Blir 2011 också ett bra börsår?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blir 2011 också ett bra börsår?"

Transkript

1 Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan för oss sparare är nu hur 2011 kommer att se ut. Kommer börsen att stiga i år igen? Vi har ställt frågan till de fondförvaltare som förvaltar de Sverigefonder som finns på Skandias plattform. Förvaltarna har olika syn på börsen, men de flesta är ense om åt vilket håll börskurvan kommer peka i år. På sidan 6 kan du läsa vad förvaltarna tror om börsåret Räntan började röra sig uppåt under 2010 och det ser ut som utvecklingen kommer att fortsätta i år. Bör det påverka valet av räntefond? Vi har gjort en översyn av räntefonderna på Skandias plattform och försökt att skapa lite klarhet i hur man kan tänka kring sitt räntesparande. Läs artikeln på sidan 7. Naturligtvis har vi också spännande läsning i form av två externa krönikor. Börskrönikan kommer från två av Swedbank Roburs fondförvaltare, Ingemar Syréhn och Patric Naeslund, som skriver om hur möjligheten att göra bra aktieaffärer ser ut framöver. Makrokrönikan den här månaden är skriven av Nordeas chefekonom Annika Winsth och ger en djupdykning på konjunkturläget i såväl Sverige som omvärlden. På Skandia fortsätter arbetet med att ständigt förbättra investeringserbjudandet till dig som kund och sparare. Håll utskick i marknadsbrevet under året. Det är här du hittar nyheter och information om våra investeringar. Trevlig läsning! Fondstatistik december 2010: Mest nettoköpta fondkategorier privata investerare 1. Aktiefonder - Sverige 2. Aktiefonder - Norden 3. Aktiefonder - Global Mest nettosålda fondkategorier privata investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder - Asien 3. Aktiefonder - Europa Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder - Norden 2. Aktiefonder - Asien 3. Aktiefonder - Bransch Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder - Global 3. Aktiefonder - Tillväxtmarknad Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under december Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management 1

2 Visst kan alla få rätt om 2011 "Sällan har väl aktiemarknadens aktörer varit så ense om att börsen ska upp i år!" Även om det inte kan ha ett egenvärde för oss investerare är det alltid roligt att vara contrarian eller att gå mot strömmen. Inte minst gäller väl detta om man ska skriva en krönika. Den här gången är det dock svårare att sticka ut om man har en positiv börssyn. Sällan har väl aktiemarknadens aktörer varit så ense om att börsen ska upp i år! Annat var det i början av 2009 då skeptikerna fortfarande dominerade trots att börsen visade tecken på att ha bottnat ur och möjligheterna att hitta felprissatta aktier var extremt goda för de som vågade. Återhämtningens snabbhet och styrka blev historisk. Många av bolagen har nu redan passerat eller kommer att passera de gamla vinsttopparna och aktierna har i många fall stigit med flera hundra procent. De som gjorde sig lustiga över uttrycket supercykel kanske får fundera ett varv till för drivkrafterna bakom tillväxten är desamma som före finanskrisen. Vad innebär det för börsen framåt? Vi kan börja med att titta på hur det brukade vara i ett otal börscykler. Rekyltrenden från djupa bottnar brukade hålla i sig en längre tid, i alla fall 2 4 år. Den brantaste rekylfasen inträffade det första året och därefter konsoliderade marknaden innan en lugnare mer vinstdriven fortsatt uppgång tog vid. Tillfälliga rekyler kom under resans gång. Så långt har den historiska betraktelsen upprepats förvånansvärt väl hittills. Läget idag kan jämföras med sent 2004 då börsen stigit mycket under drygt ett års tid och därefter tog ny fart efter en period av konsolidering. Sedan steg den i nära tre år till. Man kan dra mycket lärdom av historien men ändå inte vara alltför tvärsäker på att den kommer att upprepas i alla delar. Vi måste alltså skapa oss en rättvis bild av förutsättningarna som råder just denna gång. Då är det inte så konstigt att de flesta bedömare landar i samma slutsats; I börstermer pekar faktiskt de allra flesta parametrar fortsatt uppåt trots den starka uppgång vi redan har bakom oss. Bakgrunden är en fortsatt och alltmer robust global tillväxt och låga räntor. Tillväxtmarknaderna ger återigen en kraftfull skjuts åt den globala tillväxten. Denna kombination är mycket gynnsam för aktier. Vidare har bolagen en fin vinstutveckling och allt starkare balansräkningar. Detta möjliggör att den tilltagande aktiviteten av företagsaffärer fortsätter, något som aktiemarknaden hittills uppskattat. Förutom premier på budobjekten har även de köpande bolagen ofta belönats med stigande aktiekurser. Några av de utmärkande företagsaffärerna under 2010 i Sverige var Renaults försäljning av sin stora B-aktiepost i Volvo, budstriden kring Munters och Carnegies dramatiska övertagande av HQ Bank. Rokader på VD- och ordförandestolarna duggade också tätt under året där bolag som Electrolux, Volvo, Sandvik och SSAB är exempel på bolag som får en ny VD i år. De starka balansräkningarna gör också att vi sannolikt närmar oss en period av extrautdelningar, aktieinlösen och återköp som komplement till ordinarie utdelningar. De flesta börsbedömare är nu positiva vilket skulle kunna vara en risk om alla marknadens "Nå ra av de utmärkande företa saffärerna under 2010 i Sveri e var Renaults försäljnin av sin stora B-aktiepost i Volvo, budstriden krin Munters och Carne ies dramatiska överta ande av HQ Bank." aktörer redan var positionerade för detta. Så är dock inte fallet, utan snarast har vi bara sett början på ett möjligt flödesmässigt trendskifte från obligationer till aktier. För svenska aktier specifikt finns också ett annat flödesargument. Det utländska ägandet är fortfarande relativt lågt i flera av de svenska bolagen men är nu på väg upp, inte minst för verkstadsbolagen. Sent kan det tyckas. För exempelvis Sandvik visar den senaste uppdateringen 32 pro- 2

3 "Ju län re börstrenden håller i si desto abruptare kommer trendbrottet att bli." cents utlandsägande vilket är en av de lägsta nivåerna under de senaste tio åren. Som mest har den varit uppe i 41 procent. Självklart finns det också risker som kan störa utvecklingen. De helt uppenbara är problemen med flera länders skuldsituation, stigande råmaterialpriser, starkare svensk krona och på sikt stigande räntor. I samband med räntehöjningsdiskussioner brukar börserna darra till. Givet ett positivt grundscenario med i slutändan fortsatt stigande vinster brukar dock börsen tuffa vidare. Stärkt krona brukar i praktiken fungera mer som en naturlig hedge och som utländsk investerare i Sverige vill man gärna ha valutarörelsen med sig. Det som på ett mer dramatiskt sätt rubbar bilden brukar istället vara det helt oväntade. Ju längre börstrenden håller i sig desto abruptare kommer trendbrottet att bli. I denna börsfas blir det också viktigt att se nyktert på värdering då många bolag snabbt handlats upp till de högsta kursnivåerna någonsin. För vissa bolag är det fullt motiverat, för andra krävs att de presterar bättre än historiskt och i vissa fall överträffar marknaden förväntansbild. Sammanfattningsvis är det mest sannolika att vi nu går in i en lugnare fas när börskurserna mer växer med bolagens vinster. En faktor som tillkommit och som komplicerar bilden är den datorstyrda högfrekvenshandeln och frammarschen för ETF:er och produkter som mekaniskt replikerar index eller delindex. Något som är helt säkert är att denna växande och snart dominerande handel varken träffar fabriksarbetarna eller bolagsledningen, inte besöker slutkunden eller leverantören, inte diskuterar med bolagets konkurrenter eller funderar kring nya produkter och tjänster. Men för alla oss som tror att börsen på lång sikt styrs av bolagens vinster och fundamenta borde denna nya börskarta faktiskt vara mycket hoppingivande för möjligheten att göra bra aktieaffärer framöver. Ingemar Syréhn, fondförvaltare Swedbank Robur Exportfond och Sverigefond Patric Naeslund, fondförvaltare Swedbank Robur Exportfond och Sverigefond 3

4 Svensk ekonomi i särklass svensk ekonomi i världsklass Med 2010 i ryggen lägger vi ytterligare ett turbulent år bakom oss, med kraftiga rörelser i såväl räntesom valutamarknader. Året inleddes med en något högre riskaptit och återhämtning i fokus. Men i takt med att det stod allt mer klart att flera länder, framför allt i södra Europa, stod inför allvarliga problem avtog riskviljan och byttes mot riskaversion under sommaren. Ytterligare stimulansåtgärder krävdes för att vinna tillbaka förtroendet. Centralbanker, IMF, regeringar och myndigheter runt om i världen gjorde en hel del under året som gick. Det har fått finansmarknaderna att inleda även 2011 med en något större riskaptit. Volatilt på finansmarknaderna även 2011 Frågan är om det håller i sig den här gången. Sannolikt får vi se riskviljan variera relativt mycket även det här året, då de strukturella problemen inte är lösta utan bara kortsiktigt skyfflade under mattan. De senaste årens kriser har dock skapat en viss erfarenhet hos beslutsfattare och verktyg finns på plats för att stävja eventuella nya risker. "Under hela 2010 har Sverige på ett imponerande sätt stuckit ut med starka finanser och od tillväxt." Strukturella obalanser har vi talat om i många år och riskerna runt dessa kommer att finnas med i ytterligare många år framöver. Det betyder dock inte att konjunkturen står still Nordeas syn är att vi nu står inför en återhämtningsfas globalt. Stimulanspaket runt om i världen gör sitt till även om alla vet att notan kommer senare. Svensk ekonomi sticker ut Under hela 2010 har Sverige på ett imponerande sätt stuckit ut med starka finanser och god tillväxt. Sunda finanser är a och o för en liten öppen ekonomi och det har visat sig med stor tydlighet under krisen. Länder med goda finanser har kunnat stimulera utan att bygga upp större underskott och står därmed väl rustade även i efterdyningarna. Medan länder med stora underskott nu tvingas spara och låna dyrt till räntekostnaderna. Under tredje kvartalet växte svensk ekonomi med närmare 7 procent, vilket inte är långt ifrån de tillväxttal vi är vana att se från Kina. Vi räknar med en tillväxt runt 7 procent även fjärde kvartalet 2010, vilket betyder att vi går in i 2011 med hög fart. Tillsammans med de indikatorer vi har för innevarande år öppnar det för stark tillväxt även för helåret. Nordeas prognos är en tillväxt runt 4 procent 2011, vilket kan jämföras med en svensk potentiell tillväxt runt 2,5 procent. Det betyder att vi redan nu närmar oss ett normalt konjunkturläge. Tillväxten är tillbaka på den nivå vi gick in i krisen på, vilket är mycket imponerade med tanke på den dramatik vi har varit igenom. Svensk ekonomi växer på bred front Under tredje kvartalet växte svensk ekonomi med närmare 7 procent, vilket inte är lån t ifrån de tillväxttal vi är vana att se från Kina. Industrisektorn som drabbades värst under krisen är nu på väg tillbaka och kapacitetsutnyttjandet inom industrin är redan över det historiska snittet de senaste 20 åren. Det skapar goda förutsättningar för en stark investeringsökning under 2011, även om investeringsnivån än så länge ligger långt under nivån före krisen. Att investeringarna nu stiger i snabb takt indikerar dels att det inte är lika gott om lediga resurser i ekonomin, dels att företagen ser ljust på framtiden. 4

5 % Kapacitetsutnyttjande i industrin % God tillväxt, starka offentliga finanser och en centralbank som höjer före många andra talar för en stark krona. Strax före årsskiftet föll kronan under 9 kronor mot euron. Händer det inget dramatiskt, som får riskaversionen att öka kraftigt, bör kronan ligga runt 9 kronor mot euron. På lite sikt när ECB förväntas höja räntan är vår prognos att kronan försvagas något ner mot 9,10 kronor per euro i slutet av året. Även hushållen väntas bidra positivt till tillväxten då förutsättningarna för sektorn är goda även om hushållens räntekostnader stiger under året. Sysselsättningen väntas stiga i snabbt takt, inkomsterna öka och hushållens framtidsförväntningar ligga på en hög nivå. Samtidigt har vi haft en stark börsutveckling under 2010 och kraftigt stigande småhus- och bostadsrätts priser på "Inflationen har kommit upp och li er nu nära Riksbankens mål på 2 procent." många håll i landet. Starka offentliga finanser öppnar också för att regeringen flaggar för ett femte jobbskatteavdrag längre fram. En stark tillväxt borgar för en fortsatt gynnsam utveckling av sysselsättningen, men också av arbetslösheten. Vi räknar med att sysselsättningen stiger med runt 2 procent nästa år, vilket räcker för att trycka tillbaka arbetslösheten. Men en stramare arbetsmarknad leder också till att andelen lediga resurser minskar i ekonomin. Inom flera sektorer, bland annat inom byggbranschen, är det redan nu svårt att hitta rätt sorts kompetens. Risken ökar därmed för högre löner och priser framöver. Riksbanken höjer mer Inflationen har kommit upp och ligger nu nära Riksbankens mål på 2 procent. Fortsatt höga energi- och livsmedelspriser väntas fortsätta sätta press uppåt i närtid. Tillsammans med mindre lediga resurser och en avtalsrörelse som tar ordentlig fart under hösten talar det för att Riksbanken fortsätter att höja reporäntan under året. Nordeas syn är att reporäntan ligger på drygt 2 procent i slutet av Inflationen inte lika lå längre Räntor med längre löptid styrs i första hand av den internationella utvecklingen och då vi räknar med att tillväxten tar allt bättre fart i stora delar av världen bör långräntorna fortsätta upp om än inte i den takt vi såg i slutet av Från räntebotten i september till årsskiftet steg till exempel den femåriga statsobligationsräntan med hela 1 procentenhet och den femåriga bostadsräntan med nästan lika mycket. KPI Nordea Riksbanken Riskerna är lobala "Får vi en ny finanskris eller eurokris är det klart att Sveri e kommer att drabbas hårt. Trots det kommer Sveri e att stå starkt i en internationell jämförelse." Riskerna är i första hand globala. Sannolikt får vi räkna med vissa bakslag internationellt under året då riskviljan tryter. Det går heller inte att utesluta att det kan bli mer dramatik än vad vi räknar med. Skulle till exempel Spanien tvingas be om finansiellt stöd, vilket inte är vårt huvudscenario, är risken stor för kraftfulla spridningsrisker. Får vi en ny finanskris eller eurokris är det klart att Sverige kommer att drabbas hårt. Trots det kommer Sverige att stå starkt i en internationell jämförelse. Nordeas bedömning är att såväl svenska hushåll, företag som staten klarar en hel del törnar utan att det får allt för stora konsekvenser för tillväxt och arbetsmarknad under innevarande år. Annika Winsth Chefekonom, Nordea 5

6 Så mycket sti er börsen i år... Ska börsen upp eller ned i år? Den frågan ställer sig många sparare just nu. Naturligtvis är det ingen som vet svaret på frågan förrän om ett år, men spekulationerna är i full gång. Många vill samtidigt veta vad professionella investerare tänker kring det nya börsåret. Vi tog därför tillfället i akt att fråga de fondförvaltare som förvaltar Sverigefonderna på Skandias plattform om hur de tror att börsen slutar i år. Börsen ska upp Totalt frågade vi tolv förvaltare. De fick svara på inom vilket intervall de tror att börsen kommer sluta i år. Intervallen var följande: Mer än 20 % ned 20 till 10 % 10 till 5 % -5 till +5 % +5 till +10 % +10 till +20 % Mer än 20 % upp Resultatet var att flest förvaltare (sju av 12) tror att börsen kommer att stiga mellan 10 och 20 procent i år. Det näst mest populära alternativet var en uppgång om 5 till 10 procent (tre av 12). Tio av de tolv förvaltarna tror alltså på en uppgång i något av dessa två intervall. Av de resterande två tror en förvaltare på en nedgång om 20 procent eller mer och en förvaltare tror att börsen stiger mer än 20 procent i år. Konsensusuppfattningen är alltså att börsen ska stiga i år igen och att börsuppgången kommer uppgå till 5 20 procent. En förvaltare tror emellertid att börsen ska sjunka mer än 20 procent. Händelserika börsår i backspe eln Varje år dyker det upp faktorer som investerare fokuserar på och som driver aktiekurserna upp eller ned. Under 2008 var det krisen inom den amerikanska bostadsmarknaden som smittade av sig till den finansiella sektorn som fick världens börser på fall. Under 2009 visade makrostatistik att ekonomierna började ta sig upp på fötter igen och bolagsrapporter som visade att förlusterna krympte eller vändes till vinst höjde kurserna kraftigt fortsatte det mesta av den ekonomiska statistiken att vara positiv och företagens delårsrapporter tenderade att slå förväntningarna, vilket ledde till stigande börskurser. Under våren dök skuldkrisen i Europa upp som ett orosmoln som tillfälligt bidrog till att sänka kurserna. Vad kommer att styra kurserna i år? Vid sidan av att "tippa" årets börsutgång bad vi även förvaltarna att svara på vad de tror kommer att driva kurserna upp eller ned under året. Den faktor som flest förvaltare anser kommer vara viktigast för börsen under 2011 är den ekonomiska återhämtningen i allmänhet och i tillväxtmarknadsländerna i synnerhet. Konjunktursignaler och tillväxtsiffror nämns av flera förvaltare som de viktigaste faktorerna att hålla ögonen på under året. Det stora orosmolnet för börsen anses vara skuldsituationen i Europa. Förvaltarna pekar på att de stora skulderna skapar mindre utrymme för finanspolitisk stimulans, vilket kan behövas om tillväxten blir svag. Ett annat potentiellt problem som nämns är snabbt stigande långräntor som kan leda till fallande värde på obligationsportföljer, och därmed öka problemet med skuldbördan. Det viktigaste är att räntorna inte stiger för mycket framförallt i USA. Stigande räntor kan enligt förvaltarna leda till en omfördelning från aktier till räntor, vilket kan sätta press på aktiekurserna. Ytterligare faktorer som förväntas skapa ett positivt börsår är bolagens starka balansräkningar som möjliggör högre aktivitet inom företagsaffärer och värdeskapande förvärv. Vidare förväntas bättre visibilitet i vinstutvecklingen samt ökade volymer och marginaler hos de svenska bolagen leda till attraktiva värderingar och fortsatta uppjusteringar av analytikernas vinstförväntningar. Slutli en... Huruvida förvaltarna har rätt eller ej vet vi först om ett år. Det är även värt att understryka att ingen vet hur börsen kommer att utvecklas under året. Förvaltarna som deltar i enkäten bidrar med sina gissningar och dessa kan vara lika mycket fel som rätt. Syftet med den här artikeln är endast att "ta tempen" på förväntningarna på det nya året. Deltagare: Catella, Danske Capital, DnB NOR, Enter, HQ/Carnegie, Odin, Lannebo och Ålandsbanken. De flesta aktiefondsförvaltarna har en positiv syn på börsåret Alla utom en spår stigande kurser och de flesta tror på en uppgång mellan på 10 och 20 procent. Likt förra året förväntas konjunktursignaler vara i fokus, med tonvikt på tillväxtmarknader och USA. Skuldsituationen i Europa och stigande räntor bör man hålla ögonen på, enligt förvaltarna. Johan Lundqvist, Skandia Nordic Investment Management 6

7 Vilken räntefond ska ja välja 2011? Knappt en vecka före jul höjde Riksbanken åter reporäntan som för närvarande uppgår till 1,25 procent. Fler höjningar lär komma och Riksbankens prognos är att reporäntan kommer uppgå till 3,4 procent i sista kvartalet Ränteförändringar får givetvis betydelse för utvecklingen för räntefonder. Det finns många olika typer av räntefonder, så vilken ska man välja egentligen? Korta räntefonder Riksbanken styr framförallt räntor med kort löptid de korta räntorna. Det är räntan på dessa som påverkar avkastningen i korta räntefonder (t.ex. Skandia Likviditetsfond och Penningmarknadsfond). I takt med att reporäntan stiger förväntas avkastningen i dessa fonder att stiga eftersom räntebetalningarna blir högre på de obligationer som fondförvaltaren köper. Likviditetsfonden och Penningmarknadsfonden är bra alternativ till bankkontosparande. Många sparare använder fonderna till att "parkera" sina pengar i väntan på att de ska investeras på annat håll eller konsumeras, säger Peter Gummesson, fondanalytiker på Skandia. Lån a räntefonder Räntor med lång löptid de långa räntorna bestäms av marknaden, det vill säga av investerares förväntningar på hur den framtida räntan och inflationen ska se ut. Dessa behöver inte nödvändigtvis påverkas av Riksbanken. "Lån a räntefonder som Skandia Kapitalmarknadsfond, skapar od riskspridnin och har en iven plats i en värdepappersportfölj." Långa räntefonder (t.ex. Skandia Kapitalmarknadsfond) påverkas därmed inte direkt av Riksbankens räntehöjningar. Istället är det "marknadens" förväntningar om den framtida räntan och inflationen som påverkar avkastningen. Den teoretiska grundsatsen för hur ränteförändringar påverkar avkastningen i långa räntefonder är att när räntor med lång löptid stiger, så tappar de obligationer som ingår i en sådan fond i värde eftersom dessa betalar lägre ränta än nyutgivna obligationer. Ska man undvika lån a räntefonder i år? Det är alltid svårt att veta vad man ska ha för fonder i sin portfölj. De långa marknadsräntorna gick inte upp så värst mycket under 2010, även om de steg under hösten. Hur framtiden kommer att se ut är som bekant svårt att svara på, säger Peter Gummesson och poängterar att det är svårt att "tajma" räntemarknaden. Hedgefonder med låg risk kan vara ett alternativ, men jag tycker inte att man ska överge sina räntefonder om man vill ha låg risk i sparandet. Långa räntefonder som Skandia Kapitalmarknadsfond, skapar god riskspridning och har en given plats i en värdepappersportfölj, fortsätter Peter Gummesson Realräntefonder Ett alternativ till långa och korta räntefonder är Skandias Realräntefond. Realränteobligationernas värde räknas upp i takt med inflationen, mätt som konsumentprisindex. Realränteobligationer är därför som mest fördelaktiga under perioder med hög inflation. Realobligationer har också låg samvariation med aktiefonder och skapar därmed god riskspridning i en portfölj. 7

8 Om man oroar sig för hög inflation är realräntefonder en av de bättre investeringarna. Men man måste komma ihåg att realobligationer har långa löptider och de är känsliga för förändringar i ränteläget. Placeringar i realräntefonder måste därför ses på lång sikt, fortsätter Peter Gummesson. Företa sobli ationsfonder En annan typ av räntesparande är fonder som investerar i företagsobligationer. Räntan på företagsobligationer påverkas av sannolikheten för att företagen som emitterar obligationerna får betalningsbekymmer och är högre på företagsobligationer än på statsobligationer. "För de lån a räntefonderna är marknadens förväntnin ar på framtida inflation och räntor vikti ast. " Det finns två huvudsakliga typer av företagsobligationer de som är utgivna av bolag med hög kreditvärdighet (investment grade) och de som ges ut av företag med lägre kreditvärdighet (high yield). Risken är normalt sett lägre för investment gradeobligationer än för high yield-obligationer. Räntan, och därmed den förväntade avkastningen, på investment grade-obligationer är av den anledningen lägre än för high yield. De olika typerna av obligationer påverkas av olika faktorer. Om statsobligationsräntorna stiger förväntas även räntan på investment grade-obligationer stiga, men inte lika mycket. Räntan på high yield-obligationer påverkas i högre grad av utvecklingen på aktiemarknaden än av räntemarknaden. Företagsobligationsfonder är ett bra komplement till aktiefonder och "vanliga" räntefonder. Vill man ha lite lägre risk passar investment grade bra och för sparare som vill ha lite högre risk är high yield ett bra val, säger Peter Gummesson. Skandia erbjuder två utvärderade företagsobligationsfonder, SGF Wellington Investment Grade Corporate Bond Fund och Nordea European High Yield. Båda är valutasäkrade i svenska kronor, vilket innebär att valutarisken man tar som sparare är mycket liten. Sammanfattnin Stigande korträntor kan ha positiv inverkan på korta räntefonder medan långa räntefonder inte påverkas direkt av Riksbanken reporänta. För de långa räntefonderna är marknadens förväntningar på framtida inflation och räntor viktigast. Ändras förväntningarna och de långa räntorna stiger, så kan avkastningen i långa räntefonder sjunka. Företagsobligationsfonder är ett mellanting mellan aktie- och vanliga räntefonder. Risken i fonder av typen investment grade ligger närmare räntefonder och risken i high yield ligger närmare aktiefonder. Räntan på företagsobligationer är högre än på statsobligationer och förväntas inte påverkas i samma grad av ränteförändringar. Svaret på frågan i rubriken är upp till dig att besvara. Men förhoppningsvis har du fått en större förståelse för hur de olika räntefonderna fungerar och vilken som passar dig bäst. Johan Lundqvist, Skandia Nordic Investment Management 8

9 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 0% 1% 2% 8% 20% 19% 20% Norden FTSE, NOREX 30 0% 0% 3% 7% 11% -6% 8% Europa STOXX 50 Index -2% -2% -2% 0% -7% -34% -24% USA S&P 500 0% 0% 3% 9% 11% -9% -2% Japan Topix Nikkei, 225 3% 1% 2% 12% -3% -26% -36% Global MSCI, All Countries 0% 0% 2% 7% 7% -14% -5% Kina FTSE Xinhua 25 0% -1% 1% -1% -1% -23% 96% Indien S&P Nifty Index -7% -6% -3% -6% 10% -7% 100% Ryssland CSFB ROS 19% 0% 11% 17% 18% -38% 38% Asien MSCI Asia All Countries -1% -2% 2% 4% 14% -5% 56% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 8,9-1% -1% -3% -4% -13% -5% -5% USD/SEK 6,9 2% 2% 0% 3% -2% 8% -11% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 1,5 0,1 0,1 0,2 0,8 1,0-2,7-0,4 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 3,2-0,1-0,1 0,0 0,7-0,3-1,0-0,1 Fonderna med högst avkastning i Skandia Links sortiment (dec) Skandia Småbolag Sverige Odin Sverige Odin Norden Lannebo Småbolag Skandia Cancerfonden Fonderna med lägst avkastning i Skandia Links sortiment (dec) JP Morgan China East Capital Turkiet Fidelity Thailand East Capital Balkan SGF First State Greater China Eq Fonderna med högst avkastning i Skandiabankens sortiment (dec) Carlson Sweden Micro Cap Templeton Korea BlackRock World Mining Alfred Berg Nordic Small Cap Carlson Småbolag Fonderna med lägst avkastning i Skandiabankens sortiment (dec) Ålandsbanken China Growth East Capital Turkiet Carlson China HQ Kina SEB Penningmarknadsfond USD Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 9

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Vilken sommar det har varit!

Vilken sommar det har varit! september 2009 Vilken sommar det har varit! Sommaren börjar lida mot sitt slut och med facit i hand kan vi konstatera att både vädret och börsen bjöd på temperaturer över det normala. Uppgången på Stockholmsbörsen

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Är det värsta över nu?

Är det värsta över nu? juni 2009 Är det värsta över nu? Den senaste tidens uppgång på börsen har väl knappast undgått någon. Förra året var ett uselt år för de flesta fonder, men vårens börsrally har gått fort. Sett till det

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Vad blir nästa ste? Vi tar även pulsen på utvecklingen i Baltikum. Har du koll på hur dina fonder påverkas av den ekonomiska utvecklingen i regionen?

Vad blir nästa ste? Vi tar även pulsen på utvecklingen i Baltikum. Har du koll på hur dina fonder påverkas av den ekonomiska utvecklingen i regionen? juli 2009 Vad blir nästa ste? Den senaste tiden har bokstäver ockuperat de flesta ekonomers tankar. Alla är överens om att den ekonomiska utvecklingen har pekat rakt ned det senaste året. Frågan är; vad

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Bäst avkastnin sedan 2005

Bäst avkastnin sedan 2005 Marknadsbrev oktober 2010 Bäst avkastnin sedan 2005 Skandia Link har haft högst avkastning av alla fondförsäkringsbolag under de senaste fem åren! Det visar Risk och Försäkrings årliga undersökning. Återigen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Marknadsbrev. Stormi t på marknaderna. Fondstatistik februari 2011: mars 2011

Marknadsbrev. Stormi t på marknaderna. Fondstatistik februari 2011: mars 2011 Marknadsbrev mars 2011 Stormi t på marknaderna Under både januari och februari har det varit oroligt på de finansiella marknaderna. Den här gången är det framförallt upproren i Mellanöstern som bekymrar

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

MÅNA D SBR E V AU G U S TI, : BLOX SAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V AU G U S TI, : BLOX SAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V AU G U S TI, 2 01 6 : BLOX SAMMANFATTNING Augusti månad så utvecklades globala aktiemarknaden (MSCI World) oförändrat, Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en bättre utveckling och slutade månaden

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg under april. Makrostatistiken i USA förbättrades och inköpschefsindex steg jämfört med tidigare månad, även arbetsmarknaden visade på

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Under oktober utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 3 %, detta tack vare en kraftig försvagning av svenska kronan. Stockholmsbörsen

Läs mer

Vid a vyerna. november 2009

Vid a vyerna. november 2009 november 2009 Vid a vyerna Med endast två månader kvar av året ser 2009 ut att bli ett av de starkare börsåren på länge. Många sparare har tagit igen mycket av börsraset från i fjol, och aktiefonder med

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012:

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012: Marknadsbrev oktober 2012 Företa sobli ationer fortsatt i topp Precis som förra månaden är det företagsobligationsfonder som toppar listan över mest köpta fonder bland Skandias sparkunder. Detta är ett

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Juli månad var en stark börsmånad för de globala börserna som steg runt 5 %. Även svenska börsen återhämtade fallet från juni och slutade månaden upp cirka 5

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer