Exklusivt erbjudande att teckna aktier i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB genom investmentbolaget EMI Invest AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exklusivt erbjudande att teckna aktier i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB genom investmentbolaget EMI Invest AB"

Transkript

1 Exklusivt erbjudande att teckna aktier i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB genom investmentbolaget EMI Invest AB MEMorAnDUM 1

2 Boom att vänta på växande marknad Nu är det rätt läge att investera i det starka elcykelvarumärket Gaze-Bike Emissionen i sammandrag Teckningskurs: 2 kr per aktie Teckningspost: aktier à 2 kr Antal poster: 100 Pris per post: SEK Teckningstid: 23 februari - 30 mars 2015 INNEHÅLL Inbjudan...3 Villkor och anvisningar...4 Bakgrund...5 Vd har ordet...6 Ekonomi, resultat- och balansräkning...7 Mål och prognos Styrelse, ledning och revisor Bolagsordning EMI Energi Miljö Innovation Invest AB Observandum Detta dokument är inget prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument: Dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Prognoser i detta memorandum speglar hur Gaze Förnuftet AB:s verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om Gaze Förnuftet AB:s möjligheter och risker. 2

3 Styrelsens försäkran Detta memorandum har godkänts av styrelsen för Gaze Förnuftet AB. Styrelsen är ansvarig för dess innehåll och försäkrar att innehållet överensstämmer med av ledningen kända, faktiska förhållanden. Styrelsen försäkrar också att inget av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka och förändra den bild av Gaze Förnuftet AB och Gaze- Bike som framgår i detta memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB Härmed inbjudes utvalda intressenter att teckna aktier i EMI Invest AB, i enlighet med villkoren i detta memorandum. Syftet med denna emission är att ta in ett kapital på SEK som ska investeras i Gaze Förnuftet AB:s fortsatta expansion och utveckling. Bolaget ska utge högst aktier aktieslag B med 0,1% röst per aktie. Bolaget tillförs totalt SEK i emissionen med emissionskursen 2 SEK vid fullteckning. Därför genomförs denna emission EMI Invest har fått i uppdrag av Gaze Förnuftet AB att ta in ett kapital på 1-1,5 miljoner SEK för att finansiera företagets fortsatta utveckling. Hela detta kapital (minus emissionskostnader) ska investeras i Gaze Förnuftet AB, där EMI Invest således blir delägare. Kapitalet som tillförs Gaze Förnuftet AB ska användas för att finansiera företagets utveckling när det gäller att hålla ett större lager och för att utöka återförsäljarnätet i Norden. 3

4 Villkor och anvisningar Emission i EMI Invest AB EMI Invest AB ( ) inbjuder härmed att teckna aktier i en emission om högst aktier innebärande ett kapitaltillskott om högst SEK. Hela detta kapital ska investeras i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB. 1. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av 2 kr per aktie. 2. Teckningspost Aktien tecknas i poster på aktier, vilket innebär att erbjudandet totalt omfattar högst 100 poster á kronor per post. 3. Aktien Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst aktier av aktieslag B med 0,1 röst per aktie. Bolagets aktiekapital ökas till ,9 SEK 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden 23 februari - 30 mars Rätt till förlängning Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 6. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara EMI AB tillhanda senast 2 dagar efter anmälningstidens utgång. Anmälan skickas till: EMI Invest AB, c/o Redovisningscenter, Vasagatan 31, Skövde. 7. Tilldelning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i EMI Invest AB. Tilldelning kommer att ske i poster om aktier. Vid överteckning kan tilldelningen ske med lägre antal poster eller helt utebli. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges. 8. Likvid Full betalning för tecknade aktier ska erläggas senast 3 dagar efter tecknandet. Efter att emissionen är avslutad och likvid erhållits registreras aktierna i aktieboken hos NRV, Nordiskt Värdepappersregister AB. Därefter skickas handlingarna till Bolagsverket för registrering. 9. Företrädesrätt Vid överteckning har de gamla ägarna företrädesrätt i emissionen. 10. Rätten till vinstutdelning Styrelsen kommer att föreslå om eventuell utdelning efter att en skälig hänsyn tagits till föreliggande behov av konsolidering av EMI Invest AB. 11. Aktiens kvotvärde Aktierna har ett kvotvärde om 0,10 kronor per styck. Kvotvärde = aktiekapital delat med antal utgivna aktier. 12. Aktieboken Aktieboken förs av NVR, Nordiskt Värdepappersregister AB. 4

5 BAKGRUND, GAZE FÖRNUFTET AB Från give-aways till elcykelföretag med stor potential Gaze var under sina första år ett mer traditionellt give-away -företag med profilerade produkter, till exempel Bluetooth headset för trådlös kommunikation mellan olika enheter. Den i särklass största kunden har varit Good Year, Europa på just profilerade headset. Genom den verksamheten etablerades ett nära samarbete med Expurgo i Kina, såsom sourcande företag exklusivt för Gaze. Detta samarbete kvarstår än i dag och har lett fram till det cykelprojekt som startade hösten Under 2010 kom Gaze fram till att man borde koncentrera sig på färre produkter med bättre intjäning och med en växande marknad. Att ge sig in på redan befintliga segment, såsom traditionella give aways skulle göra Gaze endast blev ett företag i mängden. Elcyklar var den produkt man valde att fokusera på. De första provcyklarna anlände till Sverige i mars 2011 och därefter har Gaze tagit in och sålt drygt stycken. Man valde att bara ta in en modell för att bli riktigt bra på just elcykel innan sortimentet breddades med fler modeller. Samarbetet med bland annat Caravan Club (CC)/ Husbilsklubben (HBK) har visat sig vara ett klokt och framgångsrikt strategiskt val. Den hopfällbara elcykeln passade alldeles utmärkt hos husvagns- och husbilsfolket. Dessutom har riktade specialkampanjer till CC/ HBK varit framgångsrika fortsatte företagets resa med bland annat deltagande på mässor och event med en elcykelmodell. Intresset för företagets cykel växte, och till dags dato har man sålt cyklar från Kirkenes till Cap Verde. Under slutet av 2012 togs det fram en elcykel för både dam och herr. Modellen är inte hopfällbar och har större hjul än ursprungsmodell med 20 -hjul. Med den nya modellen i sortimentet räknade Gaze med att sälja mer även av den första modellen och nå ut till alla typer av kunder. Alla tänker inte rationellt och praktiskt utan vill ha lite mer identitet genom sin cykel. Gaze typiska kund hittills är innebar lansering av designade tillbehör för folk i farten. Inför 2014 valde Gaze att fokusera på enbart vikbara småcyklar och en hyrcykel avsedd för uthyrningsföretag som inte är vikbar utan robust. En vikbar minicykel, 14, mer avsedd för seglare har tillkommit i sortimentet. Minicykeln har lanserats även genom Motormännen och Småföretagarna. Centern i Halland köpte in ett antal profilerade cyklar inför sin valkampanj För att stärka sin ställning på marknaden behöver Gaze satsa på att utveckla sin näthandel, bygga upp sitt återförsäljarnät och en säljorganisation, samt andra marknadsaktiviteter. 5

6 VD EVA-LENA ARONSSON HAR ORDET Mobilitet är viktigt och vi säljer framtidens transportmedel Elcykeln har, som ett smart alternativ och komplement till bilen, de senaste åren blivit accepterad som ett framtidens fortskaffningsmedel. Mobilitet är viktigt för svensken och elcykel är ett föredöme inom miljöhänsyn. Elcykeln har genomgått samma process som elbilar gör just nu; man ser fler i trafiken och blir nyfiken har blivit ett år då elcyklandet äntligen har sin begynnande boom, en acceptans på marknaden och en bubbla som är på väg att explodera till en mogen marknad. Ett bekräftande att elcykeln är en del av svenskens vanor är att cykelhandlare och framför allt cykelreparatörer visat ett tydligt intresse att både ha elcyklar i sortimentet och utbilda sig i att erbjuda service för dem på samma sätt som de traditionella cyklarna. Gaze-Bike har etablerat sig som ett varumärke med hög tillit och servicegrad på den nordiska marknaden. Den nuvarande koncentrerade produktportföljen kan mycket enkelt utökas tack vare vårt nära samarbete med producent och närvaron genom vårt systerbolag på plats i Kina där cyklarna produceras. Vi kan skräddarsy en Gaze-Bike till kundernas behov, speciellt företagskunder, genom vår närvaro i Kina. Finansieringsbehovet för att kunna lämna en organisk tillväxt till att få raketbränsle och kunna vara med på den förväntade boomen 2015 ligger på 1-1,5 miljoner SEK för närvarande. Målet är att under 2015 sälja elcyklar och bli en av de marknadsledande aktörerna. För att uppnå vårt mål måste vårt återförsäljarnät utökas och vi måste ha kapacitet att likviditetsmässigt kunna hålla lager på väg från Kina. Kunskapen för inköp och logistik är väl etablerad, men försäljningsorganisationen i Norden måste intensifieras. Gaze-Bike måste bli en attraktiv elcykel i fler kundsegment. I dag är vi stora, sannolikt störst, inom husbil/husvagn. Det är vårt dominerande kundsegment eftersom vi hittills fokuserat på vikbara elcyklar. Vi måste komma ifrån behovet att ständigt finnas på mässor till att skapa ett etablerat återförsäljarnät. På så sätt utökar vi antalet försäljare effektivt. Nya kundsegment där en vikbar mindre elcykel har en fördel är segling, ridsport, transportsektorn och industrier med långa avstånd inom fabriksområdet. De potentiella användarna är många och vi söker muskler för att kunna nå dessa marknader. I dagsläget är Gaze-Bike unikt med att erbjuda profilerade elcyklar. Vi har sålt till allt från fastighetsbolag, Wallenstam och EM i damfotboll 2013 till Centerpartiet i Halland och Göteborgs Konserthus. Detta är en unik marknad, visserligen smal men riktad till företag som vill synas. Detta segment är något vi vill utveckla mer, och vi ser en unik möjlighet genom att vi är pionjärer med profilerade cyklar. Vår vision är att vara det självklara alternativet inom elcykelsegmentet och sprida glädje både genom produkten och våra mjuka värden, ett bra bemötande och god service. Vi är oerhört uppskattade och måste nu omsätta vårt upparbetade förtroende och våra mjuka värden till ökad försäljning. Fortsatt måste vi alltid lyssna på kunden för att kunna ligga i framkant kvalitetsmässigt. Gaze-Bike ska även i fortsättningen uppfattas som ett robust och pålitligt elcykelmärke. Garantier och reservdelslager är en självklarhet för oss som en seriös aktör. Det är viktigt att vi arbetar parallellt med att utöka vårt återförsäljarnät och ökar försäljningen av profilerade cyklar. Profileringen kräver mer, men är ett premiumsegment som gör oss unika. Att fortsatt ge god service kräver även här att etablera fler serviceställen över landet. Att fortsatt förvalta de mjuka värdena, vilka ger merförsäljning genom mun-till-mun metoden, är viktigt för att förstärka varumärket ytterligare. Eva-Lena Aronsson Vd, Gaze Förnuftet AB/Gaze-Bike 6

7 Årsredovisning Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande Räntekostnader och liknande Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 aktier á 100) Fritt eget kapital Balanserad vinst Erhållna kapitaltillskott Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till närstående bolag Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Företagsinteckningar Ansvarförbindelser Inga Inga Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet består av att bedriva försäljning, både nationellt och internationellt, av miljönyttorelaterade produkter bl.a. elcyklar, solceller samt tillbehör och därmed förenlig verksamhet. Flerårsöversikt Nedan visas utvecklingen under de senaste 2 årens fastställda årsredovisningar, resultat t.o.m maj 2014 samt prognos för de närmaste 3 åren 2014/ / / Nettoomsättning, tkr Kassalikviditet 109% 167% Soliditet 3% 8% Balansomslutning, tkr

9 Redovisningsprinciper Någon förändring av redovisningsprinciper har ej skett i förhållande till föregående år. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredo visningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd, avseende mindre företag. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager mm Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Övriga rörelseintäkter och kostnader T.o.m Lönebidrag / / Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt för bolaget Löner och ersättning m.m Löner och ersättningar Sociala kostnader Summa

10 Prognos och mål 2015/2016 En förlängd säsong, från och med mars till november är att förvänta. Säsongen är något längre än för en vanlig cykelhandel tack vare samarbetet med potentiella kunder som har husbil. Husbilsfolket åker söderut redan tidigt på våren, senast mars. De är sedan hemma under sommaren för att åka igen efter Elmi-mässan i september. Återförsäljarna tillkommer inför Det samarbetet kommer nu att utvecklas till ett rent beställningsförfarande från att under 2014 ha handlat mer om att testa samarbetet. Gaze har valt att fokusera på några få modeller, för närvarande tre stycken, och så är det tänkt även för Kontinuerligt görs funktionsmässiga förbättringar av befintliga modeller. Gaze är det enda elcykelf öretag som erbjuder profilerade cyklar, vilket många har nappat på. Våra referenser är allt från EM-i damfotboll 2013 (för funktionärerna), Wallenstam, Balder, BDO, restauranger till Centerpartiet. Gaze är duktiga på profilering och har ett väl etablerat nät av underleverantör avseende avancerat tryckmaterial. Inköpskostnaden av cyklar har under 2014 fastställt till 30 % betalning vid beställning för att få igång produktionen hos vår mångåriga samarbetspartner och producent i Kina. Resterande kostnad betalas när godset är i Sverige för att få släppt konossementet, B/L, och därmed att det övergår i vår ägo. Från och med mars månad 2015 förväntas inköpen vara två containers per månad Kostnader för driften av Gaze-Bike utgörs av mässkostnader, inhyrd konsult och servicepersonal vid mässor. Företaget belastas inte med kontors- eller lagerkostnader. Konkreta mål 2015 Ta in kapital för fortsatt expansion och utveckling sålda cyklar Ett utökat återförsäljarnät för 2015 är avgörande för uppnå ovanstående volym Fortsatta samarbeten med Caravan Club, Husbilsklubben, Motormännen och Småföretagarna Prognos 2016 Intäkter och kostnader kkr, efter Antal Fsg pris kkr ÅF-rabatt, 30% Flexline Flexline mini Hyrcykel kostnader Antal Inköps pris kkr Flexline Flexline mini Hyrcykel Marknadsföringskostnader kkr Hyreskostnad Säljare/ÅF-kontakt Mässor bl.a Totalt Vinstprognos

11 Prognos 2017 Intäkter och kostnader kkr, efter Antal Fsg pris kkr ÅF-rabatt, 30% Flexline Flexline mini Hyrcykel kostnader Antal Inköps pris kkr Flexline Flexline mini Hyrcykel Marknadsföringskostnader kkr Hyreskostnad Säljare/ÅF-kontakt Mässor bl.a Totalt Vinstprognos Prognos 2018 Intäkter och kostnader kkr, efter Antal Fsg pris kkr ÅF-rabatt, 30% Flexline Flexline mini Hyrcykel kostnader Antal Inköps pris kkr Flexline Flexline mini Hyrcykel Marknadsföringskostnader kkr Hyreskostnad Säljare/ÅF-kontakt Mässor bl.a Totalt Vinstprognos

12 SWOT-analys I dagsläget ser vi följande styrkor och svagheter, möjligheter och hot som kan komma att påverka Gaze Förnuftet AB. Styrkor Starkt varumärke Produkter av hög kvalitet till ett bra pris God produktkunskap Fokus på hög service för eftermarknaden, hög servicegrad God reservdelshållning Enda företaget i branschen med profilerade cyklar Duktiga på PR Tillgång till unikt stöldskydd via GPS Kända för att lyssna på kunden Väletablerat nätverk av transportörer Lång erfarenhet av logistiklösningar, säkra leveranser Tekniskt kunnig produktionspersonal som ser på våra produkter med nordiska ögon Tight samarbete med producent, god överföring av kunskap Svagheter Genom att enbart växa organiskt finns risk att missa uppgången på marknaden För få säljkanaler Ingen dedikerad säljare Kan i dagsläget inte hålla större lager För litet återförsäljarnät Möjligheter Ökat antal återförsäljare Aktivt söka segment där Gaze-Bike är unikt (båt, ridsport, motorsport, transportsektorn) Utökad promotion av profilerade cyklar Tillbehörsmarknaden Hot Risk för prisdumpning från lågprismärken Starkt varumärke etablerar sig på nordiska marknaden Att inte kunna ta in externa ägare och medel för att för att fortsätta utvecklas VARUMÄRKET Starkt och etablerat varumärke Varumärket Gaze-Bike är etablerat och stärks genom företagets personliga närvaro på elcykelmarknaden. Man medverkar på mässor, evenemang, Ekocentrum i Göteborg och har en given plats inom framtidens transporter genom samarbeten med bland annat Trafikkontoret i Göteborg, NTF, Lindholmen Science Park, Chalmers och O-ringen. Gaze-Bike är mycket aktivt på sociala medier och har varit engagerade i olika event, till exempel inomhus-em i friidrott, EM i damfotboll samt Streetsmart Festival. Många platser där Gaze-Bike har en hög närvaro är husbilsrelaterade mässor. Företagets starka samarbete med Husbilsklubben och Caravan Club har gett det gott renommé för kvalitet, servicegrad och vänligt bemötande. AFFÄRSIDÉ Driftsäkra elcyklar med personlighet och hög kvalitet Gaze Förnuftet AB:s affärsidé är att marknadsföra, sälja, sprida glädje och information kring driftsäkra elcyklar med tillbehör, producerat med personlighet och högsta kvalitet. Varje år ska vi lansera ett attraktivt och långsiktigt lönsamt produktkoncept baserat på gediget kunnande hos kvalificerade leverantörer. 12

13 VISION Det självklara alternativet i Norden Gaze-Bike ska vara det självklara alternativet för elcyklister inom premiumsegmentet i Norden. Vi ska ligga i framkant och driva elcykelfrågor som ett ekonomiskt och hållbart alternativ till bilen, bussen och mopeden. MARKNAD Totalmarknaden på väg mot sålda cyklar En SIFO-undersökning, Svenskarnas cykelvanor 2012, bekräftar cykelboomen i landet. Nästan 40 procent av landets cyklister cyklar mer idag än för fem år sedan. Mer än 20 procent av befolkningen cyklar dagligen till jobb och skola. Statistik visar att antalet sålda cyklar mellan september 2011 och augusti 2012 är stycken. inklusive elcyklar. Det finns idag inte någon uppskattning om antalet sålda elcyklar. Enligt Svensk cykel finns det en stark tillväxt av elcyklar och den förväntas öka. På många ställen i Europa är utvecklingen mycket stark. I både Holland och Tyskland såldes över en miljon elcyklar Elcykelbranschen är fortfarande mycket ung och det antogs att elcykelförsäljningen skulle få sitt stora genombrott i Sverige Det blev en tydlig ökning, men inte i den omfattning som beräknades. Säsongen 2014 har varit betydligt starkare, vilket man också ser på Sverige gator. Elcykeln är intressant och är ett MÅLGRUPP alternativ till bilen för sträckor upp till 5-10 km framför allt tack vare tre faktorer: ekonomin, effektiviteten i trafiken och att elcykeln är miljösmart. Försäljningen i branschen idag via etablerade cykeloch sportbutiker, specifika elcykelhandlare och en stor nätbaserad försäljning. Den svenska marknaden uppskattas idag till totalt ca enheter, med en ökning på drygt 10-20% för 2014 och cirka 20% för Gaze-Bikes mål är att under en treårsperiod uppnå en marknadsandel inom sitt marknadssegment på 30 % av marknaden i Norden. Fortsätter utvecklingen på marknaden i samma takt som nu, uppskattas totalmarknaden hamna på dryga elcyklar. Gaze-Bikes marknad är och kommer att vara där man möter bilisten, bland annat i anslutning till försäljning av bilar, husvagnar och husbilar. Dessutom finns en stor och ökad efterfrågan av profilerade cyklar. Bilister och livsnjutare Målgruppen för el-cykeln är bilister & livsnjutare 40+. I dessa grupper konkurrerar elcykeln inte med den vanliga cykeln och de som vill använda cykeln som ett träningsverktyg. KONKURRENTER Konkurrens från svensk och dansk aktör På den svenska marknaden är den största konkurrenten EcoRide, med säte i Göteborg, ett flertal återförsäljare och tre egna butiker i Sverige, samt Promovec som är en stor dansk aktör. Båda har varit i branschen i fyra-fem år och har ett stort sortiment av elcyklar för herr och dam. Det finns även flera mindre aktörer, i första hand hos traditionella cykelhandlare, i egna butiker eller på nätet. Bland konkurrenterna finns också företag som säljer både elcyklar och traditionella cyklar. Från dem är dock konkurrensen något mindre, eftersom deras kunder ställs inför mångfaldens förbannelse att kunna välja mellan traditionella cyklar och elcyklar. För att möta konkurrensen har Gaze-Bike etablerat ett antal återförsäljare i Stockholm, Kalmar, Färjestaden, Jönköping och Göteborg (tre stycken). I Göteborg har Gaze-Bike ingen egen butik, utan är shop-in-shop hos ett antal cykel- och sporthandlare. 13

14 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Teknisk kunnighet, stort engagemang och bra produkter lockar kunderna Gaze-Bikes hopfällbara elcyklar uppskattas av många husbils- och båtägare och anses som mycket användarvänliga. Vi har även introducerat en tandemcykel med elassistans. Bland de innovationer som Gaze-Bike har lanserat finns till exempel cykelponchon som har en tyngd fram för att verkligen vara ett regnskydd. Ett av Gaze-Bikes viktigaste konkurrensmedel är de mjuka värdena; att man lyssnar på kunden och löser problem som dyker upp. Det andra är företagets goda relationer med olika intresseorganisationer, som Caravan Club, bostadsbolag, fackföreningsrörelsen (t.ex. Unionen), Bostadsbolaget, Motormännen och Småföretagarna. Dessa kontakter har utvecklat affärerna av profilerade cyklar via medlemserbjudanden, med mera. Grunden för Gaze-Bikes försäljningsutveckling av elcyklar har varit företagets tekniska kunnighet, respekt för kunderna och uppföljande aktiviteter med hjälp av befintligt kundregister, vilket skapat ett mycket personligt engagemang hos företaget och dess kunder. Gaze-Bike har ännu inte satsat på egen butiksförsäljning, utan uteslutande arbetat ute på fältet med testcykling, försäljning samt direktkontakt med företagsmarknaden. Här finns en spännande marknad med profilerade elcyklar att penetrera. Gaze-Bike har 2014 också skapat ett show room /shop-in-shop, som komplement till internetbutiken. DESIGN, PRODUKTUTVECKLING OCH PRODUKTION Kontinuerligt utveckling och produktion tillsammans med mångårig kinesisk partner Design- och produktutvecklingen har vuxit fram genom ett nära samarbete mellan den svenska organisationen och en kinesisk samarbetspartner. Gaze-Bike får stort gehör för sina önskemål hos producenten. Nya idéer har snabbt anammats, till exempel eltandemcykel, GPS-batterier, reflexmaterial i fälgarna. De befintliga modellerna vidareutvecklas kontinuerligt. I organisationen finns dessutom en grafisk designer. Gaze-Bike produceras i Kina av ett företag med stor kompetens och fokus på kvalitet. Producenten startade sin elcykeltillverkning 2000 och var bland de första som utvecklade och producerade elcyklar för exportmarknaden. Företaget är ISO-certifierad, har CE samt EN certifiering och levererar kontinuerligt elcyklar till ett 25-tal länder i alla världsdelar. Gaze-Bike har generalagentsavtal innebärande exklusivitet i Norden. Gaze-Bike har ett systerföretag i Kina Expurgo Environmental Engineer Co Ltd, etablerat Expurgos uppdrag är att säkra och garantera kvalitén på Gaze-Bikes produkter. 14

15 Styrelse för Gaze Förnuftet AB Styrelse, ledning och revisor Madeleine Bengtsson Följande personer bildar ledning och styrelse i Gaze Förnuftet AB. Ordinarie ledamot Född Ansvarig för ekonomi och logistik. Med ett förflutet inom ekonomiavdelningar i större företag borgar det för god ordning. Hon arbetar både med Gaze-Bike och Specialkemi Väst ekonomi, logistik och planlägger produktionen för Specialkemi. Eva-Lena Aronsson Styrelseordförande, VD Född Entreprenör med ursprung inom traditionell processindustri. Är, förutom i Gaze-Bike, verksam i Specialkemi Väst AB, ett miljöföretag som tillhandahåller lösningar för att rena rökgaser till luft. Typiska kunder är Fortum, Mölndals Energi, StoraEnso, SCA, Holmen, Gambro med flera. Marknaden är Norden. Eva-Lena har mångårig erfarenhet av företagande och har skapat Specialkemi Väst till en stor aktör inom miljö. En god egenskap är att såsom kemiingenjör i botten är Eva-Lena även tekniskt kunnig, vilket vi haft nytta av i elcykelprojektet. Eva-Lena har även startat ett dotterbolag i Kina inom miljö, samma bolag som nu används för handel med Gaze-Bike. Hon har varit med såsom delegat med Reinfeldts miljödelegation till Kina 2008 där möte med Wen Jiabao stod på dagordningen. Läs mer om Gaze-Bike på Stefan Pålsson Suppleant Född Styrelsesuppleant. Stefan har varit verksam som kriminalkommissarie inom RiksPolisstyrelsen sedan Den funktionen hjälper företaget att lotsas rätt inom lagrumet för elcyklar. Lars Åke Ahlert Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB Säte Gaze Förnuftet AB har säte och huvudkontor i Göteborg. Adress: Odinsgatan 9, Göteborg Telefon: E-post: Hemsida: Organisationsnummer:

16 Bolagsordning Gaze Förnuftet AB, Företagsnamn Aktiebolagets firma är Gaze Förnuftet AB. 2. Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun. 3. Verksamhet Bolaget ska bedriva försäljning av cyklar/elcyklar, cykeltillbehör och övriga cykelrelaterade produkter. Verksamhet med övriga eldriva transportmedel likaså. Bolaget skall även kunna handla med värdepapper och liknande instrument. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst och högst kronor. 5. Antal aktier Lägst stycken och högst stycken aktier. 6. Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 7. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor. 8. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman. 9. Ärenden på årsstämman På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om följande. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer. 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer. 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10. Räkenskapsår Aktiebolagets räkenskapsår ska vara Hembud Hembudsskyldighet Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Företräde 16

17 mellan flera lösningsberättigade. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhåll de till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Lösenbelopp och betalning Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Tvist Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 12. Skiljedom Skulle mellan aktiebolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:1 16) om skiljeförfarande. Aktiekapital Aktiekapitalet är i dagsläget SEK före emissionen. Registrerade aktier hos Bolagsverket Registrerade aktier i aktieboken och hos Bolagsverket. 17

18 STYRELSEN I EMI INVEST HAR ORDET EMI ska bli ett ledande investmentbolag inom energi och miljö Vi ser just nu flera branscher där framtidsutsikterna är mycket goda. Miljö och energi är två av dem. Det vi ser nu är bara början på en stark tillväxt. Vi delar den framtidstro som finns kring miljö- och energiområdet. Kapital krävs dock för att ge rätt förutsättningar för produkter, tjänster och system att utvecklas och nå marknaden. Rätt läge att satsa är inte sedan det är nu. EMI koncentrerar sig på nya, unga clean-tech -företag med mycket stor potential. I portföljen finns flera spännande bolag. Samtidigt håller vi ögonen öppna för nya företag med innovativa produkter och stor potential. Elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB med varumärket Gaze-Bike är ett sådant företag, och där har vi nu för avsikt att bli delägare genom denna emission. EMI Invest AB är ett investmentbolag som satsar på innovationer inom miljö- och energiområdet. Vi investerar i företag i ett tidigt skede, vilket innebär en högre risk, men också möjlighet till mycket bra värdeutveckling på sikt. Vi är övertygade om att den satsning vi gör på utvalda företag inom detta område är väl timad och har stor potential. Vi arbetar aktivt med utveckling av våra portföljbolag och skapar på detta sätt en bra plattform för en uthållig framgång. I EMI:s styrelse finns personer med hög kompetens inom det finansiella området och som dessutom är skickliga att bedöma potentialen i nya projekt. Vi har också ett tekniskt råd med tidigare styrelseledamöter. Det nätverk som vi byggt upp kring EMI är en stor tillgång. God lönsamhet, en bra portfölj av investeringar samt en fortsatt satsning på innovativa företag inom miljö- och energiområdet är grunden för vårt långsiktiga mål att introducera bolaget på någon av börsens småbolagslistor. Vi i styrelsen och de i vårt nätverk har mångårig erfarenhet och gedigna kunskaper inom produktutveckling, projektledning och marknadsföring både nationellt och internationellt. EMI är på väg att bli en stark aktör på den växande marknaden för miljö- och energibesparande produkter. Branscher där tillväxten är mycket stor, med innovativa affärsområden, stark efterfrågan och goda affärsmöjligheter. Styrelsen för EMI Energi Miljö Innovation Invest AB BAKGRUND, FÖRETAGSBESKRIVNING EMI Invest AB ett investmentbolag som ligger rätt i tiden EMI har sedan starten haft en tydlig inriktning på att investera i företag inom energi och miljö. Inom dessa segment bedrivs en aktiv produktoch affärsutveckling. Affärsidé EMI ska investera i företag som utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och tjänster som tillgodoser de globala kraven när det gäller att spara energi och minimera påverkan på miljön. Vision EMI ska bli ett ledande investmentbolag när det gäller innovativa produkter och tjänster inom miljöoch energiområdet. Mål EMI ska ha en attraktiv portfölj med investeringar inom våra prioriterade områden. Företaget ska noteras på någon av börsens småbolagslistor när det anses lämpligt. Genom investeringar i unika och lönsamma produkter, både nationellt och internationellt, ska EMI ge bra avkasning. Styrelsen kommer, efter konsolidering av versamheten, att prioritera en generös utdelningspolicy. Strategi Strategin för att uppnå mål och vision är att investera i unika och innovativa produkter, tjänster och system som har stor potential att bli lönsamma och samtidigt bidrar till ett bättre klimat. 18

19 Styrelse, ledning och revisor Följande personer bildar styrelse i EMI Invest och i Climmet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter (ub). Ralf Gewerth Styrelseordförande Ralf har lång erfarenhet inom marknadsföring, försäljning och finansiering. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Lång erfarenhet av analyser av utvecklingsprojekt. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. Ebbe Nordell VD, EMI Invest AB Ebbe är agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Har 35 års internationell erfarenhet från arbete på ledande befattningar inom KemaNobel AB, Gränges Aluminium AB, Perstorp AB samt ett antal mindre företag som Gordic AB och Norddeutsche Labourbau GmBH i Hamburg. De senaste åren har han arbetat med företagsutveckling inom förnyelsebar energi i Region Skåne och Halland, samt enskilda företag som Gordic AB och International Energy Solutions AB. Daniel Johansson Ordinarie ledamot Yrkesbakgrund med olika roller av att leda utbildning, IT-projektledare i olika omfattningar. Produktionsledare med underställd personal inom fordonsindustrin, Förbättringsledare/Lean manager inom sjukhusadministration och köksproduktion. Kvalitets- och miljöansvarig med fokus på ISO 9001, ISO och ISO/TS inklusive leda internrevisioner och utveckla ständiga förbättringar inom plastindustri. Pelle Svensson Ordinarie ledamot Pelle är utbildad marknadsekonom (IHM) och har arbetat länge med marknadskommunikation på nationell och internationell nivå, och som journalist. Har arbetat på reklambyrå som copywriter och driver idag eget företag inom reklam och marknadsföring. Har ett stort intresse av affärsutveckling, strategiarbete, entreprenörskap och miljöfrågor. Sven Andersson Ordinarie ledamot Mättekniker/kalibreringsansvarig vid Sibbhultsverken AB. Utbildad i industriell ekonomi. Har varit delaktig och medverkat i införandet av Lean production i företag där han arbetat. Facklig revisor. Har ett starkt intresse av att följa olika företag och äga aktier i dessa. Raimo Tunsved Suppleant Raimo har nära 40 års erfarenhet från husvagnsbranschen i allmänhet och SMV Husvagnar i synnerhet. Han anställdes 1966 som verkstadstekniker på SMV, blev verkmästare i företaget 1976 och tog över ansvaret för produktion och konstruktion fyra år senare. Efter 20 år som anställd på SMV köpte Raimo företaget Leif Åhl Suppleant Leif Åhl har hög kompetens och lång erfarenhet från att bygga prototyper och modifiera utvecklade produkter inom ett brett segment av branscher. Paul Zetterström Adjungerad ekonomichef Utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Har en bakgrund på Ernst & Young och telekomföretaget Ventelo AB. Numera delägare i Redovisningscenter AB, en auktoriserad redovisningsbyrå med placering i Skövde/Tibro och Göteborg. Byrån tillhandahåller alla typer av ekonomiska tjänster åt framförallt små och medelstora företag. Bo Kroon Auktoriserad revisor Acrevi Revision AB Säte EMI Energi Miljö Innovation System Invest AB har säte i Tidaholm. Adress: c/o Redovisningscenter AB, Vasagatan 31, Skövde Telefon: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Läs mer om EMI Invest AB på 19

20 EMI invest c/o Redovisningscenter ab Vasagatan 31, Skövde

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB genom investmentbolaget EMI Invest AB

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB genom investmentbolaget EMI Invest AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB genom investmentbolaget EMI Invest AB MEMorAnDUM 1 Boom att vänta på växande marknad Nu är det rätt läge att investera i det

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Bolagsordning för Protendo Media AB (Org. Nr )

Bolagsordning för Protendo Media AB (Org. Nr ) Bolagsordning för Protendo Media AB (Org. Nr 556929-0397) 1 Firma Bolagets firma (namn) är Protendo Media AB. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Hallstahammar. 3 Verksamhet Bolaget skall bedriva konsultverksamhet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0251 Kommunfullmäktige Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer