PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD 20120401"

Transkript

1 PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD Folktandvården Sörmland lämnar 2 års garanti på fasta protetiska arbeten samt 1 års garanti på avtagbar protetik, permanenta fyllningar och rotfyllningar Vid behov lämnas skriftlig information om material innehåll i protetiska arbeten ÅTGÄRD BESKRIVNING PRIS REFERENS PRIS 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101s Basundersökning och diagnostik, tandläkare s Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist s Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare as tänder eller multipla problem, tandläkare. Enkel s tänder eller multipla problem, tandläkare. Normal bs tänder eller multipla problem, tandläkare. Omfattande s Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhygienist as Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhygienist enkel Specialistutredning s Röntgenundersökning av enskild tand. Erfoderligt antal bilder s Röntgenundersökning Delstatus.Erfoderligt antal bilder s Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan s Panoramaröntgen s Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys s Röntgenundersökning, omfattande. Intraorala + extraorala bilder s Studiemodell, för behandlingsplanering s Salivsekretionsmätning s Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning s Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD) Kompletteringsåtgärd för specialist odont radiologi, per behandlingstillfälle Utgår Sjukdomsförebyggande Information och instruktion åtgärder vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom 201s och Professionell käkfunktionsstörning. tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i s kombination med undersökningsåtgärd s Professionell tandrengöring, fluorbehandling och/eller kostrådgivning as Professionell tandrengöring, fluorbehandling och/eller kostrådgivning, enkel s Profylaxskena, per skena Sjukdomsbehandlande / Smärtstillande åtgärder 301s Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling s Sjukdomsbehandlande åtgärder s Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling s Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar) bs Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar), hygienist vid specialist klinik s Behandling av kariessjukdom as Behandling av kariessjukdom, enkel bs Behandling av kariessjukdom, hygienist vid specialist klinik s mindre omfattning bs mindre omfattning. Hygienist vid specialist klinik s större omfattning as normal omfattning bs större omfattning. Hygienist vid specialist klinik s Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit s Lustgassedering, per gång Kirurgiska åtgärder 401s Tanduttagning, en tand s Tanduttagning, en tand, komplicerad s Tanduttagning tillkommande enkel s Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle s Omfattande dentoalveolär kirurgi s Implantat per styck s Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur

2 422s Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik s Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle s Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik s Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer s Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik s Benaugmentation med egen benvävnad s Benaugmentation med benersättningsmaterial s Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per operation s Korrigerande kirurgi vid implantat s Avlägsnandet av ett implantat s Avlägsnandet av ett implantat, enkel s Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid enstaka implantat s Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom s Kirurgisk behandling av peri-implantit s Omfattande kir behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation. Per tillfälle s Omfattande kir behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation. Per tillfälle Kompletteringsåtgärd för specialist oral kirurg, per behandlingstillfälle Utgår Kompletteringsåtgärd för specialist parodontologi, per behandlingstillfälle Utgår Rotfyllningsåtgärder 501s Upprensning och rotfyllning, en rotkanal bs Upprensning o rotfylln, en rotkanal. Kompl rev av tidigare rotf s Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler bs Upprensning o rotfylln, två rotkanaler. Kompl rev av tidigare rotf s Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler bs Upprensning o rotfylln, tre rotkanaler. Kompl rev av tidigare rotf s Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler bs Upprensning o rotfylln, fyra el fler rotkanaler. Kompl rev av tidigare rotf s Akut endodontisk behandling s Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi s Stiftborttagning s Rotspetsoperation Kompletteringsåtgärd för specialist endodonti, per behandlingstillfälle Utgår Bettfysiologiska åtgärder 604s Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena s Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena s Kompletteringsåtgärd för specialist bettfysiologi, per behandlingstillfälle Utgår Reparativa åtgärder 701s Fyllning av en yta på framtand eller hörntand as Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, enkel s Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand s Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand s Fyllning av en yta på molar eller premolar as Fyllning av en yta på molar eller premolar, enkel s Fyllning av två ytor på molar eller premolar bs Inlägg, keramiskt eller guld, två ytor på premolar eller molar. Vid guldinlägg tillkommer kostnad för guldet s Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar bs Inlägg, keramiskt eller guld, tre ytor på premolar eller molar. Vid guldinlägg tillkommer kostnad för guldet s Krona i plastiskt material, klinikframställd s Stiftförankring vid fyllningsterapi Protetiska åtgärder 801s Laboratorieframställd krona/onlay s Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift s Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift s Hängande broled, per led s Emaljretinerad konstruktion, per stöd s Radikulärförankring vid avtagbar protes s Semipermanent krona/bro, per led s Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner s Långtidstemporär lab framställd krona eller hängande led, per led Reparativa åtgärder vid tandstöd protetik 811s Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad s Broreparation s Broreparation s Broreparation s Sadelkrona Avtagbar protetik 821s Protestand, per styck s Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder s Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

3 824s Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad s Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments s Attachments, per styck, material Enl fakt s Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder s Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder s Immediatprotes Reparation av avtagbar protes 831s Justering av avtagbar protes s Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand s Rebasering av protes s Lagning av protes där teknikerinsats krävs s Rebasering och lagning av protes s Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs s Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes s Basning av ppp utförd med immediatteknik s Inmontering av radikulärförankring s Ocklusionskorrigerande bettslipning s Skena för vertikal platsberedning s Klammerplåt Protetiska åtgärder vid implantatbehandling 852s Implantatförankrad krona s Hängande led vid implantatförankrad bro s Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer s Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer s Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer s Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke s Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer bs Implantatförankrad bro, underkäke, 5 fixturer s Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke s Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer s Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer s Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer s Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer s Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer s Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer s Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement s Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Enl fakt 265 Reparation av implantat och implantatretinerad protetik 881s Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande s Av- och påmontering av implantatförankrad bro s Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats s Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs bs Reparation av implantatförankrad bro där mkt omfattande tandteknikerinsats krävs s Distans inklusive centrumskruv, per styck Enl fakt s Fästskruv, per styck Enl fakt s Centrumskruv, per styck Enl fakt s Implantatförankrad krona på befintlig distans s Kompletteringsåtgärd för specialist protetik, per behandlingstillfälle Utgår Tandreglering och utbytesåtgärder 901 Tandreglering, en käke, enkel behandling 20910, Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling Tandreglering, en käke, normal behandling Tandreglering, en käke, komplicerad behandling Tandreglering, två käkar, enkel behandling Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling Tandreglering, två käkar, normal behandling Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling Kompletteringsåtgärd för specialist ortodonti, per behandlingstillfälle Utgår 0 Utbytesåtgärder 921s Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller substansförlust, fram- eller hörntand s Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller substansförlust, molar eller premolar samt vid omfattande defekt för tandposition 7 och 8 när regel D.3 inte kan tillämpas s 5034, 5036 och as 5034, 5036 och Okomplicerad

4 925bs 926s 927s 928s 928as 928bs 929s 5034, 5036 och Enkel En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd 5011, 5031, 5033, 5034, 5036 och En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och båda stödtänderna som utbytet beräknas på båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Okomplicerad båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Enkel En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd 5011, 5031, 5033, 5034, 5036 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på s En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på s distansanslutning as distansanslutning. Okomplicerad s Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och s distansanslutning när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på as distansanslutning när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Okomplicerad s Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på Ortodontisk slutning av entandslucka Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på Ortodontisk slutning av tvåtandslucka Ortodontisk slutning av tvåtandslucka när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på Egna åtgärder sf Porslinsframsida framställd av tekniker - per tand sk Intyg - kostnadsförslag till myndighet ty Tandskydd Tandskydd special för hockeyspelare kk36a Käkkirurgi åtgärd, Anomali op kk36b Käkkirurgi åtgärd, Anomali op, svårare kk37a Käkkirurgi åtgärd, Käkfraktur beh ej op, lättare kk37b Käkkirurgi åtgärd, Käkfraktur beh ej op kk38a Käkkirurgi åtgärd, Käkfraktur beh op kk38b Käkkirurgi åtgärd, Käkfraktur beh op, svårare kk39a Käkkirurgi åtgärd, käkledsop kk39b Käkkirurgi åtgärd, käkledsop, svårare kk40 Käkkirurgi åtgärd, transpl höft b1b Utredning av remitterad pat b1a Enkel konsultation b1 Okomplicerad utredninig b2 Akupunkturbehandling en gång b2a Akupunkturbehandling två gånger b2b Akupunkturbehandling fyra gånger b2c Akupunkturbehandling sex gånger b3 Rörelseträning-mental träning -fysikalisk behandling b3a Rörelseträning-mental träning -fysikalisk behandling, enkel b3b Rörelseträning-mental träning -fysikalisk behandling, komplicerad

5 b4 Ledinjektion b5 Muskelinjektion b6a Bettstabilisering enkel - högst 15 min b6 Bettstabilisering enkel - högst 30 min b6b som ovan - omfattande b6c som ovan - mycket omfattande b7 Bettfysiologiska kontroller b7a Bettfysiologiska kontroller, enkel b10 Deb basvårdsprogram bettfys p1 Kortare konsultation av specialist s1 Utredning av misstänkt samband mellan tänder och sjukdom s1a Som ovan inklusive rtg utredning på odont radiologi s2 Extra debitering utredning tandvårdsrädsla s3 Extra debitering utredning i samband med narkos s4 Användande av intravenös sedering s5 Användande av lugnande medicinering s5a Användande av lugnande medicinering, komplicerad s6 Extraåtgärder vid beh av pat. som är lättblödande s7 Extraåtgärder vid beh av pat. som är extremt infektionskänsliga blek1 Blekning 1 käke, av odontologiska skäl blek2 Blekning bägge käkar, av odonologiska skäl blek3 Blekning 1 käke, av estetiska skäl blek3a Blekning 1 käke, av estetiska skäl. Prefabricerade blekskenor blek4 Blekning bägge käkar, av estetiska skäl blek4a Blekning bägge käkar, av estetiska skäl. Prefabricerade blekskenor blek5 Blekning av enstaka tand med intern metod smyck1 Fastsättning, exklusive smycke smyck2 Fastsättning, inklusive smycke ae Debitering flykting, stat åtgärd timtaxa 0 asyl Asyl deb vid varje besök pat över 18 år 50 0 biogla Syntetiskt Biomaterial faktisk kostnad 0 biooss Biovint Biomaterial faktisk kostnad 0 dl Gjutmetallkostnad faktisk kostnad 0 ely Materialkostnad elyzol faktisk kostnad 0 em Materialkostnad emdogain faktisk kostnad 0 fh Fissurförsegling tandhygienist timtaxa 0 fs Fissurförsegling tandsköterska timtaxa 0 ft Fissurförsegling tandläkare timtaxa 0 gor Materialkostnad Goretex faktisk kostnad 0 ko Kopia 3 0 ma Materialkost tandtekniskt arb, ej gjutmetall faktisk kostnad 0 pd Vävnadsprov/pad/biopsi faktisk kostnad 0 tisele Tiseele Humant fibrinklister faktisk kostnad 0 tr Tandreglering timtaxa 0 uh Utebivande hos hygienist us Uteblivande hos sköterska ut uteblivande hos tandläkare uhs Utebivande hos hygienist, specialist tandvård uss Uteblivande hos sköterska, specialist tandvård uts uteblivande hos tandläkare, specialist tandvård xka Tim deb Allmän tandvård xkah Tim deb Allmän tandvård, hyg xks Tim deb Specialist tandvård åh Sent återbud hos hygienist ås Sent återbud hos sköterska åt Sent återbud hos tandläkare åhs Sent återbud hos hygienist, specialist tandvård åss Sent återbud hos sköterska, specialist tandvård åts Sent återbud hos tandläkare, specialist tandvård inshya Inskolning inför tandbehandling, hos hygienist allmän tandvård, timtaxa inshys Inskolning inför tandbehandling, hos hygienist specialist tandvård, timtaxa instsa Inskolning inför tandbehandling, hos tandsköterska allmän tandvård, timtaxa instss Inskolning inför tandbehandling, hos tandsköterska specialist tandvård, timtaxa instla Inskolning inför tandbehandling, hos tandläkare allmän tandvård, timtaxa instls Inskolning inför tandbehandling, hos tandläkare specialist tandvård, timtaxa apne Sömnapne skena

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

2013-10-03 Maria Johansson Tandvårdsgruppen Principer för fastställande av Folktandvården Östergötlands prislistor 1 januari 2014 Inför 2014 sker inte några förändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014 Öresund Munhälsa Åtgärds- och prislista 2014 Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för Dig. et kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Samråd därför

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna (Detta dokument finns på Internet: www.ltdalarna.se /Folktandvård/ Aktuellt) Allmänt Ekonomi Undersökningen omfattar cirka 2 200 slumpvis utvalda personer

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Innehåll 1. Mål och strategier 2. Omhändertagande- och ansvarsnivå 3. Riskbedömning, vårdnivå 4. Inskolning till tandvård 5. Tandhälsovårdsprogram

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Socialdepartementet 103 33 Stockholm En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att samordna ett utvärderingsprogram avseende de förändringar som genomförts

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden 2003:23 Konsumenten på tandvårdsmarknaden Tandvården ur ett konsumentperspektiv PM 2003:23 ISBN 91-7398-850-2 Konsumentverket 2003 Konsumentverket/KO 2003:23 2 (58) KONSUMENTEN PÅ TANDVÅRDSMARKNADEN SAMMANFATTNING.................................................................................................................

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 NORGE Straumann AS Nedre Vollgate 3, Postboks 1751 Vika, NO-0122 Oslo Phone +47 (0)23 35 44

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

1500 tandläkare till din tjänst

1500 tandläkare till din tjänst annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Munhälsa MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SYDSVENSKAN JUNI 2008 Möt sommaren med ett bländvitt leende! Läs mer sid 6-7 Vad innebär

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Munsjukdomar/tandvård

Munsjukdomar/tandvård Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården TEMA: ANTIBIOTIKAPROFYLAX I TANDVÅRDEN DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården T andläkartidningen publicerar i detta nummer nya rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården.

Läs mer