NR 1 : Kommittéupptakt 4 Det lönar sig att påverka 7 Anhörigvård 9 SL i blåsväder 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 1 : 2014. Kommittéupptakt 4 Det lönar sig att påverka 7 Anhörigvård 9 SL i blåsväder 12"

Transkript

1 NR 1 : 2014 stockholms län Kommittéupptakt 4 Det lönar sig att påverka 7 Anhörigvård 9 SL i blåsväder 12

2 LEDARE Under jul- och nyårshelgen gjorde min make Börje och jag en rundresa i USA. Vi fick uppleva väldigt mycket, men ganska snart märkte vi av det stora antalet hemlösa i de större städerna. När vi var i Las Vegas, så fanns där ett stort antal spelande pensionärer och personer med olika funktionsnedsättningar. Många av dem hyste säkert förhoppningar att genom spelvinster kunna dryga ut sina låga pensioner. Spelhallarna hade öppet dygnet runt. Kanske några var vinnare, men de flesta förlorade nog också. Jag vill aldrig någonsin att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska behöva spela till sig extra pengar för att betala för sjukvård med mera. Jag är glad över att vi i Sverige ännu så länge finansierar sjukvården solidariskt via skatten. Men vi kan aldrig ta detta system för givet, utan det gäller att hela tiden slå vakt om principen om solidarisk finansiering via skatten. Vi ser ute i kommunerna hur olika hemtjänstinsatser mer och mer ska betalas via avgifter av den som får insatserna. Det finns visserligen ett högkostnadsskydd, men det är en felaktig princip att äldre ska först betala skatt och dessutom avgifter för att få hjälp för att klara sin dagliga livsföring. När det gäller städning rekommenderas många gånger att den enskilde själv ska ordna detta och få RUTbidrag. Många, inte minst kvinnliga ensamstående pensionärer, har mycket låga pensioner, och betalar inte så mycket i skatt. Därför finns det inte tillräckliga belopp att dra av städkostnader mot inbetald skatt. Under 2014 ska vi välja EU-parlamentariker den 25 maj, och den 14 september riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeledamöter. Cirka 20 procent av befolkningen är 65 år och äldre, och inom PRO på alla plan kommer vi att aktivt driva frågor som har stor betydelse för oss pensionärer. Genom beslut på PRO-distriktets års- och höstmöten 2013 har vi ett heltäckande landstings politiskt program med krav gällande hälsa och sjukvård efter behov samt fungerande och trygg kollektivtrafik i hela Stockholms län. Vi ska kunna resa utan zonindelning till ett enhetspris (30 dagar), där de som är 65 år och äldre har ett reducerat pris. Enstaka resor ska kosta tio kronor. Programmet i sin helhet kommer att finnas på vår hemsida och går också att beställa via distriktsexpeditionen. Ute i kommunerna har flera samorganisationer antagit kommunalpolitiska program, och flera arbetar just nu med detta. Här kommer frågor om äldreomsorgen att dominera liksom krav på bostäder som är tillgängliga och också ekonomiskt går att efterfråga. Vi kommer att anordna en valfinal den 20 augusti, skriv in detta datum redan nu! Detta arrangemang kommer förhoppningsvis att kunna äga rum på Stockholms Central. Förutom arbetet med våra intressefrågor, så vet jag att det nu är full fart ute i alla våra föreningar med att skapa kreativa mötesplatser/tillfällen för väldigt många medlemmar i PRO Stockholms län. Christina Tallberg ordförande CHRISTINA TALLBERG : ORDFÖRANDE PRO STOCKHOLMS LÄN Foto: Lasse Persson 2

3 Innehåll nr 1 : 2014 PRO STOCKHOLMS LÄN NR 1 : 2014 Ansvarig utgivare/ annonser Hans Jansson Redaktör/layout Marie Richardson Övriga skribenter i detta nummer: Egil Johansson, Gerd Klang, Gun Gustafsson, Monica Ulmeryd, Lars Erik Eriksson, Hans G Möller, Finn Hatlevoll, Gunnar Nyberg, Mona Rudenfeldt, Bo Johansson, Lilian Rodenstedt Omslagsfoto E-post Hemsida Postadress Box Stockholm/Globen Tryck Sörmlands Grafiska, Katrineholm 2014 Kommittéupptakt Nu ger vi järnet!... 4 Alerta pensionärer spelar bridge... 5 Trafiksäkerhetsutbildning... 5 Läge för konsumenter... 6 Det lönar sig att påverka vi vann!... 7 Monicas spalt Blind och kompetent!... 8 Äldre i Sverige vill inte vårdas av anhöriga... 9 Bra boende för äldre prioriteras av PRO! Polio åter i Sverige Distriktets tidningar Portiken SL i blåsväder Stockholmsdistriktets höstmöte Glädje och bekymmer i en PRO-förening Kuriöst och antikt Glögg och pepparkakor Redaktören har ordet TRYCKSAK Välkomna till årets första nummer av PRO Stockholms län! Det är ju också första numret för mig som nybliven redaktör. Det känns både pirrigt och spännande. Jag tar gärna emot både ris och ros (helst ros). Skicka dina synpunkter till mig på adressen Jag tar också gärna emot artikeluppslag och reportage från föreningarna. Om det fi nns någon förening vars medlemmar inte får bilagan inbladad i PRO Pensionären, meddela mig! Meningen är ju att samtliga medlemmar i Stockholmsdistriktet ska få den. 3

4 Kommittéupptakt: nu ger vi järnet! Foto: Jan Westin Den 21 januari var det kommittéupptakt i Hägerstensåsens medborgarhus med många entusiastiska deltagare. Alla var överens: Nu ger vi järnet! Här nedan följer en lista över de kommittéer som nu finns inom distriktet. De främsta uppgifterna för kommittéerna är att stödja och utveckla verksamheten inom distriktet. De har högst sju ledamöter som i sin tur bör ha en god geografisk spridning inom området och vara väl förankrade i sina föreningar. Kommittéerna utses av distriktsstyrelsen efter ett nomineringsförfarande och är sedan underställda distriktsstyrelsen. KOMMITTÉER Bridgekommittén Sammankallande: Björn Moberg Friskvårdskommittén Sammankallande: Catarina Carbell Golfkommittén Sammankallande: Allgun Wilhelmsson Konsumentkommittén Ordförande: Finn Hatlevoll Studiekommittén Ordförande: Ylva Johansson Trafiksäkerhetskommittén Ordförande: Hans G Möller Data/IT-kommittén Ordförande: Kenneth Persson Tidningskommittén Ordförande: Lars Åstrand Resekommittén Ordförande: Anne-Lie Arnell Kulturkommittén Sammankallande: Inga-Britt Rova Kampanj/Medlemsvärvarkommittén Sammankallande: Runo Carlsson Kommunalpolitiska kommittén Ordförande: Mona Rudenfeldt GRUPPER Folkhälsogruppen Catarina Carbell Boulegruppen Inga-Lisa Nymann Veteranvetarna Billy Larsson 4

5 Alerta pensionärer SPELAR BRIDGE! Det fi nns indikationer på att bridge, liksom schack, hör till sådana aktiviteter som senarelägger att äldre utvecklar demens. Kan man fastställa att så verkligen är fallet finns det än större anledning att ge stöd till att spela bridge i PRO-föreningar. Utöver den goda fysiologiskt hälsofrämjande egenskap som bridgen har, måste man också betona den fina sociala samvaro som byggs upp vid spelborden. Den sociala gemenskapen är minst lika viktig som själva spelet! Per-Olow Magnusson kommer att lämna ordförandeskapet i bridgekommittén. Han har dock lovat att slutföra en del åtaganden han påbörjat. Ett sådant projekt är att sammanfatta forskningslitteratur angående människors åldrande bland annat om nyttan av att spela strategiska spel som bridge och schack. Stockholmsdistriktets bridgekommitté startade från början omfattande utbildning, både av kursledare till nybörjarkurser i bridge och för tävlingsledare. Man stöttade också föreningarna att komma igång med bridge i sina program. Redan på hösten 2007 genomfördes den första distriktsmästerskapstävlingen för par. PRO Riks såg potentialen och ville ordna PRO Riksmästerskap i partävlingsbridge. De bad Stockholmsdistriktet att hålla en sådan tävling. PRO Riksmästerskap kom igång 2008 och har spelats varje år sedan dess. Björn Moberg, som varit med i bridgekommittén lika länge som Per-Olow Magnusson, har åtagit sig att ta över ordförandeskapet. Björn Moberg är den som hållit i många av de kurser och tävlingar som genomförts. BRIDGEKOMMITTÉNS SYFTE OCH MÅL Det främsta syftet är att aktivera pensionärer och öka deras välbefinnande genom att ge dem tillfälle att utöva det intellektuella spelet bridge. Kommittén vill ge PRO-föreningarna i Stockholms län förutsättningar för att arrangera bridgeverksamhet, exempelvis genom att undervisa ledare för bridgeaktiviteter, utbilda lärare, arrangera dis triktstävlingar samt marknadsföra och informera om PROs bridgeverksamhet. Lars Erik Eriksson DISTRIKTETS KOMMITTÉER Trafiksäkerhets- UTBILDNING! När detta skrivs i januari har vintern anlänt med snö, kyla och halka. Hoppas ni har varit och rädda om er och skyddat er mot halkolyckor genom att använda halkskydd! 2014 började för trafikkommittens del med att NTF hade en utbildning för trafikombud i januari. Ett fyrtiotal medlemmar från PRO och SPF var med. NTF presenterade ett nytt nationellt projekt Fallolyckor på snö och is. Vid våra kurser och seminarier kommer vi att lägga stor vikt vid projekten Oskyddade trafi kanter samt Halk- och fallolyckor. Detta är en viktig del i arbetet med äldres trafiksäkerhet. Den 7 8 april anordnar vi Grundkurs för trafi ksäkerhetsombud, i första hand för nya ombud. Kursen kommer att äga rum på Viking Lines konferenscenter och ombord på Cinderella. Många intressanta föreläsare kommer att medverka. Deltagarantalet är begränsat. Under hösten kommer kommittén att anordna ett seminarium i egen regi om uppföljande trafiksäkerhetsarbete. Ett storseminarium kommer också att anordnas av PRO gemensamt med SPF. Varmt välkomna till årets trafiksäkerhetsutbildningar! Hans G Möller Foto: Jan Westin 5

6 DISTRIKTETS KOMMITTÉER Läge för KONSUMENTER? PROs prisundersökning 2013 genomfördes under mitten av oktober. I distriktet var cirka 200 konsumentombud ute och jobbade 17 oktober. Ett stort tack till alla er för väl utfört arbete! Resultatet av undersökningen refererades i Aftonbladet på morgonen 11 december. Årets varukorg hade begränsats till 34 varor mot tidigare 60. Dessutom hade ekologiska varor samt läkemedel tagits bort. Prisskillnaderna mellan butikerna i distriktet är fortfarande mycket stora. För en varukorg som i genomsnitt kostar lite över 900 kronor var skillnaden nästan 300 kronor mellan den billigaste och den dyraste butiken. Som tidigare var det billigast i de stora butikerna, till nackdel för småbutikerna i bostadsområdena. Årets varukorg är jämförbar med den från 1997 och vi kan konstatera att omräknat till dagens prisnivå så har maten blivit något billigare under de gångna sexton åren. Det är kanske överraskande. Vi klagar allmänt över att maten har blivit så dyr, men så är det kanske inte. Men för oss pensionärer, är jämförelsen kanske inte lika positiv. Pensionärerna har tappat rätt mycket köpkraft jämfört med löneutvecklingen under samma tidsperiod. PRO har fått en hel del positiv feedback genom sina prisundersökningar. Det är inte ovanligt att efter det att prisundersökningarna publicerats se reklamskyltar i butikerna som Vi är billigast enligt PROs prisundersökning! Distriktets konsumentkommitté har under de senaste åren försökt att bredda konsumentverksamheten. Alla är vi ju konsumenter och vi har fått valfrihet på nästan alla områden. Kommittén har försökt att fokusera främst på de områden som berör oss pensionärer och där vi utsätts för stor påverkan via telefon och reklam. Telefonförsäljning är ett område som vi har försökt belysa. Många problem kan uppstå och det är lätt att dra på sig varor och tjänster som man egentligen inte vill ha. Vi har också informerat om konsumentlagstiftningen genom seminarier och kurser. Vår förhoppning är att vår information sprids vidare ut i föreningarna. I dagsläget saknar många föreningar konsumentombud. Därför uppmanar vi alla inför de kommande årsmötena att se till att konsumentombud utses! De behövs för att driva verksamheten vidare. Finn Hatlevoll Konsumentkommittén 6

7 Det lönar sig att påverka VI VANN! Vi kan inte acceptera att man fortsätter att riskera äldre sjuka personers liv och hälsa genom att låta Omsorgshusets nattpatrull härja vidare. PENSIONÄRSRÅD Gun Gustafsson Detta var innehållet i den skrivelse som ett enat pensionärsråd riktade till Södermalms stadsdelsnämnds sammanträde den 28 november De samlade PRO- och SPF-föreningarna samt SPRF avd 13 Stockholm (sammanlagt drygt organiserade pensionärer) uppmanade stadsdelsnämnden att omedelbart bryta kontraktet med Omsorgshusets nattpatrull. Under 2013 har nattpatrullen gjort sig skyldiga till en rad allvarliga förseelser. Vi har förvånats över att man inte bröt avtalet redan i mars. I stället förlängde man avtalet till 2015! I mars dök det första allvarliga ärendet upp på pensionärsrådets bord med följande besked: Under innevarande natt har nattpatrullen inte genomfört de avtalade besöken eller svarat på larm från kunder. När nycklar lämnades in till Södertjänst, som är stadsdelens hemtjänst, uppfattades att nattpatrullens personal var berusad inträffade en liknande händelse, som föranledde allvarlig kritik från stadsdelsförvaltningen. Tyvärr ansåg inte äldrecheferna i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck att det då fanns anledning att bryta kontraktet. I augusti/oktober diskuterade pensionärsrådet återigen Omsorgshusets nattpatrulls nästa allvarliga förseel- ser såsom felkoppling av urinkateter, stopp i kateter och en stark misstanke om att de över huvud taget inte varit inne hos den äldre. Det har inträffat att personalen lämnat närvarokort trots att den äldre befunnit sig på sjukhus. Pensionärsrådet gjorde ett skarpt uttalande på oktobermötet. Till novembermötet var det så dags igen. Ny Lex Sara-anmälan. Personalen hade inte kommit till den äldre som behövde hjälp. SPR gjorde sitt uttalande till nämnden. SPRs ordförande skickade SMS till ordförande i nämnden om vikten av att de tar del av våra synpunkter och att de tar dem på allvar. Vi mobiliserade också våra respektive organisationer och uppmanade dem att göra uttalande till nämnden. På nämndmötet den 28 november blev det, så vitt vi förstått, en mycket livlig diskussion i frågan. På SPR-mötet den 2 december hade vi besök av vår nya stadsdelsdirektör och fick chansen att för henne beskriva vår upprördhet. Vi visste då inte vilket beslut nämnden tagit. Klockan samma dag gick stadsdelsdirektören och stadsdelens äldrechef till ett möte med Omsorgshuset. Dagen efter kom beskedet. Avtalet med Omsorgshusets nattpatrull på Södermalm är brutet med omedelbar verkan! Gun Gustafsson Ordförande SPR Södermalm och ordförande PRO Sofia Ledamöter i Stockholms stads pensionärsråd (KPR) valda på Stockholms samorganisations höstmöte 2013 Från vänster: Per Hansson (Gamla Stan), Anita Jonsson (Högalid), Donald Monvall (Hässelby), Lars Wettergren (PRO Kultur), Eva Jacobsson (Traneberg/Västerled) och Harry Vikner (Hökarängen). Förutom dessa invaldes också Evy Ahlqvist (Solberga/Brännkyrka) och Inger Ollas (Bromma) Foto: Hans Engvall 7

8 MONICAS SPALT Blind och kompetent! Nu danas en ny era för PRO Stockholms distriktets tidning med Marie Richardson som redaktör och med undertecknad som krönikör. Det är ett mycket hedersamt uppdrag och jag ska försöka se till att den blir både lärorik, intressant och roande. Jag har alltid gillat att skriva och i mitt yrkesliv som föreningskonsulent och ombudsman har skrivandet kommit in på olika sätt. 4 februari blir jag 70 år. Jag är änka sedan många år. Mitt livs kärlek gick bort alltför ung och jag har levt ensam sedan dess. Jag måste väl dock erkänna, att jag har en sambo sedan nio år. Han heter Effix och han är min allra bästa vän, tröstare och ledsagare. Effix är min ledarhund. Han är en elva och ett halvt år gammal svart labradorhane. Numera har han de grå mustaschernas och de grå tassarnas charm. Av det här förstår ni att jag är blind. Effix är faktiskt min hund nummer sex. Synen försvann när jag var 25 år och alltsedan 27 års ålder har jag haft ledarhund. Jag har två söner som med stormsteg närmar sig femtioårsstrecket. I hela mitt liv har jag varit föreningsaktiv och gick med i PRO för att kämpa mot bland annat den orättvisa skatten för pensionärer och mot åldersdiskrimineringen. Jag har ju dessutom att kämpa mot två diskrimineringar till som kvinna och inte minst som funktionsnedsatt. Det finns så många fördomar som måste brytas och allt tar sin tid. Minns när jag första gången på ett PRO-möte erbjöd mig att justera protokollet. Då gick det en susning bland medlemmarna för att inte tala om den gången när jag på ett möte erbjöd mig att skriva protokoll! Allting har jag ju klarat med datorns hjälp genom mitt blinda liv och jag är en kompetent protokollskrivare, men vad visste de om mig och vad jag kunde! Jag var väl bara blind och oduglig till sådant. Därefter erbjöd jag mig att organisera promenader i friskvårdens tecken och jag hörde då några säga att det gjorde jag väl bara för att jag skulle komma ut och bli ledsagad, men så fel de hade. Effix och jag är ju ute och går flera timmar varje dag så vi behöver inga fler promenader. Detta ville jag göra för mina medmänniskor och sedan fyra år promenerar vi tillsammans och fikar ute i naturen i min förening, PRO Enskededalen. Monica Ulmeryd

9 Äldre i Sverige vill INTE vårdas av anhöriga Att ge omsorg mitt i livet: Hur påverkar det arbete och försörjning? är titeln på en rapport skriven av professor Marta Szebehely, doktorand Petra Ulmanen och fil.dr. Ann-Britt Sand, vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Rapporten bygger på en enkätundersökning av personer i åldrarna år under våren VÅRDPOLITIK Marta Szebehely Forskningsrapporten visar bland annat att 42 procent av dem som är medelålders ger anhörigomsorg minst en gång i månaden. Ur rapporten framkommer också uppfattningen att beslutet att vårda, eller vårdas av en anhörig inte ska vara påtvingat av brister i den offentliga omsorgen. Det måste vara frivilligt. Så säger socialtjänstlagen. I ljuset av detta är det högst anmärkningsvärt att ansvaret för vården ofta läggs på de anhöriga. För de anhöriga innebär detta naturligtvis att de inte kan förvärvsarbeta och försörja sig på lika villkor som andra. Det framgår också av rapporten att hundratusentals personer över 65 år vårdar närstående. Alltfler sjuka äldre bor kvar i hemmet. Döttrar och äldre hustrur är de vanligaste omsorgsgivarna. FÖR FÅ ÄLDREBOENDEPLATSER Var fjärde äldreboendeplats har försvunnit från kommunerna sedan år Samtidigt har anhörigvården ökat. Både kvinnor och män går ner i arbetstid eller pensionerar sig i förtid för att ge omsorg till sina anhöriga. Det är ett bekymmer att antalet äldreboendeplatser har minskat så fort. Anhöriga som ger omsorg borde, enligt rapporten, få bättre möjlighet till ersättning, men framförallt borde det finnas en väl fungerande omsorg med både äldreboenden och hemtjänst. Politiker på alla nivåer kallar de anhöriga hjältar och samhällsbärare. Ändå är det bara var fjärde anhörig som vet att de har laglig rätt till stöd från sin hemkommun. Äldreomsorgen ökade kraftigt under sextio- och sjuttiotalen. Sedan blev det en kraftig nedgång under åttio- och nittiotalen. Minskningen har fortsatt genom en förskjutning från äldreboende till hemtjänst. De nya hemtjänstmottagarna får färre hjälptimmar än i äldreboenden. KONSEKVENSER FÖR ANHÖRIGA Rapporten visar att anhörigomsorgen i dagens Sverige fått betydande konsekvenser för omsorgsgivarna. För att anhörigomsorg ska kunna vara ett så frivilligt val som möjligt för både den som behöver omsorg och hans eller hennes anhöriga, krävs att samhället erbjuder olika former av omsorgsinsatser som svarar mot individuella behov och vardagsvanor hos både äldre och anhöriga. En väl utbyggd och väl fungerande äldreomsorg är en förutsättning för att anhöriga till omsorgsbehövande äldre ska kunna förvärvsarbeta och försörja sig på samma villkor som andra. SVÅRARE ATT FÅ ÄLDREOMSORG Det har blivit svårare att få äldreomsorg i förhållande till behov; det krävs sämre hälsa och funktionsförmåga idag än tidigare. En sviktande offentlig finansiering av äldreomsorgen är en starkt bidragande orsak till detta. Enligt en rapport från fackförbundet Kommunal får närmare fyra av tio sökande ingen äldreomsorg. Det blir de anhöriga som får ta ansvaret. Vi har väldigt goda relationer mellan vuxna barn och föräldrar i Sverige och det handlar mycket om att barnen inte är tvungna att hjälpa till så mycket. Att tro att familjen ska träda in och göra ännu mer än i dag är inte särskilt realistiskt. Det finns en klassaspekt på detta också. Över tid är det framför allt bland äldre med låg utbildning som anhörigomsorgen har ökat. Högutbildade har ofta mer resurser och kan köpa privat hjälp, till exempel städning och tvätt. Enligt svensk lagstiftning är det kommunen som har det yttersta ansvaret för de gamla. Vilket naturligtvis inte hindrar att många barn vill hjälpa sina gamla föräldrar och att många föräldrar vill få hjälp av sina barn. För anhöriga som måste gå ner i arbetstid eller ta tjänstledigt kan det bli kännbart ekonomiskt och även påverka karriärmöjligheter och den framtida pensionen. FRAMTIDEN I Sverige har vi ett anstånd fram till Då blir fyrtiotalisterna 80 år och äldre, den ålder när många börjar behöva hjälp av olika slag. Äldreomsorgen skulle behöva återställas till åtminstone den nivå som gällde på 1980-talet. När man frågar de äldre själva vill de inte ha barnens omsorg. De vill hellre ha hemtjänst. Marie Richardson 9

10 AKTUELL INFORMATION BRA BOENDE FÖR ÄLDRE prioriteras av PRO! PROs riksorganisation har efter en seminarieserie förra året med distriktsrepresentanter utarbetat ett mycket intressant och viktigt förslag till boendepolitiskt program inför kongressen med presentation i Almedalen redan i sommar. Riksorganisationen kommer att skicka ut ett remissunderlag för att besvaras lokalt under tiden 20 februari-16 april Förbered redan nu ett arbete lokalt i föreningar och samorganisationer! Förslagsvis med möten, inbjudna medverkanden och studiecirklar! Bo Johansson AKTUELLA MATERIAL Handledning för studieorganisatörer Ditt förtroendeuppdrag i PRO Verktyg för valberedningar i PRO Råd för råden: Handledning för pensionärsråd i kommuner och landsting Materialen fi nns att ladda ner som PDF-fi ler genom att logga in på intranätet på Du kan också beställa materialet från Stjärndistribution, Polio åter i Sverige! Den svåra och smittosamma sjukdomen polio har sedan många år ansetts utrotad i Sverige. Nu kommer täta rapporter om att barn som kommer hit från bland annat Syrien är poliosmittade. Det är inte enstaka fall utan ganska många, och flyktingströmmen ökar. Skulle sjukdomen åter spridas i vårt land kan vi räkna med många invalidiserade och även dödsfall. Vid senaste sammanträdet med landstingsstyrelsens pensionärsråd informerade en sjukvårdskunnig ledamot om riskerna. Hon hade själv smittats under tonåren och haft omfattande besvär hela livet. Flertalet svenskar har tagit de tre sprutor som ger immunitet, men för att vara riktigt säker behövs en fjärde spruta. Sjukdomen angriper främst barn och unga, men är även farlig för äldre med nedsatt immunförsvar till exempel pensionärer. Om du är orolig bör du tala med din husläkare som kan ge kompletterande information och eventuell remiss för den fjärde sprutan. Egil Johansson 10

11 DISTRIKTETS TIDNINGAR, DEL 1 Portiken Namnet Portiken kommer från namnet på byggnaderna som vi huserar i. Dessa är nämligen den gamla porten med portal till dåvarande Serafimerlasarettet. I den ena av dessa har vi vårt Café Portiken och i den andra vår expedition med studielokal. Fram till och med 2011 gav PRO Kungsholmen ut ett medlemsblad två gånger per år med vårens respektive höstens aktiviteter till sina 900 medlemmar i form av ett A4-blad på åtta eller tolv sidor. Jag var då ordförande och tyckte vi skulle försöka att få till en tidning där vi lite bredare kommunicerade med medlemmarna. Vi ville således få till en informationskanal, där vi beskrev kommande aktiviteter, spred information och även redovisade lite vad som hänt. Vi bestämde oss för fyra nummer per år från och med 2012 och med några sidor i färg. Eftersom vi ville försöka att få ekonomiskt stöd i form av annonser, så kom vi fram till att ha minst 16 sidor. Redan inför nummer 4/2012 beslutade vi att göra hela Portiken i färg. Vi är numera uppe i 20 sidor. Tyvärr är intäkterna än så länge lägre än kostnaderna. Förlusten är dock inte större än när vi hade det enklare bladet. Gunnar Nyberg 11

12 SL i BLÅSVÄDER Foto: Melker Larsson NYTT KRÅNGLIGT BETALSYSTEM Under senare tid har många haft bekymmer med SLs nya betalsystem. För dem som reser regelbundet till vissa platser går det hyggligt men för dem som reser sällan och till olika resmål är det svårigheter att veta hur många zoner man ska åka etcetera. Om man laddat sitt kort och inte reser inom viss tid kan pengarna ha försvunnit från reskassan! Efter reklamation har man kunnat få tillbaka slantarna. Det har verkligen varit mycket krångel med Accesskortet och många har saknat den gamla hederliga remsan där man inte i förväg behövde veta hur många zoner som skulle passeras. I PROs landstingspolitiska program har vi krävt enhetstaxa. Som i och för sig redan finns! De med månadskort kan åka så mycket de vill i hela vårt län! SL har redan förlorat cirka 500 miljoner kronor på det krånglande Accessystemet. Inför upphandlingen av skärgårdstrafiken, som tack och lov aldrig fullföljdes, kostade bara konsulterna för utredningen cirka 20 miljoner! SKÄRGÅRDSTRAFIKEN I skärgårdstrafiken har vi ett andra betalsystem, SLs skärgårdstrafik, det vill säga Waxholmsbolaget. Under en rad år har ett gemensamt betalsystem diskuterats men i dagens läge finns det inget utom för färdtjänstens resenärer. Här tillkommer en tredje betalningsvariant! Maxavgiften är densamma som för SLs månadskort. Utgångspriset är 70 kronor, under förutsättning att du inte reser över tre mil, då kostnaden är 140 kronor per resa upp till månadskortets pris! Under hösten togs beslut om att färdtjänstens resenärer ska få åka med sitt kort på Waxholmsbolagets båtar från 1 maj 2014 och det är ju jättebra! Det är ju bara att så har det redan varit under cirka tio år! Passa på nu i sommar med en härlig skärgårdstur på era färdtjänstkort och SL-kort! Färdtjänstkortet behöver man inte ladda men det vanliga SL-kortet laddar man vid Waxholmsbolagets terminaler på Strandvägen, Slussen, Stavsnäs och Vaxholm bland annat. Alternativt kan man, SL handhar kollektivtrafiken i Stockholms län. Ansvarsområdena är lokaltrafik, skärgårdstrafi k och färdtjänst. hör och häpna, betala kontant på båten! Men visst låter det onödigt krångligt och är också det för väldigt många. FÄRDTJÄNSTUPPHANDLING I LÄNET De som styr i landstinget med Christer G Wennerholm i spetsen som ordförande i SL ser ingen möjlighet till enhetstaxa men det gör både oppositionen och PRO! Vad beträffar färdtjänsten så vann Fågelviksgruppen den upphandling som omfattar 97 procent av länets färdtjänst. Det sades då att det var Taxi Kurir, men de delade med sig av uppdraget till i huvudsak Taxi 020 och några mindre uppköpta taxibolag. Färdtjänstens resebeställning ligger på entreprenad hos Fågelviksgruppen med under entreprenör i Senegal! En av de tidigare underentreprenörerna låg i Moldavien. De fick dock inte förlängt avtal då de hade stora svårigheter med svenska språket. Vi får se hur det kommer att fungera med Senegal! Ett som är helt säkert att löneläget där är ett helt annat än i Sverige, till gagn för Fågelviksgruppen men kanske inte så förmånligt för kunderna eller brukarna av färdtjänst. PRO ställer krav i sitt landstingspolitiska program att de som bemannar beställningstjänsten måste förstå och tala vårt språk! DÅLIG LOKALKÄNNEDOM Upphandlingen innebär dessutom att vi förlorat den lokalkännedom som de mindre, lokala taxibolagen har. De så kallade utropstiderna var tjugonde minut ställer till det för resenärer i ytterområden av länet. I exempelvis Nynäshamn gillar inte färdtjänst att köra ut från Stockholm för att köra kunderna kortare avstånd inom Nynäshamn, de kan ju ha en framkörning på närmare minuter! Så det är ju fullt begripligt om de tvekar. Samma sak gäller i flera av våra ytterområden. Detta är påtalat men landstingsmajoriteten tycks inte har någon förståelse för att detta skulle kunna vara ett problem. En lämplig lösning vore ju annars att vi som färdtjänstkunder fick större valfrihet att använda taxi! Mona Rudenfeldt 12

13 AKTUELLT I DISTRIKTET LANDSTINGPOLITISKA PROGRAMMET Landstingspolitiska programmet fi nns nu i sin helhet i en slutgiltig version. Beställ från Stockholmsdistriktet, se eller ring Ett aktivt år Stockholmsdistriktets höstmöte ägde rum den 14 november på Hägerstensåsens Medborgarhus. Här tog man bland annat beslut om budget för Beslut togs också om att medlemsavgiften ska höjas med 15 kronor per år från och med Mötet antog det landstingspolitiska programmet i sin helhet. I ett uppskattat tal framförde distriktets ordförande Christina Tallberg bland annat: Det är mycket jobb med att värva nya medlemmar, men vi har förbättrat vårt resultat. PRO har synts mycket under året. Många aktiviteter förekommer runt om i länet och mycket nytt och fräscht material finns att tillgå. Boka 20 augusti 2014! Då har PRO abonnerat Stockholms central för ett stort möte inför valrörelsen. Det mötet kommer att lägga tyngdpunkten på frågorna om lika skatt och om ett rättvist pensionssystem. Påpekas bör att pensionärer är en mycket viktig väljargrupp! Ett särskilt uttalande om att satsa på kollektivtrafiken antogs av mötet. Christina Tallberg i talarstolen 13

14 AKTUELLT I DISTRIKTET Glädje och bekymmer i en PRO förening Glädjen har varit stor för tre lyckade aktiviteter! Först höstens första möte med underhållning av Trio me Bumba. Spelglädje, stämning och ovanligt många medlemmar med på mötet! Flera nya medlemmar kom! Vid vårt höstmöte medverkade advokaten Claes Borgström. Claes bjöd verkligen på sig själv; ett föredrag med humor och han svarade villigt på alla frågor från medlemmar under mötet. Stort tack för ditt engagemang Claes, och också för stödet från advokatfirma Borgström och Bodström. Ett lyckat möte som dessutom gav oss sju nya medlemmar! PUB-kvällarna i vår lokal var också lyckade. Den första genomförd som irländsk afton och den andra med Dartspel! Det är sorgligt med resor som måste ställas in på grund av för få deltagare. Vi har nu inlett ett samarbete inom Huddinge samorganisation och planerar för en resa till Rom i mars. Inga tappade sugar här inte, vi tar nya tag. Föreningen har också hjälpt Stockholms Universitets psykologistudenter. Ett antal medlemmar ställde frivilligt upp och provade minnes- och kognitionstest. En annorlunda aktivitet, som även gav många funderingar. Totalt under hösten har vi fått 38 nya medlemmar. Antalet nya medlemmar under året är 58. Det ger oss kraft att fortsätta att tänka nytt! Gerd Klang PRO Skogås Claes Borgström i berättartagen. Foto: Gerd Klang Kuriöst och antikt Sofia Pihlblad, medlem i PRO Högalid sedan i våras, berättade på vårt medlemsmöte 28 november om vad, var och hur man lämpligast avyttrar gamla saker, många sedan länge gömda och glömda i skåp och lådor. Hon arbetar till vardags med antik och kuriosa i en affär i Stockholm. Ett stort antal föremål visades upp och vi fick tävla om att gissa vilken av tre kaffekoppar som man får betala mest för just nu. Egentligen ska det som kallas antikt vara mer än 100 år gammalt men gränsen till retro suddas ut mer och mer. Trender avlöser varandra och just nu är det mycket populärt att blanda modernt med gammalt; danska möbler, sideboards, designmöbler, ja till och med äldre Ikea-möbler är gångbara. Bruksporslin som går att använda säljer bra men det får inte vara äldre än femtio- till åttiotal för 14 att gå hem hos ungdomar. Särskilt populär hos ungdomar och japaner är designern Stig Lindberg. Annat som säljer bra just nu är plåtburkar. Man kan få betala upp till kronor för en gammal kaffeburk från Gevalia! Annat poppis: servisen Ostindia, särskilt tallrikarna, gamla avskavda fotoramar, gamla dalahästar från fyrtiotalet, Helga-glas från Orrefors och servisen Wexiö Guld. Servisen Flytande Blå är populär bland äldre kunder och Grön Anna går av någon anledning bra till jul talssilver och kinesiskt porslin säljer bra. Stora enkla smycken från trettio- och fyrtiotalen är populära. På samlarmässor kan man själv sälja till exempel Musse Pigg, Rosa Pantern-katter, gamla julsaker och prydnader. Det kostar att hyra plats, också på loppmarknad. Det finns samlare av det mesta. Ibland skiljer inte priserna så mycket mellan loppis och antikt och det är svårare att göra fina loppisfynd numera. Loppis är dessutom väderosäkert och det gäller att man hamnar bland rätt grannar för att få intresserade besökare. Om du vill sälja till en antikhandlare, ring först och fråga om hen är intresserad, ta med foto på föremålet och kom gärna en måndagseftermiddag då det brukar vara lugnt. Man kan sälja på kommission eller få pengar direkt i handen (oftast mindre summor i så fall). Vi hade också med oss egna föremål för att få dem värderade. Efter Sofias avslutande värdering av de medhavda föremålen var somliga glada och andra besvikna precis som det brukar vara. Lilian Rodenstedt PRO Högalid

15 Glögg och pepparkakor AKTUELLT I DISTRIKTET Julfesten i PRO Sofia startade med glögg och pepparkakor. Styrelsen hade glädjen att informera om att medlemsutvecklingen varit strålande under året. PRO Sofi a har nu över 600 medlemmar! Pensionärsrådet och de samlade pensionärsföreningarna på Södermalm och Gamla Stan, PRO, SPF och SPRF med sammanlagt cirka medlemmar har lyckats påverka nämnden att avbryta kontraktet med Omsorgshusets nattpatrull med omedelbar verkan. Pensionärerna var starka då och starkare kommer vi att bli! Mycket snack blev det kring borden med jullandgång och ett glas vin för den som så önskade. Kaffe och kaka serverades därefter. Sedan blev det dans. Musiken stod vår medlem, Gert Keeding och hans orkester, Örni Todd Band för. De spelade en härlig dansmusik och det dröjde inte länge förrän dansgolvet var fullt. Festen avslutades med sedvanlig lottdragning och önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! Gun Gustafsson PRO Sofia Foto: Thomas Cronebäck PRO-DANS VÅREN 2014 ALLAKTIVITETSHUSET SALTSKOG BARRTORPSVÄGEN 1 SÖDERTÄLJE MÅNDAGAR Januari 13 HOLENS 27 LÖPSJÖTORPANS Februari 10 SAMZONS 24 CEDRIX Mars 10 LARS ERIKSSON 24 EKLÖVS April 7 AMIGOS Obs! tisdag 22 JUNIX Maj 5 INGEZ DUO Välkomna till dans i KRINGELSTA N! Arr. PRO samorganisation i Södertälje Bussförbindelser från Södertälje Centrum var 15:e minut Linje 753 HOVSJÖ hlp Vibergen Linje 751 HOVSJÖ hlp Lövtorpsvägen Info: Kirsti Laiho, ,

16

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 2012 STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 Välkomna till 2013-2014 års kursverksamhet Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildning som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper - Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Körkryssning till Ösel i 3 dagar

Körkryssning till Ösel i 3 dagar RESOR och UTFLYKTER VÅREN 2014 forts Körkryssning till Ösel i 3 dagar Kryssa till Ösel med Birka Cruise och sjung med Gabriel Forss, 9 11 juni 2014. Resan vänder sig både till dig som älskar att sjunga

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN ENSKEDEDALEN PROGRAM HÖSTEN 2015 MYCKET KUL I PÄRONGÅRDEN Nu är höstprogrammet klart. Vi hoppas att vi får många, både gamla och nya medlemmar i föreningen som vill vara med! Vi tycker att det ska vara

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-05-06 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund 1(10) Sammanträdesdatum: 2015-02-16 Plats och tid C-salen, kl 13:30-16:30 Beslutande Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR HÖSTEN 2015

STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR HÖSTEN 2015 STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR HÖSTEN 2015 Välkommen till kurser och träffar hösten 2015 Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildningar som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus. Mötesdagordning

PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus. Mötesdagordning PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus Vi inleder mötet med "En visa om PRO" Mötesdagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkännes. 2. Val av

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

KURSER OCH TRÄFFAR 2015

KURSER OCH TRÄFFAR 2015 2015 Jan STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR 2015 Välkomna till 2015 års kursverksamhet Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildningar som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper -

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR HÖSTEN 2015

STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR HÖSTEN 2015 STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR HÖSTEN 2015 Uppdaterad 25 augusti 2015 Välkommen till kurser och träffar hösten 2015 Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildningar som ska inspirera dig till att vara

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (5) MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 25 februari, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila Sand, PRO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 11.30 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Åke Andersson, PRO Birgit Hansson, PRO Kerstin

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2013-11-25

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2013-11-25 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2013-11-25 Prosten, kl. 13.30 16.10 Ledamöter: Ove Gustavsson, ordf.pro Marianne Båtman SN

Läs mer

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressrapport Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressen öppnades kl 12.30 med sång av Maria Möller och Mikael Blomqvist på gitarr. Curt

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Lokala Diarienummer: Datum:

Lokala Diarienummer: Datum: Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Öster Protokoll 201 s-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015 kl. 10.00-12.00 ÖREBRO Plats Dojan, Ringgatan 32 Ledamöter och ersättare Ordi11a1ie Urban Boström,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-27 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-27 1 Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-27 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Siw Svensson,

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Välkommen Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-9

Sammanträdesdatum Sida 1-9 Sammanträdesdatum Sida 1-9 pensionärsrådet 2009-03-16 Plats och tid KS-rummet, Kommunhuset, Mora, kl 09.30-11.30 ande Bernt Persson (s) KS, ordförande Terje Andersson (c) KS Jaakko Mattila, (c) KS ers

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-29 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-29 1 Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-29 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg PRO Birgit

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala handikapprådet 2009-05-19 6 Plats och tid Tullbackagården, 2009-05-19 kl 17.30-18.55 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) 2011-02-22

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) 2011-02-22 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Sophiagården, Söderåkra, kl 15.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewy Svensson, SN, ordförande Henrik Nilsson Bokor, SN Linda Eriksson,

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar Distrikt Stockholm Utbildningsplaner för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2 Totalt 20 studietimmar Antagna av styrelsen för PRO

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Vi får klara oss själva Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten.

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Dalai Lama Vi i SPES ger aldrig upp hoppet! SPES finns i hela landet Att arbeta på ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Pensionärsrådet 2014-09-03 16 (21) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 03 september 2014, klockan 10.00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordf. socialnämnden Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, kl 08.30 13.30 Beslutande Mona Persson, SPF ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2010-05-26 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 9.00-10.50 Beslutande Agneta Bode socialnämnden, Kerstin Lundahl socialnämnden, Bengt Bergenbrant socialnämnden, Göte Moberg fritid-

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer