Unicorn Telecoms synpunkter till PTS Konkurrensavdelning ang PTS Tredje samrådsbeslut för Fast Terminering Dnr , , 25 och , 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unicorn Telecoms synpunkter till PTS Konkurrensavdelning ang PTS Tredje samrådsbeslut för Fast Terminering Dnr 09-9061, 11-6823, 25 och 11-6826, 27"

Transkript

1 Stockholm Unicorn Telecoms synpunkter till PTS Konkurrensavdelning ang PTS Tredje samrådsbeslut för Fast Terminering Dnr , , 25 och , 27 Unicorn Telecom anser att PTS har tagit fel beslut i sitt Förslag till beslut för Fast terminering som gäller marknadens avgränsningar punkt 3.4.4, där PTS utgår från en fungerande betaltelemarknad och har därmed valt att exkludera icke geografiska nummer som oftast orginerar i de mobila näten och terminerar i det fasta nätet. Unicorn hänvisar även till 4.3 Det andra kriteriet tillräcklig marknadsdynamik saknas i samma dokument. Begränsad access för de mobila slutkunderna till tjänster via det fasta nätet. PTS utgår från nummer, där själva marknaden för tjänsteleverantörernas access till sina slutkunder bygger på telefonnummer och inte nätdominans och access. Dvs, det innebär att idag är de nätägande fyra största mobiloperatörerna på svensk telemarknad dominanter och kontrollerar mer än 90% av tjänsteleverantörernas access till sina mobila slutkunder och därmed har dessa mobiloperatörer därmed full kontroll över sina egna mobila kontant och abonnemangskunder. Unicorn vill att PTS ska ändra beslutet under och inkludera icke geografiska nummer och som allra minst, betalteletjänster under SMP besluten för Fast terminering. Betalteletjänster är ett område som under 2012 omsatte ca 2,7 miljarder (0900, 72 nr och 118 tjänster) operatörernas trafikavgifter i nätet exkluderat. Betaltele är ska omfattas av regleringen och samtrafiksskyldigheten. Betaltelefoni är en industri som påverkar tjänsteproducerande företag med tusentals anställda som direkt eller indirekt arbetar med betaltele. Därmed är starkt kopplat till landets ekonomiska tillväxt och arbetstillfällen och som PTS bör betrakta som en marknad som skall omfattas av regleringen och samtrafiksskyldigheten. Syfte och mål med detta dokument. Unicorns syfte och mål med att inkludera icke geografiska nummer i SMP besluten för fast terminering, är att PTS får juridiskt utrymme att verka för främst betalteletjänster, handlägga betalteletjänsterärenden skyndsammare och i takt med den faktiska marknaden. För att nå dit måste PTS arbeta målinriktat på följande områden: 1 Unicorn Telecom AB Box Stockholm Tel: Fax

2 - Inkludera icke geografiska nummer i SMP besluten för Fast terminering, dvs att betaltelenumren ska omfattas av reglering och samtrafiksskyldigheten. - Lösa problematiken kring PTS remissförfarande relaterade till betateletjänster, eftersom de flesta mindre operatörer eller de aktörer som utgör den faktiska betaltelemarknaden (t ex aggregators, mediebolag) inte har resurser eller kompetens att förstå hur PTS beslut de facto påverkar dessa aktörers marknad. - Höja kompetensen kring betaltele inom PTS, samt tillsätta en huvudansvarig kontaktperson eller grupp för betaltele, som tjänsteproducerande bolag och mindre operatörer kan vända sig till hos PTS. - Samarbeta med Finansinspektionen och ev. andra myndigheter om hur betaltjänstlagen ska omfatta betaltele eller inte. Läs nedan resonemang om förslag till pristak på betaltransaktionerna. - Etablera rutiner för samtal och råd med betaltelebranschen som t ex Nummerforum, men där fokus helt ligger på betalteleområdet. Unicorn önskar att PTS snarast gör en översyn och utvärdering vad gäller området betalteletjänster för att röja de orättvisor många tjänsteleverantörer och slutkunder nyligen och sedan länge har fått erfara kring betalteletjänster. Idag föreligger ett antal omdebatterade konkurrenshinder inom området som är mer eller mindre kända för PTS. Som grund för Unicorns argument redovisas i Bilaga 1 ett antal fall där myndigheten har borde ha agerat snabbare, tydligare och där skada för marknadens aktörer och konsumenter helt eller delvis kunde ha undvikits och i framtiden ska kunna förhindras helt. Varför är betalteletjänster viktiga för konsumenter och tjänsteleverantörer? Sedan introduktionen av 071-tjänster 1989 är betalteletjänster ett samhällsetablerat betalsätt hos slutkonsumenter i Sverige. Med slutkonsumenter menas privatperson eller företag som på sin teleoperatörsräkning eller via kontantkort betalar för tjänst eller produkt via mobil eller fastnätstelefon. Användandet av betaltele är som bekant mycket enkelt för slutkund som blir informerad om kostnaden för samtal eller sms. Inga krångliga registreringar har krävts av slutkunden. Betalningen handlar alltid om sk micro billing, dvs små belopp. För operatörerna har betaltele varit en vinstmaskin under många år, implementerad med små kostnader i existerande infrastruktur. 2 Unicorn Telecom AB Box Stockholm Tel: Fax

3 Reglerad och etablerad marknad. Branschen är självreglerad via ERB (Etiska Rådet för Betalteletjänster). I rådet sitter bl.a. de fyra största mobiloperatörerna, rådgivande medborgare och Morgan (branschorganisationen för mobila tjänster ). Förutom sin reglerande funktion, hanterar ERB de flesta betalteletjänstkundärenden, men även KTIB; PTS och konsumentorganisationerna hanterar betalteleärenden. Sedan 12 år tillbaka och fram till 1:a februari i år har mer än 13 miljoner mobila abonnenter och kontantkortsanvändare varit vana att på ett enkelt sätt SMS:a till ett 72 nummer för att nå hundratals tjänster. Den mest populära var buss och tågbiljetter som har utgjort mer än 50% av de 1,5 miljarder som betatele SMS omsatte Ungefär lika många abonnenter med fast anslutning och mobila abonnenter (ej kontantkort) har sedan 2002 kunnat ringa ett betalsamtal (0900-, 099-nr) till t ex Blocket, massanrop och hundratals andra röststyrda tjänster. Notering: TeliaSonera tog bort kontantkortsaccessen från betaltelefoni i och med bytet från 071 till 0900 prefix Slutkunderna vet att 0900-, 118- och 72-tjänster kostar pengar. Marknadens omfattning. De fyra största mobiloperatörerna och TeliaSonera som SMP fastnätsoperatör, äger tillträde till mer än 95% av accessen till de totalt 17 miljoner slutkunderna (13 miljoner mobila och ca 4 miljoner fastnät, IP kunder inkl.). Kostnaden för att skicka ut en faktura för 5kr eller 10kr är för stort för att skicka ut en enskild faktura. Kreditkortsbolagen anser att det är svårt med lönsamhet med belopp som understiger 35kr/transaktion. Det finns ingen betalsätt i Sverige idag som kan jämföra denna omfattning av slutkundsaccess bland Sveriges befolkning. Betaltele för sk microtransaktioner är oersättlig och därmed unik. England, exempel på fungerade marknad. England anses vara den marknad i EU som är reglerad, fungerar bäst för alla aktörer och konsumenter och som omsätter ca 790 miljoner pund per år (operatörernas trafikavgifter på ca 150 miljoner pund exkluderat). Marknaden består av ca 67 miljoner medborgare och har 70 miljoner mobilanvändare och har haft en fungerande betaltelemarknad sedan I England är Ofcom betalt av skattemedel och inte finansierat av teleoperatörerna. British Telecom anses är dominanten och är den enda operatören som omfattas av alla SMP beslut. Ofcom har licensierat ut betalregleringen och kundtjänst till PPP (Pay Phone Plus ) som är motsvarigheten till vårt Svenska ERB. Ofcom har ett juridiskt aktivt omfång av betaltele, läs tex 3 Unicorn Telecom AB Box Stockholm Tel: Fax

4 Till skillnad mot Sverige har England fortfarande en fungerande betaltelemarknad och har gjort en annan tolkning av betaltjänstlagen än Finansinspektionen i Sverige. Slutkunder kan använda betalsms utan registrering. Tjänster som köps via smartphones hänvisas dock till de fyra operatörernas betallösning Pay for it men som inte kräver en kundregistrering. Till skillnad mot Sverige kostar inte nummerportering för tjänsteleverantörer och operatörer. Källa: AMIE (motsvarande svenska branschorganisationen Morgan ). AIME är en internationell branschorganisation som samlar data från främst EU marknader med betalteletjänster och bedriver även lobbyarbete för telemediaindustrin mot EU kommissionen. Tjänsteleverantörernas hinder och oro i Sverige. Sedan den 1:a februari och de mobila operatörernas stängning av betalsms på 72-nummer utan registrering i Wy Wallet, har ett flertal aktörer på betaltelemarknaden fått erfara rejält minskade intäkter, uppsägningar och nedskalade bolag. Branschen befinner sig nu i osäkerhet om vidare investeringar. Vem eller vilket bolag vågar locka till sig investerare, betala för kostsam teknik, anställa personal när fyra operatörer eller en betydande del av dem kan säga upp avtalen på för företagaren eller branschen godtyckliga grunder? Här kan PTS göra skillnad som den myndighet är och har som uppdrag att genomföra. (Nedan utdrag från PTS informationsmaterial.) Långsiktig konsumentnytta PTS ska i sitt arbete alltid utgå från vad som är bäst för konsumenterna det vill säga privatpersoner, företag och organisationer. I idealsituationen är det konsumentens aktiva val som styr marknaden. För att det ska vara möjligt måste konsumenterna ha tillgång till ett brett utbud av tjänster och god information om vad marknaden erbjuder. Marknadens tjänsteutveckling. Antalet betallösningar ökar lavinartat. Etablerade lösningar som tex Appstore, Googles Play Butik, Paypal, PayEx, Klarnas, Dibs etc tjänster utgör inget hot för betateletjänster, utgör snarare ett komplement. Men enkelheten för slutkund att betala via operatörers faktura och kontantkort är unik och kan som sagt ovan, kan inte ersättas av någon av de andra betalformer som finns idag. Tjänsteproducerande företag utrycker oro för att slutkunder ska tappa intresset att köpa tjänster och produkter när betalmarknaden är för komplex och godtyckligt kan upphöra när enkla betallösningar minskar. Tillväxtområden för betaltele är biljettförsäljning, prenumerationer av digitalt innehåll, access till webbtjänster, medlemskap till sportklubbar, presentkort, kommunala tjänster (sms-betalning används flitigt för i Norge), insamlingar till välgörande ändamål, parkeringsbetalningar, mobila och webbspel etc. 4 Unicorn Telecom AB Box Stockholm Tel: Fax

5 PTS och samarbete med myndigheter runt betaltele. Finansinspektionen har även uppdrag som att minska användandet av kontanter. Även där spelar digitala microbetalningar en större roll. Unicorn och de av Unicorn dussintal intervjuade marknadsaktörer inom betaltele, anser att PTS kan bli en väl fungerande samtalsplattform för utredningar, ev. medlare för att nå optimal konkurrens inom betaltele om betalteletjänster åter kan omfattas av samtrafikskyldigheten på ett trovärdigt och fungerade sätt. Tjänsteleverantörernas problematik, konkurrenshinder, oro och med relevans till PTS, återfinns i Bilaga 1 och omfattar: - Nedstängning av 72-betalsmsnummer. - Kunder med kontantkort som inte når betalsamtalstjänsterna. - Telias allt för höga avgifter för nummerportering av icke geografiska nummer. - Konkurrenshinder inom avregleringen av 90 serien. - Kortnummerutredningen. Sammanfattning. PTS kan göra skillnad för Svensk telemarknad, arbetsmarknad och därmed förenlig inkomstkälla till skatteverket. Konkurrenshinder för denna utveckling återfinns i avsaknaden av reglering för betateletjänster inom LEK samt PTS förståelse för hur betaltelemarknaden fungerar. De fyra dominerande telekomoperatörernas affärsstrategier hur man optimerar antalet tjänster och omsättning, är inte alltid detsamma som tjänstetillverkarnas. Helena Åsberg VD Unicorn Telecom AB 5 Unicorn Telecom AB Box Stockholm Tel: Fax

Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013. Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb

Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013. Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013 Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb VAD? VARFÖR? HUR? Vad är Betalteles Ekosystem? Ca 2,7miljarder oms 2012 (0900,

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Phonera AB. Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1

Phonera AB. Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1 Phonera AB Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1 Phonera är en virtuell teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda sina kunder enkla och begripliga

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband eller infrastrukturpropositionens saknade kapitel en rapport om mobilt och fast bredband från Telenor Sverige 1 Innehåll 1. Inledning...3 2. Behovet

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Datum 2011-08-30 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport nr 1 augusti 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Diarienummer 11-8638 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet (diarienummer 14-13006)

Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet (diarienummer 14-13006) Post- och telestyrelsen Att: Anna Wibom Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: pts@pts.se Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Framväxten av marknaden för mobila innehållstjänster

Framväxten av marknaden för mobila innehållstjänster DATUM RAPPORTNUMMER 11 augusti 2004 PTS-ER-2004:31 ISSN 1650-9862 Dnr 04-1508 Framväxten av marknaden för mobila innehållstjänster Delrapport Innehåll Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence Svenska folkets attityder till olika betalmetoder och betaltjänster 2014 Bakgrund Den svenska betalmarknaden befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess. Nya digitala betaltjänster lanseras, regler

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Ds 2012:31. App to date. Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m. Justitiedepartementet

Ds 2012:31. App to date. Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m. Justitiedepartementet Ds 2012:31 App to date Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten A2003:015 En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken ECON Analys AB En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Del I Konkurrensen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Nätneutralitet för Sverige. En strukturerad branschdialog

Nätneutralitet för Sverige. En strukturerad branschdialog Nätneutralitet för Sverige En strukturerad branschdialog Juni 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål med uppdraget... 4 Avgränsningar... 4 Metod och källor... 5 Intressenter...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer