Blir 2011 också ett bra börsår?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blir 2011 också ett bra börsår?"

Transkript

1 Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan för oss sparare är nu hur 2011 kommer att se ut. Kommer börsen att stiga i år igen? Vi har ställt frågan till de fondförvaltare som förvaltar de Sverigefonder som finns på Skandias plattform. Förvaltarna har olika syn på börsen, men de flesta är ense om åt vilket håll börskurvan kommer peka i år. På sidan 6 kan du läsa vad förvaltarna tror om börsåret Räntan började röra sig uppåt under 2010 och det ser ut som utvecklingen kommer att fortsätta i år. Bör det påverka valet av räntefond? Vi har gjort en översyn av räntefonderna på Skandias plattform och försökt att skapa lite klarhet i hur man kan tänka kring sitt räntesparande. Läs artikeln på sidan 7. Naturligtvis har vi också spännande läsning i form av två externa krönikor. Börskrönikan kommer från två av Swedbank Roburs fondförvaltare, Ingemar Syréhn och Patric Naeslund, som skriver om hur möjligheten att göra bra aktieaffärer ser ut framöver. Makrokrönikan den här månaden är skriven av Nordeas chefekonom Annika Winsth och ger en djupdykning på konjunkturläget i såväl Sverige som omvärlden. På Skandia fortsätter arbetet med att ständigt förbättra investeringserbjudandet till dig som kund och sparare. Håll utskick i marknadsbrevet under året. Det är här du hittar nyheter och information om våra investeringar. Trevlig läsning! Fondstatistik december 2010: Mest nettoköpta fondkategorier privata investerare 1. Aktiefonder - Sverige 2. Aktiefonder - Norden 3. Aktiefonder - Global Mest nettosålda fondkategorier privata investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder - Asien 3. Aktiefonder - Europa Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder - Norden 2. Aktiefonder - Asien 3. Aktiefonder - Bransch Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder - Global 3. Aktiefonder - Tillväxtmarknad Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under december Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management 1

2 Visst kan alla få rätt om 2011 "Sällan har väl aktiemarknadens aktörer varit så ense om att börsen ska upp i år!" Även om det inte kan ha ett egenvärde för oss investerare är det alltid roligt att vara contrarian eller att gå mot strömmen. Inte minst gäller väl detta om man ska skriva en krönika. Den här gången är det dock svårare att sticka ut om man har en positiv börssyn. Sällan har väl aktiemarknadens aktörer varit så ense om att börsen ska upp i år! Annat var det i början av 2009 då skeptikerna fortfarande dominerade trots att börsen visade tecken på att ha bottnat ur och möjligheterna att hitta felprissatta aktier var extremt goda för de som vågade. Återhämtningens snabbhet och styrka blev historisk. Många av bolagen har nu redan passerat eller kommer att passera de gamla vinsttopparna och aktierna har i många fall stigit med flera hundra procent. De som gjorde sig lustiga över uttrycket supercykel kanske får fundera ett varv till för drivkrafterna bakom tillväxten är desamma som före finanskrisen. Vad innebär det för börsen framåt? Vi kan börja med att titta på hur det brukade vara i ett otal börscykler. Rekyltrenden från djupa bottnar brukade hålla i sig en längre tid, i alla fall 2 4 år. Den brantaste rekylfasen inträffade det första året och därefter konsoliderade marknaden innan en lugnare mer vinstdriven fortsatt uppgång tog vid. Tillfälliga rekyler kom under resans gång. Så långt har den historiska betraktelsen upprepats förvånansvärt väl hittills. Läget idag kan jämföras med sent 2004 då börsen stigit mycket under drygt ett års tid och därefter tog ny fart efter en period av konsolidering. Sedan steg den i nära tre år till. Man kan dra mycket lärdom av historien men ändå inte vara alltför tvärsäker på att den kommer att upprepas i alla delar. Vi måste alltså skapa oss en rättvis bild av förutsättningarna som råder just denna gång. Då är det inte så konstigt att de flesta bedömare landar i samma slutsats; I börstermer pekar faktiskt de allra flesta parametrar fortsatt uppåt trots den starka uppgång vi redan har bakom oss. Bakgrunden är en fortsatt och alltmer robust global tillväxt och låga räntor. Tillväxtmarknaderna ger återigen en kraftfull skjuts åt den globala tillväxten. Denna kombination är mycket gynnsam för aktier. Vidare har bolagen en fin vinstutveckling och allt starkare balansräkningar. Detta möjliggör att den tilltagande aktiviteten av företagsaffärer fortsätter, något som aktiemarknaden hittills uppskattat. Förutom premier på budobjekten har även de köpande bolagen ofta belönats med stigande aktiekurser. Några av de utmärkande företagsaffärerna under 2010 i Sverige var Renaults försäljning av sin stora B-aktiepost i Volvo, budstriden kring Munters och Carnegies dramatiska övertagande av HQ Bank. Rokader på VD- och ordförandestolarna duggade också tätt under året där bolag som Electrolux, Volvo, Sandvik och SSAB är exempel på bolag som får en ny VD i år. De starka balansräkningarna gör också att vi sannolikt närmar oss en period av extrautdelningar, aktieinlösen och återköp som komplement till ordinarie utdelningar. De flesta börsbedömare är nu positiva vilket skulle kunna vara en risk om alla marknadens "Nå ra av de utmärkande företa saffärerna under 2010 i Sveri e var Renaults försäljnin av sin stora B-aktiepost i Volvo, budstriden krin Munters och Carne ies dramatiska överta ande av HQ Bank." aktörer redan var positionerade för detta. Så är dock inte fallet, utan snarast har vi bara sett början på ett möjligt flödesmässigt trendskifte från obligationer till aktier. För svenska aktier specifikt finns också ett annat flödesargument. Det utländska ägandet är fortfarande relativt lågt i flera av de svenska bolagen men är nu på väg upp, inte minst för verkstadsbolagen. Sent kan det tyckas. För exempelvis Sandvik visar den senaste uppdateringen 32 pro- 2

3 "Ju län re börstrenden håller i si desto abruptare kommer trendbrottet att bli." cents utlandsägande vilket är en av de lägsta nivåerna under de senaste tio åren. Som mest har den varit uppe i 41 procent. Självklart finns det också risker som kan störa utvecklingen. De helt uppenbara är problemen med flera länders skuldsituation, stigande råmaterialpriser, starkare svensk krona och på sikt stigande räntor. I samband med räntehöjningsdiskussioner brukar börserna darra till. Givet ett positivt grundscenario med i slutändan fortsatt stigande vinster brukar dock börsen tuffa vidare. Stärkt krona brukar i praktiken fungera mer som en naturlig hedge och som utländsk investerare i Sverige vill man gärna ha valutarörelsen med sig. Det som på ett mer dramatiskt sätt rubbar bilden brukar istället vara det helt oväntade. Ju längre börstrenden håller i sig desto abruptare kommer trendbrottet att bli. I denna börsfas blir det också viktigt att se nyktert på värdering då många bolag snabbt handlats upp till de högsta kursnivåerna någonsin. För vissa bolag är det fullt motiverat, för andra krävs att de presterar bättre än historiskt och i vissa fall överträffar marknaden förväntansbild. Sammanfattningsvis är det mest sannolika att vi nu går in i en lugnare fas när börskurserna mer växer med bolagens vinster. En faktor som tillkommit och som komplicerar bilden är den datorstyrda högfrekvenshandeln och frammarschen för ETF:er och produkter som mekaniskt replikerar index eller delindex. Något som är helt säkert är att denna växande och snart dominerande handel varken träffar fabriksarbetarna eller bolagsledningen, inte besöker slutkunden eller leverantören, inte diskuterar med bolagets konkurrenter eller funderar kring nya produkter och tjänster. Men för alla oss som tror att börsen på lång sikt styrs av bolagens vinster och fundamenta borde denna nya börskarta faktiskt vara mycket hoppingivande för möjligheten att göra bra aktieaffärer framöver. Ingemar Syréhn, fondförvaltare Swedbank Robur Exportfond och Sverigefond Patric Naeslund, fondförvaltare Swedbank Robur Exportfond och Sverigefond 3

4 Svensk ekonomi i särklass svensk ekonomi i världsklass Med 2010 i ryggen lägger vi ytterligare ett turbulent år bakom oss, med kraftiga rörelser i såväl räntesom valutamarknader. Året inleddes med en något högre riskaptit och återhämtning i fokus. Men i takt med att det stod allt mer klart att flera länder, framför allt i södra Europa, stod inför allvarliga problem avtog riskviljan och byttes mot riskaversion under sommaren. Ytterligare stimulansåtgärder krävdes för att vinna tillbaka förtroendet. Centralbanker, IMF, regeringar och myndigheter runt om i världen gjorde en hel del under året som gick. Det har fått finansmarknaderna att inleda även 2011 med en något större riskaptit. Volatilt på finansmarknaderna även 2011 Frågan är om det håller i sig den här gången. Sannolikt får vi se riskviljan variera relativt mycket även det här året, då de strukturella problemen inte är lösta utan bara kortsiktigt skyfflade under mattan. De senaste årens kriser har dock skapat en viss erfarenhet hos beslutsfattare och verktyg finns på plats för att stävja eventuella nya risker. "Under hela 2010 har Sverige på ett imponerande sätt stuckit ut med starka finanser och od tillväxt." Strukturella obalanser har vi talat om i många år och riskerna runt dessa kommer att finnas med i ytterligare många år framöver. Det betyder dock inte att konjunkturen står still Nordeas syn är att vi nu står inför en återhämtningsfas globalt. Stimulanspaket runt om i världen gör sitt till även om alla vet att notan kommer senare. Svensk ekonomi sticker ut Under hela 2010 har Sverige på ett imponerande sätt stuckit ut med starka finanser och god tillväxt. Sunda finanser är a och o för en liten öppen ekonomi och det har visat sig med stor tydlighet under krisen. Länder med goda finanser har kunnat stimulera utan att bygga upp större underskott och står därmed väl rustade även i efterdyningarna. Medan länder med stora underskott nu tvingas spara och låna dyrt till räntekostnaderna. Under tredje kvartalet växte svensk ekonomi med närmare 7 procent, vilket inte är långt ifrån de tillväxttal vi är vana att se från Kina. Vi räknar med en tillväxt runt 7 procent även fjärde kvartalet 2010, vilket betyder att vi går in i 2011 med hög fart. Tillsammans med de indikatorer vi har för innevarande år öppnar det för stark tillväxt även för helåret. Nordeas prognos är en tillväxt runt 4 procent 2011, vilket kan jämföras med en svensk potentiell tillväxt runt 2,5 procent. Det betyder att vi redan nu närmar oss ett normalt konjunkturläge. Tillväxten är tillbaka på den nivå vi gick in i krisen på, vilket är mycket imponerade med tanke på den dramatik vi har varit igenom. Svensk ekonomi växer på bred front Under tredje kvartalet växte svensk ekonomi med närmare 7 procent, vilket inte är lån t ifrån de tillväxttal vi är vana att se från Kina. Industrisektorn som drabbades värst under krisen är nu på väg tillbaka och kapacitetsutnyttjandet inom industrin är redan över det historiska snittet de senaste 20 åren. Det skapar goda förutsättningar för en stark investeringsökning under 2011, även om investeringsnivån än så länge ligger långt under nivån före krisen. Att investeringarna nu stiger i snabb takt indikerar dels att det inte är lika gott om lediga resurser i ekonomin, dels att företagen ser ljust på framtiden. 4

5 % Kapacitetsutnyttjande i industrin % God tillväxt, starka offentliga finanser och en centralbank som höjer före många andra talar för en stark krona. Strax före årsskiftet föll kronan under 9 kronor mot euron. Händer det inget dramatiskt, som får riskaversionen att öka kraftigt, bör kronan ligga runt 9 kronor mot euron. På lite sikt när ECB förväntas höja räntan är vår prognos att kronan försvagas något ner mot 9,10 kronor per euro i slutet av året. Även hushållen väntas bidra positivt till tillväxten då förutsättningarna för sektorn är goda även om hushållens räntekostnader stiger under året. Sysselsättningen väntas stiga i snabbt takt, inkomsterna öka och hushållens framtidsförväntningar ligga på en hög nivå. Samtidigt har vi haft en stark börsutveckling under 2010 och kraftigt stigande småhus- och bostadsrätts priser på "Inflationen har kommit upp och li er nu nära Riksbankens mål på 2 procent." många håll i landet. Starka offentliga finanser öppnar också för att regeringen flaggar för ett femte jobbskatteavdrag längre fram. En stark tillväxt borgar för en fortsatt gynnsam utveckling av sysselsättningen, men också av arbetslösheten. Vi räknar med att sysselsättningen stiger med runt 2 procent nästa år, vilket räcker för att trycka tillbaka arbetslösheten. Men en stramare arbetsmarknad leder också till att andelen lediga resurser minskar i ekonomin. Inom flera sektorer, bland annat inom byggbranschen, är det redan nu svårt att hitta rätt sorts kompetens. Risken ökar därmed för högre löner och priser framöver. Riksbanken höjer mer Inflationen har kommit upp och ligger nu nära Riksbankens mål på 2 procent. Fortsatt höga energi- och livsmedelspriser väntas fortsätta sätta press uppåt i närtid. Tillsammans med mindre lediga resurser och en avtalsrörelse som tar ordentlig fart under hösten talar det för att Riksbanken fortsätter att höja reporäntan under året. Nordeas syn är att reporäntan ligger på drygt 2 procent i slutet av Inflationen inte lika lå längre Räntor med längre löptid styrs i första hand av den internationella utvecklingen och då vi räknar med att tillväxten tar allt bättre fart i stora delar av världen bör långräntorna fortsätta upp om än inte i den takt vi såg i slutet av Från räntebotten i september till årsskiftet steg till exempel den femåriga statsobligationsräntan med hela 1 procentenhet och den femåriga bostadsräntan med nästan lika mycket. KPI Nordea Riksbanken Riskerna är lobala "Får vi en ny finanskris eller eurokris är det klart att Sveri e kommer att drabbas hårt. Trots det kommer Sveri e att stå starkt i en internationell jämförelse." Riskerna är i första hand globala. Sannolikt får vi räkna med vissa bakslag internationellt under året då riskviljan tryter. Det går heller inte att utesluta att det kan bli mer dramatik än vad vi räknar med. Skulle till exempel Spanien tvingas be om finansiellt stöd, vilket inte är vårt huvudscenario, är risken stor för kraftfulla spridningsrisker. Får vi en ny finanskris eller eurokris är det klart att Sverige kommer att drabbas hårt. Trots det kommer Sverige att stå starkt i en internationell jämförelse. Nordeas bedömning är att såväl svenska hushåll, företag som staten klarar en hel del törnar utan att det får allt för stora konsekvenser för tillväxt och arbetsmarknad under innevarande år. Annika Winsth Chefekonom, Nordea 5

6 Så mycket sti er börsen i år... Ska börsen upp eller ned i år? Den frågan ställer sig många sparare just nu. Naturligtvis är det ingen som vet svaret på frågan förrän om ett år, men spekulationerna är i full gång. Många vill samtidigt veta vad professionella investerare tänker kring det nya börsåret. Vi tog därför tillfället i akt att fråga de fondförvaltare som förvaltar Sverigefonderna på Skandias plattform om hur de tror att börsen slutar i år. Börsen ska upp Totalt frågade vi tolv förvaltare. De fick svara på inom vilket intervall de tror att börsen kommer sluta i år. Intervallen var följande: Mer än 20 % ned 20 till 10 % 10 till 5 % -5 till +5 % +5 till +10 % +10 till +20 % Mer än 20 % upp Resultatet var att flest förvaltare (sju av 12) tror att börsen kommer att stiga mellan 10 och 20 procent i år. Det näst mest populära alternativet var en uppgång om 5 till 10 procent (tre av 12). Tio av de tolv förvaltarna tror alltså på en uppgång i något av dessa två intervall. Av de resterande två tror en förvaltare på en nedgång om 20 procent eller mer och en förvaltare tror att börsen stiger mer än 20 procent i år. Konsensusuppfattningen är alltså att börsen ska stiga i år igen och att börsuppgången kommer uppgå till 5 20 procent. En förvaltare tror emellertid att börsen ska sjunka mer än 20 procent. Händelserika börsår i backspe eln Varje år dyker det upp faktorer som investerare fokuserar på och som driver aktiekurserna upp eller ned. Under 2008 var det krisen inom den amerikanska bostadsmarknaden som smittade av sig till den finansiella sektorn som fick världens börser på fall. Under 2009 visade makrostatistik att ekonomierna började ta sig upp på fötter igen och bolagsrapporter som visade att förlusterna krympte eller vändes till vinst höjde kurserna kraftigt fortsatte det mesta av den ekonomiska statistiken att vara positiv och företagens delårsrapporter tenderade att slå förväntningarna, vilket ledde till stigande börskurser. Under våren dök skuldkrisen i Europa upp som ett orosmoln som tillfälligt bidrog till att sänka kurserna. Vad kommer att styra kurserna i år? Vid sidan av att "tippa" årets börsutgång bad vi även förvaltarna att svara på vad de tror kommer att driva kurserna upp eller ned under året. Den faktor som flest förvaltare anser kommer vara viktigast för börsen under 2011 är den ekonomiska återhämtningen i allmänhet och i tillväxtmarknadsländerna i synnerhet. Konjunktursignaler och tillväxtsiffror nämns av flera förvaltare som de viktigaste faktorerna att hålla ögonen på under året. Det stora orosmolnet för börsen anses vara skuldsituationen i Europa. Förvaltarna pekar på att de stora skulderna skapar mindre utrymme för finanspolitisk stimulans, vilket kan behövas om tillväxten blir svag. Ett annat potentiellt problem som nämns är snabbt stigande långräntor som kan leda till fallande värde på obligationsportföljer, och därmed öka problemet med skuldbördan. Det viktigaste är att räntorna inte stiger för mycket framförallt i USA. Stigande räntor kan enligt förvaltarna leda till en omfördelning från aktier till räntor, vilket kan sätta press på aktiekurserna. Ytterligare faktorer som förväntas skapa ett positivt börsår är bolagens starka balansräkningar som möjliggör högre aktivitet inom företagsaffärer och värdeskapande förvärv. Vidare förväntas bättre visibilitet i vinstutvecklingen samt ökade volymer och marginaler hos de svenska bolagen leda till attraktiva värderingar och fortsatta uppjusteringar av analytikernas vinstförväntningar. Slutli en... Huruvida förvaltarna har rätt eller ej vet vi först om ett år. Det är även värt att understryka att ingen vet hur börsen kommer att utvecklas under året. Förvaltarna som deltar i enkäten bidrar med sina gissningar och dessa kan vara lika mycket fel som rätt. Syftet med den här artikeln är endast att "ta tempen" på förväntningarna på det nya året. Deltagare: Catella, Danske Capital, DnB NOR, Enter, HQ/Carnegie, Odin, Lannebo och Ålandsbanken. De flesta aktiefondsförvaltarna har en positiv syn på börsåret Alla utom en spår stigande kurser och de flesta tror på en uppgång mellan på 10 och 20 procent. Likt förra året förväntas konjunktursignaler vara i fokus, med tonvikt på tillväxtmarknader och USA. Skuldsituationen i Europa och stigande räntor bör man hålla ögonen på, enligt förvaltarna. Johan Lundqvist, Skandia Nordic Investment Management 6

7 Vilken räntefond ska ja välja 2011? Knappt en vecka före jul höjde Riksbanken åter reporäntan som för närvarande uppgår till 1,25 procent. Fler höjningar lär komma och Riksbankens prognos är att reporäntan kommer uppgå till 3,4 procent i sista kvartalet Ränteförändringar får givetvis betydelse för utvecklingen för räntefonder. Det finns många olika typer av räntefonder, så vilken ska man välja egentligen? Korta räntefonder Riksbanken styr framförallt räntor med kort löptid de korta räntorna. Det är räntan på dessa som påverkar avkastningen i korta räntefonder (t.ex. Skandia Likviditetsfond och Penningmarknadsfond). I takt med att reporäntan stiger förväntas avkastningen i dessa fonder att stiga eftersom räntebetalningarna blir högre på de obligationer som fondförvaltaren köper. Likviditetsfonden och Penningmarknadsfonden är bra alternativ till bankkontosparande. Många sparare använder fonderna till att "parkera" sina pengar i väntan på att de ska investeras på annat håll eller konsumeras, säger Peter Gummesson, fondanalytiker på Skandia. Lån a räntefonder Räntor med lång löptid de långa räntorna bestäms av marknaden, det vill säga av investerares förväntningar på hur den framtida räntan och inflationen ska se ut. Dessa behöver inte nödvändigtvis påverkas av Riksbanken. "Lån a räntefonder som Skandia Kapitalmarknadsfond, skapar od riskspridnin och har en iven plats i en värdepappersportfölj." Långa räntefonder (t.ex. Skandia Kapitalmarknadsfond) påverkas därmed inte direkt av Riksbankens räntehöjningar. Istället är det "marknadens" förväntningar om den framtida räntan och inflationen som påverkar avkastningen. Den teoretiska grundsatsen för hur ränteförändringar påverkar avkastningen i långa räntefonder är att när räntor med lång löptid stiger, så tappar de obligationer som ingår i en sådan fond i värde eftersom dessa betalar lägre ränta än nyutgivna obligationer. Ska man undvika lån a räntefonder i år? Det är alltid svårt att veta vad man ska ha för fonder i sin portfölj. De långa marknadsräntorna gick inte upp så värst mycket under 2010, även om de steg under hösten. Hur framtiden kommer att se ut är som bekant svårt att svara på, säger Peter Gummesson och poängterar att det är svårt att "tajma" räntemarknaden. Hedgefonder med låg risk kan vara ett alternativ, men jag tycker inte att man ska överge sina räntefonder om man vill ha låg risk i sparandet. Långa räntefonder som Skandia Kapitalmarknadsfond, skapar god riskspridning och har en given plats i en värdepappersportfölj, fortsätter Peter Gummesson Realräntefonder Ett alternativ till långa och korta räntefonder är Skandias Realräntefond. Realränteobligationernas värde räknas upp i takt med inflationen, mätt som konsumentprisindex. Realränteobligationer är därför som mest fördelaktiga under perioder med hög inflation. Realobligationer har också låg samvariation med aktiefonder och skapar därmed god riskspridning i en portfölj. 7

8 Om man oroar sig för hög inflation är realräntefonder en av de bättre investeringarna. Men man måste komma ihåg att realobligationer har långa löptider och de är känsliga för förändringar i ränteläget. Placeringar i realräntefonder måste därför ses på lång sikt, fortsätter Peter Gummesson. Företa sobli ationsfonder En annan typ av räntesparande är fonder som investerar i företagsobligationer. Räntan på företagsobligationer påverkas av sannolikheten för att företagen som emitterar obligationerna får betalningsbekymmer och är högre på företagsobligationer än på statsobligationer. "För de lån a räntefonderna är marknadens förväntnin ar på framtida inflation och räntor vikti ast. " Det finns två huvudsakliga typer av företagsobligationer de som är utgivna av bolag med hög kreditvärdighet (investment grade) och de som ges ut av företag med lägre kreditvärdighet (high yield). Risken är normalt sett lägre för investment gradeobligationer än för high yield-obligationer. Räntan, och därmed den förväntade avkastningen, på investment grade-obligationer är av den anledningen lägre än för high yield. De olika typerna av obligationer påverkas av olika faktorer. Om statsobligationsräntorna stiger förväntas även räntan på investment grade-obligationer stiga, men inte lika mycket. Räntan på high yield-obligationer påverkas i högre grad av utvecklingen på aktiemarknaden än av räntemarknaden. Företagsobligationsfonder är ett bra komplement till aktiefonder och "vanliga" räntefonder. Vill man ha lite lägre risk passar investment grade bra och för sparare som vill ha lite högre risk är high yield ett bra val, säger Peter Gummesson. Skandia erbjuder två utvärderade företagsobligationsfonder, SGF Wellington Investment Grade Corporate Bond Fund och Nordea European High Yield. Båda är valutasäkrade i svenska kronor, vilket innebär att valutarisken man tar som sparare är mycket liten. Sammanfattnin Stigande korträntor kan ha positiv inverkan på korta räntefonder medan långa räntefonder inte påverkas direkt av Riksbanken reporänta. För de långa räntefonderna är marknadens förväntningar på framtida inflation och räntor viktigast. Ändras förväntningarna och de långa räntorna stiger, så kan avkastningen i långa räntefonder sjunka. Företagsobligationsfonder är ett mellanting mellan aktie- och vanliga räntefonder. Risken i fonder av typen investment grade ligger närmare räntefonder och risken i high yield ligger närmare aktiefonder. Räntan på företagsobligationer är högre än på statsobligationer och förväntas inte påverkas i samma grad av ränteförändringar. Svaret på frågan i rubriken är upp till dig att besvara. Men förhoppningsvis har du fått en större förståelse för hur de olika räntefonderna fungerar och vilken som passar dig bäst. Johan Lundqvist, Skandia Nordic Investment Management 8

9 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 0% 1% 2% 8% 20% 19% 20% Norden FTSE, NOREX 30 0% 0% 3% 7% 11% -6% 8% Europa STOXX 50 Index -2% -2% -2% 0% -7% -34% -24% USA S&P 500 0% 0% 3% 9% 11% -9% -2% Japan Topix Nikkei, 225 3% 1% 2% 12% -3% -26% -36% Global MSCI, All Countries 0% 0% 2% 7% 7% -14% -5% Kina FTSE Xinhua 25 0% -1% 1% -1% -1% -23% 96% Indien S&P Nifty Index -7% -6% -3% -6% 10% -7% 100% Ryssland CSFB ROS 19% 0% 11% 17% 18% -38% 38% Asien MSCI Asia All Countries -1% -2% 2% 4% 14% -5% 56% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 8,9-1% -1% -3% -4% -13% -5% -5% USD/SEK 6,9 2% 2% 0% 3% -2% 8% -11% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 1,5 0,1 0,1 0,2 0,8 1,0-2,7-0,4 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 3,2-0,1-0,1 0,0 0,7-0,3-1,0-0,1 Fonderna med högst avkastning i Skandia Links sortiment (dec) Skandia Småbolag Sverige Odin Sverige Odin Norden Lannebo Småbolag Skandia Cancerfonden Fonderna med lägst avkastning i Skandia Links sortiment (dec) JP Morgan China East Capital Turkiet Fidelity Thailand East Capital Balkan SGF First State Greater China Eq Fonderna med högst avkastning i Skandiabankens sortiment (dec) Carlson Sweden Micro Cap Templeton Korea BlackRock World Mining Alfred Berg Nordic Small Cap Carlson Småbolag Fonderna med lägst avkastning i Skandiabankens sortiment (dec) Ålandsbanken China Growth East Capital Turkiet Carlson China HQ Kina SEB Penningmarknadsfond USD Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 9

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012:

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012: Marknadsbrev oktober 2012 Företa sobli ationer fortsatt i topp Precis som förra månaden är det företagsobligationsfonder som toppar listan över mest köpta fonder bland Skandias sparkunder. Detta är ett

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Marknadens bästa avkastnin!

Marknadens bästa avkastnin! oktober 2009 Marknadens bästa avkastnin! Är du kund i Skandia Link? Grattis! I nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga undersökning av de svenska sparbolagen hade Skandia Link bäst avkastning både förra

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Tillbaka efter semestern

Tillbaka efter semestern Marknadsbrev augusti 2010 Tillbaka efter semestern Efter ett sommaruppehåll är Skandias marknadsbrev tillbaka. Den här börssommaren har gått i vågor. Under försommaren var det Greklandsoron som var på

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 SBAB:s finansiella riskindex visar, med hjälp av ett stresstest, hur känsliga svenska hushålls finanser är för ovälkomna förändringar på aktie-, bostads-

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Marknadsbrev. Ännu en turbulent månad. Fondstatistik mars 2011: april 2011

Marknadsbrev. Ännu en turbulent månad. Fondstatistik mars 2011: april 2011 Marknadsbrev april 2011 Ännu en turbulent månad Vad ska man säga om den gångna månaden? Det har funnits gott om orosmoln jordbävning i Japan, oro i Mellanöstern och skakiga börser. Utvecklingen i omvärlden

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Marknadsbrev. Bättre koll på lä et. november 2012. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. Bättre koll på lä et. november 2012. Marknaden i korthet Marknadsbrev november 2012 Bättre koll på lä et I september började Heidi Elmér på posten som Skandias chefekonom. Det innebär att vi stärker upp vår kompetens inom ekonomisk analys och placeringsrådgivning.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer