Välkommen till Sveriges första

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Sveriges första"

Transkript

1 Välkommen till Sveriges första Vi hoppas att Barnahuskonferenser kan fortsätta att anordnas på olika håll i landet, dels som fortsatt kompetensutveckling och dels som mötesplats för oss som arbetar med utsatta barn och ungdomar. Barnahuskonferens Barnahus i Linköping anordnar varje höst en så kallad Barnahusdag. I år utökas Barnahusdagen till tre dagar och vi är glada över att kunna bjuda in till Sveriges första nationella Barnahuskonferens. Vi vill på detta sätt bidra med viktig kompetensutveckling inom Barnahus målgrupp; Barn som utsätts för misshandel och/eller sexuella övergrepp. 1-3 september 2014

2 Måndagen den 1 september Anmälan och dropin-fika Carl Göran Svedin hälsar välkomna Seminariepass 1 1A Behandling för barn som bevittnat våld i nära relation. Jessica Pehrsson Sofia Bidö Traumaenheten Stockholm 1B Barns umgänge med våldsutövande fäder. Anna Forssell Örebro universitet 1C Tjugo års forskning om barn som far illa - vad har vi bidragit med? En professors reflektioner. Carl Göran Svedin Linköpings universitet 1D Barnmisshandel genom förfalskning av symtom del 1 Björn Lundin BUP Linköping Paus, frukt och dryck Seminariepass 2 2A KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) 2B 2C 2D Föräldraplan, även där det förekommit våld Upprepad viktimisering av barn och ungdomar Barnmisshandel genom förfalskning av symtom del 2 Anna Nelson Barnahus Linköping Lotta Lindgren BUP Elefanten Linköping Annika Franzén Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning Tanja Hillberg Linköping Universitet Shihning Chou University of Nottingham Björn Lundin BUP Linköping Lunch Risk-/skyddsbedömning för barn som utsatts för våld i sin familj och har regelbunden kontakt med den som utövat våldet. Anders Broberg Kaffepaus Evaluating injuries for accident vs. abuse Neha Mehta Middag och dans Utdelning av Stefan Croner stipendium

3 Tisdagen den 2 september Seminariepass 3 3A Återförening av barn och föräldrar efter förhör Gerd Olofsson Hans Elfström Huddinge kommun 3B Barn och trauma, dissociation Doris Nilsson Linköpings universitet 3C Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Brottsoffermyndigheten 3D Människohandel Charlotta Thorelius Länsstyrelsen Stockholm Kaffepaus Seminariepass 4 4A Barnorienterad familjeterapi (BOF) och Tejping. 4B Jag vill veta om barns rättigheter vid brott 4C Children s Ability to Place Remembered Events in Time Maria Björck Sofia Lennartsson BUP-Elefanten Linköping Hanna Netzell Brottsoffermyndigheten Linda Steel National Children s Advocacy Center, Huntsville USA 4D Könsstympning Anissa Mohammed Hassan Länsstyrelsen Östergötland Lunch (inkl. kaffepaus) Sex Offenders: What Judges, Lawyers, Investigators and Child Advocates Should Know. Cory Jewell Jensen

4 Onsdagen den 3 september (inkl. kaffepaus) Något av nedanstående föreläsningsblock Föreläsningsblock A Främst riktat till sjukvård och rättsmedicin Neha Mehta Abusive Head Trauma (1½ tim) Burns (1½ tim) B Främst riktat till socialtjänst, BUP, föreningsliv They Come with the Territory: Sex Offenders in Youth Serving Organizations (1½ tim) Cory Jewell Jensen The Impact of Pornography on Society (1½ tim) C Främst riktat till polis och åklagare Extended Forensic Interviews (1½ tim) Linda Steel Preschoolers (1½ tim)

5 Datum och tid Barnahuskonferensen äger rum den 1 3 september 2014, där den 3 september är en fördjupningsdag. Registrering öppnar kl den 1 september. I samband med registrering serveras kaffe/te med smörgås. Invigningen av konferensen sker kl Plats Konsert & Kongress i Linköping som ligger centralt med kort gångavstånd från tåg- och busstation. Adressen är Konsistoriegatan 7. Kostnad Kostnaden för Barnahuskonferensen subventioneras av Barnahus Linköping och är 1250 kr för samtliga 3 dagar. Kostnaden är densamma oavsett om du väljer att gå på samtliga 3 dagar eller enbart de 2 första. Vill man endast gå på fördjupningsdagen, den 3 september, är kostnaden för denna dag 500 kr och då ingår inte middagen den 1 september. I kostnaden ingår fika och lunch den 1 och 2 september, samt middag med dans på kvällen den 1 september. Dryck, annat än bordsvatten, till middagen ingår ej. Lunch serveras inte den 3 september, då konferensen slutar kl 12. Det kommer dock serveras en matigare smörgås under förmiddagen denna dag. Logi ingår inte i kostnaden. Praktisk konferensinformation Anmälan Anmälan sker på särskild bifogad blankett och är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften, men du kan låta en annan representant gå i ditt ställe. I så fall meddela oss gärna om möjligt. Begränsat antal platser.

6 Föreläsare och seminarier Anders Broberg, Göteborgs universitet Leg. psykolog, leg. psykoterapeut & professor i klinisk psykologi Risk-/skyddsbedömning för barn som utsatts för våld i sin familj och har regelbunden kontakt med den som utövat våldet ett utvecklingsarbete. Barn som bevittnar våld mellan sina föräldrar är ofta också utsatta för direkt våld av samme förälder. Om den våldsutsatte föräldern har tagit sig ur relationen, men föräldrarna har gemensam vårdnad, har barnet oftast umgänge med den förälder som utövat våldet. Trots att detta innebär en risksituation för barnet så gör vare sig domstol, familjerätt eller individ- och familjeomsorgen i normalfallet någon bedömning av hur stor den risken är, och vad som kan göras för att minska den. De barn det gäller får oftast inte komma till tals och redogöra för hur de själva uppfattar situationen. I projekt som sker på uppdrag av Socialstyrelsen utvecklas och prövas en metod för att utföra risk-/skyddsbedömningar med barn i åldern 5-17 år. På seminariet redovisas hur bedömningarna går till och hittillsvarande erfarenheter. Neha Mehta, Audrey Hepburn CARE Center, New Orleans, LA. Neha är barnläkare med mångårig erfarenhet inom området barnmisshandel, vilket också är hennes specialistområde. Neha har fått utmärkelser för sitt arbete och har tillsammans med andra specialister inom barnmisshandel medverkat vid forskning och publikationer. Nehas särskilda intresseområden är utredningar vid dödsfall av barn, utbildning till multidisciplinära team och Abusive Head Trauma. Evaluation of Injuries for Accident vs. Abuse. Föreläsningen handlar om rättsmedicinska undersökningar som görs där barn har blåmärken, bitmärken och brännskador samt vad det finns för medicinska åkommor som kan förväxlas med misshandel. Tar även upp hur medicinska undersökningar och utredningar från polis och socialtjänst tillsammans kan användas för att avgöra om en skada uppkommit genom misshandel eller genom olycka. Abusive Head Trauma. Presentationen ger en ökad kunskap om vad shaken baby syndrome innebär och vilka typer av krafter som inverkar då skador uppstår. Deltagarna får ta del av kunskap och exempel på anmärkningsvärda inre skador som lämnar få, om ens några, yttre symtom. Får även ta del av speciella särdrag i anamnes och utredning i fall där Abusive Head Trauma kan misstänkas. Burns. Vad finns det för skillnader mellan brännskador som orsakats av misshandel respektive olycka? Vid vilka tidpunkter och vid vilka temperaturer uppstår brännskador relaterade till varma vätskor? Vilka aspekter i anamnes och utredningsdetaljer kan medverka till att få klarhet i om det handlar om misshandel eller om en olycka? Cory Jewell Jensen, M.S, Center for Behavioral Intervention, Beaverton, OR. Cory har arbetat med sexualbrottslingar och deras familjer i 30 år samt utbildar olika myndigheter och föreningar i ämnet. Hon har publicerat flera artiklar relaterade till sexualbrottslingar vad gäller behandling, riskhantering och förebyggande samt mottagit flera utmärkelser. Cory används som expertvittne i rättegångar och har gästat Oprah Winfrey Show. Sex Offenders: What Judges, Lawyers, Investigators and Child Advocates Should Know. Med hjälp av filmklipp från intervjuer med sexualbrottslingar, får vi inblick i de strategier som förövarna använder sig av, d v s hur grooming-processen går till. Bland annat hur de väljer ut vissa barn, familjer och ungdomsverksamheter, hur de förför barnet och dess vårdgivare och hur de förhindrar avslöjande. Materialet är hämtat från ca 1600 sexualbrottslingar som genomgått långtidsbehandling, utifrån domstolsbeslut. Vi får också kännedom om cross overs av sexuella kriminella beteenden och trenden av ökande avvikande sexuellt beteende associerat med internet.

7 They Come with The Territory: Sex offenders in Youth Serving Organizations. Föreläsning som tar upp den grupp pedofiler som verkar i barn- och ungdomsverksamheter såsom exempelvis föreningsliv, kyrkliga samfund och skolor. Vi får ta del av typiska scenarier, groomingtaktik samt vittnesmål från barn, medarbetare, utredare m fl. The Impact of Pornography on Society, Sex offenders and Children. Presentationen belyser den ökade graden av sexuella brott, sexuella störningar och negativ sexuell hälsa som kan härledas till pornografi på Internet. Hur stor är genomslagskraften, hur många påverkas och hur många ger sig ut på hal is? Linda Cordisco Steele, National Children s Advocacy Center (NCAC) M.Ed, LPC (Licensed Professional Counselor). Linda är utbildare för NCAC. Hon har hållit i mer än 300 utbildningar, både i USA och internationellt. Linda har också hållit i flertal workshops på lokala, regionala, nationella och internationella konferenser. Linda har 25 års erfarenhet av terapiarbete med offer för misshandel och/eller sexuella övergrepp. NCAC Extended Forensic Interview Model. En strukturerad form av barnförhör där man håller fler än ett förhör. Modellen försöker tillmötesgå behoven hos högriskbarn som p g a låg ålder, kommunikationssvårigheter, temperament eller trauma får svårt att komma till tals vid endast ett förhörstillfälle. Preschoolers. Hur kan man hantera utmaningen att hålla förhör med barn i förskoleålder? Seminariepass 4C Children s Ability to Place Remembered Events in Time. Vad har barn för förmåga att minnas händelser och sätta in dem i tidsperspektiv? 1A: Jessica Pehrsson och Sofia Bidö, Traumaenheten Stockholm Jessica är socionom och är knuten till Traumaenheten samt ingår i Barnahusteamet för 3 av Stockholmsregionens Barnahus. Sofia är leg psykolog och biträdande enhetschef för Traumaenheten. Behandling för barn som bevittnat våld i nära relation. 1B: Anna Forssell, Örebro universitet. Socionom, doktorand och universitetsadjunkt i socialt arbete. Håller på att avsluta avhandling om barn-pappa-relationen i familjer där pappa varit våldsam mot mamma. Barns umgänge med våldsutövande fäder. I separerade familjer där våld förekommit ställs umgänget mellan den våldsutövande föräldern och barnet på sin spets. Dels har barnet rätt till kontakt med sin förälder och dels har barnet rätt till skydd från våld och till god utveckling och hälsa. Med utgångspunkt i ett pågående doktorandprojekt diskuteras hur dessa dimensioner påverkar varandra och hur de också påverkas av samhälleliga normer och ideal om föräldraskap och barn. En tentativ modell för förutsättningar för ett, för barnet, gynnsamt umgänge presenteras. 1C: Carl Göran Svedin, Linköpings universitet Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri med särskild inriktning på barnmisshandel och sexuella övergrepp vid Hälsouniversitetet i Linköping. Har varit med om att starta BUP-Elefanten i Linköping, Barnahus Linköping och Barnahus Lund. Forskningsområdet och publikationerna sträcker sig bl.a. över områden som fysisk barnmisshandel, sexuella övergrepp, sexuell exploatering, barnpornografi och prostitution. Tjugo års forskning om barn som far illa - vad har vi bidragit med? - en professors reflektioner.

8 1D och 2D: Björn Lundin, BUP Linköping Barnläkare och barn- och ungdomspsykiater i Linköping och Mjölby. Har arbetat med frågor om barn som far illa i olika sammanhang sedan 80-talet. Skrivit artikel i Läkartidningen nr 19, 2001 om MSbP/ BGFS. Björn har föreläst och handlett i ämnet över hela landet sedan ca 20 år tillbaka. Barnmisshandel genom förfalskning av symtom (Münchausen Syndrome by Proxy). BGFS/MSbP är en form av barnmisshandel där en förälder förfalskar sitt barns sjukhistoria och/eller framkallar olika sjukdomssymtom hos sitt barn. Vad vet vi om denna form av barnmisshandel? Hur skall man upptäcka BGFS? Vad kan man göra? Vad är viktigt att tänka på? Dessa frågor diskuteras och en filmad intervju med en mamma som har skadat sina barn visas. OBS! Seminarium nr 2 är fortsättning på nr 1, bör således välja båda. 2A: Anna Nelsson, Lotta Lindgren, Barnahus och BUP Elefanten Anna Nelson socionom och Lotta Lindgren, socionom/leg. psykoterapeut. Anna Nelson arbetar på Barnahus i Linköping och Lotta Lindgren arbetar på BUP Elefanten i Linköping, en specialistenhet för barn som varit utsatta för våld och/eller sexuella övergrepp. Familjebehandlingsmetoden KIBB Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel. Metoden är utvecklad av Melissa Runyon på Cares Institute i New Jersey, USA, och har tagits till Sverige av Stiftelsen Allmänna Barnahuset. KIBB är en evidensbaserad behandlingsmetod som vänder sig till familjer där misshandel av föräldrar gentemot barn har konstaterats och det finns någon form av medgivande från föräldrar. KIBB ger familjer stöd att ta sig ur misshandel och våld. 2B: Annika Aspén Franzén, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Socionom med vidareutbildning i familjeterapi och kognitiv psykoterapi. Annika arbetar som familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård. Hon deltog i den första utbildning Robin M Deutsch höll i Sverige 2009 och har sedan dess arbetet med att ta uppdrag som föräldrakoordinator. Föräldraplan även där det förekommit våld. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning drev mellan projektet Barn i svåra vårdnadsstrider och som resultat av projektet implementerades två metoder för att arbeta med stridande föräldrar, Konflikt och försoning som hämtades från Norge och Föräldrakoordinator som kommer från USA. Metoden innebär att separerade föräldrar får hjälp av en föräldrakoordinator för att skapa en fungerande föräldrarelation istället för att fokusera på den avslutade parrelationen. Metoden kan användas även där det förekommit våld. 2C: Shihning Chou och Tanja Hillberg Shihning Chou, leg. forensisk psykolog, Fil Dr i psykologi, University of Nottingham, U.K. Tanja Hillberg, Fil Dr i psykologi, Marie Curie Postdoktoral forskare vid Linköping Universitet, och gästforskare vid University of Birmingham, U.K. Upprepad viktimisering av barn och ungdomar: En jämförelse mellan Sverige och Storbritannien. Förståelse för och kunskap om förekomst och risk för upprepad viktimisering av barn som utsatts för barnmisshandel är centralt i det brottspreventiva arbetet för att förhindra ny viktimisering. Internationell forskning visar att risken att utsättas för en ny incident är kraftigt förhöjd hos dessa barn. Det är inte heller ovanligt att andra familjemedlemmar även utsätts för misshandel. Internationell forskning har även påvisat att majoriteten av återanmälningar till polis och socialtjänst sker inom det första året. Bland dessa återkommande barn (och deras familjer) har en del varit utsatta för ett stort antal upprepade viktimiseringar, vilket påtalar vikten av bra bemötande av barn som brottsoffer och brottsofferstödjande åtgärder. Presentationen baseras på data som samlats in från polisrapporter och socialakter i Sverige och Storbritannien. Preliminära resultat kommer att presenteras, med särskild tyngdpunkt på vilka insatser som görs för barn som varit utsatta för olika former av barnmisshandel och betydelsen av dessa för graden av risk för upprepad viktimisering.

9 2D: Se ovan, Björn Lundin. Del 2 inkluderar film med fallbeskrivning. 3A: Gerd Olofsson och Hans Elfström, Huddinge kommun Familjebehandlare från Huddinge kommun som arbetar som krisstödjare för Barnahus Huddinge/ Botkyrka. Hembesök - en modell för att stödja barn och föräldrar efter polisförhör. En modell för hur socialtjänsten kan möta och stödja barn som varit på polisförhör samt deras föräldrar. 3B: Doris Nilsson, Linköpings universitet Doris Nilsson är docent i psykologi, leg psykolog och leg psykoterapeut, hon har arbetat kliniskt i 27 år inom barn och ungdomspsykiatri varav ca 15 år med barn och ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp och eller misshandel. Hennes dr-avhandling(2007) handlade om barn trauma och dissociation och hon har teoretiskt och praktiskt engagerat sig i frågor som gäller barn och trauma, samt behandling för detta. Barn, trauma och dissociation. Traumans påverkan på den psykiska utvecklingen hos barn samt om de olika faktorer som interagerar. Vad innebär dissociation och hur påverkar det barns vardag? 3C: Ulrika Forsgren, beslutsfattare, Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Föreläsningen behandlar de olika ersättningstyper ett barn kan ha rätt till när barnet utsatts för brott och hur man går tillväga för att få ersättningen. De svårigheter som kan uppstå med anledning av att det är ett barn som söker ersättning samt förslag på lösningar presenteras. Vidare behandlas de olika skadeståndsposter som kan bli aktuella liksom hur ersättningsnivåerna ser ut för barn när det gäller kränkningsersättning. Den relativt nya ersättningsformen brottsskadeersättning till barn som bevittnar brott kommer även att beröras. 3D: Charlotta Thorelius, Länsstyrelsen Stockholm Människohandel med barn. Hur kan myndigheter och frivillig organisationer upptäcka och identifiera barn som inte själva ser sig som brottsoffer och vad är viktigt att tänka på vad gäller placering och skyddsaspekter för barnet? Hur samverkar myndigheterna på bästa sätt i ärenden som rör människohandel med barn och vilka stödresurser finns nationellt? Vad är av vikt att fokusera på i utredningen och hur genomför man ett säkert återvändande till hemlandet? 4A: Maria Björk och Sofia Lennartsson, BUP-Elefanten Linköping Leg psykolog och psykoterapeut respektive socionom Barnorienterad familjeterapi (BOF) och Tejping. Att hjälpa små barn som varit utsatta för övergrepp och/eller misshandel med hjälp av BOF och Tejping. 4B: Hanna Netzell, Brottsoffermyndigheten Projektledare och expert avseende våld i nära relationer. Jag vill veta om barns rättigheter vid brott. Brottsoffermyndigheten har tagit fram och anpassat information om skydd och stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer. Projektet har genomförts i samverkan med Barnombudsmannen som bidragit med barns synpunkter på behov av information. I projektet har Brottsoffermyndigheten tagit fram en barnbok och annat tryckt material. Informationen är åldersanpassad och finns även på webbplatsen jagvillveta.se.

10 4C: Se ovan, Linda Steel 4D: Anissa Mohammed Hassan, Länsstyrelsen Östergötland Anissa är sakkunnig på Länsstyrelsen i ärenden som rör könsstympning. Könsstympning Seminariet syftar till att ge en ökad kunskap om vad könsstympning av flickor innebär. Vilka blir konsekvenserna för barnen och hur kan dessa flickor uppmärksammas och stöttas?

11 1 ANMÄLAN Barnahusdagarna 1 3 september 2014 Namn Arbetsplats Telefon E-postadress Special-/veg.kost (hänsyn tas ej till dieter) Fakturaadress Organisationsnummer För anställd inom Landstinget Östergötland, ange: Produktionsenhetsnummer Organisationsenhetsnummer Konto för debitering Jag kommer delta på samtliga 3 dagar, kostnad kr Jag kommer enbart delta den 1-2 september, kostnad kr Jag kommer delta på middagen den 1 september. Jag kommer enbart delta den 3 september, kostnad 500 kr, middag 1 september ingår ej. Val av seminarier den 1-2 september och föreläsningsblock den 3 september görs på nästkommande sidor.

12 2 Välj vilket seminarium du vill gå på i första hand och i andra hand. 1 september, seminariepass 1 1:a val 2:a val 1A: Behandling för barn som bevittnat våld i nära relation. 1B: Barns umgänge med våldsutövande fäder. 1C: Tjugo års forskning om barn som far illa 1D: Barnmisshandel genom förfalskning av symtom, del 1. 1 september, seminariepass 2 1:a val 2:a val 2A: Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel. 2B: Föräldraplan, även där det förekommit våld. 2C: Upprepad viktimisering och återkommande anmälningar 2D: Barnmisshandel genom förfalskning av symtom, del 2, film. 2 september, seminariepass 3 1:a val 2:a val 3A: Återförening av barn och föräldrar efter förhör. 3B: Barn, trauma och dissociation. 3C: Barns rätt till ersättning i samband med brott. 3D: Människohandel. 2 september, seminariepass 4 1:a val 2:a val 4A: Barnorienterad familjeterapi och Tejping. 4B: Jag vill veta om barns rättigheter vid brott. 4C: Children s ability to place remembered events in time. 4D: Könsstympning

13 3 Välj vilket föreläsningsblock du vill gå på den 3 september. A: Neha Mehta (sjukvård, rättsmedicin) B: Cory Jewell Jensen (socialtjänst, BUP, föreningsliv) C: Linda Steel (polis, åklagare) Sista anmälningsdag är den 5 juni Anmälan är bindande och antalet platser är begränsat. Maila din anmälan till: eller faxa till nummer: Bekräftelse på att anmälan är mottagen samt vilka seminarium du valt kommer skickas ut till dig via e-post. Varmt Välkommen!

TEMA: Psykisk ohälsa bland barn

TEMA: Psykisk ohälsa bland barn 8-9 APRIL 2014 TEMA: Psykisk ohälsa bland barn Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga

Läs mer

Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel

Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Fantastiska dagar med engagerade människor Socialsekreterare, Lund För 5:e året i rad! Bemöta, utreda och behandla Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Konferens

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder 21-22 november 2013, Clarion Hotel Stockholm I år är det 15 år sedan kvinnofridsreformen trädde i kraft. Sedan dess har myndigheter och andra aktörer

Läs mer

VÅRDPROGRAM BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP

VÅRDPROGRAM BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP DOKUMENT Vårdprogram DATUM Revideras BUP i Dalarna Gäller fr o m januari 2009 och tills vidare DOKUMENTADRESS BUPGem/Policy och rutiner/vårdprogram /Barnmisshandel och sexuella övergrepp Reviderad VÅRDPROGRAM

Läs mer

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT LOTTA FINNSSON Nacka polismästardistrikt ANN NÄFVER Tyresö kommun, socialtjänsten BARNS OCH UNGAS RÄTT I TYRESÖ socialtjänstens samverkan

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Anders Broberg & Linnéa Almqvist i samarbete med Kjerstin Almqvist, Ulf Axberg, Åsa Källström

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten.

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten. Blankett för kommuner/stadsdelsförvaltningar Dnr 39428/2013 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet 15 IDÈSKRIFT NR 15 OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det förebyggande arbetet IDÉSKRIFT

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

VÅLDSUTS INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN. Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012

VÅLDSUTS INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN. Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012 VÅLDSUTS VÅLDSUTS AT A T T A BARN INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

HANDLÄGGNINGSRUTINER I ÄRENDEN RÖRANDE BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

HANDLÄGGNINGSRUTINER I ÄRENDEN RÖRANDE BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Barnahus i Dalarna HANDLÄGGNINGSRUTINER I ÄRENDEN RÖRANDE BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN FÖR PERSONAL INOM SOCIALTJÄNSTEN, ÅKLAGAR- OCH POLISMYNDIGHETEN, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 2011-03-08

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer