XO ODONTOSURGE Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XO ODONTOSURGE Användarhandbok"

Transkript

1 XO ODONTOSURGE Användarhandbok YA-558, vers XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 DK 2970 Hørsholm Denmark

2 INLEDNING Din nya XO ODONTOSURGE är en HF-kirurgienhet avsedd för mjuk vävnad och utformad för att ge effektiv och säker kirurgisk behandling. Den avgörande tyngdpunkten är lagd vid att enheten skall vara lätt att använda och skapa minsta möjliga obehag och oro för patienten. Men säker och effektiv elektrokirurgi beror inte bara på utrustningens utformning utan även i stor utsträckning på faktorer som beror på användaren. För att öka säkerheten och effektiviteten är det viktigt att anvisningarna i den här handboken läses, förstås och följs. För användare som inte har någon eller mycket liten erfarenhet av HF-kirurgi i mjuk vävnad, eller för användare som är vana vid konventionella lågfrekvensenheter, rekommenderar vi att tillräcklig tid läggs på att noggrant studera denna bruksanvisning innan XO ODONTO- SURGE används första gången, för att man skall bekanta sig med och helt kunna utnyttja dess unika egenskaper och tillbehör. Vi är övertygade om att du kommer att finna att XO ODONTOSURGE utgör en viktig tillgång i din dagliga verksamhet. Vi tackar dig för att du valt XO ODONTOSURGE och hälsar dig välkommen till det nya området, HF-kirurgi i mjuk vävnad. XO CARE A/S

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida A. Komponenter XO ODONTOSURGE... 2 B. XO ODONTOSURGEs Egenskaper... 4 B1. Hög frekvens... 4 B2. Ergonomi... 4 C. Installation... 5 C1. Handstycke och sladd... 5 C2. Hållare för handstycket... 5 C3. Kontrollenhet... 5 D. Kontroller... 6 D1. Manöverpanel... 6 D2. TILL/FRÅN fingeromkopplare... 6 E. Användning... 7 F. Förbered och lär känna instrumentet... 9 F1. Öva dissektion... 9 F2. Öva koagulering F3. Allmänna råd G. Klinisk användning G1. Kontraindikationer för HF-kirurgi i mjuk vävnad H. Rengöring och sterilisering H1. Instrumenten H2. Handstycke och sladd H3. Kontrollenhet I. Tillbehör J. Underhåll och säkerhet K. Tekniska specificationer L. Garanti M. Viktiga anmärkningar och varningar... 17

4 A. KOMPONENTER XO ODONTOSURGE 1. Instrumentfattning 6. Manöverpanel 2. TILL/FRÅN fingeromkopplare 7. Sju instrument i behållare för aktivering av instrumentet 3. Handstycke, löstagbart 8. Kontrollenhet 4. Handstyckets sladd 9. Nätanslutning 5. Hållare för handstycket 2

5 10. grön lampa 11. blå lampa 12. gul lampa COAG CUT 13. Handstyckets anslutning 15. Nätanslutning 17. Säkringslåda connector 14. Varningssymbol 16. Huvudbrytare I/O - se kapitel M 3

6 B. XO ODONTOSURGES EGENSKAPER B1. Hög frekvens XO ODONTOSURGE opererar med en frekvens på 27 MegaHertz (MHz) vilket är tio gånger högre än med en konventionell kirurgienhet för mjuk vävnad. Denna exceptionellt höga driftfrekvens ger många fördelar. 1. Vid den höga frekvensen verkar hela patientens kroppsyta som en stor passiv eller neutral elektrod, som återsänder högfrekvenssignalen via luften. Det innebär att den konventionella och klumpiga, passiva elektroden eller patientelektroden, som även stör patienten, inte behövs vid användning av OX ODONTOSURGE. 2. Den höga driftfrekvensen ligger långt ifrån de frekvenser som kan stimulera nervvävnad. Det innebär att den djupa anestesi som krävs med konventionella lågfrekvensenheter inte är nödvändig. Men vi rekommenderar ändå att man i de flesta fall använder någon form av anestesi för patientens välbefinnande. 3. Den höga frekvensen spelar en central roll för XO ODONTOSURGEs helautomatiska och snabbsvarande effektjusteringssystem. Det innebär att det unika effektjusteringssystemet kontinuerligt och med stor precision styr och anpassar effektuttaget i en skärande elektrod. Instrumentet ger exakt den mängd energi som behövs för att göra en perfekt incision, oberoende av varierande kliniska förhållanden. Om ett skärande instrument närmar sig ben- eller tandstrukturer reducerar inställningssystemet omedelbart effekten för att undvika termisk benvävnadsnekros. B2. Ergonomi Användaranpassning och lätthanterlighet sammanfaller med OX ODONTOSURGEs unika användning av hög frekvens och automatisk effektanpassning. Den passiva patientelektroden liksom omkopplare för strömvågformen och effektjusteringsomkopplare som finns på konventionella enheter, behövs inte längre med XO ODONTOSURGE. Det behövs inte heller någon konventionell fotomkopplare, eftersom FRÅN/TILL-aktiveringskontrollen sitter i handstycket. Vidare är XO ODONTOSURGE lätt att flytta mellan olika arbetsplatser, och dess släta och rena design gör att patienten inte störs, vilket ofta är fallet med konventionella enheter. 4

7 C. INSTALLATION Din XO ODONTOSURGE levereras komplett med kontrollenhet, handstycke och sladd, handstyckshållare, en behållare med 7 olika elektroder samt nätkabel. C1. Handstycke och sladd 1. Anslut handstycket till motsvarande anslutning på handstyckets sladd. 2. Anslut motsatt ände på handstyckets sladd till anslutningen baktill på kontrollenheten. 3. Snäpp fast handstycket genom att trycka det från sidan in i hållaren. C2. Hållare för handstycket 1. Anslut handstyckets hållare genom att föra in dess tunga i skåran på kontrollenheten (höger eller vänster sida): C3. Kontrollenhet 1. Kontrollera att enhetens märkspänning motsvarar nätspänningen (se kontrollenhetens baksida). 2. Anslut nätkabeln till passande ingång på kontrollenhetens baksida och sätt in kontakten i ett vägguttag med lämplig skyddsjord. OBS! Kontakta din återförsäljare och/eller auktoriserade serviceingenjörm om enheten inte är försedd med lämplig nätkabel (t.ex. att stiften skiljer sig från den lokala standarden). 3. Enheten är nu klar att använda. Koppla om till I genom att trycka på huvudbrytaren I/O baktill på kontrollenheten. 5

8 D. KONTROLLER D1. Manöverpanel Den gröna lampan tänds så snart enheten slås på med huvudbrytaren I/O baktill på kontrollenheten. Touchomkopplare: COAG-omkopplaren: Tänder och släcker den blå lampan. - Blå lampa TILL betyder inställning för koagulering (COAG-läge). handstycket färdigt för användning - Blå lampa FRÅN betyder standby-funktion (ST.BY-läge), handstycket är inaktivt CUT-omkopplaren: Tänder och släcker den gula lampan. - Gul lampa TILL betyder inställning för skärande funktion (CUT-läge), handstycket färdigt för användning - Gul lampa FRÅN betyder standby-funktion (ST.BY-läge), handstycket är inaktivt. D2. TILL/FRÅN fingeromkopplare TILL: Tryck och håll in gummiringen mellan fingrarna (ljudsignal). FRÅN: Så snart ringen släpps. OBS! Fingeromkopplaren kan endast användas i funktionslägena dvs. CUT- eller COAG -läge 6

9 E. ANVÄNDNING När XO ODONTOSURGE slås på med huvudbrytaren, går manöverpanelen automatiskt till standby-läge (endast grön lampa lyser). Skärning (dissektion): 1. Som ett första steg, se alltid till att enheten är i läge standby (endast grön lampa lyser). Vid behov vidrörs omkopplarna för att släcka de blå och gula lamporna. 2. För in önskat skärinstrument (trådinstrument) helt så att det fäster i handstycket. 3. Vidrör CUT-omkopplaren så att den gula lampan tänds. CUT-läge. 4. Instrumentet är nu klart för användning. Aktivera instrumentet genom att trycka och hålla kvar TILL/FRÅN-fingeromkopplaren på handstycket. Lägg märke till ljudsignalen för skärning. Koagulering (hemostas): 1. Som ett första steg, se alltid till att enheten är i läge standby (endast grön lampa lyser). Vid behov vidrörs omkopplarna för att släcka de blå och gula lamporna. 2. För in önskat koaguleringsinstrument (kul- eller stavinstrumentet) helt så det fäster i handstycket. 3. Vidrör COAG-omkopplaren så att den gula lampan tänds. COAG-läget. 4. Instrumentet är nu klart för användning. Aktivera instrumentet genom att trycka och hålla kvar TILL/FRÅN-fingeromkopplaren på handstycket. Lägg märke till ljudsignalen för koagulering. 7

10 VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT! Påbörja inte kliniskt arbete innan du läst igenom kapitel F: Förbered och lär känna instrumentet. Varje behandling måste inledas med en kontroll av att TILL/FRÅNfingeromkopplaren svarar med en ljudsignal. Vidrör inte instrumentet när ljudsignalen ljuder. Växla alltid till standby-läge (endast grön lampa lyser) så snart som behandlingen har avslutats samt även vid en paus i pågående behandling. Växla alltid till standby-läge (endast grön lampa lyser) innan ett instrument förs in eller tas ut. 8

11 F. FÖRBERED OCH LÄR KÄNNA INSTRUMENTET När XO ODONTOSURGE för första gången tas i bruk, rekommenderar vi att du övar på att använda enheten innan du börjar arbeta under kliniska förhållanden. Detta kan ske med en bit färskt och magert kött som utgör en acceptabel klinisk modell, när den hålls i användarens hand. F1. Öva dissektion 1. Välj läge standby genom att vidröra omkopplarna för att släcka den blå och den gula lampan. 2. För in ett rakt nåltrådsinstrument 3. Vidrör CUT-omkopplaren för att tända den gula lampan och kontrollera att TILL/ FRÅN-fingeromkopplaren svarar med en ljudsignal. 4. Placera köttet i ena handflatan på en pappershandduk. Köttet skall inte vara torrt. Om det är torrt, fukta det lätt med vatten. 5. Håll handstycket med pennfattning något ovanför vävnadsytan. Aktivera instrumentet genom att trycka in och hålla TILL/FRÅN-fingeromkopplaren intryckt. Du kan höra ljudsignalen för läge CUT. 6. Gör en incision några millimeter ned i köttet genom att föra instrumentet i ett enda kontinuerligt drag, samtidigt som du använder höghastighetssugen för evakuering av lukten. 7. Öva på att göra grunda och djupa incisioner - även incisioner med varierande djup. Under incisionerna bör instrumentet alltid vara i rörelse och förflyttas så snabbt som vävnadsmotståndet medger. Öva därefter vävnadsskulptering eller elhyvling med hjälp av trådögle-instrumentet samt urholkning med trådkroksinstrumentet. Du ser hur instrumentets form och dess vinkel mot vävnadsytan avgör skärningens form. 9

12 F2. Öva koagulering Läget COAG används med det medföljande kulinstrumentet för att kontrollera isolerade områden som blöder. 1. Välj läge standby genom att vidröra omkopplarna så att den blå lampan och den gula släcks. 2. För in kulinstrumentet helt i handstycket och vidrör COAG-omkopplaren för att tända den blå lampan. Kontrollera att TILL/FRÅN-fingeromkopplaren svarar med en ljudsignal. 3. Håll instrumentet något ovanför köttvävnadens yta och aktivera det genom att trycka och hålla kvar TILL/FRÅN-fingeromkopplaren. Ljudsignalen för läge COAG hörs nu. 4. Slå lätt flera gånger med det aktiverade instrumentet på vävnaden. Detta resulterar i små målområden av koagulering som effektivt stoppar fläckvisa blödningar i en klinisk situation. F3. Allmänna råd Aktivera alltid instrumentet (ljudsignal) innan det kommer i kontakt med vävnaden. Håll alltid instrumentet rent och fritt från vävnadsrester. Håll alltid det skärande instrumentet i kontinuerlig rörelse. Håll alltid det koagulerande kulinstrumentet i rörelse med en doppande rörelse. Håll alltid vävnaden fuktig. Spraya vid behov med sterilt vatten 10

13 G. KLINISK ANVÄNDNING XO ODONTOSURGE är avsedd att skära i och avlägsna mjuk vävnad eller för att kontrollera blödningar under kirurgiska ingrepp, speciellt i munhålan. Med korrekt användning i rätt klinisk situation, blir HF-kirurgi i mjuk vävnad med XOO- DONTOSURGE ett ovärderlig verktyg i alla faser av odontologin. Alla discipliner inklusive tandprotetik, paradontologi, endodonti, pedodontologi, ortodonti, oral kirurgi och självfallet återställande åtgärder av rutintyp kommer i hög grad att gynnas genom användning av XO ODONTOSURGE. Speciella anvisningar finns att få vid förfrågan. G1. Kontraindikationer för HF-kirurgi i mjuk vävnad: 1. HF-kirurgi i mjuk vävnad är kontraindicerat för patienter med pacemaker. 2. HF-kirurgi i mjuk vävnad skall inte användas i anslutning till antändbara anestesigaser och syrgas. 3. Medicinsk konsultation skall alltid övervägas innan HF-kirurgi i mjuk vävnad används på patienter som är medicinskt systempåverkade, i synnerhet patienter med felaktig läkningsförmåga, t.ex. på grund av diabetes, bloddyskrasi, kollagena störningar samt patienter som genomgår strålbehandling. 11

14 H. RENGÖRING OCH STERILISERING H1. Instrumenten Rena instrument är ett villkor för rena och välavgränsade incisioner. Relativt stora vävnadsrester kan avlägsnas genom att man torkar bort dem - KOM IHÅG att koppla om till STAND BY igen innan du rör instrumentet. Rengör annars genom doppning i 3 % väteperoxidlösning och torka därefter. VIKTIGT! Hantera alltid instrumentledningarna varsamt för att undvika deformering och kabelbrott. Den rekommenderade infektionskontrollproceduren är att autoklavera instrumenten mellan varje patient. Instrumenten kan steriliseras i ångautoklav (max. temperatur 135 C), placerade på lämpligt sätt i behållaren med öppnat eller borttaget lock. H2. Handstycke och sladd Handstycket med sladd bör rengöras genom att man torkar av dem med rengöringslösningar baserade på alkohol eller tvål. Den rekommenderade infektionskontrollproceduren är att autoklavera handstycket mellan varje patient. Handstycke, sladd och hållare kan steriliseras genom ångautoklavering (max. temperatur 135 C). H3. Kontrollenhet Rengör och desinficera endast genom att torka av med en svamp doppad i alkohol eller med ett icke aggressivt ytrengöringsmedel. Får inte autoklaveras. 12

15 I. TILLBEHÖR Ref.nr: Beskrivning: Handstycke Handstyckets sladd med kontakter Behållare med sju instrument Instrument Typ Skaft Spets nål rak rak ledning, tunn ögla rak cirkulär ledning, diam. 5 mm kula rak kula, diam. 3 mm nål rak rak ledning, tung nål vinklad vinklad ledning, tung nål vinklad vinklad ledning, tunn ögla rak cirkulär ledning, diam. 10 mm Ytterligare specialinstrument kan beställas. Begär separat information. 13

16 J. UNDERHÅLL OCH SÄKERHET Följ alltid dessa anvisningar för all utrustning: - XO ODONTOSURGE måste installeras och användas i enlighet med denna handbok. - XO ODONTOSURGE och dess tillbehör får inte användas om det finns tecken på driftmässiga, elektriska eller mekaniska defekter. - XO ODONTOSURGE får inte användas om kraftiga gnistor mellan elektrod och vävnad observeras. - Kontrollenheten får inte utsättas för mycket höga eller låga temperaturer, eller extrem fuktighet. - OX ODONTOSURGE är konstruerad för att uppfylla allmänna säkerhetskrav enligt EN (IEC 601-1) och speciella krav enligt EN (IEC ). - Tekniska ändringar inklusive reparationer, justeringar/kalibreringar och ombyggnader får endast utföras av XO CARE A/S eller specialister som är godkända av XO CARE A/S. - Försök inte öppna kontrollenheten eller ta isär handstycket. - XO ODONTOSURGE bör lämnas in till din återförsäljare eller till XO CARE A/S för allmän servicekontroll minst vartannat år. 14

17 K. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Produktnamn: Nätanslutning: Nätspänning: XO ODONTOSURGE 1-fas med skyddsjord 100/115/230 V, 50/60 Hz (se märkskylten) Klassificering: Klass 1, typ CF (IEC 601-1) Klass IIb (M.D.D. 93/42/EEG) Primärsäkringar: Generatorfrekvens: Max. uteffekt: Max. effektförbrukning: Tillverkare: För nätspänning 100 och 115 V: 2,00 A (trög) För nätspänning 230 V: 0,80 A 27 MHz 50 W vid ej induktiv belastningsimpedans, 500 ohm 190 VA XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 DK-2970 Hørsholm, Danmark Tel.: Fax:

18 L. GARANTI För XO ODONTOSURGE lämnar XO CARE A/S en garanti på 12 månader från köpekontraktets datum och i enlighet med de villkor som definieras på garantikortet som följer med varje enhet. Fel som kan visas ha uppstått till följd av brister i material, konstruktion eller tillverkning repareras utan kostnad. Ytterligare ansvarsskyldighet avböjs uttryckligen. Garantin gäller inte normalt slitage eller skador till följd av olyckshändelser, onormal användning, felaktig användning, missbruk eller försummelse. Garantireparationer eller byte genomförs endast vid mottagandet av den defekta enheten tillsammans med dess garantikort. XO CARE A/S åtar sig inget ansvar för XO ODONTOSURGEs säkerhet, tillförlitlighet och verkan: a om utrustningen inte har använts under normala villkor för dess avsedda ändamål och i strikt överensstämmelse med denna bruksanvisning och/eller b. om några tekniska ändringar har gjorts inklusive reparationer, justeringar/kalibreringar och ombyggnationer av någon annan än XO CARE A/S eller specialister som har godkänts av XO CARE A/S. Köparen påtar sig allt ansvar och alla risker i samband med användningen av XO ODON- TOSURGE, om den används separat eller i kombination med andra produkter som inte har tillverkats av XO CARE A/S. XO CARE A/S strävar hela tiden efter att förbättra sina produkter och förbehåller sig därför rätten att förbättra, modifiera eller upphöra att tillverka produkter när som helst, och att ändra specifikationerna utan föregående meddelande och utan förpliktelser. 16

19 M. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OCH VARNINGAR 1. Användning av elektrokirurgiska utrustningar kan föranleda elektromagnetiska störningar på andra otillräckligt isolerade utrustningar. VIKTIGT: VIKTIGT: Använd inte XO ODONTOSURGE på patienter med implanterad pacemaker. Användningen av XO ODONTOSURGE kan störa annan otillräckligt avskärmad utrustning: 2. Risken för att antända lättantändliga gaser eller annat material ligger i mjukvänadskirurgins natur och kan inte elimineras genom utformningen av apparaten. VIKTIGT: Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika kontakt mellan lättantändliga material och ämnen, och elektrokirurgiska instrument, antingen det gäller anestesigaser eller medel som används för att preparera huden, eller uppkommer genom naturliga processer i kroppshåligheter eller i operations- lakan, trakealtuber eller andra material. 3. Varningssymbolen handstyckets kontaktuttag på kontrollenheten innebär följande: Max uteffekt: Driftfrekvens: 50 watt vid icke induktiv belastningsimpedans på 500 ohm. 27,126 MHz VIKTIGT: VIKTIGT: OBS! För användarens säkerhet skall instrument endast sättas i och tas ut ur handstycket när lägesinställningen är i standby endast den gröna lampan lyser. Ett instrument i handstycket får inte vidröras när judsignalen ljuder. Varje behandling måste inledas med en kontroll av TILL/FRÅN-fingeromkopplaren på handstycket svarar med en ljudsignal. 17

20 4. Det officiella övervakningssystemet för medicinsk utrustning ålägger tillverkaren att omedelbart rapportera till behörig myndighet, om medicinsk utrustning som producerats av tillverkaren har förorsakat en händelse som medfört en allvarlig försämring av patientens eller användarens hälsotillstånd. Om XO ODONTOSURGE mot all förmodan skulle omfattas av en sådan händelse, är det mycket viktigt att: 1. omedelbart informera XO CARE A/S, 2. omedelbart sluta att använda utrustningen, och 3. omedelbart ställa undan utrustningen separat och i exakt det skick den befann sig i, dvs. utan någon form av rengöring eller isärtagning. XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 DK 2970 Hørsholm Denmark

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin.

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin. Snabbguide RSG5D** RSG5F** RSG5K** 1. Produktfunktioner Förstklassigt kaféutseende Dispenserns blå belysning matchar espressomaskinen så att köket bibehåller sin eleganta look. Genomskinlig ismaskin Ismaskinen

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKSANVISNING Information om inställning, användning, underhåll och tillbehör M5066A Utgåva 6 Sidan är avsiktligen tom. framifrån A överst B bakifrån överst K C l J D I I S E

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Vantage Plus och Vantage Plus LED

Vantage Plus och Vantage Plus LED Vantage Plus och Vantage Plus LED Bruksanvisning Inledning Tack för ditt köp av ett Keeler Vantage Plus indirekt oftalmoskop. Största omsorg har lagts ned på design, utveckling och tillverkning av denna

Läs mer