Hotel Vittoria bjuder en ìnredningsarkitektur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotel Vittoria bjuder en ìnredningsarkitektur"

Transkript

1

2

3 Hotel Vittoria bjuder en ìnredningsarkitektur som vagar utmana de gangse designparadigmen, samtidigt som Florens alla renassansskatter far ett bidrag fran var egen tid. Fabio Novembre fortsatter ali ga sin egen vag i jakt pa en egen estetik. interior 91

4

5 UNA Hotel Vittoria, Florens " TEXT: LEO GULLBRING, PORTRATTFOTO: LEO GULLBRING, FoTo: ALBERTO FERRERO En gang bodde jag pa cisterciensermunkarl:las klos- ter Certosa di Firenze, i Galuzzo strax soder om Florens. Jag kande en munk dar, s~ jag fick I~na ~n egen celi. Lite pinsamt dock att vicepriorn var boria under min sejour, istallet till kvarteret San Frediano, belaget langs med. Arnd,'en bit bottom({j'n resi av den gamla stadsmuren. Sm~affarer. Tobak. Kemtvatt. Handikappsaccessoarer. Bilar parkerade halwags~pp p~ trottoaren. Ett klocktor~ p~ resa med n~gon kvinna ryktades del. Min mor hade skymtar p~ avst~nd, men del ar inte Giottos kampanil. m~nga ~r tidigare studerat Dante vid n~gon akademi i den gamla renassanshuvudstaden, och blivit kar i stad- aren p~ hotellet, men del var inte hennes fel att han blev byggnadskontoret medgivit. Men som ofta i Florens liggmunk. Han gick i kloster nar han varlite drygt trettio ~r efter en omvalvande livskris.. Egentligen ar del ren tur att jag hittar till del fyrstjarniga UNA Hotel Vittoria, n~gon ordentlig skylt har inte stads- er skatterna gomda. Och redan in p~ forg~rden infinner sig en annan sremning. Det ar Han ville bortfr~n alli. Men var- n~got med de Ijusa materialen, dagen inom 1300-talsklostrets --c::: del myckna Ijuset och de rena, murar var inte s~ enkel. De -Inte ett hote/~ utan en arkitektonisk latta ytorna som bryter mot en aldre munkarna bevakade sina beratte/se somberor var/dens rare/se stad tyngd av sin historia. revir, de hade ju bott dar sedan....' Entrén ar n~got i sarklass de blev bortlamnade som famil- narvaro och franvaro, Inte//ektets med sin boljande mosaik av lov jens overflodiga avkommor vid nomader; vi/andesomen fage/ pa en och blommor. Allt annat an slentio-tolv~rs~ldern. Mors van gick. t... b tt t trianmodernistisk internationell.gren till en psykolog. Fick en katt. hotellarkitektur. In till vanster lig- JUS Innan upp ro e Han behovde ju sallskap. Fabio Novem~~~ ger baren och Fabio Novembres Veckorna jag tillbringade dar sparkade alla p~ katten. Men del var en katta. Nar jag ~tervande m~nga ~r senare var del katter overallt. Klosterlivet var inte riktigt vad jag forvantat mig. Respekten, hierarkierna, bonerna, ali gudfruktighet fanns nog dar. Men m~ltiderna vid de I~nga enkla traborden ackompanjerades av rapar, skamt och annat. En del mun- kar satt upp seni och s~g p~ leve. Min van visade mig konstverk i sig. Eller snarare en scen. FOljsamma zig-zagsina bocker i svartkonst. Men kanske var paradiset p~ former skapar rum i rum. Ett djupt badkar i sten. Hyperjorden just s~, lite Swedenborgskt, man satter sig inte till doms aver medmanniskors karlek. Mestadels studerade jag inne i sta'n, men n~gon g~ng hjalpte jag till med lik- ortappning och deltog i n~gon bonestund inne i del lilla kapellet. Morkt och lite murrigt, och s~ ett entonigt rab- kan komma. Samtidigt ar del moderna samhallets teknoblande. Men detta var vai and~ religionens karna. Under logi en given ingrediens, med Wdlos Internetuppkoppmina hander som vilade p~ korstolens armstod kande jag n~got mjukt valformat bekant. Vid narmare efterforskning visade del sig vara perfekt formade kvinnobrost, forfar- digat av n~gon snickarmunk far lange sedano Som en frestelse att motsta, eller som annu en katolsk eftergift till tidigare religioner? Jag undrade vad de kunde ha att gripa tag under bonen borta i nunneklostret. Men del var inte kapellet som fick Le Corbusier att ocks~ han falla far la Certosa. Det var nog munkcellerna, tv~ rum, och s~ en lika star volym som tradg~rd. Nar jag nu ~tervander m~nga ~r senare beger jag mig spirafformade sittmobel And ar halvfull med gaster. Inbjudande, men del f~r vanta, jag ar trott efter resan och tar hissen upp till mitt rum. Och jag moter en korridor full av dorr- karmar i guld, varje dorrblad ett portriitt av en toskansk aristokrat. Det ar nastan som att befinna s!g p~ gli Uffizi nar konsthistorien konfronterar ens egen persons och samtids pòvra kladsel och uttryck. Rummet ar ett litet realistiska vaggm~lningar. Med Iysdioder punkterade speglar som fordjupar perspektivet. Inredning ar reni cineastisk i alla dessa overlagringar och uppn~dda djup. Och s~ fjarran modernismens narrativt fattiga miljoer man ling och plasmaskarmar. Och denna blandning av del metafysiska och del modernistiska ar ~terigen ett uttryck far den italienska designen och arkitekturens oforlosta forh~liande till modernismen, som varken awisar den eller omfamnar den, utan isrellet problematiserar och srendigt omformulerar den. Fabio befinner sig samma klass som Andrée Putman nar han ger sig i kast med en rummets intima scenografi. Och an mer an hos henne handlar har hotellinredning om aventyr, av att bege sig bort n~gon annans~ans.. Vad Fabio viii uppn~ ar en paesi som form~r, om inte forfora,~ /04 nordisk interior 93

6 sa atminstone overraska med nagot annorlunda, och som ocksa vagar mata sig med den renassansens kultur man besoker just i Florens. Samtidigt Men vad far en hotellkedja som UNA att satsa pa en udda rebell som Fabio? Marknadschef Daniele Giovenali forklarar att aven om man har manga tar han inte ut svangarna far langt, -UNA Hotel Vittoria hotell i andra historiska stader sa ar inredning blir aldrig overdriven och Florens en alldeles sarskilt utmaning.forcerad, inte far mycket freak-out, ar byggt I del Florens Som Man ville gara nagot overraskande, som inte alltfor laid-back, utan farg, Ijus ar konstens vagga, i tanken skulle ge gasterna nya kanslointryck. och form samspelar till en slags tt k k" Men om UNA Hotels & Resorts viii vaga a man an anna energigivande atmosfar. dei annorlunda, hade man aldrig trott alt Morgonen darpa gar jag ner till reniissansstadens genius foci dei skulle bli sa pass speciellt. Nagon frukostrummet. Och aven dei ar i detta viilkomnande hus, tvekan blev dei dock aldrig tal cm, Fabio annorlunda. Ett stort slingrande ~,J kn.besitter en alldeles sarskild karisma som b d ' I 'Il k A I.ful/t av bddemouern te ik..a or, specla ti ver at av ta ler ar svdr a tt emo ts td. A van Lieshout. Alla sitter tillsam- och god mal. Med sitt langa har och skagg ser Fabio mans, precis som i klostret. Inner- sjalv ut som en renassansarkitekt. Och taket nerdraget i form av en Ijus- Fabio Novembre anda inte. Che Guevara-kepsen med skulptur som foljer bordet. Vid kryper mosaiken upp fran golvet och omfam- seno De hoga laderstovlarna. Och sa ringen med dodsnar de hoga vaggfasta borden. Synd bara att har star och skriker med nyheter och Mtv hela tiden. roda stjarnan pa plats. De smala jean-yaggarna kallen. Bland sina forebilder valjer han triti mellanskarmar Leonardo da Vinci, Verner Panton, Joe Colombo, 94 nordisk interior 1/04

7

8 Federico Fellini. bara far att namna nàgra. Och vissi ar ha.n "najd med sitt ~rk.:aven om han saknar entrén SOffi stadsarkitekten vagrar lata honom bygga i en stad SOffi har svart att vara mer ~n ett museum far brittiska och amerikanska kulturturister. Han havdar att hotell ar inredningsarkitekturens nya frontlinje. inte minst med var tids nomadiska levnadssatt. Men risken ar att dei bara blir dei internationellt utslatade. dessa abstrakta non-places SOffi inget sager om var "VaI til/tagna sangal; man befinner sig eller..ar pa vago Han viii P'asmaskiirmar -, so " ka p Ia t sens sja. "' 1 och tradl6s dess genius loci, far Internetuppkoppling Br att ge en smak av platsens historia och sjalvklarheter'~ kulturs. Och i Florens kan man ga i timme efter timme. dag efter dag. vecka efter vecka. fran gli Uffizi. till Bargello. till Santa Croce. till LAccademia och beundra den italienska konsthistoriens masterverk. Sextio procent av varldens kulturarv lar finns i Italien. och halften darav i Florens. Men utanfar museer. kyrkor och kapell ardet var tid SOffi galler. Bilar. avgas. konsumism. Renassansens mecenater ar ett minne blott i en tid av ohejdad individualism. UNA Hotel Vittoria blir daremot ett bidrag fran var egen tid. SOffi tar tasta pa Florens SOffi kulturstad och matesplats. och inte SOffi museum. Senare om kvallen slar jag migner i baren. Om detta nu verkligen ar en plats far att smida intriger av gamma dignitet SOffi de mot familjen Medici eller predikaren Savanorola ma vara osagt. Men av var tids mediata krigsherrar. SOffi anvander farlegade partier SOffi trampoliner far sina hartag. passar baren ypperligt. bade Tony Blair och Silvio Berlusconi tarde trivas. Och detta med att man sitter rygg mot rygg. tjuvlyssnar. vander sig om och platsligi har fati en ny bekantskap. ar gamma sociala gemenskap SOffi i frukostrummet. Och dei ar nàgot underligt med den samtida designens upptagenhet av form far formens skull. Form SOffi ska rundas till. mjukas upp. stramlinjeformas. fanga Ijuset. fanga rarelsen. passa handen. ryqgen. kroppen. Och lika ofta SOffi rarelsen. och den nya matematiken ar dei naturens organiska former SOffi ar utgangspunkt. Men vad ar form egentligen? Skild fran innehaliet lever den sitt eget liv. men dei ar sallan nog. Fabio har redan tva backer bakom sig dar han uttryckinterior 1/04

9 UNA Hotel Vìttoria, Florens er sin designfilosofi. och utlovar en till inom kort. Han viii nagot mer an bara form och dei omedelbart forforande. Det magie finnas en grundtanke. en ~vsikt. en vision bakom den paesi man viii skapa. Ar dei en politisk dimension han saknar? Eller moralisk? Kanske. Och anda inte. Det sextiotal han garna refererar till SOffi sin stora inspiration har gatt fran dei kollektiva till privata. och till en helt annan mangfald. Och han har tatjit dei till sig. Han havdar bestamt alt idag ar var och ens sto re utmaning personlig. Nog later dei SOffi existentialisten Sartre: vi ar domda alt bara var egen frihet alt smndigt uppfinna vara liv? Egentligen handlar dei om alt ateruppmcka manniskan i ett sokande efter en jamvikt mellan dei tysiska och dei metatysiska. mellan fornuft och tra. mellan realism och myt. Just dar aterkommer ocksa bilden fran korstolen i la Certosa SOffi en bild av en katolicism SOffi aldrig helt kunde lamna sina hedniska rotter. och dar ffirg och form ofta talade ett annat sprak an sjalva innehallet. Det ar en given referens far manga italienska formgivare. men nar Fabio sjalv lagger ut texten om sin syn pa formo aterkommer hela tiden hans syn pa arkitekturen SOffi ett utforskande av kvinnokroppen. med kvinnan SOffi den ultimata inspirationen. For honom ar kvinnan ett mysterium. och vad arkitektur handlar om ar alt ge Big i kast med alt utforska dei okanda. Och hans rum forhaller Big till kroppen. till dei sinnligt taktila. och later arkitekturens tredimensionalitet sta emot en alltmer tvadimensionell varld dar dei visuellt bildmassiga dominerar aver vara andra sinnen. Jag kan inte annat an uppskatta Fabios otvungna och generosa overtygelse om alt man ska bjuda pa Big sjalv om man viii fa nagot ut av varlden. Hans retorik ar daremot inte oumbarlig far alt fullkomna hans objekt. utan han ar oerhort noggrann i sitt arbete. Och har finns en konsekvens SOffi imponerar. Kanske ar just detta hans filosofi: en manniskokarlek. alt kunna ge till sin nasta. till sin medmanniska. Det ar sa vi forandrar varlden. I dei lilla. Och anda i dei stora. Samtidigt ar hans dekorativa. pa gransen till dei romantiska stil inte oproblematisk. Men aven om Fabio alluderar till renassansens narrativa konst. dar varie bild ar en allegori aver sin egen tids politiska intriger och skeenden. valjer han en annan vago Ismllet far alt riskera bli overtydlig skapar han en rikedom i uttrycket. i en egen varld dar upplevelsen inte ar given pa forhand. utan skapas i motel mellan individ och arkitektur... En korridor fui! av dorrkarmar i guido varie dorrblad ett portratt av en toskansk aristokrat. 1/04 nordisk interior 97

10 fl~_rj_q ~c_o_~~_mr!_~ 9_~_~_l_g Q_P'-Q_~_t_r_ )_t_-~_t_- Av: LEO GULLBRING Fabio Novembre har gjort en kometkarriar i den italienska designvarlden. Men det marks 1<nappt pa honom. Och inte heller pa hans verk. Han vagrar anpassa sig till nagon internationellt gangbar stil, istallet farsaker han i projekt efter projekt utveckla sin egen hagst personligaestetik. Farsta uppdraget var ett showroom i klong Kongfar modeskaperskan Anna Molinari, en bestallning s'1mgjorde att han avbrat filmstudierna i New York och gav honom insikten att hans cineastiska idéer kunde farverkligas inom arkitekturen. Bland de andra verken marks restaurang Shu i Milano med sin grantonat fluoresce-rende inredning. Rekvisitan tycks SOffi hamtad fran justfilmens varld: lampor i form av exponerade elektronikkretsar; tunga sammetsgardiner under ett tak uppburet av enorma armar i guido I samma stad finns ocksa nattklubben Atlantique med dess enorma fiberoptiklampa aver baren, och dar den smaborgerliga miljan utmanas av en catwalk med Mad Max-inspirerade androider far-fardigade av skrot. Far att inte tala om nattklubben Divina dar han placerade en kopia av Courbets 'I.:origine du Monde' aver bardisken. Ett showroom i baljande mosaik far Tardini i SoHo pa Manhattan har daremot demolerats, men han har tagit igen farlusten med tre showroomsfar Bisazza, far vilka han ocksa ar konstnarlig ledare. UNA Hotel Vittoria ar hans andra hotell efter Hotel Li Cuncheddi pa Sardinien. Ytterligare tva ar under projek-tering. -Alla ar upptagna av formo Till vad nytta? Se pa alla unga formgivare angslan SOffi arbetar med att runda till formerna,trots att det inte ar deras egen paesi. Det finns en sadan aver att inte hanga med sin egen tid, att vara moderno Det blir forcerat och andfatt. Jag arbeta bortom alla trender. Vad SOffi alltfar ofta saknas ar en helhetssyn, att du har en vision bakom dig, teorier, drammar. Det racker inte med formo Vi arbetar med att skapa paesi, och da racker inte bara formo Du gor bade designobjekt och inredningar. Vad ar skillnaden? -,- Far mig ar processen bakom en m6bel samma som nar man skriver en lat. Jag alskar m6bler. och allt f6ds ur den har stora karleken f6r tingens f6rhaliande till kroppen. Men det racker inte med bara en idé. det kravs en tanke bakom, att du har din egen estetik. -Arkitekturen ar tredimensionalitetens ultimata utma- ning och forsvar i en varld SOffi h~lier p~ att bli helt tv~dimensionell. I en alltmer dematerialiserad varld ar det vi arkitekter SOffi f~r oss att komma ih~g att vi ar gjorda av kott och blod, att det ar genom v~!a kroppar vi skapar livet och upplever varlden. -Jag har den har form~gan att tanka i rumsligheter. Nar jag tanker p~ ett stalle, s~ ser jag det redan fardigt i alla detaljer. Mitt storsta arbete ar inte att finna tram till en idé, utan att kommunicera min vision till andra. till klienterna. till snickarna, till alla SOffi ar inblandade. Manga av dina verk inte bara kommenterar utan upplevs ocksa som konstverk. Men du havdar alt designyrket ar nagot helt annat. Vad ar skillnaden mellan alt vara konstnar och designer? -Jamfar med fotboll. Konstnaren har nummer 10. medan designern har nummer 6. Konstnaren kan spela aver hela planen. Har du nummer 6 sa magie du organisera farsvaret. halla din plats. Num"mer 10 ar nastan helt trio medan designern artvungen attinga kompromisser... Sà vad ar dà design? -Design ar kommunikation! 98 nordisk interior 1/04

11 Men del finns en konstnarlig dimension i ditt arbete...? -Du kallar det konstnarligt. Jag kallar det paesi. Vi glommer jamt bort det ordet. men det ar nagot som ar oumbarligt har i livet. Och om det ar nagot jag saknar. i manga olika professioner. sa ar det auktoritativa manniskor. att vaga sta far det man gor. och att gara det bra. Man maste vaga bjuda pa sig sjalv. Det har med att alltid soka mi n- sta gemensamma namnare gor mig forbannad. att aldrig vaga gara nagot annorlunda. Det som fascinerar manniskor ar ju det som ar originellt: en tydlig signatur. Ju mer personlig en stark personlighet. du aro nar du sarskadar ditt eget liv. desto mer universellt ar ditt budskap. Nar jag ser pc:. dina verk kan jag se en reni existentiell nyfikenhet pc:. vad som ar meningen med livet, universum, allting, samtidigt undrar jag om del inte finns en risk for ett romantiserande i din estetik? -Jag ar inte radd far romantik. Daremot far banalitet. dumhet och egoismo Var och en gar sin tolkning. Jag viii vara som Che Guevara, men miti vapen Br sk6nheten. Ar del nagot projekt du angrar, eller som du tycker du skulle ha kunnat gara battre? -Jag har aldrig àngrat nàgot. jag ser aldrig i backspegeln och sager att jag kunnat gara det annorlunda eller battre. Jag ser alltid framàt! Men man ska vara noga med vad man onskar. Gor man sig en snabb karriar ar det latt att bygga sig sjalv ett fangelse. Du har fortfarande nagra ar kvar tills du fyller fyrtio och du har Iyckats gara dig ett namn bland alla dessa gamlingar som fortfarande dominerar italiensk designo Hur kanns del alt vara utsedd ti" underbarn? -Det ar bara dumheter. Jag ar ingen pojkspoling. Aldern har ingen betydelse. utan vad du gar. och du ar i stiindig kontakt med din samtids kultur. Jag ar 37 aro Ettore Sottsass ar snart 90. Jag har femtio ar att fylla med mening. Varf6r lata sig stressas? Vi springer inga hundrameterslopp. Det handlar om Maraton....

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail.

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail. sid. 1 Gatan är en plats som ger möjlighet för många perspektiv och infallsvinklar. Där gränser mellan fin- och fulkultur bryts ner och där olika människoöden samspelar. Gata Magazine vill skrapa bort

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

URSPRUNGLIG KÄRLEK. av Sandra Merimo. Pjäsen har tidigare getts ut i boken "Tre pjäser av Sandra Merimo 1997-98", med numret: ISBN 91-630-7313-7

URSPRUNGLIG KÄRLEK. av Sandra Merimo. Pjäsen har tidigare getts ut i boken Tre pjäser av Sandra Merimo 1997-98, med numret: ISBN 91-630-7313-7 URSPRUNGLIG KÄRLEK av Sandra Merimo Ursprunglig kärlek Copyright 1998 Sandra Merimo Pjäsen har tidigare getts ut i boken "Tre pjäser av Sandra Merimo 1997-98", med numret: ISBN 91-630-7313-7 Alla slags

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Rond Nummer. 2. Av: Sara Jussi. Personer: Johanna Maria

Rond Nummer. 2. Av: Sara Jussi. Personer: Johanna Maria Rond Nummer. 2 Av: Sara Jussi Personer: Interiör: Ett hem, kväll. En kvinna fixar i ordning ett middagsbord, ser på klockan, ser sig själv i spegeln, ställer fram vin och vinglas, städar lite. Det knackar

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T Alla borde prova på det Man måste vara ödmjuk Man växer som människa Man lär känna sig själv 1 Foto: Walter Hirsch Carina har jobbat

Läs mer

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss!

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss! HÖSTEN 011 Njut av stunden! I höst fokuserar vi på livskonstnärskap och ljus och kärlek. Spännande produktkit för din utveckling och kursverksamhet, sid 4 Smyckesserien Ljus och kärlek, sid 38 Vår version

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

Lappar 2011 Clas Olson E-bok ISBN 978-91-7477-056-8 Pupill förlag

Lappar 2011 Clas Olson E-bok ISBN 978-91-7477-056-8 Pupill förlag Lappar 2011 Clas Olson E-bok ISBN 978-91-7477-056-8 Pupill förlag En hel regnbåge av smärta pulserade genom Anders skalle den morgonen. Han vägrade att öppna ögonen på vad som nog var fem minuter, men

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

22 SIDRUBBE SIDRUBBE 23 HÄGG. TEXT Atti Soenarso. FOTO Sara Appelgren. MEETINGS INTERNATIONAL No. 42 2011 2011 No. 42 MEETINGS INTERNATIONAL

22 SIDRUBBE SIDRUBBE 23 HÄGG. TEXT Atti Soenarso. FOTO Sara Appelgren. MEETINGS INTERNATIONAL No. 42 2011 2011 No. 42 MEETINGS INTERNATIONAL 22 SIDRUBBE SIDRUBBE 23 M HÄGG TEXT Atti Soenarso FOTO Sara Appelgren 24 SIDRUBBE KREATIV ORDNING 25 Från tankekaos till kreativ ordning Jag bröt foten på ljusrepetitionen före premiären till vår stora

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer