MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5"

Transkript

1 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån vår uppfattning och kunskap. För att få kunskap och även en egen bild av hur företaget fungerar satte vi upp en frågeställning. Hur är företaget uppbyggt? Hur fungerar företaget? Vad kan de förbättra och hur kan de förbättra? Vi utformade mindre frågor utifrån frågeställningen och förberedde intervjuer med Ale tryckteam. Det blev två intervjuer samt ett tillfälle då vi besökte dem för att ta kort på företaget. Intervjuerna ägde rum den 17 och 29 mars, medan fototillfället ägde rum 7 maj. För att fylla ut alla tomrum av fakta som blev efter intervjuerna hade vi kontakt med företaget via mailen. Ale Tryckteam AB bildades 1988 i Bohus utav fem killar, som fortfarande arbetar heltid på företaget. Bortsett från dessa fem som grundade företaget har det kommit till tre till som arbetar på Ale Tryckteam. Sammanlagt är det åtta stycken anställda på företaget. En affärsidé består av fyra delar. De fyra delarna är produktidé, behov, kundgrupp och resurser. Ale Tryckteams produktidé är att trycka allt från böcker till tidningar och visitkort på papper, deras tanke är att tillfredställa kundens behov av olika tryck på vad kunden själv önskar. Företagets kundgrupp är mestadels större företag, förlag och förvaltningar. Deras resurser är att de har kompetent personal och moderna maskiner i en hemtrevlig lokal. De erbjuder komplett service för kunden, dvs. trycksaker, idéutveckling, leverans och fotografering om det skulle behövas. Rapporten innehåller fyra kapitel. Det är företagets miljö- och kommunikation, företagets marknad, företagets organisation och företagets ekonomi. Rapporten är uppställd på ett stilrent sätt. Först läser man om företaget och varje avsnitt följs av en analys. Sedan finns det även en helhetsanalys i slutet av rapporten. Enligt vår nulägesanalys är Ale tryckteam ett bra företag. De enda svagheter de har, som visserligen är mycket viktiga, gäller utveckling och ekonomi. De anser att de har det bra som det är nu och vill helst inte expandera sin verksamhet inom de närmaste åren. Detta kan vara något som de får bita i gräset för senare. Budgetering anser de bara är en onödig gissning, och därför lägger de ingen energi på att arbeta med det. De använder sig bara av kalkylering och budgetering när de måste.

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING SYFTE MÅL METOD OCH GENOMFÖRANDE BAKGRUND FÖRETAGETS START AFFÄRSIDÉ MILJÖ OCH KOMMUNIKATION MILJÖTÄNKANDE INOM FÖRETAGET INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION ANALYS Miljö Kommunikation FÖRETAGETS MARKNAD PRODUKTER ANALYS KUNDER Fasta kunder ökar säkerheten för företaget Resultat från tidigare marknadsundersökning ANALYS KONKURRENTER Välja konkurrenstaktik Hård konkurrens ANALYS FÖRETAGETS ORGANISATION PRODUKTION ANALYS LOKALER OCH UTRUSTNING Arbetsmiljö Hur utbildar man sig? Arbetarskyddsnämnden kontrollerar säkerheten IT och datoranvändning ANALYS INKÖP, LAGER ANALYS ORGANISATION ANALYS EKONOMISK STYRNING BUDGETERING VINSTEN REVISIONSBERÄTTELSE ANALYS FÖRETAGSANALYS SAMMANFATTAD ANALYS KÄLLFÖRTECKNING INTERVJU PROJEKTRAPPORTER OCH ÅRSREDOVISNING INTERNET BILAGA...23

3 1. Inledning Ale tryckteam AB är vårt fadderföretag som vi har haft samarbete med i två år. I början av årskurs två valde vi Ale tryckteam som fadderföretag, bland många andra företag. Det första projektet handlade om att lära känna företaget, andra projektet handlade om deras miljötänkande och kommunikationssätt. Efter det gjordes tre personporträtt i artikelform av tre anställda på företaget. Det senaste projektet var en marknadsundersökning där vi valde att göra en attitydundersökning hos företagets kunder. Denna rapport innehåller en nulägesanalys för företaget Ale tryckteam. Efter ett långt samarbete med företaget har vi nu fått tillräckligt stor kunskap och inblick i deras verksamhet, som gör att vi har möjlighet till att göra en analys. Vi blev tilldelade denna uppgift av våra handledare som vårt sista stora projekt i. Ett av våra personliga mål med detta projekt är, precis som i det förra projektet, att företaget ska få nytta av vårt arbete. Detta arbete kan möjligtvis innehålla saker som de kanske inte har tänkt på själva. Det är inte alltid man själv kan se sina brister när det är något man lever med hela tiden. Då skadar det inte med lite hjälp utifrån, även om det inte är någon professionell hjälp de får av oss. I denna rapport kan man läsa om allt som har med Ale tryckteam att göra, och även en bred analys av företaget som består av våra egna tankar och idéer. Som nämnts tidigare är det ingen professionell hjälp detta projekt bidrar med, men det kanske är tillräckligt för att de ska ta tag i sina svaga sidor och förbättra dem Syfte Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån vår uppfattning och kunskap. Syftet är även att ge företaget respons på sin verksamhet och visa en rättvis bild av Ale tryckteam för allmänheten Mål Målet med det här projektet är att ta reda på så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och försöka se hur företaget ligger till utvecklingsmässigt i nuläget. Ett mål är att med hjälp av checklistorna kunna se de starkaste respektive de svagaste sidorna hos företaget, och kanske kunna hitta något som de bör utveckla eller avveckla. För att få kunskap och även en egen bild av hur företaget fungerar satte vi upp en frågeställning. Hur är företaget uppbyggt? Hur fungerar företaget? Vad kan de förbättra och hur kan de förbättra? 1.3. Metod och genomförande Att få reda på den information som krävdes för att kunna analysera företaget och skriva denna rapport var krävande på många sätt. Både tidskrävande och arbetskrävande. Efter att ha diskuterat kring frågorna i checklistan formulerade vi intervjufrågor som passar vår typ av företag. För att effektivisera arbetet med att ta fram frågor delade vi upp checklistan i två delar, Sofi tog en del och Terése tog den andra. Under tiden som frågorna formulerades bokade vi även en intervjutid hos vårt fadderföretag Ale tryckteam. Intervjun ägde rum den 17 mars 2004, och under en och en halv timmes intervju fick vi fram mycket information på den första delen. Eftersom det är ett så pass stort projekt beslutade vi att ta intervjun i två omgångar för att få ut så mycket som möjligt. Den andra intervjun ägde rum den 29 mars Intervjuerna som spelades in på band skrevs sedan in på datorn i sammanfattad form. Efter sammanfattningen av intervjuerna insåg vi att det fattades lite delar av information här och var. Den information som fattades och som behövdes för att kunna genomföra projektet var relativt viktig. Därför arbetades nya frågor fram som 3

4 sedan skickades över mail till Ale tryckteam. Sedan letade vi efter information från tidigare projekt som kunde vara bra att komplettera med. Tyvärr blev svaren på frågorna som skickades över mailen sena på grund av Leif Norrmans frånvaro. Sven-Erik Mullback, medarbetare på Ale tryckteam, meddelade att Leif var sjuk. Lyckligtvis bad Sven-Erik att få svara på frågorna istället. Svaren dunsade ner i mailboxen och rapportskrivandet kunde sätta igång. För att effektivisera arbetet även på denna punkt delades faktadelarna i rapportskrivningen upp i två delar. Efter sammansättningen av faktadelarna gjordes en analys vilket innehöll våra egna tankar om företaget och tips till dem. Finputsning och polering var det sista vi gjorde på rapporten. När rapportskrivningen var klar gjordes en extrakoll på vår huvudfrågeställning för att försäkra oss om att rapporten gav svar på frågorna, vilket lyckligtvis stämde. Eftersom tiden har varit aningen knapp den sista veckan var det ett glädjande besked att målet uppnåtts. När rapporten av projektet nästan var klar, sattes arbetet av presentationen igång. Finputsningen av rapporten och arbetet med presentationen skedde samtidigt. Denna skulle vara gjord i PowerPoint och äger rum måndagen den 17 maj Den dagen är alla fadderföretag inbjudna till att lyssna på de som ska presentera sina respektive företag. Vår presentation är den första i ordningen. Vi valde att inte använda oss av alla checklistor som företagsam har utformat. De vi valde att ta bort var rutiner, medarbetare och försäljning. Anledningen till detta var att vi anser att deras rutiner finns med i hela rapporten ändå, de sysslar inte med någon direkt försäljning och under rubriken organisation finns det mesta om medarbetare med. 2. Bakgrund 2.1. Företagets start Ale Tryckteam AB bildades 1988 i Bohus utav fem killar, som fortfarande arbetar heltid på företaget. Bortsett från dessa fem som grundade företaget har det kommit till tre till som arbetar på Ale Tryckteam. Sammanlagt är det åtta stycken anställda på företaget. Ale tryckteams verksamhetslokal 2.2. Affärsidé En affärsidé består av fyra delar. De fyra delarna är produktidé, behov, kundgrupp och resurser. Ale Tryckteams produktidé är att trycka allt från böcker till tidningar och visitkort på papper, deras tanke är att tillfredställa kundens behov av olika tryck på vad kunden själv önskar. Företagets kundgrupp är mestadels större företag, förlag och förvaltningar. Deras resurser är att de har kompetent personal och moderna maskiner i en hemtrevlig lokal. De erbjuder komplett service för kunden, dvs. trycksaker, idéutveckling, leverans och fotografering om det skulle behövas. Deras affärsidé kan förkortas till en mycket bra mening som de brukar använda när de ska marknadsföra sig. Meningen lyder, Den som vill ha bra pris och hög kvalitet väljer Ale Tryckteam AB som trycksakleverantör. Denna slogan speglar verkligen deras företagsanda. De håller sig till ett pris som alla har råd med och är inte alls dyra. Kvaliteten är, trots att företaget är beläget på en gård i Bohus, nästan i toppklass när det gäller både produktion och företagaranda. 4

5 3. Miljö och kommunikation 3.1. Miljötänkande inom företaget Ale tryckteams egen miljöpolicy är noggrant utformad och är mycket viktig för företaget. När man läser deras miljöpolicy märker man att de är väldigt seriösa när det gäller miljön i och kring deras företag. Men för att vara ett bra företag och behålla de kunder man har och för att få nya kunder måste man leva upp till kundens och branschens villkor, vilket Ale Tryckteam verkar göra. För att kommunen ska hålla reda på att miljöpolicyn följs så skickar de ut miljöinspektörer till Ale Tryckteam som går runt på företaget och kollar allting och inspekterar noga hur de arbetar och om och hur de tar hänsyn till miljön i arbetet. Ale tryckteam AB är ett fullservieföretag inom den grafiska branschen. Vårt miljöarbete skall kännetecknas av en god inre och yttre miljö. Utgångspunkten är att vi aktivt skall arbeta för att ständigt miljöanpassa processen och tillse att gällande lagar och förordningar efterlevs. Vår strävan är att förebygga föroreningar och genom ständiga förbättringar driva verksamheten så att minsta möjliga miljöpåverkan åstadkommes. Vi skall sträva efter att alla inköp skall göras med största möjliga hänsyn till miljön och genom vårt miljömedvetande råda våra kunder till miljömässigt bra materialval. Vi skall genom oregelbundna egenkontroller och miljörevisioner upprätthålla styrningen och kontrollen av miljöpåverkande aktiviteter och därigenom säkerställa efterlevnaden av miljölagstiftningen. 1 Som det står i Ale Tryckteams miljöpolicy så använder de sig av miljövänliga råvaror när de arbetar. Men eftersom de arbetar med olika 1 Ale tryckteams företagsbroschyr sorters kemikalier så går det inte att vara helt och hållet miljövänliga, men de arbetar med miljövänliga råvaror så mycket som är möjligt för företaget. Allt som de har använt i sin tillverkning skickas tillbaka för återvinning, även de kemikalier de använder, och dessa kemikalier skickas till Stena som tar hand om dem. Resten av avfallet skickas till en helt vanlig återvinning. Det släpps inte heller ut några giftiga ämnen i marken som skulle kunna skada naturen. Det finns vissa lagar i miljöbalken om hur t.ex. kemikalier ska användas för bruk inom företag, och dessa gäller att man tar hänsyn till annars kan det gå illa för företaget när kommunens miljöinspektion kommer och tittar till dem. Det är bara de leverantörer som har behörighet att köra i Göteborgs miljözon som de anlitar. Sverige har en del krav som måste uppfyllas av företaget om de ska kunna kalla sig miljövänliga och dessa krav följer Ale Tryckteam väldigt bra. Kraven har inte ändrats särskilt mycket sedan Sverige blev medlem i EU, åtminstone inget som berör mindre företag som Ale Tryckteam Intern och extern kommunikation Företaget kommunicerar mestadels med sina kunder via mailen, men de använder även den gamla hederliga telefonen, faxen och brev på posten. Nackdelen med att det är mailen som har tagit överhanden när det gäller kommunikation med kunder är att man inte får någon personlig kontakt med kunden och har därför svårt att skapa en relation. Resultatet av detta är att det blir svårt att få stamkunder eftersom företaget inte får någon bild av kunden och inte heller kunden av företaget. När man pratar i telefon får man höra en röst som hör till personen och kan på så sätt få en uppfattning om kunden och därigenom marknadsföra sig på ett bra sätt. Detta kan kallas med ett bra ord för relationsmarknadsföring. Man får alltså inte samma relationsmarknadsföring genom mailen. Detta var något som Leif Stiller, medarbetare på företaget, personligen tycker. Detta stämmer dock på de flesta företagen. De ställen de annars 2 Bengtsson, Sofi, Larsson, Terése, Ale tryckteam Miljö och kommunikation, sid. 4 5

6 marknadsför sig är i Gula Sidorna och genom deras hemsida. De tycker att fördelen med att kommunicera via IT är att man kommer ut i hela Sverige och skaffar sig kunder överallt, men det finns även nackdelar med detta kommunikationssätt. Den ena är att det är stressande att hålla på med det, och det andra är att det man skickar kan ibland försvinna på vägen, såsom fakturor med mera, men det brukar för det mesta fungera bra. En annan fördel med IT och datorer är att personalkostnaderna blir lägre, man behöver inte lika mycket folk som arbetar. De har en hemsida på Internet, där de presenterar sitt företag och även erbjuder en beställningssedel där man kan fylla i det man vill beställa. Hittills är det dock ingen som har gjort det. De har haft hemsidan i 6-7 år men har inte lagt ner någon större energi på att förbättra den. Det är nog dels därför det inte har kommit in några beställningar den vägen Analys Miljö Ale tryckteam värnar mycket om miljön, därför är det mycket viktigt för dem att ligga långt fram i utvecklingen av miljöfrågor. De använder sig alltid av det mest miljövänliga metoder i sin produktion. Vi tror att de mycket väl kan ligga steget före många av sina konkurrenter. Detta är mycket positivt för företaget eftersom miljökraven blir allt mer skärpta i takt med att utvecklingen går framåt. På lite längre sikt kan det vara så att en del av dagens tryckerier tillslut inte har möjlighet att hänga med i miljöutvecklingen. Efter att ha studerat Ale tryckteam tror vi att de har en stor chans att klara sig igenom denna utveckling. De har nämligen kommit en bra bit på vägen vilket kan hjälpa dem i kommande kriser Kommunikation Företagets kommunikation fungerar mycket bra både internt och externt. Beställningar görs per telefon, och varje anställd på företaget har varsin egen mailadress. De har även en hemsida, där de presenterar sitt företag. Man kan även göra beställningar på denna hemsida. Tyvärr har det inte förekommit att några beställningar har kommit in den vägen, vilket skulle vara praktiskt. Exempel på vad som skulle kunna göras för att förbättra denna hemsida är att ha några olika arbeten som man gjort och visa upp den goda kvalitet som man har på sina utförda arbeten. De skulle dessutom behöva uppdatera med jämna mellanrum. Vi skulle även vilja se en förbättring på layouten, eftersom Ale tryckteam är just i tryckbranschen så är design och layout en viktig del och speciellt den första sidan som man får fram när man klickar fram deras hemsida skulle vi vilja se förbättringar. Dels skulle det vara trevligt med lite fler bilder eftersom det mänskliga ögat tröttnar ganska fort om det bara är text som ploppar upp när man klickar på länkarna. Det är bra att de har satsat på en stilren hemsida men lite mer variation skulle inte skada, och kanske val av ett annat teckensnitt. Om de satsade lite mer på hemsidan skulle de kanske få in lite beställningar den vägen och även kunna marknadsföra sig lite effektivare. Ale tryckteam anser inte att de får samma relationsmarknadsföring via mail som de får via telefon med sina kunder. De måste dock satsa mer på både mail och hemsida, eftersom det är så framtiden ser ut. Utvecklingen blir mer och mer datoriserad och IT-inriktad. Då gäller det att de hänger med och inte halkar efter. Farligt Känsligt Godtagbart Bra Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Bengtsson, Sofi, Larsson, Terése, Ale tryckteam Miljö och kommunikation, sid. 6 6

7 4. Företagets marknad 4.1. Produkter Ale tryckteam erbjuder olika slags tjänster, men det som utmärker företaget allra mest är självklart trycktjänsten och de trycker allt från visitkort till böcker. Exempel på tjänster som de erbjuder utöver trycktjänsten är leveranser, göra olika reportage, skicka ut fotografier med mera. Oftast får företaget den produkt de ska trycka upp i flera upplagor redan färdigarbetade från kunden, men Ale tryckteam kan även utföra jobbet från start. De kan alltså få i uppdrag av en kund att göra ett reportage och sedan trycka upp reportaget i flera upplagor. Mängden upplagor varierar ofta beroende på vilken typ av trycksak det är de ska arbeta med. Oftast är det upplagor som företaget anser är lagom stora, passar deras produktion bättre och ger samtidigt en bättre lönsamhet. Det brukar då handla om ca upplagor. En trycksak som ibland förekommer i deras produktion är reklamblad. Det är en trycksak som är väldigt prispressad och därför inte lika lönsam för företaget som andra produkter. De har funderat starkt på att sluta trycka reklamblad men då är kravet att komma på något att fylla upp med. Risken är annars att företaget skulle förlora den lilla inkomst de får från just den tjänsten, och den behövs fortfarande. Konkurrensen är mycket hård och en anledning till det är att alla företag i tryckbranschen erbjuder samma saker. Det är svårt för ett tryckföretag att komma på någon tjänst som utmärker sig gentemot de andra företagen i branschen. Ale tryckteam har funderat mycket över detta, men som sagt är det en mycket svår bransch, och de har än så länge inte kommit på någon bra idé. En nackdel med att företagen i tryckbranschen erbjuder samma saker är att det blir lätt att tappa sina kunder. För att kunna behålla de man har är det mycket viktigt med kvaliteten på de färdiga upplagorna. Ale tryckteam håller en jämn kvalitet på sina produkter, men ingen jättekvalitet eftersom deras maskin inte klarar det. Den tryckpress de har nu har en manuell styrning och det blir mycket jobb med en sådan. En dröm de har är att digitalisera sin produktion. Det innebär att de måste köpa en digital maskin som kostar ett par miljoner kronor. En digital tryckmaskin fungerar ungefär som en vanlig skrivare till en dator och man arbetar då mycket med programmet offset. Att faktiskt satsa på den digitala biten är något de funderar mycket kring på företaget, och de kommer antagligen att införskaffa en digital maskin inom loppet av tre år. Den gamla tryckpressen som de arbetar med nu kommer inte att försvinna, utan de har planerat att komplettera med den digitala maskinen Analys Ett urval av Ale tryckteams produkter Företagets produkter fyller dagens behov och även de krav som EU ställer. I dagens läge ser det ljust ut för företaget, men på längre sikt tror vi att de får anstränga sig mer för att hänga med i utvecklingen av produkter. Just nu arbetar de inte fortlöpande för att förbättra eller utveckla nya produkter. De har mycket tankar och idéer runt ämnet, men gör aldrig handling av saken. Detta är något vi vill tipsa företaget om att faktiskt göra inom en snar framtid. Ju förr desto bättre, som man brukar säga. En produkt som drar ner medelvärdet på lönsamheten är reklamblad. De kostar praktiskt taget lika mycket att tillverka som att sälja, vilket inte är särskilt lönsamt. För att kunna åtgärda detta, och kanske ta bort reklambladen helt och hållet ur deras sortiment, behöver de komma på något att fylla upp med. Frågan är bara med vad? En av deras svagheter är just deras kreativitet och utveckling av nya idéer. Därför är detta något som de behöver jobba extra hårt med. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

8 4.3. Kunder Kundantalet hos Ale tryckteam är ganska stort. De har upp mot 300 kunder som befinner sig i Sverige. Målgruppen är större och mindre företag, landsting, kommuner och endast ett fåtal privatpersoner då företaget startade riktade de in sig på företag i, och runt, Ale kommun. Företagen de hade som kunder var mycket små, men de växte och utvecklades och i samma takt som kunderna utvecklades, växte även Ale tryckteam. Deras verksamhet utvecklades mycket under denna tid. De små företagen växte upp till större företag, och till följd av att kunderna expanderade ökade beställningarna hos Ale tryckteam. På så sätt fick de plötsligt mycket mer att göra och omsättningen ökade. Idag har de nästan inga kunder kvar i Ale kommun. Anledningen är att Ale tryckteam har utvecklats i snabbare takt än sina gamla kunder och har riktat in sig på att trycka större upplagor. Företagen i Ale kommun vill inte ha så stora upplagor och har därför sökt sig till mindre tryckföretag. 1 Några av deras viktigaste kunder är Orginalboden, Eka Chemicals, Militärförlaget, Mediaförlaget och Ale kommun. Dessa kunders krav på företaget är genomsnittligen relativt höga, men Ale tryckteam klarar att uppfylla deras förväntningar väldigt bra ändå. 2 Socialstyrelsen är dock företagets viktigaste kund eftersom de är den största kund de har. Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälsooch sjukvård. De verkar för att insatserna på dessa områden har god kvalitet och fördelas efter behov. Insatserna ska också vara kostnadseffektiva inom tilldelade resurser och i enlighet med lagstiftningen. Rollen som expertoch tillsynsmyndighet innebär att Socialstyrelsen genom normering, tillsyn och kunskapsförmedling påverkar huvudmän och yrkesverksamma. Socialstyrelsen har också en rad specifika uppgifter riktade till huvudmän, professionella grupper och enskilda personer. 3 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, Bäckström, Lars, 1996, Småföretagets affärer. Företagarna Utbildnings AB Fasta kunder ökar säkerheten för företaget Att ha fasta kunder är något som många företag strävar efter på grund av att de ger en säker inkomst. Bland Ale tryckteams kunder är de flesta fasta, vilket beror på att de är mycket nöjda med företaget. Om det skulle vara så att de inte är nöjda går de till företaget och säger ifrån. Detta inträffar lyckligtvis mycket sällan, men det händer att en kund inte är helt nöjd med den slutliga produkten, bemötandet eller något annat. De åtgärder som vidtas vid sådana här tillfällen är reducerade priser eller att de gör om hela beställningen. Reducerade priser är dock mest förekommande. Det är viktigt att företaget håller humöret uppe vid sådana här tillfällen så att de inte förlorar någon kund. I tryckbranschen är det svårt att skaffa nya kunder eftersom kunderna oftast är trogna sina tryckerier. Det gäller alltså att hålla fast i sina kunder med bra service och bra tjänster. Kundantalet har ökat markant om man jämför hur det ser ut idag och när företaget startade, men på senaste tiden har det tyvärr stått still. De anser att de befinner sig i stagnationsstadiet, d.v.s. att utvecklingen gick mycket framåt för ett par år sedan men nu står de och trampar på samma ställe. Orsaken till detta anser de bero på den väldiga konkurrens som finns idag. Antalet tryckföretag har ökat drastiskt på senare år, vilket innebär att priserna pressas alltmer. Tekniken har utvecklats mycket och leder till att marknaden idag håller ett högre tempo. Det går alltså snabbare att utföra ett jobb idag än vad det gjorde förr. Detta märker Ale tryckteam då beställningarna ökar Resultat från tidigare marknadsundersökning Under ett tidigare projekt studerades Ale tryckteams kunder genom en marknadsundersökning. Den typ av undersökning där man vill veta vad kunden tycker och tänker om företaget och dess tjänster kallas attitydundersökning, och det var en sådan som genomfördes. Undersökningen gick ut på att ta reda på vad kunden ansåg om kvaliteten, 4 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

9 priset, leveranstiden och bemötandet. Frågor om de haft någon annan trycksaksleverantör någon gång, om det fanns saker de ville ändra på angående företaget och varför de valde just Ale tryckteam förekom också. Även frågan om Ale tryckteams kunder tror att sina kunder är nöjda med den slutliga produkten fanns med i frågeformuläret, se bilaga. Med hjälp av resultaten kunde man konstatera att samarbetet mellan Ale tryckteam och deras kunder fungerar alldeles utmärkt. Så när som på alla svar från frågeformuläret har visat sig vara mycket positiva. Endast några enstaka kunder har visat missnöje på någon punkt, men medelvärdet visar ändå ett högt värde. Ale tryckteam fick bekräftelse på ett väl fungerande samarbete med kunderna. Deras kunder är inte alltid den slutgiltiga kunden, så de har aldrig med säkerhet kunnat konstatera fullkomlig tillfredställelse tidigare. Med hjälp av resultatet från attitydundersökningen vet de nu om att även den slutgiltiga kunden är nöjd. Man kan dra slutsatsen att Ale tryckteam, enligt marknadsstrategimallen, befinner sig i penetrationstadiet. Med penatrationstadiet menas att det blir en ökad försäljning av befintliga produkter på befintlig marknad. Ingen förändring på produkten som sådan. Genom att de får reda på vad deras kunder anser om dem kan de känna sig säkra i den position de befinner sig i inom marknadsstrategimallen Analys Ale tryckteam är ett litet företag med en relativt liten, men bestående, kundkrets. Detta gör att det utvecklas en personligare kontakt mellan företag och kund. Med en närmare relation till företaget känner sig kunden tryggare och känner större tillit till dem. Enligt attitydundersökningen är kunderna mycket nöjda med Ale tryckteam. I och för sig blev inte alla kunder tillfrågade, men vi tror att undersökningen ändå visade ett rättvist resultat. Det är knappast troligt att vi lyckades välja de enda kunder som bara har goda tankar om Ale tryckteam. Det vi återigen vill påpeka som är mindre bra är deras syn på utvecklingen. Marknaden tvingar tryckföretagens utveckling framåt och i Ale tryckteams fall, som vi ser det, mot sin vilja. Vi anser att de borde ta tag i detta. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Bengtsson, Sofi, Larsson, Terése, Marknadsundersökning Ale tryckteam, sid. 7 9

10 4.5. Konkurrenter Större delen av Ale tryckteams personalstyrka arbetade tidigare på ett och samma företag. I samband med att det företaget löstes upp bildade de före detta anställda på företaget egna företag i Göteborgstrakterna, och idag tävlar gamla arbetskamrater i konkurrensen. Eftersom Ale tryckteams konkurrenter i själva verket är folk i deras umgängeskrets håller de regelbunden kontakt med de konkurrerande företagen. De följer varandra i utvecklingen och vet på så sätt till en viss del vilka svagheter respektive styrkor varje företag har. De vet om vilka maskiner de använder sig av och hur personalen är på det företaget eftersom de känner varandra så pass väl. Enligt Ale tryckteam är det hos personalen och utrustningen som styrkor och svagheter ligger för det mesta. Eftersom de till viss del vet om varandras styrkor och svagheter skulle de mycket väl kunna utnyttja varandra i den hårda konkurrens som förekommer idag, och det är precis vad de gör. De hjälper alltså inte varandra att komma på fötter igen om något gått snett. Eftersom de är så pass nära vänner anser de att det inte är jobbigt att utnyttja varandra och det uppstår aldrig några som helst bråk mellan företagen om de konkurrerar om en speciell kund. De är duktiga på att hantera sådana saker på ett lugnt och fredligt sätt och är lika bra vänner före som efter. Ale tryckteam menar att det bara är ett jobb och inte hela världen. Ale tryckteam tänker mycket på hur de ska utveckla sig för att hela tiden ligga ett steg före sina konkurrenter. Just nu håller de samma våglängd som sina konkurrenter, men deras önskan är att ligga steget före. De satsar inte på något som är unikt eller speciellt för tryckbranschen eftersom det är en väldigt homogen bransch. Det är svårt att komma på något som inte sträcker sig för långt utanför det som de egentligen håller på med Välja konkurrenstaktik Kunderna är något som företaget måste hålla fast vid. Tappar de sina nuvarande kunder är det inte enkelt att få tag på några nya, eftersom de oftast är trogna sina företag. Tappar Ale tryckteam sina kunder är det alltså något som de har gjort fel eller har slarvat med, vilket leder till besvikna kunder som hittar något annat företag. Ale tryckteam är inte särskilt stort i jämförelse med till exempel Landers som är beläget i Mölnlycke. Landers är det största tryckeriet i hela Sverige, och antagligen det allra största i hela världen. Man får välja taktik utifrån vem man konkurrerar med, och eftersom Landers är så stort och erbjuder väldigt mycket har Ale tryckteam valt att satsa på att konkurrera om kundbemötandet. Det är det enda sättet de har någon chans att konkurrera med Landers, och det verkar fungera bra för Ale tryckteam eftersom de behåller alla sina kunder Hård konkurrens Konkurrensen är idag mycket hårdare än vad den var för några år sedan. Anledningen är att tryckkapaciteten har ökat och alla företag har blivit större och effektivare. Trycksakerna är billigare idag än vad de var för tio år sedan, vilket leder till att företagen behöver arbeta mer för att få företaget att gå runt. Det är även många nya konkurrenter på väg in på marknaden som kommer att strama till konkurrensen ännu mer. Denna hårda konkurrens gynnar inte företagen särskilt bra, men det gynnar däremot kunderna. Det blir billigare för dem att göra en order hos ett tryckföretag eftersom att priserna är så pass pressade. Det hela leder till en ond cirkel för företagen, medan kunderna är nöjda. Den konkurrensen är ändå positiv på ett sätt. Utan denna hårda konkurrens som finns i näringslivet hade företagen varit förslappade. De hade inte engagerat sig lika mycket i att komma på nya idéer för att locka kunder eller utveckla nya produkter. Den hårda press som de nu har på sig gör att de måste hålla ett högt tempo och komma på nya idéer för att kunna hålla sin position i konkurrensen. I dagens samhälle har vi faktiskt ett stort problem bland människorna, och det är stress. Det finns inte en människa som inte stressar och för vissa kan det sluta katastrofalt. Ale tryckteams kunder ställer mycket höga krav 10

11 på att hålla till exempel leveranstiderna. Detta leder till att personalen arbetar så snabbt det går för att tillfredställa kunden. Sådant leder ofta till slarv och stress. För att kunna hålla sig i toppen av konkurrensen, som Ale tryckteam lyckas bra med, är det viktigt att få reda på nyheter och förändringar i god tid. Ale tryckteams källor är till störst del försäljare som de ständigt har ute, som till exempel leverantörer. De har god kontakt med sina leverantörer och sitter ofta och pratar med varandra. På så sätt får företaget reda på vad som händer ute i tryckbranschen och hur det går för andra tryckerier. Det finns även tidningar som är speciellt utformade för just tryckbranschen där företagen kan läsa om olika händelser med mera. De har bara kontakt med företag här i Sverige och inte med några företag i andra länder. Ale tryckteam anser sig inte behöva ha någon kontakt med företag som är belägna så pass långt bort eftersom de allra flesta tryckerier arbetar med samma teknik ändå Analys Eftersom de har bra kontakt med många av sina konkurrenter även på fritiden är de väl medvetna om varandras styrkor och svagheter. Detta gör det enklare för dem att hitta sina egna starka och svaga sidor som de sedan kan bearbeta. Företaget anser själv att deras starka sidor är de låga priserna, de korta leveranstiderna och bra maskinpark. De svaga sidorna anser de vara den låga omsättningen och försäljningen. Det var något som de diskuterade på EU-projektet i Halmstad för två-tre år sedan. Att de själva anser att försäljningen är en svag sida är inte så positivt, men det faktum att de känner till det är bra. Annars är det svårt att kunna göra något åt saken. Trots det som de själva anser, tror vi att de ligger bra till i jämförelse med sina konkurrenter. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 11

12 5. Företagets organisation 5.1. Produktion För att kunna arbeta så effektivt som möjligt använder sig Ale tryckteam av en tidsplanering i form av en tavla som de har på väggen i kontoret där de planerar in alla arbeten. Denna typ av planeringsprincip fungerar mycket bra för företaget. Det händer aldrig att de missar en leverans. Det är snarare större chans att kunden är sen med att lämna in det som ska tryckas i flera upplagor till företaget. Denna försening leder till att tempot på arbetet måste öka och effektiviseras så att kunden kan få sin tryckta upplaga i tid. Detta är Ale tryckteam inte så förtjusta i eftersom att kunden förstör deras tidsplanering och de måste då arbeta hårdare och snabbare än planerat om de ska undvika att bli försenade. Kunderna har alltid ett kvalitetskrav när de anlitar ett tryckföretag. För att få vetskap om vad kunden anser om den färdiga produkten skickar de alltid ut ett test till kunden innan de arbetar vidare. Ett test är en upplaga av det som kunden har beställt. Kunden kan då godkänna, göra mindre förändringar eller kräva att arbetet görs om innan företaget har hunnit producera alla upplagor. Fördelen med detta är att företaget slipper göra om hela produktionen, vilket leder till större kostnader för både företaget och kunden. Det är alltid kunden som betalar fraktkostnaden när de levererar ut varorna. De levererar alltid ut de färdiga varorna till sina kunder, vilket de har gjort sedan företaget startade Anledningen till att de erbjuder den tjänsten är att de tjänar pengar på det. Kunden betalar nämligen ett högre pris än vad Ale tryckteam lägger ut för bensin eller anställa andra leverantörsföretag. Eftersom det kostar pengar att ha material liggande i lagret ser de till att inte ha saker som ligger i lagret för länge. För att se till detta beställer de bara stora mängder av varor som de vet går åt i stora mängder. Varor som inte går åt lika mycket, som de kallar specialvaror, beställer de bara så att det precis räcker till den ordern de har fått in. Om de någon gång skulle ha räknat fel då de beställde och det kom för in för lite specialvaror tar de det resterande vid nästa beställning för att undvika onödiga utgifter. Lagret de har är inte särskilt stort, då det de förvarar är mest papper och färg. För kunna hålla en bra kvalitet på produktionen krävs hela tiden den senaste utrustningen. Datorer byts ofta ut eftersom utvecklingen för databranschen går väldigt snabbt fram. Tryckmaskinerna håller lite längre än vad datorerna gör eftersom utvecklingen av tryckmaskiner inte går lika snabbt fram. De håller ofta i upp till tio år utan att kvaliteten försämras. En annan anledning till att tryckmaskiner na inte byts ut lika ofta är att de kostar mycket mer än vad en dator gör. En tryckmaskin, som dessutom är begagnad, kostar mellan en miljon kronor och två miljoner kronor Analys Den stora tryckpressen som trycker svartvitt Ale tryckteams sätt att planera och utföra arbeten på är mycket genomtänkt och effektivt. Det är mycket sällan de ligger efter i sin tidsplanering och det händer nästan aldrig att kunden får en sen leverans. Om så är fallet är det nästan alltid på grund av kunden själv. Detta gör att kunden lättare kan känna tillit till företaget, och det är förstås något som är bra. För att kunna bevara sin fina kvalitet behöver de ständigt hänga med i utvecklingen och uppgradera sin utrustning med jämna mellanrum. Det som vi anser att Ale tryckteam är mindre bra på är ju att hänga med i utvecklingen på vissa punkter. På denna punkt tycker vi dock att de hänger med förträffligt bra. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

13 5.3. Lokaler och utrustning Ale tryckteams lokaler är belägna på en gård i Bohus relativt nära centrum. Det är Sven-Erik Mullback som äger lokalen, och han är även en av de anställda på företaget. För den verksamhet som de bedriver lämpar sig lokalerna bra, men det börjar bli ganska trångt. Det finns möjlighet till utvidgning av lokalen men de får inte göra vad de vill med den. Om de vill utvidga sin verksamhet måste de ha tillstånd från ägaren. De har planer på att köpa ut lokalen för att kunna fullfölja sina idéer till en större verksamhetslokal. 1 I denna soffa, som är belägen på kontoret, ägde de flesta intervjuer rum Arbetsmiljö Arbetsmiljön bör alltid vara av hög kvalitet på vilket företag som helst för att alla ska trivas och att verksamheten ska gå bra. Därför finns det speciella krav på en god arbetsmiljö. Ale tryckteam får regelbundna besök av arbetarskyddsnämnden som kontrollerar deras arbetsmiljö. Efter de tre kontroller som har gjorts sedan starten 1988 har det visat sig att lokalen uppfyller dessa krav till fullo. Sättet som arbetarskyddsnämnden går till väga på när de kontrollerar företag är relativt krävande. De sätter sig ned tillsammans och företaget får redovisa allt som de har gjort under senaste tiden, hur de har utfört projekt, allt de har i lager och använder sig av i sin produktion. Sedan kontrollerar arbetarskyddsnämnden att allt stämmer överens med lagar och bestämmelser. För att ett företag ska kunna bli godkänt av arbetarskyddsnämnden ska de även förbättra sig hela tiden och gå framåt i utvecklingen och visa att de vill satsa. Exempel på krav som arbetarskyddsnämnden har är att skärmarna till datorerna ska vara av ett visst märke och kvalitet så att strålningen som uppkommer blir minimal. Förutom de externa krav som de har på sig gällande arbetsmiljön, har de även interna krav inom företaget som de följer. Saker ska inte stå för länge i lagret eftersom de lätt blir gamla och de ser till att använda så lite kemikalier som möjligt. En del kemikalier måste de använda eftersom de använder sig utav tryckfärg som innehåller kemikalier. Starka vätskor som kan fräta på händerna är också något som de har som krav på att använda så sällan som möjligt. Själva anser de att de ligger långt före sina konkurrenter när det gäller arbetsmiljön, och det kan mycket väl stämma. De externa kraven ändras inte särskilt ofta, men det händer att de gör det i takt med att utvecklingen går framåt. Nya produkter tas fram för att ge en säkrare arbetsmiljö. Inom arbetsmiljökraven ingår även att de ska använda sig av de mest miljövänliga materialen. Utvecklingen går framåt med stormsteg hela tiden och det är inte alltid så lätt att hänga med. Ale tryckteam får ändå den information de behöver för att hinna med i form av brev utifrån miljövärlden, och även från sina leverantörer som de har god kontakt med. När de ska köpa in material beställer de alltid det mest miljövänligaste, men de frågar alltid efter något som är ännu mer miljövänligt för att kunna vara på den säkra sidan. 2 Arbetsplatsen på kontoret, i samma rum som soffan är placerad 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

14 Hur utbildar man sig? Att bli anställd på ett tryckföretag som tryckare kräver faktiskt ingen speciell utbildning. Företagen anställer hellre unga människor som inte har någon utbildning, men har lätt för att lära sig nya saker. Det finns ett bra exempel på just det här med att det är bättre att börja som lärling på ett tryckföretag. En ung kille hade gått ett treårigt program i Göteborg där han utbildade sig till tryckare. Han sökte sedan arbete som tryckare på ett tryckföretag i närheten av Göteborg. När han fick komma ut på sin nya arbetsplats visade det sig att han praktiskt taget inte kunde någonting. Han var tydligen inte tillräckligt duglig för att arbeta som tryckare. 1 Man lär sig alltså inte det som man behöver kunna som tryckeriarbetare i skolan, utan det är mycket bättre att satsa på att börja som lärling om man drömmer om tryckeribranschen. Det tar precis lika lång tid att utbilda sig som lärling på ett företag som att utbilda sig i skolan, alltså tre år. En av de anställda arbetar vid tryckpressen Arbetarskyddsnämnden kontrollerar säkerheten Arbetsstationerna på ett tryckföretag är inte så avancerade som man kan tänkas tro. Det som är mest avancerat är att sköta tryckmaskinen, vilket tar lite längre tid att lära sig än det övriga på företaget. Det är även tryckmaskinen som är den mest riskfyllda maskinen att arbeta med. Man kan lätt fastna med fingrarna i maskinen och klämma sig. Lyckligtvis har detta inte inträffat 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, 2003 En av de datorer där de utformar layouten hos Ale tryckteam än. För att de anställda ska kunna känna sig säkra när de arbetar på företaget görs det regelbundet säkerhetskontroller. Dessa kontroller utförs av arbetarskyddsnämnden. 2 Ända sedan 1941 har Arbetarskyddsnämnden funnits, och de arbetar på uppdrag av LO, SAF och PTK med att förbättra arbetsmiljön och informera om arbetsmiljöfrågor till företagsledningar, chefer och arbetsledare, skyddsombud och anställda. Informationen är omfattande eftersom man vänder sig till så många målgrupper. 3 Maskinerna är dock säkrade på ett sådant vis att de inte går att köra maskinen om ett skydd öppnas, alltså om en säkerhetsåtgärd inte är i funktion. För att maskinerna ska kunna ge en tillfredställande kvalitet till kunderna underhålls de varje vecka då de rengörs och smörjs. Denna underhållning av maskinerna gör de under arbetstid, för att spara tid. Det krävs dock att produktionen inte är så stor då underhållningen ska utföras. Underhållningen som sker veckovis tar ca två timmar, men de har även en storrengöring av maskinerna under sommaren. 4 2 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

15 IT och datoranvändning Företaget använder sig väldigt mycket av datorer eftersom det är mycket smidigare och allt går mycket fortare. Dessutom så minskar personalkostnaderna. De har två avdelningar och på båda används det datorer men för olika bruk. På övervåningen där allt tillverkningsarbete sköts använder de Macintosh, och på dessa datorer formar de, gör layouter och förbereder den bild som senare ska tryckas på t.ex. tröjor. Programmen som används för att utföra dessa uppgifter är PageMaker, Photoshop, Indesign & Express. På nedervåningen där kontoret ligger sköts all fakturering och alla beställningar, allt pappersarbete helt enkelt, fast detta används datorn till numera. Det är PC som de arbetar med och programmet de använder för att kunna utföra detta är ett specialformat kalkylprogram som heter GKS Analys Första gången vi besökte företaget och såg deras lokaler för första gången, kunde vi aldrig tänka oss att det faktiskt var ett tryckeriföretag innanför väggarna. Vårt första intryck var att lokalerna användes till något helt annat, exempelvis ett stall eller liknande. Efter våra många besök på företaget har vi insett att lokalerna faktiskt är passande för denna typ av företag. Enda nackdelen med lokalerna är att de är aningen små. Om företagets verksamhet skulle expandera skulle de vara tvungna att bygga ut, vilket de lyckligtvis har möjlighet till. Så just lokaler är ingenting som skulle stoppa deras expansion. De uppfyller kraven för god arbetsmiljö till fullo vilket är mycket positivt för alla på företaget. De anställda trivs mycket bra, och risken för skador är mycket liten då de har speciella skydd på maskinerna de arbetar med. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Bengtsson, Sofi, Larsson, Terése, Ale tryckteam Miljö och kommunikation, sid. 6 15

16 5.5. Inköp, Lager Ale tryckteams största produktionskostnad är papper. Därför är det viktigt att de regelbundet följer upp priset på denna vara med deras leverantör. Det finns en del andra papperstillverkare som de kan vända sig till om det skulle vara så att de inte längre kom överens med deras nuvarande leverantör. Än så länge har de bara kommit bra överens med sina leverantörer, men det är förstås bra att veta vilka andra man kan vända sig till om de t ex skulle bli osams om priset med pappersleverantören. De leverantörer som företaget är mest beroende av är de som levererar papper, plåt, film och färg. Ingen av dessa har företaget utvecklat någon slags unik produkt med, men de anser sig ända vara mer eller mindre beroende av dessa leverantörer. Anledningen till det är att de vet vad de får, kvalitet mm. Ale tryckteam har en lagerlokal alldeles intill lokalen där tillverkningen av deras produkter sker. Företagets lagerredovisning avstämmes varje vecka så att de vet vad de har. Eftersom att de vet ungefär hur mycket av varorna som behövs till jobben de gör, beställer de för det mesta in relativt rätt mängd av varje vara. Om de beställer in för mycket av något läggs det materialet på ett speciellt ställe i lagerlokalen. Beställer de in för lite vid något tillfälle, köper de bara in extra mycket av det materialet veckan efter. Företagets tidsplanering ligger oftast såpas långt fram att de har råd med en veckas försening, utan att det blir någon fördröjning till kunderna Analys Ale tryckteam anser sig vara beroende av sina nuvarande leverantörer, men det anser vi att de inte är. Det är klart att de måste ha leverantörer men det finns fler att välja mellan. Kanske är det så att de inte riktigt vågar byta eftersom de är nöjda med hur det är nu och inte vill riskera att det blir några försämringar. Företagets lagerlokal fylls inte med material som kostar pengar i onödan, eftersom de har rullande inköpsrutiner. Detta är positivt eftersom de sparar lite pengar på detta, men då krävs det att leverantörerna fortsätter att vara lika snabba som förut. Verksamhetslokalen och lagerlokalen ligger precis bredvid varandra 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

17 5.7. Organisation De som arbetar på Ale Tryckteam har var och en sina arbetsuppgifter. Vanligtvis arbetar de med samma uppgifter, de arbetsområden som de själva är bäst på. Det finns däremot ingen uppgift som endast en person klarar av att hantera utan det finns alltid någon annan som kan just det arbetsområdet. Genom detta sätt står aldrig firman stilla om t ex någon är sjuk eller av annat skäl inte där. Alla kan inte hantera varandras arbetsuppgifter men det finns alltid någon som kan en annans persons område. På så sätt finns det alltid någon i reserv till alla arbetsuppgifter. Företaget är uppdelat i olika arbetsavdelningar. På alla avdelningar finns det någon som är ansvarig. Denna person bär inte bara ansvaret för det som görs där utan är även en person som de andra kan fråga när de behöver hjälp eller är osäkra över något. Alla som är anställda på Ale Tryckteam har samma lön. Det systemet använder de sig av eftersom att företaget är såpas litet och de tycker att alla drar sitt strå till stacken. Om företagets verksamhet skulle utökas skulle det säkerligen bli tal om andra löneformer. Men än så länge har alla lika lön på företaget. Ale Tryckteams affärsidé ändras regelbundet i takt med utvecklingen. Eftersom de har ändrat inriktning på företaget sedan de startade så har det även gjorts ändringar i affärsidén. Med tiden och i takt med att företaget växt sig allt större, har de blivit mycket mer miljötänkande. Detta syns i deras affärsidé. Något som också ändras i takt med utvecklingen är produktionssättet. Eftersom det sker förändringar i branschen hela tiden, görs uppgraderingar nästan varje år. Det som oftast ändras är olika programvaror i produktionen. Som man hör på namnet, Ale tryckteam, fungerar personalen på företaget som ett team. Man litar på varandra till 100 procent, det är något som man måste göra på ett sådant här mindre företag anser de. Personalen har ett möte i veckan, ibland oftare. Där diskuteras bland annat hur problem skall lösas på bästa sätt. Stämningen på företaget varierar beroende på hur mycket arbete som måste göras. När det inte finns så mycket jobb att göra är stämningen lugn och harmonisk medan det kan finnas extremt mycket att göra andra dagar. Då blir stämningen automatiskt mer stressad, vilket är ganska logiskt. Nästan alla på Ale tryckteam spelar golf tillsammans, på Lärjedalens golfklubb. En gång om året har de Ale tryckteam-mästerskapet i golf. Detta gör att de kommit varandra ganska nära även privat och det är just det som, enligt dem själva, gör stämningen på Ale tryckteam så positiv. 1 Leif Stiller, till vänster, med sin kompanjon bredvid sig 5.8. Analys Deras organisation är väldigt bra, eftersom de har en så bra sammanhållning och kan varandras arbetsuppgifter. Om det hade varit ett större företag hade detta inte varit lika lätt att genomföra. De har en intressant lönepolitik på företaget. De sidor som är bra med detta är att alla arbetar för samma förutsättningar. Det kanske är ett bra sätt att motverka avundsjuka bland de anställda, men det kan säkert ha motsatt effekt också. Någon kanske anser sig förtjäna högre lön än någon annan, och då kan det uppstå konflikter. Hur skulle det bli om någon av de anställda begärde högre lön? Kanske bör de då tänka över sin lönepolitik. Organisationen i företaget anser vi vara det som fungerar bäst. För att ett företag ska fungera bra behövs en välorganiserad organisation. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, Intervju med Mullback, Sven-Erik, medarbetare Ale tryckteam,

18 6. Ekonomisk styrning 6.1. Budgetering Budgetarbetet på Ale tryckteam är inte det bästa. Den som har hand om budgetarbetet på företaget är VD:n Leif Norrman och han ägnar ca två timmar om året för budgetering. Visserligen verkar detta duga bra för företaget eftersom det går bra ekonomiskt sett för dem. Anledningen till att de inte lägger ner så mycket tid på budgetering är att de anser att det bara är en gissning. Handelsbanken tänker på samma sätt. Att en budget bara är en gissning och lägger därför inte ner så mycket tid på det. Eftersom det bara är en gissning anser Ale tryckteam att det inte är så viktigt utan att det är resultatet som är det viktiga. Självklart är det resultatet som är det viktiga, men för att resultatet ska bli positivt är det alltid bra att ha kalkyler som olika färdvägar och en budget som färdplan. Den som startar en resa mot ett bestämt mål studerar i god tid alternativa färdvägar på en karta. Därefter bestämmer man den bästa färdvägen som man sedan följer mot målet. Skulle det uppstå hinder under resan måste man dock använda sig av en alternativ färdväg. Sådant försöker man om möjligt förutse och förbereda sig för. På samma sätt är det med en budget. Den har som syfte att hjälpa företaget att nå fram till ett ekonomiskt mål, som till exempel en vinst. De följer upp budgeten varje år och ser efter hur det har gått. Oftast har det sett bra ut för företaget och tar bara tag i kragen om det är något som har gått snett. Annars ligger budgeterna bara och skräpar på kontoret och används inte till någonting. Alla projekt de utför inom företaget förbereds väl. De använder sig av för- och efterkalkyler när ett projekt ska genomföras för att ta reda på hur mycket det kommer att kosta, hur mycket som blir över etc. Deras mål är självklart att sänka utgifterna och höja inkomsterna precis som alla andra företag. Därför följer de upp alla kostnader och utgifter. Förra året blev resultatet dock negativt, men de brukar gå runt och klara sig bra. Redovisningen sköter de inte själva utan då anlitar de en redovisningsbyrå och auktoriserade revisorer för att kolla upp deras ekonomi. De har dock ett mycket bra räkenskapsprogram Vinsten Ale tryckteams årsredovisning visar att omsättningen har sjunkit med 8,2 % från år 2000 till år I samma takt som omsättningen har sjunkit har även produktion- och materialkostnader minskat. Procentsatsen hos dessa kostnader och omsättningen är relativt lika. Den rörelsekostnad som har ökat är personalkostnaden, detta är självklart eftersom de inte kan sänka lönerna hos de anställda. Om inte omsättningen ökar eller om de inte skär ner på personalen, kan det på lång sikt se lite osäkert ut för företagets ekonomi. Anledningen till detta är att omsättningen sjunker medan personalkostnaderna inte varierar särskilt mycket Revisionsberättelse Lena Ardbo är en auktoriserad revisor som har uttalat sig om Ale tryckteams årsredovisning. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att hon planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra sig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingå också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem, samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för sitt uttalande om ansvarsfrihet har Lena Ardbo granskat väsentliga beslut, åtgärdar och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Hon har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 3 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, Ale tryckteam AB, Årsredovisning, sid. 2 3 Ale tryckteam AB, Årsredovisning, sid. 8 18

19 6.4. Analys När Ale tryckteam har sitt årsmöte i början på året redovisas förra årets resultat. Sedan tar de detta resultat och använder som budget det kommande året. Denna budget används egentligen inte till någonting utan ligger bara och skräpar. Anledningen är att de inte tror på gissningar, utan går hellre på resultat. Om vi skulle tipsa företaget om något så skulle det vara just användning av budget. Vi tror inte att det skulle skada om de bara lade ner lite extra tid på att göra en riktig planering över året som nalkas. Om det t ex inträffar en händelse under året som de redan vid årsskiftet visste skulle ske, så kan de ju ta med denna händelse i beräkningarna. Det är något som inte går om de bara tar förra årets resultat som budget, eftersom denna händelse inte inträffade förra året. Ale tryckteam har själva sagt att en av deras är den låga omsättningen. Mellan åren 2000 och 2001 minskade omsättningen med 8,2 %, vilket är ett steg i fel riktning. Det känsliga här är att personalkostnaden fortfarande är lika stor, medan de andra kostnaderna sjunker i takt med omsättningen. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 19

20 7. Företagsanalys Vi har redan kommit fram till att Ale tryckteam har en låg tillväxt genom att kolla på deras om sättning. Efter att ha tagit en titt på balansräkningen och räknat ut deras soliditet, har vi konstaterat att företagets framtid ser mörkare ut än vad vi trodde. Deras soliditet är bara 9,5 %, vilket är ett alldeles för lågt procentvärde. Tidigare misstänkte vi att de befann sig i stagnationsstadiet. Enligt vad Örjan Hallgren beskriver i sin bok Finansiell strategi och styrning, kännetecknas utvecklingslinjen stagnation av låg tillväxt, låg lönsamhet men god soliditet. Efter att ha granskat deras ekonomi konstaterades att deras soliditet egentligen är för låg för att de ska befinna sig i stagnationsstadiet. De har istället gått vidare till nästa stadie i utvecklingen som går under kallelsen saneringsmogen. Om man befinner sig i detta stadie är det egentligen för sent att åtgärda saken. Företaget lever vidare i knappt två år enligt teorin. Alltså har företaget, enligt teorin, inte långt kvar att fortsätta sin verksamhet. Enligt teorin kan man inte göra några åtgärder för att komma upp från det sista stadiet. Företaget skulle ändå kunna ta och försöka åtgärda detta problem, även om det inte skulle vara helt problemfritt. Det finns gott om saker som fungerar i praktiken men inte i teorin. Man får självklart arbeta mycket hårt för att, om möjligt, kunna ta sig upp på fötter igen. Utvecklingen är något som vi vet är ett stort hinder för dem på många punkter som t.ex. användandet av IT, nya idéer till produkter och marknadsföringen. Ale tryckteam anser inte att de får samma relationsmarknadsföring via mail som de får via telefon med sina kunder. De måste satsa mer på både mail och hemsida, eftersom det är så framtiden ser ut. Utvecklingen blir mer och mer datoriserad och IT-inriktad. Då gäller det att de hänger med och inte halkar efter. När det gäller produkter arbetar de inte fortlöpande för att förbättra eller utveckla nya. De har mycket tankar och idéer runt ämnet, men gör aldrig handling av saken. Detta är något vi vill tipsa företaget om att faktiskt göra inom en snar framtid. Ju förr desto bättre, som man brukar säga. När det sedan gäller marknadsföringen, tycker vi att de borde satsa mer på att marknadsföra sig på ett bra sätt. I nuläget har de ingen som helst marknadsföring. De anser att de klarar sig bra utan detta. Visst, för stunden kanske det fungerar men man kan inte lita på att kunderna varar för alltid. Istället borde de satsa på att marknadsföra sig nu, så de slipper hamna i en situation där de tappar kunder i framtiden. 20

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Totalanalys av Leine & Linde AB

Totalanalys av Leine & Linde AB Totalanalys av Leine & Linde AB Daniel Pettersson och Gustav Mörner Europaskolan, Strängnäs Under handledning av Mats Johansson Sammanfattning Leine & Linde är idag marknadsledande i Norden på digitala

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Att starta ett eget företag Hur gör man? Atosa Majd Examensarbete 10 poäng Kostekonomiprogrammet Handledare: Solveig Björcke & Gunvor Fröberg Examinator: Marianne

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer