DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 8 september 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako DIBS är verksamma inom internetbaserade betalningslösningar och är marknadsledande i Norden. Bolaget verkar på en strukturellt växande marknad som hittills klarat sig bra trots konjunkturavmattning. E-handelsmarknaden spås även fortsätta växa över 10 procent under den kommande treårsperioden. DIBS uppvisar starka kassaflöden då investeringar till stor del är gjorda. Affärsmodellen har tydliga skalfördelar och bolaget växer under stigande lönsamhet. Trots en kraftig uppgång under 2009 är aktien inte fullvärderad. Aktiekurs, SEK Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: 60,0 ISIN: SE ID: ,0 40,0 30,0 20,0 okt nov dec Kursutveckling DIBS jan feb mar apr maj jun jul DIBS OMX First North 555 MSEK IT Eric Wallin Mats Sundström aug sep Volym, tusen Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 8,0 poäng 9,0 poäng 10,0 poäng 8,5 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2010e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt 30% 29% 25% 20% 20% EBITDA EBITDA-marginal 26% 28% 34% 34% 34% EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 30% 31% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 25% 26% 21% 21% 22% VPA 2,16 2,90 2,96 3,56 4,37 VPA just 2,37 2,90 2,96 3,56 4,37 P/E just 24,9 20,3 19,9 16,6 13,5 P/S 6,8 5,3 4,3 3,6 3,0 EV/S 6,5 4,8 3,7 3,1 2,6 EV/EBITDA just 23,0 17,1 11,0 9,1 7,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 59,0 Antal aktier (milj) 9,4 Börsvärde (MSEK) 555 Nettoskuld (MSEK) -74 Free float (%) 50,0 Dagl oms. ( 000) 10 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers och 5) oupptäckt aktie. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers och oupptäckt aktie viktas med 0.5x. 2

3 Innehållförteckning Investeringssammanfattning... 4 Inledning/Bolagsbeskrivning... 5 Förvärvshistorik... 6 Affärsmodell... 7 Kostnader och skalfördelar... 9 Geografiska marknader Produkter och Teknologi Säkerhet E-handelsmarknaden Storlek och produktområden Konkurrenter Finansiella prognoser Försäljning och resultat Finansiell ställning Värdering DCF och Relativvärdering Kapitalstruktur Företagsaffärer i sektorn SWOT Sammanfattning Redeye Rating Resultat och balansräkning

4 Investeringssammanfattning DIBS är ett snabbt växande bolag verksamt inom betalningslösningar på Internet. DIBS är ett snabbt växande bolag verksamt inom betalningslösningar på Internet. Bolaget har ett börsvärde på ca 500 miljoner kronor och omsatte år ,2 miljoner kronor och visade ett rörelseresultat på 24,6 miljoner kronor. Redeye räknar att bolaget kommer öka sin försäljning med 20 procent per år under de närmaste tre åren och visa ännu kraftigare vinsttillväxt under samma period. Drivkrafterna bakom den förväntade tillväxten är den snabbt växande marknaden för e-handel. Tillväxten på marknaden är strukturell genom övergången från traditionell handel till handel på Internet. Således väntas tillväxten vara stark trots ett sämre ekonomisk klimat. DIBS växer genom sina egna kunder och nya kunder samt därutöver genom geografisk expansion och ökat produktutbud Därtill har bolaget möjlighet att expandera geografiskt, dels genom egna kunder men även på andra närliggande marknader. Idag är DIBS verksamma på den svenska, danska och norska marknaden. Den svenska och danska marknaden utgör den största delen av DIBS intäkter medan Norge utgör en mindre del och därutöver finns även en viss verksamhet i Finland. Skalbarheten i affärsmodellen är tydlig och vi räknar med stigande lönsamhet framöver DIBS har en mycket skalbar affärsmodell som nådde kritisk volym under år Därefter har lönsamheten stigit successivt och bolaget har idag en rörelsemarginal på ca 25 procent. Vi tror att lönsamheten kan stiga ytterligare i närtid då skalfördelarna nu börjat visa sig. Potentialen ökar vidare genom ett utökat produktutbud som kan säljas till en låg marginalkostnad. Risken i verksamheten är samtidigt låg då bolaget inte tar någon finansiell risk utan endast hanterar ett transaktionsflöde. Därutöver finns möjlighet för bolaget att bredda sin närvaro i värdekedjan. Dock har det idag inga uttalade planer på att göra detta då det skulle innebära en högre risk i verksamheten och dessutom betyda att bolaget inte lägre blir oberoende. Risker utgörs av avtagande tillväxt samt ökad konkurrens Risker för bolaget utgörs bland annat av en avtagande takt i den strukturella tillväxten på e-handelsmarknaden, då förväntningarna är höga. Ännu syns dock inga tecken på detta utan ett stabilt kundinflöde på 500 kunder nås under varje kvartal. En ökad konkurrens från större globala aktörer är också ett hot som kan pressa marginalerna i branschen. Samtidigt utgör DIBS ett uppköpsobjekt för de större aktörerna. Värderingen är hög men motiverad och vårt DCF värde indikerar ett värde på ca 15 procent över dagens kurs Bolaget värderas till ett P/E-tal på 20x på vår prognos för år 2009 års vinst. Det är högt men motiverat av ett bolag som väntas uppvisa en tillväxt på över 20 procent under de närmaste åren. Relativt konkurrenter värderas bolaget med en rabatt. Bolaget har dessutom en stor nettokassa som antingen kan utnyttjas till förvärv eller delas ut till aktieägare. Vår DCFvärdering indikerar ett värde på ca 66 kronor per aktie vilket är ca 15 procent över rådande kurs. 4

5 Nordens ledande Internet PSP DIBS är Nordens ledande aktör inom betalningslösningar på Internet DIBS är en Payment Service Provider (PSP) verksam inom betalningslösningar på Internet och marknadsledande i Norden. Bolaget är noterat på First North sedan juni 2007 och skapades år 2006 genom en fusion mellan det svenska Debitech och det danska DIBS A/S. De två ursprungliga bolagen startades bägge under 1998 och var vid sammanslagningen marknadsledande på svenska och danska marknaden. Vid fusionen bildades Nordens dominerande och oberoende leverantör av betalningslösningar på Internet. Bolagsledningen utgörs av VD Erics Wallin, CFO Lars Friis och CTO Johan Nilsson Bolagsledningen består av VD Eric Wallin med bakgrund från bankverksamhet samt som medgrundare av Internetrekryteringsbolaget Wideyes Sweden AB. Lars Friis är Vice VD och CFO med tidigare erfarenhet som revisor. Chief Technology Officer utgörs av Johan Nilsson som tidigare varit VD för svenska DebiTech samt försäljningschef för DIBS. I Styrelsen är Mats Sundström ordförande, han har tidigare varit verksam inom Kinnevikkoncernen samt grundat ett eget riskkapitalbolag. I styrelsen finns också storägaren Mikael Konnerup, Eva Ogestadh från SEB Strategic Investments, Henrik Aspén från Verdane Capital, Hennings Jensen som är partner på PlusCon (konsultbolag inom betalsystemtjänster) samt Sven Matsson. DIBS produkt utgörs av en betalväxel som utgör länk mellan internetbutiker och deras finansiella partners Affärsverksamheten består av att agera mellanhand mellan internetbutiker och deras finansiella partners. Bolagets produkt är en mjukvaruplattform för hantering av betalningar via framförallt internet men även för fysiska butiker, vid telefonförsäljning samt mikrobetalningar. De betalningsmodeller som erbjuds är främst kortbetalningar och betalning via Internetbank men även via faktura. Intäkterna är till stor del repetitiva och kostnaderna är fasta vilket gör affärsmodellen mycket skalbar DIBS har två intäktsströmmar; engångsintäkter vid nya kunder samt återkommande abonnemangs- och transaktionsintäkter. De senare är rörliga intäkter som ökar dels genom nya kunder men även genom tillväxten hos befintliga kunder då transaktionsintäkterna baseras på kundernas försäljning. Kostnaderna är samtidigt relativt fasta då den största delen (ca 50 procent) utgörs av personalkostnader. Verksamheten har därmed tydliga skalfördelar vilket visats under den senaste tvåårsperioden då bolaget både ökat försäljning och lönsamhet. Bolaget har historiskt haft stark tillväxt vilket även gällt under 2009 trots försämrade makroförhållanden Under 2008 omsatte bolaget 104,2 miljoner kronor vilket var en ökning på 29 procent jämfört med år Rörelseresultatet ökade samtidigt från 18,0 miljoner kronor till 24,6 miljoner kronor, vilket betyder att rörelsemarginalen gick från 22,3 procent till 23,6 procent. Under första halvåret 2009 har den positiva utvecklingen fortsatt och bolaget omsatte under perioden 62,5 miljoner kronor (tillväxt 26 procent) och visade ett rörelseresultat på 18,5 miljoner kronor (ökning med 68 procent). 5

6 Nuvarande DIBS skapades genom en sammanslagning av svenska Debitech och danska DIBS A/S Förvärvshistorik Samgående mellan DIBS och Debitech skedde i augusti 2006 där aktieägarna i de två bolagen erhöll 50 procent vardera av det nya DIBS Payment Services AB. Inför sammanslagningen var bolagen relativt lika i storlek och bakgrunden till sammanslagningen var att skapa en större aktör för att ta vara på de skalfördelar som affärsmodellen för PSP-bolag medför. Bolagen började också mötas på sina respektive hemmarknader och en sammanslagning blev därmed en logisk lösning. Bakgrunden var också högre säkerhetskrav från banker som betyder ökade kostnader men som skulle kunna minskas vid en sammanslagning. Under år 2005 visade DIBS A/S en omsättning på 25,5 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 7,1 miljoner kronor. Under samma period redovisade Debitech en omsättning på 23,1 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 6,5 miljoner kronor. Lönsamhetsmässigt visade bägge bolagen en vinstmarginal före skatt på ca 28 procent. Det sammanslagna bolaget nådde en försäljning på 62,3 miljoner kronor och visade ett resultat före skatt på 9,5 miljoner kronor för år 2006, som dock påverkades av 6,4 miljoner kronor i engångskostnader pga sammanslagningen. Justerat för dessa uppgick resultatet till 15,9 miljoner kronor vilket gav en rörelsemarginal på ca 25 procent. Initialt sjönk därmed lönsamheten vilket dels förklaras av bolagets satsning i Norge där de under år 2006 ej hade uppnått lönsamhet. DIBS förvärv efter börsintroduktionen utgörs av Norska Cardia samt ett par nyligen köpta kundstockar En utökad satsning i Norge skedde under slutet av år 2007 då bolaget förvärvade den norska konkurrenten Cardia AS. DIBS betalade ca 23 miljoner kronor för bolaget som under första halvåret 2007 visade en omsättning på 5,2 miljoner kronor. Tillväxten under de senaste åren uppgavs ha uppgått till ca 30 procent per år. Förvärvet integrerades under år 2007 och 2008 och vilket burit frukt under slutet av år 2008 och början av år 2009 då bolaget lyckats öka sin lönsamhet ytterligare. Den norska verksamheten har under de senaste fyra senaste kvartalen omsatt mellan 3 4 miljoner kronor med en ökning under de två senaste kvartalen. Att ökningen kommit först under de senaste kvartalen beror dels på att DIBS rensat bland olönsamma kunder efter förvärvet. Nyligen meddelades också att DIBS förvärvat danska kundstockar av en konkurrent. Hur många kunder det gällde eller vilket pris som betalades framkom ej men viss klarhet i detta kommer ges under det tredje kvartalet då vi får se effekterna i resultaträkningen. 6

7 Affärsmodell DIBS Värdekedjan för e-handeln består enkelt sett av tre delar; konsument, butik och kortinlösare/bank. DIBS är länken mellan butiken och kortinlösaren/banken. Bilden nedan illustrerar förhållandet. DIBS funktion i e-handelns värdekedja DIBS betalväxel möjliggör för e-butiken att koppla samman kund och bank Källa: DIBS DIBS produkt utgörs av en betalväxel som förmedlar kundens betalning från butiken till kortinlösaren. För detta tar DIBS betalt genom två intäktsströmmar, dels engångsintäkter vid nya kunder samt löpande genom abonnemangsintäkter och transaktionsintäkter beroende på kundens omsättning. En mindre del av intäkterna utgörs också av konsulttjänster. DIBS tar ingen finansiell risk i sin affär då de endast hanterar transaktionsdata Betalväxelns funktioner utgörs av en teknisk plattform som möjliggör att transaktionen mellan butiken och kortinlösaren kan ske. DIBS tar dock ingen risk i sin del av värdekedjan, denna tas av kortinlösaren/banken. DIBS hanterar endast transaktionsdata men tar aldrig del i själva transaktionen. Däremot ser DIBS till att transaktionen sker på ett säkert sätt samt att rapportering och avstämning sker. Eftersom DIBS inte tar någon finansiell risk får de också endast en mindre del av den potentiella intäkt som uppstår när en betalning sker. I förhållande till de transaktionsbelopp som flödar igenom DIBS system så blir omkring 0,2 procent intäkter till DIBS. En kortinlösare tar en väsentligt större del av intäkten, snarare omkring 2 procent, men måste också ta finansiell risk. Under 2008 uppgick transaktionsvolymen i DIBS system till knappt 53 miljarder kronor DIBS hanterade under 2008 en transaktionsvolym på knappt 53 miljarder kronor, vilket var en tillväxt på 32 procent jämfört med år Sedan år 2006, då transaktionsintäkter uppgick till 29 miljarder kronor har transaktionsvolymen nästintill dubblats. Under samma period ökade antal kunder från vid årsskiftet 2006 till vid årsskiftet 2008, motsvarande en årlig tillväxt på 44,7 procent. Transaktionsvolymen per kund uppgår till ca 1,5 miljoner kronor, vilken successivt minskat sedan början av år Detta beror sannolikt på att DIBS tar allt fler mindre 7

8 kunder som innebär lägre transaktionsintäkter men likväl stabila abonnemangsintäkter. Tabellen nedan visar utvecklingen för transaktionsvolym och antal kunder. Såväl antal kunder som transaktionsvolym har vuxit kraftigt Utveckling transaktionsvolym och antal kunder Senaste 12m 0 Transaktionsvolym (MSEK) Kunder Källa: DIBS, Redeye Research DIBS har i dagsläget över kunder vilket betyder att det inte är beroende av enskilda kunder. År 2006 stod de 10 största kunderna för 12 procent om intäkterna. I dagsläget uppger DIBS att ingen kund utgör mer än 2 procent av deras totala omsättning. Bilden nedan visar några av DIBS kunder. Exempel på DIBS kunder Med kunder är risken för stora svängningar i DIBS intäkter låg Källa: DIBS Som nämnts ovan är dock inte DIBS intäkter endast beroende av transaktionsflödet utan utgörs även av abonnemangsintäkter. Dessa står till 8

9 DIBS intäkter är återkommande till 90 procent varav den större delen är abonnemangsintäkter och med för den enskilt största delen av bolagets intäkter. Under 2008 utgjorde abonnemangsintäkterna 55,2 miljoner kronor vilket motsvarar ca 53 procent av bolagets totala intäkter på 104,2 miljoner kronor. Denna andel har successivt ökat under åren och utgjorde under det senaste kvartalet 54 procent av intäkterna. Ser vi tillbaka ytterligare några år till 2006, stod abonnemangsintäkterna för ca 42 procent av de totala intäkterna. Ökningen har bland annat kunna ske genom ett utökat produktutbud som exempelvis extra säkerhetstjänster, möjlighet till betalning i olika valutor, utbildning samt dygnet runt support. DIBS sköter sin försäljning dels direkt till kund men också via partners som främst utgörs av banker, kortinlösare, leverantörer av affärssystem, leverantörer av CMS och shop-system samt leverantörer av hostingtjänster. DIBS är en av få PSP-aktörer som är oberoende, dvs inte ägd av banker eller inlösare. Övriga aktörer som är oberoende är betydligt mindre i storlek. Ledorden vad gäller DIBS produkterbjudande är att det skall vara funktionella, lättanvända och standardiserade tjänster. En stor del av DIBS kostnader är fasta vilket ger möjlighet till stora skalfördelar Kostnader och skalfördelar Utav DIBS totalt 56 medarbetare jobbar en större del, 30 st. med sälj support och marknad medan 17 stycken jobbar inom drift och teknikutveckling. Ledningen består av nio personer. Dock finns ytterligare sju personer inom utveckling som används vid behov och ej räknas in som anställda. DIBS rörelsekostnader består till störst del av personalkostnader. Ställt i förhållande till försäljning har relationen varit relativt stabil under 2006 och I slutet av år 2008 och under första halvåret av år 2009 har andelen minskat i förhållande till försäljningen. Tabellen nedan visar hur kostnadsutvecklingen sett ut sedan år Utveckling personalkostnader i förhållande till försäljning 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Personalkostnader i förhållande till försäljning Källa: DIBS, Redeye 9

10 Diagrammet indikerar att DIBS nu på allvar börjar dra nytta av skalfördelarna som finns i affärsmodellen. En anledning till att denna utveckling börjar synas först nu är dels pga förvärvet av Cardia som skedde under slutet av år 2007, som initialt betydde en viss kostnadsökning. Det var också relativt nyligen som sammanslagningen mellan DIBS A/S och DebiTech gjordes (augusti 2006) och kostnadsutvecklingen indikerar att det är nu som även denna sammanslagning börjat bära frukt. DIBS har låga investeringsbehov och avskrivningar och tar alla utvecklingskostnader direkt över resultaträkningen. Utöver personalkostnader består bolagets kostnader av övriga rörelsekostnader (administration, hyror, drift- och plattformskostnader) samt avskrivningar. Övriga kostnader har under de senaste två åren varierat mellan ca 6 9 miljoner kronor per kvartal. DIBS investeringar i anläggningstillgångar är små, vilket också leder till låga avskrivningar. Några aktiverade utvecklingskostnader görs inte heller utan all utveckling kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Dock gör bolaget avskrivningar på den goodwill som uppstod i samband med förvärvet av Cardia. Detta betyder tillsammans ca 4 miljoner kronor per år varav omkring hälften är goodwillavskrivningar och hälften är avskrivningar på materiella tillgångar. Ovanstående utveckling har totalt sett lett till en stärkt lönsamhet för DIBS under de senaste två åren. Lönsamheten gick ned något under år 2007 pga engångskostnader i samband med Cardiaförvärvet. Eftersom bolaget skriver av goodwill påverkas även rörelsemarginalen negativt, vilket dock inte påverkar EBITDA-marginal eller kassaflöde. DIBS är verksamt på den svenska, danska och norska marknaden. Geografiska marknader DIBS är idag verksamt på den svenska, danska och norska marknaden. Satsningen på den norska marknaden har varit liten fram till att förvärvet av Cardia gjordes i slutet av år Diagrammet nedan visar hur omsättningen fördelats under samt senaste 12 månaderna. Försäljningsutveckling uppdelat per geografiskt område Senaste 12m Sverige Danmark Norge Källa: DIBS, Redeye 10

11 Den danska marknaden har vuxit kraftigast under de senaste kvartalen, bland annat tack vare valuta Fördelningen mellan de geografiska områdena har varit relativt stabil. De svenska och danska verksamheterna är ungefär lika stora där Danmark vuxit kraftigare under de senaste kvartalen pga en stark dansk valuta. Detta har under de två senaste kvartalen bidragit med ca 16 procent på tillväxten. Valutaeffekten kommer minska under tredje kvartalet då den svenska kronan stärkts mot den danska under de senaste månaderna. Även justerat för valuta har emellertid tillväxten i Danmark varit något starkare än i Sverige. Någon uppenbar förklaring till detta finner vi inte, men det är ytterligare indikation på att tillväxten i sektorn trotsar det annars svaga ekonomiska klimatet. Norge är DIBS minsta marknad och tillväxten börjat ta fart under de senaste kvartalen På den norska marknaden, där tillväxten tagit fart under de två senaste kvartalen, har valutan också påverkat positivt men i väsentligt mindre utsträckning. Tillväxten för Norge var 20,2 procent under Q1 och 13,2 procent under Q2. Av detta utgjorde valutan 3,3 respektive 3,6 procent. Således ser tillväxten för DIBS ut att ha tagit fart på den norska marknaden. Förklaringen ligger dels i att DIBS rensat bland kunder som fanns hos Cardia efter förvärvet för att få bort kunder med låg lönsamhet. Då den norska satsningen fortfarande är relativt liten finns sannolikt möjlighet till lönsamhetsförbättring i takt med att storskalighet nås. Till stor del utnyttjas dock redan skalfördelar eftersom samma plattform används för norska marknaden. 11

12 Produkter och teknologi DIBS produktpaket utgörs av en standardiserad betalväxel som diversifieras genom olika servicenivåer DIBS produktpaket utgörs av bolagets Internetbaserade betalväxel som kan kompletteras med ett antal tilläggstjänster. Teknologihöjden är relativt låg men inträdesbarriären är ändå hög då det är besvärligt för kunder att byta system. Produkten är en standardlösning som driftas under en plattform men produkten kan differentieras genom att erbjudas under olika servicenivåer. Tre olika grundalternativ finns beroende på behov; Start, Bas och Premium. Priserna varierar med en startavgift från ca 3000 kronor för Start och kronor för Premium. Därefter betalas en månadsavgift till DIBS på mellan kronor. Transaktionsavgiften börjar på 1 procent för Startpaketet medan de större paketen erbjuds avgift enligt offert. DIBS tillhandhåller också en lösning för betalning över telefon där produktpaketen utgörs av Singel och Multi som kostar 1995 respektive 3995 kronor i etableringskostnad och därefter 250 respektive 490 kronor per månad. Typiska kunder inom denna kategori är exempelvis resebranschen som ofta tar beställningar över telefon. Systemet är webbaserat och ingen installation krävs därmed hos kunden. Även här erbjuds extratjänster såsom telefonsupport, utökad driftsupport, abonnemang samt utökade säkerhetspaket. Bolagets mervärdesprodukter skapar möjlighet till hög lönsamhet då de har låg marginalkostnad DIBS Defender och DIBS Failover är två konkreta exempel på de extratjänster som bolaget erbjuder. DIBS Defender ger utökad säkerhet för att undvika kortkapare genom en hårdare koll av IP adress samt vilket land kortet är utgivet i. DIBS Failover är en tjänst som innebär att du kan ha två kortinlösare för att skapa extra redundans i systemet. Tjänsten övervakar uppkopplingen till kortinlösaren och skull den ligga nere kopplas automatiskt transaktionerna om till backup kortinlösaren. Fortsatt utveckling av extratjänster liknande de ovan nämnda ger möjlighet för bolaget att öka bolagets intäkter utöver den underliggande strukturella tillväxten som finns i e-handelsbranschen. De har också en låg marginalkostnad vilket betyder förbättrad lönsamhet vid ökad försäljning. Intressant att notera är att DIBS e-handelsindex visar att under 10 procent av e-handelsbutiker i Norden använder sig av antibedrägerisystem. Jämför vi DIBS erbjudande med konkurrenter på den svenska marknaden är grundutbudet relativt likt. Större aktörer har liksom DIBS fokus på att erbjuda extratjänster för att diversifiera sitt erbjudande. Vissa aktörer erbjuder produkter som omfattar både betalväxel samt inlösen till ett pris. Detta betyder att de tar en högre avgift men å andra sidan ingår avgifter för inlösen. En sådan modell betyder också högre finansiell risk för bolaget. 12

13 Säkerhet DIBS måste kunna erbjuda sina kunder en säkerhet både vad gäller behandling av känslig data samt driftsäkerhet. DIBS innehar PCIcertifiering vilket i dagsläget är ett krav för bolag som hanterar kortdata. DIBS var ett av de första bolagen som erhöll PCI-certifieringen. DIBS innehar PCI certifiering vilket är ett krav för bolag som hanterar kortdata PCI (Payment Card Industry) Certifiering erhålls av PCI Security Standards Concil som är skapat av bolagen American Express, Discover Financial Services, JCB Internetional, MasterCard Worldwide och Visa. PCIcertifieringen erhålls årligen och DIBS gjorde senast om sin certifiering i maj Certifieringen bygger på ett ramverk som ställer säkerhetskrav gällande säkerhetsmanagement, policy, procedurer, nätverksstruktur samt mjukvara. Grundprinciperna omfattar bland annat att underhålla ett säkert nätverk, skydda kunders kortdata, arbeta i säkra lokaler/omgivning, regelbundet övervaka och testa nätverk samt ha en tydligt uttalad säkerhetspolicy för informationsbehandling. Ökade säkerhetskrav ökar antalet potentiella kunder för DIBS Säkerhetskraven har på senare tid ökat. Bland annat införde svenska kortinlösare tuffare krav i slutet av förra året som innebär att e-butiker som hanterar kortnummer måste ha genomgått PCI certifiering alternativt att de använder sig av en betalsida hos en certifierad betalväxel. Detta minskar antalet butiker som har använder egna lösningar, eftersom certifiering blir en dyr kostnad för en enskild butik, som därmed blir potentiella kunder till DIBS och övriga PSP företag. DIBS inledde redan i början av år 2008 ett samarbete med säkerhetsbolaget Trustwave som gav möjlighet till DIBS att erbjuda sina kunder fyra olika nivåer av validering enligt PCI DSS standarden. Driftsäkerheten garanteras av DIBS till 99,5 procent vilket historiskt har klarats med god marginal. Risken finns därutöver att andra delar i betasystemet som t. ex. inlösare drabbas av driftstörningar vilket inte DIBS kan påverka. Här har emellertid bolaget skapat lösningen DIBS Failover som beskrevs i produktavsnittet och innebär att en kund kan ha inlösenavtal med flera inlösare som automatiskt byts ut vid eventuella störningar. 13

14 E-handelsmarknaden Den nordiska e- handelsmarknaden uppgår till ca 165 miljarder kronor DIBS uppskattar storleken på den nordiska e-handelsmarknaden till 16,5 miljarder euro, motsvarande ca 165 miljarder kronor. DIBS transaktionsvolym uppgick år 2008 till 52,6 miljarder vilket betyder att deras marknadsandel uppgår till ca 32 procent. Fördelat på de nordiska länderna utgör Sverige den största marknaden med en omsättning på 51 miljarder kronor. Därefter följer Danmark (41 miljarder), Norge (40 miljarder) och Finland (30 miljarder). För hela den europeiska marknaden beräknar analysföretaget Forrester att försäljningen uppgick till 116 miljarder euro år 2008, vilket betyder att Norden utgör ca 14 procent av den europeiska marknaden. Över hälften av de nordiska konsumenterna uppskattas idag handla online I DIBS e-handelsindex uppskattas att 14 miljoner av totalt ca 25 miljoner konsumenter i Norden handlar online. De främsta fördelarna med att handla online uppges av deltagarna i undersökningen vara bekvämlighet, öppettider samt möjlighet till pris- och produktjämförelse. Den största delen av inköpen generellt utgörs av resor och elektronik och i snitt handlar kunderna för ca kronor per år. De flesta köpen görs av unga människor med låg inkomst och de största spenderarna finns i ålderskategorin år. Fördelning e-handel per produkttyp Tjänster Kroppsvård och accesorarer Specerivaror Annat Hem Kläder och skor Resor Media/Underhåll ning Elektronik Källa: DIBS Tillväxten för e-handeln tog fart i strax efter millennieskiftet Tillväxten har varit kraftig sedan e-handeln på allvar började bli ett alternativ till traditionella handeln kring millennieskiftet. Enligt Eurostat stod e-handeln år 2002 för ca 1 procent av den totala handeln i Europa vilket år 2006 hade vuxit till drygt 4 procent. Tittar vi på den svenska detaljhandeln för år 2008 uppgick den till ca 580 miljarder kronor år enligt HUI. Med DIBS uppskattning för e-handelsomsättning på 51 miljarder betyder att ca 9 procent av handeln utgörs av e-handel. Här ingår dock inte 14

15 tjänster såsom resor vilket är det största produktområdet inom e-handel. Justerat för detta är därmed andelen e-handel lägre. Hur stor andel e- handeln kan utgöra på sikt är svårt att avgöra, men med tanke på att unga människor utgör den största delen av kunderna kommer sannolikt andelen öka över tiden pga generationsskiftet. Undersökningar som gjorts under 2009 tyder på att e-handeln trotsar det annars svaga ekonomiska klimatet I DIBS e-handelsindex som uppdaterades i mars 2009 uppgavs att 40 procent av de tillfrågade förväntade sig att öka sina inköp på Internet under året. Även de tillfrågade företagen var mycket optimistiska där 80 procent förväntade sig att deras e-handelsförsäljning skull öka under det närmsta året. Detta skiljer sig mot HUIs liknande undersökning för Q där 77 procent av de tillfrågade konsumenterna uppger att de kommer handla på Internet under det närmaste halvåret. Mest anmärkningsvärt är att de tillfrågade företagens framtidstro i HUIs undersökning är svagare, där ca 38 procent bedömer att deras försäljnings kommer öka under det närmaste halvåret. Motsvarande siffra uppgick till över 70 procent för ett år sedan. Analysföretaget Forrester räknar med en tillväxt på 9 och 11 procent under 2009 och 2010 för e- handeln i Europa Gällande förväntningar för tillväxten för e-handels tillväxt i Europa släppte Forrester en prognos som uppskattade en tillväxt på 8,4 procent från 2008 fram till år 2013 med en tillväxt på 9,6 procent år 2009 och 11,2 procent Detta gäller dock omsättningen för e-handel och DIBS bör kunna växa snabbare än detta, då de dels växer genom kundernas omsättning men också tar nya kunder samt utökar sitt produktutbud genom mervärdestjänster. Argumentet stärks av den europeiska aktören Wirecards rapport för första halvåret 2009 som visade en tillväxt på 17,4 procent vilket är nästan dubbelt så högt som den tillväxt som prognostiseras för e-handeln för helåret Alla potentiella kunder som t. ex. statliga myndigheter och organisationer är sannolikt heller inte medräknade i prognosen, vilket kan innebär att tillväxten för e-handel underskattas något. De nordiska marknaderna skiljer sig åt sinsemellan vad gäller produkter, pris och konkurrens Konkurrens Vad gäller konkurrens- och prisbild skiljer sig de nordiska marknaderna åt. I Finland, där DIBS endast har en mycket liten del av sin försäljning, sker internetbetalningar till stor del genom bankbetalningar. DIBS e- handelsindex visar också att Finland är den minsta nordiska marknaden samt att de finländska kunderna handlar mindre online än de svenska, norska och danska kunderna. En svårighet för etablering på marknaden är att den domineras av bankaktörer som erbjuder gratis betalningar över internet för kunder som använder bankens inlösenstjänst. DIBS konkurrenter på den nordiska marknaden utgörs av bland annat Auriga (fd Strålfors), Netgiro (som numera ägs av Digital River), Payex och Paynova (noterat på NGM). Av dessa är Netgiro och Payex de två största aktörerna, som ändå är väsentligt mindre än DIBS. I DIBS prospekt indikerades en marknadsandel på omkring 25 procent för DIBS medan Netgiro och Payex uppskattades har ca 20 respektive 10 procent av marknaden. Därefter har DIBS vuxit kraftigt samt köpt konkurrenten 15

16 Cardia och baserat på transaktionsvärde uppgår idag DIBS marknadsandel till drygt 30 procent. DIBS utländska konkurrenter har en mycket liten närvaro i Europa Utländska börsnoterade konkurrenter utgörs av Wirecard, CyberSource, DataCash, Neovia. Icke börsnoterade konkurrenter utgörs av Bibit/Worldpay (som ägs av Royal Bank of Scotland), Globalcollect och Ogone. Alla de större globala aktörerna har viss verksamhet i Norden men DIBS uppgav senast i sin årsredovisning för 2008 att konkurrensen från aktörerna inte ökat på senare tid. DataCash och Wirecard är mest lika DIBS som bolag. DataCash är ett brittiskt bolag som har funnits sedan Under 2008 omsatt bolaget 28 miljoner pund motsvarande 320 miljoner kronor. Bolaget är noterat på brittiska AIM-listan och har ca 1000 kunder. Datacash uppgav nyligen att de expanderar i Europa från sin bas i Tyskland till Frankrike, Italien, Spanien och Holland. Wirecard har sin bas i Tyskland och omsatte under miljoner euro och har över kunder. Till skillnad från DIBS har Wirecard även en bankverksamhet och är därmed inte en oberoende aktör. Cybersource som är verksamma i USA uppgav att de nådde rekordtillväxt i juni i år CyberSource som främst agerar på den amerikanska marknaden är en stor aktör med kunder och en omsättning på 229 miljoner dollar år Även de uppger att de liksom DIBS har ca 90 procent återkommande intäkter och ett starkt kassaflöde. Bolaget uppgav nyligen i samband med sin Q2 rapport att det växte i rekordtakt i USA under juni. Detta bekräftar att e-handeln är under strukturell tillväxt och kan öka trots en annars svag konsumtion. Bolaget har många statliga kunder, vilket är ett segment där även DIBS tar kunder. CyberSource anser att e-handelsmarknaden bara är i sin linda och uppskattar världsmarknaden till 800 miljarder dollar. Av denna uppgår bolagets andel till ca 109 miljarder dollar. Neovia har sitt ursprung i brittiska NETBANX och hette tills slutet av förra året Neteller. Bolaget hade initialt mest kunder inom bettingsektorn men har idag breddat sin kundgrupp. Största verksamheten utgörs av deras e- wallet lösning medan betalningsprocesser endast utgör en mindre del och då främst i Storbritannien. 16

17 Finansiella prognoser Vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt för DIBS under kommande år DIBS har vuxit kraftigt sedan starten år 1998 och mycket tyder på att bolaget kan fortsätta växa nära styrelsens mål på 25 procent under de kommande åren. Bakomliggande faktor är övergången från traditionell handel till e-handel, vilket skapar en strukturell tillväxt som är mindre känslig för konjunkturcykeln. Dessutom är bolagets intäkter repetitiva till ca 90 procent, vilket ytterligare minskar risken. Vi räknar med att DIBS växer med i snitt 21,4 procent per år från 2008 till år Den ökade tillväxten väntas leda till fortsatta skalfördelar och rörelsemarginalen väntas öka från 24 procent till 31 procent. Snittillväxten för EBIT under perioden väntas därmed uppgå till 33,0 procent. Försäljnings- och rörelseresultatutveckling e 2010e 2011e 32,0% 30,0% 28,0% 26,0% 24,0% 22,0% 20,0% Försäljning Rörelseresultat Marginal Källa: DIBS, Redeye Research Även marginalen väntas stärkas tack vare skalfördelar i affärsmodellen Försäljningstillväxten för DIBS stöds av prognoser från Forrester uppskattar att marknaden för e-handel i Europa kommer kunna växa med omkring 8,4 procent under de kommande fem åren. De största anledningarna till att DIBS kan öka sin försäljning snabbare än marknaden är; expansion genom befintliga kunder, försäljning av mervärdestjänster, geografisk expansion, förvärv samt outsourcing. Som diagrammet ovan visar väntar vi oss en rejäl förstärkning av rörelsemarginalen år Utvecklingen har bekräftats av årets två första kvartal där bolaget uppnått en rörelsemarginal på 29,0 procent för Q1 och 30,0 procent för Q2. Utvecklingen med en förstärkt marginal kunde skönjas redan under Q3 och Q4 under förra året men en markant förstärkning har alltså skett i år. Bakgrunden är som vi varit inne på tidigare att bolaget börjar dra nytta av sina skalfördelar. Bolagets största fasta kostnad, personalen, har under de fyra senaste kvartalen sjunkit i förhållande till 17

18 försäljning. Tabellen nedan visar finansiella nyckeltal per kvartal sedan år 2007 och våra prognoser för år Anledningen till att vi väntar oss att vinst per aktie sjunker under Q är att bolaget inte betalade någon skatt under förra året genom utnyttjade av förlustavdrag. Bolaget har fortfarande förlustavdrag kvar och kommer inte betala full skatt i år heller, vi har dock räknat med en schablonskatt på 28 procent för Q3 och Q4 i år. Detaljerade estimat SEKm Q2'07 Q3'07 Q4'07 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09E Q4'09E Försäljning 18,6 20,8 23,8 24,5 25,0 26,2 28,5 30,2 32,3 33,3 34,2 EBITDA 5,6 6,3 4,4 6,4 6,9 7,8 8,1 9,9 10,7 11,3 11,7 EBIT 4,8 5,5 3,1 5,2 5,7 6,7 6,9 8,8 9,7 10,1 10,5 PTP 4,8 5,7 3,3 5,4 5,9 7,0 7,4 9,0 9,4 10,1 10,5 VPA, SEK 0,51 0,61 0,60 0,57 0,63 0,74 1,00 0,70 0,73 0,76 0,79 Försäljningstillväxt 20% 32% 42% 38% 35% 26% 20% 23% 29% 27% 20% EBIT marginal 26% 26% 13% 21% 23% 26% 24% 29% 30% 30% 31% VPA tillväxt (YoY) -4% 157% 155% 33% 22% 23% 66% 23% 16% 2% -21% Källa: Redeye Research DIBS ökar sin kundbas med ca 500 kunder per kvartal Tittar vi på bolagets utveckling vad gäller ökning av kunder har tillväxtakten legat på ca 500 kunder per kvartal sedan Vid årsskiftet 2008 hade DIBS kunder och nyligen tog DIBS sin e kund. Kunderna utgörs dels av större e-handelsbolag som exempelvis OnOff, Siba och Netonnet inom elektronik samt Apollo, Fritidsresor och Kilroy inom resesegmentet. Med ett kundinflöde på ca 500 kunder per kvartal är det dock uppenbart att många kunder är väsentligt mindre aktörer. Dessa utgörs ofta av mindre fysiska butiker som upptäckt att de enkelt kan utöka sin verksamhet till att även sälja sina produkter på nätet. Antal kunder och tillväxt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kunder Tillväxt Källa: DIBS, Redeye Research Den kraftiga tillväxt som sågs under Q till och med Q är påverkad av förvärvet av Cardia som gav ett tillskott på ca 1000 kunder. 18

19 Intäkt per kunder har sjunkit under 2008 men trots detta har lönsamheten ökat När det gäller intäkt per kund har denna sjunkit från ca kronor per år till knappt på årsbasis under de senaste två åren. Väljer vi att titta endast abonnemangsintäkter så låg snittintäkt på kronor per kund år Under 2007 var denna i snitt kronor per kund. Trenden har fortsatt även under 2009 där den legat på i snitt kronor för det första halvåret (på helårsbasis). En anledning är att DIBS sänkte sina startavgifter för nya kunder under Därutöver beror det sannolikt på att nya kunder är små e-butiker som därmed köper de enklaste och billigaste abonnemangen från DIBS. Detta betyder dock inte sämre lönsamhet vilket visas av bolagets rörelsemarginal som samtidigt förbättrats. Utveckling intäkt per kund Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Intäkt per kund på årsbasis Källa: DIBS, Redeye Research Som diagrammet ovan visar ser intäkten per kund ut att ha stabiliserats kring ca kronor. Framöver ser vi möjlighet för bolaget att återigen öka intäkterna genom försäljning av mervärdestjänster. Mervärdestjänsterna har en god lönsamhet då de inte betyder några större kostnader för DIBS vilket därmed också kan öka bolagets lönsamhet. DIBS finansiella ställning är stark med en nettokassa på ca 74 miljoner kronor Finansiell ställning DIBS är finansiellt starka med en nettokassa på 74 miljoner kronor vid utgången av Q Sedan bolaget börsnoterades har ett förvärv i Norge gjorts och därutöver har bolaget nyligen förvärvat danska kundstockar från en konkurrent. Bolaget har som strategi att hitta förvärvsobjekt men dels tar det mycket kraft att integrera förvärv och därutöver har det varit svårt att hitta förvärv till rätt pris. DIBS affärsmodell innebär starka kassaflöden. Investeringarna i anläggningstillgångar är små och består främst av inköp av datorer. Utvecklingskostnader tas direkt i resultaträkningen och rörelsekapitalbindningen är låg. Bolagets kassaflöde motsvaras därmed nästan av EBITDA-resultatet, då även skatten är låg tack vare stora förlust 19

20 avdrag. Gällande skattesatsen finns 25 miljoner kronor i underskottsavdrag kvar per Q och vi räknar med att bolaget betalar full skatt från och med nästa år. Kassaflöde, nettokassa och eget kapital Med ett lågt investeringsbehov tror vi på ett fortsatt starkt kassaflöde E 2010E 2011E Kassaflöde Nettokassa Eget kapital Källa: Redeye Research I tabellen ovan är år 2007 justerat för förvärvet av Cardia som uppgick till 22,8 miljoner kronor. Tabellen visar på det starka kassaflöde som erhållits under det senaste året och som vi väntar fortsätta växa under kommande år. 20

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Netrevelation (Netr.ST)

Netrevelation (Netr.ST) ANALYSGARANTI* 8:e maj 2007 Netrevelation (Netr.ST) Tillväxten tar fart Netrevelations rapport för det första kvartalet var bra. Tillväxten tar fart ordentligt och resultatet förbättras enligt plan. Netrevelation

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

e 2007e 2008e

e 2007e 2008e Analysgaranti* 21 september 26 Nextlink (NXLT.ST) Nyemission skapar stabilitet Nextlink genomför en riktad nyemission till institutionella investerare. Bolaget tillförs därmed 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 25 juni 28 Nordic Mines (NOMI.ST) Nyemission fulltecknad Nordic Mines nyligen avslutade nyemission blev fulltecknad och tillför bolaget 13,4 miljoner kronor före

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson Analysgaranti* 22 2008 Analysgaranti Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien Redbets rapport för årets första kvartal blev något av ett genombrott för bolaget. Nettovinsten uppgick till 6,5 MSEK (3,13

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) BOLAGSANALYS 14 maj 2013 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiell ställning åter i fokus Nordic Mines Q1-rapport var något sämre än väntat och produktionskostnaderna var på en fortsatt hög nivå.

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat

Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat BOLAGSANALYS 3 november 2008 Sammanfattning Betting Promotion (BETT) Mot stabilare resultat Betting Promotions resultat för det tredje kvartalet kom in på 7,8 MSEK och slog våra förväntningar på 5,8 MSEK.

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer