Q kvartalsredogörelse. Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA. Tigran Technologies AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q3 2012. kvartalsredogörelse. Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA. Tigran Technologies AB"

Transkript

1 Q3 212 Tigran Technologies AB kvartalsredogörelse Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA Bolaget har fått godkännande på sin 51(k) ansökan, av FDA (Food and Drug Administration) avseende försäljningstillstånd på den amerikanska marknaden av Tigran PeriBrush, klassificerat som ett klass II instrument. Tigran PeriBrush är en unik titanborste för rengöring av dentala implantat i samband med behandling av periimplantit - en destruktiv inflammatorisk förändring i de mjuka och hårda vävnader som omger tandimplantatet. Tigran PeriBrush blev CE-registrerad för försäljning på den europeiska marknaden i slutet 211. Kort efter inleddes försäljning som under 212 stadigt har ökat. Tredje kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 265 TSEK (259 TSEK) Periodens resultat uppgick till -2,6 MSEK (-3,9 MSEK) Resultat per aktie - antal aktier vid periodens slut -1,3 SEK (-,1 SEK) Antal utestående aktier uppgick till ( ) Perioden januari september 212 Nettoomsättningen uppgick till 783 TSEK (489 TSEK) Periodens resultat uppgick till -12,1 MSEK (-13,6 MSEK) Resultat per aktie - antal aktier vid periodens slut -6, SEK (-,2 SEK)

2 VD har ordet Kvartalets största nyhet är Tigrans godkännande av sin 51(k)-ansökan av FDA avseende försäljningstillstånd på den amerikanska marknaden av Tigran PeriBrush, klassificerat som ett klass II instrument. Arbetet med att hitta en kvalificerad distributör i USA är påbörjat; en högprioriterad uppgift. Samtidigt fortsätter den kritiska utvärderingen av våra nuvarande distributörer med målet att skapa starka relationer och gemensamma långsiktiga mål. Försäljningen i tredje kvartalet var 265 TSEK mot 259 TSEK i tredje kvartalet förra året. De första nio månadernas totala försäljning i 212 är 783 TSEK mot 489 TSEK i samma period 211. Tigran PeriBrush Tigran PTG Tigran PeriBrush står för mer än hälften av försäljningen i nuläget. Försäljningen av Tigran PTG gick dock marginellt fram i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. En lite bättre geografisk spridning observeras också. Tyskland är Tigrans enda marknad med direktförsäljning. 42% av den tyska försäljningen, under 212, är repeat orders, alltså varor som går till kunder som har handlat förut. Tigran PeriBrush blev i september 212 omskriven i den internationella branschtidningen Implants. Artikeln Time-saving debridement of implants with rotating titanium brushes är författad av Dr. Dirk U. Duddeck och Dr. Viktor E. Karapetian, båda anställda vid Poliklinik för Oral Kirurgi och Implantologi vid Kölns universitet. Artikeln, baserad på avancerade Scanning Electron Microscopy (SEM) tester, drar slutsatsen att behandling med Tigran PeriBrush är mer effektiv, ger bättre resultat samt sparar väsentligt med tid.detta i jämförelse med traditionell behandling med kyrett. Vid ett möte tidigare i höst med en central person inom den europeiska dentalbranschen demonstrerade jag Tigran PeriBrush. Reaktionen var Det här är ju logiskt. Att rengöra ett dentalimplantat med ett roterande instrument är ju rätt och att använda en kyrett är fel. Efter 35 år i branschen, varför har inte jag tänkt på det." Studien The effect of permanent grafting materials on the preservation of buccal bone plate after tooth extraction: an experimental study in the dog" (Bashara, Wohlfart, Polyzois, Lyngstadaas, Renvert, Claffey) blev e-icerad 211. I augusti i år blev den icerad i den ansedda tidsskriften Clinical Oral Implants Research. Studien jämför Tigran PTG med marknadsledaren Bio-Oss från det schweiziska bolaget Geistlich. Studien påvisar att behandling med Tigran PTG respektive Bio-Oss visar bentillväxt runt materialet. Med Tigran PTG påvisar man även bentillväxt genom materialet, vilket tydligt demonstrerar att granulens porositet ger förhöjd stabilitet - ett viktigt resultat för långsiktiga behandlingsresultat. I studiens slutsats står det: The titanium granules were observed to have promising osseoconductive properties - ett viktigt och positivt utlåtande vid jämförelse med en av de marknadsledande produkterna. Arve Nilsson, tf VD

3 Verksamheten under perioden Försäljning och marknad Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var marginellt högre än tredje kvartalet 211. Volymmässigt skeppades fler produkter men eftersom i princip all försäljning är i euro, har försvagningen av euro på ca 9%* på ett år påverkat omsättningen. *baserat på Taric, Tullverkets icerade valutakurser 3 Nettoomsättning (TSEK) Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Bolaget Bolagets Sales Manager i Tyskland slutade sin anställning i september. Ansvaret för den tyska marknaden har övertagits av vår tysktalande Customer Support Manager på kontoret i Malmö. Dessutom har kontrakt tecknats med lokala dentala återförsäljare i Tyskland. Aktien och huvudägaren I samband med den under andra kvartalet genomförda nyemissionen nyemitterades aktier. Shejk Mohammed Al-Amoudis aktieinnehav i Tigran Technologies AB uppgår till aktier och lika många teckningsoptioner av TO 4 respektive TO 5. Aktieinnehavet motsvarar 44,4 % av totala antalet aktier i Bolaget. Aktieägare Shejk Mohammed Al-Amoudi Cambo Arve Nilsson Hotell Riddaregatan AB Övriga styrelse och anställda Övriga Totalt antal aktier % av aktier 44,4% 18,6% 6,% 4,1% 2,7% 24,2% 1%

4 Genom emissionen nyemitterades aktier, teckningsoptioner av serie TO 4 samt teckningsoptioner av serie TO 5. De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 och TO 5 är föremål för handel på AktieTorget sedan den 16 juli 212. Aktier Stamaktier Preferensaktier* Totalt antal aktier Teckningsoptioner Teckningsoptioner serie 28/211** 1 1 Teckningsoptioner serie 211/212 TO3** Teckningsoptioner serie 211/213 TO4** Teckningsoptioner serie 211/214 TO5** Totalt antal teckningsoptioner * Var och en preferensaktie medför företrädesrätt till utdelning framför stamaktierna med ett belopp om totalt 3 öre med ett tillägg om 15 % beräknat från och med den 1 februari 21. Utdelning efter avräkning av på preferensaktierna löpande utdelning enligt ovan skall fördelas lika mellan Bolagets samtliga aktier oavsett aktieslag. I händelse av Bolagets upplösning eller likvidation skall var och en preferensaktie medföra företrädesrätt till utdelning framför stamaktierna med ett belopp om totalt 3 öre med ett tillägg om 15 % beräknat från och med den 1 februari 21, med avdrag för vad som tidigare belöpt på preferensaktierna i utdelning. ** 1 teckningsoption motsvarar 1 stamaktie

5 Vetenskapliga studier Medicintekniska produkter ska konstrueras och tillverkas så att de är säkra, effektiva och funktionella. Det är Tigrans ansvar att säkerställa att och dokumentera detta. Tigrans kliniska program sammanfattas i tabellen nedan: Periimplantit < * Experimentell studie: beninläkning. 11* Fallstudie: bentillväxt och implantstabilisering. 7* Huvudstudie: behandling av periimplantit defekter. e- Multicenterstudie: behandling av periimplantit defekter. Ny Mekanisk rengöring av implantatytor vid periimplantit behandling. pres 25* Påverkan på implantatytor vid mekanisk rengöring. pres Sinuslyft 3* Inledande klinisk studie. Multicenterstudie: 5 centra. Multicenterstudie: produktjämförelse. Parodonit klass II-furkationer 14* Experimentell studie. e- 15* Inledande klinisk studie. e- Övriga dentala indikationer 21* Experimentell studie: extraktionsalveoler. e- Ny Benersättning i estetisk zon. pres Ortopedi 2* Inledande klinisk studie: femur. 5* Inledande klinisk studie: laterala tibiakondylfrakturer. Huvudstudie: laterala tibiakondylfrakturer. Övrigt Experimentell studie: stamceller. Initial studie på djur eller i laboratoriemiljö Studie icerad i vetenskaplig tidskrift * Studie på människor Numrering hänvisar till listan 'Vetenskapliga belägg' på Studien fortlöper e- pres Studie icerad digitalt Presenterad vid vetenskapligt möte

6 Väsentliga händelser efter periodens utgång EAO Den 2e EAO (European Association of Osseointegration) kongressen hölls i år i Köpenhamn. Tigran fick mycket hög exponering och stort intresse visades för våra produkter av mässans besökare. Support gavs av några av Tigran ambassadörer, bl a Dr Dirk Duddeck och Dr Helmut Steveling som även i samband med EAO presenterade varsin poster: 1) Peri-implantitis therapy with rotating titanium-made debridement brushes - clinical results (D. Duddeck) 2) Immediate implant placement combined with titanium granules (H. Steveling) Swedental 212 Tandläkarförbundets Odontologiska Riksstämma ägde i år rum på Göteborgs Svenska Mässa. Trots att mässan täcker tandvård generellt blev Tigrans exponering hög och entusiasmen var stor från remitterande allmäntandläkare såväl som kirurger och hygienister samt utländska distributörer. Nya kunder etablerades och befintliga kunder uppdaterades på var Tigran vetenskapligt befinner sig idag. Revisorsgranskning Kvartalsredogörelsen har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Nästa rapporttillfälle Tigran Technologies AB () kommer att icera bokslutskommuniké för 212 den 26 februari _1_363_revSV Tigran Technologies AB Medeon Science Park Malmö Sweden tel

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007 Zürich, Schweiz 30 oktober 2007 Fortsatt stark försäljningstillväxt efter nio månader Försäljningen i USA återhämtar sig Extra utdelning till aktieägarna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Rörelseintäkter 311 ksek (100) Periodens resultat 14,2 MSEK (-12,5) Resultat per aktie -0,38 (-0,45) Soliditet 80,8 % (90,3 %) Micropos har

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av bokslutskommuniké Helåret (2012-01-01 2012-12-31) Nettoomsättning uppgick till 123 137

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 12 XVIVO Perfusion-aktien

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Företrädesemission 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: NeuroVive eller Bolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538.

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2004

Bokslutskommuniké januari december 2004 Bokslutskommuniké januari december 2004 Koncernens omsättning minskade till 147 (192) Mkr, omsättningen under fjärde kvartalet minskade till 29 (41) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning har ökat till 95

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-juni 2015. VD-kommentar. Första halvåret. Andra kvartalet

Halvårsrapport. Januari-juni 2015. VD-kommentar. Första halvåret. Andra kvartalet Halvårsrapport Januari-juni Andra kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 19 procent till 1 616 Mkr (1 355). I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 1 procent > > Rörelseresultatet

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 2, april-juni Delårsrapport för kvartal 2, april-juni 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Januari - september 2009

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Januari - september 2009 Januari - september 2009 Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Fortsatt stark omsättningstillväxt Juli - september

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 1 september 2010 31 maj 2011 Delårsrapport 3 Diamyd Medical AB (publ.), räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Tredje

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Innehåll. Biolight 2014 3. Biolight metoden, produkten och huvudsakliga kundgrupper 4. Vd kommenterar 10. Vision, affärsidé och strategier 11

Innehåll. Biolight 2014 3. Biolight metoden, produkten och huvudsakliga kundgrupper 4. Vd kommenterar 10. Vision, affärsidé och strategier 11 Årsredovisning 2014 Innehåll Biolight 2014 3 Biolight metoden, produkten och huvudsakliga kundgrupper 4 Vd kommenterar 10 Vision, affärsidé och strategier 11 Styrelse, ledning och revisor 13 Biolight-aktien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 Danderyd den 25 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 BÄSTA KVARTALET HITTILLS FÖR ELLEN :S PROBIOTISKA TAMPONGER RAPPORT FÖR PERIODEN APRIL JUNI 2010. Intäkterna från försäljning

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Maj 2010 - April 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Maj 2010 - April 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Maj 2010 - April 2011 OM JAYS AFFÄRSIDÉ Jays affärsidé är att designa, utveckla och under eget varumärke marknadsföra musikhörlurar och tillbehör på den internationella marknaden för

Läs mer

Delårsrapport APR-JUN 2015. PowerCell Sweden AB (Publ) Org.nr 556759-8353 Ruskvädersgatan 12 418 34 Göteborg Tel: +46 (31) 720 36 20 www.powercell.

Delårsrapport APR-JUN 2015. PowerCell Sweden AB (Publ) Org.nr 556759-8353 Ruskvädersgatan 12 418 34 Göteborg Tel: +46 (31) 720 36 20 www.powercell. Delårsrapport APR-JUN Delårsrapport april-juni First North vid Nasdaq Stockholm, PCELL Viktiga händelser Första order av S1-plattformen till ett energismart hus Ett hus med el från egna bränsleceller,

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer