Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur Peter Sahlin VD & arkitekt Linnéuniversitetet Angela Zetterlund Lektor PRAKTIKFALL FRÅN Randers bibliotek Allan Malver Kommunikations- och spridningskonsult Jørgen Ledet Barnbibliotekarie Skolbibliotek Väst Fredrik Ernerot Ordförande & skolbibliotekarie Värnamo kommun Annelie Hermansson Bibliotekarie Ewa-Lotta Carlsson Rektor Mönsterås kommun Isabella Johansson Skolbibliotekarie Tingsholmsgymnasiet Peter Rydén Jenny Nyströmsskolan Inga Andersson AV-Media Hanna Carlsson IKT-pedagog WORKSHOP Utveckla ditt bibliotek för framtiden innovation, lärande och kreativitet Åke Westh, utvecklingskonsult MEDIATEK & LÄRANDESTÖD Så skapar du ett levande bibliotek Läsfrämjande insatser för barn i alla åldrar Innovativ mötesplats locka fler besökare Informationssökning & källkritik Bibliotekets roll & funktion i framtiden KREATIVITET UTVECKLING LÄRANDE

2 Stockholm den januari 2015 Skapa framtidens bibliotek redan idag! Nu har det återigen blivit dags för den årliga konferensen Framtidens Bibliotek och vi hälsar nya och gamla besökare hjärtligt välkomna! I det fullspäckade programmet finns det höjdpunkter för både skolbibliotek och folkbibliotek och du får konkreta lösningar för framtidens utmaningar. Har du de rätta verktygen för att utveckla ett attraktivt bibliotek? På den här konferensen får du värdefulla tips på hur du kan öka besöksantalen, möta nya målgrupper och hur du skapar ett levande bibliotek. Nytt för i år är även våra moderatorer Eric Haraldsson och Rebecca Borg som kommer att leda oss igenom dessa spännande dagar. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så väcker du läslusten hos barn i alla åldrar Utveckla ditt bibliotek för framtidens besökare Effektivt samarbete med lärare och andra intressenter Utmaningar och möjligheter i det digitala biblioteket DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Framtidens skolbibliotek hur ser det ut & vad krävs av dig? Fredrik Ernerot, ordförande i Skolbibliotek Väst & skolbibliotekarie på Kannebäcksskolan, Göteborgs stad Så marknadsför du ditt bibliotek Allan Malver, kommunikations- och spridningskonsult, Randers Bibliotek Utveckla ditt bibliotek på ett attraktivt sätt få 40 % fler besökare Peter Sahlin, VD & arkitekt, ps Arkitektur Varmt välkommen på konferens! Malin Carlsson Projektledare

3 ONSDAG 28 JANUARI :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Malin Carlsson, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Moderatorerna Eric Haraldsson & Rebecca Borg, Växjö kommun, inleder konferensen 09:50 Framtidens skolbibliotek hur ser det ut & vad krävs av dig? Biblioteket som pedagogisk plattform Hur skapar du rätt förutsättningar för att utveckla ditt skolbibliotek? Informationskompetens effektiva arbetssätt för att lära och lära ut Informationssökningsprocessen & inlärning via digitala verktyg Fredrik Ernerot Ordförande, Skolbibliotek Väst Skolbibliotekarie, Kannebäcksskolan Göteborgs stad 10:40 Bensträckare med frukt 10:50 Utforma ditt bibliotek på ett attraktivt sätt få 40 % fler besökare INSPIRATIONS- FÖRELÄSNING Arkitektur i lärande och kreativa miljöer locka barn, unga, vuxna och äldre Effektiva och funktionella lösningar som stärker verksamheten Case: Lidköpings Stadsbibliotek nya låntagare och fler aktiviteter Peter Sahlin VD & arkitekt ps Arkitektur 11:40 Bensträckare 11:50 Så tacklar du som bibliotekarie införandet av 1:1 på skolan Så utvecklades verksamheten Så utvecklades bibliotekarierollen Konkreta tips för att utveckla din roll som skolbibliotekarie i det digitala biblioteket Inga Andersson Hanna Carlsson IKT-pedagog Jenny Nyströmsskolan AV-Media Kalmarsunds gymnasieförbund Kalmar län 12:30 Lunch med bibliotekskollegor från hela Sverige 13:30 Läsfrämjande insatser på Randers Bibliotek Kreativa tillvägagångssätt för att locka barn i socialt utsatta familjer Så vill vi stärka läslusten och språkutvecklingen redan på förskolan Palles bokklubb & konkreta tips på läsfrämjande insatser för barn i alla åldrar Jørgen Ledet Barnbibliotekarie Randers Bibliotek 14:10 Bensträckare 14:20 Så marknadsför du ditt bibliotek Stärkt uppmärksamhet på bibliotekets utbud & tjänster Så sammanför du information och kommunikation med marknadsföringsstrategierna Konkreta arbetsmetoder och verktyg för bättre effektivitet och kvalitet Allan Malver Kommunikations- och spridningskonsult Randers Bibliotek 15:00 Eftermiddagskaffe 15:25 Utökat samarbete med lärare och andra intressenter Så utvecklar du ett bra samarbete med lärarna Framgångsrika metoder för att möta elever och besökare IRL och på andra plattformer Satsa på det du brinner för och få med fler på tåget! Peter Rydén Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn 16:05 Bensträckare Skolledarens perspektiv! 16:15 Nutidens skolbibliotek för framtidens medborgare Vad har skolbiblioteket för syfte i nutidens och framtidens skola? Hur påverkar jag som skolledare skolbiblioteksutvecklingen på min skola? Hur påverkar skolbiblioteket mitt pedagogiska ledarskap? Ewa-Lotta Carlsson Rektor i Växjö 16:50 Eric Haraldsson och Rebecca Borg sammanfattar dagen SPECIELLT INBJUDNA 17:00 Konferensens första dag avslutas Allan Malver har en fil.mag. i medievetenskap och var tidigare anställd som redaktör för sociala medier på Bibzoom (Bibliotekens digitala musiktjänst). Idag arbetar han med att utveckla och optimera olika spridningsformer på Randers Bibliotek i Danmark. Han grundar sitt arbete och sin föreläsning på arbetsmetoder och tidigare erfarenhet inom journalistik, kommunikation och marknadsföring. MEDIATEK & LÄRANDESTÖD

4 TORSDAG 29 JANUARI 2015 Författaren bakom Bibblabellas blogg! 09:00 Så introducerar du sociala medier på ditt bibliotek och din skola Sociala medier som verktyg och förebyggande arbete Möjligheter och utmaningar med sociala medier och källkritik Effektivt samarbete mellan bibliotekarie, kurator och elevhälsan Så har jag fått möjligheten att utveckla min roll och tjänst som bibliotekarie Isabella Johansson Skolbibliotekarie Mönsterås kommun 09:40 Förmiddagsfika 10:00 Uppföljnings- och utvärderingsperspektiv på bibliotek, digitalisering och lärande Så skapar du en långsiktigt hållbar utveckling Hur kan du säkra det du har? Vad är värt att utvärdera? Angela Zetterlund Lektor, Biblioteks- och informationsvetenskap Linnéuniversitetet 11:00 Bensträckare Bästa lättlästa bibliotek 2013! 11:10 Det lättlästa biblioteket tillgängligt för alla Så har vi omvandlat de kulturpolitiska målen till strategiska verksamhetsplaner Biblioteket som det demokratiska öppna rummet Framgångsrika arbetssätt och aktiviteter för att möta olika målgrupper Annelie Hermansson Bibliotekarie Värnamo kommun DISKUSSION 11:50 Eric Haraldsson och Rebecca Borg sammanfattar dagarna Vad tar vi med oss från dessa dagar? Konkreta tips och lösningar Hur kan du omsätta detta till verklighet på ditt bibliotek? 12:15 Konferensen avslutas och deltagarna lämnar in sina utvärderingar. 12:15 Lunch för workshopens deltagare 13:15-16:15 Separat bokningsbar workshop Utveckla ditt bibliotek för framtiden innovation, lärande och kreativitet Under ledning av Åke Westh, utvecklingskonsult Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens januari 2015 Workshop 29 januari 2015 Birger Jarl Konferens, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm Gå 3 betala för 2! Ange koden Bibliotek3för2 vid bokning PRIS T.o.m. 14 nov T.o.m. 19 dec Fr.o.m. 20 dec Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Konferenskod Con680 Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida

5 Separat bokningsbar TORSDAG 29 JANUARI 2015 Som ett utmärkt avslut på konferensen får du på denna workshop en riktig inblick in i framtiden. Idag lever vi i ett lärandesamhälle där alla har behovet av att ständigt lära sig nytt eftersom kunskapsutvecklingen är så snabb. Tidigare stod bibliotekets samlingar i fokus nu är det biblioteksbesökaren och lärandet som är viktigast. Biblioteket fungerar då som en allt viktigare mötesplats för att möta behovet av en accelererande kunskapstillväxt en nod i ett nätverk för informellt lärande ett centrum för gränsöverskridande kunskapsmöten, där olika kompetenser samverkar, dialoger uppstår och idéer växer fram. I den kunskapssökande skolan utgör biblioteket en kärnfunktion och är en integrerad del av skolans totala lärmiljö. Det fysiska biblioteket kräver därför en ökad prioritering och en förändrad miljö som är nyskapande, utvecklande och utmanande. På workshopen får du lära dig: TORSDAG 29 JANUARI KL. 13:15-16:15 Utveckla ditt bibliotek för framtiden innovation, lärande och kreativitet Hur du utvecklar ditt bibliotek för att möta behoven 2020 Hur du skapar en lärande miljö på ditt bibliotek Digitaliseringens plats i framtidens biblioteksrum Hur du skapar miljöer för relationsskapande, kreativitet, lärande och digital bildning Hur du skapar ett bibliotek med hög attraktionskraft Därför bör du gå på workshopen: Nyttan med att avsluta konferensen med denna workshop är att du får verktyg som du kan applicera på din egen verksamhet. Dessutom får du möjlighet att i en mindre grupp arbeta med frågor som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Åke Westh arbetar som konsult inom utbildning och kulturstrategiska frågor och har lång erfarenhet från att skapa lärande miljöer både i skolan och andra offentliga miljöer. Åke hade stor delaktighet i utvecklandet av Lidköpings nya bibliotek och är en efterfrågad föreläsare och utredare.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. FRAMTIDENS BIBLIOTEK inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2015 VÅRA TALARE Växjö kommun Eric Haraldsson Rebecca Borg ps Arkitektur Peter Sahlin Linnéuniversitetet Angela Zetterlund Randers bibliotek Allan Malver Jørgen Ledet Skolbibliotek Väst Fredrik Ernerot Värnamo kommun Annelie Hermansson Ewa-Lotta Carlsson Mönsterås kommun Isabella Johansson Tingsholmsgymnasiet Peter Rydén Jenny Nyströmsskolan Inga Andersson AV-Media Hanna Carlsson SÅ ÖVERTYGAR DU DIN CHEF ATT FÅ GÅ: Trendspaning för att möta framtidens utmaningar & besökare Forum för bibliotekarier och bibliotekschefer Ökat besökarantal så gör du Utveckla dig i din yrkesroll WORKSHOP Utveckla ditt bibliotek för framtiden innovation, kreativitet och lärande För att ditt bibliotek ska vara attraktivt att besöka och nyttja för kommande generationer måste du forma framtidens miljö och arbetsplats för lärande samt som mötesplats. På den här workshopen får du tydliga verktyg och konkreta lösningar som du kan applicera direkt på din verksamhet. Under ledning av Åke Westh, utvecklingskonsult FÖLJ OSS PÅ Gilla vår Facebook-sida: Framtidens Bibliotek och börja nätverka direkt Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con680

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE Sätt ett mål som inspire rar dig. Välj vem du lyssnar på. Välj vad du tänker. Det går inte att misslyckas om du inte ger upp. Det ska vara obekvämt agera nu. Känn

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer