Protokoll från IIWs styrelsemöte 30 sept. 2 okt Mere Court Hotel and Conference Centre, Mere, Knutsford, Cheshire UK.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från IIWs styrelsemöte 30 sept. 2 okt. 2014 Mere Court Hotel and Conference Centre, Mere, Knutsford, Cheshire UK."

Transkript

1 Protokoll från IIWs styrelsemöte 30 sept. 2 okt Mere Court Hotel and Conference Centre, Mere, Knutsford, Cheshire UK. Sammanfattning och översättning Närvarande: Abha Gupta Charlotte De Vos Kapila Gupta Gunder Lannoy President, ordförande Vice President Skattmästare Konstitutionsordförande Michelle Atkinson Elaine Hathaway Redaktör, mediaansvarig Administratör Board Directors Annelise Andersen Christine Berggren Kathleen Brodrick Nathalie Brun Arlette De Waele Patricia Garcia Letty van Hooff Snel Indira Kandasamy Hannele Karhunen Pamela McConnell Heidi Mueller Ayo Odelana Suzanne Robinson Margaret Whitchurch Frånvarande: Immediate Past President: Gabriella Adami Board Director: Luisa Vinciguerra öppningsanförande President Abha hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade att de alla var där som valda medlemmar av IIWs styrelse och inte som representanter för sitt eget land och därför måste fatta sina beslut ur ett internationellt perspektiv. Vidare påminde hon utskottsmedlemmarna om att alla ärenden som var under behandling var konfidentiella och inte fick diskuteras förrän protokollet tillkännagivits. Hon bad alla att ha Luisa Vinciguerra i tankar och böner medan hon varpå sjukhus. Därefter hölls en tyst minut för dem som avlidit under året IW-medlemmar såväl som offer för naturkatastrofer.

2 PROTOKOLL Protokollet från styrelsemötet på Best Western Hotel and Conference Centre, Terni, Italien, 2 okt. 4 okt godkändes. ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor. KORRESPONDENS Ingen korrespondens fanns. PRESIDENTENS RAPPORT Nigeria Kidnappningen av skolflickorna President Abha berättade att hon fått ett brev från IW Australien angående kidnappningen av de nigerianska flickorna som rört alla. Hon svarade personligen men beklagade att IIW inte kan engagera sig i politiska frågor. Board Director Ayo Odelana från Nigeria var rörd över att medlemmar från hela världen hade visat sitt stöd och meddelade att IW-medlemmarna i Nigeria engagerat sig starkt för att få regeringen att agera. Asteroiden Golding President Abha gratulerade Italien till idén att uppkalla en asteroid efter Margarette Golding, vilken för evigt skulle Light the Path åt Inner Wheel från ovan. Namnet blev officiellt vid en festlighet den 17 juni 2014, och presidenten riktade ett speciellt tack till Inner Wheel Club Torino Europea, Distrikt 204 and Board Director Luisa Vinciguerra som arrangerat det hela. Charters för Distrikt Indien har ansökt om att i efterhand få Distrikt Charters utfärdade, precis som de första distrikten i Österrike, Rumänien och Nepal fått för att högtidlighålla tillfället. Man enades om att distriktcharters skulle kunna utfärdas om alla nödvändiga uppgifter om de klubbar som ingick i distriktet skickades in av Nationalrepresentanten. IIW skulle sedan skapa ett charter och skicka det via e-post för lokal produktion för distriktets annaler. Missbruk av Rotarys logo. IIW hade blivit uppmärksammade på att ett företag i Pakistan använde Rotarys logo på sitt reklammaterial, och verkställande utskottet såg till att Rotary informerades. Rotary skulle följa upp ärendet och verkställande utskottet skulle se till att allt eventuellt missbruk av IIWs logo skulle undersökas. Presidentbesök President Abha hade haft tre hektiska månader. Hon var speciellt glad över mottagandet av temat Light the Path. Många av besöken hon gjort hade ägt rum i Indien. Panerade besök var: Okt Danmark och Australien Nov Indien, Dubai och Nepal Dec District Charter i Nepal Jan Indien och Sri Lanka Feb IW India 60 år, verkställande utskottet i England, Bangladesh med firandet av det nya distriktet 345 samt besök hos D 328

3 Mars nationell konferens i Hanover April två event i New Delhi och GB&I Conference Maj Convention och ev. Italien och Frankrike EKONOMISK RAPPORT Räkenskapsåret som slutar 30 juni 2014 IIWs skattmästare Kapila Gupta presenterade bokslutet för IIWs räkenskapsår som slutade 30 juni 2014 och nämnde att siffrorna för var jämförbara med dem för Hon tackade revisorn John Moss för hans hjälp och råd. Revisorerna Helen Rutter och Martin Chatten hade kontrollerat att posterna i räkenskaperna stämde mot kvittona. Skattmästaren går sedan igenom bokslutet sida för sida Sid. 1 2 Sammanfattning av inkomster och utgifter Inkomster: En liten ökning på grund av en litet tillskott av medlemmar i en del länder men insättningsräntan fortsatte att minska. Utgifter: En liten minskning trots ökade utgifter för hemsidan och reklam vid styrelsemötet i Italien. Överskottet blev 103,714 efter skatt. Publikationskostnaderna var något lägre än trots tryckandet av material till Convention. Hyran hade ökat något. Administrationen hade många rubriker. En del utgifter hade minskat, andra hade ökat jämfört med föregående år, åter andra höll sig inom budgetramen. - Löner mindre än på grund av att det fanns endast en heltidstjänst. - Regalia lite mer än förra året p.g.a. nya emblem åt Board Directors och reparation av President s Jewel. - Möten med verkställande utskottet inom budgetramen - Extension Förra året hade budgeten för extension ökats för besök hos klubbar utan distrikt, Rotary Convention, och IPPs/VPs besök för att bilda nya klubbar. Dessa skulle få egna rubriker , efter rekommendation av revisorn. - GBM överskred budget p.g.a. att det hölls i presidentens hemstad. De flesta Board Directors deltog. - Extension. Skattmästaren skulle återkomma med uppgifter senare. - Kommittén för revidering av konstitutionen arbetar inte längre ingen kostnad - Kommunikation och marknadsföring en post för utgifter beträffande kommunikation hade introducerats föregående år och då hade endast en broschyr tryckts. Innevarande IW-år hade översättningen av broschyrer inletts. - Datorutgifter och hemsida Rubriken inkluderar kostnaden för den nya hemsidan, som utformats av PR-företaget RMS, och överförandet av databasen dit. Kostnaderna finns under rubriken Communication, Marketing & Computers. - Revision och redovisning Sid. 3 4 Balansräkning (se sidan 5 originalet för detaljer) Totala tillgångar minus kortfristiga skulder 1,459,304 Att delas upp mellan:

4 Kontorsutrustning Convention Allmän reserv Sid 5 8 Anmärkningar till bokslutet (se sidan 6 originalet för detaljer) Convention Business Meeting Fund 1 juli ,803 Överföring från reserven 25,000 Resekostnader 7,449 Föredragande: Kapila Gupta Biträdd av: Arlette De Waele Bokslutet antogs Board Director Arlette De Waele tyckte att den allmänna reserven såg stor ut på papperet och undrade om man inte kunde använda en del av den till en fond att använda vid kriser eller olyckor eller något liknande. Skattmästaren svarade att pengarna kanske skulle komma att behövas för framtida utgifter och att man dessutom, enligt konstitutionen, inte kunde använda pengarna till annat än administration. Budget Skattmästaren gick igenom budgeten, som antogs. Föredragande: Kapila Gupta Biträdd av: Margaret Whitchurch Board Director Christine Berggren pekade på den höga kostnaden för styrelsemötet i Italien och undrade ifall det var nödvändigt att öka budgeten vad gäller denna post. Skattmästaren menade att eftersom styrelsemötet skulle äga rum i England, behövde man inte räkna med de ökade kostnader ett styrelsemöte i ett annat land medförde, och att det i detta skede inte krävdes någon ökning i budgeten. Board Director Letty van Hooff Snel menade att styrelsemötena borde hållas i England, såvida det inte fanns speciella omständigheter, eftersom man då kunde hålla kostnaderna nere. Övriga Board Directors höll med. REVISOR Kapila Gupta förklarade att IIW årligen måste utse räkenskapsförare och revisor för nästkommande år. Royce Peeling Green RPG föreslogs att vara räkenskapsförare och revisor för Förslag: Kapila Gupta Biträdd av: Carole Haigh KLUBBAR UTAN DISTRIKT Charlotte De Vos Vice President Board Directors var angelägna att ta kontakt med de klubbar de fått på sin lott. De hade fått en fil med alla klubbar utan distrikt och namnen på de Board Directors som haft ansvaret för dem.

5 Charlotte De Vos förklarade att de kontakter som tagits vid Rotarys Convention i Bangkok 2012 och Lissabon 2013 hade betytt mycket. Hon hade etablerat kontakt en klubb i Marbella som i sin tur lett till en kontakt med en klubb i St. Petersburg. Den klubben fanns inte ens registrerad som non destricted club. Man hade skickat information till berörd Board Director och hoppades på förnyad kontakt. Alla Board Directors utom fyra, som man hopades skulle rapportera under mötet, hade lämnat rapporter. Många rapporter visade på stor aktivitet: man försökte hålla kontakten med mail, brev, fax, telefon Inte alla klubbar hade dock svarat. Vice Presidenten hade gjort en guide över användandet av databasen så att Board Directors kunde känna sig hemmastadda då de själva skulle informera klubbarna utan distrikt. Hon hade även gjort upp en lista över distrikt utan nationalrepresentant eller nationell styrelse (9 st.). I dessa fall ska distrikten skicka in sina protokoll till HQ, vilket har skett endast i ett par fall. Board Directors borde försöka ha kontakt även med dessa. Board Directors redogjorde därefter för hur väl de lyckats etablera kontakt med sina klubbar. Föredragande: Charlotte De Vos Biträdd av: Nathalie Brun EXTENSION - IPP Gabriella Adami I Gabriella Adamis frånvaro lästes hennes rapport upp av Charlotte De Vos, som även föreslog att den skulle godtas. Gabriella Adami menar att extension i dag måste stå i centrum för vår verksamhet och att vi har alla möjligheter att öka vårt medlemsantal genom New generation Clubs och antagandet av Proposal 17. Hon nämner att det nu mer än någonsin är viktigt att kunna ta in kvinnor utan Rotaryanknytning, eftersom man i Rotary uppmanar sina anhöriga att ansluta sig till deras organisation i stället för till Inner Wheel. Vi kan alltså inte längre lita på Rotarys stöd, men vi får för den skull inte förstöra våra relationer med dem. Hon nämner även vikten av att vi behandlar våra nya medlemmar med diskretion och diplomati och ser till att de accepteras av övriga medlemmar och inte blir orsak till ovänskap inom klubben. Vi måste se till att de nya medlemmarna delar våra värderingar och få dem att delta i våra klubbaktiviteter för att slutligen själva vilja åta sig mera ansvarsfulla poster. KOMMUNIKATION Charlotte De Vos började med att tala om det moderna informationssamhället, där nästan alla har tillgång till datorer, ipad, eller smartphones och har till nästan omedelbar tillgång till händelser och bilder från hela världen liksom kontakt med våra närmaste. De senaste två åren har IIWs hemsida uppdaterats och hela tiden förbättrats tack vare de två senaste IIW-presidenterna, Catherine Refabert och Carole Young, med hjälp av Ashnadelle Hilmy/Mortagy, f.d. IIW-redaktör.

6 Vice Presidenten sa att hon mycket väl visste att det hela tiden var viktigt uppdatera hemsidan med de senaste informationstekniska nymodigheterna. Men det viktigaste för vår del var, för närvarande, att lägga in alla nyheter från och all information om klubbar, distrikt och länder och tillhandahålla material som power point-presentationer, broschyrer, träningsmaterial, regler och föreskrifter och konstitutionen. Man måste dock komma ihåg att alla inte är kunniga på datorer eller insatta i det engelska språket och för att förhindra att dessa stängs ute från IIW-världen måste nationalrepresentanten engageras och se till att medlemmar som behärskar språket hjälper till att översätta de dokument som kommer in. Föredragande: Charlotte De Vos Biträdd av: Ayo Odelana FÖRENTA NATIONERNA Vice President Charlotte De Vos Rapporter hade mottagits från: Martine Gayon New York: 5:e sammanträdet med arbetsgruppen om åldrande (30 juli 1 augusti 2014) Globalt väntas antalet äldre stiga till över två miljarder år 2050 och överstiga antalet barn Idag lever 2/3 av världens äldre i u-länder, och 2050 väntas 8 av 10 leva i mindre utvecklade regioner. Arbetsgruppen har identifierat ett antal hinder mot mänskliga rättigheter vad gäller äldre, och diskuterade under mötet: - mänskliga rättigheter och vård - våld och missförhållanden (med fokus på äldre kvinnor och ekonomiska missförhållanden) - vård i livets slutskede - nya rön beträffande möjligheten att stärka äldres rättigheter Maryelle Tourvieille Genève: 26:e sammanträdet i Human Rights Council (10 17 juni 2014) I programmet koncentrerar man sig på främjande och skydd av alla mänskliga rättigheter - ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (t ex reducering av barndödlighet och extrem fattigdom och främjande av rätt till utbildning och fysisk och mental hälsa) - Civila och politiska rättigheter (t ex yttrande-, mötes- och åsiktsfrihet och kvinnornas deltagande i det sociala, kulturella och ekonomiska livet) - Människors och speciella gruppers och individers rättigheter (speciellt kvinnors och barns situation: könsstympning, trafficking, äktenskapstvång, våld mot kvinnor, men även situation för journalister och migranter). Dessutom nämndes många länder där de mänskliga rättigheterna hotades. Ceja Gregor-Hu Wien Ceja Skickade Newsletter 54 om åldrande

7 Ulrike Nemling Wien Före sommaruppehållet gjorde hon revision av vår NGO kommitté beträffande narkotika. Problemet med vår NGO-kommitté är att man, trots att man har medlemmar över hela världen, har ekonomiska svårigheter, eftersom många inte betalar sina avgifter. Man försöker nu etablera en market place, en internationell internetplattform, där NGOs kan visa upp sin expertis och sina projekt och på så sätt skaffa sig sponsorer. FN stöder projektet. Mer information finns på Föredragande: Charlotte De Vos Biträdd av: Heidi Mueller Utnämning av FN-representanter Vice President Charlotte De Vos förklarade att man måste komma med förslag på FNrepresentanter för Det blev: Geneve Christiane Nichole och Maryelle Tourvieille de Labrouhe New York Martine Gayon och Delores Burgess Wien Ceja Gregor-Hu och Dr Ulrike Nemling Föredragande: Charlotte De Vos Biträdd av: Patricia Garcia Konstitutionsordförandens rapport för IIWs styrelsemöte oktober 2013 (följande avsnitt är översatt i sin helhet) Konstitutionsordföranden förklarade att hennes roll varit arbetsam och att hon tillbringat en hel del tid med att besvara frågor. Sedan det första mötet i slutet av juni hade det varit färre frågor att besvara än vanligt, förmodligen på grund av det långa sommaruppehållet i Europa. De flesta frågorna mestadels från nationalrepresentanter och distriktsordföranden gällde nomineringar och röstning. Som påminnelse: Varje distriktkommitté kan nominera en kvalificerad medlem för uppgiften som nationalrepresentant eller internationella uppgifter. Om det finns två kandidater till en post i samma distrikt, måste röstning ske i distriktkommittén. Om ett land har två distrikt eller fler som vart och ett presenterar en kandidat måste val ske i alla klubbar i landet, organiserat av sittande nationalrepresentant (poströstning). Om en medlem nominerad till Board Director måste avsäga sig uppdraget p.g.a. sjukdom, kan distriktkommittéerna presentera en annan kandidat i hennes ställe. I detta fall måste poströstning organiseras av nationalrepresentanten och den nya nomineringen skickas till HQ senast den 30 september. Distriktsordförandena var inte alltid på det klara med antalet röster som klubbarna har vid olika tillfällen. Vad gäller alla distriktsärenden, resolutioner och val av medlemmar till verkställande utskottet, har klubbarna två (2) röster (tre (3) om klubben har mer än 50 medlemmar). Vad gäller val av nationalrepresentant, funktionärer i den nationella styrelsen,

8 medlemmar av det internationella verkställande utskottet eller av internationell redaktör har varje klubb en (1) röst. Undantag gäller för val av Board Directors (16 röster). Sveriges nationella styrelse uttryckte en önskan om att experimentera med färre medlemmar i verkställande utskotten i klubbar och distrikt innan de gjorde förändringar i sina nationella stadgar. Konstitutionsordföranden såg inga hinder för detta. Inner Wheel-klubbarna i GB & Irland, till exempel, hade redan antagit klubbregler där man kan kombinera två funktioner med undantag av rollen som klubbpresident. Hon tillfrågades även om en distriktsordförande kunde fortsätta ett andra år. Ja Standardreglerna för distrikt utan nationell styrelse säger att ordföranden ska nomineras och väljas årligen och inte ska sitta mer än två år i följd (C & H sid 20). Även en klubbpresident kan sitta i två år under speciella omständigheter och med distriktskommitténs godkännande (C & H 2012 sid 15). Vidare råddes man att dela D238, men i själva verket är det ett upplösande, eftersom D238 skulle upphöra att existera och de återstående klubbarna skulle tvingas välja vilket närliggande distrikt de önskade tillhöra. Detta måste beslutas på ett distriktskommittémöte. Inget kan göras utan ett val bland klubbarnas röstande delegater. (översättarens markering) Konstitutionsordföranden hade tillfrågats om transfer av aktiva klubbmedlemmar. Det finns två typer av transfer. Konstitutionen (sid. 5) säger att distriktet under vissa omständigheter kan medge transfer till en annan klubb när en medlem av personliga skäl vill lämna en klubb. Men när en medlem flyttar till en annan stad eller ett annat land behövs inget speciellt arrangemang från hennes klubb eller distrikt för att hon ska överföras till den nya klubben (sid. 30). I detta fall ska sekreteraren och skattmästaren i den gamla klubben kommunicera med sina kollegor i den nya klubben. Under de senaste två veckorna har konstitutionsordföranden tillbringat en hel del tid med att förbereda instruktioner och manus åt Board Directors, som ska tala för och sekundera IIWs styrelses Proposals och Amendments vid Convention 2015 och tala emot andra förslag. Dessutom har hon omformulerat de två Amendments som diskuterades redan i juni och som kommer att läggas fram för styrelsen. Konstitutionsordföranden föreslog att hennes rapport skulle accepteras. Föredragande: Gunder Lannoy Biträdd av: Hannele Karhunen PROPOSALS OCH AMENDMENTS Styrelsen gick igenom varje Proposal och de Amendments som diskuterats redan i juni, så att Board Directors skulle bli på det klara med hur de skulle agera vid Convention då de föreslog, stödde eller talade för eller mot ett förslag. Amendments måste föreslås, diskuteras och röstas om före proposals. President Abha förklarade att förslag som hade liknande innehåll skulle utgå om ett föregående förslag med samma idé hade antagits.

9 KONSTITUTIONSORDFöRANDE Styrelsen hade två nominerade. Vinnare blev Gunder Lannoy från Frankrike och hon utsågs därför till konstitutionsordförande för år Föredragande: Gunder Lannoy Biträdd av: Kapila Gupta Enhälligt vald. VAL AV FöRTROENDEMÄN Dr Brenda Taylor från GB&I and Carole Buchanan från Australien omvaldes som förtroendemän. Föredragande: Margaret Whitchurch Biträdd av: Heidi Mueller VAL AV JURIST Konstitutionsordföranden Gunder Lannoy föreslog att SAS Daniels skulle väljas till jurist för Föredragande: Margaret Gunder Lannoy Biträdd av: Suzanne Robinson REDAKTöR/MEDIA MANAGER Michelle Atkinson Hemsidan Redaktör/Media managern berättade att hon när hon började arbetet med hemsidan hade tillbringat många timmar med att få alla bilder på plats, men att det nu var ordnat. Hon hade även delat in bilder från nyheter och presidentvisiter i olika kategorier, vilket gjorde att de i fortsättningen skulle varar lättare att hitta. Hon förklarade också att hon av samma orsak gjort en del omflyttningar: Tabbar Nyhetssektionen Servicesektionen Historiesektionen Home About Us Who s Who Events Library News Service International IIW and the UN FAQ Contact -News -New Clubs -Non Districted Clubs -Presidential Visits Past President Visits Past President Visits IIW Video Gallery -IIW Gallery -Happier Futures (which explains the Happier Futures concept) -Our Happier Futures Work -Other Service Projects -The first 10 years -Global expansion -The constitution -The Margarette Golding Award -Inner Wheel Day -IIW Presidential Hall of Fame Bibliotekssektionen är orörd. Hon hade ytterligare en del frågor till RMS, som hittills varit mycket hjälpsamma så snart de blivit medvetna om problemen.

10 Statistik Juli 2014 Besök juli 2014 Aug 2014 Besök augusti sessioner Indien (656) 4867 sessioner Indien (908) 2095 besökare UK (397) 3443 besökare UK (532) 58.1% nya Australien (227) 56.77% nya Australien (299) besökare Italien (169) besökare Tyskland (210) 6290 sidor sedda Tyskland (142) sidor sedda Sverige (260) 2.51 min I snitt per Frankrike (102) 3.18 min I snitt per USA (244) session Sverige (81) session NZ (232) 58.22% bounce USA (78) 51.28% bounce Italien (193) rate NZ (62) rate Danmark (153) Filippinerna (58) Frankrike (147) Besökta sidor 1. Home page 2.Meet the President 3.Logos 4.Happier futures 5.Officialdocuments 6.Convention reports 7.Various news articles Trender juli augusti Bounce rate är andelen personer som besöker hemsidan utan att gå vidare. Den minskade från juli till augusti från 58,2% till 51,28% men hon menar att man måste försöka få flera medlemmar att använda mer av den information som finns. De flesta besökarna kommer till hemsidan via sökord, t ex Inner Wheel, men även via Facebook (393), LinkedIn (10) och Twitter (2) Observationer hon gjort angående hemsidan - Få rapporter från vissa delar av världen (t ex USA) - Få nyhetsartiklar från vissa delar av världen (t ex USA, Afrika, Asien) - Få rapporter om våra projekt - Ingen uppdelning av klubbar och distrikt Framtida projekt på hemsidan Hennes mål för de närmaste månaderna är - att få flera medlemmar att besöka hemsidan - att minska bounce rate - att öka uppladdningshastigheten - att öka antalet länder som bidrar med material - att inkludera en uppdelning av klubbar och distrikt i International section Sociala medier Facebook Antalet likes ökade från 1522 till 1639 mellan i juli och 14 september Nästan hälften (45 %) av besökarna är mellan 45 och 64 år och de flesta kommer från Indien (375), Italien (126), Egypten (70). Sverige kommer på tolfte plats med 41 besök (se hela tabellen s. 19 i originalet). Hon förklarade att hon använt ett program som heter Likealiser för att analysera Facebooksidan och hade en del rekommendationer att komma med: - Svara kvickt på frågor och skriv själv frågor - Skriv kortare inlägg (ger oftare respons) och skriv något varje dag

11 Analysen av Facebooksidan gav en positiv bild av användandet (se resultatet s.19 i originalet) Framtida planer för Facebook Redaktören syftar till att öka användningen av Facebook genom att följa klubbars och länders facebooksidor och ta kontakt så snart hon upptäckte något intressant och då be att man skickade in intressant material. Andra sociala medier LInkedIn och Twitter skulle analyseras senare. Instagram Redaktören hade öppnat ett instagramkonto i juni. Hon hade lagt ut en del bilder och hade för avsikt att arbeta vidare på att få det att fungera. När allt var klart skulle hon meddela på Facebook att vi har ett Instagramkonto. Hon hade en känsla av att detta var något som kunde intressera de yngre medlemmarna. Vad hade hon annars gjort sedan juli 2014 Hon hade skickat till alla styrelsemedlemmar och nationalrepresentanter med en guide som redogör för hur man publicerar dokument på hemsidan. Vidare hade hon fått en del artiklar genom Elaine, men hon hade varit tvungen att kontakta avsändarna för att få bifogade bilder i rätt format (Jpeg). Hon hade tyckt om sitt arbete hittills, även om det varit tidskrävande, och hon kände att hon hade kontroll över vad som för närvarande fanns på hemsidan. Styrelsen var mycket tacksam för allt hängivet arbete hon lagt ned på hemsidan och på att få organisationen att ta ett steg in i den moderna världen. Föredragande: Annelise Andersen Biträdd av: Carole Haigh CONVENTION 2015 President Abha förklarade att LCC arbetade hårt med Convention Hon gick igenom schemat för Board Directors och föreslog att de skulle bära nationaldräkt under delar av Convention. Board Directors talade om att alla länder inte hade nationaldräkter och hon föreslog då strikt klädsel för business sessions, formell klädsel/högtidsklädsel för galamiddagen och kanske nationsfärger i stället för nationaldräkt vid inlednings- och avslutningsceremonierna. Symposium Vice presidenten förklarade att seminariesektionen vid Convention 2015 skulle hållas som symposium. 1. Vision 2024 Centenary Year 2. Epitome of Strength Women (epitome uttal i pitami ungefär = symbol för) 3. Inner Wheel Towards Greener Planet. Obligatoriskt för Board Directors att närvara men förmodligen inte som talare, eftersom President Abha vill ge andra deltagare den möjligheten.

12 INTERNATIONELLT SOCIALT PROJEKT Ramverket för internationellt socialt projekt diskuterades. Titeln kommer att tillkännages vid Convention OFFICIELL PROXY VOTE HOLDER Den officiell proxy vote holdern är presidenten vid föregående Convention om hon är närvarande. Om hon inte är närvarande kan vilken annan president som är registrerad utses. ADMINISTRATORN Administratorn informerade Board Directors om registrering till Convention och informationsformulär gjordes klara. NATIONALREPRESENTANTERNAS RAPPORT Rapporterna från nationalrepresentanterna lästes upp och kommenterades. Man menade att nationalrepresentanterna måste följa föreskrivna mallar och antal ord i sina rapporter. Board Directors tittade på de kriterier som använts för att analysera data och menade att det vore bättre och enklare att sammanställa Volonteer hours (volontärtimmar) än number of beneficiaries (antalet stödmottagare). De var medvetna om svårigheten att uppskatta storleken av insamlade medel och att många klubbar i GB&I vägrade uppge hur mycket de givit till välgörenhet. Man föreslog att antalet inviterade kvinnor enligt Proposal 17 skulle kollationeras. Man föreslog att en Board Director som tjänstgjorde ett andra år skulle göra en sammanställning av alla Nationalrepresentanternas rapporter. Föredragande: Kathleen Brodrick Biträdd av: Pam McConnell öppet FORUM Board Directors diskuterade många frågor. övriga FRÅGOR Coffee Table Book President Abha hade föreslagit att man skulle producera en Coffee Table Book att delas ut som gåva vid Convention för att celebrera Inner Wheel och hon hade fått en offert på 4,000 för hundra böcker ( 40 per bok). Board Directors och IIW Editor/Media Manager ansåg att tiden för ett sådant projekt var alldeles för kort och föreslog att boken skulle ges ut till hundraårsjubileet 2024 i stället. President Abha höll med. Valresultat Man undrade varför IIWs valresultatsiffror inte publicerades. Administratorn förklarade att verkställande utskottet tidigare ansett att man inte velat såra de utkonkurrerade. Board

13 Directors ansåg att resultaten borde publiceras precis som man vanligtvis gör i andra sammanhang. Man enades om att alla nominerade skulle få det kompletta resultatet från sitt val. Föredragande: Letty van Hoof Snel Biträdd av: Indira Kandasamy AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR Presidenten tackade de närvarande för deras deltagande och det arbete de lagt ned och såg fram mot att träffa Board Directors igen i Köpenhamn. Hon bad dem som IW-ambassadörer att hjälpa till att göra Convention fantastisk och anspelade på årets motto light the path och sa att gatljusen inte gör vägen kortare men ljusare och genom att lysa upp vägen skulle alla få visionen att se och handla. TACK Vice President Charlotte De Vos tackade President Abha Gupta för att ha lett sammanträdet med precision och respekt för allas åsikter och såg fram mot att träffa styrelsen igen om några månader. Board Director Suzanne tackade Presidenten och utskottets medlemmar, och alla Board Directors hyllade presidenten för ett väl genomfört möte med stående ovation. President... Datum... Sammanfattning och översättning: Ingrid Vestin Forsgren, Sandviken Inner Wheel

Närvarande: Abha Gupta President, ordförande Charlotte De Vos Vice president Gabriella Adami Past president

Närvarande: Abha Gupta President, ordförande Charlotte De Vos Vice president Gabriella Adami Past president Översättning av Protokoll från det andra mötet med verkställande utskottet på Cresta Court Hotel, Church Street, Altrincham, Cheshire, U.K, fre 26 lör 27 september 2014 Observera det markerade avsnittet

Läs mer

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4)

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Förslag diskussion Förslag framlagda av IIWs styrelse MOTION 1 Ingen

Läs mer

Protokoll från Inner Wheels 9:e Europamöte 3 6 september 2015

Protokoll från Inner Wheels 9:e Europamöte 3 6 september 2015 Protokoll från Inner Wheels 9:e Europamöte 3 6 september 2015 Protokollet finns i sin helhet på engelska. Översättning i sammandrag av Ingrid Vestin Forsgren Sandviken IWC Fjorton länder var representerade

Läs mer

Det engelska originalet finns på IIWs hemsida. Sammandrag och översättning: Ingrid Vestin Forsgren Sandviken IWC.

Det engelska originalet finns på IIWs hemsida. Sammandrag och översättning: Ingrid Vestin Forsgren Sandviken IWC. International Inner Wheel VU juni 2015 Fjärde mötet med verkställande utskottet på Cresta Court Hotel, Church Street, Altrincham, Cheshire, U.K 23 25 juni 2015 Det engelska originalet finns på IIWs hemsida.

Läs mer

BD Christine Berggren, Sweden pbd Joke Emmelkamp, The Netherlands

BD Christine Berggren, Sweden pbd Joke Emmelkamp, The Netherlands Översättning av en sammanfattning av Protokoll från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö (diskussionen angående Proposals är översatta i sin helhet) Coordinator Moderator BD Christine Berggren, Sweden

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

STADGAR för SWEA MALLORCA SWEDISH WOMEN S EDUCATIONAL ASSOCIATION INTERNATIONAL

STADGAR för SWEA MALLORCA SWEDISH WOMEN S EDUCATIONAL ASSOCIATION INTERNATIONAL 1 STADGAR för SWEA MALLORCA SWEDISH WOMEN S EDUCATIONAL ASSOCIATION INTERNATIONAL FÖRENINGENS STADGAR OCH ÄNDAMÅL 1. Föreningen skall ha följande namn: Swedish Women s Educational Association/SWEA MALLORCA

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

WHEEL INNER DANMARK. Rapport. International Inner Wheel. Nordic Meeting, Danmark 13 september 2014

WHEEL INNER DANMARK. Rapport. International Inner Wheel. Nordic Meeting, Danmark 13 september 2014 Rapport Nordic Meeting, Danmark 13 september 2014 1/ Mötets öppnande NR Lene Krüger Schade (LKS) välkomnade de Nordiska deltagarna till det Nordiska Mötet 2014. Lene såg fram mot mötet och att nu få träffa

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

BÅSTADS TRÄFFEN STADGAR

BÅSTADS TRÄFFEN STADGAR BÅSTADS TRÄFFEN STADGAR BÅSTADSTRÄFFENS STADGAR 2015-05-02 En lokal intressegrupp i Transföreningen FPES i Båstad. Föreningen bildades den 1 Maj 2010. som en enskild förening och upptagen som en lokal

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter

Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter STADGAR Ursprungligen antagna 1989-03-17 Ändringar antagna 1999-05-25, # 6 Ändringar antagna 2002-09-09, # 6 Ändringar antagna 2004-05-25, # 2 och 5 Ändringar

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK.

1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK. Stadgar för Uppsala Kattklubb 1 Benämning tillhörighet och syfte 1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK.

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42. 24 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42. 24 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42 Närvarande: Morgan Thorell, ordförande Magnus Lindström Jennifer Hofsö Kicki Kindstrand Birgitta Staflund Wiberg Charlotta Hjerpe

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend 2013-01-17 ÖREBRO IWC D 234 International Inner Wheel Sweden Månadsbrev 7-8 Verksamhetsåret 2012-2013 Årets tema: Be A Friend President: Margareta Worge Sekreterare: Lisbeth Wiker God fortsättning på det

Läs mer