Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Gäller till och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30"

Transkript

1 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen Gäller till och med vgregion.se/tandvardsenheten regionhalland.se/vardgivare > Tandvård 1

2 Innehåll 1 Det Fria Vårdvalet och effektivt utnyttjande av specialistkompetens Syfte Definitioner Om samverkansavtalet Det fria vårdvalet inom tandvården Allmäntandvård för barn och unga Barn till och med två år Vårdavtal för utomlänsvård Specialisttandvård De gemensamma rutinerna för utomlänsvård Att beakta före behandling Patientavgifter Prislistor och underlag för fakturering Tandvård utanför hemregionen patientens eget val Den fria tandvården för barn och unga Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd Specialisttandvård utanför hemregionen utnyttjande av centraliserad vård THS-vård LKG-fall Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd Övrig specialisttandvård Fakturering Fakturablanketter När Västra Götalandsregionen ska faktureras När Region Halland ska faktureras Hänvisningar och länkar Västra Götalandsregionen Region Halland Västra Sjukvårdsregionen Bilaga 1 Lokala hälso- och sjukvårdskanslier i Västra Götalandsregionen

3 1 Det Fria Vårdvalet och effektivt utnyttjande av specialistkompetens Alla landsting och regioner i Sverige har genom Riksavtalet för Utomlänsvård anslutit sig till Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation Fritt Vårdval som ger patienter rätt att söka planerad vård inom hela landet. Det gäller offentligt finansierad vård i landsting och regioner samt hos privata vårdgivare med vårdavtal. Västra Götalandsregionen och Region Halland samarbetar för att effektivt utnyttja centraliserade vårdresurser för så kallad sällan förekommande tandvård. 2 Syfte Syftet med samverkansavtalet är att internt och externt ge tydliga rutiner kring fakturering vid utomlänsvård inom tandvården både för parterna och för vårdgivarna. 3 Definitioner Hemregion Vårdregion THS-vård LKG-fall Parterna Vårdgivare Barntandvårdspeng Region där patienten är folkbokförd. Region som utför tandvården. Tandvård inom Hälso- och Sjukvårdens avgiftssystem (tidigare kallad AFL-vård enligt Allmänna Försäkringslagen). Enligt Tandvårdsförordningen (1998:1338) avses tandvård som kräver sjukhusets resurser eller där patienten har remitterats från sjukvården till vissa specialisttandläkare. Barn med läpp-, käk- och gomdefekter och jämförbara kraniofaciala missbildningar. Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (Halland). Tandläkare eller annan med behörighet att ge utomlänstandvård enligt vårdavtal med patientens hemregion. Avser både Folktandvård och privata vårdgivare som ger utomlänsvård. En på förhand bestämd årlig ersättning till vårdgivare inom den fria tandvården för barn och unga. Vårdgivaren får ersättning för sina listade patienter oberoende av den faktiska behandlingen. Barntandvårdspengens storlek, omfattning och regler för utbetalning bestäms av hemregionen. 3

4 4 Om samverkansavtalet 1 Avtalet ger Västra Sjukvårdsregionen rutiner kring vårdgivarnas ersättningar angående: A. Tandvård utanför hemregionen patientens eget val. 1) Den fria tandvården för barn och unga 2) Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd B. Specialisttandvård utanför hemregionen avtalsparternas utnyttjande av centraliserade vårdresurser för sällan förekommande tandvård. 1) THS-vård 2) LKG-fall 3) Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd 4) Övrig specialisttandvård Avtalet omfattar inte tandvård för vuxna patienter som själva bekostar sin vård. 2 Parterna är Västra Götalandsregionen (kallat VGR) och Region Halland (kallat Halland). 3 Ekonomi: Inför varje år ska parterna komma överens om priser och regler för fakturering enligt avtalet. Förslag ska efter rekommendation av samverkansnämnden fastställas av parterna. 4 Samarbetsgrupp: Parterna utser en samarbetsgrupp som ska bereda förslag angående nya priser och regler. 5 Tvist: Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska underställas Samverkansnämnden. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras enligt Lag (1999:116) om skiljeförfarande. 6 Avtalstid: Avtalet gäller från till Avtalet förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp senast tre månader före avtalstidens utgång. 7 Ändringar under avtalstiden: Samarbetsgruppen har befogenhet att löpande göra administrativa ändringar, vilka ska meddelas till Samverkansnämnden inför varje årsskifte. 4

5 5 Det fria vårdvalet inom tandvården 5.1 Allmäntandvård för barn och unga Alla barn och unga har fri tandvård och rätt att välja vårdgivare i hela Västra Sjukvårdsregionen, antingen inom Folktandvården eller hos privat vårdgivare med vårdavtal. Hemregionens regler gäller vid utomlänsvård. VGR: Halland: Fri tandvård till och med det år patienten fyller 22 år. Fri tandvård till och med det år patienten fyller 19 år Barn till och med två år Barn till och med två år ska behandlas i hemregionen av den Folktandvårdsklinik som har områdesansvar för patienten. I Halland får även privata vårdgivare med vårdavtal behandla dessa barn. Undantag görs för akut tandvård där hemregionen faktureras enligt vårdregionens prisnivåer. Faktura för akut behandling i Halland av barn från VGR skickas till: Den folktandvårdsklinik i VGR som har områdesansvar för patienten Faktura för akut behandling i VGR av barn från Halland skickas till: Regionkontoret Halmstad Hälso- och sjukvårdsutvecklingsavd Halmstad Vårdavtal för utomlänsvård Vårdgivare som vill ha vårdavtal för utomlänsvård ska vända sig till: Vårdgivare i VGR som vill behandla patienter (3 19 år) från Halland: Regionkontoret Halmstad Hälso- och sjukvårdsutvecklingsavd HALMSTAD Vårdgivare i Halland som vill behandla patienter (3 19 år) från VGR: Regionens Hus Lokala hälso- och sjukvårdskansliet Britt-Marie Lundberg Göteborg Vårdgivare i Halland som vill behandla patienter (20 22 år) från VGR kan fylla i och skriva ut avtalsformuläret som finns på Tandvårdsenhetens webbplats > Utomlänsvård > Regler för vårdgivare. Eller beställa det från Tandvårdsenheten. 5.2 Specialisttandvård Alla som är folkbokförda i Västra Sjukvårdsregionen har rätt att välja tandläkare vid specialistklinik inom den offentliga tandvården med de begränsningar som följer av remisskrav inom respektive region. Parternas remissregler får inte diskriminera varandras invånare. För ortodonti ska urvalet göras i hemregionen inom den fria barn- och ungdomstandvården. 5

6 6 De gemensamma rutinerna för utomlänsvård 6.1 Att beakta före behandling Hemregionen har betalningsansvar för behandling. Ansvarsförbindelse från hemregionen krävs om tandvården behöver sjukhusresurser eller avser ortodonti. Förhandsbedömning från hemregionen krävs för vård inom Särskilt Tandvårdsstöd. Bedömningen görs enligt hemregionens regelverk. Sekretess ska beaktas av både vård- och hemregionen. 6.2 Patientavgifter Nedanstående patientavgifter gäller för THS-vård och vård inom Särskilt Tandvårdsstöd det vill säga när patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården. Patienten har då samma rätt till frikort när betalade patientavgifter når upp till högkostnadstaket under en period av 12 månader. Högkostnadstaket är 900 kronor i VGR och 1100 kronor i Halland. VGR: Allmäntandläkare 200 kronor* Specialisttandläkare 300 kronor* Tandvård av annan än tandläkare 100 kronor* Halland: Allmäntandläkare 150 kronor Specialisttandläkare 300 kronor Tandvård av annan än tandläkare 100 kronor * Gäller till och med För patient som har frikort eller är inneliggande vid sjukhus får ingen patientavgift tas ut. I övrigt se Handläggning av patientavgifter för tandvård med avgifter enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 6

7 6.3 Prislistor och underlag för fakturering Framställningen följer uppdelningen enligt 1 i kapitel 4 Om samverkansavtalet, se sidan Tandvård utanför hemregionen patientens eget vårdval Den fria tandvården för barn och unga patientens eget vårdval Vårdgivare som behandlar patienter mellan 3 och 19 år måste ha vårdavtal med patientens hemregion. Vårdgivare i Halland som behandlar patienter mellan 20 och 22 år måste ha vårdavtal med Västra Götalandsregionen. Vården ersätts enligt hemregionens regler och nivåer för Barntandvårdspengen. Akut utomlänsvård till patienter som inte är listade hos vårdgivaren faktureras hemregionen enligt Folktandvårdens prislista i vårdregionen. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Utförd behandling Ansvarsförbindelse från hemregionen krävs om tandvården behöver sjukhusresurser eller avser ortodonti Faktura med bilagor skickas till: Lokala hälso- och sjukvårdskansliet i VGR. Adresser till dessa framgår av Bilaga 1. Regionkontoret Halmstad Hälso- och sjukvårdsutvecklingsavdelningen HALMSTAD Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd patientens eget vårdval Vården faktureras enligt vårdregionens priser. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Remitterande tandläkare Utförd behandling Förhandsbedömning från hemregionen enligt hemregionens regelverk Intygsnummer vid Nödvändig Tandvård Sjukdomsgrupp vid Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling Faktura med bilagor skickas till: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Tandvårdsenheten GÖTEBORG Regionkontoret Halmstad Hälso- och sjukvårdsutvecklingsavdelningen HALMSTAD 7

8 6.3.2 Specialisttandvård utanför hemregionen utnyttjande av centraliserad vård THS-vård utnyttjande av centraliserad vård Vården faktureras i huvudsak enligt Västra Sjukvårdsregionens Utomlänspriser 2012 Bilaga 13A under Dokument i högra marginalen. Narkos och inläggningskostnader faktureras enligt separat överenskommelse med det aktuella sjukhuset. Odontologisk radiologi faktureras enligt: Specialisttandvårdens tandvårdstaxa i Region Halland Folktandvårdens prislistor i VGR Skriftligt utlåtande anses ingå i priserna. Oral kirurgi som anomalikirurgi och annan avancerad kirurgi faktureras enligt Västra Sjukvårdsregionens Utomlänspriser 2012 Bilaga 13B under Dokument i högra marginalen. Vårdgivaren ska dra av mottagna patientavgifter från sina ersättningskrav. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Remitterande tandläkare Utförd behandling Kopia på hemregionens ansvarsförbindelse Betalade patientavgifter alternativt patientens frikortsnummer med giltighetstid Om patienten har frikort eller är inneliggande på sjukhus och därför inte ska betala patientavgift Epikris eller journalkopia Faktura med bilagor skickas till: Folktandvården Västra Götaland FE Göteborg Regionkontoret Halmstad Hälso- och sjukvårdsutvecklingsavdelningen HALMSTAD Mottagaren bedömer fakturan och begär vid behov in kompletterande uppgifter. Epikrisen/journalkopian ska förstöras. Fakturan skickas vidare för betalning eller annan åtgärd. 8

9 LKG-fall utnyttjande av centraliserad vård Vården faktureras i huvudsak enligt Västra Sjukvårdsregionens Utomlänspriser 2012 Bilaga 13C under Dokument i högra marginalen. LKG-vård av barn upp till tre år som remitterats av Plastikmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska faktureras separat för sjukvårdsdel och odontologisk del. LKG-vård av barn över tre år faktureras hemregionen enligt vårdregionens prisnivåer. Narkos och inläggningskostnader faktureras enligt separat överenskommelse med det aktuella sjukhuset. Odontologisk radiologi faktureras enligt: Specialisttandvårdens tandvårdstaxa i Region Halland Folktandvårdens prislistor i VGR Skriftligt utlåtande anses ingå i priserna. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Remitterande tandläkare Utförd behandling Kopia på hemregionens ansvarsförbindelse Faktura med bilagor skickas till: Folktandvården Västra Götaland FE Göteborg Regionkontoret Halmstad Hälso- och sjukvårdsutvecklingsavdelningen HALMSTAD 9

10 Vård inom Särskilt Tandvårdsstöd utnyttjande av centraliserad vård Vården faktureras i huvudsak enligt vårdregionens prislista: VGR: Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd; 7.1 Halland: Folktandvården Region Halland Tandvårdstaxa 2012, konsultationsåtgärder för specialist; 7.2 Narkos och inläggningskostnader faktureras enligt separat överenskommelse med det aktuella sjukhuset. Odontologisk radiologi faktureras enligt: Specialisttandvårdens tandvårdstaxa i Region Halland Folktandvårdens prislistor i VGR Skriftligt utlåtande anses ingå i priserna. Vårdgivaren ska dra av mottagna patientavgifter från sina ersättningskrav. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Remitterande tandläkare Utförd behandling Förhandsbedömning från hemregionen enligt hemregionens regelverk Betalade patientavgifter alternativt patientens frikortsnummer med giltighetstid Om patienten har frikort eller är inneliggande på sjukhus och därför inte ska betala patientavgift Intygsnummer vid Nödvändig Tandvård Sjukdomsgrupp vid Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling Faktura med bilagor skickas till: Regionkontoret Halmstad Hälso- och sjukvårdsutvecklingsavdelningen HALMSTAD Västra Götalandsregionen Regionens Hus Tandvårdsenheten GÖTEBORG 10

11 Övrig specialisttandvård Vården faktureras i huvudsak enligt vårdregionens prislista: VGR: Folktandvårdens Prislista specialisttandvård; 7.1 Halland: Folktandvården Region Halland Tandvårdstaxa 2012, konsultationsåtgärder för specialist; 7.2 Narkos och inläggningskostnader faktureras enligt separat överenskommelse med det aktuella sjukhuset. Odontologisk radiologi faktureras enligt: Specialisttandvårdens tandvårdstaxa i Region Halland Folktandvårdens prislistor i VGR Skriftligt utlåtande anses ingå i priserna. Oral kirurgi som anomalikirurgi och annan avancerad kirurgi faktureras enligt Västra Sjukvårdsregionens Utomlänspriser 2012 Bilaga 13B under Dokument i högra marginalen. Vårdgivaren ska dra av mottagna patientavgifter från sina ersättningskrav. Följande bifogas eller anges på fakturan Patientens namn, adress och personnummer Remitterande tandläkare Utförd behandling Kopia på hemregionens ansvarsförbindelse Betalade patientavgifter alternativt patientens frikortsnummer med giltighetstid Om patienten har frikort eller är inneliggande på sjukhus och därför inte ska betala patientavgift Faktura med bilagor skickas till: Regionkontoret Halmstad Hälso- och sjukvårdsutvecklingsavdelningen HALMSTAD Västra Götalandsregionen Regionens Hus Tandvårdsenheten GÖTEBORG 11

12 6.4 Fakturering Vårdregionen ska fakturera hemregionen när vården är slutförd eller inom sex månader. Faktura som inkommer därefter ersätts inte. Betalningsvillkor 30 dagar, ingen faktureringsavgift. Anmärkning mot faktura ska göras inom 30 dagar efter mottagandet. Patientavgifter ska dras av från ersättningskraven. 6.5 Fakturablanketter När Västra Götalandsregionen ska faktureras Folktandvården ska följa T4:s särskilt upplagda betalningsmodeller för Nödvändig Tandvård och Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling. Privata vårdgivare ska bara använda de nationella tredelade blanketterna Tandvårdsräkning och Samlingsräkning som beställs från Tandvårdsenheten. Tandvårdsräkningen innehåller fält för bedömningsnummer, frikort, intyg med mera samt fält för övriga patientuppgifter det vill säga allt som behövs för att kunna handlägga ärendet snabbt och effektivt. - Fyll alltid i patientens intygsnummer alternativt någon av sjukdomsgrupperna S1 S20. - Om det gäller en delräkning ska det anges under Anmärkning. - Skicka in den vita och gula delen till Tandvårdsenheten behåll den rosa delen. - Blanketterna måste vara fullständigt ifyllda, och får inte kompletteras med vårdgivarens egen fakturablankett. Ofullständiga eller felaktiga räkningar skickas tillbaka. Koppla tandvårdsräkningar till en samlingsräkning även när det bara finns en räkning. Det är samlingsräkningens nummer som blir det referensnummer som anges på utbetalningsavin. Detta underlättar identifieringen av insänt material och säkrar att vårdgivaren snabbt får sin utbetalning för alla aktuella tandvårdsräkningar När Region Halland ska faktureras Tandvårdsfakturor kan kompletteras med vårdgivares egna fakturablanketter, men måste innehålla alla uppgifter som krävs för effektiv hantering. Samlingsfaktura krävs inte, utan vårdgivaren kan skicka flera fakturor samtidigt. Vid Nödvändig Tandvård ska intygsnumret anges. Vid Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling ska den aktuella sjukdomsgruppen anges. 12

13 7. Hänvisningar och länkar 7.1 Västra Götalandsregionen Tandvårdsenheten Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd > Särskilt Tandvårdsstöd > Regelverk och Ersättningslista Folktandvårdens Prislista allmän tandvård > Vad kostar det? > Dokument > Prislista vanlig tandvård Folktandvårdens Prislista specialisttandvård > Vad kostar det? > Dokument > Prislista specialisttandvård Ansvarsförbindelse mellan VGR & Halland för utomlänsvård inom tandvården 7.2 Region Halland Tandvårdsenheten > Tandvård Folktandvården Region Halland Tandvårdstaxa > Tandvård > Dokument och länklista > Tandvårdstaxan 2012 Ansvarsförbindelse mellan VGR & Halland för utomlänsvård inom tandvården > Tandvård > Dokument och länklista 7.3 Västra Sjukvårdsregionen Västra Sjukvårdsregionens Utomlänspriser 2012 Bilaga 13A-C under Dokument i högra marginalen 13

14 Bilaga 1 Lokala hälso- och sjukvårdskanslier i Västra Götalandsregionen Kanslierna ger service åt Västra Götalandsregionens 12 hälso- och sjukvårdsnämnder (HSN) med nedanstående geografiska ansvarsområden. 1. Norra Bohuslän: Strömstad, Lysekil, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Orust Norra Bohuslän Göteborg, Hisingen Göteborg centrum -väster Trestad Tjörn, Öckerö, Kungäl v, Stenungsund, Ale Dalsland nord-östra Göteborg Partille, Härryda, Mölndal Västra Skaraborg Mittenälvsborg Sjuhärad Östra Skaraborg Kansliet i Uddevalla ansvarar för nämndområdena 1, 2 och 3 Kansliet i Göteborg ansvarar för nämndområdena 4, 5, 7, 11 och 12 Kansliet i Borås ansvarar för nämndområdena 6 och 8 Kansliet i Mariestad ansvarar för nämndområdena 9 och Dalsland: Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Färgelanda 3. Trestad: Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Uddevalla 4. Tjörn, Öckerö, Kungälv Stenungsund, Ale 5. Göteborg Centrum, Väster 6. Mittenälvsborg: Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga 7. Partille, Härryda, Mölndal 8. Sjuhärad: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn 9. Västra Skaraborg: Falköping, Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Lidköping, Götene 10. Östra Skaraborg: Mariestad, Gullspång, Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hjo, Skövde, Tidaholm 11. Göteborg Hisingen 12. Göteborg Nordöstra Regionens Hus Lokala hälso- och sjukvårdskansliet Box BORÅS Regionens Hus Lokala hälso- och sjukvårdskansliet GÖTEBORG Regionens Hus Lokala hälso- och sjukvårdskansliet MARIESTAD Regionens Hus Lokala hälso- och sjukvårdskansliet Box UDDEVALLA

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget - en sammanfattning inför åtgärdsplanen i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Samverkan mellan Försäkringskassan i Västra Götaland och Västra Götalandregionen Inledning

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Lex Maria 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad 2012-11-01 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats:

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning:

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning: 1.6 (1)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 R utinbeskr ivningar 1.6 (2)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 1.6 (3)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 Innehåll

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Ljuskällor 2012 n Jäderberg 10120 Sista anbudsdag: 2012-02-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU)

Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU) april 000 Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU) Bakgrund En enkät har tagits fram inom ramen för Miljösamverkan Västra Götaland och dess delprojekt Miljöanpassad

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Vänersborg, 2014-07-11 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner 1 när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Bekräftelse och redovisning av krav

Bekräftelse och redovisning av krav Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/021015 Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer