SÖDERTÄLJE SPORTKLUBBS PUBLIKUNDERSÖKNING 2002/2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERTÄLJE SPORTKLUBBS PUBLIKUNDERSÖKNING 2002/2003"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE SPORTKLUBBS PUBLIKUNDERSÖKNING 02/0 Parallell undersökning Mellan den och 2 februari 0 genomförde NIFORD/Sydopinion en undersökning av samtliga elitserielags publik dess vanor och åsikter. Totalt deltog 92 personer, varav 9 i Södertälje. D e n g e n o m s n i t t l i g e S S K-å s k å d a re n är en man mellan 1 och 0 år. Han går på fler än 10 matcher per säsong och oftast tillsammans med en familjemedlem eller en vän. Över en vecka innan varje match bestämmer han sig för att gå. Via matchprogrammet eller en vän får han reda på att det är match. Han bor inom en radie av km från Scaniarinken, vanlig en mindre än 10 km, och åker bil till matchen. Han gick lika många gånger förra säsongen och den främsta anledningen är att favoritlaget spelar. De två enskilt mest viktiga delarna i matcharrangemanget är stämningen bland publiken och klackens roll för stämningen. Båda dessa punkter är han mycket nöjd med. Han är också nöjd med bemötandet från matchvärdarna, den bekväma åskådarplatsen, ordningen, resultatrapporteringen från andra arenor, biljettförsäljningen och introt. Dessa delar anser han också vara viktiga för arrangemanget. På två punkter, som är viktiga för honom, är han starkt kritisk: högtalaranläggningen och toaletterna. Informationen från speakern, parkeringsmöjligheterna och närheten till laget är ytterligare delar av matcharrangemanget som kan förbättras. Minst vikt lägger han vid att ha chearleaders, eventuell pausunderhållning, de allmänna kommunikationerna till arenan och en arenarestaurang med fullständiga rättigheter. SÖDERTÄLJEPUBLIKEN KONTRA ÖVRIG ELITSERIEPUBLIK På en rad punkter liknar SSK:s publik den genomsnittliga elitseriepubliken. En är könsfördelningen: procent är män och procent kvinnor. Gläjande för Södertälje är att könsfördelningen i princip är jämn i den yngsta undersökta gruppen, 1 till år. Men Södertäljepubliken särskiljer sig också inom en rad områden. Tro g e n p u b l i k SSK:s publik är bland de mest trogna i elitserien. Hela 4 procent ser till 2 matcher under en säsong och hela 6 procent ser 6 till 2 matcher. Färjestad har en mindre andel trogna kunder endast procent som ser till 2 matcher. Minst trogna är Djurgårdssupportrarna, varav endast 1 procent går på fler än 10 matcher per säsong. Dessa två lag har dock en avsevärt större kundkrets dvs fler som går på ishockey, men mer sällan. SSK har elitseriens högsta andel besökare som ser 6 till matcher. Å andra sidan är det bara Timrå som har en lägre andel som går 1 till gånger per säsong. Jämfört med medeltalet för elitseriepubliken har SSK också en lägre andel förstagångsbesökare än genomsnittet. SSK har högst andel av publiken (66 procent), som anger att de går för att favoritlaget spelar och färre än genomsnittet som ser matcherna för underhållningens skull eller för att man är intresserad av ishockey. Att SSK-publiken är trogen avspeglar även i när man bestämmer sig för att gå på matcherna. 0 procent bestämmer sig mer än en vecka innan matchdagen, 2 procent inom en vecka och endast procent samma dag. Motsvarande genomsnittssiffror för elitserien är 6, och 1 procent.

2 Familjeaktivitet i Södertälje Jämfört med snittet för övriga elitserielag har SSK fler som ser matcherna ihop med en familjemedlem och färre som går ensamma. SSK och Djurgården har flest andel åskådare som lever i hushåll med fler än två personer. SSK har även den högsta andelen av alla elitserielag i åldersgruppen 26 till 40 år. I den yngst undersökta åldersgruppen, 1- till -åringar, har SSK den lägsta andelen av alla lag. Nära hälften 4 procent av Södertäljepubliken anger att de skulle umgås med familjen eller en vän om de inte hade gått på ishockey. Motsvarande siffra för genomsnittspubliken i elitserien är procent. Hela 92 procent av Södertäljepubliken går med en familjemedlem eller vän. Södertäljepubliken betalar I Södertälje har 1 procent årskort/säsongsbiljett, att jämföras med elitseriesnittet procent. I Södertälje blir 29 procent blir bjudna på matcherna och på övriga arenor 2 procent. Den del av publiken som betalar mer än 100 kr för biljetten är dock avsevärt högre i Södertälje än genomsnittet 4 kontra 2 procent. Det senare kan förklaras med att gruppen ungdomar, som betalar ett pris lägre än 100 kr, är högre på andra arenor. Varken i Södertälje eller på andra orter är entreavgiften avgörande för om man går eller inte. En majoritet är nöjda med priserna och endast ett litet antal missnöjda. En angelägenhet för södertäljebor Hela 46 procent av SSK-publiken bor mindre än 10 km från Scaniarinken. Genomsnittet för övriga arenor är procent. Även andelen som bor 10 till km är högre i Södertälje kontra procent och det är endast 0 procent som åker mer än km. Bästa hemsidan I Södertälje är man mest nöjd med den egna klubbens hemsida på Internet. Hela procent anser att den är bra eller mycket bra. Medelvärdet för övriga klubbar är 49 procent. Mest nöjd är man i åldern 1 till år. I denna grupp anger procent att SSK:s hemsida är bra eller mycket bra. SCANIARINKEN KONTRA ANDRA ARENOR Scaniarinken får överlag ett gott betyg av SSK-publiken eller snarare varken bättre eller sämre än andra arenor. På en punkt är dock Södertäljepubliken mycket kritisk: mer än 90 procent tycker att högtalaranläggningen är viktig för matcharrangemanget, men endast procent är nöjda med den. Nära 90 procent tycker att rena och fräscha toaletter är viktigt, men bara 4 procent är nöjda. procent anser att parkeringsmöjligheterna nära arenan är viktigt och procent är nöjda. Det finns även en rad områden i Södertälje som man är nöjd med och som man samtidigt tycker är viktiga: Resultatrapporteringen från andra arenor Bemötandet från och serviceandan hos funktionärer på åskådarplats Städningen och ordningen på arenan Snabb biljettförsäljning och snabbt insläpp Introt De senare punkterna ovan särskiljer sig inte väsentligen från andra arenors betyg, men åskådarplatsen, städningen och resultatrapporteringen för högre betyg i Södertälje.

3 Stämningen och klacken bäst i landet Det utan jämförelse viktigaste i Södertälje för matcharrangemanget är stämningen bland publiken och klackens roll för stämningen. Hela 94 procent anser att stämningen är viktig och procent är nöjda. Endast Färjestads, Frölundas och Timrås publik anser att stämningen är bättre i sina respektive arenor, vilket eventuellt kan förklaras med att dessa tre topplags stämning lyftes upp av många hemmasegrar. SSK har en av landets absolut bästa klackar. 94 procent tycker att den är viktig och procent är nöjda med Blue Lightnings jobb. Bara Leksands och Timrås publik anser att deras klackar är lika betydelsefulla. Tittar man på totalintrycket av arenan och matcharrangemanget får SSK ett högt betyg av sin publik 9 procent är nöjda. Endast Färjestad och Frölunda har en mer nöjd publik. Av kanske förklarliga skäl var man mest missnöjda i Gävle och Linköping. Kvinnor mest nöjda Den mest nöjda kundkategorin i Södertälje är kvinnor. De är i princip endast missnöjda med toaletterna. I viss mån är de också mindre nöjda med parkeringen och prisnivån på mat och dryck. Även de som första gången besöker en SSK-match samt gruppen ungdomar mellan 1 och är mer positiva till Scaniarinken och matcharrangemanget än SSK:s genomsnittspublik. Underhållningsvärdet I Södertälje har underhållningsvärdet förhållandevis liten betydelse. Att man håller på det egna laget är det främsta skälet till att man går på matcherna. Södertäljepubliken ger ett något lägre betyg för elitseriens underhållningsvärde än genomsnittsbetyget för samtliga arenor. Högst är det i Karlstad, Göteborg och Timrå och lägst i Gävle, Linöping och Malmö. Arenorna verkar inte påverka underhållningsvärdet. Timrå har t ex elitseriens sämsta arena och Jönköping en av de bästa. Trots det anses underhållningsvärdet vara lågt i Jönköping och mycket högt i Timrå. Hur lagen presterar ser ut att vara den främsta faktorn för underhållningsvärdet. Arenorna verkar däremot påverka storleken på kundkretsen. Djurgården, Färjestad och HV 1, som alla tre har moderna eventarenor, lockar fler sällanbesökare.

4 SSK:S KUNDKATEGORIER Resultaten från undersökningen kan segmenteras i olika kundgrupper och omvandlas till ett nöjdkund-index. Det senare tas fram genom titta på hur viktigt man anser att något är och jämföra det med hur nöjd man är med just den frågan eller det området. I undersökningen ställdes frågor kring olika delar av matcharrangemanget. Genomsnittet för hur många som svarade viktigt eller mycket viktigt var för Södertäljepubliken 6 procent. Motsvarande genomsnittsprocent för hur nöjda man var inom respektive fråga var procent. Med hjälp av dessa två medianer kan man klassificera de delområdena i fyra segment: Mycket viktiga att åtgärda Kan förbättras men är inte avgörande Infriar behov/förväntan Överträffar behov/förvän På de följande sidorna redovisas de olika kundgruppernas behov och omdömen i jämförelse med genomsnittsåskådarens.

5 Genomsnittsbesökaren Högtalaranläggningen Rena och fräscha toaletter Information från speakern Parkeringsmöjligheter nära arenan Närhet och kontakt med laget Genomsnittsgruppen domineras av män i åldern 26 till 40 år. De är trogna besökare, som kommer därför att de håller på SSK. De går med en familjemedlem eller en vän. Vi kan konstatera att ishockey i hög grad är en familjeaktivitet, vilket är särskilt tydligt i Södertälje 92 procent går med en familjemedlem eller vän. Entréavgiften är inte avgörande. Troligen finns det dock inte utrymme för prishöjningar. Genomsnittsbesökaren är mer negativ till matcharrangemanget och arenan än övriga grupper. Samtidigt är det den mest lojala kundgruppen han går till 2 gånger per säsong. Genom att förbättra högtalaranläggningen, parkeringen och toaletterna samt öka närheten till laget kan vi troligen öka publikgenomsnittet. Ökningen sker via att öka frekvensen i gruppen som går till gånger per säsong. Störst påverkan på denna grupp har dock säkerligen lagets prestation, dvs underhållningsvärdet. SSK tappade under säsongen ca 20 åskådare per match i förhållande till säsongen 01/02. Likt den publikanalys som genomfördes av SSK i februari indikerar den nu genomförda undersökningen att det är bortasupporters som i princip står för hela nedgången. TOTALT MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

6 Familjemedlemmen Högtalaranläggningen Rena och fräscha toaletter Information från speakern Parkeringsmöjligheter nära arenan Tillgängligheten av mat, dryck och godis Gruppen fler än två personer i hushållet skiljer sig inte markant från genomsnittsåsådaren. Vilket är fullt naturligt gruppen dominerar SSK:s publik. Noterbart är dock att priskänsligheten vad gäller entréavgiften är lägre. Hälften anser att den är oviktig eller varken eller. Däremot är priskänsligheten för kioskpriserna högre, utan att vara ett stort problem. TOTALT FAMILJ MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

7 Kvinnor Rena och fräscha toaletter Prisnivå mat och dryck procent av publiken utgörs av kvinnor, vilket tangerar genomsnittet för elitserien. Det finns en potential upp till 2 procent, vilket Leksand och Malmö har. Det motsvarar för SSK en ökning med nära 20 åskådare per match. Ingen kvinna går ensam på matcherna. 6 procent går med en familjemedlem och resterande med en vän. De flesta går 1 till 10 gånger per säsong. Andelen kvinnor är dock högre bland de som går fler än matcher, än genomsnittsandelen kvinnor. Och ju yngre i ålder, dess då högre andel kvinnor. I åldern 1 till år är fördelningen i princip jämn. I förhållande till säsongen 01/02 ökande andelen kvinnor säsongen 02/0 14 procent anger att de gick färre gånger 01/02. Det är förhållandevis fler kvinnor som är engångsbeskare och som gick 1 till gånger 02/0. Andelen kvinnor är högre helgmatcher än i veckorna, vilket förstärker bilden av att kvinnor är med familjen. På veckodagar, då matcherna börjar kl :00, tenderar kvinnor att stanna hemma i högre grad. Anledning torde således vara sexistisk kvinnorna tar han om barnen. procent av kvinnorna är nöjda med totalupplevelsen, vilket är högre än för genomsnittsåskådaren. Kvinnorna är överhuvud taget mer positiva. För att öka andelen kvinnor ska vi ordna toaletterna och rikta marknadsföringen mot kvinnor kommer de en gång kommer de tillbaka! TOTALT KVINNOR MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

8 1 till år Närhet och kontakt med laget Prisnivå mat och dryck Allmänna kommunikationer till arenan Södertälje har lägst andel av publiken i gruppen 1 till år. Gruppen ökade dock från säsongen 01/02 till 02/0. 60 procent bor inom en radie av 10 km från Scaniarinken. 100 procent anger att stämningen bland publiken är viktig för matcharrangemanget och nära procent är nöjda med den samma. Överhuvud taget är ungdomar nöjda med underhållningen och totalintrycket 100 procent är t ex nöjda eller mycket tillfreds med totalintrycket! Priskänsligheten vad avser entréavgiften är låg t o m lägre än för genomsnittspubliken. Däremot är högre för kioskpriserna. Når vi upp till genomsnittsandelen för elitserien, 1 procent, innebär det drygt 20 fler åskådare per match. Att öka andelen ungdomar handlar i allt väsentligt om marknadsföring, där närheten till laget utgör en viktig ingrediens. TOTALT 1 ÅR MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

9 Förstagångsbesökare Rena och fräscha toaletter Resultatrapportering från andra arenor/matcher 92 procent är nöjda med matcharrangemanget. Överhuvud taget är man mer nöjd än genomsnittsåskådaren man tycker t ex att parkeringen är bra, att biljettförsäljningen fungerar samt att högtalaranläggningen är tillfredsställande. procent av Södertäljepubliken är förstagångsbesökare. Att öka andelen förstagångsbesökare handlar i allt väsentligt om marknadsföring bl a mot den befintliga publiken (ta med en vän). Förstagågsbesökarna åker i högre grad längre till matcherna än genomsnittspubliken, vilket indikerar att marknadsföringen ska riktas mot målgrupper i regionen runt Södertälje. Genomsnittet för förstagångsbesökare i elitserien är 1, procent. Når vi upp till denna nivå, innebär det drygt 20 fler åskådare per match. TOTALT FÖRSTAGÅNGSBESÖKARE MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

10 1 till gånger per säsong Rena och fräscha toaletter Gruppen är tillsammans med kvinnorna den mest positiva av alla grupper 92 procent är mycket nöjda med matcharrangemanget. De anser i princip endast att rena och fräscha toaletter är ett viktigt område att förändra. Gruppen är dock mer priskänslig än genomsnittet, både vad avser entréavgiften och kioskpriserna. 0 procent av gruppen är trogna supporters till SSK och/eller intresserade av ishockey. Mer än 0 procent blir bjudna på matcherna. Lika många får reda på att matchen ska spelas av en vän och 1 procent via TV/radio. I Södertälje är gruppens andel av totalpubliken procent. Motsvarande siffra för elitserien är i genomsnitt 26 procent. Kan vi höja gruppens andel till elitseriesnittet innebär det ca 0 fler åskådadare per match. Sällanbesökarna åker i högre grad längre till matcherna än genomsnittspubliken, vilket indikerar att marknadsföringen ska riktas mot målgrupper i regionen runt Södertälje. TOTALT BESÖKARE 1- GGR MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

11 Gick oftare förra säsongen Närhet och kontakt med laget Rena och fräscha toaletter Gruppen förbryllar. Denna publikkategori är mer nöjd med matcharrangemanget och underhållningsvärdet än genomsnittspubliken. Trots det gick man denna säsong färre gånger än säsongen 01/02. Priskänsligheten vad avser entréavgiften är högre än för genomsnittspubliken, men inte signifikant. Å andra sidan är man mer nöjd med prisnivån på kioskvaror, vilken man inte heller anser vara viktig. Mycket talar för att denna grupp tillhör SSK:s stampublik. Man bor i högre grad närmare Scaniarinken än genomsnittet och hela procent är mellan 1 och 40 år. Lagets insats kan vara en sannolik förklaring till att man gick mer sällan. TOTALT GICK OFTARE FÖRRA SÄSONGEN MEN INTE AVGÖRANDE Allmänna kommunikationer till arenan Bemötande från och serviceanda hos funktionärer Städning/ordning på arenan Rena och fräscha toaletter Sortiment/utbud av mat, dryck, godis Möjlighet att köpa klubbsouvenirer 1 Sortiment av klubbsouvenirer 1 Information från speakern Högtalaranläggningen 1 Resultatrapportering från andra arenor/matcher 1 Intro presenation på isen av spelarna före match Närhet och kontakt med laget Pausunderhållning och andra kringaktiviteter Chearleaders roll för matchupplevelsen och stämningen 2 Stämningen bland publiken Arenarestaurang med fullständiga rättigheter (41% viktigt)

12 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG PÅ INSATSER SSK:s stampublik den del av publiken som går på mellan och 2 matcher per säsong är i numerär i princip jämförbar med Färjestads och avsevärt högre än t ex Djurgårdens. Stampubliken är mer missnöjd med matcharrangemanget än övriga kundgrupper i Södertälje. SSK:s stampubliken är dock mer trogen än övriga elitserielags en högre andel anger att anledningen till att de går är att favoritlaget spelar. På övriga arenor är intresserad av ishockey och underhållningsvärdet viktigare än i Södertälje. I ett kort perspektiv är således stampubliken inte en prioriterad grupp för att öka publiksnittet. Potential för ökat publiksnitt Vår kundkrets är avsevärt mindre än de flesta andra lags. Vi har i jämförelse med medeltalen för elitserien färre andel kvinnor, sällanbesökare, ungdomar i åldern 1 till år samt de som åker mer än km för att se matcherna. I dessa grupper finns således en potential för att öka publiksiffrorna. Dessa grupper är dessutom den mest nöjda kundgruppen ca 90 procent är nöjda eller mycket nöjda med totalupplevelsen av matcharrangemanget. Det är också i denna kundgrupp vi ökar andelen i förhållande till förra säsongen. De fyra delgrupperna, till viss del med undantag för ungdomarna, tillhör kategorin familjer, vilket indikerar att vi i marknadsföringsarbetet ska prioritera och rikta oss mot familjer. Framför allt ska lördagsmatcherna marknadsföras mot denna målgrupp. Förbättringsåtgärder Högtalaranläggningen, toaletterna och närheten till laget och i viss mån parkeringen är områden vi måste förbättra oss inom för att tillfredsställa samtliga publikgrupper. Toaletterna kommer att fräschas upp inför Basket EM. Närheten till laget kan med relativt enkla medel förbättras. Högtalaranläggningen och parkeringen kräver dock miljoninvesteringar, vilka det inte finns utrymme för i årets budget. Dessa två områden kommer dock att åtgärdes vid ett eventuellt byggande av Södertälje Sportcenter. Vi bör kanske överväga att vidta vissa åtgärder för att förbättra ljudet vart fall så pass mycket att vi kan hävda att nu är ljudet bättre i Scaniariken? Scaniarinken får överlag ett gott betyg eller kanske snarare bättre än vad som skulle kunna förväntas. Vår publik är i stort nöjd med arenan. Vi vet dock inte om en mer eventlik arena skulle locka helt nya grupper. Trots att det t ex inte är ett uttalat behov att ha en arenarestaurang med fullständiga rättigheter, är det ca 0 procent som säger att det är viktigt eller mycket viktigt. Denna kundgrupp kan tillföra en ny intressant intäktskälla. Prisbilden Vi behöver inte göra något åt entrépriserna. Möjligen skulle de kunna höjas något utan dramatiska effekter på publiksiffrorna. Priskänsligheten är något större för kioskvarorna, vilket vi eventuellt bör beakta. En förklaring kan vara att så hög andel av publiken är familjer. Kombinationserbjudanden t ex entré och kioskvaror för familjer i ett pris kan vara en tänkbar modell för att öka attraktionen. I och med att vi har så stor andel som själv betalar entréavgiften och som bor i Södertälje bör vi undvika generella prissänkningar av entréspriset för att locka publik. Vi bör istället hitta modeller som riktar sig mot våra prioriterade grupper t ex boende längre än km från Scaniarinken. Om vi lyckas med att höja andelen sällanbesökare, finns potential för att höja entrépriset i och med att man går mer sällan är man mindre priskänslig, vilket förklarar varför t ex Färjestad och HV 1 kan hålla en högre prisbild.

13 Argument Undersökningen ger oss ett par framtränade argument för vår marknadsföring: Spänning, underhållnig och fest för hela familjen SSK har landets bästa stämning SSK har landets bästa klack Nu får du träffa laget och spelarna Nu har Scaniarinken rena och fräscha toaletter Fler än 90 procent nöjda efter första besöket Ta med en vän på hockey Målgrupper Prioriterade målgrupper är: Familjer segmenterade i kvinnor boende mer än km från Scaniarinken Ungdomar mellan 1 och år segmenterade i boende i Södertälje boende mer än km från Scaniarinken Bearbetningsmetoder/insatser Med utgångspunkt från undersökningens resultat kommer marknadskommittén att ta fram förslag på och senare genomföra marknadsföringsinsatser mot de prioriterade målgrupperna. Förslag på sådana kan t ex vara: Barter med tidningar i regionen I samarbete med Sörmlands Nyheter, Eskilstuna Kuriren och Strängnäs Tidning genomför vi tävlingar för tidningarnas läsare med biljetter som vinster. Vi kan även ge rabatt för tidningarnas prenumeranter. I och med att det inte stör försäljningen till våra stamkunder, kan vi vara relativt generösa med antalet biljetter och rabattsatser. Barter med SödertäljePosten SP har täckning i Södertälje, Mariefred, Åker och Vagnhärad. Genom en barteraffär använder vi tidningen för riktade annonser mot familjer och kvinnor. Vi koncentrerar oss till lördagsmatcher och skapar kombinationspaket entréavgift och kioskvaror i ett pris. Spelarna som dragplåster Vi kan i högre grad använda spelarna i marknadsföringsarbetet. I skolorna i Södertälje och närregionen genomför vi minikampanjer där vi för affischerar och därefter kommer på besök, där spelarna delar ut biljetter, skriver autografer och säljer souvenirer. Vi plockar ut ett par spelare, som hårdlanseras (make a star). Spelarna ska även användas vid olika butiksaktiviteter i Södertälje och de större orterna i Sörmland. Vi gör det i samarbete med lokala handlare. Spelarna ska även användas som faddrar i den egna ungdomsverksamheten och om möjligt turnera bland övriga ungdomslag i Sörmland, Botkyrka och Salem. Södertäljes största ungdomsgård I samarbete med en eller flera ungdomsgårdar prövar idén med att öppna arenan ett par timmar innan eller efter match och genomför aktiviteter för ungdomar i åldern 1 till år, där de bl a kan träffa spelarna. Även här tittar vi på olika former för kombinationserbjudanden. Träffa spelarna efter matchen Vi öppnar efter matchen Sponsorbaren för medlemmar i SSK och BL.

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

ELITSERIEN 07/08. Samarbetsmöjligheter för ditt företag. Exponering Representation Personalvård, biljetter. www.skellefteaaik.se

ELITSERIEN 07/08. Samarbetsmöjligheter för ditt företag. Exponering Representation Personalvård, biljetter. www.skellefteaaik.se ELITSERIEN 07/08 Samarbetsmöjligheter för ditt företag Exponering Representation Personalvård, biljetter 1 Rekordsäsongen Ännu en fantastisk säsong är till ända, vi lyckades med vår målsättning att hålla

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Utifrån hypoteser kring golfarnas relation till golfen har fyra profiler tagits fram bland SGF:s medlemmar.

Utifrån hypoteser kring golfarnas relation till golfen har fyra profiler tagits fram bland SGF:s medlemmar. Svenska golfare Utifrån hypoteser kring golfarnas relation till golfen har fyra profiler tagits fram bland SGF:s medlemmar. - Sociale Sebastian - Sportige Stefan - Aktive Anders - Klubb Karl Profilerna

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

28/12 29/12 för U14-lag Bredstorpshallen i Tranås KANONADEN I SAMARBETE MED: ENTREPRENAD

28/12 29/12 för U14-lag Bredstorpshallen i Tranås KANONADEN I SAMARBETE MED: ENTREPRENAD TAIF-CUPEN 28/12 29/12 för U14-lag Bredstorpshallen i Tranås I SAMARBETE MED: KANONADEN ENTREPRENAD LINDÉNS GLASMÄSTERI AB ALLT I GLAS Vasag. 2 Tel 0140-163 58 Prästängsvägen 2 EKSJÖ DITTMERS RÖR EN RIKTIG

Läs mer

Kvalitetsundersökning Medley 2013

Kvalitetsundersökning Medley 2013 Kvalitetsundersökning Medley 2013 Solna 20 maj 2013 Innehåll Inledning... 3 Metodik... 3 Resultat... 4 Diagram... 6 Betyg för anläggningen som helhet... 6 Betyg personalens servicevilja... 6 Betyg olika

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey Kommunstyrelsen 2008-01-14 23 48 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 10 27 Dnr 07.775-82 jankf10 Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey Bilagor: Principöverenskommelse Skrivelse

Läs mer

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Strömstads kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Strömstads kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

Målet är att gå upp i elitserien!

Målet är att gå upp i elitserien! 2014 Målet är att gå upp i elitserien! Det är nu över fem år sedan Lejonens comeback i elitserien, en återkomst som slutade i stor sportslig succé med två raka SM-guld och tre raka finaler. Vilka tävlingar,

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Pensionsgapet stort hos företagare SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Pensionsgapet stort hos företagare SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Pensionsgapet stort hos företagare Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat Fakta om undersökningen Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-28

Läs mer

2007, 2008, 2009 2010

2007, 2008, 2009 2010 2007, 2008, 2009 2010 2007 vann Lejonen den allsvenska finalen och gjorde 2008 comeback i den svenska eliten efter 25 år på speedwayens baksida. Som nykomling tog laget hela speedwaysverige med storm och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB. verksamhetsåret 2001-05-01 till 2002-04-30

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB. verksamhetsåret 2001-05-01 till 2002-04-30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB verksamhetsåret 2001-05-01 till 2002-04-30 VERKSAMHET Södertälje Sportklubbs verksamhet har under det gångna verksamhetsåret omfattat ishockey herr- och damseniorer,

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / FäRjEStAd Bk center. två ARENoR. många möjligheter.

EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / FäRjEStAd Bk center. två ARENoR. många möjligheter. EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / färjestad bk center. två arenor. många möjligheter. KONFERENS har vi alltid fått ett bra bemötande, utomordentligt fina lokaler för sammankomsten, bra mat och betjäning

Läs mer

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Tanums kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Tanums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 58. Medelvärdet för samtliga kommuner är 68. Jämfört

Läs mer

Arbetsbeskrivning. FC Helsingborg. Arrangemang

Arbetsbeskrivning. FC Helsingborg. Arrangemang Arbetsbeskrivning FC Helsingborg Arrangemang Allmän information SAMTLIGA funktionärer ska använda ingången till B- och C-hallen, som ligger mittemot ishallen. Där finns incheckningen placerad. Funktionärsrummet

Läs mer

Box play-spel som segervapen

Box play-spel som segervapen Svenska Ishockeyförbundet Elitekurs (ETU) Box play-spel som segervapen Sergei Joukov Handledare Göran Pegenius 2012-05-30 Sammanfattning Min erfarenhet som ishockeytränare säger att de tuffaste matcherna

Läs mer

Utveckla dina affärer i samarbete med ett av regionens starkaste varumärken. Partner 2014-2015. Det är vi som är

Utveckla dina affärer i samarbete med ett av regionens starkaste varumärken. Partner 2014-2015. Det är vi som är Utveckla dina affärer i samarbete med ett av regionens starkaste varumärken. Partner 2014-2015 Det är vi som är VaR med och skapa vår HiStOrIA Vi i Örebro Hockey gör allt för att vinna matcher. Och vi

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Slutrapport HOCKEYBUSSEN 2012/2013

Slutrapport HOCKEYBUSSEN 2012/2013 Slutrapport HOCKEYBUSSEN 2012/2013 Framtidsvägen, tekniska kontoret Helena Stefansson Nilsson INNEHÅLL 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE OCH MÅL...3 3 DELMÅL...3 3.1 KÖRA SEX FULLBELAGDA BUSSAR...3 3.2 FÅ FLER VÄLJA

Läs mer

Mariestad Bois. Sammanställning av enkät. Genomförd av Richard Thorell 2013-06-15

Mariestad Bois. Sammanställning av enkät. Genomförd av Richard Thorell 2013-06-15 Mariestad Bois Sammanställning av enkät Genomförd av Richard Thorell 2013-06-15 Inledande kommentarer: Det totala antalet respondenter är 84. Alla jämförelsetal i diagrammen är det genomsnittliga värdet

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Handledare: Johan Andersson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Sammanfattning Steget från div 1 till elitspelare

Läs mer

Manual för ungdomsturneringar

Manual för ungdomsturneringar 1 av Manual för ungdomsturneringar Svenska Innebandyförbundet av Innehållsförteckning Bilaga 1 1. Checklista. Marknadsföring - Färgkod SIBF - Typsnitt SIBF 1 FÖRORD Denna manual ska användas som en arbetsbok

Läs mer

5/1 6/1 för U14-lag Bredstorpshallen i Tranås

5/1 6/1 för U14-lag Bredstorpshallen i Tranås TAIF CUPEN 2012 5/1 6/1 för U14-lag Bredstorpshallen i Tranås i samarbete med: KANONADEN ENTREPRENAD LINDÉNS GLASMÄSTERI AB ALLT I GLAS Vasag. 2 Tel 0140-163 58 Prästängsvägen 2 EKSJÖ DITTMERS RÖR Storgatan

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Form för jämförelser Skellefteå Kraft har genomfört undersökningar om kundtillfredsställelse vid fyra tillfällen (2, 23, 21, 214). År 2 var frågeformuläret

Läs mer

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Chokladsalongen Välkommen till den årliga chokladfesten med passion och smakupplevelser för alla läckergommar! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Askersund Chokladprovningar Mässa Utställningar

Läs mer

Marknadsavdelningen: Företag 060-789 10 20. Privat 060-789 10 70. huvudsektion@timraik.se

Marknadsavdelningen: Företag 060-789 10 20. Privat 060-789 10 70. huvudsektion@timraik.se Marknadsavdelningen: Företag 060-789 10 20. Privat 060-789 10 70. huvudsektion@timraik.se Dräktreklam spelare Våra hetaste reklamplatser. Laget turnerar i hela Sverige. Exponering i arenorna under match.

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Konfidentiellt SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp Borås s Arena Bakgrund IF Elfsborg är r ett klassiskt fotbollslag i Sverige. Nummer 5 i Allsvenska Maratontabellen. (Göteborg, Malmö AIK och Norrköping ligger före) f Senaste 10 åren har Elfsborg placerat

Läs mer

Kundundersökning Strömvallens isbana

Kundundersökning Strömvallens isbana Kundundersökning Strömvallens isbana Februari 2011 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4 2. Syfte...4 3. Metod...5 3.1 Bakgrundsfrågor...6 4. Resultat

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP!

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! 02 SPORTFIVE PARTNER TILL AIK FOTBOLL OCH LEDANDE INOM SPORTS MARKETING Exklusiv agentur till AIK Fotboll & många toppklubbar i Tyskland & övriga Europa Säljer in

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

PRODUKTFOLDER 2014-2015

PRODUKTFOLDER 2014-2015 PRODUKTFOLDER 2014-2015 MARKNADSFÖRING som får dig att synas UPPLEVELSER som du aldrig glömmer ELITNIVÅ när den är som bäst Framtiden Vår resa fortsätter Med femton raka säsonger i Basketligan Sveriges

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

Utvärdering Seniormässa 2010. Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september

Utvärdering Seniormässa 2010. Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september Utvärdering Seniormässa 21 Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september Bakgrund Seniormässan arrangerades i Munkedals folkpark den 2 september 21. Det var den andra mässan i ordningen.

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Ideellt HJÄRTA. Kommersiellt HJÄRNA

Ideellt HJÄRTA. Kommersiellt HJÄRNA Ideellt HJÄRTA Kommersiellt HJÄRNA 2 Från 20 000 SEK Från 60 000 SEK Från 175 000 SEK Från 400 000 SEK Partnerstruktur Huvudpartners Det som ingår på en nedre partnernivå ingår också på alla övre nivåer.

Läs mer

Hjälp oss att bygga fotbollsstaden Kramfors

Hjälp oss att bygga fotbollsstaden Kramfors Officiellt sponsorprogram för Kramfors-Alliansen Fotboll säsongen 2013 Hjälp oss att bygga fotbollsstaden Kramfors Kramfors-Alliansen. Vad tänker du när du hör det namnet? Är det dottern som under somrarna

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer