DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät"

Transkript

1 DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

2 Program Kaffe och samling Välkommen till dialogforum Reflektioner över utvecklingen av smarta elnät Moderator Bo Normark, VD Power Circle och vice ordförande i samordningsrådet för smarta elnät Slut Behöver elnätsföretagen incitament för smarta elnät? Anne Vadasz-Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen och ledamot i samordningsrådet Inlägg från deltagarna Företrädare för elnätsföretag presenterar sin syn på elnätsföretagens roll och framtidens elnät - möjligheter och hinder ur elnätsföretagets perspektiv Kaffepaus Avslutande diskussion

3 Framtida utmaningar Ökad komplexiteten som kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder förnybar och variabel elproduktion Integrera lokala distribuerade produktionskällor Förutse och hantera variationer i belastning (toppar och dalar) Bibehålla och förbättra dagens leveranskvalitet och leveranssäkerhet En förändrad elmarknaden som bidrar till utveckling av nya marknadslösningar och nya tjänster Stimulera till förbrukarflexibilitet Underlätta en effektivare elanvändning Medverkar till ökat kundinflytande och aktivare kunder

4 Samordningsrådet för smarta elnät Uppdragets generella inriktning Att bidra till ökad samverkan mellan berörda aktörer, såväl från offentlig som privat sektor, och till ökade kunskaper om möjligheterna med smarta elnät i samhället Lämna förslag om hur utvecklingen av smarta elnät kan stimuleras och hur olika hinder för utvecklingen kan undanröjas Arbetsformer Rådet tillsattes av regeringen i slutet av maj 2012 Verksamt från augusti 2012 till december ledamöter från myndigheter, organisationer, näringsliv och forskningsmiljöer Rådet har antagit namnet Samordningsrådet för smarta elnät Ett särskilt kansli för det operativa arbetet

5 Rådets medlemmar Ordförande Maria Khorsand, SP Vice ordförande Bo Normark, Power Circle Jonas Abrahamsson, E.ON Lina Bertling Tjernberg, Chalmers Erik Brandsma Energimyndigheten Bo Dahlbom, Sustainable Innovation Ann-Marie Fransson IT&Telekomföretagen Jacub Gubanski, ABB Bo Hesselgren, Konsumenternas Energimarknadsbyrå Pia Brühl Hjort, Trollhättan Energi Christina Malm, Försvarets radioanstalt Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät Carin Torstensson, Interactive Institute Anne Vadasz-Nilsson, Energimarknadsinspektionen Ulf Wahlberg, Ericsson

6 Samordningsrådet för smarta elnät vision och mål Vision Sverige är ledande inom området smarta elnät som möjliggör ett ökat kundinflytande, hållbar utveckling, försörjningstrygghet och tillväxt. Mål Målet är att genom ökad samverkan, kunskapsutveckling och kunskapsspridning samt genom en handlingsplanmedverka till tydliga spelregler på marknaden stärkt kundinflytande gynnsamma utvecklingsförutsättningar för smarta elnät i Sverige och att smarta elnät blir en svensk tillväxtbransch

7 7 Dialogforum En viktig demokratisk plattform för arbetet För frågekomplex som behöver behandlas för handlingsplanen (direktivet) Bred representation men anpassad till frågeområdet Stora och små företag, företag i olika branscher, konsumentintressen och myndigheter m. fl. Kansliet ska gemensamt med närmast berörd myndighet är sammankallande Program, medverkande och det som framförs kommer att dokumenteras och presenteras på rådets hemsida

8 Hur värderar man smartgridprojekt?

9 Hur värderar man smartgridprojekt?

10 Exempel Danmark

11 Lära av andra

12 Dagens agenda, lära av er Förklara samordningsrådets uppdrag Lyssna in era synpunkter, elnätsföretagen har central roll i alla smartgridstrategier Vilka möjlligheter och hinder ser ni vid etableringen av smarta elnät? Vilka aktioner vill ni se initierade från samordningsrådet?

13 Behöver elnätsföretagen incitament för smarta elnät? Anne Vadasz Nilsson Generaldirektör

14 Smarta elnät är många olika saker

15 Systemskifte -20% -20% 100% Utsläpp av koldioxid Energiförbrukning +20% 8,5% Andel förnybar energi EU:s klimatmål till år 2020

16 Smarta elnät vem ska vara smart? Nätföretagen ska inte bära hela bördan, utan näten ska även i fortsättningen vara en distributionskanal Produktion Nät Elhandel konkurrens monopol konkurrens

17 Smarta elnät - för vem? Utgå från kunden Det måste finnas en efterfrågan för att det ska bli en marknad för smarta nät Identifiera drivkraft och incitament för att kunderna ska utnyttja de nya smarta tjänster

18 Åldrande infrastruktur

19 Vem ska driva utvecklingen? Om man tittar på nätägarens roll, så är den kanske inte primärt att driva utveckling Vill nätföretagen ändå utveckla, så finns pengar att söka för utvecklingsprojekt Då blir man bedömd av en oberoende part, inte av tillsynsmyndigheten

20 På väg mot en smartare reglering Övergripande principer för regleringen Stabilt investeringsklimat Teknikneutral reglering Främja systemeffektivitet Säkerställa kundens nytta

21 På väg mot en smartare reglering Prestationsbaserad reglering utifrån resultat och effekter Funktioner och tjänster i centrum genom avdrag/ tillägg som påverkar nätägarens avkastning Leder till en teknikneutral reglering och skapar ett starkare kundfokus

22 Slutsatser Vi står inför en spännande utveckling men kunden måste vara i centrum Nätregleringen kan inte vara det som ska möjliggöra hela utvecklingen, smarta elnät är något mer än bara nät samvekan/rollfördelning Nätregleringen ska ge morötter och fokusera på resultat och effekter

23 Inlägg Alf Larsen, E.ON Elnät Sverige AB Lars Ohlsson, VD, Göteborg Energi och Falbygdens Energi AB Susanna Hammarlund, Elverket Vallentuna AB Elsa Widding, Fortum Distribution AB Annika Viklund, Vattenfall Eldistribution AB

24

25 Vi ger kraft åt Göteborg Göteborgarnas eget energibolag Förser stan med värme, kyla, gas och el Energieffektiviserar Driver omställningen Vision: ett hållbart Göteborg

26 Vi utvecklar och ansvarar för elnätet i Göteborg Drygt 6500 kilometer långt (exkl Askim och Styrsö) Över kunder lägenheter villor företag/förvaltningar nyanslutningar per år Ansvarar för näten i Partille och Falbygden GENAB

27 Smarta Elnät Aggregatorrollen i elnätet Mer granulär prissättning för elnätskunden Incitamentsstyrd intäktsreglering Inför medel för forskning och utveckling inom ramen för intäksregleringen Öka alternativen till investeringar genom att ge nätbolag möjlighet att arbeta tillsammans med kunderna

28 Så här använder vi elnätsavgiften GENAB

29 Avancerade mätare gör nätet smartare GENAB

30 Men allra viktigast är elsäkerheten Vårt ansvar: att elen i Göteborg är säker Vårt mål: 0 olyckor Vår metod: - öka anläggningarnas säkerhet - minska exponeringen för elektromagnetiska fält GENAB

31

32 Anslutning av vindkraft på Falbygden Vindkraftverk med bygglov Planerat Vindkraftverk, ej bygglov

33 Anslutning av kraftvärmverk ORC-teknik

34 Anslutning av energilager

35 Styrning av vindkraft Övervakning via Scada Styrning av aktiv och reaktiv effekt Styrning via frekvens Optimering genom kördator Överenskommelse producenter och balansansvariga

36 Faktorer som påverkar anslutning av ny elproduktion Teknisk utformning Affärsmodeller Regelverk

37 Styrning av vindkraft Övervakning via Scada Styrning av aktiv och reaktiv effekt Styrning via frekvens Optimering genom kördator Överenskommelse med producenter och balansansvariga

38 Området Aktiva kunden/incitament för kunder Elforsk program Smart Grids Ett energisamhälle där tillgång och efterfrågan på energi anpassas med hänsyn till den aktuella situationen. Aktiva kunder som anpassar sitt eluttag efter systemmässiga förhållanden i ett smart nät Detta projekt innebär att Sustainable Innovation (Sust) tillsammans med Falbygdens Energi (FEAB) och Maingate åtar sig punkten 2.1 Incitament för kunder under området 2. Aktiva kunden inom programmet Smart Grids Projektet ska undersöka hur olika kundsegment ställer sig till att anpassa sitt uttag, potentialernas storlek och vad (I form av incitament, information och tjänster) som kan få kunderna att bli mer aktiva. Metod Studiens resultat ska framförallt ge vägledning om hur information, service och erbjudanden bör inriktas gentemot olika kundkategorier. Metoden utgår ifrån att kvalitativt fånga kundsynpunkter genom dialoger där kunden får förhålla sig till hur den egna elräkningen påverkas vid olika scenarier och hur man själv som kund kan påverka kostnaden genom att göra olika insatser. Bakgrund Arbetet omfattar dialoger med kunder inom olika kundsegment Där kunderna får ta ställning till olika alternativa åtgärder som reducerar deras kostnader och ger mindre miljöpåverkan (t.ex. undvika eller flytta elanvändning vid vissa tidpunkter). Beräkningarna baseras på kundernas egna historiska uttagsmönster och tänkta framtida prismodeller. Som komplement till dessa dialoger genomförs två workshops med projektets referensgrupp (från kunder/fastighetsägare, elhandel och elnät) samt en (inledande) genomgång av andra genomförda eller pågående studier. FEAB, Sust och Maingate har under försommaren 2012 utvecklat ett gemensamt förslag till fortsatt projekt i Falköping kallat Smart Energianvändning. Projektets har som huvudsaktligt syfte att utveckla teknik och affärsmodeller för att påverka kundernas eluttag, både genom visualisering för kunder och direkt styrning av objekt som kunden väljer. Sustainable Innovation i Sverige AB Box 55998, Stockholm, Besöksadress: Storgatan 31, Östermalm Mobil ,

39 En Smarta Nät-lösning ELPILOTEN FRÅN ELVERKET SUSANNA HAMMARBERG

40 Elpiloten - en Smarta nät-lösning Smarta nät är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverket på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt: enl. Samordningsrådet för Smarta Elnät leder till minskad energiförbrukning bidrar till effektreduktion vid effekttoppar skapar förutsättningar för aktivare elkunder underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion Elverket Alla rättigheter reserverade 40

41 Elpiloten Styrning av bergvärmepumpar Styr efter väderprognoser Styr efter inomhusgivare Styr efter spotpriset Utnyttjar värmetrögheten i fastigheten Elverket Alla rättigheter reserverade 41

42 Elpiloten: Leder till minskad energiförbrukning Elpiloten gör att kunden använder mindre energi hänsyn tas till väder- och prisprognoser utnyttjar fastighetens värmetröghet Nytta för kunden: Minskad energianvändning och lägre kostnad Förbättrade komfort Nytta för samhället: Kunden använder mindre energi för samma nytta=effektivisering Elverket Alla rättigheter reserverade 42

43 Elpiloten: Bidrar till effektreduktion vid effekttoppar Elpiloten tar hänsyn till spotpriset Spotpriset samvarierar med effekttoppar Minskar efterfrågan vid kritiska timmar Nytta för kunden: Lägre elkostnad Nytta för elnätsföretaget Minskat behov av utbyggnad av kapacitet i lokalnät Möjlighet att sänka kostnaderna genom lägre abonnerad effekt mot överliggande nät. Minskad risk för överuttagsavgift mot överliggande nät Nytta för samhället: Minskat behov av utbyggnad infrastruktur, både elnät och produktion, för att hantera effekttoppar Lägre miljöpåverkan genom att kunden minskar användningen på importtimmar Nytta för elhandlaren: Lägre volym och därmed kostnad för elinköpet på peak price timmar Elverket Alla rättigheter reserverade 43

44 Elpiloten: Skapar förutsättningar för aktivare elkunder Kunden blir aktiv med hjälp av Elpiloten Kunden behöver inte ändra beteende Kunden gör mindre och får mer, jämför t ex byte av elleverantör Nytta för kunden: Utan att behöva anstränga sig blir kunden en aktiv aktör på elmarknaden och bidrar till ökad effektivitet i elsystemet Nytta för elhandlaren: Möjlighet till nya intäkter Nytta för elnätsföretaget och samhället: Effektivare utnyttjande av kapaciteten i nätet Elverket Alla rättigheter reserverade 44

45 Elpiloten: Underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion Elpiloten innebär möjligtvis en ökad energimedvetenhet/intresse Mindre användning av el på timmar med import av fulel Elverket Alla rättigheter reserverade 45

46 Önskemål till lagstiftaren Samordna eventuell lagstiftning kring Smarta nät och energieffektivisering med EU-direktiv. T ex FG/NC, för att undvika kostnadsdrivande lagändringar Troligtvis kommer efterfrågan på mätvärden från tredjepartsaktörer öka och vi ser att elnätsföretagen skall tillhandahålla dessa mätvärden på kommersiell grund Möjliggör lösningar där elnätsföretaget tillhandahåller och tar betalt för smarta tjänster och dess utveckling på kommersiell grund, d v s utanför intäktsregleringen Om nätägarens smarta tjänster skall ligga innanför intäktsregelringen innebär det en konkurrensbegränsning Givet detta: Låt marknaden avgöra vem som är bäst lämpad att tillhandahålla smarta nät-lösningar Nya reglerna om timmätta, schablonavräknade kunder ökar risken för elhandelsföretagen att tillhandahålla tjänster av typen Elpiloten, eftersom det inte finns ett 1-1-förhållande mellan inköp och försäljning Inget behov av ekonomiskt incitament. Elpiloten är kommersiellt sund. Undvik detaljreglering Elverket Alla rättigheter reserverade 46

47 TACK! Elverket Vallentuna AB Susanna Hammarberg

48 Dialogforum Elsa Widding Head of Regulation

49 Visionen om framtiden Hur utvecklingen ser ut Frågor som väcks Utmaningen att investera för framtiden Projektet Framtida krav på elnäten Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

50 Low Resource & system efficiency High Visionen om en solekonomi och ett förnybart energisystem Hydro Ocean Sun Traditional energy production Exhaustible fuels that burden the environment CHP Advanced energy production Energy efficient and/or low-emission production Nuclear tomorrow Geothermal Bio Wind Oil Coal Gas CCS Nuclear today Finite fuel resources Large CO2 emissions Infinite fuel resources Emissions free production Copyright Fortum Corporation All rights reserved by Fortum Corporation and shall be deemed the sole property of Fortum Corporation and nothing in this slide or otherwise shall be construed as granting or conferring any rights, in particular any intellectual property rights Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

51 lobal Wind power capacity GW Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding Data from GWEC

52 Förnybart subventioneras kraftigt men kostnader faller Enligt den tyska branschorganisationen för solenergi(bsw) har installationskostnaden för solceller fallit med ca 65% sedan Ökad konkurrens har samtidigt medfört svårigheter för många tillverkare. Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

53 Målet - i morgon (Världen) Prisutveckling solenergi/pv Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

54 Och produktionsmönstret påverkas Wind and solar production, 50 Hertz control area Example weeks, 2011 Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

55 På väg mot > 10,000 MW (40 TWh) offshore wind i Tyskland 50 Hertz Transmission >5,000 MW (20 TWh?) TenneT (Germany) 5,198 MW (20 TWh?) Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

56 The electricity system will be more flexible and complex Traditional electricity grids Electricity grids of the future Centralised power production Energy flows in one direction Production adapts to usage Power production based on historical experience Limited opportunities to connect new power production Centralised and dispersed power production Non-adjustable renewable power production Consumers become producers Energy flows in both directions Production based on real time data Possibilities for more active customers Källa: ABB Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

57 Förändringar kommer att ske Frågan är hur stora de blir? Men, ett nytt energisystem ställer nya krav på näten Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

58 Höga förväntningar, stor osäkerhet och inga incitament Tydliga klimatmål Ökad kvalitet och leveranssäkerhet New market design Stärka kunden Ökat tjänsteutbud Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

59 Frågorna är många.. Produktionsmixen styr kraven på näten men vilka produktionsscenarios är de mest realistiska för framtiden? Hur optimeras kundens behov på både kort och lång sikt (kostnad/mervärde)? Hur stora investeringar kommer att krävas och hur ska investeringarna finansieras när avkastningen är på en nivå som gör bankerna ovilliga att låna ut pengar? Hur realistiska är förväntningarna att kunna förbättra kvalitén och leveranssäkerheten i näten när bolagen tvingas minimera sina investeringsplaner? Förstår ens politiker och myndighet vad som krävs för att elnätsbolagen ska ha en chans att leva upp till samhällets vision och förväntningar? Hur starka är de politiska drivkrafterna att utveckla näten egentligen och är man beredd att ta konsekvenserna av dagens reglering? Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

60 Att investera i framtidens nät är i dagsläget alltför riskfyllt Investering = RAB RAB < investeringen ,20% 4% 6,60% ,20% 4% 6,60% WACC NPV vid RAB = Inv 4% -14,3 % 5,2% -10,7 % 6,6% -6,2 % Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

61 Avkastningen för nätinvesteringar i Sverige är långt ifrån marknadsmässig WACC för nuvarande reglerperiod, real innan skatt 2011 Procent Tyskland 8,0 Ungern 7,8 Italien 7,0 Nordirland 6,9 Polen 6,7 Norge 6,5 Nederländerna Finland 6,1 Portugal 5,9 Irland Storbritannien Beslutad, Sverige Luxemburg Österrike Belgien Tjeckien Kroatien Sverige med övergångsregeln 2,6 4,2 4,5 4,7 4,7 5,2 5,1 5,7 5,9 6,2 Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

62 Hur hittar vi en balans mellan pris och utökad funktionalitet? Hur säkerställer vi att det regulatoriska regelverket möjliggör implementeringen av framtida energisystem? Vad är kunderna villiga att betala för? Långsiktiga krav på näten Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

63 Hög tid att styra mot visionen!! Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

64 Välja rätt väg.. Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

65 Och låta näten bli en del av lösningen.. Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

66 Projektet Framtida krav på elnäten Uppnå en ökad grad av gemensam förståelse av nätens framtida roll en gemensam målbild. Framtidens nät För att nå målet kommer det att krävas gradvisa förändringar av näten. Dagens nät Projektet Framtida krav på elnäten syftar till att beskriva de förändringar som behöver göras för att möta de framtida kraven.. Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

67 Med rätt politiska beslut kanske vi kan nå ända fram Krävs en energipolitik som är långsiktig, konsistent och gemensam för EU- annars finns risk för motstridiga regelverk som bara motverkar varandra. Krävs investeringar i nya nät och ett innovationsvänligt klimat för att sporra till uppfinningar som banar väg för nya lösningar. Krävs en elnätsreglering som tydligt styr mot visionen och optimerar kundens behov på både kort och lång sikt. Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

68

69

70

71

Samordningsrådet för smarta elnät

Samordningsrådet för smarta elnät Samordningsrådet för smarta elnät Svenskt Näringsliv - SKGS Elmarknadsgrupp 2013-01-16 Kommittédirektivet och samordningsrådets arbete så här långt Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem

Läs mer

Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät?

Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät? Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät? Samordningsrådet för smarta elnät Ordförande Maria Khorsand, SP Vice ordförande Bo Normark, Power Circle Jonas Abrahamsson,

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling Maria Khorsand, Ordförande Hållbarhetsdagarna, 5-6 februari 2013, Stockholm Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem kräver

Läs mer

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE Sverige har satt ambitiösa mål för energi- och klimatpolitiken, till exempel att hälften av den energi som vi använder 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Läs mer

Framtidens flexibla energisystem Städer som tillväxtmotorer 17 nov 2011. Birgitta Resvik Ansvarig för samhällskontakter Fortum Corporation

Framtidens flexibla energisystem Städer som tillväxtmotorer 17 nov 2011. Birgitta Resvik Ansvarig för samhällskontakter Fortum Corporation Framtidens flexibla energisystem Städer som tillväxtmotorer 17 nov 2011 Birgitta Resvik Ansvarig för samhällskontakter Fortum Corporation 1 Norra Djurgårdsstaden ett framväxande miljöprofilområde och internationellt

Läs mer

Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens

Läs mer

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Smartgridkonferansen 2014, Fornebu 10 september 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp Jens Bjöörn Mot en solekonomi Solekonomi Resurs-, och systemeffektivitet Hög Traditionell energiproduktion Ändliga resurser och hög miljöbelastning CHP Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion

Läs mer

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch?

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Innovation och nya marknader SEK Svensk Elstandard, 18 april 2013 Disposition Samordningsrådets

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Jimmy Ehnberg Chalmers Tekniska Högskola 031-772 16 56 jimmy.ehnberg@chalmers.se En presentation med Carolina Dolff (SP) 2016-02-11 Chalmers 2 2016-02-11 Chalmers

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot www.swedishsmartgrid.se IVA seminarium, Stockholm, 1 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Källa http://www.oe.energy.gov/documentsandmedia/smartgrid_diagram.pdf arför

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Inte bara teknik. Energimarknadsinspektionens definition

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Vindkraftsstrategi Om strategin En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning

Läs mer

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Några frågor Är det lönt att ha solceller Sverige? Vilket bidrag till elförsörjningen kan solceller ge i Sverige? Vad kostar det?

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Smart Grids Vattenfall

Smart Grids Vattenfall Smart Grids Vattenfall Stockholm 2010-01-21 Johan Söderbom, Vattenfall Drivkrafter Ekonomiska system Vindkraft Småskalig Produktion Regelverk Informations teknik Storskalig produktion Nya tekniska lösningar

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Vägval för Sveriges framtida elförsörjning. Karin Byman, IVA Energitinget Sydost

Vägval för Sveriges framtida elförsörjning. Karin Byman, IVA Energitinget Sydost Vägval för Sveriges framtida elförsörjning. Karin Byman, IVA Energitinget Sydost 2016 11 10 Vad är IVA? En akademi som samlar kunskap och erfarenhet En gränsöverskridande mötesplats för beslutsfattare

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

På väg mot en solekonomi ett energisystem i förändring

På väg mot en solekonomi ett energisystem i förändring På väg mot en solekonomi ett energisystem i förändring Göran Hult / 2014-03-21 Fortum i korthet Nr 3 Nr 1 Nr 1 Nr 2 Elproduktion Värme Distribution Elförsäljning Storbritannien Elproduktion Värmeförsäljning

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Erik Axelsson 217-3-8 Nyligen avslutat projekt på Profu Utbyggnad av solel i Sverige Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1 Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? October 1, 2013 Slide 1 Exempel energilagring Potential additional hydro power capacity 2006-2030 300 GW China 50 GW 50 GW India South America 120

Läs mer

Förändrade roller på elmarknaden

Förändrade roller på elmarknaden 1 Förändrade roller på elmarknaden Traditionellt: Produktionen i hög grad styrbar Förbrukningen styr produktionen Efterfrågeflexibilitet finns, men spelar en relativt t sett liten roll Tidsdifferentierade

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle. Smarta energisystem 15 januari 2014

Ett energieffektivt samhälle. Smarta energisystem 15 januari 2014 Ett energieffektivt samhälle Smarta energisystem 15 januari 2014 Program 15.00 17.15 Välkommen Björn O. Nilsson, vd IVA Introduktion Lars Bergman, ordförande, Ett energieffektivt samhälle Smarta energisystem,

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

Ett energisystem med större andel vindkraft. Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S

Ett energisystem med större andel vindkraft. Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S Ett energisystem med större andel vindkraft Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S October 1 Energikommissionen, 6 th 2015, Stockholm Vad är teknikläget för framtidens

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden FoU-projekt Smart elnät i stadsmiljö

Norra Djurgårdsstaden FoU-projekt Smart elnät i stadsmiljö Norra Djurgårdsstaden FoU-projekt Smart elnät i stadsmiljö Norra Djurgårdsstaden ett framväxande miljöprofilområde och internationellt showcase Vision Norra Djurgårdsstaden en hållbar stadsdel i världsklass

Läs mer

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Medverkande: Anne Vadasz Nilsson, GD, Caroline Törnqvist, avdelningschef och Lena Jaakonantti, analytiker Ei:s uppdrag och vision Att skapa förutsägbarhet

Läs mer

Resan mot solekonomin ett energisystem i förändring

Resan mot solekonomin ett energisystem i förändring Resan mot solekonomin ett energisystem i förändring Göran Hult / 2014-03-11 1 Fortum i korthet Nr 3 Nr 1 Nr 1 Nr 2 Elproduktion Värme Distribution Elförsäljning Storbritannien Elproduktion Värmeförsäljning

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Vattenfalls FoU - innovation för ett energilandskap i förändring. Dr. Karl Bergman, Vice President R&D Projects ELMA 2012-05-15

Vattenfalls FoU - innovation för ett energilandskap i förändring. Dr. Karl Bergman, Vice President R&D Projects ELMA 2012-05-15 Vattenfalls FoU - innovation för ett energilandskap i förändring Dr. Karl Bergman, Vice President R&D Projects ELMA 2012-05-15 Smart Grids Program Karl Bergman Johan Söderbom Uthållighet i energisystemet

Läs mer

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar Rémy Kolessar Avdelningschef Långsiktig vision för elsystemet Sveriges elsystem möjliggör 100 procent förnybar el med god leveranssäkerhet

Läs mer

Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige

Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Vilken utveckling kommer vi att se? 2 Det krävs en ny marknadsdesign Transformeringen av energisystemet skapar

Läs mer

Finansiella risker på dagens elmarknad

Finansiella risker på dagens elmarknad Finansiella risker på dagens elmarknad Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm Anförande vid Riskkollegiet den 18 mars 2016 Något om kraftsystemet Kraftsystemet har en vertikal struktur med fyra delsektorer:

Läs mer

Per Eckemark, Oct 16, 2015. Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet

Per Eckemark, Oct 16, 2015. Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet Per Eckemark, Oct 16, 2015 Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet Om ABB Slide 3 Power and productivity for a better world ABB s vision As one of the world s leading engineering

Läs mer

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet 1 (7) Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder som kan stimulera

Läs mer

Svensk Energis regionmöten hösten 2013

Svensk Energis regionmöten hösten 2013 Svensk Energis regionmöten hösten 2013 Dagens agenda Presentation rådet Beskrivning av uppdraget Utmaningar Vad har vi gjort Diskussion och synpunkter Samordningsrådet för smarta elnät Ordförande Maria

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

EL OCH ENERGIMARKNADEN INOM EU

EL OCH ENERGIMARKNADEN INOM EU EL OCH ENERGIMARKNADEN INOM EU 1 ENERGIMARKNADEN INOM EU EU har enats om 4 energimål som ska vara uppfyllda 2020; Minska växthusgaseffekten med 20 % jämfört med 1990 Sänka energiförbrukningen med 20 %

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

Nordic Energy Perspectives

Nordic Energy Perspectives Nordic Energy Perspectives Utvecklingen av Sveriges och Nordens energisystem till 2030 Bo Rydén Profu Projektinriktad forskning och utveckling Profu etablerades 1987 och består idag av ca 20 personer.

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Svensk Energis regionmöten hösten 2013

Svensk Energis regionmöten hösten 2013 Svensk Energis regionmöten hösten 2013 Dagens agenda Presentation rådet Beskrivning av uppdraget Utmaningar Vad har vi gjort Diskussion och synpunkter Samordningsrådet för smarta elnät Ordförande Maria

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Svensk Energis regionmöten hösten 2013

Svensk Energis regionmöten hösten 2013 Svensk Energis regionmöten hösten 2013 Dagens agenda Presentation rådet Beskrivning av uppdraget Utmaningar Vad har vi gjort Diskussion och synpunkter Samordningsrådet för smarta elnät Ordförande Maria

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Utvecklingsvägar för Europas energisystem

Utvecklingsvägar för Europas energisystem Utvecklingsvägar för Europas energisystem Filip Johnsson Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96, Göteborg filip.johnsson@chalmers.se Chalmers energidag, 4 november, 2010 Stora investeringar

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Peter Blomqvist 217-5-1 Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar för och systemeffekter

Läs mer

Smart Energisystem. IVA Internet of Things 10 April 2013. Bo Normark

Smart Energisystem. IVA Internet of Things 10 April 2013. Bo Normark Smart Energisystem IVA Internet of Things 10 April 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles network

Läs mer

Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 11 februari 2016

Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 11 februari 2016 Energiomställning i Sverige: Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Umeå Universitet 11 februari 2016 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Några utmaningar/lösningar

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU Johan Sundberg, Profu Sverige: Mycket måttlig bioenergiökning

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Energiöverenskommelsen. Gustav Ebenå Energimyndigheten

Energiöverenskommelsen. Gustav Ebenå Energimyndigheten Energiöverenskommelsen Gustav Ebenå Energimyndigheten Påminnelse om EKs uppdrag Energikommissionen ska lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken redovisa resultatet

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Energilager i distributionsnätet - en djupdykning inom Lokala energisystem. Jennie Sjöstedt och Ingmar Leisse E.ON Elnät

Energilager i distributionsnätet - en djupdykning inom Lokala energisystem. Jennie Sjöstedt och Ingmar Leisse E.ON Elnät Energilager i distributionsnätet - en djupdykning inom Lokala energisystem Jennie Sjöstedt och Ingmar Leisse E.ON Elnät Agenda Översikt Batteri-projekt Sammanfattning Solceller+batterier Företagskunder

Läs mer

Vattenkraften i kraftsystemet

Vattenkraften i kraftsystemet Vattenkraften i kraftsystemet Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för Kraftproduktion 2011-04-05 Energimyndighetens uppdrag: Genomföra den nationella energipolitiken genom att arbeta för ett tryggt, miljövänligt

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall. Askdagen 2015

Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall. Askdagen 2015 Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall Askdagen 2015 2015 04 21 Översikt Vattenfall miljö i hela värdekedjan Ökad användning av askor och restprodukter - behov,

Läs mer

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning Vägval el en presentation och lägesrapport Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning Vägval el (2014 2016) Vision för Sverige: Ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Jenny Palm & Per Gyberg Linköpings universitet Tema Teknik och social förändring Koncept att producera sin egna el: lanseras

Läs mer