Varmt välkommen till en konferens om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkommen till en konferens om"

Transkript

1 Varmt välkommen till en konferens om Integrerad samverkan är benämningen på en framväxande trend i Sverige. En trend där samverkansinsatser organiseras på andra premisser än tidigare. Istället för projekt, kortsiktighet och färdiga modeller är nyckelorden långsiktighet, mellanliggande tjänster och ständig anpassning, både mot enskilda individer och samhället i stort. Sveriges första konferens på detta tema riktar sig till dig som är nyfiken på denna utveckling. Det är en unik möjlighet att samlas, lära mer, ställa frågor och utbyta erfarenheter.

2 Varmt välkommen till Västmanland, Västerås och Kyrkbacksgården! V i är jätteglada och stolta att kunna ta emot så många intresserade av idén "integrerad samverkan". Det är första gången en konferens arrangeras utifrån denna idé och vi tror att det finns många som vill vara med att forma vad det kan vara framöver. Idag har ni möjlighet att förkovra er och fundera igenom över vilka nästa steg ni vill ta samt att diskutera med varandra. Under dagen har ni möjlighet att ställa frågor, utveckla idéer och sprida berättelser. Programbladet som ni har framför er är tänkt att både ge er all nödvändig information så att ni kan vara så delaktiga som möjligt under dagen. Vi hoppas också att programbladet kan vara något som kan ge stöd åt det verkliga arbetet, det som sker på hemmaplan där ni arbetar till vardags, där integreringen av välfärden sker för individens bäst. Med våra bästa hälsningar och med förhoppningen att vi ska ha en riktigt användbar dag ihop! Lite kuriosa om Kyrkbacksgården Ett hundratal meter från Västerås domkyrka, på anrika Kyrkbacken, ligger Domkyrkoförsamlingens gård och hem. Församlingsgården som invigdes 19 januari tillkom Ungdomsgården som en andra etapp. På en av de tomter som nu rymmer Kyrkbacksgården låg på 1600-talet Besökaregården. Den beboddes av tullnärer verksamma vid stadstullen mot Skultuna. Under talet ägdes gården av familjen Warg. På andra delar av tomten låg under och 1700-talet kyrkans hospital och senare gymnasietryckeriet. En fattigskola fanns här som också den drevs av kyrkan. Gården genomgick, under 2003, en stor ombyggnad och renovering och kan idag erbjuda ljusa och moderniserade lokaler på den historiskt intressanta Kyrkbacken. Linda Anderfjäll, Jonas Wells och Ann-Kristin Ekman Kyrkbacksgården Västerås 2

3 Karta över lokalerna.4 Program för dagen...5 Vad är Integrerad Samverkan? - Jonas Wells..6 Integrerad Samverkan öppnar förutsättningar för att fördjupa samarbetet! Marie Fridolf..7 Workshop 1 1:1. Rehabilitering för utbränd projektorganisation. Viktoria Strömberg...8 1:2 Hur kan ett lösningsfokuserat förhållningssätt, gemensamma utbildningar, seminarier och kreativa mötesformer bidra till integrerad samverkan? - Sussan Öster..9 1:3 Lull lullet" och arbetslinjen: Hur kommer behovsgruppen snabbare ut i egen försörjning? - Annelie Sörengård m.fl :4. Två modeller för integrerad samverkan i Umeå.-Mikael Holmlund m.fl.11 1:5. Vilka modeller kan vi använda för att förklara vad förändringsarbete innebär? - Sandra Lundqvist Medén m.fl..12 Workshop 2 2:1. Att våga välja "nytt.- Janet Wohlfarth..13 2:2 Ledarskap för integrerad samverkan - tre berättelser.- Linnea Landerstedt m.fl.14 2:3 Idéer om hur utvärdering av integrerad samverkan kan läggas upp och utvecklas - Peter Johansson, Elin Asplund :4 Projekt-processer-plattformar - Madeleine Öberg..16 2:5 Det ständiga samarbetet med deltagarna i Samordningsteam Sala - Sara-Stina Klingberg..17 Open Space...18 Hur märker jag att jag/vi har tagit steg mot integrerad samverkan? -Sussan Öster...19 Kom med i nätverket för Integrerad Samverkan..20 Kontaktlista Vilka frågor har jag?...22 Vilka svar har jag!

4 4

5 Tid Vad händer? Vem gör det? 9.00 Inledning och introduktion Rubeckiussalen Ann-Kristin Ekman/Jonas Wells 9.20 Vad är Integrerad Samverkan? Jonas Wells 9.45 FIKA Integrerad Samverkan öppnar förutsättningar för att fördjupa samarbetet Marie Fridolf Presentation workshop: 1 Linda Anderfjäll Workshop: 1-5 Djäknen Lykttändaren Tullaren Humlegården Munken 1. Viktoria Strömberg 2. Sussan Öster 3. Annelie Sörengård m.fl. 4. Mikael Holmlund m.fl. 5. Sandra Lundqvist Medén m.fl LUNCH Presentation workshop: 2 Ann-Kristin Ekman Workshop: 1-5 Tullaren Humlegården Djäknen Munken Lykttändaren 1. Janet Wohlfarth 2. Linnea Landerstedt m.fl. 3. Peter Johansson, Elin Asplund 4. Madeleine Öberg 5. Sara-Stina Klingberg Open Space introduktion Linda Anderfjäll * Open Space första passet Alla * Open Space andra passet Alla Hur märker jag/vi att vi tagit steg mot Integrerad Samverkan? Sussan öster Reflektioner och feedback Jonas Wells DAGEN AVSLUTAS * Eftermiddagsfika integreras med Open Space aktiviteterna. Flera lättillgängliga fikastationer finns i huset! 5

6 Vad är Integrerad Samverkan? Jonas Wells Sedan några år tillbaka har flera samordningsförbund valt att lämna projektande som huvudsaklig strategi för att hantera och utveckla samverkan kring personer som har samordnade rehabiliteringsbehov. Den nya inriktningen har senare döpts till integrerad samverkan. Integrerad samverkan är inte en färdig destination utan en färdriktning. Tre kännetecken: A) Det är en uttalad samordningsstrategi som betonar långsiktighet och steg bort från det ensidiga fokus på projektandet som alternativ strategi för att hantera samverkansfrågorna. B) Den signalerar ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt. C) Den kännetecknas vidare av organiseringar (ofta virtuella sådana) som utgår från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde. Mer att läsa om integrerad samverkan finns på: Jonas Wells är samordnare vid Norra Västmanlands Samordningsförbund sedan Aktiv och nyfiken på begreppet integrerad samverkan och bloggare i Sveriges enda sida dedikerad till samverkan och samordningsfrågor - "Samordningsbloggen". Är också engagerad för lösningsfokuserat arbetssätt, särskilt i organisationssammanhang. Han gillar att dricka te. 6

7 Integrerad Samverkan öppnar förutsättningar för att fördjupa samarbetet! 7 Marie Fridolf För att samarbete ska kunna fungera behövs tillit, kunskap och stödstruktur. Struktur handlar om att skapa en överlevnadssäkerhet. Om inte stödstruktur finns minskar närvaron. Dessutom ökar omsättningen av deltagare och det bli fler konflikter/meningsskiljaktigheter. Kompetens handlar om insikter, klarhet, kunskap. Om inte kompetens finns blir det kortsiktiga beslut, dåliga val och suboptimeringar. Tillit handlar om empati, öppenhet och möjlighet till fördjupat samarbete. Om tillit inte finns sker tapp av lojalitet, motivation och engagemang. Utmaningen är att tänka system och där var och en är viktig som en del för att skapa helheten. En viktig del i det systemiska tänkandet är att inte göra mera av samma utan något som aldrig kunnat planeras på förhand som kräver nyfikenhet och ofta frustration samtidigt. Fördjupat samarbete innehåller fyra delar som går som en röd tråd och varvas hela tiden. Samarbete utifrån ett för vem perspektiv System i det gamla och nya tänket Detta hoppas jag Ni får med Er Min längtan är att deltagarna ska ha öppnat för nya insikter om de olika delarna i fördjupat samarbete och börjat reflektera över sina och andras beteenden. Min ambition är att under föredraget ge utrymme för reflektion. Kort om mig Värderingsgrund och relationer Det personliga ansvarets potential Jag är handledare, utbildare och processtödjare inom samarbete och samordning och har varit verksam inom offentlig sektor i hela mitt yrkesliv. I grunden är jag socionom och sedan psykosyntes- och traumaterapeut med en Master of Human relations. Jag har erfarenhet av att forskat och utvärderat samarbete, samverkan och samordning sedan mitten av 90-talet. Var med vid samordningens bildande. Tidigt såg jag utveckling som ett ständigt lärande. Det största lärandet sker genom upplevelser och det kräver reflektion och kunskap om sig själv och det system man befinner sig i.

8 Ideal publik 1:1 Rehabilitering för utbränd projektorganisation Viktoria Strömberg Alla som söker inspiration och argument för att våga jobba mera långsiktigt med ett lokalt perspektiv. Kort översikt om innehållet Samverkan i en långsiktig kontext; vilken teoretisk kunskap ska kombineras med praktiska erfarenheter för att skapa hållbara plattformar för lokal samverkan? Vi beskriver vägen från projekt till plattform, främst ur ett styrelseperspektiv med en politikers glasögon. Så här kommer vi att arbeta ihop En berättelse om den förändringsresa "mitt" (Östra Östergötland) samordningsförbund befinner sig på där jag förväntar mig att deltagarna aktivt bidrar med frågor, egna erfarenheter och tips inför den fortsatta färden. Detta hoppas jag att Ni får med Er Inspiration, mod och verktyg att finna egna former för att tänka långsiktigt kring samverkan. Kort om mig Moderat landstingspolitiker som jobbar mycket med samverkansformer på olika arenor och är övertygad om att samverkan kräver engagemang, kunskap och resurser. Ordförande sedan 2011 och även ledamot av styrelsen för NNS. 8

9 1:2 Hur kan ett lösningsfokuserat förhållningssätt, gemensamma utbildningar, seminarier och kreativa mötesformer bidra till integrerad samverkan? Ideal publik Sussan Öster Professionella/handläggare/ledare inom samordningsförbundens parter. Kort översikt om innehållet Teori/kontext kring samverkan och lösningsfokus. Exempel på vad vi redan gör kopplat till individens behov av samordnad rehabilitering, ur ett arbetslivs- och hälsomässigt perspektiv. Exempel på hur vi skulle märka att vi nått ytterligare ett steg mot integrerad samverkan. Så här kommer vi att arbeta ihop Föreläsning, exempel från deltagarna i rummet, kreerande av ett idéklotterplank. Lösningsfokuserade frågeställningar och verktyg används för att stimulera och engagera. Detta hoppas jag att Ni får med Er Inspiration till kreativt utvecklingsarbete utifrån workshopens idéer. Strategiska tankar om en eller flera insatser/aktiviteter som skulle föra samverkansarbetet framåt mellan de egna organisationerna. En konkret idé som går att realisera inom de närmsta två veckorna. Kort om mig Har under 15 år arbetat som facilitator för kreativa stormöten där en angelägen fråga behöver utvecklas, ofta kopplat till myndighetssamverkan. Deltar i utvecklingsgruppen i Norra Västmanlands samordningsförbund. Utbildad lösningsfokuserad coach och processledare i olika mötesmetoder. Utbildar i metoder inom folkhälsoområdet. 9

10 1:3 "Lull lullet" och arbetslinjen: Hur kommer behovsgruppen Ideal publik snabbare ut i egen försörjning? Annelie Sörengård, Carina Granqvist och Helena Reigans Handläggare, aktualiserande myndigheter. Intresserade av bemötande och metodfrågor. Kort översikt om innehållet Hur motiveras deltagare till teamet? Vad innehåller lull lull och är det en väg till arbetsmarknaden? Så här kommer vi att arbeta ihop Presentation av faktiska case som kommit vidare av deltagare själva. Arbetsgivares perspektiv av vad som krävs innan man kommer ut på praktik. Diskussionsforum kring förväntningar kontra resultat. Detta hoppas vi att Ni får med Er Större kunskap om vad teamet har att erbjuda inför start i insatsen och syftet med de olika verktyg som teamet arbetar med. Tydliggöra arbetslinjen i lull lullet. Kort om oss Annelie, Carina och Helena har arbetat framgångsrikt i många år med samordnade rehabiliteringsinsatser direkt med deltagare i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Idag arbetar Annelie och Carina i Samordningsteamet FNS. Helena, som annars är enhetschef i Fagersta kommun, samt del av styrgruppen för Samordningsteam FNS, har arbetat i ett projekt som syftar till att göra arbetsmarknaden mer inkluderande. 10

11 Ideal publik 1:4. Två modeller för integrerad samverkan i Umeå Mikael Holmlund, Jonas Lundh och Katarina Hansson Personer som är intresserad av att utveckla samverkansmodeller inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. Kort översikt om innehållet Vi kommer inledningsvis att fokusera på vad vi gör i Umeå, två exempel på vad vi menar är integrerad samverkan. Därefter tänker vi oss att lägga upp workshopen i tematiska områden. Så här kommer vi att arbeta ihop Vi tänker oss bilder, material att lämna ut, diskussion kring teman. Exempelvis, framväxt, roller, framgångsfaktorer, funktion, fallgropar, tid etc. Detta hoppas vi att Ni får med Er För egen del hoppas vi pröva vårt sätt att arbeta. Är detta exempel på integrerad samverkan? Samma sak hoppas vi deltagarna får ut. Kort om oss Mikael är förbundschef sedan sju år tillbaka. Före det har han arbetat med arbetsmarknadsfrågor i sju år. Jonas och Katarina kommer båda från Arbetsförmedlingen och har båda 4-5 års erfarenhet av att arbeta i samverkansverksamheter som utvecklingsledare. 11

12 1:5 Vilka modeller kan vi använda för att förklara vad förändringsarbete innebär? Ideal publik Sandra Lundqvist Medén, Sarah Forss, Viktoria Holst, och Sara Nilsson Verksamma inom samordningsförbunden, tjänstemän och chefer. Kort översikt om innehållet Ett antal modeller redovisas teoretiskt och med praktiska exempel och diskuteras därefter gruppvis. Deltagarna uppmanas delge varandra modeller de brukar använda i sammanhanget. Så här kommer vi att arbeta ihop Kort introduktion till området och varför vi finner det intressant, kort teoretisk genomgång av valda modeller och därefter diskussioner gruppvis kring fördelar/brister med valda modeller samt deltagarnas egna modeller. Detta hoppas vi att Ni får med Er Idéer kring och spridning av modeller avsedda att belysa förändringsarbetets mångsidighet. Kort om oss Vi har tillsammans flerårig erfarenhet av projektarbete inom Samordningsförbundet Östra Östergötland, från verksamheter som jobbar med förändringsarbete i grupp och individuellt, behandlingsarbete, förändringsarbete, stor erfarenhet av arbete med motiverande samtal, processledning och projektledning. 12

13 2:1 Att våga välja "nytt" Janet Wohlfarth Ideal publik Till parternas medarbetare inom finansiell samordning, främst då chefer och medarbetare i linjen. Kort översikt om innehållet En berättelse om att välja bort permanentat teamarbete med goda resultat till förmån för ett mer integrerat samarbete i den ordinarie linjen. Så här kommer vi att arbeta ihop Jag vill delge vår berättelse och vi förväntar oss att deltagarna kan ge feedback genom egna berättelser! Detta hoppas vi att Ni får med Er Delaktighet, framtidstro och att det finns utvecklingsmöjligheter. En kort sammanfattande handout kommer att vara tillgänglig för alla. Kort om mig Förbundschef, Samordningsförbundet Västra Skaraborg. 13

14 2:2 Ledarskap för integrerad samverkan - tre berättelser Ideal publik Linnea Landerstedt, Karin Karlsson och Riitta Högberg Engagerade i och runt samordningsförbund som har tankar om att utveckla integrerad samverkan från projekt till mer varaktiga insatser. Kort översikt om innehållet Tre berättelser om engagemanget från styr- och ledningsgrupper kring samordningsteam. Så här kommer vi att arbeta ihop Utbyta erfarenheter. Reflektioner och samtal kring samverkan. Detta hoppas vi att Ni får med Er Inspirera till fortsatt utveckling av samordningsförbundens uppdrag. Vi lämnar ut en handout efter workshopen med en sammanfattning. Kort om oss Linnea och Karin har en lång politisk erfarenhet av samverkansfrågor från både kommun- och landstingssektorn. Linnea är nyvald ordförande i Norra Västmanlands Samordningsförbund och är sjuksköterska i botten. Karin är ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun samt ledamot i förbundet. Riitta är samverksansansvarig vid Försäkringskassan i Fagersta. 14

15 2:3 Idéer om hur utvärdering av integrerad samverkan kan läggas upp och utvecklas Ideal publik Peter Johansson och Elin Asplund Alla som vill vara med och bidra till och diskutera hur utvärdering av integrerad samverkan kan läggas upp och utvecklas. Kort översikt om innehållet Varför integrerad samverkan? Vad kännetecknar integrerad samverkan (indikatorer)? Vilka mål är relevanta att sätta upp för integrerade samverkansinsatser (målbeskrivning)? Hur fångar vi enskilda individers bedömning av bemötande och livssituation? Så här kommer vi att arbeta ihop Vi presenterar ett antal frågeställningar och utvecklingsområden som vi uppmärksammat i vårt samarbete kring utvärdering av integrerad samverkan. Därefter ges mycket tid till gruppens reflektioner i form av t.ex. reflekterande team eller bikupor. Detta hoppas vi att Ni får med Er Idéer kring hur utvärdering av integrerad samverkan kan genomföras. Vi hoppas få idéer kring hur vi kan utveckla utvärderingsarbetet vidare. Nya tankar och idéer kring hur vi kan visa på goda resultat och vinster genom integrerad samverkan på individorganisations- och samhällsnivå. Kort om oss Elin har jobbat som samordnare för samordningsförbundet Botkyrka sedan senhösten 2008 och i det nybildade samordningsförbundet HBS sedan 1 januari Peter har jobbat som förbundschef för Samordningsförbundet Östra Östergötland sedan

16 2:4 Projekt-processer-plattformar Madeleine Öberg Ideal publik Professionella/handläggare/ledare inom samordningsförbundets parter. Kort översikt om innehållet Ett lokalt perspektiv på integrerad samverkan i praktiken och hur det arbetet påverkats av samordningsförbundet. Har det konkreta arbetet med samordnad rehabilitering utvecklats? Så här kommer vi att arbeta ihop En föreläsning eller snarare min personliga berättelse om samordnad rehabilitering under 20 år i Motala, reflektioner kring Då-nu-framtid. Och Samordningsförbundets roll - vilken roll kan vi ha/ta? Detta hoppas jag att Ni får med Er Reflektioner kring integrerad samverkan i praktiken och resursmobilisering för enskilda. Hur har det sett ut över tid "hemma hos er"? På vilket sätt kan vi använda "då-tid" som en resurs in i framtid? En 1-2 sidig handout med stolparna i Motala/Vadstenas berättelse kommer att finnas tillgängligt för alla. Kort om mig Har sedan arbetat i Motala kommun som verksamhetsansvarig inom olika delar i socialtjänsten, både på myndighets- och utförarsidan men med fokus på vuxnas behov av samordnade insatser. Sedan 2006 som samordnare och processledare i SF Motala Vadstena. 16

17 Ideal publik 2:5 Det ständiga samarbetet med deltagarna i Samordningsteam Sala Sara-Stina Klingberg samt deltagare från Samordningsteam Sala Personer som är intresserade av hur arbetet i ett samordningsteam kan se ut. Kort översikt om innehållet Arbetssätt i Samordningsteam Sala. Förhållningssätt, framgångsfaktorer och svårigheter i Samordningsteam Sala. Stor fokus på hur deltagare i teamet upplever bemötande och framsteg i alla delar av teamets arbete. Så här kommer vi att arbeta ihop Det kommer bli ett samtal kring hur vi, tillsammans med deltagarna, i Samordningsteam Sala jobbar med ständig anpassning av arbetet och vi får ta del av berättelser från personer som just nu ingår i teamet. Det kommer finnas möjlighet till frågor och diskussion. Detta hoppas vi att Ni får med Er Inspiration. Kort om mig Sara-Stina Klingberg har arbetat som socialkonsulent i Samordningsteam Sala sedan start Har tidigare arbetat inom Landstinget Dalarna som koordinator för ett multimodalt team. Är hälsopedagog i botten. 17

18 O pen Space är en fantastisk möjlighet att ge plats åt frågor, berättelser, idéer och ännu mer utbyte av erfarenheter. Den bygger på erfarenheten som många har av konferenser och möten, att det mest produktiva var fikarasterna och lunchen och de diskussioner som skedde där. Open Space gör det möjligt att under själva konferensen arrangera mindre gruppsittningar där just de diskussioner som gruppdeltagarna vill samlas och prata om, kan ske. Läs mer om Open Space: -space.html Open Space är din möjlighet att dela med dig, diskutera och utforska: Ämnen du är engagerad för Frågor som du vill ha svar på Erfarenheter som du skulle önska dela med andra Idéer som du vill utveckla vidare Open Space gör vi tillsammans. Det är spännande och kul - det som händer är det som händer! 18

19 Hur märker jag att jag/vi har tagit steg mot Integrerad Samverkan? Jonas Wells intervjuar Sussan Öster - Du kommer att hålla en punkt idag om hur vi märker att vi har tagit steg mot integrerad samverkan. Vad kan vi förvänta oss under denna punkt? - Att fokuserat och med hjälp av flera av våra olika intelligenser få möjlighet att reflektera över vad från konferensen som är mest användbart och koppla ihop det med hur du tycker att integrerad samverkan ser ut när den fungerar som bäst. - Hur kommer du att arbeta och vad antar du att vi som deltagare får ut av att delta? - Du kommer att få lösningsfokuserade skalfågor som kanske ger dig idén kring vad du vill göra mer av som redan fungerar bra, och vilket steg som du känner mest för att ta för att nå ännu bättre integrerad samverkan. Kanske kommer du att inspireras genom att kommunicera vad ni tänker "ta tag i" med andra konferensdeltagare?! - Tusen tack, Sussan för denna intervju. Jag ser verkligen fram emot att komma framåt på vår resa! Läs mer om Sussan Öster på sid 9. 19

20 Ett nätverk mellan ett tiotal samordningsförbund bildades i maj 2012 där styrelseledamöter, tjänstemän ur samverkansgrupper (typ lokala samverkans-, berednings- och utvecklingsgrupper) och andra intresserade samt samordningsförbunden själva utbyter erfarenheter och ger varandra stöd i utvecklingen. Det är en öppen grupp och vem som helst får vara med! Nästa träff sker den 16 september i Västerås. Vill du delta, ta kontakt med Ann-Kristin Ekman, Samordningsförbundet Västerås, Det finns också en Facebook-sida som sprutar ut frågor, nyheter etc. Det är bara att klicka "gilla" så är du med! Det finns en hemsida där information om integrerad samverkan samlas. Här finns länkar till forskning, utvärdering, blogginlägg samt en omfattande powerpointpresentation som ger flera olika perspektiv på den framväxande samordningsstrategin. Kolla in: 20

21 Jonas Wells Ann-Kristin Ekman Linda Anderfjäll Marie Fridolf Viktoria Strömberg Sussan Öster Annelie Sörengård, Carina Granqvist och Helena Reigans Mikael Holmlund, Jonas Lundh och Katarina Hansson Annelie: Carina: Helena: Sandra Lundqvist Medén, Viktoria Holst, Sara Nilsson och Sarah Forss Janet Wohlfarth Linnea Landerstedt, Karin Karlsson och Riitta Högberg Peter Johansson och Elin Asplund Linnea: Karin: Riitta: Elin: Peter: Madeleine Öberg Sara-Stina Klingberg

22 22

23 23

24 24 Ann-Kristin

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Slutrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund & Berth Danermark Januari 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Resultat av enkät om framtida utbildningar inom samordningsområdet

Resultat av enkät om framtida utbildningar inom samordningsområdet Jonas Wells jonas.wells@nnsfinsam.se 0706-38 06 17 www.nnsfinsam.se Resultat av enkät om framtida utbildningar inom samordningsområdet Under hösten 2014 mellan den 13 oktober och den 8 december undersöktes

Läs mer

Samverkande framgångsfaktorer

Samverkande framgångsfaktorer Samverkande framgångsfaktorer Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov Urban Norling Utgiven av Nationella nätverket för samordningsförbund

Läs mer

Hur märker vi att det blir bättre?

Hur märker vi att det blir bättre? Föreningen NNS rapportserie 2015:2 Hur märker vi att det blir bättre? Framväxten av indikatorer inom den finansiella samordningen Jonas Wells, redaktör Hur märker vi att det blir bättre? Framväxten av

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 1 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Slutrapport till Socialdepartementet 201-01-1 Susanna Larsson Tholén

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist Individ- och omsorgsförvaltningen Fokus barn och unga - ett arbetssätt och ett förhållningssätt Anne-Charlotte Blomqvist I Sundbybergs stad har vi under ett antal år jobbat med Fokus barn och unga. Det

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre?

Hur vet vi att det blir bättre? DelSam AB Hur vet vi att det blir bättre? Rapport från Konsensuskonferens 28-29 april 2014 på Sundbyholms Slott Framtagande av protokoll med indikatorer för integrerad samverkan Örebro 2014-05-13 Berth

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Förändrad organisation förändrat arbetssätt

Förändrad organisation förändrat arbetssätt Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete Lisbeth Bekkengen Förändrad organisation förändrat arbetssätt Processutvärdering av ett förändringsarbete inom

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer