Hotel Vittoria bjuder en ìnredningsarkitektur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotel Vittoria bjuder en ìnredningsarkitektur"

Transkript

1

2

3 Hotel Vittoria bjuder en ìnredningsarkitektur som vagar utmana de gangse designparadigmen, samtidigt som Florens alla renassansskatter far ett bidrag fran var egen tid. Fabio Novembre fortsatter ali ga sin egen vag i jakt pa en egen estetik. interior 91

4

5 UNA Hotel Vittoria, Florens " TEXT: LEO GULLBRING, PORTRATTFOTO: LEO GULLBRING, FoTo: ALBERTO FERRERO En gang bodde jag pa cisterciensermunkarl:las klos- ter Certosa di Firenze, i Galuzzo strax soder om Florens. Jag kande en munk dar, s~ jag fick I~na ~n egen celi. Lite pinsamt dock att vicepriorn var boria under min sejour, istallet till kvarteret San Frediano, belaget langs med. Arnd,'en bit bottom({j'n resi av den gamla stadsmuren. Sm~affarer. Tobak. Kemtvatt. Handikappsaccessoarer. Bilar parkerade halwags~pp p~ trottoaren. Ett klocktor~ p~ resa med n~gon kvinna ryktades del. Min mor hade skymtar p~ avst~nd, men del ar inte Giottos kampanil. m~nga ~r tidigare studerat Dante vid n~gon akademi i den gamla renassanshuvudstaden, och blivit kar i stad- aren p~ hotellet, men del var inte hennes fel att han blev byggnadskontoret medgivit. Men som ofta i Florens liggmunk. Han gick i kloster nar han varlite drygt trettio ~r efter en omvalvande livskris.. Egentligen ar del ren tur att jag hittar till del fyrstjarniga UNA Hotel Vittoria, n~gon ordentlig skylt har inte stads- er skatterna gomda. Och redan in p~ forg~rden infinner sig en annan sremning. Det ar Han ville bortfr~n alli. Men var- n~got med de Ijusa materialen, dagen inom 1300-talsklostrets --c::: del myckna Ijuset och de rena, murar var inte s~ enkel. De -Inte ett hote/~ utan en arkitektonisk latta ytorna som bryter mot en aldre munkarna bevakade sina beratte/se somberor var/dens rare/se stad tyngd av sin historia. revir, de hade ju bott dar sedan....' Entrén ar n~got i sarklass de blev bortlamnade som famil- narvaro och franvaro, Inte//ektets med sin boljande mosaik av lov jens overflodiga avkommor vid nomader; vi/andesomen fage/ pa en och blommor. Allt annat an slentio-tolv~rs~ldern. Mors van gick. t... b tt t trianmodernistisk internationell.gren till en psykolog. Fick en katt. hotellarkitektur. In till vanster lig- JUS Innan upp ro e Han behovde ju sallskap. Fabio Novem~~~ ger baren och Fabio Novembres Veckorna jag tillbringade dar sparkade alla p~ katten. Men del var en katta. Nar jag ~tervande m~nga ~r senare var del katter overallt. Klosterlivet var inte riktigt vad jag forvantat mig. Respekten, hierarkierna, bonerna, ali gudfruktighet fanns nog dar. Men m~ltiderna vid de I~nga enkla traborden ackompanjerades av rapar, skamt och annat. En del mun- kar satt upp seni och s~g p~ leve. Min van visade mig konstverk i sig. Eller snarare en scen. FOljsamma zig-zagsina bocker i svartkonst. Men kanske var paradiset p~ former skapar rum i rum. Ett djupt badkar i sten. Hyperjorden just s~, lite Swedenborgskt, man satter sig inte till doms aver medmanniskors karlek. Mestadels studerade jag inne i sta'n, men n~gon g~ng hjalpte jag till med lik- ortappning och deltog i n~gon bonestund inne i del lilla kapellet. Morkt och lite murrigt, och s~ ett entonigt rab- kan komma. Samtidigt ar del moderna samhallets teknoblande. Men detta var vai and~ religionens karna. Under logi en given ingrediens, med Wdlos Internetuppkoppmina hander som vilade p~ korstolens armstod kande jag n~got mjukt valformat bekant. Vid narmare efterforskning visade del sig vara perfekt formade kvinnobrost, forfar- digat av n~gon snickarmunk far lange sedano Som en frestelse att motsta, eller som annu en katolsk eftergift till tidigare religioner? Jag undrade vad de kunde ha att gripa tag under bonen borta i nunneklostret. Men del var inte kapellet som fick Le Corbusier att ocks~ han falla far la Certosa. Det var nog munkcellerna, tv~ rum, och s~ en lika star volym som tradg~rd. Nar jag nu ~tervander m~nga ~r senare beger jag mig spirafformade sittmobel And ar halvfull med gaster. Inbjudande, men del f~r vanta, jag ar trott efter resan och tar hissen upp till mitt rum. Och jag moter en korridor full av dorr- karmar i guld, varje dorrblad ett portriitt av en toskansk aristokrat. Det ar nastan som att befinna s!g p~ gli Uffizi nar konsthistorien konfronterar ens egen persons och samtids pòvra kladsel och uttryck. Rummet ar ett litet realistiska vaggm~lningar. Med Iysdioder punkterade speglar som fordjupar perspektivet. Inredning ar reni cineastisk i alla dessa overlagringar och uppn~dda djup. Och s~ fjarran modernismens narrativt fattiga miljoer man ling och plasmaskarmar. Och denna blandning av del metafysiska och del modernistiska ar ~terigen ett uttryck far den italienska designen och arkitekturens oforlosta forh~liande till modernismen, som varken awisar den eller omfamnar den, utan isrellet problematiserar och srendigt omformulerar den. Fabio befinner sig samma klass som Andrée Putman nar han ger sig i kast med en rummets intima scenografi. Och an mer an hos henne handlar har hotellinredning om aventyr, av att bege sig bort n~gon annans~ans.. Vad Fabio viii uppn~ ar en paesi som form~r, om inte forfora,~ /04 nordisk interior 93

6 sa atminstone overraska med nagot annorlunda, och som ocksa vagar mata sig med den renassansens kultur man besoker just i Florens. Samtidigt Men vad far en hotellkedja som UNA att satsa pa en udda rebell som Fabio? Marknadschef Daniele Giovenali forklarar att aven om man har manga tar han inte ut svangarna far langt, -UNA Hotel Vittoria hotell i andra historiska stader sa ar inredning blir aldrig overdriven och Florens en alldeles sarskilt utmaning.forcerad, inte far mycket freak-out, ar byggt I del Florens Som Man ville gara nagot overraskande, som inte alltfor laid-back, utan farg, Ijus ar konstens vagga, i tanken skulle ge gasterna nya kanslointryck. och form samspelar till en slags tt k k" Men om UNA Hotels & Resorts viii vaga a man an anna energigivande atmosfar. dei annorlunda, hade man aldrig trott alt Morgonen darpa gar jag ner till reniissansstadens genius foci dei skulle bli sa pass speciellt. Nagon frukostrummet. Och aven dei ar i detta viilkomnande hus, tvekan blev dei dock aldrig tal cm, Fabio annorlunda. Ett stort slingrande ~,J kn.besitter en alldeles sarskild karisma som b d ' I 'Il k A I.ful/t av bddemouern te ik..a or, specla ti ver at av ta ler ar svdr a tt emo ts td. A van Lieshout. Alla sitter tillsam- och god mal. Med sitt langa har och skagg ser Fabio mans, precis som i klostret. Inner- sjalv ut som en renassansarkitekt. Och taket nerdraget i form av en Ijus- Fabio Novembre anda inte. Che Guevara-kepsen med skulptur som foljer bordet. Vid kryper mosaiken upp fran golvet och omfam- seno De hoga laderstovlarna. Och sa ringen med dodsnar de hoga vaggfasta borden. Synd bara att har star och skriker med nyheter och Mtv hela tiden. roda stjarnan pa plats. De smala jean-yaggarna kallen. Bland sina forebilder valjer han triti mellanskarmar Leonardo da Vinci, Verner Panton, Joe Colombo, 94 nordisk interior 1/04

7

8 Federico Fellini. bara far att namna nàgra. Och vissi ar ha.n "najd med sitt ~rk.:aven om han saknar entrén SOffi stadsarkitekten vagrar lata honom bygga i en stad SOffi har svart att vara mer ~n ett museum far brittiska och amerikanska kulturturister. Han havdar att hotell ar inredningsarkitekturens nya frontlinje. inte minst med var tids nomadiska levnadssatt. Men risken ar att dei bara blir dei internationellt utslatade. dessa abstrakta non-places SOffi inget sager om var "VaI til/tagna sangal; man befinner sig eller..ar pa vago Han viii P'asmaskiirmar -, so " ka p Ia t sens sja. "' 1 och tradl6s dess genius loci, far Internetuppkoppling Br att ge en smak av platsens historia och sjalvklarheter'~ kulturs. Och i Florens kan man ga i timme efter timme. dag efter dag. vecka efter vecka. fran gli Uffizi. till Bargello. till Santa Croce. till LAccademia och beundra den italienska konsthistoriens masterverk. Sextio procent av varldens kulturarv lar finns i Italien. och halften darav i Florens. Men utanfar museer. kyrkor och kapell ardet var tid SOffi galler. Bilar. avgas. konsumism. Renassansens mecenater ar ett minne blott i en tid av ohejdad individualism. UNA Hotel Vittoria blir daremot ett bidrag fran var egen tid. SOffi tar tasta pa Florens SOffi kulturstad och matesplats. och inte SOffi museum. Senare om kvallen slar jag migner i baren. Om detta nu verkligen ar en plats far att smida intriger av gamma dignitet SOffi de mot familjen Medici eller predikaren Savanorola ma vara osagt. Men av var tids mediata krigsherrar. SOffi anvander farlegade partier SOffi trampoliner far sina hartag. passar baren ypperligt. bade Tony Blair och Silvio Berlusconi tarde trivas. Och detta med att man sitter rygg mot rygg. tjuvlyssnar. vander sig om och platsligi har fati en ny bekantskap. ar gamma sociala gemenskap SOffi i frukostrummet. Och dei ar nàgot underligt med den samtida designens upptagenhet av form far formens skull. Form SOffi ska rundas till. mjukas upp. stramlinjeformas. fanga Ijuset. fanga rarelsen. passa handen. ryqgen. kroppen. Och lika ofta SOffi rarelsen. och den nya matematiken ar dei naturens organiska former SOffi ar utgangspunkt. Men vad ar form egentligen? Skild fran innehaliet lever den sitt eget liv. men dei ar sallan nog. Fabio har redan tva backer bakom sig dar han uttryckinterior 1/04

9 UNA Hotel Vìttoria, Florens er sin designfilosofi. och utlovar en till inom kort. Han viii nagot mer an bara form och dei omedelbart forforande. Det magie finnas en grundtanke. en ~vsikt. en vision bakom den paesi man viii skapa. Ar dei en politisk dimension han saknar? Eller moralisk? Kanske. Och anda inte. Det sextiotal han garna refererar till SOffi sin stora inspiration har gatt fran dei kollektiva till privata. och till en helt annan mangfald. Och han har tatjit dei till sig. Han havdar bestamt alt idag ar var och ens sto re utmaning personlig. Nog later dei SOffi existentialisten Sartre: vi ar domda alt bara var egen frihet alt smndigt uppfinna vara liv? Egentligen handlar dei om alt ateruppmcka manniskan i ett sokande efter en jamvikt mellan dei tysiska och dei metatysiska. mellan fornuft och tra. mellan realism och myt. Just dar aterkommer ocksa bilden fran korstolen i la Certosa SOffi en bild av en katolicism SOffi aldrig helt kunde lamna sina hedniska rotter. och dar ffirg och form ofta talade ett annat sprak an sjalva innehallet. Det ar en given referens far manga italienska formgivare. men nar Fabio sjalv lagger ut texten om sin syn pa formo aterkommer hela tiden hans syn pa arkitekturen SOffi ett utforskande av kvinnokroppen. med kvinnan SOffi den ultimata inspirationen. For honom ar kvinnan ett mysterium. och vad arkitektur handlar om ar alt ge Big i kast med alt utforska dei okanda. Och hans rum forhaller Big till kroppen. till dei sinnligt taktila. och later arkitekturens tredimensionalitet sta emot en alltmer tvadimensionell varld dar dei visuellt bildmassiga dominerar aver vara andra sinnen. Jag kan inte annat an uppskatta Fabios otvungna och generosa overtygelse om alt man ska bjuda pa Big sjalv om man viii fa nagot ut av varlden. Hans retorik ar daremot inte oumbarlig far alt fullkomna hans objekt. utan han ar oerhort noggrann i sitt arbete. Och har finns en konsekvens SOffi imponerar. Kanske ar just detta hans filosofi: en manniskokarlek. alt kunna ge till sin nasta. till sin medmanniska. Det ar sa vi forandrar varlden. I dei lilla. Och anda i dei stora. Samtidigt ar hans dekorativa. pa gransen till dei romantiska stil inte oproblematisk. Men aven om Fabio alluderar till renassansens narrativa konst. dar varie bild ar en allegori aver sin egen tids politiska intriger och skeenden. valjer han en annan vago Ismllet far alt riskera bli overtydlig skapar han en rikedom i uttrycket. i en egen varld dar upplevelsen inte ar given pa forhand. utan skapas i motel mellan individ och arkitektur... En korridor fui! av dorrkarmar i guido varie dorrblad ett portratt av en toskansk aristokrat. 1/04 nordisk interior 97

10 fl~_rj_q ~c_o_~~_mr!_~ 9_~_~_l_g Q_P'-Q_~_t_r_ )_t_-~_t_- Av: LEO GULLBRING Fabio Novembre har gjort en kometkarriar i den italienska designvarlden. Men det marks 1<nappt pa honom. Och inte heller pa hans verk. Han vagrar anpassa sig till nagon internationellt gangbar stil, istallet farsaker han i projekt efter projekt utveckla sin egen hagst personligaestetik. Farsta uppdraget var ett showroom i klong Kongfar modeskaperskan Anna Molinari, en bestallning s'1mgjorde att han avbrat filmstudierna i New York och gav honom insikten att hans cineastiska idéer kunde farverkligas inom arkitekturen. Bland de andra verken marks restaurang Shu i Milano med sin grantonat fluoresce-rende inredning. Rekvisitan tycks SOffi hamtad fran justfilmens varld: lampor i form av exponerade elektronikkretsar; tunga sammetsgardiner under ett tak uppburet av enorma armar i guido I samma stad finns ocksa nattklubben Atlantique med dess enorma fiberoptiklampa aver baren, och dar den smaborgerliga miljan utmanas av en catwalk med Mad Max-inspirerade androider far-fardigade av skrot. Far att inte tala om nattklubben Divina dar han placerade en kopia av Courbets 'I.:origine du Monde' aver bardisken. Ett showroom i baljande mosaik far Tardini i SoHo pa Manhattan har daremot demolerats, men han har tagit igen farlusten med tre showroomsfar Bisazza, far vilka han ocksa ar konstnarlig ledare. UNA Hotel Vittoria ar hans andra hotell efter Hotel Li Cuncheddi pa Sardinien. Ytterligare tva ar under projek-tering. -Alla ar upptagna av formo Till vad nytta? Se pa alla unga formgivare angslan SOffi arbetar med att runda till formerna,trots att det inte ar deras egen paesi. Det finns en sadan aver att inte hanga med sin egen tid, att vara moderno Det blir forcerat och andfatt. Jag arbeta bortom alla trender. Vad SOffi alltfar ofta saknas ar en helhetssyn, att du har en vision bakom dig, teorier, drammar. Det racker inte med formo Vi arbetar med att skapa paesi, och da racker inte bara formo Du gor bade designobjekt och inredningar. Vad ar skillnaden? -,- Far mig ar processen bakom en m6bel samma som nar man skriver en lat. Jag alskar m6bler. och allt f6ds ur den har stora karleken f6r tingens f6rhaliande till kroppen. Men det racker inte med bara en idé. det kravs en tanke bakom, att du har din egen estetik. -Arkitekturen ar tredimensionalitetens ultimata utma- ning och forsvar i en varld SOffi h~lier p~ att bli helt tv~dimensionell. I en alltmer dematerialiserad varld ar det vi arkitekter SOffi f~r oss att komma ih~g att vi ar gjorda av kott och blod, att det ar genom v~!a kroppar vi skapar livet och upplever varlden. -Jag har den har form~gan att tanka i rumsligheter. Nar jag tanker p~ ett stalle, s~ ser jag det redan fardigt i alla detaljer. Mitt storsta arbete ar inte att finna tram till en idé, utan att kommunicera min vision till andra. till klienterna. till snickarna, till alla SOffi ar inblandade. Manga av dina verk inte bara kommenterar utan upplevs ocksa som konstverk. Men du havdar alt designyrket ar nagot helt annat. Vad ar skillnaden mellan alt vara konstnar och designer? -Jamfar med fotboll. Konstnaren har nummer 10. medan designern har nummer 6. Konstnaren kan spela aver hela planen. Har du nummer 6 sa magie du organisera farsvaret. halla din plats. Num"mer 10 ar nastan helt trio medan designern artvungen attinga kompromisser... Sà vad ar dà design? -Design ar kommunikation! 98 nordisk interior 1/04

11 Men del finns en konstnarlig dimension i ditt arbete...? -Du kallar det konstnarligt. Jag kallar det paesi. Vi glommer jamt bort det ordet. men det ar nagot som ar oumbarligt har i livet. Och om det ar nagot jag saknar. i manga olika professioner. sa ar det auktoritativa manniskor. att vaga sta far det man gor. och att gara det bra. Man maste vaga bjuda pa sig sjalv. Det har med att alltid soka mi n- sta gemensamma namnare gor mig forbannad. att aldrig vaga gara nagot annorlunda. Det som fascinerar manniskor ar ju det som ar originellt: en tydlig signatur. Ju mer personlig en stark personlighet. du aro nar du sarskadar ditt eget liv. desto mer universellt ar ditt budskap. Nar jag ser pc:. dina verk kan jag se en reni existentiell nyfikenhet pc:. vad som ar meningen med livet, universum, allting, samtidigt undrar jag om del inte finns en risk for ett romantiserande i din estetik? -Jag ar inte radd far romantik. Daremot far banalitet. dumhet och egoismo Var och en gar sin tolkning. Jag viii vara som Che Guevara, men miti vapen Br sk6nheten. Ar del nagot projekt du angrar, eller som du tycker du skulle ha kunnat gara battre? -Jag har aldrig àngrat nàgot. jag ser aldrig i backspegeln och sager att jag kunnat gara det annorlunda eller battre. Jag ser alltid framàt! Men man ska vara noga med vad man onskar. Gor man sig en snabb karriar ar det latt att bygga sig sjalv ett fangelse. Du har fortfarande nagra ar kvar tills du fyller fyrtio och du har Iyckats gara dig ett namn bland alla dessa gamlingar som fortfarande dominerar italiensk designo Hur kanns del alt vara utsedd ti" underbarn? -Det ar bara dumheter. Jag ar ingen pojkspoling. Aldern har ingen betydelse. utan vad du gar. och du ar i stiindig kontakt med din samtids kultur. Jag ar 37 aro Ettore Sottsass ar snart 90. Jag har femtio ar att fylla med mening. Varf6r lata sig stressas? Vi springer inga hundrameterslopp. Det handlar om Maraton....

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

vindsvåning i kapstaden

vindsvåning i kapstaden Smak: Naturell f o t o g r a f e n m i c k y hoy l e s vå n i n g i k a p s t a d e n ä r f y l l d m e d s n ä c k o r, r ö t t e r o c h a n d r a s n y g g a s a k e r h a n h i t t a t i d e n a f

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Stil & Interiör: Personlig inredning. Hela vårt sortiment och webshop hittar du på dixie.se. Gästvänliga detaljer

Stil & Interiör: Personlig inredning. Hela vårt sortiment och webshop hittar du på dixie.se. Gästvänliga detaljer Våren 2015 Hela vårt sortiment och webshop hittar du på dixie.se Gästvänliga detaljer Få dina gäster och vänner att känna sig extra välkomna Stil & Interiör: Personlig inredning Medvetenhet Följer REACH:s

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Arne Jacobsen, 1958. Stol designade av Arne Jakobsen och tillverkade av Fritz Hansen.

Arne Jacobsen, 1958. Stol designade av Arne Jakobsen och tillverkade av Fritz Hansen. droppen Stolen Droppen designades 1958 av Arne Jacobsen som en del av inredningen i hans mästerverk, det legendariska SAS Royal Hotel i Köpenhamn Droppen tillverkades ursprungligen tillsammans med Svanen

Läs mer

Det handlar inte om fika.

Det handlar inte om fika. Det handlar inte om fika. Det handlar om gott kaffe. Det finns en massa tankar om vad som är gott kaffe. Vi har i alla fall bestämt oss för vad vi tycker är gott. Kaffe från Italien. I alla dess former.

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Paris i början av maj 2009

Paris i början av maj 2009 Paris i början av maj 2009 Liljekonvaljens tid 1:a maj firas med liljekonvaljer som kostar förvånansvärt många pengar. Små buketter som inhandlas och kostar upp till 1,5 euro per stängel. Överallt kunde

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

JAIME Hayón 1974- MILJÖ OCH TESTER DESIGN BESKRIVNING MÅTT GARANTI

JAIME Hayón 1974- MILJÖ OCH TESTER DESIGN BESKRIVNING MÅTT GARANTI FAVN FAVN är en soffa designad av Jaime Hayón för Fritz Hansen. Favn är det danska ordet för kram och är resultatet av en kreativ dialog mellan den spanska designern och Fritz Hansen. JAIME Hayón 1974-

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Kontinentalt på Österlen

Kontinentalt på Österlen inredning På sommaridylliska Österlen kryllar det av vackra hus. Ett av dem är med sina 100 år på nacken en stilsäker arkitekturpärla, och bakom den röda tegelfasaden gömmer sig ett vackert hem där inget

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

hansk.se Design Markus Johansson COLIBRI

hansk.se Design Markus Johansson COLIBRI hansk.se Design Markus Johansson COLIBRI COLIBRI - EN SAMTIDSKLASSIKER Ek som är både tunt flexibelt och massivt rejält. Trä för både öga och hand. I Markus Johanssons senaste kollektion för Hans K förenas

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

CHARLOTTE HENRIKSSON, FORMGIVARE HAND

CHARLOTTE HENRIKSSON, FORMGIVARE HAND FÖR MIG ÄR HAND EN SYMBOL FÖR KÄRLEK. SMYCKEN TILL DEN PERSON DU ÄLSKAR ALLRA MEST. TIDLÖS OCH STILFULL DESIGN MED UNIKA DETALJER LADDADE MED KÄRLEK. DEN NYA KOLLEKTIONEN FÖR HAND SKALL LEVA ETT LYCKLIGT,

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Oscarssons. i småland

Oscarssons. i småland Oscarssons Möbel design & Tillverkning i småland 1 2 Besök vår webb! www.oscarssonsmobel.se Genuint & äkta Vi har valt att inte tumma på den kvalitet som svensk tillverkning ger. Vi använder ek som fått

Läs mer

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND RESA MILANO VACKRA ITALIEN OCH MILANO Italien är med sina 60,6 miljoner invånare det femte mest folkrika landet i Europa. Den näst största staden är Milano, belägen i Lombardiet. Ett vackert kullandskap

Läs mer

Välkommen med era inredningsönskemål!

Välkommen med era inredningsönskemål! Vård och Omsorg Hej! Detta är en broschyr med möbler för Vård o Omsorg samt andra miljöer. Den innehåller produkter tillverkade av Form o Miljö och andra svenska möbeltillverkare som vi har ett nära samarbetar

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city.

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city. De beigegrå väggarna värmer upp och håller samman inredningen. Soffan är från Mio och kuddarna från Day home. På hyllan bakom står lampor och skalbaggefat från John Derian decoupage/k & co. Ljusstake,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer