TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling 2014-03-14"

Transkript

1 TCO granskar Pappaindex 2013 Foto: Peter Cederling #2/

2 Författare Lena Orpana tel pappaindex 2013 tco granskar nr

3 Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Pappaindex Pappaindex ökar igen 7 Tre bästa i pappaindex Pappaindex från 1999 till Marginalen till mammorna är fortsatt stor 8 Föräldraledighet och jämställdhet 9 Länslistan i pappaindex De 20 bästa kommunerna i pappaindex De 20 sämsta kommunerna i pappaindex Index 2013, 2012 och Länsrapporter 21 Stockholms län 21 Uppsala län 23 Södermanlands län 25 Östergötlands län 27 Jönköping 29 Kronoberg 31 Kalmar 33 Gotland 35 Blekinge 37 Skåne 39 Halland 43 Västra Götland 45 Värmland 49 Örebro 51 Västmanland 53 Dalarna 55 Gävleborg 57 Västernorrland 59 Jämtland 61 Västerbotten 63 Norrbotten 65 pappaindex 2013 tco granskar nr

4 Förord För femtonde året i rad presenteras nu TCO:s pappaindex som mäter pappornas uttag av föräldraförsäkring. Att titta på hur föräldrar fördelar uttag av hemarbete och ansvar för barnen är viktigt även för hur arbetsmarknaden utvecklas, och hur vi ska kunna bryta ojämställdheten i arbetslivet. Det är därför glädjande att indexet har ökat betydligt om man jämför 2013 med startåret Vi ser också andra tecken som pekar åt rätt håll, till exempel i SCB:s tidsanvändningsstudie som kom förra året. I den kan man se att männen har ändrat sitt beteende och ökat sitt hemarbete med nästan en timme. Den tiden använder de till en tredjedel för att städa och resten till att umgås och leka med barnen. Det är en glädjande utveckling och själv blir jag glad varje gång jag ser pappor på väg till eller från förskolan med barn i pulkan eller vagnen och tänker att de fått mer tid till det viktigaste i livet. I en undersökning förra året kunde TCO också visa att pappor som tagit ut föräldraledighet och sedan separerat från barnens mamma, hade bättre kontakt med sina barn än de som inte varit föräldralediga. Det är ytterligare ett viktigt skäl till att öka pappornas uttag. Jag är väldigt glad över att utvecklingen går åt rätt håll, även om jag gärna skulle se att den gick ännu snabbare. De senaste åren har ökningen, som vi kan se i årets pappaindex, inneburit att de pappor som tar ut föräldraförsäkring är föräldralediga något längre jämfört med tidigare. Men fortfarande tas mindre än en fjärdedel av föräldradagarna ut av pappor. Resten, drygt tre fjärdedelar, tar mammorna. En mindre grupp pappor tar inte ut någon föräldraledighet alls. Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är ett viktigt steg i arbetet för ökad jämställdhet. Förväntningarna på att kvinnor ska ta ett större ansvar för hem och barn gör att de halkar efter i position och lön i arbetslivet. Kvinnorna betalar ett högt pris för den bristande jämställdheten i form av ojämlik ansvarsfördelning, större mängd obetalt arbete, deltidsarbete, högre grad av ohälsa, sämre löneutveckling och sämre pension. Här finns ett viktigt arbete kvar att göra, men jag är mycket glad att se att vi tar små steg i rätt riktning hela tiden! Eva Nordmark ordförande TCO 4 pappaindex 2013 tco granskar nr

5 Inledning Sverige omnämns regelbundet som världens mest jämställda land. Och på ett ytligt plan ser det möjligen ut som om män och kvinnor i dagens Sverige har lika möjligheter att utbilda sig, yrkesarbeta och utvecklas genom hela arbetslivet. Men i praktiken går vi fortfarande ut i arbetslivet med påtagligt olika förutsättningar beroende på vårt kön. Det finns två huvudsakliga skäl till att vi har så svårt att nå fram till ett jämställt samhälle och arbetsliv: Föreställningen om barn som ett hinder för ansvarstagande på jobbet. De traditionella förväntningarna på att kvinnor ska bära huvudansvaret för hem och familj. Det finns en utbredd bild av att kvinnor ska lämna arbetslivet under en längre period i samband med att de blir föräldrar. Motsvarande förväntning finns inte på män, snarare tvärtom en man förväntas jobba mer än någonsin just under den fas då han bildar familj. Det finns också en väl etablerad bild av att en kvinnas främsta ansvars område är det obetalda arbetet i hemmet. Detta leder sammantaget till följande: Kvinnor har i genomsnitt högre frånvaro från arbetslivet än män. Arbetsgivare betraktar kvinnor som grupp som mindre pålitlig arbetskraft än män, vilket bland annat resulterar till att kvinnor generellt har sämre möjligheter till löneutveckling och karriär. För män är det faktiskt tvärtom. Föräldraskap och familj blir en ren bonus. Mannen anses bli en mer pålitlig medarbetare när han bildar familj. Därför är fördelningen av föräldraledigheten avgörande för ökad jämställdhet i arbetslivet. Det faktum att mamman tar ut merparten av föräldra ledigheten bidrar med största sannolikhet till den fortsatt ojämna fördelningen av det betal da respektive obetalda arbetet inom familjen. Det är i samband med att barnen kommer som vi lägger grunden för den framtida ansvarsfördelningen i familjen. TCO har tidigare i ett antal rapporter publicerat undersökningsresultat som på olika sätt förstärker den här bilden: Det finns en dold barneffekt i lönesättningen, ett påtagligt samband mellan pappaindex 2013 tco granskar nr

6 lön och föräldraskap. För kvinnor med barn innebär barneffekten mindre lön per timme än för kvinnor utan barn, för män finns ett motsatt samband. Flertalet kvinnor anser att barn försämrar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Vanligast är uppfattningen bland kvinnor som själva har barn. En majoritet män gör däremot motsatt bedömning. Småbarnspapporna är den grupp på arbetsmarknaden som arbetar mest övertid, trots att de befinner sig i en fas i livet där mängden obetalt hemarbete sannolikt är som högst. TCO:s pappaindex uppdateras årligen. Det är ett mått som visar både hur många pappor som tar ut föräldraledighet och hur många dagar de tar ut. När papporna tar ut lika mycket ledighet som mammorna blir indexet 100. Nedan visas hur indexet utvecklat sig sedan mätperiodens början 1999 fram till i dag. Utvecklingen går framåt med små steg och år 2013 har ökningstakten avtagit något. Med årets ökningstakt, 0,70 enheter per år, kommer det att ta närmare 80 år innan föräldrarna delar lika. Pappaindex ,0 Pappaindex riket ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Riket 0, TCO:s pappaindex är ett index för pappaledigheten och kan betraktas som ett av flera mått på pappors ansvarstagande för sina barn. Indexet bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga. Pappaindex är en sammanvägning av pappors andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av de föräldralediga. Om pappa och mamma delar lika på föräldraledigheten blir indexvärdet 100. TCO:s pappaindex lanserades i december 2000 i samband med att ett pappaindex för 1999 presenterades. Detta innehöll 6 pappaındex 2013 tco granskar nr

7 siffror för hela riket och dessutom för samtliga län. Senare presenterades också siffror för kommunerna i Stockholms län. Pappaindex utökades därefter vidare med siffror för samtliga kommuner och försäkringskassor i Sverige. Dessutom presenteras numer listor över de bästa respektive sämsta 20 kommunerna i indexform. Kommunernas pappa index presenteras länsvis. Pappaindex ökar igen TCO:s pappaindex visar att papporna har ökat sitt uttag av föräldraledighet för femtonde året i rad, denna gång med 0,7 enheter. Förändringen av index för riket det senaste året är från ett indexvärde på 43,8 år 2012 till 44,5 år Det är en något långsammare ökningstakt jämfört med förändringen mellan åren 2011 och 2012, från 41,9 till 43,8. Både andelen föräldradagar som tas ut av pappor och andelen pappor som tar ut föräldrapenning har ökat något jämfört med år Sexton län har förbättrat och fem har försämrat sina index sedan Den största förbättringen noteras för tvåan Gotlands län som har ökat med 4,8 indexenheter, från 46,6 till 51,4. Länet klättrar från fjärde till andra plats i pappaindex. Förra årets raket, Jönköpings län, kanar från tionde till tolfte plats, trots en liten ökning med 0,1 indexenhet. Årets och tidigare års etta, Västerbottens län, har gått från ett indexvärde på 51,2 år 2012 till 51,7 år Årets tvåa Gotlands län, har ökat sitt index från 46,6 till 51,4. Trean Jämtlands län har ökat från 47,0 till 49,9. Förutom Gotlands län och Jämtlands län har Östergötland ökat sitt index kraftigt, med 2,1 indexenheter och klättrar från delad fjortonde till åttonde plats i pappaindex Västra Götalands län har klättrat från sextonde till tionde plats och på vägen ökat sitt index från 42,9 till 44,7. Västmanlands län har klättrat från artonde till delad fjortonde plats och Södermanlands och Värmlands län har också klättrat vardera två placeringar. Det län som kanat mest är Blekinge, som åker ner från tionde plats år 2012 till nittonde plats år Länet har sänkt sitt index med 2,6 enheter, från 43,9 till 41,3. Elva län har index högre än eller lika med riksgenomsnittet och tio har lägre index. Spridningen ligger mellan det högsta indexvärdet 51,7 och det lägsta 39,7. Tre bästa i pappaindex 2013: 1. Västerbottens län, 2012 års etta med ett index på 51,7 (51,2 år 2012). 2. Gotlands län, 2012 års fyra med ett index på 51,4 (46,6 år 2012). 3. Jämtlands län, 2012 års trea med ett index på 49,9 (47,0 år 2012). pappaindex 2013 tco granskar nr

8 Uppsala län och Jämtlands län har i några år turats om att ta andra och tredjeplatsen och ibland haft indexvärden så nära varandra att man de facto skulle ha kunnat ge dem delad andraplats. Men i år seglade Gotlands län upp på andraplatsen och Jämtlands län intar tredjeplatsen med Uppsala som fyra. Skåne intar, liksom förra året, sistaplatsen även om länet förbättrat sitt index från 38,8 till 39,7 sedan förra året. Näst sista placeringen går till Gävleborgs län, som sänkt sitt index från 43,0, till 40,5 och kanar från delad fjortonde till tjugonde plats Trea från slutet är Blekinge län. Pappaindex från 1999 till 2013 TCO:s pappaindex 2013 visar att papporna i Sverige generellt sett ökat sitt uttag av föräldraledigheten, men att ökningstakten åter verkar mattats av efter förra årets återhämtning. Sedan 1999 har riksindex ökat från 16,7 till 44,5 år 2013, det vill säga betydligt mer än fördubblats. Hälften av länen har högre index än detta. De första två åren segrade Örebro län med index 22,4 år 1999 och 24,0 år Årets vinnare Västerbotten var tvåa åren 1999 och 2000, men har sedan dess hållit förstaplatsen. Västerbottens län har också fördubblat sitt index sedan starten och ökar även i år. På andraplatsen har variationen varit något större. Där har Dalarnas län, Jämtlands län och Uppsala län slagits om att bli tvåa. Örebro län har också haft höga placeringar. I år knep Gotland andra platsen, med Jämtland som trea och Uppsala som fyra. År 1999 låg Blekinge på jumboplats, tätt följt av Värmlands län. Båda länen spurtade dock och nådde redan året därpå bättre positioner. Blekinge har både kanat och klättrat de senaste åren och landar i år på nittonde plats med index 41,3. Det är en minskning från 43,9 förra året, och länet kanar nio placeringar från förra årets tiondeplats. Jumboplatsen hålls sedan några år av Skåne, som fortfarande släpar efter med ett index på 39,7. Årets vinnare bland kommunerna är Bjurholm med ett index på 66,4, följd av Munkfors på 62,2 samt Krokom på 58,3. Bjurholm har ökat sitt index med mer än 15 enheter, Munkfors har ökat med 7,5 enheter och Krokom med 4,6 enheter. Förra årets toppkommuner var Rättvik med ett index på 57,0, följd av Vännäs på 56,5 samt Öckerö på 56,2. Marginalen till mammorna är fortsatt stor Pappornas marginal till mammorna när det gäller uttag av föräldradagar är fortsatt stor och även om TCO:s pappaindex genom åren visat på en viss förbättring är det långt kvar tills papporna står för hälften av ledigheten. Det är svårt att svara på hur papporna gör med sin föräldraledighet, det vill säga hur många som är lediga och hur lång tid de tar ut, eftersom statistiken förs per kalenderår och inte per barn. Dock visade Försäkringskassans senaste undersökning att: 8 pappaindex 2013 tco granskar nr

9 Under 2013 tog män ut föräldrapenning med minst en dag. Det innebär att cirka 45 procent av alla som under året tog ut föräldrapenning var pappor. Papporna tog under år 2013 ut närmare en fjärdedel, 24,8 procent, av alla föräldradagar. Motsvarande siffra år 2012 var 24,4 procent och år ,7 procent. Riksmålet för mäns andel av de uttagna föräldradagarna sattes år 2003 till 18 procent. Ser man till riksgenomsnittet passerades målet redan 2004, men först år 2006 har samtliga län klarat det. Från och med år 2007 har alla län klarat målet, men fortfarande år 2013 kvarstår ett litet antal kommuner som inte har klarat det. Från och med 1 juli 2006 höjdes inkomsttaket i föräldraförsäkringen till 10 basbelopp, vilket motsvarade en årsinkomst på kr (10 prisbasbelopp år 2006). År 2013 var inkomsttaket kr, vilket motsvarar en månadslön på kr. Högsta dagbelopp var 946 kr. Föräldraledighet och jämställdhet TCO:s pappaindex ökar för sjätte året i rad efter avmattningen år Ökningen, 0,7 enheter i index, är dock betydligt lägre än förra årets. Andelen pappor bland dem som är föräldralediga har ökat mindre än tidigare år 45 procent 2013, att jämföra med 44,8 procent 2012 och 44,2 procent år Den genomsnittliga andelen av netto dagarna som tas ut av pappor har ökat med knappt en halv procentenhet, från 24,4 till 24,8 procent, vilket motsvarar ungefär en halv föräldradag. Den sneda fördelningen av föräldraledigheten illustrerar jämställdhetsproblematiken, men är samtidigt en nyckelfaktor i denna. Genom att kvinnor fortfarande tar ut större delen av föräldraledigheten i samband med barns födelse liksom vid vård av sjukt barn, uppfattas kvinnor som riskfylld arbetskraft bland arbetsgivare. Det försämrar såväl löneutveckling som karriär. För många grupper av arbetstagare har också kraven på ständig tillgänglighet i arbetet ökat, något som lett till ökad stress bland småbarnsföräldrar. Samtidigt är arbetsmarknaden i stor utsträckning könsuppdelad med olikheter i lön och övriga villkor för kvinnor och män. Kvinnors löner är på en lägre nivå än männens, samtidigt som lönestrukturen är mer sammanpressad. I kommunal sektor, där andelen anställda kvinnor är hög, är lönenivån lägre än i övriga sektorer, som om den vore anpassad efter kvinnor med barn. En ökad integrering av män och kvinnor på arbetsmarknaden är nyckeln till minskade löneskillnader, något som också skulle underlätta ett jämnare uttag av föräldraledighet, som i sin tur skulle bidra till att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Cirkeln är sluten. pappaindex 2013 tco granskar nr

10 Även om pappaindex visar en trendmässig ökning, finns det en viss regional variation i pappornas uttag av föräldraledighet. Västerbotten, Gotland, Jämtland och även Uppsala län ligger i topp. Skåne ligger längst ner på listan, även om också papporna där ökat sitt uttag av föräldraledighet sedan Vissa kommuner ligger också högt, medan andra släpar efter. Vad orsakerna till regionernas olika utveckling är kan vi bara spekulera om, men det är inte otroligt att arbetsmarknaden och dess utveckling har en roll där. Länslistan i pappaindex 2013 Index 2013 Index 2012 Skillnad Placering 2013 Placering 2012 Riket 44,5 43,8 0,7 1 1 Västerbottens län 51,7 51,2 0,5 2 4 Gotlands län 51,4 46,6 4,8 3 3 Jämtlands län 49,9 47,0 2,9 4 2 Uppsala län 49,7 49,2 0,5 5 5 Norrbottens län 45,9 45,5 0,4 6 8 Stockholms län 45,8 45,1 0,7 7 6 Västernorrlands län 45,7 45,2 0, Östergötlands län 45,1 43,0 2,1 9 9 Hallands län 45,0 44,1 0, Västra Götalands län 44,7 42,9 1, Dalarnas län 44,5 45,2-0, Jönköpings län 44,0 43,9 0, Örebro län 43,9 43,5 0, Kronobergs län 42,8 43,1-0, Västmanlands län 42,8 42,4 0, Kalmar län 42,5 42,7-0, Södermanlands län 42,3 42,1 0, Värmlands län 41,8 41,3 0, Blekinge län 41,3 43,9-2, Gävleborgs län 40,5 43,0-2, Skåne län 39,7 38,8 0,9 10 pappaindex 2013 tco granskar nr

11 De 20 bästa kommunerna i pappaindex 2013 Placering 2013 Placering 2012 Kommun Index 2013 Index 2012 Skillnad Bjurholm 66,4 51,3 15,1 2 5 Munkfors 62,2 54,7 7,5 3 6 Krokom 58,3 53,7 4, Oxelösund 57,6 45,7 11, Ragunda 56,6 39,7 16,9 6 3 Öckerö 56,0 56,2-0,2 7 2 Vännäs 54,9 56,5-1,6 8 9 Leksand 54,8 52,5 2, Ekerö 54,7 51,6 3, Umeå 53,6 53,1 0, Kinda 53,5 51,3 2, Trosa 53,0 47,7 5, Åre 53,0 40,4 12, Grästorp 52,8 49,4 3, Lerum 52,8 48,2 4, Partille 52,3 49,4 2, Knivsta 52,2 51,3 0, Sollentuna 52,2 49,6 9, Rättvik 52,0 57,0-5, Skellefteå 52,0 51,9 0,1 pappaindex 2013 tco granskar nr

12 De 20 sämsta kommunerna i pappaindex 2013 Placering 2013 Placering 2012 Kommun Index 2013 Index 2012 Skillnad Mellerud 35,6 36,5-0, Ludvika 35,5 37,1-1, Malung 35,5 39,2-3, Flen 35,3 36,4-1, Vingåker 35,0 45,7-10, Helsingborg 34,9 35,2-0, Arvidsjaur 34,8 39,1-4, Perstorp 34,8 37,6-2, Landskrona 34,2 35,5-1, Skinnskatteberg 33,6 41,5-7, Södertälje 33,4 34,4-1, Malmö 32,7 30,9 1, Haparanda 31,2 32,6-1, Dals-Ed 30,7 30,1 0, Torsby 30,1 31,3-1, Jokkmokk 29,9 36,0-6, Bengtsfors 28,6 25,9 2, Årjäng 26,1 28,9-2, Strömstad 23,1 26,1-3, Eda 22,1 22,2-0,1 12 pappaindex 2013 tco granskar nr

13 Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex 2013 Riket 44,5 Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex 2012 Riket 43,8 Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex 2011 Riket 41,9 Stockholms län 45,8 Ekerö 54,7 Sollentuna 52,2 Nykvarn 51,7 Österåker 51,2 Värmdö 51,0 Nacka 50,8 Täby 50,4 Tyresö 49,5 Vallentuna 49,3 Lidingö 47,3 Vaxholm 47,2 Huddinge 47,2 Solna 47,0 Järfälla 45,7 Norrtälje 45,6 Stockholm 45,1 Danderyd 44,9 Upplands-Bro 44,8 Salem 44,8 Haninge 43,9 Upplands-Väsby 42,7 Nynäshamn 42,3 Botkyrka 41,1 Sundbyberg 40,4 Sigtuna 38,8 Södertälje 33,4 Stockholms län 45,1 Vaxholm 55,7 Nykvarn 52,2 Ekerö 51,6 Täby 51,0 Vallentuna 50,6 Salem 50,4 Värmdö 50,2 Nacka 49,6 Sollentuna 49,6 Tyresö 47,7 Huddinge 47,3 Österåker 47,1 Järfälla 47,0 Lidingö 46,4 Danderyd 45,7 Nynäshamn 45,4 Stockholm 44,2 Solna 44,1 Upplands-Bro 43,9 Norrtälje 42,5 Upplands Väsby 42,4 Haninge 42,2 Botkyrka 40,9 Sundbyberg 40,7 Sigtuna 39,2 Södertälje 34,4 Stockholms län 43 Ekerö 53,4 Nykvarn 52,4 Vallentuna 50,7 Sollentuna 48,9 Värmdö 48,7 Nacka 47,4 Täby 46,7 Österåker 46,3 Vaxholm 45,8 Tyresö 45,6 Järfälla 45,4 Huddinge 44,9 Solna 43,3 Salem 43 Upplands-Bro 43 Danderyd 42,8 Stockholm 42,3 Lidingö 41,4 Upplands Väsby 41,3 Nynäshamn 41,2 Haninge 40,1 Norrtälje 40 Botkyrka 37,8 Sigtuna 36,2 Sundbyberg 35,1 Södertälje 30,8 Uppsala län 49,7 Knivsta 52,2 Uppsala 51,9 Östhammar 48,2 Håbo 47,6 Älvkarleby 47,3 Heby 43,9 Tierp 43,3 Enköping 42,7 Uppsala län 49,2 Uppsala 51,4 Knivsta 51,3 Håbo 48,8 Heby 45,3 Älvkarleby 44,6 Tierp 44,5 Östhammar 44,2 Enköping 41,4 Uppsala län Knivsta Heby Håbo Uppsala Älvkarleby Östhammar Tierp Enköping 47,2 59,8 50,5 48,6 47,5 46, ,6 39,3 pappaindex 2013 tco granskar nr

14 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Södermanlands län 42,3 Oxelösund 57,6 Trosa 53,0 Strängnäs 48,2 Gnesta 46,9 Nyköping 46,7 Eskilstuna 38,9 Katrineholm 36,9 Flen 35,3 Vingåker 35,0 Södermanlands län 42,1 Gnesta 49,8 Trosa 47,7 Strängnäs 47,4 Vingåker 45,7 Oxelösund 45,7 Nyköping 44,9 Eskilstuna 38,9 Katrineholm 38,7 Flen 36,4 Södermanlands län 40,2 Gnesta 46,6 Vingåker 46,5 Strängnäs 45,7 Trosa 44,8 Nyköping 43,1 Oxelösund 40,4 Katrineholm Eskilstuna 36,6 Flen 35,4 Östergötlands län 45,1 Kinda 53,5 Åtvidaberg 51,9 Söderköping 47,4 Linköping 47,3 Mjölby 46,1 Valdemarsvik 45,1 Ödeshög 44,1 Finspång 43,8 Norrköping 42,6 Vadstena 41,3 Motala 40,8 Ydre 40,2 Boxholm 39,5 Östergötlands län 43,0 Kinda 51,3 Mjölby 47,0 Linköping 46,8 Söderköping 45,4 Ödeshög 42,3 Finspång 40,1 Ydre 39,6 Motala 39,5 Norrköping 39,1 Boxholm 38,1 Åtvidaberg 38,1 Valdemarsvik 36,9 Vadstena 36,8 Östergötlands län 42,7 Kinda 49,7 Vadstena 48,5 Linköping 45,9 Ydre 43,8 Åtvidaberg 43,5 Finspång 43,1 Söderköping 43 Mjölby 42,9 Boxholm 41,2 Norrköping 39,8 Motala 37,5 Valdemarsvik 37,3 Ödeshög 33,1 Jönköpings län 44,0 Mullsjö 50,3 Habo 50,1 Vaggeryd 48,1 Jönköping 45,5 Aneby 45,1 Tranås 44,0 Nässjö 43,4 Eksjö 41,8 Sävsjö 41,6 Värnamo 41,6 Gislaved 40,3 Vetlanda 38,8 Gnosjö 36,5 Jönköpings län 43,9 Habo 48,4 Sävsjö 48,2 Eksjö 47,0 Vaggeryd 46,7 Mullsjö 46,2 Jönköping 45,4 Aneby 43,8 Värnamo 42,2 Gnosjö 41,8 Nässjö 41,7 Vetlanda 40,3 Gislaved 39,8 Tranås 36,4 Jönköpings län 39,8 Habo 49,9 Eksjö 44,1 Jönköping 40,7 Vetlanda 40,1 Tranås 39,1 Nässjö 39,1 Gislaved 38,1 Sävsjö 36,4 Värnamo 36,4 Vaggeryd 36 Mullsjö 35,7 Gnosjö 34,5 Aneby 30,2 14 pappaindex 2013 tco granskar nr

15 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Kronobergs län 42,8 Markaryd 49,5 Tingsryd 45,7 Lessebo 45,0 Ljungby 43,6 Alvesta 42,3 Älmhult 42,3 Uppvidinge 42,2 Växjö 41,7 Kronobergs län 43,1 Tingsryd 50,5 Markaryd 49,8 Alvesta 45,6 Älmhult 43,6 Lessebo 43,4 Uppvidinge 42,9 Växjö 41,7 Ljungby 40,2 Kronobergs län 40,6 Ljungby 47,3 Tingsryd 46,5 Älmhult 44,5 Markaryd 43,1 Lessebo 42,2 Alvesta 38,8 Växjö 38,1 Uppvidinge 32,9 Kalmar län 42,5 Torsås 47,6 Mörbylånga 46,7 Nybro 45,7 Västervik 44,1 Kalmar 42,6 Oskarshamn 42,3 Emmaboda 41,2 Hultsfred 41,0 Mönsterås 39,0 Borgholm 38,4 Högsby 36,5 Vimmerby 36,3 Kalmar län 42,7 Torsås 50,7 Emmaboda 50,4 Mörbylånga 45,9 Västervik 45,8 Nybro 43,1 Kalmar 43,0 Högsby 42,5 Oskarshamn 42,3 Borgholm 41,1 Mönsterås 36,8 Hultsfred 35,5 Vimmerby 35,0 Kalmar län 40,4 Borgholm 49,5 Emmaboda 45,5 Västervik 43,5 Högsby 43,5 Torsås 43,3 Oskarshamn 40,9 Vimmerby 40,9 Kalmar 39,5 Nybro 37,8 Mörbylånga 37,1 Hultsfred 36,9 Mönsterås 34,5 Gotland 51,4 Gotland 51,4 Blekinge län 41,3 Karlshamn 43,0 Karlskrona 42,7 Olofström 38,5 Sölvesborg 38,5 Ronneby 38,4 Skåne län 39,7 Lomma 51,5 Staffanstorp 49,9 Lund 49,7 Höör 49,3 Höganäs 47,2 Kävlinge 46,5 Båstad 45,9 Blekinge län 43,9 Karlshamn 46,1 Karlskrona 44,5 Olofström 44,4 Sölvesborg 42,7 Ronneby 40,3 Skåne län 38,8 Höör 51,9 Lomma 49,6 Lund 49,1 Staffanstorp 49,0 Kävlinge 47,5 Båstad 46,5 Höganäs 46,2 Vellinge 45,3 Simrishamn 44,7 Svedala 43,0 Blekinge län 41,3 Karlshamn 42,4 Olofström 42,2 Sölvesborg 41,1 Karlskrona 41 Ronneby 40,3 Skåne län 37,2 Lomma 48,6 Lund 48,2 Höör 46 Simrishamn 45,9 Kävlinge 44,7 Staffanstorp 44,6 Ystad 44,3 Örkelljunga 43,8 Båstad 43,7 Höganäs 43,6 pappaindex 2013 tco granskar nr

16 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Ystad 45,5 Östra Göinge 45,2 Simrishamn 45,1 Ängelholm 43,5 Skurup 43,2 Eslöv 43,0 Svedala 42,8 Burlöv 42,8 Tomelilla 42,7 Vellinge 42,2 Åstorp 42,0 Klippan 41,8 Trelleborg 41,5 Svalöv 41,5 Örkelljunga 41,5 Sjöbo 41,1 Hörby 40,4 Kristianstad 39,7 Hässleholm 39,4 Bromölla 38,8 Osby 38,0 Bjuv 37,3 Helsingborg 34,9 Perstorp 34,8 Landskrona 34,2 Malmö 32,7 Hallands län 45,0 Kungsbacka 47,9 Varberg 46,1 Falkenberg 44,4 Halmstad 43,2 Laholm 41,9 Hylte 39,7 Västra Götalands län 44,7 Öckerö 56,0 Grästorp 52,8 Lerum 52,8 Partille 52,3 Härryda 51,8 Ale 51,4 Ystad 42,3 Hörby 42,2 Trelleborg 41,8 Burlöv 41,4 Klippan 41,2 Ängelholm 41,1 Skurup 40,8 Östra Göinge 40,4 Hässleholm 40,1 Örkelljunga 40,0 Tomelilla 39,4 Eslöv 39,1 Osby 38,7 Svalöv 38,6 Bromölla 38,6 Kristianstad 38,5 Åstorp 38,0 Perstorp 37,6 Sjöbo 36,8 Landskrona 35,5 Helsingborg 35,2 Bjuv 33,6 Malmö 30,9 Hallands län 44,1 Kungsbacka 47,1 Laholm 45,2 Varberg 44,2 Falkenberg 43,9 Hylte 43,5 Halmstad 41,2 Västra Götalands län 42,9 Öckerö 56,2 Härryda 52,9 Bollebygd 52,5 Mölndal 50,5 Tibro 49,6 Partille 49,4 Stenungsund 49,4 Grästorp 49,4 Herrljunga 48,8 Skurup 43,3 Svalöv 42,9 Sjöbo 42,6 Vellinge 41 Svedala 40,3 Östra Göinge 39,6 Hörby 39,2 Ängelholm 39,1 Bromölla 38,8 Eslöv 37,1 Klippan 36,9 Osby 36,9 Kristianstad 36,5 Åstorp 35,8 Hässleholm 35,5 Burlöv 35,4 Trelleborg 35,3 Helsingborg 34,7 Bjuv 34,1 Tomelilla 32,5 Perstorp 32,3 Landskrona 31,1 Malmö 30,0 Hallands län 42,6 Kungsbacka 46,4 Laholm 44,7 Hylte 44,5 Varberg 43,8 Halmstad 39,1 Falkenberg 38,9 Västra Götalands län 41,7 Öckerö 53,2 Härryda 51,7 Bollebygd 51,6 Mölndal 50,0 Lilla Edet 49,8 Alingsås 49,2 Vara 48,2 Orust 47,8 Tjörn 47,5 16 pappaindex 2013 tco granskar nr

17 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Mölndal 51,3 Stenungsund 51,0 Alingsås 50,7 Hjo 50,0 Lidköping 49,4 Tjörn 49,1 Tibro 49,0 Lilla Edet 48,3 Götene 48,0 Kungälv 47,8 Vårgårda 47,7 Bollebygd 46,9 Herrljunga 45,9 Essunga 45,5 Ulricehamn 45,4 Tidaholm 45,4 Mariestad 44,9 Mark 44,8 Tranemo 44,2 Töreboda 44,2 Skövde 43,7 Orust 43,7 Göteborg 43,4 Falköping 42,5 Vara 42,2 Borås 41,9 Karlsborg 41,5 Åmål 41,3 Vänersborg 41,0 Skara 41,0 Lysekil 40,6 Svenljunga 40,4 Gullspång 40,3 Trollhättan 39,6 Munkedal 38,4 Färgelanda 38,2 Tanum 37,8 Sotenäs 36,4 Uddevalla 35,8 Mellerud 35,6 Dals-Ed 30,7 Bengtsfors 28,6 Lerum 48,2 Tjörn 47,1 Ale 47,0 Alingsås 46,9 Hjo 46,6 Töreboda 45,5 Mark 45,4 Kungälv 44,4 Karlsborg 44,4 Götene 44,0 Svenljunga 44,0 Vänersborg 43,9 Vårgårda 43,8 Falköping 43,1 Tranemo 42,8 Lidköping 42,7 Vara 42,6 Skövde 42,1 Mariestad 41,9 Göteborg 41,4 Orust 41,2 Skara 40,8 Ulricehamn 40,7 Borås 39,8 Tidaholm 39,5 Essunga 39,5 Munkedal 39,0 Lysekil 38,8 Lilla Edet 38,1 Tanum 38,0 Trollhättan 37,8 Uddevalla 37,4 Sotenäs 36,6 Mellerud 36,5 Åmål 33,3 Gullspång 32,4 Dals-Ed 30,1 Strömstad 26,1 Bengtsfors 25,9 Färgelanda 23,5 Stenungsund 47,4 Lerum 47,0 Herrljunga 46,7 Partille 46,6 Töreboda 45,9 Ale 45,2 Karlsborg 44,4 Lidköping 44,3 Skara 43,7 Hjo 43,6 Ulricehamn 43,5 Kungälv 43,4 Falköping 43,1 Tibro 43 Mark 43 Svenljunga 43,0 Tidaholm 42,7 Gullspång 42,5 Lysekil 40,9 Munkedal 40,9 Mariestad 40,6 Tranemo 40,3 Vårgårda 40,1 Götene 39,7 Skövde 39,6 Göteborg 39,6 Trollhättan 38,2 Vänersborg 38,2 Grästorp 38,1 Borås 36,3 Uddevalla 36,2 Åmål 35,8 Bengtsfors 34,5 Tanum 32,5 Sotenäs 32 Färgelanda 31,4 Essunga 30 Mellerud 26,2 Strömstad 24,8 Dals-Ed 23,8 pappaindex 2013 tco granskar nr

18 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Strömstad 23,1 Värmlands län 41,8 Munkfors 62,2 Hammarö 49,1 Filipstad 46,1 Storfors 46,1 Hagfors 44,7 Forshaga 44,6 Karlstad 44,5 Grums 43,3 Kil 42,9 Sunne 42,3 Kristinehamn 41,1 Arvika 37,5 Säffle 36,7 Torsby 30,1 Årjäng 26,1 Eda 22,1 Örebro län 43,9 Degerfors 50,5 Hallsberg 48,5 Lekeberg 47,6 Askersund 45,6 Kumla 44,8 Örebro 44,6 Laxå 43,1 Hällefors 42,4 Nora 42,4 Ljusnarsberg 40,8 Karlskoga 38,7 Lindesberg 36,2 Västmanlands län 42,8 Fagersta 48,4 Surahammar 45,5 Norberg 44,1 Västerås 43,8 Kungsör 42,7 Arboga 40,7 Sala 40,6 Köping 39,2 Värmlands län 41,3 Munkfors 54,7 Hammarö 47,5 Kil 45,6 Karlstad 44,2 Forshaga 43,5 Grums 43,3 Kristinehamn 42,5 Hagfors 40,6 Sunne 39,4 Arvika 38,9 Filipstad 36,7 Säffle 36,0 Storfors 31,6 Torsby 31,3 Årjäng 28,9 Eda 22,2 Örebro län 43,5 Degerfors 50,9 Laxå 48,6 Hallsberg 48,3 Kumla 47,9 Nora 44,1 Lekeberg 44,1 Ljusnarsberg 43,6 Askersund 43,5 Hällefors 43,3 Örebro 42,8 Lindesberg 40,2 Karlskoga 38,6 Västmanlands län 42,4 Kungsör 48,8 Surahammar 47,1 Västerås 44,0 Fagersta 43,7 Norberg 42,4 Skinnskatteberg 41,5 Köping 38,5 Sala 38,1 Värmlands län 38,6 Hammarö 53,4 Forshaga 46,7 Munkfors 43,9 Hagfors 42,6 Grums 40,7 Sunne 39,5 Arvika 39,4 Karlstad 39,0 Kil 38,6 Kristinehamn 37,0 Storfors 36,0 Säffle 34,8 Filipstad 33,6 Årjäng 27,8 Torsby 23,5 Eda 22,1 Örebro län 41,8 Laxå 47,0 Hallsberg 46,3 Nora 45 Karlskoga 43,1 Lekeberg 43,0 Örebro 41,7 Kumla 41,7 Hällefors 39,3 Degerfors 38 Askersund 37,8 Lindesberg 37,1 Ljusnarsberg 31,1 Västmanlands län 40,3 Norberg 50,5 Surahammar 46,4 Skinnskatteberg 42,8 Fagersta 42,7 Kungsör 42,3 Västerås 41,2 Hallstahammar 38,8 Köping 38,0 Sala 33,8 18 pappaindex 2013 tco granskar nr

19 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Hallstahammar 37,9 Skinnskatteberg 33,6 Heby Dalarnas län 44,5 Leksand 54,8 Rättvik 52,0 Falun 50,8 Säter 50,7 Gagnef 49,4 Mora 47,1 Hedemora 47,0 Orsa 46,0 Smedjebacken 43,8 Avesta 42,2 Vansbro 40,5 Älvdalen 40,5 Borlänge 38,4 Ludvika 35,5 Malung 35,5 Gävleborgs län 40,5 Ovanåker 44,8 Ljusdal 43,4 Nordanstig 43,3 Hofors 42,7 Gävle 41,4 Hudiksvall 39,9 Ockelbo 39,7 Sandviken 38,8 Söderhamn 38,6 Bollnäs 35,7 Västernorrlands län 45,7 Örnsköldsvik 48,9 Sundsvall 47,1 Ånge 44,1 Härnösand 42,6 Sollefteå 42,1 Timrå 40,2 Kramfors 39,7 Arboga 37,0 Hallstahammar 34,7 Dalarnas län 45,2 Rättvik 57,0 Leksand 52,5 Gagnef 51,3 Säter 50,7 Falun 50,0 Avesta 48,6 Mora 47,7 Hedemora 46,1 Orsa 43,5 Borlänge 39,9 Smedjebacken 39,8 Malung 39,2 Vansbro 38,5 Ludvika 37,1 Älvdalen 33,8 Gävleborgs län 43,0 Hofors 46,9 Sandviken 46,1 Ockelbo 45,6 Hudiksvall 45,3 Ovanåker 43,0 Gävle 42,3 Bollnäs 40,9 Nordanstig 40,4 Ljusdal 39,8 Söderhamn 39,3 Västernorrlands län 45,2 Örnsköldsvik 48,9 Ånge 46,2 Sundsvall 44,5 Sollefteå 44,2 Härnösand 42,9 Kramfors 42,4 Timrå 42,4 Arboga 33,3 Dalarnas län 42,1 Gagnef 53,3 Falun 49,7 Leksand 48,7 Hedemora 46,9 Säter 46,1 Smedjebacken 45,9 Rättvik 44,5 Mora 40,3 Ludvika 38,6 Avesta 37,4 Borlänge 36,8 Orsa 35,8 Vansbro 34,8 Älvdalen 32,2 Malung 28,2 Gävleborgs län 41,0 Ockelbo 48,2 Sandviken 45,7 Ovanåker 45,4 Hudiksvall 43,1 Hofors 42,2 Gävle 40,4 Ljusdal 38,0 Nordanstig 37,4 Söderhamn 36,8 Bollnäs 36,7 Västernorrlands län 44,8 Kramfors 48,3 Örnsköldsvik 46,5 Ånge 46,0 Timrå 45,4 Sundsvall 44,4 Härnösand 41,6 Sollefteå 41,2 pappaindex 2013 tco granskar nr

20 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Jämtlands län 49,9 Krokom 58,3 Ragunda 56,6 Åre 53,0 Östersund 50,8 Berg 44,3 Strömsund 41,3 Bräcke 40,5 Härjedalen 37,7 Jämtlands län 47,0 Krokom 53,7 Berg 49,3 Östersund 49,3 Åre 40,4 Ragunda 39,7 Strömsund 39,2 Bräcke 39,1 Härjedalen 38,9 Jämtlands län 46,4 Bräcke 50,0 Krokom 48,6 Östersund 48,2 Berg 44,5 Åre 43,0 Härjedalen 42,0 Strömsund 39,2 Ragunda 38,3 Västerbottens län 51,7 Bjurholm 66,4 Vännäs 54,9 Umeå 53,6 Skellefteå 52,0 Nordmaling 51,7 Vindeln 49,8 Robertsfors 49,4 Storuman 46,8 Vilhelmina 45,8 Dorotea 45,1 Norsjö 42,2 Lycksele 41,5 Åsele 40,8 Malå 40,1 Sorsele 35,7 Västerbottens län 51,2 Vännäs 56,5 Umeå 53,1 Skellefteå 51,9 Bjurholm 51,3 Vindeln 50,3 Robertsfors 49,6 Storuman 49,5 Lycksele 46,0 Nordmaling 45,0 Vilhelmina 43,0 Norsjö 41,4 Malå 39,6 Sorsele 35,6 Åsele 31,5 Dorotea 31,1 Västerbottens län 48,2 Robertsfors 57,1 Vindeln 50,4 Umeå 49,9 Skellefteå 48,4 Malå 46,4 Storuman 46,1 Nordmaling 44,8 Lycksele 43,2 Bjurholm 42,6 Vännäs 42,6 Norsjö 41,2 Sorsele 41,1 Vilhelmina 39,8 Åsele 38,6 Dorotea 22,8 Norrbottens län 45,9 Luleå 51,1 Överkalix 49,5 Piteå 48,9 Övertorneå 47,4 Arjeplog 45,9 Gällivare 44,3 Kiruna 43,5 Kalix 42,9 Boden 42,7 Älvsbyn 40,1 Pajala 39,3 Arvidsjaur 34,8 Haparanda 31,2 Jokkmokk 29,9 Norrbottens län 45,5 Piteå 52,1 Luleå 47,5 Kalix 45,6 Boden 43,7 Älvsbyn 43,5 Pajala 42,9 Gällivare 42,8 Kiruna 42,8 Arjeplog 41,8 Överkalix 40,9 Arvidsjaur 39,1 Övertorneå 36,8 Jokkmokk 36,0 Haparanda 32,6 Norrbottens län 41,9 Pajala 45,8 Luleå 44,7 Piteå 43,7 Boden 42,6 Kiruna 42,5 Arvidsjaur 42,4 Kalix 42,3 Älvsbyn 38,9 Övertorneå 38,4 Gällivare 37,1 Jokkmokk 35,4 Överkalix 33,9 Arjeplog 30,8 Haparanda 22,1 20 pappaindex 2013 tco granskar nr

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter Januari 2011 ROT och RUT 2010 succén fortsätter Innehåll Sammanfattning... 3 Snabb ökning av användningen av ROT och RUT... 4 Minst 25 000 nya jobb... 4 Flest nya jobb i storstadslänen... 6 Plus för statsbudgeten

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Marginalintäkter vid befolkningsförändring PROMEMORIA 2014-04-17 Vårt dnr: 14/2556 1 (20) Anders Folkesson Derk de Beer Måns Norgren EJ Marginalintäkter vid befolkningsförändring Inledning Kommunerna har ingen skyldighet att verka för befolkningstillväxt.

Läs mer

Lidingö 12 Danderyd 6

Lidingö 12 Danderyd 6 AV HANS BOLANDER Fastighetsskatten När taxeringsvärdena stiger i höst höjs fastighetsskatten med sju miljarder kr. En höjning som innebär tusenlappar i skattehöjning för många småhusägare. Förutom hål

Läs mer