Underlag för diskussion om riktlinjer för handläggning av vinterkräksjuka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för diskussion om riktlinjer för handläggning av vinterkräksjuka"

Transkript

1 Underlag för diskussion om riktlinjer för handläggning av vinterkräksjuka 1. Enkäten bland hygienläkare hösten Trendspaning i omvärlden Läkarsektionens höstmöte 2011 Anders Johansson Vårdhygien Västerbotten

2 Enkäten om riktlinjer för handläggning av vinterkräksjuka

3 Bakgrund Det fördes en livlig diskussion om Calici per mail vid årsskiftet Läkarsektionens styrelse tyckte att det verkar finnas intresse för diskussion Hur olika gör vi? Stängning av avdelningar, när och hur görs det? Finns det skäl att harmonisera Caliciriktlinjer, argument för/emot? Enkät skickades till hygienläkare i oktober, 22 frågor

4 Enkätsvar från 18 hygienläkare Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Värmland, Uppsala, Östergötland, Stockholm (Södersjkh+Ersta, Södertälje, Karolinska, Geriatrik), Jönköping, Kalmar, VG-region (Sahlgrenska, NUsjukvården, Skaraborg, Borås, Skåne (Lund) Svaren omfattar vårdplatser

5 Stängning av avdelningar pga. Caliciutbrott MYCKET stora skillnader i tillämpningen av denna metod Intervall på 1 71 stängningar under säsongen Omräknat per 100 vårdplatser: 0,30-4,38 Skillnad med en faktor 15 Är det rimligt i ett vårdsystem som eftersträvar kostnadseffektiv och jämlik vård?

6 Vårdplatser Antal intagningsstopp Intagningsstopp per 100 vpl Vårdhygien Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus ,30 Vårdhygien, Dalarna ,40 Hygienläkare Uppsala län (Akademiska sjukhuset) ,81 Skånes Universitetssjukhus, Lund ,50 Länssjukhuset Kalmar ,34 Vårdhygien, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås ,49 Vårdhygien Stockholms län, Karolinska Universitetssjukhuset ,94 Vårdhygien Stockholms län (Södersjukhuset och Ersta sjh) ,64 Vårdhygien Östergötland, Linköping ,33 Vårdhygien NU-sjukvården ,38 Vårdhygien Stockholms län (Geriatrik) ,00 Vårdhygien Sahlgrenska ,55 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien, Landstinget i Jönköpings län ,74 Centralsjukhuset Karlstad 500 6,5 1,30 Östersund ,37 Vårdhygien Norrbotten ,75 Södertälje sjukhus ,33 Skaraborgs sjukhus ,27

7 Riktlinjernas omfattning Vårdlokalernas egenskaper Ca hälften har regionala riktlinjer, övriga har sjukhusspecifika Andel avdelningar med gemensamma toaletter

8 Calicidiagnostik Samtliga har nukleinsyrabaserad diagnostik 12 anger användning på indexfall sedan klinisk 6 anger att det görs på i stort sett samtliga Tillgänglighet: Mån-Fre (10 st) Endast vissa vardagar (2 st) 7 dagar i veckan (4 st)

9 Metoder för att förhindra smittspridning Ingen tillåter buffé under utbrott, ca hälften tillåter dem mellan utbrott Kohort i praktiken (enligt riktlinjerna ) 3. Kohortprincipen ska även gälla utrustning t ex städmoppar, sänglinne, blodtrycksmanschetter etc. 2. Även personal delas in i kohorter. Det innebär bl.a. att de inom en period motsvarande inkubationsperioden inte kan rotera mellan patienter med misstänkt calici och andra patienter. Kohortprincipen gäller både dag och natt. 4. Annan Skärpt hygien avseende placering och omvårdnad i förespråkas i våra riktlinjer. Engångsrock med lång ärm Vikarieregler, engångskuddar, besök, toarulle osv. 1. Patienter delas in i kohorter och samvårdas utifrån detta (t ex vård på enkelrum eller samvård av flera patienter med vinterkräksjuka)

10 Metoder för att förhindra smittspridning - intagningsstopp När intagningsstopp? 17/18 anger att det ska ske i samråd med vårdhygien samlad bedömning När kan det hävas? Ingen ny patient eller personal har insjuknat under 24 tim sedan sista fallet. Ingen ny patient eller personal har insjuknat under 48 tim sedan sista fallet. (12 st) Ingen ny patient eller personal har insjuknat under 72 tim sedan sista fallet. Andra kriterier.

11 Städrutiner vid Calici Nej, inget utöver särskild slutstädningsrutin. (3 st) Ja, det anges att frekvensen av städning ska vara ökad under caliciutbrott (t.ex. patientnära ytor och toaletter). (4 st) Nej, inte utöver att särskilt ytdesinfektionsmedel ska användas. (8 st) De flesta anger Virkon som särskilt medel, ett par har alternativet Perform

12 Rapportering till vårdhygien Vi använder inte något särskilt rapportsystem för Calici. Rapporter kommer dagligen via telefon eller blankett. Rapporter sker via webb-baserat system. Rapporter kommer efteråt (>2 dagar efter det inträffat). Rapport görs enbart vid fall av smittspridning.

13 Scenario med en patient som insjuknat på en flersal När kan nya patienter läggas in? 16/18 angav: efter 48 h symptomfrihet Hur gör vi? Patienten flyttas till enkelrum. Inga nya patienter läggs in på flerssalen under inkubationstiden. Rumskompisarna vårdas ej av Calicikohortpersonal. Patienten får ligga kvar och vårdas av samma personal som rumskompisarna. De får ej byta rum förrän alla varit symtomfria under förbestämd tidsperiod (24/48/72 h). Vi har inga skriftliga riktlinjer för just detta scenario. Annat alternativ.

14 Personal med Calici, tid hemma och ekonomisk ersättning Hur länge ska man vara hemma efter symptomfrihet? 24 h (11 st) 48 h (7 st) Arbetsgivaren betalar för den tid de måste vara hemma trots att de är symtomfria. (9) Ingen särskild ersättning, vanliga sjukskrivningsregler gäller. (2) Arbetsgivaren betalar karens (om de smittats på arbetet). (6). (Jönköping ej svar, hittade ej lämpligt alternativ)

15 Tack för att ni besvarat enkäten! Ni är fria att ta upp dessa frågor till diskussion nästa timme En sammanfattande översikt över alla svar finns tillgänglig via en länk på SFVHs hemsida. Sökväg: Förstasidan/Sektioner/Läkarsektionen/Höstmöten

16 Anglosaxiska trender i handläggning av vinterkräksjuka Några exempel på nya nationella riktlinjer

17 Anglosaxiska exempel 1 CDC 2010 HICPAC Traditionellt medicinskt upplägg med evidensgradering 1. What host, viral, or environmental characteristics increase or decrease the risk of norovirus infection in healthcare settings? 2. What are the best methods to identify an outbreak of norovirus gastroenteritis in a healthcare setting? 3. What interventions best prevent or contain outbreaks of norovirus gastroenteritis in the healthcare setting? There was very low quality evidence to support. En gedigen genomgång av bevisläget vilket dessvärre är ganska svagt för de flesta åtgärder vi förespråkar.

18 Anglosaxiska exempel 2 UK, pågående arbete multi-agency working party Draft 3, April 2011 In today s health and social care settings there is a need to ensure minimal disruption to services and maximise the ability of organisations to deliver safe and effective services based on local risk assessment manage the outbreak effectively to enable a return to normal business as soon as possible Only when there is evidence of a failure of containment within single rooms and bays should whole ward closure be considered

19 UK-arbetet forts. Präglas av den moderna patientsäkerhetskulturen Det är inte bara evidens som räknas, ska vara praktiskt, ekonomiskt, involvera patienterna, helhetssyn på samhällsnivå osv. Pekar tex på snabbdiagnostik som hjälpmedel att avblåsa onödiga åtgärder Diskuterar hur man ska undvika onödiga inläggningar Verksamheten på sjukhuset ska hållas igång Sjukdom ska förbyggas hos allmänheten (ska vi ha tidig detektion via 1177-sökmönster tex) Jag tror detta är en arbetsmodell vi skulle kunna använda. Vårdhygiens riktlinjer som del i helheten

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013

Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013 Stramagruppernas bemanning och finansiering Stramagruppernas bemanning och finansiering Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI) egna experter och sakkunniga som medverkat i kunskapsproduktioner

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Rutiner före och efter coronarangio och/eller PCI.

Rutiner före och efter coronarangio och/eller PCI. Rutiner före och efter coronarangio och/eller PCI. Ort datum: Eskilstuna 2009-02-16 Författare: Hasse Mälberg Handledare: Carin Benjaminson Mirjam Ekstedt Sammanfattning Coronarangiografi och PCI förekommer

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET 2003 UTREDNINGSINSTITUTET BILAGA 4-7 Kartläggning av resurser till personer som är 65 år och äldre med hörselskada Bilaga 4: Offentliga hörcentraler, Vertikal procent Bilaga 5: Offentliga hörcentraler,

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Lill Samuelsson Examensarbete i Miljövetenskap Nivå: D Nr: 008:M5 Högskolan

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Vård på distans via videokonferens i Sverige

Vård på distans via videokonferens i Sverige Örebro universitet Handelshögskolan C-uppsats (Informatik C) Handledare: Isabella Scandurra Examinator: Gunnar Klein HT2014, 2015-01-09 Vård på distans via videokonferens i Sverige - En rekommendation

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet:

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Smittskydd/Vårdhygien Sörmland Halland Uppsala län Västmanland Jll Skåne Gävleborg Region Gotland Umeå Dalarna Stockholm/Danderyd Örebro Vårdhygien Stockholms

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

ANALYSERAR 2004:13. Attityder till deltidssjukskrivning

ANALYSERAR 2004:13. Attityder till deltidssjukskrivning ANALYSERAR 2004:13 Attityder till deltidssjukskrivning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I huvudsak är det frågan

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Social Insurance Report Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer