XO ODONTOSURGE Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XO ODONTOSURGE Användarhandbok"

Transkript

1 XO ODONTOSURGE Användarhandbok YA-558, vers XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 DK 2970 Hørsholm Denmark

2 INLEDNING Din nya XO ODONTOSURGE är en HF-kirurgienhet avsedd för mjuk vävnad och utformad för att ge effektiv och säker kirurgisk behandling. Den avgörande tyngdpunkten är lagd vid att enheten skall vara lätt att använda och skapa minsta möjliga obehag och oro för patienten. Men säker och effektiv elektrokirurgi beror inte bara på utrustningens utformning utan även i stor utsträckning på faktorer som beror på användaren. För att öka säkerheten och effektiviteten är det viktigt att anvisningarna i den här handboken läses, förstås och följs. För användare som inte har någon eller mycket liten erfarenhet av HF-kirurgi i mjuk vävnad, eller för användare som är vana vid konventionella lågfrekvensenheter, rekommenderar vi att tillräcklig tid läggs på att noggrant studera denna bruksanvisning innan XO ODONTO- SURGE används första gången, för att man skall bekanta sig med och helt kunna utnyttja dess unika egenskaper och tillbehör. Vi är övertygade om att du kommer att finna att XO ODONTOSURGE utgör en viktig tillgång i din dagliga verksamhet. Vi tackar dig för att du valt XO ODONTOSURGE och hälsar dig välkommen till det nya området, HF-kirurgi i mjuk vävnad. XO CARE A/S

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida A. Komponenter XO ODONTOSURGE... 2 B. XO ODONTOSURGEs Egenskaper... 4 B1. Hög frekvens... 4 B2. Ergonomi... 4 C. Installation... 5 C1. Handstycke och sladd... 5 C2. Hållare för handstycket... 5 C3. Kontrollenhet... 5 D. Kontroller... 6 D1. Manöverpanel... 6 D2. TILL/FRÅN fingeromkopplare... 6 E. Användning... 7 F. Förbered och lär känna instrumentet... 9 F1. Öva dissektion... 9 F2. Öva koagulering F3. Allmänna råd G. Klinisk användning G1. Kontraindikationer för HF-kirurgi i mjuk vävnad H. Rengöring och sterilisering H1. Instrumenten H2. Handstycke och sladd H3. Kontrollenhet I. Tillbehör J. Underhåll och säkerhet K. Tekniska specificationer L. Garanti M. Viktiga anmärkningar och varningar... 17

4 A. KOMPONENTER XO ODONTOSURGE 1. Instrumentfattning 6. Manöverpanel 2. TILL/FRÅN fingeromkopplare 7. Sju instrument i behållare för aktivering av instrumentet 3. Handstycke, löstagbart 8. Kontrollenhet 4. Handstyckets sladd 9. Nätanslutning 5. Hållare för handstycket 2

5 10. grön lampa 11. blå lampa 12. gul lampa COAG CUT 13. Handstyckets anslutning 15. Nätanslutning 17. Säkringslåda connector 14. Varningssymbol 16. Huvudbrytare I/O - se kapitel M 3

6 B. XO ODONTOSURGES EGENSKAPER B1. Hög frekvens XO ODONTOSURGE opererar med en frekvens på 27 MegaHertz (MHz) vilket är tio gånger högre än med en konventionell kirurgienhet för mjuk vävnad. Denna exceptionellt höga driftfrekvens ger många fördelar. 1. Vid den höga frekvensen verkar hela patientens kroppsyta som en stor passiv eller neutral elektrod, som återsänder högfrekvenssignalen via luften. Det innebär att den konventionella och klumpiga, passiva elektroden eller patientelektroden, som även stör patienten, inte behövs vid användning av OX ODONTOSURGE. 2. Den höga driftfrekvensen ligger långt ifrån de frekvenser som kan stimulera nervvävnad. Det innebär att den djupa anestesi som krävs med konventionella lågfrekvensenheter inte är nödvändig. Men vi rekommenderar ändå att man i de flesta fall använder någon form av anestesi för patientens välbefinnande. 3. Den höga frekvensen spelar en central roll för XO ODONTOSURGEs helautomatiska och snabbsvarande effektjusteringssystem. Det innebär att det unika effektjusteringssystemet kontinuerligt och med stor precision styr och anpassar effektuttaget i en skärande elektrod. Instrumentet ger exakt den mängd energi som behövs för att göra en perfekt incision, oberoende av varierande kliniska förhållanden. Om ett skärande instrument närmar sig ben- eller tandstrukturer reducerar inställningssystemet omedelbart effekten för att undvika termisk benvävnadsnekros. B2. Ergonomi Användaranpassning och lätthanterlighet sammanfaller med OX ODONTOSURGEs unika användning av hög frekvens och automatisk effektanpassning. Den passiva patientelektroden liksom omkopplare för strömvågformen och effektjusteringsomkopplare som finns på konventionella enheter, behövs inte längre med XO ODONTOSURGE. Det behövs inte heller någon konventionell fotomkopplare, eftersom FRÅN/TILL-aktiveringskontrollen sitter i handstycket. Vidare är XO ODONTOSURGE lätt att flytta mellan olika arbetsplatser, och dess släta och rena design gör att patienten inte störs, vilket ofta är fallet med konventionella enheter. 4

7 C. INSTALLATION Din XO ODONTOSURGE levereras komplett med kontrollenhet, handstycke och sladd, handstyckshållare, en behållare med 7 olika elektroder samt nätkabel. C1. Handstycke och sladd 1. Anslut handstycket till motsvarande anslutning på handstyckets sladd. 2. Anslut motsatt ände på handstyckets sladd till anslutningen baktill på kontrollenheten. 3. Snäpp fast handstycket genom att trycka det från sidan in i hållaren. C2. Hållare för handstycket 1. Anslut handstyckets hållare genom att föra in dess tunga i skåran på kontrollenheten (höger eller vänster sida): C3. Kontrollenhet 1. Kontrollera att enhetens märkspänning motsvarar nätspänningen (se kontrollenhetens baksida). 2. Anslut nätkabeln till passande ingång på kontrollenhetens baksida och sätt in kontakten i ett vägguttag med lämplig skyddsjord. OBS! Kontakta din återförsäljare och/eller auktoriserade serviceingenjörm om enheten inte är försedd med lämplig nätkabel (t.ex. att stiften skiljer sig från den lokala standarden). 3. Enheten är nu klar att använda. Koppla om till I genom att trycka på huvudbrytaren I/O baktill på kontrollenheten. 5

8 D. KONTROLLER D1. Manöverpanel Den gröna lampan tänds så snart enheten slås på med huvudbrytaren I/O baktill på kontrollenheten. Touchomkopplare: COAG-omkopplaren: Tänder och släcker den blå lampan. - Blå lampa TILL betyder inställning för koagulering (COAG-läge). handstycket färdigt för användning - Blå lampa FRÅN betyder standby-funktion (ST.BY-läge), handstycket är inaktivt CUT-omkopplaren: Tänder och släcker den gula lampan. - Gul lampa TILL betyder inställning för skärande funktion (CUT-läge), handstycket färdigt för användning - Gul lampa FRÅN betyder standby-funktion (ST.BY-läge), handstycket är inaktivt. D2. TILL/FRÅN fingeromkopplare TILL: Tryck och håll in gummiringen mellan fingrarna (ljudsignal). FRÅN: Så snart ringen släpps. OBS! Fingeromkopplaren kan endast användas i funktionslägena dvs. CUT- eller COAG -läge 6

9 E. ANVÄNDNING När XO ODONTOSURGE slås på med huvudbrytaren, går manöverpanelen automatiskt till standby-läge (endast grön lampa lyser). Skärning (dissektion): 1. Som ett första steg, se alltid till att enheten är i läge standby (endast grön lampa lyser). Vid behov vidrörs omkopplarna för att släcka de blå och gula lamporna. 2. För in önskat skärinstrument (trådinstrument) helt så att det fäster i handstycket. 3. Vidrör CUT-omkopplaren så att den gula lampan tänds. CUT-läge. 4. Instrumentet är nu klart för användning. Aktivera instrumentet genom att trycka och hålla kvar TILL/FRÅN-fingeromkopplaren på handstycket. Lägg märke till ljudsignalen för skärning. Koagulering (hemostas): 1. Som ett första steg, se alltid till att enheten är i läge standby (endast grön lampa lyser). Vid behov vidrörs omkopplarna för att släcka de blå och gula lamporna. 2. För in önskat koaguleringsinstrument (kul- eller stavinstrumentet) helt så det fäster i handstycket. 3. Vidrör COAG-omkopplaren så att den gula lampan tänds. COAG-läget. 4. Instrumentet är nu klart för användning. Aktivera instrumentet genom att trycka och hålla kvar TILL/FRÅN-fingeromkopplaren på handstycket. Lägg märke till ljudsignalen för koagulering. 7

10 VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT! Påbörja inte kliniskt arbete innan du läst igenom kapitel F: Förbered och lär känna instrumentet. Varje behandling måste inledas med en kontroll av att TILL/FRÅNfingeromkopplaren svarar med en ljudsignal. Vidrör inte instrumentet när ljudsignalen ljuder. Växla alltid till standby-läge (endast grön lampa lyser) så snart som behandlingen har avslutats samt även vid en paus i pågående behandling. Växla alltid till standby-läge (endast grön lampa lyser) innan ett instrument förs in eller tas ut. 8

11 F. FÖRBERED OCH LÄR KÄNNA INSTRUMENTET När XO ODONTOSURGE för första gången tas i bruk, rekommenderar vi att du övar på att använda enheten innan du börjar arbeta under kliniska förhållanden. Detta kan ske med en bit färskt och magert kött som utgör en acceptabel klinisk modell, när den hålls i användarens hand. F1. Öva dissektion 1. Välj läge standby genom att vidröra omkopplarna för att släcka den blå och den gula lampan. 2. För in ett rakt nåltrådsinstrument 3. Vidrör CUT-omkopplaren för att tända den gula lampan och kontrollera att TILL/ FRÅN-fingeromkopplaren svarar med en ljudsignal. 4. Placera köttet i ena handflatan på en pappershandduk. Köttet skall inte vara torrt. Om det är torrt, fukta det lätt med vatten. 5. Håll handstycket med pennfattning något ovanför vävnadsytan. Aktivera instrumentet genom att trycka in och hålla TILL/FRÅN-fingeromkopplaren intryckt. Du kan höra ljudsignalen för läge CUT. 6. Gör en incision några millimeter ned i köttet genom att föra instrumentet i ett enda kontinuerligt drag, samtidigt som du använder höghastighetssugen för evakuering av lukten. 7. Öva på att göra grunda och djupa incisioner - även incisioner med varierande djup. Under incisionerna bör instrumentet alltid vara i rörelse och förflyttas så snabbt som vävnadsmotståndet medger. Öva därefter vävnadsskulptering eller elhyvling med hjälp av trådögle-instrumentet samt urholkning med trådkroksinstrumentet. Du ser hur instrumentets form och dess vinkel mot vävnadsytan avgör skärningens form. 9

12 F2. Öva koagulering Läget COAG används med det medföljande kulinstrumentet för att kontrollera isolerade områden som blöder. 1. Välj läge standby genom att vidröra omkopplarna så att den blå lampan och den gula släcks. 2. För in kulinstrumentet helt i handstycket och vidrör COAG-omkopplaren för att tända den blå lampan. Kontrollera att TILL/FRÅN-fingeromkopplaren svarar med en ljudsignal. 3. Håll instrumentet något ovanför köttvävnadens yta och aktivera det genom att trycka och hålla kvar TILL/FRÅN-fingeromkopplaren. Ljudsignalen för läge COAG hörs nu. 4. Slå lätt flera gånger med det aktiverade instrumentet på vävnaden. Detta resulterar i små målområden av koagulering som effektivt stoppar fläckvisa blödningar i en klinisk situation. F3. Allmänna råd Aktivera alltid instrumentet (ljudsignal) innan det kommer i kontakt med vävnaden. Håll alltid instrumentet rent och fritt från vävnadsrester. Håll alltid det skärande instrumentet i kontinuerlig rörelse. Håll alltid det koagulerande kulinstrumentet i rörelse med en doppande rörelse. Håll alltid vävnaden fuktig. Spraya vid behov med sterilt vatten 10

13 G. KLINISK ANVÄNDNING XO ODONTOSURGE är avsedd att skära i och avlägsna mjuk vävnad eller för att kontrollera blödningar under kirurgiska ingrepp, speciellt i munhålan. Med korrekt användning i rätt klinisk situation, blir HF-kirurgi i mjuk vävnad med XOO- DONTOSURGE ett ovärderlig verktyg i alla faser av odontologin. Alla discipliner inklusive tandprotetik, paradontologi, endodonti, pedodontologi, ortodonti, oral kirurgi och självfallet återställande åtgärder av rutintyp kommer i hög grad att gynnas genom användning av XO ODONTOSURGE. Speciella anvisningar finns att få vid förfrågan. G1. Kontraindikationer för HF-kirurgi i mjuk vävnad: 1. HF-kirurgi i mjuk vävnad är kontraindicerat för patienter med pacemaker. 2. HF-kirurgi i mjuk vävnad skall inte användas i anslutning till antändbara anestesigaser och syrgas. 3. Medicinsk konsultation skall alltid övervägas innan HF-kirurgi i mjuk vävnad används på patienter som är medicinskt systempåverkade, i synnerhet patienter med felaktig läkningsförmåga, t.ex. på grund av diabetes, bloddyskrasi, kollagena störningar samt patienter som genomgår strålbehandling. 11

14 H. RENGÖRING OCH STERILISERING H1. Instrumenten Rena instrument är ett villkor för rena och välavgränsade incisioner. Relativt stora vävnadsrester kan avlägsnas genom att man torkar bort dem - KOM IHÅG att koppla om till STAND BY igen innan du rör instrumentet. Rengör annars genom doppning i 3 % väteperoxidlösning och torka därefter. VIKTIGT! Hantera alltid instrumentledningarna varsamt för att undvika deformering och kabelbrott. Den rekommenderade infektionskontrollproceduren är att autoklavera instrumenten mellan varje patient. Instrumenten kan steriliseras i ångautoklav (max. temperatur 135 C), placerade på lämpligt sätt i behållaren med öppnat eller borttaget lock. H2. Handstycke och sladd Handstycket med sladd bör rengöras genom att man torkar av dem med rengöringslösningar baserade på alkohol eller tvål. Den rekommenderade infektionskontrollproceduren är att autoklavera handstycket mellan varje patient. Handstycke, sladd och hållare kan steriliseras genom ångautoklavering (max. temperatur 135 C). H3. Kontrollenhet Rengör och desinficera endast genom att torka av med en svamp doppad i alkohol eller med ett icke aggressivt ytrengöringsmedel. Får inte autoklaveras. 12

15 I. TILLBEHÖR Ref.nr: Beskrivning: Handstycke Handstyckets sladd med kontakter Behållare med sju instrument Instrument Typ Skaft Spets nål rak rak ledning, tunn ögla rak cirkulär ledning, diam. 5 mm kula rak kula, diam. 3 mm nål rak rak ledning, tung nål vinklad vinklad ledning, tung nål vinklad vinklad ledning, tunn ögla rak cirkulär ledning, diam. 10 mm Ytterligare specialinstrument kan beställas. Begär separat information. 13

16 J. UNDERHÅLL OCH SÄKERHET Följ alltid dessa anvisningar för all utrustning: - XO ODONTOSURGE måste installeras och användas i enlighet med denna handbok. - XO ODONTOSURGE och dess tillbehör får inte användas om det finns tecken på driftmässiga, elektriska eller mekaniska defekter. - XO ODONTOSURGE får inte användas om kraftiga gnistor mellan elektrod och vävnad observeras. - Kontrollenheten får inte utsättas för mycket höga eller låga temperaturer, eller extrem fuktighet. - OX ODONTOSURGE är konstruerad för att uppfylla allmänna säkerhetskrav enligt EN (IEC 601-1) och speciella krav enligt EN (IEC ). - Tekniska ändringar inklusive reparationer, justeringar/kalibreringar och ombyggnader får endast utföras av XO CARE A/S eller specialister som är godkända av XO CARE A/S. - Försök inte öppna kontrollenheten eller ta isär handstycket. - XO ODONTOSURGE bör lämnas in till din återförsäljare eller till XO CARE A/S för allmän servicekontroll minst vartannat år. 14

17 K. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Produktnamn: Nätanslutning: Nätspänning: XO ODONTOSURGE 1-fas med skyddsjord 100/115/230 V, 50/60 Hz (se märkskylten) Klassificering: Klass 1, typ CF (IEC 601-1) Klass IIb (M.D.D. 93/42/EEG) Primärsäkringar: Generatorfrekvens: Max. uteffekt: Max. effektförbrukning: Tillverkare: För nätspänning 100 och 115 V: 2,00 A (trög) För nätspänning 230 V: 0,80 A 27 MHz 50 W vid ej induktiv belastningsimpedans, 500 ohm 190 VA XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 DK-2970 Hørsholm, Danmark Tel.: Fax:

18 L. GARANTI För XO ODONTOSURGE lämnar XO CARE A/S en garanti på 12 månader från köpekontraktets datum och i enlighet med de villkor som definieras på garantikortet som följer med varje enhet. Fel som kan visas ha uppstått till följd av brister i material, konstruktion eller tillverkning repareras utan kostnad. Ytterligare ansvarsskyldighet avböjs uttryckligen. Garantin gäller inte normalt slitage eller skador till följd av olyckshändelser, onormal användning, felaktig användning, missbruk eller försummelse. Garantireparationer eller byte genomförs endast vid mottagandet av den defekta enheten tillsammans med dess garantikort. XO CARE A/S åtar sig inget ansvar för XO ODONTOSURGEs säkerhet, tillförlitlighet och verkan: a om utrustningen inte har använts under normala villkor för dess avsedda ändamål och i strikt överensstämmelse med denna bruksanvisning och/eller b. om några tekniska ändringar har gjorts inklusive reparationer, justeringar/kalibreringar och ombyggnationer av någon annan än XO CARE A/S eller specialister som har godkänts av XO CARE A/S. Köparen påtar sig allt ansvar och alla risker i samband med användningen av XO ODON- TOSURGE, om den används separat eller i kombination med andra produkter som inte har tillverkats av XO CARE A/S. XO CARE A/S strävar hela tiden efter att förbättra sina produkter och förbehåller sig därför rätten att förbättra, modifiera eller upphöra att tillverka produkter när som helst, och att ändra specifikationerna utan föregående meddelande och utan förpliktelser. 16

19 M. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OCH VARNINGAR 1. Användning av elektrokirurgiska utrustningar kan föranleda elektromagnetiska störningar på andra otillräckligt isolerade utrustningar. VIKTIGT: VIKTIGT: Använd inte XO ODONTOSURGE på patienter med implanterad pacemaker. Användningen av XO ODONTOSURGE kan störa annan otillräckligt avskärmad utrustning: 2. Risken för att antända lättantändliga gaser eller annat material ligger i mjukvänadskirurgins natur och kan inte elimineras genom utformningen av apparaten. VIKTIGT: Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika kontakt mellan lättantändliga material och ämnen, och elektrokirurgiska instrument, antingen det gäller anestesigaser eller medel som används för att preparera huden, eller uppkommer genom naturliga processer i kroppshåligheter eller i operations- lakan, trakealtuber eller andra material. 3. Varningssymbolen handstyckets kontaktuttag på kontrollenheten innebär följande: Max uteffekt: Driftfrekvens: 50 watt vid icke induktiv belastningsimpedans på 500 ohm. 27,126 MHz VIKTIGT: VIKTIGT: OBS! För användarens säkerhet skall instrument endast sättas i och tas ut ur handstycket när lägesinställningen är i standby endast den gröna lampan lyser. Ett instrument i handstycket får inte vidröras när judsignalen ljuder. Varje behandling måste inledas med en kontroll av TILL/FRÅN-fingeromkopplaren på handstycket svarar med en ljudsignal. 17

20 4. Det officiella övervakningssystemet för medicinsk utrustning ålägger tillverkaren att omedelbart rapportera till behörig myndighet, om medicinsk utrustning som producerats av tillverkaren har förorsakat en händelse som medfört en allvarlig försämring av patientens eller användarens hälsotillstånd. Om XO ODONTOSURGE mot all förmodan skulle omfattas av en sådan händelse, är det mycket viktigt att: 1. omedelbart informera XO CARE A/S, 2. omedelbart sluta att använda utrustningen, och 3. omedelbart ställa undan utrustningen separat och i exakt det skick den befann sig i, dvs. utan någon form av rengöring eller isärtagning. XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 DK 2970 Hørsholm Denmark

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15 MANUAL BORDSMASSAGESET VÄLKOMMEN SOM ÄGARE TILL ETT TARSUS BORDSMASSAGESET! Vårt mål är att du som användare ska uppleva att Tarsus produkter underlättar ditt arbete och främjar en god arbetsmiljö. Om

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Godkänd av: Datum: Sida: 195 LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Följande instruktion gäller främst för 2. Vid användning av gamla får pausas om patienten ej är intuberad vid ventilation, se riktlinje kap

Läs mer

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator NU-ambulansen Ambulansinstruktion Förenklad användarmanual till: LUCAS 2 Bröstkompressionssystem - PÅ/AV Manöverpanel: - JUSTERA - PAUS (låst) - AKTIV (kontinuerligt) LUCAS ger kontinuerliga kompressioner.

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Transforming Water. Kom i balans, låt dig stimuleras eller koppla helt enkelt av.

Transforming Water. Kom i balans, låt dig stimuleras eller koppla helt enkelt av. etool Manual Transforming Water Välkommen till en helt ny duschkänsla. AMBIANCE TUNING TECHNIQUE som omfattar olika scenarier med den centrala komponenten etool förbinder olika typer av vattenstrålar med

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

ACTIVE Erection System NT

ACTIVE Erection System NT ACTIVE Erection System NT Medicinskt hjälpmedel Erektionshjälp Bruksanvisning Svenska Orsaker till erektionsstörningar Några av de vanligaste orsakerna till erektionsstörningar är diabetes hjärt- och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning........ 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. 5 Tillbehör... 6 Inkopplingsanvisning badkar. 7 Garantivillkor

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok Article No: 08096048 Version: 01.01 SE DEVI AB Box 2 162 11 Vällingby Telefon: 08-445 51 00 Fax: 08-445 51 19 Devilink HR Dolt relä Installationshandbok devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Användning

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer