Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen"

Transkript

1 Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med ett grundbelopp som bestäms för varje åtgärd eller för bastandvårdsabonnemang enligt 8. Enligt 13 a lämnas i vissa fall ersättning enligt bestämmelserna om högkostnadsskydd för protetiska åtgärder. För tandvård enligt 13 a lämnas tandvårdsersättning till vårdgivaren med högst ett belopp som vid tidpunkten då försäkringskassan beslutar om behandlingsförslaget motsvarar folktandvårdens priser för tandvård i det landsting där vården utförs. Om folktandvårdens priser för tandvård i det landsting där vården utförs innehåller två ersättningsnivåer som beror av behandlingens svårighetsgrad bör utgångspunkten vara att ersättning lämnas motsvarande folktandvårdens lägsta nivå, om det inte visas att behandlingens svårighetsgrad motiverar den högre nivån. Om den som utför behandlingen är specialist inom oral protetik, oral kirurgi eller parodontologi och den behandling som utförs kräver dennes specialistkompetens bör ersättning lämnas motsvarande specialisttaxan inom folktandvården i det landsting där behandlingen utförs. (RAR 2004:1) 6 första stycket Tandvårdsersättning lämnas endast för behandling som är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. Vid bedömningen av vad som vid implantatbehandling är nödvändig behandling för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat bör följande gälla. (RAR 2003:8) Ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat vid implantatbehandling av helt tandlös överkäke respektive underkäke bör uppnås genom användning av högst sex fixturer i överkäken och högst fem fixturer i underkäken. Om det finns särskilda skäl kan fler fixturer godtas. (RAR 2002:3) Implantatbehandling i helt tandlösa käkar bör inte godtas vid väl fungerande helproteser. vid otillräcklig benmängd eller dålig benkvalitet. om prognosen för bentransplantation bedöms som dålig enligt specialisttandläkares utlåtande. 1

2 när felfria eller behandlingsbara tänder planeras att tas bort för att ge plats för implantat.(rar 2003:8) Implantatbehandling i anslutning till restbett bör inte godtas bakom andra premolaren eftersom en kort tandbåge är förenlig med godtagbar oral funktion. i en tandlucka som omges av tänder med omfattande fyllningar eller en risk för framtida restaureringsbehov. när felfria eller behandlingsbara tänder planeras att tas bort för att ge plats för implantat. genom direktinstallationer i alveoler med patologiska förändringar. (RAR 2003:8) 9 För personer som har ett långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder lämnas ersättning med dubbla grundbelopp för all sådan bastandvård som är nödvändig på grund av sjukdomen eller funktionshindret. Sjukdom bör anses vara långvarig om det kan antas att den kommer att vara längre än ett år. En sjukdom bör anses ha börjat den dag sjukdomen objektivt sett konstaterats genom provtagning, undersökningsresultat eller liknande. Om det bedöms att en patient kan komma att få ett långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård bör det jämställas med att det finns ett sådant behov. 12 tredje stycket Som en behandlingsomgång räknas en tidsperiod om högst ett år. Denna begränsning gäller dock inte för en behandlingsomgång som endast omfattar tandregleringsåtgärder. Vid tandreglering bör en behandlingsomgång anses avslutad när den aktiva förflyttningen av tänderna är avslutad. Om ytterligare tandreglering behövs får en ny behandlingsomgång påbörjas. En behandlingsomgång startar när den första protetiska åtgärden påbörjas. 2

3 22 En försäkrad är, om det behövs för prövningen av hans eller hennes rätt till ersättning från försäkringen, på begäran av en försäkringskassa eller en domstol skyldig att ställa sig till förfogande för undersökning vid utredning i ett ärende om förhandsprövning eller tandvårdsersättning. Uppkommer kostnader för den försäkrade med anledning av undersökningen lämnas ersättning från försäkringen. Ersättning bör lämnas för den försäkrades resekostnader samt ökade kostnader för kost och logi i samband med undersökningen. Den försäkrades resekostnader bör ersättas enligt reglerna i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning. Övriga kostnader bör ersättas i skälig omfattning. En rimlighetsbedömning bör göras från fall till fall. Till Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa; 5 Försäkringskassan skall betala ut tandvårdsersättning till vårdgivaren senast 30 dagar efter den dag kassan fick vårdgivarens tandvårdsräkning. Om det finns särskilda skäl får ersättningen betalas ut vid en senare tidpunkt. Försäkringskasssan skall dokumentera anledningen till att tandvårdsersättning inte har betalats ut till vårdgivaren inom 30 dagar. Särskilda skäl bör anses finnas om det finns grundad anledning att anta att vårdgivaren vid upprepade tillfällen inte använt taxan på riktigt sätt vid sin debitering, och Försäkringskassan behöver utreda detta. I sådana fall bör inte Försäkringskassan fatta beslut om vårdgivarens ersättning förrän utredning har gjorts. Ersättning för de tandvårdsräkningar som efter den första kontrollen bedöms vara utan anmärkning bör betalas ut. 11 Ett beslut om förhandsprövning avseende tandvård för personer vars ersättning enligt 9 förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa skall lämnas med dubbla grundbelopp eller enligt 13 nämnda förordning skall lämnas utan karensbelopp gäller ett år om det inte finns särskilda skäl för att beslutet skall gälla under en längre tid. Särskilda skäl bör anses finnas om det framgår av behandlingsplanen att patienten behöver profylaxbehandling under längre tid än ett år. 3

4 12 första och andra stycket Begäran om förhandsprövning skall göras enligt formulär som fastställs av Riksförsäkringsverket. Röntgenbilder och annat underlag som behövs för bedömningen skall lämnas in till försäkringskassan tillsammans med begäran om förhandsprövning. När förhandsprövningen gäller en implantatbehandling bör följande uppgifter alltid finnas med. Uppgifter som styrker att det är möjligt att genomföra den planerade behandlingen vad avser benmängd och benkvalitet, vertikalt utrymme samt utrymme mellan eventuella kvarvarande tänder, t.ex. röntgenbilder, röntgenutlåtande, modeller eller ett utlåtande av den som skall utföra implantatkirurgin. Uppgifter med prognos för eventuell bentransplantation. En fullständig terapiplan för hela bettet. Uppgifter från den allmänna anamnesen om förutsättningarna att genomgå implantatkirurgi i förhållande till eventuella sjukdomar, medicinering och tobaksbruk. En motivering till varför implantatstödd eller implantatretinerad protetik väljs framför tandstödd eller avtagbar protetik. I de fall det finns ett restbett eller en tandlucka, uppgifter om statusen på tänderna i anslutning till restbettet eller tandluckan. En plan för uppföljning av behandlingen. (RAR 2003:8) ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER RAR 2001:5 1. Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 november Genom dessa allmänna råd upphävs Riksförsäkringsverkets allmänna råd (AR 1998:12) Tandvårdsförsäkringen RAR 2002:3 Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 juli RAR 2003:6 Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 juli RAR 2003:8 Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 november RAR 2003:9 4

5 Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 januari RAR 2004:1 Dessa allmänna råd gäller från och med den 26 januari

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Budgetunderlag 2007 2009

Budgetunderlag 2007 2009 Budgetunderlag 2007 2009 Del 2 Försäkringsförmåner 2006-02-15 Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13 13:1 Tandvårdsförmåner

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007 Budgetunderlag 2009 2011 Del 2 Försäkringsförmåner 2008-02-21 Årsplan 2007 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 m v.1 1 t 1 t 1 s 1 t 1 f 1 s 1 o 1 l

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Budgetunderlag 2010 2012

Budgetunderlag 2010 2012 Budgetunderlag 2010 2012 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Införande av en rehabiliteringskedja

Införande av en rehabiliteringskedja S2007/11032/SF Införande av en rehabiliteringskedja Promemoria Socialdepartementet Förord Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden 2003:23 Konsumenten på tandvårdsmarknaden Tandvården ur ett konsumentperspektiv PM 2003:23 ISBN 91-7398-850-2 Konsumentverket 2003 Konsumentverket/KO 2003:23 2 (58) KONSUMENTEN PÅ TANDVÅRDSMARKNADEN SAMMANFATTNING.................................................................................................................

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Försäkringsvillkor Olycksfall 2010-09-01

Försäkringsvillkor Olycksfall 2010-09-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2010-09-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer