Kompetenslyft med rätt kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetenslyft med rätt kurs"

Transkript

1 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2016 Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger i Gamla stan på Funckens gränd 1, i Stockholm

2 2

3 SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar, regelverk och rättsområden som är under omvandling. Normalt genomförs dessa som heldagar i seminarieformat med begränsat antal deltagare för bästa utfall. Deltagarna förses med relevant kursmaterial. Efter genomfört seminarium får deltagaren ett utbildningsbevis för tillgodoräknande av utbildningstimmar enligt för branschen gällande riktlinjer och krav. Alla våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning av advokater. Skräddarsytt Fakultetskurser har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag, myndigheter, organisationer och kommuner. Vi utformar ett kursförslag utifrån kundens specifika behov som levereras i form av en offert. Innehållet baseras på en gemensamt utarbetad kravspecifikation eller problemformulering. Vår uppdragsutbildning är mycket uppskattad och goda referenser kan lämnas på begäran. Deltagare Vår utbildning riktar sig främst till yrkesverksamma jurister i både offentlig och privat verksamhet.på senare tid har vi utökat målgruppen och erbjuder nu även kurser som passar ledande befattningshavare, fackliga företrädare, personuppgiftsombud, revisorer, skattekonsulter, tillsynshandläggare, upphandlare med flera. Föreläsare Våra föreläsare representerar Sveriges främsta experter och rådgivare inom sina respektive områden. Vi har inga anställda föreläsare, utan skiftar uppdragen mellan de experter som har de bästa förutsättningarna. Vi ställer genomgående krav på hög ämneskunskap och pedagogisk förmåga. Genom vårt nära samarbete med Juridiska institutionen vid Stockholms universitet har vi ett omfattande nätverk bland professorer, forskare och lärare på flera olika lärosäten. Därutöver engagerar vi föreläsare från det privata näringslivet. Att sammanföra praktiker med akademisk expertis garanterar att våra kursämnen belyses utifrån olika perspektiv. Kvalitetssäkring Vi bevakar ständigt juridikens utveckling och anpassar vårt kursutbud därefter. Vårt nätverk bland experter sträcker sig långt in i maktens korridorer, varför vi kan ligga i framkant både avseende författningsförslag och annan regelutveckling. Vi begränsar antalet kursplatser för att möjliggöra interaktion och maximalt erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Våra kurser följs upp med utvärderingar som har stor betydelse i vår kvalitetssäkring av verksamheten. Din kursavgift hjälper forskningen framåt Det överskott som våra kurser genererar lämnas till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel. 3

4 4

5 INNEHÅLL ARBETSRÄTT 6 AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT 7 EUROPARÄTT 9 FASTIGHETSRÄTT 10 IMMATERIALRÄTT 10 IT-RÄTT 11 MILJÖRÄTT 12 OFFENTLIG RÄTT 13 MIGRATIONSRÄTT 15 PROCESSRÄTT 16 SAK- OCH OBESTÅNDSRÄTT 17 STRAFFRÄTT 18 TILLSYN 19 UPPHANDLING 20 SKRÄDDARSYTT/UPPDRAGSUTBILDNING 21 KURSBUD I STÄNDIG UTVECKLING 22 5

6 ARBETSRÄTT ARBETSRÄTT ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR FÖR OFFENTLIG SEKTOR NYHET! Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess, integritetsskydd och etiska riktlinjer. Datum: 20 SEPTEMBER Föreläsare: Advokat Kristina Ahlström, Ahlström Advokatbyrå och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. SVÅRA UPPSÄGNINGAR I PRIVAT SEKTOR NYHET! Hur ska en anställning avslutas på ett korrekt sätt från arbetsgivarens sida? Datum: 7 OKTOBER Föreläsare: Arbetsrättsexpert Kristofer Palmblad, HRexpert Kristofer Palmblad. ARBETSMILJÖDAGEN NYHET! Har du personalansvar, arbetar med HR eller är ombudsman och behöver förbättra dina kunskaper inom arbetsmiljö? Datum: 19 OKTOBER Föreläsare: Arbetsrättsexpert Kristofer Palmblad, HRexpert Kristofer Palmblad. 6 ARBETSRÄTT SOCIALA MEDIER, VISSELBLÅSARE OCH INTEGRITET Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebooksida? Om yttrandefrihet och personlig integritetet i arbetslivet. Datum: 9 NOVEMBER Föreläsare: Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum: 16 NOVEMBER Föreläsare: Advokat Kristina Ahlström, Ahlström Advokatbyrå och Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting. Seminarieavgift: kr. FRÅN ANSTÄLLD TILL KONKURRENT NYHET! Vad gäller? Vad kan en arbetsgivare göra? Datum: Meddelas senare. Föreläsare: Advokat Tom Johansson, Hamilton och advokat Henrik Bengtsson, Delphi.

7 AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT ANTI-KORRUPTION Om anti-korruptionsarbete i praktiken. Tillämpning av svenska och internationella regelverk på området. Aktuella händelser, riskhantering och processer diskuteras. Datum: 22 SEPTEMBER Föreläsare: Antikorruptionsrevisor Louise Brown, DN VGL, chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption och generalsekreterare Helena Sundén, Institutet Mot Mutor. INTRODUKTION TILL LOU OCH OFFENTLIG UPPHANDLING En dörröppnare till LOU och offentlig upphandling. Förutom att ge en gedigen grundkunskap om LOU ligger fokus på upphandling i praktiken där föreläsningsmoment blandas med övningar. Datum: SEPTEMBER Föreläsare: Jurist och civilekonom Johan Söderberg och civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. Seminarieavgift: kr. AVANCERAD BOLAGSRÄTT: FÖRVÄRVSFINANSIERING, LÅN OCH SÄKERHETER Med fokus på kapitalskyddsregler i ABL, lån och säkerheter i kap 17 & 18 ABL, utlånings- och säkerhetsförbuden i kap 21 ABL, förvärvslåneförbudet samt samspelet mellan kap 17 & 21 ABL. Datum: 5 OKTOBER Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan i Stockholm. Seminarieavgift: kr. BETALTJÄNSTLAGEN OCH ELEKTRONISKA PENGAR Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor, särskilt om mobila betalningar, samt aktuella regelförändringar. Crowdfunding och virtuella valutor som Bitcoin kommenteras. Datum: 6 OKTOBER Föreläsare: Johan Terfelt, rättsavdelningschef, Finansinspektionen och bankjurist Lars Rutberg, Svenska Bankföreningen. CLOUD COMPUTING MOLNTJÄNSTER 1.1. Juridiska krav vid övergång till molntjänster. Relevanta rättsregler på området samt molntjänstavtalets innehåll. Datum: 11 OKTOBER Föreläsare: Daniel Westman, doktorand Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. JURIDIK FÖR FORSKNING, UTVECKLING OCH INNOVATION Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar. Datum: 25 OKTOBER Föreläsare: Advokat Peter Sande, Sandart & Partners Advokatbyrå, advokat Ia Modin, Ramberg Advokater och jur. dr. Åsa Hellstadius, Linköpings universitet. Seminarieavgift: kr. FÖRETAGSOBLIGATIONER OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONEN Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik. Datum: 31 OKTOBER Föreläsare: Carl Brodén, finance and restructuring councel, Roschier Advokatbyrå och Louis Landeman, chef för kreditanalys, Danske Bank. Seminarieavgift: kr. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: 17 NOVEMBER Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. ATT HANTERA OCH KONTROLLERA RISKER VID AVTALSSKRIVANDE Ofta hanteras möjliga risker och påföljder något slentrianmässigt vid upprättandet av avtal. Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder. Datum: 29 NOVEMBER Föreläsare: Advokaterna Magnus Eriksson och Katarina Mild, Kastell Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. IT-AVTAL En översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Särskilt om vad som bör tänkas på vid avtalsutformningen för att undvika misslyckade IT-projekt. Datum: 7 DECEMBER Föreläsare: Daniel Westman, doktorand Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. AKTIEÄGARAVTAL OCH BOLAGSORDNING En genomgång av aktiebolagets viktigaste grunddokument. Datum: 13 DECEMBER Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan i Stockholm. Seminarieavgift: kr. EN KURS FÖR REVISORER NYHET! För dig som vill få en fördjupad förståelse för förhållandet mellan de aktiebolagsrättsliga frågorna och de redovisningsmässiga frågorna och hur dessa kan bemötas. Datum: Meddelas senare. Föreläsare: Ekonomie doktor Pernilla Lundqvist, KPMG och advokat Andreas Rönnheden, Wistrand. Seminarieavgift: kr. 7

8 EUROPARÄTT EUROPARÄTT PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS, PRAKTIK OCH EU:S DATASKYDDSREFORM På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: 12 OKTOBER Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: 18 OKTOBER Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och ämnesråd Christian Berger, Näringsdepartementet. DEN NYA KONKURRENS- OCH MARKNADSRÄTTEN En orientering om det nya konkurrens- och marknadsrättssystemet med betoning på ny process- och bevisföring i Marknadsdomstolen. Datum: 20 OKTOBER Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Ylva Aversten, Advokatfirman MarLaw AB och universitetslektor Vladimir Bastidas, Uppsala universitet. Seminarieavgift: kr. 8 MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT UR ETT EU-RÄTTSLIGT PERSPEKTIV NYHET! Särskilt fokus på tillämpningen av EU:s allmänna rättsprinciper om god förvaltning, likabehandling, transparens och förutsebarhet vid handläggning av EU-rättsliga ärenden i svenska myndigheter, samt hur EU-rättsliga krav kan genomdrivas, rätten till effektiva rättsmedel. EU:s regler för dataskydd kontra svensk offentlighet. Datum: 19 DECEMBER Föreläsare: Professor Karin Åhman och professor Jane Reichel, Uppsala universitet. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. Ny aktuell praxis och EU:s nya dataskyddsförordning. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m.m. Datum: 23 NOVEMBER Föreläsare: Daniel Westman, doktorand Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. TVISTEMÅL SPECIAL CIVILRÄTTSLIG NYHETSDAG NYHET! Nyhetsdagen som ger dig kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område. Datum: 15 DECEMBER Föreläsare: Justitieråd Ingemar Persson, Sveriges domstolar, Thore Brolin, f.d. rådman, Thore Brolin AB och jur. kand. Rolf Höök. Seminarieavgift: kr.

9 FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE Om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Bl.a. gällande lagstiftning och praxis, vårdnadsbegreppet, umgängesstöd och växelvis boende. Vad och hur ska yrkas? Argument för och emot. Datum: 15 NOVEMBER Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik. Totalt kr om du även går Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge fördjupning den 6 DECEMBER. PRAKTISK BODELNING En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken. Datum: 1 DECEMBER Föreläsare: Advokat Cecilia Runesson, Advokatfirman Cecilia Runesson. BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE FÖRDJUPNING Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kring bl.a. barnets vilja, riskbedömningar i vårdnadsmål, medling, underhållsbidrag samt internationell barnrätt. Datum: 6 DECEMBER Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik. Totalt kr om du även går Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge den 15 NOVEMBER. BARNKONVENTIONEN I BROTTMÅL Betydelsen av barnkonventionen som rättskälla i brottmål som rör barn och unga. Datum: 11 MAJ Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och Ulrika Rosén, åklagare, Västerorts åklagarkammare i Stockholm. BARNHANDLÄGGARKURS NYHET! En kurs om barnavårdsutredningar, hur man gör kvalitativa värderingar/bedömningar/analyser och säkrar barnets bästa. Datum: Meddelas senare. Föreläsare: Docent Anna Kaldal och Fransesca Östberg, Stockholms universitet. 9

10 FASTIGHETSRÄTT / IMMATERIALRÄTT FASTIGHETSRÄTT AB-AVTALENS ANSVARSREGLER SÄRSKILT OM FEL I ENTREPRENAD NYHET! Vad har parterna för ansvar under entreprenadtiden? Vad gäller för fel före felbedömningstidpunkten och skador efter entreprenadtiden? Förutsättningarna för olika felpåföljder och felbedömningen och kopplingen till besiktningsinstitutet. Datum: 3 NOVEMBER Föreläsare: Mattias Nilsson, advokat, White and Case Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. ENTREPRENADJURIDIK OCH FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Datum: 14 DECEMBER Föreläsare: Professor Harald Ullman, Linköpings universitet och Rolf Höök, jur. kand., Stockholms universitet. Seminarieavgift: kr. DET INDIREKTA BESITTNINGSSKYDDET UPPSÄGNING, MEDLINGSFÖRFARANDE OCH TVIST NYHET! Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal. Datum: 14 OKTOBER Föreläsare: Advokat Louise D Oliwa, Advokatbyrån D Oliwa och advokat Erik Ljungqvist, Advokatfirman Allié. Seminarieavgift: kr. IMMATERIALRÄTT JURIDIK FÖR FORSKNING, UTVECKLING OCH INNOVATION Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar. Datum: 25 OKTOBER Föreläsare: Advokat Peter Sande, Sandart & Partners Advokatbyrå, advokat Ia Modin, Ramberg Advokater och jur. dr. Åsa Hellstadius, Linköpings universitet. Seminarieavgift: kr. UPPHOVSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING Ger fördjupad förståelse för den moderna upphovsrätten samt uppdatering kring utvecklingen i lagstiftning och praxis. Datum: 11 NOVEMBER Föreläsare: Daniel Westman, doktorand Stockholms universitet och Anders Olin, rättssakkunnig, Regeringskansliet, justitiedepartementet. Seminarieavgift: kr. E-LÄRANDETS JURIDIK Spela in föreläsningar? Lägga ut material på nätet? Använda YouTube i undervisningen? Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller? Datum: 28 NOVEMBER Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg och doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet. SKYDD FÖR PRODUKTUTFORMNING GENOM IMMATERIAL- OCH MARKNADSRÄTT NYHET! Datum: 9 DECEMBER Föreläsare: Jur. dr. Richard Wessman, Vinge Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. LICENSAVTALSRÄTT Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal. Datum: 16 MARS 10 Föreläsare: Advokat Per Josefson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Jur.dr. Richard Wessman, Advokatfirman Vinge och Ursszula Sieradzka, senior associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr.

11 IT-RÄTT IT-RÄTT BETALTJÄNSTLAGEN OCH ELEKTRONISKA PENGAR Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor, särskilt om mobila betalningar, samt aktuella regelförändringar. Crowdfunding och virtuella valutor som Bitcoin kommenteras. Datum: 6 OKTOBER Föreläsare: Johan Terfelt, rättsavdelningschef, Finansinspektionen och bankjurist Lars Rutberg, Svenska Bankföreningen. PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS, PRAKTIK OCH EU:S DATASKYDDSREFORM På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: 12 OKTOBER Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. CLOUD COMPUTING MOLNTJÄNSTER 1.1. Juridiska krav vid övergång till molntjänster. Relevanta rättsregler på området samt molntjänstavtalets innehåll. Datum: 11 OKTOBER Föreläsare: Daniel Westman, doktorand Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. PSI JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s.k. öppna data. Datum: 13 OKTOBER Föreläsare: Daniel Westman, doktorand Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. AFFÄRSJURIDIKEN OCH DIGITALISERINGEN SAMT DIGITALISERINGENS BAKSIDA NYHET! Marknadsföringsstrategier, frågor om direktmarknadsföring och IT-lösningar som ger upphov till nya affärsmodeller. Datum: 26 OKTOBER Föreläsare: Advokat Dag Wetterberg, Magnusson Advokatbyrå, affärsjurist Sofia Gunnarsson, Sharp Cookie Advisors, bitr. jur. Emilia Hempel, Time Advokatbyrå och verksamhetschef Ängla Eklund, Institutet för Juridik och internet. INTRODUKTION TILL E-FÖRVALTNINGENS JURIDIK De mest centrala bestämmelserna inom e-förvaltningen. Datum: 17 OKTOBER Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN EN FÖRDJUPNING Senaste rättsutvecklingen inom e-förvaltningen. Hur hanteras formkrav och elektroniska signaturer? Datum: 21 NOVEMBER Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. 11

12 MILJÖRÄTT MILJÖRÄTT VATTENRÄTT En genomgång av vattenrättens särdrag, handläggning av vattenmål, MKB samt aktuell praxis. Datum: 12 DECEMBER Föreläsare: Advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå och Göran Stenman, rådman, Vänersborgs tingsrätt. MILJÖBALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR En grundlig genomgång av miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats. Kursen riktar sig till dig med viss bakgrundskunskap och kombinerar teori och praktik med ett avslutande grupparbete. Datum: 10 MAJ Föreläsare: Advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå och Göran Stenman, rådman, Vänersborgs tingsrätt. 12

13 OFFENTLIG RÄTT OFFENTLIG RÄTT KLARSPRÅK I PRAKTIKEN Med hjälp av konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd får du träna på att skriva enkelt och att anpassa texter till mottagaren. Vi pratar också om lämplig ton i myndighetstexter och du får kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Datum: SEPTEMBER och 1-2 NOVEMBER Föreläsare: Ann-Louise Forsström, Examinerad språkkonsult, Språkvård & Samtalsutveckling. Seminarieavgift: kr. ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR FÖR OFFENTLIG SEKTOR NYHET! Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess, integritetsskydd och etiska riktlinjer. Datum: 20 SEPTEMBER Föreläsare: Advokat Kristina Ahlström, Ahlström Advokatbyrå och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. ANTI-KORRUPTION Om anti-korruptionsarbete i praktiken. Tillämpning av svenska och internationella regelverk på området. Aktuella händelser, riskhantering och processer diskuteras. Datum: 22 SEPTEMBER Föreläsare: Antikorruptionsrevisor Louise Brown, DN VGL, chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption och generalsekreterare Helena Sundén, Institutet Mot Mutor. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut, överklagande och domstolsprocessen. Datum: 27 SEPTEMBER och 3 FEBRUARI Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. Seminarieavgift: kr (2016), kr (2017). INTRODUKTION TILL LOU OCH OFFENTLIG UPPHANDLING En dörröppnare till LOU och offentlig upphandling. Förutom att ge en gedigen grundkunskap om LOU ligger fokus på upphandling i praktiken där föreläsningsmoment blandas med övningar. Datum: SEPTEMBER Föreläsare: Jurist och civilekonom Johan Söderberg och civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. Seminarieavgift: kr. TILLSYNENS RÄTTSLIGA FAS Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheterna när det gäller handläggning enligt förvaltningslagen samt fortsatt processföring vid överklagade beslut. Datum: 4 OKTOBER Föreläsare: Jurist Margaretha Svenning, Länsstyrelsen i Skåne län och jurist Stefan Rubenson, Advokatfirman Åberg & Co AB. Seminarieavgift: kr. PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS, PRAKTIK OCH EU:S DATASKYDDSREFORM På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: 12 OKTOBER 13

14 OFFENTLIG RÄTT Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. PSI JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s.k. öppna data. Datum: 13 OKTOBER Föreläsare: Daniel Westman, doktorand Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. INTRODUKTION TILL E-FÖRVALTNINGENS JURIDIK De mest centrala bestämmelserna inom e-förvaltningen. Datum: 17 OKTOBER Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjlig - heter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: 18 OKTOBER Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och ämnesråd Christian Berger, Näringsdepartementet. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Datum: 27 OKTOBER och 15 MARS Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. Seminarieavgift: kr (2016), kr (2017). STATSRÄTT OCH ROLLEN SOM STATSANSTÄLLD Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen. Särskilt om att arbeta med tillsyn. Den offentliga organisationen, disciplinära sanktioner, statlig styrning och tillsynsrollen. Datum: 8 NOVEMBER Föreläsare: Jur. kand. Malen Wallén, Post- och telestyrelsen. Seminarieavgift: kr. ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum: 16 NOVEMBER Föreläsare: Advokat Kristina Ahlström, Ahlström Advokatbyrå och Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting. Seminarieavgift: kr. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: 17 NOVEMBER Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN EN FÖRDJUPNING Senaste rättsutvecklingen inom e-förvaltningen. Hur hanteras formkrav och elektroniska signaturer? Datum: 21 NOVEMBER Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT FÖRDJUPNINGSDEL Om utredningsansvar och rättssäkra beslut. Bl.a. belysning av vaga begrepp i lagstiftningen, likabehandling och myndigheternas förhandlingsutrymme. Datum: 22 NOVEMBER och 5 APRIL Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. Seminarieavgift: kr (2016), kr (2017). PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. Ny aktuell praxis och EU:s nya dataskyddsförordning. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m.m. Datum: 23 NOVEMBER Föreläsare: Daniel Westman, doktorand Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. E-LÄRANDETS JURIDIK Spela in föreläsningar? Lägga ut material på nätet? Använda YouTube i undervisningen? Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller? Datum: 28 NOVEMBER Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg och doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: 30 NOVEMBER Föreläsare: Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor. Datum: 16 NOVEMBER Föreläsare: Advokat Kristina Ahlström, Ahlström Advokatbyrå och Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting. Seminarieavgift: kr. MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT UR ETT EU-RÄTTSLIGT PERSPEKTIV NYHET! Särskilt fokus på tillämpningen av EU:s allmänna rättsprinciper om god förvaltning, likabehandling, transparens och förutsebarhet vid handläggning av EU-rättsliga ärenden i svenska myndigheter, samt hur EU-rättsliga krav kan genomdrivas, rätten till effektiva rättsmedel. EU:s regler för dataskydd kontra svensk offentlighet. Datum: 19 DECEMBER Föreläsare: Professor Karin Åhman och professor Jane Reichel, Uppsala universitet. 14

15 MIGRATIONSRÄTT MIGRATIONSRÄTT MIGRATIONSPROCESSEN Praktiskt och handfast om att processa i migrationsmål. Belyser och ger insikt i de särskilda principer och den processform som tillämpas i förvaltnings- och migrationsdomstolar. Datum: 18 NOVEMBER Föreläsare: Janet Svensson, rådman, Migrationsdomstolen i Malmö, tidigare advokat och Hanna Werth, rådman, Förvaltningsrätten i Malmö. MIGRATIONSRÄTT Materiell migrationsrätt med ett praktiskt tillämparperspektiv. En grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet. Datum: 2 DECEMBER Föreläsare: Janet Svensson, rådman, Migrationsdomstolen i Malmö och universitetslektor Rebecca Stern, Uppsala universitet. 15

16 PROCESSRÄTT PROCESSRÄTT TVISTEMÅLSPROCESSEN I Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: 30 SEPTEMBER och 27 JANUARI Föreläsare: Thore Brolin, f.d. rådman, Thore Brolin AB, Magnus Widebeck, lagman, Nyköpings tingsrätt och Fanny Gleiss Wilborg, chefsrådman, Södertörns tingsrätt. Seminarieavgift: kr (2016), kr (2017). TVISTEMÅLSPROCESSEN II En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: 21 OKTOBER och 10 MARS Föreläsare: Thore Brolin, f.d. rådman, Thore Brolin AB, Magnus Widebeck, lagman, Nyköpings tingsrätt och Fanny Gleiss Wilborg, chefsrådman, Södertörns tingsrätt. Seminarieavgift: kr (2016), kr (2017). BEVISPRÖVNING I TVISTEMÅL UTIFRÅN RÄTTSPRAXIS NYHET! Genomgång och analys av de viktigaste rättsfallen. Datum: 10 NOVEMBER Föreläsare: Advokat Michael Berg, Advokatfirman Inter, tidigare domare vid Attunda tingsrätt. Seminarieavgift: kr. BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE Om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Bl.a. gällande lagstiftning och praxis, vårdnadsbegreppet, umgängesstöd och växelvis boende. Vad och hur ska yrkas? Argument för och emot. Datum: 15 NOVEMBER Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik. Totalt kr om du även går Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge fördjupning den 6 DECEMBER. MIGRATIONSPROCESSEN Praktiskt och handfast om att processa i migrationsmål. Belyser och ger insikt i de särskilda principer och den processform som tillämpas i förvaltnings- och migrationsdomstolar. Datum: 18 NOVEMBER Föreläsare: Janet Svensson, rådman, Migrationsdomstolen i Malmö, tidigare advokat och Hanna Werth, rådman, Förvaltningsrätten i Malmö. FÖRHÖRSTEKNIK NYHET! Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen. Datum: 24 NOVEMBER Föreläsare: Professor Pär-Anders Granhag, Göteborgs universitet. Seminarieavgift: kr. TVISTEMÅLSPROCESSEN III Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Datum: 25 NOVEMBER och 28 APRIL Föreläsare: Thore Brolin, f.d. rådman, Thore Brolin AB, Magnus 16

17 PROCESSRÄTT / SAK- OCH OBESTÅNDSRÄTT Widebeck, lagman, Nyköpings tingsrätt och Fanny Gleiss Wilborg, chefsrådman, Södertörns tingsrätt. Seminarieavgift: kr (2016), kr (2017). MEDLING I TVISTEMÅL En översikt över hela medlingsförfarandet. Vilka ärenden passar för medling? Vilka medlare är lämpliga för uppdraget? Konfliktdiagnos, medlingsprocessen samt återrapportering till domstol. Datum: 5 DECEMBER Föreläsare: Advokat Catharina Tholin, Advokaten Catharina Tholin AB och socionom Cecilia Granberg. Seminarieavgift: kr. BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE FÖRDJUPNING Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kring bl.a. barnets vilja, riskbedömningar i vårdnadsmål, medling, underhållsbidrag samt internationell barnrätt. Datum: 6 DECEMBER Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik. Totalt kr om du även går Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge den 15 NOVEMBER. MÅLSÄGANDEBITRÄDETS ROLL OCH UPPDRAG Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget? En grundläggande genomgång av formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Datum: 8 DECEMBER Föreläsare: Advokat Anton Strand, Advokatfirman Defens och advokat Max Ahlgren, Fria Advokater AB. Seminarieavgift: kr. TVISTEMÅL SPECIAL CIVILRÄTTSLIG NYHETSDAG NYHET! Nyhetsdagen som ger dig kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område. Datum: 15 DECEMBER Föreläsare: Justitieråd Ingemar Persson, Sveriges domstolar, Thore Brolin, f.d. rådman, Thore Brolin AB och jur. kand. Rolf Höök. Seminarieavgift: kr. BARNKONVENTIONEN I BROTTMÅL Betydelsen av barnkonventionen som rättskälla i brottmål som rör barn och unga. Datum: 11 MAJ Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och Ulrika Rosén, åklagare, Västerorts åklagarkammare i Stockholm. SAK- OCH OBESTÅNDSRÄTT INSOLVENSRÄTTSLIGA PRAKTIKFALL NYHET! Genomgång och analys av sakrättsliga, rekonstruktionsrättsliga och konkursrättsliga frågor och problem i anslutning till Mikael Möllers nya bok Insolvensrättsliga utlåtanden. Datum: 24 OKTOBER Föreläsare: Professor Mikael Möller och universitetsadjunkt Stefan Zetterström, Uppsala universitet. Seminarieavgift: kr. FÖRETAGSOBLIGATIONER OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONEN Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik. Datum: 31 OKTOBER Föreläsare: Carl Brodén, finance and restructuring councel, Roschier Advokatbyrå och Louis Landeman, chef för kreditanalys, Danske Bank. Seminarieavgift: kr. 17

18 STRAFFRÄTT STRAFFRÄTT ANTI-KORRUPTION Om anti-korruptionsarbete i praktiken. Tillämpning av svenska och internationella regelverk på området. Aktuella händelser, riskhantering och processer diskuteras. Datum: 22 SEPTEMBER Föreläsare: Antikorruptionsrevisor Louise Brown, DNVGL, chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption och generalsekreterare Helena Sundén, Institutet Mot Mutor. FÖRHÖRSTEKNIK NYHET! Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen. Datum: 24 NOVEMBER Föreläsare: Professor Pär-Anders Granhag, Göteborgs universitet. Seminarieavgift: kr. MÅLSÄGANDEBITRÄDETS ROLL OCH UPPDRAG Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget? En grundläggande genomgång av formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Datum: 8 DECEMBER Föreläsare: Advokat Anton Strand, Advokatfirman Defens och advokat Max Ahlgren, Fria Advokater AB. Seminarieavgift: kr. FÖRSVARARENS UPPDRAG Om uppdraget som offentlig försvarare. Ger deltagaren de nödvändiga kunskaperna som krävs för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven från klienten, domstolen och Europakonventionen. Datum: 16 DECEMBER Föreläsare: Advokat Henrik Olsson Lilja, Advokatfirman Althin och advokat Michael Berg, Advokatfirman Inter, tidigare domare vid Attunda tingsrätt. Seminarieavgift: kr. BARNKONVENTIONEN I BROTTMÅL Betydelsen av barnkonventionen som rättskälla i brottmål som rör barn och unga. Datum: 29 APRIL Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och Ulrika Rosén, åklagare, Västerorts åklagarkammare i Stockholm. 18

19 TILLSYN TILLSYN ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut, överklagande och domstolsprocessen. Datum: 27 SEPTEMBER och 3 FEBRUARI Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. Seminarieavgift: kr (2016), kr (2017). TILLSYNENS RÄTTSLIGA FAS Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheterna när det gäller handläggning enligt förvaltningslagen samt fortsatt processföring vid överklagade beslut. Datum: 4 OKTOBER Föreläsare: Jurist Margaretha Svenning, Länsstyrelsen i Skåne län och jurist Stefan Rubenson, Advokatfirman Åberg & Co AB. Seminarieavgift: kr. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Datum: 27 OKTOBER och 15 MARS Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. Seminarieavgift: kr (2016), kr (2017). STATSRÄTT OCH ROLLEN SOM STATSANSTÄLLD Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen. Särskilt om att arbeta med tillsyn. Den offentliga organisationen, disciplinära sanktioner, statlig styrning och tillsynsrollen. Datum: 8 NOVEMBER Föreläsare: Jur. kand. Malen Wallén, Post- och telestyrelsen. Seminarieavgift: kr. INTRODUKTION TILL E-FÖRVALTNINGENS JURIDIK De mest centrala bestämmelserna inom e-förvaltningen. Datum: 17 OKTOBER Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT FÖRDJUPNINGSDEL Om utredningsansvar och rättssäkra beslut. Bl.a. belysning av vaga begrepp i lagstiftningen, likabehandling och myndigheternas förhandlingsutrymme. Datum: 22 NOVEMBER och 5 APRIL Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. Seminarieavgift: kr (2016), kr (2017). 19

20 UPPHANDLING UPPHANDLING INTRODUKTION TILL LOU OCH OFFENTLIG UPPHANDLING En dörröppnare till LOU och offentlig upphandling. Förutom att ge en gedigen grundkunskap om LOU ligger fokus på upphandling i praktiken där föreläsningsmoment blandas med övningar. Datum: SEPTEMBER Föreläsare: Jurist och civilekonom Johan Söderberg och civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. Seminarieavgift: kr. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: 17 NOVEMBER Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. UPPHANDLA/LEVERERA IT DRIFTSTJÄNSTER NYHET! Kursen berör vad som ska beaktas ur ett LOU perspektiv vid upphandlingen sammanvävt med hur affärsavtalets allmänna bestämmelser är utformade i olika lösningar samt vilka risker, för- och nackdelar de senare är förknippade med. Datum: 25 NOVEMBER Föreläsare: Advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå, upphandlingskonsult Johan Breidemalm, Affärsconcept. Seminarieavgift: kr. 20

21 SKRÄDDARSYTT SKRÄDDARSYTT Vårt kursutbud är stort och omfattande, men om ni ändå inte hittar just det ni söker kan vi arrangera den rätta kursen för er. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag, myndigheter och organisationer. Bland kunderna genom åren finns Arbetsförmedlingen, Polisen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Riksrevisionen, advokatbyråer, fackförbund samt både stora och små företag. Alla våra kurser kan beställas som skräddarsydda, även ej schemalagda kurser. Kurserna kan genomföras antingen hos oss, hos er eller i en fristånde kurslokal. 21

22 KURSUTBUD I STÄNDIG UTVECKLING Klarspråk i praktiken, 1,5 dag Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor Anti-korruption Allmän förvaltningsrätt Introduktion till LOU och offentlig upphandling, 2 dagar Tvistemålsprocessen I Tillsynens rättsliga fas Avancerad bolagsrätt: förvärvsfinanisering, lån och säkerheter Betaltjänstlagen och elektroniska pengar Svåra uppsägningar i privat sektor Cloud Computing Molntjänster Personuppgiftslagen praxis, praktik och EU:s dataskyddsreform Fördjupad förvaltningsrätt och förvaltningsprocess PSI juridiken kring vidareutnyttjande av myndighetsinformation Det indirekta besittningsskyddet uppsägning, medlingsförfarande och tvist Introduktion till e-förvaltningens juridik Statsstöd Arbetsmiljödagen Den nya konkurrens- och marknadsrätten Tvistemålsprocessen II Insolvensrättsliga praktikfall Juridik för forskning, utveckling och innovation Affärsjuridiken och digitaliseringen Offentlighet och sekretess Företagsobligationer om marknaden, kreditrisken och dokumentationen Klarspråk i praktiken, 1,5 dag AB-avtalens ansvarsregler särskilt om fel i entreprenad Statsrätt och rollen som stadsanställd Arbetsrätt - Sociala medier, visselblåsare och integritet Bevisprövning i tvistemål utifrån rättspraxis Upphovsrättslig fördjupning Barnrätt: vårdnad, boende och umgänge Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor Det nya upphandlingsdirektivet och förändringar i LOU Migrationsprocessen Juridiken kring e-förvaltningen en fördjupning Allmän förvaltningsrätt fördjupningsdel Personuppgiftslagen en fördjupningskurs Förhörsteknik Tvistemålsprocessen III Upphandla/leverera IT-driftstjänster E-lärandets juridik Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande Särskilda registerförfattningar för myndigheter Praktisk bodelning Migrationsrätt Medling i tvistemål Barnrätt: vårdnad, boende och umgänge fördjupning IT-avtal Målsägandebiträdets roll och uppdrag Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt Vattenrätt Aktieägaravtal och bolagsordning Entreprenadjuridik och försäkringslösningar Tvistemål special civilrättslig nyhetsdag Försvararens uppdrag Modern förvaltningsrätt ur ett EU-rättsligt perspektiv Tvistemålsprocessen I Allmän förvaltningsrätt Tvistemålsprocessen II Offentlighet och sekretess Licensavtalsrätt Allmän förvaltningsrätt fördjupningsdel Tvistemålsprocessen III Miljöbalkens efterbehandlingsansvar Barnkonventionen i brottmål Datum meddelas senare: Från anställd till konkurrent. En kurs för revisorer om aktiebolagsrättsliga och redovisningsmässiga frågor. Barnhandläggarkurs. FÖR DAGSAKTUELLT PROGRAM, FÖR DAGSAKTUELLT PROGRAM, BESÖK VÅR HEMSIDA: BESÖK VÅR HEMSIDA:

23 23

24 Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm Kontakt: , Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant. Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm!

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2017 Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar,

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog vår och höst 2016

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog vår och höst 2016 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog vår och höst 2016 SÅ ARBETAR VI Seminarier Föreläsare Våra kurser behandlar nya författningar, regelverk och rättsområden som är under omvandling. Normalt genomförs

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm!

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2017- Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar,

Läs mer

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 Sätt rätt kurs på karriären i vår med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år senare bildades

Läs mer

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några

Läs mer

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2015 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* VÅRENS KURSER 2017 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra diskussioner

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* HÖSTENS KURSER 2016 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen IT-rättsforum 2016 De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten Program 17 november, Hilton Slussen Nya upphandlingslagar hur påverkar det er i IT-branschen? Anpassa till GDPR - hur börjar vi?

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Tillsyn av strandskyddsområden

Tillsyn av strandskyddsområden Tillsyn av strandskyddsområden Effektiv och rättssäker tillsynshandläggning och hållbara beslut 28 29 september 2017, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm UR KURSENS INNEHÅLL Korrekt och rättssäker

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Affärsjuridik för ditt företag

Affärsjuridik för ditt företag Affärsjuridik för ditt företag våren 2017 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det affärsjuridiska området. Utbildningarna vänder sig

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Våren 2016

Advokatsamfundets kurser Våren 2016 dvokatsamfundets kurser Våren 2016 F E B U I NYHET 10 februari: Barnets rättigheter i asylprocessen Denna nya kurs syftar till att ge kursdeltagarna fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att på ett

Läs mer

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen IT-rättsforum 2016 De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten Program 17 november, Hilton Slussen Nya upphandlingslagar hur påverkar det er i IT-branschen? Anpassa till GDPR - hur börjar vi?

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

De svåra uppsägningarna

De svåra uppsägningarna Affärsjuridiska utbildningar Hösten 2016 HR Agera mot stress och ohälsa! En praktisk och juridisk genomgång av de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Du får de juridiska kunskaperna

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 oktober 2013 Sara Axelsson Caroline Berg Mathias

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

EUROPARÄTTSPRAKTIKER

EUROPARÄTTSPRAKTIKER EUROPARÄTTSPRAKTIKER Advokatbyråer med Europarättskompetens Advokat Anders Aronsson AB Östra Storgatan 12 633 42 ESKILSTUNA Telefon: 016-13 27 10 Hemsida: Fax: 016-14 15 50 E-post: Inriktning: EG-rätt,

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 17/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 12/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016

Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016 Minnesanteckningar 1 (6) Tvistemålsgruppen Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016 Närvarande Se bilaga 1. Bakgrund Tvistemålsgruppen vid Malmö tingsrätt har lagt fram en rapport

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolans fakultetsnämnd Juridiska institutionen KURSPLAN HRX100 HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng Introduction course for lawyers

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd

Läs mer

PROCESSRÄTT Daniel Nordström

PROCESSRÄTT Daniel Nordström PROCESSRÄTT Daniel Nordström AGENDA Juridiska begrepp Svenska domstolarna Rättegångsförfarande vid tvistemål Juridik hjälp Alternativa konfliktlösningsmetoder Skiljeförfarande Förhandlingsteknik vid tvistemål

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Juridiska fakulteten LAGE01, Civilrättskipning och internationell privaträtt, 12 högskolepoäng Civil Procedure and Private International Law, 12 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Valentina Barrios Administratör för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet VT 2015 Senast uppdaterad 16/8 SEMINARIEPERIOD V. 3 2015 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering 10.15 10.30 Introduktion Sten

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Advokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda

Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda Uppsala 31 mars 2014 Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda Miljösamverkan Stockholms läm Att. Henrik Spovin miljosamverkan@stockholm.se Det är snart val till Riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Läs mer

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (5) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering Kursledare: Thomas Rolén

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens

Läs mer

Digitaliseringsrättsutredningen

Digitaliseringsrättsutredningen Digitaliseringsrättsutredningen Hur kan juridiken anpassas för att öka farten på digitaliseringen av offentlig sektor? Offentliga rummet den 31 maj 2017 1 Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande

Läs mer

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26 Innehäll Förord 5 Förkortningar 17 Avdelning I - DOMSTOLSORGANISATIONEN, DOMAR OCH BESLUT, AKTUELLAVERKSAMHETSFRÄGOR M.M. 19 1 Inledning 21 1.1 Domstolsväsendet 21 1.2 Domstolarnas verksamhet 22 2 Regeringsformen

Läs mer

Stockholm den 29 maj 2017

Stockholm den 29 maj 2017 R-2017/0385 Stockholm den 29 maj 2017 Till Justitiedepartementet Ju2017/01226/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 februari 2017 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Se barnet!

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Anställning vid en statlig myndighet

Anställning vid en statlig myndighet Kristina Ahlström SUB Hamburg A/541080 Anställning vid en statlig myndighet Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut Norstedts Juridik AB Innehåll Förord I I Förkortningar 13 1. Inledning 15 Ett dynamiskt

Läs mer

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten.

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten. Rättsliga principer för socialt arbete Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin 1 Författningar Grundlag Riksdag Lag Riksdag Förordning Regeringen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 21/2008 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 21/2008 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 21/2008 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 10 oktober 2008 Marcus Ateva Henrik Bellander Ann

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

AoM Consult AB Din utbildningskonsult

AoM Consult AB Din utbildningskonsult AoM Consult AB Din utbildningskonsult Vårdnadstvister En kurs som handlar om tvister om vårdnad, boende och umgänge. 14-19 april 2016 Casablanca-Marocko Kurs: Vårdnadstvister Vårdnadstvisterna ökar, är

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Juridiska fakulteten JUCN04, Familj och arbete i balans. Barns och föräldrars grundläggande rättigheter med fördjupning i familjerätt, 15 högskolepoäng Family and Work in Balance. Children's and Parents'

Läs mer

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Bilaga 1 Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Kursen gavs för andra gången hösten 2015. Studenterna har gett feedback genom en kursvärdering. Därutöver har det hållits ett kursråd. Studenternas

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 JURIDISK EXPERT Jurist VÅRA TALARE Socialstyrelsen Ann-Kristin Granberg Sundsvalls kommun Eva Rönnbäck Verksamhetschef, Socialtjänstens myndighetsutövning

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Social Work Ba (A), Law and social work (1), 12 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden

Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden 2 Aktuell situation Lagen om målsägandebiträde trädde i kraft 1988 och innebär en möjlighet för målsäganden att kostnadsfritt

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, 30 högskolepoäng Law of the Welfare State in Practice (Law Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-03-01

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6779-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

EU - utbildningar 2015

EU - utbildningar 2015 EU - utbildningar 2015 Allmänna EU-utbildningar Grundläggande EU-kunskap EU och Sverige Den lokala och regionala nivån i EU EU:s institutioner i praktiken Public Speaking Skills in an International Context

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

Facklig utbildning & utveckling Utbud

Facklig utbildning & utveckling Utbud Facklig utbildning & utveckling Utbud 2017-2018 Kunskap och utveckling för facket på en arbetsmarknad i förändring TCO Fackliga Akademi utvecklar och genomför fackliga vidareutbildningar för förtroendevalda

Läs mer

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning -

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning - Juridisk Assistent Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet - En unik utbildning - Varför denna utbildning? Oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse gäller är den till sin karaktär

Läs mer

BARNETS RÄTT PÅ JURISTUTBILDNINGEN

BARNETS RÄTT PÅ JURISTUTBILDNINGEN BARNETS RÄTT PÅ JURISTUTBILDNINGEN En kartläggning av den obligatoriska utbildningen om barnets rättigheter, inklusive kommersiell sexuell exploatering av barn, på Sveriges juristutbildningar. 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

ilaga 1 Urvalsdatum : Utskriftdatum : Advokat

ilaga 1 Urvalsdatum : Utskriftdatum : Advokat ilaga Urvalsdatum : 2008-0-0 Utskriftdatum : 2008-02-29 000 800 600 400 200 CM CN cr> ra co o> ro Kvinna Man Advokat 97 3509 4426 25-29 2 3 30-34 68 88 356 35-39 49 3 460 40-44 36 48 554 45-49 4 449 563

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Schema för T1:1 Introduktion till juridiken och civilrätt, 15 hp, ht 2016

Schema för T1:1 Introduktion till juridiken och civilrätt, 15 hp, ht 2016 Juridiska institutionen Lina Sidenhag Schema för T1:1 Introduktion till juridiken och civilrätt, hp, ht 16 Vid all undervisning förutom föreläsningar, övningar och handledningar (samt studentaktiviteter)

Läs mer