Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

2 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

3 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning Balansräkning Noter Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

4 Ordförande ordet 2012 Arbetet med att utveckla Ransberg till ett scoutcentrum fortsätter. Under större delen av 2012 har vi, i samarbete med Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, haft en Camp Chief anställd. Tjänsten har som uppgift att vara verkställande tjänsteman på Ransberg, främst under sommarhalvåret, samt att även vara stöd för övriga anläggningar. Projektet sommarjobbsvolontärer, genomfördes även sommaren Projektet genomförs i samarbete med Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och innebär att förbundet erbjuder medlemmar några veckors sommarlovsjobb på bl a Ransberg. Projektet ger mervärde till både deltagare och anläggningen. Fem veckors sommarjobb är utvecklande för de ungdomar som deltar. Lägersommaren 2012 var det största arrangemanget lägret Beaver Creek ett förbundsläger för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Våra egna arrangemang, Vårfesten och Nyårsbalen, samlade som vanligt många deltagare. Vi kan konstatera att det fortsatt finns ett stort engagemang bland scoutförbundets unga Utmanar- och Roverscouter. Styrelsen har under året arbetat med att ta fram vision, mål och strategi för verksamheten vid anläggningen åren där fokus ligger på fortsatt utveckling mot ett scoutcentrum med mål att bli en av de fem mest intressanta och mest välbesökta lägerplatserna i Sverige. Vårt mål är också att bli en självklar anläggning för ungdomsledarkurser och olika arrangemang för ungdomsgrupper. Vår egenverksamhet skall ske i harmoni och samverkan med NSF och vi vill vara ett självklart alternativ för IOGT-NTO-rörelsen och övriga scouter. Vi fortsätter arbetet med energieffektivisering för att begränsa kostnaderna för bl a uppvärmning. Ny bergvärme har installerats i bruksgården under förra vintern och i herrgården denna. Stiftelsen har som ändamål att främja barns och ungdomars vård och fostran i alkoholfri miljö. Stiftelsen skall därför upplåta lokaler och markområden för friluftsliv, undervisning och utbildning anordnad av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund eller andra ideella organisationer eller själv anordna verksamhet som främjar ändamålet. Med denna verksamhetsberättelse vill vi visa att stiftelsen väl verkat i enlighet med sitt ändamål. Vi vill framföra vårt tack till personal, Ransbergsvännerna och alla andra som gjort ideella insatser liksom till sponsorer och bidragsgivare, utan vars stöd vi inte kunnat utveckla Ransberg till en scoutanläggning med stark profil mot ungdomsverksamhet. Hjärnarp Bodil Hansen ordförande 4 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

5 Förvaltningsberättelse Org.nr Styrelsen för Stiftelsen Ransbergs Herrgård inkl. bifirma Scoutcamp Ransberg får härmed avge berättelse över verksamheten för räkenskapsåret 2012 Styrelse Ledamöter i Stiftelsens styrelse Bodil Hansen, Eneryda Rasmus Lindberg, Hjärnarp David Nilsson, Göteborg Ordförande Vice Ordförande Kassör Rolf Carlsson, Göteborg Eva-Lena Asplund, Mölnlycke Mona Sandström, Hammarö Lotta Carlsson, Göteborg Gustav Thoresson, Lund Casper Kinnå, Luleå Revisorer Revisorer har varit Anne Wiklund, Sköndal Rolf Nielsen, Röstånga Godkänd revisor Revisorssuppleanter har varit Ulf Viklund, Bromma Anders Ödman, Mölnlycke Godkänd revisor Stiftelsen är nära associerad till instiftaren Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som utser stiftelsens styrelse och revisorer. Sammanträden med mera Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. Inga arvoden har utbetalats till stiftelsens styrelseledamöter och förtroendevalda. Stiftelsen köper den löpande redovisningstjänsten av en redovisningsbyrå. Inom styrelsen har arbetsgrupper varit tillsatta för att bereda styrelsens arbete vad gäller anläggningsfrågor, programverksamhet, marknadsföring, ekonomi etc. Bifirma Scoutcamp Ransberg är registrerad som bifirma till stiftelsen hos Länsstyrelsen. Varumärke Stiftelsen har hos Patent och Registreringsverket fått vårt R godkänt som varumärke för stiftelsen Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

6 Personal Scoutcampchief Andreas Ahlberg (75% anställd i snitt över året) fr.o.m Ekonomipersonal Carina Magnusson, kökschef, heltid under sommaren 2012 därefter timanställd Vaktmästari Kjell Jonsson hela året Rikard Olsson, assistent, arbetspraktik hela året Extra personal Vid behov har timanställd personal anlitats. Totalt uppgår sådan anställning till 675 (555) timmar. Ideella insatser Förutom den anställda personalen har det lagts ned drygt timmar av ideellt arbetande personer. Det är styrelsen och scouter från hela landet som på ett förtjänsfullt sätt bidragit med denna arbetsinsats. Volontärer i verksamheten Under sommaren, sammanlagt 80 mansveckor, har Ransberg haft volontärer på anläggningen. Projektet, sommarlovsvolontärer, genomfördes för fjärde året tillsammans med förbundet med gott resultat. Projektet innebar att ungdomar som är scouter inom NSF fått möjligheten att sommarjobba på anläggningen på ett liknande sätt som genomförs i kommunerna runt om i Sverige. Arbetet skapar förutom arbetsinsatsen, nya relationer, upplevelser och lärdomar att ta med sig i livet. Under sommarens förbundsläger gjorde våra volontärer en otrolig insatts. Där fick dom vekligen visa att de vuxit med sina arbetsuppgifter som de hade i förberedelsen inför lägret och visade att Volontärsverksamheten är en lära för livet. Volontärsverksamheten på Ransberg bör och kan vidareutvecklas inför kommande år. Anläggningen Under 2012 har likt 2011 stiftelsens löpande underhålls- och förbättringsarbete av anläggningen fortsatt tvingats hållas på en lägre nivå än önskvärt. Som under 2011 har det orsakats av stiftelsens ansträngda ekonomi. Det, i förra årsredovisningen, nämnda behovet av ommålning av herrgårdens huvudbyggnad kunde inte avslutas under 2012 på grund av den dels intensiva lägersommaren men också på grund av att vädret inte tillät detta när resurser fanns tillgängliga. En fortsatt upprustning av gästrummen har gjorts i vissa delar av förläggningsflyglarna. Utbyte av pump för pumpning av avloppsvatten till anläggningens reningsverk har varit nödvändigt. I samband med Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förbundläger Beaver Creek gjordes många mindre översyner av teknik och utrustning. För att möjliggöra planerna att bygga ut Ranåns fallsträcka genom Ransbergs område har fastigheten Ransberg 5:1 genom fastighetsreglering tillförts två markområden på södra sidan om Ranån. De två markområdena på totalt ca kvm har köpts av dels av skogsbolaget Bergvik och av markägarna Gunnar och Ulla Gustafsson. Båda affärerna är avslutade och fastighetsreglering avslutad. Stiftelsen äger fastigheterna Ransäter 5:1, Ransäter 1:7 och Kärret 1:12 i Munkfors kommun. 6 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

7 Beläggning Anläggningen har 41 uthyrningsbara rum och kan erbjuda 110 sängplatser. Bäddarna är fördelade i flerbäddsrum, dubbelrum och enkelrum. Standarden är efter kundens önskemål, från vandrarhem till hotellklass. Beläggningen totalt 2012: Antal gästnätter ca vara de flesta var svenska gäster (motsvarande siffra från 2011 ca 3 200). Av dessa var hälften campande gäster och glädjande är att anläggningen används mer av NSF medlemmar närmare gästnätter var nämligen NSF medlemmar. Våra kunder: NSF, UNF, Region Värmland, Våra Gårdar Värmland, Församlingar från Svenska Kyrkan med konfirmationsläger, NBV Värmland, Studieförbundet Bilda Värmland, Klarälvsprojektet, Munkfors SPF, Munkfors kommun, NSF Värmland, Värmlandsbygdens vävareförening, Värmlands hemslöjd, IOGT-NTO Södermanland, Karlstad Universitet, Landstinget Värmland och Karlstad kommun. Certifiering/diplomering Miljödiplomerade av Munkfors kommun / Region Värmland /NUtek. Certifierade av Svenska Lägerskoleförening Turist för Alla för vår handikappanpassning Fair Trade för servering av Rättsemärkt kaffe Tour Quality kvalitetstssäkrad turism Relation till andra Ransbergs scoutkår Ransbergs scoutkår har under året haft sportlovs och höstlovsläger på Ransberg. Medlemskap erbjuds både nya och gamla medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. I samband med Vårfesten hölls kårens årsmöte. Medlemskap Stiftelsen är medlem i följande organisationer: Våra Gårdar. Riksförening för nykterhetsrörelsens samlingslokaler. Svensk Lägerskoleförening Arbetsgivaralliansen Aktivitetsringen Svensk Vattenkraftförening SERO-SVAF Värmland Dalslands Vattenkraftsförening Konstdeposition Genom Våra Gårdar har vi 10 konstverk deponerade som utsmyckning i våra lokaler. Ändamål Att främja barns och ungdomars vård och fostran i alkoholfri miljö. Vision Den under 2007 framtagna visionen för Ransberg har under 2012 fortsatt att implementeras i mån av utrymme i budget. Samt att nytt visionsarbete för perioden påbörjats. Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

8 Marknadsföring Under året som gått har marknadsföringsaktiviteterna, p g a den hårt ansträngda ekonomin, tvingats hållas på lägsta möjliga nivå och marknadsföringen har därför främst riktats inåt de egna rörelserna. Men ett växande behov finns att när ekonomin tillåter öka och utvidga marknadsföringen. En viktig intern marknadsföring har riktats mot att ge scoutförbundets utmanarscouter och yngre ledare möjligheten att sommarjobba vid Scout Camp Ransberg under sommaren. Önskemålet att få arbeta som funktionär ökar från år till år. Detta är mycket glädjande då det skapar ett långsiktigt engagemang kring anläggningen. Marknadsföring av scoutkonfirmation på Scout Camp Ransberg har även skett till den potensiellt intresserade målgruppen. I led med den interna marknadsföringen hade Scout Camp Ransberg en mindre utställning på Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förbundsmöte med bland annat ett bildspel från sommarens förbundsläger vilket gav en möjlighet för deltagarna att minnas sig tillbaka. Marknadsföring har även förts mot övriga scoutrörelsen under Scouternas demokratijamboree, där delar av styrelsen och även Camp Chief närvarade som utställare. Med förslag på olika aktiviteter och temahelger väcktes intresset för Scout Camp Ransberg hos många som inte tidigare varit på anläggningen. En del i marknadsföringsstrategin har även varit att försöka bli mer aktiva i sociala nätverk som Facebook för att nå ut till scouter och andra intresserade. Likså har ett arbete påbörjats i att uppdatera och förnya Scout Camp Ransbergs hemsida, med nya bilder och aktuell information, ett arbete som ständigt pågår Miljö Stiftelsens nära anknytning till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, som i sig är en organisation med mycket starkt engagemang i miljö- och friluftsfrågor, gör att miljöfrågan alltid står i centrum när det gäller anläggningens drift, investeringar och övrig utveckling. Anläggningen yttre miljö skall också på bästa sätt ge förutsättningar för stiftelsens ändamål att främja barn och ungdoms vård och fostran i en drogfri miljö. För att uppfylla detta ändamål blir det därför en självklarhet att fokusera på miljöfrågorna i dagens vård och fostran. Vi vet alla hur klimatbilden mer eller mindre hotar vår välfärd och kanske ytterst hela vår existens. Det är framför allt våra barn och ungdomar som står inför det kommande hotet i dessa frågor. Men det är också denna väl upplysta generation som pressar på och vill se en så resursbesparande och miljöriktig anläggning som möjligt. Under 2012 har arbetet för det stora projektet att bygga ett minikraftverk nedströms dammen fortsatt att utvecklas. Markinköp med påföljande fastighetsreglering har avslutats. Hela fallrättigheten för den tänkta fallsträckan i Ranån ligger nu på Ransbergs fastighet. Ett första informellt diskussionsmöte med länsstyrelsen i Värmland har i skrivande stund planerats till i februari Under 2012 sökte Ransberg ett anslag ur Bixias miljöstiftelse och beviljades tacksamt kr till förstudie och projektering av det kommande minikraftverket. Anslaget, markerat med en symbolisk check på beloppet överlämnades av Bixias representant Kim Blomster till Rolf B Carlsson vid en ceremoni för alla anslagstagare på Vindkraftmässan i Älvsjö i slutet av november kommer, för detta projekt med i slutändan en betydande mängd förnyelsebar och miljöriktig elproduktion, att bli ett spännande år. 8 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

9 Läger och övriga arrangemang Vårfest Arbetshelg och vårens fest är en bra kombination. På arbetshelgen i samband med Valborgsmässohelgen kom många arbetssugna utmanarscouter, roverscouter och ledare för att göra en insats. Även i år var det möjligt att åka med upphämtningsbussen som gick genom södra och mellersta Sverige med slutdestination Ransberg. Årets stora uppgift var att förbereda anläggningen inför sommarens förbundsläger. Fornbyn Fornbyn är en aktivitetsplats där barn och ungdomar får uppleva hur man lagade mat, kokade te, fiskade och liknade under Sten- och järnåldern. Under våren gästades Fornbyn av 8 skolklasser från 3 olika skolor i Värmland. Förbundsläger Under sommaren höll Nykterhetsrörelsens scoutförbund förbundsläger på Scout Camp Ransbergs ängar. Drygt 800 scouter i alla åldrar färdades 150 år tillbaka i tiden till Beaver Creek, en värld med cowboys, trappers och äventyr! Lägret var komplett med beriden sheriff, banditer, borgmästare och en bar som såklart severade alkoholfria förfriskningar till lägrets äldre deltagare. Dagarna fylldes med guldjackt och äventyr i skogarna. Kvällarna doftade av häst och rök från elden samtidigt som man i fjäran hörde de festsugnas klackar mot borden till ljudet av banjos. Trots lite varierande kvalitet på vädret kunde scouterna på lägret hitta guldet och rädda staden Beaver Creek undan det onda gruvbolaget som ville bygga en gruva mitt i staden. Höstfest Tidigt i November arragerades en mindre arbetshelg för att göra Ransberg klar inför vintern, åtta Roverscouter åkte gemensamt upp och plockade bland annat upp bryggan och gjorde iordning Herrgårdsbyggnaden och plockade in vår äventyrsbana Survival Track. Men det hans även att plocka svamp och en hel del klättring i det ruggiga november vädret. Nyårsbalen Traditionsenligt arrangerades en nyårsbal. Årets tema var Nyåret 1927 vilket tydligt syntes under kvällen. De 60 rover- och utmanarscouterna hade munitiöst noggrant klätt ut sig för att bidra till atmosfären. Hela arrangemanget var mycket lyckat och det var en förhållandevis stor åldersspridning på deltagarna jämfört med tidigare år. De som ansvarade för balen var det tillfälliga arrangörsteamet The Great Gatsbys. Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

10 Ekonomi Stiftelsens ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2012 uppvisar ett underskott på kr. Underskottet är en betydande resultatförbättring jämfört med Stiftelsen bruttoresultat före finansiella kostnader är kr. Under året har Ransberg varit värd för NSFs förbundsläger samt haft en något högre beläggning i övrigt vilket bidragit till dom ökade intäkterna. Stiftelsen har under våren, tillsammans med förbundsstyrelsen, fått ordning på den förut så svajiga personalsituationen. Vilket också bidragit till arbetsro och bättre kostnadskontroll. Den nya Scoutcampchiefen har under de 7 månader han varit anställd under 2012, bidragit till en mer kundtillvänd verksamhet vilket också kan ses i vårt resultat. Stiftelsen har under året fortsatt brottats med svåra likviditetsproblem. Detta har sitt ursprung dels i gångna års problem men också dels i att vi under året haft vissa problem med att få lovade betalningar betalda i tid. Likviditetsproblemen har gjort att stiftelsen periodvis under 2012 har varit tvungna att uttnyttja vår checkkredit till fullo för att klara löner och betalning till leverantörer. Vi har därför tvingats betala räntor på drygt kr vilket är förklaringen till det negativa nettoresultatet. Fortsatt restriktivitet råder vad gäller inköp. Under året har samtal med förbundsstyrelsen om en lösning på våra likviditetsproblem ägt rum vid ett flertal tillfällen. I början av 2013 har en lösning hittats. Styrelsen har, tillsammans med förbundsstyrelsen, genom åtgärderna under 2012 nu fått bukt med vår kostnadsbild, fått en fungerande personalsituation, en mer kundtillvänd attityd i verksamheten och dessutom hittat en lösning på de akuta likviditetsproblemen. Vi är fulla av tillförsikt inför 2013 som vi tror kan bli ett bra år resultatmässigt med ovanstående i ryggen. Stiftelsens främsta uppgift ur ett ekonomiskt perspektiv har för 2012, och kommer så även för kommande år, att vara detsamma, nämligen att bygga upp stiftelsens likviditetsreserv. Eftersom stiftelsens skulder överstiger tillgångarna har vi att upprätta en kontrollbalansräkning per För ytterligare upplysningar om stiftelsen ekonomi hänvisas till upprättad resultat- och balansräkning. Fonder och bidrag Stiftelsen ber att få framföra sitt stora och varma tack till bidragsgivarna. Utan deras stöd har inte de viktiga investeringarna kunnat genomföras, som innebär att vi kan utveckla och hålla anläggningen i ett gott skick. Se not 2. Försäkring Stiftelsen har tecknat försäkringsavtal är tecknat via Våra Gårdar med Länsförsäkringar i Varberg. Försäkringen är en fullvärdesförsäkring med olycksfallsförsäkring för ideellt oavlönat arbete. Då stiftelsens fordon inte kan försäkras via Våra Gårdars försäkring med Länsförsäkringar kvarstår försäkring för dessa i SalusAnsvar tills vidare. 10 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

11 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen förslår att den ansamlade förlusten: Balanserad vinst/förlust Årets vinst/förlust Behandlas så att överföres till balanserat resultat Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillläggsupplysningar. Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

12

13

14 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Avskrivningskonto för ändamålsdestinerade anslag har upprättats och skuldförts. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år % Byggnader 50 2 Fastighetstekniska system och markanläggningar 20 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 20 Inventarier, verktyg och installationer 5 20 Andra finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 14 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

15 Not 2 Anslag Ransbergs Vännerna avsatt till ändamålsbestämda medel Kursgårdsfonden avsatt till ändamålsbestämda medel Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse avsatt till ändamålsbestämda medel Hjälp till medmänniska avsatt till ändamålsbestämda medel Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, bidrag enligt FM Anslag för utveckling av lägerplats Lägeranslag, andel av kostnader för inställt läger Bidrag IOGT-NTO Bidrag Boverket Övriga Bidrag och gåvor Not 3 Stiftelsens intäkter Logi Läger Förtäring Deltagaravgifter Lönebidrag Övriga intäkter Not 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till övriga anställda Volontärer Sociala avgifter Pensionskostnader för övriga anställda Not 5 Byggnader, mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

16 Not 6 Fastighetstekniska system Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Tillkommande värdepapper (gåva) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar/nedskrivningar Uppskrivningar Nedskrivningar Utgående ackumulerade upp/nedskrivningar Utgående redovisat värde, totalt Varav noterade aktier Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2012

17 Not 10 Eget kapital Stiftelse Balanserat Totalt eget kapital kapital kapital Ingående balans Årets resultat Utgående balans Not 11 Ändamålsbestämda medel Bidrag från Petrus & Augusta Hedlunds stiftelse för avskrivningar avseende bergvärmeanläggning Bruksgården Bidrag från Hjälp till medmänninska för avskrivningar avseende hjärtstartare Bidrag från Ransbergsvännerna för avskrivningar avseende inköp av inventarier Not 12 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Not 13 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Avseende skulder till NSF Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Not 14 Stiftelsens förmögenhetsvärde Efter viss värdekorrigering av stiftelsens tillgångar kan dess egna kapital bedömas ha ett marknadsvärde enligt följande: Redovisat balanserat eget kapital Skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde på - materiella anläggningstillgångar Eget kapital, uppskattat till marknadsvärde Stiftelsens fastigheter har värderats till marknadsvärdet kr enligt värderingsintyg från Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

18

19

20

21 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

22 20 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning Stiftelsen Ransbergs Herrgård Ransäter Tel , fax

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2011

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2011 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2011 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet 769609-2704 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer