MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5"

Transkript

1 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån vår uppfattning och kunskap. För att få kunskap och även en egen bild av hur företaget fungerar satte vi upp en frågeställning. Hur är företaget uppbyggt? Hur fungerar företaget? Vad kan de förbättra och hur kan de förbättra? Vi utformade mindre frågor utifrån frågeställningen och förberedde intervjuer med Ale tryckteam. Det blev två intervjuer samt ett tillfälle då vi besökte dem för att ta kort på företaget. Intervjuerna ägde rum den 17 och 29 mars, medan fototillfället ägde rum 7 maj. För att fylla ut alla tomrum av fakta som blev efter intervjuerna hade vi kontakt med företaget via mailen. Ale Tryckteam AB bildades 1988 i Bohus utav fem killar, som fortfarande arbetar heltid på företaget. Bortsett från dessa fem som grundade företaget har det kommit till tre till som arbetar på Ale Tryckteam. Sammanlagt är det åtta stycken anställda på företaget. En affärsidé består av fyra delar. De fyra delarna är produktidé, behov, kundgrupp och resurser. Ale Tryckteams produktidé är att trycka allt från böcker till tidningar och visitkort på papper, deras tanke är att tillfredställa kundens behov av olika tryck på vad kunden själv önskar. Företagets kundgrupp är mestadels större företag, förlag och förvaltningar. Deras resurser är att de har kompetent personal och moderna maskiner i en hemtrevlig lokal. De erbjuder komplett service för kunden, dvs. trycksaker, idéutveckling, leverans och fotografering om det skulle behövas. Rapporten innehåller fyra kapitel. Det är företagets miljö- och kommunikation, företagets marknad, företagets organisation och företagets ekonomi. Rapporten är uppställd på ett stilrent sätt. Först läser man om företaget och varje avsnitt följs av en analys. Sedan finns det även en helhetsanalys i slutet av rapporten. Enligt vår nulägesanalys är Ale tryckteam ett bra företag. De enda svagheter de har, som visserligen är mycket viktiga, gäller utveckling och ekonomi. De anser att de har det bra som det är nu och vill helst inte expandera sin verksamhet inom de närmaste åren. Detta kan vara något som de får bita i gräset för senare. Budgetering anser de bara är en onödig gissning, och därför lägger de ingen energi på att arbeta med det. De använder sig bara av kalkylering och budgetering när de måste.

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING SYFTE MÅL METOD OCH GENOMFÖRANDE BAKGRUND FÖRETAGETS START AFFÄRSIDÉ MILJÖ OCH KOMMUNIKATION MILJÖTÄNKANDE INOM FÖRETAGET INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION ANALYS Miljö Kommunikation FÖRETAGETS MARKNAD PRODUKTER ANALYS KUNDER Fasta kunder ökar säkerheten för företaget Resultat från tidigare marknadsundersökning ANALYS KONKURRENTER Välja konkurrenstaktik Hård konkurrens ANALYS FÖRETAGETS ORGANISATION PRODUKTION ANALYS LOKALER OCH UTRUSTNING Arbetsmiljö Hur utbildar man sig? Arbetarskyddsnämnden kontrollerar säkerheten IT och datoranvändning ANALYS INKÖP, LAGER ANALYS ORGANISATION ANALYS EKONOMISK STYRNING BUDGETERING VINSTEN REVISIONSBERÄTTELSE ANALYS FÖRETAGSANALYS SAMMANFATTAD ANALYS KÄLLFÖRTECKNING INTERVJU PROJEKTRAPPORTER OCH ÅRSREDOVISNING INTERNET BILAGA...23

3 1. Inledning Ale tryckteam AB är vårt fadderföretag som vi har haft samarbete med i två år. I början av årskurs två valde vi Ale tryckteam som fadderföretag, bland många andra företag. Det första projektet handlade om att lära känna företaget, andra projektet handlade om deras miljötänkande och kommunikationssätt. Efter det gjordes tre personporträtt i artikelform av tre anställda på företaget. Det senaste projektet var en marknadsundersökning där vi valde att göra en attitydundersökning hos företagets kunder. Denna rapport innehåller en nulägesanalys för företaget Ale tryckteam. Efter ett långt samarbete med företaget har vi nu fått tillräckligt stor kunskap och inblick i deras verksamhet, som gör att vi har möjlighet till att göra en analys. Vi blev tilldelade denna uppgift av våra handledare som vårt sista stora projekt i. Ett av våra personliga mål med detta projekt är, precis som i det förra projektet, att företaget ska få nytta av vårt arbete. Detta arbete kan möjligtvis innehålla saker som de kanske inte har tänkt på själva. Det är inte alltid man själv kan se sina brister när det är något man lever med hela tiden. Då skadar det inte med lite hjälp utifrån, även om det inte är någon professionell hjälp de får av oss. I denna rapport kan man läsa om allt som har med Ale tryckteam att göra, och även en bred analys av företaget som består av våra egna tankar och idéer. Som nämnts tidigare är det ingen professionell hjälp detta projekt bidrar med, men det kanske är tillräckligt för att de ska ta tag i sina svaga sidor och förbättra dem Syfte Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån vår uppfattning och kunskap. Syftet är även att ge företaget respons på sin verksamhet och visa en rättvis bild av Ale tryckteam för allmänheten Mål Målet med det här projektet är att ta reda på så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och försöka se hur företaget ligger till utvecklingsmässigt i nuläget. Ett mål är att med hjälp av checklistorna kunna se de starkaste respektive de svagaste sidorna hos företaget, och kanske kunna hitta något som de bör utveckla eller avveckla. För att få kunskap och även en egen bild av hur företaget fungerar satte vi upp en frågeställning. Hur är företaget uppbyggt? Hur fungerar företaget? Vad kan de förbättra och hur kan de förbättra? 1.3. Metod och genomförande Att få reda på den information som krävdes för att kunna analysera företaget och skriva denna rapport var krävande på många sätt. Både tidskrävande och arbetskrävande. Efter att ha diskuterat kring frågorna i checklistan formulerade vi intervjufrågor som passar vår typ av företag. För att effektivisera arbetet med att ta fram frågor delade vi upp checklistan i två delar, Sofi tog en del och Terése tog den andra. Under tiden som frågorna formulerades bokade vi även en intervjutid hos vårt fadderföretag Ale tryckteam. Intervjun ägde rum den 17 mars 2004, och under en och en halv timmes intervju fick vi fram mycket information på den första delen. Eftersom det är ett så pass stort projekt beslutade vi att ta intervjun i två omgångar för att få ut så mycket som möjligt. Den andra intervjun ägde rum den 29 mars Intervjuerna som spelades in på band skrevs sedan in på datorn i sammanfattad form. Efter sammanfattningen av intervjuerna insåg vi att det fattades lite delar av information här och var. Den information som fattades och som behövdes för att kunna genomföra projektet var relativt viktig. Därför arbetades nya frågor fram som 3

4 sedan skickades över mail till Ale tryckteam. Sedan letade vi efter information från tidigare projekt som kunde vara bra att komplettera med. Tyvärr blev svaren på frågorna som skickades över mailen sena på grund av Leif Norrmans frånvaro. Sven-Erik Mullback, medarbetare på Ale tryckteam, meddelade att Leif var sjuk. Lyckligtvis bad Sven-Erik att få svara på frågorna istället. Svaren dunsade ner i mailboxen och rapportskrivandet kunde sätta igång. För att effektivisera arbetet även på denna punkt delades faktadelarna i rapportskrivningen upp i två delar. Efter sammansättningen av faktadelarna gjordes en analys vilket innehöll våra egna tankar om företaget och tips till dem. Finputsning och polering var det sista vi gjorde på rapporten. När rapportskrivningen var klar gjordes en extrakoll på vår huvudfrågeställning för att försäkra oss om att rapporten gav svar på frågorna, vilket lyckligtvis stämde. Eftersom tiden har varit aningen knapp den sista veckan var det ett glädjande besked att målet uppnåtts. När rapporten av projektet nästan var klar, sattes arbetet av presentationen igång. Finputsningen av rapporten och arbetet med presentationen skedde samtidigt. Denna skulle vara gjord i PowerPoint och äger rum måndagen den 17 maj Den dagen är alla fadderföretag inbjudna till att lyssna på de som ska presentera sina respektive företag. Vår presentation är den första i ordningen. Vi valde att inte använda oss av alla checklistor som företagsam har utformat. De vi valde att ta bort var rutiner, medarbetare och försäljning. Anledningen till detta var att vi anser att deras rutiner finns med i hela rapporten ändå, de sysslar inte med någon direkt försäljning och under rubriken organisation finns det mesta om medarbetare med. 2. Bakgrund 2.1. Företagets start Ale Tryckteam AB bildades 1988 i Bohus utav fem killar, som fortfarande arbetar heltid på företaget. Bortsett från dessa fem som grundade företaget har det kommit till tre till som arbetar på Ale Tryckteam. Sammanlagt är det åtta stycken anställda på företaget. Ale tryckteams verksamhetslokal 2.2. Affärsidé En affärsidé består av fyra delar. De fyra delarna är produktidé, behov, kundgrupp och resurser. Ale Tryckteams produktidé är att trycka allt från böcker till tidningar och visitkort på papper, deras tanke är att tillfredställa kundens behov av olika tryck på vad kunden själv önskar. Företagets kundgrupp är mestadels större företag, förlag och förvaltningar. Deras resurser är att de har kompetent personal och moderna maskiner i en hemtrevlig lokal. De erbjuder komplett service för kunden, dvs. trycksaker, idéutveckling, leverans och fotografering om det skulle behövas. Deras affärsidé kan förkortas till en mycket bra mening som de brukar använda när de ska marknadsföra sig. Meningen lyder, Den som vill ha bra pris och hög kvalitet väljer Ale Tryckteam AB som trycksakleverantör. Denna slogan speglar verkligen deras företagsanda. De håller sig till ett pris som alla har råd med och är inte alls dyra. Kvaliteten är, trots att företaget är beläget på en gård i Bohus, nästan i toppklass när det gäller både produktion och företagaranda. 4

5 3. Miljö och kommunikation 3.1. Miljötänkande inom företaget Ale tryckteams egen miljöpolicy är noggrant utformad och är mycket viktig för företaget. När man läser deras miljöpolicy märker man att de är väldigt seriösa när det gäller miljön i och kring deras företag. Men för att vara ett bra företag och behålla de kunder man har och för att få nya kunder måste man leva upp till kundens och branschens villkor, vilket Ale Tryckteam verkar göra. För att kommunen ska hålla reda på att miljöpolicyn följs så skickar de ut miljöinspektörer till Ale Tryckteam som går runt på företaget och kollar allting och inspekterar noga hur de arbetar och om och hur de tar hänsyn till miljön i arbetet. Ale tryckteam AB är ett fullservieföretag inom den grafiska branschen. Vårt miljöarbete skall kännetecknas av en god inre och yttre miljö. Utgångspunkten är att vi aktivt skall arbeta för att ständigt miljöanpassa processen och tillse att gällande lagar och förordningar efterlevs. Vår strävan är att förebygga föroreningar och genom ständiga förbättringar driva verksamheten så att minsta möjliga miljöpåverkan åstadkommes. Vi skall sträva efter att alla inköp skall göras med största möjliga hänsyn till miljön och genom vårt miljömedvetande råda våra kunder till miljömässigt bra materialval. Vi skall genom oregelbundna egenkontroller och miljörevisioner upprätthålla styrningen och kontrollen av miljöpåverkande aktiviteter och därigenom säkerställa efterlevnaden av miljölagstiftningen. 1 Som det står i Ale Tryckteams miljöpolicy så använder de sig av miljövänliga råvaror när de arbetar. Men eftersom de arbetar med olika 1 Ale tryckteams företagsbroschyr sorters kemikalier så går det inte att vara helt och hållet miljövänliga, men de arbetar med miljövänliga råvaror så mycket som är möjligt för företaget. Allt som de har använt i sin tillverkning skickas tillbaka för återvinning, även de kemikalier de använder, och dessa kemikalier skickas till Stena som tar hand om dem. Resten av avfallet skickas till en helt vanlig återvinning. Det släpps inte heller ut några giftiga ämnen i marken som skulle kunna skada naturen. Det finns vissa lagar i miljöbalken om hur t.ex. kemikalier ska användas för bruk inom företag, och dessa gäller att man tar hänsyn till annars kan det gå illa för företaget när kommunens miljöinspektion kommer och tittar till dem. Det är bara de leverantörer som har behörighet att köra i Göteborgs miljözon som de anlitar. Sverige har en del krav som måste uppfyllas av företaget om de ska kunna kalla sig miljövänliga och dessa krav följer Ale Tryckteam väldigt bra. Kraven har inte ändrats särskilt mycket sedan Sverige blev medlem i EU, åtminstone inget som berör mindre företag som Ale Tryckteam Intern och extern kommunikation Företaget kommunicerar mestadels med sina kunder via mailen, men de använder även den gamla hederliga telefonen, faxen och brev på posten. Nackdelen med att det är mailen som har tagit överhanden när det gäller kommunikation med kunder är att man inte får någon personlig kontakt med kunden och har därför svårt att skapa en relation. Resultatet av detta är att det blir svårt att få stamkunder eftersom företaget inte får någon bild av kunden och inte heller kunden av företaget. När man pratar i telefon får man höra en röst som hör till personen och kan på så sätt få en uppfattning om kunden och därigenom marknadsföra sig på ett bra sätt. Detta kan kallas med ett bra ord för relationsmarknadsföring. Man får alltså inte samma relationsmarknadsföring genom mailen. Detta var något som Leif Stiller, medarbetare på företaget, personligen tycker. Detta stämmer dock på de flesta företagen. De ställen de annars 2 Bengtsson, Sofi, Larsson, Terése, Ale tryckteam Miljö och kommunikation, sid. 4 5

6 marknadsför sig är i Gula Sidorna och genom deras hemsida. De tycker att fördelen med att kommunicera via IT är att man kommer ut i hela Sverige och skaffar sig kunder överallt, men det finns även nackdelar med detta kommunikationssätt. Den ena är att det är stressande att hålla på med det, och det andra är att det man skickar kan ibland försvinna på vägen, såsom fakturor med mera, men det brukar för det mesta fungera bra. En annan fördel med IT och datorer är att personalkostnaderna blir lägre, man behöver inte lika mycket folk som arbetar. De har en hemsida på Internet, där de presenterar sitt företag och även erbjuder en beställningssedel där man kan fylla i det man vill beställa. Hittills är det dock ingen som har gjort det. De har haft hemsidan i 6-7 år men har inte lagt ner någon större energi på att förbättra den. Det är nog dels därför det inte har kommit in några beställningar den vägen Analys Miljö Ale tryckteam värnar mycket om miljön, därför är det mycket viktigt för dem att ligga långt fram i utvecklingen av miljöfrågor. De använder sig alltid av det mest miljövänliga metoder i sin produktion. Vi tror att de mycket väl kan ligga steget före många av sina konkurrenter. Detta är mycket positivt för företaget eftersom miljökraven blir allt mer skärpta i takt med att utvecklingen går framåt. På lite längre sikt kan det vara så att en del av dagens tryckerier tillslut inte har möjlighet att hänga med i miljöutvecklingen. Efter att ha studerat Ale tryckteam tror vi att de har en stor chans att klara sig igenom denna utveckling. De har nämligen kommit en bra bit på vägen vilket kan hjälpa dem i kommande kriser Kommunikation Företagets kommunikation fungerar mycket bra både internt och externt. Beställningar görs per telefon, och varje anställd på företaget har varsin egen mailadress. De har även en hemsida, där de presenterar sitt företag. Man kan även göra beställningar på denna hemsida. Tyvärr har det inte förekommit att några beställningar har kommit in den vägen, vilket skulle vara praktiskt. Exempel på vad som skulle kunna göras för att förbättra denna hemsida är att ha några olika arbeten som man gjort och visa upp den goda kvalitet som man har på sina utförda arbeten. De skulle dessutom behöva uppdatera med jämna mellanrum. Vi skulle även vilja se en förbättring på layouten, eftersom Ale tryckteam är just i tryckbranschen så är design och layout en viktig del och speciellt den första sidan som man får fram när man klickar fram deras hemsida skulle vi vilja se förbättringar. Dels skulle det vara trevligt med lite fler bilder eftersom det mänskliga ögat tröttnar ganska fort om det bara är text som ploppar upp när man klickar på länkarna. Det är bra att de har satsat på en stilren hemsida men lite mer variation skulle inte skada, och kanske val av ett annat teckensnitt. Om de satsade lite mer på hemsidan skulle de kanske få in lite beställningar den vägen och även kunna marknadsföra sig lite effektivare. Ale tryckteam anser inte att de får samma relationsmarknadsföring via mail som de får via telefon med sina kunder. De måste dock satsa mer på både mail och hemsida, eftersom det är så framtiden ser ut. Utvecklingen blir mer och mer datoriserad och IT-inriktad. Då gäller det att de hänger med och inte halkar efter. Farligt Känsligt Godtagbart Bra Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Bengtsson, Sofi, Larsson, Terése, Ale tryckteam Miljö och kommunikation, sid. 6 6

7 4. Företagets marknad 4.1. Produkter Ale tryckteam erbjuder olika slags tjänster, men det som utmärker företaget allra mest är självklart trycktjänsten och de trycker allt från visitkort till böcker. Exempel på tjänster som de erbjuder utöver trycktjänsten är leveranser, göra olika reportage, skicka ut fotografier med mera. Oftast får företaget den produkt de ska trycka upp i flera upplagor redan färdigarbetade från kunden, men Ale tryckteam kan även utföra jobbet från start. De kan alltså få i uppdrag av en kund att göra ett reportage och sedan trycka upp reportaget i flera upplagor. Mängden upplagor varierar ofta beroende på vilken typ av trycksak det är de ska arbeta med. Oftast är det upplagor som företaget anser är lagom stora, passar deras produktion bättre och ger samtidigt en bättre lönsamhet. Det brukar då handla om ca upplagor. En trycksak som ibland förekommer i deras produktion är reklamblad. Det är en trycksak som är väldigt prispressad och därför inte lika lönsam för företaget som andra produkter. De har funderat starkt på att sluta trycka reklamblad men då är kravet att komma på något att fylla upp med. Risken är annars att företaget skulle förlora den lilla inkomst de får från just den tjänsten, och den behövs fortfarande. Konkurrensen är mycket hård och en anledning till det är att alla företag i tryckbranschen erbjuder samma saker. Det är svårt för ett tryckföretag att komma på någon tjänst som utmärker sig gentemot de andra företagen i branschen. Ale tryckteam har funderat mycket över detta, men som sagt är det en mycket svår bransch, och de har än så länge inte kommit på någon bra idé. En nackdel med att företagen i tryckbranschen erbjuder samma saker är att det blir lätt att tappa sina kunder. För att kunna behålla de man har är det mycket viktigt med kvaliteten på de färdiga upplagorna. Ale tryckteam håller en jämn kvalitet på sina produkter, men ingen jättekvalitet eftersom deras maskin inte klarar det. Den tryckpress de har nu har en manuell styrning och det blir mycket jobb med en sådan. En dröm de har är att digitalisera sin produktion. Det innebär att de måste köpa en digital maskin som kostar ett par miljoner kronor. En digital tryckmaskin fungerar ungefär som en vanlig skrivare till en dator och man arbetar då mycket med programmet offset. Att faktiskt satsa på den digitala biten är något de funderar mycket kring på företaget, och de kommer antagligen att införskaffa en digital maskin inom loppet av tre år. Den gamla tryckpressen som de arbetar med nu kommer inte att försvinna, utan de har planerat att komplettera med den digitala maskinen Analys Ett urval av Ale tryckteams produkter Företagets produkter fyller dagens behov och även de krav som EU ställer. I dagens läge ser det ljust ut för företaget, men på längre sikt tror vi att de får anstränga sig mer för att hänga med i utvecklingen av produkter. Just nu arbetar de inte fortlöpande för att förbättra eller utveckla nya produkter. De har mycket tankar och idéer runt ämnet, men gör aldrig handling av saken. Detta är något vi vill tipsa företaget om att faktiskt göra inom en snar framtid. Ju förr desto bättre, som man brukar säga. En produkt som drar ner medelvärdet på lönsamheten är reklamblad. De kostar praktiskt taget lika mycket att tillverka som att sälja, vilket inte är särskilt lönsamt. För att kunna åtgärda detta, och kanske ta bort reklambladen helt och hållet ur deras sortiment, behöver de komma på något att fylla upp med. Frågan är bara med vad? En av deras svagheter är just deras kreativitet och utveckling av nya idéer. Därför är detta något som de behöver jobba extra hårt med. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

8 4.3. Kunder Kundantalet hos Ale tryckteam är ganska stort. De har upp mot 300 kunder som befinner sig i Sverige. Målgruppen är större och mindre företag, landsting, kommuner och endast ett fåtal privatpersoner då företaget startade riktade de in sig på företag i, och runt, Ale kommun. Företagen de hade som kunder var mycket små, men de växte och utvecklades och i samma takt som kunderna utvecklades, växte även Ale tryckteam. Deras verksamhet utvecklades mycket under denna tid. De små företagen växte upp till större företag, och till följd av att kunderna expanderade ökade beställningarna hos Ale tryckteam. På så sätt fick de plötsligt mycket mer att göra och omsättningen ökade. Idag har de nästan inga kunder kvar i Ale kommun. Anledningen är att Ale tryckteam har utvecklats i snabbare takt än sina gamla kunder och har riktat in sig på att trycka större upplagor. Företagen i Ale kommun vill inte ha så stora upplagor och har därför sökt sig till mindre tryckföretag. 1 Några av deras viktigaste kunder är Orginalboden, Eka Chemicals, Militärförlaget, Mediaförlaget och Ale kommun. Dessa kunders krav på företaget är genomsnittligen relativt höga, men Ale tryckteam klarar att uppfylla deras förväntningar väldigt bra ändå. 2 Socialstyrelsen är dock företagets viktigaste kund eftersom de är den största kund de har. Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälsooch sjukvård. De verkar för att insatserna på dessa områden har god kvalitet och fördelas efter behov. Insatserna ska också vara kostnadseffektiva inom tilldelade resurser och i enlighet med lagstiftningen. Rollen som expertoch tillsynsmyndighet innebär att Socialstyrelsen genom normering, tillsyn och kunskapsförmedling påverkar huvudmän och yrkesverksamma. Socialstyrelsen har också en rad specifika uppgifter riktade till huvudmän, professionella grupper och enskilda personer. 3 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, Bäckström, Lars, 1996, Småföretagets affärer. Företagarna Utbildnings AB Fasta kunder ökar säkerheten för företaget Att ha fasta kunder är något som många företag strävar efter på grund av att de ger en säker inkomst. Bland Ale tryckteams kunder är de flesta fasta, vilket beror på att de är mycket nöjda med företaget. Om det skulle vara så att de inte är nöjda går de till företaget och säger ifrån. Detta inträffar lyckligtvis mycket sällan, men det händer att en kund inte är helt nöjd med den slutliga produkten, bemötandet eller något annat. De åtgärder som vidtas vid sådana här tillfällen är reducerade priser eller att de gör om hela beställningen. Reducerade priser är dock mest förekommande. Det är viktigt att företaget håller humöret uppe vid sådana här tillfällen så att de inte förlorar någon kund. I tryckbranschen är det svårt att skaffa nya kunder eftersom kunderna oftast är trogna sina tryckerier. Det gäller alltså att hålla fast i sina kunder med bra service och bra tjänster. Kundantalet har ökat markant om man jämför hur det ser ut idag och när företaget startade, men på senaste tiden har det tyvärr stått still. De anser att de befinner sig i stagnationsstadiet, d.v.s. att utvecklingen gick mycket framåt för ett par år sedan men nu står de och trampar på samma ställe. Orsaken till detta anser de bero på den väldiga konkurrens som finns idag. Antalet tryckföretag har ökat drastiskt på senare år, vilket innebär att priserna pressas alltmer. Tekniken har utvecklats mycket och leder till att marknaden idag håller ett högre tempo. Det går alltså snabbare att utföra ett jobb idag än vad det gjorde förr. Detta märker Ale tryckteam då beställningarna ökar Resultat från tidigare marknadsundersökning Under ett tidigare projekt studerades Ale tryckteams kunder genom en marknadsundersökning. Den typ av undersökning där man vill veta vad kunden tycker och tänker om företaget och dess tjänster kallas attitydundersökning, och det var en sådan som genomfördes. Undersökningen gick ut på att ta reda på vad kunden ansåg om kvaliteten, 4 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

9 priset, leveranstiden och bemötandet. Frågor om de haft någon annan trycksaksleverantör någon gång, om det fanns saker de ville ändra på angående företaget och varför de valde just Ale tryckteam förekom också. Även frågan om Ale tryckteams kunder tror att sina kunder är nöjda med den slutliga produkten fanns med i frågeformuläret, se bilaga. Med hjälp av resultaten kunde man konstatera att samarbetet mellan Ale tryckteam och deras kunder fungerar alldeles utmärkt. Så när som på alla svar från frågeformuläret har visat sig vara mycket positiva. Endast några enstaka kunder har visat missnöje på någon punkt, men medelvärdet visar ändå ett högt värde. Ale tryckteam fick bekräftelse på ett väl fungerande samarbete med kunderna. Deras kunder är inte alltid den slutgiltiga kunden, så de har aldrig med säkerhet kunnat konstatera fullkomlig tillfredställelse tidigare. Med hjälp av resultatet från attitydundersökningen vet de nu om att även den slutgiltiga kunden är nöjd. Man kan dra slutsatsen att Ale tryckteam, enligt marknadsstrategimallen, befinner sig i penetrationstadiet. Med penatrationstadiet menas att det blir en ökad försäljning av befintliga produkter på befintlig marknad. Ingen förändring på produkten som sådan. Genom att de får reda på vad deras kunder anser om dem kan de känna sig säkra i den position de befinner sig i inom marknadsstrategimallen Analys Ale tryckteam är ett litet företag med en relativt liten, men bestående, kundkrets. Detta gör att det utvecklas en personligare kontakt mellan företag och kund. Med en närmare relation till företaget känner sig kunden tryggare och känner större tillit till dem. Enligt attitydundersökningen är kunderna mycket nöjda med Ale tryckteam. I och för sig blev inte alla kunder tillfrågade, men vi tror att undersökningen ändå visade ett rättvist resultat. Det är knappast troligt att vi lyckades välja de enda kunder som bara har goda tankar om Ale tryckteam. Det vi återigen vill påpeka som är mindre bra är deras syn på utvecklingen. Marknaden tvingar tryckföretagens utveckling framåt och i Ale tryckteams fall, som vi ser det, mot sin vilja. Vi anser att de borde ta tag i detta. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Bengtsson, Sofi, Larsson, Terése, Marknadsundersökning Ale tryckteam, sid. 7 9

10 4.5. Konkurrenter Större delen av Ale tryckteams personalstyrka arbetade tidigare på ett och samma företag. I samband med att det företaget löstes upp bildade de före detta anställda på företaget egna företag i Göteborgstrakterna, och idag tävlar gamla arbetskamrater i konkurrensen. Eftersom Ale tryckteams konkurrenter i själva verket är folk i deras umgängeskrets håller de regelbunden kontakt med de konkurrerande företagen. De följer varandra i utvecklingen och vet på så sätt till en viss del vilka svagheter respektive styrkor varje företag har. De vet om vilka maskiner de använder sig av och hur personalen är på det företaget eftersom de känner varandra så pass väl. Enligt Ale tryckteam är det hos personalen och utrustningen som styrkor och svagheter ligger för det mesta. Eftersom de till viss del vet om varandras styrkor och svagheter skulle de mycket väl kunna utnyttja varandra i den hårda konkurrens som förekommer idag, och det är precis vad de gör. De hjälper alltså inte varandra att komma på fötter igen om något gått snett. Eftersom de är så pass nära vänner anser de att det inte är jobbigt att utnyttja varandra och det uppstår aldrig några som helst bråk mellan företagen om de konkurrerar om en speciell kund. De är duktiga på att hantera sådana saker på ett lugnt och fredligt sätt och är lika bra vänner före som efter. Ale tryckteam menar att det bara är ett jobb och inte hela världen. Ale tryckteam tänker mycket på hur de ska utveckla sig för att hela tiden ligga ett steg före sina konkurrenter. Just nu håller de samma våglängd som sina konkurrenter, men deras önskan är att ligga steget före. De satsar inte på något som är unikt eller speciellt för tryckbranschen eftersom det är en väldigt homogen bransch. Det är svårt att komma på något som inte sträcker sig för långt utanför det som de egentligen håller på med Välja konkurrenstaktik Kunderna är något som företaget måste hålla fast vid. Tappar de sina nuvarande kunder är det inte enkelt att få tag på några nya, eftersom de oftast är trogna sina företag. Tappar Ale tryckteam sina kunder är det alltså något som de har gjort fel eller har slarvat med, vilket leder till besvikna kunder som hittar något annat företag. Ale tryckteam är inte särskilt stort i jämförelse med till exempel Landers som är beläget i Mölnlycke. Landers är det största tryckeriet i hela Sverige, och antagligen det allra största i hela världen. Man får välja taktik utifrån vem man konkurrerar med, och eftersom Landers är så stort och erbjuder väldigt mycket har Ale tryckteam valt att satsa på att konkurrera om kundbemötandet. Det är det enda sättet de har någon chans att konkurrera med Landers, och det verkar fungera bra för Ale tryckteam eftersom de behåller alla sina kunder Hård konkurrens Konkurrensen är idag mycket hårdare än vad den var för några år sedan. Anledningen är att tryckkapaciteten har ökat och alla företag har blivit större och effektivare. Trycksakerna är billigare idag än vad de var för tio år sedan, vilket leder till att företagen behöver arbeta mer för att få företaget att gå runt. Det är även många nya konkurrenter på väg in på marknaden som kommer att strama till konkurrensen ännu mer. Denna hårda konkurrens gynnar inte företagen särskilt bra, men det gynnar däremot kunderna. Det blir billigare för dem att göra en order hos ett tryckföretag eftersom att priserna är så pass pressade. Det hela leder till en ond cirkel för företagen, medan kunderna är nöjda. Den konkurrensen är ändå positiv på ett sätt. Utan denna hårda konkurrens som finns i näringslivet hade företagen varit förslappade. De hade inte engagerat sig lika mycket i att komma på nya idéer för att locka kunder eller utveckla nya produkter. Den hårda press som de nu har på sig gör att de måste hålla ett högt tempo och komma på nya idéer för att kunna hålla sin position i konkurrensen. I dagens samhälle har vi faktiskt ett stort problem bland människorna, och det är stress. Det finns inte en människa som inte stressar och för vissa kan det sluta katastrofalt. Ale tryckteams kunder ställer mycket höga krav 10

11 på att hålla till exempel leveranstiderna. Detta leder till att personalen arbetar så snabbt det går för att tillfredställa kunden. Sådant leder ofta till slarv och stress. För att kunna hålla sig i toppen av konkurrensen, som Ale tryckteam lyckas bra med, är det viktigt att få reda på nyheter och förändringar i god tid. Ale tryckteams källor är till störst del försäljare som de ständigt har ute, som till exempel leverantörer. De har god kontakt med sina leverantörer och sitter ofta och pratar med varandra. På så sätt får företaget reda på vad som händer ute i tryckbranschen och hur det går för andra tryckerier. Det finns även tidningar som är speciellt utformade för just tryckbranschen där företagen kan läsa om olika händelser med mera. De har bara kontakt med företag här i Sverige och inte med några företag i andra länder. Ale tryckteam anser sig inte behöva ha någon kontakt med företag som är belägna så pass långt bort eftersom de allra flesta tryckerier arbetar med samma teknik ändå Analys Eftersom de har bra kontakt med många av sina konkurrenter även på fritiden är de väl medvetna om varandras styrkor och svagheter. Detta gör det enklare för dem att hitta sina egna starka och svaga sidor som de sedan kan bearbeta. Företaget anser själv att deras starka sidor är de låga priserna, de korta leveranstiderna och bra maskinpark. De svaga sidorna anser de vara den låga omsättningen och försäljningen. Det var något som de diskuterade på EU-projektet i Halmstad för två-tre år sedan. Att de själva anser att försäljningen är en svag sida är inte så positivt, men det faktum att de känner till det är bra. Annars är det svårt att kunna göra något åt saken. Trots det som de själva anser, tror vi att de ligger bra till i jämförelse med sina konkurrenter. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 11

12 5. Företagets organisation 5.1. Produktion För att kunna arbeta så effektivt som möjligt använder sig Ale tryckteam av en tidsplanering i form av en tavla som de har på väggen i kontoret där de planerar in alla arbeten. Denna typ av planeringsprincip fungerar mycket bra för företaget. Det händer aldrig att de missar en leverans. Det är snarare större chans att kunden är sen med att lämna in det som ska tryckas i flera upplagor till företaget. Denna försening leder till att tempot på arbetet måste öka och effektiviseras så att kunden kan få sin tryckta upplaga i tid. Detta är Ale tryckteam inte så förtjusta i eftersom att kunden förstör deras tidsplanering och de måste då arbeta hårdare och snabbare än planerat om de ska undvika att bli försenade. Kunderna har alltid ett kvalitetskrav när de anlitar ett tryckföretag. För att få vetskap om vad kunden anser om den färdiga produkten skickar de alltid ut ett test till kunden innan de arbetar vidare. Ett test är en upplaga av det som kunden har beställt. Kunden kan då godkänna, göra mindre förändringar eller kräva att arbetet görs om innan företaget har hunnit producera alla upplagor. Fördelen med detta är att företaget slipper göra om hela produktionen, vilket leder till större kostnader för både företaget och kunden. Det är alltid kunden som betalar fraktkostnaden när de levererar ut varorna. De levererar alltid ut de färdiga varorna till sina kunder, vilket de har gjort sedan företaget startade Anledningen till att de erbjuder den tjänsten är att de tjänar pengar på det. Kunden betalar nämligen ett högre pris än vad Ale tryckteam lägger ut för bensin eller anställa andra leverantörsföretag. Eftersom det kostar pengar att ha material liggande i lagret ser de till att inte ha saker som ligger i lagret för länge. För att se till detta beställer de bara stora mängder av varor som de vet går åt i stora mängder. Varor som inte går åt lika mycket, som de kallar specialvaror, beställer de bara så att det precis räcker till den ordern de har fått in. Om de någon gång skulle ha räknat fel då de beställde och det kom för in för lite specialvaror tar de det resterande vid nästa beställning för att undvika onödiga utgifter. Lagret de har är inte särskilt stort, då det de förvarar är mest papper och färg. För kunna hålla en bra kvalitet på produktionen krävs hela tiden den senaste utrustningen. Datorer byts ofta ut eftersom utvecklingen för databranschen går väldigt snabbt fram. Tryckmaskinerna håller lite längre än vad datorerna gör eftersom utvecklingen av tryckmaskiner inte går lika snabbt fram. De håller ofta i upp till tio år utan att kvaliteten försämras. En annan anledning till att tryckmaskiner na inte byts ut lika ofta är att de kostar mycket mer än vad en dator gör. En tryckmaskin, som dessutom är begagnad, kostar mellan en miljon kronor och två miljoner kronor Analys Den stora tryckpressen som trycker svartvitt Ale tryckteams sätt att planera och utföra arbeten på är mycket genomtänkt och effektivt. Det är mycket sällan de ligger efter i sin tidsplanering och det händer nästan aldrig att kunden får en sen leverans. Om så är fallet är det nästan alltid på grund av kunden själv. Detta gör att kunden lättare kan känna tillit till företaget, och det är förstås något som är bra. För att kunna bevara sin fina kvalitet behöver de ständigt hänga med i utvecklingen och uppgradera sin utrustning med jämna mellanrum. Det som vi anser att Ale tryckteam är mindre bra på är ju att hänga med i utvecklingen på vissa punkter. På denna punkt tycker vi dock att de hänger med förträffligt bra. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

13 5.3. Lokaler och utrustning Ale tryckteams lokaler är belägna på en gård i Bohus relativt nära centrum. Det är Sven-Erik Mullback som äger lokalen, och han är även en av de anställda på företaget. För den verksamhet som de bedriver lämpar sig lokalerna bra, men det börjar bli ganska trångt. Det finns möjlighet till utvidgning av lokalen men de får inte göra vad de vill med den. Om de vill utvidga sin verksamhet måste de ha tillstånd från ägaren. De har planer på att köpa ut lokalen för att kunna fullfölja sina idéer till en större verksamhetslokal. 1 I denna soffa, som är belägen på kontoret, ägde de flesta intervjuer rum Arbetsmiljö Arbetsmiljön bör alltid vara av hög kvalitet på vilket företag som helst för att alla ska trivas och att verksamheten ska gå bra. Därför finns det speciella krav på en god arbetsmiljö. Ale tryckteam får regelbundna besök av arbetarskyddsnämnden som kontrollerar deras arbetsmiljö. Efter de tre kontroller som har gjorts sedan starten 1988 har det visat sig att lokalen uppfyller dessa krav till fullo. Sättet som arbetarskyddsnämnden går till väga på när de kontrollerar företag är relativt krävande. De sätter sig ned tillsammans och företaget får redovisa allt som de har gjort under senaste tiden, hur de har utfört projekt, allt de har i lager och använder sig av i sin produktion. Sedan kontrollerar arbetarskyddsnämnden att allt stämmer överens med lagar och bestämmelser. För att ett företag ska kunna bli godkänt av arbetarskyddsnämnden ska de även förbättra sig hela tiden och gå framåt i utvecklingen och visa att de vill satsa. Exempel på krav som arbetarskyddsnämnden har är att skärmarna till datorerna ska vara av ett visst märke och kvalitet så att strålningen som uppkommer blir minimal. Förutom de externa krav som de har på sig gällande arbetsmiljön, har de även interna krav inom företaget som de följer. Saker ska inte stå för länge i lagret eftersom de lätt blir gamla och de ser till att använda så lite kemikalier som möjligt. En del kemikalier måste de använda eftersom de använder sig utav tryckfärg som innehåller kemikalier. Starka vätskor som kan fräta på händerna är också något som de har som krav på att använda så sällan som möjligt. Själva anser de att de ligger långt före sina konkurrenter när det gäller arbetsmiljön, och det kan mycket väl stämma. De externa kraven ändras inte särskilt ofta, men det händer att de gör det i takt med att utvecklingen går framåt. Nya produkter tas fram för att ge en säkrare arbetsmiljö. Inom arbetsmiljökraven ingår även att de ska använda sig av de mest miljövänliga materialen. Utvecklingen går framåt med stormsteg hela tiden och det är inte alltid så lätt att hänga med. Ale tryckteam får ändå den information de behöver för att hinna med i form av brev utifrån miljövärlden, och även från sina leverantörer som de har god kontakt med. När de ska köpa in material beställer de alltid det mest miljövänligaste, men de frågar alltid efter något som är ännu mer miljövänligt för att kunna vara på den säkra sidan. 2 Arbetsplatsen på kontoret, i samma rum som soffan är placerad 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

14 Hur utbildar man sig? Att bli anställd på ett tryckföretag som tryckare kräver faktiskt ingen speciell utbildning. Företagen anställer hellre unga människor som inte har någon utbildning, men har lätt för att lära sig nya saker. Det finns ett bra exempel på just det här med att det är bättre att börja som lärling på ett tryckföretag. En ung kille hade gått ett treårigt program i Göteborg där han utbildade sig till tryckare. Han sökte sedan arbete som tryckare på ett tryckföretag i närheten av Göteborg. När han fick komma ut på sin nya arbetsplats visade det sig att han praktiskt taget inte kunde någonting. Han var tydligen inte tillräckligt duglig för att arbeta som tryckare. 1 Man lär sig alltså inte det som man behöver kunna som tryckeriarbetare i skolan, utan det är mycket bättre att satsa på att börja som lärling om man drömmer om tryckeribranschen. Det tar precis lika lång tid att utbilda sig som lärling på ett företag som att utbilda sig i skolan, alltså tre år. En av de anställda arbetar vid tryckpressen Arbetarskyddsnämnden kontrollerar säkerheten Arbetsstationerna på ett tryckföretag är inte så avancerade som man kan tänkas tro. Det som är mest avancerat är att sköta tryckmaskinen, vilket tar lite längre tid att lära sig än det övriga på företaget. Det är även tryckmaskinen som är den mest riskfyllda maskinen att arbeta med. Man kan lätt fastna med fingrarna i maskinen och klämma sig. Lyckligtvis har detta inte inträffat 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, 2003 En av de datorer där de utformar layouten hos Ale tryckteam än. För att de anställda ska kunna känna sig säkra när de arbetar på företaget görs det regelbundet säkerhetskontroller. Dessa kontroller utförs av arbetarskyddsnämnden. 2 Ända sedan 1941 har Arbetarskyddsnämnden funnits, och de arbetar på uppdrag av LO, SAF och PTK med att förbättra arbetsmiljön och informera om arbetsmiljöfrågor till företagsledningar, chefer och arbetsledare, skyddsombud och anställda. Informationen är omfattande eftersom man vänder sig till så många målgrupper. 3 Maskinerna är dock säkrade på ett sådant vis att de inte går att köra maskinen om ett skydd öppnas, alltså om en säkerhetsåtgärd inte är i funktion. För att maskinerna ska kunna ge en tillfredställande kvalitet till kunderna underhålls de varje vecka då de rengörs och smörjs. Denna underhållning av maskinerna gör de under arbetstid, för att spara tid. Det krävs dock att produktionen inte är så stor då underhållningen ska utföras. Underhållningen som sker veckovis tar ca två timmar, men de har även en storrengöring av maskinerna under sommaren. 4 2 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

15 IT och datoranvändning Företaget använder sig väldigt mycket av datorer eftersom det är mycket smidigare och allt går mycket fortare. Dessutom så minskar personalkostnaderna. De har två avdelningar och på båda används det datorer men för olika bruk. På övervåningen där allt tillverkningsarbete sköts använder de Macintosh, och på dessa datorer formar de, gör layouter och förbereder den bild som senare ska tryckas på t.ex. tröjor. Programmen som används för att utföra dessa uppgifter är PageMaker, Photoshop, Indesign & Express. På nedervåningen där kontoret ligger sköts all fakturering och alla beställningar, allt pappersarbete helt enkelt, fast detta används datorn till numera. Det är PC som de arbetar med och programmet de använder för att kunna utföra detta är ett specialformat kalkylprogram som heter GKS Analys Första gången vi besökte företaget och såg deras lokaler för första gången, kunde vi aldrig tänka oss att det faktiskt var ett tryckeriföretag innanför väggarna. Vårt första intryck var att lokalerna användes till något helt annat, exempelvis ett stall eller liknande. Efter våra många besök på företaget har vi insett att lokalerna faktiskt är passande för denna typ av företag. Enda nackdelen med lokalerna är att de är aningen små. Om företagets verksamhet skulle expandera skulle de vara tvungna att bygga ut, vilket de lyckligtvis har möjlighet till. Så just lokaler är ingenting som skulle stoppa deras expansion. De uppfyller kraven för god arbetsmiljö till fullo vilket är mycket positivt för alla på företaget. De anställda trivs mycket bra, och risken för skador är mycket liten då de har speciella skydd på maskinerna de arbetar med. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Bengtsson, Sofi, Larsson, Terése, Ale tryckteam Miljö och kommunikation, sid. 6 15

16 5.5. Inköp, Lager Ale tryckteams största produktionskostnad är papper. Därför är det viktigt att de regelbundet följer upp priset på denna vara med deras leverantör. Det finns en del andra papperstillverkare som de kan vända sig till om det skulle vara så att de inte längre kom överens med deras nuvarande leverantör. Än så länge har de bara kommit bra överens med sina leverantörer, men det är förstås bra att veta vilka andra man kan vända sig till om de t ex skulle bli osams om priset med pappersleverantören. De leverantörer som företaget är mest beroende av är de som levererar papper, plåt, film och färg. Ingen av dessa har företaget utvecklat någon slags unik produkt med, men de anser sig ända vara mer eller mindre beroende av dessa leverantörer. Anledningen till det är att de vet vad de får, kvalitet mm. Ale tryckteam har en lagerlokal alldeles intill lokalen där tillverkningen av deras produkter sker. Företagets lagerredovisning avstämmes varje vecka så att de vet vad de har. Eftersom att de vet ungefär hur mycket av varorna som behövs till jobben de gör, beställer de för det mesta in relativt rätt mängd av varje vara. Om de beställer in för mycket av något läggs det materialet på ett speciellt ställe i lagerlokalen. Beställer de in för lite vid något tillfälle, köper de bara in extra mycket av det materialet veckan efter. Företagets tidsplanering ligger oftast såpas långt fram att de har råd med en veckas försening, utan att det blir någon fördröjning till kunderna Analys Ale tryckteam anser sig vara beroende av sina nuvarande leverantörer, men det anser vi att de inte är. Det är klart att de måste ha leverantörer men det finns fler att välja mellan. Kanske är det så att de inte riktigt vågar byta eftersom de är nöjda med hur det är nu och inte vill riskera att det blir några försämringar. Företagets lagerlokal fylls inte med material som kostar pengar i onödan, eftersom de har rullande inköpsrutiner. Detta är positivt eftersom de sparar lite pengar på detta, men då krävs det att leverantörerna fortsätter att vara lika snabba som förut. Verksamhetslokalen och lagerlokalen ligger precis bredvid varandra 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam,

17 5.7. Organisation De som arbetar på Ale Tryckteam har var och en sina arbetsuppgifter. Vanligtvis arbetar de med samma uppgifter, de arbetsområden som de själva är bäst på. Det finns däremot ingen uppgift som endast en person klarar av att hantera utan det finns alltid någon annan som kan just det arbetsområdet. Genom detta sätt står aldrig firman stilla om t ex någon är sjuk eller av annat skäl inte där. Alla kan inte hantera varandras arbetsuppgifter men det finns alltid någon som kan en annans persons område. På så sätt finns det alltid någon i reserv till alla arbetsuppgifter. Företaget är uppdelat i olika arbetsavdelningar. På alla avdelningar finns det någon som är ansvarig. Denna person bär inte bara ansvaret för det som görs där utan är även en person som de andra kan fråga när de behöver hjälp eller är osäkra över något. Alla som är anställda på Ale Tryckteam har samma lön. Det systemet använder de sig av eftersom att företaget är såpas litet och de tycker att alla drar sitt strå till stacken. Om företagets verksamhet skulle utökas skulle det säkerligen bli tal om andra löneformer. Men än så länge har alla lika lön på företaget. Ale Tryckteams affärsidé ändras regelbundet i takt med utvecklingen. Eftersom de har ändrat inriktning på företaget sedan de startade så har det även gjorts ändringar i affärsidén. Med tiden och i takt med att företaget växt sig allt större, har de blivit mycket mer miljötänkande. Detta syns i deras affärsidé. Något som också ändras i takt med utvecklingen är produktionssättet. Eftersom det sker förändringar i branschen hela tiden, görs uppgraderingar nästan varje år. Det som oftast ändras är olika programvaror i produktionen. Som man hör på namnet, Ale tryckteam, fungerar personalen på företaget som ett team. Man litar på varandra till 100 procent, det är något som man måste göra på ett sådant här mindre företag anser de. Personalen har ett möte i veckan, ibland oftare. Där diskuteras bland annat hur problem skall lösas på bästa sätt. Stämningen på företaget varierar beroende på hur mycket arbete som måste göras. När det inte finns så mycket jobb att göra är stämningen lugn och harmonisk medan det kan finnas extremt mycket att göra andra dagar. Då blir stämningen automatiskt mer stressad, vilket är ganska logiskt. Nästan alla på Ale tryckteam spelar golf tillsammans, på Lärjedalens golfklubb. En gång om året har de Ale tryckteam-mästerskapet i golf. Detta gör att de kommit varandra ganska nära även privat och det är just det som, enligt dem själva, gör stämningen på Ale tryckteam så positiv. 1 Leif Stiller, till vänster, med sin kompanjon bredvid sig 5.8. Analys Deras organisation är väldigt bra, eftersom de har en så bra sammanhållning och kan varandras arbetsuppgifter. Om det hade varit ett större företag hade detta inte varit lika lätt att genomföra. De har en intressant lönepolitik på företaget. De sidor som är bra med detta är att alla arbetar för samma förutsättningar. Det kanske är ett bra sätt att motverka avundsjuka bland de anställda, men det kan säkert ha motsatt effekt också. Någon kanske anser sig förtjäna högre lön än någon annan, och då kan det uppstå konflikter. Hur skulle det bli om någon av de anställda begärde högre lön? Kanske bör de då tänka över sin lönepolitik. Organisationen i företaget anser vi vara det som fungerar bäst. För att ett företag ska fungera bra behövs en välorganiserad organisation. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, Intervju med Mullback, Sven-Erik, medarbetare Ale tryckteam,

18 6. Ekonomisk styrning 6.1. Budgetering Budgetarbetet på Ale tryckteam är inte det bästa. Den som har hand om budgetarbetet på företaget är VD:n Leif Norrman och han ägnar ca två timmar om året för budgetering. Visserligen verkar detta duga bra för företaget eftersom det går bra ekonomiskt sett för dem. Anledningen till att de inte lägger ner så mycket tid på budgetering är att de anser att det bara är en gissning. Handelsbanken tänker på samma sätt. Att en budget bara är en gissning och lägger därför inte ner så mycket tid på det. Eftersom det bara är en gissning anser Ale tryckteam att det inte är så viktigt utan att det är resultatet som är det viktiga. Självklart är det resultatet som är det viktiga, men för att resultatet ska bli positivt är det alltid bra att ha kalkyler som olika färdvägar och en budget som färdplan. Den som startar en resa mot ett bestämt mål studerar i god tid alternativa färdvägar på en karta. Därefter bestämmer man den bästa färdvägen som man sedan följer mot målet. Skulle det uppstå hinder under resan måste man dock använda sig av en alternativ färdväg. Sådant försöker man om möjligt förutse och förbereda sig för. På samma sätt är det med en budget. Den har som syfte att hjälpa företaget att nå fram till ett ekonomiskt mål, som till exempel en vinst. De följer upp budgeten varje år och ser efter hur det har gått. Oftast har det sett bra ut för företaget och tar bara tag i kragen om det är något som har gått snett. Annars ligger budgeterna bara och skräpar på kontoret och används inte till någonting. Alla projekt de utför inom företaget förbereds väl. De använder sig av för- och efterkalkyler när ett projekt ska genomföras för att ta reda på hur mycket det kommer att kosta, hur mycket som blir över etc. Deras mål är självklart att sänka utgifterna och höja inkomsterna precis som alla andra företag. Därför följer de upp alla kostnader och utgifter. Förra året blev resultatet dock negativt, men de brukar gå runt och klara sig bra. Redovisningen sköter de inte själva utan då anlitar de en redovisningsbyrå och auktoriserade revisorer för att kolla upp deras ekonomi. De har dock ett mycket bra räkenskapsprogram Vinsten Ale tryckteams årsredovisning visar att omsättningen har sjunkit med 8,2 % från år 2000 till år I samma takt som omsättningen har sjunkit har även produktion- och materialkostnader minskat. Procentsatsen hos dessa kostnader och omsättningen är relativt lika. Den rörelsekostnad som har ökat är personalkostnaden, detta är självklart eftersom de inte kan sänka lönerna hos de anställda. Om inte omsättningen ökar eller om de inte skär ner på personalen, kan det på lång sikt se lite osäkert ut för företagets ekonomi. Anledningen till detta är att omsättningen sjunker medan personalkostnaderna inte varierar särskilt mycket Revisionsberättelse Lena Ardbo är en auktoriserad revisor som har uttalat sig om Ale tryckteams årsredovisning. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att hon planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra sig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingå också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem, samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för sitt uttalande om ansvarsfrihet har Lena Ardbo granskat väsentliga beslut, åtgärdar och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Hon har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 3 1 Intervju med Norrman, Leif, VD Ale tryckteam, Ale tryckteam AB, Årsredovisning, sid. 2 3 Ale tryckteam AB, Årsredovisning, sid. 8 18

19 6.4. Analys När Ale tryckteam har sitt årsmöte i början på året redovisas förra årets resultat. Sedan tar de detta resultat och använder som budget det kommande året. Denna budget används egentligen inte till någonting utan ligger bara och skräpar. Anledningen är att de inte tror på gissningar, utan går hellre på resultat. Om vi skulle tipsa företaget om något så skulle det vara just användning av budget. Vi tror inte att det skulle skada om de bara lade ner lite extra tid på att göra en riktig planering över året som nalkas. Om det t ex inträffar en händelse under året som de redan vid årsskiftet visste skulle ske, så kan de ju ta med denna händelse i beräkningarna. Det är något som inte går om de bara tar förra årets resultat som budget, eftersom denna händelse inte inträffade förra året. Ale tryckteam har själva sagt att en av deras är den låga omsättningen. Mellan åren 2000 och 2001 minskade omsättningen med 8,2 %, vilket är ett steg i fel riktning. Det känsliga här är att personalkostnaden fortfarande är lika stor, medan de andra kostnaderna sjunker i takt med omsättningen. Farligt Känsligt Godtagbart Bra 19

20 7. Företagsanalys Vi har redan kommit fram till att Ale tryckteam har en låg tillväxt genom att kolla på deras om sättning. Efter att ha tagit en titt på balansräkningen och räknat ut deras soliditet, har vi konstaterat att företagets framtid ser mörkare ut än vad vi trodde. Deras soliditet är bara 9,5 %, vilket är ett alldeles för lågt procentvärde. Tidigare misstänkte vi att de befann sig i stagnationsstadiet. Enligt vad Örjan Hallgren beskriver i sin bok Finansiell strategi och styrning, kännetecknas utvecklingslinjen stagnation av låg tillväxt, låg lönsamhet men god soliditet. Efter att ha granskat deras ekonomi konstaterades att deras soliditet egentligen är för låg för att de ska befinna sig i stagnationsstadiet. De har istället gått vidare till nästa stadie i utvecklingen som går under kallelsen saneringsmogen. Om man befinner sig i detta stadie är det egentligen för sent att åtgärda saken. Företaget lever vidare i knappt två år enligt teorin. Alltså har företaget, enligt teorin, inte långt kvar att fortsätta sin verksamhet. Enligt teorin kan man inte göra några åtgärder för att komma upp från det sista stadiet. Företaget skulle ändå kunna ta och försöka åtgärda detta problem, även om det inte skulle vara helt problemfritt. Det finns gott om saker som fungerar i praktiken men inte i teorin. Man får självklart arbeta mycket hårt för att, om möjligt, kunna ta sig upp på fötter igen. Utvecklingen är något som vi vet är ett stort hinder för dem på många punkter som t.ex. användandet av IT, nya idéer till produkter och marknadsföringen. Ale tryckteam anser inte att de får samma relationsmarknadsföring via mail som de får via telefon med sina kunder. De måste satsa mer på både mail och hemsida, eftersom det är så framtiden ser ut. Utvecklingen blir mer och mer datoriserad och IT-inriktad. Då gäller det att de hänger med och inte halkar efter. När det gäller produkter arbetar de inte fortlöpande för att förbättra eller utveckla nya. De har mycket tankar och idéer runt ämnet, men gör aldrig handling av saken. Detta är något vi vill tipsa företaget om att faktiskt göra inom en snar framtid. Ju förr desto bättre, som man brukar säga. När det sedan gäller marknadsföringen, tycker vi att de borde satsa mer på att marknadsföra sig på ett bra sätt. I nuläget har de ingen som helst marknadsföring. De anser att de klarar sig bra utan detta. Visst, för stunden kanske det fungerar men man kan inte lita på att kunderna varar för alltid. Istället borde de satsa på att marknadsföra sig nu, så de slipper hamna i en situation där de tappar kunder i framtiden. 20

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Vision, verklighet och varsamhet. Kvalitets- och miljösäkring på HS Copy

Vision, verklighet och varsamhet. Kvalitets- och miljösäkring på HS Copy Vision, verklighet och varsamhet Kvalitets- och miljösäkring på HS Copy Välkommen till HS Copy! HS Copy är Norrlands ledande digitaltryck-, kopierings- och skyltföretag. Vi har funnits i snart 30 år och

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

Elva frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter

Elva frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter Elva frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL VERKSAMHETER SOM RISKERAR ATT PÅVERKA MILJÖN NEGATIVT Miljöförvaltningen Elva vanliga frågor och svar Funderar du ibland

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6.

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6. Innehållsförteckning Om företaget 2 Affärsidé 3 Målsättning 3 Marknad 3 Produkt 4 SWOT-analys 5 Marknadsföring 6 Finansiering 6 Konkurrens 6 Kunden 7 Tidsplan 8 Likviditetsbudget 9 Resultatbudget 10 SunShine

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar TILLSAMMANS VÄXER VI 6 steg till fler medlemmar Vad är det här för papper? Det tar ungefär en timme att gå igenom det här pappret på ett styrelsemöte. När ni är klara kommer ni ha en enkel och tydlig handlingsplan

Läs mer

Att satsa pa miljon ar att satsa pa livet...

Att satsa pa miljon ar att satsa pa livet... Att satsa pa miljon ar att satsa pa livet... Inom Printeliten satsar vi resurser på vårt miljö- och kvalitetsarbete. Det finns inga motsättningar mellan lönsamma affärer och ett klokt sätt att hantera

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Alice 1,5 år Storvreta En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Hur ska Vård & bildning se ut i framtiden? Och hur kan vi möta den allt större konkurrensen från andra alternativ?

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Affärsplan. Umeå 2005-11-29

Affärsplan. Umeå 2005-11-29 Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Made by Noemi Senast uppdaterad

Made by Noemi Senast uppdaterad Made by Noemi 2014-12-08 Senast uppdaterad 2014-12-08 Made by Noemi är ett underklädesmärke som drivs av designern Noemi Ivanova sedan 2004 i Stockholm. Märket grundades när hon saknade sköna & fina underkläder

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer