Protokoll från IIWs styrelsemöte 30 sept. 2 okt Mere Court Hotel and Conference Centre, Mere, Knutsford, Cheshire UK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från IIWs styrelsemöte 30 sept. 2 okt. 2014 Mere Court Hotel and Conference Centre, Mere, Knutsford, Cheshire UK."

Transkript

1 Protokoll från IIWs styrelsemöte 30 sept. 2 okt Mere Court Hotel and Conference Centre, Mere, Knutsford, Cheshire UK. Sammanfattning och översättning Närvarande: Abha Gupta Charlotte De Vos Kapila Gupta Gunder Lannoy President, ordförande Vice President Skattmästare Konstitutionsordförande Michelle Atkinson Elaine Hathaway Redaktör, mediaansvarig Administratör Board Directors Annelise Andersen Christine Berggren Kathleen Brodrick Nathalie Brun Arlette De Waele Patricia Garcia Letty van Hooff Snel Indira Kandasamy Hannele Karhunen Pamela McConnell Heidi Mueller Ayo Odelana Suzanne Robinson Margaret Whitchurch Frånvarande: Immediate Past President: Gabriella Adami Board Director: Luisa Vinciguerra öppningsanförande President Abha hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade att de alla var där som valda medlemmar av IIWs styrelse och inte som representanter för sitt eget land och därför måste fatta sina beslut ur ett internationellt perspektiv. Vidare påminde hon utskottsmedlemmarna om att alla ärenden som var under behandling var konfidentiella och inte fick diskuteras förrän protokollet tillkännagivits. Hon bad alla att ha Luisa Vinciguerra i tankar och böner medan hon varpå sjukhus. Därefter hölls en tyst minut för dem som avlidit under året IW-medlemmar såväl som offer för naturkatastrofer.

2 PROTOKOLL Protokollet från styrelsemötet på Best Western Hotel and Conference Centre, Terni, Italien, 2 okt. 4 okt godkändes. ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor. KORRESPONDENS Ingen korrespondens fanns. PRESIDENTENS RAPPORT Nigeria Kidnappningen av skolflickorna President Abha berättade att hon fått ett brev från IW Australien angående kidnappningen av de nigerianska flickorna som rört alla. Hon svarade personligen men beklagade att IIW inte kan engagera sig i politiska frågor. Board Director Ayo Odelana från Nigeria var rörd över att medlemmar från hela världen hade visat sitt stöd och meddelade att IW-medlemmarna i Nigeria engagerat sig starkt för att få regeringen att agera. Asteroiden Golding President Abha gratulerade Italien till idén att uppkalla en asteroid efter Margarette Golding, vilken för evigt skulle Light the Path åt Inner Wheel från ovan. Namnet blev officiellt vid en festlighet den 17 juni 2014, och presidenten riktade ett speciellt tack till Inner Wheel Club Torino Europea, Distrikt 204 and Board Director Luisa Vinciguerra som arrangerat det hela. Charters för Distrikt Indien har ansökt om att i efterhand få Distrikt Charters utfärdade, precis som de första distrikten i Österrike, Rumänien och Nepal fått för att högtidlighålla tillfället. Man enades om att distriktcharters skulle kunna utfärdas om alla nödvändiga uppgifter om de klubbar som ingick i distriktet skickades in av Nationalrepresentanten. IIW skulle sedan skapa ett charter och skicka det via e-post för lokal produktion för distriktets annaler. Missbruk av Rotarys logo. IIW hade blivit uppmärksammade på att ett företag i Pakistan använde Rotarys logo på sitt reklammaterial, och verkställande utskottet såg till att Rotary informerades. Rotary skulle följa upp ärendet och verkställande utskottet skulle se till att allt eventuellt missbruk av IIWs logo skulle undersökas. Presidentbesök President Abha hade haft tre hektiska månader. Hon var speciellt glad över mottagandet av temat Light the Path. Många av besöken hon gjort hade ägt rum i Indien. Panerade besök var: Okt Danmark och Australien Nov Indien, Dubai och Nepal Dec District Charter i Nepal Jan Indien och Sri Lanka Feb IW India 60 år, verkställande utskottet i England, Bangladesh med firandet av det nya distriktet 345 samt besök hos D 328

3 Mars nationell konferens i Hanover April två event i New Delhi och GB&I Conference Maj Convention och ev. Italien och Frankrike EKONOMISK RAPPORT Räkenskapsåret som slutar 30 juni 2014 IIWs skattmästare Kapila Gupta presenterade bokslutet för IIWs räkenskapsår som slutade 30 juni 2014 och nämnde att siffrorna för var jämförbara med dem för Hon tackade revisorn John Moss för hans hjälp och råd. Revisorerna Helen Rutter och Martin Chatten hade kontrollerat att posterna i räkenskaperna stämde mot kvittona. Skattmästaren går sedan igenom bokslutet sida för sida Sid. 1 2 Sammanfattning av inkomster och utgifter Inkomster: En liten ökning på grund av en litet tillskott av medlemmar i en del länder men insättningsräntan fortsatte att minska. Utgifter: En liten minskning trots ökade utgifter för hemsidan och reklam vid styrelsemötet i Italien. Överskottet blev 103,714 efter skatt. Publikationskostnaderna var något lägre än trots tryckandet av material till Convention. Hyran hade ökat något. Administrationen hade många rubriker. En del utgifter hade minskat, andra hade ökat jämfört med föregående år, åter andra höll sig inom budgetramen. - Löner mindre än på grund av att det fanns endast en heltidstjänst. - Regalia lite mer än förra året p.g.a. nya emblem åt Board Directors och reparation av President s Jewel. - Möten med verkställande utskottet inom budgetramen - Extension Förra året hade budgeten för extension ökats för besök hos klubbar utan distrikt, Rotary Convention, och IPPs/VPs besök för att bilda nya klubbar. Dessa skulle få egna rubriker , efter rekommendation av revisorn. - GBM överskred budget p.g.a. att det hölls i presidentens hemstad. De flesta Board Directors deltog. - Extension. Skattmästaren skulle återkomma med uppgifter senare. - Kommittén för revidering av konstitutionen arbetar inte längre ingen kostnad - Kommunikation och marknadsföring en post för utgifter beträffande kommunikation hade introducerats föregående år och då hade endast en broschyr tryckts. Innevarande IW-år hade översättningen av broschyrer inletts. - Datorutgifter och hemsida Rubriken inkluderar kostnaden för den nya hemsidan, som utformats av PR-företaget RMS, och överförandet av databasen dit. Kostnaderna finns under rubriken Communication, Marketing & Computers. - Revision och redovisning Sid. 3 4 Balansräkning (se sidan 5 originalet för detaljer) Totala tillgångar minus kortfristiga skulder 1,459,304 Att delas upp mellan:

4 Kontorsutrustning Convention Allmän reserv Sid 5 8 Anmärkningar till bokslutet (se sidan 6 originalet för detaljer) Convention Business Meeting Fund 1 juli ,803 Överföring från reserven 25,000 Resekostnader 7,449 Föredragande: Kapila Gupta Biträdd av: Arlette De Waele Bokslutet antogs Board Director Arlette De Waele tyckte att den allmänna reserven såg stor ut på papperet och undrade om man inte kunde använda en del av den till en fond att använda vid kriser eller olyckor eller något liknande. Skattmästaren svarade att pengarna kanske skulle komma att behövas för framtida utgifter och att man dessutom, enligt konstitutionen, inte kunde använda pengarna till annat än administration. Budget Skattmästaren gick igenom budgeten, som antogs. Föredragande: Kapila Gupta Biträdd av: Margaret Whitchurch Board Director Christine Berggren pekade på den höga kostnaden för styrelsemötet i Italien och undrade ifall det var nödvändigt att öka budgeten vad gäller denna post. Skattmästaren menade att eftersom styrelsemötet skulle äga rum i England, behövde man inte räkna med de ökade kostnader ett styrelsemöte i ett annat land medförde, och att det i detta skede inte krävdes någon ökning i budgeten. Board Director Letty van Hooff Snel menade att styrelsemötena borde hållas i England, såvida det inte fanns speciella omständigheter, eftersom man då kunde hålla kostnaderna nere. Övriga Board Directors höll med. REVISOR Kapila Gupta förklarade att IIW årligen måste utse räkenskapsförare och revisor för nästkommande år. Royce Peeling Green RPG föreslogs att vara räkenskapsförare och revisor för Förslag: Kapila Gupta Biträdd av: Carole Haigh KLUBBAR UTAN DISTRIKT Charlotte De Vos Vice President Board Directors var angelägna att ta kontakt med de klubbar de fått på sin lott. De hade fått en fil med alla klubbar utan distrikt och namnen på de Board Directors som haft ansvaret för dem.

5 Charlotte De Vos förklarade att de kontakter som tagits vid Rotarys Convention i Bangkok 2012 och Lissabon 2013 hade betytt mycket. Hon hade etablerat kontakt en klubb i Marbella som i sin tur lett till en kontakt med en klubb i St. Petersburg. Den klubben fanns inte ens registrerad som non destricted club. Man hade skickat information till berörd Board Director och hoppades på förnyad kontakt. Alla Board Directors utom fyra, som man hopades skulle rapportera under mötet, hade lämnat rapporter. Många rapporter visade på stor aktivitet: man försökte hålla kontakten med mail, brev, fax, telefon Inte alla klubbar hade dock svarat. Vice Presidenten hade gjort en guide över användandet av databasen så att Board Directors kunde känna sig hemmastadda då de själva skulle informera klubbarna utan distrikt. Hon hade även gjort upp en lista över distrikt utan nationalrepresentant eller nationell styrelse (9 st.). I dessa fall ska distrikten skicka in sina protokoll till HQ, vilket har skett endast i ett par fall. Board Directors borde försöka ha kontakt även med dessa. Board Directors redogjorde därefter för hur väl de lyckats etablera kontakt med sina klubbar. Föredragande: Charlotte De Vos Biträdd av: Nathalie Brun EXTENSION - IPP Gabriella Adami I Gabriella Adamis frånvaro lästes hennes rapport upp av Charlotte De Vos, som även föreslog att den skulle godtas. Gabriella Adami menar att extension i dag måste stå i centrum för vår verksamhet och att vi har alla möjligheter att öka vårt medlemsantal genom New generation Clubs och antagandet av Proposal 17. Hon nämner att det nu mer än någonsin är viktigt att kunna ta in kvinnor utan Rotaryanknytning, eftersom man i Rotary uppmanar sina anhöriga att ansluta sig till deras organisation i stället för till Inner Wheel. Vi kan alltså inte längre lita på Rotarys stöd, men vi får för den skull inte förstöra våra relationer med dem. Hon nämner även vikten av att vi behandlar våra nya medlemmar med diskretion och diplomati och ser till att de accepteras av övriga medlemmar och inte blir orsak till ovänskap inom klubben. Vi måste se till att de nya medlemmarna delar våra värderingar och få dem att delta i våra klubbaktiviteter för att slutligen själva vilja åta sig mera ansvarsfulla poster. KOMMUNIKATION Charlotte De Vos började med att tala om det moderna informationssamhället, där nästan alla har tillgång till datorer, ipad, eller smartphones och har till nästan omedelbar tillgång till händelser och bilder från hela världen liksom kontakt med våra närmaste. De senaste två åren har IIWs hemsida uppdaterats och hela tiden förbättrats tack vare de två senaste IIW-presidenterna, Catherine Refabert och Carole Young, med hjälp av Ashnadelle Hilmy/Mortagy, f.d. IIW-redaktör.

6 Vice Presidenten sa att hon mycket väl visste att det hela tiden var viktigt uppdatera hemsidan med de senaste informationstekniska nymodigheterna. Men det viktigaste för vår del var, för närvarande, att lägga in alla nyheter från och all information om klubbar, distrikt och länder och tillhandahålla material som power point-presentationer, broschyrer, träningsmaterial, regler och föreskrifter och konstitutionen. Man måste dock komma ihåg att alla inte är kunniga på datorer eller insatta i det engelska språket och för att förhindra att dessa stängs ute från IIW-världen måste nationalrepresentanten engageras och se till att medlemmar som behärskar språket hjälper till att översätta de dokument som kommer in. Föredragande: Charlotte De Vos Biträdd av: Ayo Odelana FÖRENTA NATIONERNA Vice President Charlotte De Vos Rapporter hade mottagits från: Martine Gayon New York: 5:e sammanträdet med arbetsgruppen om åldrande (30 juli 1 augusti 2014) Globalt väntas antalet äldre stiga till över två miljarder år 2050 och överstiga antalet barn Idag lever 2/3 av världens äldre i u-länder, och 2050 väntas 8 av 10 leva i mindre utvecklade regioner. Arbetsgruppen har identifierat ett antal hinder mot mänskliga rättigheter vad gäller äldre, och diskuterade under mötet: - mänskliga rättigheter och vård - våld och missförhållanden (med fokus på äldre kvinnor och ekonomiska missförhållanden) - vård i livets slutskede - nya rön beträffande möjligheten att stärka äldres rättigheter Maryelle Tourvieille Genève: 26:e sammanträdet i Human Rights Council (10 17 juni 2014) I programmet koncentrerar man sig på främjande och skydd av alla mänskliga rättigheter - ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (t ex reducering av barndödlighet och extrem fattigdom och främjande av rätt till utbildning och fysisk och mental hälsa) - Civila och politiska rättigheter (t ex yttrande-, mötes- och åsiktsfrihet och kvinnornas deltagande i det sociala, kulturella och ekonomiska livet) - Människors och speciella gruppers och individers rättigheter (speciellt kvinnors och barns situation: könsstympning, trafficking, äktenskapstvång, våld mot kvinnor, men även situation för journalister och migranter). Dessutom nämndes många länder där de mänskliga rättigheterna hotades. Ceja Gregor-Hu Wien Ceja Skickade Newsletter 54 om åldrande

7 Ulrike Nemling Wien Före sommaruppehållet gjorde hon revision av vår NGO kommitté beträffande narkotika. Problemet med vår NGO-kommitté är att man, trots att man har medlemmar över hela världen, har ekonomiska svårigheter, eftersom många inte betalar sina avgifter. Man försöker nu etablera en market place, en internationell internetplattform, där NGOs kan visa upp sin expertis och sina projekt och på så sätt skaffa sig sponsorer. FN stöder projektet. Mer information finns på Föredragande: Charlotte De Vos Biträdd av: Heidi Mueller Utnämning av FN-representanter Vice President Charlotte De Vos förklarade att man måste komma med förslag på FNrepresentanter för Det blev: Geneve Christiane Nichole och Maryelle Tourvieille de Labrouhe New York Martine Gayon och Delores Burgess Wien Ceja Gregor-Hu och Dr Ulrike Nemling Föredragande: Charlotte De Vos Biträdd av: Patricia Garcia Konstitutionsordförandens rapport för IIWs styrelsemöte oktober 2013 (följande avsnitt är översatt i sin helhet) Konstitutionsordföranden förklarade att hennes roll varit arbetsam och att hon tillbringat en hel del tid med att besvara frågor. Sedan det första mötet i slutet av juni hade det varit färre frågor att besvara än vanligt, förmodligen på grund av det långa sommaruppehållet i Europa. De flesta frågorna mestadels från nationalrepresentanter och distriktsordföranden gällde nomineringar och röstning. Som påminnelse: Varje distriktkommitté kan nominera en kvalificerad medlem för uppgiften som nationalrepresentant eller internationella uppgifter. Om det finns två kandidater till en post i samma distrikt, måste röstning ske i distriktkommittén. Om ett land har två distrikt eller fler som vart och ett presenterar en kandidat måste val ske i alla klubbar i landet, organiserat av sittande nationalrepresentant (poströstning). Om en medlem nominerad till Board Director måste avsäga sig uppdraget p.g.a. sjukdom, kan distriktkommittéerna presentera en annan kandidat i hennes ställe. I detta fall måste poströstning organiseras av nationalrepresentanten och den nya nomineringen skickas till HQ senast den 30 september. Distriktsordförandena var inte alltid på det klara med antalet röster som klubbarna har vid olika tillfällen. Vad gäller alla distriktsärenden, resolutioner och val av medlemmar till verkställande utskottet, har klubbarna två (2) röster (tre (3) om klubben har mer än 50 medlemmar). Vad gäller val av nationalrepresentant, funktionärer i den nationella styrelsen,

8 medlemmar av det internationella verkställande utskottet eller av internationell redaktör har varje klubb en (1) röst. Undantag gäller för val av Board Directors (16 röster). Sveriges nationella styrelse uttryckte en önskan om att experimentera med färre medlemmar i verkställande utskotten i klubbar och distrikt innan de gjorde förändringar i sina nationella stadgar. Konstitutionsordföranden såg inga hinder för detta. Inner Wheel-klubbarna i GB & Irland, till exempel, hade redan antagit klubbregler där man kan kombinera två funktioner med undantag av rollen som klubbpresident. Hon tillfrågades även om en distriktsordförande kunde fortsätta ett andra år. Ja Standardreglerna för distrikt utan nationell styrelse säger att ordföranden ska nomineras och väljas årligen och inte ska sitta mer än två år i följd (C & H sid 20). Även en klubbpresident kan sitta i två år under speciella omständigheter och med distriktskommitténs godkännande (C & H 2012 sid 15). Vidare råddes man att dela D238, men i själva verket är det ett upplösande, eftersom D238 skulle upphöra att existera och de återstående klubbarna skulle tvingas välja vilket närliggande distrikt de önskade tillhöra. Detta måste beslutas på ett distriktskommittémöte. Inget kan göras utan ett val bland klubbarnas röstande delegater. (översättarens markering) Konstitutionsordföranden hade tillfrågats om transfer av aktiva klubbmedlemmar. Det finns två typer av transfer. Konstitutionen (sid. 5) säger att distriktet under vissa omständigheter kan medge transfer till en annan klubb när en medlem av personliga skäl vill lämna en klubb. Men när en medlem flyttar till en annan stad eller ett annat land behövs inget speciellt arrangemang från hennes klubb eller distrikt för att hon ska överföras till den nya klubben (sid. 30). I detta fall ska sekreteraren och skattmästaren i den gamla klubben kommunicera med sina kollegor i den nya klubben. Under de senaste två veckorna har konstitutionsordföranden tillbringat en hel del tid med att förbereda instruktioner och manus åt Board Directors, som ska tala för och sekundera IIWs styrelses Proposals och Amendments vid Convention 2015 och tala emot andra förslag. Dessutom har hon omformulerat de två Amendments som diskuterades redan i juni och som kommer att läggas fram för styrelsen. Konstitutionsordföranden föreslog att hennes rapport skulle accepteras. Föredragande: Gunder Lannoy Biträdd av: Hannele Karhunen PROPOSALS OCH AMENDMENTS Styrelsen gick igenom varje Proposal och de Amendments som diskuterats redan i juni, så att Board Directors skulle bli på det klara med hur de skulle agera vid Convention då de föreslog, stödde eller talade för eller mot ett förslag. Amendments måste föreslås, diskuteras och röstas om före proposals. President Abha förklarade att förslag som hade liknande innehåll skulle utgå om ett föregående förslag med samma idé hade antagits.

9 KONSTITUTIONSORDFöRANDE Styrelsen hade två nominerade. Vinnare blev Gunder Lannoy från Frankrike och hon utsågs därför till konstitutionsordförande för år Föredragande: Gunder Lannoy Biträdd av: Kapila Gupta Enhälligt vald. VAL AV FöRTROENDEMÄN Dr Brenda Taylor från GB&I and Carole Buchanan från Australien omvaldes som förtroendemän. Föredragande: Margaret Whitchurch Biträdd av: Heidi Mueller VAL AV JURIST Konstitutionsordföranden Gunder Lannoy föreslog att SAS Daniels skulle väljas till jurist för Föredragande: Margaret Gunder Lannoy Biträdd av: Suzanne Robinson REDAKTöR/MEDIA MANAGER Michelle Atkinson Hemsidan Redaktör/Media managern berättade att hon när hon började arbetet med hemsidan hade tillbringat många timmar med att få alla bilder på plats, men att det nu var ordnat. Hon hade även delat in bilder från nyheter och presidentvisiter i olika kategorier, vilket gjorde att de i fortsättningen skulle varar lättare att hitta. Hon förklarade också att hon av samma orsak gjort en del omflyttningar: Tabbar Nyhetssektionen Servicesektionen Historiesektionen Home About Us Who s Who Events Library News Service International IIW and the UN FAQ Contact -News -New Clubs -Non Districted Clubs -Presidential Visits Past President Visits Past President Visits IIW Video Gallery -IIW Gallery -Happier Futures (which explains the Happier Futures concept) -Our Happier Futures Work -Other Service Projects -The first 10 years -Global expansion -The constitution -The Margarette Golding Award -Inner Wheel Day -IIW Presidential Hall of Fame Bibliotekssektionen är orörd. Hon hade ytterligare en del frågor till RMS, som hittills varit mycket hjälpsamma så snart de blivit medvetna om problemen.

10 Statistik Juli 2014 Besök juli 2014 Aug 2014 Besök augusti sessioner Indien (656) 4867 sessioner Indien (908) 2095 besökare UK (397) 3443 besökare UK (532) 58.1% nya Australien (227) 56.77% nya Australien (299) besökare Italien (169) besökare Tyskland (210) 6290 sidor sedda Tyskland (142) sidor sedda Sverige (260) 2.51 min I snitt per Frankrike (102) 3.18 min I snitt per USA (244) session Sverige (81) session NZ (232) 58.22% bounce USA (78) 51.28% bounce Italien (193) rate NZ (62) rate Danmark (153) Filippinerna (58) Frankrike (147) Besökta sidor 1. Home page 2.Meet the President 3.Logos 4.Happier futures 5.Officialdocuments 6.Convention reports 7.Various news articles Trender juli augusti Bounce rate är andelen personer som besöker hemsidan utan att gå vidare. Den minskade från juli till augusti från 58,2% till 51,28% men hon menar att man måste försöka få flera medlemmar att använda mer av den information som finns. De flesta besökarna kommer till hemsidan via sökord, t ex Inner Wheel, men även via Facebook (393), LinkedIn (10) och Twitter (2) Observationer hon gjort angående hemsidan - Få rapporter från vissa delar av världen (t ex USA) - Få nyhetsartiklar från vissa delar av världen (t ex USA, Afrika, Asien) - Få rapporter om våra projekt - Ingen uppdelning av klubbar och distrikt Framtida projekt på hemsidan Hennes mål för de närmaste månaderna är - att få flera medlemmar att besöka hemsidan - att minska bounce rate - att öka uppladdningshastigheten - att öka antalet länder som bidrar med material - att inkludera en uppdelning av klubbar och distrikt i International section Sociala medier Facebook Antalet likes ökade från 1522 till 1639 mellan i juli och 14 september Nästan hälften (45 %) av besökarna är mellan 45 och 64 år och de flesta kommer från Indien (375), Italien (126), Egypten (70). Sverige kommer på tolfte plats med 41 besök (se hela tabellen s. 19 i originalet). Hon förklarade att hon använt ett program som heter Likealiser för att analysera Facebooksidan och hade en del rekommendationer att komma med: - Svara kvickt på frågor och skriv själv frågor - Skriv kortare inlägg (ger oftare respons) och skriv något varje dag

11 Analysen av Facebooksidan gav en positiv bild av användandet (se resultatet s.19 i originalet) Framtida planer för Facebook Redaktören syftar till att öka användningen av Facebook genom att följa klubbars och länders facebooksidor och ta kontakt så snart hon upptäckte något intressant och då be att man skickade in intressant material. Andra sociala medier LInkedIn och Twitter skulle analyseras senare. Instagram Redaktören hade öppnat ett instagramkonto i juni. Hon hade lagt ut en del bilder och hade för avsikt att arbeta vidare på att få det att fungera. När allt var klart skulle hon meddela på Facebook att vi har ett Instagramkonto. Hon hade en känsla av att detta var något som kunde intressera de yngre medlemmarna. Vad hade hon annars gjort sedan juli 2014 Hon hade skickat till alla styrelsemedlemmar och nationalrepresentanter med en guide som redogör för hur man publicerar dokument på hemsidan. Vidare hade hon fått en del artiklar genom Elaine, men hon hade varit tvungen att kontakta avsändarna för att få bifogade bilder i rätt format (Jpeg). Hon hade tyckt om sitt arbete hittills, även om det varit tidskrävande, och hon kände att hon hade kontroll över vad som för närvarande fanns på hemsidan. Styrelsen var mycket tacksam för allt hängivet arbete hon lagt ned på hemsidan och på att få organisationen att ta ett steg in i den moderna världen. Föredragande: Annelise Andersen Biträdd av: Carole Haigh CONVENTION 2015 President Abha förklarade att LCC arbetade hårt med Convention Hon gick igenom schemat för Board Directors och föreslog att de skulle bära nationaldräkt under delar av Convention. Board Directors talade om att alla länder inte hade nationaldräkter och hon föreslog då strikt klädsel för business sessions, formell klädsel/högtidsklädsel för galamiddagen och kanske nationsfärger i stället för nationaldräkt vid inlednings- och avslutningsceremonierna. Symposium Vice presidenten förklarade att seminariesektionen vid Convention 2015 skulle hållas som symposium. 1. Vision 2024 Centenary Year 2. Epitome of Strength Women (epitome uttal i pitami ungefär = symbol för) 3. Inner Wheel Towards Greener Planet. Obligatoriskt för Board Directors att närvara men förmodligen inte som talare, eftersom President Abha vill ge andra deltagare den möjligheten.

12 INTERNATIONELLT SOCIALT PROJEKT Ramverket för internationellt socialt projekt diskuterades. Titeln kommer att tillkännages vid Convention OFFICIELL PROXY VOTE HOLDER Den officiell proxy vote holdern är presidenten vid föregående Convention om hon är närvarande. Om hon inte är närvarande kan vilken annan president som är registrerad utses. ADMINISTRATORN Administratorn informerade Board Directors om registrering till Convention och informationsformulär gjordes klara. NATIONALREPRESENTANTERNAS RAPPORT Rapporterna från nationalrepresentanterna lästes upp och kommenterades. Man menade att nationalrepresentanterna måste följa föreskrivna mallar och antal ord i sina rapporter. Board Directors tittade på de kriterier som använts för att analysera data och menade att det vore bättre och enklare att sammanställa Volonteer hours (volontärtimmar) än number of beneficiaries (antalet stödmottagare). De var medvetna om svårigheten att uppskatta storleken av insamlade medel och att många klubbar i GB&I vägrade uppge hur mycket de givit till välgörenhet. Man föreslog att antalet inviterade kvinnor enligt Proposal 17 skulle kollationeras. Man föreslog att en Board Director som tjänstgjorde ett andra år skulle göra en sammanställning av alla Nationalrepresentanternas rapporter. Föredragande: Kathleen Brodrick Biträdd av: Pam McConnell öppet FORUM Board Directors diskuterade många frågor. övriga FRÅGOR Coffee Table Book President Abha hade föreslagit att man skulle producera en Coffee Table Book att delas ut som gåva vid Convention för att celebrera Inner Wheel och hon hade fått en offert på 4,000 för hundra böcker ( 40 per bok). Board Directors och IIW Editor/Media Manager ansåg att tiden för ett sådant projekt var alldeles för kort och föreslog att boken skulle ges ut till hundraårsjubileet 2024 i stället. President Abha höll med. Valresultat Man undrade varför IIWs valresultatsiffror inte publicerades. Administratorn förklarade att verkställande utskottet tidigare ansett att man inte velat såra de utkonkurrerade. Board

13 Directors ansåg att resultaten borde publiceras precis som man vanligtvis gör i andra sammanhang. Man enades om att alla nominerade skulle få det kompletta resultatet från sitt val. Föredragande: Letty van Hoof Snel Biträdd av: Indira Kandasamy AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR Presidenten tackade de närvarande för deras deltagande och det arbete de lagt ned och såg fram mot att träffa Board Directors igen i Köpenhamn. Hon bad dem som IW-ambassadörer att hjälpa till att göra Convention fantastisk och anspelade på årets motto light the path och sa att gatljusen inte gör vägen kortare men ljusare och genom att lysa upp vägen skulle alla få visionen att se och handla. TACK Vice President Charlotte De Vos tackade President Abha Gupta för att ha lett sammanträdet med precision och respekt för allas åsikter och såg fram mot att träffa styrelsen igen om några månader. Board Director Suzanne tackade Presidenten och utskottets medlemmar, och alla Board Directors hyllade presidenten för ett väl genomfört möte med stående ovation. President... Datum... Sammanfattning och översättning: Ingrid Vestin Forsgren, Sandviken Inner Wheel

Närvarande: Abha Gupta President, ordförande Charlotte De Vos Vice president Gabriella Adami Past president

Närvarande: Abha Gupta President, ordförande Charlotte De Vos Vice president Gabriella Adami Past president Översättning av Protokoll från det andra mötet med verkställande utskottet på Cresta Court Hotel, Church Street, Altrincham, Cheshire, U.K, fre 26 lör 27 september 2014 Observera det markerade avsnittet

Läs mer

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4)

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Förslag diskussion Förslag framlagda av IIWs styrelse MOTION 1 Ingen

Läs mer

Det fjärde mötet med IIWs verkställande utskott på Cresta Court Hotel, Church Street, Altrincham, Cheshire, England, 24 26 juni, 2014.

Det fjärde mötet med IIWs verkställande utskott på Cresta Court Hotel, Church Street, Altrincham, Cheshire, England, 24 26 juni, 2014. Översättning i sammandrag av Det fjärde mötet med IIWs verkställande utskott på Cresta Court Hotel, Church Street, Altrincham, Cheshire, England, 24 26 juni, 2014. Närvarande: Gabriella Adami President,

Läs mer

Internationella Inner Wheel

Internationella Inner Wheel Internationella Inner Wheel Protokoll från förhandlingarna i Tivoli Congress Centre Köpenhamn Danmark Torsdag 7 maj lördag 9 maj Protokollet finns i sin helhet på IIWs hemsida. Sammandrag och översättning:

Läs mer

Protokoll från Inner Wheels 9:e Europamöte 3 6 september 2015

Protokoll från Inner Wheels 9:e Europamöte 3 6 september 2015 Protokoll från Inner Wheels 9:e Europamöte 3 6 september 2015 Protokollet finns i sin helhet på engelska. Översättning i sammandrag av Ingrid Vestin Forsgren Sandviken IWC Fjorton länder var representerade

Läs mer

Det engelska originalet finns på IIWs hemsida. Sammandrag och översättning: Ingrid Vestin Forsgren Sandviken IWC.

Det engelska originalet finns på IIWs hemsida. Sammandrag och översättning: Ingrid Vestin Forsgren Sandviken IWC. International Inner Wheel VU juni 2015 Fjärde mötet med verkställande utskottet på Cresta Court Hotel, Church Street, Altrincham, Cheshire, U.K 23 25 juni 2015 Det engelska originalet finns på IIWs hemsida.

Läs mer

Möte med IIWs verkställande utskott

Möte med IIWs verkställande utskott International Inner Wheel Möte med IIWs verkställande utskott Mottram Hall Hotel and Conference Centre, Mottram St Andrew, Cheshire UK 5-6 oktober 2015 Översättning i sammandrag av Ingrid Vestin Forsgren

Läs mer

Styrelsemöte. Mottram Hall Hotel and Conference Centre, Mottram St Andrew, Cheshire UK 7 9 oktober 2015

Styrelsemöte. Mottram Hall Hotel and Conference Centre, Mottram St Andrew, Cheshire UK 7 9 oktober 2015 International Inner Wheel Styrelsemöte Mottram Hall Hotel and Conference Centre, Mottram St Andrew, Cheshire UK 7 9 oktober 2015 Översättning i sammandrag av Ingrid Vestin Forsgren Sandviken IWC Närvarande

Läs mer

Stadgar och handbok för klubbar

Stadgar och handbok för klubbar Inner Wheel Sverige Stadgar och handbok för klubbar Svenska Inner Wheel Rådet 2010 2011 Innehåll KLUBBSTADGAR... 3 1 Namn... 3 2 Verksamhetsår... 3 3 Styrelse... 3 4 Nominering, val och befattningstid...

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

BD Christine Berggren, Sweden pbd Joke Emmelkamp, The Netherlands

BD Christine Berggren, Sweden pbd Joke Emmelkamp, The Netherlands Översättning av en sammanfattning av Protokoll från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö (diskussionen angående Proposals är översatta i sin helhet) Coordinator Moderator BD Christine Berggren, Sweden

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Stadgar och handbok för distrikt

Stadgar och handbok för distrikt Inner Wheel Sverige Stadgar och handbok för distrikt Stadgar och handbok Svenska Inner Wheel Rådet 10 2011 Innehåll DISTRIKTSSTADGAR... 3 1 Namn... 3 2 Verksamhetsår... 3 3 Styrelse... 3 4 Nominering,

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll från International Inner Wheel styrelsemöte

Protokoll från International Inner Wheel styrelsemöte Protokoll från International Inner Wheel styrelsemöte Sammanställt och översatt av Margareta Wesslau, Nationalrepresentant 2017-2018. Datum: 4-6 oktober 2017 Plats: Motram Hall Hotel and Conference Centre,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 2008-03-01 10:00-16:35 Scandic Hotel, Norrköping Närvarande Svemo Sture Fredell Stig Klemetz Lisbeth Hagman Jörgen Hafström Bertil Bergström Åke Knutsson Olle Bergman

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Artikel I: Namn Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

STADGAR SYNKRETISKA SAMFUNDET FÖR TECHNU

STADGAR SYNKRETISKA SAMFUNDET FÖR TECHNU STADGAR SYNKRETISKA SAMFUNDET FÖR TECHNU 1 ORGANISATION Synkretiska Samfundet för Technu (Samfundet) är ett svenskt trossamfund registrerat hos kammarkollegiet i enlighet med Lag (1998:1593) om trossamfund

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Kommittémöte

Kommittémöte Kommittémöte 2007-04-14 Cafeterian Alleby Mötesdeltagare Agneta Kindholm Anders Gustafsson Ann-Sofie Jonasson Cecilia Adolfsson Gunilla Jonsson Kicki Olsson Kim Strach Nisse Adolfsson Robert Persson Susanne

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer