Välkommen till Sveriges första

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Sveriges första"

Transkript

1 Välkommen till Sveriges första Vi hoppas att Barnahuskonferenser kan fortsätta att anordnas på olika håll i landet, dels som fortsatt kompetensutveckling och dels som mötesplats för oss som arbetar med utsatta barn och ungdomar. Barnahuskonferens Barnahus i Linköping anordnar varje höst en så kallad Barnahusdag. I år utökas Barnahusdagen till tre dagar och vi är glada över att kunna bjuda in till Sveriges första nationella Barnahuskonferens. Vi vill på detta sätt bidra med viktig kompetensutveckling inom Barnahus målgrupp; Barn som utsätts för misshandel och/eller sexuella övergrepp. 1-3 september 2014

2 Måndagen den 1 september Anmälan och dropin-fika Carl Göran Svedin hälsar välkomna Seminariepass 1 1A Behandling för barn som bevittnat våld i nära relation. Jessica Pehrsson Sofia Bidö Traumaenheten Stockholm 1B Barns umgänge med våldsutövande fäder. Anna Forssell Örebro universitet 1C Tjugo års forskning om barn som far illa - vad har vi bidragit med? En professors reflektioner. Carl Göran Svedin Linköpings universitet 1D Barnmisshandel genom förfalskning av symtom del 1 Björn Lundin BUP Linköping Paus, frukt och dryck Seminariepass 2 2A KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) 2B 2C 2D Föräldraplan, även där det förekommit våld Upprepad viktimisering av barn och ungdomar Barnmisshandel genom förfalskning av symtom del 2 Anna Nelson Barnahus Linköping Lotta Lindgren BUP Elefanten Linköping Annika Franzén Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning Tanja Hillberg Linköping Universitet Shihning Chou University of Nottingham Björn Lundin BUP Linköping Lunch Risk-/skyddsbedömning för barn som utsatts för våld i sin familj och har regelbunden kontakt med den som utövat våldet. Anders Broberg Kaffepaus Evaluating injuries for accident vs. abuse Neha Mehta Middag och dans Utdelning av Stefan Croner stipendium

3 Tisdagen den 2 september Seminariepass 3 3A Återförening av barn och föräldrar efter förhör Gerd Olofsson Hans Elfström Huddinge kommun 3B Barn och trauma, dissociation Doris Nilsson Linköpings universitet 3C Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Brottsoffermyndigheten 3D Människohandel Charlotta Thorelius Länsstyrelsen Stockholm Kaffepaus Seminariepass 4 4A Barnorienterad familjeterapi (BOF) och Tejping. 4B Jag vill veta om barns rättigheter vid brott 4C Children s Ability to Place Remembered Events in Time Maria Björck Sofia Lennartsson BUP-Elefanten Linköping Hanna Netzell Brottsoffermyndigheten Linda Steel National Children s Advocacy Center, Huntsville USA 4D Könsstympning Anissa Mohammed Hassan Länsstyrelsen Östergötland Lunch (inkl. kaffepaus) Sex Offenders: What Judges, Lawyers, Investigators and Child Advocates Should Know. Cory Jewell Jensen

4 Onsdagen den 3 september (inkl. kaffepaus) Något av nedanstående föreläsningsblock Föreläsningsblock A Främst riktat till sjukvård och rättsmedicin Neha Mehta Abusive Head Trauma (1½ tim) Burns (1½ tim) B Främst riktat till socialtjänst, BUP, föreningsliv They Come with the Territory: Sex Offenders in Youth Serving Organizations (1½ tim) Cory Jewell Jensen The Impact of Pornography on Society (1½ tim) C Främst riktat till polis och åklagare Extended Forensic Interviews (1½ tim) Linda Steel Preschoolers (1½ tim)

5 Datum och tid Barnahuskonferensen äger rum den 1 3 september 2014, där den 3 september är en fördjupningsdag. Registrering öppnar kl den 1 september. I samband med registrering serveras kaffe/te med smörgås. Invigningen av konferensen sker kl Plats Konsert & Kongress i Linköping som ligger centralt med kort gångavstånd från tåg- och busstation. Adressen är Konsistoriegatan 7. Kostnad Kostnaden för Barnahuskonferensen subventioneras av Barnahus Linköping och är 1250 kr för samtliga 3 dagar. Kostnaden är densamma oavsett om du väljer att gå på samtliga 3 dagar eller enbart de 2 första. Vill man endast gå på fördjupningsdagen, den 3 september, är kostnaden för denna dag 500 kr och då ingår inte middagen den 1 september. I kostnaden ingår fika och lunch den 1 och 2 september, samt middag med dans på kvällen den 1 september. Dryck, annat än bordsvatten, till middagen ingår ej. Lunch serveras inte den 3 september, då konferensen slutar kl 12. Det kommer dock serveras en matigare smörgås under förmiddagen denna dag. Logi ingår inte i kostnaden. Praktisk konferensinformation Anmälan Anmälan sker på särskild bifogad blankett och är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften, men du kan låta en annan representant gå i ditt ställe. I så fall meddela oss gärna om möjligt. Begränsat antal platser.

6 Föreläsare och seminarier Anders Broberg, Göteborgs universitet Leg. psykolog, leg. psykoterapeut & professor i klinisk psykologi Risk-/skyddsbedömning för barn som utsatts för våld i sin familj och har regelbunden kontakt med den som utövat våldet ett utvecklingsarbete. Barn som bevittnar våld mellan sina föräldrar är ofta också utsatta för direkt våld av samme förälder. Om den våldsutsatte föräldern har tagit sig ur relationen, men föräldrarna har gemensam vårdnad, har barnet oftast umgänge med den förälder som utövat våldet. Trots att detta innebär en risksituation för barnet så gör vare sig domstol, familjerätt eller individ- och familjeomsorgen i normalfallet någon bedömning av hur stor den risken är, och vad som kan göras för att minska den. De barn det gäller får oftast inte komma till tals och redogöra för hur de själva uppfattar situationen. I projekt som sker på uppdrag av Socialstyrelsen utvecklas och prövas en metod för att utföra risk-/skyddsbedömningar med barn i åldern 5-17 år. På seminariet redovisas hur bedömningarna går till och hittillsvarande erfarenheter. Neha Mehta, Audrey Hepburn CARE Center, New Orleans, LA. Neha är barnläkare med mångårig erfarenhet inom området barnmisshandel, vilket också är hennes specialistområde. Neha har fått utmärkelser för sitt arbete och har tillsammans med andra specialister inom barnmisshandel medverkat vid forskning och publikationer. Nehas särskilda intresseområden är utredningar vid dödsfall av barn, utbildning till multidisciplinära team och Abusive Head Trauma. Evaluation of Injuries for Accident vs. Abuse. Föreläsningen handlar om rättsmedicinska undersökningar som görs där barn har blåmärken, bitmärken och brännskador samt vad det finns för medicinska åkommor som kan förväxlas med misshandel. Tar även upp hur medicinska undersökningar och utredningar från polis och socialtjänst tillsammans kan användas för att avgöra om en skada uppkommit genom misshandel eller genom olycka. Abusive Head Trauma. Presentationen ger en ökad kunskap om vad shaken baby syndrome innebär och vilka typer av krafter som inverkar då skador uppstår. Deltagarna får ta del av kunskap och exempel på anmärkningsvärda inre skador som lämnar få, om ens några, yttre symtom. Får även ta del av speciella särdrag i anamnes och utredning i fall där Abusive Head Trauma kan misstänkas. Burns. Vad finns det för skillnader mellan brännskador som orsakats av misshandel respektive olycka? Vid vilka tidpunkter och vid vilka temperaturer uppstår brännskador relaterade till varma vätskor? Vilka aspekter i anamnes och utredningsdetaljer kan medverka till att få klarhet i om det handlar om misshandel eller om en olycka? Cory Jewell Jensen, M.S, Center for Behavioral Intervention, Beaverton, OR. Cory har arbetat med sexualbrottslingar och deras familjer i 30 år samt utbildar olika myndigheter och föreningar i ämnet. Hon har publicerat flera artiklar relaterade till sexualbrottslingar vad gäller behandling, riskhantering och förebyggande samt mottagit flera utmärkelser. Cory används som expertvittne i rättegångar och har gästat Oprah Winfrey Show. Sex Offenders: What Judges, Lawyers, Investigators and Child Advocates Should Know. Med hjälp av filmklipp från intervjuer med sexualbrottslingar, får vi inblick i de strategier som förövarna använder sig av, d v s hur grooming-processen går till. Bland annat hur de väljer ut vissa barn, familjer och ungdomsverksamheter, hur de förför barnet och dess vårdgivare och hur de förhindrar avslöjande. Materialet är hämtat från ca 1600 sexualbrottslingar som genomgått långtidsbehandling, utifrån domstolsbeslut. Vi får också kännedom om cross overs av sexuella kriminella beteenden och trenden av ökande avvikande sexuellt beteende associerat med internet.

7 They Come with The Territory: Sex offenders in Youth Serving Organizations. Föreläsning som tar upp den grupp pedofiler som verkar i barn- och ungdomsverksamheter såsom exempelvis föreningsliv, kyrkliga samfund och skolor. Vi får ta del av typiska scenarier, groomingtaktik samt vittnesmål från barn, medarbetare, utredare m fl. The Impact of Pornography on Society, Sex offenders and Children. Presentationen belyser den ökade graden av sexuella brott, sexuella störningar och negativ sexuell hälsa som kan härledas till pornografi på Internet. Hur stor är genomslagskraften, hur många påverkas och hur många ger sig ut på hal is? Linda Cordisco Steele, National Children s Advocacy Center (NCAC) M.Ed, LPC (Licensed Professional Counselor). Linda är utbildare för NCAC. Hon har hållit i mer än 300 utbildningar, både i USA och internationellt. Linda har också hållit i flertal workshops på lokala, regionala, nationella och internationella konferenser. Linda har 25 års erfarenhet av terapiarbete med offer för misshandel och/eller sexuella övergrepp. NCAC Extended Forensic Interview Model. En strukturerad form av barnförhör där man håller fler än ett förhör. Modellen försöker tillmötesgå behoven hos högriskbarn som p g a låg ålder, kommunikationssvårigheter, temperament eller trauma får svårt att komma till tals vid endast ett förhörstillfälle. Preschoolers. Hur kan man hantera utmaningen att hålla förhör med barn i förskoleålder? Seminariepass 4C Children s Ability to Place Remembered Events in Time. Vad har barn för förmåga att minnas händelser och sätta in dem i tidsperspektiv? 1A: Jessica Pehrsson och Sofia Bidö, Traumaenheten Stockholm Jessica är socionom och är knuten till Traumaenheten samt ingår i Barnahusteamet för 3 av Stockholmsregionens Barnahus. Sofia är leg psykolog och biträdande enhetschef för Traumaenheten. Behandling för barn som bevittnat våld i nära relation. 1B: Anna Forssell, Örebro universitet. Socionom, doktorand och universitetsadjunkt i socialt arbete. Håller på att avsluta avhandling om barn-pappa-relationen i familjer där pappa varit våldsam mot mamma. Barns umgänge med våldsutövande fäder. I separerade familjer där våld förekommit ställs umgänget mellan den våldsutövande föräldern och barnet på sin spets. Dels har barnet rätt till kontakt med sin förälder och dels har barnet rätt till skydd från våld och till god utveckling och hälsa. Med utgångspunkt i ett pågående doktorandprojekt diskuteras hur dessa dimensioner påverkar varandra och hur de också påverkas av samhälleliga normer och ideal om föräldraskap och barn. En tentativ modell för förutsättningar för ett, för barnet, gynnsamt umgänge presenteras. 1C: Carl Göran Svedin, Linköpings universitet Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri med särskild inriktning på barnmisshandel och sexuella övergrepp vid Hälsouniversitetet i Linköping. Har varit med om att starta BUP-Elefanten i Linköping, Barnahus Linköping och Barnahus Lund. Forskningsområdet och publikationerna sträcker sig bl.a. över områden som fysisk barnmisshandel, sexuella övergrepp, sexuell exploatering, barnpornografi och prostitution. Tjugo års forskning om barn som far illa - vad har vi bidragit med? - en professors reflektioner.

8 1D och 2D: Björn Lundin, BUP Linköping Barnläkare och barn- och ungdomspsykiater i Linköping och Mjölby. Har arbetat med frågor om barn som far illa i olika sammanhang sedan 80-talet. Skrivit artikel i Läkartidningen nr 19, 2001 om MSbP/ BGFS. Björn har föreläst och handlett i ämnet över hela landet sedan ca 20 år tillbaka. Barnmisshandel genom förfalskning av symtom (Münchausen Syndrome by Proxy). BGFS/MSbP är en form av barnmisshandel där en förälder förfalskar sitt barns sjukhistoria och/eller framkallar olika sjukdomssymtom hos sitt barn. Vad vet vi om denna form av barnmisshandel? Hur skall man upptäcka BGFS? Vad kan man göra? Vad är viktigt att tänka på? Dessa frågor diskuteras och en filmad intervju med en mamma som har skadat sina barn visas. OBS! Seminarium nr 2 är fortsättning på nr 1, bör således välja båda. 2A: Anna Nelsson, Lotta Lindgren, Barnahus och BUP Elefanten Anna Nelson socionom och Lotta Lindgren, socionom/leg. psykoterapeut. Anna Nelson arbetar på Barnahus i Linköping och Lotta Lindgren arbetar på BUP Elefanten i Linköping, en specialistenhet för barn som varit utsatta för våld och/eller sexuella övergrepp. Familjebehandlingsmetoden KIBB Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel. Metoden är utvecklad av Melissa Runyon på Cares Institute i New Jersey, USA, och har tagits till Sverige av Stiftelsen Allmänna Barnahuset. KIBB är en evidensbaserad behandlingsmetod som vänder sig till familjer där misshandel av föräldrar gentemot barn har konstaterats och det finns någon form av medgivande från föräldrar. KIBB ger familjer stöd att ta sig ur misshandel och våld. 2B: Annika Aspén Franzén, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Socionom med vidareutbildning i familjeterapi och kognitiv psykoterapi. Annika arbetar som familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård. Hon deltog i den första utbildning Robin M Deutsch höll i Sverige 2009 och har sedan dess arbetet med att ta uppdrag som föräldrakoordinator. Föräldraplan även där det förekommit våld. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning drev mellan projektet Barn i svåra vårdnadsstrider och som resultat av projektet implementerades två metoder för att arbeta med stridande föräldrar, Konflikt och försoning som hämtades från Norge och Föräldrakoordinator som kommer från USA. Metoden innebär att separerade föräldrar får hjälp av en föräldrakoordinator för att skapa en fungerande föräldrarelation istället för att fokusera på den avslutade parrelationen. Metoden kan användas även där det förekommit våld. 2C: Shihning Chou och Tanja Hillberg Shihning Chou, leg. forensisk psykolog, Fil Dr i psykologi, University of Nottingham, U.K. Tanja Hillberg, Fil Dr i psykologi, Marie Curie Postdoktoral forskare vid Linköping Universitet, och gästforskare vid University of Birmingham, U.K. Upprepad viktimisering av barn och ungdomar: En jämförelse mellan Sverige och Storbritannien. Förståelse för och kunskap om förekomst och risk för upprepad viktimisering av barn som utsatts för barnmisshandel är centralt i det brottspreventiva arbetet för att förhindra ny viktimisering. Internationell forskning visar att risken att utsättas för en ny incident är kraftigt förhöjd hos dessa barn. Det är inte heller ovanligt att andra familjemedlemmar även utsätts för misshandel. Internationell forskning har även påvisat att majoriteten av återanmälningar till polis och socialtjänst sker inom det första året. Bland dessa återkommande barn (och deras familjer) har en del varit utsatta för ett stort antal upprepade viktimiseringar, vilket påtalar vikten av bra bemötande av barn som brottsoffer och brottsofferstödjande åtgärder. Presentationen baseras på data som samlats in från polisrapporter och socialakter i Sverige och Storbritannien. Preliminära resultat kommer att presenteras, med särskild tyngdpunkt på vilka insatser som görs för barn som varit utsatta för olika former av barnmisshandel och betydelsen av dessa för graden av risk för upprepad viktimisering.

9 2D: Se ovan, Björn Lundin. Del 2 inkluderar film med fallbeskrivning. 3A: Gerd Olofsson och Hans Elfström, Huddinge kommun Familjebehandlare från Huddinge kommun som arbetar som krisstödjare för Barnahus Huddinge/ Botkyrka. Hembesök - en modell för att stödja barn och föräldrar efter polisförhör. En modell för hur socialtjänsten kan möta och stödja barn som varit på polisförhör samt deras föräldrar. 3B: Doris Nilsson, Linköpings universitet Doris Nilsson är docent i psykologi, leg psykolog och leg psykoterapeut, hon har arbetat kliniskt i 27 år inom barn och ungdomspsykiatri varav ca 15 år med barn och ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp och eller misshandel. Hennes dr-avhandling(2007) handlade om barn trauma och dissociation och hon har teoretiskt och praktiskt engagerat sig i frågor som gäller barn och trauma, samt behandling för detta. Barn, trauma och dissociation. Traumans påverkan på den psykiska utvecklingen hos barn samt om de olika faktorer som interagerar. Vad innebär dissociation och hur påverkar det barns vardag? 3C: Ulrika Forsgren, beslutsfattare, Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Föreläsningen behandlar de olika ersättningstyper ett barn kan ha rätt till när barnet utsatts för brott och hur man går tillväga för att få ersättningen. De svårigheter som kan uppstå med anledning av att det är ett barn som söker ersättning samt förslag på lösningar presenteras. Vidare behandlas de olika skadeståndsposter som kan bli aktuella liksom hur ersättningsnivåerna ser ut för barn när det gäller kränkningsersättning. Den relativt nya ersättningsformen brottsskadeersättning till barn som bevittnar brott kommer även att beröras. 3D: Charlotta Thorelius, Länsstyrelsen Stockholm Människohandel med barn. Hur kan myndigheter och frivillig organisationer upptäcka och identifiera barn som inte själva ser sig som brottsoffer och vad är viktigt att tänka på vad gäller placering och skyddsaspekter för barnet? Hur samverkar myndigheterna på bästa sätt i ärenden som rör människohandel med barn och vilka stödresurser finns nationellt? Vad är av vikt att fokusera på i utredningen och hur genomför man ett säkert återvändande till hemlandet? 4A: Maria Björk och Sofia Lennartsson, BUP-Elefanten Linköping Leg psykolog och psykoterapeut respektive socionom Barnorienterad familjeterapi (BOF) och Tejping. Att hjälpa små barn som varit utsatta för övergrepp och/eller misshandel med hjälp av BOF och Tejping. 4B: Hanna Netzell, Brottsoffermyndigheten Projektledare och expert avseende våld i nära relationer. Jag vill veta om barns rättigheter vid brott. Brottsoffermyndigheten har tagit fram och anpassat information om skydd och stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer. Projektet har genomförts i samverkan med Barnombudsmannen som bidragit med barns synpunkter på behov av information. I projektet har Brottsoffermyndigheten tagit fram en barnbok och annat tryckt material. Informationen är åldersanpassad och finns även på webbplatsen jagvillveta.se.

10 4C: Se ovan, Linda Steel 4D: Anissa Mohammed Hassan, Länsstyrelsen Östergötland Anissa är sakkunnig på Länsstyrelsen i ärenden som rör könsstympning. Könsstympning Seminariet syftar till att ge en ökad kunskap om vad könsstympning av flickor innebär. Vilka blir konsekvenserna för barnen och hur kan dessa flickor uppmärksammas och stöttas?

11 1 ANMÄLAN Barnahusdagarna 1 3 september 2014 Namn Arbetsplats Telefon E-postadress Special-/veg.kost (hänsyn tas ej till dieter) Fakturaadress Organisationsnummer För anställd inom Landstinget Östergötland, ange: Produktionsenhetsnummer Organisationsenhetsnummer Konto för debitering Jag kommer delta på samtliga 3 dagar, kostnad kr Jag kommer enbart delta den 1-2 september, kostnad kr Jag kommer delta på middagen den 1 september. Jag kommer enbart delta den 3 september, kostnad 500 kr, middag 1 september ingår ej. Val av seminarier den 1-2 september och föreläsningsblock den 3 september görs på nästkommande sidor.

12 2 Välj vilket seminarium du vill gå på i första hand och i andra hand. 1 september, seminariepass 1 1:a val 2:a val 1A: Behandling för barn som bevittnat våld i nära relation. 1B: Barns umgänge med våldsutövande fäder. 1C: Tjugo års forskning om barn som far illa 1D: Barnmisshandel genom förfalskning av symtom, del 1. 1 september, seminariepass 2 1:a val 2:a val 2A: Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel. 2B: Föräldraplan, även där det förekommit våld. 2C: Upprepad viktimisering och återkommande anmälningar 2D: Barnmisshandel genom förfalskning av symtom, del 2, film. 2 september, seminariepass 3 1:a val 2:a val 3A: Återförening av barn och föräldrar efter förhör. 3B: Barn, trauma och dissociation. 3C: Barns rätt till ersättning i samband med brott. 3D: Människohandel. 2 september, seminariepass 4 1:a val 2:a val 4A: Barnorienterad familjeterapi och Tejping. 4B: Jag vill veta om barns rättigheter vid brott. 4C: Children s ability to place remembered events in time. 4D: Könsstympning

13 3 Välj vilket föreläsningsblock du vill gå på den 3 september. A: Neha Mehta (sjukvård, rättsmedicin) B: Cory Jewell Jensen (socialtjänst, BUP, föreningsliv) C: Linda Steel (polis, åklagare) Sista anmälningsdag är den 5 juni Anmälan är bindande och antalet platser är begränsat. Maila din anmälan till: eller faxa till nummer: Bekräftelse på att anmälan är mottagen samt vilka seminarium du valt kommer skickas ut till dig via e-post. Varmt Välkommen!

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 2 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 12 december 2012 i Malmö För er som arbetar i Malmö, Burlöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge inom framförallt

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet ylva.edling@sll.se BUP TRAUMAENHET TRAUMAFOKUSERAD BEHANDLING Hög svårighetsgrad och komplexitet Individuellt eller

Läs mer

Barnahus i Jönköpings län

Barnahus i Jönköpings län Barnahus i Jönköpings län Start våren 2014 Syfte med Barnahus En fysiskt och psykiskt trygg miljö. Myndigheterna/de vuxna kommer till barnet istället för tvärtom. Myndigheter med gemensamt mål. Ett gott

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin

10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin 10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin 10.15 Makt och vanmakt, rättigheter och förtvivlan

Läs mer

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer Den 13 mars 2013 För er som arbetar i Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Perstorp, Tomelilla,

Läs mer

Barn i Barnahus. Sjukvårdssökande före, under och efter barnahusärende. Therése Saksø & Lars Almroth Barnläkare, Centralsjukhuset Kristianstad

Barn i Barnahus. Sjukvårdssökande före, under och efter barnahusärende. Therése Saksø & Lars Almroth Barnläkare, Centralsjukhuset Kristianstad Barn i Barnahus Sjukvårdssökande före, under och efter barnahusärende Therése Saksø & Lars Almroth Barnläkare, Centralsjukhuset Kristianstad Barnahus Modell för samarbete mellan åklagare, polis, socialtjänst,

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Hur stöttar vi barn med traumatiska upplevelser? Ole Hultmann Leg. Psykolog och psykoterapeut Fil Dr Flyktingbarnteamet, Göteborg

Hur stöttar vi barn med traumatiska upplevelser? Ole Hultmann Leg. Psykolog och psykoterapeut Fil Dr Flyktingbarnteamet, Göteborg Hur stöttar vi barn med traumatiska upplevelser? Ole Hultmann Leg. Psykolog och psykoterapeut Fil Dr Flyktingbarnteamet, Göteborg 1 Våld och trauma 1. Vad har du varit med om? 2. Hur mår du? 3. Barn som

Läs mer

Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå HT 2016 Stockholm Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem, 7,5

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning och behandling inom BUP Göteborg finansierad av Brottsoffermyndigheten Forskningsrådet om Arbetsliv och Sociala

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Barns umgänge med våldsutövande fäder - behov, rättigheter och vilja

Barns umgänge med våldsutövande fäder - behov, rättigheter och vilja Barns umgänge med våldsutövande fäder - behov, rättigheter och vilja Svenska föreningen för familjeterapi 2016-10-14 Anna L Jonhed, fil dr. i socialt arbete, Örebro universitet Upplägg 1. Barn och våld

Läs mer

Ole Hultmann, specialistpsykolog, psykoterapeut, doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Ole Hultmann, specialistpsykolog, psykoterapeut, doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Våld i familjen Kartläggning och behandling inom BUP Resultat och erfarenheter av arbetet med våldsutsatta barn finansierad av Brottsoffermyndigheten Forskningsrådet om Arbetsliv och Sociala frågor (FAS)

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 NY AKTUELL KONFERENS! Våld i nära relationer 2013 Förebyggande arbete speciellt utsatta grupper nya metoder Ur barns perspektiv så pratar du med barn som upplevt våld Uppbrottsprocessen så är du ett stöd

Läs mer

2015-06-08. VGR Barnskyddsteam. Innehåll. Övergripande uppdrag. Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam. Anmälan till Socialtjänsten enligt SoL 14:1

2015-06-08. VGR Barnskyddsteam. Innehåll. Övergripande uppdrag. Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam. Anmälan till Socialtjänsten enligt SoL 14:1 VGR Barnskyddsteam Charlotte Hveem, socionom, polis Lina Ljung Roseke, leg. psykolog Godfried van Agthoven, barnläkare Innehåll Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam Anmälan till Socialtjänsten enligt

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Nationell konferens barn som anhöriga 2013-09-14 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand vid Psykologiska institutionen,

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer

Carl Göran Svedin Linköpings Universitet. Åsa Landberg Rädda Barnen

Carl Göran Svedin Linköpings Universitet. Åsa Landberg Rädda Barnen Carl Göran Svedin Linköpings Universitet Åsa Landberg Rädda Barnen Historik Internationellt Little House Invigdes 1985 Tidigare rutiner : Våldförde sig på barns rättigheter Utredningarna genererade smärtfulla

Läs mer

Barnskyddsmedicin spetskompetens när barn misstänks fara illa

Barnskyddsmedicin spetskompetens när barn misstänks fara illa Barnskyddsmedicin spetskompetens när barn misstänks fara illa Barnveckan 2013-04-24 Karlstad Gabriel Otterman Överläkare, Barnskyddsteamet Akademiska barnsjukhuset gabriel.otterman@akademiska.se Simon

Läs mer

VÅLD I VARDAGEN. Välkommen! Brottsoffermyndigheten i samarbete med: att förstå upprepad utsatthet

VÅLD I VARDAGEN. Välkommen! Brottsoffermyndigheten i samarbete med: att förstå upprepad utsatthet I N T ER N AT I O N EL L A B ROT T S O F F ER DAG EN I B D 20 1 6 VÅLD I VARDAGEN att förstå upprepad utsatthet Välkommen! År 2016 högtidlighåller Brottsoffermyndigheten i samarbete med sju ideella organisationer

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Preventiva insatser Utsatta barn

Preventiva insatser Utsatta barn Preventiva insatser Utsatta barn En konferens som hjälper dig att se och agera! Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2012 TALARE Utbildare & konsult Halmstads kommun Anders Gustafsson

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Förebyggandevecka på Fabriken.

Förebyggandevecka på Fabriken. Förebyggandevecka på Fabriken. Välkommen till gratis föreläsningar om socialtjänstens förebyggande arbete i år med fokus på tjejer! 20 24 november bjuder och Familjecentralsenheten in till Fabriksgatan

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet START 6 OKTOBER 2016 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

INBJUDAN. Nätverket Krogar mot Knark bjuder in till sin årliga konferens. START Incheckning till konferensen öppnar 7/10 kl 11.00. SLUT 8/10 kl 13.

INBJUDAN. Nätverket Krogar mot Knark bjuder in till sin årliga konferens. START Incheckning till konferensen öppnar 7/10 kl 11.00. SLUT 8/10 kl 13. INBJUDAN Nätverket Krogar mot Knark bjuder in till sin årliga konferens DATUM 7-8 oktober START Incheckning till konferensen öppnar 7/10 kl 11.00 SLUT 8/10 kl 13.00 VAR Hotel Clarion, Söder Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsgranskning. Barnahus Mellersta Skåne

Kvalitetsgranskning. Barnahus Mellersta Skåne Kvalitetsgranskning Barnahus Mellersta Skåne Barn som misstänks ha utsatts för våld eller övergrepp har ofta mött ett rättsväsende som är anpassat för vuxna och där de inte förstår spelreglerna. För att

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Basutbildning våld i nära relation Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Ann Dahl Lisa Petersson När våld är vardag 10 % av svenska barn uppger att de varit med om att en förälder blivit

Läs mer

KIBB KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID BARNMISSHANDEL. Elisabet Kjellander KIBB-utbildare/behandlare Cecilia Kjellgren universitetslektor/forskare

KIBB KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID BARNMISSHANDEL. Elisabet Kjellander KIBB-utbildare/behandlare Cecilia Kjellgren universitetslektor/forskare KIBB KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID BARNMISSHANDEL Elisabet Kjellander KIBB-utbildare/behandlare Cecilia Kjellgren universitetslektor/forskare 10000 Antalet polisanmälda fall av misstänkt barnmisshandel,

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Skadestånd och Brottsskadeersättning

Skadestånd och Brottsskadeersättning Skadestånd och Brottsskadeersättning Barns och ungas rätt till ekonomisk upprättelse efter brott som de utsatts för eller bevittnat Ann Lundgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten

Läs mer

Upptäckt av våld mot barn, skydd och stöd

Upptäckt av våld mot barn, skydd och stöd Upptäckt av våld mot barn, skydd och stöd Malmö 2015-06-09 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet ole.hultmann@psy.gu.se Specialistpsykolog, psykoterapeut Barn-

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2017 Vt 2018 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2017 Vt 2018 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2017 Vt 2018 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng Inledning Kursen ger fördjupad kunskap om olika sexuella problem hos

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa START 13 OKTOBER 2015 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Jessica Eriksson, Kommunförbundet Västernorrland Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Inbjudan Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Biograf Draken Olof Palmes plats, Järntorget Folkets Hus, Göteborg Registrering och kaffe från kl 08.30

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll.

Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll. Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll.se BUP Traumaenhet, Stockholm Behandling & kunskapsspridning 1. Barn och unga

Läs mer

Hej! Du som läser det här, tänk på att vara varsam med presentationen. Sprid den ej och tänk på upphovsrätten. Mvh Anna L Jonhed

Hej! Du som läser det här, tänk på att vara varsam med presentationen. Sprid den ej och tänk på upphovsrätten. Mvh Anna L Jonhed Hej! Du som läser det här, tänk på att vara varsam med presentationen. Sprid den ej och tänk på upphovsrätten. Mvh Anna L Jonhed Barns som upplevt våld i familjen förutsättningar för umgänge med en våldsutövande

Läs mer

Malmö den 14 september Göteborg den 21 september Stockholm den 12 oktober

Malmö den 14 september Göteborg den 21 september Stockholm den 12 oktober Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten och ideella organisationer

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

KÖNSSTYMPNING AV SVENSKA FLICKOR DET TYSTA BROTTET.

KÖNSSTYMPNING AV SVENSKA FLICKOR DET TYSTA BROTTET. KÖNSSTYMPNING AV SVENSKA FLICKOR DET TYSTA BROTTET. BHV-dag 161207-08 Jennie Hedman Ett sammandrag från föreläsningen av Anissa Mohammed Hassan, särskilt sakkunnig på Länsstyrelsen i Östergötland. BARNHÄLSOVÅRDENS

Läs mer

Göteborg 081120. Vårt utvecklingsarbete. En arbetsmodell för f r samarbetssamtal. i utredningsarbetet. utredningar

Göteborg 081120. Vårt utvecklingsarbete. En arbetsmodell för f r samarbetssamtal. i utredningsarbetet. utredningar Göteborg 081120 Vårt utvecklingsarbete En arbetsmodell för f r samarbetssamtal Frågor om våld v i utredningsarbetet Metodstöd d vid riskbedömningar i utredningar Vårt utvecklingsarbete 2000 Metoddiskussioner

Läs mer

Pediatrik med relevans för socialt arbete VT 2012 Kursamanuens Par.Bokstrom@kbh.uu.se

Pediatrik med relevans för socialt arbete VT 2012 Kursamanuens Par.Bokstrom@kbh.uu.se v. 18 Vad handlar kursen om? Kapitelhänvisning/uppgift Ons 2/5 9:00-10:00 Trumhinnan, Ing 15 Introduktion till kursen delmoment, arbetssätt och målsättning Anna Sarkadi, leg. läk. docent, kursansvarig

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

På lika villkor- för lärande och likabehandling

På lika villkor- för lärande och likabehandling På lika villkor- för lärande och likabehandling Skolan främjar och förebygger Välkommen till en konferens för dig som är utbildningschef, skolledare eller skolpolitiker i Fyrbodal! HOTELL BOHUSGÅRDEN,

Läs mer

Östra Norrbotten. Vägledning av flyktingfamiljer. I samarbete med. Inbjuder till en utbildningsdag i temat:

Östra Norrbotten. Vägledning av flyktingfamiljer. I samarbete med. Inbjuder till en utbildningsdag i temat: Östra Norrbotten I samarbete med Inbjuder till en utbildningsdag i temat: Vägledning av flyktingfamiljer Plats: Haparanda Folkets hus Tisdag den 25 maj 2010 kl 08.00-15.30 Plats Folkets Hus Åkergatan 1

Läs mer

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor Nyhetsbrev nr 2 2015 Mäns våld mot kvinnor Här får du lite samlade nyheter och information om vad som är på gång i riket och länet. Länsgruppen mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål

Läs mer

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till 17:e Nordiska Konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar Medkänsla och arbetsglädje i en värld av grymhet

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

20-21 september 2010

20-21 september 2010 Smärta hos barn med särskilda behov 20-21 september 2010 Måndagen den 20 september 8.30 10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00 10.10 Välkommen! 10.10 10.40 Föräldrarnas roll när barn genomgår en perifer

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer