NR 1 : Kommittéupptakt 4 Det lönar sig att påverka 7 Anhörigvård 9 SL i blåsväder 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 1 : 2014. Kommittéupptakt 4 Det lönar sig att påverka 7 Anhörigvård 9 SL i blåsväder 12"

Transkript

1 NR 1 : 2014 stockholms län Kommittéupptakt 4 Det lönar sig att påverka 7 Anhörigvård 9 SL i blåsväder 12

2 LEDARE Under jul- och nyårshelgen gjorde min make Börje och jag en rundresa i USA. Vi fick uppleva väldigt mycket, men ganska snart märkte vi av det stora antalet hemlösa i de större städerna. När vi var i Las Vegas, så fanns där ett stort antal spelande pensionärer och personer med olika funktionsnedsättningar. Många av dem hyste säkert förhoppningar att genom spelvinster kunna dryga ut sina låga pensioner. Spelhallarna hade öppet dygnet runt. Kanske några var vinnare, men de flesta förlorade nog också. Jag vill aldrig någonsin att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska behöva spela till sig extra pengar för att betala för sjukvård med mera. Jag är glad över att vi i Sverige ännu så länge finansierar sjukvården solidariskt via skatten. Men vi kan aldrig ta detta system för givet, utan det gäller att hela tiden slå vakt om principen om solidarisk finansiering via skatten. Vi ser ute i kommunerna hur olika hemtjänstinsatser mer och mer ska betalas via avgifter av den som får insatserna. Det finns visserligen ett högkostnadsskydd, men det är en felaktig princip att äldre ska först betala skatt och dessutom avgifter för att få hjälp för att klara sin dagliga livsföring. När det gäller städning rekommenderas många gånger att den enskilde själv ska ordna detta och få RUTbidrag. Många, inte minst kvinnliga ensamstående pensionärer, har mycket låga pensioner, och betalar inte så mycket i skatt. Därför finns det inte tillräckliga belopp att dra av städkostnader mot inbetald skatt. Under 2014 ska vi välja EU-parlamentariker den 25 maj, och den 14 september riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeledamöter. Cirka 20 procent av befolkningen är 65 år och äldre, och inom PRO på alla plan kommer vi att aktivt driva frågor som har stor betydelse för oss pensionärer. Genom beslut på PRO-distriktets års- och höstmöten 2013 har vi ett heltäckande landstings politiskt program med krav gällande hälsa och sjukvård efter behov samt fungerande och trygg kollektivtrafik i hela Stockholms län. Vi ska kunna resa utan zonindelning till ett enhetspris (30 dagar), där de som är 65 år och äldre har ett reducerat pris. Enstaka resor ska kosta tio kronor. Programmet i sin helhet kommer att finnas på vår hemsida och går också att beställa via distriktsexpeditionen. Ute i kommunerna har flera samorganisationer antagit kommunalpolitiska program, och flera arbetar just nu med detta. Här kommer frågor om äldreomsorgen att dominera liksom krav på bostäder som är tillgängliga och också ekonomiskt går att efterfråga. Vi kommer att anordna en valfinal den 20 augusti, skriv in detta datum redan nu! Detta arrangemang kommer förhoppningsvis att kunna äga rum på Stockholms Central. Förutom arbetet med våra intressefrågor, så vet jag att det nu är full fart ute i alla våra föreningar med att skapa kreativa mötesplatser/tillfällen för väldigt många medlemmar i PRO Stockholms län. Christina Tallberg ordförande CHRISTINA TALLBERG : ORDFÖRANDE PRO STOCKHOLMS LÄN Foto: Lasse Persson 2

3 Innehåll nr 1 : 2014 PRO STOCKHOLMS LÄN NR 1 : 2014 Ansvarig utgivare/ annonser Hans Jansson Redaktör/layout Marie Richardson Övriga skribenter i detta nummer: Egil Johansson, Gerd Klang, Gun Gustafsson, Monica Ulmeryd, Lars Erik Eriksson, Hans G Möller, Finn Hatlevoll, Gunnar Nyberg, Mona Rudenfeldt, Bo Johansson, Lilian Rodenstedt Omslagsfoto E-post Hemsida Postadress Box Stockholm/Globen Tryck Sörmlands Grafiska, Katrineholm 2014 Kommittéupptakt Nu ger vi järnet!... 4 Alerta pensionärer spelar bridge... 5 Trafiksäkerhetsutbildning... 5 Läge för konsumenter... 6 Det lönar sig att påverka vi vann!... 7 Monicas spalt Blind och kompetent!... 8 Äldre i Sverige vill inte vårdas av anhöriga... 9 Bra boende för äldre prioriteras av PRO! Polio åter i Sverige Distriktets tidningar Portiken SL i blåsväder Stockholmsdistriktets höstmöte Glädje och bekymmer i en PRO-förening Kuriöst och antikt Glögg och pepparkakor Redaktören har ordet TRYCKSAK Välkomna till årets första nummer av PRO Stockholms län! Det är ju också första numret för mig som nybliven redaktör. Det känns både pirrigt och spännande. Jag tar gärna emot både ris och ros (helst ros). Skicka dina synpunkter till mig på adressen Jag tar också gärna emot artikeluppslag och reportage från föreningarna. Om det fi nns någon förening vars medlemmar inte får bilagan inbladad i PRO Pensionären, meddela mig! Meningen är ju att samtliga medlemmar i Stockholmsdistriktet ska få den. 3

4 Kommittéupptakt: nu ger vi järnet! Foto: Jan Westin Den 21 januari var det kommittéupptakt i Hägerstensåsens medborgarhus med många entusiastiska deltagare. Alla var överens: Nu ger vi järnet! Här nedan följer en lista över de kommittéer som nu finns inom distriktet. De främsta uppgifterna för kommittéerna är att stödja och utveckla verksamheten inom distriktet. De har högst sju ledamöter som i sin tur bör ha en god geografisk spridning inom området och vara väl förankrade i sina föreningar. Kommittéerna utses av distriktsstyrelsen efter ett nomineringsförfarande och är sedan underställda distriktsstyrelsen. KOMMITTÉER Bridgekommittén Sammankallande: Björn Moberg Friskvårdskommittén Sammankallande: Catarina Carbell Golfkommittén Sammankallande: Allgun Wilhelmsson Konsumentkommittén Ordförande: Finn Hatlevoll Studiekommittén Ordförande: Ylva Johansson Trafiksäkerhetskommittén Ordförande: Hans G Möller Data/IT-kommittén Ordförande: Kenneth Persson Tidningskommittén Ordförande: Lars Åstrand Resekommittén Ordförande: Anne-Lie Arnell Kulturkommittén Sammankallande: Inga-Britt Rova Kampanj/Medlemsvärvarkommittén Sammankallande: Runo Carlsson Kommunalpolitiska kommittén Ordförande: Mona Rudenfeldt GRUPPER Folkhälsogruppen Catarina Carbell Boulegruppen Inga-Lisa Nymann Veteranvetarna Billy Larsson 4

5 Alerta pensionärer SPELAR BRIDGE! Det fi nns indikationer på att bridge, liksom schack, hör till sådana aktiviteter som senarelägger att äldre utvecklar demens. Kan man fastställa att så verkligen är fallet finns det än större anledning att ge stöd till att spela bridge i PRO-föreningar. Utöver den goda fysiologiskt hälsofrämjande egenskap som bridgen har, måste man också betona den fina sociala samvaro som byggs upp vid spelborden. Den sociala gemenskapen är minst lika viktig som själva spelet! Per-Olow Magnusson kommer att lämna ordförandeskapet i bridgekommittén. Han har dock lovat att slutföra en del åtaganden han påbörjat. Ett sådant projekt är att sammanfatta forskningslitteratur angående människors åldrande bland annat om nyttan av att spela strategiska spel som bridge och schack. Stockholmsdistriktets bridgekommitté startade från början omfattande utbildning, både av kursledare till nybörjarkurser i bridge och för tävlingsledare. Man stöttade också föreningarna att komma igång med bridge i sina program. Redan på hösten 2007 genomfördes den första distriktsmästerskapstävlingen för par. PRO Riks såg potentialen och ville ordna PRO Riksmästerskap i partävlingsbridge. De bad Stockholmsdistriktet att hålla en sådan tävling. PRO Riksmästerskap kom igång 2008 och har spelats varje år sedan dess. Björn Moberg, som varit med i bridgekommittén lika länge som Per-Olow Magnusson, har åtagit sig att ta över ordförandeskapet. Björn Moberg är den som hållit i många av de kurser och tävlingar som genomförts. BRIDGEKOMMITTÉNS SYFTE OCH MÅL Det främsta syftet är att aktivera pensionärer och öka deras välbefinnande genom att ge dem tillfälle att utöva det intellektuella spelet bridge. Kommittén vill ge PRO-föreningarna i Stockholms län förutsättningar för att arrangera bridgeverksamhet, exempelvis genom att undervisa ledare för bridgeaktiviteter, utbilda lärare, arrangera dis triktstävlingar samt marknadsföra och informera om PROs bridgeverksamhet. Lars Erik Eriksson DISTRIKTETS KOMMITTÉER Trafiksäkerhets- UTBILDNING! När detta skrivs i januari har vintern anlänt med snö, kyla och halka. Hoppas ni har varit och rädda om er och skyddat er mot halkolyckor genom att använda halkskydd! 2014 började för trafikkommittens del med att NTF hade en utbildning för trafikombud i januari. Ett fyrtiotal medlemmar från PRO och SPF var med. NTF presenterade ett nytt nationellt projekt Fallolyckor på snö och is. Vid våra kurser och seminarier kommer vi att lägga stor vikt vid projekten Oskyddade trafi kanter samt Halk- och fallolyckor. Detta är en viktig del i arbetet med äldres trafiksäkerhet. Den 7 8 april anordnar vi Grundkurs för trafi ksäkerhetsombud, i första hand för nya ombud. Kursen kommer att äga rum på Viking Lines konferenscenter och ombord på Cinderella. Många intressanta föreläsare kommer att medverka. Deltagarantalet är begränsat. Under hösten kommer kommittén att anordna ett seminarium i egen regi om uppföljande trafiksäkerhetsarbete. Ett storseminarium kommer också att anordnas av PRO gemensamt med SPF. Varmt välkomna till årets trafiksäkerhetsutbildningar! Hans G Möller Foto: Jan Westin 5

6 DISTRIKTETS KOMMITTÉER Läge för KONSUMENTER? PROs prisundersökning 2013 genomfördes under mitten av oktober. I distriktet var cirka 200 konsumentombud ute och jobbade 17 oktober. Ett stort tack till alla er för väl utfört arbete! Resultatet av undersökningen refererades i Aftonbladet på morgonen 11 december. Årets varukorg hade begränsats till 34 varor mot tidigare 60. Dessutom hade ekologiska varor samt läkemedel tagits bort. Prisskillnaderna mellan butikerna i distriktet är fortfarande mycket stora. För en varukorg som i genomsnitt kostar lite över 900 kronor var skillnaden nästan 300 kronor mellan den billigaste och den dyraste butiken. Som tidigare var det billigast i de stora butikerna, till nackdel för småbutikerna i bostadsområdena. Årets varukorg är jämförbar med den från 1997 och vi kan konstatera att omräknat till dagens prisnivå så har maten blivit något billigare under de gångna sexton åren. Det är kanske överraskande. Vi klagar allmänt över att maten har blivit så dyr, men så är det kanske inte. Men för oss pensionärer, är jämförelsen kanske inte lika positiv. Pensionärerna har tappat rätt mycket köpkraft jämfört med löneutvecklingen under samma tidsperiod. PRO har fått en hel del positiv feedback genom sina prisundersökningar. Det är inte ovanligt att efter det att prisundersökningarna publicerats se reklamskyltar i butikerna som Vi är billigast enligt PROs prisundersökning! Distriktets konsumentkommitté har under de senaste åren försökt att bredda konsumentverksamheten. Alla är vi ju konsumenter och vi har fått valfrihet på nästan alla områden. Kommittén har försökt att fokusera främst på de områden som berör oss pensionärer och där vi utsätts för stor påverkan via telefon och reklam. Telefonförsäljning är ett område som vi har försökt belysa. Många problem kan uppstå och det är lätt att dra på sig varor och tjänster som man egentligen inte vill ha. Vi har också informerat om konsumentlagstiftningen genom seminarier och kurser. Vår förhoppning är att vår information sprids vidare ut i föreningarna. I dagsläget saknar många föreningar konsumentombud. Därför uppmanar vi alla inför de kommande årsmötena att se till att konsumentombud utses! De behövs för att driva verksamheten vidare. Finn Hatlevoll Konsumentkommittén 6

7 Det lönar sig att påverka VI VANN! Vi kan inte acceptera att man fortsätter att riskera äldre sjuka personers liv och hälsa genom att låta Omsorgshusets nattpatrull härja vidare. PENSIONÄRSRÅD Gun Gustafsson Detta var innehållet i den skrivelse som ett enat pensionärsråd riktade till Södermalms stadsdelsnämnds sammanträde den 28 november De samlade PRO- och SPF-föreningarna samt SPRF avd 13 Stockholm (sammanlagt drygt organiserade pensionärer) uppmanade stadsdelsnämnden att omedelbart bryta kontraktet med Omsorgshusets nattpatrull. Under 2013 har nattpatrullen gjort sig skyldiga till en rad allvarliga förseelser. Vi har förvånats över att man inte bröt avtalet redan i mars. I stället förlängde man avtalet till 2015! I mars dök det första allvarliga ärendet upp på pensionärsrådets bord med följande besked: Under innevarande natt har nattpatrullen inte genomfört de avtalade besöken eller svarat på larm från kunder. När nycklar lämnades in till Södertjänst, som är stadsdelens hemtjänst, uppfattades att nattpatrullens personal var berusad inträffade en liknande händelse, som föranledde allvarlig kritik från stadsdelsförvaltningen. Tyvärr ansåg inte äldrecheferna i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck att det då fanns anledning att bryta kontraktet. I augusti/oktober diskuterade pensionärsrådet återigen Omsorgshusets nattpatrulls nästa allvarliga förseel- ser såsom felkoppling av urinkateter, stopp i kateter och en stark misstanke om att de över huvud taget inte varit inne hos den äldre. Det har inträffat att personalen lämnat närvarokort trots att den äldre befunnit sig på sjukhus. Pensionärsrådet gjorde ett skarpt uttalande på oktobermötet. Till novembermötet var det så dags igen. Ny Lex Sara-anmälan. Personalen hade inte kommit till den äldre som behövde hjälp. SPR gjorde sitt uttalande till nämnden. SPRs ordförande skickade SMS till ordförande i nämnden om vikten av att de tar del av våra synpunkter och att de tar dem på allvar. Vi mobiliserade också våra respektive organisationer och uppmanade dem att göra uttalande till nämnden. På nämndmötet den 28 november blev det, så vitt vi förstått, en mycket livlig diskussion i frågan. På SPR-mötet den 2 december hade vi besök av vår nya stadsdelsdirektör och fick chansen att för henne beskriva vår upprördhet. Vi visste då inte vilket beslut nämnden tagit. Klockan samma dag gick stadsdelsdirektören och stadsdelens äldrechef till ett möte med Omsorgshuset. Dagen efter kom beskedet. Avtalet med Omsorgshusets nattpatrull på Södermalm är brutet med omedelbar verkan! Gun Gustafsson Ordförande SPR Södermalm och ordförande PRO Sofia Ledamöter i Stockholms stads pensionärsråd (KPR) valda på Stockholms samorganisations höstmöte 2013 Från vänster: Per Hansson (Gamla Stan), Anita Jonsson (Högalid), Donald Monvall (Hässelby), Lars Wettergren (PRO Kultur), Eva Jacobsson (Traneberg/Västerled) och Harry Vikner (Hökarängen). Förutom dessa invaldes också Evy Ahlqvist (Solberga/Brännkyrka) och Inger Ollas (Bromma) Foto: Hans Engvall 7

8 MONICAS SPALT Blind och kompetent! Nu danas en ny era för PRO Stockholms distriktets tidning med Marie Richardson som redaktör och med undertecknad som krönikör. Det är ett mycket hedersamt uppdrag och jag ska försöka se till att den blir både lärorik, intressant och roande. Jag har alltid gillat att skriva och i mitt yrkesliv som föreningskonsulent och ombudsman har skrivandet kommit in på olika sätt. 4 februari blir jag 70 år. Jag är änka sedan många år. Mitt livs kärlek gick bort alltför ung och jag har levt ensam sedan dess. Jag måste väl dock erkänna, att jag har en sambo sedan nio år. Han heter Effix och han är min allra bästa vän, tröstare och ledsagare. Effix är min ledarhund. Han är en elva och ett halvt år gammal svart labradorhane. Numera har han de grå mustaschernas och de grå tassarnas charm. Av det här förstår ni att jag är blind. Effix är faktiskt min hund nummer sex. Synen försvann när jag var 25 år och alltsedan 27 års ålder har jag haft ledarhund. Jag har två söner som med stormsteg närmar sig femtioårsstrecket. I hela mitt liv har jag varit föreningsaktiv och gick med i PRO för att kämpa mot bland annat den orättvisa skatten för pensionärer och mot åldersdiskrimineringen. Jag har ju dessutom att kämpa mot två diskrimineringar till som kvinna och inte minst som funktionsnedsatt. Det finns så många fördomar som måste brytas och allt tar sin tid. Minns när jag första gången på ett PRO-möte erbjöd mig att justera protokollet. Då gick det en susning bland medlemmarna för att inte tala om den gången när jag på ett möte erbjöd mig att skriva protokoll! Allting har jag ju klarat med datorns hjälp genom mitt blinda liv och jag är en kompetent protokollskrivare, men vad visste de om mig och vad jag kunde! Jag var väl bara blind och oduglig till sådant. Därefter erbjöd jag mig att organisera promenader i friskvårdens tecken och jag hörde då några säga att det gjorde jag väl bara för att jag skulle komma ut och bli ledsagad, men så fel de hade. Effix och jag är ju ute och går flera timmar varje dag så vi behöver inga fler promenader. Detta ville jag göra för mina medmänniskor och sedan fyra år promenerar vi tillsammans och fikar ute i naturen i min förening, PRO Enskededalen. Monica Ulmeryd

9 Äldre i Sverige vill INTE vårdas av anhöriga Att ge omsorg mitt i livet: Hur påverkar det arbete och försörjning? är titeln på en rapport skriven av professor Marta Szebehely, doktorand Petra Ulmanen och fil.dr. Ann-Britt Sand, vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Rapporten bygger på en enkätundersökning av personer i åldrarna år under våren VÅRDPOLITIK Marta Szebehely Forskningsrapporten visar bland annat att 42 procent av dem som är medelålders ger anhörigomsorg minst en gång i månaden. Ur rapporten framkommer också uppfattningen att beslutet att vårda, eller vårdas av en anhörig inte ska vara påtvingat av brister i den offentliga omsorgen. Det måste vara frivilligt. Så säger socialtjänstlagen. I ljuset av detta är det högst anmärkningsvärt att ansvaret för vården ofta läggs på de anhöriga. För de anhöriga innebär detta naturligtvis att de inte kan förvärvsarbeta och försörja sig på lika villkor som andra. Det framgår också av rapporten att hundratusentals personer över 65 år vårdar närstående. Alltfler sjuka äldre bor kvar i hemmet. Döttrar och äldre hustrur är de vanligaste omsorgsgivarna. FÖR FÅ ÄLDREBOENDEPLATSER Var fjärde äldreboendeplats har försvunnit från kommunerna sedan år Samtidigt har anhörigvården ökat. Både kvinnor och män går ner i arbetstid eller pensionerar sig i förtid för att ge omsorg till sina anhöriga. Det är ett bekymmer att antalet äldreboendeplatser har minskat så fort. Anhöriga som ger omsorg borde, enligt rapporten, få bättre möjlighet till ersättning, men framförallt borde det finnas en väl fungerande omsorg med både äldreboenden och hemtjänst. Politiker på alla nivåer kallar de anhöriga hjältar och samhällsbärare. Ändå är det bara var fjärde anhörig som vet att de har laglig rätt till stöd från sin hemkommun. Äldreomsorgen ökade kraftigt under sextio- och sjuttiotalen. Sedan blev det en kraftig nedgång under åttio- och nittiotalen. Minskningen har fortsatt genom en förskjutning från äldreboende till hemtjänst. De nya hemtjänstmottagarna får färre hjälptimmar än i äldreboenden. KONSEKVENSER FÖR ANHÖRIGA Rapporten visar att anhörigomsorgen i dagens Sverige fått betydande konsekvenser för omsorgsgivarna. För att anhörigomsorg ska kunna vara ett så frivilligt val som möjligt för både den som behöver omsorg och hans eller hennes anhöriga, krävs att samhället erbjuder olika former av omsorgsinsatser som svarar mot individuella behov och vardagsvanor hos både äldre och anhöriga. En väl utbyggd och väl fungerande äldreomsorg är en förutsättning för att anhöriga till omsorgsbehövande äldre ska kunna förvärvsarbeta och försörja sig på samma villkor som andra. SVÅRARE ATT FÅ ÄLDREOMSORG Det har blivit svårare att få äldreomsorg i förhållande till behov; det krävs sämre hälsa och funktionsförmåga idag än tidigare. En sviktande offentlig finansiering av äldreomsorgen är en starkt bidragande orsak till detta. Enligt en rapport från fackförbundet Kommunal får närmare fyra av tio sökande ingen äldreomsorg. Det blir de anhöriga som får ta ansvaret. Vi har väldigt goda relationer mellan vuxna barn och föräldrar i Sverige och det handlar mycket om att barnen inte är tvungna att hjälpa till så mycket. Att tro att familjen ska träda in och göra ännu mer än i dag är inte särskilt realistiskt. Det finns en klassaspekt på detta också. Över tid är det framför allt bland äldre med låg utbildning som anhörigomsorgen har ökat. Högutbildade har ofta mer resurser och kan köpa privat hjälp, till exempel städning och tvätt. Enligt svensk lagstiftning är det kommunen som har det yttersta ansvaret för de gamla. Vilket naturligtvis inte hindrar att många barn vill hjälpa sina gamla föräldrar och att många föräldrar vill få hjälp av sina barn. För anhöriga som måste gå ner i arbetstid eller ta tjänstledigt kan det bli kännbart ekonomiskt och även påverka karriärmöjligheter och den framtida pensionen. FRAMTIDEN I Sverige har vi ett anstånd fram till Då blir fyrtiotalisterna 80 år och äldre, den ålder när många börjar behöva hjälp av olika slag. Äldreomsorgen skulle behöva återställas till åtminstone den nivå som gällde på 1980-talet. När man frågar de äldre själva vill de inte ha barnens omsorg. De vill hellre ha hemtjänst. Marie Richardson 9

10 AKTUELL INFORMATION BRA BOENDE FÖR ÄLDRE prioriteras av PRO! PROs riksorganisation har efter en seminarieserie förra året med distriktsrepresentanter utarbetat ett mycket intressant och viktigt förslag till boendepolitiskt program inför kongressen med presentation i Almedalen redan i sommar. Riksorganisationen kommer att skicka ut ett remissunderlag för att besvaras lokalt under tiden 20 februari-16 april Förbered redan nu ett arbete lokalt i föreningar och samorganisationer! Förslagsvis med möten, inbjudna medverkanden och studiecirklar! Bo Johansson AKTUELLA MATERIAL Handledning för studieorganisatörer Ditt förtroendeuppdrag i PRO Verktyg för valberedningar i PRO Råd för råden: Handledning för pensionärsråd i kommuner och landsting Materialen fi nns att ladda ner som PDF-fi ler genom att logga in på intranätet på Du kan också beställa materialet från Stjärndistribution, Polio åter i Sverige! Den svåra och smittosamma sjukdomen polio har sedan många år ansetts utrotad i Sverige. Nu kommer täta rapporter om att barn som kommer hit från bland annat Syrien är poliosmittade. Det är inte enstaka fall utan ganska många, och flyktingströmmen ökar. Skulle sjukdomen åter spridas i vårt land kan vi räkna med många invalidiserade och även dödsfall. Vid senaste sammanträdet med landstingsstyrelsens pensionärsråd informerade en sjukvårdskunnig ledamot om riskerna. Hon hade själv smittats under tonåren och haft omfattande besvär hela livet. Flertalet svenskar har tagit de tre sprutor som ger immunitet, men för att vara riktigt säker behövs en fjärde spruta. Sjukdomen angriper främst barn och unga, men är även farlig för äldre med nedsatt immunförsvar till exempel pensionärer. Om du är orolig bör du tala med din husläkare som kan ge kompletterande information och eventuell remiss för den fjärde sprutan. Egil Johansson 10

11 DISTRIKTETS TIDNINGAR, DEL 1 Portiken Namnet Portiken kommer från namnet på byggnaderna som vi huserar i. Dessa är nämligen den gamla porten med portal till dåvarande Serafimerlasarettet. I den ena av dessa har vi vårt Café Portiken och i den andra vår expedition med studielokal. Fram till och med 2011 gav PRO Kungsholmen ut ett medlemsblad två gånger per år med vårens respektive höstens aktiviteter till sina 900 medlemmar i form av ett A4-blad på åtta eller tolv sidor. Jag var då ordförande och tyckte vi skulle försöka att få till en tidning där vi lite bredare kommunicerade med medlemmarna. Vi ville således få till en informationskanal, där vi beskrev kommande aktiviteter, spred information och även redovisade lite vad som hänt. Vi bestämde oss för fyra nummer per år från och med 2012 och med några sidor i färg. Eftersom vi ville försöka att få ekonomiskt stöd i form av annonser, så kom vi fram till att ha minst 16 sidor. Redan inför nummer 4/2012 beslutade vi att göra hela Portiken i färg. Vi är numera uppe i 20 sidor. Tyvärr är intäkterna än så länge lägre än kostnaderna. Förlusten är dock inte större än när vi hade det enklare bladet. Gunnar Nyberg 11

12 SL i BLÅSVÄDER Foto: Melker Larsson NYTT KRÅNGLIGT BETALSYSTEM Under senare tid har många haft bekymmer med SLs nya betalsystem. För dem som reser regelbundet till vissa platser går det hyggligt men för dem som reser sällan och till olika resmål är det svårigheter att veta hur många zoner man ska åka etcetera. Om man laddat sitt kort och inte reser inom viss tid kan pengarna ha försvunnit från reskassan! Efter reklamation har man kunnat få tillbaka slantarna. Det har verkligen varit mycket krångel med Accesskortet och många har saknat den gamla hederliga remsan där man inte i förväg behövde veta hur många zoner som skulle passeras. I PROs landstingspolitiska program har vi krävt enhetstaxa. Som i och för sig redan finns! De med månadskort kan åka så mycket de vill i hela vårt län! SL har redan förlorat cirka 500 miljoner kronor på det krånglande Accessystemet. Inför upphandlingen av skärgårdstrafiken, som tack och lov aldrig fullföljdes, kostade bara konsulterna för utredningen cirka 20 miljoner! SKÄRGÅRDSTRAFIKEN I skärgårdstrafiken har vi ett andra betalsystem, SLs skärgårdstrafik, det vill säga Waxholmsbolaget. Under en rad år har ett gemensamt betalsystem diskuterats men i dagens läge finns det inget utom för färdtjänstens resenärer. Här tillkommer en tredje betalningsvariant! Maxavgiften är densamma som för SLs månadskort. Utgångspriset är 70 kronor, under förutsättning att du inte reser över tre mil, då kostnaden är 140 kronor per resa upp till månadskortets pris! Under hösten togs beslut om att färdtjänstens resenärer ska få åka med sitt kort på Waxholmsbolagets båtar från 1 maj 2014 och det är ju jättebra! Det är ju bara att så har det redan varit under cirka tio år! Passa på nu i sommar med en härlig skärgårdstur på era färdtjänstkort och SL-kort! Färdtjänstkortet behöver man inte ladda men det vanliga SL-kortet laddar man vid Waxholmsbolagets terminaler på Strandvägen, Slussen, Stavsnäs och Vaxholm bland annat. Alternativt kan man, SL handhar kollektivtrafiken i Stockholms län. Ansvarsområdena är lokaltrafik, skärgårdstrafi k och färdtjänst. hör och häpna, betala kontant på båten! Men visst låter det onödigt krångligt och är också det för väldigt många. FÄRDTJÄNSTUPPHANDLING I LÄNET De som styr i landstinget med Christer G Wennerholm i spetsen som ordförande i SL ser ingen möjlighet till enhetstaxa men det gör både oppositionen och PRO! Vad beträffar färdtjänsten så vann Fågelviksgruppen den upphandling som omfattar 97 procent av länets färdtjänst. Det sades då att det var Taxi Kurir, men de delade med sig av uppdraget till i huvudsak Taxi 020 och några mindre uppköpta taxibolag. Färdtjänstens resebeställning ligger på entreprenad hos Fågelviksgruppen med under entreprenör i Senegal! En av de tidigare underentreprenörerna låg i Moldavien. De fick dock inte förlängt avtal då de hade stora svårigheter med svenska språket. Vi får se hur det kommer att fungera med Senegal! Ett som är helt säkert att löneläget där är ett helt annat än i Sverige, till gagn för Fågelviksgruppen men kanske inte så förmånligt för kunderna eller brukarna av färdtjänst. PRO ställer krav i sitt landstingspolitiska program att de som bemannar beställningstjänsten måste förstå och tala vårt språk! DÅLIG LOKALKÄNNEDOM Upphandlingen innebär dessutom att vi förlorat den lokalkännedom som de mindre, lokala taxibolagen har. De så kallade utropstiderna var tjugonde minut ställer till det för resenärer i ytterområden av länet. I exempelvis Nynäshamn gillar inte färdtjänst att köra ut från Stockholm för att köra kunderna kortare avstånd inom Nynäshamn, de kan ju ha en framkörning på närmare minuter! Så det är ju fullt begripligt om de tvekar. Samma sak gäller i flera av våra ytterområden. Detta är påtalat men landstingsmajoriteten tycks inte har någon förståelse för att detta skulle kunna vara ett problem. En lämplig lösning vore ju annars att vi som färdtjänstkunder fick större valfrihet att använda taxi! Mona Rudenfeldt 12

13 AKTUELLT I DISTRIKTET LANDSTINGPOLITISKA PROGRAMMET Landstingspolitiska programmet fi nns nu i sin helhet i en slutgiltig version. Beställ från Stockholmsdistriktet, se eller ring Ett aktivt år Stockholmsdistriktets höstmöte ägde rum den 14 november på Hägerstensåsens Medborgarhus. Här tog man bland annat beslut om budget för Beslut togs också om att medlemsavgiften ska höjas med 15 kronor per år från och med Mötet antog det landstingspolitiska programmet i sin helhet. I ett uppskattat tal framförde distriktets ordförande Christina Tallberg bland annat: Det är mycket jobb med att värva nya medlemmar, men vi har förbättrat vårt resultat. PRO har synts mycket under året. Många aktiviteter förekommer runt om i länet och mycket nytt och fräscht material finns att tillgå. Boka 20 augusti 2014! Då har PRO abonnerat Stockholms central för ett stort möte inför valrörelsen. Det mötet kommer att lägga tyngdpunkten på frågorna om lika skatt och om ett rättvist pensionssystem. Påpekas bör att pensionärer är en mycket viktig väljargrupp! Ett särskilt uttalande om att satsa på kollektivtrafiken antogs av mötet. Christina Tallberg i talarstolen 13

14 AKTUELLT I DISTRIKTET Glädje och bekymmer i en PRO förening Glädjen har varit stor för tre lyckade aktiviteter! Först höstens första möte med underhållning av Trio me Bumba. Spelglädje, stämning och ovanligt många medlemmar med på mötet! Flera nya medlemmar kom! Vid vårt höstmöte medverkade advokaten Claes Borgström. Claes bjöd verkligen på sig själv; ett föredrag med humor och han svarade villigt på alla frågor från medlemmar under mötet. Stort tack för ditt engagemang Claes, och också för stödet från advokatfirma Borgström och Bodström. Ett lyckat möte som dessutom gav oss sju nya medlemmar! PUB-kvällarna i vår lokal var också lyckade. Den första genomförd som irländsk afton och den andra med Dartspel! Det är sorgligt med resor som måste ställas in på grund av för få deltagare. Vi har nu inlett ett samarbete inom Huddinge samorganisation och planerar för en resa till Rom i mars. Inga tappade sugar här inte, vi tar nya tag. Föreningen har också hjälpt Stockholms Universitets psykologistudenter. Ett antal medlemmar ställde frivilligt upp och provade minnes- och kognitionstest. En annorlunda aktivitet, som även gav många funderingar. Totalt under hösten har vi fått 38 nya medlemmar. Antalet nya medlemmar under året är 58. Det ger oss kraft att fortsätta att tänka nytt! Gerd Klang PRO Skogås Claes Borgström i berättartagen. Foto: Gerd Klang Kuriöst och antikt Sofia Pihlblad, medlem i PRO Högalid sedan i våras, berättade på vårt medlemsmöte 28 november om vad, var och hur man lämpligast avyttrar gamla saker, många sedan länge gömda och glömda i skåp och lådor. Hon arbetar till vardags med antik och kuriosa i en affär i Stockholm. Ett stort antal föremål visades upp och vi fick tävla om att gissa vilken av tre kaffekoppar som man får betala mest för just nu. Egentligen ska det som kallas antikt vara mer än 100 år gammalt men gränsen till retro suddas ut mer och mer. Trender avlöser varandra och just nu är det mycket populärt att blanda modernt med gammalt; danska möbler, sideboards, designmöbler, ja till och med äldre Ikea-möbler är gångbara. Bruksporslin som går att använda säljer bra men det får inte vara äldre än femtio- till åttiotal för 14 att gå hem hos ungdomar. Särskilt populär hos ungdomar och japaner är designern Stig Lindberg. Annat som säljer bra just nu är plåtburkar. Man kan få betala upp till kronor för en gammal kaffeburk från Gevalia! Annat poppis: servisen Ostindia, särskilt tallrikarna, gamla avskavda fotoramar, gamla dalahästar från fyrtiotalet, Helga-glas från Orrefors och servisen Wexiö Guld. Servisen Flytande Blå är populär bland äldre kunder och Grön Anna går av någon anledning bra till jul talssilver och kinesiskt porslin säljer bra. Stora enkla smycken från trettio- och fyrtiotalen är populära. På samlarmässor kan man själv sälja till exempel Musse Pigg, Rosa Pantern-katter, gamla julsaker och prydnader. Det kostar att hyra plats, också på loppmarknad. Det finns samlare av det mesta. Ibland skiljer inte priserna så mycket mellan loppis och antikt och det är svårare att göra fina loppisfynd numera. Loppis är dessutom väderosäkert och det gäller att man hamnar bland rätt grannar för att få intresserade besökare. Om du vill sälja till en antikhandlare, ring först och fråga om hen är intresserad, ta med foto på föremålet och kom gärna en måndagseftermiddag då det brukar vara lugnt. Man kan sälja på kommission eller få pengar direkt i handen (oftast mindre summor i så fall). Vi hade också med oss egna föremål för att få dem värderade. Efter Sofias avslutande värdering av de medhavda föremålen var somliga glada och andra besvikna precis som det brukar vara. Lilian Rodenstedt PRO Högalid

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 7 / 2005 Felaktiga lönebidrag Djur- och Natursektionen i Stockholms län har flera fall där arbetsförmedlare placerat personer

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet Bråda dagar för Jenny Full fart i odlingarna mitten Register för miljoner övertogs av chefer Sidan 7 Tårtkalas på SöS Sidan 8 Att tänka på om du blir sjuk Sidan 16 nummer 5 2011 Ledaren Politik är inte

Läs mer

Brister vändes till något bra

Brister vändes till något bra Medlemstidning för Kommunal Öst nr 1 2015 årgång 7 Brister vändes till något bra Sidorna 8 9 Anslagstavlan Tack vare facket Kryss & sudoku Sista ordet Ingång Eva Fornefors, lokalkontorschef, Kommunal Öst

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS- Bildat 1984 NR 3 2002 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Foto: S. Bohlin/ETC-bild Demensomsorgen Vad Vad har hänt? Vad händer? kommer att hända? Demensförbundet behöver

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Artikelserie om tillgänglighet

Artikelserie om tillgänglighet Artikelserie om tillgänglighet TILLGÄNGLIGHET Illustration: Malin Stedt Gustavsson Artikelserie om tillgänglighet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer