E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT"

Transkript

1 OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT F E M S T E G S modellen Halvera förbrukningen! Vare sig du siktar på att uppfylla kraven för Green Building eller bara är ute efter att sänka energikostnaden så är Femstegsmodellen definitivt rätt modell för dig. Läs mer på sidan 4. I huvudet på en energijägare För Stefan Martinsson tar energijakten aldrig slut. Hans uppdrag är att minska energiförbrukningen och därmed spara pengar för KTCs kunder. Jakten på energitjuvar får aldrig stanna upp. Läs mer på sidan 3. Läs också om: Intelligent fjärrvärme Femstegsmodellen hos Riksbyggen Lönsam energijakt på Lidingö Liten insats, stor utdelning KTC Control hjälper fastighetsägare och energibolag att spara energi och minska miljöpåverkan genom att få full kontroll över sina energisystem. Vår metod Femstegsmodellen ger omedelbara resultat och lägger grunden för kontinuerliga förbättringar. Läs mer om hur vi hjälpt andra och kan hjälpa dig på

2 2 FEMSTEGSMODELLEN Liten insats, hög utdelning. Energibesparing är förmodligen den lönsammaste investering du kan göra för både dina fastigheter och miljön. Insatsen är låg och utdelningen hög den är dessutom både snabb och säker. Trenden är tydlig, det här är verkligen något som allt fler fastighetsägare insett, säger Jonas Almér, VD på KTC Stockholm. När investeringarna i nybyggnation minskade på grund av finanskrisen, fortsatte fastighetsägarna att investera i sina befintliga fastigheter. För KTC innebar lågkonjunkturåret 2009 både ökad omsättning och större marknadsandelar. Det kanske inte är så konstigt, fyller Peter Gustavsson, VD på KTC Göteborg, i. Det vi erbjuder märks väldigt snabbt på sista raden i resultaträkningen. De fastighetsägare som nu satsat på att göra sina hus energieffektiva har dessutom skaffat sig ett bra utgångsläge inför framtiden. För när det gäller energipriserna är det i alla fall en sak som är säker, de kommer inte att sjunka. KTC var tidigt ute med att spara energi genom intelligent fastighetsautomation. Redan på 80-talet introducerades de första styr- och mätsystemen och med Femstegsmodellen tog man steget fullt ut. Det senaste utvecklingssteget är området Energitjänster som erbjuder avancerad driftsoptimering. Miljöcertifiering driver på Att energibesparing gynnar både ekonomin och miljön driver på intresset ytterligare. EUinitiativet GreenBuilding är ett exempel på detta. Fastighetsägare som bygger nytt med 25% lägre energianvändning än Boverkets energikrav eller minskar förbrukningen i befintliga hus med 25% kan bli GreenBuilding Partner och får använda detta i sin kommunikation. Vi har hjälpt ett antal fastighetsägare med detta och det är intressant att se hur väl tankarna sammanfaller med Femstegsmodellen, fortsätter Peter Gustavsson. Den är som klippt och skuren i sammanhanget. Hur ser då framtiden ut? Jonas och Peter är helt eniga om att vi ännu bara sett början på utvecklingen. I takt med att medvetenheten om vad man kan åstadkomma ökar samtidigt som kraven på energisnåla hus också gör det, kommer den här utvecklingen att accelerera, säger de. Alla är ju dessutom vinnare; fastighetsägarna, miljön och hyresgästerna. Vi har en hel del intressanta produkter och tjänster på gång inom den närmaste tiden. Optimeringshjulet Samordning & projektledning. Proaktiv användning av den samlade kunskapen om anläggningen. Mediauppföljning. Att mäta är att veta jämförelse med nyckeltal. Drift & optimering. Direkt systempåverkan på befintliga system. Rondering. Statuskontroll och åtgärder på plats. Larmadministration. Få larm och till rätt person. Femstegsmodellen Mars 2010 KTC Control Produktion: Skooter Reklambyrå & Maria Lycke Form

3 I huvudet på en energijägare. Uppdragsbeskrivningen är entydig: minska förbrukningen av el, vatten och värme inte bara i år utan också nästa och året därpå. För en energijägare finns inget slutdatum i jakten på energitjuvar. Jag brukar beskriva driftsoptimering som ett hjul som ska hållas rullande, säger Stefan Martinsson, energijägare och ansvarig för Energitjänster hos KTC. Hjulet sätts i rullning genom insamling av objektiva mätdata om mediaförbrukningen från de tekniska systemen. Genom att jämföra med nyckeltal hittar man onormala förbrukare och kan prioritera vad som ska åtgärdas först. Förfina efter hand Utgångspunkten är att få ut maximalt ur de befintliga systemen, vilket gör att det oftast räcker att investera i tid och kanske även i uppgradering av mjukvara. Det är därför som driftsoptimering betalar sig mycket snabbt. Driftsoptimering handlar inte om att utreda vad som skulle ha gjorts eller bör göras, utan om tålmodigt praktiskt arbete, fortsätter Stefan Martinsson. Man börjar med det som verkar enklast att rätta till, kontrollerar resultatet och justerar igen om det behövs. Så håller man på med system efter system, hus efter hus och ökar förfiningsgraden efterhand som kunskapen om fastigheterna ökar. Vad är det då man justerar och var finns de största besparingarna att hämta? Enligt Stefan Martinsson kan det vara nästan var som helst. För höga vattentemperaturer, dålig kontroll på lägenhetstemperaturerna, pumpar och fläktar som går i onödan är exempel på saker som kostar mycket pengar under ett år, säger han. Det är inte bara gamla hus som behöver driftsoptimeras, i nya behöver systemen definitivt trimmas in igen efter ett litet tag. Lönsam energijakt Thomas Lepik, Energiansvarig på Bostadsbolaget i Göteborg, har arbetat med energijägare i tio år, vilket varit mycket lönsamt. För varje investerad 1000-lapp har vi kunnat minska driftskostnaderna med upp till kronor i de berörda fastigheterna, berättar han. Thomas Lepik betonar att en energijägare är en person, inte ett företag. Resultatet beror helt på energijägarens kompetens, erfarenhet och engagemang, fortsätter han. Han eller hon ska hitta felen, kunna åtgärda dem och våga testa nya lösningar. E-rapporten central Den webbaserade E-rapporten från Göteborg Energi är central i sammanhanget. Rapporten ger aktuell information om energi- och resursförbrukningen i fastighetsbeståndet, vilket utgör faktaunderlag för såväl akuta som långsiktiga insatser. Alla har tillgång till E-rapporten, säger Thomas Lepik. Den är inte bara en angelägenhet för driftavdelningen, utan viktig för att skapa förståelse och insikt om energiarbetet hos alla i företaget. Den är också nödvändig för att alla ska utgå från samma faktaunderlag. Hjulet får aldrig stanna Sedan slutet av 2009 är Stefan Martinsson ansvarig för Energitjänster hos KTC, som innefattar just driftsoptimering. Hans bakgrund är ganska typisk för en energijägare med 20 års praktisk energierfarenhet från industrier och fastighetsbolag. Det man vinner på att anlita våra specialister är, förutom de omedelbara besparingarna, tillgång till spetskompetens inom energieffektivisering, menar han. Driftsoptimering är ett lagarbete mellan våra energijägare och kundens driftstekniker. Efterhand som arbetet fortskrider överförs också kunskap som gör att optimeringshjulet kan hållas rullande. För om det stannar, kommer förbrukningen snart att stiga igen, det har jag sett många exempel på genom åren.

4 4 FEMSTEGSMODELLEN Halvera förbrukningen. Omöjligt? Inte alls. Tar man ett helhetsgrepp och samordnar alla sina system, arbetar metodiskt och involverar de boende når man snabbt förbluffande resultat. Femstegsmodellen bygger på många års samarbete med svenska fastighetsförvaltare och energibolag, säger Per-Ola Büller, försäljningschef på KTC Göteborg. Den är en metod för systematisk energieffektivisering som visat sig vara mycket framgångsrik. Hemligheten ligger i att steg för steg samla in kunskap om sina fastigheters energi status. Genom att systematisera, samordna och analysera informationen avslöjas de onormala energiförbrukarna så att man snabbt kan sätta in effektiva åtgärder. Det är detta som de tre första stegen i Femstegsmodellen går ut på. Steg 1: omfattar mätning och analys. Med hjälp av KTC Analyser blir fakta om energioch resursförbrukningen i såväl enskilda fastigheter som hela beståndet lättillgängligt för olika typer av användare. Steg 2: handlar om att koppla samman de fastighetstekniska installationerna och analysera hur de påverkar varandra för optimal drift. Intelligent styrning av fastighetssystemen ger omedelbara besparingar och underlättar den tekniska förvaltningen. Steg 3: innefattar driftövervakning med KTC Scada, som är ett webbaserat, fabrikats oberoende system. Det innebär att information från fastighetens alla system presenteras via OPC-protokoll på ett enhetligt och lättöverskådligt sätt. De tre första stegen lägger grunden för effektiv driftsoptimering, fortsätter Per-Ola Büller. Man ser snabbt resultat, sporras till att hitta nya besparingsmöjligheter och får på så sätt igång en kontinuerlig förbättringsprocess. Steg 4: individuell mätning och debitering, gör hyresgästerna mer energimedvetna samtidigt som de kan påverka hushållets energikostnad. Att betala för sin egen förbrukning är ett effektivt sätt att få hyresgästen att ändra energibeteende säger Per-Ola Büller. Steg 5: här presenteras förbrukningen i realtid, istället för på fakturan en månad senare vilket ytterligare ökar möjligheten att förändra de boendes energibeteende. Presentationsgränssnitt är webb, TV, mobiltelefon eller lägenhetsskärmen SBox via Manodo Home Arena. Detta är ett öppet gräns snitt som ger möjligheter att erbjuda hyresgästerna en rad service- och trygghetstjänster som porttelefon (inkl.bild), tvättstugebokning, felanmälan, busstid tabeller, väder m.m. De riktigt stora besparingseffekterna uppnås när systemen för fastighetsdrift och individuell mätning samordnas såväl vad gäller data som funktioner. Konkret innebär detta att steg 4 och 5 kopplas samman med steg 1 3. Mätvärden från lägenhetsgivarna ger då kontinuerlig information till det överordnade systemet, som anpassar driften efter data från varje lägenhet. Man får full kontroll över vad som händer i fastigheterna och ser tydligt onormala avvikelser. Det är denna samordning i kombination med att varje hyresgäst får aktuell information om sin förbrukning, som gör Femstegsmodellen så kraftfull. Femstegsmodellen är helt enkelt en helhetslösning som öppnar nya möjligheter att bli verkligt energieffektiv. Den är inte bara för nya och gamla bostadshus utan även för kommersiella fastigheter som vill effektivisera driften och stärka konkurrenskraften, avslutar Per-Ola.

5 Fastighetsautomation plug and play. Färdigpaketerade styrsystem som levereras direkt till byggplatsen spar inte bara tid och pengar utan ger också bättre funktionalitet och stabilare drift. ett nybygge. Dimensionering, ritningsunderlag, installations- och driftsättningsanvisningar, tekniska specifikationer, underhållsscheman med mera finns färdiga. Det underlättar arbetet för kommande led i kedjan och säker ställer att resultatet blir som man tänkt sig. Systemet är helt klart för anslutning, de ingående komponenterna utprovade tillsam energiuppföljning där JM kan följa upp att I systemet finns även verktygen för mans och kapaciteten anpassad till huset. normkraven för nybyggnation innehålls. JM är ett av de byggföretag som kommit KTCs prefabricerade lösningar ingår i längst med att standardisera de tekniska JMs standard. De är skalbara och innehåller systemen i sina nybyggen. Det innebär att styrning för hela fas tigheten inklusive värme, ventilation, mätning och andra tekniska JMs projektorganisation har ett antal utprovade tekniklösningar att välja bland till installationer. Online-tjänst bättre och billigare än egen webbserver Hur mycket kostar ditt lokala driftövervakningssystem egentligen? Vad blir månadskostnaden om du räknar samman inköp och installation av server, service och uppgradering av programvaror och hårdvaror under en tioårsperiod? Helt säkert betydligt högre än om du istället abonnerar på ett system som KTC Scada Online. Du betalar bara för de tjänster du behöver och programvarorna ligger på KTCs servrar. KTC ansvarar för daglig drift och kontinuerliga uppdateringar av såväl hård- som mjukvara och garanterar hög IT-säkerhet. KTC Scada Online ingår i samma plattform som KTC Analyser. Det är fabrikatsoberoende och kan samla in mätvärden via OPC-protokoll från alla typer av fastighetstekniska system. Driftinformationen är lättillgänglig via webbgränssnitt och lösenord för alla som behöver komma åt den. Låter det intressant? Kontakta oss eller gå in på så får du veta mer. Begränsa effekten. Dynamisk effektbegränsning jämnar ut topparna och ger dig full kontroll på fjärrvärmecentralen. Läs mer på

6 6 FEMSTEGSMODELLEN Lär dig mer om verktygen Ju mer du kan om produkter och system, desto bättre kan du utnyttja alla möjligheter de erbjuder. Det är precis det som KTCs utbildning går ut på. Kursutbudet omfattar både grundläggande och mer avancerade utbildningar för såväl enstaka produkter som hela system. Innehållet skräddarsys efter deltagarnas behov och genomförs på något av KTCs kontor eller ute hos dig. Efter avslutad kurs har deltagarna alltid tillgång till personlig support. Jönköping Energi är ett av företagen som utnyttjat detta. Våra drifttekniker genomgick Grundkurs DUC för att lära sig mer om styrsystemets alla möjligheter i fjärrvärmeundercentralerna, säger Martin Brage på Jönköping Energi. Om undercentralerna fungerar bra fungerar också vårt nät bra och ju mer vi kan, desto smidigare blir vårt samarbete med fastighetsdriften. Mer om KTCs utbildningsprogram hittar du på Intelligent fjärrvärme i Nynäshamn. Samordning av fjärrvärmeundercentralerna i ett gemensamt system för drift och övervakning ger dig bättre kontroll över fjärrvärmenätet. Du kan utnyttja energin maximalt och styra om systemet snabbare vid underhållsarbeten och driftstörningar. Det är detta vi menar med intelligent fjärrvärme, säger Ingvar Rindebäck på KTC Göteborg installerade vi ett sådant system för Fortum Värme i Nynäshamn och erfarenheterna efter ett antal års drift är mycket goda. Cirka 140 fjärrvärmeundercentraler i fastigheterna styrs och övervakas av ett centralt system med ducar i varje undercentral. Programvaran är placerad hos KTC i Göteborg och kommunicerar med ducarna via gsm-nätet. Data om varje undercentrals förbrukning exporteras från databasen till Fortums centrala system för debitering av fastighetsägarna. Programvarorna som används är KTC Scada och KTC Analyser. Systemet ger ögonblicksbilder av hur fjärrvärmenätet fungerar. Om något inte fungerar som det ska kan Fortum Värme agera snabbt och styra om energiflödet medan felet åtgärdas. Man slipper på så sätt utnyttja reservenergi i form av till exempel olja eller andra mindre miljövänliga alternativ. Systemet ger också bättre underlag för rättvis debitering av de anslutna fastigheterna samt ökade möjligheter till driftsoptimering. Fortum Värme har länge arbetat tillsammans med fastighetsägarna för att trimma systemen kontinuerligt. Nu får man ännu bättre förutsättningar, vilket alla tjänar på. Foto: Erik Gustavsson

7 Lönsam energijakt på Lidingö. Vi vill att Larsberg ska vara ett föredöme för hyresrätten som boendeform och då kommer energianvändning och miljöpåverkan högt på dagordningen. Vår målbild när det gäller energi är kort och gott lägsta förbrukning. Det säger Jonas Petré, projektchef på fastighetsbolaget John Mattson med anledning av de goda resultaten från det pågående driftoptimeringsprojektet. Under 2009 minskade vi fjärrvärmeförbrukningen med 20 procent, från 172 till 138 kwh/m 2, säger energijägaren Mats Carlqvist på KTC Stockholm. Investeringen begränsade sig till att lägga tid på mätning, analys och uppföljning samt att uppgradera viss mjukvara. Det handlar alltså inte om nya system eller stora ombyggnationer och det är därför som driftsoptimering betalar sig så snabbt. John Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag som sedan 40 år tillbaka äger och förvaltar Larsberg på Lidingö i Stockholm. Området består av 30 fastigheter med ca 1400 hyreslägenheter och några kommersiella lokaler. För omkring tio år sedan började man byta ut sina gamla ducar mot KTC-ducar. Därefter har man steg för steg byggt vidare på sitt fastighetssystem med både KTC Scada och KTC Analyser. Det innebär att John Mattson hade de tre första stegen i Femstegsmodellen och kraftfulla verktyg för driftsoptimering, fortsätter Mats. Det handlade bara om att utnyttja all information i systemen för att kunna sätta in åtgärder där de skulle göra störst nytta. Första steget i energijakten var att strukturera all statistik fem år tillbaka så man fick korrekta värden i analysverktyget. Efter detta kunde energitjuvarna kartläggas och felaktigheter i fastigheterna börja rättas till. Till exempel genom att göra fortlöpande förbättringar i ducar och övervakningssystem samt att hitta nya energismarta lösningar och system. Den kanske viktigaste faktorn är kunskapsöverföringen från KTC till vår egen driftspersonal, säger Jonas Petré. Alla är delaktiga i driftsoptimeringen, kan följa utvecklingen och bidra aktivt. För det här är inget tidsavgränsat projekt utan en ständigt pågående process.

8 Riksbyggen-premiär för Femstegsmodellen Att bestämma sig för hela Femstegsmodellen var inte svårt när vi förstod vilka möjligheter att åstadkomma verkligt energieffektiva hus, som öppnade sig Det som avgjorde var den smidiga samordningen mellan det individuella mätsystemet och fastigheternas drift- och övervakningssystem. På så sätt får vi ett integrerat system som ger oss full kontroll på energianvändningen. Det säger Gert Lönnroth på Riksbyggen i Göteborg med anledning av att man nu för första gången använder Femstegsmodellen fullt ut. Det handlar om tre åttavånings punkthus på Högsbogatan i Göteborg med tillsammans 93 lägenheter. Första inflyttning sker våren Husen är projekterade för ett uppvärmningsbehov på ca 80 kwh/kvm/år och värms av bergvärme och vindkraft i kombination med direktverkande el. Stommen är värmetrög och betongväggarna tjockare än normalt för att hålla kvar värmen längre. Individuell mätning och debitering var självskrivet, fortsätter Gert Lönnroth. Men vi ville bättra på de boendes möjligheter att påverka sin förbrukning. Därför bestämde vi oss för att ta ytterligare ett steg genom boendekommunikation i form av Manodo SBox. På en liten terminal i hallen kan man se exakt hur mycket el och värme som används i lägenheterna för tillfället. I SBox-terminalen finns även en rad andra nytto- och trygghetsfunktioner så som bildporttelefon, felanmälan, tidtabeller för kollektivtrafiken med mera. Individuell mätning och boendekommunikation hjälper de boende att göra något åt sin energianvändning, säger Gert Lönnroth Men den riktigt stora fördelen, som gjorde att vi fastnade för Femstegs modellen, är sammankopplingen av varje lägenhets mätsystem med fastighetens överordnade driftsystem. Mätvärden från lägenhetsgivarna ger kontinuerlig information till det överordnade systemet som anpassar driften efter data från varje lägenhet. Det underlättar driften och ger oss bra kontroll på vad som händer i fastigheterna eftersom onormala avvikelser av energiförbrukningen syns tydligt. KTC Partner. KTC har egna support-, service- och entreprenadbolag i Göteborg och Stockholm. I övriga landet och i Norge samarbetar man med partners. Dessa är certifierade enligt KTCs utbildningsprogram och står därför för en hög kunskaps- och kvalitetsnivå. En KTC Partner fungerar som vår förlängda arm ute i landet, säger Ingvar Rindebäck, ansvarig för KTC Partner. Beroende på de lokala förutsättningarna arbetar man med hela eller utvalda delar av Femstegsmodellen. Som KTC Partner har man kvalificerad uppbackning samt tillgång till hela KTCs produktsortiment och affärsmodell. En KTC Partner erbjuder samma kvalitativa systemlösningar som KTC-bolagen, vilket både partner och slutkunder tjänar på. Vi märker att våra KTC Partner upp skattar möjligheterna till stöd i form av teknisk förädling av våra produkter och system, fortsätter Ingvar Rindebäck. Vi kan till exempel hjälpa till med skåpskonstruktion, DUC-programmering och även driftsättning om så önskas. Med partnerskapet följer många mervärden på köpet. Man samarbetar med en organisation som inte bara är produktleverantör, utan också har daglig erfarenhet från partnerns verklighet. Vi förstår de utmaningar och möjligheter de arbetar med och kan lätt anpassa oss till deras verksamhet, slutar Ingvar Rindebäck. Lista över KTC Partner finns på Är du själv intresserad av att bli partner, kontakta Ingvar Rindebäck.

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Energitjänster Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Lägre kostnader, enklare vardag och mindre miljö påverkan för bostadsrättsföreningar. GE0411_Energitja nster_brf_8_sid.indd 1 09-08-12

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post:

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post: Greyhound i kyrkan- vad är Greyhound? Botech har kunskap och erfarenhet av att styra och övervaka uppvärmning, luftfuktighet och luftkvalitet i kyrkor. Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem

Läs mer

VÅRA KUNDER HAR MÅL & KRAV PÅ SINA FASTIGHETER.

VÅRA KUNDER HAR MÅL & KRAV PÅ SINA FASTIGHETER. VÅRA KUNDER HAR MÅL & KRAV PÅ SINA FASTIGHETER. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rätt inomhusklimat & energiprestanda i människors hem och arbetsplatser VÅR AFFÄR IDAG FRAMTIDEN: GÅ FRÅN PRODUKT

Läs mer

Energilösningar - ett nytt sätt att agera. Sveriges Energiting 22 mars 2011

Energilösningar - ett nytt sätt att agera. Sveriges Energiting 22 mars 2011 Energilösningar - ett nytt sätt att agera Sveriges Energiting 22 mars 2011 Varför satsa på Energilösningar? Kundernas förtroende? Hur gör Lunds Energi? Utmaningar för energibranschen FÖRTROENDE MINSKAT

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB 2014 GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL Gate Intelligent Building Support AB Gate Care Framtidens fastighetsportal Gate Aware, Gate Care & Gate Energy bildar tillsammans en ny revolutionerande fastighetstjänst

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2014 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter Energitimmen En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Fördel miljön En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Med tanke på miljön Metrima Home Solutions AB är idag störst i Sverige inom området enhetsmätning av el, värme och vatten. Tillsammans med

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostäder. Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder.

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostäder. Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder. Energitjänster Effektivare energianvändning för bostäder Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder. GE0411_Energitja nster_bostader_8_sid.indd 1 09-08-12 11.16.05 En bred palett energitjänster.

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå öåtgärder i fastigheter Stefan Jansson Fastighetschef Företaget KFAB Helägt kommunalt bolag KFAB:s verksamhet är uppdelad i två affärsområden,

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

IMD-partner som levererar! 2013-02-18/Jonny Jarl Manodo AB

IMD-partner som levererar! 2013-02-18/Jonny Jarl Manodo AB IMD-partner som levererar! Teknikval för Individuell mätning (IMD) Osäkerhet på marknaden när det gäller val av teknik. Det finns två huvudalternativ: - Öppna system som hanterar olika fabrikat och kan

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Vi hjälper er nå era klimatmål

Vi hjälper er nå era klimatmål För klimatets skull Vi hjälper er nå era klimatmål Vi är idag drygt 7 miljarder människor på jorden och vi växer med 6 miljoner per månad. Vi släpper ut mer än 3 miljarder ton koldioxid per månad. Bara

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

Hållbar fastighetsförvaltning

Hållbar fastighetsförvaltning Hållbar fastighetsförvaltning EUs energikrav 1. En minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till år 2020. Om fler länder ansluter till EU:s ansträngning kan målet höjas till 30 procent.

Läs mer

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN ETT FLEXIBELT ÖVERVAKNINGSYSTEM MED MÅNGA MÖJLIGHETER Uni-View är ett SCADA system som ger användaren möjlighet att få full kontroll över sina anläggningar.

Läs mer

\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ Från Ekofektiv. Produktbeskrivning

\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ Från Ekofektiv. Produktbeskrivning \\\\\\\\\\\\\\\\ Ett heltäckande energi- och driftövervakningssystem för fastighetsbestånd. Från Ekofektiv \\\\\\\\\\\\\\\\\ Produktbeskrivning \\\\\\\\\\\\\\\\\ 1 \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB 2017 GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL Gate Intelligent Building Support AB Gate Care Framtidens fastighetsportal Tillsammans med Larmcentral, Statuskontroll & Energiverktyg fås en ny revolutionerande

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Arrigo. Webbportal för enkelt och effektivt fastighetsunderhåll

Arrigo. Webbportal för enkelt och effektivt fastighetsunderhåll Arrigo Webbportal för enkelt och effektivt fastighetsunderhåll Det ultimata fastighetssystemet... Underhållsportal Arrigo är en webbaserad portal för insamling av fastighetsrelaterad data som kan användas

Läs mer

Lägre energikostnad och nöjdare hyresgäster

Lägre energikostnad och nöjdare hyresgäster Temp-, el och vattenmätning Kundpresentation Lägre energikostnad och nöjdare hyresgäster Kund: HSB Östergötland HSB Östergötland använder flera av EcoGuards energisparlösningar som stöd vid miljöcertifiering

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015

Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015 Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se http://www.energy-management.se/ Omfattar Lite om BELOK

Läs mer

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD 2017 Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD BRF Seglatsen hittade gömda besparingar på 485 000 kr/år Bostadsrättsföreningen Seglatsens fastigheter byggdes 2007. Ändå

Läs mer

Energideklaration (ED) och EKL - hur kan stora företag som äger fastigheter synkronisera lagkraven för största

Energideklaration (ED) och EKL - hur kan stora företag som äger fastigheter synkronisera lagkraven för största Energideklaration (ED) och EKL - hur kan stora företag som äger fastigheter synkronisera lagkraven för största möjliga nytta? Energideklarationsdagen, Stockholm, 25 januari 2017 Bosse Wikensten CIT Energy

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE. Individuell mätning & debitering

5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE. Individuell mätning & debitering GUIDE 5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE Individuell mätning & debitering 1 5 Hur minskar man energiförbrukningen? Hur fördelar man kostnaderna rättvist? Minol ger dig 5 steg till ett energisnålare och

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Om företaget har en energipolicy skriv den här: ... Vad är syftet/syftena med att göra en energikartläggning?

Om företaget har en energipolicy skriv den här: ... Vad är syftet/syftena med att göra en energikartläggning? Checklista industri Syftet med checklistan är att vara ett stöd i arbetet med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Utvecklad information om alla punkterna i listan finns att hämta på www.energiaktiv.se.

Läs mer

EPC. Erfarenheter från Sverige

EPC. Erfarenheter från Sverige EPC Erfarenheter från Sverige Innehåll 1. Schneider-Electric 2. EPC - bakgrund 3. EPC - medlet att nå målen 2 Energiutmaningen Fakta Behov vs Dubblering av globala energibehovet fram till 2050 och av 2

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål 2015-03-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/460-409 Kommunstyrelsen Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se

Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se Två viktiga ord Affärsmodell beskriver: Hur skapar vi värde? Hur fångar vi det? Energitjänst Erbjudande

Läs mer

Vi byter ut hjärnan i din byggnad. Du sparar 25% i energikostnader

Vi byter ut hjärnan i din byggnad. Du sparar 25% i energikostnader Vi byter ut hjärnan i din byggnad. Du sparar 25% i energikostnader * * Genomsnittlig besparing, läs mer på Energigenial fastighetsautomation Hur är det möjligt att i genomsnitt spara 25% * energikostnader?

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förbättrad samordning av installationstekniska system Bakgrund Projektet avser att identifiera brister i samordningen mellan olika delsystem i en byggnad. Med brister

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Nya bestämmelserna kring krav på platsbesök i samtliga fastigheter förhoppningar och farhågor

Nya bestämmelserna kring krav på platsbesök i samtliga fastigheter förhoppningar och farhågor Energideklarationsdagen Stockholm, 25 januari 2017 Nya bestämmelserna kring krav på platsbesök i samtliga fastigheter förhoppningar och farhågor Per Lindh, Navic energipartner Vem är Per och vad är Navic

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer

SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15%

SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15% SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15% SÄNKER dina CO 2 utsläpp med ett ½ kg per sparad kwh SÄNKER dina underhåll/servicekostnader

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Framtidens möjligheter som tjänst

Framtidens möjligheter som tjänst Vattenfall InHouse För bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare Nu finns solcellspaneler, värmepumpar och elbilsladdning tillgängliga som tjänst där vi tar hand om både investering, drift

Läs mer

Exempel på energieffektivisering (EEF)

Exempel på energieffektivisering (EEF) 212-2-27 Exempel på energieffektivisering (EEF) - Pågående och utförda projekt enligt LBV-Metoden Sjukhuset NÄL i Trollhättan sid 2 Handelshuset ODEN 7 i Trollhättan sid 3-4 Handelshuset ODEN 8 i Trollhättan

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel. Allt samlat alltid tillgängligt

Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel. Allt samlat alltid tillgängligt Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel Allt samlat alltid tillgängligt - Samla dokument, ritningar, energideklarationer, besiktningsprotokoll mm - Hantera arbetsorder, beställningar

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer