för att uppfylla kvalitetskriterierna erbjuds de produkter som klarar kraven både översättning till tyska och engelska samt exponering på den regionala webbplatsen. Vår ambition är att alla produkter som tas fram med destination Sorsele som avsändare ska uppfylla dessa krav. Turismstrategi Sorsele

23 Strategiskt utvecklingsområde 3 Tillgänglighet och infrastruktur Introduktion Tillgänglighetsaspekten för en destination rör gästens hela upplevelse av destinationen, från hur man kan söka information om och boka sin resa och upplevelse, hur man tar sig till Sorsele och runt i Sorsele och möjligheten att bo, äta och uppleva saker i Sorsele samt tillgänglighet för alla. Tillgänglighetsfrågorna är centrala för en destinations utveckling, samtidigt är de ofta de mest komplexa att arbeta med. Frågorna om tillgänglighet omfattar alltid en mängd aktörer, varav vissa inte ens har säte på destinationen. De är också lag- och regelstyrda i hög utsträckning, ofta på central nivå vilket gör dem svåra att arbeta med på det lokala och regionala planet. Tillgänglighet är därför en av de frågor som aktörerna har ett gemensamt ansvar för, och som kommer att drivas i strategisk samverkan. Det centrala är att skapa ett forum för tillgänglighet där transportörer tillsammans med landskapsregeringen, Visit Sorsele och Sorseles Näringsliv för en fortlöpande dialog och identifierar utvecklingsbehov kopplat till tillgängligheten. Syfte Att arbeta för bättre kommunikationer och tillgänglighet till och inom destinationen. Att underlätta för gästen genom att utveckla öppettider, skyltning och information på plats i Sorsele. Att utöka och synliggöra utbudet som är tillgängligt för alla. Tillgänglighet till utbudet öppettider och skyltning En av utmaningarna med att skapa nya säsonger i Sorsele är tillgängligheten till ett basutbud under nya säsonger vid sidan av sommaren. Denna fråga får lätt karaktären av hönan eller ägget det går inte att ha öppet utan gäster, och utan att ha öppet kommer det inte heller några gäster. En del av kvalitetssäkrings- och produktutvecklingsprogrammet blir att hitta former för att i samverkan se till att det alltid finns boende, mat och aktiviteter tillgängliga i Sorsele. Den andra tillgänglighetsaspekten på plats i Sorsele som kommer att fokuseras i det fortsatta strategiska arbetet är skyltning och information. I nuläget är det svårt att hitta i Sorsele för en besökare. Här krävs nya riktlinjer för skyltningen i Sorsele, som gör det möjligt också för gäster att hitta till de framträdande besöksmålen, och som stärker den profilen genom ett enhetligt formspråk. Turismstrategi Sorsele 21

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Effekten av Facebooks etablering för Luleå Science Park som regional nod. Foto: Cascade Creative Media

Effekten av Facebooks etablering för Luleå Science Park som regional nod. Foto: Cascade Creative Media Effekten av Facebooks etablering för Luleå Science Park som regional nod Foto: Cascade Creative Media 1 Rapporten»Effekten av Facebooks etablering för Luleå Science Park som regional nod«är skriven av

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling

Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling KREATIV EKONOMI, GASTRONOMI OCH REGIONAL UTVECKLING A Yvonne von Friedrichs Wilhelm Skoglund Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling Yvonne

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför!

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Rapport 0123 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur

Läs mer

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION En internationell utblick om impact investment Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Rapportförfattare Camilla Backström Verksamhets ansvarig för området

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer