SVEA HOVRÄTT. Dom Mål B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEA HOVRÄTT. Dom 2014-09-01 Mål B 8076-13"

Transkript

1 Dom Mål

2 Avdelning 3 Innehåll Sid. SLUT Bernard Khouri Abraham Aho Metin Ok. 11 Peter Lahdo Deniel Altinkaya. 16 Martin Öner Charbel Kassab Ludvig Onvel.. 24 George Aho Housib Khado Andreas Lookene Sherbel Georgis Said 32 Gabi Kulle Afram Afram Elias Darghagi Bulent Ok Albert Toksoy YRKANDEN M.M BAKGRUND.. 47 HOVRÄTTENS SKÄL Allmänna utgångspunkter.. 48 Nätverksfrågan. 49 Oasen Oasen Börsen Heron.. 74 Vardagsrummet Ceder.. 91 Grovt vapenbrott.. 96 Försök till främjande av flykt. 96 Påföljd Särskild rättsverkan Häktning Ersättningsfrågor. 101

3 Rotel 0308 Stockholm Mål nr Sid 1 (103) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertälje tingsrätts dom den 29 augusti 2013 i mål nr B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 17) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Tora Holst samt kammaråklagarna Björn Frithiof, Ewa Korpi, Kristina Lindhoff-Carleson, Ulrika Lindsö, Nils Lundberg, Henrik Söderman och Eva Wintzell Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Klagande (Målsägande) 1. Beyda Ali 2. Lida Ali 1 och 2 med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 1 och 2: Advokaten Christer Söderberg Dragarbrunnsgatan 44, 5 tr Uppsala 3. Alexandra Moussa 4. Dany Moussa 5. Georges Moussa 3 5 med adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde för 3 5: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm 6. Romario Silvatini Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Ingela Hessius Förrådsvägen Huddinge Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

4 Motpart (Målsägande) 1. Georges Abo Adress hos målsägandebiträdet Sid 2 Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Kerstin Wennersten Polhemsgatan Stockholm 2. Samir Chabo 3. Jamila Marraha 2 och 3 med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 2 och 3: Advokaten Anders Pethrus Box Stockholm 4. Hagop Kasparian 5. Rafi Kasparian 4 och 5 med adress hos målsägandebiträdet Målsägandebiträde för 4 och 5: Advokaten Ulf Ahlstedt Skillnadsgatan Göteborg 6. Nayla Moussa Adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm Klagande och motpart (Målsägande) 1. Afrim Abo 2. Salwa Aziz Boulos 3. Bahnan Bahnan 1 3 med adress hos målsägandebiträdet

5 Sid 3 Ombud och målsägandebiträde för 1-3: Advokaten Kerstin Wennersten Polhemsgatan Stockholm 4. Delwin Ali 5. Léon Ali 6. Nazim Ali 7. Fawzie Nasiar 8. Vincent Höglund 9. Mikaela Larsson Rosén 4 9 med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 4-9: Advokaten Christer Söderberg Dragarbrunnsgatan 44, 5 tr Uppsala 10. Sami Besara Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Jenny Eneström Kungsholmstorg 16, 4 tr Stockholm 11. Atie Moussa 12. Maurice Moussa 11 och 12 med adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde för 11 och 12: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm 13. Ilona Moussa 14. Kinora Moussa 15. Leon Moussa 16. Liam Moussa

6 17. Sarah Moussa Sid med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 13-17: Advokaten Jonas Granfelt Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Bernard Khouri, Frihetsberövande: Häktad Kakelvägen Södertälje Ombud och offentlig försvarare: Advokaterna Fredrik Ungerfält och Taavi Tuula Litigate Lawfirm West Advokat AB Stora Nygatan Göteborg SAKEN Anstiftan av mord m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten a) dömer Bernard Khouri även enligt 9 kap. 4 andra stycket brottsbalken i dess lydelse såväl före som efter den 1 juli 2010 för utpressning, grovt brott (del av åtalspunkten 3), 9 kap. 4 andra stycket brottsbalken i dess lydelse såväl före som efter den 1 juli 2010 och 11 samt 23 kap. 1 brottsbalken för försök till utpressning, grovt brott (del av åtalspunkten 3), och 9 kap. 4 andra stycket brottsbalken och 11 samt 23 kap. 1 brottsbalken för försök till utpressning, grovt brott (åtalspunkten 4). b) bestämmer skadeståndet som Bernard Khouri solidariskt med Abraham Aho ska betala till Nazim Ali till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. c) bestämmer skadeståndet som Bernard Khouri solidariskt med Abraham Aho ska betala till Fawzie Nasiar till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. d) bestämmer skadeståndet som Bernard Khouri solidariskt med Abraham Aho ska betala till Mikaela Larsson Rosén till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. e) bestämmer skadeståndet som Bernard Khouri solidariskt med Abraham Aho ska betala till Leon Ali till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad.

7 Sid 5 f) bestämmer skadeståndet som Bernard Khouri solidariskt med Abraham Aho ska betala till Delwin Ali till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. g) bestämmer skadeståndet som Bernard Khouri solidariskt med Abraham Aho ska betala till Vincent Höglund till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 tills betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. h) förpliktar Bernard Khouri att solidariskt med Afram Afram betala skadestånd till Romario Silvatini med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 30 januari 2011 till dess betalning sker. Hovrätten beslutar om kvarstad på så mycket av Bernard Khouris egendom att det nämnda beloppet kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till två månader efter att domen vunnit laga kraft. i) förpliktar Bernard Khouri att solidariskt med Gabi Kulle och Afram Afram betala skadestånd till Romario Silvatini med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 30 januari 2011 till dess betalning sker. Hovrätten beslutar om kvarstad på så mycket av Bernard Khouris egendom att det nämnda beloppet kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till två månader efter att domen vunnit laga kraft. j) bestämmer skadeståndet som Bernard Khouri solidariskt med Gabi Kulle, Sherbel Georgis Said och Afram Afram ska betala till Bahnan Bahnan till kr varav kr solidariskt med dödsboet efter Elias Elias (se domslutet för Elias Elias i tingsrättens dom) jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 20 maj 2011 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. 2. Beslagen ska bestå. 3. Fredrik Ungerfält tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Av beloppet har kr betalats ut som förskott. 4. Taavi Tuula tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Av beloppet har kr betalats ut som förskott. 5. Christer Söderberg tillerkänns efter rättelse av felräkning ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Av beloppet har kr betalats ut som förskott. 6. Jonas Granfelt tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 7. Claes Borgström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 8. Pia Engström Lindgren tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 104 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt.

8 Sid 6 9. Jenny Eneström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. 10. Kerstin Wennersten tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 11. Ingela Hessius tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 80 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 12. Anders Pethrus tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 684 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 13. Ulf Ahlstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 14. Kostnaderna för målsägandebiträdena inklusive vad som har betalats ut till tidigare målsägandebiträdet Johan Åkermark och försvararna ska stanna på staten. 15. Bernard Khouri ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

9 Sid 7 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertälje tingsrätts dom den 29 augusti 2013 i mål nr B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 17) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Tora Holst samt kammaråklagarna Björn Frithiof, Ewa Korpi, Kristina Lindhoff-Carleson, Ulrika Lindsö, Nils Lundberg, Henrik Söderman och Eva Wintzell Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Klagande (Målsägande) 1. Beyda Ali 2. Lida Ali 1 och 2 med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 1 och 2: Advokaten Christer Söderberg Dragarbrunnsgatan 44, 5 tr Uppsala 3. Alexandra Moussa 4. Dany Moussa 5. Georges Moussa 3 5 med adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde för 3-5: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm Motpart (Målsägande) 1. Georges Abo Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Kerstin Wennersten Polhemsgatan Stockholm

10 2. Nayla Moussa Adress hos målsägandebiträdena Sid 8 Ombud och målsägandebiträde: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm Klagande och motpart (Målsägande) 1. Jaques Abo Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Kerstin Wennersten Polhemsgatan Stockholm 2. Sami Besara Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Jenny Eneström Kungsholmstorg 16, 4 tr Stockholm 3. Delwin Ali 4. Léon Ali 5. Nazim Ali 6. Vincent Höglund 7. Mikaela Larsson Rosén 8. Fawzie Nasiar 3 8 med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 3-8: Advokaten Christer Söderberg Dragarbrunnsgatan 44, 5 tr Uppsala 9. Atie Moussa 10. Maurice Moussa 9 och 10 med adress hos målsägandebiträdena

11 Sid 9 Ombud och målsägandebiträde för 9 och 10: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm 11. Ilona Moussa 12. Kinora Moussa 13. Leon Moussa 14. Liam Moussa 15. Sarah Moussa med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 11-15: Advokaten Jonas Granfelt Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Abraham Aho, Frihetsberövande: Häktad Svedjevägen Södertälje Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Jan Karlsson och jur.kand. Elsa Svalsten Box Stockholm SAKEN Mord m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten a) bestämmer skadeståndet som Abraham Aho solidariskt med Bernard Khouri ska betala till Nazim Ali till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. b) bestämmer skadeståndet som Abraham Aho solidariskt med Bernard Khouri ska betala till Fawzie Nasiar till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. c) bestämmer skadeståndet som Abraham Aho solidariskt med Bernard Khouri ska betala till Mikaela Larsson Rosén till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad.

12 Sid 10 d) bestämmer skadeståndet som Abraham Aho solidariskt med Bernard Khouri ska betala till Leon Ali till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. e) bestämmer skadeståndet som Abraham Aho solidariskt med Bernard Khouri ska betala till Delwin Ali till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 till dess betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. f) bestämmer skadeståndet som Abraham Aho solidariskt med Bernard Khouri ska betala till Vincent Höglund till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 23 december 2009 tills betalning sker och fastställer tingsrättens beslut om kvarstad. 2. Beslagen ska bestå. 3. Jan Karlsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Av beloppet har kr betalats ut som förskott. 4. Elsa Svalsten tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Av beloppet har kr betalats ut som förskott. 5. Ersättning till målsägandebiträdena, Christer Söderberg, Claes Borgström, Pia Engström Lindgren, Kerstin Wennersten, Jenny Eneström och Jonas Granfelt, se domslutet för Bernard Khouri. 6. Kostnaderna för försvararna och målsägandebiträdena ska stanna på staten. 7. Abraham Aho ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

13 Sid 11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertälje tingsrätts dom den 29 augusti 2013 i mål nr B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 17) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Tora Holst samt kammaråklagarna Björn Frithiof, Ewa Korpi, Kristina Lindhoff-Carleson, Ulrika Lindsö, Nils Lundberg, Henrik Söderman och Eva Wintzell Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Klagande (Målsägande) 1. Alexandra Moussa 2. Atie Moussa 3. Dany Moussa 4. Maurice Moussa 5. Georges Moussa 1 5 med adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde för 1 5: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm 6. Ilona Moussa 7. Kinora Moussa 8. Leon Moussa 9. Liam Moussa 10. Sarah Moussa 6 10 med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 6 10: Advokaten Jonas Granfelt Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm

14 Motpart (Målsägande) Rafi Kasparian Adress hos målsägandebiträdet Sid 12 Målsägandebiträde: Advokaten Ulf Ahlstedt Skillnadsgatan Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Metin Ok, Keramikvägen Södertälje Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Ola Salomonsson Kungsholmstorg 16, 4 tr Stockholm SAKEN Medhjälp till mord m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. Hovrätten ogillar åklagarens yrkade om att Metin Ok ska häktas. 3. Beslaget ska bestå. 4. Ola Salomonsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. 5. Ersättning till målsägandebiträdena Claes Borgström, Pia Engström Lindgren, Jonas Granfelt och Ulf Ahlstedt, se domslutet för Bernard Khouri. 6. Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

15 Sid 13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertälje tingsrätts dom den 29 augusti 2013 i mål nr B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 17) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Tora Holst samt kammaråklagarna Björn Frithiof, Ewa Korpi, Kristina Lindhoff-Carleson, Ulrika Lindsö, Nils Lundberg, Henrik Söderman och Eva Wintzell Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Klagande (Målsägande) 1. Alexandra Moussa 2. Dany Moussa 3. Georges Moussa 1 3 med adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde för 1 3: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm Motpart (Målsägande) 1. Georges Abo Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Kerstin Wennersten Polhemsgatan Stockholm 2. Nayla Moussa Adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm

16 Sid 14 Klagande och motpart (Målsägande) 1. Sami Besara Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Jenny Eneström Kungsholmstorg 16, 4 tr Stockholm 2. Atie Moussa 3. Maurice Moussa 2 och 3 med adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde för 2 och 3: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm 4. Ilona Moussa 5. Kinora Moussa 6. Leon Moussa 7. Liam Moussa 8. Sarah Moussa 4 8 med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 4 8: Advokaten Jonas Granfelt Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) PETER Lahod Lahdo, Frihetsberövande: Häktad Bodastigen Södertälje Ombud och offentlig försvarare: Advokaterna Nils Uggla och Adrienne Bonde Box Stockholm

17 Sid 15 SAKEN Medhjälp till mord m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. Beslagen ska bestå. 3. Nils Uggla tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 870 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 4. Adrienne Bonde tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. 5. Ersättning till målsägandebiträdena Claes Borgström, Pia Engström Lindgren, Kerstin Wennersten, Jenny Eneström och Jonas Granfelt, se domslutet för Bernard Khouri. 6. Kostnaderna för försvararna och målsägandebiträdena ska stanna på staten. 7. Peter Lahdo ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

18 Sid 16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertälje tingsrätts dom den 29 augusti 2013 i mål nr B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 17) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Tora Holst samt kammaråklagarna Björn Frithiof, Ewa Korpi, Kristina Lindhoff-Carleson, Ulrika Lindsö, Nils Lundberg, Henrik Söderman och Eva Wintzell Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Motpart (Målsägande) Georges Abo Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Kerstin Wennersten Polhemsgatan Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Deniel Altinkaya, Ragnhildsborgsvägen Södertälje Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Thomas Olsson Box Stockholm SAKEN Människorov m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer Deniel Altinkaya enligt 4 kap. 1 första stycket brottsbalken för människorov. 2. Beslagen ska bestå. 3. Thomas Olsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 4. Ersättning till målsägandebiträdet Kerstin Wennersten, se domslutet för Bernard Khouri.

19 Sid Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

20 Sid 18 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertälje tingsrätts dom den 29 augusti 2013 i mål nr B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 17) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Tora Holst samt kammaråklagarna Björn Frithiof, Ewa Korpi, Kristina Lindhoff-Carleson, Ulrika Lindsö, Nils Lundberg, Henrik Söderman och Eva Wintzell Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Klagande (Målsägande) 1. Alexandra Moussa 2. Dany Moussa 3. Georges Moussa 1 3 med adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde för 1 3: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm Motpart (Målsägande) 1. Georges Abo Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Kerstin Wennersten Polhemsgatan Stockholm 2. Nayla Moussa Adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm Klagande och motpart (Målsägande) 1. Sami Besara Adress hos målsägandebiträdet

21 Sid 19 Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Jenny Eneström Kungsholmstorg Stockholm 2. Atie Moussa 3. Maurice Moussa 2 och 3 med adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde för 2 och 3: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm 4. Ilona Moussa 5. Kinora Moussa 6. Leon Moussa 7. Liam Moussa 8. Sarah Moussa 4 8 med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 4 8: Advokaten Jonas Granfelt Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Martin Öner, Orrstigen Södertälje Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Kjell Bastling Box Stockholm SAKEN Medhjälp till mord m.m.

22 Sid 20 HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. Beslagen ska bestå. 3. Kjell Bastling tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 210 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Av beloppet har kr betalats ut som förskott. 4. Ersättning till målsägandebiträdena Claes Borgström, Pia Engström Lindgren, Kerstin Wennersten, Jenny Eneström och Jonas Granfelt, se domslutet för Bernard Khouri. 5. Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

23 Sid 21 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertälje tingsrätts dom den 29 augusti 2013 i mål nr B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 17) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Tora Holst samt kammaråklagarna Björn Frithiof, Ewa Korpi, Kristina Lindhoff-Carleson, Ulrika Lindsö, Nils Lundberg, Henrik Söderman och Eva Wintzell Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Klagande (Målsägande) 1. Alexandra Moussa 2. Atie Moussa 3. Dany Moussa 4. Maurice Moussa 5. Georges Moussa 1 5 med adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde för 1 5: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm 6. Ilona Moussa 7. Kinora Moussa 8. Leon Moussa 9. Liam Moussa 10. Sarah Moussa 6 10 med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 6 10: Advokaten Jonas Granfelt Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm

24 11. Sami Besara Adress hos målsägandebiträdet Sid 22 Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Jenny Eneström Kungsholmstorg Stockholm Motpart (Målsägande) Georges Abo Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Kerstin Wennersten Polhemsgatan Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Charbel Kassab, Adress hos ombudet Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Lars Hedsäter Box Järna SAKEN Medhjälp till mord m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten a) beträffande åtalspunkten 2 dömer Charbel Kassab enligt 3 kap. 1 och 11 samt 23 kap. 4 brottsbalken för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i stället för stöld, b) bestämmer påföljden till sluten ungdomsvård 1 år 4 månader, c) förpliktar Charbel Kassab att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Ludvig Onvel betala skadestånd till Sarah Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen på kr från den 1 juli 2010, på kr från den 14 augusti 2010 samt på kr från den 6 juli 2011, allt till dess betalning sker, d) förpliktar Charbel Kassab att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Ludvig Onvel betala skadestånd till Leon Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juli 2010 till dess betalning sker, e) förpliktar Charbel Kassab att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Ludvig Onvel betala skadestånd till Liam Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juli 2010 till dess betalning sker, f) förpliktar Charbel Kassab att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Ludvig Onvel betala skadestånd till Ilona Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juli 2010 till dess betalning sker,

25 Sid 23 g) förpliktar Charbel Kassab att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Ludvig Onvel betala skadestånd till Kinora Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juli 2010 till dess betalning sker, h) förpliktar Charbel Kassab att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Ludvig Onvel betala skadestånd till Atie Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen på kr från den 11 juli 2010, på kr från den 4 augusti 2010, på kr från den 1 juli 2011, på kr från den 30 november 2011 samt på kr från den 15 maj 2012, allt till dess betalning sker, i) förpliktar Charbel Kassab att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Ludvig Onvel betala skadestånd till Maurice Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 15 maj 2012 till dess betalning sker, j) förpliktar Charbel Kassab att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Ludvig Onvel betala skadestånd till Sami Besara med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juli 2010 till dess betalning sker. 2. Beslagen ska bestå. 3. Lars Hedsäter tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Av beloppet har kr betalats ut som förskott. 4. Ersättning till målsägandebiträdena Claes Borgström, Pia Engström Lindgren, Kerstin Wennersten, Jonas Granfelt och Jenny Eneström, se domslutet för Bernard Khouri. 5. Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

26 Sid 24 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertälje tingsrätts dom den 29 augusti 2013 i mål nr B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 17) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Tora Holst samt kammaråklagarna Björn Frithiof, Ewa Korpi, Kristina Lindhoff-Carleson, Ulrika Lindsö, Nils Lundberg, Henrik Söderman och Eva Wintzell Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Klagande (Målsägande) 1. Alexandra Moussa 2. Atie Moussa 3. Dany Moussa 4. Maurice Moussa 5. Georges Moussa 1 5 med adress hos målsägandebiträdena Ombud och målsägandebiträde för 1 5: Advokaterna Claes Borgström och Pia Engström Lindgren Box Stockholm 6. Ilona Moussa 7. Kinora Moussa 8. Leon Moussa 9. Liam Moussa 10. Sarah Moussa 6 10 med adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde för 6-10: Advokaten Jonas Granfelt Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm

27 11. Sami Besara Adress hos målsägandebiträdet Sid 25 Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Jenny Eneström Kungsholmstorg Stockholm Motpart (Målsägande) Georges Abo Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Kerstin Wennersten Polhemsgatan Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) LUDVIG Suleyman Onvel, Frihetsberövande: Intagen i kriminalvårdsanstalt Myntstigen Södertälje Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Margareta Warman Brunnsgatan 5 B, 2 tr Nyköping SAKEN Medhjälp till mord m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten a) beträffande åtalspunkten 2 dömer Ludvig Onvel enligt 3 kap.1 och 11 samt 23 kap. 4 brottsbalken för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i stället för stöld, b) med tillämpning även av 34 kap. 3 andra stycket brottsbalken bestämmer påföljden till fängelse 2 år, c) förpliktar Ludvig Onvel att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Charbel Kassab betala skadestånd till Sarah Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen på kr från den 1 juli 2010, på kr från den 14 augusti 2010 samt på kr från den 6 juli 2011, allt till dess betalning sker, d) förpliktar Ludvig Onvel att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Charbel Kassab betala skadestånd till Leon Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juli 2010 till dess betalning sker, e) förpliktar Ludvig Onvel att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Charbel Kassab betala skadestånd till Liam Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juli 2010 till dess betalning sker,

28 Sid 26 f) förpliktar Ludvig Onvel att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Charbel Kassab betala skadestånd till Ilona Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juli 2010 till dess betalning sker, g) förpliktar Ludvig Onvel att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Charbel Kassab betala skadestånd till Kinora Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juli 2010 till dess betalning sker, h) förpliktar Ludvig Onvel att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Charbel Kassab betala skadestånd till Atie Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen på kr från den 11 juli 2010, på kr från den 4 augusti 2010, på kr från den 1 juli 2011, på kr från den 30 november 2011 samt på kr från den 15 maj 2012, allt till dess betalning sker, i) förpliktar Ludvig Onvel att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Charbel Kassab betala skadestånd till Maurice Moussa med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 15 maj 2012 till dess betalning sker, j) förpliktar Ludvig Onvel att solidariskt med Bernard Khouri, Abraham Aho, Peter Lahdo, Martin Öner och Charbel Kassab betala skadestånd till Sami Besara med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juli 2010 till dess betalning sker. 2. Beslagen ska bestå. 3. Margareta Warman tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Av beloppet har kr betalats ut som förskott. 4. Ersättning till målsägandebiträdena Claes Borgström, Pia Engström Lindgren, Jonas Granfelt, Kerstin Wennersten och Jenny Eneström, se domslutet för Bernard Khouri. 5. Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel 14 Mål nr B 5501-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-03-18 Rättelse, 2015-03-18 Beslutat av: hovrättslagmannen Åke Thimfors Det totala ersättningbelopp som Edip Samuelsson

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr: B 586-14 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SIMON Sanu Öst, 19900608-0932 Frihetsberövande: Häktad Skyttevägen 34 Lgh 1003 134 37 Gustavsberg Offentlig

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-24 Stockholm

DOM 2015-03-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-03-24 Stockholm Mål nr B 649-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 12 december 2013 i mål nr B 4472-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-04-29 Stockholm

DOM 2015-04-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 2015-04-29 Stockholm Mål nr B 1465-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 28 januari 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Klagande

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 1814-15 PARTER (Antal tilltalade: 9) Tilltalad Israa Abou Ali, 19960201-7049 Hålegårdsvägen 29 433 32 Partille Offentlig försvarare: Advokat Claes

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Se målsägandeförteckning

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida l (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mälm meddelad i Stockholm den 22 november 2012 B 2535-11 KLAGANDE Mohamed Houssein Ali, 580404-2215 Tensta Allé 29 163 64 Spånga Ombud: Advokat Krister Jansson Solna Advokatbyrå

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer