EXAMENSARBETE. Standardiserat arbetssätt i furneringen på Scania Chassi i Södertälje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Standardiserat arbetssätt i furneringen på Scania Chassi i Södertälje"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2008:180 CIV Standardiserat arbetssätt i furneringen på Scania Chassi i Södertälje Anders Guvå Håkan Lindell Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell logistik 2008:180 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--08/180--SE

2 Förord Detta examensarbete har utförts på Scania Chassi i Södertälje under hösten 2004 och vintern Examensarbetet har gett oss en möjlighet att få en inblick i arbetslivet i allmänhet och Scania som arbetsgivare i synnerhet. Vi vill tacka alla som på något sätt var i inblandade. Det är många personer som har följt utvecklingen av vårt examensarbete på ett mer eller mindre närgånget sätt. Framförallt vill vi tacka våra handledare; Stefan Karlsson vid Luleå tekniska universitet samt Johan Sjölander och Lars-Göran Fröidh Svensson vid Scania Chassi i Södertälje. Det är med stor förväntan som vi ser fram emot den stundande framtid på Scania som examensarbetet har givit oss. Södertälje, Mars 2005 Anders Guvå Håkan Lindell

3 Abstract The material providers at Scania Chassie in Södertälje has a tradition of great individual knowledge and a need of individual solutions to save the area from disturbance towards the assembly line. This has led to great individual differences in the way of work along the assembly line. The purpose with this thesis is to find out how these differences can be eliminated to create a uniform and standardized work procedure and a method for this. It also intends to investigate if it is possible to implement a takt time and also how to report disturbances in real-time. Three factors that affect the material provider s possibility to work in a uniform way were identified. The solution to that created a foundation for a standardized work procedure that secures a uniform performance. This work procedure also brings up the fact that the material provider now can work after a takt time. The authors also produce tools in order to balance the positions on the basis of this work procedure. Solutions for the work tasks that are necessary to exclude in the material providers work description in order to implement the work procedure are also presented. This makes it possible to introduce the changes without affecting the work force.

4 Sammanfattning Furneringen på Scania Chassi har en tradition av stort individuellt kunnande och stort behov av fixeri för att rädda området från störningar i monteringen. Detta har lett till stora individuella skillnader i arbetssätt inom furneringen längs med monteringslinjen. Syftet med examensarbetet är att reda ut hur dessa skillnader kan elimineras för att skapa ett enhetligt och standardiserat arbetssätt för furnerarna samt även en metod för detta. Det ämnar även utreda om det är möjligt att arbeta taktat samt hur de störningar som uppstår kan rapporteras i realtid för att på så sätt skapa förutsättningar för att systematiskt elimineras. Tre faktorer som påverkar furnerarens möjligheter till att arbeta på ett enhetligt sätt identifierades och lösningen av dessa skapade en grund till ett arbetssätt som säkerställer ett enhetligt utförande. Detta arbetssätt tar även upp det faktum att furneraren i och med detta kan arbeta efter en takt. Författarna tar fram ett arbetssätt samt även verktyg för att kunna balansera positionerna utifrån detta. Även lösningförslag för de arbetsuppgifter som måste lyftas ut för att möjliggöra ett införande av den nya standarden tas fram för att möjliggöra en implementering utan att förändra personalstyrkan.

5 Lista över införda beteckningar Furnera Tillhandahålla eller förse någon med något. I detta fall line med material. MSLMS Furneringsfunktionen på Scania Chassi i Södertälje. Fasad Yta kring monteringen där material är placerat, i ställage eller på golv. Ställage Ställning med utdragsenheter och hyllplan som möjliggör ett effektivare nyttjande av yta. E-pall Europapall med måtten 1200x800x22 millimeter H-pall Halv europapall med måtten 600x800x22 millimeter. L-pall Långpall med varierande mått, dock längre än en E-pall. Boxar Small- och minibox. Minibox är halva storleken av en smallbox som är halva storleken av en H-pall (dock högre). Rack En vagnliknande typ av lastbärare där mindre emballage placeras. MU Material unit. Enhet med material som kan innehålla en eller flera artiklar. Förbrukningsplats Den plats i fasad där montören hämtar material av en specifik artikel. Buffertplats Den plats i fasad där nytt material finns att tillgå vid MU-byte. Toppnivå Buffertplats högst upp i ett ställage, ej åtkomlig för montör. Sekvens Den ordningsföljd i vilken chassierna tillverkas på line.

6 Innehåll ANDERS GUVÅ...1 HÅKAN LINDELL...1 Förord...2 Abstract...3 Sammanfattning...4 Lista över införda beteckningar... 5 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Problemformulering Avgränsningar Företagsbeskrivning Scania CV AB Scania i Södertälje Scania Chassi Södertälje, MS Logistik, MSL Materialhanteringen, MSLM Furneringen, MSLMS Stöd till processen SPS Scanias produktionssystem Normalläge Standardiserat arbetssätt Rätt från mig Förbrukningsstyrd produktion Ständiga förbättringar Teori Standardisera processen och arbetssättet Best practice Kaizen Ständiga förbättringar Prioriteringsregler Statiska prioriteringsregler... 9 FCFS (First Come First Served)... 9 SPT (Shortest Processing Time)... 9 EDD (Earliest Due Date) eller EDF (Earliest Finished Time) Dynamiska prioriteringsregler... 9 EADD (Earliest Adjusted Due Date) eller EDF (Earliest Finished Time)... 9 CR (Critical Ratio)... 9 S/RO (Slack per Remaining Operation) Ledtider... 10

7 3.6 Tvåbingesystem Metod Praktik Processkartläggning Intervjuer Datainsamling Brainstorming Nulägesbeskrivning Furneringens kund Monteringen Fasaden Emballage Förbrukningsstyrd produktion Tvåbingesystem Q-nivåer Sekvens Furneringen Line supply (MSLMS) Områdesfurneraren Flaggade boxar Flaggade pallar Tomma pallar Lågvärde Programartiklar Nytt material Kundens klagomål Materialutkörande furnerare Arbetsstandarder Störningsrapportering Brister Analys av nuläget Standardiserat arbetssätt Områdesfurneraren Ofokuserat arbetssätt Ojämn arbetsintensitet Hantera kundens klagomål Materialutkörarna Resultat Metod för att utveckla ett standardiserat arbetssätt Arbetsbeskrivning Äkta tvåbinge Falsk tvåbinge H-pall E-pall Specialpall Prioriteringsordning... 35

8 Tid över Byta äkta tvåbingar Banda boxar Köra ut material Arbetsstandarder Störningsrapportering i realtid Utflyttade arbetsuppgifter Utkörning av programartiklar Beställning av lågvärdesartiklar Övriga förbättringar Beställning av boxar Monteringen beställer Elektronisk flaggning Olika typer av flaggor Flaggor på varje ställageplats Slutsats och diskussion Investeringar Referenser Litteratur Artiklar Referenser Scania Chassi Södertälje Bilagor: Bilaga 1 Organisationsschema Scania Chassi Bilaga 2 SPS; Scanias produktionssystem Bilaga 3 Distributionsmetoder och materialflöden Bilaga 4 Datorbaserade system Bilaga 5 Furneringens leverantörer; lager och förråd Bilaga 6 Packningsstandard Bilaga 7 Positionsstandard, position 9 Bilaga 8 Tempobeskrivningar Bilaga 9 Ny positionsstandard (testposition) Bilaga 10 Balansering av testposition Bilaga 11 Positionsindelning för lastbil norra Bilaga 12 Positionsindelning för lastbil norra Bilaga 13 Positionsindelning för buss Bilaga 14 Före och efter införande av nytt arbetssätt Bilaga 15 Områden för beställning och utkörning av lågvärde Bilaga 16 Lågvärdesplock från boxlager och höglager Bilaga 17 Boxutkörningar

9 - Inledning - 1 Inledning Good ideas are not adopted automatically. They must be driven into practice with courageous patience. Hyman Rickover ( ) För att förändra och förbättra situationer krävs idéer och nytänkande. Men en idé är inte alltid lätt att integrera. Det krävs tålamod och mod att driva igenom en idé då den ofta utsätts för kritisk granskning. Att distribuera material handlar i mångt och mycket om att tillhandahålla rätt material i rätt tid. Materialet passerar en mängd olika processer från råvarornas utvinnande till slutprodukt. Furneringen på Chassi, MSLMS, ingår som en av dem där materialet distribueras från lokala lager till linjeproduktionen för lastbil och buss. Ett standardiserat arbetssätt är en grundpelare för att på ett så smidigt sätt som möjligt tillgodose produktionen med rätt material i rätt tid. Ett standardiserat arbetssätt är en förutsättning för att kontinuerligt kunna följa upp och eliminera systematiska fel; att sträva mot ett bättre normalläge. 1.1 Bakgrund Inom Scanias produktionssystem (SPS) ingår standardiserat arbetssätt som en av de viktigaste byggklossarna. Scanias monteringsliner har sedan flera år fokuserat på att få fram standardiserade arbetssätt för olika arbetsmoment medan mycket ännu finns kvar att göra inom logistikfunktionen. Materialfurnerarna inom funktionen MSLMS arbetar med två produkter, lastbilar och bussar, och verkar inom ett stort område. Funktionen har också en tradition av stort individuellt kunnande och stort behov av fixeri för att rädda området från störningar i monteringen. Detta har lett till stora individuella skillnader i arbetssätt inom furneringen längs med monteringslinjen. 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett standardiserat arbetssätt i furneringen samt en metod för detta. Examensarbetet ämnar även undersöka möjligheten att införa ett taktat arbetssätt där arbetsuppgifterna ska utföras lika oavsett vem som utför dem och när de utförs. Examensarbetet ska också 1

10 - Inledning - undersöka möjligheten till att i realtid visualisera störningar som uppkommer inom furneringen. 1.3 Problemformulering Det som uppdraget ämnar resultera i är: En metod för hur MSLMS utvecklar ett standardiserat arbetssätt Arbetsstandarder inom området En utredning av idealiskt gränssnitt montering/logistik En utredning av möjligheter till störningsrapportering i realtid 1.4 Avgränsningar Införande av framtagna arbetsstandarder ingår ej Översyn av antalet positioner/furnerare inom funktionen ingår ej, förslag på effektivisering rör befintliga positioner/bemanning 2

11 - Företagsbeskrivning - 2 Företagsbeskrivning Nedan följer en översiktlig beskrivning av Scania CV AB, Scania i Södertälje och arbetet på Scanias Chassitillverkning. Mer information om Scania går att finna på Se bilaga 1 för utförligt organisationsschema för Scania Chassi Södertälje i allmänhet och logistikavdelningen i synnerhet. 2.1 Scania CV AB Scania uppstod ur Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge, Scania i Malmö, det fusionerade Scania-Vabis och efterkrigstidens Scaniadivision inom Saab- Scaniagruppen. I mitten av 1990-talet blev Scania ett självständigt bolag och företaget och produkterna fick samma namn. Scanias produktions- och försäljningsexpansion inleddes i början av 1950-talet. Sedan dess har Scania utvecklats från att vara en nationell tillverkare till en global aktör. Scania CV AB är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Scania tillhandahåller även en mängd olika serviceprodukter, tjänster och finansiering. Scania bedriver verksamhet på över hundra marknader i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. Scania har drygt anställda världen över, varav cirka i Sverige. Dessutom arbetar cirka personer i Scanias fristående försäljnings- och servicemarknadsorganisation. I Sverige finns produktionsenheter i Södertälje (motorer, växellådor), Luleå (rambalkar, bakaxelbryggor), Falun (axlar), Oskarshamn (hytter) och Sibbhult (växellådor, retarder). Slutmontering för den europeiska produktionen sker vid Scanias anläggningar i Södertälje, Zwolle (Holland) och Angers (Frankrike). 2.2 Scania i Södertälje I Södertälje har Scania drygt 7000 anställda. Här finns förutom huvudkontor och produktutveckling också flera produktionsenheter. I gjuteriet gjuts och bearbetas motorblock och cylinderhuvuden till Scanias motorer. Motorverkstaden bearbetar bland annat motorblock, kamaxlar, cylinderhuvuden och vevaxlar. Monteringen av motorer för den europeiska produktionen är sedan början av 2000-talet koncentrerad till Sverige och Södertälje. 3

12 - Företagsbeskrivning - I växellådsverkstäderna sker tillverkning av transmissionsartiklar samt härdning av kamaxlar. Artiklarna levereras huvudsakligen för montering i Falun, Sibbhult samt till motormonteringen i Södertälje och Latinamerika. I Chassiverkstaden slutmonteras både lastbils- och busschassier. Montering av chassier till bussar flyttade till Södertälje från Katrineholm Scania Chassi Södertälje, MS MS är en produktionsenhet inom Scania CV AB och ingår i organisationen M, Chassis and Cabs. MS har i uppdrag att producera och leverera lastbilschassier, busschassier och KD-satser 1 med hög kvalitet, i rätt tid, till en låg kostnad och därigenom bidra till Scanias lönsamhet Logistik, MSL MSL har till uppgift att bryta ner kundorderbeställda lastbil- och busschassier i Mona-systemet och baserat på denna information beställa material från underleverantörer. När chassierna är färdigmonterade eller färdigpackade så sköter Logistik den slutliga leveransen till kunden Materialhanteringen, MSLM Då materialet kommer hem från underleverantörerna så sköter MSLM mottagandet, lagerföringen och leverans av materialet till de interna kunderna, det vill säga chassimontering och KD-packning. MSLM sköter även om packningen av KD-chassierna samt hanterar alla eventuella avvikelser i kvaliteten från leverantörerna Furneringen, MSLMS Furneringen på Chassi ansvarar för att de materialbehov som kunden signalerar fångas upp och omvandlas till beställningar mot de interna leverantörerna Stöd till processen Produktionsteknik stöder huvudprocessen genom att initiera och driva uppdrag som faller utanför de roller som finns på avdelningen. De skall även fungera som stöd i förbättringsarbete som drivs lokalt på avdelningen. 1 KD-satser levereras till länder som av tullskäl inte kan importera uppbyggda chassier. Chassiernas nedbrytningsgrad regleras av lokalt gällande lagstiftning. 4

13 - Företagsbeskrivning SPS Scanias produktionssystem Scanias produktionssystem är den gemensamma basen för ökad lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft. Här sammanfattas de grundläggande filosofierna, prioriteringarna och principerna i Scanias arbetssätt. Scanias framgång skapas i förbättringsgrupperna, där ständiga förbättringar är en naturlig del av arbetet. Alla bidrar till att producera bättre produkter och tillsammans säkra den totala kvaliteten. I de följande kapitlen tittar vi närmare på ledarskapet i förbättringsarbetet och tränger sedan djupare in i var och en av våra fyra huvudprinciper. Produktionssystemet kan liknas vid ett hus, se Figur 0, där grunden är tre filosofier: Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri Scanias Produktionssystem Rätt från mig S tänd iga fö rbättringar Prioriteringar 1. Säkerhet/m iljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonom i Normalläge Standardiserat arbetssätt Filosofier: Kunden först Respekt för individen Förbrukningsstyrd Produktion E lim in ering av slöseri L E D A R S K A P Figur 0 Scaniahuset, som ständigt förbättras, lär hur produktionssystemet är uppbyggt. Sambandet är logiskt; kunderna ger startsignalen för att börja producera, engagerade medarbetare är förutsättningen för att tillverka högklassiga produkter och konkurrenskraften stärks genom att eliminera slöseri. Prioriteringar i det dagliga arbetet görs för att säkerställa att individen inte arbetar på fel sätt. Säkerhet/miljö går alltid först, därefter kvalitet och leverans. Ekonomi är sist prioriterad. 5

14 - Företagsbeskrivning - Ledarskapet är en viktig nyckel till framgång i det gemensamma arbetssättet. Det finns med som en grundförutsättning i allt arbete, som i övrigt bygger på fyra huvudprinciper: Normalläge standardiserat arbetssätt Rätt från mig Förbrukningsstyrd produktion Ständiga förbättringar Normalläge Standardiserat arbetssätt Utgångspunkten i arbetet är normalläget, där ständiga förbättringar är viktigt. Normalläget bygger på standardisering, en bestämd takt liksom ett utjämnat och balanserat flöde genom hela produktionskedjan. Det är enkelt att i realtid se vad som är normalt och vad som är onormalt det vill säga direkt återföring av information till den som behöver den Rätt från mig Rätt från mig innebär att göra rätt från början och för att säkerställa detta används verktyg, instruktioner och metoder som helst gör det omöjligt att göra fel Förbrukningsstyrd produktion Produktion sker inte förrän kunden har signalerat ett behov. Det kan till exempel ske genom styrning med visuella buffertar eller genom Kanban-kort så att var och en kan se när det är dags att börja producera Ständiga förbättringar Ständiga förbättringar innebär att ett nytt, bättre normalläge skapas genom att minska slöseriet. Att utmana och förbättra processen är en del av det dagliga arbetet i förbättringsgrupperna. Prioriteringar görs utifrån processuppföljningen som också är en naturlig del i arbetet. Se bilaga 2 för en utförligare beskrivning av Scanias produktionssystem. 6

15 - Teori - 3 Teori I detta avsnitt beskrivs de teorier som ligger till grund för den analys och det förbättringsarbete som senare görs. 3.1 Standardisera processen och arbetssättet Standardiserat arbetssätt är när alla gör samma arbetsmoment på ett och samma sätt. Alla vet hur momentet ska utföras och kan på ett enkelt sätt säkra att de gör rätt genom att följa standarden. (MacInnes, 2002) Ett viktigt led i att säkra en genomförd förbättring är att befästa och standardisera det nya arbetssättet. Det standardiserade arbetssättet är därefter det enda accepterade och att frångå detta ses som en avvikelse. En viktig aspekt då en standard ska arbetas fram är att utgångspunkten är rådande förutsättningar och de individer som ska utföra arbetet. (Sörqvist, 2004) Av central betydelse för att standardisera en process eller ett arbetssätt är upprättad och enhetlig dokumentation över arbetets utförande. Denna kan bestå av skriftliga instruktioner, checklistor, rutinbeskrivningar, flödesschema etcetera som beskriver hur arbetet ska utföras. Dokumentationen bör vara enkel och tydlig för att kunna följas på ett pedagogiskt sätt. (Ibid.) Först måste man avgöra vad som är så kritiskt och betydelsefullt för arbetsresultatet att det bör utföras på ett enhetligt sätt. Sedan måste man fastställa hur denna dokumentation bör utformas för att vara så lättillgänglig och användbar som möjligt. Man skall utgå från de individer som senare skall nyttja dokumentationen i sitt dagliga arbete. Risken är annars stor att processen överdokumenteras och att medarbetarna upplever dokumentationen som svårtillgänglig och byråkratisk. Om så sker ligger det nära till hands att upprättad dokumentation får någon större inverkan på det praktiska arbetets utförande. (Ibid.) I många företag finns redan grunden för införande av standardiserat arbetssätt i form av ett kvalitets- eller ledningssytem (Ibid.). I Scanias fall Scanias produktionssystem. MacInnes (2002) redogör för åtta steg för att standardisera en process. Två av dessa steg är: 7

16 - Teori - Fastställ takttid Fastställ arbetsordning En takttid är anpassad till det kundbehov som råder och beräknas genom att dividera den totala arbetstiden med kundbehovet under samma tid. En takttid ger en organisation en förutsättning att balansera positionerna efter kundbehovet. (Ibid.) En arbetsordning är den ordning i vilken uppgifterna för en position ska utföras. Genom en arbetsordning får de anställda information om hur de ska utföra sina uppgifter. Detta är speciellt viktigt för anställda som utför arbete på flera stationer inom en takttid. (Ibid.) Best practice Vissa individer har funnit ett bättre sätt att göra ett visst arbete på jämfört med andra. Detta innebär att de senares prestation ofta är sämre och innehåller fler fel och brister än de tidigare. Utåt kan detta upplevas som att det finns hög- och lågpresterande individer. Vid en djupare analys av skillnader går det vanligen att i stor utsträckning förklara dessa med att arbetssättet är mer eller mindre bra. En del människor har bättre tekniker, använder andra metoder, har funnit smarta knep eller är mer erfarna, vilka leder till skillnader i utfall och resultat från olika individer. Erfarenheter visar att skillnaderna i många fall kan vara mycket stora mellan bästa och sämsta utförande inom ett och samma område. (Sörqvist, 2004) 3.3 Kaizen Ständiga förbättringar Kaizen är en sammanställning av två japanska ord och betyder ständiga förändringar till det bättre. Precis som de flesta japanska kvalitets- och förbättringssatsningar baseras Kaizen på filosofier och nya sätt att se på verksamheten. Grundtanken är att förbättringsarbetet ska engagera alla medarbetare och vara en del av livet och vardagen, det vill säga att en strävan efter att finna och genomföra förbättringar ska genomsyra allt som görs. (Sörqvist, 2004) 3.4 Prioriteringsregler Krajewski et al (1999) beskriver följande prioriteringsregler inom produktion. 8

17 - Teori Statiska prioriteringsregler Beskrivs ofta som endimensionella prioriteringsregler och tar endast hänsyn till den aktuella operationen och orderna som ska utföras där. Dessa regler bortser från eventuella operationer senare i produktionen. FCFS (First Come First Served) Först till kvarn får först mala. Första jobbet/produkten som anländer till arbetsstationen ska göras först. Är sällan särskilt bra i tillverkning. Skapar köer och även förseningar. Rättvis regel då det handlar om människor. SPT (Shortest Processing Time) Den order som har kortast processtid körs först. Utnyttjandegraden på operationer och maskiner ökar och lager minskar. Tar inte hänsyn till vad som är viktigast att bli klar med först för tillfället. EDD (Earliest Due Date) eller EDF (Earliest Finished Time) Prioriterar den order som är mest brådskande. Minskar förseningar men optimerar inte utnyttjandegraden på operationer och maskiner. Dessutom kan materialbindningen öka i lager och PIA Dynamiska prioriteringsregler Dynamiska regler tar även hänsyn till efterföljande operationer och inte bara den för stunden aktuella. Dessa regler kallas även flerdimensionella. EADD (Earliest Adjusted Due Date) eller EDF (Earliest Finished Time) Fungerar som EDD (Earliest Due Date). Skillnaden är att man här tar hänsyn till varje enskild operation i produktionsflödet. Tidigaste färdigdatum ställs i relation till vilken tid ordern kommer att anlända till respektive operation och därmed vilken ordning som orderna bör köras i. Detta minimerar förseningar, håller dessutom ner lager och PIA men optimerar inte nyttjandegraden av maskiner etcetera. CR (Critical Ratio) Beskrivs som kvoten mellan återstående tid till ordern ska var klar och den operationstid som åtgår för att göra ordern klar. Är denna kvot ett eller större finns det tillräcklig tid kvar för att ordern ska bli klar i tid. Ju lägre kvot en order får vid en station desto högre prioritet. Även denna prioriteringsregel minskar förseningar, PIA och lager. 9

18 - Teori - S/RO (Slack per Remaining Operation) Liknar CR (Critical Ratio) och är även detta en kvot. Beskrivs som kvoten mellan återstående tid till ordern ska vara klar minus den tid det verkligen kommer att ta tills ordern är klar (ledtiden), genom antalet operationer som är kvar att utföra. Denna prioriteringsregel minskar förseningar, PIA och lager. 3.5 Ledtider Ledtiden är den tid som åtgår från beställning till leverans. Ledtiden kan även definieras som tiden från behov till tillfredsställelse. Skillnaden mellan dessa två definitioner ligger i tiden mellan behov och beställning. (Lumsden, 1998) 3.6 Tvåbingesystem En visuell version av Q-nivåsystem är tvåbingesystemet där en artikel finns lagrad på två positioner. Artiklar förbrukas ur den första bingen. Då den första bingen är förbrukad agerar den andra bingen backup för att täcka behovet till dess att en påfyllnad av första bingen är gjord. En tom förstabinge signalerar behov av att tillhandahålla nytt material. (Krajewski et al, 1999) 10

19 - Metod - 4 Metod I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt och de metoder som använts under examensarbetet. 4.1 Praktik Inför examensarbetet utförde författarna två veckors praktik på furneringen. Dessutom utbildades författarna under en vecka i truckframförande vilket resulterade i att författarna erhöll truckkörkort för klass A och B. Den position som författarna konfronterades med var som områdesfurnerare, en position som innehåller aktiviteter av vidsträckt variation. 4.2 Processkartläggning För att bilda en uppfattning om nuläget och även skapa en bild över hur furneringsverksamheten på Chassi fungerar gjordes en kontinuerlig processkartläggning. Genom att observera olika furnerares arbetssätt har områdesfurnerarens process kunnat beskrivas. 4.3 Intervjuer Under examensarbetets gång har intervjuer tillämpats för att söka reda på information. Dessa intervjuer har till största delen vart ostrukturerade där endast ett ämne eller fråga har vart utgångspunkten och frågorna har uppkommit efter hand. Till en början var karaktären på intervjuerna att söka problemområden samt även bilda sig en uppfattning om best practice. Efterhand blev intervjuerna mer detaljerade för att verifiera att förbättringsarbetet skedde i rätt riktning. 4.4 Datainsamling För att mäta exempelvis tider för arbetsmoment har vanlig klassisk tidtagning med tidtagarur tillämpats. Denna insamling av mätresultat är en central faktor i förbättringsarbetet då det är av stor vikt att ha riktig och uppdaterad input. Den data som har samlats in är främst tider för pallbyten och andra arbetsmoment för att skapa sig en bild över hur mycket en furnerare hinner med under en given tidsrymd. 4.5 Brainstorming Brainstorming är en metod som bygger på dynamiskt tänkande och är den absolut mest använda tekniken för att skapa nya idéer och uppslag. Det innebär att en grupp individer i interaktion med varandra släpper sina tankar fria och på så sätt genererar idéer. (Sörqvist, 2004) 11

20 - Metod - Författarna har vid flertalet tillfällen nyttjat denna teknik för att dels komma ur tillfälliga svackor samt även för att under en kort men intensiv tid arbeta igenom flertalet uppslag. Författarna arbetade efter devisen att en idé föder flera. Brainstormingsessionerna har i sig varit ostrukturerade där inga restriktioner i idéframställningarna har förekommit, syftet var att upprätthålla ett kreativt klimat. Det faktum att arbetet utfördes av två individer gjorde denna till en regelbundet användbar metod. 12

21 - Nulägesbeskrivning - 5 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning för materialhanteringen. Denna bygger på intervjuer, observationer och praktik inom furneringen. Furneringen är beroende av sin kund varför denna beskrivs först i kapitlet. Se bilaga 3 för distributionsmetoder och materialflöden, bilaga 4 för datorbaserade system och bilaga 5 för leverantörer. 5.1 Furneringens kund Monteringen Produktionen av chassier på Scania sker enligt löpandebandsprincip längs monteringslinjer. I dagsläget tillverkas två olika produkter inom Chassi, lastbilar och bussar (MSM 2 och MSB 3 ). Chassierna till dessa fordon produceras efter kundorder och är anpassade efter kundens önskemål. Scania kan erbjuda ett flertal varianter av sina fordon vilket gör att ett chassi sällan är det andra likt. Scania har valt att ha ett mixat produktflödet på line. Linorna är uppdelade i olika monteringsstationer vilka ansvarar för att olika typer av arbetsuppgifter blir utförda. Dessa arbetsuppgifter kan skilja sig åt inom monteringsstationerna beroende på vilken typ av chassi som kunden har beställt som slutprodukt. Arbetsstationerna har en takttid på sig att färdigställa sin uppgift innan chassiet ska vidare i flödet. Denna skiljer sig åt mellan lastbilsline och bussline. Lastbilsline tillverkar ett färdigt fordon på 10½ minuter medan buss behöver 32½ minuter. Takttiden är anpassad efter kundbehovet och den produktionstid som finns tillgänglig. Monteringslinerna är indelade i avsnitt, så kallade Q-zoner, vilka består av flera på varandra efterföljande monteringsstationer som utför liknande uppgifter, exempelvis ramline som är det första avsnittet på lastbilsline. Här monteras ramarna (stommen) till chassierna. Mellan Q-zonenerna kan det finnas möjlighet till en begränsad buffert av chassier för att undvika stopp på hela monteringslinerna då en monteringsstation eller monteringsavsnitt drabbas av en störning. Linerna får av utrymmesskäl inte plats med hela dess längder i en rak sammanhängande linje utan löper fram och tillbaka avsnittsvis i Chassi. Mellan dessa avsnitt har det gjorts plats för förmonteringsstationer. Där monteras de detaljer (komponenter 4 ) som först 2 Montering lastbil. 3 Montering buss. 4 Komponenter är flera artiklar som monterats ihop till en större enhet i Chassi. Denna enhet är oftast chassiunik och bär ett chassinummer. 13

22 - Nulägesbeskrivning - måste bearbetas eller förmonteras för att anpassas till de unika och kundanpassade chassierna. Bussline utgör en betydligt mindre del av Chassis yta än lastbilsline. Detta medför att bussline är mer komprimerad och att ett fordon ska byggas på en kortare line. En kortare line innebär att färre arbetsstationer får plats och att varje arbetsstation måste innehålla fler arbetsmoment. Bussmonteringen inrymmer inte alla dessa förmonteringsmoment som måste utföras. Därför har man placerat dessa vid lastbilens förmonteringar som utför liknande uppgifter. Detta skapar körningar av komponenter genom verkstaden vilka utförs av furneringen. Se figur 2 för en layout över Scania Chassi. Figur 0 Layout över Scania Chassi. Första pilen av lastbilsline är den så kallade ramlinen Fasaden Monteringen tar sitt material ur fasad från förbrukningsplatser som ligger kring montörens arbetsområde (position). Med fasad menas den yta kring monteringen vid vilken material är placerat, se figur 3. På de flesta platser nyttjas det begränsade golvutrymmet kring monteringen genom att placera material på höjden i ställage (ställningar med utdragsenheter och hyllplan). Detta är möjligt så länge materialet ligger i emballage som kan placeras i dessa ställage. I dagsläget återfinns mestadels H-pall, E-pall, boxar, 14

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Fallstudie på Scania CV AB

Fallstudie på Scania CV AB Hösten 2004 Fallstudie på Scania CV AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SCANIA AB...1 FRAMGÅNGSFAKTORER...2

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Linjebalansering vid Scanias chassiverkstad i Södertälje

Linjebalansering vid Scanias chassiverkstad i Södertälje EXAMENSARBETE 2007:093 CIV Linjebalansering vid Scanias chassiverkstad i Södertälje En modell för samarbete över avdelningsgränser KARIN GOTTVALL STINA OLSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi

Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi 1 Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi Hälsa- och Arbetsmiljö, Metodutveckling & Global support Scania Anne Clausén, Europa ergonom / leg.sjukgymnast Global production system

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

MATERIAL- OCH PRODUKTIONS- STYRNING PÅ SCANIA UNDER 8 SEKLER

MATERIAL- OCH PRODUKTIONS- STYRNING PÅ SCANIA UNDER 8 SEKLER MATERIAL- OCH PRODUKTIONS- STYRNING PÅ SCANIA UNDER 8 SEKLER Förord Inledning Innehållsförteckning 1 Förord Denna uppsats ger en bild av utvecklingen och tillämpningen av metoder för material- och produktionsstyrning

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE prefabricerad cirkulationsplats Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Jag skulle vilja tacka HÖ Allbygg

Läs mer

Du har behoven. Vi har lösningarna.

Du har behoven. Vi har lösningarna. Du har behoven. Vi har lösningarna. Sekå en allt vanligare syn på våra vägar. Kundanpassning och helhetstänkande. Det är och har alltid varit vår styrka under alla år som vi levererat påbyggnader till

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Samarbete gav både MONEY och P2000 en skjuts framåt

Samarbete gav både MONEY och P2000 en skjuts framåt Samarbete gav både MONEY och P2000 en skjuts framåt Att införa avancerad produktionsuppföljning kräver inte bara ny teknik utan också utvecklade arbetssätt. Detta framgår tydligt av Scanias erfarenheter

Läs mer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer 1 INTRODUKTION Nitators affärsidé handlar i korta drag om att vara en miljömedveten samarbetspartner för kunder med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. 1.1 Krav Syftet med

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Effektivisering av varuflöde inom detaljhandeln

Effektivisering av varuflöde inom detaljhandeln RELEX SCM-seminarium 21 april 2016 Effektivisering av varuflöde inom detaljhandeln - En fallstudie utförd på en svensk varuhuskedja Examensarbete 30 Hp, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling,

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion

Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion UPTEC STS09 009 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion En implementering av Scanias Produktionssystem inom teknikorganisationen vid Scania Chassi Jon Granath

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken 1 Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken Jan Henricsson, Logimatic Logistikutveckling AB 2 Vårt uppdrag * Logimatic Logistikutveckling AB är logistikkonsultföretag

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Hur Scania - som globalt företagarbetar med belastningsergonomi

Hur Scania - som globalt företagarbetar med belastningsergonomi 1 2 Hur Scania - som globalt företagarbetar med belastningsergonomi Hälsa- och Arbetsmiljö, Metodutveckling & Global support Scania Anne Clausén, cert.europa ergonom / leg.sjukgymnast Global production

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Astra Tech AB Vår resa mot Lean

Astra Tech AB Vår resa mot Lean Astra Tech AB Vår resa mot Lean Ann-Charlotte Ryrman Avdelningschef Ständiga förbättringar 2008-10-07 Astra Tech AB Dotterbolag till Astra Zeneca Forskning/utveckling, produktion, försäljning av medicintekniska

Läs mer

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie SwePS workshop Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll Delresultat från en fallstudie där syftet var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3

Introduktion till Lean, dag3 Introduktion till Lean, dag3 U117G GRUPPDISKUSSION Diskutera med grannen: - Vad gick vi igenom förra veckan? 5 minuter KURSINNEHÅLL Dag 3 Kap 3. forts. Jämna ut flödet Kap 4. Dragande produktion Kap 2.

Läs mer

Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna

Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna 1 Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna 1. Hantera information Avses vanligtvis att vara förtrogen med den information och de regler som gäller inom områden som djurhållning, park, utearbete

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Magnus Berg Utvecklingsingenjör. Feb 2013 Verksamhetsoptimering SSAB Oxelösund

Magnus Berg Utvecklingsingenjör. Feb 2013 Verksamhetsoptimering SSAB Oxelösund Magnus Berg Utvecklingsingenjör Feb 2013 Verksamhetsoptimering SSAB Oxelösund SSABs nyckelsegment Anläggningsmaskiner Råmaterialhantering Tunga transporter Energi Bil Service Centers Industriella applikationer

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Omfattning och avgränsning... 2 2. Princip

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer