Varmt välkommen till en konferens om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkommen till en konferens om"

Transkript

1 Varmt välkommen till en konferens om Integrerad samverkan är benämningen på en framväxande trend i Sverige. En trend där samverkansinsatser organiseras på andra premisser än tidigare. Istället för projekt, kortsiktighet och färdiga modeller är nyckelorden långsiktighet, mellanliggande tjänster och ständig anpassning, både mot enskilda individer och samhället i stort. Sveriges första konferens på detta tema riktar sig till dig som är nyfiken på denna utveckling. Det är en unik möjlighet att samlas, lära mer, ställa frågor och utbyta erfarenheter.

2 Varmt välkommen till Västmanland, Västerås och Kyrkbacksgården! V i är jätteglada och stolta att kunna ta emot så många intresserade av idén "integrerad samverkan". Det är första gången en konferens arrangeras utifrån denna idé och vi tror att det finns många som vill vara med att forma vad det kan vara framöver. Idag har ni möjlighet att förkovra er och fundera igenom över vilka nästa steg ni vill ta samt att diskutera med varandra. Under dagen har ni möjlighet att ställa frågor, utveckla idéer och sprida berättelser. Programbladet som ni har framför er är tänkt att både ge er all nödvändig information så att ni kan vara så delaktiga som möjligt under dagen. Vi hoppas också att programbladet kan vara något som kan ge stöd åt det verkliga arbetet, det som sker på hemmaplan där ni arbetar till vardags, där integreringen av välfärden sker för individens bäst. Med våra bästa hälsningar och med förhoppningen att vi ska ha en riktigt användbar dag ihop! Lite kuriosa om Kyrkbacksgården Ett hundratal meter från Västerås domkyrka, på anrika Kyrkbacken, ligger Domkyrkoförsamlingens gård och hem. Församlingsgården som invigdes 19 januari tillkom Ungdomsgården som en andra etapp. På en av de tomter som nu rymmer Kyrkbacksgården låg på 1600-talet Besökaregården. Den beboddes av tullnärer verksamma vid stadstullen mot Skultuna. Under talet ägdes gården av familjen Warg. På andra delar av tomten låg under och 1700-talet kyrkans hospital och senare gymnasietryckeriet. En fattigskola fanns här som också den drevs av kyrkan. Gården genomgick, under 2003, en stor ombyggnad och renovering och kan idag erbjuda ljusa och moderniserade lokaler på den historiskt intressanta Kyrkbacken. Linda Anderfjäll, Jonas Wells och Ann-Kristin Ekman Kyrkbacksgården Västerås 2

3 Karta över lokalerna.4 Program för dagen...5 Vad är Integrerad Samverkan? - Jonas Wells..6 Integrerad Samverkan öppnar förutsättningar för att fördjupa samarbetet! Marie Fridolf..7 Workshop 1 1:1. Rehabilitering för utbränd projektorganisation. Viktoria Strömberg...8 1:2 Hur kan ett lösningsfokuserat förhållningssätt, gemensamma utbildningar, seminarier och kreativa mötesformer bidra till integrerad samverkan? - Sussan Öster..9 1:3 Lull lullet" och arbetslinjen: Hur kommer behovsgruppen snabbare ut i egen försörjning? - Annelie Sörengård m.fl :4. Två modeller för integrerad samverkan i Umeå.-Mikael Holmlund m.fl.11 1:5. Vilka modeller kan vi använda för att förklara vad förändringsarbete innebär? - Sandra Lundqvist Medén m.fl..12 Workshop 2 2:1. Att våga välja "nytt.- Janet Wohlfarth..13 2:2 Ledarskap för integrerad samverkan - tre berättelser.- Linnea Landerstedt m.fl.14 2:3 Idéer om hur utvärdering av integrerad samverkan kan läggas upp och utvecklas - Peter Johansson, Elin Asplund :4 Projekt-processer-plattformar - Madeleine Öberg..16 2:5 Det ständiga samarbetet med deltagarna i Samordningsteam Sala - Sara-Stina Klingberg..17 Open Space...18 Hur märker jag att jag/vi har tagit steg mot integrerad samverkan? -Sussan Öster...19 Kom med i nätverket för Integrerad Samverkan..20 Kontaktlista Vilka frågor har jag?...22 Vilka svar har jag!

4 4

5 Tid Vad händer? Vem gör det? 9.00 Inledning och introduktion Rubeckiussalen Ann-Kristin Ekman/Jonas Wells 9.20 Vad är Integrerad Samverkan? Jonas Wells 9.45 FIKA Integrerad Samverkan öppnar förutsättningar för att fördjupa samarbetet Marie Fridolf Presentation workshop: 1 Linda Anderfjäll Workshop: 1-5 Djäknen Lykttändaren Tullaren Humlegården Munken 1. Viktoria Strömberg 2. Sussan Öster 3. Annelie Sörengård m.fl. 4. Mikael Holmlund m.fl. 5. Sandra Lundqvist Medén m.fl LUNCH Presentation workshop: 2 Ann-Kristin Ekman Workshop: 1-5 Tullaren Humlegården Djäknen Munken Lykttändaren 1. Janet Wohlfarth 2. Linnea Landerstedt m.fl. 3. Peter Johansson, Elin Asplund 4. Madeleine Öberg 5. Sara-Stina Klingberg Open Space introduktion Linda Anderfjäll * Open Space första passet Alla * Open Space andra passet Alla Hur märker jag/vi att vi tagit steg mot Integrerad Samverkan? Sussan öster Reflektioner och feedback Jonas Wells DAGEN AVSLUTAS * Eftermiddagsfika integreras med Open Space aktiviteterna. Flera lättillgängliga fikastationer finns i huset! 5

6 Vad är Integrerad Samverkan? Jonas Wells Sedan några år tillbaka har flera samordningsförbund valt att lämna projektande som huvudsaklig strategi för att hantera och utveckla samverkan kring personer som har samordnade rehabiliteringsbehov. Den nya inriktningen har senare döpts till integrerad samverkan. Integrerad samverkan är inte en färdig destination utan en färdriktning. Tre kännetecken: A) Det är en uttalad samordningsstrategi som betonar långsiktighet och steg bort från det ensidiga fokus på projektandet som alternativ strategi för att hantera samverkansfrågorna. B) Den signalerar ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt. C) Den kännetecknas vidare av organiseringar (ofta virtuella sådana) som utgår från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde. Mer att läsa om integrerad samverkan finns på: Jonas Wells är samordnare vid Norra Västmanlands Samordningsförbund sedan Aktiv och nyfiken på begreppet integrerad samverkan och bloggare i Sveriges enda sida dedikerad till samverkan och samordningsfrågor - "Samordningsbloggen". Är också engagerad för lösningsfokuserat arbetssätt, särskilt i organisationssammanhang. Han gillar att dricka te. 6

7 Integrerad Samverkan öppnar förutsättningar för att fördjupa samarbetet! 7 Marie Fridolf För att samarbete ska kunna fungera behövs tillit, kunskap och stödstruktur. Struktur handlar om att skapa en överlevnadssäkerhet. Om inte stödstruktur finns minskar närvaron. Dessutom ökar omsättningen av deltagare och det bli fler konflikter/meningsskiljaktigheter. Kompetens handlar om insikter, klarhet, kunskap. Om inte kompetens finns blir det kortsiktiga beslut, dåliga val och suboptimeringar. Tillit handlar om empati, öppenhet och möjlighet till fördjupat samarbete. Om tillit inte finns sker tapp av lojalitet, motivation och engagemang. Utmaningen är att tänka system och där var och en är viktig som en del för att skapa helheten. En viktig del i det systemiska tänkandet är att inte göra mera av samma utan något som aldrig kunnat planeras på förhand som kräver nyfikenhet och ofta frustration samtidigt. Fördjupat samarbete innehåller fyra delar som går som en röd tråd och varvas hela tiden. Samarbete utifrån ett för vem perspektiv System i det gamla och nya tänket Detta hoppas jag Ni får med Er Min längtan är att deltagarna ska ha öppnat för nya insikter om de olika delarna i fördjupat samarbete och börjat reflektera över sina och andras beteenden. Min ambition är att under föredraget ge utrymme för reflektion. Kort om mig Värderingsgrund och relationer Det personliga ansvarets potential Jag är handledare, utbildare och processtödjare inom samarbete och samordning och har varit verksam inom offentlig sektor i hela mitt yrkesliv. I grunden är jag socionom och sedan psykosyntes- och traumaterapeut med en Master of Human relations. Jag har erfarenhet av att forskat och utvärderat samarbete, samverkan och samordning sedan mitten av 90-talet. Var med vid samordningens bildande. Tidigt såg jag utveckling som ett ständigt lärande. Det största lärandet sker genom upplevelser och det kräver reflektion och kunskap om sig själv och det system man befinner sig i.

8 Ideal publik 1:1 Rehabilitering för utbränd projektorganisation Viktoria Strömberg Alla som söker inspiration och argument för att våga jobba mera långsiktigt med ett lokalt perspektiv. Kort översikt om innehållet Samverkan i en långsiktig kontext; vilken teoretisk kunskap ska kombineras med praktiska erfarenheter för att skapa hållbara plattformar för lokal samverkan? Vi beskriver vägen från projekt till plattform, främst ur ett styrelseperspektiv med en politikers glasögon. Så här kommer vi att arbeta ihop En berättelse om den förändringsresa "mitt" (Östra Östergötland) samordningsförbund befinner sig på där jag förväntar mig att deltagarna aktivt bidrar med frågor, egna erfarenheter och tips inför den fortsatta färden. Detta hoppas jag att Ni får med Er Inspiration, mod och verktyg att finna egna former för att tänka långsiktigt kring samverkan. Kort om mig Moderat landstingspolitiker som jobbar mycket med samverkansformer på olika arenor och är övertygad om att samverkan kräver engagemang, kunskap och resurser. Ordförande sedan 2011 och även ledamot av styrelsen för NNS. 8

9 1:2 Hur kan ett lösningsfokuserat förhållningssätt, gemensamma utbildningar, seminarier och kreativa mötesformer bidra till integrerad samverkan? Ideal publik Sussan Öster Professionella/handläggare/ledare inom samordningsförbundens parter. Kort översikt om innehållet Teori/kontext kring samverkan och lösningsfokus. Exempel på vad vi redan gör kopplat till individens behov av samordnad rehabilitering, ur ett arbetslivs- och hälsomässigt perspektiv. Exempel på hur vi skulle märka att vi nått ytterligare ett steg mot integrerad samverkan. Så här kommer vi att arbeta ihop Föreläsning, exempel från deltagarna i rummet, kreerande av ett idéklotterplank. Lösningsfokuserade frågeställningar och verktyg används för att stimulera och engagera. Detta hoppas jag att Ni får med Er Inspiration till kreativt utvecklingsarbete utifrån workshopens idéer. Strategiska tankar om en eller flera insatser/aktiviteter som skulle föra samverkansarbetet framåt mellan de egna organisationerna. En konkret idé som går att realisera inom de närmsta två veckorna. Kort om mig Har under 15 år arbetat som facilitator för kreativa stormöten där en angelägen fråga behöver utvecklas, ofta kopplat till myndighetssamverkan. Deltar i utvecklingsgruppen i Norra Västmanlands samordningsförbund. Utbildad lösningsfokuserad coach och processledare i olika mötesmetoder. Utbildar i metoder inom folkhälsoområdet. 9

10 1:3 "Lull lullet" och arbetslinjen: Hur kommer behovsgruppen Ideal publik snabbare ut i egen försörjning? Annelie Sörengård, Carina Granqvist och Helena Reigans Handläggare, aktualiserande myndigheter. Intresserade av bemötande och metodfrågor. Kort översikt om innehållet Hur motiveras deltagare till teamet? Vad innehåller lull lull och är det en väg till arbetsmarknaden? Så här kommer vi att arbeta ihop Presentation av faktiska case som kommit vidare av deltagare själva. Arbetsgivares perspektiv av vad som krävs innan man kommer ut på praktik. Diskussionsforum kring förväntningar kontra resultat. Detta hoppas vi att Ni får med Er Större kunskap om vad teamet har att erbjuda inför start i insatsen och syftet med de olika verktyg som teamet arbetar med. Tydliggöra arbetslinjen i lull lullet. Kort om oss Annelie, Carina och Helena har arbetat framgångsrikt i många år med samordnade rehabiliteringsinsatser direkt med deltagare i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Idag arbetar Annelie och Carina i Samordningsteamet FNS. Helena, som annars är enhetschef i Fagersta kommun, samt del av styrgruppen för Samordningsteam FNS, har arbetat i ett projekt som syftar till att göra arbetsmarknaden mer inkluderande. 10

11 Ideal publik 1:4. Två modeller för integrerad samverkan i Umeå Mikael Holmlund, Jonas Lundh och Katarina Hansson Personer som är intresserad av att utveckla samverkansmodeller inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. Kort översikt om innehållet Vi kommer inledningsvis att fokusera på vad vi gör i Umeå, två exempel på vad vi menar är integrerad samverkan. Därefter tänker vi oss att lägga upp workshopen i tematiska områden. Så här kommer vi att arbeta ihop Vi tänker oss bilder, material att lämna ut, diskussion kring teman. Exempelvis, framväxt, roller, framgångsfaktorer, funktion, fallgropar, tid etc. Detta hoppas vi att Ni får med Er För egen del hoppas vi pröva vårt sätt att arbeta. Är detta exempel på integrerad samverkan? Samma sak hoppas vi deltagarna får ut. Kort om oss Mikael är förbundschef sedan sju år tillbaka. Före det har han arbetat med arbetsmarknadsfrågor i sju år. Jonas och Katarina kommer båda från Arbetsförmedlingen och har båda 4-5 års erfarenhet av att arbeta i samverkansverksamheter som utvecklingsledare. 11

12 1:5 Vilka modeller kan vi använda för att förklara vad förändringsarbete innebär? Ideal publik Sandra Lundqvist Medén, Sarah Forss, Viktoria Holst, och Sara Nilsson Verksamma inom samordningsförbunden, tjänstemän och chefer. Kort översikt om innehållet Ett antal modeller redovisas teoretiskt och med praktiska exempel och diskuteras därefter gruppvis. Deltagarna uppmanas delge varandra modeller de brukar använda i sammanhanget. Så här kommer vi att arbeta ihop Kort introduktion till området och varför vi finner det intressant, kort teoretisk genomgång av valda modeller och därefter diskussioner gruppvis kring fördelar/brister med valda modeller samt deltagarnas egna modeller. Detta hoppas vi att Ni får med Er Idéer kring och spridning av modeller avsedda att belysa förändringsarbetets mångsidighet. Kort om oss Vi har tillsammans flerårig erfarenhet av projektarbete inom Samordningsförbundet Östra Östergötland, från verksamheter som jobbar med förändringsarbete i grupp och individuellt, behandlingsarbete, förändringsarbete, stor erfarenhet av arbete med motiverande samtal, processledning och projektledning. 12

13 2:1 Att våga välja "nytt" Janet Wohlfarth Ideal publik Till parternas medarbetare inom finansiell samordning, främst då chefer och medarbetare i linjen. Kort översikt om innehållet En berättelse om att välja bort permanentat teamarbete med goda resultat till förmån för ett mer integrerat samarbete i den ordinarie linjen. Så här kommer vi att arbeta ihop Jag vill delge vår berättelse och vi förväntar oss att deltagarna kan ge feedback genom egna berättelser! Detta hoppas vi att Ni får med Er Delaktighet, framtidstro och att det finns utvecklingsmöjligheter. En kort sammanfattande handout kommer att vara tillgänglig för alla. Kort om mig Förbundschef, Samordningsförbundet Västra Skaraborg. 13

14 2:2 Ledarskap för integrerad samverkan - tre berättelser Ideal publik Linnea Landerstedt, Karin Karlsson och Riitta Högberg Engagerade i och runt samordningsförbund som har tankar om att utveckla integrerad samverkan från projekt till mer varaktiga insatser. Kort översikt om innehållet Tre berättelser om engagemanget från styr- och ledningsgrupper kring samordningsteam. Så här kommer vi att arbeta ihop Utbyta erfarenheter. Reflektioner och samtal kring samverkan. Detta hoppas vi att Ni får med Er Inspirera till fortsatt utveckling av samordningsförbundens uppdrag. Vi lämnar ut en handout efter workshopen med en sammanfattning. Kort om oss Linnea och Karin har en lång politisk erfarenhet av samverkansfrågor från både kommun- och landstingssektorn. Linnea är nyvald ordförande i Norra Västmanlands Samordningsförbund och är sjuksköterska i botten. Karin är ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun samt ledamot i förbundet. Riitta är samverksansansvarig vid Försäkringskassan i Fagersta. 14

15 2:3 Idéer om hur utvärdering av integrerad samverkan kan läggas upp och utvecklas Ideal publik Peter Johansson och Elin Asplund Alla som vill vara med och bidra till och diskutera hur utvärdering av integrerad samverkan kan läggas upp och utvecklas. Kort översikt om innehållet Varför integrerad samverkan? Vad kännetecknar integrerad samverkan (indikatorer)? Vilka mål är relevanta att sätta upp för integrerade samverkansinsatser (målbeskrivning)? Hur fångar vi enskilda individers bedömning av bemötande och livssituation? Så här kommer vi att arbeta ihop Vi presenterar ett antal frågeställningar och utvecklingsområden som vi uppmärksammat i vårt samarbete kring utvärdering av integrerad samverkan. Därefter ges mycket tid till gruppens reflektioner i form av t.ex. reflekterande team eller bikupor. Detta hoppas vi att Ni får med Er Idéer kring hur utvärdering av integrerad samverkan kan genomföras. Vi hoppas få idéer kring hur vi kan utveckla utvärderingsarbetet vidare. Nya tankar och idéer kring hur vi kan visa på goda resultat och vinster genom integrerad samverkan på individorganisations- och samhällsnivå. Kort om oss Elin har jobbat som samordnare för samordningsförbundet Botkyrka sedan senhösten 2008 och i det nybildade samordningsförbundet HBS sedan 1 januari Peter har jobbat som förbundschef för Samordningsförbundet Östra Östergötland sedan

16 2:4 Projekt-processer-plattformar Madeleine Öberg Ideal publik Professionella/handläggare/ledare inom samordningsförbundets parter. Kort översikt om innehållet Ett lokalt perspektiv på integrerad samverkan i praktiken och hur det arbetet påverkats av samordningsförbundet. Har det konkreta arbetet med samordnad rehabilitering utvecklats? Så här kommer vi att arbeta ihop En föreläsning eller snarare min personliga berättelse om samordnad rehabilitering under 20 år i Motala, reflektioner kring Då-nu-framtid. Och Samordningsförbundets roll - vilken roll kan vi ha/ta? Detta hoppas jag att Ni får med Er Reflektioner kring integrerad samverkan i praktiken och resursmobilisering för enskilda. Hur har det sett ut över tid "hemma hos er"? På vilket sätt kan vi använda "då-tid" som en resurs in i framtid? En 1-2 sidig handout med stolparna i Motala/Vadstenas berättelse kommer att finnas tillgängligt för alla. Kort om mig Har sedan arbetat i Motala kommun som verksamhetsansvarig inom olika delar i socialtjänsten, både på myndighets- och utförarsidan men med fokus på vuxnas behov av samordnade insatser. Sedan 2006 som samordnare och processledare i SF Motala Vadstena. 16

17 Ideal publik 2:5 Det ständiga samarbetet med deltagarna i Samordningsteam Sala Sara-Stina Klingberg samt deltagare från Samordningsteam Sala Personer som är intresserade av hur arbetet i ett samordningsteam kan se ut. Kort översikt om innehållet Arbetssätt i Samordningsteam Sala. Förhållningssätt, framgångsfaktorer och svårigheter i Samordningsteam Sala. Stor fokus på hur deltagare i teamet upplever bemötande och framsteg i alla delar av teamets arbete. Så här kommer vi att arbeta ihop Det kommer bli ett samtal kring hur vi, tillsammans med deltagarna, i Samordningsteam Sala jobbar med ständig anpassning av arbetet och vi får ta del av berättelser från personer som just nu ingår i teamet. Det kommer finnas möjlighet till frågor och diskussion. Detta hoppas vi att Ni får med Er Inspiration. Kort om mig Sara-Stina Klingberg har arbetat som socialkonsulent i Samordningsteam Sala sedan start Har tidigare arbetat inom Landstinget Dalarna som koordinator för ett multimodalt team. Är hälsopedagog i botten. 17

18 O pen Space är en fantastisk möjlighet att ge plats åt frågor, berättelser, idéer och ännu mer utbyte av erfarenheter. Den bygger på erfarenheten som många har av konferenser och möten, att det mest produktiva var fikarasterna och lunchen och de diskussioner som skedde där. Open Space gör det möjligt att under själva konferensen arrangera mindre gruppsittningar där just de diskussioner som gruppdeltagarna vill samlas och prata om, kan ske. Läs mer om Open Space: -space.html Open Space är din möjlighet att dela med dig, diskutera och utforska: Ämnen du är engagerad för Frågor som du vill ha svar på Erfarenheter som du skulle önska dela med andra Idéer som du vill utveckla vidare Open Space gör vi tillsammans. Det är spännande och kul - det som händer är det som händer! 18

19 Hur märker jag att jag/vi har tagit steg mot Integrerad Samverkan? Jonas Wells intervjuar Sussan Öster - Du kommer att hålla en punkt idag om hur vi märker att vi har tagit steg mot integrerad samverkan. Vad kan vi förvänta oss under denna punkt? - Att fokuserat och med hjälp av flera av våra olika intelligenser få möjlighet att reflektera över vad från konferensen som är mest användbart och koppla ihop det med hur du tycker att integrerad samverkan ser ut när den fungerar som bäst. - Hur kommer du att arbeta och vad antar du att vi som deltagare får ut av att delta? - Du kommer att få lösningsfokuserade skalfågor som kanske ger dig idén kring vad du vill göra mer av som redan fungerar bra, och vilket steg som du känner mest för att ta för att nå ännu bättre integrerad samverkan. Kanske kommer du att inspireras genom att kommunicera vad ni tänker "ta tag i" med andra konferensdeltagare?! - Tusen tack, Sussan för denna intervju. Jag ser verkligen fram emot att komma framåt på vår resa! Läs mer om Sussan Öster på sid 9. 19

20 Ett nätverk mellan ett tiotal samordningsförbund bildades i maj 2012 där styrelseledamöter, tjänstemän ur samverkansgrupper (typ lokala samverkans-, berednings- och utvecklingsgrupper) och andra intresserade samt samordningsförbunden själva utbyter erfarenheter och ger varandra stöd i utvecklingen. Det är en öppen grupp och vem som helst får vara med! Nästa träff sker den 16 september i Västerås. Vill du delta, ta kontakt med Ann-Kristin Ekman, Samordningsförbundet Västerås, Det finns också en Facebook-sida som sprutar ut frågor, nyheter etc. Det är bara att klicka "gilla" så är du med! Det finns en hemsida där information om integrerad samverkan samlas. Här finns länkar till forskning, utvärdering, blogginlägg samt en omfattande powerpointpresentation som ger flera olika perspektiv på den framväxande samordningsstrategin. Kolla in: 20

21 Jonas Wells Ann-Kristin Ekman Linda Anderfjäll Marie Fridolf Viktoria Strömberg Sussan Öster Annelie Sörengård, Carina Granqvist och Helena Reigans Mikael Holmlund, Jonas Lundh och Katarina Hansson Annelie: Carina: Helena: Sandra Lundqvist Medén, Viktoria Holst, Sara Nilsson och Sarah Forss Janet Wohlfarth Linnea Landerstedt, Karin Karlsson och Riitta Högberg Peter Johansson och Elin Asplund Linnea: Karin: Riitta: Elin: Peter: Madeleine Öberg Sara-Stina Klingberg

22 22

23 23

24 24 Ann-Kristin

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA och ARBETSLEDARE INOM REHABILITERINGSOMRÅDET Då var det dags igen! Den fjärde grundutbildningsomgången

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag:

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag: Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Bilaga 1 Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Kvinnocoacher (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom

Läs mer

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun) Håkan Lind ( Arbetsförmedlingen ) ej närvaro

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun) Håkan Lind ( Arbetsförmedlingen ) ej närvaro Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen Lokal Granskningen kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Har insatsen genomförts enligt den ansökan som skickades in? Om det skett förändringar så beskriv dem.

Har insatsen genomförts enligt den ansökan som skickades in? Om det skett förändringar så beskriv dem. 1 (5) Återrraportering till Försäkringskassan avseende insats som bedrivits med extra medel för 2016 Rapporten ska vara Försäkringskassan tillhanda senast den 31 december 2016. Skickas med e-post till:

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag:

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag: Plats och tid: kl 13.15-15.35 Förvaltningshuset, Lokal Rosen 1 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)ej närvaro Anna Svensson

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Bjurdalens äldreboende, Boxholm Torsdagen den 26 februari kl

Bjurdalens äldreboende, Boxholm Torsdagen den 26 februari kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 2 Sida 1 Plats och tid Bjurdalens äldreboende, Boxholm Torsdagen den 26 februari kl.13.30-14.45 Beslutande Anna Johansson Mjölby Kommun Lars Ekström Vadstena Kommun Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Rapport från Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Nätverket Norrland - 2014 träffades i Östersund. Mycket klokskap vad gäller samordningsförbundsarbete var på plats. Mötet

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

OFTA GÅR DET BRA- IBLAND ÄR DET LITE SVAJIGT, I SAMORDNINGS- FÖRBUNDENS UTBILDNINGAR OCH NÄTVERKSTRÄFFAR FÅR VI CHANS ATT TRÄNA

OFTA GÅR DET BRA- IBLAND ÄR DET LITE SVAJIGT, I SAMORDNINGS- FÖRBUNDENS UTBILDNINGAR OCH NÄTVERKSTRÄFFAR FÅR VI CHANS ATT TRÄNA OFTA GÅR DET BRA- IBLAND ÄR DET LITE SVAJIGT, I SAMORDNINGS- FÖRBUNDENS UTBILDNINGAR OCH NÄTVERKSTRÄFFAR FÅR VI CHANS ATT TRÄNA SUSSAN ÖSTER NÄTVERKSTRÄFF 29 AUG 2016 FOTO FRÅN ÅGATAN I KÖPING, SUSSAN

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Dokumentation från nätverksträffen Boosta LF 2 december 2016

Dokumentation från nätverksträffen Boosta LF 2 december 2016 Dokumentation från nätverksträffen Boosta LF 2 december 2016 Pass 1: Presentation av samordningsförbunden i Västmanland. Ann Kristin Ekman Ann Rilegård Linda Anderfjäll Tolkens roll Sara Walsöe Pedersen

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl Nedansiljans samordningsförbund (Finsam)

PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl. 13-15 Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) Välkommen! Tintin Löfdahl, ordförande Finsam Nedansiljans styrelse Verksamheten i Nedansiljans samordningsförbund

Läs mer

Resultat av enkät om framtida utbildningar inom samordningsområdet

Resultat av enkät om framtida utbildningar inom samordningsområdet Jonas Wells jonas.wells@nnsfinsam.se 0706-38 06 17 www.nnsfinsam.se Resultat av enkät om framtida utbildningar inom samordningsområdet Under hösten 2014 mellan den 13 oktober och den 8 december undersöktes

Läs mer

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan Det Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan I Huddinge ska alla för skolor och skolor arbeta utifrån en pedagogisk platt form. Den

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

Sammanfattning. Utbildningsbenämning

Sammanfattning. Utbildningsbenämning Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 www.samordningnv.se Fagersta 02 04 2008 Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning

Läs mer

Inspirationsseminarium

Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Stockholm 20-22 februari 2012 Presentationer vid borden (5 minuter) Namn Myndighet/position

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Sundbyberg där staden är som bäst

En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Sundbyberg där staden är som bäst En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet Syfte, mål och agenda för denna 1,5 timme! Syfte Att berätta om vårt utvecklingsarbete utifrån en organisationsform

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29. Ricardo Olivares. Karina Nilsson. Irma Görtz

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29. Ricardo Olivares. Karina Nilsson. Irma Görtz Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen, kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstinget) Ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)ej

Läs mer

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Hållbart ledarskap Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Om du vill påverka så vill du utöva ledarskap Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd

Läs mer

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun )

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun ) Plats och tid: Söderköping Kommunhus, torsdag den 28 februari kl 13.15 16.10 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Sammanträdesdatum 2010-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset i Fagersta, kl 13.15-16.40 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jarl-Olof Lundstedt, vice ordförande, Landstinget Västmanland Marianne

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Antons Stellamans och Liselotte Baeijaert, Ilfaro, höll i trådarna i Samordningsförbundens arrangemang i Västerås. Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Arbetet med lösningsfokus tog ytterligare

Läs mer

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1 Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete Föredrag den 17 februari 2012 Marie Fridolf 0709-812963 www.ideelle.se Utveckla samarbetet! Värdegrunden Ett nytt systemtänk Samarbetets

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem. Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem. Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem 1 Ett nytt förbund i Botkyrka, Huddinge, Salem Syftet är att skapa en mer kraftfull och effektiv verksamhet. Genom ett gemensamt förbund kan fler behov tillgodoses

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen Inre foajen kl 13.15 15.45 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2014

Verksamhets- och budgetplan 2014 Verksamhets- och budgetplan 2014 Antagen av förbundsstyrelsen 2013-11-29 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd Stellan Berglund Skellefteå carina.cannertoft@skl.se Förstudie - Finsam Uppdrag Skapa underlag för en strategisk diskussion hur

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Kartläggning unga vuxna år i Motala

Kartläggning unga vuxna år i Motala Kartläggning unga vuxna 16-24 år i Motala Motala maj 2016 Madeleine Öberg Samordningsförbundet Västra Östergötland 1 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av situationen för

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning

INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning Samverkan i arbetslivet blev det som vi tänkt oss? Sedan ca 20 år finns samverkansavtal i offentlig sektor- centralt och lokalt. Ursprungstanken

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND PLAN FÖR INSATS: REHABTEAM - OLIVLUNDEN

ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND PLAN FÖR INSATS: REHABTEAM - OLIVLUNDEN ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Datum: 2010-10-25 PLAN FÖR INSATS: REHABTEAM - OLIVLUNDEN Insatsbenämning Insatsens namn är Rehabteam Olivlunden. Detta är inte ett projekt i

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet!

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet! Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa Nyheter! Hej! Här kommer det första nyhetsbrevet från Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa. Jag, Mari Karlsson, kommer att som processledare på

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Irma Görtz Samordningsförbundet Östra Östergötland

Irma Görtz Samordningsförbundet Östra Östergötland 2012-11-28 Plats och tid: Funkishuset i Valdemarsvik kl 13.15-15.40 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna

Läs mer

Kommunhuset, Vadstena Torsdagen den 21 maj kl Anna Johansson Agneta Niklasson

Kommunhuset, Vadstena Torsdagen den 21 maj kl Anna Johansson Agneta Niklasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 5 Sida 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Vadstena Torsdagen den 21 maj kl.13.30 15.30 Anna Johansson Agneta Niklasson Lars Ekström Per Engdahl Annelie Liljedahl Ann-Marie

Läs mer