Kvartalsrapport Q1 januari-maj* kvartalsrapport Q januari maj*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport Q1 januari-maj* 2013 2013-05-19. kvartalsrapport Q1 2013 januari maj*"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* kvartalsrapport Q januari maj* 1

2 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Innehållsförteckning Ordförandes kommentar 3 Föreningssekreterarens kommentar 4 DEL I 1 Sammanfning av kvartalsrapporten 6 Mål 7 Beslut 11 Distrikt, klubbar och nätverk 17 Medlemmar 18 Aktivitet 19 Förtroendevalda 21 Ekonomi 23 Anställda 24 Externt och kommunikation 25 Fältbiologernas förlag 35 Mötesplats Naturen 38 Övrigt 39 DEL II 2 Resultatrapport 41 Balansrapport 45 Likviditetsrapport/kontoutdrag 48 Budget 49 - sammanslagen - - första halvan - - andra halvan - Ekonomisk kommentar och notiser 59 Tidslinje 60 Styrelsens skriftliga rapporter inklusive ordförandes 61 Föreningssekreterarens skriftliga rapport 75 Protokoll 76 Särskild föreningsrapportering 121 Förslag till beslut Del I är tillgänglig för medlemmarna på hemsidan. 2 Del II kan begäras ut av medlemmar, men kan sekretessbeläggas för tredje part förutom myndighet. Bilden på framsidan är hämtad från Facebook-sidan för Fältbiologerna, tagen på Fältstation Öland under kvartalet. 2

3 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Ordförandes kommentar Jag har blivit ombedd skriva en kommentar. Något i mig tycker det osar lite väl hierarkiskt, men hoppas det är något vi kan diskutera framöver hur vi vill utforma nästa kvartalsrapport. Den här kvartalsrapporten ser jag som ett stort steg mot bättre koll och kunskapsutjämning för styrelsen och resten av föreningen. Det är ett nytt sätt jobba på. Formen och urvalet som är med här kanske inte är det som bäst beskriver föreningen, men till framtiden kommer vi kunna lägga till och ta bort och forma det här precis så som vi vill ha det. Se det här som en början på ett större arbete för bättre kunskapsutjämning! Vi snackar ofta om vi vill ha fler aktiva medlemmar. Men hur vet vi när vi är fler aktiva medlemmar? Och hur definierar vi egentligen en aktiv medlem? Det är det ingen som gjort. Vi vet varken vad vi själva menar med en aktiv medlem eller har någon större samlad bild av hur många det är som är aktiva. Och det handlar inte bara om aktiva medlemmar, utan så mycket mer! Nu kan vi för första gången få förutsättningar faktiskt ha koll på vad vi menar och vart föreningen är på väg och inte bara slänga oss med begrepp vi gillar. Det gillar jag. Men vi får inte heller glömma bort alla andra värden som kanske är svåra mäta i en kvartalsrapport. Alla kvalitativa värden är lika viktiga, och de måste vi fortsätta kolla på som komplement till de kvantitativa värderna i kvartalsrapporten. Det händer sjukt mycket i föreningen. Vi står längst fram på barrikaderna i gruvfrågan och har samlat svenskt och internationellt gruvmotstånd! Vi har varit med och lagt grunden för en helt ny rörelse för fast mark och rent ven. Klimatnätverket har startat upp igen med skyhöga ambitioner. Vi har haft ett underbart Fältstation Öland som samlade 140 personer utan någon vidare annonsering. Jag har inte sett så mycket passionerat nörderi på något tidigare Öland tror jag. Fem klubbar har startat upp sedan årsskiftet. Det känns som klubbverksamheten, grunden i hela föreningen, går starkt framåt. Vi har tagit stora beslut i styrelsen den här våren. Jag tror vi behöver bli bättre på kommunicera den problembild och de visioner vi har så hela föreningen får större förståelse för de beslut vi tagit. Visionspasset vi höll på Öland var en start på en livligare föreningsdiskussion i hela föreningen, det ska vi bygga vidare på! Vi har också mycket kvar göra för uppfylla det som RÅM bestämt, både vad gäller beslut från motioner och propositioner och verksamhetsplanen. Det är dags vi gör slag i saken och prioriterar de målen. Nu är det inte mycket tid kvar, så nu gäller det bara köra och göra. Nu är det verkstad som gäller! Jag hoppas den här luntan papper kan vara ett avstamp för arbetet framåt, som sätter fingret på vad som behöver göras och kickar igång oss inför sommaren. Salomon Abresparr ORDFÖRANDE 3

4 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Föreningssekreterarens kommentar Jag vill börja med säga det glädjer mig vi nu ska arbeta med kvartalsrapporter som kommer ge oss en överblick som inte funnits tidigare inom föreningen. Alla data är hämtad utifrån de parametrar som vi nu bedömde ska finnas med, men i framtiden ska rapporterna vara levande och anpassas efter verksamheten. Styrelsen ska kunna ha fullgott underlag styra föreningen, och jag vill hävda det är med tydliga mätbara rapporter som vi kan ta temperaturen på rörelsen, istället för göra en snabb emotionell bedömning som inte alltid är rättvis. Arbetet med ekonomin har varit det mest tidskrävande, och det har tagit tid för de anställda och förtroendevalda lämna data likväl. Så ta emot denna rapport som en första i mängden, av många framtida. Föreningen går bra, men rullar på i samma fart som tidigare, om än kanske något snabbare med nya system och förändringar på plats. Jag gör bedömningen detta är friskt för Fältbiologerna utmana sig själv, och jag hoppas de förändringar som styrelsen beslutat om ska ge resultat. Tanken är dessa ska kunna läsas ut ur rapporten, och styrelsen utifrån den analysen ska fa beslut och utveckla föreningen. Nu blir vi fler, och ser till få fart på siffrorna! Joel Haldosén FÖRENINGSSEKRETERARE 4

5 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* DEL I 5

6 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Sammanfning av kvartalsrapporten Håller vi budget? Det är svårt styra föreningen eftersom vi inte budgeterar på ett optimalt sätt i dag. Däremot vet vi vi har gjort av med något mer än vad vi planerat för, vilket inte är bra. Som läget ser ut just nu kan vi inte avläsa en säker resultatrapport på grund av bokföringsarbetet inte varit tillfredsställande. Hur ser ekonomin ut? Ekonomin inom föreningen är stabil, främst eftersom det finns likviditet, men ekonomin har inte varit bokförd sedan kvartalets början i princip, på grund av anställdaärenden. Så tyvärr går bokföring från tillbaka i tiden från november 2012 tyvärr inte säkerställa, men det arbetet är på god väg göras klart. Måluppfyllelse? Föreningen har uppnått 14 av de 29 mål som beslutades om på riksårsmötet. Styrelsen gör bedömningen det är en bra bedrift och flera mål är på väg uppfyllas, men måluppfyllelsen inom föreningen ska mätas kvalitativt precist som kvantitativt. Om medlemmarna och föreningen? Föreningen har fått 188 nya medlemmar och har idag 3060 enskilt anslutna medlemmar. Vi har ökat med 2 klubbar till 28, och antalet distrikt är som tidigare 4. Aktivitet? Föreningen har totalt haft 156 antal aktiviteter, på olika nivåer där alla medlemmar är välkomna, och föreningens förtroendevalda har i en uppskad beräkning kommit fram till cirka - av föreningens - medlemmar är aktiva. 3 3 Data inte hämtad för detta kvartalet. 6

7 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Mål Målen är hämtade ur verksamhetsplanen som beslutades av riksårsmötet (RÅM) i januari Antal mål: 29 Antal uppfyllda mål: 14 Procent uppfyllda mål: 48 % ca. Antal icke uppfyllda mål: 15 Procent icke upfyllda mål: 52 % ca. Antal uppfyllda mål föreg. kvartal: - Procentuell förändring: - Målbilder 4 5 Vi ska öka kunskapen och utarbeta rutiner för hur medlemmar startar, driver och lägger ner en klubb. Ej uppnått, pågående. Vi har påbörjat arbetet med revidera klubbgalaxen, vilket vi ser som den viktigaste åtgärden för nå målet. Kristin Hyltegren, Catarina Antikainen och Josefin Årevall drar i detta. Vi vill utarbeta ordentliga rutiner på kansliet för vad vi gör vid klubbstarter och klubbnedläggningar. Ingen drar i detta i nuläget. Vi vill skapa en informationsdatabas med nödvändig information om våra klubbar, samlat på ett ställe, för kunna underlätta och stödja klubbarna. Ingen drar i detta i nuläget. Vi har sökt och fått för organiseringsutbildningar till hösten, vilket syftar till lära ut om bland annat hur medlemmar startar och driver klubbar. Salomon Abresparr, Carin Fröjd och Elin Håård drar i detta. Vi ska öka antalet aktiva klubbar till 22 stycken, samt öka den geografiska spridningen. Uppnått. Vi har 23 aktiva klubbar. Med aktiva klubbar räknar vi klubbar som vi tror kommer kunna ge en verksamhetsberättelse för Den geografiska spridningen har ökat något, men den kan såklart öka mer. Tre klubbar har tillkommit i Skåne/Halland, en i Dalarna och en i östra Småland. Norrland är fortfarande magert. Vi har identifierat tre klubbar som är i extra behov av hjälp för inte sacka ihop - Umeå, Jönköping och Helsingborg. Jönköping har fått föreläsningsbesök på Per Brahegymnasiet, men fler ryck planeras till hösten. Alva Snis Sigtryggsson drar i detta. Vi har satsat på få igång Umeå under Framtidsveckan i april, då vi tillsammans med Umeklubben fixade en föreläsningsserie och en aktion. Det kom flera som var intresserade av bli aktiva, och i maj planeras en sälsafari för få igång mer aktivitet. Salomon Abresparr drar i detta. Helsingborg har inte hänt något med än, mer än vi pratat med Robin Pranter i Skåne om intresset i Helsingborg. Salomon Abresparr drar i detta. Mellisdistriktet och den tillhörande Örebroklubben behöver hjälp med bokföringen för komma igång med ny verksamhet. Planen är Joel Haldosen ska göra bokföringen åt Mellis och sedan till hösten ska klubben kickas igång. Salomon Abresparr drar i detta. Eventuella klubbuppstarter som kan vara på gång är Oskarshamn, Nacka, Falun, Karlstad. Det finns även potential för fler klubbar i Skåne. 4 De fetstilta är uppfyllda. 5 Det ska tilläggas flera av målen inte är mätbara, utan är subjektiva. 7

8 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Vi ska lägga ner distrikt som i praktiken inte finns. Ej uppnått, pågående. Nordsvenska håller på och lägger ned sig själva. Salomon Abresparr drar i detta. S-Ö ska vi få pärmen av på majstym och kan arbetet påbörjas. Josefin Årevall drar i detta. Gävle-Dala behöver vi någon som kan dra i för det ska hända. Vi ska strukturera upp nätverken för öka kontinuiteten och aktiviteten, samt stärka demokratin inom nätverken. Ej uppnått, påbörjat. Sammanfaller med RÅM-beslutet från propositionen Stärk nätverken. Josefin Årevall har informerat skogs- och jordbruksnätverken om vad som gäller i och med de nya stadgarna. Ebba Hårsmar har informerat klimatnätverket om detsamma, och sitter även med som en av nätverksorganisatörerna där. Salomon Abresparr har informerat gruvnätverket om detsamma. Gruvnätverket och klimatnätverket har planerat in årsmöten. Vi vill kansliet ska upprätta medlemslistor i samråd med respektive nätverk. Ingen drar i detta i nuläget. Vi vill styrelsen ska vara aktiva i vägleda nätverken, så RÅM-besluten uppfylls. Ingen drar i detta i nuläget. Vi vill någon från styrelsen ska närvara på de olika nätverksmötena i höst. Ingen drar i detta i nuläget. Nyhetsbrevet ska fortsätta sprida information om aktuella händelser i föreningen och skickas ut en gång i veckan. Uppnått. Fältbiologen ska under verksamhetsåret komma ut med fyra nummer. Nästan uppnått. Hittills har tre nummer kommit ut, och ett fjärde planeras komma ut i månadsskiftet juni/juli. Fältbiologerna ska annonsera i Sveriges Natur, söka fler relevanta annonsplatser samt sprida Fältbiologen på bibliotek och skolor landet runt. Delvis uppnått. Vi annonserar i Sveriges Natur. Vi har hittills prioriterat bort leta andra annonsplatser, vi ser andra mer angelägna saker lägga pengar på med en ansträngd budget. Fältbiologen finns redan på många skolor och bibliotek landet runt. Men en översikt över var de finns vore bra, och om vi ser det saknas på många platser kan ett eventuellt krafttag för vi ska finnas på fler platser vara aktuellt. Arbetsuppgift för Malte. Ingen drar i detta i nuläget. Det ska vara välkänt för alla medlemmar värvarmaterialet finns tillgå genom kansliet. Uppnått. Det står klart och tydligt på hemsidan och värvarmaterialet går åt fort, vilket kan tyda på många känner till det finns tillgå. Fältbiologerna ska värva medlemmar och sprida information om föreningen. Uppnått. Vi värvar och sprider information om föreningen hela tiden, även om vi alltid kan bli bättre på det. En större värvning på Urkult planeras. Monsterkommittén ska anordna en Monsterkurs Uppnått, i höstas. Riksstyrelsen ska anordna en överlämningshelg för den nya styrelsen. Uppnått. Riksstyrelsen ska bjuda in varje utskott och kommitté till minst ett styrelsemöte under året. Delvis uppnått. Vi har bjudit in RÅM-kommittén, både nya och gamla. Vi har bjudit in monsterkommittén (gamla), Ölandskommittén och valberedningen. Vi har ännu inte bjudit in Falsterbokommittén eller redaktionen. Vi skulle kunna bjuda in Falsterbokommittén till sommarstym oh redaktionen till ett höststym. Föreningens anställda ska erbjudas kontinuerliga arbetsplatsträffar med styrelsen då deras arbetsuppgifter diskuteras. Uppnått. 8

9 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Vi ska hålla minst en minifältisledartutbildning. Ej uppnått. Pedagogiska nätverket planerar en i juni. Salomon Abresparr drar i detta. S-U-G har hållit i en, men det räknas inte. Vi ska verka för minifältisverksamhet på minst 8 orter. Nästan uppnått. Vi har minifältisverksamhet på 7 orter: Lund, Malmö, Vänersborg, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Göteborg. På Gotland driver några som är lite för gamla minifältisverksamhet, och vi tror inte det några yngre ska ta över innan verksamhetsårets slut. Om vi ska nå målet måste vi satsa på starta upp minifältisar på en ny ort. Ingen drar i detta i nuläget. Vi ska tillsammans med Förlagskanslisten utarbeta rutiner för hur en trycker böcker inom Fältbiologerna. Ej uppnått. Vi föreslår Orvar Lorimer-Olsson bantar sitt projekt till skapa sådana rutiner, alltså ett dokument som sammanfar vad som ska ske när en medlem hör av sig och vill trycka en bok. Vi ska trycka Fältbiologerna t-shirtar. Ej uppnått. Vi kan nog bara göra detta om vi hittar extra pengar. Ingen drar i detta i nuläget. Vi ska påbörja ett nytt bokprojekt som ska röra praktisk lieslåtter. Ej uppnått. Vi behöver kontakta John Gustafsson och Malte Sundberg om detta och se hur nära vi är nå målet. Ingen drar i detta i nuläget. Vi ska fortsätta vårt engagemang i Kemikaliesekretariatet (Chemsec), Luftförorenings- och klimatsekretariatet (Airclim), Miljörörelsens Kärnavfallsgranskning (MKG), Fiskesekretariatet (FISH), KRAV, Naturskyddsföreningen samt Färnebo Folkhögskola under kommande verksamhetsår. Uppnått. Vi ska fördjupa samarbetet med Naturskyddsföreningen, både på lokal nivå och riksnivå. Uppnått. Salomon Abresparr i Naturskyddsföreningens styrelse har inneburit mycket för samrbetet på riksnivån. Vi upplever ett ökat samarbete även på lokal nivå. Vi vill ha Naturskyddsföreningen som ett stycke i nya klubbgalaxen. Där det finns Naturskyddsföreningskretsar med intresse av fältbiologaktivitet ska vi verka för fältbiologklubbar bildas. Uppnått, även om de ställena är många. Vi har varit i Falun och försökt bilda en klubb, vi har mejlat med Sundsvall och vi har verkat för en klubbuppstart i Åtvidaberg. Vi ska jobba för få ungdomsmedlemmar i Naturskyddsföreningen bli medlemmar i Fältbiologerna. Uppnått. I höstas skickade Salomon Abresparr ut ett mejl till ett tusental ungdomsmedlemmar och nu har vi fått möjlighet skicka ut pappersbrev till de ca Salomon Abresparr och Sara Vikström Olsson drar i detta. Vi ska fortsätta vårt engagemang inom YEE, Youth and Environment Europe, som är en internationell paraplyorganisation för miljöföreningar. Ej uppnått. Vi vill skicka någon på årsmötet. Catarina Antikainen, Alva Snis Sigtryggsson och Marina Widén drar i ta reda på när och var mötet är och ser till någon åker på det. Vi ska få ett ökat samarbete med ungdomsorganisationer i andra länder med inriktning mot natur och miljö. Utfört. Vi ser ett ökat samarbete och kontakt med Natur og Ungdom Norge, efter det nordiska klimatrörelsemötet i Oslo och inför 9

10 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* den jordbrukspolitiska kursen och NU:s sommarläger. Vi ser ett ökat samarbete med Natur och Miljö Finland efter miljöaktionsdagarna där. Den internationella klimatrörelsen är vi i kontakt med inför COP19. Vid verksamhetsårets slut ska vi ha minst 2700 medlemmar 6-25 år. Ej uppnått. Vi vill värva ungdomsmedlemmar i Naturskyddsföreningen och värva på Urkult. Under verksamhetsåret ska stödmedlemmar erbjudas möjligheten stödja Fältbiologerna månadsvis via autogiro. Påbörjat. Hur långt har vi kommit? Välkomstbrevet till nya medlemmar ska revideras samt skickas ut till nya medlemmar senast 2 veckor efter uppgifterna om medlemskapet nått kansliet. Ej uppnått. Vi vill se över välkomstbrevet och kansliets rutiner. August Almqvist Jansson, Sara Vikström Olsson, Josefin Årevall och Salomon Abresparr drar i detta. Jämställdhet- och Mångfaldsplanerna ska ses över av en utsedd arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska även erbjudas en utbildning inom makt och normer. Uppnått. En arbetsgrupp är skapad och många i gruppen har gått en utbildning. Jämställdhet- och Mångfaldsplanerna ska finnas lättillgängliga i tryckta dokument samt på hemsidan och vara integrerade i alla förtroendevaldas arbete. Ej uppnått. Arbetsgruppen drar i detta. 10

11 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Beslut Besluten är hämtade ur riksårsmötets protokoll från riksårsmötet 2013, samt ur styrelsens protokoll under verksamhetsåret 2012/ RÅM-beslut Antal utvalda beslut: 9 Antal uppfyllda beslut: 4 Procent uppfyllda beslut: 44,4 % Antal icke uppfyllda beslut: 5 Procent icke upfyllda beslut: 66,6 % Antal uppfyllda beslut föreg. kvartal: - Procentuell förändring: - Styrelsebeslut 7 Antal utvalda beslut: 83 Antal uppfyllda beslut: 70 Procent uppfyllda beslut: 84 % Antal icke uppfyllda beslut: 13 Procent icke upfyllda beslut: 66,6% Antal uppfyllda beslut föreg. kvartal: - Procentuell förändring: - 6 Besluten är en gallring som gjorts av föreningssekreteraren som ska visa på de beslut som ska verkställas med särskild karaktär, som inte är mindre beslut eller beslut som inte är intressanta ha med i en kvartalsrapport. 7 Styrelsebeslut som är verkställda, kommer inte presenteras bredvid de ej beslutade i nästkommande kvartalsrapport. 11

12 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Riksårsmötets beslut 8 Beslutade 2014 års medlemsavgift för nya medlemmar ska vara gratis. Beslutade 2014 års medlemsavgift för forts medlemskap under 26 år fastställs till 50 kronor. Beslutade 2014 års stödmedlemskapsavgift för medlemmar från och med 26 år fastställs till 200 kronor. Beslutade 2014 års prenumeration på Fältbiologen kostar 250 kronor inom Sverige och 300 kronor utanför Sverige. Utfört. Beslutade val av sekreterare stryks i stadgarnas 6. Ej utfört. Salomon Abresparr har fått i uppdrag se till Joel Haldosen skapar den nya versionen stadgar och den sedan och sprids på exempelvis hemsidan. Beslutade en kanslisttjänst utökas från 50 % anställningsgrad till 75 % anställningsgrad fr.o.m och tillsvidare. Utfört. Beslutade anta Stadgar för Fältbiologernas nätverk enligt bilaga. (Y1) Inte utfört. Se nätverkspunkten under Mål. Beslutade årsmötet uppdrar styrelsen utreda frågan om problematiken som presenteras i motion 1 och under 2013 far ett informerat beslut utifrån faktorer som medlemsantal och ekonomi. Styrelsens beslut får frångå 2012 års RÅM-beslut om medlemsavgift för Inte utfört. Salomon Abresparr förbereder ett underlag till junistym. Beslutade föreningen antar det nya uppdaterade Rovdjurspolitiska programmet för 2013 enligt reviderad bilaga till motion 2, se Bilaga 1 i Viktigare Papper. (Ä1) Inte utfört. Salomon Abresparr har fått i uppdrag se till Joel upprättar en ny version av MPP som läggs upp på hemsidan. Beslutade i normalstadgar för klubb, 4 och 11 ändra från distriktsstyrelsen till distriktsstyrelsen, eller om sådan inte finns, riksstyrelsen. samt vidare ändra i 11 från: [...] Riksstyrelsen meddelar eventuella kvarstående medlemmar och distriktet om detta. Om klubben upplösts skall alla dess tillgångar tillfalla distriktet till [...] Riksstyrelsen meddelar eventuella kvarstående medlemmar och distriktet, ifall sådant finns, om detta. Om klubben upplösts skall dess tillgångar tillfalla distriktet, eller om sådant inte finns, riksföreningen. Beslutade i normalstadgar för distrikt 11 lägga till Om det inte är möjligt genomföra ett distriktsårsmöte, kan distriktet upplösas genom beslut av riksstyrelsen. Beslutade i Stadgar för Fältbiologerna 4 ändra från [...] Det åligger riksstyrelsen, eller av riksstyrelsen utsedd grupp, i samråd med den sittande distriktsstyrelsen löpande utvärdera distriktets verksamhet och därefter formulera en plan för dess 8 Hämtat kronologiskt ur RÅM-protokollet från januari 2013, och värderade. 12

13 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* kommande verksamhet eller besluta lägga ner distriktet, dessa beslut måste tas i konsensus mellan de båda styrelserna. till [...] Det åligger riksstyrelsen, eller av riksstyrelsen utsedd grupp, i samråd med den sittande distriktsstyrelsen löpande utvärdera distriktets verksamhet. Om ett distrikt inte har möjlighet genomföra ett distriktsårsmöte kan riksstyrelsen besluta upplösa distriktet. Inte utfört. Salomon Abresparr har fått i uppdrag se till Joel Haldosen upprättar en ny version av stadgar läggs upp på hemsidan. Beslutade styrelsen får rätt inom sig arvodera på max kr/månad om utrymme finns i budgeten. (T1) Utfört. Beslutade styrelsen tillsätter en grupp/en person som valberedningen valberett för utvärdera arvoderingens effekter och lägga förslag på eventuella framtida arvoderingar. (T2) Pågående. Beslutade styrelsen får i uppdrag utreda medlemmarnas önskemål om kansliets funktion och placering. Ej utfört, pågående. Orvar Lorimer-Olsson sammanfar resultaten från enkäterna på Öland och föreslår hur vi går vidare. Beslutade ålägga styrelsen förmedla internationella kontakter till berörda nätverk och medlemmar. Utfört. Marina Widén, Alva Snis Sigtryggsson och Catarina Antikainen har bildat en internationell grupp som förmedlat internationella kontakter och informerat om pengar man kan söka. Styrelsens beslut Hämtade ur styrelsens protokoll; XXXXXXXXXXXXX och tagna ur protokollen i kronologisk ordning. 13

14 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Styrelsemöte januari 2013 i Råckstastugan upphäva alla tidigare beslut om firmateckning. [upprätta nytt firmatecknarprotokoll] 11 upphäva alla tidigare esteringsrätter. [upprätta nytt esteringsprotokoll] 12 styrelsen ger ordförande i uppdrag upprätta ett styrdokument som reglerar esteringsrätt inom hela organisationen. styrelsen ger ordförande i samråd med T i uppdrag se över hur organisationens likvida medel ska placeras. styrelsen ger ordförande i samråd med T i uppdrag se över hur styrelsens budgeteringsarbete kan utformas, hur ekonomisk rapportering ska ges till styrelsen, och upprättar ett förslag på styrdokument för styrelsen besluta. styrelsen behandlar punkten visionering på nästkommande möte, och uppdrar ordförande sammanställa styrelsens illustrativa visionering till nästa möte. anta Kontaktansvar enligt bilaga med gjorda muntliga ändringsförslag. ge T i uppdrag revidera bilagan för kontaktansvar. anta en Stymplan enligt bilaga. uppdra T skapa en Dropbox för styrelsen. uppdra T vara mejlansvarig. uppdra T fixa så styrelsemejllistan blir sluten. styrelsen ger ordförande i uppdrag lämna förslag till ett styrdokument för riktlinjer för förtroendevalda till nästkommande styrelsemöte. styrelsen ger ordförande i uppdrag lämna förslag till ett styrdokument för mötes- och arbetsordning till nästkommande styrelsemöte. styrelsen ger ordförande i uppdrag lämna förslag till ett styrdokument för delegationsordning till nästkommande styrelsemöte. styrelsen ger ordförande i uppdrag lämna förslag till ett styrdokument för rapporteringsordning till nästkommande styrelsemöte. styrelsen ger ordförande i uppdrag lämna förslag till ett styrdokument för samlat beslutsdokument till nästkommande styrelsemöte. styrelsen väljer en vice ordförande för organisationen inom sig nästa styrelsemöte, och kandidaturer och förberedande för valet sköts av ordförande. styrelsen väljer T till ständig styrelsesekreterare, om inte annat beslutas. styrelsen uppdrar ordförande till nästkommande styrelsemöte, förbereda ett underlag med beslut för styrelsens tolkning och implementering av RÅM-be beslut. styrelsen ger T i uppdrag upprätta ett styrdokument för strategisk tjänstemannastyrning. arvodera ordförande och T med lika stor del vardera av SEK inklusive sk och avgifter. dokumentation, förankring, och rapportering ska återgå till organisationen som premiss mot deltagaravgiften på 150 totalt betalas för de tre deltagarna på Miljöaktionsdagarna i Finland. uppdra ordförande ge utrymme för en maktworkshop vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsemöte februari i Göteborg 10 Beslut som inte är verkställda är fetstilta, och genomstrukna beslut är sådana som erss av nya. 11 En mängd beslut som betyder detsamma. 12 En mängd beslut som betyder detsamma. 14

15 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* välja två vice ordförande. anta mötes- och arbetsordning enligt bilaga. anta den reviderade mötes- och arbetsordningen enligt bilaga 6. styrelsen kommunicerar via mail mellan styrelsemötena. styrelsen delar dokument via dropbox mellan styrelsemötena T får i uppdrag bjuda in alla ledamöter till dropbox ge T och ordförande i uppdrag utreda kommunikationssätt vidare sätta samman sociala medier, kommunikation, webbutveckling till en projektgrupp urskog 2000, förlaget, flytta kansliet och vårtecken blir 4 separata projektgrupper sätta samman klubbar, nätverk, distrikt och medlemsutveckling till en projektgrupp ha styrdokument, makt och normer och förbättra demokratin på RÅM som 3 separata projektgrupper ha Naturskyddsföreningen, andra org, externpolitiskt och internationellt som 4 separata projektgrupper styrelsen uppdrar ordföranden och T sammanställa ett styrdokument för projekt utifrån styrelsens beslut styrelsen ska fastslå projektplaner som föreslås av projektgrupperna på nästkommande styrelsemöte uppdra T tillsammans med Ebba Hårsmar ta fram förslag på standardprojektmall tillsätta en projektgrupp, som fungerar som övriga projektgrupper, som arbetar med huruvida T ska vara anställd eller arvoderad och vara ansvarig för hålla workshoppass om detta på nästa stym anta ett kalendarium för Fältbiologernas riksstyrelse enligt bilaga. låta arvoderingsnivåerna som beslutats under föregående möte fortsätta fram tom april. Catarina och Orvar förmedlar diskussionen som förts under punkten till Joel och Salomon. Det tillsätts en arvoderingsgrupp som kommer med ett nytt förslag på arvoderingar till nästa möte. Att gruppen består av Ebba, Joel, Salomon, Sara och Alva. godkänna Culturagymnasiets Fältbiologer som en klubb av Fältbiologerna godkänna Garpe Fältbiologer som en klubb av Fältbiologerna bevilja Culturagymnasiets Fältbiologer startbidrag om kr bevilja Garpe Fältbiologer startbidrag om kr uppdra Joel se till startbidragen för Culturagymnaisets respektive Garpe Fältbiologer betalas ut bevilja S-U-G distriktsbidrag om kr uppdra Joel se till distriktsbidraget bidragen betalas ut till S-U-G nominera Östergötlands Fältbiologer till Ugglestipendiet 2013 vi uppdrar Joel se till halvårsbokslutet blir gjort Styrelsemöte 12 mars per telefon avveckla tjänsten Bokförare omgående efter Anna Saltzmans uppsägning ( ) från arbetstagarsidan gått igenom ( ). uppdra ordförande omgående anställa och upprätta en arbetsbeskrivning för Joel Haldosén som organisationssekreterare tillsvidare med en tjänstegrad på (avrundat till hel procent) 87 % av heltid (40 h), då särskilt ska avtala bort ersättning för obekväm arbetstid. fastställa förslag på ny budget enligt förslag. ordförande erhåller en arvodering om 0, % av prisbasbeloppet i kr, efter sk och avgifter vardera kalendermånad. uppdra ordförande upprätta och lägga förslag inför beslut på ett policydokument för arvoderingar ge ordförande i samråd med organisationssekreteraren revidera budget, för verksamhetsåren 2012/2013 samt 2013/

16 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Styrelsemöte april i Rimforsa uppdrog uppdrog uppdrog uppdrog Josefin bjuda in de anställda samt representanter (förhandlingsframställare) från deras vardera fackförbund för en medbestämmandeförhandling (MBL). I inbjudan ska det beskrivas varför vi inte gjort detta innan tjänsten organisationssekreterare tillses Josefin ta kontakt med Arbetsgivaralliansen för undersöka vad lagen säger om MBL och få tips inför en sådan förhandling. Salomon skicka materialet från utvärderingen av riksinformatörerna till revisorerna. organisationssekreteraren be den auktoriserade revisorn bifoga grafiska diagram på bokslutet, som redan finns i boksluten som görs. beslutade anta Stymplan enligt bilaga 5 uppdrog Josefin se över budgeten för styrelsen beslutade ändra titeln organisationssekreterare till föreningssekreterare beslutade anta dokumentet Arbetsordning för föreningssekreterare enligt bilaga 7 uppdrog styrelsen höra med föreningssekreteraren Joel i vilken utsträckning den kan arbeta på kansliet i Gävle uppdrog Josefin se över esteringsrätten för föreningens konton och eventuellt ge ett förslag på ny kontoplan inför nästa styrelsemöte beslutade anta Delegatiomsordning enligt bilaga 6 beslutade anta Rapporteringsordning enligt bilaga 7 beslutade anta Policydokument för arvoderingar enligt bilaga 8 beslutade uppdrog beslutade uppdrog beslutade beslutade beslutade beslutade ha en extra ins träff med styrelsen för process och probemformulering uppdrog Josefin vara ansvarig för processträffen Salomon delegera arbete till föreningssekreteraren Joel uppdatera våra stadgar och miljöpolitiska program på hemsidan godta valberedningens föreslagna gruppsammansättning och kravprofil. Catarina och Sara göra en mall för aktivitetsplan samt komma på en bra rutin för dessa. Detta förslag ska läggas ut på Podio när det är färdigt. Sara och Catarina ansvarar för skicka ut denna mall till alla ansvariga för riksaktiviteter. tillsätta Ebba Hårsmar som sekreterare tillsätta Josefin Årevall som kassör kassör Josefin Årevall, , äger rätt teckna föreningens firma föreningens kassör Josefin Årevall, , har esteringsrätt till alla föreningens konto 16

17 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Distrikt, klubbar och nätverk 13 Antal distrikt utgången av kvartalet: 4 14 Antal distrikt föregående kvartal: - Procentuell förändring: - Antal distrikt för ett år sedan: - Antal klubbar utgången av kvartalet: 28 Antal klubbar föregående kvartal: 26 Procentuell förändring: + 7,69 % Antal klubbar för ett år sedan: - Antal klubbar som förväntas bli bidragsgrundande 22 Antal klubbar föregående kvartal: 19 Procentuell förändring: + 15,79 % Antal nätverk utgången av kvartalet: 5 Antal nätverk föregående kvartal: - Antal nätverk för ett år sedan: - Procentuell förändring: - 13 klubb är sådan förening på pappret som troligen kommer bli bidragsgrundande för kalenderåret distrikt är sådan distinktion som är; aktiva eller fungerande distrikt, respektive distrikt som finns på pappret; det senaste kalenderåret nätverk är sådan sammanslutning som har organisatörer och har haft någon form av aktivitet hittills under kalenderåret och har planerad verksamhet för resten av kalenderåret 14 Mellansvenska, Skånes Fältbiologer, Stockholm-Uppland-Gotland (SUG), Västsvenska distriktet (men det finns så kallade döda distrikt ). 17

18 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Medlemmar 15 Siffrorna är hämtade ur medlemsregistret av Linnea Andersson Antalet enskilt anslutna medlemmar: 3060 Antal föregående kvartal: 2872 Differens: 188 Samma siffra ett år sedan: - Procentuell förändring: + 6,55 % Antalet kvinnor: X % Antalet män: X % Geografisk spridning: 18 Stockholms län 711 Uppsala län 208 Södermanlands län 33 Östergötlands län 135 Jönköpings län 42 Kronobergs län 37 Kalmar län 47 Gotlands län 71 Blekinge län 12 Skåne län 570 Hallands län 55 Västa Götalands län 600 Värmlands län 34 Örebro län 71 Västmanlands län 36 Dalarnas län 87 Gävleborgs län 65 Västernorrlands län 45 Jämtlands län 34 Västerbottens län 100 Norrbottens län 33 Övriga 34 Åldersfördelning: åldrarna 0 5 år år år < okänd Se även bifogad specifikation av medlemsstatistiken. 16 Juridiskt kön 17 Juridiskt kön 18 Efter län och länets befolkningsstorlek. 19 Stödmedlemmar 18

19 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Aktivitet 20 Datum för hämtande av uppgifterna: Källa: Totalt antal aktiviteter på alla nivåer: 156 Samma siffra föregående kvartal: - Procentuell förändring: - Antal medlemmar på aktiviteter 22 : - Riksaktiviteter RÅM 2. Redaktionsmöte 3. Manifestation mot gruvboomen utanför gruvindustrin på Grand Hotel 4. Årets första riksstyrelsemöte i januari 5. Demonstration utanför Nordkalks seminarium 6. KOSTYrelseMöte 7. Uppsamlingshelg med redaktionen 8. Makt- och jämställdhetspass 9. Feministriska fältbiologer demonstrerar på internationella kvinnodagen 10. Föreläsning om Ojnare i Örebro 11. Sluthelg med redaktionen! 12. Auktion-Aktion / Bort med gruvboomen 13. Bokbord på Socialdemokraternas kongress 14. Gruvdemonstration 15. Planeringshelg med redaktionen! 16. KLIMATSKRIKET! 17. Fältstation Öland Signalartskurs 20 En aktivitet är sådan som är rapporterad på föreningens hemsida observera siffrorna inte är exakta! 21 Aktiviteterna sträcker sig fram till och med , vilket innebär en del inte är genomförda. 22 Medlemmar kan delta flera gånger, men varje deltagande räknas som en gång, och siffran är en uppskning hopräknad från meddelande från varje klubb och distrikt. 23 I fallande ordning från kvartalets början, med rubriken från hemsidans kalendarium. 19

20 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Distriktsaktiviteter: Föregående kvartal: - Procentuell förändring: - Klubbaktiviteter: Föregående kvartal: - Procentuell förändring: - Nätverk och övrigt; 20 Föregående kvartal: - Procentuell förändring: - 24 Om en aktivitet är både en riks- och distriktsaktivitet klassas den som en distriktsaktivitet. 25 Om en aktivitet är både en klubb-och distriktsakivitet klassas den som en distriktsaktivitet. 20

Norrköping Protokoll 18 April-19 April 2015 Nr 743/ 2014-2015:11

Norrköping Protokoll 18 April-19 April 2015 Nr 743/ 2014-2015:11 STYRELSEMÖTE Fältbiologerna Norrköping Protokoll 18 April-19 April 2015 Nr 743/ 2014-2015:11 Närvarande: Sara VO, Emil, Patrick, Sara B, Maria B, Sigrid, Maria K, Kitty, Sofia Utom styrelsen: Ej närvarande:

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen 2012/03/23-25 Nr 690/ 2011-2012:14 Närvarande: Ej närvarande: Bilagor: Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen Sara Vikström,

Läs mer

Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen.

Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen. Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen. Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Hilda Bergström

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Bilaga 1 Mötesunderlag Bilaga 2 Dagordning Bilaga 3 - Beslutslista

Bilaga 1 Mötesunderlag Bilaga 2 Dagordning Bilaga 3 - Beslutslista Närvarande: Sara VO, Emil, Patrick, Sofia, Sara B, Maria B, Kitty, Maria K, Sigrid (endast under 7) Utom styrelsen: Ej närvarande: Sigrid (utom 7) Bilagor: Bilaga 1 Mötesunderlag Bilaga 2 Dagordning Bilaga

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN. Om kandidaturer till förtroendeuppdrag 2014

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN. Om kandidaturer till förtroendeuppdrag 2014 INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN Om kandidaturer till förtroendeuppdrag 2014 Kontakt: valberedning@faltbiologerna.se Linn Andersson, 070 147 20 66 Johan Runesson, 076 808 52 46 Olof Åström, 076 204 65 20

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

2011/10/14-16 Protokoll Nr 680/ 2011-2012:4

2011/10/14-16 Protokoll Nr 680/ 2011-2012:4 Närvarande: Hilda Bergström, Josefin Årevall, Klas Rosenkvist, Carin Fröjd, Salomon Abresparr, Patrick Scott Rossi, Lovisa Nilsson, Jakob Andrén Utom styrelsen: Linn A n (15c) Ej närvarande: Bilagor: 1.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

2011/12/09-11 Protokoll Nr 684/ 2011-2012:8. Lovisa Nilsson, Josefin Årevall, Jakob Andrén, Klas Rosenkvist, Carin Fröjd, Salomon Abresparr

2011/12/09-11 Protokoll Nr 684/ 2011-2012:8. Lovisa Nilsson, Josefin Årevall, Jakob Andrén, Klas Rosenkvist, Carin Fröjd, Salomon Abresparr Närvarande: Lovisa Nilsson, Josefin Årevall, Jakob Andrén, Klas Rosenkvist, Carin Fröjd, Salomon Abresparr Utom styrelsen: Catarina, Tuvis Ej närvarande: Patrick Scott Rossi, Elsa Solberg, Hilda Bergström

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Information om förtroendeuppdrag 2017

Information om förtroendeuppdrag 2017 Information om förtroendeuppdrag 2017 Såhär års börjar proceduren att välja folk till de olika förtroendeuppdragen inom Fältbiologerna. I det här dokumentet fnns all information som du behöver för att

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna

Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna 2014-09-01 2015-02-28 Den här verksamhetsplanen Den här verksamhetsplanen beskriver vad som ska hända i föreningen den kommande tiden. Verksamhetsplanen inleds

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

6. Styrelserapportering Rapporteringen som finns i stymtidningen (bilaga B) lästes upp, vissa tillägg gjordes.

6. Styrelserapportering Rapporteringen som finns i stymtidningen (bilaga B) lästes upp, vissa tillägg gjordes. Närvarande: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Jakob Andrén, Carin Fröjd Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist Bilaga

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Fältbiologernas stadgar

Fältbiologernas stadgar Fältbiologernas stadgar (Genomröstade en första gång vid riksårsmötet i Malmö 2014, en andra gång vid riksårsmötet i Jönköping 2015) 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL 1 Klimatnätverkets årsmöte 2013-10-02 13:30 Nybohovsgränd 18, Stockholm 1. Mötets öppnande Mötet öppnas 11.42. 2. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande.

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

2011/03/04-06 Protokoll Nr 663/ 2010-2011: 14

2011/03/04-06 Protokoll Nr 663/ 2010-2011: 14 Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Carin Fröjd, Salomon Abresparr, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist, Patrick Scott Rossi, Lovisa Nilsson, Jakob Andrén. Josefin Årevall, Elsa Sohlberg Bilaga

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-06-27

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-06-27 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Styrelsemötesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-27 Sida 1 (4) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 27 juni 2015 9.00 16.05 Närvarande: IS

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer