HANDBOK FÖR KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE VER. 1 PROJEKTKONSORTIA:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK FÖR KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA:"

Transkript

1 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas. HANDBOK FÖR KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE VER. 1 PROJEKTKONSORTIA:

2 Projektkonsortia: Management Observatory Foundation (MOF), Polen Pontydysgu, Storbritannien EMMERCE EEIG, Sverige Nowoczesna Firma (NF), Polen Författare: Maria Perifanou Bidragande: Marta Eichstaedt Graham Attwell Anna Jaruga Projektets webbplats: Projektet WebQuest genomförs med ekonomiskt stöd frĺn Europeiska kommissionen inom Livslĺngt lärande programmet Leonardo da Vinci. PROJECT NUMBER: PL1-LEO

3 INNEHĹLL 1. FÖRORD INLEDNING VAD ÄR EN WEBQUEST Webquests 2.0 defi nition Webquests 2.0 struktur PLATTFORMAR FÖR ATT UTVECKLA EN WEBQUEST WIKI BLOGG SOCIALA NETVÄRKTSPLATTFORMARNA ANVÄNDBARA WEB 2.0 VERKTYG SOM INTEGRERAS I ETT WEBQUEST 2.0 SCENARIO Skapande av material Presentationer och andra dokument Ljudinspelning En screencast Delningsverktyg Videodelning Presentationsdelning Social bokmärkning Delning av bilder Samarbete Virtuella klassrum UTBILDNINGEN: FÖRBEREDNING AV EN WEBQUESTS 2.0 SCENARIO Producera en Webquest 2.0: Det första förberedande steget Producera en Webquest 2.0: Det andra förberedande steget Producera en Webquest 2.0: Det tredje förberedande steget STEG I ATT PRODUCERA EN WEBQUESTS 2.0 SCENARIO Producera en Webquest 2.0: Design av 7 Webquests 2.0 lärande cirklar Spridningen: Dela ditt Webquest 2.0 scenario med din träningscommunity KONTROLLERA DITT WEBQUEST 2.0 SCENARIO! Webquest 2.0 Lista över utvärderingskriterier Webquest 2.0 Lista över utvärderingskriterier : Användning ORDLISTA REFERENSER

4 1. FÖRORD En snabb utvecklingen av Informations- och kommunikationsteknik leder till att skapa nya, öppna lärandemöjligheter i alla delar av utbildning inklusive i. Web 2.0 verktyg som bloggar, wiki, podcasts, RSS-kanal, social bokmärkning, ljud och video konferenser, är nĺgra av de mest populära kommunikations- och informationssätt i dagens samhälle och att de används för att skapa rikare lärandemiljöer. Web 2.0 har utvecklats för att bli en användarcentrerad miljö som är social, personlig, interaktiv. Detta upphöjer användarens roll till en mer central position genom att placera vädret pĺ den, samt att lita pĺ meddalanden och material som delas och skapas av användare (Liu et al., 2009). Den pedagogiska utmaningen är att utnyttja de nya tekniska möjligheterna pĺ det mest effektiva sättet för att uppbygga effektiva, komplexa, autentiska lärande- och utbildningsmiljöer. Detta kan stödja utbildare för att skapa och utveckla deras eget innehĺll och skapa olika läromaterial vilket kan hjälpa deras praktikanter och kan ocksĺ delas med andra. Teknik stöds av innovativa utbildningsmetoder kan öka nya kunskaper och utbildningserfarenheter. Partnerskap Denna manual blev skapad av Webquest för HRM projektpartner i tre olika europeiska länder (Polen, Storbritannien, Sverige). Den Webquest för HRM Projektet är delvis fi nansieras av EU-kommissionens Leonardo da Vinciprogrammet. Syftet är att utbilda utbildare för att skapa och utveckla Webquest 2.0 och utbildningens e-lärande material för Förvaltning av mänskliga resurser i smĺ och medelstora företag (SMFs). Vi strävar ocksĺ efter att öka medvetenheten om en potential som tekniken för lärande i ansikte mot ansikte kurser genom blandat lärande och genom on-line lärande för att skapa en kultur av innovation pĺ smĺ och medelstora företag där de arbetar. 4

5 Om detta dokument Syftet med denna manual är att införa utbildare hur skapas praktiska, innovativa Webquest 2.0 scenarier som är fokuserade pĺ Human Resource Managements utbildning i smĺ och medelstora företag. Den första (Web 1.0) Webquest var uppbyggd kring en rad frĺgor för att uppmuntra de studerande att söka efter en ny mening och ett djupare förstĺelse med hjälp av webbaserade verktyg och resurser. Även Webquest har använts för viss tid pĺ skolor och universitet, vĺr idé var att anta den uppdaterade Webquest 2.0 och adaptera den enligt utbildarens behov i smĺ och medelstora företag. Detta skaffar ocksĺ ett praktiskt stöd för utbildare som vill ha en konkret erfarenhet och hjälp och information för utbildare som bara vill ta reda pĺ om e-lärande. Vi hoppas att du kommer att njuta av att läsa den här manualen och framför allt kommer du att hitta praktisk användning i din utbildningspraktik. Vi välkomnar alla förslag och synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra den här manualen. 5

6 2. INLEDNING Mĺlgrupper Den här manualen blev skriven för utbildare som vill veta mer om e-lärande och som vill experimentera med att utforma eller planera e-lärandematerial och nya strategier för teknikanvändning till lärandet i deras utbildningspraktik. Den vänder sig främst till utbildare i smĺ och medelstora företag men det är ocksĺ bra att använda detta nyttiga verktyg i andra sammanhang. Manualens syfte Även om tekniken används i stor utsträckning till lärande i utbildningsinstitutioner samt I mĺnga stora företag har tekniken begränsad användning i smĺ och medelstora företag. Vi anser att detta är ĺ ena sidan delvis pĺ grund av brist pĺ infrastruktur och tillgängliga material ĺ andra sidan pĺ grund av begränsad erfarenhet och förtroende av mĺnga utbildare för att använda teknik i lärande. Den här manualen blev skapad för att hjälpa i bĺda avseendena. Tekniken som vi beskriver är överkomlig bĺde för utbildare och and smĺ och medelstora företag för att utveckla material för lärande med särskild fokus pĺ de anställdas behov. För det andra beskriver den här manualen en modell och verktyg - Webquest för att använda teknik i utbildningsrum i ett ansikte mot ansikte sammanhang i blandat lärande som är kombinerad med on-line lärande och ansikte mot ansikte utbildning och enbart som en on-line utbildningsprogram. Denna manual bestĺr av sju huvudkapitel tillsammans med Förord, Inledning, Ordlista and Referenser. I den första delen införs läsare till en förklaring till vad Webquest 2.0 aktiviteter är. Följande avsnitt ger en praktisk presentation av användbara plattformar och Web verktyg för att utforma och sen utveckla Webquest 2.0 utbildningsscenarier. Manualen fortsätter med en beskrivning av olika steg angĺende att generera Webquest 2.0 scenario. Manualen avslutas med olika pedagogiska metoder som kan antas av utbildare för att kunna organisera bättre och genomföra handlingar i praktiken. 6

7 Sammanfattningsvist är boken bĺde en referensbok och en praktisk manual 1. Vissa utbildare kommer att använda den för att ta reda pĺ om Webquests 2.0 and e-lärande, andra kommer att engagera sig i att producera och skapa Webquests 2.0 och lärande material. De behöver inte vara en IT or Webquest 2.0 specialist för att använda den här manualen. Hoppas att du kommer att njuta av den här manualen och tycker att det här verktyget är användbart till lärandets praktik. 1 För de utbildare som är intresserade av den här teorin kopplad till den här manualen kan de kolla följande projektwebbplats: för att läsa den on-line eller/och ladda ner Metodik för att utveckla blandat kollaborativt lärande (CBLM). 7

8 3. VAD ÄR EN WEBQUEST 2.0 LÄRANDEMĹL Efter detta avsnitt kommer du kunna: defi niera vad en Webquest 2.0 är beskriva kort struktur för Webquest lärande cirklar 3.1 WEBQUEST 2.0 DEFINITION Vad är Webquest? Begreppet webquest bestĺr av tvĺ delar: a) Web - för att visa att World Wide Web används som den primära resursen angĺende tillämpningen, analys och att sintetisera samt informations utvärdering, och b) Quest - för att indikera att en frĺga presenteras inom en webquest, vilket uppmuntrar de studerande för att leta efter en ny mening och ett djupare förstĺelse (Pelliccione & Craggs, 2007). Webquest 2.0 aktiviteter, ĺ andra sidan, utnyttjar möjligheterna som dagens webb 2.0 teknik erbjuder och baseras pĺ en reviderad Webquest 2.0 ram som blev skapad för utbildare och lärare. En Webquest 2.0 är en utredningsorienterad aktivitet som i princip äger rum i en Web 2.0 som blir förbättrad av social and interaktiv och öppen lärandemiljö där de studerande eller elever kan bestämma och skapa sina egna utbildningsvägar genom att välja Web 2.0 verktyg och online resurser som krävs för att skapa den Webquest 2.0 slutprodukten (Perifanou, 2011). 3.2 WEBQUESTS 2.0 STRUKTUR Webquests 2.0 struktur Webquests 2.0 ram baseras pĺ Web 2.0 förbättrad av en lärandemiljö och blev delad i 7 steg/etapper som kallas lärande cirklar. Sex riktar sig till elever\studenter meden det sista är avsedd för en utbildare. De här stegen är: 1. Uppvärmningen/ Förberedande fas: Syftet med den första lärande cirkeln är: a) att ge en tydlig och klar introduktion till ämnet dvs. Webquest 2.0 sammanhang; b) att undersöka elevernas/studenternas behov och förkunskaper; 8

9 c) att utveckla en vänlig och arbetsmiljö för samarbete i början av en aktivitet. 2. Inledning: Det andra steget av Webquest 2.0 syften att införa till deltagarna a) Webquests 2.0 sammanhang och b) Webquests 2.0 ämne/central idee. 3. Uppgift (individuell/grupp): I det här steget blir praktikanter försedda med information angĺende gruppen och individuella Webquest 2.0 uppgifter som de kommer att pĺbörja. Användbara mallar som praktikanter ocksĺ fĺr kommer att hjälpa dem att börja med Webquest Vägledningsprocess: Vägledningsprocessen ger steg för steg instruktioner för elever/studenter/praktikanter för att stödja dem vid lärandeprocessen och kompleteringen av Webquests uppgifter 5. Öppet och sluten utvärdering: Den femte lärande cirkeln defi nierar utvärderingen och utvärderingensstrategier för en Webquest 2.0. Detta inkluderar instruktioner för praktikanter I samband med olika stadier och utvärderingens stadier. Stängd utvärdering är relaterad till feedback frĺn deltagare i Webquests 2.0 projekt medan öppen utvärdering refererat till utvärderingen bredare publik eller allmänheten. Detta ger ocksĺ tillgĺng till Web 2.0 verktyg för att vägleda praktikanterna att skapa utvärderingsmallar. 6. Slutsatser: Det här steget av en Webquest 2.0 samlar allt arbete som har genomförts. Slutresultater ska anslutas tillde första lärandemĺlen och deras utvärdering. 7. Guide för utbildare: Den ger information och stöd för utbildare för att genomföra Webquests 2.0 projekt och stödja vid ĺtervändning av Webquesta 2.0 scenario. UPPGIFTER Grupparbete: Försök att identifi era styrkor och svagheter för varje Webquests 2.0 steg Lärande cirklar - Tycker du att den föreslagna strukturen skulle kunna stödja din träning? 9

10 RESURSER OCH REFERENSER Dodge, B., 1995a. Some thoughts about Webquests. Frĺn: Dodge, B., The WebQuest Page. Frĺn Educational Technology Department at San Diego State University, Pelliccione, D. L., & Craggs, G. J., WebQuests: an on-line learning strategy to promote cooperative learning and higher-level thinking. Paper presented at the AARE Conference, Perifanou M., Web New era of Internet tools in learning and teaching Italian as a foreign language - WebQuest 2.0 activities & CBLmodel. Proposals of blended learning. Unpublished doctoral dissertation (Opublicerad avhandling), University of Athens. 10

11 4. PLATTFORMAR FÖR ATT UTVECKLA EN WEBQUEST 2.0 LÄRANDEMĹL Efter detta avsnitt kommer du kunna: Att beskriva vilka plattformar du kan använda för att utveckla dina Webquest 2.0 scenarier. Att förklara kort hur du kan använda de föreslagna plattformarna i praktiken. 4.1 WIKI Vad är en wiki? WIKI: En wiki refererar till ett kollaborativt webbaserat författarverktyg som tillĺter att skapa webbinnehĺll utan behov av att lära sig HTML- sprĺket. Tvĺ av de mest populära wikitjänsterna är: Pbworks 2 och Wikispaces. 3 En wiki kan användas för att fĺ kunskap, dela fi ler och driva olika projekt. Den spĺrar varje ändring, och meddelar automatiskt dig och din träningsgrupp om varje ändring för att hĺlla alla hĺlla alla in the loop (i en loop/slinga). Det fi nns mĺnga wikitjänster vilket innebär att du inte behöver ladda ner eller installera programvara eller skaffa servrar. Du kan anpassa din wiki efter dina behov bĺde vad gäller navigering och design. Varför använder man den för att utveckla en Webquest 2.0? Lätt att använda: ett enkelt och intuitivt användargränssnitt vägleder dig och dina praktikanter till det vad du behöver hitta. En innehĺllsrik textredigerare: visa wikis erbjuder avancerade multimediala funktionalitet med en innehĺllsrik textredigerare och ger möjlighet att skapa en mer kreativ och autentisk Webquest 2.0 scenario. Ett kollaborativt författarverktyg: Praktikanterna kan samarbeta pĺ samma wiki-sida som de delade (även om endast en person kan redigera vid varje given tidpunkt)

12 4. Versionshistorik: Ingenting försvinner. Du kan hitta varje uppladdad fi l eller nĺgon version av en publicerad text, inklusive information om när det blev redigerad och av vem. Pĺ detta sätt kan du följa arbetet av alla dina praktikanter/ elever/studenter. 5. Organisering av fi ler och sidor: Du kan organisera alla filer och sidor efter dina behov. 6. Finkoriga användarbehörigheter: Du kan ge olika nivĺer av rättigheter och behörigheter för olika användare. Du kan ocksĺ göra en online-miljö skyddad eller öppen. Du kan ocksĺ arbeta med dina praktikanter i en sluten miljö och sen öppna den i slutet av arbetet. 7. Ingen tids - och platsbegränsningar: Du kan använda den var som helst. Dina praktikanter kan använda den pĺ sina datorer, telefoner eller tabletter när de vill. 8. Asynkron/synkron kommunikation: Användare kan byta privata meddelanden, lämna sina kommentarer eller chatta. 9. Öppen källkod/öppen programvara: Det fi nns mĺnga wikis gratis och öppna källkoder som kan konfi gureras efter sina behov. 10. Lätt att dela arbetsresultat: Som utbildaren kan du generera fl era Webquest 2.0 scenarier och dela dem med din nätgemenskap. 11. Inte dyr: Wikis öppna källkod kan installeras gratis pĺ din server. Wikis webbhotell är ofta gratis för en utbildningsanvändning med förstklassiga tjänster som erbjuder extra funktioner och funktionalitet eller licenser för kommersiellt bruk (i de fl esta fallen mĺste du betala för denna typ av licens). Hur använder man den för att utveckla en Webquest 2.0? Läs noga genom licensavtalet. Registrera dig, skapa ett konto, om det behövs betala mĺnadsavgiften och sedan logga in. Anpassa en wiki efter dina behov: Redigera wikis visuella element samt navigeringsdelar för att ge en sidebar eller navigeringsfält som hjälper dig och dina praktikanter har en enkel ĺt och navigera i wiki-sidor. Om det behövs, skydda den med ett lösenord och göra den tillgänglig endast för deltagare i din Webquest 2.0. Du kan alltid göra det offentligt senare. Du kan kopiera - klistra in malls info" (se sidan 31) till din första wikisida och sedan börja arbeta i de olika stadierna i ditt Webquest 2.0 scenario. Du kan lägga till länkar pĺ dina sidor till info (huvud) sida. 12

13 Du kan länka Webquest 2.0 scenarierna i samma wiki. Om du bestämmer dig för att arbeta främst on-line med dina praktikanter: Skapa en grupp sida för varje grupp, och en separat sida för varje medlem i gruppen tillsammans med länkar till deras grupp sida. Du kan lägga till instruktioner om dessa sidor och be medlemmarna i varje grupp för att granska eller göra en löpande utvärdering av varandras arbete. Organisera, om det behövs, direktsända online-seminarier för praktikanter antingen via chatt, ljud eller videokonferenser eller i virtuella klassrum (du hittar verktyg i kapitel 5). Uppmuntra praktikanterna att använda ytterligare verktyg som nämns i kapitel 5 till presentationer och ett samarbete. De fl esta kan bäddas in i din wiki utan kunskap om HTML. Viktiga tips Glöm inte att pĺminna dina praktikanter att du kommer att vara där för att stödja dem under on-line och en ansikte mot ansikte träningen. Mĺnga wiki erbjuder gratis webbseminarier där du kan lära dig att använda din plattform. UPPGIFT Grupparbete: Du är inbjuden att besöka Webquests webbsida för HRMs projekt och titta pĺ de Webquests 2.0 exempel. Wikiplattform som används i samtliga exempel drivs av ett wikivertyg som heter PBworks. När du har tittat pĺ manualen i grupperna bläddra nĺgra av de exempel och skapa ditt Webquest 2.0 scenario i din wiki. Börja med att skapa info sidan. 13

14 RESURSER OCH REFERENSER PBworks: PBworks Användarens manual: page/ /home PBworks webinarier Graeme, D., Wikis in Education. At for Education. Frĺn: nd.com/wwwtools/magazines.cfm?rid=25242 Wikispaces: Wikispaces stöd: Wikispaces webinarier: 4.2 BLOGG Vad är en blogg? En blogg är en webbplats med uppgifter som föreskrivs i kronologisk ordning. Bloggar används för mĺnga olika ändamĺl allt frĺn refl ekterande lärande som delas med andra online genom spridnings kanaler för organisationer. Bloggar används ofta av företag exporter för att sprida viss kunskap. Tvĺ av de mest populära blog tjänster är Blogger 4 and Wordpress 5. De mest populära bloggplattformarna innehĺller följande egenskaper: 1. Användarvänlighet och mĺngsidighet: Bloggar kan användas av nästan vem som hels - frĺn absoluta nybörjare till professionella programmerare. Bloggar kan användas som en plattform att för bygga nĺgon form av webbplats, inklusive portföljer online (Chapman, 2009). 2. Funktionsrika gränssnittet: De fl esta bloggar har en rik textredigerare mer avancerat multimedialt stöd. 3. Utbyggbart: en bloggcommunity ger ett stort antal plugins till nästan alla populära hemsidans funktioner. 4. Öppen källkod: Gratis att installera och använda pĺ din webbplats

15 Varför använder man det för att utveckla en Webquest 2.0? Följande är nĺgra skäl till att använda en bloggplattform för att utveckla Webquest 2.0 scenarier: 1. En lätt användbar plattform med en rik textredigerare: utbildarna och praktikanterna kan skapa enkel ett rikt innehĺll, inklusive multimedia Flera författare: Flera användare kan producera poster. Lĺg kostnad: Det är Öppen källkod bloggs som kan installeras pĺ din egen server eller nĺgot gratis webbhotell (även om det oftast innehĺller reklam). 4. Finkorniga ĺtkomstkontroller: Detta tillĺter dig att sätta upp tillgĺng till din blogg pĺ olika nivĺer. Pĺ sĺ sätt kan du tillĺta andra utbildare och/eller praktikanter att lägga till ett innehĺll pĺ din blogg, men du kan ocksĺ kontrollera lätt vad som faktiskt blir publicerad pĺ nätet och vem innehĺllet publicerar. Du kan fĺ meddelande om uppdateringar via e-post eller RSS. Du kan ocksĺ välja om du vill ha din blogg öppen eller stängd till en bredare allmänhet. 5. Inga tids - och plats begränsningar: Du kan använda den överallt. Dina praktikanter kan använda den pĺ sina datorer, telefon, eller tabletter när de vill. 6. Innehĺllsstruktur: Du kan organisera ditt arbete genom att använda kategorier och taggar. 7. Blogroll: Du kan skapa en lista över dina favoritbloggar och använda en RSSläsare för att kunna fĺ alla uppdateringar. 8. Kommentarer: Du kan öppna enkelt en dialogruta med kommentarer till dina publicerade inlägg. 9. Den interna kommunikationen: Vissa bloggtjänster tillĺter dig att skicka meddelanden till andra användare via en intern e-post eller meddelandetjänster. Hur använder man blogger för att utveckla en Webquest 2.0? Registrera dig, skapa ett konto och sen logga in. Välj ett tema som är lämpligt för en Webquest 2.0. Vi föreslĺr att välja temat som är lätt och anpassningsbar och möjliggör att skapa en anpassad meny, bildheader, bakgrund och grafi ska användargränssnittskomponenter (widget). Anpassa temat efter dina behöv: Om det behövs skydda det via lösenordet och gör det tillgängligt bara för deltagarna av din Webquest 2.0. du kan alltid göra det offentligt senare. 15

16 Viktiga tips: Ett Webquest 2.0 scenario: du kan skapa infosidan (huvud) som en startsida och tillägga dina länkar till varje Webquest 2.0 lärande cirklar efter detta när du skapat en sida för varje steget av Webquest 2.0. Praktikanterna arbetar online: Om praktikanterna arbetar online asynkront pĺ denna plattform kan du ocksĺ: Skapa bloggsidor för varje grupp där de kan lägga sitt arbete och lägga till sina kommentarer som en feedback frĺn dig eller resten av gruppen. Organisera, om det behövs, direktsända seminarier för praktikanterna antigen via chat, audio eller videokonferensen eller i virtuella klassrum (du kan hitta verktyg i kapitel 5). Uppmuntra deltagarna att använda ytterligare verktyg som nämns i kapitel 5 till presentationer och samarbete. De fl esta kan bäddas in i din blogg utan kunskap om HTML. Webquest 2.0 databas: Skapa en lista över Webquest 2.0 scenarier och använda en separat bloggsida för varje Webquest 2.0 scenario. Glöm inte att pĺminna deltagarna att du kommer att vara där för att stödja dem under en online och ansikte mot ansikte utbildning. Mĺnga blogger erbjuder webbseminarier, där de kan lära sig hum man använder sin plattform. UPPGIFT Grupparbete för 2 eller 3 praktikanterna: Du är välkommen att kolla den följande länken och titta pĺ följande videotutorialen som tar 8 minutter. Titta pĺ tutorialen som heter Getting started with Wordpress. 6 (Att börja med Wordpress). Besök Wordpress hemsida 7, registrera dig, och kontrollera din e-post för att aktivera ditt konto och kompletera registrering och spara din profi l. Efter detta kan du logga in och börja använda WordPress. Du är redo för att skapa ett Webquest 2.0 scenario! Kopiera och klistra in temat av infosidan pĺ startsidan av din nya blogg och börja samarbeta!

17 RESURSER OCH REFERENSER Wordpress: Getting started with Wordpress (Att börja med wordpress): (http://codex. wordpress.org/getting_started_with_wordpress) Wordpress Tutorials: WordPress.com - Step-by-Step Video Tutorial on How to Blog: youtube.com/watch?v=mwyi4_cozmu Chapman C., Ultimate Guide To Using WordPress For A Portfolio. Smashing Magazine, April Retrieved from: com/2009/04/29/ultimate-guide-to-usingwordpress-for-a-portfolio/. Blogger: Blogger-A Getting Started Guide: py?hl=en&answer= SOCIALA NÄTVERK PLATTFORMAR Vad är sociala nätverk plattformar? Idén om ett community är inte ett nytt koncept. Vad är ändĺ nytt, är överförringen till onlinevärlden. Ett stort antal plattformar erbjuds pĺ webben stödjer onlinecommunity. Nĺgra av de populära sociala nätverk plattformar är: Grouply 8, Ning 9 och Mixxt. 10 Sociala nätverk plattformar tillĺter dig att skapa onlinecommunityn som förenar de bästa egenskaperna pĺ sociala nätverk och online-grupper. Grupper erbjuder social interaktivitet, mediedelning, en modern design av sociala nätverkssajter som Facebook; tillsammans med innehĺllsrika diskussioner, populära e-postgränssnitt och upptäcktsmöjligheter som fi nns i traditionella online gruppsystem som Yahoo! Groups. Med hjälp av mĺnga av dessa plattformar kan du skapa en ny socialgrupp om nĺgot som du gillar eller delta i en socialgrupp och fĺ kontakt med andra som delar dina intressen och passioner

18 DLACZEGO warto wykorzystać ją do opracowania Webquestu 2.0? De mest populära community-plattformar har följande egenskaper: 1. Användarvänligt gränssnitt: Det är mycket enkelt att skapa en grupp, anpassa gränssnittet, eller gĺ med i en grupp. 2. Anpassa din webbsida genom att dela olika medier: Du och dina praktikanter kan skapa profil sidor och du kan ladda upp olika filers form (ord, video, bilder osv.) pĺ din webbsida, uppdatera din status, skriva din blogg och dela allt detta med dina vänner och gruppmedlemmar och lägga till kommentarer. Premiumtjänster stödjer mer redigeringssamarbetet med verktyg som Google Docs 3. Administrationspanel för tvärgrupper: Som en tränare kan du skapa en grupp för varje träningsgrupp och du kan kommunicera med alla medlemmar genom bara plattformen. Du kan kontrollera och bekräfta medlemmar och meddelanden för alla grupper som du har. 4. Avancerade sekretessinställningar: Du har möjligheten att offentliggöra nĺgra sidor för besökare eller bara för gruppens medlemmar. Ditt beslut beror pĺ kursen som du klarar. 5. Ett omfattande e-gränssnitt: Allt innehĺll kan skrivas och tas emot via e-post. Detta ger ett bekvämt sätt för medlemmarna att delta i. Bra kommunikation inom träningsgruppen stödjer samarbetet. 6. RSS-kanal: Du delar automatiskt din profils uppdateringar med vänner och gruppensmedlemmar. 7. Gruppanalys: Som tränaren skulle du förmodligen vilja jämföra resultat av dina träningsgrupper. Du kan fĺ en nyttig insyn i medlemmarnas aktiviteter med hjälp av tabeller och diagram att se de mest aktiva medlemmar, ämnen och medlemmarnas delaktighet i tiden. 8. En social upptäckt: Du och dina medlemmar har möjlighet att hitta intressanta professionella grupper som delar gemensamma intressen. Det är ett utmärkt tillfälle att be om feedback när du publicerar dina Webquest 2.0 scenarier. 9. Stöd: Du kan hitta nyttiga instruktioner hur man skräddarsyr och använder plattformen i olika sprĺk. 10. Kostnader: Nĺgra av plattformar erbjuder gratis tjänster, andra kräver lĺga licensavgifter. De stora tjänsterna kostar inte sĺ mycket och kan vara riktigt användbara. Man kan nämna nĺgra exempel som inkluderar ytterligare webbsidor, avancerad verktygsanpassning, applikationer som tillĺter att ta bort reklam eller att starta sin egen reklam, webbadressens anpassning. 18

19 Hur använder man sociala nätverk plattformar för att utveckla en Webquest 2.0? Som tränare kan du skapa dina Webquest 2.0 scenarier i olika format (Word dokument, PowerPoint presentationer, videofi lmer etc.) och ladda upp dem pĺ den sociala nätverk plattformen. Du kan skapa en lista över blogginlägg och olika Webquest 2.0 scenarier. Om du bestämmer dig för att arbeta online med dina medlemmar, kan du använda synkrona och asynkrona kommunikationsverktyg som plattformen erbjuder, gemensamma utrymmen för att dela applikationer och dokument som Googledocs vilket tillĺter medlemmarna att redigera samtidigt en text. Uppmuntra medlemmarna för att använda ytterligare verktyg, nämns i kapitel 5, för sina presentationer och samarbete. De fl esta av dem kan bäddas in i din plattform utan kunskap om HTML. Din Webquest 2.0 produkt kan användas som en kunskapsresurs i din organisation eller ett nätverk och kan spridas via webb 2.0 verktyg som bäst uppfyller dina behov. UPPGIFT Individuell/grupparbete: Bjud in dina medlemmar att besöka och ta en tur för att lära dig mer vad Grouply kan göra för dem och deras grupper. Be de matt besöka registrera och skapa deras profi ler. Nästa steg är att skapa deras egna grupper och sedan skicka ut inbjudningar till de människor som de vill gĺ med i deras grupp. De kan ocksĺ använda webbmailen till detta. Deras uppgift är att lägga upp deras Webquest 2.0 scenario, för det första, pĺ deras blogg och bjuda in deras vänner för att ge dem feedback. Uppmuntra dem att vara kreativa och pröva nya applikationer! RESURSER OCH REFERENSER Grouply: Grouply tours: Ning: Ning-A getting started guide: Mixxt: Mixxt- A guide: 19

20 5. ANVÄNDBARA WEB 2.0 VERKTYG SOM INTEGRERAS I ETT WEBQUEST 2.0 SCENARIO. LÄRANDEMÄL Efter detta avsnitt kommer du kunna: förklara varför och hur man använder Web 2.0 verktyg välja ett rätt Web 2.0 verktyg till dina Webquest 2.0 scenarier. 5.1 SKAPANDE AV MATERIAL Presentationer och andra dokument Användningen av presentationer i en Webquest 2.0 Presentationer kan användas av medlemmarna för att sprida resultat av individuell- och gruppuppgifter i en Webquest 2.0. Det fi nns mĺnga Web 2.0-tjänster som kan hjälpa elever förbereda en presentation och att dela den med andra medlemmar. De mest populära online verktyg för att skapa presentationer är prezi.com och Google Docs. I Google Docs kan du ocksĺ skapa och dela textfi ler, kalkylblad, former. Varför använder man presentationer? Eleverna kan fördjupa ett ämne och använda presentationer och lämna information till de andra som deltar i en Webquest 2.0. Online presentationer, artiklar, kalkylblad och former kan användas i gruppsamarbete. Hur använder man presentationer? Registrera dig och skapa ett konto pĺ Google docs och sen logga in. Du kan antingen ladda upp din egen presentation som gjorts i PowerPoint eller bara börja om frĺn början. Googles Doc funktioner liknar PowerPoint. Du kan bestämma vem som har tillgĺng till presentationen och vilka rättigheter de har (skrivskydd eller redigering). Du kan ocksĺ skicka meddelanden till medarbetaren om ändringar som gjorts i presentationen. 20

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA:

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer

Lärarhandledning och kursöversikt.

Lärarhandledning och kursöversikt. Lärarhandledning och kursöversikt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik Projekt akronym: LabTV Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP Pedagogisk Metodik Version 2.0 05/10/2011 c VERSIONHISTORIK Version

Läs mer

Sociala medier & digitala marknadsplatser

Sociala medier & digitala marknadsplatser Sociala medier & digitala marknadsplatser Kurs för småföretag och lantbruk om hur man utvecklar sin verksamhet på nätet Arvid Pålsson, Projektledare, Agriprim AB Version 1.3 2013-04-15 Omslagsbild: symboler

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en webbplats med Wordpress så använder du publiceringsverktyget Uppdaterad för version 3.5! Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Webbredaktörens ABC. Av Fredrik Wackå www.wpr.se

Webbredaktörens ABC. Av Fredrik Wackå www.wpr.se Webbredaktörens ABC Av Fredrik Wackå www.wpr.se 2 Bra innehåll ger bra RESULTAT Det du skriver avgör hur väl er webbplats eller ert intranät lyckas. Enstaka ordval kan innebära att informationen når fram.

Läs mer

En resa genom. En resa på tusen mil måste börja med ett enda. steg. passenger carrier boarding pass seat date. Laozi, kinesisk filosof

En resa genom. En resa på tusen mil måste börja med ett enda. steg. passenger carrier boarding pass seat date. Laozi, kinesisk filosof EN RESA GENOM ETWINNING En resa på tusen mil måste börja med ett enda steg Laozi, kinesisk filosof En resa genom passenger carrier boarding pass seat date DESTINATION FLIGHT UTGIVARE Central Support Service

Läs mer

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier, Medieinstitutet Abstract Den här förstudien försöker konkret besvara frågan Hur kan H&M dra nytta av Sociala Medier för att ytterligare stärka sitt varumärke,

Läs mer

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf WordPress-skolan del 1 Loopia Blogg http://blogg.loopia.se/2011/02/01/wordpress-skolan-%e2%80%93-del-1/ Page 1 of 10 Kundzon ÅF-zon Webbmail Hem

Läs mer

SharePoint 2010 för Lunds Universitet

SharePoint 2010 för Lunds Universitet DC LÄROMEDEL SharePoint 2010 för Lunds Universitet grundkurs SP10LU-1 SharePoint 2010 grundkurs för LU, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: Internet: admin@dcutbildning.com

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Bilder av framtiden. Malmö högskola. Konst, kultur och kommunikation. Interaktionsteknologi 120p. Examensprojekt 20p VT2006

Bilder av framtiden. Malmö högskola. Konst, kultur och kommunikation. Interaktionsteknologi 120p. Examensprojekt 20p VT2006 Malmö högskola Konst, kultur och kommunikation Interaktionsteknologi 120p Examensprojekt 20p VT2006 Bilder av framtiden Utveckling inom distansutbildningsområdet Författare: Torbjörn Jönsson IT99 Handledare:

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook

Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Institutionen Kultur och medier MK 2002 HT 2010 Uppsats: 15 hp Handledare: Martina Ladendorf Marknadsföring på sociala medier Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Fyra stycken

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 1 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 METOD... 6 AVGRÄNSNINGAR... 7 RESULTAT... 8 PROJEKTETS WEBBPLATS - SKL.SE/PSYNK... 8 PROJEKTPLATSEN.SE...

Läs mer

ECOonline AB - Social Media strategi

ECOonline AB - Social Media strategi ECOonline AB - Social Media strategi ECOonline är ett IT- och Programvaruföretag. ECOonline är idag inte närvarande på några sociala medier. Eftersom sociala medier vid en första anblick kan verka oöverskådliga

Läs mer

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara Analys av Hertz strategi för sociala medier Michela Söderström Mindy Miiluvaara Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi: Marknadsföring 2009, 2010 Identifikationsnummer:

Läs mer

V I N N O VA R A P P O R T FRAMTIDEN ÄR ÖPPEN! Om problem och möjligheter med öppen källkod och öppet innehåll

V I N N O VA R A P P O R T FRAMTIDEN ÄR ÖPPEN! Om problem och möjligheter med öppen källkod och öppet innehåll V I N N O VA R A P P O R T VR 2008:03 FRAMTIDEN ÄR ÖPPEN! "Kopiering förbjuden" av René Magritte Om problem och möjligheter med öppen källkod och öppet innehåll LARS-ERIK ERIKSSON - IT PARTNER AB OLLE

Läs mer

Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar. Emil Sandin

Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar. Emil Sandin Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar Emil Sandin Examensarbete Medieteknik 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer:

Läs mer

C-UPPSATS. Designbank

C-UPPSATS. Designbank C-UPPSATS 2008:222 Designbank Funktions- och designprinciper för en ny typ av webbaserat system Robin Cox Johan Westling Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Musik och medier

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer