Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

2 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

3 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning Balansräkning Noter Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

4 Ordförande ordet 2012 Arbetet med att utveckla Ransberg till ett scoutcentrum fortsätter. Under större delen av 2012 har vi, i samarbete med Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, haft en Camp Chief anställd. Tjänsten har som uppgift att vara verkställande tjänsteman på Ransberg, främst under sommarhalvåret, samt att även vara stöd för övriga anläggningar. Projektet sommarjobbsvolontärer, genomfördes även sommaren Projektet genomförs i samarbete med Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och innebär att förbundet erbjuder medlemmar några veckors sommarlovsjobb på bl a Ransberg. Projektet ger mervärde till både deltagare och anläggningen. Fem veckors sommarjobb är utvecklande för de ungdomar som deltar. Lägersommaren 2012 var det största arrangemanget lägret Beaver Creek ett förbundsläger för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Våra egna arrangemang, Vårfesten och Nyårsbalen, samlade som vanligt många deltagare. Vi kan konstatera att det fortsatt finns ett stort engagemang bland scoutförbundets unga Utmanar- och Roverscouter. Styrelsen har under året arbetat med att ta fram vision, mål och strategi för verksamheten vid anläggningen åren där fokus ligger på fortsatt utveckling mot ett scoutcentrum med mål att bli en av de fem mest intressanta och mest välbesökta lägerplatserna i Sverige. Vårt mål är också att bli en självklar anläggning för ungdomsledarkurser och olika arrangemang för ungdomsgrupper. Vår egenverksamhet skall ske i harmoni och samverkan med NSF och vi vill vara ett självklart alternativ för IOGT-NTO-rörelsen och övriga scouter. Vi fortsätter arbetet med energieffektivisering för att begränsa kostnaderna för bl a uppvärmning. Ny bergvärme har installerats i bruksgården under förra vintern och i herrgården denna. Stiftelsen har som ändamål att främja barns och ungdomars vård och fostran i alkoholfri miljö. Stiftelsen skall därför upplåta lokaler och markområden för friluftsliv, undervisning och utbildning anordnad av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund eller andra ideella organisationer eller själv anordna verksamhet som främjar ändamålet. Med denna verksamhetsberättelse vill vi visa att stiftelsen väl verkat i enlighet med sitt ändamål. Vi vill framföra vårt tack till personal, Ransbergsvännerna och alla andra som gjort ideella insatser liksom till sponsorer och bidragsgivare, utan vars stöd vi inte kunnat utveckla Ransberg till en scoutanläggning med stark profil mot ungdomsverksamhet. Hjärnarp Bodil Hansen ordförande 4 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

5 Förvaltningsberättelse Org.nr Styrelsen för Stiftelsen Ransbergs Herrgård inkl. bifirma Scoutcamp Ransberg får härmed avge berättelse över verksamheten för räkenskapsåret 2012 Styrelse Ledamöter i Stiftelsens styrelse Bodil Hansen, Eneryda Rasmus Lindberg, Hjärnarp David Nilsson, Göteborg Ordförande Vice Ordförande Kassör Rolf Carlsson, Göteborg Eva-Lena Asplund, Mölnlycke Mona Sandström, Hammarö Lotta Carlsson, Göteborg Gustav Thoresson, Lund Casper Kinnå, Luleå Revisorer Revisorer har varit Anne Wiklund, Sköndal Rolf Nielsen, Röstånga Godkänd revisor Revisorssuppleanter har varit Ulf Viklund, Bromma Anders Ödman, Mölnlycke Godkänd revisor Stiftelsen är nära associerad till instiftaren Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som utser stiftelsens styrelse och revisorer. Sammanträden med mera Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. Inga arvoden har utbetalats till stiftelsens styrelseledamöter och förtroendevalda. Stiftelsen köper den löpande redovisningstjänsten av en redovisningsbyrå. Inom styrelsen har arbetsgrupper varit tillsatta för att bereda styrelsens arbete vad gäller anläggningsfrågor, programverksamhet, marknadsföring, ekonomi etc. Bifirma Scoutcamp Ransberg är registrerad som bifirma till stiftelsen hos Länsstyrelsen. Varumärke Stiftelsen har hos Patent och Registreringsverket fått vårt R godkänt som varumärke för stiftelsen Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

6 Personal Scoutcampchief Andreas Ahlberg (75% anställd i snitt över året) fr.o.m Ekonomipersonal Carina Magnusson, kökschef, heltid under sommaren 2012 därefter timanställd Vaktmästari Kjell Jonsson hela året Rikard Olsson, assistent, arbetspraktik hela året Extra personal Vid behov har timanställd personal anlitats. Totalt uppgår sådan anställning till 675 (555) timmar. Ideella insatser Förutom den anställda personalen har det lagts ned drygt timmar av ideellt arbetande personer. Det är styrelsen och scouter från hela landet som på ett förtjänsfullt sätt bidragit med denna arbetsinsats. Volontärer i verksamheten Under sommaren, sammanlagt 80 mansveckor, har Ransberg haft volontärer på anläggningen. Projektet, sommarlovsvolontärer, genomfördes för fjärde året tillsammans med förbundet med gott resultat. Projektet innebar att ungdomar som är scouter inom NSF fått möjligheten att sommarjobba på anläggningen på ett liknande sätt som genomförs i kommunerna runt om i Sverige. Arbetet skapar förutom arbetsinsatsen, nya relationer, upplevelser och lärdomar att ta med sig i livet. Under sommarens förbundsläger gjorde våra volontärer en otrolig insatts. Där fick dom vekligen visa att de vuxit med sina arbetsuppgifter som de hade i förberedelsen inför lägret och visade att Volontärsverksamheten är en lära för livet. Volontärsverksamheten på Ransberg bör och kan vidareutvecklas inför kommande år. Anläggningen Under 2012 har likt 2011 stiftelsens löpande underhålls- och förbättringsarbete av anläggningen fortsatt tvingats hållas på en lägre nivå än önskvärt. Som under 2011 har det orsakats av stiftelsens ansträngda ekonomi. Det, i förra årsredovisningen, nämnda behovet av ommålning av herrgårdens huvudbyggnad kunde inte avslutas under 2012 på grund av den dels intensiva lägersommaren men också på grund av att vädret inte tillät detta när resurser fanns tillgängliga. En fortsatt upprustning av gästrummen har gjorts i vissa delar av förläggningsflyglarna. Utbyte av pump för pumpning av avloppsvatten till anläggningens reningsverk har varit nödvändigt. I samband med Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förbundläger Beaver Creek gjordes många mindre översyner av teknik och utrustning. För att möjliggöra planerna att bygga ut Ranåns fallsträcka genom Ransbergs område har fastigheten Ransberg 5:1 genom fastighetsreglering tillförts två markområden på södra sidan om Ranån. De två markområdena på totalt ca kvm har köpts av dels av skogsbolaget Bergvik och av markägarna Gunnar och Ulla Gustafsson. Båda affärerna är avslutade och fastighetsreglering avslutad. Stiftelsen äger fastigheterna Ransäter 5:1, Ransäter 1:7 och Kärret 1:12 i Munkfors kommun. 6 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

7 Beläggning Anläggningen har 41 uthyrningsbara rum och kan erbjuda 110 sängplatser. Bäddarna är fördelade i flerbäddsrum, dubbelrum och enkelrum. Standarden är efter kundens önskemål, från vandrarhem till hotellklass. Beläggningen totalt 2012: Antal gästnätter ca vara de flesta var svenska gäster (motsvarande siffra från 2011 ca 3 200). Av dessa var hälften campande gäster och glädjande är att anläggningen används mer av NSF medlemmar närmare gästnätter var nämligen NSF medlemmar. Våra kunder: NSF, UNF, Region Värmland, Våra Gårdar Värmland, Församlingar från Svenska Kyrkan med konfirmationsläger, NBV Värmland, Studieförbundet Bilda Värmland, Klarälvsprojektet, Munkfors SPF, Munkfors kommun, NSF Värmland, Värmlandsbygdens vävareförening, Värmlands hemslöjd, IOGT-NTO Södermanland, Karlstad Universitet, Landstinget Värmland och Karlstad kommun. Certifiering/diplomering Miljödiplomerade av Munkfors kommun / Region Värmland /NUtek. Certifierade av Svenska Lägerskoleförening Turist för Alla för vår handikappanpassning Fair Trade för servering av Rättsemärkt kaffe Tour Quality kvalitetstssäkrad turism Relation till andra Ransbergs scoutkår Ransbergs scoutkår har under året haft sportlovs och höstlovsläger på Ransberg. Medlemskap erbjuds både nya och gamla medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. I samband med Vårfesten hölls kårens årsmöte. Medlemskap Stiftelsen är medlem i följande organisationer: Våra Gårdar. Riksförening för nykterhetsrörelsens samlingslokaler. Svensk Lägerskoleförening Arbetsgivaralliansen Aktivitetsringen Svensk Vattenkraftförening SERO-SVAF Värmland Dalslands Vattenkraftsförening Konstdeposition Genom Våra Gårdar har vi 10 konstverk deponerade som utsmyckning i våra lokaler. Ändamål Att främja barns och ungdomars vård och fostran i alkoholfri miljö. Vision Den under 2007 framtagna visionen för Ransberg har under 2012 fortsatt att implementeras i mån av utrymme i budget. Samt att nytt visionsarbete för perioden påbörjats. Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

8 Marknadsföring Under året som gått har marknadsföringsaktiviteterna, p g a den hårt ansträngda ekonomin, tvingats hållas på lägsta möjliga nivå och marknadsföringen har därför främst riktats inåt de egna rörelserna. Men ett växande behov finns att när ekonomin tillåter öka och utvidga marknadsföringen. En viktig intern marknadsföring har riktats mot att ge scoutförbundets utmanarscouter och yngre ledare möjligheten att sommarjobba vid Scout Camp Ransberg under sommaren. Önskemålet att få arbeta som funktionär ökar från år till år. Detta är mycket glädjande då det skapar ett långsiktigt engagemang kring anläggningen. Marknadsföring av scoutkonfirmation på Scout Camp Ransberg har även skett till den potensiellt intresserade målgruppen. I led med den interna marknadsföringen hade Scout Camp Ransberg en mindre utställning på Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förbundsmöte med bland annat ett bildspel från sommarens förbundsläger vilket gav en möjlighet för deltagarna att minnas sig tillbaka. Marknadsföring har även förts mot övriga scoutrörelsen under Scouternas demokratijamboree, där delar av styrelsen och även Camp Chief närvarade som utställare. Med förslag på olika aktiviteter och temahelger väcktes intresset för Scout Camp Ransberg hos många som inte tidigare varit på anläggningen. En del i marknadsföringsstrategin har även varit att försöka bli mer aktiva i sociala nätverk som Facebook för att nå ut till scouter och andra intresserade. Likså har ett arbete påbörjats i att uppdatera och förnya Scout Camp Ransbergs hemsida, med nya bilder och aktuell information, ett arbete som ständigt pågår Miljö Stiftelsens nära anknytning till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, som i sig är en organisation med mycket starkt engagemang i miljö- och friluftsfrågor, gör att miljöfrågan alltid står i centrum när det gäller anläggningens drift, investeringar och övrig utveckling. Anläggningen yttre miljö skall också på bästa sätt ge förutsättningar för stiftelsens ändamål att främja barn och ungdoms vård och fostran i en drogfri miljö. För att uppfylla detta ändamål blir det därför en självklarhet att fokusera på miljöfrågorna i dagens vård och fostran. Vi vet alla hur klimatbilden mer eller mindre hotar vår välfärd och kanske ytterst hela vår existens. Det är framför allt våra barn och ungdomar som står inför det kommande hotet i dessa frågor. Men det är också denna väl upplysta generation som pressar på och vill se en så resursbesparande och miljöriktig anläggning som möjligt. Under 2012 har arbetet för det stora projektet att bygga ett minikraftverk nedströms dammen fortsatt att utvecklas. Markinköp med påföljande fastighetsreglering har avslutats. Hela fallrättigheten för den tänkta fallsträckan i Ranån ligger nu på Ransbergs fastighet. Ett första informellt diskussionsmöte med länsstyrelsen i Värmland har i skrivande stund planerats till i februari Under 2012 sökte Ransberg ett anslag ur Bixias miljöstiftelse och beviljades tacksamt kr till förstudie och projektering av det kommande minikraftverket. Anslaget, markerat med en symbolisk check på beloppet överlämnades av Bixias representant Kim Blomster till Rolf B Carlsson vid en ceremoni för alla anslagstagare på Vindkraftmässan i Älvsjö i slutet av november kommer, för detta projekt med i slutändan en betydande mängd förnyelsebar och miljöriktig elproduktion, att bli ett spännande år. 8 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

9 Läger och övriga arrangemang Vårfest Arbetshelg och vårens fest är en bra kombination. På arbetshelgen i samband med Valborgsmässohelgen kom många arbetssugna utmanarscouter, roverscouter och ledare för att göra en insats. Även i år var det möjligt att åka med upphämtningsbussen som gick genom södra och mellersta Sverige med slutdestination Ransberg. Årets stora uppgift var att förbereda anläggningen inför sommarens förbundsläger. Fornbyn Fornbyn är en aktivitetsplats där barn och ungdomar får uppleva hur man lagade mat, kokade te, fiskade och liknade under Sten- och järnåldern. Under våren gästades Fornbyn av 8 skolklasser från 3 olika skolor i Värmland. Förbundsläger Under sommaren höll Nykterhetsrörelsens scoutförbund förbundsläger på Scout Camp Ransbergs ängar. Drygt 800 scouter i alla åldrar färdades 150 år tillbaka i tiden till Beaver Creek, en värld med cowboys, trappers och äventyr! Lägret var komplett med beriden sheriff, banditer, borgmästare och en bar som såklart severade alkoholfria förfriskningar till lägrets äldre deltagare. Dagarna fylldes med guldjackt och äventyr i skogarna. Kvällarna doftade av häst och rök från elden samtidigt som man i fjäran hörde de festsugnas klackar mot borden till ljudet av banjos. Trots lite varierande kvalitet på vädret kunde scouterna på lägret hitta guldet och rädda staden Beaver Creek undan det onda gruvbolaget som ville bygga en gruva mitt i staden. Höstfest Tidigt i November arragerades en mindre arbetshelg för att göra Ransberg klar inför vintern, åtta Roverscouter åkte gemensamt upp och plockade bland annat upp bryggan och gjorde iordning Herrgårdsbyggnaden och plockade in vår äventyrsbana Survival Track. Men det hans även att plocka svamp och en hel del klättring i det ruggiga november vädret. Nyårsbalen Traditionsenligt arrangerades en nyårsbal. Årets tema var Nyåret 1927 vilket tydligt syntes under kvällen. De 60 rover- och utmanarscouterna hade munitiöst noggrant klätt ut sig för att bidra till atmosfären. Hela arrangemanget var mycket lyckat och det var en förhållandevis stor åldersspridning på deltagarna jämfört med tidigare år. De som ansvarade för balen var det tillfälliga arrangörsteamet The Great Gatsbys. Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

10 Ekonomi Stiftelsens ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2012 uppvisar ett underskott på kr. Underskottet är en betydande resultatförbättring jämfört med Stiftelsen bruttoresultat före finansiella kostnader är kr. Under året har Ransberg varit värd för NSFs förbundsläger samt haft en något högre beläggning i övrigt vilket bidragit till dom ökade intäkterna. Stiftelsen har under våren, tillsammans med förbundsstyrelsen, fått ordning på den förut så svajiga personalsituationen. Vilket också bidragit till arbetsro och bättre kostnadskontroll. Den nya Scoutcampchiefen har under de 7 månader han varit anställd under 2012, bidragit till en mer kundtillvänd verksamhet vilket också kan ses i vårt resultat. Stiftelsen har under året fortsatt brottats med svåra likviditetsproblem. Detta har sitt ursprung dels i gångna års problem men också dels i att vi under året haft vissa problem med att få lovade betalningar betalda i tid. Likviditetsproblemen har gjort att stiftelsen periodvis under 2012 har varit tvungna att uttnyttja vår checkkredit till fullo för att klara löner och betalning till leverantörer. Vi har därför tvingats betala räntor på drygt kr vilket är förklaringen till det negativa nettoresultatet. Fortsatt restriktivitet råder vad gäller inköp. Under året har samtal med förbundsstyrelsen om en lösning på våra likviditetsproblem ägt rum vid ett flertal tillfällen. I början av 2013 har en lösning hittats. Styrelsen har, tillsammans med förbundsstyrelsen, genom åtgärderna under 2012 nu fått bukt med vår kostnadsbild, fått en fungerande personalsituation, en mer kundtillvänd attityd i verksamheten och dessutom hittat en lösning på de akuta likviditetsproblemen. Vi är fulla av tillförsikt inför 2013 som vi tror kan bli ett bra år resultatmässigt med ovanstående i ryggen. Stiftelsens främsta uppgift ur ett ekonomiskt perspektiv har för 2012, och kommer så även för kommande år, att vara detsamma, nämligen att bygga upp stiftelsens likviditetsreserv. Eftersom stiftelsens skulder överstiger tillgångarna har vi att upprätta en kontrollbalansräkning per För ytterligare upplysningar om stiftelsen ekonomi hänvisas till upprättad resultat- och balansräkning. Fonder och bidrag Stiftelsen ber att få framföra sitt stora och varma tack till bidragsgivarna. Utan deras stöd har inte de viktiga investeringarna kunnat genomföras, som innebär att vi kan utveckla och hålla anläggningen i ett gott skick. Se not 2. Försäkring Stiftelsen har tecknat försäkringsavtal är tecknat via Våra Gårdar med Länsförsäkringar i Varberg. Försäkringen är en fullvärdesförsäkring med olycksfallsförsäkring för ideellt oavlönat arbete. Då stiftelsens fordon inte kan försäkras via Våra Gårdars försäkring med Länsförsäkringar kvarstår försäkring för dessa i SalusAnsvar tills vidare. 10 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

11 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen förslår att den ansamlade förlusten: Balanserad vinst/förlust Årets vinst/förlust Behandlas så att överföres till balanserat resultat Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillläggsupplysningar. Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

12

13

14 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Avskrivningskonto för ändamålsdestinerade anslag har upprättats och skuldförts. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år % Byggnader 50 2 Fastighetstekniska system och markanläggningar 20 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 20 Inventarier, verktyg och installationer 5 20 Andra finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 14 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

15 Not 2 Anslag Ransbergs Vännerna avsatt till ändamålsbestämda medel Kursgårdsfonden avsatt till ändamålsbestämda medel Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse avsatt till ändamålsbestämda medel Hjälp till medmänniska avsatt till ändamålsbestämda medel Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, bidrag enligt FM Anslag för utveckling av lägerplats Lägeranslag, andel av kostnader för inställt läger Bidrag IOGT-NTO Bidrag Boverket Övriga Bidrag och gåvor Not 3 Stiftelsens intäkter Logi Läger Förtäring Deltagaravgifter Lönebidrag Övriga intäkter Not 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till övriga anställda Volontärer Sociala avgifter Pensionskostnader för övriga anställda Not 5 Byggnader, mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

16 Not 6 Fastighetstekniska system Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Tillkommande värdepapper (gåva) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar/nedskrivningar Uppskrivningar Nedskrivningar Utgående ackumulerade upp/nedskrivningar Utgående redovisat värde, totalt Varav noterade aktier Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

17 Not 10 Eget kapital Stiftelse Balanserat Totalt eget kapital kapital kapital Ingående balans Årets resultat Utgående balans Not 11 Ändamålsbestämda medel Bidrag från Petrus & Augusta Hedlunds stiftelse för avskrivningar avseende bergvärmeanläggning Bruksgården Bidrag från Hjälp till medmänninska för avskrivningar avseende hjärtstartare Bidrag från Ransbergsvännerna för avskrivningar avseende inköp av inventarier Not 12 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Not 13 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Avseende skulder till NSF Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Not 14 Stiftelsens förmögenhetsvärde Efter viss värdekorrigering av stiftelsens tillgångar kan dess egna kapital bedömas ha ett marknadsvärde enligt följande: Redovisat balanserat eget kapital Skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde på - materiella anläggningstillgångar Eget kapital, uppskattat till marknadsvärde Stiftelsens fastigheter har värderats till marknadsvärdet kr enligt värderingsintyg från Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

18

19

20

21 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

22 20 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning Stiftelsen Ransbergs Herrgård Ransäter Tel , fax

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Rikslottachefen har ordet s. 2 Det här är Svenska Lottakåren s. 2 Svenska Lottakåren i siffror s. 5 Utbildning och uppdrag s. 6 Information och rekrytering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008 www.svenskakyrkan.se/vastanfors Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen...

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Våra program Det nya programmet Mot en jämställd rörelse Scoutmetoden och rosa mappen Starkt internationellt engagemang KFUK-KFUM för Världens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Blomsterfonden i korthet / Innehåll Blomsterfondens grundtanke är mycket enkel: Hem och vård åt äldre på trygg ideell grund Seniorboende 60+

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 1 ÅRSREDOVISNING 2010 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2010 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson,

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer