SÖDERTÄLJE SPORTKLUBBS PUBLIKUNDERSÖKNING 2002/2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERTÄLJE SPORTKLUBBS PUBLIKUNDERSÖKNING 2002/2003"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE SPORTKLUBBS PUBLIKUNDERSÖKNING 02/0 Parallell undersökning Mellan den och 2 februari 0 genomförde NIFORD/Sydopinion en undersökning av samtliga elitserielags publik dess vanor och åsikter. Totalt deltog 92 personer, varav 9 i Södertälje. D e n g e n o m s n i t t l i g e S S K-å s k å d a re n är en man mellan 1 och 0 år. Han går på fler än 10 matcher per säsong och oftast tillsammans med en familjemedlem eller en vän. Över en vecka innan varje match bestämmer han sig för att gå. Via matchprogrammet eller en vän får han reda på att det är match. Han bor inom en radie av km från Scaniarinken, vanlig en mindre än 10 km, och åker bil till matchen. Han gick lika många gånger förra säsongen och den främsta anledningen är att favoritlaget spelar. De två enskilt mest viktiga delarna i matcharrangemanget är stämningen bland publiken och klackens roll för stämningen. Båda dessa punkter är han mycket nöjd med. Han är också nöjd med bemötandet från matchvärdarna, den bekväma åskådarplatsen, ordningen, resultatrapporteringen från andra arenor, biljettförsäljningen och introt. Dessa delar anser han också vara viktiga för arrangemanget. På två punkter, som är viktiga för honom, är han starkt kritisk: högtalaranläggningen och toaletterna. Informationen från speakern, parkeringsmöjligheterna och närheten till laget är ytterligare delar av matcharrangemanget som kan förbättras. Minst vikt lägger han vid att ha chearleaders, eventuell pausunderhållning, de allmänna kommunikationerna till arenan och en arenarestaurang med fullständiga rättigheter. SÖDERTÄLJEPUBLIKEN KONTRA ÖVRIG ELITSERIEPUBLIK På en rad punkter liknar SSK:s publik den genomsnittliga elitseriepubliken. En är könsfördelningen: procent är män och procent kvinnor. Gläjande för Södertälje är att könsfördelningen i princip är jämn i den yngsta undersökta gruppen, 1 till år. Men Södertäljepubliken särskiljer sig också inom en rad områden. Tro g e n p u b l i k SSK:s publik är bland de mest trogna i elitserien. Hela 4 procent ser till 2 matcher under en säsong och hela 6 procent ser 6 till 2 matcher. Färjestad har en mindre andel trogna kunder endast procent som ser till 2 matcher. Minst trogna är Djurgårdssupportrarna, varav endast 1 procent går på fler än 10 matcher per säsong. Dessa två lag har dock en avsevärt större kundkrets dvs fler som går på ishockey, men mer sällan. SSK har elitseriens högsta andel besökare som ser 6 till matcher. Å andra sidan är det bara Timrå som har en lägre andel som går 1 till gånger per säsong. Jämfört med medeltalet för elitseriepubliken har SSK också en lägre andel förstagångsbesökare än genomsnittet. SSK har högst andel av publiken (66 procent), som anger att de går för att favoritlaget spelar och färre än genomsnittet som ser matcherna för underhållningens skull eller för att man är intresserad av ishockey. Att SSK-publiken är trogen avspeglar även i när man bestämmer sig för att gå på matcherna. 0 procent bestämmer sig mer än en vecka innan matchdagen, 2 procent inom en vecka och endast procent samma dag. Motsvarande genomsnittssiffror för elitserien är 6, och 1 procent.

2 Familjeaktivitet i Södertälje Jämfört med snittet för övriga elitserielag har SSK fler som ser matcherna ihop med en familjemedlem och färre som går ensamma. SSK och Djurgården har flest andel åskådare som lever i hushåll med fler än två personer. SSK har även den högsta andelen av alla elitserielag i åldersgruppen 26 till 40 år. I den yngst undersökta åldersgruppen, 1- till -åringar, har SSK den lägsta andelen av alla lag. Nära hälften 4 procent av Södertäljepubliken anger att de skulle umgås med familjen eller en vän om de inte hade gått på ishockey. Motsvarande siffra för genomsnittspubliken i elitserien är procent. Hela 92 procent av Södertäljepubliken går med en familjemedlem eller vän. Södertäljepubliken betalar I Södertälje har 1 procent årskort/säsongsbiljett, att jämföras med elitseriesnittet procent. I Södertälje blir 29 procent blir bjudna på matcherna och på övriga arenor 2 procent. Den del av publiken som betalar mer än 100 kr för biljetten är dock avsevärt högre i Södertälje än genomsnittet 4 kontra 2 procent. Det senare kan förklaras med att gruppen ungdomar, som betalar ett pris lägre än 100 kr, är högre på andra arenor. Varken i Södertälje eller på andra orter är entreavgiften avgörande för om man går eller inte. En majoritet är nöjda med priserna och endast ett litet antal missnöjda. En angelägenhet för södertäljebor Hela 46 procent av SSK-publiken bor mindre än 10 km från Scaniarinken. Genomsnittet för övriga arenor är procent. Även andelen som bor 10 till km är högre i Södertälje kontra procent och det är endast 0 procent som åker mer än km. Bästa hemsidan I Södertälje är man mest nöjd med den egna klubbens hemsida på Internet. Hela procent anser att den är bra eller mycket bra. Medelvärdet för övriga klubbar är 49 procent. Mest nöjd är man i åldern 1 till år. I denna grupp anger procent att SSK:s hemsida är bra eller mycket bra. SCANIARINKEN KONTRA ANDRA ARENOR Scaniarinken får överlag ett gott betyg av SSK-publiken eller snarare varken bättre eller sämre än andra arenor. På en punkt är dock Södertäljepubliken mycket kritisk: mer än 90 procent tycker att högtalaranläggningen är viktig för matcharrangemanget, men endast procent är nöjda med den. Nära 90 procent tycker att rena och fräscha toaletter är viktigt, men bara 4 procent är nöjda. procent anser att parkeringsmöjligheterna nära arenan är viktigt och procent är nöjda. Det finns även en rad områden i Södertälje som man är nöjd med och som man samtidigt tycker är viktiga: Resultatrapporteringen från andra arenor Bemötandet från och serviceandan hos funktionärer på åskådarplats Städningen och ordningen på arenan Snabb biljettförsäljning och snabbt insläpp Introt De senare punkterna ovan särskiljer sig inte väsentligen från andra arenors betyg, men åskådarplatsen, städningen och resultatrapporteringen för högre betyg i Södertälje.

3 Stämningen och klacken bäst i landet Det utan jämförelse viktigaste i Södertälje för matcharrangemanget är stämningen bland publiken och klackens roll för stämningen. Hela 94 procent anser att stämningen är viktig och procent är nöjda. Endast Färjestads, Frölundas och Timrås publik anser att stämningen är bättre i sina respektive arenor, vilket eventuellt kan förklaras med att dessa tre topplags stämning lyftes upp av många hemmasegrar. SSK har en av landets absolut bästa klackar. 94 procent tycker att den är viktig och procent är nöjda med Blue Lightnings jobb. Bara Leksands och Timrås publik anser att deras klackar är lika betydelsefulla. Tittar man på totalintrycket av arenan och matcharrangemanget får SSK ett högt betyg av sin publik 9 procent är nöjda. Endast Färjestad och Frölunda har en mer nöjd publik. Av kanske förklarliga skäl var man mest missnöjda i Gävle och Linköping. Kvinnor mest nöjda Den mest nöjda kundkategorin i Södertälje är kvinnor. De är i princip endast missnöjda med toaletterna. I viss mån är de också mindre nöjda med parkeringen och prisnivån på mat och dryck. Även de som första gången besöker en SSK-match samt gruppen ungdomar mellan 1 och är mer positiva till Scaniarinken och matcharrangemanget än SSK:s genomsnittspublik. Underhållningsvärdet I Södertälje har underhållningsvärdet förhållandevis liten betydelse. Att man håller på det egna laget är det främsta skälet till att man går på matcherna. Södertäljepubliken ger ett något lägre betyg för elitseriens underhållningsvärde än genomsnittsbetyget för samtliga arenor. Högst är det i Karlstad, Göteborg och Timrå och lägst i Gävle, Linöping och Malmö. Arenorna verkar inte påverka underhållningsvärdet. Timrå har t ex elitseriens sämsta arena och Jönköping en av de bästa. Trots det anses underhållningsvärdet vara lågt i Jönköping och mycket högt i Timrå. Hur lagen presterar ser ut att vara den främsta faktorn för underhållningsvärdet. Arenorna verkar däremot påverka storleken på kundkretsen. Djurgården, Färjestad och HV 1, som alla tre har moderna eventarenor, lockar fler sällanbesökare.

4 SSK:S KUNDKATEGORIER Resultaten från undersökningen kan segmenteras i olika kundgrupper och omvandlas till ett nöjdkund-index. Det senare tas fram genom titta på hur viktigt man anser att något är och jämföra det med hur nöjd man är med just den frågan eller det området. I undersökningen ställdes frågor kring olika delar av matcharrangemanget. Genomsnittet för hur många som svarade viktigt eller mycket viktigt var för Södertäljepubliken 6 procent. Motsvarande genomsnittsprocent för hur nöjda man var inom respektive fråga var procent. Med hjälp av dessa två medianer kan man klassificera de delområdena i fyra segment: Mycket viktiga att åtgärda Kan förbättras men är inte avgörande Infriar behov/förväntan Överträffar behov/förvän På de följande sidorna redovisas de olika kundgruppernas behov och omdömen i jämförelse med genomsnittsåskådarens.

5 Genomsnittsbesökaren Högtalaranläggningen Rena och fräscha toaletter Information från speakern Parkeringsmöjligheter nära arenan Närhet och kontakt med laget Genomsnittsgruppen domineras av män i åldern 26 till 40 år. De är trogna besökare, som kommer därför att de håller på SSK. De går med en familjemedlem eller en vän. Vi kan konstatera att ishockey i hög grad är en familjeaktivitet, vilket är särskilt tydligt i Södertälje 92 procent går med en familjemedlem eller vän. Entréavgiften är inte avgörande. Troligen finns det dock inte utrymme för prishöjningar. Genomsnittsbesökaren är mer negativ till matcharrangemanget och arenan än övriga grupper. Samtidigt är det den mest lojala kundgruppen han går till 2 gånger per säsong. Genom att förbättra högtalaranläggningen, parkeringen och toaletterna samt öka närheten till laget kan vi troligen öka publikgenomsnittet. Ökningen sker via att öka frekvensen i gruppen som går till gånger per säsong. Störst påverkan på denna grupp har dock säkerligen lagets prestation, dvs underhållningsvärdet. SSK tappade under säsongen ca 20 åskådare per match i förhållande till säsongen 01/02. Likt den publikanalys som genomfördes av SSK i februari indikerar den nu genomförda undersökningen att det är bortasupporters som i princip står för hela nedgången. TOTALT MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

6 Familjemedlemmen Högtalaranläggningen Rena och fräscha toaletter Information från speakern Parkeringsmöjligheter nära arenan Tillgängligheten av mat, dryck och godis Gruppen fler än två personer i hushållet skiljer sig inte markant från genomsnittsåsådaren. Vilket är fullt naturligt gruppen dominerar SSK:s publik. Noterbart är dock att priskänsligheten vad gäller entréavgiften är lägre. Hälften anser att den är oviktig eller varken eller. Däremot är priskänsligheten för kioskpriserna högre, utan att vara ett stort problem. TOTALT FAMILJ MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

7 Kvinnor Rena och fräscha toaletter Prisnivå mat och dryck procent av publiken utgörs av kvinnor, vilket tangerar genomsnittet för elitserien. Det finns en potential upp till 2 procent, vilket Leksand och Malmö har. Det motsvarar för SSK en ökning med nära 20 åskådare per match. Ingen kvinna går ensam på matcherna. 6 procent går med en familjemedlem och resterande med en vän. De flesta går 1 till 10 gånger per säsong. Andelen kvinnor är dock högre bland de som går fler än matcher, än genomsnittsandelen kvinnor. Och ju yngre i ålder, dess då högre andel kvinnor. I åldern 1 till år är fördelningen i princip jämn. I förhållande till säsongen 01/02 ökande andelen kvinnor säsongen 02/0 14 procent anger att de gick färre gånger 01/02. Det är förhållandevis fler kvinnor som är engångsbeskare och som gick 1 till gånger 02/0. Andelen kvinnor är högre helgmatcher än i veckorna, vilket förstärker bilden av att kvinnor är med familjen. På veckodagar, då matcherna börjar kl :00, tenderar kvinnor att stanna hemma i högre grad. Anledning torde således vara sexistisk kvinnorna tar han om barnen. procent av kvinnorna är nöjda med totalupplevelsen, vilket är högre än för genomsnittsåskådaren. Kvinnorna är överhuvud taget mer positiva. För att öka andelen kvinnor ska vi ordna toaletterna och rikta marknadsföringen mot kvinnor kommer de en gång kommer de tillbaka! TOTALT KVINNOR MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

8 1 till år Närhet och kontakt med laget Prisnivå mat och dryck Allmänna kommunikationer till arenan Södertälje har lägst andel av publiken i gruppen 1 till år. Gruppen ökade dock från säsongen 01/02 till 02/0. 60 procent bor inom en radie av 10 km från Scaniarinken. 100 procent anger att stämningen bland publiken är viktig för matcharrangemanget och nära procent är nöjda med den samma. Överhuvud taget är ungdomar nöjda med underhållningen och totalintrycket 100 procent är t ex nöjda eller mycket tillfreds med totalintrycket! Priskänsligheten vad avser entréavgiften är låg t o m lägre än för genomsnittspubliken. Däremot är högre för kioskpriserna. Når vi upp till genomsnittsandelen för elitserien, 1 procent, innebär det drygt 20 fler åskådare per match. Att öka andelen ungdomar handlar i allt väsentligt om marknadsföring, där närheten till laget utgör en viktig ingrediens. TOTALT 1 ÅR MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

9 Förstagångsbesökare Rena och fräscha toaletter Resultatrapportering från andra arenor/matcher 92 procent är nöjda med matcharrangemanget. Överhuvud taget är man mer nöjd än genomsnittsåskådaren man tycker t ex att parkeringen är bra, att biljettförsäljningen fungerar samt att högtalaranläggningen är tillfredsställande. procent av Södertäljepubliken är förstagångsbesökare. Att öka andelen förstagångsbesökare handlar i allt väsentligt om marknadsföring bl a mot den befintliga publiken (ta med en vän). Förstagågsbesökarna åker i högre grad längre till matcherna än genomsnittspubliken, vilket indikerar att marknadsföringen ska riktas mot målgrupper i regionen runt Södertälje. Genomsnittet för förstagångsbesökare i elitserien är 1, procent. Når vi upp till denna nivå, innebär det drygt 20 fler åskådare per match. TOTALT FÖRSTAGÅNGSBESÖKARE MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

10 1 till gånger per säsong Rena och fräscha toaletter Gruppen är tillsammans med kvinnorna den mest positiva av alla grupper 92 procent är mycket nöjda med matcharrangemanget. De anser i princip endast att rena och fräscha toaletter är ett viktigt område att förändra. Gruppen är dock mer priskänslig än genomsnittet, både vad avser entréavgiften och kioskpriserna. 0 procent av gruppen är trogna supporters till SSK och/eller intresserade av ishockey. Mer än 0 procent blir bjudna på matcherna. Lika många får reda på att matchen ska spelas av en vän och 1 procent via TV/radio. I Södertälje är gruppens andel av totalpubliken procent. Motsvarande siffra för elitserien är i genomsnitt 26 procent. Kan vi höja gruppens andel till elitseriesnittet innebär det ca 0 fler åskådadare per match. Sällanbesökarna åker i högre grad längre till matcherna än genomsnittspubliken, vilket indikerar att marknadsföringen ska riktas mot målgrupper i regionen runt Södertälje. TOTALT BESÖKARE 1- GGR MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

11 Gick oftare förra säsongen Närhet och kontakt med laget Rena och fräscha toaletter Gruppen förbryllar. Denna publikkategori är mer nöjd med matcharrangemanget och underhållningsvärdet än genomsnittspubliken. Trots det gick man denna säsong färre gånger än säsongen 01/02. Priskänsligheten vad avser entréavgiften är högre än för genomsnittspubliken, men inte signifikant. Å andra sidan är man mer nöjd med prisnivån på kioskvaror, vilken man inte heller anser vara viktig. Mycket talar för att denna grupp tillhör SSK:s stampublik. Man bor i högre grad närmare Scaniarinken än genomsnittet och hela procent är mellan 1 och 40 år. Lagets insats kan vara en sannolik förklaring till att man gick mer sällan. TOTALT GICK OFTARE FÖRRA SÄSONGEN MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

12 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG PÅ INSATSER SSK:s stampublik den del av publiken som går på mellan och 2 matcher per säsong är i numerär i princip jämförbar med Färjestads och avsevärt högre än t ex Djurgårdens. Stampubliken är mer missnöjd med matcharrangemanget än övriga kundgrupper i Södertälje. SSK:s stampubliken är dock mer trogen än övriga elitserielags en högre andel anger att anledningen till att de går är att favoritlaget spelar. På övriga arenor är intresserad av ishockey och underhållningsvärdet viktigare än i Södertälje. I ett kort perspektiv är således stampubliken inte en prioriterad grupp för att öka publiksnittet. Potential för ökat publiksnitt Vår kundkrets är avsevärt mindre än de flesta andra lags. Vi har i jämförelse med medeltalen för elitserien färre andel kvinnor, sällanbesökare, ungdomar i åldern 1 till år samt de som åker mer än km för att se matcherna. I dessa grupper finns således en potential för att öka publiksiffrorna. Dessa grupper är dessutom den mest nöjda kundgruppen ca 90 procent är nöjda eller mycket nöjda med totalupplevelsen av matcharrangemanget. Det är också i denna kundgrupp vi ökar andelen i förhållande till förra säsongen. De fyra delgrupperna, till viss del med undantag för ungdomarna, tillhör kategorin familjer, vilket indikerar att vi i marknadsföringsarbetet ska prioritera och rikta oss mot familjer. Framför allt ska lördagsmatcherna marknadsföras mot denna målgrupp. Förbättringsåtgärder Högtalaranläggningen, toaletterna och närheten till laget och i viss mån parkeringen är områden vi måste förbättra oss inom för att tillfredsställa samtliga publikgrupper. Toaletterna kommer att fräschas upp inför Basket EM. Närheten till laget kan med relativt enkla medel förbättras. Högtalaranläggningen och parkeringen kräver dock miljoninvesteringar, vilka det inte finns utrymme för i årets budget. Dessa två områden kommer dock att åtgärdes vid ett eventuellt byggande av Södertälje Sportcenter. Vi bör kanske överväga att vidta vissa åtgärder för att förbättra ljudet vart fall så pass mycket att vi kan hävda att nu är ljudet bättre i Scaniariken? Scaniarinken får överlag ett gott betyg eller kanske snarare bättre än vad som skulle kunna förväntas. Vår publik är i stort nöjd med arenan. Vi vet dock inte om en mer eventlik arena skulle locka helt nya grupper. Trots att det t ex inte är ett uttalat behov att ha en arenarestaurang med fullständiga rättigheter, är det ca 0 procent som säger att det är viktigt eller mycket viktigt. Denna kundgrupp kan tillföra en ny intressant intäktskälla. Prisbilden Vi behöver inte göra något åt entrépriserna. Möjligen skulle de kunna höjas något utan dramatiska effekter på publiksiffrorna. Priskänsligheten är något större för kioskvarorna, vilket vi eventuellt bör beakta. En förklaring kan vara att så hög andel av publiken är familjer. Kombinationserbjudanden t ex entré och kioskvaror för familjer i ett pris kan vara en tänkbar modell för att öka attraktionen. I och med att vi har så stor andel som själv betalar entréavgiften och som bor i Södertälje bör vi undvika generella prissänkningar av entréspriset för att locka publik. Vi bör istället hitta modeller som riktar sig mot våra prioriterade grupper t ex boende längre än km från Scaniarinken. Om vi lyckas med att höja andelen sällanbesökare, finns potential för att höja entrépriset i och med att man går mer sällan är man mindre priskänslig, vilket förklarar varför t ex Färjestad och HV 1 kan hålla en högre prisbild.

13 Argument Undersökningen ger oss ett par framtränade argument för vår marknadsföring: Spänning, underhållnig och fest för hela familjen SSK har landets bästa stämning SSK har landets bästa klack Nu får du träffa laget och spelarna Nu har Scaniarinken rena och fräscha toaletter Fler än 90 procent nöjda efter första besöket Ta med en vän på hockey Målgrupper Prioriterade målgrupper är: Familjer segmenterade i kvinnor boende mer än km från Scaniarinken Ungdomar mellan 1 och år segmenterade i boende i Södertälje boende mer än km från Scaniarinken Bearbetningsmetoder/insatser Med utgångspunkt från undersökningens resultat kommer marknadskommittén att ta fram förslag på och senare genomföra marknadsföringsinsatser mot de prioriterade målgrupperna. Förslag på sådana kan t ex vara: Barter med tidningar i regionen I samarbete med Sörmlands Nyheter, Eskilstuna Kuriren och Strängnäs Tidning genomför vi tävlingar för tidningarnas läsare med biljetter som vinster. Vi kan även ge rabatt för tidningarnas prenumeranter. I och med att det inte stör försäljningen till våra stamkunder, kan vi vara relativt generösa med antalet biljetter och rabattsatser. Barter med SödertäljePosten SP har täckning i Södertälje, Mariefred, Åker och Vagnhärad. Genom en barteraffär använder vi tidningen för riktade annonser mot familjer och kvinnor. Vi koncentrerar oss till lördagsmatcher och skapar kombinationspaket entréavgift och kioskvaror i ett pris. Spelarna som dragplåster Vi kan i högre grad använda spelarna i marknadsföringsarbetet. I skolorna i Södertälje och närregionen genomför vi minikampanjer där vi för affischerar och därefter kommer på besök, där spelarna delar ut biljetter, skriver autografer och säljer souvenirer. Vi plockar ut ett par spelare, som hårdlanseras (make a star). Spelarna ska även användas vid olika butiksaktiviteter i Södertälje och de större orterna i Sörmland. Vi gör det i samarbete med lokala handlare. Spelarna ska även användas som faddrar i den egna ungdomsverksamheten och om möjligt turnera bland övriga ungdomslag i Sörmland, Botkyrka och Salem. Södertäljes största ungdomsgård I samarbete med en eller flera ungdomsgårdar prövar idén med att öppna arenan ett par timmar innan eller efter match och genomför aktiviteter för ungdomar i åldern 1 till år, där de bl a kan träffa spelarna. Även här tittar vi på olika former för kombinationserbjudanden. Träffa spelarna efter matchen Vi öppnar efter matchen Sponsorbaren för medlemmar i SSK och BL.

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kunden har svaret! Vita Hästen

Kunden har svaret! Vita Hästen Kunden har svaret! En förstudie i Seriekortsförsäljning & publikrekrytering Vita Hästen Anton Lööw 2015-02-25 YH-Sportmarknadsförare Sports Marketing 2 30 YH-poäng Sammanfattning Vita Hästen är en anrik

Läs mer

Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning

Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning Naturens Bästa Kundundersökning Sommaren 2006 Sammanfattning Bakgrund NordAnalys AB har på uppdrag av Svenska Ekoturismföreningen genomfört en gästundersökning bland ett urval av godkända arrangörer och

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Att mäta, analysera och utveckla

Att mäta, analysera och utveckla 1 Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Skriven av Johan Ericsson, Golfsolutions och Björn Klemming, Governance Partners 2011-12-08 2 Innehåll Att mäta,

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Så sparar svenskarna III

Så sparar svenskarna III Så sparar svenskarna III Institutet för Privatekonomi, oktober 2005 Erika Pahne Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker VECKOPENGEN IV FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Rapport Veckopengen IV Institutet för privatekonomi Ulla Samuel December 2001 US/Veckopengen IV Institutet för privatekonomi 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

E-handeln i Norden 2014

E-handeln i Norden 2014 E-handeln i Norden 2014 Innehåll Om rapporten 2 Förord: Håkan Ericsson 3 PostNords experter: Nu möts kanalerna 4 5 Norden 6 17 Case: Så lyckas Panduro med nordisk e-handel 6 7 Nästan var tredje nordbo

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer