PRISLISTA Undersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRISLISTA 2009. Undersökning"

Transkript

1 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa - i förekommande fall erforderliga foton för diagnostik, behandlingsplanering, dokumentation, samt - i förekommande fall provtagning, receptförskrivning och remisshantering inkl dokumentation 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist Kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare Kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare Kompletterande undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist Specialistutredning, konsultationsåtgärd Röntgenåtgärder mm 121 Röntgenundersökning av enskild tand Röntgenundersökning, delstatus Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan Panoramaröntgen Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller datortomografisk undersökning av en eller två tänder) Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) Röntgenundersökning, omfattande A Kompletterande åtgärd vid datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant B Kompletterande åtgärd vid datortomografisk röntgenundersökning av hel käke Studiemodeller för behandlingsplanering Salivsekretionsmätning Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Faktura Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) Faktura Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle Sjukdomsförebyggande åtgärder Innefattar information och förebyggande behandling vid risk för tandsjukdom. 201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning A Kompletterande åtgärd, ytterligare professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning - upp till 15 minuter mer än vad som inryms i åtgärd 203, används efter överenskommelse med patient Profylaxskena Sjukdomsbehandlande åtgärder 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling Sjukdomsbehandlande åtgärder Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling, mindre tidskrävande Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (karies, parodontal sjukdom, peri-implantit och käkfunktionsstörning Icke-operativ behandling av kariessjukdom Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning Sid 1/6

2 Sjukdomsbehandlande åtgärder, forts. 342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning A Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning. Kompletterande åtgärd upp till 15 min mer än vad som inryms i åtgärd 342, används efter överenskommelse med patient Lustgassedering A Premedicinering med Dormicum B Psykodonti C Psykodonti mer omfattande Kirurgiska åtgärder Samtliga kirurgiska åtgärder Innefattar handläggning av komplikationer och efterbesvär upp till 14 dagar efter behandlingstillfället och i förekommande fall kontrollröntgen. 401 Tanduttagning, en tand Tanduttagning, en tand, komplicerad Tanduttagning, tillkommande enkel Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle Omfattande dento-alveolär kirurgi Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik Undersökning inför ingreppet ingår inte i implantatoperationsåtgärderna. Implantatkomponenter ingår ej. 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle Benaugmentation med egen benvävnad Benaugmentation med benersättningsmaterial Borttagande av implantat, per operationstillfälle Peri-operativ kirurgi vid implantatbehandling Parodontalkirurgiska åtgärder 441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat, per operationstillfälle A Tillägg för benersättning Enl. lista 0 44B Tillägg för membran Enl. lista 0 44C Tillägg för komponenter utöver standard Enl. lista Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per behandlingstillfälle Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per behandlingstillfälle Sid 2/6

3 Rotbehandling Åtgärderna innefattar all rotbehandling såsom röntgen, bakterieprov och upprepade rensningar, fram till färdig rotfyllning och förslutning av tanden med temporär fyllning. I förkommande fall ingår även återbesök vid komplikationer. 501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler Akut endodontisk behandling Komplicerad kanallokalisation Stiftborttagning Rotspetsoperation, per operationstillfälle A Explorativ endodontisk behandling eller upprensad tand där behandlingen avbryts B Explorativ endodontisk behandling eller upprensad tand där behandlingen avbryts, mer omfattande C Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl material D Borttagande av frakturerad fil i rotkanal E Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per behandlingstillfälle Bettfysiologiska åtgärder 604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena A Tillägg för tandteknikerkostnader i samband med modifiering av bettstabiliserande apparatur Faktura 0 60B Snarkskena Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle Reparativa åtgärder Samtliga åtgärder inom gruppen innefattar anestesi, material och nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), puts och polering, anpassning av ocklusionen mot motstående käke, nödvändiga åtgärder för torrläggning såsom friläggning och anläggande av matris och kofferdam samt i förekommande fall kontrollröntgen. 701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand Fyllning av en yta på molar eller premolar Fyllning av två ytor på molar eller premolar Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar Krona i plastiskt material, klinikframställd Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi B Tillägg keramiskt inlägg, används i kombination med åtgärd 703 eller Protetiska åtgärder Samtliga åtgärder inom gruppen innefattar anestesi, material och nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), avtryckstagning, provisorium, torrläggning, cementering inkl. avlägsnande av överskott och ev. polering. I åtgärderna ingår även anpassning av kontaktpunkter, av ocklusionen mot motstående käke/tänder samt tandtekniskt arbete inkl. materialkostnad om inget annat anges. I förekommande fall ingår även kontrollröntgen. 801 Laboratorieframställd krona Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift Hängande broled, per led Emaljretinerad konstruktion, per stöd Sid 3/6

4 Protetiska åtgärder, forts. 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes Semipermanent krona/bro, per led Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner A Tillägg för ädelmetall Faktura 0 80B Tillägg för konstruktionskeram per led C Tillägg för varje ytterligare krona utöver den första, som specialist framställer, i samma behandlingsplan D Tillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium Faktura 0 Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik 811 Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad Broreparation 1, utan tandteknikerinsats Broreparation 2, med teknikerinsats Broreparation 3, mer omfattande Avtagbar protetik Samtliga åtgärder inom gruppen innefattar kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden om inget annat anges. Med slutförandet av åtgärd avses datum för definitiv utlämning av protes enligt journalanteckning. 821 Protestand, per styck Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments Attachments, per styck, material Faktura Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder Immediatprotes, inkl. tänder A Tillägg för teknikerkostnad vid metallförstärkning av helprotes Faktura 0 Reparation av avtagbar protes 831 Justering av avtagbar protes Lagning av protes eller tillsättning av protestand Rebasering av protes Lagning av protes där avtryck krävs Rebasering och lagning av protes Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes Protetiska åtgärder vid implantatbehandling 851 Implantat, per styck Implantatförankrad krona Hängande led vid implantatförankrad bro Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke Implantatstödd täckprotes, två implantat Sid 4/6

5 Protetiska åtgärder vid implantatbehandling, forts. 872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat Implantatstödd täckprotes, exkl. implantat, implantatkomponenter och förankringselement Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Enl. lista A Tillägg för Cresco-konstruktion per implantat B Tillägg för implantatkomponenter utöver standard Enl. lista 0 86C Tillägg för porslinsfasader hel implantatbro D Tillägg vid implantatförankrad bro, underkäke, fem eller fler implantat Enl. lista 0 86E Tillägg vid implantatförankrad bro, överkäke, sju eller fler implantat Enl. lista 0 87A Tillägg för ädelmetaller Faktura 0 Reparation av implantat och implantatretinerad protetik 881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattning utan teknikerinsats A Kompletterande åtgärd vid komplicerad lagning av implantatförankrad konstruktion på plats i munnen. Åtgärden kan användas mer än en gång vid samma behandlingstillfälle om patienten är informerad Av- och påmontering av implantatförankrad bro Reparation av implantatförankrad konstruktion med teknikerinsats Reparation av implantatförankrad konstruktion där omfattande tandteknikerinsats krävs Implantat vid reparation eller utbyggnad, per styck Distans inkl. centrumskruv, per styck Enl. lista Fästskruv och protetisk cylinder (lab), per styck Enl. lista Fästskruv, per styck Enl. lista Centrumskruv, per styck Enl. lista Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle Tandreglering Samtliga åtgärder för tandreglering innefattar fotodokumentation, kefalometrisk mätning och analys, fullständig behandling, allt ortodontiskt material av standardkaraktär, retentionsapparatur (fast och avtagbar) samt besök för kontroll av retentionsapparatur upp till ett år efter avslutad aktiv behandling tills behandlingen anses avslutad. I åtgärderna ingår inte någon utvidgad diagnostik, såsom en fördjupad röntgenutredning, eller nödvändiga kirurgiska ingrepp och extraktioner. 901 Tandreglering, en käke, enkel behandling Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling Tandreglering, en käke, normal behandling Tandreglering, en käke, komplicerad behandling Tandreglering, två käkar, enkel behandling Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling Tandreglering, två käkar, normal behandling Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling A Tillägg tandfärgad fastsittande apparatur B Fastsättning av lossnad retainer C Retainer eller retentionsplåt D Tandteknikerkostnad för retainer eller retentionsplåt Faktura Kompletteringsåtgärd för specialist i ortodonti, per behandlingstillfälle. Kan ej kombineras med åtgärderna Sid 5/6

6 Abonnemang Abonnemang tecknas för en period om 3 år. SLA10 År 1 Premiegrupp SLA11 År 1 Premiegrupp SLA12 År 1 Premiegrupp SLA20 År 2 Premiegrupp SLA21 År 2 Premiegrupp SLA22 År 2 Premiegrupp SLA30 År 3 Premiegrupp SLA31 År 3 Premiegrupp SLA32 År 3 Premiegrupp Beställarkoder 04 Behandling av tandvårdsrädsla hos psykolog, per timme Narkos IV-sedering Sedering övervakad av narkosläkare Övrigt SL 2 Blekning, per käke SL 2-1 Blekning, upprepad 600 SL 3 Blekning, avital tand 625 SL 3-1 Blekning, avital tand, inläggsbyte 350 SL 4 Fastsättning av tandsmycke. 300 SL 5 Tandskydd SL 6 Laser per behandlingstillfälle 300 IN Skriftligt intyg 500 LIN Skriftligt intyg, ringa omfattning 300 SLB Delbetalning enligt uppgjord betalningsplan TOB Tobaksavvänjning TOB3 Information rökavvänjning 306 Uteblivande barn 75 Uteblivande/sent återbud hos hygienist 460kr/tim Uteblivande/sent återbud hos tandsköterska 260kr/tim Uteblivande/sent återbud hos specialist 950kr/tim Uteblivande/sent återbud hos tandläkare 750kr/tim Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård och LIS Besöksavgift Inom Folktandvården finns en försäkring för att täcka patienters kostnader när ett protetiskt arbete behöver göras om. Behovet av omgörning måste vara objektivt påvisbart. För avtagbar protes gäller ett år och för fast protetik två år. Kompositfyllning, utförd på korrekta indikationer och utan förbehåll, som inom en två-årsperiod kräver omgörning ersätts utan kostnad med ny fyllning. Garantin gäller endast en omgörning och avser ej kompositkrona. När patient så önskar lämnas intyg om material som använts vid protetiska arbeten och vid fyllningar. Sid 6/6

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

2013-10-03 Maria Johansson Tandvårdsgruppen Principer för fastställande av Folktandvården Östergötlands prislistor 1 januari 2014 Inför 2014 sker inte några förändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du

Läs mer

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014 Öresund Munhälsa Åtgärds- och prislista 2014 Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för Dig. et kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Samråd därför

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna (Detta dokument finns på Internet: www.ltdalarna.se /Folktandvård/ Aktuellt) Allmänt Ekonomi Undersökningen omfattar cirka 2 200 slumpvis utvalda personer

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Innehåll 1. Mål och strategier 2. Omhändertagande- och ansvarsnivå 3. Riskbedömning, vårdnivå 4. Inskolning till tandvård 5. Tandhälsovårdsprogram

Läs mer

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Socialdepartementet 103 33 Stockholm En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att samordna ett utvärderingsprogram avseende de förändringar som genomförts

Läs mer

Granskning av införandet av Frisktandvård

Granskning av införandet av Frisktandvård Granskning av införandet av Frisktandvård Oktober 2004 Eva Molin Verksamhetskultur Y AB 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning 1.1. Bakgrund 1.2. Granskningsuppdrag 1.3. Uppdragets genomförande 2. Analys

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

1500 tandläkare till din tjänst

1500 tandläkare till din tjänst annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Munhälsa MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SYDSVENSKAN JUNI 2008 Möt sommaren med ett bländvitt leende! Läs mer sid 6-7 Vad innebär

Läs mer

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden 2003:23 Konsumenten på tandvårdsmarknaden Tandvården ur ett konsumentperspektiv PM 2003:23 ISBN 91-7398-850-2 Konsumentverket 2003 Konsumentverket/KO 2003:23 2 (58) KONSUMENTEN PÅ TANDVÅRDSMARKNADEN SAMMANFATTNING.................................................................................................................

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 NORGE Straumann AS Nedre Vollgate 3, Postboks 1751 Vika, NO-0122 Oslo Phone +47 (0)23 35 44

Läs mer

datorplanerad implantatkirurgi

datorplanerad implantatkirurgi VETENSKAP & KLINIK Gott resultat för datorplanerad implantatkirurgi Anders Wangestad BDS, Løkketangen Tannlegesenter, Sandvika, Bærum, Norge Behnoosh Malekzadeh tdl, Specialistkliniken för käkkirurgi,

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer