NR 1 : Kommittéupptakt 4 Det lönar sig att påverka 7 Anhörigvård 9 SL i blåsväder 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 1 : 2014. Kommittéupptakt 4 Det lönar sig att påverka 7 Anhörigvård 9 SL i blåsväder 12"

Transkript

1 NR 1 : 2014 stockholms län Kommittéupptakt 4 Det lönar sig att påverka 7 Anhörigvård 9 SL i blåsväder 12

2 LEDARE Under jul- och nyårshelgen gjorde min make Börje och jag en rundresa i USA. Vi fick uppleva väldigt mycket, men ganska snart märkte vi av det stora antalet hemlösa i de större städerna. När vi var i Las Vegas, så fanns där ett stort antal spelande pensionärer och personer med olika funktionsnedsättningar. Många av dem hyste säkert förhoppningar att genom spelvinster kunna dryga ut sina låga pensioner. Spelhallarna hade öppet dygnet runt. Kanske några var vinnare, men de flesta förlorade nog också. Jag vill aldrig någonsin att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska behöva spela till sig extra pengar för att betala för sjukvård med mera. Jag är glad över att vi i Sverige ännu så länge finansierar sjukvården solidariskt via skatten. Men vi kan aldrig ta detta system för givet, utan det gäller att hela tiden slå vakt om principen om solidarisk finansiering via skatten. Vi ser ute i kommunerna hur olika hemtjänstinsatser mer och mer ska betalas via avgifter av den som får insatserna. Det finns visserligen ett högkostnadsskydd, men det är en felaktig princip att äldre ska först betala skatt och dessutom avgifter för att få hjälp för att klara sin dagliga livsföring. När det gäller städning rekommenderas många gånger att den enskilde själv ska ordna detta och få RUTbidrag. Många, inte minst kvinnliga ensamstående pensionärer, har mycket låga pensioner, och betalar inte så mycket i skatt. Därför finns det inte tillräckliga belopp att dra av städkostnader mot inbetald skatt. Under 2014 ska vi välja EU-parlamentariker den 25 maj, och den 14 september riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeledamöter. Cirka 20 procent av befolkningen är 65 år och äldre, och inom PRO på alla plan kommer vi att aktivt driva frågor som har stor betydelse för oss pensionärer. Genom beslut på PRO-distriktets års- och höstmöten 2013 har vi ett heltäckande landstings politiskt program med krav gällande hälsa och sjukvård efter behov samt fungerande och trygg kollektivtrafik i hela Stockholms län. Vi ska kunna resa utan zonindelning till ett enhetspris (30 dagar), där de som är 65 år och äldre har ett reducerat pris. Enstaka resor ska kosta tio kronor. Programmet i sin helhet kommer att finnas på vår hemsida och går också att beställa via distriktsexpeditionen. Ute i kommunerna har flera samorganisationer antagit kommunalpolitiska program, och flera arbetar just nu med detta. Här kommer frågor om äldreomsorgen att dominera liksom krav på bostäder som är tillgängliga och också ekonomiskt går att efterfråga. Vi kommer att anordna en valfinal den 20 augusti, skriv in detta datum redan nu! Detta arrangemang kommer förhoppningsvis att kunna äga rum på Stockholms Central. Förutom arbetet med våra intressefrågor, så vet jag att det nu är full fart ute i alla våra föreningar med att skapa kreativa mötesplatser/tillfällen för väldigt många medlemmar i PRO Stockholms län. Christina Tallberg ordförande CHRISTINA TALLBERG : ORDFÖRANDE PRO STOCKHOLMS LÄN Foto: Lasse Persson 2

3 Innehåll nr 1 : 2014 PRO STOCKHOLMS LÄN NR 1 : 2014 Ansvarig utgivare/ annonser Hans Jansson Redaktör/layout Marie Richardson Övriga skribenter i detta nummer: Egil Johansson, Gerd Klang, Gun Gustafsson, Monica Ulmeryd, Lars Erik Eriksson, Hans G Möller, Finn Hatlevoll, Gunnar Nyberg, Mona Rudenfeldt, Bo Johansson, Lilian Rodenstedt Omslagsfoto E-post Hemsida Postadress Box Stockholm/Globen Tryck Sörmlands Grafiska, Katrineholm 2014 Kommittéupptakt Nu ger vi järnet!... 4 Alerta pensionärer spelar bridge... 5 Trafiksäkerhetsutbildning... 5 Läge för konsumenter... 6 Det lönar sig att påverka vi vann!... 7 Monicas spalt Blind och kompetent!... 8 Äldre i Sverige vill inte vårdas av anhöriga... 9 Bra boende för äldre prioriteras av PRO! Polio åter i Sverige Distriktets tidningar Portiken SL i blåsväder Stockholmsdistriktets höstmöte Glädje och bekymmer i en PRO-förening Kuriöst och antikt Glögg och pepparkakor Redaktören har ordet TRYCKSAK Välkomna till årets första nummer av PRO Stockholms län! Det är ju också första numret för mig som nybliven redaktör. Det känns både pirrigt och spännande. Jag tar gärna emot både ris och ros (helst ros). Skicka dina synpunkter till mig på adressen Jag tar också gärna emot artikeluppslag och reportage från föreningarna. Om det fi nns någon förening vars medlemmar inte får bilagan inbladad i PRO Pensionären, meddela mig! Meningen är ju att samtliga medlemmar i Stockholmsdistriktet ska få den. 3

4 Kommittéupptakt: nu ger vi järnet! Foto: Jan Westin Den 21 januari var det kommittéupptakt i Hägerstensåsens medborgarhus med många entusiastiska deltagare. Alla var överens: Nu ger vi järnet! Här nedan följer en lista över de kommittéer som nu finns inom distriktet. De främsta uppgifterna för kommittéerna är att stödja och utveckla verksamheten inom distriktet. De har högst sju ledamöter som i sin tur bör ha en god geografisk spridning inom området och vara väl förankrade i sina föreningar. Kommittéerna utses av distriktsstyrelsen efter ett nomineringsförfarande och är sedan underställda distriktsstyrelsen. KOMMITTÉER Bridgekommittén Sammankallande: Björn Moberg Friskvårdskommittén Sammankallande: Catarina Carbell Golfkommittén Sammankallande: Allgun Wilhelmsson Konsumentkommittén Ordförande: Finn Hatlevoll Studiekommittén Ordförande: Ylva Johansson Trafiksäkerhetskommittén Ordförande: Hans G Möller Data/IT-kommittén Ordförande: Kenneth Persson Tidningskommittén Ordförande: Lars Åstrand Resekommittén Ordförande: Anne-Lie Arnell Kulturkommittén Sammankallande: Inga-Britt Rova Kampanj/Medlemsvärvarkommittén Sammankallande: Runo Carlsson Kommunalpolitiska kommittén Ordförande: Mona Rudenfeldt GRUPPER Folkhälsogruppen Catarina Carbell Boulegruppen Inga-Lisa Nymann Veteranvetarna Billy Larsson 4

5 Alerta pensionärer SPELAR BRIDGE! Det fi nns indikationer på att bridge, liksom schack, hör till sådana aktiviteter som senarelägger att äldre utvecklar demens. Kan man fastställa att så verkligen är fallet finns det än större anledning att ge stöd till att spela bridge i PRO-föreningar. Utöver den goda fysiologiskt hälsofrämjande egenskap som bridgen har, måste man också betona den fina sociala samvaro som byggs upp vid spelborden. Den sociala gemenskapen är minst lika viktig som själva spelet! Per-Olow Magnusson kommer att lämna ordförandeskapet i bridgekommittén. Han har dock lovat att slutföra en del åtaganden han påbörjat. Ett sådant projekt är att sammanfatta forskningslitteratur angående människors åldrande bland annat om nyttan av att spela strategiska spel som bridge och schack. Stockholmsdistriktets bridgekommitté startade från början omfattande utbildning, både av kursledare till nybörjarkurser i bridge och för tävlingsledare. Man stöttade också föreningarna att komma igång med bridge i sina program. Redan på hösten 2007 genomfördes den första distriktsmästerskapstävlingen för par. PRO Riks såg potentialen och ville ordna PRO Riksmästerskap i partävlingsbridge. De bad Stockholmsdistriktet att hålla en sådan tävling. PRO Riksmästerskap kom igång 2008 och har spelats varje år sedan dess. Björn Moberg, som varit med i bridgekommittén lika länge som Per-Olow Magnusson, har åtagit sig att ta över ordförandeskapet. Björn Moberg är den som hållit i många av de kurser och tävlingar som genomförts. BRIDGEKOMMITTÉNS SYFTE OCH MÅL Det främsta syftet är att aktivera pensionärer och öka deras välbefinnande genom att ge dem tillfälle att utöva det intellektuella spelet bridge. Kommittén vill ge PRO-föreningarna i Stockholms län förutsättningar för att arrangera bridgeverksamhet, exempelvis genom att undervisa ledare för bridgeaktiviteter, utbilda lärare, arrangera dis triktstävlingar samt marknadsföra och informera om PROs bridgeverksamhet. Lars Erik Eriksson DISTRIKTETS KOMMITTÉER Trafiksäkerhets- UTBILDNING! När detta skrivs i januari har vintern anlänt med snö, kyla och halka. Hoppas ni har varit och rädda om er och skyddat er mot halkolyckor genom att använda halkskydd! 2014 började för trafikkommittens del med att NTF hade en utbildning för trafikombud i januari. Ett fyrtiotal medlemmar från PRO och SPF var med. NTF presenterade ett nytt nationellt projekt Fallolyckor på snö och is. Vid våra kurser och seminarier kommer vi att lägga stor vikt vid projekten Oskyddade trafi kanter samt Halk- och fallolyckor. Detta är en viktig del i arbetet med äldres trafiksäkerhet. Den 7 8 april anordnar vi Grundkurs för trafi ksäkerhetsombud, i första hand för nya ombud. Kursen kommer att äga rum på Viking Lines konferenscenter och ombord på Cinderella. Många intressanta föreläsare kommer att medverka. Deltagarantalet är begränsat. Under hösten kommer kommittén att anordna ett seminarium i egen regi om uppföljande trafiksäkerhetsarbete. Ett storseminarium kommer också att anordnas av PRO gemensamt med SPF. Varmt välkomna till årets trafiksäkerhetsutbildningar! Hans G Möller Foto: Jan Westin 5

6 DISTRIKTETS KOMMITTÉER Läge för KONSUMENTER? PROs prisundersökning 2013 genomfördes under mitten av oktober. I distriktet var cirka 200 konsumentombud ute och jobbade 17 oktober. Ett stort tack till alla er för väl utfört arbete! Resultatet av undersökningen refererades i Aftonbladet på morgonen 11 december. Årets varukorg hade begränsats till 34 varor mot tidigare 60. Dessutom hade ekologiska varor samt läkemedel tagits bort. Prisskillnaderna mellan butikerna i distriktet är fortfarande mycket stora. För en varukorg som i genomsnitt kostar lite över 900 kronor var skillnaden nästan 300 kronor mellan den billigaste och den dyraste butiken. Som tidigare var det billigast i de stora butikerna, till nackdel för småbutikerna i bostadsområdena. Årets varukorg är jämförbar med den från 1997 och vi kan konstatera att omräknat till dagens prisnivå så har maten blivit något billigare under de gångna sexton åren. Det är kanske överraskande. Vi klagar allmänt över att maten har blivit så dyr, men så är det kanske inte. Men för oss pensionärer, är jämförelsen kanske inte lika positiv. Pensionärerna har tappat rätt mycket köpkraft jämfört med löneutvecklingen under samma tidsperiod. PRO har fått en hel del positiv feedback genom sina prisundersökningar. Det är inte ovanligt att efter det att prisundersökningarna publicerats se reklamskyltar i butikerna som Vi är billigast enligt PROs prisundersökning! Distriktets konsumentkommitté har under de senaste åren försökt att bredda konsumentverksamheten. Alla är vi ju konsumenter och vi har fått valfrihet på nästan alla områden. Kommittén har försökt att fokusera främst på de områden som berör oss pensionärer och där vi utsätts för stor påverkan via telefon och reklam. Telefonförsäljning är ett område som vi har försökt belysa. Många problem kan uppstå och det är lätt att dra på sig varor och tjänster som man egentligen inte vill ha. Vi har också informerat om konsumentlagstiftningen genom seminarier och kurser. Vår förhoppning är att vår information sprids vidare ut i föreningarna. I dagsläget saknar många föreningar konsumentombud. Därför uppmanar vi alla inför de kommande årsmötena att se till att konsumentombud utses! De behövs för att driva verksamheten vidare. Finn Hatlevoll Konsumentkommittén 6

7 Det lönar sig att påverka VI VANN! Vi kan inte acceptera att man fortsätter att riskera äldre sjuka personers liv och hälsa genom att låta Omsorgshusets nattpatrull härja vidare. PENSIONÄRSRÅD Gun Gustafsson Detta var innehållet i den skrivelse som ett enat pensionärsråd riktade till Södermalms stadsdelsnämnds sammanträde den 28 november De samlade PRO- och SPF-föreningarna samt SPRF avd 13 Stockholm (sammanlagt drygt organiserade pensionärer) uppmanade stadsdelsnämnden att omedelbart bryta kontraktet med Omsorgshusets nattpatrull. Under 2013 har nattpatrullen gjort sig skyldiga till en rad allvarliga förseelser. Vi har förvånats över att man inte bröt avtalet redan i mars. I stället förlängde man avtalet till 2015! I mars dök det första allvarliga ärendet upp på pensionärsrådets bord med följande besked: Under innevarande natt har nattpatrullen inte genomfört de avtalade besöken eller svarat på larm från kunder. När nycklar lämnades in till Södertjänst, som är stadsdelens hemtjänst, uppfattades att nattpatrullens personal var berusad inträffade en liknande händelse, som föranledde allvarlig kritik från stadsdelsförvaltningen. Tyvärr ansåg inte äldrecheferna i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck att det då fanns anledning att bryta kontraktet. I augusti/oktober diskuterade pensionärsrådet återigen Omsorgshusets nattpatrulls nästa allvarliga förseel- ser såsom felkoppling av urinkateter, stopp i kateter och en stark misstanke om att de över huvud taget inte varit inne hos den äldre. Det har inträffat att personalen lämnat närvarokort trots att den äldre befunnit sig på sjukhus. Pensionärsrådet gjorde ett skarpt uttalande på oktobermötet. Till novembermötet var det så dags igen. Ny Lex Sara-anmälan. Personalen hade inte kommit till den äldre som behövde hjälp. SPR gjorde sitt uttalande till nämnden. SPRs ordförande skickade SMS till ordförande i nämnden om vikten av att de tar del av våra synpunkter och att de tar dem på allvar. Vi mobiliserade också våra respektive organisationer och uppmanade dem att göra uttalande till nämnden. På nämndmötet den 28 november blev det, så vitt vi förstått, en mycket livlig diskussion i frågan. På SPR-mötet den 2 december hade vi besök av vår nya stadsdelsdirektör och fick chansen att för henne beskriva vår upprördhet. Vi visste då inte vilket beslut nämnden tagit. Klockan samma dag gick stadsdelsdirektören och stadsdelens äldrechef till ett möte med Omsorgshuset. Dagen efter kom beskedet. Avtalet med Omsorgshusets nattpatrull på Södermalm är brutet med omedelbar verkan! Gun Gustafsson Ordförande SPR Södermalm och ordförande PRO Sofia Ledamöter i Stockholms stads pensionärsråd (KPR) valda på Stockholms samorganisations höstmöte 2013 Från vänster: Per Hansson (Gamla Stan), Anita Jonsson (Högalid), Donald Monvall (Hässelby), Lars Wettergren (PRO Kultur), Eva Jacobsson (Traneberg/Västerled) och Harry Vikner (Hökarängen). Förutom dessa invaldes också Evy Ahlqvist (Solberga/Brännkyrka) och Inger Ollas (Bromma) Foto: Hans Engvall 7

8 MONICAS SPALT Blind och kompetent! Nu danas en ny era för PRO Stockholms distriktets tidning med Marie Richardson som redaktör och med undertecknad som krönikör. Det är ett mycket hedersamt uppdrag och jag ska försöka se till att den blir både lärorik, intressant och roande. Jag har alltid gillat att skriva och i mitt yrkesliv som föreningskonsulent och ombudsman har skrivandet kommit in på olika sätt. 4 februari blir jag 70 år. Jag är änka sedan många år. Mitt livs kärlek gick bort alltför ung och jag har levt ensam sedan dess. Jag måste väl dock erkänna, att jag har en sambo sedan nio år. Han heter Effix och han är min allra bästa vän, tröstare och ledsagare. Effix är min ledarhund. Han är en elva och ett halvt år gammal svart labradorhane. Numera har han de grå mustaschernas och de grå tassarnas charm. Av det här förstår ni att jag är blind. Effix är faktiskt min hund nummer sex. Synen försvann när jag var 25 år och alltsedan 27 års ålder har jag haft ledarhund. Jag har två söner som med stormsteg närmar sig femtioårsstrecket. I hela mitt liv har jag varit föreningsaktiv och gick med i PRO för att kämpa mot bland annat den orättvisa skatten för pensionärer och mot åldersdiskrimineringen. Jag har ju dessutom att kämpa mot två diskrimineringar till som kvinna och inte minst som funktionsnedsatt. Det finns så många fördomar som måste brytas och allt tar sin tid. Minns när jag första gången på ett PRO-möte erbjöd mig att justera protokollet. Då gick det en susning bland medlemmarna för att inte tala om den gången när jag på ett möte erbjöd mig att skriva protokoll! Allting har jag ju klarat med datorns hjälp genom mitt blinda liv och jag är en kompetent protokollskrivare, men vad visste de om mig och vad jag kunde! Jag var väl bara blind och oduglig till sådant. Därefter erbjöd jag mig att organisera promenader i friskvårdens tecken och jag hörde då några säga att det gjorde jag väl bara för att jag skulle komma ut och bli ledsagad, men så fel de hade. Effix och jag är ju ute och går flera timmar varje dag så vi behöver inga fler promenader. Detta ville jag göra för mina medmänniskor och sedan fyra år promenerar vi tillsammans och fikar ute i naturen i min förening, PRO Enskededalen. Monica Ulmeryd

9 Äldre i Sverige vill INTE vårdas av anhöriga Att ge omsorg mitt i livet: Hur påverkar det arbete och försörjning? är titeln på en rapport skriven av professor Marta Szebehely, doktorand Petra Ulmanen och fil.dr. Ann-Britt Sand, vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Rapporten bygger på en enkätundersökning av personer i åldrarna år under våren VÅRDPOLITIK Marta Szebehely Forskningsrapporten visar bland annat att 42 procent av dem som är medelålders ger anhörigomsorg minst en gång i månaden. Ur rapporten framkommer också uppfattningen att beslutet att vårda, eller vårdas av en anhörig inte ska vara påtvingat av brister i den offentliga omsorgen. Det måste vara frivilligt. Så säger socialtjänstlagen. I ljuset av detta är det högst anmärkningsvärt att ansvaret för vården ofta läggs på de anhöriga. För de anhöriga innebär detta naturligtvis att de inte kan förvärvsarbeta och försörja sig på lika villkor som andra. Det framgår också av rapporten att hundratusentals personer över 65 år vårdar närstående. Alltfler sjuka äldre bor kvar i hemmet. Döttrar och äldre hustrur är de vanligaste omsorgsgivarna. FÖR FÅ ÄLDREBOENDEPLATSER Var fjärde äldreboendeplats har försvunnit från kommunerna sedan år Samtidigt har anhörigvården ökat. Både kvinnor och män går ner i arbetstid eller pensionerar sig i förtid för att ge omsorg till sina anhöriga. Det är ett bekymmer att antalet äldreboendeplatser har minskat så fort. Anhöriga som ger omsorg borde, enligt rapporten, få bättre möjlighet till ersättning, men framförallt borde det finnas en väl fungerande omsorg med både äldreboenden och hemtjänst. Politiker på alla nivåer kallar de anhöriga hjältar och samhällsbärare. Ändå är det bara var fjärde anhörig som vet att de har laglig rätt till stöd från sin hemkommun. Äldreomsorgen ökade kraftigt under sextio- och sjuttiotalen. Sedan blev det en kraftig nedgång under åttio- och nittiotalen. Minskningen har fortsatt genom en förskjutning från äldreboende till hemtjänst. De nya hemtjänstmottagarna får färre hjälptimmar än i äldreboenden. KONSEKVENSER FÖR ANHÖRIGA Rapporten visar att anhörigomsorgen i dagens Sverige fått betydande konsekvenser för omsorgsgivarna. För att anhörigomsorg ska kunna vara ett så frivilligt val som möjligt för både den som behöver omsorg och hans eller hennes anhöriga, krävs att samhället erbjuder olika former av omsorgsinsatser som svarar mot individuella behov och vardagsvanor hos både äldre och anhöriga. En väl utbyggd och väl fungerande äldreomsorg är en förutsättning för att anhöriga till omsorgsbehövande äldre ska kunna förvärvsarbeta och försörja sig på samma villkor som andra. SVÅRARE ATT FÅ ÄLDREOMSORG Det har blivit svårare att få äldreomsorg i förhållande till behov; det krävs sämre hälsa och funktionsförmåga idag än tidigare. En sviktande offentlig finansiering av äldreomsorgen är en starkt bidragande orsak till detta. Enligt en rapport från fackförbundet Kommunal får närmare fyra av tio sökande ingen äldreomsorg. Det blir de anhöriga som får ta ansvaret. Vi har väldigt goda relationer mellan vuxna barn och föräldrar i Sverige och det handlar mycket om att barnen inte är tvungna att hjälpa till så mycket. Att tro att familjen ska träda in och göra ännu mer än i dag är inte särskilt realistiskt. Det finns en klassaspekt på detta också. Över tid är det framför allt bland äldre med låg utbildning som anhörigomsorgen har ökat. Högutbildade har ofta mer resurser och kan köpa privat hjälp, till exempel städning och tvätt. Enligt svensk lagstiftning är det kommunen som har det yttersta ansvaret för de gamla. Vilket naturligtvis inte hindrar att många barn vill hjälpa sina gamla föräldrar och att många föräldrar vill få hjälp av sina barn. För anhöriga som måste gå ner i arbetstid eller ta tjänstledigt kan det bli kännbart ekonomiskt och även påverka karriärmöjligheter och den framtida pensionen. FRAMTIDEN I Sverige har vi ett anstånd fram till Då blir fyrtiotalisterna 80 år och äldre, den ålder när många börjar behöva hjälp av olika slag. Äldreomsorgen skulle behöva återställas till åtminstone den nivå som gällde på 1980-talet. När man frågar de äldre själva vill de inte ha barnens omsorg. De vill hellre ha hemtjänst. Marie Richardson 9

10 AKTUELL INFORMATION BRA BOENDE FÖR ÄLDRE prioriteras av PRO! PROs riksorganisation har efter en seminarieserie förra året med distriktsrepresentanter utarbetat ett mycket intressant och viktigt förslag till boendepolitiskt program inför kongressen med presentation i Almedalen redan i sommar. Riksorganisationen kommer att skicka ut ett remissunderlag för att besvaras lokalt under tiden 20 februari-16 april Förbered redan nu ett arbete lokalt i föreningar och samorganisationer! Förslagsvis med möten, inbjudna medverkanden och studiecirklar! Bo Johansson AKTUELLA MATERIAL Handledning för studieorganisatörer Ditt förtroendeuppdrag i PRO Verktyg för valberedningar i PRO Råd för råden: Handledning för pensionärsråd i kommuner och landsting Materialen fi nns att ladda ner som PDF-fi ler genom att logga in på intranätet på Du kan också beställa materialet från Stjärndistribution, Polio åter i Sverige! Den svåra och smittosamma sjukdomen polio har sedan många år ansetts utrotad i Sverige. Nu kommer täta rapporter om att barn som kommer hit från bland annat Syrien är poliosmittade. Det är inte enstaka fall utan ganska många, och flyktingströmmen ökar. Skulle sjukdomen åter spridas i vårt land kan vi räkna med många invalidiserade och även dödsfall. Vid senaste sammanträdet med landstingsstyrelsens pensionärsråd informerade en sjukvårdskunnig ledamot om riskerna. Hon hade själv smittats under tonåren och haft omfattande besvär hela livet. Flertalet svenskar har tagit de tre sprutor som ger immunitet, men för att vara riktigt säker behövs en fjärde spruta. Sjukdomen angriper främst barn och unga, men är även farlig för äldre med nedsatt immunförsvar till exempel pensionärer. Om du är orolig bör du tala med din husläkare som kan ge kompletterande information och eventuell remiss för den fjärde sprutan. Egil Johansson 10

11 DISTRIKTETS TIDNINGAR, DEL 1 Portiken Namnet Portiken kommer från namnet på byggnaderna som vi huserar i. Dessa är nämligen den gamla porten med portal till dåvarande Serafimerlasarettet. I den ena av dessa har vi vårt Café Portiken och i den andra vår expedition med studielokal. Fram till och med 2011 gav PRO Kungsholmen ut ett medlemsblad två gånger per år med vårens respektive höstens aktiviteter till sina 900 medlemmar i form av ett A4-blad på åtta eller tolv sidor. Jag var då ordförande och tyckte vi skulle försöka att få till en tidning där vi lite bredare kommunicerade med medlemmarna. Vi ville således få till en informationskanal, där vi beskrev kommande aktiviteter, spred information och även redovisade lite vad som hänt. Vi bestämde oss för fyra nummer per år från och med 2012 och med några sidor i färg. Eftersom vi ville försöka att få ekonomiskt stöd i form av annonser, så kom vi fram till att ha minst 16 sidor. Redan inför nummer 4/2012 beslutade vi att göra hela Portiken i färg. Vi är numera uppe i 20 sidor. Tyvärr är intäkterna än så länge lägre än kostnaderna. Förlusten är dock inte större än när vi hade det enklare bladet. Gunnar Nyberg 11

12 SL i BLÅSVÄDER Foto: Melker Larsson NYTT KRÅNGLIGT BETALSYSTEM Under senare tid har många haft bekymmer med SLs nya betalsystem. För dem som reser regelbundet till vissa platser går det hyggligt men för dem som reser sällan och till olika resmål är det svårigheter att veta hur många zoner man ska åka etcetera. Om man laddat sitt kort och inte reser inom viss tid kan pengarna ha försvunnit från reskassan! Efter reklamation har man kunnat få tillbaka slantarna. Det har verkligen varit mycket krångel med Accesskortet och många har saknat den gamla hederliga remsan där man inte i förväg behövde veta hur många zoner som skulle passeras. I PROs landstingspolitiska program har vi krävt enhetstaxa. Som i och för sig redan finns! De med månadskort kan åka så mycket de vill i hela vårt län! SL har redan förlorat cirka 500 miljoner kronor på det krånglande Accessystemet. Inför upphandlingen av skärgårdstrafiken, som tack och lov aldrig fullföljdes, kostade bara konsulterna för utredningen cirka 20 miljoner! SKÄRGÅRDSTRAFIKEN I skärgårdstrafiken har vi ett andra betalsystem, SLs skärgårdstrafik, det vill säga Waxholmsbolaget. Under en rad år har ett gemensamt betalsystem diskuterats men i dagens läge finns det inget utom för färdtjänstens resenärer. Här tillkommer en tredje betalningsvariant! Maxavgiften är densamma som för SLs månadskort. Utgångspriset är 70 kronor, under förutsättning att du inte reser över tre mil, då kostnaden är 140 kronor per resa upp till månadskortets pris! Under hösten togs beslut om att färdtjänstens resenärer ska få åka med sitt kort på Waxholmsbolagets båtar från 1 maj 2014 och det är ju jättebra! Det är ju bara att så har det redan varit under cirka tio år! Passa på nu i sommar med en härlig skärgårdstur på era färdtjänstkort och SL-kort! Färdtjänstkortet behöver man inte ladda men det vanliga SL-kortet laddar man vid Waxholmsbolagets terminaler på Strandvägen, Slussen, Stavsnäs och Vaxholm bland annat. Alternativt kan man, SL handhar kollektivtrafiken i Stockholms län. Ansvarsområdena är lokaltrafik, skärgårdstrafi k och färdtjänst. hör och häpna, betala kontant på båten! Men visst låter det onödigt krångligt och är också det för väldigt många. FÄRDTJÄNSTUPPHANDLING I LÄNET De som styr i landstinget med Christer G Wennerholm i spetsen som ordförande i SL ser ingen möjlighet till enhetstaxa men det gör både oppositionen och PRO! Vad beträffar färdtjänsten så vann Fågelviksgruppen den upphandling som omfattar 97 procent av länets färdtjänst. Det sades då att det var Taxi Kurir, men de delade med sig av uppdraget till i huvudsak Taxi 020 och några mindre uppköpta taxibolag. Färdtjänstens resebeställning ligger på entreprenad hos Fågelviksgruppen med under entreprenör i Senegal! En av de tidigare underentreprenörerna låg i Moldavien. De fick dock inte förlängt avtal då de hade stora svårigheter med svenska språket. Vi får se hur det kommer att fungera med Senegal! Ett som är helt säkert att löneläget där är ett helt annat än i Sverige, till gagn för Fågelviksgruppen men kanske inte så förmånligt för kunderna eller brukarna av färdtjänst. PRO ställer krav i sitt landstingspolitiska program att de som bemannar beställningstjänsten måste förstå och tala vårt språk! DÅLIG LOKALKÄNNEDOM Upphandlingen innebär dessutom att vi förlorat den lokalkännedom som de mindre, lokala taxibolagen har. De så kallade utropstiderna var tjugonde minut ställer till det för resenärer i ytterområden av länet. I exempelvis Nynäshamn gillar inte färdtjänst att köra ut från Stockholm för att köra kunderna kortare avstånd inom Nynäshamn, de kan ju ha en framkörning på närmare minuter! Så det är ju fullt begripligt om de tvekar. Samma sak gäller i flera av våra ytterområden. Detta är påtalat men landstingsmajoriteten tycks inte har någon förståelse för att detta skulle kunna vara ett problem. En lämplig lösning vore ju annars att vi som färdtjänstkunder fick större valfrihet att använda taxi! Mona Rudenfeldt 12

13 AKTUELLT I DISTRIKTET LANDSTINGPOLITISKA PROGRAMMET Landstingspolitiska programmet fi nns nu i sin helhet i en slutgiltig version. Beställ från Stockholmsdistriktet, se eller ring Ett aktivt år Stockholmsdistriktets höstmöte ägde rum den 14 november på Hägerstensåsens Medborgarhus. Här tog man bland annat beslut om budget för Beslut togs också om att medlemsavgiften ska höjas med 15 kronor per år från och med Mötet antog det landstingspolitiska programmet i sin helhet. I ett uppskattat tal framförde distriktets ordförande Christina Tallberg bland annat: Det är mycket jobb med att värva nya medlemmar, men vi har förbättrat vårt resultat. PRO har synts mycket under året. Många aktiviteter förekommer runt om i länet och mycket nytt och fräscht material finns att tillgå. Boka 20 augusti 2014! Då har PRO abonnerat Stockholms central för ett stort möte inför valrörelsen. Det mötet kommer att lägga tyngdpunkten på frågorna om lika skatt och om ett rättvist pensionssystem. Påpekas bör att pensionärer är en mycket viktig väljargrupp! Ett särskilt uttalande om att satsa på kollektivtrafiken antogs av mötet. Christina Tallberg i talarstolen 13

14 AKTUELLT I DISTRIKTET Glädje och bekymmer i en PRO förening Glädjen har varit stor för tre lyckade aktiviteter! Först höstens första möte med underhållning av Trio me Bumba. Spelglädje, stämning och ovanligt många medlemmar med på mötet! Flera nya medlemmar kom! Vid vårt höstmöte medverkade advokaten Claes Borgström. Claes bjöd verkligen på sig själv; ett föredrag med humor och han svarade villigt på alla frågor från medlemmar under mötet. Stort tack för ditt engagemang Claes, och också för stödet från advokatfirma Borgström och Bodström. Ett lyckat möte som dessutom gav oss sju nya medlemmar! PUB-kvällarna i vår lokal var också lyckade. Den första genomförd som irländsk afton och den andra med Dartspel! Det är sorgligt med resor som måste ställas in på grund av för få deltagare. Vi har nu inlett ett samarbete inom Huddinge samorganisation och planerar för en resa till Rom i mars. Inga tappade sugar här inte, vi tar nya tag. Föreningen har också hjälpt Stockholms Universitets psykologistudenter. Ett antal medlemmar ställde frivilligt upp och provade minnes- och kognitionstest. En annorlunda aktivitet, som även gav många funderingar. Totalt under hösten har vi fått 38 nya medlemmar. Antalet nya medlemmar under året är 58. Det ger oss kraft att fortsätta att tänka nytt! Gerd Klang PRO Skogås Claes Borgström i berättartagen. Foto: Gerd Klang Kuriöst och antikt Sofia Pihlblad, medlem i PRO Högalid sedan i våras, berättade på vårt medlemsmöte 28 november om vad, var och hur man lämpligast avyttrar gamla saker, många sedan länge gömda och glömda i skåp och lådor. Hon arbetar till vardags med antik och kuriosa i en affär i Stockholm. Ett stort antal föremål visades upp och vi fick tävla om att gissa vilken av tre kaffekoppar som man får betala mest för just nu. Egentligen ska det som kallas antikt vara mer än 100 år gammalt men gränsen till retro suddas ut mer och mer. Trender avlöser varandra och just nu är det mycket populärt att blanda modernt med gammalt; danska möbler, sideboards, designmöbler, ja till och med äldre Ikea-möbler är gångbara. Bruksporslin som går att använda säljer bra men det får inte vara äldre än femtio- till åttiotal för 14 att gå hem hos ungdomar. Särskilt populär hos ungdomar och japaner är designern Stig Lindberg. Annat som säljer bra just nu är plåtburkar. Man kan få betala upp till kronor för en gammal kaffeburk från Gevalia! Annat poppis: servisen Ostindia, särskilt tallrikarna, gamla avskavda fotoramar, gamla dalahästar från fyrtiotalet, Helga-glas från Orrefors och servisen Wexiö Guld. Servisen Flytande Blå är populär bland äldre kunder och Grön Anna går av någon anledning bra till jul talssilver och kinesiskt porslin säljer bra. Stora enkla smycken från trettio- och fyrtiotalen är populära. På samlarmässor kan man själv sälja till exempel Musse Pigg, Rosa Pantern-katter, gamla julsaker och prydnader. Det kostar att hyra plats, också på loppmarknad. Det finns samlare av det mesta. Ibland skiljer inte priserna så mycket mellan loppis och antikt och det är svårare att göra fina loppisfynd numera. Loppis är dessutom väderosäkert och det gäller att man hamnar bland rätt grannar för att få intresserade besökare. Om du vill sälja till en antikhandlare, ring först och fråga om hen är intresserad, ta med foto på föremålet och kom gärna en måndagseftermiddag då det brukar vara lugnt. Man kan sälja på kommission eller få pengar direkt i handen (oftast mindre summor i så fall). Vi hade också med oss egna föremål för att få dem värderade. Efter Sofias avslutande värdering av de medhavda föremålen var somliga glada och andra besvikna precis som det brukar vara. Lilian Rodenstedt PRO Högalid

15 Glögg och pepparkakor AKTUELLT I DISTRIKTET Julfesten i PRO Sofia startade med glögg och pepparkakor. Styrelsen hade glädjen att informera om att medlemsutvecklingen varit strålande under året. PRO Sofi a har nu över 600 medlemmar! Pensionärsrådet och de samlade pensionärsföreningarna på Södermalm och Gamla Stan, PRO, SPF och SPRF med sammanlagt cirka medlemmar har lyckats påverka nämnden att avbryta kontraktet med Omsorgshusets nattpatrull med omedelbar verkan. Pensionärerna var starka då och starkare kommer vi att bli! Mycket snack blev det kring borden med jullandgång och ett glas vin för den som så önskade. Kaffe och kaka serverades därefter. Sedan blev det dans. Musiken stod vår medlem, Gert Keeding och hans orkester, Örni Todd Band för. De spelade en härlig dansmusik och det dröjde inte länge förrän dansgolvet var fullt. Festen avslutades med sedvanlig lottdragning och önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! Gun Gustafsson PRO Sofia Foto: Thomas Cronebäck PRO-DANS VÅREN 2014 ALLAKTIVITETSHUSET SALTSKOG BARRTORPSVÄGEN 1 SÖDERTÄLJE MÅNDAGAR Januari 13 HOLENS 27 LÖPSJÖTORPANS Februari 10 SAMZONS 24 CEDRIX Mars 10 LARS ERIKSSON 24 EKLÖVS April 7 AMIGOS Obs! tisdag 22 JUNIX Maj 5 INGEZ DUO Välkomna till dans i KRINGELSTA N! Arr. PRO samorganisation i Södertälje Bussförbindelser från Södertälje Centrum var 15:e minut Linje 753 HOVSJÖ hlp Vibergen Linje 751 HOVSJÖ hlp Lövtorpsvägen Info: Kirsti Laiho, ,

16

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Stockholmsdistriktet, Samorganisation Stockholm. Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8

Stockholmsdistriktet, Samorganisation Stockholm. Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8 Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8 Träffen var i ABF-huset. Kallade till förmiddagen var de nyvalda i Stadsdelsnämndernas pensionärsråd (SPR) samt Kommunstyrelsens

Läs mer

KURSER OCH TRÄFFAR våren 2016

KURSER OCH TRÄFFAR våren 2016 STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR våren 2016 Uppdaterad 2016-01-02 1 2 Välkommen till kurser och träffar! Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildningar som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO.

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2014

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2014 2012 STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2014 Välkomna till 2014 års kursverksamhet Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildning som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper - Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 2012 STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 Välkomna till 2013-2014 års kursverksamhet Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildning som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper - Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Körkryssning till Ösel i 3 dagar

Körkryssning till Ösel i 3 dagar RESOR och UTFLYKTER VÅREN 2014 forts Körkryssning till Ösel i 3 dagar Kryssa till Ösel med Birka Cruise och sjung med Gabriel Forss, 9 11 juni 2014. Resan vänder sig både till dig som älskar att sjunga

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016. Uppdaterad 6 november 2015. Sida 1 av 14

STOCKHOLMS LÄN. KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016. Uppdaterad 6 november 2015. Sida 1 av 14 STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016 Uppdaterad 6 november 2015 Sida 1 av 14 Välkommen till kurser och träffar! Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildningar som ska inspirera

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

Anhörigomsorgens pris Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder?

Anhörigomsorgens pris Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder? Anhörigomsorgens pris Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder? Petra Ulmanen, fil.dr, forskare Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet De etablerade omsorgsfrågorna i svensk forskning,

Läs mer

Protokoll nr 9 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds (SPR) sammanträde måndagen den 14 oktober kl

Protokoll nr 9 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds (SPR) sammanträde måndagen den 14 oktober kl Stadsdelsnämndens pensionärsråd Protokoll Sida 1 (5) 2013-10-14 Protokoll nr 9 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds (SPR) sammanträde måndagen den 14 oktober kl.12.30-15.00 Justerat 2013-10-17 Lena

Läs mer

Protokoll nr 8 fört vid sammanträde för kommunstyrelsens pensionärsråd den 13/10 2015, kl. 10.30-12.50

Protokoll nr 8 fört vid sammanträde för kommunstyrelsens pensionärsråd den 13/10 2015, kl. 10.30-12.50 Äldreförvaltningen Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) Protokoll nr 8 fört vid sammanträde för kommunstyrelsens pensionärsråd den 13/10 2015, kl. 10.30-12.50 Justerat den 16/10 2015 Lars Wettergren Ordförande

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2014 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Distriktets verksamhetsplan

Distriktets verksamhetsplan Distriktets verksamhetsplan 2014 2013-08-12 Distrikten MOM 1 Verksamhet Distrikten omfattar föreningar och samorganisationer inom områden som fastställs av riksorganisationens styrelse. Distrikten har

Läs mer

Omsorgens pris i åtstramningstid

Omsorgens pris i åtstramningstid Omsorgens pris i åtstramningstid Döttrar och söner som hjälper sina gamla föräldrar Petra Ulmanen Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet Äldreomsorg i relation till antalet 80 år+ i befolkningen

Läs mer

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund 1(10) Sammanträdesdatum: 2015-02-16 Plats och tid C-salen, kl 13:30-16:30 Beslutande Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN ENSKEDEDALEN PROGRAM HÖSTEN 2015 MYCKET KUL I PÄRONGÅRDEN Nu är höstprogrammet klart. Vi hoppas att vi får många, både gamla och nya medlemmar i föreningen som vill vara med! Vi tycker att det ska vara

Läs mer

EXTRANUMMER MAJ 2015

EXTRANUMMER MAJ 2015 EXTRANUMMER MAJ 2015 stockholms län Årsmöte Christina Tallberg, ordförande PRO Stockholms län, inledningstalar PRO STOCKHOLMS LÄN EXTRANUMMER MAJ 2015 Ansvarig utgivare Bo Ardström 08-411 04 78 bo.ardstrom@stockholm.pro.se

Läs mer

Man måste kämpa mycket äldreomsorgens betydelse för anhörigas välbefinnande och arbetsliv

Man måste kämpa mycket äldreomsorgens betydelse för anhörigas välbefinnande och arbetsliv Man måste kämpa mycket äldreomsorgens betydelse för anhörigas välbefinnande och arbetsliv Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Äldreomsorg

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Samorganisationens uppgifter SAMORGANISATIONER MOM 1 SAMARBETE KOMMUNVIS Enligt PRO:s stadgar ska, där det finns mer än en PRO-förening, finnas en samorganisation. Det krävas i olika

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman)

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman) SPF-NYTT 2009-4 Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10 (Foto: Lennart Ekman) Styrelse Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Vice sekr: Ledamöter: Ersättare: Karin Michols 253 98 Barbro Andréason 147 72

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Välkommen Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 3 4 5 6 Lönerevision Årets lönerevision är nu igång och kommer bl a att innehålla en ordentlig höjning

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-05-06 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2013

Verksamhets- berättelse 2013 Verksamhets- berättelse 2013 PRO Skogås förening PRO SKOGÅS ÅRSMÖTE 2014 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst 3 Fastställande av dagordning 4 Nya medlemmar

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Välkommen till BYGGETTAN 2015

Välkommen till BYGGETTAN 2015 Välkommen till BYGGETTAN 2015 PRO-BYGGETTANS uppgifter - Aktivt medverka för att pensionerade medlemmar i Byggettan organiseras i en enhetlig organisation. - Som fristående intresseorganisation verka för

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för 1 Verksamhetsplan 2015 PRO är en av Sveriges största folkrörelser och har en viktig roll och uppgift att fylla som pensionärernas intresseorganisation. PRO strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet,

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet Kommunala Pensionärsrådet 2015-09-16 1 Plats och tid Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 11.30 Beslutande Övriga deltagande Elisabet Babic (M), ordförande Birgit Hansson, PRO Mona Persson, SPF Seniorerna

Läs mer

Den 28 september blir det 75-årsfirande för PRO på Nolia-mässan i Umeå med gratis entré!

Den 28 september blir det 75-årsfirande för PRO på Nolia-mässan i Umeå med gratis entré! PRO informerar, september 2017. Den 28 september blir det 75-årsfirande för PRO på Nolia-mässan i Umeå med gratis entré! - Vi har tagit till med extra hallar och gott om svängrum för att rymma allt, säger

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-01-29. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-01-29. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-01-29 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte med PRO Öja-Gemla på Solgården

Protokoll fört vid medlemsmöte med PRO Öja-Gemla på Solgården Öja Gemla 1 (5) Protokoll fört vid medlemsmöte med PRO Öja-Gemla på Solgården 2016-09-13. 1. Mötets öppnande Ordf. Bertil Nilsson hälsade alla mycket Välkomna till höstens första träff och förklarade mötet

Läs mer

Siw Magnusson, SPF, ej tjg ers Sofie Eén, sekreterare. Britt Larsson Kommunhuset i Krokom den 15 september

Siw Magnusson, SPF, ej tjg ers Sofie Eén, sekreterare. Britt Larsson Kommunhuset i Krokom den 15 september 1(10) Plats och tid Mus-Olle, måndagen den, klockan 9.00 11.35 Beslutande Ledamöter Elisabeth Svensson, M, socialnämnden Tage Jonsson, PRO Gulli Edman, PRO Eivor Eriksson, PRO Sten-Åke Jonsson, PRO, tjg

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll Tid Måndag den 7 mars 2016 kl. 13.30-16.30 Plats Närvarande Ledamöter Kupolen, Rådhuset Marie Brorson, ordförande (S) Åsa Johansson, (FP) Johanna Reimfelt, (M) Anita Forsström, PRO Karin Sahli, PRO Britta

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SPF SENIORERNA

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SPF SENIORERNA VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SPF SENIORERNA Inflytande, valfrihet och livskvalitet VÄLKOMMEN Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2007-03-23 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 Förslag

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2016

Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2016 Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-03-01 Handläggare Samia Choudhury Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-04-07 Bidrag till lokala föreningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen Protokoll Sida 1 (6) 2016-11-16 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2016-11-15 Närvarande: Rolf

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2012-05-15 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 11:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Lage Hortlund, kommunstyrelsen Gunilla Bergstedt,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Brodalen Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Styrelsen för Brodalens PRO-förening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2013 Medlemmar Antal medlemmar 2013-12 -31, 225 10 nya

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR HÖSTEN 2015

STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR HÖSTEN 2015 STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR HÖSTEN 2015 Välkommen till kurser och träffar hösten 2015 Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildningar som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8)

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) Kommunala Tid och plats: Klockan 09.00 12.00, Café Finland Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Marianne Eriksson (S), vice ordförande Pensionärsrådets ledamöter Knut Welander, PRO

Läs mer

Företrädare för pensionärsorganisationerna, Margaretha af Trolle

Företrädare för pensionärsorganisationerna, Margaretha af Trolle Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-12.00 Beslutande Carl-Gunnar Andersson PRO vice ordförande Hans Hollander (spi) Bertil Carlzon (c) Inga-Lill Sondell (fp) Inger Hedin

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012 : STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN PROTOKOLL NR 1/2012 SID 1 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den januari 2012 Justerat den januari Marianne Svensk Godkänt via e-post

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden.

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Astrid Nilsson,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sidan 1 av 10

Kommunala pensionärsrådet Sidan 1 av 10 Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01 Sidan 1 av 10 Plats och tid Beslutande Icke tjg.ersättare Övriga deltagare Resurscentrum, Tranemo kl.13.30-16.30 Stefan Hjertén (M), ordförande Anita Mårtensson, Tranemo

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2016-03-15 1 (5) Datum 2016-03-15 Kommunala pensionärsrådet Tid 10.15-11.00 Plats kommunhuset, rum 538A Justering av protokoll Justerare är ordföranden Jonas Väst samt Wathier

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus. Mötesdagordning

PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus. Mötesdagordning PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus Vi inleder mötet med "En visa om PRO" Mötesdagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkännes. 2. Val av

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 27 januari 2014

Pensionärsrådets möte den 27 januari 2014 Sida 1 (5) s möte den 27 januari 2014 Ledamöter Inger Sjöberg, ordförande Stig Åström, vice ordförande Susanne Watthiersson Lilian Falkbäck Sonja Wenström Ersättare Berit Johansson Sven Engström Christina

Läs mer