HUR DET BÖRJADE, SOM JAG KOMMER IHÅG DET, VETERANGOLFEN PÅ ARBOGA GK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR DET BÖRJADE, SOM JAG KOMMER IHÅG DET, VETERANGOLFEN PÅ ARBOGA GK"

Transkript

1 1 HUR DET BÖRJADE, SOM JAG KOMMER IHÅG DET, VETERANGOLFEN PÅ ARBOGA GK Plåt-Olle ringde mig på hösten - 91 och ville ha mig med i en grupp, ett 10-tal veteraner, som åtagit sig att laga taket på ladan bakom 18:e green. Det var ett sprängskott, som gått snett och slagit upp ett hål på taket. Vi hade en flyttbar ställning och några stegar till förfogande. Ansvarig byggledare var Gunnar Karlsson, NG-Bygg, som kom och gav oss instruktioner första dagen. Vi skulle plocka ner det gamla teglet, lägga ut masonitskivor ovanpå det underliggande vasstaket, spika nya läkter och lägga på tegel, som klubben hade fatt plocka ner från sjukhuset vid Kungsörsvägen, som lagts ner. Vi röjde av så brett som ställningen var lång, 4-5 meter, plockade ner det gamla teglet via två rutschbanor till marken där grabbarna travade pannorna på lastpallar. David, som var äldst jobbade vid nocken, Olle Plåtis mitt på taket och jag från byggställningen så långt jag räckte åt båda håll. Då vi hade reglat om, lagt masonite och lagt på teglet, var det dags för andra arbetsuppgifter. Vi hade gjort ett strongt arbete skrev ordf. Leif i ett tack till veteranerna i Jul-numret av vår Golftidning. När takarbetet var klart fick vi städa upp i vagnslidret och sortera upp byggvirke, som stuvats in i den norra delen, osorterat. Här fanns också galvade rör från en skyltställning, som NCC hade haft nere vid E 18. Vi hittade också en stolpe, som stöttat taket i ladan. När all bråte sorterats upp hittade vi också den jordfasta sten, som stöttan skulle stå på. Med hjälp av Torbjörn och traktorn kunde vi sätta tillbaka stöttan under taket. Vår Pro, Peter Billberg, hade ställt in en massa kartonger, som vi vek ihop och förpassade till "Tippen" i stan. Martin Rickardson hade ställt en lastbil till förfogande åt klubben, som inte hade något fordon som fick köras på allmän väg. Kom bra till pass nu. Vi gjorde nu ett fack för det sorterade byggvirket i den norra delen av vagnslidret, i den motsatta änden samlade vi spadar, krattor och skottkärra, de galvade rören längs väggen mot 10;an. Vi städade också vinden på ladugården. Det gick gesvint när vi kunde kasta skräpet direkt i traktorskopan från dörrarna till f. d. skullen. I den övriga delen av ladugården, som inte tagits i anspråk av Knutte, hade inretts en lokal för vår Pro och ett utrymme för snickeriverksamhet, där Knutte hade ställt upp en sågbänk, som kom väl till pass ibland. Knutte ville också ha hjälp på banan, så vi fick rensa de små diken, som fanns längs fairway på ettan och på 10:an. Vi underkvistade granarna på 9:an före green och mellan 9:an och 10:an. Vi målade stålplattor för markering av

2 2 nollpunkter på utslagsplatserna, målade markeringspinnar för vattenhinder, mark under arbete och gröna pinnar för nybörjare. Våra arbetsinsatser på banan hade uppmärksammats av klubbstyrelsen, som ville ha en representant från veteranerna som kontaktman, men utan rösträtt Knutte, som var medlem i styrelsen, var måttligt intresserad av styrelsearbetet, tyckte att han hade "gjort sitt" för dagen. Ibland började han kl 5 på rnornarna. Jag fick uppdraget att vara kontaktman från veteranerna och då kunde jag tala om vad som var på gång på banan. Vi hade haft klubbens första årsmöte och fått besked om köpet och att klubben hade option på inlösen av resterande markområde. Jag hade en ide om att anordna ett lotteri för att få in pengar till köpeskillingen. Jag hörde mig för hos polisen och det behövdes inget särskilt tillstånd. Min ide var att först försöka att samla in lite pengar genom att låta folk få kludda på ett "plank" en vit masoniteskiva och betala 10 Kr. För insamlade medel skulle inhandlas presentkort med rabatt i olika affärer. Jag var sedan flera år invald i Arboga Handelsförening och sekreterare. Vid vårt årliga sammanträde i februari, när vi kommit till kaffet, så var det någon som frågade mig vad vi höll på med på banan. Det fanns flera golfspelare i föreningen. Jag redogjorde för våra arbeten och berättade om min ide med ett lotteri. De tyckte det var intressant och flera tog fram plånböckerna och jag lovade att klottra på "planket" för deras räkning. När jag vid nästa styrelsemöte lade fram mitt förslag om lotteriet fick jag nobben av Leif Lindberg. "Klubben skulle inte gå ut på stan och tigga!" Nu gick det ju inte att hoppa av. Jag hade ju redan fått in mer än l 000:- kronor på Handelsföreningens sammanträde. Jag beklagade mig för mina veterankamrater och de stödde mig. När vi sedan fick vår betalning för stenplockningen, satsade nästan alla veteranerna sina 200:-kr på lotteriet. Det gick ju inte att sälja slut lotteriet utan vid en årsavslutning med middag på Arbetarföreningen överlämnade jag c.a 13.OOO:- kr till föreningens kassör, oförbrukade vinster använde vi till priser vid tisdagsgolfen. Våra insatser på fastigheter och banan och mitt lotteri uppmärksammades i klubbtidningens Julnummer. Av en golfspelande Glanshammarsbo fick vi hämta trallvirke från en altan vid en sommarstuga vid Hjälmaren. Bertil Johansson ställde upp med bil och han och jag körde hem virket, som var rensat och i bra skick. Av det byggde vi hyllor och fack för markeringspinnar mm, NCC, som byggt banan, hade överlåtit 3 st byggbodar till klubben, dels de två, som använts till omklädningsrum och övertagits av vår banpersonal och en, som stod parkerad bakom 18:e green. Vi tyckte att det kunde bli en kanslibyggnad.

3 3 Vår ordf. tyckte att det skulle skämma ut platsen framför gårdshusen. Bernt Carlsson och Rolf Almersson tyckte det skulle bli bra. Banpersonalen jämnade till och grusade upp en lämplig plats och med traktorn flyttades boden till sin nuvarande plats. Rolf hade kontakt med ett snickeri i Köping, där han hade fått ett bra pris på några takstolar, som kunde passa till nytt tak. De var lite för stora, men genom att låta dem skjuta över, in mot gården fick vi ett tak över ena långsidan och en fin taktäckt uteplats. Bernt C och jag hämtade ett lass slipers i Munktorp till sarg för uteplatsen. På banan arbetade en ung grabb, ALU-arbetare som hade jobbat med plattsättning i Kommunen och han blev glad att få lägga plattorna vid uteplatsen. När vi fick rödfärga bygget och lägga på tegel, tyckte vi att kansliet väl passade in i miljön. Vår ordf. var också nöjd. När vi började rödfärga ekonomibyggnaderna insåg vi att vi måste göra något åt fönstren, som behövde målas och glasas, många trasiga rutor bytas och fönstren torka innan de målades om. Jag hade flyttat hem mina snickerimaskiner från fritidshuset och byggt en carport, så jag hade plats hemma för att kunna renovera fönstren i mitt garage. Så, så blev det. Bernt Carlsson hjälpte till att glasa och kitta fönstren, på sina lediga dagar, när det blev så dags. När golf säsongen började kunde jag köra ut fönstren på jobbardagen och grabbarna var inte nödbedda när jag ville ha hjälp att sätta tillbaka dem invigdes klubben officiellt, men spel på banan mot greenfee hade pågått sedan vecka Veteranerna började organisera sig, arbetade på torsdagar och spelade golf på tisdagarna med start kl Redan från början kom vi överens om att erlägga en startavgift om 10:- kr och att lotta ihop bollarna för att undvika kotteribildningar. "Buten "tog hand om resultaten och föreslog spelform. Vi spelade poängbogey, slagtävling, fouroch greensome, med lottade partners, tre klubbors-tävling, röd avgång och slaggolf, som var något nytt, eclestic spelade vi flera gånger. Damerna hade också börjat spela så vi hade två tävlingar med damerna och spelade scramble. Vi hade fått en ny medhjälpare till banpersonalen, Nisse från Kungsör. Han hade en kompis som hade en kompis, som hade hittat en liten traktor under en rishög på sin skogsmark och hade använt den till att dra fram timmer med. Så en dag kom Nisse med traktorn på en kärra och undrade om det kunde vara något för klubben. Knutte förstod att det var en bunkerkratta, men den saknade krattan. Han tog kontakt med en maskinfirma i Norrköping och på Knuttes beskrivning kunde man nästan garantera att den var stulen på Södertälje GK. Knutte fick "kalla fötter" och ville inte ha med stöldgodset att göra. Han ringde till Södertälje och berättade att de kunde hämta sin traktor hos oss. Vi fick sedan köpa traktorn och Bernt och jag åkte till Södertälje och hämtade den.

4 4 Hösten -92 och vintern -93 var väldigt mild. Vi arbetade på banan till 16/12 och på initiativ av BeO och Bernt Carlsson började vi röja ruffarna på 15:e ner mot Tjurlången. Man ville ha utsikt mot vattenspegeln. Vi startade den 9/2 cirka 10 st och fortsatte ända till golf säsongen började. Skötseln av bunkrarna, som var hålvärdarnas ansvar, hade fatt mycket kritik på årsmötet så när vi röjt upp på 15:e hålet, tog vi hand om bunkrarna också och så fortsatte vi med ruffen på 14:e mellan fairway och vita vägen, Vi fortsatte med ruffarna på 16 och 17, som ju saknar bunkrar, så vi tog fairwaybunkrarna, som hade börjat grönska på 6: an. Vi oljade vindskydden, som hade stått ute obehandlade.banpersonalen, förstärkt med ALU- jobbare renoverade långsidan på ladan in mot gården och användbart rivningsvirke hade tagits undan. Jag fick löfte att ta till vara på det jag kunde ha användning för. Torbjörn hade avverkat och sågat upp timmer från klubbens mark nere vid E 18. Stumpar av det nya virket gjorde Plåtis och jag fågelholkar av, som Olle satte upp runt banan, förstärkta med plåt runt hålen för att göra det besvärligt för ekorrarna att komma in. Vi fick plantor från Ljungdahls som planterades framför shopen och vid restaurangen. Vi fick också plantor från Köping, Rolf Almersson hade ordnat sponsring av blommor till lådorna vid sponsortavlorna vid Rangen, l :an och 10:an och till blomlådor, som vi snickrat av trallvirke. Inga-Lisa Sandström och veterandamerna skötte planteringarna. Våra arbetsinsatser på fastigheterna och med blommor och planteringar under året fick lovord i årets Julutgåva av Haketorpsposten var första året vi deltog i Distriktets seriespel och när vi spelade i Fagersta hade dom byggt ett lusthus efter 9:an, där man kunde köpa kaffe. En Fagersta-golfare talade om att han hade varit med och byggt huset. Han lovade att skicka ritning på huset till mig. Han skickade ett brev till mig med adress Arboga GK. Leif hade öppnat brevet av misstag och talade om att man hade fått tips om att komma över ett liknande hus i Kungsör. Sent på hösten kom ett "lusthus" från Kungsör och ställdes upp vid 10:an. Vår debut i seriespelet var lyckad: 3:e plats i seriespelet av 8 lag, klassegrare i Fullerö Karl-Åke Larsson, i Surahammar Olle Eriksson, i Fagersta David Rickardsson och i Arboga Lars Engström. Till klubbens årsmöte 11/1-94 lämnade vi en motion om bildande av en fond för inlösen av den resterande marken. Motionen avslogs men återkom något år senare som ett förslag från styrelsen. På hösten -94 hade man plockat in orienteringstavlorna. De hade stått ute sedan starten och hade bara varit ojliegrundade och var i behov av en uppfräscning. De fick stå inne ett tag, så efter Jul plockade vi bort plåtarna och putsade upp stol-

5 5 parna och målade trävirket med en grå oljefärg och de fick stå kvar i verkstaden och torka och jag reste ner till Marbella och spelade golf hade veteranspelet kommit igång och vi gjorde en resa i det blå till Sala där vi spelade klubbmästerskap för veteranerna. Segrare blev Åke Lunnö som fick första inteckningen i en mästerskapspokal, skänkt av Ingemar Nilsson. Våra bolltvättar ute på banan hade blivit "rangliga," stolparna satt inte fast ordentligt i marken, Nu kom de galvade rören, som NCC lämnat kvar, väl till pass. Vi slog ner rör i marken och med hjälp av de fästelement, som fanns bland rören fick vi stadiga bolltvättar. Några tvättar sattes fast på vindskydden. Nu när klubben kommit igång, blev det populärt att anordna Företagsgolf och här blev det arbetsuppgifter för veteraner, som funktionärer. Den nya Haketorparen kom ut 1996 och veteranerna erbjöd sig att dela ut tidningarna i staden mot skälig ersättning för att spara porto åt klubben. Veteranerna åtog sig att klistra etiketter och sortera tidningarna på utbärningsdistrikt i stan och brevbärare utsågs. I början av Augusti 1998 stod Arboga GK som arrangör för Electrolux Teen Tour. Det var 116 tävlande juniorer från Eslöv till Piteå, som spelade på vår fina bana. Jag var med och fick hand om förvaringen av golfbagar. Ungarna var mäkta imponerade, att vi höll med en fin lokal och ordentliga lås. På andra klubbar hade dom hatt förvaring i plåtcontainrar och det hade varit jobbigt om man hade haft bagen instuvad längst in och skulle starta i första bollarna nästa dag. Här fick dom parkera där vi nu har golfbilarna inlåsta. De behövde inte heller montera ner bagarna från vagnarna. Det blev långa dagar, jag måste vara på klubben och vara kvar till sena kvällen. Klubben fick mycket beröm för arrangemanget och vi funktionärer fick varsin golfmössa, varsin golftröja, lite Electroluxreklam och en 3-pack golfbollar och klubben bjöd på lunch. Nedtecknat av Lars Engström

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt.

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt. Porto betalt Föreningsbrev Nr 2/ 2006 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Denna boll peggade jag upp på 3:ans tee, innan snön kom. Om den inte blåst iväg ligger den under snötäcket och väntar, som vi

Läs mer

Processbeskrivning. Projekt Backa äldreboende. Carina Eriksson Anna Gustafsson Eriika Kristiansson

Processbeskrivning. Projekt Backa äldreboende. Carina Eriksson Anna Gustafsson Eriika Kristiansson Processbeskrivning Projekt Backa äldreboende Carina Eriksson Anna Gustafsson Eriika Kristiansson Innan projektstart: Äldreboendena på Backa-området i Edsbyn hade planer på att anlägga en trädgård. Planen

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet!

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet! Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009 Sö erslätts Golfklubb Klubben införde SPELRÄTTER på höstårsmötet! Årsfakturan ligger i tidningen!

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12 BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 LAG-SM 2007 Golf Camp 2007 SID 8-9 BYGGNATIONEN lägesrapport SID 4, 12 DAMERNAS HEMLIGA RESA SID 6 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered

Läs mer

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12 KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4 GOLFCAMPEN SID 8-9 PULSEN golfcenter EN SUCCè... SID 12 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered 504 95 Borås Tel 033 250 250 Fax 033 250 176

Läs mer

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande

Läs mer

KONFLIKTLÖSNING: I SKOLAN

KONFLIKTLÖSNING: I SKOLAN SV KONFLIKTLÖSNING: I SKOLAN Ref. 20831 Ref. 20831 KONFLIKTLÖSNING: I SKOLAN SV INNEHÅLL - 30 kort (bilder), storlek 13,5 x 16,5 cm, som visar de 7 berättelsernas handling + 2 kort med frågetecken (4 bildkort

Läs mer

Glimtar ur Botkyrka Golfklubbs historia - 1980-2005. av Dennis Nyström

Glimtar ur Botkyrka Golfklubbs historia - 1980-2005. av Dennis Nyström Glimtar ur Botkyrka Golfklubbs historia - 1980-2005 av Dennis Nyström Förord På planeringskonferensen, hösten 2004 diskuterades bl. a på vilket sätt klubben skall jubilera de första 25 åren. Ett grovt

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART

släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART 1 släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART 2 släjdan nr 1/2009 Två ordförande har ordet Vi kan blicka vi tillbaka på en turbulent säsong. Banan har varit kanonfin det kan gäster och medlemmar

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

Våra första 25 år...

Våra första 25 år... Våra första 25 år... 2 Tjörns Golfklubb Tjörns Golfklubb som ligger mitt på Tjörn fyller i år 25 år. Klubben har under denna tid upplevt både med- och motgångar men har sakta men säkert utvecklats till

Läs mer

Mot nya höjder på Sjögärde GK med vår nye klubbchef!

Mot nya höjder på Sjögärde GK med vår nye klubbchef! SJÖGÄRDE GOLFKLUBB 02/2006 Mot nya höjder på Sjögärde GK med vår nye klubbchef! Läs mer på sidan 3 I ordförandes spår Hej alla golfvänner! I skrivande stund är det ett halvår sedan årsmötet beslutade om

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

Varför sponsrar Vasaloppet Mora GK? Läs på sidan 10-11

Varför sponsrar Vasaloppet Mora GK? Läs på sidan 10-11 Tidning för medlemmar i Mora Golfklubb Årgång 15 nr 2-2006 Varför sponsrar Vasaloppet Mora GK? Läs på sidan 10-11 Dags för städdagar Lördagen den 6 maj och lördagen den 13 maj. Vi städar mellan 9-13 Medtag

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

GOLFAREN. Kumla Golfklubb firade 25 år!

GOLFAREN. Kumla Golfklubb firade 25 år! NUMMER GOLFAREN 2 2007 www.kumlagk.se MEDLEMSBLAD FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I KUMLA GOLFKLUBB Amerikabrev från Josefine Bilden visar universitetets tjejlag i golf med Josefine längst till höger. Man kan utgå

Läs mer

Alarmklockan tjöt envist. satte sig sakta upp och tryckte av klockan. Hon tände lampan och drog sig upp. Det var en helt vanlig morgon. Hon åt frukost och klädde på sig. Hon drog sin borste genom hennes

Läs mer

Valnäs, anno 1960. Snårskogen till vänster visar vyn från dagens hål 18 mot 16:e green. Till höger ses ettans fairway upp mot fyran och klubbhusen.

Valnäs, anno 1960. Snårskogen till vänster visar vyn från dagens hål 18 mot 16:e green. Till höger ses ettans fairway upp mot fyran och klubbhusen. Ett utdrag ur Billeruds Golfklubb 50 år 1961-2011, Claes Åkerblom Valnäs, anno 1960. Snårskogen till vänster visar vyn från dagens hål 18 mot 16:e green. Till höger ses ettans fairway upp mot fyran och

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Säsongen 2002 har så här långt varit succé!

Säsongen 2002 har så här långt varit succé! Karlskoga Golfklubbs medlemsblad juli 2002 Om jag inte är helt fel ute så har vi satt rekord. Rekordet är att vi öppnade banan med sommargreener redan den 6 april 2002. Redan då var banan fin. Övervintringen

Läs mer