TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling 2014-03-14"

Transkript

1 TCO granskar Pappaindex 2013 Foto: Peter Cederling #2/

2 Författare Lena Orpana tel pappaindex 2013 tco granskar nr

3 Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Pappaindex Pappaindex ökar igen 7 Tre bästa i pappaindex Pappaindex från 1999 till Marginalen till mammorna är fortsatt stor 8 Föräldraledighet och jämställdhet 9 Länslistan i pappaindex De 20 bästa kommunerna i pappaindex De 20 sämsta kommunerna i pappaindex Index 2013, 2012 och Länsrapporter 21 Stockholms län 21 Uppsala län 23 Södermanlands län 25 Östergötlands län 27 Jönköping 29 Kronoberg 31 Kalmar 33 Gotland 35 Blekinge 37 Skåne 39 Halland 43 Västra Götland 45 Värmland 49 Örebro 51 Västmanland 53 Dalarna 55 Gävleborg 57 Västernorrland 59 Jämtland 61 Västerbotten 63 Norrbotten 65 pappaindex 2013 tco granskar nr

4 Förord För femtonde året i rad presenteras nu TCO:s pappaindex som mäter pappornas uttag av föräldraförsäkring. Att titta på hur föräldrar fördelar uttag av hemarbete och ansvar för barnen är viktigt även för hur arbetsmarknaden utvecklas, och hur vi ska kunna bryta ojämställdheten i arbetslivet. Det är därför glädjande att indexet har ökat betydligt om man jämför 2013 med startåret Vi ser också andra tecken som pekar åt rätt håll, till exempel i SCB:s tidsanvändningsstudie som kom förra året. I den kan man se att männen har ändrat sitt beteende och ökat sitt hemarbete med nästan en timme. Den tiden använder de till en tredjedel för att städa och resten till att umgås och leka med barnen. Det är en glädjande utveckling och själv blir jag glad varje gång jag ser pappor på väg till eller från förskolan med barn i pulkan eller vagnen och tänker att de fått mer tid till det viktigaste i livet. I en undersökning förra året kunde TCO också visa att pappor som tagit ut föräldraledighet och sedan separerat från barnens mamma, hade bättre kontakt med sina barn än de som inte varit föräldralediga. Det är ytterligare ett viktigt skäl till att öka pappornas uttag. Jag är väldigt glad över att utvecklingen går åt rätt håll, även om jag gärna skulle se att den gick ännu snabbare. De senaste åren har ökningen, som vi kan se i årets pappaindex, inneburit att de pappor som tar ut föräldraförsäkring är föräldralediga något längre jämfört med tidigare. Men fortfarande tas mindre än en fjärdedel av föräldradagarna ut av pappor. Resten, drygt tre fjärdedelar, tar mammorna. En mindre grupp pappor tar inte ut någon föräldraledighet alls. Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är ett viktigt steg i arbetet för ökad jämställdhet. Förväntningarna på att kvinnor ska ta ett större ansvar för hem och barn gör att de halkar efter i position och lön i arbetslivet. Kvinnorna betalar ett högt pris för den bristande jämställdheten i form av ojämlik ansvarsfördelning, större mängd obetalt arbete, deltidsarbete, högre grad av ohälsa, sämre löneutveckling och sämre pension. Här finns ett viktigt arbete kvar att göra, men jag är mycket glad att se att vi tar små steg i rätt riktning hela tiden! Eva Nordmark ordförande TCO 4 pappaindex 2013 tco granskar nr

5 Inledning Sverige omnämns regelbundet som världens mest jämställda land. Och på ett ytligt plan ser det möjligen ut som om män och kvinnor i dagens Sverige har lika möjligheter att utbilda sig, yrkesarbeta och utvecklas genom hela arbetslivet. Men i praktiken går vi fortfarande ut i arbetslivet med påtagligt olika förutsättningar beroende på vårt kön. Det finns två huvudsakliga skäl till att vi har så svårt att nå fram till ett jämställt samhälle och arbetsliv: Föreställningen om barn som ett hinder för ansvarstagande på jobbet. De traditionella förväntningarna på att kvinnor ska bära huvudansvaret för hem och familj. Det finns en utbredd bild av att kvinnor ska lämna arbetslivet under en längre period i samband med att de blir föräldrar. Motsvarande förväntning finns inte på män, snarare tvärtom en man förväntas jobba mer än någonsin just under den fas då han bildar familj. Det finns också en väl etablerad bild av att en kvinnas främsta ansvars område är det obetalda arbetet i hemmet. Detta leder sammantaget till följande: Kvinnor har i genomsnitt högre frånvaro från arbetslivet än män. Arbetsgivare betraktar kvinnor som grupp som mindre pålitlig arbetskraft än män, vilket bland annat resulterar till att kvinnor generellt har sämre möjligheter till löneutveckling och karriär. För män är det faktiskt tvärtom. Föräldraskap och familj blir en ren bonus. Mannen anses bli en mer pålitlig medarbetare när han bildar familj. Därför är fördelningen av föräldraledigheten avgörande för ökad jämställdhet i arbetslivet. Det faktum att mamman tar ut merparten av föräldra ledigheten bidrar med största sannolikhet till den fortsatt ojämna fördelningen av det betal da respektive obetalda arbetet inom familjen. Det är i samband med att barnen kommer som vi lägger grunden för den framtida ansvarsfördelningen i familjen. TCO har tidigare i ett antal rapporter publicerat undersökningsresultat som på olika sätt förstärker den här bilden: Det finns en dold barneffekt i lönesättningen, ett påtagligt samband mellan pappaindex 2013 tco granskar nr

6 lön och föräldraskap. För kvinnor med barn innebär barneffekten mindre lön per timme än för kvinnor utan barn, för män finns ett motsatt samband. Flertalet kvinnor anser att barn försämrar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Vanligast är uppfattningen bland kvinnor som själva har barn. En majoritet män gör däremot motsatt bedömning. Småbarnspapporna är den grupp på arbetsmarknaden som arbetar mest övertid, trots att de befinner sig i en fas i livet där mängden obetalt hemarbete sannolikt är som högst. TCO:s pappaindex uppdateras årligen. Det är ett mått som visar både hur många pappor som tar ut föräldraledighet och hur många dagar de tar ut. När papporna tar ut lika mycket ledighet som mammorna blir indexet 100. Nedan visas hur indexet utvecklat sig sedan mätperiodens början 1999 fram till i dag. Utvecklingen går framåt med små steg och år 2013 har ökningstakten avtagit något. Med årets ökningstakt, 0,70 enheter per år, kommer det att ta närmare 80 år innan föräldrarna delar lika. Pappaindex ,0 Pappaindex riket ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Riket 0, TCO:s pappaindex är ett index för pappaledigheten och kan betraktas som ett av flera mått på pappors ansvarstagande för sina barn. Indexet bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga. Pappaindex är en sammanvägning av pappors andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av de föräldralediga. Om pappa och mamma delar lika på föräldraledigheten blir indexvärdet 100. TCO:s pappaindex lanserades i december 2000 i samband med att ett pappaindex för 1999 presenterades. Detta innehöll 6 pappaındex 2013 tco granskar nr

7 siffror för hela riket och dessutom för samtliga län. Senare presenterades också siffror för kommunerna i Stockholms län. Pappaindex utökades därefter vidare med siffror för samtliga kommuner och försäkringskassor i Sverige. Dessutom presenteras numer listor över de bästa respektive sämsta 20 kommunerna i indexform. Kommunernas pappa index presenteras länsvis. Pappaindex ökar igen TCO:s pappaindex visar att papporna har ökat sitt uttag av föräldraledighet för femtonde året i rad, denna gång med 0,7 enheter. Förändringen av index för riket det senaste året är från ett indexvärde på 43,8 år 2012 till 44,5 år Det är en något långsammare ökningstakt jämfört med förändringen mellan åren 2011 och 2012, från 41,9 till 43,8. Både andelen föräldradagar som tas ut av pappor och andelen pappor som tar ut föräldrapenning har ökat något jämfört med år Sexton län har förbättrat och fem har försämrat sina index sedan Den största förbättringen noteras för tvåan Gotlands län som har ökat med 4,8 indexenheter, från 46,6 till 51,4. Länet klättrar från fjärde till andra plats i pappaindex. Förra årets raket, Jönköpings län, kanar från tionde till tolfte plats, trots en liten ökning med 0,1 indexenhet. Årets och tidigare års etta, Västerbottens län, har gått från ett indexvärde på 51,2 år 2012 till 51,7 år Årets tvåa Gotlands län, har ökat sitt index från 46,6 till 51,4. Trean Jämtlands län har ökat från 47,0 till 49,9. Förutom Gotlands län och Jämtlands län har Östergötland ökat sitt index kraftigt, med 2,1 indexenheter och klättrar från delad fjortonde till åttonde plats i pappaindex Västra Götalands län har klättrat från sextonde till tionde plats och på vägen ökat sitt index från 42,9 till 44,7. Västmanlands län har klättrat från artonde till delad fjortonde plats och Södermanlands och Värmlands län har också klättrat vardera två placeringar. Det län som kanat mest är Blekinge, som åker ner från tionde plats år 2012 till nittonde plats år Länet har sänkt sitt index med 2,6 enheter, från 43,9 till 41,3. Elva län har index högre än eller lika med riksgenomsnittet och tio har lägre index. Spridningen ligger mellan det högsta indexvärdet 51,7 och det lägsta 39,7. Tre bästa i pappaindex 2013: 1. Västerbottens län, 2012 års etta med ett index på 51,7 (51,2 år 2012). 2. Gotlands län, 2012 års fyra med ett index på 51,4 (46,6 år 2012). 3. Jämtlands län, 2012 års trea med ett index på 49,9 (47,0 år 2012). pappaindex 2013 tco granskar nr

8 Uppsala län och Jämtlands län har i några år turats om att ta andra och tredjeplatsen och ibland haft indexvärden så nära varandra att man de facto skulle ha kunnat ge dem delad andraplats. Men i år seglade Gotlands län upp på andraplatsen och Jämtlands län intar tredjeplatsen med Uppsala som fyra. Skåne intar, liksom förra året, sistaplatsen även om länet förbättrat sitt index från 38,8 till 39,7 sedan förra året. Näst sista placeringen går till Gävleborgs län, som sänkt sitt index från 43,0, till 40,5 och kanar från delad fjortonde till tjugonde plats Trea från slutet är Blekinge län. Pappaindex från 1999 till 2013 TCO:s pappaindex 2013 visar att papporna i Sverige generellt sett ökat sitt uttag av föräldraledigheten, men att ökningstakten åter verkar mattats av efter förra årets återhämtning. Sedan 1999 har riksindex ökat från 16,7 till 44,5 år 2013, det vill säga betydligt mer än fördubblats. Hälften av länen har högre index än detta. De första två åren segrade Örebro län med index 22,4 år 1999 och 24,0 år Årets vinnare Västerbotten var tvåa åren 1999 och 2000, men har sedan dess hållit förstaplatsen. Västerbottens län har också fördubblat sitt index sedan starten och ökar även i år. På andraplatsen har variationen varit något större. Där har Dalarnas län, Jämtlands län och Uppsala län slagits om att bli tvåa. Örebro län har också haft höga placeringar. I år knep Gotland andra platsen, med Jämtland som trea och Uppsala som fyra. År 1999 låg Blekinge på jumboplats, tätt följt av Värmlands län. Båda länen spurtade dock och nådde redan året därpå bättre positioner. Blekinge har både kanat och klättrat de senaste åren och landar i år på nittonde plats med index 41,3. Det är en minskning från 43,9 förra året, och länet kanar nio placeringar från förra årets tiondeplats. Jumboplatsen hålls sedan några år av Skåne, som fortfarande släpar efter med ett index på 39,7. Årets vinnare bland kommunerna är Bjurholm med ett index på 66,4, följd av Munkfors på 62,2 samt Krokom på 58,3. Bjurholm har ökat sitt index med mer än 15 enheter, Munkfors har ökat med 7,5 enheter och Krokom med 4,6 enheter. Förra årets toppkommuner var Rättvik med ett index på 57,0, följd av Vännäs på 56,5 samt Öckerö på 56,2. Marginalen till mammorna är fortsatt stor Pappornas marginal till mammorna när det gäller uttag av föräldradagar är fortsatt stor och även om TCO:s pappaindex genom åren visat på en viss förbättring är det långt kvar tills papporna står för hälften av ledigheten. Det är svårt att svara på hur papporna gör med sin föräldraledighet, det vill säga hur många som är lediga och hur lång tid de tar ut, eftersom statistiken förs per kalenderår och inte per barn. Dock visade Försäkringskassans senaste undersökning att: 8 pappaindex 2013 tco granskar nr

9 Under 2013 tog män ut föräldrapenning med minst en dag. Det innebär att cirka 45 procent av alla som under året tog ut föräldrapenning var pappor. Papporna tog under år 2013 ut närmare en fjärdedel, 24,8 procent, av alla föräldradagar. Motsvarande siffra år 2012 var 24,4 procent och år ,7 procent. Riksmålet för mäns andel av de uttagna föräldradagarna sattes år 2003 till 18 procent. Ser man till riksgenomsnittet passerades målet redan 2004, men först år 2006 har samtliga län klarat det. Från och med år 2007 har alla län klarat målet, men fortfarande år 2013 kvarstår ett litet antal kommuner som inte har klarat det. Från och med 1 juli 2006 höjdes inkomsttaket i föräldraförsäkringen till 10 basbelopp, vilket motsvarade en årsinkomst på kr (10 prisbasbelopp år 2006). År 2013 var inkomsttaket kr, vilket motsvarar en månadslön på kr. Högsta dagbelopp var 946 kr. Föräldraledighet och jämställdhet TCO:s pappaindex ökar för sjätte året i rad efter avmattningen år Ökningen, 0,7 enheter i index, är dock betydligt lägre än förra årets. Andelen pappor bland dem som är föräldralediga har ökat mindre än tidigare år 45 procent 2013, att jämföra med 44,8 procent 2012 och 44,2 procent år Den genomsnittliga andelen av netto dagarna som tas ut av pappor har ökat med knappt en halv procentenhet, från 24,4 till 24,8 procent, vilket motsvarar ungefär en halv föräldradag. Den sneda fördelningen av föräldraledigheten illustrerar jämställdhetsproblematiken, men är samtidigt en nyckelfaktor i denna. Genom att kvinnor fortfarande tar ut större delen av föräldraledigheten i samband med barns födelse liksom vid vård av sjukt barn, uppfattas kvinnor som riskfylld arbetskraft bland arbetsgivare. Det försämrar såväl löneutveckling som karriär. För många grupper av arbetstagare har också kraven på ständig tillgänglighet i arbetet ökat, något som lett till ökad stress bland småbarnsföräldrar. Samtidigt är arbetsmarknaden i stor utsträckning könsuppdelad med olikheter i lön och övriga villkor för kvinnor och män. Kvinnors löner är på en lägre nivå än männens, samtidigt som lönestrukturen är mer sammanpressad. I kommunal sektor, där andelen anställda kvinnor är hög, är lönenivån lägre än i övriga sektorer, som om den vore anpassad efter kvinnor med barn. En ökad integrering av män och kvinnor på arbetsmarknaden är nyckeln till minskade löneskillnader, något som också skulle underlätta ett jämnare uttag av föräldraledighet, som i sin tur skulle bidra till att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Cirkeln är sluten. pappaindex 2013 tco granskar nr

10 Även om pappaindex visar en trendmässig ökning, finns det en viss regional variation i pappornas uttag av föräldraledighet. Västerbotten, Gotland, Jämtland och även Uppsala län ligger i topp. Skåne ligger längst ner på listan, även om också papporna där ökat sitt uttag av föräldraledighet sedan Vissa kommuner ligger också högt, medan andra släpar efter. Vad orsakerna till regionernas olika utveckling är kan vi bara spekulera om, men det är inte otroligt att arbetsmarknaden och dess utveckling har en roll där. Länslistan i pappaindex 2013 Index 2013 Index 2012 Skillnad Placering 2013 Placering 2012 Riket 44,5 43,8 0,7 1 1 Västerbottens län 51,7 51,2 0,5 2 4 Gotlands län 51,4 46,6 4,8 3 3 Jämtlands län 49,9 47,0 2,9 4 2 Uppsala län 49,7 49,2 0,5 5 5 Norrbottens län 45,9 45,5 0,4 6 8 Stockholms län 45,8 45,1 0,7 7 6 Västernorrlands län 45,7 45,2 0, Östergötlands län 45,1 43,0 2,1 9 9 Hallands län 45,0 44,1 0, Västra Götalands län 44,7 42,9 1, Dalarnas län 44,5 45,2-0, Jönköpings län 44,0 43,9 0, Örebro län 43,9 43,5 0, Kronobergs län 42,8 43,1-0, Västmanlands län 42,8 42,4 0, Kalmar län 42,5 42,7-0, Södermanlands län 42,3 42,1 0, Värmlands län 41,8 41,3 0, Blekinge län 41,3 43,9-2, Gävleborgs län 40,5 43,0-2, Skåne län 39,7 38,8 0,9 10 pappaindex 2013 tco granskar nr

11 De 20 bästa kommunerna i pappaindex 2013 Placering 2013 Placering 2012 Kommun Index 2013 Index 2012 Skillnad Bjurholm 66,4 51,3 15,1 2 5 Munkfors 62,2 54,7 7,5 3 6 Krokom 58,3 53,7 4, Oxelösund 57,6 45,7 11, Ragunda 56,6 39,7 16,9 6 3 Öckerö 56,0 56,2-0,2 7 2 Vännäs 54,9 56,5-1,6 8 9 Leksand 54,8 52,5 2, Ekerö 54,7 51,6 3, Umeå 53,6 53,1 0, Kinda 53,5 51,3 2, Trosa 53,0 47,7 5, Åre 53,0 40,4 12, Grästorp 52,8 49,4 3, Lerum 52,8 48,2 4, Partille 52,3 49,4 2, Knivsta 52,2 51,3 0, Sollentuna 52,2 49,6 9, Rättvik 52,0 57,0-5, Skellefteå 52,0 51,9 0,1 pappaindex 2013 tco granskar nr

12 De 20 sämsta kommunerna i pappaindex 2013 Placering 2013 Placering 2012 Kommun Index 2013 Index 2012 Skillnad Mellerud 35,6 36,5-0, Ludvika 35,5 37,1-1, Malung 35,5 39,2-3, Flen 35,3 36,4-1, Vingåker 35,0 45,7-10, Helsingborg 34,9 35,2-0, Arvidsjaur 34,8 39,1-4, Perstorp 34,8 37,6-2, Landskrona 34,2 35,5-1, Skinnskatteberg 33,6 41,5-7, Södertälje 33,4 34,4-1, Malmö 32,7 30,9 1, Haparanda 31,2 32,6-1, Dals-Ed 30,7 30,1 0, Torsby 30,1 31,3-1, Jokkmokk 29,9 36,0-6, Bengtsfors 28,6 25,9 2, Årjäng 26,1 28,9-2, Strömstad 23,1 26,1-3, Eda 22,1 22,2-0,1 12 pappaindex 2013 tco granskar nr

13 Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex 2013 Riket 44,5 Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex 2012 Riket 43,8 Samtliga län och kommuner, resultat i pappaindex 2011 Riket 41,9 Stockholms län 45,8 Ekerö 54,7 Sollentuna 52,2 Nykvarn 51,7 Österåker 51,2 Värmdö 51,0 Nacka 50,8 Täby 50,4 Tyresö 49,5 Vallentuna 49,3 Lidingö 47,3 Vaxholm 47,2 Huddinge 47,2 Solna 47,0 Järfälla 45,7 Norrtälje 45,6 Stockholm 45,1 Danderyd 44,9 Upplands-Bro 44,8 Salem 44,8 Haninge 43,9 Upplands-Väsby 42,7 Nynäshamn 42,3 Botkyrka 41,1 Sundbyberg 40,4 Sigtuna 38,8 Södertälje 33,4 Stockholms län 45,1 Vaxholm 55,7 Nykvarn 52,2 Ekerö 51,6 Täby 51,0 Vallentuna 50,6 Salem 50,4 Värmdö 50,2 Nacka 49,6 Sollentuna 49,6 Tyresö 47,7 Huddinge 47,3 Österåker 47,1 Järfälla 47,0 Lidingö 46,4 Danderyd 45,7 Nynäshamn 45,4 Stockholm 44,2 Solna 44,1 Upplands-Bro 43,9 Norrtälje 42,5 Upplands Väsby 42,4 Haninge 42,2 Botkyrka 40,9 Sundbyberg 40,7 Sigtuna 39,2 Södertälje 34,4 Stockholms län 43 Ekerö 53,4 Nykvarn 52,4 Vallentuna 50,7 Sollentuna 48,9 Värmdö 48,7 Nacka 47,4 Täby 46,7 Österåker 46,3 Vaxholm 45,8 Tyresö 45,6 Järfälla 45,4 Huddinge 44,9 Solna 43,3 Salem 43 Upplands-Bro 43 Danderyd 42,8 Stockholm 42,3 Lidingö 41,4 Upplands Väsby 41,3 Nynäshamn 41,2 Haninge 40,1 Norrtälje 40 Botkyrka 37,8 Sigtuna 36,2 Sundbyberg 35,1 Södertälje 30,8 Uppsala län 49,7 Knivsta 52,2 Uppsala 51,9 Östhammar 48,2 Håbo 47,6 Älvkarleby 47,3 Heby 43,9 Tierp 43,3 Enköping 42,7 Uppsala län 49,2 Uppsala 51,4 Knivsta 51,3 Håbo 48,8 Heby 45,3 Älvkarleby 44,6 Tierp 44,5 Östhammar 44,2 Enköping 41,4 Uppsala län Knivsta Heby Håbo Uppsala Älvkarleby Östhammar Tierp Enköping 47,2 59,8 50,5 48,6 47,5 46, ,6 39,3 pappaindex 2013 tco granskar nr

14 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Södermanlands län 42,3 Oxelösund 57,6 Trosa 53,0 Strängnäs 48,2 Gnesta 46,9 Nyköping 46,7 Eskilstuna 38,9 Katrineholm 36,9 Flen 35,3 Vingåker 35,0 Södermanlands län 42,1 Gnesta 49,8 Trosa 47,7 Strängnäs 47,4 Vingåker 45,7 Oxelösund 45,7 Nyköping 44,9 Eskilstuna 38,9 Katrineholm 38,7 Flen 36,4 Södermanlands län 40,2 Gnesta 46,6 Vingåker 46,5 Strängnäs 45,7 Trosa 44,8 Nyköping 43,1 Oxelösund 40,4 Katrineholm Eskilstuna 36,6 Flen 35,4 Östergötlands län 45,1 Kinda 53,5 Åtvidaberg 51,9 Söderköping 47,4 Linköping 47,3 Mjölby 46,1 Valdemarsvik 45,1 Ödeshög 44,1 Finspång 43,8 Norrköping 42,6 Vadstena 41,3 Motala 40,8 Ydre 40,2 Boxholm 39,5 Östergötlands län 43,0 Kinda 51,3 Mjölby 47,0 Linköping 46,8 Söderköping 45,4 Ödeshög 42,3 Finspång 40,1 Ydre 39,6 Motala 39,5 Norrköping 39,1 Boxholm 38,1 Åtvidaberg 38,1 Valdemarsvik 36,9 Vadstena 36,8 Östergötlands län 42,7 Kinda 49,7 Vadstena 48,5 Linköping 45,9 Ydre 43,8 Åtvidaberg 43,5 Finspång 43,1 Söderköping 43 Mjölby 42,9 Boxholm 41,2 Norrköping 39,8 Motala 37,5 Valdemarsvik 37,3 Ödeshög 33,1 Jönköpings län 44,0 Mullsjö 50,3 Habo 50,1 Vaggeryd 48,1 Jönköping 45,5 Aneby 45,1 Tranås 44,0 Nässjö 43,4 Eksjö 41,8 Sävsjö 41,6 Värnamo 41,6 Gislaved 40,3 Vetlanda 38,8 Gnosjö 36,5 Jönköpings län 43,9 Habo 48,4 Sävsjö 48,2 Eksjö 47,0 Vaggeryd 46,7 Mullsjö 46,2 Jönköping 45,4 Aneby 43,8 Värnamo 42,2 Gnosjö 41,8 Nässjö 41,7 Vetlanda 40,3 Gislaved 39,8 Tranås 36,4 Jönköpings län 39,8 Habo 49,9 Eksjö 44,1 Jönköping 40,7 Vetlanda 40,1 Tranås 39,1 Nässjö 39,1 Gislaved 38,1 Sävsjö 36,4 Värnamo 36,4 Vaggeryd 36 Mullsjö 35,7 Gnosjö 34,5 Aneby 30,2 14 pappaindex 2013 tco granskar nr

15 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Kronobergs län 42,8 Markaryd 49,5 Tingsryd 45,7 Lessebo 45,0 Ljungby 43,6 Alvesta 42,3 Älmhult 42,3 Uppvidinge 42,2 Växjö 41,7 Kronobergs län 43,1 Tingsryd 50,5 Markaryd 49,8 Alvesta 45,6 Älmhult 43,6 Lessebo 43,4 Uppvidinge 42,9 Växjö 41,7 Ljungby 40,2 Kronobergs län 40,6 Ljungby 47,3 Tingsryd 46,5 Älmhult 44,5 Markaryd 43,1 Lessebo 42,2 Alvesta 38,8 Växjö 38,1 Uppvidinge 32,9 Kalmar län 42,5 Torsås 47,6 Mörbylånga 46,7 Nybro 45,7 Västervik 44,1 Kalmar 42,6 Oskarshamn 42,3 Emmaboda 41,2 Hultsfred 41,0 Mönsterås 39,0 Borgholm 38,4 Högsby 36,5 Vimmerby 36,3 Kalmar län 42,7 Torsås 50,7 Emmaboda 50,4 Mörbylånga 45,9 Västervik 45,8 Nybro 43,1 Kalmar 43,0 Högsby 42,5 Oskarshamn 42,3 Borgholm 41,1 Mönsterås 36,8 Hultsfred 35,5 Vimmerby 35,0 Kalmar län 40,4 Borgholm 49,5 Emmaboda 45,5 Västervik 43,5 Högsby 43,5 Torsås 43,3 Oskarshamn 40,9 Vimmerby 40,9 Kalmar 39,5 Nybro 37,8 Mörbylånga 37,1 Hultsfred 36,9 Mönsterås 34,5 Gotland 51,4 Gotland 51,4 Blekinge län 41,3 Karlshamn 43,0 Karlskrona 42,7 Olofström 38,5 Sölvesborg 38,5 Ronneby 38,4 Skåne län 39,7 Lomma 51,5 Staffanstorp 49,9 Lund 49,7 Höör 49,3 Höganäs 47,2 Kävlinge 46,5 Båstad 45,9 Blekinge län 43,9 Karlshamn 46,1 Karlskrona 44,5 Olofström 44,4 Sölvesborg 42,7 Ronneby 40,3 Skåne län 38,8 Höör 51,9 Lomma 49,6 Lund 49,1 Staffanstorp 49,0 Kävlinge 47,5 Båstad 46,5 Höganäs 46,2 Vellinge 45,3 Simrishamn 44,7 Svedala 43,0 Blekinge län 41,3 Karlshamn 42,4 Olofström 42,2 Sölvesborg 41,1 Karlskrona 41 Ronneby 40,3 Skåne län 37,2 Lomma 48,6 Lund 48,2 Höör 46 Simrishamn 45,9 Kävlinge 44,7 Staffanstorp 44,6 Ystad 44,3 Örkelljunga 43,8 Båstad 43,7 Höganäs 43,6 pappaindex 2013 tco granskar nr

16 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Ystad 45,5 Östra Göinge 45,2 Simrishamn 45,1 Ängelholm 43,5 Skurup 43,2 Eslöv 43,0 Svedala 42,8 Burlöv 42,8 Tomelilla 42,7 Vellinge 42,2 Åstorp 42,0 Klippan 41,8 Trelleborg 41,5 Svalöv 41,5 Örkelljunga 41,5 Sjöbo 41,1 Hörby 40,4 Kristianstad 39,7 Hässleholm 39,4 Bromölla 38,8 Osby 38,0 Bjuv 37,3 Helsingborg 34,9 Perstorp 34,8 Landskrona 34,2 Malmö 32,7 Hallands län 45,0 Kungsbacka 47,9 Varberg 46,1 Falkenberg 44,4 Halmstad 43,2 Laholm 41,9 Hylte 39,7 Västra Götalands län 44,7 Öckerö 56,0 Grästorp 52,8 Lerum 52,8 Partille 52,3 Härryda 51,8 Ale 51,4 Ystad 42,3 Hörby 42,2 Trelleborg 41,8 Burlöv 41,4 Klippan 41,2 Ängelholm 41,1 Skurup 40,8 Östra Göinge 40,4 Hässleholm 40,1 Örkelljunga 40,0 Tomelilla 39,4 Eslöv 39,1 Osby 38,7 Svalöv 38,6 Bromölla 38,6 Kristianstad 38,5 Åstorp 38,0 Perstorp 37,6 Sjöbo 36,8 Landskrona 35,5 Helsingborg 35,2 Bjuv 33,6 Malmö 30,9 Hallands län 44,1 Kungsbacka 47,1 Laholm 45,2 Varberg 44,2 Falkenberg 43,9 Hylte 43,5 Halmstad 41,2 Västra Götalands län 42,9 Öckerö 56,2 Härryda 52,9 Bollebygd 52,5 Mölndal 50,5 Tibro 49,6 Partille 49,4 Stenungsund 49,4 Grästorp 49,4 Herrljunga 48,8 Skurup 43,3 Svalöv 42,9 Sjöbo 42,6 Vellinge 41 Svedala 40,3 Östra Göinge 39,6 Hörby 39,2 Ängelholm 39,1 Bromölla 38,8 Eslöv 37,1 Klippan 36,9 Osby 36,9 Kristianstad 36,5 Åstorp 35,8 Hässleholm 35,5 Burlöv 35,4 Trelleborg 35,3 Helsingborg 34,7 Bjuv 34,1 Tomelilla 32,5 Perstorp 32,3 Landskrona 31,1 Malmö 30,0 Hallands län 42,6 Kungsbacka 46,4 Laholm 44,7 Hylte 44,5 Varberg 43,8 Halmstad 39,1 Falkenberg 38,9 Västra Götalands län 41,7 Öckerö 53,2 Härryda 51,7 Bollebygd 51,6 Mölndal 50,0 Lilla Edet 49,8 Alingsås 49,2 Vara 48,2 Orust 47,8 Tjörn 47,5 16 pappaindex 2013 tco granskar nr

17 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Mölndal 51,3 Stenungsund 51,0 Alingsås 50,7 Hjo 50,0 Lidköping 49,4 Tjörn 49,1 Tibro 49,0 Lilla Edet 48,3 Götene 48,0 Kungälv 47,8 Vårgårda 47,7 Bollebygd 46,9 Herrljunga 45,9 Essunga 45,5 Ulricehamn 45,4 Tidaholm 45,4 Mariestad 44,9 Mark 44,8 Tranemo 44,2 Töreboda 44,2 Skövde 43,7 Orust 43,7 Göteborg 43,4 Falköping 42,5 Vara 42,2 Borås 41,9 Karlsborg 41,5 Åmål 41,3 Vänersborg 41,0 Skara 41,0 Lysekil 40,6 Svenljunga 40,4 Gullspång 40,3 Trollhättan 39,6 Munkedal 38,4 Färgelanda 38,2 Tanum 37,8 Sotenäs 36,4 Uddevalla 35,8 Mellerud 35,6 Dals-Ed 30,7 Bengtsfors 28,6 Lerum 48,2 Tjörn 47,1 Ale 47,0 Alingsås 46,9 Hjo 46,6 Töreboda 45,5 Mark 45,4 Kungälv 44,4 Karlsborg 44,4 Götene 44,0 Svenljunga 44,0 Vänersborg 43,9 Vårgårda 43,8 Falköping 43,1 Tranemo 42,8 Lidköping 42,7 Vara 42,6 Skövde 42,1 Mariestad 41,9 Göteborg 41,4 Orust 41,2 Skara 40,8 Ulricehamn 40,7 Borås 39,8 Tidaholm 39,5 Essunga 39,5 Munkedal 39,0 Lysekil 38,8 Lilla Edet 38,1 Tanum 38,0 Trollhättan 37,8 Uddevalla 37,4 Sotenäs 36,6 Mellerud 36,5 Åmål 33,3 Gullspång 32,4 Dals-Ed 30,1 Strömstad 26,1 Bengtsfors 25,9 Färgelanda 23,5 Stenungsund 47,4 Lerum 47,0 Herrljunga 46,7 Partille 46,6 Töreboda 45,9 Ale 45,2 Karlsborg 44,4 Lidköping 44,3 Skara 43,7 Hjo 43,6 Ulricehamn 43,5 Kungälv 43,4 Falköping 43,1 Tibro 43 Mark 43 Svenljunga 43,0 Tidaholm 42,7 Gullspång 42,5 Lysekil 40,9 Munkedal 40,9 Mariestad 40,6 Tranemo 40,3 Vårgårda 40,1 Götene 39,7 Skövde 39,6 Göteborg 39,6 Trollhättan 38,2 Vänersborg 38,2 Grästorp 38,1 Borås 36,3 Uddevalla 36,2 Åmål 35,8 Bengtsfors 34,5 Tanum 32,5 Sotenäs 32 Färgelanda 31,4 Essunga 30 Mellerud 26,2 Strömstad 24,8 Dals-Ed 23,8 pappaindex 2013 tco granskar nr

18 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Strömstad 23,1 Värmlands län 41,8 Munkfors 62,2 Hammarö 49,1 Filipstad 46,1 Storfors 46,1 Hagfors 44,7 Forshaga 44,6 Karlstad 44,5 Grums 43,3 Kil 42,9 Sunne 42,3 Kristinehamn 41,1 Arvika 37,5 Säffle 36,7 Torsby 30,1 Årjäng 26,1 Eda 22,1 Örebro län 43,9 Degerfors 50,5 Hallsberg 48,5 Lekeberg 47,6 Askersund 45,6 Kumla 44,8 Örebro 44,6 Laxå 43,1 Hällefors 42,4 Nora 42,4 Ljusnarsberg 40,8 Karlskoga 38,7 Lindesberg 36,2 Västmanlands län 42,8 Fagersta 48,4 Surahammar 45,5 Norberg 44,1 Västerås 43,8 Kungsör 42,7 Arboga 40,7 Sala 40,6 Köping 39,2 Värmlands län 41,3 Munkfors 54,7 Hammarö 47,5 Kil 45,6 Karlstad 44,2 Forshaga 43,5 Grums 43,3 Kristinehamn 42,5 Hagfors 40,6 Sunne 39,4 Arvika 38,9 Filipstad 36,7 Säffle 36,0 Storfors 31,6 Torsby 31,3 Årjäng 28,9 Eda 22,2 Örebro län 43,5 Degerfors 50,9 Laxå 48,6 Hallsberg 48,3 Kumla 47,9 Nora 44,1 Lekeberg 44,1 Ljusnarsberg 43,6 Askersund 43,5 Hällefors 43,3 Örebro 42,8 Lindesberg 40,2 Karlskoga 38,6 Västmanlands län 42,4 Kungsör 48,8 Surahammar 47,1 Västerås 44,0 Fagersta 43,7 Norberg 42,4 Skinnskatteberg 41,5 Köping 38,5 Sala 38,1 Värmlands län 38,6 Hammarö 53,4 Forshaga 46,7 Munkfors 43,9 Hagfors 42,6 Grums 40,7 Sunne 39,5 Arvika 39,4 Karlstad 39,0 Kil 38,6 Kristinehamn 37,0 Storfors 36,0 Säffle 34,8 Filipstad 33,6 Årjäng 27,8 Torsby 23,5 Eda 22,1 Örebro län 41,8 Laxå 47,0 Hallsberg 46,3 Nora 45 Karlskoga 43,1 Lekeberg 43,0 Örebro 41,7 Kumla 41,7 Hällefors 39,3 Degerfors 38 Askersund 37,8 Lindesberg 37,1 Ljusnarsberg 31,1 Västmanlands län 40,3 Norberg 50,5 Surahammar 46,4 Skinnskatteberg 42,8 Fagersta 42,7 Kungsör 42,3 Västerås 41,2 Hallstahammar 38,8 Köping 38,0 Sala 33,8 18 pappaindex 2013 tco granskar nr

19 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Hallstahammar 37,9 Skinnskatteberg 33,6 Heby Dalarnas län 44,5 Leksand 54,8 Rättvik 52,0 Falun 50,8 Säter 50,7 Gagnef 49,4 Mora 47,1 Hedemora 47,0 Orsa 46,0 Smedjebacken 43,8 Avesta 42,2 Vansbro 40,5 Älvdalen 40,5 Borlänge 38,4 Ludvika 35,5 Malung 35,5 Gävleborgs län 40,5 Ovanåker 44,8 Ljusdal 43,4 Nordanstig 43,3 Hofors 42,7 Gävle 41,4 Hudiksvall 39,9 Ockelbo 39,7 Sandviken 38,8 Söderhamn 38,6 Bollnäs 35,7 Västernorrlands län 45,7 Örnsköldsvik 48,9 Sundsvall 47,1 Ånge 44,1 Härnösand 42,6 Sollefteå 42,1 Timrå 40,2 Kramfors 39,7 Arboga 37,0 Hallstahammar 34,7 Dalarnas län 45,2 Rättvik 57,0 Leksand 52,5 Gagnef 51,3 Säter 50,7 Falun 50,0 Avesta 48,6 Mora 47,7 Hedemora 46,1 Orsa 43,5 Borlänge 39,9 Smedjebacken 39,8 Malung 39,2 Vansbro 38,5 Ludvika 37,1 Älvdalen 33,8 Gävleborgs län 43,0 Hofors 46,9 Sandviken 46,1 Ockelbo 45,6 Hudiksvall 45,3 Ovanåker 43,0 Gävle 42,3 Bollnäs 40,9 Nordanstig 40,4 Ljusdal 39,8 Söderhamn 39,3 Västernorrlands län 45,2 Örnsköldsvik 48,9 Ånge 46,2 Sundsvall 44,5 Sollefteå 44,2 Härnösand 42,9 Kramfors 42,4 Timrå 42,4 Arboga 33,3 Dalarnas län 42,1 Gagnef 53,3 Falun 49,7 Leksand 48,7 Hedemora 46,9 Säter 46,1 Smedjebacken 45,9 Rättvik 44,5 Mora 40,3 Ludvika 38,6 Avesta 37,4 Borlänge 36,8 Orsa 35,8 Vansbro 34,8 Älvdalen 32,2 Malung 28,2 Gävleborgs län 41,0 Ockelbo 48,2 Sandviken 45,7 Ovanåker 45,4 Hudiksvall 43,1 Hofors 42,2 Gävle 40,4 Ljusdal 38,0 Nordanstig 37,4 Söderhamn 36,8 Bollnäs 36,7 Västernorrlands län 44,8 Kramfors 48,3 Örnsköldsvik 46,5 Ånge 46,0 Timrå 45,4 Sundsvall 44,4 Härnösand 41,6 Sollefteå 41,2 pappaindex 2013 tco granskar nr

20 resultat pappaindex 2013 resultat pappaindex 2012 resultat pappaindex 2011 Jämtlands län 49,9 Krokom 58,3 Ragunda 56,6 Åre 53,0 Östersund 50,8 Berg 44,3 Strömsund 41,3 Bräcke 40,5 Härjedalen 37,7 Jämtlands län 47,0 Krokom 53,7 Berg 49,3 Östersund 49,3 Åre 40,4 Ragunda 39,7 Strömsund 39,2 Bräcke 39,1 Härjedalen 38,9 Jämtlands län 46,4 Bräcke 50,0 Krokom 48,6 Östersund 48,2 Berg 44,5 Åre 43,0 Härjedalen 42,0 Strömsund 39,2 Ragunda 38,3 Västerbottens län 51,7 Bjurholm 66,4 Vännäs 54,9 Umeå 53,6 Skellefteå 52,0 Nordmaling 51,7 Vindeln 49,8 Robertsfors 49,4 Storuman 46,8 Vilhelmina 45,8 Dorotea 45,1 Norsjö 42,2 Lycksele 41,5 Åsele 40,8 Malå 40,1 Sorsele 35,7 Västerbottens län 51,2 Vännäs 56,5 Umeå 53,1 Skellefteå 51,9 Bjurholm 51,3 Vindeln 50,3 Robertsfors 49,6 Storuman 49,5 Lycksele 46,0 Nordmaling 45,0 Vilhelmina 43,0 Norsjö 41,4 Malå 39,6 Sorsele 35,6 Åsele 31,5 Dorotea 31,1 Västerbottens län 48,2 Robertsfors 57,1 Vindeln 50,4 Umeå 49,9 Skellefteå 48,4 Malå 46,4 Storuman 46,1 Nordmaling 44,8 Lycksele 43,2 Bjurholm 42,6 Vännäs 42,6 Norsjö 41,2 Sorsele 41,1 Vilhelmina 39,8 Åsele 38,6 Dorotea 22,8 Norrbottens län 45,9 Luleå 51,1 Överkalix 49,5 Piteå 48,9 Övertorneå 47,4 Arjeplog 45,9 Gällivare 44,3 Kiruna 43,5 Kalix 42,9 Boden 42,7 Älvsbyn 40,1 Pajala 39,3 Arvidsjaur 34,8 Haparanda 31,2 Jokkmokk 29,9 Norrbottens län 45,5 Piteå 52,1 Luleå 47,5 Kalix 45,6 Boden 43,7 Älvsbyn 43,5 Pajala 42,9 Gällivare 42,8 Kiruna 42,8 Arjeplog 41,8 Överkalix 40,9 Arvidsjaur 39,1 Övertorneå 36,8 Jokkmokk 36,0 Haparanda 32,6 Norrbottens län 41,9 Pajala 45,8 Luleå 44,7 Piteå 43,7 Boden 42,6 Kiruna 42,5 Arvidsjaur 42,4 Kalix 42,3 Älvsbyn 38,9 Övertorneå 38,4 Gällivare 37,1 Jokkmokk 35,4 Överkalix 33,9 Arjeplog 30,8 Haparanda 22,1 20 pappaindex 2013 tco granskar nr

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer