Kvartalsrapport Q1 januari-maj* kvartalsrapport Q januari maj*

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport Q1 januari-maj* 2013 2013-05-19. kvartalsrapport Q1 2013 januari maj*"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* kvartalsrapport Q januari maj* 1

2 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Innehållsförteckning Ordförandes kommentar 3 Föreningssekreterarens kommentar 4 DEL I 1 Sammanfning av kvartalsrapporten 6 Mål 7 Beslut 11 Distrikt, klubbar och nätverk 17 Medlemmar 18 Aktivitet 19 Förtroendevalda 21 Ekonomi 23 Anställda 24 Externt och kommunikation 25 Fältbiologernas förlag 35 Mötesplats Naturen 38 Övrigt 39 DEL II 2 Resultatrapport 41 Balansrapport 45 Likviditetsrapport/kontoutdrag 48 Budget 49 - sammanslagen - - första halvan - - andra halvan - Ekonomisk kommentar och notiser 59 Tidslinje 60 Styrelsens skriftliga rapporter inklusive ordförandes 61 Föreningssekreterarens skriftliga rapport 75 Protokoll 76 Särskild föreningsrapportering 121 Förslag till beslut Del I är tillgänglig för medlemmarna på hemsidan. 2 Del II kan begäras ut av medlemmar, men kan sekretessbeläggas för tredje part förutom myndighet. Bilden på framsidan är hämtad från Facebook-sidan för Fältbiologerna, tagen på Fältstation Öland under kvartalet. 2

3 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Ordförandes kommentar Jag har blivit ombedd skriva en kommentar. Något i mig tycker det osar lite väl hierarkiskt, men hoppas det är något vi kan diskutera framöver hur vi vill utforma nästa kvartalsrapport. Den här kvartalsrapporten ser jag som ett stort steg mot bättre koll och kunskapsutjämning för styrelsen och resten av föreningen. Det är ett nytt sätt jobba på. Formen och urvalet som är med här kanske inte är det som bäst beskriver föreningen, men till framtiden kommer vi kunna lägga till och ta bort och forma det här precis så som vi vill ha det. Se det här som en början på ett större arbete för bättre kunskapsutjämning! Vi snackar ofta om vi vill ha fler aktiva medlemmar. Men hur vet vi när vi är fler aktiva medlemmar? Och hur definierar vi egentligen en aktiv medlem? Det är det ingen som gjort. Vi vet varken vad vi själva menar med en aktiv medlem eller har någon större samlad bild av hur många det är som är aktiva. Och det handlar inte bara om aktiva medlemmar, utan så mycket mer! Nu kan vi för första gången få förutsättningar faktiskt ha koll på vad vi menar och vart föreningen är på väg och inte bara slänga oss med begrepp vi gillar. Det gillar jag. Men vi får inte heller glömma bort alla andra värden som kanske är svåra mäta i en kvartalsrapport. Alla kvalitativa värden är lika viktiga, och de måste vi fortsätta kolla på som komplement till de kvantitativa värderna i kvartalsrapporten. Det händer sjukt mycket i föreningen. Vi står längst fram på barrikaderna i gruvfrågan och har samlat svenskt och internationellt gruvmotstånd! Vi har varit med och lagt grunden för en helt ny rörelse för fast mark och rent ven. Klimatnätverket har startat upp igen med skyhöga ambitioner. Vi har haft ett underbart Fältstation Öland som samlade 140 personer utan någon vidare annonsering. Jag har inte sett så mycket passionerat nörderi på något tidigare Öland tror jag. Fem klubbar har startat upp sedan årsskiftet. Det känns som klubbverksamheten, grunden i hela föreningen, går starkt framåt. Vi har tagit stora beslut i styrelsen den här våren. Jag tror vi behöver bli bättre på kommunicera den problembild och de visioner vi har så hela föreningen får större förståelse för de beslut vi tagit. Visionspasset vi höll på Öland var en start på en livligare föreningsdiskussion i hela föreningen, det ska vi bygga vidare på! Vi har också mycket kvar göra för uppfylla det som RÅM bestämt, både vad gäller beslut från motioner och propositioner och verksamhetsplanen. Det är dags vi gör slag i saken och prioriterar de målen. Nu är det inte mycket tid kvar, så nu gäller det bara köra och göra. Nu är det verkstad som gäller! Jag hoppas den här luntan papper kan vara ett avstamp för arbetet framåt, som sätter fingret på vad som behöver göras och kickar igång oss inför sommaren. Salomon Abresparr ORDFÖRANDE 3

4 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Föreningssekreterarens kommentar Jag vill börja med säga det glädjer mig vi nu ska arbeta med kvartalsrapporter som kommer ge oss en överblick som inte funnits tidigare inom föreningen. Alla data är hämtad utifrån de parametrar som vi nu bedömde ska finnas med, men i framtiden ska rapporterna vara levande och anpassas efter verksamheten. Styrelsen ska kunna ha fullgott underlag styra föreningen, och jag vill hävda det är med tydliga mätbara rapporter som vi kan ta temperaturen på rörelsen, istället för göra en snabb emotionell bedömning som inte alltid är rättvis. Arbetet med ekonomin har varit det mest tidskrävande, och det har tagit tid för de anställda och förtroendevalda lämna data likväl. Så ta emot denna rapport som en första i mängden, av många framtida. Föreningen går bra, men rullar på i samma fart som tidigare, om än kanske något snabbare med nya system och förändringar på plats. Jag gör bedömningen detta är friskt för Fältbiologerna utmana sig själv, och jag hoppas de förändringar som styrelsen beslutat om ska ge resultat. Tanken är dessa ska kunna läsas ut ur rapporten, och styrelsen utifrån den analysen ska fa beslut och utveckla föreningen. Nu blir vi fler, och ser till få fart på siffrorna! Joel Haldosén FÖRENINGSSEKRETERARE 4

5 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* DEL I 5

6 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Sammanfning av kvartalsrapporten Håller vi budget? Det är svårt styra föreningen eftersom vi inte budgeterar på ett optimalt sätt i dag. Däremot vet vi vi har gjort av med något mer än vad vi planerat för, vilket inte är bra. Som läget ser ut just nu kan vi inte avläsa en säker resultatrapport på grund av bokföringsarbetet inte varit tillfredsställande. Hur ser ekonomin ut? Ekonomin inom föreningen är stabil, främst eftersom det finns likviditet, men ekonomin har inte varit bokförd sedan kvartalets början i princip, på grund av anställdaärenden. Så tyvärr går bokföring från tillbaka i tiden från november 2012 tyvärr inte säkerställa, men det arbetet är på god väg göras klart. Måluppfyllelse? Föreningen har uppnått 14 av de 29 mål som beslutades om på riksårsmötet. Styrelsen gör bedömningen det är en bra bedrift och flera mål är på väg uppfyllas, men måluppfyllelsen inom föreningen ska mätas kvalitativt precist som kvantitativt. Om medlemmarna och föreningen? Föreningen har fått 188 nya medlemmar och har idag 3060 enskilt anslutna medlemmar. Vi har ökat med 2 klubbar till 28, och antalet distrikt är som tidigare 4. Aktivitet? Föreningen har totalt haft 156 antal aktiviteter, på olika nivåer där alla medlemmar är välkomna, och föreningens förtroendevalda har i en uppskad beräkning kommit fram till cirka - av föreningens - medlemmar är aktiva. 3 3 Data inte hämtad för detta kvartalet. 6

7 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Mål Målen är hämtade ur verksamhetsplanen som beslutades av riksårsmötet (RÅM) i januari Antal mål: 29 Antal uppfyllda mål: 14 Procent uppfyllda mål: 48 % ca. Antal icke uppfyllda mål: 15 Procent icke upfyllda mål: 52 % ca. Antal uppfyllda mål föreg. kvartal: - Procentuell förändring: - Målbilder 4 5 Vi ska öka kunskapen och utarbeta rutiner för hur medlemmar startar, driver och lägger ner en klubb. Ej uppnått, pågående. Vi har påbörjat arbetet med revidera klubbgalaxen, vilket vi ser som den viktigaste åtgärden för nå målet. Kristin Hyltegren, Catarina Antikainen och Josefin Årevall drar i detta. Vi vill utarbeta ordentliga rutiner på kansliet för vad vi gör vid klubbstarter och klubbnedläggningar. Ingen drar i detta i nuläget. Vi vill skapa en informationsdatabas med nödvändig information om våra klubbar, samlat på ett ställe, för kunna underlätta och stödja klubbarna. Ingen drar i detta i nuläget. Vi har sökt och fått för organiseringsutbildningar till hösten, vilket syftar till lära ut om bland annat hur medlemmar startar och driver klubbar. Salomon Abresparr, Carin Fröjd och Elin Håård drar i detta. Vi ska öka antalet aktiva klubbar till 22 stycken, samt öka den geografiska spridningen. Uppnått. Vi har 23 aktiva klubbar. Med aktiva klubbar räknar vi klubbar som vi tror kommer kunna ge en verksamhetsberättelse för Den geografiska spridningen har ökat något, men den kan såklart öka mer. Tre klubbar har tillkommit i Skåne/Halland, en i Dalarna och en i östra Småland. Norrland är fortfarande magert. Vi har identifierat tre klubbar som är i extra behov av hjälp för inte sacka ihop - Umeå, Jönköping och Helsingborg. Jönköping har fått föreläsningsbesök på Per Brahegymnasiet, men fler ryck planeras till hösten. Alva Snis Sigtryggsson drar i detta. Vi har satsat på få igång Umeå under Framtidsveckan i april, då vi tillsammans med Umeklubben fixade en föreläsningsserie och en aktion. Det kom flera som var intresserade av bli aktiva, och i maj planeras en sälsafari för få igång mer aktivitet. Salomon Abresparr drar i detta. Helsingborg har inte hänt något med än, mer än vi pratat med Robin Pranter i Skåne om intresset i Helsingborg. Salomon Abresparr drar i detta. Mellisdistriktet och den tillhörande Örebroklubben behöver hjälp med bokföringen för komma igång med ny verksamhet. Planen är Joel Haldosen ska göra bokföringen åt Mellis och sedan till hösten ska klubben kickas igång. Salomon Abresparr drar i detta. Eventuella klubbuppstarter som kan vara på gång är Oskarshamn, Nacka, Falun, Karlstad. Det finns även potential för fler klubbar i Skåne. 4 De fetstilta är uppfyllda. 5 Det ska tilläggas flera av målen inte är mätbara, utan är subjektiva. 7

8 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Vi ska lägga ner distrikt som i praktiken inte finns. Ej uppnått, pågående. Nordsvenska håller på och lägger ned sig själva. Salomon Abresparr drar i detta. S-Ö ska vi få pärmen av på majstym och kan arbetet påbörjas. Josefin Årevall drar i detta. Gävle-Dala behöver vi någon som kan dra i för det ska hända. Vi ska strukturera upp nätverken för öka kontinuiteten och aktiviteten, samt stärka demokratin inom nätverken. Ej uppnått, påbörjat. Sammanfaller med RÅM-beslutet från propositionen Stärk nätverken. Josefin Årevall har informerat skogs- och jordbruksnätverken om vad som gäller i och med de nya stadgarna. Ebba Hårsmar har informerat klimatnätverket om detsamma, och sitter även med som en av nätverksorganisatörerna där. Salomon Abresparr har informerat gruvnätverket om detsamma. Gruvnätverket och klimatnätverket har planerat in årsmöten. Vi vill kansliet ska upprätta medlemslistor i samråd med respektive nätverk. Ingen drar i detta i nuläget. Vi vill styrelsen ska vara aktiva i vägleda nätverken, så RÅM-besluten uppfylls. Ingen drar i detta i nuläget. Vi vill någon från styrelsen ska närvara på de olika nätverksmötena i höst. Ingen drar i detta i nuläget. Nyhetsbrevet ska fortsätta sprida information om aktuella händelser i föreningen och skickas ut en gång i veckan. Uppnått. Fältbiologen ska under verksamhetsåret komma ut med fyra nummer. Nästan uppnått. Hittills har tre nummer kommit ut, och ett fjärde planeras komma ut i månadsskiftet juni/juli. Fältbiologerna ska annonsera i Sveriges Natur, söka fler relevanta annonsplatser samt sprida Fältbiologen på bibliotek och skolor landet runt. Delvis uppnått. Vi annonserar i Sveriges Natur. Vi har hittills prioriterat bort leta andra annonsplatser, vi ser andra mer angelägna saker lägga pengar på med en ansträngd budget. Fältbiologen finns redan på många skolor och bibliotek landet runt. Men en översikt över var de finns vore bra, och om vi ser det saknas på många platser kan ett eventuellt krafttag för vi ska finnas på fler platser vara aktuellt. Arbetsuppgift för Malte. Ingen drar i detta i nuläget. Det ska vara välkänt för alla medlemmar värvarmaterialet finns tillgå genom kansliet. Uppnått. Det står klart och tydligt på hemsidan och värvarmaterialet går åt fort, vilket kan tyda på många känner till det finns tillgå. Fältbiologerna ska värva medlemmar och sprida information om föreningen. Uppnått. Vi värvar och sprider information om föreningen hela tiden, även om vi alltid kan bli bättre på det. En större värvning på Urkult planeras. Monsterkommittén ska anordna en Monsterkurs Uppnått, i höstas. Riksstyrelsen ska anordna en överlämningshelg för den nya styrelsen. Uppnått. Riksstyrelsen ska bjuda in varje utskott och kommitté till minst ett styrelsemöte under året. Delvis uppnått. Vi har bjudit in RÅM-kommittén, både nya och gamla. Vi har bjudit in monsterkommittén (gamla), Ölandskommittén och valberedningen. Vi har ännu inte bjudit in Falsterbokommittén eller redaktionen. Vi skulle kunna bjuda in Falsterbokommittén till sommarstym oh redaktionen till ett höststym. Föreningens anställda ska erbjudas kontinuerliga arbetsplatsträffar med styrelsen då deras arbetsuppgifter diskuteras. Uppnått. 8

9 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Vi ska hålla minst en minifältisledartutbildning. Ej uppnått. Pedagogiska nätverket planerar en i juni. Salomon Abresparr drar i detta. S-U-G har hållit i en, men det räknas inte. Vi ska verka för minifältisverksamhet på minst 8 orter. Nästan uppnått. Vi har minifältisverksamhet på 7 orter: Lund, Malmö, Vänersborg, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Göteborg. På Gotland driver några som är lite för gamla minifältisverksamhet, och vi tror inte det några yngre ska ta över innan verksamhetsårets slut. Om vi ska nå målet måste vi satsa på starta upp minifältisar på en ny ort. Ingen drar i detta i nuläget. Vi ska tillsammans med Förlagskanslisten utarbeta rutiner för hur en trycker böcker inom Fältbiologerna. Ej uppnått. Vi föreslår Orvar Lorimer-Olsson bantar sitt projekt till skapa sådana rutiner, alltså ett dokument som sammanfar vad som ska ske när en medlem hör av sig och vill trycka en bok. Vi ska trycka Fältbiologerna t-shirtar. Ej uppnått. Vi kan nog bara göra detta om vi hittar extra pengar. Ingen drar i detta i nuläget. Vi ska påbörja ett nytt bokprojekt som ska röra praktisk lieslåtter. Ej uppnått. Vi behöver kontakta John Gustafsson och Malte Sundberg om detta och se hur nära vi är nå målet. Ingen drar i detta i nuläget. Vi ska fortsätta vårt engagemang i Kemikaliesekretariatet (Chemsec), Luftförorenings- och klimatsekretariatet (Airclim), Miljörörelsens Kärnavfallsgranskning (MKG), Fiskesekretariatet (FISH), KRAV, Naturskyddsföreningen samt Färnebo Folkhögskola under kommande verksamhetsår. Uppnått. Vi ska fördjupa samarbetet med Naturskyddsföreningen, både på lokal nivå och riksnivå. Uppnått. Salomon Abresparr i Naturskyddsföreningens styrelse har inneburit mycket för samrbetet på riksnivån. Vi upplever ett ökat samarbete även på lokal nivå. Vi vill ha Naturskyddsföreningen som ett stycke i nya klubbgalaxen. Där det finns Naturskyddsföreningskretsar med intresse av fältbiologaktivitet ska vi verka för fältbiologklubbar bildas. Uppnått, även om de ställena är många. Vi har varit i Falun och försökt bilda en klubb, vi har mejlat med Sundsvall och vi har verkat för en klubbuppstart i Åtvidaberg. Vi ska jobba för få ungdomsmedlemmar i Naturskyddsföreningen bli medlemmar i Fältbiologerna. Uppnått. I höstas skickade Salomon Abresparr ut ett mejl till ett tusental ungdomsmedlemmar och nu har vi fått möjlighet skicka ut pappersbrev till de ca Salomon Abresparr och Sara Vikström Olsson drar i detta. Vi ska fortsätta vårt engagemang inom YEE, Youth and Environment Europe, som är en internationell paraplyorganisation för miljöföreningar. Ej uppnått. Vi vill skicka någon på årsmötet. Catarina Antikainen, Alva Snis Sigtryggsson och Marina Widén drar i ta reda på när och var mötet är och ser till någon åker på det. Vi ska få ett ökat samarbete med ungdomsorganisationer i andra länder med inriktning mot natur och miljö. Utfört. Vi ser ett ökat samarbete och kontakt med Natur og Ungdom Norge, efter det nordiska klimatrörelsemötet i Oslo och inför 9

10 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* den jordbrukspolitiska kursen och NU:s sommarläger. Vi ser ett ökat samarbete med Natur och Miljö Finland efter miljöaktionsdagarna där. Den internationella klimatrörelsen är vi i kontakt med inför COP19. Vid verksamhetsårets slut ska vi ha minst 2700 medlemmar 6-25 år. Ej uppnått. Vi vill värva ungdomsmedlemmar i Naturskyddsföreningen och värva på Urkult. Under verksamhetsåret ska stödmedlemmar erbjudas möjligheten stödja Fältbiologerna månadsvis via autogiro. Påbörjat. Hur långt har vi kommit? Välkomstbrevet till nya medlemmar ska revideras samt skickas ut till nya medlemmar senast 2 veckor efter uppgifterna om medlemskapet nått kansliet. Ej uppnått. Vi vill se över välkomstbrevet och kansliets rutiner. August Almqvist Jansson, Sara Vikström Olsson, Josefin Årevall och Salomon Abresparr drar i detta. Jämställdhet- och Mångfaldsplanerna ska ses över av en utsedd arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska även erbjudas en utbildning inom makt och normer. Uppnått. En arbetsgrupp är skapad och många i gruppen har gått en utbildning. Jämställdhet- och Mångfaldsplanerna ska finnas lättillgängliga i tryckta dokument samt på hemsidan och vara integrerade i alla förtroendevaldas arbete. Ej uppnått. Arbetsgruppen drar i detta. 10

11 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Beslut Besluten är hämtade ur riksårsmötets protokoll från riksårsmötet 2013, samt ur styrelsens protokoll under verksamhetsåret 2012/ RÅM-beslut Antal utvalda beslut: 9 Antal uppfyllda beslut: 4 Procent uppfyllda beslut: 44,4 % Antal icke uppfyllda beslut: 5 Procent icke upfyllda beslut: 66,6 % Antal uppfyllda beslut föreg. kvartal: - Procentuell förändring: - Styrelsebeslut 7 Antal utvalda beslut: 83 Antal uppfyllda beslut: 70 Procent uppfyllda beslut: 84 % Antal icke uppfyllda beslut: 13 Procent icke upfyllda beslut: 66,6% Antal uppfyllda beslut föreg. kvartal: - Procentuell förändring: - 6 Besluten är en gallring som gjorts av föreningssekreteraren som ska visa på de beslut som ska verkställas med särskild karaktär, som inte är mindre beslut eller beslut som inte är intressanta ha med i en kvartalsrapport. 7 Styrelsebeslut som är verkställda, kommer inte presenteras bredvid de ej beslutade i nästkommande kvartalsrapport. 11

12 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Riksårsmötets beslut 8 Beslutade 2014 års medlemsavgift för nya medlemmar ska vara gratis. Beslutade 2014 års medlemsavgift för forts medlemskap under 26 år fastställs till 50 kronor. Beslutade 2014 års stödmedlemskapsavgift för medlemmar från och med 26 år fastställs till 200 kronor. Beslutade 2014 års prenumeration på Fältbiologen kostar 250 kronor inom Sverige och 300 kronor utanför Sverige. Utfört. Beslutade val av sekreterare stryks i stadgarnas 6. Ej utfört. Salomon Abresparr har fått i uppdrag se till Joel Haldosen skapar den nya versionen stadgar och den sedan och sprids på exempelvis hemsidan. Beslutade en kanslisttjänst utökas från 50 % anställningsgrad till 75 % anställningsgrad fr.o.m och tillsvidare. Utfört. Beslutade anta Stadgar för Fältbiologernas nätverk enligt bilaga. (Y1) Inte utfört. Se nätverkspunkten under Mål. Beslutade årsmötet uppdrar styrelsen utreda frågan om problematiken som presenteras i motion 1 och under 2013 far ett informerat beslut utifrån faktorer som medlemsantal och ekonomi. Styrelsens beslut får frångå 2012 års RÅM-beslut om medlemsavgift för Inte utfört. Salomon Abresparr förbereder ett underlag till junistym. Beslutade föreningen antar det nya uppdaterade Rovdjurspolitiska programmet för 2013 enligt reviderad bilaga till motion 2, se Bilaga 1 i Viktigare Papper. (Ä1) Inte utfört. Salomon Abresparr har fått i uppdrag se till Joel upprättar en ny version av MPP som läggs upp på hemsidan. Beslutade i normalstadgar för klubb, 4 och 11 ändra från distriktsstyrelsen till distriktsstyrelsen, eller om sådan inte finns, riksstyrelsen. samt vidare ändra i 11 från: [...] Riksstyrelsen meddelar eventuella kvarstående medlemmar och distriktet om detta. Om klubben upplösts skall alla dess tillgångar tillfalla distriktet till [...] Riksstyrelsen meddelar eventuella kvarstående medlemmar och distriktet, ifall sådant finns, om detta. Om klubben upplösts skall dess tillgångar tillfalla distriktet, eller om sådant inte finns, riksföreningen. Beslutade i normalstadgar för distrikt 11 lägga till Om det inte är möjligt genomföra ett distriktsårsmöte, kan distriktet upplösas genom beslut av riksstyrelsen. Beslutade i Stadgar för Fältbiologerna 4 ändra från [...] Det åligger riksstyrelsen, eller av riksstyrelsen utsedd grupp, i samråd med den sittande distriktsstyrelsen löpande utvärdera distriktets verksamhet och därefter formulera en plan för dess 8 Hämtat kronologiskt ur RÅM-protokollet från januari 2013, och värderade. 12

13 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* kommande verksamhet eller besluta lägga ner distriktet, dessa beslut måste tas i konsensus mellan de båda styrelserna. till [...] Det åligger riksstyrelsen, eller av riksstyrelsen utsedd grupp, i samråd med den sittande distriktsstyrelsen löpande utvärdera distriktets verksamhet. Om ett distrikt inte har möjlighet genomföra ett distriktsårsmöte kan riksstyrelsen besluta upplösa distriktet. Inte utfört. Salomon Abresparr har fått i uppdrag se till Joel Haldosen upprättar en ny version av stadgar läggs upp på hemsidan. Beslutade styrelsen får rätt inom sig arvodera på max kr/månad om utrymme finns i budgeten. (T1) Utfört. Beslutade styrelsen tillsätter en grupp/en person som valberedningen valberett för utvärdera arvoderingens effekter och lägga förslag på eventuella framtida arvoderingar. (T2) Pågående. Beslutade styrelsen får i uppdrag utreda medlemmarnas önskemål om kansliets funktion och placering. Ej utfört, pågående. Orvar Lorimer-Olsson sammanfar resultaten från enkäterna på Öland och föreslår hur vi går vidare. Beslutade ålägga styrelsen förmedla internationella kontakter till berörda nätverk och medlemmar. Utfört. Marina Widén, Alva Snis Sigtryggsson och Catarina Antikainen har bildat en internationell grupp som förmedlat internationella kontakter och informerat om pengar man kan söka. Styrelsens beslut Hämtade ur styrelsens protokoll; XXXXXXXXXXXXX och tagna ur protokollen i kronologisk ordning. 13

14 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Styrelsemöte januari 2013 i Råckstastugan upphäva alla tidigare beslut om firmateckning. [upprätta nytt firmatecknarprotokoll] 11 upphäva alla tidigare esteringsrätter. [upprätta nytt esteringsprotokoll] 12 styrelsen ger ordförande i uppdrag upprätta ett styrdokument som reglerar esteringsrätt inom hela organisationen. styrelsen ger ordförande i samråd med T i uppdrag se över hur organisationens likvida medel ska placeras. styrelsen ger ordförande i samråd med T i uppdrag se över hur styrelsens budgeteringsarbete kan utformas, hur ekonomisk rapportering ska ges till styrelsen, och upprättar ett förslag på styrdokument för styrelsen besluta. styrelsen behandlar punkten visionering på nästkommande möte, och uppdrar ordförande sammanställa styrelsens illustrativa visionering till nästa möte. anta Kontaktansvar enligt bilaga med gjorda muntliga ändringsförslag. ge T i uppdrag revidera bilagan för kontaktansvar. anta en Stymplan enligt bilaga. uppdra T skapa en Dropbox för styrelsen. uppdra T vara mejlansvarig. uppdra T fixa så styrelsemejllistan blir sluten. styrelsen ger ordförande i uppdrag lämna förslag till ett styrdokument för riktlinjer för förtroendevalda till nästkommande styrelsemöte. styrelsen ger ordförande i uppdrag lämna förslag till ett styrdokument för mötes- och arbetsordning till nästkommande styrelsemöte. styrelsen ger ordförande i uppdrag lämna förslag till ett styrdokument för delegationsordning till nästkommande styrelsemöte. styrelsen ger ordförande i uppdrag lämna förslag till ett styrdokument för rapporteringsordning till nästkommande styrelsemöte. styrelsen ger ordförande i uppdrag lämna förslag till ett styrdokument för samlat beslutsdokument till nästkommande styrelsemöte. styrelsen väljer en vice ordförande för organisationen inom sig nästa styrelsemöte, och kandidaturer och förberedande för valet sköts av ordförande. styrelsen väljer T till ständig styrelsesekreterare, om inte annat beslutas. styrelsen uppdrar ordförande till nästkommande styrelsemöte, förbereda ett underlag med beslut för styrelsens tolkning och implementering av RÅM-be beslut. styrelsen ger T i uppdrag upprätta ett styrdokument för strategisk tjänstemannastyrning. arvodera ordförande och T med lika stor del vardera av SEK inklusive sk och avgifter. dokumentation, förankring, och rapportering ska återgå till organisationen som premiss mot deltagaravgiften på 150 totalt betalas för de tre deltagarna på Miljöaktionsdagarna i Finland. uppdra ordförande ge utrymme för en maktworkshop vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsemöte februari i Göteborg 10 Beslut som inte är verkställda är fetstilta, och genomstrukna beslut är sådana som erss av nya. 11 En mängd beslut som betyder detsamma. 12 En mängd beslut som betyder detsamma. 14

15 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* välja två vice ordförande. anta mötes- och arbetsordning enligt bilaga. anta den reviderade mötes- och arbetsordningen enligt bilaga 6. styrelsen kommunicerar via mail mellan styrelsemötena. styrelsen delar dokument via dropbox mellan styrelsemötena T får i uppdrag bjuda in alla ledamöter till dropbox ge T och ordförande i uppdrag utreda kommunikationssätt vidare sätta samman sociala medier, kommunikation, webbutveckling till en projektgrupp urskog 2000, förlaget, flytta kansliet och vårtecken blir 4 separata projektgrupper sätta samman klubbar, nätverk, distrikt och medlemsutveckling till en projektgrupp ha styrdokument, makt och normer och förbättra demokratin på RÅM som 3 separata projektgrupper ha Naturskyddsföreningen, andra org, externpolitiskt och internationellt som 4 separata projektgrupper styrelsen uppdrar ordföranden och T sammanställa ett styrdokument för projekt utifrån styrelsens beslut styrelsen ska fastslå projektplaner som föreslås av projektgrupperna på nästkommande styrelsemöte uppdra T tillsammans med Ebba Hårsmar ta fram förslag på standardprojektmall tillsätta en projektgrupp, som fungerar som övriga projektgrupper, som arbetar med huruvida T ska vara anställd eller arvoderad och vara ansvarig för hålla workshoppass om detta på nästa stym anta ett kalendarium för Fältbiologernas riksstyrelse enligt bilaga. låta arvoderingsnivåerna som beslutats under föregående möte fortsätta fram tom april. Catarina och Orvar förmedlar diskussionen som förts under punkten till Joel och Salomon. Det tillsätts en arvoderingsgrupp som kommer med ett nytt förslag på arvoderingar till nästa möte. Att gruppen består av Ebba, Joel, Salomon, Sara och Alva. godkänna Culturagymnasiets Fältbiologer som en klubb av Fältbiologerna godkänna Garpe Fältbiologer som en klubb av Fältbiologerna bevilja Culturagymnasiets Fältbiologer startbidrag om kr bevilja Garpe Fältbiologer startbidrag om kr uppdra Joel se till startbidragen för Culturagymnaisets respektive Garpe Fältbiologer betalas ut bevilja S-U-G distriktsbidrag om kr uppdra Joel se till distriktsbidraget bidragen betalas ut till S-U-G nominera Östergötlands Fältbiologer till Ugglestipendiet 2013 vi uppdrar Joel se till halvårsbokslutet blir gjort Styrelsemöte 12 mars per telefon avveckla tjänsten Bokförare omgående efter Anna Saltzmans uppsägning ( ) från arbetstagarsidan gått igenom ( ). uppdra ordförande omgående anställa och upprätta en arbetsbeskrivning för Joel Haldosén som organisationssekreterare tillsvidare med en tjänstegrad på (avrundat till hel procent) 87 % av heltid (40 h), då särskilt ska avtala bort ersättning för obekväm arbetstid. fastställa förslag på ny budget enligt förslag. ordförande erhåller en arvodering om 0, % av prisbasbeloppet i kr, efter sk och avgifter vardera kalendermånad. uppdra ordförande upprätta och lägga förslag inför beslut på ett policydokument för arvoderingar ge ordförande i samråd med organisationssekreteraren revidera budget, för verksamhetsåren 2012/2013 samt 2013/

16 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Styrelsemöte april i Rimforsa uppdrog uppdrog uppdrog uppdrog Josefin bjuda in de anställda samt representanter (förhandlingsframställare) från deras vardera fackförbund för en medbestämmandeförhandling (MBL). I inbjudan ska det beskrivas varför vi inte gjort detta innan tjänsten organisationssekreterare tillses Josefin ta kontakt med Arbetsgivaralliansen för undersöka vad lagen säger om MBL och få tips inför en sådan förhandling. Salomon skicka materialet från utvärderingen av riksinformatörerna till revisorerna. organisationssekreteraren be den auktoriserade revisorn bifoga grafiska diagram på bokslutet, som redan finns i boksluten som görs. beslutade anta Stymplan enligt bilaga 5 uppdrog Josefin se över budgeten för styrelsen beslutade ändra titeln organisationssekreterare till föreningssekreterare beslutade anta dokumentet Arbetsordning för föreningssekreterare enligt bilaga 7 uppdrog styrelsen höra med föreningssekreteraren Joel i vilken utsträckning den kan arbeta på kansliet i Gävle uppdrog Josefin se över esteringsrätten för föreningens konton och eventuellt ge ett förslag på ny kontoplan inför nästa styrelsemöte beslutade anta Delegatiomsordning enligt bilaga 6 beslutade anta Rapporteringsordning enligt bilaga 7 beslutade anta Policydokument för arvoderingar enligt bilaga 8 beslutade uppdrog beslutade uppdrog beslutade beslutade beslutade beslutade ha en extra ins träff med styrelsen för process och probemformulering uppdrog Josefin vara ansvarig för processträffen Salomon delegera arbete till föreningssekreteraren Joel uppdatera våra stadgar och miljöpolitiska program på hemsidan godta valberedningens föreslagna gruppsammansättning och kravprofil. Catarina och Sara göra en mall för aktivitetsplan samt komma på en bra rutin för dessa. Detta förslag ska läggas ut på Podio när det är färdigt. Sara och Catarina ansvarar för skicka ut denna mall till alla ansvariga för riksaktiviteter. tillsätta Ebba Hårsmar som sekreterare tillsätta Josefin Årevall som kassör kassör Josefin Årevall, , äger rätt teckna föreningens firma föreningens kassör Josefin Årevall, , har esteringsrätt till alla föreningens konto 16

17 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Distrikt, klubbar och nätverk 13 Antal distrikt utgången av kvartalet: 4 14 Antal distrikt föregående kvartal: - Procentuell förändring: - Antal distrikt för ett år sedan: - Antal klubbar utgången av kvartalet: 28 Antal klubbar föregående kvartal: 26 Procentuell förändring: + 7,69 % Antal klubbar för ett år sedan: - Antal klubbar som förväntas bli bidragsgrundande 22 Antal klubbar föregående kvartal: 19 Procentuell förändring: + 15,79 % Antal nätverk utgången av kvartalet: 5 Antal nätverk föregående kvartal: - Antal nätverk för ett år sedan: - Procentuell förändring: - 13 klubb är sådan förening på pappret som troligen kommer bli bidragsgrundande för kalenderåret distrikt är sådan distinktion som är; aktiva eller fungerande distrikt, respektive distrikt som finns på pappret; det senaste kalenderåret nätverk är sådan sammanslutning som har organisatörer och har haft någon form av aktivitet hittills under kalenderåret och har planerad verksamhet för resten av kalenderåret 14 Mellansvenska, Skånes Fältbiologer, Stockholm-Uppland-Gotland (SUG), Västsvenska distriktet (men det finns så kallade döda distrikt ). 17

18 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Medlemmar 15 Siffrorna är hämtade ur medlemsregistret av Linnea Andersson Antalet enskilt anslutna medlemmar: 3060 Antal föregående kvartal: 2872 Differens: 188 Samma siffra ett år sedan: - Procentuell förändring: + 6,55 % Antalet kvinnor: X % Antalet män: X % Geografisk spridning: 18 Stockholms län 711 Uppsala län 208 Södermanlands län 33 Östergötlands län 135 Jönköpings län 42 Kronobergs län 37 Kalmar län 47 Gotlands län 71 Blekinge län 12 Skåne län 570 Hallands län 55 Västa Götalands län 600 Värmlands län 34 Örebro län 71 Västmanlands län 36 Dalarnas län 87 Gävleborgs län 65 Västernorrlands län 45 Jämtlands län 34 Västerbottens län 100 Norrbottens län 33 Övriga 34 Åldersfördelning: åldrarna 0 5 år år år < okänd Se även bifogad specifikation av medlemsstatistiken. 16 Juridiskt kön 17 Juridiskt kön 18 Efter län och länets befolkningsstorlek. 19 Stödmedlemmar 18

19 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Aktivitet 20 Datum för hämtande av uppgifterna: Källa: Totalt antal aktiviteter på alla nivåer: 156 Samma siffra föregående kvartal: - Procentuell förändring: - Antal medlemmar på aktiviteter 22 : - Riksaktiviteter RÅM 2. Redaktionsmöte 3. Manifestation mot gruvboomen utanför gruvindustrin på Grand Hotel 4. Årets första riksstyrelsemöte i januari 5. Demonstration utanför Nordkalks seminarium 6. KOSTYrelseMöte 7. Uppsamlingshelg med redaktionen 8. Makt- och jämställdhetspass 9. Feministriska fältbiologer demonstrerar på internationella kvinnodagen 10. Föreläsning om Ojnare i Örebro 11. Sluthelg med redaktionen! 12. Auktion-Aktion / Bort med gruvboomen 13. Bokbord på Socialdemokraternas kongress 14. Gruvdemonstration 15. Planeringshelg med redaktionen! 16. KLIMATSKRIKET! 17. Fältstation Öland Signalartskurs 20 En aktivitet är sådan som är rapporterad på föreningens hemsida observera siffrorna inte är exakta! 21 Aktiviteterna sträcker sig fram till och med , vilket innebär en del inte är genomförda. 22 Medlemmar kan delta flera gånger, men varje deltagande räknas som en gång, och siffran är en uppskning hopräknad från meddelande från varje klubb och distrikt. 23 I fallande ordning från kvartalets början, med rubriken från hemsidans kalendarium. 19

20 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* Distriktsaktiviteter: Föregående kvartal: - Procentuell förändring: - Klubbaktiviteter: Föregående kvartal: - Procentuell förändring: - Nätverk och övrigt; 20 Föregående kvartal: - Procentuell förändring: - 24 Om en aktivitet är både en riks- och distriktsaktivitet klassas den som en distriktsaktivitet. 25 Om en aktivitet är både en klubb-och distriktsakivitet klassas den som en distriktsaktivitet. 20

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hej och välkommen 4 Programmet 6 Programmet för RÅM 2014 6 Programmet med förklaringar 7 Årsmöteshandlingar 8 Styrelsens förslag på mötesordning 9 Mötesordning

Läs mer

pa p p e r RÅM 2013 Visby

pa p p e r RÅM 2013 Visby viktiga pa p p e r RÅM 2013 Visby Plats för anteckningar Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 6 januari... 6 Programmet med förklaringar... 7 Årsredovisning för Fältbiologerna... 8 Verksamhetsberättelse

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 VIKTIGA PAPPER Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 Årsredovisning för Fältbiologerna 9 Stora händelser

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle UNF FS 2011-01-14 16 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Närvarande

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer