E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT"

Transkript

1 OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT F E M S T E G S modellen Halvera förbrukningen! Vare sig du siktar på att uppfylla kraven för Green Building eller bara är ute efter att sänka energikostnaden så är Femstegsmodellen definitivt rätt modell för dig. Läs mer på sidan 4. I huvudet på en energijägare För Stefan Martinsson tar energijakten aldrig slut. Hans uppdrag är att minska energiförbrukningen och därmed spara pengar för KTCs kunder. Jakten på energitjuvar får aldrig stanna upp. Läs mer på sidan 3. Läs också om: Intelligent fjärrvärme Femstegsmodellen hos Riksbyggen Lönsam energijakt på Lidingö Liten insats, stor utdelning KTC Control hjälper fastighetsägare och energibolag att spara energi och minska miljöpåverkan genom att få full kontroll över sina energisystem. Vår metod Femstegsmodellen ger omedelbara resultat och lägger grunden för kontinuerliga förbättringar. Läs mer om hur vi hjälpt andra och kan hjälpa dig på

2 2 FEMSTEGSMODELLEN Liten insats, hög utdelning. Energibesparing är förmodligen den lönsammaste investering du kan göra för både dina fastigheter och miljön. Insatsen är låg och utdelningen hög den är dessutom både snabb och säker. Trenden är tydlig, det här är verkligen något som allt fler fastighetsägare insett, säger Jonas Almér, VD på KTC Stockholm. När investeringarna i nybyggnation minskade på grund av finanskrisen, fortsatte fastighetsägarna att investera i sina befintliga fastigheter. För KTC innebar lågkonjunkturåret 2009 både ökad omsättning och större marknadsandelar. Det kanske inte är så konstigt, fyller Peter Gustavsson, VD på KTC Göteborg, i. Det vi erbjuder märks väldigt snabbt på sista raden i resultaträkningen. De fastighetsägare som nu satsat på att göra sina hus energieffektiva har dessutom skaffat sig ett bra utgångsläge inför framtiden. För när det gäller energipriserna är det i alla fall en sak som är säker, de kommer inte att sjunka. KTC var tidigt ute med att spara energi genom intelligent fastighetsautomation. Redan på 80-talet introducerades de första styr- och mätsystemen och med Femstegsmodellen tog man steget fullt ut. Det senaste utvecklingssteget är området Energitjänster som erbjuder avancerad driftsoptimering. Miljöcertifiering driver på Att energibesparing gynnar både ekonomin och miljön driver på intresset ytterligare. EUinitiativet GreenBuilding är ett exempel på detta. Fastighetsägare som bygger nytt med 25% lägre energianvändning än Boverkets energikrav eller minskar förbrukningen i befintliga hus med 25% kan bli GreenBuilding Partner och får använda detta i sin kommunikation. Vi har hjälpt ett antal fastighetsägare med detta och det är intressant att se hur väl tankarna sammanfaller med Femstegsmodellen, fortsätter Peter Gustavsson. Den är som klippt och skuren i sammanhanget. Hur ser då framtiden ut? Jonas och Peter är helt eniga om att vi ännu bara sett början på utvecklingen. I takt med att medvetenheten om vad man kan åstadkomma ökar samtidigt som kraven på energisnåla hus också gör det, kommer den här utvecklingen att accelerera, säger de. Alla är ju dessutom vinnare; fastighetsägarna, miljön och hyresgästerna. Vi har en hel del intressanta produkter och tjänster på gång inom den närmaste tiden. Optimeringshjulet Samordning & projektledning. Proaktiv användning av den samlade kunskapen om anläggningen. Mediauppföljning. Att mäta är att veta jämförelse med nyckeltal. Drift & optimering. Direkt systempåverkan på befintliga system. Rondering. Statuskontroll och åtgärder på plats. Larmadministration. Få larm och till rätt person. Femstegsmodellen Mars 2010 KTC Control Produktion: Skooter Reklambyrå & Maria Lycke Form

3 I huvudet på en energijägare. Uppdragsbeskrivningen är entydig: minska förbrukningen av el, vatten och värme inte bara i år utan också nästa och året därpå. För en energijägare finns inget slutdatum i jakten på energitjuvar. Jag brukar beskriva driftsoptimering som ett hjul som ska hållas rullande, säger Stefan Martinsson, energijägare och ansvarig för Energitjänster hos KTC. Hjulet sätts i rullning genom insamling av objektiva mätdata om mediaförbrukningen från de tekniska systemen. Genom att jämföra med nyckeltal hittar man onormala förbrukare och kan prioritera vad som ska åtgärdas först. Förfina efter hand Utgångspunkten är att få ut maximalt ur de befintliga systemen, vilket gör att det oftast räcker att investera i tid och kanske även i uppgradering av mjukvara. Det är därför som driftsoptimering betalar sig mycket snabbt. Driftsoptimering handlar inte om att utreda vad som skulle ha gjorts eller bör göras, utan om tålmodigt praktiskt arbete, fortsätter Stefan Martinsson. Man börjar med det som verkar enklast att rätta till, kontrollerar resultatet och justerar igen om det behövs. Så håller man på med system efter system, hus efter hus och ökar förfiningsgraden efterhand som kunskapen om fastigheterna ökar. Vad är det då man justerar och var finns de största besparingarna att hämta? Enligt Stefan Martinsson kan det vara nästan var som helst. För höga vattentemperaturer, dålig kontroll på lägenhetstemperaturerna, pumpar och fläktar som går i onödan är exempel på saker som kostar mycket pengar under ett år, säger han. Det är inte bara gamla hus som behöver driftsoptimeras, i nya behöver systemen definitivt trimmas in igen efter ett litet tag. Lönsam energijakt Thomas Lepik, Energiansvarig på Bostadsbolaget i Göteborg, har arbetat med energijägare i tio år, vilket varit mycket lönsamt. För varje investerad 1000-lapp har vi kunnat minska driftskostnaderna med upp till kronor i de berörda fastigheterna, berättar han. Thomas Lepik betonar att en energijägare är en person, inte ett företag. Resultatet beror helt på energijägarens kompetens, erfarenhet och engagemang, fortsätter han. Han eller hon ska hitta felen, kunna åtgärda dem och våga testa nya lösningar. E-rapporten central Den webbaserade E-rapporten från Göteborg Energi är central i sammanhanget. Rapporten ger aktuell information om energi- och resursförbrukningen i fastighetsbeståndet, vilket utgör faktaunderlag för såväl akuta som långsiktiga insatser. Alla har tillgång till E-rapporten, säger Thomas Lepik. Den är inte bara en angelägenhet för driftavdelningen, utan viktig för att skapa förståelse och insikt om energiarbetet hos alla i företaget. Den är också nödvändig för att alla ska utgå från samma faktaunderlag. Hjulet får aldrig stanna Sedan slutet av 2009 är Stefan Martinsson ansvarig för Energitjänster hos KTC, som innefattar just driftsoptimering. Hans bakgrund är ganska typisk för en energijägare med 20 års praktisk energierfarenhet från industrier och fastighetsbolag. Det man vinner på att anlita våra specialister är, förutom de omedelbara besparingarna, tillgång till spetskompetens inom energieffektivisering, menar han. Driftsoptimering är ett lagarbete mellan våra energijägare och kundens driftstekniker. Efterhand som arbetet fortskrider överförs också kunskap som gör att optimeringshjulet kan hållas rullande. För om det stannar, kommer förbrukningen snart att stiga igen, det har jag sett många exempel på genom åren.

4 4 FEMSTEGSMODELLEN Halvera förbrukningen. Omöjligt? Inte alls. Tar man ett helhetsgrepp och samordnar alla sina system, arbetar metodiskt och involverar de boende når man snabbt förbluffande resultat. Femstegsmodellen bygger på många års samarbete med svenska fastighetsförvaltare och energibolag, säger Per-Ola Büller, försäljningschef på KTC Göteborg. Den är en metod för systematisk energieffektivisering som visat sig vara mycket framgångsrik. Hemligheten ligger i att steg för steg samla in kunskap om sina fastigheters energi status. Genom att systematisera, samordna och analysera informationen avslöjas de onormala energiförbrukarna så att man snabbt kan sätta in effektiva åtgärder. Det är detta som de tre första stegen i Femstegsmodellen går ut på. Steg 1: omfattar mätning och analys. Med hjälp av KTC Analyser blir fakta om energioch resursförbrukningen i såväl enskilda fastigheter som hela beståndet lättillgängligt för olika typer av användare. Steg 2: handlar om att koppla samman de fastighetstekniska installationerna och analysera hur de påverkar varandra för optimal drift. Intelligent styrning av fastighetssystemen ger omedelbara besparingar och underlättar den tekniska förvaltningen. Steg 3: innefattar driftövervakning med KTC Scada, som är ett webbaserat, fabrikats oberoende system. Det innebär att information från fastighetens alla system presenteras via OPC-protokoll på ett enhetligt och lättöverskådligt sätt. De tre första stegen lägger grunden för effektiv driftsoptimering, fortsätter Per-Ola Büller. Man ser snabbt resultat, sporras till att hitta nya besparingsmöjligheter och får på så sätt igång en kontinuerlig förbättringsprocess. Steg 4: individuell mätning och debitering, gör hyresgästerna mer energimedvetna samtidigt som de kan påverka hushållets energikostnad. Att betala för sin egen förbrukning är ett effektivt sätt att få hyresgästen att ändra energibeteende säger Per-Ola Büller. Steg 5: här presenteras förbrukningen i realtid, istället för på fakturan en månad senare vilket ytterligare ökar möjligheten att förändra de boendes energibeteende. Presentationsgränssnitt är webb, TV, mobiltelefon eller lägenhetsskärmen SBox via Manodo Home Arena. Detta är ett öppet gräns snitt som ger möjligheter att erbjuda hyresgästerna en rad service- och trygghetstjänster som porttelefon (inkl.bild), tvättstugebokning, felanmälan, busstid tabeller, väder m.m. De riktigt stora besparingseffekterna uppnås när systemen för fastighetsdrift och individuell mätning samordnas såväl vad gäller data som funktioner. Konkret innebär detta att steg 4 och 5 kopplas samman med steg 1 3. Mätvärden från lägenhetsgivarna ger då kontinuerlig information till det överordnade systemet, som anpassar driften efter data från varje lägenhet. Man får full kontroll över vad som händer i fastigheterna och ser tydligt onormala avvikelser. Det är denna samordning i kombination med att varje hyresgäst får aktuell information om sin förbrukning, som gör Femstegsmodellen så kraftfull. Femstegsmodellen är helt enkelt en helhetslösning som öppnar nya möjligheter att bli verkligt energieffektiv. Den är inte bara för nya och gamla bostadshus utan även för kommersiella fastigheter som vill effektivisera driften och stärka konkurrenskraften, avslutar Per-Ola.

5 Fastighetsautomation plug and play. Färdigpaketerade styrsystem som levereras direkt till byggplatsen spar inte bara tid och pengar utan ger också bättre funktionalitet och stabilare drift. ett nybygge. Dimensionering, ritningsunderlag, installations- och driftsättningsanvisningar, tekniska specifikationer, underhållsscheman med mera finns färdiga. Det underlättar arbetet för kommande led i kedjan och säker ställer att resultatet blir som man tänkt sig. Systemet är helt klart för anslutning, de ingående komponenterna utprovade tillsam energiuppföljning där JM kan följa upp att I systemet finns även verktygen för mans och kapaciteten anpassad till huset. normkraven för nybyggnation innehålls. JM är ett av de byggföretag som kommit KTCs prefabricerade lösningar ingår i längst med att standardisera de tekniska JMs standard. De är skalbara och innehåller systemen i sina nybyggen. Det innebär att styrning för hela fas tigheten inklusive värme, ventilation, mätning och andra tekniska JMs projektorganisation har ett antal utprovade tekniklösningar att välja bland till installationer. Online-tjänst bättre och billigare än egen webbserver Hur mycket kostar ditt lokala driftövervakningssystem egentligen? Vad blir månadskostnaden om du räknar samman inköp och installation av server, service och uppgradering av programvaror och hårdvaror under en tioårsperiod? Helt säkert betydligt högre än om du istället abonnerar på ett system som KTC Scada Online. Du betalar bara för de tjänster du behöver och programvarorna ligger på KTCs servrar. KTC ansvarar för daglig drift och kontinuerliga uppdateringar av såväl hård- som mjukvara och garanterar hög IT-säkerhet. KTC Scada Online ingår i samma plattform som KTC Analyser. Det är fabrikatsoberoende och kan samla in mätvärden via OPC-protokoll från alla typer av fastighetstekniska system. Driftinformationen är lättillgänglig via webbgränssnitt och lösenord för alla som behöver komma åt den. Låter det intressant? Kontakta oss eller gå in på så får du veta mer. Begränsa effekten. Dynamisk effektbegränsning jämnar ut topparna och ger dig full kontroll på fjärrvärmecentralen. Läs mer på

6 6 FEMSTEGSMODELLEN Lär dig mer om verktygen Ju mer du kan om produkter och system, desto bättre kan du utnyttja alla möjligheter de erbjuder. Det är precis det som KTCs utbildning går ut på. Kursutbudet omfattar både grundläggande och mer avancerade utbildningar för såväl enstaka produkter som hela system. Innehållet skräddarsys efter deltagarnas behov och genomförs på något av KTCs kontor eller ute hos dig. Efter avslutad kurs har deltagarna alltid tillgång till personlig support. Jönköping Energi är ett av företagen som utnyttjat detta. Våra drifttekniker genomgick Grundkurs DUC för att lära sig mer om styrsystemets alla möjligheter i fjärrvärmeundercentralerna, säger Martin Brage på Jönköping Energi. Om undercentralerna fungerar bra fungerar också vårt nät bra och ju mer vi kan, desto smidigare blir vårt samarbete med fastighetsdriften. Mer om KTCs utbildningsprogram hittar du på Intelligent fjärrvärme i Nynäshamn. Samordning av fjärrvärmeundercentralerna i ett gemensamt system för drift och övervakning ger dig bättre kontroll över fjärrvärmenätet. Du kan utnyttja energin maximalt och styra om systemet snabbare vid underhållsarbeten och driftstörningar. Det är detta vi menar med intelligent fjärrvärme, säger Ingvar Rindebäck på KTC Göteborg installerade vi ett sådant system för Fortum Värme i Nynäshamn och erfarenheterna efter ett antal års drift är mycket goda. Cirka 140 fjärrvärmeundercentraler i fastigheterna styrs och övervakas av ett centralt system med ducar i varje undercentral. Programvaran är placerad hos KTC i Göteborg och kommunicerar med ducarna via gsm-nätet. Data om varje undercentrals förbrukning exporteras från databasen till Fortums centrala system för debitering av fastighetsägarna. Programvarorna som används är KTC Scada och KTC Analyser. Systemet ger ögonblicksbilder av hur fjärrvärmenätet fungerar. Om något inte fungerar som det ska kan Fortum Värme agera snabbt och styra om energiflödet medan felet åtgärdas. Man slipper på så sätt utnyttja reservenergi i form av till exempel olja eller andra mindre miljövänliga alternativ. Systemet ger också bättre underlag för rättvis debitering av de anslutna fastigheterna samt ökade möjligheter till driftsoptimering. Fortum Värme har länge arbetat tillsammans med fastighetsägarna för att trimma systemen kontinuerligt. Nu får man ännu bättre förutsättningar, vilket alla tjänar på. Foto: Erik Gustavsson

7 Lönsam energijakt på Lidingö. Vi vill att Larsberg ska vara ett föredöme för hyresrätten som boendeform och då kommer energianvändning och miljöpåverkan högt på dagordningen. Vår målbild när det gäller energi är kort och gott lägsta förbrukning. Det säger Jonas Petré, projektchef på fastighetsbolaget John Mattson med anledning av de goda resultaten från det pågående driftoptimeringsprojektet. Under 2009 minskade vi fjärrvärmeförbrukningen med 20 procent, från 172 till 138 kwh/m 2, säger energijägaren Mats Carlqvist på KTC Stockholm. Investeringen begränsade sig till att lägga tid på mätning, analys och uppföljning samt att uppgradera viss mjukvara. Det handlar alltså inte om nya system eller stora ombyggnationer och det är därför som driftsoptimering betalar sig så snabbt. John Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag som sedan 40 år tillbaka äger och förvaltar Larsberg på Lidingö i Stockholm. Området består av 30 fastigheter med ca 1400 hyreslägenheter och några kommersiella lokaler. För omkring tio år sedan började man byta ut sina gamla ducar mot KTC-ducar. Därefter har man steg för steg byggt vidare på sitt fastighetssystem med både KTC Scada och KTC Analyser. Det innebär att John Mattson hade de tre första stegen i Femstegsmodellen och kraftfulla verktyg för driftsoptimering, fortsätter Mats. Det handlade bara om att utnyttja all information i systemen för att kunna sätta in åtgärder där de skulle göra störst nytta. Första steget i energijakten var att strukturera all statistik fem år tillbaka så man fick korrekta värden i analysverktyget. Efter detta kunde energitjuvarna kartläggas och felaktigheter i fastigheterna börja rättas till. Till exempel genom att göra fortlöpande förbättringar i ducar och övervakningssystem samt att hitta nya energismarta lösningar och system. Den kanske viktigaste faktorn är kunskapsöverföringen från KTC till vår egen driftspersonal, säger Jonas Petré. Alla är delaktiga i driftsoptimeringen, kan följa utvecklingen och bidra aktivt. För det här är inget tidsavgränsat projekt utan en ständigt pågående process.

8 Riksbyggen-premiär för Femstegsmodellen Att bestämma sig för hela Femstegsmodellen var inte svårt när vi förstod vilka möjligheter att åstadkomma verkligt energieffektiva hus, som öppnade sig Det som avgjorde var den smidiga samordningen mellan det individuella mätsystemet och fastigheternas drift- och övervakningssystem. På så sätt får vi ett integrerat system som ger oss full kontroll på energianvändningen. Det säger Gert Lönnroth på Riksbyggen i Göteborg med anledning av att man nu för första gången använder Femstegsmodellen fullt ut. Det handlar om tre åttavånings punkthus på Högsbogatan i Göteborg med tillsammans 93 lägenheter. Första inflyttning sker våren Husen är projekterade för ett uppvärmningsbehov på ca 80 kwh/kvm/år och värms av bergvärme och vindkraft i kombination med direktverkande el. Stommen är värmetrög och betongväggarna tjockare än normalt för att hålla kvar värmen längre. Individuell mätning och debitering var självskrivet, fortsätter Gert Lönnroth. Men vi ville bättra på de boendes möjligheter att påverka sin förbrukning. Därför bestämde vi oss för att ta ytterligare ett steg genom boendekommunikation i form av Manodo SBox. På en liten terminal i hallen kan man se exakt hur mycket el och värme som används i lägenheterna för tillfället. I SBox-terminalen finns även en rad andra nytto- och trygghetsfunktioner så som bildporttelefon, felanmälan, tidtabeller för kollektivtrafiken med mera. Individuell mätning och boendekommunikation hjälper de boende att göra något åt sin energianvändning, säger Gert Lönnroth Men den riktigt stora fördelen, som gjorde att vi fastnade för Femstegs modellen, är sammankopplingen av varje lägenhets mätsystem med fastighetens överordnade driftsystem. Mätvärden från lägenhetsgivarna ger kontinuerlig information till det överordnade systemet som anpassar driften efter data från varje lägenhet. Det underlättar driften och ger oss bra kontroll på vad som händer i fastigheterna eftersom onormala avvikelser av energiförbrukningen syns tydligt. KTC Partner. KTC har egna support-, service- och entreprenadbolag i Göteborg och Stockholm. I övriga landet och i Norge samarbetar man med partners. Dessa är certifierade enligt KTCs utbildningsprogram och står därför för en hög kunskaps- och kvalitetsnivå. En KTC Partner fungerar som vår förlängda arm ute i landet, säger Ingvar Rindebäck, ansvarig för KTC Partner. Beroende på de lokala förutsättningarna arbetar man med hela eller utvalda delar av Femstegsmodellen. Som KTC Partner har man kvalificerad uppbackning samt tillgång till hela KTCs produktsortiment och affärsmodell. En KTC Partner erbjuder samma kvalitativa systemlösningar som KTC-bolagen, vilket både partner och slutkunder tjänar på. Vi märker att våra KTC Partner upp skattar möjligheterna till stöd i form av teknisk förädling av våra produkter och system, fortsätter Ingvar Rindebäck. Vi kan till exempel hjälpa till med skåpskonstruktion, DUC-programmering och även driftsättning om så önskas. Med partnerskapet följer många mervärden på köpet. Man samarbetar med en organisation som inte bara är produktleverantör, utan också har daglig erfarenhet från partnerns verklighet. Vi förstår de utmaningar och möjligheter de arbetar med och kan lätt anpassa oss till deras verksamhet, slutar Ingvar Rindebäck. Lista över KTC Partner finns på Är du själv intresserad av att bli partner, kontakta Ingvar Rindebäck.

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2014 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter Energitimmen En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för

Läs mer

Energilösningar - ett nytt sätt att agera. Sveriges Energiting 22 mars 2011

Energilösningar - ett nytt sätt att agera. Sveriges Energiting 22 mars 2011 Energilösningar - ett nytt sätt att agera Sveriges Energiting 22 mars 2011 Varför satsa på Energilösningar? Kundernas förtroende? Hur gör Lunds Energi? Utmaningar för energibranschen FÖRTROENDE MINSKAT

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB 2014 GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL Gate Intelligent Building Support AB Gate Care Framtidens fastighetsportal Gate Aware, Gate Care & Gate Energy bildar tillsammans en ny revolutionerande fastighetstjänst

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Vi hjälper er nå era klimatmål

Vi hjälper er nå era klimatmål För klimatets skull Vi hjälper er nå era klimatmål Vi är idag drygt 7 miljarder människor på jorden och vi växer med 6 miljoner per månad. Vi släpper ut mer än 3 miljarder ton koldioxid per månad. Bara

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE. Individuell mätning & debitering

5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE. Individuell mätning & debitering GUIDE 5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE Individuell mätning & debitering 1 5 Hur minskar man energiförbrukningen? Hur fördelar man kostnaderna rättvist? Minol ger dig 5 steg till ett energisnålare och

Läs mer

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Fördel miljön En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Med tanke på miljön Metrima Home Solutions AB är idag störst i Sverige inom området enhetsmätning av el, värme och vatten. Tillsammans med

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Hållbar fastighetsförvaltning

Hållbar fastighetsförvaltning Hållbar fastighetsförvaltning EUs energikrav 1. En minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till år 2020. Om fler länder ansluter till EU:s ansträngning kan målet höjas till 30 procent.

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1pålitlig partner MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions och din totalleverantör för kommersiella värmepumpslösningar varme.danfoss.se Minska

Läs mer

Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel. Allt samlat alltid tillgängligt

Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel. Allt samlat alltid tillgängligt Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel Allt samlat alltid tillgängligt - Samla dokument, ritningar, energideklarationer, besiktningsprotokoll mm - Hantera arbetsorder, beställningar

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Techem Smart Systems: En plattform för. Techem Smart System. Individuell Mätning och Debitering (IMD) PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION

Techem Smart Systems: En plattform för. Techem Smart System. Individuell Mätning och Debitering (IMD) PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION Reading value display Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring Billing Techem Smart Systems: En plattform för Techem

Läs mer

Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se

Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se Två viktiga ord Affärsmodell beskriver: Hur skapar vi värde? Hur fångar vi det? Energitjänst Erbjudande

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

IMD-partner som levererar! 2013-02-18/Jonny Jarl Manodo AB

IMD-partner som levererar! 2013-02-18/Jonny Jarl Manodo AB IMD-partner som levererar! Teknikval för Individuell mätning (IMD) Osäkerhet på marknaden när det gäller val av teknik. Det finns två huvudalternativ: - Öppna system som hanterar olika fabrikat och kan

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Automation Magnus Persson, DC. Elkraft Anders Fransson, DC. Installation Jonas Thimberg, DC. Infra Laszlo Sarközi, tf DC. Mekanik Håkan Hillman, DC

Automation Magnus Persson, DC. Elkraft Anders Fransson, DC. Installation Jonas Thimberg, DC. Infra Laszlo Sarközi, tf DC. Mekanik Håkan Hillman, DC Om rejlers» Teknikkonsult med bredd, spets och energi.» Erbjuder tjänster till kunder inom industri, energi, infrastruktur samt bygg och fastighet.» Finns på 80 orter i Sverige, Finland och Norge. Automation

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

Den enkla vägen till energibesparing

Den enkla vägen till energibesparing Den enkla vägen till energibesparing Ett lättanvänt och flexibelt system för byggnadsautomation till lägst totalkostnad Detta är Byggnadsautomation Överst: STF Fjällstation Kebnekaise. Foto: Rikard Hård.

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Energiledningssystem, Industriprojekt Oskarshamn. Verktyg för energianalys.

Energiledningssystem, Industriprojekt Oskarshamn. Verktyg för energianalys. 1 Energiledningssystem, Industriprojekt Oskarshamn. Verktyg för energianalys. Samverkan mellan styrsystem för kvalitet, miljö och energiledningssystem enligt ISO 9 000 och ISO 14 000. 1 Varför Energiledningssystem?

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Så här kan du sänka dina energikostnader Specialerbjudande till dig som medlem i SHR

Så här kan du sänka dina energikostnader Specialerbjudande till dig som medlem i SHR Så här kan du sänka dina energikostnader Specialerbjudande till dig som medlem i SHR Innehåll Sidan Denna broschyr är producerad av EnergyLogic i samarbete med SHR. Tryckt i 5000 exemplar och distribuerad

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet vit Passagesystem Aptus passage-, porttelefon- och boknings system skapar trygga miljöer för boende i flerbostadshus,

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP HET 2(5) The following people have contributed to the report. Marie Sjölinder, SICS Stina Nylander, SICS HET 3(5) IT och förvaltning i framtidens boende 1 Workshop

Läs mer

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt NODA Smart Heat Building Hur funkar det? - En teknisk översikt Vad är NODA? NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap,

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Smarta fjärrvärmecentraler spar energi, pengar och miljö. NordIQ

Smarta fjärrvärmecentraler spar energi, pengar och miljö. NordIQ Smarta fjärrvärmecentraler spar energi, pengar och miljö NordIQ 1Fastigheten får bättre ekonomi Du minskar energiåtgången i fastigheten genom att NordIQ fjärrvärmecentral ger en jämnare temperatur som

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

2013-12-04 ENERGIUTMANINGEN FASTIGHETSÄGARNA GFR VÅRA FRÅGOR

2013-12-04 ENERGIUTMANINGEN FASTIGHETSÄGARNA GFR VÅRA FRÅGOR ENERGIUTMANINGEN FRÅN MÅL TILL MÄTBART RESULTAT JAN THORSSON FASTIGHETSÄGARNA GFR Fastighetsägarna är branschorganisationen för fastighetsföretag. Vi arbetar för bättre förutsättningar för landets fastighetsföretag.

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

MILJÖMPOLICY Att driftoptimera ett badhus- en utmaning som heter duga

MILJÖMPOLICY Att driftoptimera ett badhus- en utmaning som heter duga MILJÖMPOLICY Att driftoptimera ett badhus- en utmaning som heter duga Badeteknisk 2015 Gillis R. Wikander Civilingenjör punkt R AB, Stockholm Experter inom Energieffektivisering Badgästerna MILJÖMPOLICY

Läs mer

Smartare fastighetsautomation

Smartare fastighetsautomation Smartare fastighetsautomation - gör byggnaden tillgänglig via internet. - ecodriving för fastigheter. - byggnadsinformationssystem som samordnar och ger överblick. - service och webbutik. Vår vision Inom

Läs mer

Upplev mer igår, idag och imorgon

Upplev mer igår, idag och imorgon Upplev mer igår, idag och imorgon Utvecklingen accelererar. Allt går snabbare. Allt blir bättre. Tekniken, underhållningen, kvaliteten. Där vi en gång bara hade två statliga kanaler i en stor, klumpig

Läs mer

Energioptimering utan investering

Energioptimering utan investering Energioptimering utan investering Seminarium BeBo Halvera Mera 2013-10-23 2013-09-24 Driftoptimering utan investering Det handlar om Rätt driftstider Rätt temperaturer Rätt flöden Anpassning till behov

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer