TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling 2014-03-14"

Transkript

1 TCO granskar Pappaindex 2013 Foto: Peter Cederling #2/

2 Författare Lena Orpana tel pappaindex 2013 tco granskar nr

3 Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Pappaindex Pappaindex ökar igen 7 Tre bästa i pappaindex Pappaindex från 1999 till Marginalen till mammorna är fortsatt stor 8 Föräldraledighet och jämställdhet 9 Länslistan i pappaindex De 20 bästa kommunerna i pappaindex De 20 sämsta kommunerna i pappaindex Index 2013, 2012 och Länsrapporter 21 Stockholms län 21 Uppsala län 23 Södermanlands län 25 Östergötlands län 27 Jönköping 29 Kronoberg 31 Kalmar 33 Gotland 35 Blekinge 37 Skåne 39 Halland 43 Västra Götland 45 Värmland 49 Örebro 51 Västmanland 53 Dalarna 55 Gävleborg 57 Västernorrland 59 Jämtland 61 Västerbotten 63 Norrbotten 65 pappaindex 2013 tco granskar nr

4 Förord För femtonde året i rad presenteras nu TCO:s pappaindex som mäter pappornas uttag av föräldraförsäkring. Att titta på hur föräldrar fördelar uttag av hemarbete och ansvar för barnen är viktigt även för hur arbetsmarknaden utvecklas, och hur vi ska kunna bryta ojämställdheten i arbetslivet. Det är därför glädjande att indexet har ökat betydligt om man jämför 2013 med startåret Vi ser också andra tecken som pekar åt rätt håll, till exempel i SCB:s tidsanvändningsstudie som kom förra året. I den kan man se att männen har ändrat sitt beteende och ökat sitt hemarbete med nästan en timme. Den tiden använder de till en tredjedel för att städa och resten till att umgås och leka med barnen. Det är en glädjande utveckling och själv blir jag glad varje gång jag ser pappor på väg till eller från förskolan med barn i pulkan eller vagnen och tänker att de fått mer tid till det viktigaste i livet. I en undersökning förra året kunde TCO också visa att pappor som tagit ut föräldraledighet och sedan separerat från barnens mamma, hade bättre kontakt med sina barn än de som inte varit föräldralediga. Det är ytterligare ett viktigt skäl till att öka pappornas uttag. Jag är väldigt glad över att utvecklingen går åt rätt håll, även om jag gärna skulle se att den gick ännu snabbare. De senaste åren har ökningen, som vi kan se i årets pappaindex, inneburit att de pappor som tar ut föräldraförsäkring är föräldralediga något längre jämfört med tidigare. Men fortfarande tas mindre än en fjärdedel av föräldradagarna ut av pappor. Resten, drygt tre fjärdedelar, tar mammorna. En mindre grupp pappor tar inte ut någon föräldraledighet alls. Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är ett viktigt steg i arbetet för ökad jämställdhet. Förväntningarna på att kvinnor ska ta ett större ansvar för hem och barn gör att de halkar efter i position och lön i arbetslivet. Kvinnorna betalar ett högt pris för den bristande jämställdheten i form av ojämlik ansvarsfördelning, större mängd obetalt arbete, deltidsarbete, högre grad av ohälsa, sämre löneutveckling och sämre pension. Här finns ett viktigt arbete kvar att göra, men jag är mycket glad att se att vi tar små steg i rätt riktning hela tiden! Eva Nordmark ordförande TCO 4 pappaindex 2013 tco granskar nr

5 Inledning Sverige omnämns regelbundet som världens mest jämställda land. Och på ett ytligt plan ser det möjligen ut som om män och kvinnor i dagens Sverige har lika möjligheter att utbilda sig, yrkesarbeta och utvecklas genom hela arbetslivet. Men i praktiken går vi fortfarande ut i arbetslivet med påtagligt olika förutsättningar beroende på vårt kön. Det finns två huvudsakliga skäl till att vi har så svårt att nå fram till ett jämställt samhälle och arbetsliv: Föreställningen om barn som ett hinder för ansvarstagande på jobbet. De traditionella förväntningarna på att kvinnor ska bära huvudansvaret för hem och familj. Det finns en utbredd bild av att kvinnor ska lämna arbetslivet under en längre period i samband med att de blir föräldrar. Motsvarande förväntning finns inte på män, snarare tvärtom en man förväntas jobba mer än någonsin just under den fas då han bildar familj. Det finns också en väl etablerad bild av att en kvinnas främsta ansvars område är det obetalda arbetet i hemmet. Detta leder sammantaget till följande: Kvinnor har i genomsnitt högre frånvaro från arbetslivet än män. Arbetsgivare betraktar kvinnor som grupp som mindre pålitlig arbetskraft än män, vilket bland annat resulterar till att kvinnor generellt har sämre möjligheter till löneutveckling och karriär. För män är det faktiskt tvärtom. Föräldraskap och familj blir en ren bonus. Mannen anses bli en mer pålitlig medarbetare när han bildar familj. Därför är fördelningen av föräldraledigheten avgörande för ökad jämställdhet i arbetslivet. Det faktum att mamman tar ut merparten av föräldra ledigheten bidrar med största sannolikhet till den fortsatt ojämna fördelningen av det betal da respektive obetalda arbetet inom familjen. Det är i samband med att barnen kommer som vi lägger grunden för den framtida ansvarsfördelningen i familjen. TCO har tidigare i ett antal rapporter publicerat undersökningsresultat som på olika sätt förstärker den här bilden: Det finns en dold barneffekt i lönesättningen, ett påtagligt samband mellan pappaindex 2013 tco granskar nr

6 lön och föräldraskap. För kvinnor med barn innebär barneffekten mindre lön per timme än för kvinnor utan barn, för män finns ett motsatt samband. Flertalet kvinnor anser att barn försämrar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Vanligast är uppfattningen bland kvinnor som själva har barn. En majoritet män gör däremot motsatt bedömning. Småbarnspapporna är den grupp på arbetsmarknaden som arbetar mest övertid, trots att de befinner sig i en fas i livet där mängden obetalt hemarbete sannolikt är som högst. TCO:s pappaindex uppdateras årligen. Det är ett mått som visar både hur många pappor som tar ut föräldraledighet och hur många dagar de tar ut. När papporna tar ut lika mycket ledighet som mammorna blir indexet 100. Nedan visas hur indexet utvecklat sig sedan mätperiodens början 1999 fram till i dag. Utvecklingen går framåt med små steg och år 2013 har ökningstakten avtagit något. Med årets ökningstakt, 0,70 enheter per år, kommer det att ta närmare 80 år innan föräldrarna delar lika. Pappaindex ,0 Pappaindex riket ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Riket 0, TCO:s pappaindex är ett index för pappaledigheten och kan betraktas som ett av flera mått på pappors ansvarstagande för sina barn. Indexet bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga. Pappaindex är en sammanvägning av pappors andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av de föräldralediga. Om pappa och mamma delar lika på föräldraledigheten blir indexvärdet 100. TCO:s pappaindex lanserades i december 2000 i samband med att ett pappaindex för 1999 presenterades. Detta innehöll 6 pappaındex 2013 tco granskar nr

7 siffror för hela riket och dessutom för samtliga län. Senare presenterades också siffror för kommunerna i Stockholms län. Pappaindex utökades därefter vidare med siffror för samtliga kommuner och försäkringskassor i Sverige. Dessutom presenteras numer listor över de bästa respektive sämsta 20 kommunerna i indexform. Kommunernas pappa index presenteras länsvis. Pappaindex ökar igen TCO:s pappaindex visar att papporna har ökat sitt uttag av föräldraledighet för femtonde året i rad, denna gång med 0,7 enheter. Förändringen av index för riket det senaste året är från ett indexvärde på 43,8 år 2012 till 44,5 år Det är en något långsammare ökningstakt jämfört med förändringen mellan åren 2011 och 2012, från 41,9 till 43,8. Både andelen föräldradagar som tas ut av pappor och andelen pappor som tar ut föräldrapenning har ökat något jämfört med år Sexton län har förbättrat och fem har försämrat sina index sedan Den största förbättringen noteras för tvåan Gotlands län som har ökat med 4,8 indexenheter, från 46,6 till 51,4. Länet klättrar från fjärde till andra plats i pappaindex. Förra årets raket, Jönköpings län, kanar från tionde till tolfte plats, trots en liten ökning med 0,1 indexenhet. Årets och tidigare års etta, Västerbottens län, har gått från ett indexvärde på 51,2 år 2012 till 51,7 år Årets tvåa Gotlands län, har ökat sitt index från 46,6 till 51,4. Trean Jämtlands län har ökat från 47,0 till 49,9. Förutom Gotlands län och Jämtlands län har Östergötland ökat sitt index kraftigt, med 2,1 indexenheter och klättrar från delad fjortonde till åttonde plats i pappaindex Västra Götalands län har klättrat från sextonde till tionde plats och på vägen ökat sitt index från 42,9 till 44,7. Västmanlands län har klättrat från artonde till delad fjortonde plats och Södermanlands och Värmlands län har också klättrat vardera två placeringar. Det län som kanat mest är Blekinge, som åker ner från tionde plats år 2012 till nittonde plats år Länet har sänkt sitt index med 2,6 enheter, från 43,9 till 41,3. Elva län har index högre än eller lika med riksgenomsnittet och tio har lägre index. Spridningen ligger mellan det högsta indexvärdet 51,7 och det lägsta 39,7. Tre bästa i pappaindex 2013: 1. Västerbottens län, 2012 års etta med ett index på 51,7 (51,2 år 2012). 2. Gotlands län, 2012 års fyra med ett index på 51,4 (46,6 år 2012). 3. Jämtlands län, 2012 års trea med ett index på 49,9 (47,0 år 2012). pappaindex 2013 tco granskar nr

8 Uppsala län och Jämtlands län har i några år turats om att ta andra och tredjeplatsen och ibland haft indexvärden så nära varandra att man de facto skulle ha kunnat ge dem delad andraplats. Men i år seglade Gotlands län upp på andraplatsen och Jämtlands län intar tredjeplatsen med Uppsala som fyra. Skåne intar, liksom förra året, sistaplatsen även om länet förbättrat sitt index från 38,8 till 39,7 sedan förra året. Näst sista placeringen går till Gävleborgs län, som sänkt sitt index från 43,0, till 40,5 och kanar från delad fjortonde till tjugonde plats Trea från slutet är Blekinge län. Pappaindex från 1999 till 2013 TCO:s pappaindex 2013 visar att papporna i Sverige generellt sett ökat sitt uttag av föräldraledigheten, men att ökningstakten åter verkar mattats av efter förra årets återhämtning. Sedan 1999 har riksindex ökat från 16,7 till 44,5 år 2013, det vill säga betydligt mer än fördubblats. Hälften av länen har högre index än detta. De första två åren segrade Örebro län med index 22,4 år 1999 och 24,0 år Årets vinnare Västerbotten var tvåa åren 1999 och 2000, men har sedan dess hållit förstaplatsen. Västerbottens län har också fördubblat sitt index sedan starten och ökar även i år. På andraplatsen har variationen varit något större. Där har Dalarnas län, Jämtlands län och Uppsala län slagits om att bli tvåa. Örebro län har också haft höga placeringar. I år knep Gotland andra platsen, med Jämtland som trea och Uppsala som fyra. År 1999 låg Blekinge på jumboplats, tätt följt av Värmlands län. Båda länen spurtade dock och nådde redan året därpå bättre positioner. Blekinge har både kanat och klättrat de senaste åren och landar i år på nittonde plats med index 41,3. Det är en minskning från 43,9 förra året, och länet kanar nio placeringar från förra årets tiondeplats. Jumboplatsen hålls sedan några år av Skåne, som fortfarande släpar efter med ett index på 39,7. Årets vinnare bland kommunerna är Bjurholm med ett index på 66,4, följd av Munkfors på 62,2 samt Krokom på 58,3. Bjurholm har ökat sitt index med mer än 15 enheter, Munkfors har ökat med 7,5 enheter och Krokom med 4,6 enheter. Förra årets toppkommuner var Rättvik med ett index på 57,0, följd av Vännäs på 56,5 samt Öckerö på 56,2. Marginalen till mammorna är fortsatt stor Pappornas marginal till mammorna när det gäller uttag av föräldradagar är fortsatt stor och även om TCO:s pappaindex genom åren visat på en viss förbättring är det långt kvar tills papporna står för hälften av ledigheten. Det är svårt att svara på hur papporna gör med sin föräldraledighet, det vill säga hur många som är lediga och hur lång tid de tar ut, eftersom statistiken förs per kalenderår och inte per barn. Dock visade Försäkringskassans senaste undersökning att: 8 pappaindex 2013 tco granskar nr

9 Under 2013 tog män ut föräldrapenning med minst en dag. Det innebär att cirka 45 procent av alla som under året tog ut föräldrapenning var pappor. Papporna tog under år 2013 ut närmare en fjärdedel, 24,8 procent, av alla föräldradagar. Motsvarande siffra år 2012 var 24,4 procent och år ,7 procent. Riksmålet för mäns andel av de uttagna föräldradagarna sattes år 2003 till 18 procent. Ser man till riksgenomsnittet passerades målet redan 2004, men först år 2006 har samtliga län klarat det. Från och med år 2007 har alla län klarat målet, men fortfarande år 2013 kvarstår ett litet antal kommuner som inte har klarat det. Från och med 1 juli 2006 höjdes inkomsttaket i föräldraförsäkringen till 10 basbelopp, vilket motsvarade en årsinkomst på kr (10 prisbasbelopp år 2006). År 2013 var inkomsttaket kr, vilket motsvarar en månadslön på kr. Högsta dagbelopp var 946 kr. Föräldraledighet och jämställdhet TCO:s pappaindex ökar för sjätte året i rad efter avmattningen år Ökningen, 0,7 enheter i index, är dock betydligt lägre än förra årets. Andelen pappor bland dem som är föräldralediga har ökat mindre än tidigare år 45 procent 2013, att jämföra med 44,8 procent 2012 och 44,2 procent år Den genomsnittliga andelen av netto dagarna som tas ut av pappor har ökat med knappt en halv procentenhet, från 24,4 till 24,8 procent, vilket motsvarar ungefär en halv föräldradag. Den sneda fördelningen av föräldraledigheten illustrerar jämställdhetsproblematiken, men är samtidigt en nyckelfaktor i denna. Genom att kvinnor fortfarande tar ut större delen av föräldraledigheten i samband med barns födelse liksom vid vård av sjukt barn, uppfattas kvinnor som riskfylld arbetskraft bland arbetsgivare. Det försämrar såväl löneutveckling som karriär. För många grupper av arbetstagare har också kraven på ständig tillgänglighet i arbetet ökat, något som lett till ökad stress bland småbarnsföräldrar. Samtidigt är arbetsmarknaden i stor utsträckning könsuppdelad med olikheter i lön och övriga villkor för kvinnor och män. Kvinnors löner är på en lägre nivå än männens, samtidigt som lönestrukturen är mer sammanpressad. I kommunal sektor, där andelen anställda kvinnor är hög, är lönenivån lägre än i övriga sektorer, som om den vore anpassad efter kvinnor med barn. En ökad integrering av män och kvinnor på arbetsmarknaden är nyckeln till minskade löneskillnader, något som också skulle underlätta ett jämnare uttag av föräldraledighet, som i sin tur skulle bidra till att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Cirkeln är sluten. pappaindex 2013 tco granskar nr

10 Även om pappaindex visar en trendmässig ökning, finns det en viss regional variation i pappornas uttag av föräldraledighet. Västerbotten, Gotland, Jämtland och även Uppsala län ligger i topp. Skåne ligger längst ner på listan, även om också papporna där ökat sitt uttag av föräldraledighet sedan Vissa kommuner ligger också högt, medan andra släpar efter. Vad orsakerna till regionernas olika utveckling är kan vi bara spekulera om, men det är inte otroligt att arbetsmarknaden och dess utveckling har en roll där. Länslistan i pappaindex 2013 Index 2013 Index 2012 Skillnad Placering 2013 Placering 2012 Riket 44,5 43,8 0,7 1 1 Västerbottens län 51,7 51,2 0,5 2 4 Gotlands län 51,4 46,6 4,8 3 3 Jämtlands län 49,9 47,0 2,9 4 2 Uppsala län 49,7 49,2 0,5 5 5 Norrbottens län 45,9 45,5 0,4 6 8 Stockholms län 45,8 45,1 0,7 7 6 Västernorrlands län 45,7 45,2 0, Östergötlands län 45,1 43,0 2,1 9 9 Hallands län 45,0 44,1 0, Västra Götalands län 44,7 42,9 1, Dalarnas län 44,5 45,2-0, Jönköpings län 44,0 43,9 0, Örebro län 43,9 43,5 0, Kronobergs län 42,8 43,1-0, Västmanlands län 42,8 42,4 0, Kalmar län 42,5 42,7-0, Södermanlands län 42,3 42,1 0, Värmlands län 41,8 41,3 0, Blekinge län 41,3 43,9-2, Gävleborgs län 40,5 43,0-2, Skåne län 39,7 38,8 0,9 10 pappaindex 2013 tco granskar nr

11 De 20 bästa kommunerna i pappaindex 2013 Placering 2013 Placering 2012 Kommun Index 2013 Index 2012 Skillnad Bjurholm 66,4 51,3 15,1 2 5 Munkfors 62,2 54,7 7,5 3 6 Krokom 58,3 53,7 4, Oxelösund 57,6 45,7 11, Ragunda 56,6 39,7 16,9 6 3 Öckerö 56,0 56,2-0,2 7 2 Vännäs 54,9 56,5-1,6 8 9 Leksand 54,8 52,5 2, Ekerö 54,7 51,6 3, Umeå 53,6 53,1 0, Kinda 53,5 51,3 2, Trosa 53,0 47,7 5, Åre 53,0 40,4 12, Grästorp 52,8 49,4 3, Lerum 52,8 48,2 4, Partille 52,3 49,4 2, Knivsta 52,2 51,3 0, Sollentuna 52,2 49,6 9, Rättvik 52,0 57,0-5, Skellefteå 52,0 51,9 0,1 pappaindex 2013 tco granskar nr

12 De 20 sämsta kommunerna i pappaindex 2013 Placering 2013 Placering 2012 Kommun Index 2013 Index 2012 Skillnad Mellerud 35,6 36,5-0, Ludvika 35,5 37,1-1, Malung 35,5 39,2-3, Flen 35,3 36,4-1, Vingåker 35,0 45,7-10, Helsingborg 34,9 35,2-0, Arvidsjaur 34,8 39,1-4, Perstorp 34,8 37,6-2, Landskrona 34,2 35,5-1, Skinnskatteberg 33,6 41,5-7, Södertälje 33,4 34,4-1, Malmö 32,7 30,9 1, Haparanda 31,2 32,6-1, Dals-Ed 30,7 30,1 0, Torsby 30,1 31,3-1, Jokkmokk 29,9 36,0-6, Bengtsfors 28,6 25,9 2, Årjäng 26,1 28,9-2, Strömstad 23,1 26,1-3, Eda 22,1 22,2-0,1 12 pappaindex 2013 tco granskar nr

13 Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex 2013 Riket 44,5 Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex 2012 Riket 43,8 Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex 2011 Riket 41,9 Stockholms län 45,8 Ekerö 54,7 Sollentuna 52,2 Nykvarn 51,7 Österåker 51,2 Värmdö 51,0 Nacka 50,8 Täby 50,4 Tyresö 49,5 Vallentuna 49,3 Lidingö 47,3 Vaxholm 47,2 Huddinge 47,2 Solna 47,0 Järfälla 45,7 Norrtälje 45,6 Stockholm 45,1 Danderyd 44,9 Upplands-Bro 44,8 Salem 44,8 Haninge 43,9 Upplands-Väsby 42,7 Nynäshamn 42,3 Botkyrka 41,1 Sundbyberg 40,4 Sigtuna 38,8 Södertälje 33,4 Stockholms län 45,1 Vaxholm 55,7 Nykvarn 52,2 Ekerö 51,6 Täby 51,0 Vallentuna 50,6 Salem 50,4 Värmdö 50,2 Nacka 49,6 Sollentuna 49,6 Tyresö 47,7 Huddinge 47,3 Österåker 47,1 Järfälla 47,0 Lidingö 46,4 Danderyd 45,7 Nynäshamn 45,4 Stockholm 44,2 Solna 44,1 Upplands-Bro 43,9 Norrtälje 42,5 Upplands Väsby 42,4 Haninge 42,2 Botkyrka 40,9 Sundbyberg 40,7 Sigtuna 39,2 Södertälje 34,4 Stockholms län 43 Ekerö 53,4 Nykvarn 52,4 Vallentuna 50,7 Sollentuna 48,9 Värmdö 48,7 Nacka 47,4 Täby 46,7 Österåker 46,3 Vaxholm 45,8 Tyresö 45,6 Järfälla 45,4 Huddinge 44,9 Solna 43,3 Salem 43 Upplands-Bro 43 Danderyd 42,8 Stockholm 42,3 Lidingö 41,4 Upplands Väsby 41,3 Nynäshamn 41,2 Haninge 40,1 Norrtälje 40 Botkyrka 37,8 Sigtuna 36,2 Sundbyberg 35,1 Södertälje 30,8 Uppsala län 49,7 Knivsta 52,2 Uppsala 51,9 Östhammar 48,2 Håbo 47,6 Älvkarleby 47,3 Heby 43,9 Tierp 43,3 Enköping 42,7 Uppsala län 49,2 Uppsala 51,4 Knivsta 51,3 Håbo 48,8 Heby 45,3 Älvkarleby 44,6 Tierp 44,5 Östhammar 44,2 Enköping 41,4 Uppsala län Knivsta Heby Håbo Uppsala Älvkarleby Östhammar Tierp Enköping 47,2 59,8 50,5 48,6 47,5 46, ,6 39,3 pappaindex 2013 tco granskar nr

14 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Södermanlands län 42,3 Oxelösund 57,6 Trosa 53,0 Strängnäs 48,2 Gnesta 46,9 Nyköping 46,7 Eskilstuna 38,9 Katrineholm 36,9 Flen 35,3 Vingåker 35,0 Södermanlands län 42,1 Gnesta 49,8 Trosa 47,7 Strängnäs 47,4 Vingåker 45,7 Oxelösund 45,7 Nyköping 44,9 Eskilstuna 38,9 Katrineholm 38,7 Flen 36,4 Södermanlands län 40,2 Gnesta 46,6 Vingåker 46,5 Strängnäs 45,7 Trosa 44,8 Nyköping 43,1 Oxelösund 40,4 Katrineholm Eskilstuna 36,6 Flen 35,4 Östergötlands län 45,1 Kinda 53,5 Åtvidaberg 51,9 Söderköping 47,4 Linköping 47,3 Mjölby 46,1 Valdemarsvik 45,1 Ödeshög 44,1 Finspång 43,8 Norrköping 42,6 Vadstena 41,3 Motala 40,8 Ydre 40,2 Boxholm 39,5 Östergötlands län 43,0 Kinda 51,3 Mjölby 47,0 Linköping 46,8 Söderköping 45,4 Ödeshög 42,3 Finspång 40,1 Ydre 39,6 Motala 39,5 Norrköping 39,1 Boxholm 38,1 Åtvidaberg 38,1 Valdemarsvik 36,9 Vadstena 36,8 Östergötlands län 42,7 Kinda 49,7 Vadstena 48,5 Linköping 45,9 Ydre 43,8 Åtvidaberg 43,5 Finspång 43,1 Söderköping 43 Mjölby 42,9 Boxholm 41,2 Norrköping 39,8 Motala 37,5 Valdemarsvik 37,3 Ödeshög 33,1 Jönköpings län 44,0 Mullsjö 50,3 Habo 50,1 Vaggeryd 48,1 Jönköping 45,5 Aneby 45,1 Tranås 44,0 Nässjö 43,4 Eksjö 41,8 Sävsjö 41,6 Värnamo 41,6 Gislaved 40,3 Vetlanda 38,8 Gnosjö 36,5 Jönköpings län 43,9 Habo 48,4 Sävsjö 48,2 Eksjö 47,0 Vaggeryd 46,7 Mullsjö 46,2 Jönköping 45,4 Aneby 43,8 Värnamo 42,2 Gnosjö 41,8 Nässjö 41,7 Vetlanda 40,3 Gislaved 39,8 Tranås 36,4 Jönköpings län 39,8 Habo 49,9 Eksjö 44,1 Jönköping 40,7 Vetlanda 40,1 Tranås 39,1 Nässjö 39,1 Gislaved 38,1 Sävsjö 36,4 Värnamo 36,4 Vaggeryd 36 Mullsjö 35,7 Gnosjö 34,5 Aneby 30,2 14 pappaindex 2013 tco granskar nr

15 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Kronobergs län 42,8 Markaryd 49,5 Tingsryd 45,7 Lessebo 45,0 Ljungby 43,6 Alvesta 42,3 Älmhult 42,3 Uppvidinge 42,2 Växjö 41,7 Kronobergs län 43,1 Tingsryd 50,5 Markaryd 49,8 Alvesta 45,6 Älmhult 43,6 Lessebo 43,4 Uppvidinge 42,9 Växjö 41,7 Ljungby 40,2 Kronobergs län 40,6 Ljungby 47,3 Tingsryd 46,5 Älmhult 44,5 Markaryd 43,1 Lessebo 42,2 Alvesta 38,8 Växjö 38,1 Uppvidinge 32,9 Kalmar län 42,5 Torsås 47,6 Mörbylånga 46,7 Nybro 45,7 Västervik 44,1 Kalmar 42,6 Oskarshamn 42,3 Emmaboda 41,2 Hultsfred 41,0 Mönsterås 39,0 Borgholm 38,4 Högsby 36,5 Vimmerby 36,3 Kalmar län 42,7 Torsås 50,7 Emmaboda 50,4 Mörbylånga 45,9 Västervik 45,8 Nybro 43,1 Kalmar 43,0 Högsby 42,5 Oskarshamn 42,3 Borgholm 41,1 Mönsterås 36,8 Hultsfred 35,5 Vimmerby 35,0 Kalmar län 40,4 Borgholm 49,5 Emmaboda 45,5 Västervik 43,5 Högsby 43,5 Torsås 43,3 Oskarshamn 40,9 Vimmerby 40,9 Kalmar 39,5 Nybro 37,8 Mörbylånga 37,1 Hultsfred 36,9 Mönsterås 34,5 Gotland 51,4 Gotland 51,4 Blekinge län 41,3 Karlshamn 43,0 Karlskrona 42,7 Olofström 38,5 Sölvesborg 38,5 Ronneby 38,4 Skåne län 39,7 Lomma 51,5 Staffanstorp 49,9 Lund 49,7 Höör 49,3 Höganäs 47,2 Kävlinge 46,5 Båstad 45,9 Blekinge län 43,9 Karlshamn 46,1 Karlskrona 44,5 Olofström 44,4 Sölvesborg 42,7 Ronneby 40,3 Skåne län 38,8 Höör 51,9 Lomma 49,6 Lund 49,1 Staffanstorp 49,0 Kävlinge 47,5 Båstad 46,5 Höganäs 46,2 Vellinge 45,3 Simrishamn 44,7 Svedala 43,0 Blekinge län 41,3 Karlshamn 42,4 Olofström 42,2 Sölvesborg 41,1 Karlskrona 41 Ronneby 40,3 Skåne län 37,2 Lomma 48,6 Lund 48,2 Höör 46 Simrishamn 45,9 Kävlinge 44,7 Staffanstorp 44,6 Ystad 44,3 Örkelljunga 43,8 Båstad 43,7 Höganäs 43,6 pappaindex 2013 tco granskar nr

16 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Ystad 45,5 Östra Göinge 45,2 Simrishamn 45,1 Ängelholm 43,5 Skurup 43,2 Eslöv 43,0 Svedala 42,8 Burlöv 42,8 Tomelilla 42,7 Vellinge 42,2 Åstorp 42,0 Klippan 41,8 Trelleborg 41,5 Svalöv 41,5 Örkelljunga 41,5 Sjöbo 41,1 Hörby 40,4 Kristianstad 39,7 Hässleholm 39,4 Bromölla 38,8 Osby 38,0 Bjuv 37,3 Helsingborg 34,9 Perstorp 34,8 Landskrona 34,2 Malmö 32,7 Hallands län 45,0 Kungsbacka 47,9 Varberg 46,1 Falkenberg 44,4 Halmstad 43,2 Laholm 41,9 Hylte 39,7 Västra Götalands län 44,7 Öckerö 56,0 Grästorp 52,8 Lerum 52,8 Partille 52,3 Härryda 51,8 Ale 51,4 Ystad 42,3 Hörby 42,2 Trelleborg 41,8 Burlöv 41,4 Klippan 41,2 Ängelholm 41,1 Skurup 40,8 Östra Göinge 40,4 Hässleholm 40,1 Örkelljunga 40,0 Tomelilla 39,4 Eslöv 39,1 Osby 38,7 Svalöv 38,6 Bromölla 38,6 Kristianstad 38,5 Åstorp 38,0 Perstorp 37,6 Sjöbo 36,8 Landskrona 35,5 Helsingborg 35,2 Bjuv 33,6 Malmö 30,9 Hallands län 44,1 Kungsbacka 47,1 Laholm 45,2 Varberg 44,2 Falkenberg 43,9 Hylte 43,5 Halmstad 41,2 Västra Götalands län 42,9 Öckerö 56,2 Härryda 52,9 Bollebygd 52,5 Mölndal 50,5 Tibro 49,6 Partille 49,4 Stenungsund 49,4 Grästorp 49,4 Herrljunga 48,8 Skurup 43,3 Svalöv 42,9 Sjöbo 42,6 Vellinge 41 Svedala 40,3 Östra Göinge 39,6 Hörby 39,2 Ängelholm 39,1 Bromölla 38,8 Eslöv 37,1 Klippan 36,9 Osby 36,9 Kristianstad 36,5 Åstorp 35,8 Hässleholm 35,5 Burlöv 35,4 Trelleborg 35,3 Helsingborg 34,7 Bjuv 34,1 Tomelilla 32,5 Perstorp 32,3 Landskrona 31,1 Malmö 30,0 Hallands län 42,6 Kungsbacka 46,4 Laholm 44,7 Hylte 44,5 Varberg 43,8 Halmstad 39,1 Falkenberg 38,9 Västra Götalands län 41,7 Öckerö 53,2 Härryda 51,7 Bollebygd 51,6 Mölndal 50,0 Lilla Edet 49,8 Alingsås 49,2 Vara 48,2 Orust 47,8 Tjörn 47,5 16 pappaindex 2013 tco granskar nr

17 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Mölndal 51,3 Stenungsund 51,0 Alingsås 50,7 Hjo 50,0 Lidköping 49,4 Tjörn 49,1 Tibro 49,0 Lilla Edet 48,3 Götene 48,0 Kungälv 47,8 Vårgårda 47,7 Bollebygd 46,9 Herrljunga 45,9 Essunga 45,5 Ulricehamn 45,4 Tidaholm 45,4 Mariestad 44,9 Mark 44,8 Tranemo 44,2 Töreboda 44,2 Skövde 43,7 Orust 43,7 Göteborg 43,4 Falköping 42,5 Vara 42,2 Borås 41,9 Karlsborg 41,5 Åmål 41,3 Vänersborg 41,0 Skara 41,0 Lysekil 40,6 Svenljunga 40,4 Gullspång 40,3 Trollhättan 39,6 Munkedal 38,4 Färgelanda 38,2 Tanum 37,8 Sotenäs 36,4 Uddevalla 35,8 Mellerud 35,6 Dals-Ed 30,7 Bengtsfors 28,6 Lerum 48,2 Tjörn 47,1 Ale 47,0 Alingsås 46,9 Hjo 46,6 Töreboda 45,5 Mark 45,4 Kungälv 44,4 Karlsborg 44,4 Götene 44,0 Svenljunga 44,0 Vänersborg 43,9 Vårgårda 43,8 Falköping 43,1 Tranemo 42,8 Lidköping 42,7 Vara 42,6 Skövde 42,1 Mariestad 41,9 Göteborg 41,4 Orust 41,2 Skara 40,8 Ulricehamn 40,7 Borås 39,8 Tidaholm 39,5 Essunga 39,5 Munkedal 39,0 Lysekil 38,8 Lilla Edet 38,1 Tanum 38,0 Trollhättan 37,8 Uddevalla 37,4 Sotenäs 36,6 Mellerud 36,5 Åmål 33,3 Gullspång 32,4 Dals-Ed 30,1 Strömstad 26,1 Bengtsfors 25,9 Färgelanda 23,5 Stenungsund 47,4 Lerum 47,0 Herrljunga 46,7 Partille 46,6 Töreboda 45,9 Ale 45,2 Karlsborg 44,4 Lidköping 44,3 Skara 43,7 Hjo 43,6 Ulricehamn 43,5 Kungälv 43,4 Falköping 43,1 Tibro 43 Mark 43 Svenljunga 43,0 Tidaholm 42,7 Gullspång 42,5 Lysekil 40,9 Munkedal 40,9 Mariestad 40,6 Tranemo 40,3 Vårgårda 40,1 Götene 39,7 Skövde 39,6 Göteborg 39,6 Trollhättan 38,2 Vänersborg 38,2 Grästorp 38,1 Borås 36,3 Uddevalla 36,2 Åmål 35,8 Bengtsfors 34,5 Tanum 32,5 Sotenäs 32 Färgelanda 31,4 Essunga 30 Mellerud 26,2 Strömstad 24,8 Dals-Ed 23,8 pappaindex 2013 tco granskar nr

18 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Strömstad 23,1 Värmlands län 41,8 Munkfors 62,2 Hammarö 49,1 Filipstad 46,1 Storfors 46,1 Hagfors 44,7 Forshaga 44,6 Karlstad 44,5 Grums 43,3 Kil 42,9 Sunne 42,3 Kristinehamn 41,1 Arvika 37,5 Säffle 36,7 Torsby 30,1 Årjäng 26,1 Eda 22,1 Örebro län 43,9 Degerfors 50,5 Hallsberg 48,5 Lekeberg 47,6 Askersund 45,6 Kumla 44,8 Örebro 44,6 Laxå 43,1 Hällefors 42,4 Nora 42,4 Ljusnarsberg 40,8 Karlskoga 38,7 Lindesberg 36,2 Västmanlands län 42,8 Fagersta 48,4 Surahammar 45,5 Norberg 44,1 Västerås 43,8 Kungsör 42,7 Arboga 40,7 Sala 40,6 Köping 39,2 Värmlands län 41,3 Munkfors 54,7 Hammarö 47,5 Kil 45,6 Karlstad 44,2 Forshaga 43,5 Grums 43,3 Kristinehamn 42,5 Hagfors 40,6 Sunne 39,4 Arvika 38,9 Filipstad 36,7 Säffle 36,0 Storfors 31,6 Torsby 31,3 Årjäng 28,9 Eda 22,2 Örebro län 43,5 Degerfors 50,9 Laxå 48,6 Hallsberg 48,3 Kumla 47,9 Nora 44,1 Lekeberg 44,1 Ljusnarsberg 43,6 Askersund 43,5 Hällefors 43,3 Örebro 42,8 Lindesberg 40,2 Karlskoga 38,6 Västmanlands län 42,4 Kungsör 48,8 Surahammar 47,1 Västerås 44,0 Fagersta 43,7 Norberg 42,4 Skinnskatteberg 41,5 Köping 38,5 Sala 38,1 Värmlands län 38,6 Hammarö 53,4 Forshaga 46,7 Munkfors 43,9 Hagfors 42,6 Grums 40,7 Sunne 39,5 Arvika 39,4 Karlstad 39,0 Kil 38,6 Kristinehamn 37,0 Storfors 36,0 Säffle 34,8 Filipstad 33,6 Årjäng 27,8 Torsby 23,5 Eda 22,1 Örebro län 41,8 Laxå 47,0 Hallsberg 46,3 Nora 45 Karlskoga 43,1 Lekeberg 43,0 Örebro 41,7 Kumla 41,7 Hällefors 39,3 Degerfors 38 Askersund 37,8 Lindesberg 37,1 Ljusnarsberg 31,1 Västmanlands län 40,3 Norberg 50,5 Surahammar 46,4 Skinnskatteberg 42,8 Fagersta 42,7 Kungsör 42,3 Västerås 41,2 Hallstahammar 38,8 Köping 38,0 Sala 33,8 18 pappaindex 2013 tco granskar nr

19 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Hallstahammar 37,9 Skinnskatteberg 33,6 Heby Dalarnas län 44,5 Leksand 54,8 Rättvik 52,0 Falun 50,8 Säter 50,7 Gagnef 49,4 Mora 47,1 Hedemora 47,0 Orsa 46,0 Smedjebacken 43,8 Avesta 42,2 Vansbro 40,5 Älvdalen 40,5 Borlänge 38,4 Ludvika 35,5 Malung 35,5 Gävleborgs län 40,5 Ovanåker 44,8 Ljusdal 43,4 Nordanstig 43,3 Hofors 42,7 Gävle 41,4 Hudiksvall 39,9 Ockelbo 39,7 Sandviken 38,8 Söderhamn 38,6 Bollnäs 35,7 Västernorrlands län 45,7 Örnsköldsvik 48,9 Sundsvall 47,1 Ånge 44,1 Härnösand 42,6 Sollefteå 42,1 Timrå 40,2 Kramfors 39,7 Arboga 37,0 Hallstahammar 34,7 Dalarnas län 45,2 Rättvik 57,0 Leksand 52,5 Gagnef 51,3 Säter 50,7 Falun 50,0 Avesta 48,6 Mora 47,7 Hedemora 46,1 Orsa 43,5 Borlänge 39,9 Smedjebacken 39,8 Malung 39,2 Vansbro 38,5 Ludvika 37,1 Älvdalen 33,8 Gävleborgs län 43,0 Hofors 46,9 Sandviken 46,1 Ockelbo 45,6 Hudiksvall 45,3 Ovanåker 43,0 Gävle 42,3 Bollnäs 40,9 Nordanstig 40,4 Ljusdal 39,8 Söderhamn 39,3 Västernorrlands län 45,2 Örnsköldsvik 48,9 Ånge 46,2 Sundsvall 44,5 Sollefteå 44,2 Härnösand 42,9 Kramfors 42,4 Timrå 42,4 Arboga 33,3 Dalarnas län 42,1 Gagnef 53,3 Falun 49,7 Leksand 48,7 Hedemora 46,9 Säter 46,1 Smedjebacken 45,9 Rättvik 44,5 Mora 40,3 Ludvika 38,6 Avesta 37,4 Borlänge 36,8 Orsa 35,8 Vansbro 34,8 Älvdalen 32,2 Malung 28,2 Gävleborgs län 41,0 Ockelbo 48,2 Sandviken 45,7 Ovanåker 45,4 Hudiksvall 43,1 Hofors 42,2 Gävle 40,4 Ljusdal 38,0 Nordanstig 37,4 Söderhamn 36,8 Bollnäs 36,7 Västernorrlands län 44,8 Kramfors 48,3 Örnsköldsvik 46,5 Ånge 46,0 Timrå 45,4 Sundsvall 44,4 Härnösand 41,6 Sollefteå 41,2 pappaindex 2013 tco granskar nr

20 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Jämtlands län 49,9 Krokom 58,3 Ragunda 56,6 Åre 53,0 Östersund 50,8 Berg 44,3 Strömsund 41,3 Bräcke 40,5 Härjedalen 37,7 Jämtlands län 47,0 Krokom 53,7 Berg 49,3 Östersund 49,3 Åre 40,4 Ragunda 39,7 Strömsund 39,2 Bräcke 39,1 Härjedalen 38,9 Jämtlands län 46,4 Bräcke 50,0 Krokom 48,6 Östersund 48,2 Berg 44,5 Åre 43,0 Härjedalen 42,0 Strömsund 39,2 Ragunda 38,3 Västerbottens län 51,7 Bjurholm 66,4 Vännäs 54,9 Umeå 53,6 Skellefteå 52,0 Nordmaling 51,7 Vindeln 49,8 Robertsfors 49,4 Storuman 46,8 Vilhelmina 45,8 Dorotea 45,1 Norsjö 42,2 Lycksele 41,5 Åsele 40,8 Malå 40,1 Sorsele 35,7 Västerbottens län 51,2 Vännäs 56,5 Umeå 53,1 Skellefteå 51,9 Bjurholm 51,3 Vindeln 50,3 Robertsfors 49,6 Storuman 49,5 Lycksele 46,0 Nordmaling 45,0 Vilhelmina 43,0 Norsjö 41,4 Malå 39,6 Sorsele 35,6 Åsele 31,5 Dorotea 31,1 Västerbottens län 48,2 Robertsfors 57,1 Vindeln 50,4 Umeå 49,9 Skellefteå 48,4 Malå 46,4 Storuman 46,1 Nordmaling 44,8 Lycksele 43,2 Bjurholm 42,6 Vännäs 42,6 Norsjö 41,2 Sorsele 41,1 Vilhelmina 39,8 Åsele 38,6 Dorotea 22,8 Norrbottens län 45,9 Luleå 51,1 Överkalix 49,5 Piteå 48,9 Övertorneå 47,4 Arjeplog 45,9 Gällivare 44,3 Kiruna 43,5 Kalix 42,9 Boden 42,7 Älvsbyn 40,1 Pajala 39,3 Arvidsjaur 34,8 Haparanda 31,2 Jokkmokk 29,9 Norrbottens län 45,5 Piteå 52,1 Luleå 47,5 Kalix 45,6 Boden 43,7 Älvsbyn 43,5 Pajala 42,9 Gällivare 42,8 Kiruna 42,8 Arjeplog 41,8 Överkalix 40,9 Arvidsjaur 39,1 Övertorneå 36,8 Jokkmokk 36,0 Haparanda 32,6 Norrbottens län 41,9 Pajala 45,8 Luleå 44,7 Piteå 43,7 Boden 42,6 Kiruna 42,5 Arvidsjaur 42,4 Kalix 42,3 Älvsbyn 38,9 Övertorneå 38,4 Gällivare 37,1 Jokkmokk 35,4 Överkalix 33,9 Arjeplog 30,8 Haparanda 22,1 20 pappaindex 2013 tco granskar nr

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer