Meet & Greet. med Ubuntu Gemenskapen i Sverige. Programbeskrivning & översikt över händelseförlopp. 11/ kl i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meet & Greet. med Ubuntu Gemenskapen i Sverige. Programbeskrivning & översikt över händelseförlopp. 11/4-2015 kl. 11.00. i Malmö"

Transkript

1 Meet & Greet med Ubuntu Gemenskapen i Sverige Programbeskrivning & översikt över händelseförlopp 11/ kl i Malmö Jag är närvarande: sid 1 av 15

2 Program I. DE OLIKA ASPEKTERNA I UBUNTU RÖRELSEN Vad är Ubuntu, Ubuntu Liberation Movement, Ubuntu Contributionism, Ubuntu Party & Ubuntu Planet? II. VAD HAR SKETT, VAR ÄR VI NU & HUR RÖR VI OSS FRAMÅT? Registrering av Ubuntu Sverige i Ubuntu Planet, initiativ till samverkan för en värld utan pengar, förenade insatser för obegränsad gemenskap, team absolut för total inlevelse i alltomfattande upplevelse. III. REGISTRERINGSMETODER & POLITISK AKTIVITET Förening med styrelse & stadgar alternativt politiskt parti med partiledare & partiprogram. IV. SAMVERKAN ETT INDIVIDUELLT INITIATIV I KOLLEKTIV GEMENSKAP Praktiska förslag och lösningar för hur man kan delge sig av den naturliga passion, de medfödda talanger & de förvärvade kunskaper man innehaver som tillför det bästa för alla i samhället. V. FRIGÖRELSE AV MÄNSKLIGHETEN FRÅN KOLLEKTIVT SLAVERI att träda in i individuell suveränitet genom kollektiv naturrätt i universell lag. VI. FRIHET FÖR MÄNNISKAN I SUVERÄNA NATIONER fördjupning i samarbetet mellan Ubuntu & New Earth Nation (NEN). VII. LAND & MARK FÖR UBUNTU GEMENSKAPEN skillnaden i att arrendera, köpa eller återta land. Egna punkter: sid 2 av 15

3 Innehåll I. DE OLIKA ASPEKTERNA I UBUNTU RÖRELSEN...sid 4 UBUNTU... sid 4 UBUNTU CONTRIBUTIONISM (SAMVERKAN)...sid 4 UBUNTU LIBERATION MOVEMENT...sid 4 UBUNTU PARTY...sid 4 UBUNU PLANET...sid 4 II. VAD HAR SKETT, VAR ÄR VI NU & HUR RÖR VI OSS FRAMÅT?...sid 5 REGISTRERING AV UBUNTU SVERIGE...sid 5 HEMSIDA... sid 5 FACEBOOK... sid 5 YOUTUBE... sid sid 6 SKYPE... sid 6 BOK... sid 6 DONATIONSKONTO...sid 6 INITIATIV TILL SAMVERKAN...sid 7 FÖRENADE INSATSER...sid 7 ÅTGÄRDSPLAN... sid 8 UBUNTU ABSOLUT... sid 8-9 III. UBUNTU IDEELL FÖRENING & POLITISK AKTIVITET...sid 10 UBUNTU IDEELL FÖRENING...sid 10 COUNCIL OF ELDERS INTERIMSSTYRELSE (TILLFÄLLIG STYRELSE)...sid 10 COUNCIL OF ELDERS STYRELSE...sid 10 UBUNTU SVERIGE PARTI...sid 10 IV. SAMVERKAN ETT INDIVIDUELLT INITIATIV I KOLLEKTIV GEMENSKAP...sid V. FRIGÖRELSE AV MÄNSKLIGHETEN FRÅN KOLLEKTIVT SLAVERI...sid 13 VI. FRIHET FÖR MÄNNISKAN I SUVERÄNA NATIONER...sid VII. LAND & MARK FÖR UBUNTU GEMENSKAPEN...sid 14 EGNA NOTERINGAR...sid 15 sid 3 av 15

4 I. De olika aspekterna i Ubuntu Rörelsen UBUNTU (filosofi & livssyn jag är för att vi alla är ) Ubuntu är en tusentals år gammal filosofi som handlar om att leva i samverkan och gemenskap i kollektivet mänskligheten. Någon som lever efter denna livssyn brukar beskriva konceptet: Om jag har mat och min granne är utan så ska han inte behöva gå hungrig; om jag har betesmark och min grannes ko är utan ska den inte behöva gå hungrig. Det handlar om att dela med sig av de resurser och tillgångar som finns för alltomfattande välmåendet för alla levande organismer. UBUNTU CONTRIBUTIONISM (samverkan gemensamt medskapande) Idag lever vi inte i harmoni med varandra, djuren eller naturen. För att åter finna och återgå till denna balans upprättades en plan för en ny social struktur en värld utan pengar. Med andra ord en värld där byte och handel med pengar ersättas av varje människas bidrag med sina medfödda talanger och förvärvade kunskaper för det bästa för alla i samhället. Strukturen, planen och konceptet kom att kallas Ubuntu Contributionism (Ubuntu Samverkan) UBUNTU LIBERATION MOVEMENT (ett blueprint för mänskligt välstånd) Mänskligheten är fast i ett ekonomiskt slaveri som fängslar både sinne, kropp och själ. För att befria mänskligheten från träldom skapades ett blueprint en plan över hur vi förvandlar kollektivt slaveri till mänsklig frihet i välstånd och överflöd. Planen gav upphov till Ubuntu Liberation Movement en rörelse in i högre medvetande & framtiden för jorden. UBUNTU PARTY (politisk aktivitet) För att kunna medverka på den politiska arenan registrerades Ubuntu i Sydafrika som ett politiskt parti. År 2014 representerade Michael Tellinger Ubuntu Party i presidentvalet i Sydafrika och därefter har Ubuntu partier bildats i England och Kanada. Ubuntu England (UK) kommer att delta i valet UBUNTU PLANET (samlingsplattform för Ubuntu Gemenskaperna) För att ge en snabb och effektiv åtkomst till Ubuntu Gemenskaperna i hela världen grundades Ubuntu Planet en samlingsplattform för medlemmar, representanter, organisatörer och samarbetspartners i Ubuntu. UBUNTU SVERIGE (en del av Ubuntu Liberation Movement och Ubuntu Planet) Ubuntu Sverige grundades 2014 och är representant för Ubuntu Liberation Movement i Sverige. sid 4 av 15

5 II. Vad har skett, Vvar är vi nu & Hur rör vi oss framåt? REGISTRERING AV UBUNTU SVERIGE Ubuntu Sverige registrerades som samverkande i Ubuntu Planet & Ubuntu Liberation Movement år Detta innebär att Ubuntu Sverige är kopplat till Ubuntu Liberation Movements globala rörelse & har som uppgift att representera & presentera rörelsens vision, filosofi & plan. Det finns ingen statlig registrering av Ubuntu Sverige (som förening/organisation eller verksamhet) vilket innebär att rörelsen ej kan vara ansvarig för och ingå juridiska avtal (t.ex teckna bankkonto för donationskonto, genomföra politisk aktivitet, etc.) I nuläget är Ubuntu Sverige en rörelse som består av mänsklig själ & sinne i en kollektiv gemenskap. HEMSIDA Ubuntu Sverige har en aktiv hemsida sedan den 15 Mars 2015 som är under pågående redigering och kontinuerlig uppdatering. Adress: Kontakt: Webbansvarig webbutvecklare: John Blaid Webbutvecklare/Admin: Kathyja Katchina På hemsidan kan man registrera sig som medlem för att få direkt åtkomst till Ubuntu Sveriges Forum. Medlemsregistrering på hemsidan innebär inte några förbindelser till Ubuntus rörelse utan är enbart ett verktyg för att uppnå effektiv och enkelt uppkoppling till Ubuntu Gemenskapen i Sverige. MINA ANVÄNDARUPPGIFTER I UBUNTU LIBERATION MOVEMENT SVERIGE: Användarnamn: Lösenord: FACEBOOK UBUNTU SVERIGES OFFICIELLA FB-SIDA Administratörer för Ubuntu Sveriges Officiella FB-sida är: Michael Tellinger, Louise Clarke, Sammy Cortes, Mange Freeman, Hannes Lövbacka & Kathyja Katchina. UBUNTU SVERIGES OFFICIELLA DISKUSSIONS-GRUPP PÅ FB Administratörer för Ubuntu Sveriges officiella diskussions-grupp på FB är: Louise Clark, Sammy Cortes, Mange Freeman, Hannes Lövbacka & Kathyja Katchina sid 5 av 15

6 YOUTUBE UBUNTU SVERIGE OFFICELLA YOUTUBE-KANAL https://www.youtube.com/channel/ucdhxb_0zy67uoegtufzcqng Kontoansvariga med kontoåtkomst: John Blaid & Kathyja Katchina SKYPE UBUNTU SVERIGE SKYPE ADRESS --- uppdateras inom kort --- UBUNTU SVERIGES EPOST ADRESSER Kontoansvariga med kontoåtkomst: John Blad & Kathyja Katchina DONATIONSKONTO Idag, 22 Mars 2015, är donationskontot kopplat till Paypal och John Blaid (som också är webbansvarig för Ubuntu Sveriges hemsida) och kontot är åtkomligt för alla webbutvecklare med tilldelat användarnamn och lösenord. Inget bankkonto/personkonto är kopplat till donationskontot så om rörelsen är i behov av kontanter för tjänster så får en banköverföring genomföras till den mottagare som är ansvarig för att tjänsten genomförs, i annat fall kan betalning göras direkt från donationskontot till betalningsmottagarens konto. Alla ekonomiska utgifter och inkomster kommer att redovisas för Ubuntu Gemenskapen i Sverige och presenteras på hemsidan vid behov eller förfrågan. Donationsintäkter kommer att finansiera utvecklingen av Ubuntu i Sverige. Ansvarig för donationskontot: John Blaid Åtkomst till donationskontot: Kathyja Katchina BOK Ubuntu Contributionism A Blueprint for Human Prosperity översätts av: Kathyja Katchina. Boken kommer att godkännas av Michael Tellinger innan den blir tillgänglig för försäljning till allmänheten. All ekonomisk vinst som inkommer på denna försäljning kommer att gå direkt till Ubuntu Sveriges gemensamma donationskonto. sid 6 av 15

7 INITIATIV TILL SAMVERKAN Ett kollektivt initiativ där medverkande samverkar för en värld utan pengar. Alltså ett initiativ där den enskilda bidrar med sina medfödda talanger och förvärvade kunskaper till det bästa för all i samhället. Samverkan är den svenska versionen av Contributionism. Ubuntu Samverkan Sverige är uppdelad i kommunal verksamhet med regional och nationell förbindelse. Åtkomst till gemenskaperna finns både på hemsidan och på FB: GEMENSKAPER UBUNTU SAMVERKAN SVERIGE: För åtkomst till gemenskaperna på hemsidan: Gemenskaper Samverkan Sverige - https://ubuntumovement.se/grupper/ För åtkomst till diskussionsgrupper för Samverkan Sverige på FB: Samverkan Sverige (nationell): https://www.facebook.com/groups/ / Samverkan Stockholm (regional/kommunal): https://www.facebook.com/groups/ / Samverkan Skåne (regional): https://www.facebook.com/groups/ / Samverkan Malmö (kommunal): https://www.facebook.com/groups/ / Samverkan Gävle (kommunal): https://www.facebook.com/groups/ / Samverkan Luleå (kommunal): https://www.facebook.com/groups/ FÖRENADE INSATSER Ubuntu genomför samarbeten med andra individer, organisationer och föreningar som delar värderingar, visioner och mål för att uppnå obegränsad gemenskap och förbindelse. SAMARBETE SOM MEDFÖLJER MEDVERKAN I UBUNTU LIBERATION MOVEMENT: New Earth Project/New Earth Nation (NEP/NEN) Breakthrough Energy Movement (BEM) One Peoples Trust (tidigare OPPT) PLANERADE SAMARBETEN I SVERIGE: Ubuntu Scandinavia/Nordic New Earth Exchange (NEX) International Tribunal of Natural Justice (Scandinavia) (ITNJ) Basinkomst-rörelsen MagMa Makiah etc. sid 7 av 15

8 ÅTGÄRDSPLAN Ubuntu Åtgärdsplan är utformad av Ubuntu Partiet i Sydafrika (Plan of Action) Denna åtgärdsplan är en skriftlig beskrivning över hur vi går från dagens värld där mänskligheten är förslavad under pengar och juridiskt fängslad i träldom till en värld utan pengar där mänskligheten frodas inom alla områden av livet i total frihet. För Ubuntu Partiet i Sverige kommer denna åtgärdsplan att anpassas för behoven i vårt samhälle. UBUNTU ABSOLUT Ubuntu Absolut är anpassat för att kunna ingå i Ubuntu Partiets kommande Åtgärdsplan. Detta utan att vara politiskt bundet. Medlemmarna i teamen är godkända representanter för Ubuntu Liberation Movement men behöver inte vara politiskt aktiva eller medlemmar i Ubuntu Partiet Sverige. Ubuntu Absolut är ett initiativ taget av Ubuntu Gemenskapen i Sverige för att ge alla en möjlighet till delaktighet, medverkan och bidragande i utvecklingen och utformningen av framtidens jord inom det område som var och en har kunskap, talang och passion inom. Detta för att alla ska kunna erbjuda sitt naturliga varande och görande till gemenskapen. Ubuntu Absolut täcker varje område av livet för att kunna erbjuda en total inlevelse i en alltomfattande upplevelse. Inom varje område kommer artiklar, ljud- och videomaterial, intervjuer, aktioner, forskning och utredningar presenteras för att belysa viktig information, praktiska lösningar och befintliga möjligheter för den globala gemenskapen. Varje team fokuserar på sitt specifika område och samarbetar vid behov. Medlemmar kan ingå i ett eller flera team. sid 8 av 15

9 Områden Ubuntu Absolut Ubuntu Absolut Uni-verse medvetande, förbindelser & universella krafter Skapelsen Universum Himlakroppar Astrologi(k) Astronomi Ubuntu Absolut Ny Jord högre medvetande i samverkan & gemensamt medskapande Samverkan Gemenskap Framtidens Jord Den Fullbordade Människan Skap-ande Evolution Ubuntu Absolut Suveränitet återta din kraft genom naturrätt i universell lag Mänsklig Frihet Universellt värde Individuell Suveränitet Naturrätt Universell Lag Ubuntu Absolut Treenighet sinne, kropp & själ i balans Högre Medvetande Alltomfattande Välmående Meditation Yoga Ubuntu Absolut Vetenskap & Innovation förnuftig forskning & sund utveckling Fysik Kemi Biologi Numerologi Geometri Elektronik Energi Ubuntu Absolut Ren Energi fri & förnybara energikällor Fri Energi Förnybara Energikällor Ren Energi Ubuntu Absolut Infrastruktur grundläggande (re)konstruktion av samhället Sjukvård Rättssystem Ekonomi Politik Vägar Vatten & Avlopp Hjälpinstanser Ubuntu Absolut Hus & Arkitektur bygga & leva i naturliga hus & ekologiska byar Arkitektur Bygga Naturligt Ekologiska Byar Inredning Ubuntu Absolut Naturligt Vis den naturliga människan & jorden Naturlig Textil, Färg & Material Ekologisk Mat Närodlat naturlig hälsa & skönhet Ubuntu Absolut Jordklok välmående för alla levande organismer Djurvård Djurrätt Bevara Jorden Ubuntu Absolut Frihet i Uttryck kultur, konst, musik & litteratur Kultur Ceremoni Musik Dans Bild & Formgivning Ubuntu Absolut Media för medveten folkbildning Journalistik Folkbildning Nyheter Radio TV Internet Ubuntu Absolut Mänsklig Förbindelse värdet i relationer & möten Kontakt Gemenskap Relationer Nätverk Ubuntu Absolut Skildring av Historian jordens & människans ursprung & utveckling Antikens Gudar (Annunaki) Människans Skapelse, Historia & Utveckling Jordens historia sid 9 av 15

10 III. Ubuntu Sverige Ideell Förening & Politisk Aktivitet UBUNTU IDEELL FÖRENING Förening med styrelse & stadgar. För att registrera Ubuntu Sverige som ideell förening/organisation behöver en styrelse upprättas samt stadgar som reglerar styrelsen. Detta görs av en interimsstyrelse (sammanställning av ett Council of Elders). COUNCIL OF ELDERS INTERIMSSTYRELSE (TILLFÄLLIG STYRELSE) Kathyja Katchina, John Blaid, Rahziel Miller, Håkan Nordström Har till uppgift att upprätta stadgar för Ubuntu Sveriges fasta styrelse. Alla beslut som tas av the Council presenteras och godkänns först av Ubuntu Gemenskapen i Sverige och alla handlingar följer Ubuntu Liberation Movements Åtgärdsplan. Denna interimsstyrelse (Council of Elders) kommer att sammanställa en fast styrelse i samarbete med Gemenskapen. COUNCIL OF ELDERS STYRELSE Den fasta styrelsen kommer att skriva stadgar för Ubuntu Sverige Ideella förening samt registrera Ubuntu Partiet Sverige. UBUNTU SVERIGE PARTI Partiprogram/visionsprogram kommer att sammanställas när den fasta styrelsen (Council of Elders) är upprättad. NOTERING Vid intresse att ingå i den fasta styrelsen och/eller ledningen för partiet v.g kontakt någon i Council of Elders (interimsstyrelsen). sid 10 av 15

11 IV. Samverkan Ett Individuellt Initiativ i Kollektiv Gemenskap Praktiska förslag och lösningar för hur man kan delge sig av den naturliga passion, de medfödda talanger & de förvärvade kunskaper man innehaver som tillför det bästa för hela samhället. Handlar inte enbart om varor och produkter utan också om människan är hon där hon Behövs eller där hon Måste vara? (Universum ger oss alltid ett val det gör inte arbetsgivaren). De som träder in i Ubuntu Gemenskapen kommer att ha sina tidigare kunskaper och talanger med sig in. Vi är alla dem vi är och kan det vi kan men lägger kanske fortfarande vår energi i det gamla systemet där det är var man för sig istället för i den nuvarande framtiden vi skapar i gemensamt medskapande. Vi har alltså inte brist på kunskap eller talang vi är bara på fel plats i fel tid... Systemet har inte utvecklats de senaste 2000 åren det har snarare begränsat utvecklingen och skapat små boxar att placera allt i för att ge en illusion av ordning som ser ut som utveckling men i själva verket är otroligt invecklat och komplicerat. I själva verket är systemet som drivs av staternas jurisdiktion vad som skapar oreda och kaos i ett annars harmoniskt tillstånd. Staterna har tillförts till något som redan är fullbordat vilket ger upphov till ett trångt och pressat händelseförlopp. Innan staterna övertog land levde människan i frihet från systematisk auktoritet och laglig begränsning av sinnet. Varje folk som intagits av Staterna har protesterat mot förbindelsen som upprättats och gör än idag! Staterna och dess system har alltså aldrig välkomnats av världens folk, den har tvingat sig på jordens människor. Då människan som kollektiv aldrig erkände fantasin om gränser så är det inte en skapelse av människans kollektiva sinne vilket, enligt universell lag, gör den till obefintlig och därmed ogiltig. Vi har egentligen tillgång till allt vi behöver maten finns här, vattnet finns, material finns, människor finns men någon har jurisdiktion på allt vilket gör det otillgängligt trots att det finns framför oss. Hur många hemlösa har man inte sett sitta utanför en butik? Maten finns men inte medlet (pengarna) för att få ta del av den. Pengar är vad som ger upphov till bristen utan pengar ingen brist, eftersom om den hemlösa inte behövde medlet för att få tillgång till det som redan finns så hade det redan varit dennes alltså är det redan vårt bara illusionen gör det till någon annans! Så vad är mitt och vad är ditt? Svaret är - det vi är i BEHOV av! Ubuntus filosofi handlar om att jag är den jag är på grund av vem vi alla är. Detta betyder att om jag är hungrig så beror det på kollektivets brist att dela med sig, om kollektivet går hungrig så beror det på individens brist att dela med sig. Vi har alla en verkan och effekt på varandra och vår omgivning och för att individen ska må bra krävs det att kollektivet mår bra och för att kollektivet ska må bra krävs det att individen mår bra. Välmående uppnås genom att vara tryggad och säkrad det man behöver för ett fullbordat och värdigt liv: mat, vatten, god hälsa, tak, kärlek, gemenskap och frihet att uttrycka sig till fullo. Genom att tillföra dessa aspekterna till var och en så kommer samhället ha en stark, frisk, och stabil grund att bygga på. Idag är mat, vatten, tak och uttryck ett PRIVIELGIE och inte en RÄTT. Endast välanpassade medborgare med en väl anpassad inkomst har åtkomst till dessa tillgångar. Tillgångar som finns i överflöd redan men som har tagits i beslag och inte av mänskligheten utan av systemet som driver mänskligheten. Varje människa kan mättas tio gånger om, kläs tusen gånger om och badas tio miljoner gånger om utan att vi lider brist men ändå förnekas så många att ta del av överflödet. Och om man inte erkänner sig som en juridisk fiktion med tilldelat personnummer så får man varken arbeta, rösta, få bidrag eller behövlig vård att vi erkänner staten som vår mästare är alltså ett krav för att få ta del av resurser, tjänster och tillgångar som finns i samhället, vår existens är inte en avgörande faktor trots att den inte kan räknas bort för den är klart befintlig. Så överflödet finns tillgängligt och det är detta vi vill komma åt så att alla kan få del av det! sid 11 av 15

12 Blockeringarna som uppstått av systemets verksamhet är upplösningsbara och kan ersättas av väl fungerande strukturer. Strukturer som utformas av den enskilda och passar in i det kollektiva pusslet av ordning. Det handlar om att vara där man BEHÖVS och inte där man MÅSTE. Universum begränsar inte vår tillgång till det enbart i vårt eget sinne gör det så. Om människan inte hittade på lagar för att kunna vara verksamma som juridiska fiktioner inom systemet så hade inte begränsningar funnits. Idag drivs affärer för att göra ekonomisk vinst (enligt lag) - istället borde de drivas för att ge människor föda (enligt rätt). Hus byggs för att göra vinst (enligt lag) när de borde byggas för att hjälpa en människa hitta hem (enligt rätt). Vapen plockas upp (enligt lag) när det är hjärtan som borde hjälpas upp (enligt rätt). Det är totalt uppochnervänt men jorden är rund så få tycks se men de som ser inser att det finns en lösning till alla våra problem samverkan i gemensamt medskapande! Vi behöver varandra det är vårt behov. Vi behöver inte pengar för någonting men vi behöver varandra för allt. Vi behöver varandras sinnen de som grundar, skapar, transformerar, renoverar och organiserar. Våra olika talanger och kunskaper är vad som ger upphov till en enad struktur: vi har de som kan bygga hus, de som kan laga mat, de som förstår universum och somliga som inte bara lever i utan söker förstå fysikens alla lagar, det finns de som kan flera språk, de som utför musikstycken som skapar känslomässiga stormar i en främling och vetenskap som färdas i ljusets hastighet. Vi har allt vi behöver för att kunna vara och göra det som behövs. Sen kan inte en göra allt men alla kan göra något. Detta är något som är högst individuellt och är helt beroende på, och avgörs av, vem vi är och vem vi vill vara i gemenskapen. En sjuksköterska i dagens system kommer säkert att hjälpa människor på ett liknande sätt i framtidens samhälle skapat i gemenskap, men hon kommer inte behöva tillföra mer än vad som behövs. Idag finns det hundratals som väntar på att få hjälpa till på ett sjukhus eller annan vårdinrättning men pga nedskärningar så står platser tomma som borde fyllas. Detta lägger ett tyngre och mer omfattande ansvar på de som faktiskt hade turen att få flera anställningar på köpet av en mitt i alla nedskärningarna. De tillför mer än de behöver medan andra inte får tillföra någonting alls om de fick välja så hade de delat med sig av vad de har så alla hade fått lika men systemet ropar ständigt nedskärningar så någon måste alltid avskärmas. Men i ett samhälle där behovet alltid är i fokus finner vi samverkan ett gemensamt medskapande för kollektiv harmoni där var och en är delaktig för att var och en är en del av ting och tingens naturliga ordning. I ett naturligt varande finns naturlig ordning en balans som uppstår när ingen konflikt är närvarande eftersom allting vet sin plats. När individer inom kollektivet mänskligheten finner sitt eget varande så kan de uttrycka sig i sitt görande och finna sin plats i universum precis som solar, planeter och kometer gör. De vet var de ska vara för de har inga frågeställningar om sig själv de fyller behovet som finns vilket både har ett syfte och ger ett syfte. sid 12 av 15

13 V. Frigörelse av Mänskligheten från Kollektivt Slaveri Ubuntu är en rörelse som strävar efter frigörelse av slav-arten som kallas mänskligheten. För att uppnå denna kollektiva befrielse har en plan för en ny social struktur utformats Ubuntu Contributionism (Samverkan) (fördjupning finns i boken Ubuntu Contributionism A Blueprint for Human Prosperity). Samhällen består av levande människor, stater består av juridiska fiktioner. För att uppnå total frigörelse för mänskligheten krävs en separation av samhälle och stat. Staten har alltid varit det som hindrar samhällen från att frodas i överflöd pga. regleringar, vinsttillgångar, kontroll och anpassning. Staten har varit det som hindrar människan från att utvecklas medvetet, spirituellt och emotionellt genom att konstant hålla den fast i samma fysiska verklighet. Och alla stater har använt samma verktyg för att nå sina mål lagar regleringar och författningar som binder den fria människan till krav, plikter och obligationer - utan att samtycke till begränsningen är nödvändigt. Mänskligheten är fast i sin egen fantasi kallad juridik med jurisdiktion över mänsklighetens sinne. (Lagar uppstår ur det mänskliga sinnet alltså är det sinnet hos människan vi begränsar vilket i sin tur begränsar kroppen, och ett begränsat sinne är ett begränsat medvetande.) Nyckeln till frigörelse från systemfantasierna som håller mänskligheten fängslad i ett osynligt men uppenbart slaveri finner vi bakom de juridiska och rättsliga dörrarna (slaveriet är idag lagligt utan att för den delen vara rätt!), därför kommer Ubuntu Sverige att samarbeta med Naturrättsliga och Universella lag-utövare och försvarare som kan etablera en tribunal som står upp för mänsklig frihet enligt naturens rätt i universell lag (Planerat samarbete med International Tribunal of Natural Justice (Scandinavia) en tribunal etablerad av New Earth Nation för att stå upp för de suveräna nationer som utformats och dess fria människor). I ett tillstånd av högre medvetande uppstår en naturlig följdeffekt ett sunt förnuft som är stark förankrat i individen. Den är alltså inte i behov av regleringar för att förstå vad och hur den bör handla i varje givet ögonblick utan har en naturlig känsla för vad som är rätt och fel och hur man bäst koordinerar sig igenom rummet i nutiden. Ubuntu strävar efter en värld som frigörs enligt Universell Lag där varje människas Naturliga Rätt att stå i sin individuella Universella Kraft erkänns och där kollektivet mänsklighetens Alltomfattande Makt beviljas. Ubuntu strävar efter Mänsklig Suveränitet ultimat frihet för mänskligheten. VI. Frihet för Människan i Suveräna Nationer New Earth Nation (NEN) har etablerat cirka 30 suveräna nationer i olika delar av världen. Nationerna är inte beroende eller bundna till någon annan stat, land eller nation och är upprättade via ett avtal mellan New Earth Nation och individerna som representerar den Suveräna Nationen. Människorna som har sin hemvistelse i Nationerna är Suveräna Entiteter utan förbindelse till de juridiska fiktioner som tilldelats dem för medverkan i Staten. Detta innebär att varje Suverän Människa har en Rätt att utöva istället för en Lag att underställas. Fullt medlemskap i New Earth Nation uppstår när man ratificerar den Nya Jorden Fördraget. Fördraget kan ratificeras av suveräna nationer och mikronationer. sid 13 av 15

14 Om du vill ratificera den Nya Jorden Fördraget kan du göra det: som en etablerad och erkänd organisk nation eller mikro nation, genom att skapa en medlemsprofil. som individ, genom att etablera en egen icke-territoriellt mikronation. som en familj, gemenskap eller stam, genom att etablera en egen territoriella mikronation. Den höga tröskeln för en individ att kunna ratificera fördraget (dvs. att individen först måste vara en vederbörligen inrättad mikro nation) är att bidra till att: i) Alla parter har nått den nivå av förståelse nödvändigt att ordentligt själv styra, och ii) Alla de individer och grupper vars kapacitet att korrekt själv styra oklanderligt har förtroende att ratificera Nya Jorden Fördraget, med full kunskap om vem och vad de andra medlemmarna är och vad de står för. För mer information: VII. Land & Mark för Ubuntu Gemenskapen Ubuntu Sveriges nästa delmål är att få tillgång till mark för Ubuntu Gemenskapen att genomföra de visioner och mål som medlemmarna i Sverige kollektivt uppfattat att de är i behov av. En fysisk samlingsplats ger möjlighet till mer utökad aktivitet och fler åtgärder kan därför vidtas. En Ubuntu Ekoby (suveränt land) hade t.ex gett möjlighet till: en fysisk samlingsplats för Ubuntu Gemenskapens möten och aktiviteter tillgång att uppföra egna ekologiska odlingar (Ubuntu Eco) Bed & Breakfast/övernattnings- och hyr-möjligheter (Ubuntu B&B) shop för ekologiska varor producerade i byn/landet (Ubuntu Eco Store) Det finns olika tillvägagångssätt för att få åtkomst och tillgång till det land och den mark vi lever på. Ubuntu Gemenskapen måste gemensamt komma överens om en lösning som fungerar för alla. Det behöver inte vara fokus på ett område och en landmassa, utan detta kan etableras på flera platser, men en central punkt bör grundas. ALTERNATIVA LAND & MARK-MÖJLIGHETER FÖR UBUNTU GEMENSKAPEN arrendera mark hyra mark för Ubuntu Gemenskapen köpa mark via donationer och ekonomiska vinster köpa loss mark donera mark mark som doneras av individer/organisationer eller rörelser till Ubuntu Gemenskapen återta land demonstration mot mänskligt slaveri och manifestation för mänsklig frihet Allt är beroende av vilken form av medverkan vi vill ha inom det befintliga systemet eller om vi vill vara verksamma utanför det. sid 14 av 15

15 EGNA NOTERINGAR sid 15 av 15

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Holistics grundare berättar

Holistics grundare berättar Vår väg hela vägen Holistics grundare berättar När Holistic bildades hade vi en tydlig idé om vad vi ville åstadkomma genom företaget, nämligen att hjälpa människor bli friskare och samtidigt mer medvetna.

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation?

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation? 10 FRÅGOR OCH SVAR 1) Vad är det som händer under en AuraTransformation? Alla människor är energi i konstant rörelse. Den synliga delen kroppen är en manifestation av de osynliga energierna som omger och

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012 MY MagIQ Plan Carola Liva Lind 2012 *De närmsta i mitt nätverk är förutom mig de mest värdefulla för mig. *De närmsta i mitt nätverk är de närmsta för att de ska verka för mig. *De närmsta i mitt nätverk

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Båda dessa grundtyper av organisationer, dessutom organisationer som blandar frivillighet och företagande, finns med i nätverket för social ekonomi.

Båda dessa grundtyper av organisationer, dessutom organisationer som blandar frivillighet och företagande, finns med i nätverket för social ekonomi. I processens inledning genomfördes ett längre seminarium där regionens och Nätverket för social ekonomis representanter diskuterade vilken typ av organisationer den kommande överenskommelsen skulle handla

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer

Var är själarna efter döden?

Var är själarna efter döden? Var är själarna efter döden? Vad är meningen med "livet" efter döden? Vart hamnar själarna? Finns dom hela tiden omkring oss? LS Frågan utgår från ett påstående om att det finns ett enskilt liv efter döden.

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Mot Högre Medvetande

Mot Högre Medvetande Mot Högre Medvetande Introduktion Susanne Jönsson Mångfaldigande av i detta kursmaterial ingående blad - helt eller delvis - samt utnyttjande i undervisningssyfte är förbjudet utan tillstånd av Susanne

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Ett frihetens rike. Inledning. Erfarenheten. En reflektion över den besatte och svinhjorden. Ola Wingbrant

Ett frihetens rike. Inledning. Erfarenheten. En reflektion över den besatte och svinhjorden. Ola Wingbrant Ett frihetens rike En reflektion över den besatte och svinhjorden Ola Wingbrant 2014-10-12 Inledning Det känns roligt att ha fått förtroendet att stå här igen. Flera av er har träffat mig tidigare. Jag

Läs mer

Aktieägarförening Respekt

Aktieägarförening Respekt Aktieägarförening Respekt Varför aktieägarförening? Just ordet aktieägarförening förknippas ofta med maktbegär och missnöje. Det är nu dags att förändra den förvridna bilden. Vi tog detta initiativ för

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

ÖVERSÄTTNING 2002-04-29 (EA, 3-0429landskapskonv sv off version) Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention,

ÖVERSÄTTNING 2002-04-29 (EA, 3-0429landskapskonv sv off version) Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, Text of the European Landscape Convention in Swedish ÖVERSÄTTNING 2002-04-29 (EA, 3-0429landskapskonv sv off version) European Treaty Series - Nr. 176 EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39.

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. Välkomna till Sex Addicts Anonymous och mötet From Shame

Läs mer

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa,

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, INFINITE TAI JI Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, TREÅRIG UTBILDNING I UPPSALA Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji är

Läs mer

Målet med EQ-LIFE är att ge dig ett lyckligare, friare och mer berikande liv. Du stärks positivt!

Målet med EQ-LIFE är att ge dig ett lyckligare, friare och mer berikande liv. Du stärks positivt! Målet med EQ-LIFE är att ge dig ett lyckligare, friare och mer berikande liv. Du stärks positivt! PERSONLIG UTVECKLING OCH GLOBAL TRANSFORMATION Världen kallar på ett nytt ledarskap där en hög nivå av

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

Copyright 2014 Irina :: attraktionslagen.info

Copyright 2014 Irina :: attraktionslagen.info Copyright 2014 Irina :: attraktionslagen.info 1 välkommen till attraktionslagen.info Jag heter Irina och kommer att vara din guide när vi tillsammans utforskar läran om attraktionslagen. Om du är nyfiken

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Livet är en magisk resa där tiden inte existerar

Livet är en magisk resa där tiden inte existerar Livet är en magisk resa där tiden inte existerar 1 Livet är en magisk resa där tiden inte existerar - för det enda som finns är nuet och i varje nytt nu skapar Du Dig själv på nytt i den mest storslagna

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 6, juni 2014 Juni är en energi 4månad i ett energi 7år.

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 6, juni 2014 Juni är en energi 4månad i ett energi 7år. NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 6, juni 2014 Juni är en energi 4månad i ett energi 7år. 4an möter 7an? Får vi se en andlig ordning nu i juni när Hej! Varmt välkomna till juni månads Numerologiska nyhetsbrev

Läs mer

Preliminä rt progräm fo r Hjä rtäts vä g

Preliminä rt progräm fo r Hjä rtäts vä g Preliminä rt progräm fo r Hjä rtäts vä g TORSD 17 mars: 16.00 18.00: Registrering. 18.00 19.00: Invigning inkl. presentation av alla medverkande. 19.00 19.45: Presentation om Universal Heart - Jörgen Tranberg.

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD 1 Ur pressmeddelande från Unesco den 2 november 2001: UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD Idag antog Generalkonferensen Unescos högsta beslutande organ det som kallas

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Jag har kommit som sändebud från änglarna. Jag har levt tidigare på Jorden. Jag är en av mediets guider.

Jag har kommit som sändebud från änglarna. Jag har levt tidigare på Jorden. Jag är en av mediets guider. Aniara Jag har kommit som sändebud från änglarna. Jag har levt tidigare på Jorden. Jag är en av mediets guider. Vi änglar finns här runt omkring er. Var och en av er har en specialare, en liten extra ängel,

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Transseans på Öppna Spiritualister den 10 april Del 2 Efraim och Mahatma om energier samt energiövningar. Efraim fortsätter..

Transseans på Öppna Spiritualister den 10 april Del 2 Efraim och Mahatma om energier samt energiövningar. Efraim fortsätter.. Transseans på Öppna Spiritualister den 10 april 2016 Del 2 Efraim och Mahatma om energier samt energiövningar Efraim fortsätter.. Jag vill nu prata lite om Universum, om solar och planeter. Ni har en underbar

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Nyhetsbrev 2016 Channie West

Nyhetsbrev 2016 Channie West Nyhetsbrev 2016 Channie West Hej, till alla Er som får detta Brev! Efter alla helgdagarna har nu ett nytt och förhoppningsvis mycket spännande år kommit. Jag hoppas på 2016 som ett gott år och önskar att

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Ämnesplan i Fysik Treälven

Ämnesplan i Fysik Treälven Ämnesplan i Fysik Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Fysik Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Mål för godkänt skolår 9 utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska

Läs mer

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör 1 Swedish Translation LYRICUS DISCOURSES 1 Experiencing the Wholeness Navigator LYRICUS SAMTAL NR. 1 Att uppleva Helhetens Navigatör James, skaparen av WingMakers material, har översatt dessa samtal till

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Pedagogikens systemteori

Pedagogikens systemteori Pedagogikens systemteori Konsekvenspedagogik Pedagogikens väsentligaste uppgift är att skapa ramar och villkor för den individuella utvecklingen genom att lägga vikt på social handlingskompetens och självbildning

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Det goda Samspelet MÄNNISKANS BEHOV I CENTRUM Vilka kunskaper behöver vi vuxna ha och vad behöver vi kunna tillföra för att våra barn ska få en sund uppväxtmiljö? anna-rosa.perris@cbti.se AGENDA Struktur

Läs mer

Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer

Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer med Rolf Erik Solheim Fastän majoriteten av svenska folket ser Gustaf Fröding som en av Sveriges största skalder genom tiderna, har de flesta endast skrapat

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Via Jennifer Hoffman

Via Jennifer Hoffman Via Jennifer Hoffman Vi är återigen i början av ett år, vilket är en annan möjlighet för oss att finjustera integrering av lärdomar vi har fått lära i flera årtionden och utöver detta, flera livstider.

Läs mer

Yuan Gong lärare. Studieplan 2016

Yuan Gong lärare. Studieplan 2016 Yuan Gong lärare Studieplan 2016 Vad innebär det att vara Yuan Gong lärare? Som Yuan Gonglärare får Du tillgång till ett unikt system för holistisk träning som vid aktivt utövande ger möjlighet att utveckla

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Mikroprojekt. Kommunikation Sociala grupper Kultur Ekologisk odling. Hälsa. Livslångt lärende Anpassad Teknologi. Lokal/global utbyte.

Mikroprojekt. Kommunikation Sociala grupper Kultur Ekologisk odling. Hälsa. Livslångt lärende Anpassad Teknologi. Lokal/global utbyte. 1 Hälsa Kommunikation Sociala grupper Kultur Ekologisk odling Mikroprojekt Livslångt lärende Anpassad Teknologi Ekonomi Lokaler Infrastruktur Övrigt Lokal/global utbyte Mikroprojekt Följande lista fungerar

Läs mer

mot rasism elevmaterial

mot rasism elevmaterial mot rasism elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN MOT RASISM.... 4 10 FAKTA OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. 5 FÖRDJUPA ER INOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 7 MATERIAL... 8 2 VAR MED I AKTION FN Aktion

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Fysik Kunskapens användning

Fysik Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Fysik Kunskapens användning utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner

Läs mer

Har du 64/47: Brukar du känna dig förvirrad? Tillåt att du inte alltid har svaret men det kommer ett aha över tid

Har du 64/47: Brukar du känna dig förvirrad? Tillåt att du inte alltid har svaret men det kommer ett aha över tid 9 Energicenter Huvud: Har du 63/4: Tvivlar du på dig själv? Har du mental oro? Vänd det inte mot dig själv Det är ett tecken på att ett mönster/process inte ger lätthet i livet och för framtiden. Vad kan

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014 Familjedaghemmen i Skäggetorp 2 Innehåll NORMER OCH VÄRDEN... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Analys... 4 Åtgärder... 4 UTVECKLING OCH LÄRANDE... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

INFINITE TAI JI 2014-2017

INFINITE TAI JI 2014-2017 INFINITE TAI JI 2014-2017 Infinite Tai Ji Infinite Qi gong Meditation Chi Yoga Unik möjlighet till 3-årig Infinite Tai Ji-utbildning i Uppsala med mästaren Jason Chan, YogiCho och Tina Hédren för perfekt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna Vad är Lärvux? Lärvux är en egen skolform som består av en grundläggande och en gymnasial nivå. Du är välkommen att söka kurser hos oss om du behöver

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Affiliate Avtal 2012-01-12

Affiliate Avtal 2012-01-12 Affiliate Avtal 2012-01-12 ingås mellan Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 Ombud: Karatbars International GmbH kallad vidare "Säljaren" och / född:, bostadsadress:...,

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Vad innebär egentligen hållbar

Vad innebär egentligen hållbar Cemus Centrum för miljö och utvecklingsstudier Vad innebär egentligen hållbar utveckling och varför är det viktigt? Hållbar utveckling Fick sitt genombrott vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 då hållbar

Läs mer

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke 1400-1700 var, politiskt sett, en tid då 1. det feodalt organiserade Europa blev nationalstaternas

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Antagna stadgar vid föreningsstämma den 31 maj 2003 samt extra föreningsstämma den 11 oktober 2003 Bostadsrättsföreningen BRF Gröna Byn Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är BRF Gröna Byn, 716456-4309.

Läs mer

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016 Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016 Inledning Föreningens målsättning som den är formulerad i stadgarnas portalparagraf kan delas upp i tre huvudmål: 1. Föreningen ska verka för en

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer