XO ODONTOSURGE Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XO ODONTOSURGE Användarhandbok"

Transkript

1 XO ODONTOSURGE Användarhandbok YA-558, vers XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 DK 2970 Hørsholm Denmark

2 INLEDNING Din nya XO ODONTOSURGE är en HF-kirurgienhet avsedd för mjuk vävnad och utformad för att ge effektiv och säker kirurgisk behandling. Den avgörande tyngdpunkten är lagd vid att enheten skall vara lätt att använda och skapa minsta möjliga obehag och oro för patienten. Men säker och effektiv elektrokirurgi beror inte bara på utrustningens utformning utan även i stor utsträckning på faktorer som beror på användaren. För att öka säkerheten och effektiviteten är det viktigt att anvisningarna i den här handboken läses, förstås och följs. För användare som inte har någon eller mycket liten erfarenhet av HF-kirurgi i mjuk vävnad, eller för användare som är vana vid konventionella lågfrekvensenheter, rekommenderar vi att tillräcklig tid läggs på att noggrant studera denna bruksanvisning innan XO ODONTO- SURGE används första gången, för att man skall bekanta sig med och helt kunna utnyttja dess unika egenskaper och tillbehör. Vi är övertygade om att du kommer att finna att XO ODONTOSURGE utgör en viktig tillgång i din dagliga verksamhet. Vi tackar dig för att du valt XO ODONTOSURGE och hälsar dig välkommen till det nya området, HF-kirurgi i mjuk vävnad. XO CARE A/S

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida A. Komponenter XO ODONTOSURGE... 2 B. XO ODONTOSURGEs Egenskaper... 4 B1. Hög frekvens... 4 B2. Ergonomi... 4 C. Installation... 5 C1. Handstycke och sladd... 5 C2. Hållare för handstycket... 5 C3. Kontrollenhet... 5 D. Kontroller... 6 D1. Manöverpanel... 6 D2. TILL/FRÅN fingeromkopplare... 6 E. Användning... 7 F. Förbered och lär känna instrumentet... 9 F1. Öva dissektion... 9 F2. Öva koagulering F3. Allmänna råd G. Klinisk användning G1. Kontraindikationer för HF-kirurgi i mjuk vävnad H. Rengöring och sterilisering H1. Instrumenten H2. Handstycke och sladd H3. Kontrollenhet I. Tillbehör J. Underhåll och säkerhet K. Tekniska specificationer L. Garanti M. Viktiga anmärkningar och varningar... 17

4 A. KOMPONENTER XO ODONTOSURGE 1. Instrumentfattning 6. Manöverpanel 2. TILL/FRÅN fingeromkopplare 7. Sju instrument i behållare för aktivering av instrumentet 3. Handstycke, löstagbart 8. Kontrollenhet 4. Handstyckets sladd 9. Nätanslutning 5. Hållare för handstycket 2

5 10. grön lampa 11. blå lampa 12. gul lampa COAG CUT 13. Handstyckets anslutning 15. Nätanslutning 17. Säkringslåda connector 14. Varningssymbol 16. Huvudbrytare I/O - se kapitel M 3

6 B. XO ODONTOSURGES EGENSKAPER B1. Hög frekvens XO ODONTOSURGE opererar med en frekvens på 27 MegaHertz (MHz) vilket är tio gånger högre än med en konventionell kirurgienhet för mjuk vävnad. Denna exceptionellt höga driftfrekvens ger många fördelar. 1. Vid den höga frekvensen verkar hela patientens kroppsyta som en stor passiv eller neutral elektrod, som återsänder högfrekvenssignalen via luften. Det innebär att den konventionella och klumpiga, passiva elektroden eller patientelektroden, som även stör patienten, inte behövs vid användning av OX ODONTOSURGE. 2. Den höga driftfrekvensen ligger långt ifrån de frekvenser som kan stimulera nervvävnad. Det innebär att den djupa anestesi som krävs med konventionella lågfrekvensenheter inte är nödvändig. Men vi rekommenderar ändå att man i de flesta fall använder någon form av anestesi för patientens välbefinnande. 3. Den höga frekvensen spelar en central roll för XO ODONTOSURGEs helautomatiska och snabbsvarande effektjusteringssystem. Det innebär att det unika effektjusteringssystemet kontinuerligt och med stor precision styr och anpassar effektuttaget i en skärande elektrod. Instrumentet ger exakt den mängd energi som behövs för att göra en perfekt incision, oberoende av varierande kliniska förhållanden. Om ett skärande instrument närmar sig ben- eller tandstrukturer reducerar inställningssystemet omedelbart effekten för att undvika termisk benvävnadsnekros. B2. Ergonomi Användaranpassning och lätthanterlighet sammanfaller med OX ODONTOSURGEs unika användning av hög frekvens och automatisk effektanpassning. Den passiva patientelektroden liksom omkopplare för strömvågformen och effektjusteringsomkopplare som finns på konventionella enheter, behövs inte längre med XO ODONTOSURGE. Det behövs inte heller någon konventionell fotomkopplare, eftersom FRÅN/TILL-aktiveringskontrollen sitter i handstycket. Vidare är XO ODONTOSURGE lätt att flytta mellan olika arbetsplatser, och dess släta och rena design gör att patienten inte störs, vilket ofta är fallet med konventionella enheter. 4

7 C. INSTALLATION Din XO ODONTOSURGE levereras komplett med kontrollenhet, handstycke och sladd, handstyckshållare, en behållare med 7 olika elektroder samt nätkabel. C1. Handstycke och sladd 1. Anslut handstycket till motsvarande anslutning på handstyckets sladd. 2. Anslut motsatt ände på handstyckets sladd till anslutningen baktill på kontrollenheten. 3. Snäpp fast handstycket genom att trycka det från sidan in i hållaren. C2. Hållare för handstycket 1. Anslut handstyckets hållare genom att föra in dess tunga i skåran på kontrollenheten (höger eller vänster sida): C3. Kontrollenhet 1. Kontrollera att enhetens märkspänning motsvarar nätspänningen (se kontrollenhetens baksida). 2. Anslut nätkabeln till passande ingång på kontrollenhetens baksida och sätt in kontakten i ett vägguttag med lämplig skyddsjord. OBS! Kontakta din återförsäljare och/eller auktoriserade serviceingenjörm om enheten inte är försedd med lämplig nätkabel (t.ex. att stiften skiljer sig från den lokala standarden). 3. Enheten är nu klar att använda. Koppla om till I genom att trycka på huvudbrytaren I/O baktill på kontrollenheten. 5

8 D. KONTROLLER D1. Manöverpanel Den gröna lampan tänds så snart enheten slås på med huvudbrytaren I/O baktill på kontrollenheten. Touchomkopplare: COAG-omkopplaren: Tänder och släcker den blå lampan. - Blå lampa TILL betyder inställning för koagulering (COAG-läge). handstycket färdigt för användning - Blå lampa FRÅN betyder standby-funktion (ST.BY-läge), handstycket är inaktivt CUT-omkopplaren: Tänder och släcker den gula lampan. - Gul lampa TILL betyder inställning för skärande funktion (CUT-läge), handstycket färdigt för användning - Gul lampa FRÅN betyder standby-funktion (ST.BY-läge), handstycket är inaktivt. D2. TILL/FRÅN fingeromkopplare TILL: Tryck och håll in gummiringen mellan fingrarna (ljudsignal). FRÅN: Så snart ringen släpps. OBS! Fingeromkopplaren kan endast användas i funktionslägena dvs. CUT- eller COAG -läge 6

9 E. ANVÄNDNING När XO ODONTOSURGE slås på med huvudbrytaren, går manöverpanelen automatiskt till standby-läge (endast grön lampa lyser). Skärning (dissektion): 1. Som ett första steg, se alltid till att enheten är i läge standby (endast grön lampa lyser). Vid behov vidrörs omkopplarna för att släcka de blå och gula lamporna. 2. För in önskat skärinstrument (trådinstrument) helt så att det fäster i handstycket. 3. Vidrör CUT-omkopplaren så att den gula lampan tänds. CUT-läge. 4. Instrumentet är nu klart för användning. Aktivera instrumentet genom att trycka och hålla kvar TILL/FRÅN-fingeromkopplaren på handstycket. Lägg märke till ljudsignalen för skärning. Koagulering (hemostas): 1. Som ett första steg, se alltid till att enheten är i läge standby (endast grön lampa lyser). Vid behov vidrörs omkopplarna för att släcka de blå och gula lamporna. 2. För in önskat koaguleringsinstrument (kul- eller stavinstrumentet) helt så det fäster i handstycket. 3. Vidrör COAG-omkopplaren så att den gula lampan tänds. COAG-läget. 4. Instrumentet är nu klart för användning. Aktivera instrumentet genom att trycka och hålla kvar TILL/FRÅN-fingeromkopplaren på handstycket. Lägg märke till ljudsignalen för koagulering. 7

10 VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT! Påbörja inte kliniskt arbete innan du läst igenom kapitel F: Förbered och lär känna instrumentet. Varje behandling måste inledas med en kontroll av att TILL/FRÅNfingeromkopplaren svarar med en ljudsignal. Vidrör inte instrumentet när ljudsignalen ljuder. Växla alltid till standby-läge (endast grön lampa lyser) så snart som behandlingen har avslutats samt även vid en paus i pågående behandling. Växla alltid till standby-läge (endast grön lampa lyser) innan ett instrument förs in eller tas ut. 8

11 F. FÖRBERED OCH LÄR KÄNNA INSTRUMENTET När XO ODONTOSURGE för första gången tas i bruk, rekommenderar vi att du övar på att använda enheten innan du börjar arbeta under kliniska förhållanden. Detta kan ske med en bit färskt och magert kött som utgör en acceptabel klinisk modell, när den hålls i användarens hand. F1. Öva dissektion 1. Välj läge standby genom att vidröra omkopplarna för att släcka den blå och den gula lampan. 2. För in ett rakt nåltrådsinstrument 3. Vidrör CUT-omkopplaren för att tända den gula lampan och kontrollera att TILL/ FRÅN-fingeromkopplaren svarar med en ljudsignal. 4. Placera köttet i ena handflatan på en pappershandduk. Köttet skall inte vara torrt. Om det är torrt, fukta det lätt med vatten. 5. Håll handstycket med pennfattning något ovanför vävnadsytan. Aktivera instrumentet genom att trycka in och hålla TILL/FRÅN-fingeromkopplaren intryckt. Du kan höra ljudsignalen för läge CUT. 6. Gör en incision några millimeter ned i köttet genom att föra instrumentet i ett enda kontinuerligt drag, samtidigt som du använder höghastighetssugen för evakuering av lukten. 7. Öva på att göra grunda och djupa incisioner - även incisioner med varierande djup. Under incisionerna bör instrumentet alltid vara i rörelse och förflyttas så snabbt som vävnadsmotståndet medger. Öva därefter vävnadsskulptering eller elhyvling med hjälp av trådögle-instrumentet samt urholkning med trådkroksinstrumentet. Du ser hur instrumentets form och dess vinkel mot vävnadsytan avgör skärningens form. 9

12 F2. Öva koagulering Läget COAG används med det medföljande kulinstrumentet för att kontrollera isolerade områden som blöder. 1. Välj läge standby genom att vidröra omkopplarna så att den blå lampan och den gula släcks. 2. För in kulinstrumentet helt i handstycket och vidrör COAG-omkopplaren för att tända den blå lampan. Kontrollera att TILL/FRÅN-fingeromkopplaren svarar med en ljudsignal. 3. Håll instrumentet något ovanför köttvävnadens yta och aktivera det genom att trycka och hålla kvar TILL/FRÅN-fingeromkopplaren. Ljudsignalen för läge COAG hörs nu. 4. Slå lätt flera gånger med det aktiverade instrumentet på vävnaden. Detta resulterar i små målområden av koagulering som effektivt stoppar fläckvisa blödningar i en klinisk situation. F3. Allmänna råd Aktivera alltid instrumentet (ljudsignal) innan det kommer i kontakt med vävnaden. Håll alltid instrumentet rent och fritt från vävnadsrester. Håll alltid det skärande instrumentet i kontinuerlig rörelse. Håll alltid det koagulerande kulinstrumentet i rörelse med en doppande rörelse. Håll alltid vävnaden fuktig. Spraya vid behov med sterilt vatten 10

13 G. KLINISK ANVÄNDNING XO ODONTOSURGE är avsedd att skära i och avlägsna mjuk vävnad eller för att kontrollera blödningar under kirurgiska ingrepp, speciellt i munhålan. Med korrekt användning i rätt klinisk situation, blir HF-kirurgi i mjuk vävnad med XOO- DONTOSURGE ett ovärderlig verktyg i alla faser av odontologin. Alla discipliner inklusive tandprotetik, paradontologi, endodonti, pedodontologi, ortodonti, oral kirurgi och självfallet återställande åtgärder av rutintyp kommer i hög grad att gynnas genom användning av XO ODONTOSURGE. Speciella anvisningar finns att få vid förfrågan. G1. Kontraindikationer för HF-kirurgi i mjuk vävnad: 1. HF-kirurgi i mjuk vävnad är kontraindicerat för patienter med pacemaker. 2. HF-kirurgi i mjuk vävnad skall inte användas i anslutning till antändbara anestesigaser och syrgas. 3. Medicinsk konsultation skall alltid övervägas innan HF-kirurgi i mjuk vävnad används på patienter som är medicinskt systempåverkade, i synnerhet patienter med felaktig läkningsförmåga, t.ex. på grund av diabetes, bloddyskrasi, kollagena störningar samt patienter som genomgår strålbehandling. 11

14 H. RENGÖRING OCH STERILISERING H1. Instrumenten Rena instrument är ett villkor för rena och välavgränsade incisioner. Relativt stora vävnadsrester kan avlägsnas genom att man torkar bort dem - KOM IHÅG att koppla om till STAND BY igen innan du rör instrumentet. Rengör annars genom doppning i 3 % väteperoxidlösning och torka därefter. VIKTIGT! Hantera alltid instrumentledningarna varsamt för att undvika deformering och kabelbrott. Den rekommenderade infektionskontrollproceduren är att autoklavera instrumenten mellan varje patient. Instrumenten kan steriliseras i ångautoklav (max. temperatur 135 C), placerade på lämpligt sätt i behållaren med öppnat eller borttaget lock. H2. Handstycke och sladd Handstycket med sladd bör rengöras genom att man torkar av dem med rengöringslösningar baserade på alkohol eller tvål. Den rekommenderade infektionskontrollproceduren är att autoklavera handstycket mellan varje patient. Handstycke, sladd och hållare kan steriliseras genom ångautoklavering (max. temperatur 135 C). H3. Kontrollenhet Rengör och desinficera endast genom att torka av med en svamp doppad i alkohol eller med ett icke aggressivt ytrengöringsmedel. Får inte autoklaveras. 12

15 I. TILLBEHÖR Ref.nr: Beskrivning: Handstycke Handstyckets sladd med kontakter Behållare med sju instrument Instrument Typ Skaft Spets nål rak rak ledning, tunn ögla rak cirkulär ledning, diam. 5 mm kula rak kula, diam. 3 mm nål rak rak ledning, tung nål vinklad vinklad ledning, tung nål vinklad vinklad ledning, tunn ögla rak cirkulär ledning, diam. 10 mm Ytterligare specialinstrument kan beställas. Begär separat information. 13

16 J. UNDERHÅLL OCH SÄKERHET Följ alltid dessa anvisningar för all utrustning: - XO ODONTOSURGE måste installeras och användas i enlighet med denna handbok. - XO ODONTOSURGE och dess tillbehör får inte användas om det finns tecken på driftmässiga, elektriska eller mekaniska defekter. - XO ODONTOSURGE får inte användas om kraftiga gnistor mellan elektrod och vävnad observeras. - Kontrollenheten får inte utsättas för mycket höga eller låga temperaturer, eller extrem fuktighet. - OX ODONTOSURGE är konstruerad för att uppfylla allmänna säkerhetskrav enligt EN (IEC 601-1) och speciella krav enligt EN (IEC ). - Tekniska ändringar inklusive reparationer, justeringar/kalibreringar och ombyggnader får endast utföras av XO CARE A/S eller specialister som är godkända av XO CARE A/S. - Försök inte öppna kontrollenheten eller ta isär handstycket. - XO ODONTOSURGE bör lämnas in till din återförsäljare eller till XO CARE A/S för allmän servicekontroll minst vartannat år. 14

17 K. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Produktnamn: Nätanslutning: Nätspänning: XO ODONTOSURGE 1-fas med skyddsjord 100/115/230 V, 50/60 Hz (se märkskylten) Klassificering: Klass 1, typ CF (IEC 601-1) Klass IIb (M.D.D. 93/42/EEG) Primärsäkringar: Generatorfrekvens: Max. uteffekt: Max. effektförbrukning: Tillverkare: För nätspänning 100 och 115 V: 2,00 A (trög) För nätspänning 230 V: 0,80 A 27 MHz 50 W vid ej induktiv belastningsimpedans, 500 ohm 190 VA XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 DK-2970 Hørsholm, Danmark Tel.: Fax:

18 L. GARANTI För XO ODONTOSURGE lämnar XO CARE A/S en garanti på 12 månader från köpekontraktets datum och i enlighet med de villkor som definieras på garantikortet som följer med varje enhet. Fel som kan visas ha uppstått till följd av brister i material, konstruktion eller tillverkning repareras utan kostnad. Ytterligare ansvarsskyldighet avböjs uttryckligen. Garantin gäller inte normalt slitage eller skador till följd av olyckshändelser, onormal användning, felaktig användning, missbruk eller försummelse. Garantireparationer eller byte genomförs endast vid mottagandet av den defekta enheten tillsammans med dess garantikort. XO CARE A/S åtar sig inget ansvar för XO ODONTOSURGEs säkerhet, tillförlitlighet och verkan: a om utrustningen inte har använts under normala villkor för dess avsedda ändamål och i strikt överensstämmelse med denna bruksanvisning och/eller b. om några tekniska ändringar har gjorts inklusive reparationer, justeringar/kalibreringar och ombyggnationer av någon annan än XO CARE A/S eller specialister som har godkänts av XO CARE A/S. Köparen påtar sig allt ansvar och alla risker i samband med användningen av XO ODON- TOSURGE, om den används separat eller i kombination med andra produkter som inte har tillverkats av XO CARE A/S. XO CARE A/S strävar hela tiden efter att förbättra sina produkter och förbehåller sig därför rätten att förbättra, modifiera eller upphöra att tillverka produkter när som helst, och att ändra specifikationerna utan föregående meddelande och utan förpliktelser. 16

19 M. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OCH VARNINGAR 1. Användning av elektrokirurgiska utrustningar kan föranleda elektromagnetiska störningar på andra otillräckligt isolerade utrustningar. VIKTIGT: VIKTIGT: Använd inte XO ODONTOSURGE på patienter med implanterad pacemaker. Användningen av XO ODONTOSURGE kan störa annan otillräckligt avskärmad utrustning: 2. Risken för att antända lättantändliga gaser eller annat material ligger i mjukvänadskirurgins natur och kan inte elimineras genom utformningen av apparaten. VIKTIGT: Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika kontakt mellan lättantändliga material och ämnen, och elektrokirurgiska instrument, antingen det gäller anestesigaser eller medel som används för att preparera huden, eller uppkommer genom naturliga processer i kroppshåligheter eller i operations- lakan, trakealtuber eller andra material. 3. Varningssymbolen handstyckets kontaktuttag på kontrollenheten innebär följande: Max uteffekt: Driftfrekvens: 50 watt vid icke induktiv belastningsimpedans på 500 ohm. 27,126 MHz VIKTIGT: VIKTIGT: OBS! För användarens säkerhet skall instrument endast sättas i och tas ut ur handstycket när lägesinställningen är i standby endast den gröna lampan lyser. Ett instrument i handstycket får inte vidröras när judsignalen ljuder. Varje behandling måste inledas med en kontroll av TILL/FRÅN-fingeromkopplaren på handstycket svarar med en ljudsignal. 17

20 4. Det officiella övervakningssystemet för medicinsk utrustning ålägger tillverkaren att omedelbart rapportera till behörig myndighet, om medicinsk utrustning som producerats av tillverkaren har förorsakat en händelse som medfört en allvarlig försämring av patientens eller användarens hälsotillstånd. Om XO ODONTOSURGE mot all förmodan skulle omfattas av en sådan händelse, är det mycket viktigt att: 1. omedelbart informera XO CARE A/S, 2. omedelbart sluta att använda utrustningen, och 3. omedelbart ställa undan utrustningen separat och i exakt det skick den befann sig i, dvs. utan någon form av rengöring eller isärtagning. XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 DK 2970 Hørsholm Denmark

XO ODONTOSURGE. Användarhandbok. YA-558 Version 4.02

XO ODONTOSURGE. Användarhandbok. YA-558 Version 4.02 XO ODONTOSURGE Användarhandbok YA-558 Version 4.02 2 XO Odontosurge, Användarhandbok YA-558, Vers 4.02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 FÖRORDNINGAR... 4 2.1 AVSEDD ANVÄNDNING 4 2.2 INTERMITTENT

Läs mer

XO Odontosurge i XO 4-enhet Bruksanvisning

XO Odontosurge i XO 4-enhet Bruksanvisning XO Odontosurge i XO 4-enhet Bruksanvisning YB-612 Version 1.00 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

back in a boxtm seat in a boxtm

back in a boxtm seat in a boxtm back in a boxtm seat in a boxtm vensk Användarhandbok 2005 R82 A/. All rights reserved. The R82 logo, Back in a box and eat in a box are registered trademarks of R82 A/. 05.2011 INNEHÅLL äkerhet... 4 Garanti...

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5

Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5 Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5 A. BESKRIVNING Nav-X styrbara RF-enheter ger en monopolär kirurgisk effekt på målvävnad och styrs med en fotpedal som är fäst vid den elektrokirurgiska

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Straightener HP8331. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt

Läs mer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Användarhandbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 SV Användarhandbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 SV Användarhandbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W.

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W. Bordsgrill Bruksanvisning Stora värmeplattor. Svenska Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W Modell: SL300 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara dem. Följ

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

UPPLEVA tv och ljudsystem

UPPLEVA tv och ljudsystem UPPLEVA tv och ljudsystem Vardagslivet ställer höga krav på tv och ljudsystem. UPPLEVA är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har köpt LUNA TM 2 for MEN med T-Sonic TM som rengör och förbereder huden för

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

ANELÄK Kirurgisk diatermi

ANELÄK Kirurgisk diatermi 1 (7) ANELÄK Kirurgisk diatermi Åtgärder före användning: För operationssjuksköterska gäller att före operationen: 1) Kontrollera att kabelisoleringen och kabelkontakter är oskadade samt i de fall isoleringen

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM mini

Läs mer

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk.

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Kortinfo 56-895-K1 Brukarvikt 0-230 kg Air Express Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Återförsäljare i Sverige: Gate

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer