API-beskrivning Webbshopsintegration med Specter Business Management Version 2.45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "API-beskrivning Webbshopsintegration med Specter Business Management Version 2.45"

Transkript

1 Sida 1/34 API-beskrivning Webbshopsintegration med Specter Business Management Version 2.45

2 Sida 2/34 Dokumentversioner Versionsnr Färdigställd Ändrad av Beskrivning Jonas Fälth Lade till nya funktioner för synkronisering av artikelinformation till externt system, getarticleinfoexternalneedupdate och updatearticleinfosfrombatch Justeringar och klargöranden vid betalningstypshantering vid skapande av ny order. Justering av resultat vid funktion checkaccountsettings Nya parametrar för koppling av leverantör vid skapande/ändring av ny artikel. Ersatt kreditor med nya företagsnamnet klarna. Skapat nytt avsnitt Viktigt att tänka på vid integration Jonas Fälth Lade till möjligheten till XML-format vid återrapportering av lager samt parametern getmultiplestocksites för att hantera återrapportering av flera lager samtidigt. Lagt till usexml=2 (xml-format) på de ställen de stöds; "getarticleinfoexternalneedupdate", "updatearticleinfosfrombatch", "getarticleexternalneedupdate", "updatearticlesfrombatch" Jonas Fälth Lade till 2 st nya betalningsidentifierare: Autogiro och Handelsbanken Finans Jonas Fälth Nya parametrar för externt ordernr vid skapande av ny order (externalorderno) Jonas Fälth Ny funktion getordersexternalneedupdate, hämta uppdatering på orderstatus/leveranser m.m. Ny trigger (actionorderchange) Nya webbshop-info fält på artikeln. Vikt & Volym tillagt på artikeln Leveransmetod vid skapande av order. Inkl SMSavisering och mobilnummer. Nya betaltyper (Payex, Moneybrookers och Fortus Finance) Ignore-fält för matchning vid skapande av ny kund Jonas Fälth Diverse småändringar Nytt betalsätt, Svea Kortbetalning (SK) Jonas Fälth Justering av datatyper på sendordermail och sendordermail to user. Småjusteringar på betaltyper (benämningar)

3 Sida 3/ Kjell Björnemyr Lagt till avståndstagande/disclaimer text Jonas Fälth Kundreferns och kundens orderreferens inlagt vid skapande av ny order Jonas Fälth Ny funktion för hantering hämtning av artikelgrupper samt nytt element vid artiklar för hämtning av fler artikelgrupper om detta finns kopplat, <multiplearticlegroups>

4 Sida 4/34 Viktigt att tänka på vid integration Här försöker vi påvisa hinder som kan uppstå vid en integration och som lätt kan undvikas för att datat skall synkroniseras snabbt och korrekt. Artikelnummer Tänk på att artikelnummer är en extern nyckel och SBM kräver att denna är unik. Viktigt att det externa systemet har krav på unikt artikelnummer. Om en artikel inte är unik tolkar SBM flera artiklar i externt system som samma artikel vilket skapar direkta fel. Mellanslag är inte tillåtet i artikelnummret. Lagersaldoinformation Vid skapande av artikel så kan information om lagersaldo tas emot av SBM. Efter detta så äger SBM rätten till lagersaldot och gör alltid en triggning i realtid om det nya lagersaldot. Denna trigger kan användas synkront eller asynkront då det inte är någon större mängd data och en process som går snabbt att uppdatera. För att inte förvilla om lagersaldon i flera system som skall möjligheten att ändra lagersaldon i externt system inaktiveras. Detta förbryllar annars slutanvändaren då man tror att lagersaldoändringen som gjorts i externt system gäller, vilket den inte gör utan skrivs över nästa gång en saldojustering görs i SBM. Artikelsynkronisering När en artikel skapas/ändras i SBM triggas en URL i externt system. Denna triggning måste jobba asynkront. Detta på grund av att en hel mängd artiklar kan ändras samtidigt och den datamängd XML som skall skickas och behandlas måste göras av bakomliggande system då användaren inte kan invänta klartecken från externt system. Förslaget är att man sätter en flagga i externt system som checkas av med jämna, täta mellanrum (ex: 1-4 minuter).

5 Sida 5/34 Allmänt Genom följande funktioner ges möjlighet att koppla samman en e-butik med Specter Business Management, nedan kallat SBM. Detta minskar mängden administration som krävs av e-handlaren. Dubbelarbetet att skapa artiklar, kunder, order etc. i flera system tas bort. Lagersaldo hålls alltid aktuellt i realtid. Tekniken HTTP-GET/POST används för att skicka in data i API. Svar lämnas via HTTP och plockas ut av klient för vidare hantering. Kontroller tillsammans med felkoder finns i API. Som säkerhet används dubbla MD5-nycklar, tillsammans med SSL-certifiering för kryptering. För att uppnå högsta möjliga säkerhet rekommenderas att även klienten använder SSL-certifikat. Teckenuppsättningen som används är ISO Förutom de API-funktioner som specificeras i detta dokument finns det andra funktioner som kan användas för olika typer av lösningar utöver denna webbshopsintegration. Kontakta oss för mer information på telefon

6 Sida 6/34 Beskrivning Genom att e-butiken kommunicerar med SBM i realtid innehåller bägge systemen alltid samma information. Om en ändring gör i det ena systemet syns det genast i det andra systemet. Nedan visualiseras det föreslagna informationsflödet. Kundens Webb-butik Kund Orderbekräftelse mailas till kund vid ny order. Utleverans inkl. ev. fraktsystem Nya artiklar Ny kund / Order E-shop gränssnitt Lagerförändring Artikelhantering - Ny artikel - Ändra artikel - Ta bort artikel SBM-API Vidare i SBM för fakturering, leverans etc. SBM En kund lägger en order i en webb-butik och informationen skickas till e-shop-gränssnittet. E-shop-gränssnittet skickar kundinformation till SBM-API. När SBM-API sedan återrapporterar att kundinformationen är OK skickas även order över. Denna dyker upp som en order i SBMs orderbild, och en orderbekräftelse mailas direkt ut till kunden. Även artikelinfo synkroniseras i realtid mellan SBM och e-shopen via SBM-API. Om en artikel skapas, ändras eller tas bort i e-handelsgränssnittet syns detta direkt i SBM, och vice versa om man väljer detta. Lagerförändring (från exempelvis saldojustering, kassan, order m.m.) rapporteras direkt tillbaka till e-butiken genom förinställd URL som körs, vilken i sin tur hämtar de justerande lagersaldona och uppdaterar dessa i e-butiken.

7 Sida 7/34 Beskrivning av funktioner i SBM-API Start / Kontroll av md5-nycklar och återrapportering Använd fil: getinfo.asp (action, sbmid och usexml skall alltid skickas in via querysträng) Namn Obligatoriskt Standardvärde Datatyp Beskrivning fält action Ja checkaccount Settings Sträng Händelse i API (md5-nyckel kontroll). Använd värdet. sbmid Ja Heltal Affärssystemets id-nummer usexml Ja 1 Bool Flagga för att ange om man vill ha resultat i textformat eller callback. actionarticlechange Nej Sträng URL att använda vid artikeluppdatering (ny/ändrad artikel) actionstockchange Nej Sträng URL att trigga vid lagersaldoförändring. actionorderchange Nej Sträng URL att trigga vid förändring på order. actionnewinvoice Nej Sträng URL att använda vid skapande av ny faktura i affärssystemet. Sträng: $invoiceid ersätts med fakturanummret. $orderid ersätts med ordernummret (om fakturan görs från order). $invoicesource ersätter var fakturan skapades av ( standard = order) actionremoveorder Nej Sträng URL vid radering av order. $orderno erätts med orderummret på ordern som tagits bort. key Ja Sträng MD5 nyckel för konfirmering av information. Nyckelberäkning key = MD5(md5key2 & MD5(md5Key1 & sbmid)) Observera &-tecken = konkaternering av strängar Nyckelberäkningen görs på rådata (före eventuell URL/HTML-enkodning). Returnerat resultat, kontroll av md5-nycklar och återrapportering Resultatet returneras i text i http-gränssnittet, i detta fall noll (0) eller ett (1). JA/NEJ/E-post Meddelande 0 Felaktig md5-nyckel 1 Korrekt md5-nyckel och ev. action är sparade.

8 Sida 8/34 Ny/Ändra artikel Använd fil: putinfo.asp (action, sbmid och usexml skall alltid skickas in via querysträng) Namn Obligatoris Standard Datatyp Beskrivning kt fält värde Action Ja newarticlesu bmit Sträng Händelse i API (ny artikel). Använd värdet. sbmid Ja Heltal Affärssystemets id-nummer usexml Ja 1 Bool Flagga för att ange om man vill ha resultat i textformat eller en redirectreturnering. forcearticleupdate Nej 0 Bool(0/1) Flagga om artikeln skall uppdateras om den redan finns. articleno_x Ja Sträng (25) Artikelnummret (mellanslag ej tillåtet) oldarticleno_x Nej Sträng Gammalt artikelnummer (25) name_x Ja Sträng Namn på artikel articlecomment_x Nej Sträng Artikelkommentar barcode_x Nej Sträng Streckkod productweight_x Nej 0 Dec. tal Artikelns vikt i kg productvolume_x Nej 0 Dec. tal Artikelns volym i m 3 buyprice_x Nej Dec.tal Inköpspris vatpercent_x Nej Heltal Artikelns momssats i % (ex: 25) priceexclvat_x Ja Dec.tal Artikelpris exklusive moms. stockprice_x Nej Dec.tal Lagervärdering exklusive moms createarticlestock_x Nej 0 Bool Flagga om lagersaldo skall läggas in direkt på artikeln. noitemsinstock_x Nej Dec.tal Antal i lager (huvudlager). addsupplier Nej 0 Bool(0/1) Om leverantör skall läggas till på artiklarna (observera, skickas ej per rad) supplierno_x Nej Sträng Leverantörens id/nr i externt system (används som extern nyckel mellan systemen) suppliername_x Nej Sträng Leverantörens namn supplierarticleno_x Nej Sträng Leverantörens artikelnummer på aktuell artikel supplierbuyprice_x Nej Dec. tal Leverantörens pris exkl. moms på aktuell artikel inshop_x Nej 0 Bool(0/1) Webbshopinfo Visa artikel i webbshop (Inställning visning GUI*) articleisnew_x Nej 0 Bool(0/1) Webbshopinfo Artikeln är ny (Inställning visning GUI*) campaignarticle_x Nej 0 Bool(0/1) Webbshopinfo Kampanjartikel (Inställning visning GUI*) hidebuybtn_x Nej 0 Bool(0/1) Webbshopinfo Dölj köpknapp

9 Sida 9/34 (Inställning visning GUI*) hideprice_x Nej 0 Bool(0/1) Webbshopinfo Dölj försäljningspris (Inställning visning GUI*) shortarticleinfo_x Nej text Webbshopinfo Kort artikelinformation (Inställning visning GUI*) articleinfo_x Nej text Webbshopinfo Lång artikelinformation (Inställning visning GUI*) standardoldprice_x Nej Dec. tal Webbshopinfo Ordinarie pris (Inställning visning GUI*) showstandardoldprice _x Nej 0 Bool(0/1) Webbshopinfo Visa ordinarie pris i webshop (Inställning visning GUI*) extraurl_x Nej Sträng Webbshopinfo Extra url (Inställning visning GUI*) extraurltext_x Nej Sträng Webbshopinfo Extra url länktext (Inställning visning GUI*) metatitle_x Nej Sträng Webbshopinfo Meta-titel (Inställning visning GUI*) metakeywords_x Nej Sträng Webbshopinfo Meta-keywords (Inställning visning GUI*) metadescription_x Nej Sträng Webbshopinfo Meta-Description (Inställning visning GUI*) Key Ja Sträng MD5 nyckel för konfirmering av information. - Namnsuffixet _x (_ och radnummer) kan uteslutas om man enbart skickar med en artikel. */ För att fältet skall visas i GUI måste ansvarig för API-koppling inkomma med info kring vilka fält av markerade som synkroniseras och därmed bör visas i GUI. Nyckelberäkning key = MD5(md5Key2 & MD5(md5Key1 & sbmid & articleno_1)) Observera &-tecken = konkaternering av strängar Nyckelberäkningen görs på rådata (före eventuell URL/HTML-enkodning). Returnerat resultat, ny / ändra artikel Resultatet returneras i form av semikolonseparerad text i http-gränssnittet. Exempel: 0;1;Kan ej hitta servern Resultat Felkod / Artikel nr Felmeddelande 0 1 Kan ej hitta servern 0 2 Sidan kan ej hittas 0 3 Felaktig nyckel (md5) 0 5 Felaktig indata (beskrv.) 1 artikelid Funktionen utfördes korrekt 3 artikelid Artikelnummer fanns redan

10 Sida 10/34 Inaktivering av artikel Använd fil: putinfo.asp (action, sbmid och usexml skall alltid skickas in via querysträng) Namn Obligatoriskt Standard Datatyp Beskrivning fält värde action Ja removearticle Submit Sträng Händelse i API (ny artikel). Använd värdet. sbmid Ja Heltal Affärssystemets id-nummer usexml Ja 1 Bool Flagga för att ange om man vill ha resultat i textformat eller en redirectreturnering. articleno_x Ja Sträng Artikelnummret på artikeln som ska inaktiveras. Key Ja Sträng MD5 nyckel för konfirmering av information. - Namnsuffixet _x (_ och radnummer) kan uteslutas om man enbart skickar med en artikel. Nyckelberäkning key = MD5(md5Key2 & MD5(md5Key1 & sbmid & articleno_1)) Observera &-tecken = konkaternering av strängar Nyckelberäkningen görs på rådata (före eventuell URL/HTML-enkodning) Returnerat resultat, ny / ändra artikel Resultatet returneras i form av semikolonseparerad text i http-gränssnittet. Exempel: 0;1;Kan ej hitta servern Resultat Felkod Felmeddelande 0 1 Kan ej hitta servern 0 2 Sidan kan ej hittas 0 3 Felaktig md5-nyckel 0 5 Felaktig indata 0 6 Artikeln är en huvudvariant och kan därför ej tas bort 0 x Annat / Övrigt fel 1 x Funktionen utfördes korrekt

11 Sida 11/34 Skapa/ändra kund Använd fil: putinfo.asp (action, sbmid och usexml skall alltid skickas in via querysträng) Datafält Obligatoriskt Standardvärde Datatyp Beskrivning Fält Action Ja newcusto mersubmit VARCHAR Händelse i API (ny kund). Använd värdet. sbmid Ja Heltal Affärssystemets idnummer usexml Ja 1 Bool Flagga för att ange om man vill ha resultat i textformat eller en redirect-returnering. forcecustomerupdate Nej 0 Bool Flagga om man vill uppdatera kundinfo ifall kunden hittades. customerorganizational Form Nej C Sträng(1) Organisationsform, C=Företag, P=Privatperson (Om privatperson, använd firstname och surname istället samt räkna nyckeln på dessa) name Ja (om företag) Sträng (100) Kundnamn firstname surname Ja (om Privatperson) Ja (om Privatperson) Sträng(50) Sträng(50) Förnamn (om organisationsform = privatperson) Efternamn (om organisationsform = privatperson) typecustomer Nej C (kund) Sträng (1) Kundtyp: C = Kund P = Prospect currency Nej SEK Sträng Standardvaluta på kund (valutan måste finnas i affärssystemet) language Nej SV Sträng Standardspråk på dokumenten (språket måste finnas i affärssystemet) customergroupid Nej Standardgr upp Heltal Kundgruppens idnummer campaigncode Nej Sträng Kampanjkod (för att koppla kunden till rätt källa) contactperson Nej Sträng Kontaktperson orgno Nej (del av extern nyckel om värde finns) Sträng (20) Kundens organisationsnummer / personnummer vatno Nej Sträng (30) Kundens momsnummer invoicecompanyname Nej (kundnamn Sträng (100) Faktureringsadress: et) namnfält attention Nej Sträng (100) Faktureringsaddress: Att. address Nej Sträng (100) Faktureringsaddress: Adressrad 1

12 Sida 12/34 addressrow2 Nej Sträng (100) Faktureringsaddress: Adressrad 2 addressrow3 Nej Sträng (100) Faktureringsaddress: Adressrad 3 zipcodeeng Nej Sträng (10) Faktureringsaddress: Postnummer city Nej Sträng (50) Faktureringsaddress: Stad countrycode Nej Hemlandet Sträng(2) Faktureringsaddress: Land, ISO-2 standard (Ex. Sverige = SE) deliverycompanyname Nej Sträng (100) Leveransadress: namnfält deliveryattention Nej Sträng (100) Leveransadress: Leveransattention deliveryaddress Nej Sträng (100) Leveransadress: Leveransadressrad 1 deliveryaddressrow2 Nej Sträng (100) Leveransadress: Leveransadressrad 2 deliveryaddressrow3 Nej Sträng (100) Leveransadress: Leveransadressrad 3 deliveryzipcodeeng Nej Sträng (10) Leveransadress: Postnummer deliverycity Nej Sträng (50) Leveransadress: Leveransstad deliverycountrycode Nej Hemlandet Sträng(2) Leveransadress: Land, ISO-2 standard (Ex. Sverige = SE) address Ja (del av Sträng (100) E-postadress extern nyckel) phoneno Nej Sträng (50) Telefonnummer faxno Nej Sträng (50) Faxnummer mobileno Nej Sträng (50) Mobilnummer Homepage Nej Sträng (100) Hemsideadress ignorecontrolorgno Nej 0 Bool(0/1) Flagga om organisationsnummerkontrollen skall ignoreras vid match av kund ignorecontrol Nej 0 Bool(0/1) Flagga om e- postkontrollen skall ignoreras vid match av kund Key Ja Sträng MD5 nyckel för konfirmering av rätt information. Nyckelberäkning key = MD5(md5Key2 & MD5(md5Key1 & sbmid & name)) eller (beroende om kundtyp är privatperson eller företag) key = MD5(md5Key2 & MD5(md5Key1 & sbmid & firstname & & surname)) Observera &-tecken = konkaternering av strängar Nyckelberäkningen görs på rådata (före eventuell URL/HTML-enkodning)

13 Sida 13/34 Returnerat resultat, skapa ny kund Resultatet returneras i form av semikolonseparerad text i http-gränssnittet. Exempel: 0;1;Kan ej hitta servern JA/NEJ/E-post Felkod/Kund nr Felmeddelande 0 1 Kan ej hitta servern 0 2 Sidan kan ej hittas 0 3 Fel nyckel (md5) 0 5 Felaktig indata (variabler) 0 x Annat / övrigt fel 1 kundnr Inga fel påträffades 2 kundnr E-postadressen fanns redan, kundnummer där det hittades bifogas 3 kundnr Organisationsnummret fanns redan, bifogas

14 Sida 14/34 Skapa ny order Använd fil: putinfo.asp (action, sbmid och usexml skall alltid skickas in via querysträng) Datafält Obligatoriskt Standard Datatyp Beskrivning fält -värde action Ja neworder Submit Sträng Händelse i API (ny order). Använd standardvärdet. sbmid Ja Heltal Affärssystemets id-nummer usexml Ja 1 Bool (0/1) Flagga för att ange om man vill ha resultat i textformat eller callback. customerid Ja Heltal Kundens id-nummer externalorderno Nej Sträng(30) Externt ordernr. OBS! Detta nr är unikt och kan ej skickas in 2ggr som std. ignoreexternalorderno Control Nej Bool(0/1) Sätts om externa ordernummerkontrollen inte skall gälla (se ovan). date Nej Dagens datum deliverydate Nej Orderdatu m + std. Inställning antal dagar till leverans Datum (ÅÅÅÅ-MM- DD) Datum (ÅÅÅÅ-MM- DD) Orderdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Leveransdatum (ÅÅÅÅ-MM- DD) customerreference Nej Sträng(70) Om fältet inte skickas med tas kontaktpersonfältet på kopplad kund. customerorderreferen Nej Sträng(50) ce paytypeidentifier Nej Faktura Sträng(2) Betalningstypsidentifierare (för lista se nedan) paytypereference Nej Sträng(60) Betalningsnummer vid extern betalningstyp (ex. Klarnas reservationsnr eller DIBS transaktionsnummer) externaldeliverymethod Nej Sträng(100) Leveransmetod. Kopplas mot extern nyckel på leveranssätt i SBM (ställs in under inställningar->leveranssätt) notifydeliverybymobile Nej Bool(0/1) Om leverans-avi skall skickas via SMS (kräver inställning i SBM) notifydeliverymobileno Nej Sträng Mobilnr för SMS vid användning av leverans-avi. Currency Nej Kundens förvalda Sträng Använd valuta (valutan måste finnas i affärsystemet). Language Nej Kundens förvalda Sträng Dokumentspråk (språket måste finnas i affärsystemet). pclass Nej Heltal Klarna dela upp betalning, pclass (Avbetalningsmall) ysalary Nej Heltal Klarna dela upp betalning, ysalary (Årsinkomst) publishedcomment Nej Sträng Publiserad kommentar på order (visas på orderbekr.)

15 Sida 15/34 internalcomment Nej Sträng Intern kommentar på ordern (visas enbart i affärsystemet, ej för kund) articleno_x Ja Sträng (25) Orderradens artikelnummer som ska in på orderrad X. articlename_x Ja Sträng (130) Orderradens benämning som ska in på orderrad X. articlecomment_x Nej Sträng (200) Orderradens artikelkommentar som ska in på orderrad X. priceexclvat_x Ja Dec. tal Pris exklusive moms som skall in på orderrad X. noofitems_x Ja Heltal Antal beställda artiklar i orderrad X. vatpercent_x Ja Heltal Moms % ska ska in på orderrad X. discount_x Nej Dec. Tal Rabatt % som ska in på orderrad X. sendordermail Nej 0 Bool(0/1) Flagga om e-post med ordern skall skickas till slutkunden. sendordermailtouser Nej 0 Bool(0/1) Flagga om ordermail skall skickas till administratören av webbshoppen. usermail1 Nej Sträng Administratörens e-postadress key Ja Sträng MD5 nyckel för konfirmering av information. - Datafält med X kan upprepas flera gånger, ex noofitems_1, noofitems_2 osv. Nyckelberäkning key = MD5(md5Key2 & MD5(md5Key1 & sbmid & customerid)) Observera &-tecken = konkaternering av strängar Nyckelberäkningen görs på rådata (före eventuell URL/HTML-enkodning) Returnerat resultat, skapa order Resultatet returneras i form av semikolonseparerad text i http-gränssnittet. Exempel: 0;1;Kan ej hitta servern JA/NEJ/E-post Felkod/OrderNr Felmeddelande 0 1 Kan ej hitta servern 0 2 Sidan kan ej hittas 0 3 Fel nyckel (md5) 0 4 Kund kunde ej hittas 0 5 Felaktig indata (variabler) 0 x Annat / övrigt fel 1 ordernr Inga fel påträffades 2 ordernr Order skapades, men ingen e-postadress hittades Lista på betalningsidentifierare Betalningstypen måste finnas i systemet annars blir betalningen en standardbetalning Identifierare Namn på betalninghanterare K Faktura genom Klarna - Fakturera mig (OBS! Reservationsnummer skall skickas in, ej passivt fakturanummer) I Fakturabetalning (standard) D Kontantbetalning

16 Sida 16/34 PP P PN CB DP DD SD S PE PY CN SP SS SK PL AE AG HF FI PC PD PI MB Förskottsbetalning Postförskottsbetalning Paynova ClickandBuy DIBS DIBS/Debitech SAMPORT Direktbetalning SAMPORT Payer Payson Certitradenet Svea web faktura Svea delbetalning Svea kortbetalning Paypal Auriga epayment Autogiro Handelsbanken Finans Fortus Finance faktura Payex kort Payex direktbetalning Payex faktura Moneybrokers

17 Sida 17/34 Hämta nya/uppdaterade artiklar (starta batchjobb) Använd fil: getinfo.asp (action, sbmid och usexml skall alltid skickas in via querysträng) Datafält Obligatoriskt Standard-värde Datatyp Beskrivning fält Action Ja getarticleinfoextern alneedupdate Sträng Händelse i API (hämta lagersaldo). Använd standardvärdet. sbmid Ja Heltal Affärssystemets id-nummer usexml Ja 2 Heltal Flagga för att ange i vilket dataformat svaret skall skickas. 2=XML-format (enda formatet som stöds i denna funktion) batchno Ja Sträng Batchnummer som används för hämtning (autogenereras hos klienten och skickas vid förfrågan) Key Ja Sträng MD5 nyckel för konfirmering av information. Nyckelberäkning key = MD5(md5Key2 & MD5(md5Key1 & sbmid & batchno)) Observera &-tecken = konkaternering av strängar Nyckelberäkningen görs på rådata (före eventuell URL/HTML-enkodning) Returnerat resultat nya/uppdaterade artiklar Resultatet returneras i XML-format Exempel retur: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <sbmdatainfo> <articles> <article articleid='1' parentarticleid='0' articletype='gw' viewchildarticles='0' grouppositionno='0' havecommision='0' articleflag1='0' articleflag2='0' saleaccount='3041' itemunitid='1' itemunitshortening='st' barcode='' serialnumber='0' productweight= 10.2 productvolume= 1.03 buyprice='1000' vatid='1' vatpercent='25' priceexclvat='2000' stockprice='0' costaccount='4010' orderpoint='0' packagingsize='0' nopackagestoorder='0' orderitem='0' noitemsonorder='0' nextdeliverydateonorder='' isdeleted='0'> <articlegroup rowno='1' id='53'><![cdata[standard]]></articlegroup> <articleno><![cdata[000001]]></articleno> <name><![cdata[lagerfönster 1]]></name> <articlecomment><![cdata[]]></articlecomment> <suppliers> <supplier> <rowno>1</rowno> <suppliername><![cdata[leverantör1]]></suppliername> <externalsupplierno>2712</externalsupplierno> <useassuggestion>1</useassuggestion> <supplierid>1</supplierid> <supplierarticleno><![cdata[32abc44]]></supplierarticleno> <priceexclvat>452</priceexclvat> <pricecurrencyshortening>sek</pricecurrencyshortening> <grossornet>n</grossornet> </supplier> </suppliers> <variantarticletype>n</variantarticletype>

18 Sida 18/34 <variants></variants> <havediscountinterval>1</havediscountinterval> <priceintervaldiscounts> <priceinterval> <frominterval>1</frominterval> <tointerval>10</tointerval> <percentdiscount>0</percentdiscount> </priceinterval> <priceinterval> <frominterval>11</frominterval> <tointerval>20</tointerval> <percentdiscount>10</percentdiscount> </priceinterval> <priceinterval> <frominterval>21</frominterval> <tointerval> </tointerval> <percentdiscount>20</percentdiscount> </priceinterval> </priceintervaldiscounts> </article> </articles> <batchno>3232</batchno> </sbmdatainfo> Förklaring av XML-data Datat är uppdelat i flera nivåer. I artikelnivån återfinns det generella artikeldatat såsom artikelnummer, namn, priser, bokföringskonton etc. I underliggande nivåer presenteras mer ingående information såsom leverantörskopplingar, varianthantering, prisintervall m.m. Nedan finner ni en lista över de värden som kan förekomma i XML-filen och en förklaring över dessa. Variabel Förklaring articleid SBM artikelid parentarticleid Föräldraartikel id articletype Artikeltyp - GN = Vara icke lagerförd - GW = Vara lagerförd - PA = Paketartikel - SN = Tjänst/ej planerbar - SP = Tjänst/planerbar viewchildarticles Visa underartiklar (om paketartikel) havecommision Artikel är provisionsgrundande (0/1) articleflag1 Artikelflagga 1 satt (konfigureras per system) (0/1) articleflag2 Artikelflagga 2 satt (konfigureras per system) (0/1) saleaccount Försäljningskonto (bokföringskonto) itemunitid SBM standardenhets id itemunitshortening SBM standardenhetsförkortning barcode Streckkod serialnumber Använder serienummer (0/1) productweight Artikelns vikt i kg productvolume Arikeln volym i m 3 buyprice Inköpspris vatid SBM moms id vatpercent Momsprocent, anges i heltal priceexclvat Artikelpris exkl moms stockprice Lagervärde costaccount Kostnadskonto (bokföringskonto) orderpoint Beställningspunkt (vid inköp) packagingsize Förpackningsstorlek (vid inköp) nopackagestoorder Antal att beställa (vid inköp) orderitem

19 Sida 19/34 noitemsonorder Antal artiklar i order, ej inlevererade nextdeliverydateonorder Nästa beräknade inleverans på artikel isdeleted Artikel inaktiverad (0/1) variantarticletype Variantartikeltyp N = Varianter används ej på denna artikel M = Huvudartikel (Ex: Sko) S = Underartikel (Ex: Sko storlek 38) articlegroup Kopplad artikelgrupp radnummer, idnummer och namn (finns även under multiplearticlegroups) articleno Artikelnummer name Artikelnamn articlecomment Artikelkommentar Multipla artikelgrupper multiplearticlegroups articlegroup Namn på artikelgruppen - rowno Radnummer (löpande) - id Artikelgruppens interna id-nummer i SBM Webbshop-information webshopinfo viewinshop Visa artikeln i shop articleisnew Artikeln är ny campaignarticle Kampanjartikel hidebuybtn Dölj köpknapp hideprice Dölj pris showstandardoldprice Visa standard/ordinarie pris standardoldprice Standard/ordinarie pris extraurltext Extra url-text shortarticleinfo Kort artikelinformation metatitle Metadata titel metakeyword Metadata nyckelord metadescription Metadata beskrivning Information på andra språk languagearticleinfo language Eventuella leverantörer kopplade till artikeln. - languageid SBM språk id - languageshortening1 Språkförkortning enligt ISO639-1 (2 tecken) - languageshortening2 Språkförkortning enligt ISO639-2 (3 tecken) - name Artikelns namn - comment Artikelkommentar - shortarticleinfo Webshopsinfo kort artikelinformation - articleinfo Webshopsinfo artikelinformation - metatitle Webshopsinfo metadata titel - metakeywords Webshopsinfo metadata nyckelord - metadescripton Webshopsinfo metadata beskrivning Priser i andra valutor currencyarticleprice currency Eventuella leverantörer kopplade till artikeln. - currencyid SBM valuta id - currencyshortening Valutaförkortning (3 tecken) - priceexclvat Pris i valuta exklusive moms Leverantörer suppliers supplier Eventuella leverantörer kopplade till artikeln. - rowno Radnummer - suppliername Leverantörens namn

20 Sida 20/34 - externalsupplierno Externt leverantörsnummer - useassuggestion Föreslagen leverantör vid inköpsförslag (en per artikel) - supplierid SBM leverantörs id - supplierarticleno Leverantörens artikelnummer - priceexclvat Inköpspris exkl moms - pricecurrencyshortening Valuta på inköpspris - grossornet Inköpspris brutto/netto Prisintervall priceintervaldiscounts priceinterval Eventuell rabatt-prisstaffling på artikeln (rabatt vid köp av fler än 1) - frominterval Frånintervall - tointerval Till i intervall - percentdiscount Rabatt i procent Om huvudartikel vid varianthantering Variants Variant Innehåller variantinformation om huvudartikel. - variantpostion Position i listning om flera varianttyper - variantname Variantnamn (ex: Färg) values > value variantrowid SBM internt variantrowid (kan användas för att matcha) positionno Position i listning name Namn på variantvärdet (ex: Svart) Om underartikel vid varianthantering Variants parentarticleid Huvudartikelns id-nummer (Interna nr) parentarticleno Huvudartikelns artikelnummer Value Innehåller värde på varianter. - variantname Variantens namn - variantrowid SBM internt variantrowid (kan användas för att matcha) - positionno Positionsnummer i listning - name Namn på värdet (ex: Svart)

21 Sida 21/34 Slutför batch av uppdatering av artiklar Använd fil: getinfo.asp (action, sbmid och usexml skall alltid skickas in via querysträng) Datafält Obligatoriskt Standard-värde Datatyp Beskrivning Fält Action Ja updatearticleinfos FromBatch Sträng Händelse i API (hämta artikelinfo). Använd standardvärdet. sbmid Ja Heltal Affärssystemets id-nummer usexml Ja 1 Heltal Flagga för att ange i vilket dataformat svaret skall skickas. 1=Semikolonseparerat 2=XML-format batchno Ja Sträng Batchnummer som används för hämtning. Samma som skickades in vid hämtning. Key Ja Sträng MD5 nyckel för konfirmering av information. Nyckelberäkning key = MD5(md5Key2 & MD5(md5Key1 & sbmid & batchno)) Observera &-tecken = konkaternering av strängar Nyckelberäkningen görs på rådata (före eventuell URL/HTML-enkodning) Returnerat resultat nya/uppdaterade artiklar Resultatet returneras i form av semikolonseparerad text i http-gränssnittet alternativt XML-format (usexml) Exempel semikolonformat (usexml=1) 1;0;Inga fel påträffades Exempel XML-format (usexml=2) <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <sbmdatainfo> <APIresponse> <result>1</result> <code>0</code> <message>inga fel påträffades</message> </APIresponse> </sbmdatainfo> JA/NEJ/E-post Felkod/OrderNr Felmeddelande 0 1 Kan ej hitta servern 0 2 Sidan kan ej hittas 0 3 Fel nyckel (md5) 1 1 Inga fel påträffades

22 Sida 22/34 Hämta artikelgrupper Använd fil: getinfo.asp (action, sbmid och usexml skall alltid skickas in via querysträng) Datafält Obligatoriskt Standardvärde Datatyp Beskrivning Fält Action Ja getarticleg roups Sträng Händelse i API (hämta artikelgrupper). Använd standardvärdet. sbmid Ja Heltal Affärssystemets id-nummer usexml Ja 2 Heltal Flagga för att ange i vilket dataformat svaret skall skickas. 1=Semikolonseparerat 2=XML-format. Enbart usexml=2 stödjs i denna funktion. Key Ja Sträng MD5 nyckel för konfirmering av information. Nyckelberäkning key = MD5(md5Key2 & MD5(md5Key1 & sbmid & action)) Observera &-tecken = konkaternering av strängar Nyckelberäkningen görs på rådata (före eventuell URL/HTML-enkodning) Returnerat resultat artiklar med nytt lagersaldo Resultatet returneras i form av semikolonseparerad text i http-gränssnittet. ArtikelId;ArtikelNo;Antal i lager;batch nr Exempel retur vid usexml=2 (krav) <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <sbmdatainfo> <APIresponse> <result>1</result> <code>0</code> <message>inga fel påträffades</message> </APIresponse> <articlegrups> <articlegroup articlegroupid='53' parentid='0' isstandard='1'> <name>standard</name> </articlegroup> <articlegroup articlegroupid='54' parentid='0' isstandard='0'> <name>artikelgrupp2</name> </articlegroup> </articlegrups> </sbmdatainfo> Förklaring av XML-data Datat är uppdelat per lagerställe. Varje lagerställe innehåller de artiklar som behöver uppdateras med nya lagersaldon. Variabel articlegroup articlegroupid Förklaring Artikelgrupp Artikelgruppens Id-nummer

Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem.

Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem. 2011-06-14. Version 2.5 Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem. Nyheter i version 2.5 : # Realtidssync # Koder för betalsätt # Inställningar för Fraktsätten

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Kundorder beställning

Kundorder beställning LATHUNDAR Kundorder beställning Kundorder beställning Ordersystem ---> Kundorder. För att registrera en ny order anges kundnummer, SÖK öppnar ett fönster för kundordersök. När kund är vald ställer du markören

Läs mer

Exempel1 Enklast möjliga import av kund

Exempel1 Enklast möjliga import av kund Exempel1 Enklast möjliga import av kund Vi börjar med att skapa en kund utan någon som helst koppling till något register. Mest för saken skull lägger vi till en adress med kundnr, gatunamn, postnr och

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Visma Export v2.0.4. För OpenCart 1.5.x (upp till 1.5.6)

Visma Export v2.0.4. För OpenCart 1.5.x (upp till 1.5.6) Visma Export v2.0.4 För OpenCart 1.5.x (upp till 1.5.6) Viktigt! Detta är den *ICKE OFFICIELLA* Visma Export tillägget till OpenCart. Denna produkt är inte resultatet av ett samarbete med företaget Visma

Läs mer

InTime HTTP API. Översikt funktioner. Webbtjänster för systemintegration med InTime Messenger.

InTime HTTP API. Översikt funktioner. Webbtjänster för systemintegration med InTime Messenger. InTime HTTP API Webbtjänster för systemintegration med InTime Messenger. Översikt funktioner Samtliga funktioner, frånsett listningar, tar emot en XML sträng via metoden HTTP POST. Meddelanden Skapa meddelanden

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Innehåll 1. Logga in... 1 1.1 Byte av lösenord... 1. 2. Översikt Menyer... 2 2.1 Order... 2 2.2 Godsflöde... 2 2.3 Statistik... 3 2.4 System...

Innehåll 1. Logga in... 1 1.1 Byte av lösenord... 1. 2. Översikt Menyer... 2 2.1 Order... 2 2.2 Godsflöde... 2 2.3 Statistik... 3 2.4 System... a 1 av 6 Detta dokument skall ge en enkel introduktion i hur ni som godsägare hittar grundinformation om era produkters saldo, flöden och orderstatus i vårt system. Innehåll 1. Logga in... 1 1.1 yte av

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

FDT WebbVerktyg. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

FDT WebbVerktyg. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax FDT WebbVerktyg Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY Detta dokument beskriver det ni behöver veta för att integrera SveaWebPay i er e- butik. För mer information om web service och API finns ytterligare dokument att tillgå

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A

Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A Gäller Pyramidversion 3.42A till och med 3.42Asp06 (2015-12-16) Förändringar och nyheter i standard språkfiler I det här dokumentet förklaras de ändringar som gjorts

Läs mer

Snabbmanual Specter Mobile

Snabbmanual Specter Mobile Snabbmanual Specter Mobile 2011-07-07 Föreliggande version är en betaversion. All feedback välkomnas! Inloggning (via browser på iphone, Ipad, Android etc): Adress: https://sbm.specter.se/m Du kan logga

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

Användarmanual. OrderOnlineWeb

Användarmanual. OrderOnlineWeb Användarmanual OrderOnlineWeb OrderOnlineWeb är ett tilläggsprogram för Visma Administration som ger dig möjlighet att hantera en order överallt. Med OrderOnlineWeb kan du ge korrekt information om lagerstatus,

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Inget problem, vi skickar dina registrerade uppgifter till den e-post-adressen som du använde vid registreringen.

Inget problem, vi skickar dina registrerade uppgifter till den e-post-adressen som du använde vid registreringen. 1. Registrering / Login När du klickar på Logga in kan du välja att antingen - logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord från en tidigare registrering i den här webbshopen (OBS! Gäller ej

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Ny version av Exder 2003-10-09

Ny version av Exder 2003-10-09 Ny version av Exder 2003-10-09 Nu är det dags för den fjärde versionen av Exder i år. Vi har fokuserat vår utveckling på Exder EPC och Exder EDI men även gjort några förändringar i Exder RM. Vi har också

Läs mer

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version. Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.

Läs mer

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillgång till Rapportgenerator... 4 3 Rapportgeneratorn... 4 3.1 Standard rapporter... 4 3.2 Bygga egna rapporter... 5

Läs mer

Snabbguide för. Visma Integration för Visma Administration 500/1000/2000 Visma Integration för Visma Förening. Utvecklarpaket

Snabbguide för. Visma Integration för Visma Administration 500/1000/2000 Visma Integration för Visma Förening. Utvecklarpaket Snabbguide för Visma Integration för Visma Administration 500/1000/2000 Visma Integration för Visma Förening Utvecklarpaket Version: 5.0 Oktober 2009 2001-2009 by Visma Spcs AB BESKRIVNING AV VISMA INTEGRATION

Läs mer

Dokumentation POST-API version 1.0

Dokumentation POST-API version 1.0 Dokumentation POST-API version 1.0 1/10 Innehåll Innehåll...2 Detta dokument... 3 Revision... 3 Allmänt...3 Om POST-API lösningen...4 Allmänt...4 Beskrivning av POST-API från köparens perspektiv...4 Beskrivning

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast uppdaterat:12-01-30 Exder Netto Grossistflödet Sida 2 av 30 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av:

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av: Tillverkning med tidredovisning Distribution Planning/LeanLog med LeanTime Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Ingemar Ohlsson Om Distribution Planning/LeanLog Ett av få system som optimerar hela

Läs mer

iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström

iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström Om Bitlog AB Grundat 2006 av Fred Boström Ägs av grundare med personal Kontor i Upplands Väsby, Göteborg och Eksjö Stark tillväxt och lönsamt sedan

Läs mer

Version 6.0. HansaWorld Sweden. Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29

Version 6.0. HansaWorld Sweden. Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29 Version 6.0 HansaWorld Sweden Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29 Innehållsförteckning CRM Modulen...3 Redovisningsmodulen...3 Modulen Kassaapparat...4 Leverantörsmodulen...4

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

2015-10-29 Integrationsguide Version 2.3. INTEGRATIONSGUIDE Svea Ekonomi / Webpay

2015-10-29 Integrationsguide Version 2.3. INTEGRATIONSGUIDE Svea Ekonomi / Webpay INTEGRATIONSGUIDE Svea Ekonomi / Webpay Inledning För att Svea Ekonomi/Webpay ska kunna garantera en väl fungerade produkt tillsammans med en kvalitetssäkring mot våra partners och kunder har vi tagit

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen

Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen Klicka här för att komma till webshoppen! Du hittar webshoppen när du går in på http://www.arvidnilsson.com www.arvidnilsson.com och väljer lokalt språk. På

Läs mer

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Kataloger... 3 Nyheter... 3 Sök artikel... 4 Senaste artikel... 5 Order... 5 Orderfråga... 9 Inställning... 10 Hjälp... 10 Hem... 10 Inloggning Adressen till

Läs mer

Välkommen till Atea Logistics web 2.0

Välkommen till Atea Logistics web 2.0 Välkommen till Atea Logistics web 2.0 Atea Logistics webb hittar du i eshop under fliken admin. Följande information finns att tillgå: Atea Logistics kunder Orderinformation Kundunika lager ( K2 / K3 )

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Import från Excel Innehåll INSTÄLLNINGAR... 4 REGISTRERA STANDARDVÄRDEN... 4 IMPORT FRÅN EXCEL... 5 VÄRT ATT NOTERA... 10 EXEMPEL PÅ VAL I DROPPLISTOR... 11 INLÄSNING AV BUDGET FRÅN EXCEL... 13 ATT GÖRA

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR ADMINISTRATÖRER 1 ARTIKLAR Artiklar Sök/lista artiklar 3 Skapa artikel 3 Skapa enkel biljett 7 Skapa sammansatt biljett 8 Skapa förändringsartikel 9 Skapa ersättningsbiljett 10

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

Retursedel Campingvaruhuset.se

Retursedel Campingvaruhuset.se Retursedel Campingvaruhuset.se Kunduppgifter Ordernummer: Förnamn: Person/kundnummer: Efternamn: Adress: Postnummer: Ort: Returinformation Här anger du information om varför du retunerar din beställning.

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Avance 8.3 Individmodul

Avance 8.3 Individmodul Avance 8.3 Individmodul 2007-05-24 Copyright 2007 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet

Läs mer

Atea eshop tablet/mobil

Atea eshop tablet/mobil GUIDE ATEA ESHOP XXXXX Atea eshop tablet/mobil 3 UTGÅVA APRIL 2016 Innehåll GUIDE ATEA ESHOP ORDERLÄGGNING eshop - tablet/mobil 5 Beta-version 5 Orderläggning 6 STEG 1 Lägg produkter i kundvagn 6 STEG

Läs mer

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören Innehåll Roller/ansvarsområden PunchOut-kataloger När, var, hur? PunchOut-processen Publicera en Punchout-katalog Referensmaterial och support Roller

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Ny version av Exder 2009-03-25

Ny version av Exder 2009-03-25 Ny version av Exder 2009-03-25 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i maj, 2009-05-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-03-25...1

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer

Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället.

Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Observera Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Laborationen ska genomföras individuellt, men det är tillåtet att diskutera eventuella problem och lösningar med dina

Läs mer

Information & Beskrivning. för. Elektroskandia Punchout. Open Catalog Interface. cxml

Information & Beskrivning. för. Elektroskandia Punchout. Open Catalog Interface. cxml Information & Beskrivning för Elektroskandia Punchout Open Catalog Interface & cxml Huvudkontor Elektroskandia AB Norrvikenleden 97 191 83 Sollentuna Tel: 08-92 35 00 Fax: 08-92 39 80 info@elektroskandia.se

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Innehåll: Konfigurering; skanner och Bluetooth 3 Inventering 4-7 Inleverans 8-10 Plock och Pack 11-12 Hyllplatshantering 13 2 Konfigurering Tänk på att denna

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Vid problem med inloggning och lösenord, se se kapitel 1.4 Kundservice/support på sidan 3.

Vid problem med inloggning och lösenord, se se kapitel 1.4 Kundservice/support på sidan 3. INSTRUKTION FÖR OBEROENDE VERKSTÄDER INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Inställning av konto... 3 1.2 Momsregistreringsnummer... 3 1.3 Åtkomstnivåer... 3 1.3.1 Ej auktoriserad återförsäljare/fristående verkstad...

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 MM2 Låntagarimport Manual för hantering av låntagarimport Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 IMPORTERA LÅNTAGARE: ÖVERSIKT... 4 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal Svevia leverantörsportal används som stöd för kommunikation med våra leverantörer. Följande instruktion omfattar hantering av beställningar för befintliga

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. Ansökan ID06 konto För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Om företaget uppfyller kraven för ID06 så tar Areff fram ett Delgivningsbeslut, som skickas

Läs mer