HANDBOK FÖR KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE VER. 1 PROJEKTKONSORTIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK FÖR KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA:"

Transkript

1 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas. HANDBOK FÖR KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE VER. 1 PROJEKTKONSORTIA:

2 Projektkonsortia: Management Observatory Foundation (MOF), Polen Pontydysgu, Storbritannien EMMERCE EEIG, Sverige Nowoczesna Firma (NF), Polen Författare: Maria Perifanou Bidragande: Marta Eichstaedt Graham Attwell Anna Jaruga Projektets webbplats: Projektet WebQuest genomförs med ekonomiskt stöd frĺn Europeiska kommissionen inom Livslĺngt lärande programmet Leonardo da Vinci. PROJECT NUMBER: PL1-LEO

3 INNEHĹLL 1. FÖRORD INLEDNING VAD ÄR EN WEBQUEST Webquests 2.0 defi nition Webquests 2.0 struktur PLATTFORMAR FÖR ATT UTVECKLA EN WEBQUEST WIKI BLOGG SOCIALA NETVÄRKTSPLATTFORMARNA ANVÄNDBARA WEB 2.0 VERKTYG SOM INTEGRERAS I ETT WEBQUEST 2.0 SCENARIO Skapande av material Presentationer och andra dokument Ljudinspelning En screencast Delningsverktyg Videodelning Presentationsdelning Social bokmärkning Delning av bilder Samarbete Virtuella klassrum UTBILDNINGEN: FÖRBEREDNING AV EN WEBQUESTS 2.0 SCENARIO Producera en Webquest 2.0: Det första förberedande steget Producera en Webquest 2.0: Det andra förberedande steget Producera en Webquest 2.0: Det tredje förberedande steget STEG I ATT PRODUCERA EN WEBQUESTS 2.0 SCENARIO Producera en Webquest 2.0: Design av 7 Webquests 2.0 lärande cirklar Spridningen: Dela ditt Webquest 2.0 scenario med din träningscommunity KONTROLLERA DITT WEBQUEST 2.0 SCENARIO! Webquest 2.0 Lista över utvärderingskriterier Webquest 2.0 Lista över utvärderingskriterier : Användning ORDLISTA REFERENSER

4 1. FÖRORD En snabb utvecklingen av Informations- och kommunikationsteknik leder till att skapa nya, öppna lärandemöjligheter i alla delar av utbildning inklusive i. Web 2.0 verktyg som bloggar, wiki, podcasts, RSS-kanal, social bokmärkning, ljud och video konferenser, är nĺgra av de mest populära kommunikations- och informationssätt i dagens samhälle och att de används för att skapa rikare lärandemiljöer. Web 2.0 har utvecklats för att bli en användarcentrerad miljö som är social, personlig, interaktiv. Detta upphöjer användarens roll till en mer central position genom att placera vädret pĺ den, samt att lita pĺ meddalanden och material som delas och skapas av användare (Liu et al., 2009). Den pedagogiska utmaningen är att utnyttja de nya tekniska möjligheterna pĺ det mest effektiva sättet för att uppbygga effektiva, komplexa, autentiska lärande- och utbildningsmiljöer. Detta kan stödja utbildare för att skapa och utveckla deras eget innehĺll och skapa olika läromaterial vilket kan hjälpa deras praktikanter och kan ocksĺ delas med andra. Teknik stöds av innovativa utbildningsmetoder kan öka nya kunskaper och utbildningserfarenheter. Partnerskap Denna manual blev skapad av Webquest för HRM projektpartner i tre olika europeiska länder (Polen, Storbritannien, Sverige). Den Webquest för HRM Projektet är delvis fi nansieras av EU-kommissionens Leonardo da Vinciprogrammet. Syftet är att utbilda utbildare för att skapa och utveckla Webquest 2.0 och utbildningens e-lärande material för Förvaltning av mänskliga resurser i smĺ och medelstora företag (SMFs). Vi strävar ocksĺ efter att öka medvetenheten om en potential som tekniken för lärande i ansikte mot ansikte kurser genom blandat lärande och genom on-line lärande för att skapa en kultur av innovation pĺ smĺ och medelstora företag där de arbetar. 4

5 Om detta dokument Syftet med denna manual är att införa utbildare hur skapas praktiska, innovativa Webquest 2.0 scenarier som är fokuserade pĺ Human Resource Managements utbildning i smĺ och medelstora företag. Den första (Web 1.0) Webquest var uppbyggd kring en rad frĺgor för att uppmuntra de studerande att söka efter en ny mening och ett djupare förstĺelse med hjälp av webbaserade verktyg och resurser. Även Webquest har använts för viss tid pĺ skolor och universitet, vĺr idé var att anta den uppdaterade Webquest 2.0 och adaptera den enligt utbildarens behov i smĺ och medelstora företag. Detta skaffar ocksĺ ett praktiskt stöd för utbildare som vill ha en konkret erfarenhet och hjälp och information för utbildare som bara vill ta reda pĺ om e-lärande. Vi hoppas att du kommer att njuta av att läsa den här manualen och framför allt kommer du att hitta praktisk användning i din utbildningspraktik. Vi välkomnar alla förslag och synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra den här manualen. 5

6 2. INLEDNING Mĺlgrupper Den här manualen blev skriven för utbildare som vill veta mer om e-lärande och som vill experimentera med att utforma eller planera e-lärandematerial och nya strategier för teknikanvändning till lärandet i deras utbildningspraktik. Den vänder sig främst till utbildare i smĺ och medelstora företag men det är ocksĺ bra att använda detta nyttiga verktyg i andra sammanhang. Manualens syfte Även om tekniken används i stor utsträckning till lärande i utbildningsinstitutioner samt I mĺnga stora företag har tekniken begränsad användning i smĺ och medelstora företag. Vi anser att detta är ĺ ena sidan delvis pĺ grund av brist pĺ infrastruktur och tillgängliga material ĺ andra sidan pĺ grund av begränsad erfarenhet och förtroende av mĺnga utbildare för att använda teknik i lärande. Den här manualen blev skapad för att hjälpa i bĺda avseendena. Tekniken som vi beskriver är överkomlig bĺde för utbildare och and smĺ och medelstora företag för att utveckla material för lärande med särskild fokus pĺ de anställdas behov. För det andra beskriver den här manualen en modell och verktyg - Webquest för att använda teknik i utbildningsrum i ett ansikte mot ansikte sammanhang i blandat lärande som är kombinerad med on-line lärande och ansikte mot ansikte utbildning och enbart som en on-line utbildningsprogram. Denna manual bestĺr av sju huvudkapitel tillsammans med Förord, Inledning, Ordlista and Referenser. I den första delen införs läsare till en förklaring till vad Webquest 2.0 aktiviteter är. Följande avsnitt ger en praktisk presentation av användbara plattformar och Web verktyg för att utforma och sen utveckla Webquest 2.0 utbildningsscenarier. Manualen fortsätter med en beskrivning av olika steg angĺende att generera Webquest 2.0 scenario. Manualen avslutas med olika pedagogiska metoder som kan antas av utbildare för att kunna organisera bättre och genomföra handlingar i praktiken. 6

7 Sammanfattningsvist är boken bĺde en referensbok och en praktisk manual 1. Vissa utbildare kommer att använda den för att ta reda pĺ om Webquests 2.0 and e-lärande, andra kommer att engagera sig i att producera och skapa Webquests 2.0 och lärande material. De behöver inte vara en IT or Webquest 2.0 specialist för att använda den här manualen. Hoppas att du kommer att njuta av den här manualen och tycker att det här verktyget är användbart till lärandets praktik. 1 För de utbildare som är intresserade av den här teorin kopplad till den här manualen kan de kolla följande projektwebbplats: för att läsa den on-line eller/och ladda ner Metodik för att utveckla blandat kollaborativt lärande (CBLM). 7

8 3. VAD ÄR EN WEBQUEST 2.0 LÄRANDEMĹL Efter detta avsnitt kommer du kunna: defi niera vad en Webquest 2.0 är beskriva kort struktur för Webquest lärande cirklar 3.1 WEBQUEST 2.0 DEFINITION Vad är Webquest? Begreppet webquest bestĺr av tvĺ delar: a) Web - för att visa att World Wide Web används som den primära resursen angĺende tillämpningen, analys och att sintetisera samt informations utvärdering, och b) Quest - för att indikera att en frĺga presenteras inom en webquest, vilket uppmuntrar de studerande för att leta efter en ny mening och ett djupare förstĺelse (Pelliccione & Craggs, 2007). Webquest 2.0 aktiviteter, ĺ andra sidan, utnyttjar möjligheterna som dagens webb 2.0 teknik erbjuder och baseras pĺ en reviderad Webquest 2.0 ram som blev skapad för utbildare och lärare. En Webquest 2.0 är en utredningsorienterad aktivitet som i princip äger rum i en Web 2.0 som blir förbättrad av social and interaktiv och öppen lärandemiljö där de studerande eller elever kan bestämma och skapa sina egna utbildningsvägar genom att välja Web 2.0 verktyg och online resurser som krävs för att skapa den Webquest 2.0 slutprodukten (Perifanou, 2011). 3.2 WEBQUESTS 2.0 STRUKTUR Webquests 2.0 struktur Webquests 2.0 ram baseras pĺ Web 2.0 förbättrad av en lärandemiljö och blev delad i 7 steg/etapper som kallas lärande cirklar. Sex riktar sig till elever\studenter meden det sista är avsedd för en utbildare. De här stegen är: 1. Uppvärmningen/ Förberedande fas: Syftet med den första lärande cirkeln är: a) att ge en tydlig och klar introduktion till ämnet dvs. Webquest 2.0 sammanhang; b) att undersöka elevernas/studenternas behov och förkunskaper; 8

9 c) att utveckla en vänlig och arbetsmiljö för samarbete i början av en aktivitet. 2. Inledning: Det andra steget av Webquest 2.0 syften att införa till deltagarna a) Webquests 2.0 sammanhang och b) Webquests 2.0 ämne/central idee. 3. Uppgift (individuell/grupp): I det här steget blir praktikanter försedda med information angĺende gruppen och individuella Webquest 2.0 uppgifter som de kommer att pĺbörja. Användbara mallar som praktikanter ocksĺ fĺr kommer att hjälpa dem att börja med Webquest Vägledningsprocess: Vägledningsprocessen ger steg för steg instruktioner för elever/studenter/praktikanter för att stödja dem vid lärandeprocessen och kompleteringen av Webquests uppgifter 5. Öppet och sluten utvärdering: Den femte lärande cirkeln defi nierar utvärderingen och utvärderingensstrategier för en Webquest 2.0. Detta inkluderar instruktioner för praktikanter I samband med olika stadier och utvärderingens stadier. Stängd utvärdering är relaterad till feedback frĺn deltagare i Webquests 2.0 projekt medan öppen utvärdering refererat till utvärderingen bredare publik eller allmänheten. Detta ger ocksĺ tillgĺng till Web 2.0 verktyg för att vägleda praktikanterna att skapa utvärderingsmallar. 6. Slutsatser: Det här steget av en Webquest 2.0 samlar allt arbete som har genomförts. Slutresultater ska anslutas tillde första lärandemĺlen och deras utvärdering. 7. Guide för utbildare: Den ger information och stöd för utbildare för att genomföra Webquests 2.0 projekt och stödja vid ĺtervändning av Webquesta 2.0 scenario. UPPGIFTER Grupparbete: Försök att identifi era styrkor och svagheter för varje Webquests 2.0 steg Lärande cirklar - Tycker du att den föreslagna strukturen skulle kunna stödja din träning? 9

10 RESURSER OCH REFERENSER Dodge, B., 1995a. Some thoughts about Webquests. Frĺn: Dodge, B., The WebQuest Page. Frĺn Educational Technology Department at San Diego State University, Pelliccione, D. L., & Craggs, G. J., WebQuests: an on-line learning strategy to promote cooperative learning and higher-level thinking. Paper presented at the AARE Conference, Perifanou M., Web New era of Internet tools in learning and teaching Italian as a foreign language - WebQuest 2.0 activities & CBLmodel. Proposals of blended learning. Unpublished doctoral dissertation (Opublicerad avhandling), University of Athens. 10

11 4. PLATTFORMAR FÖR ATT UTVECKLA EN WEBQUEST 2.0 LÄRANDEMĹL Efter detta avsnitt kommer du kunna: Att beskriva vilka plattformar du kan använda för att utveckla dina Webquest 2.0 scenarier. Att förklara kort hur du kan använda de föreslagna plattformarna i praktiken. 4.1 WIKI Vad är en wiki? WIKI: En wiki refererar till ett kollaborativt webbaserat författarverktyg som tillĺter att skapa webbinnehĺll utan behov av att lära sig HTML- sprĺket. Tvĺ av de mest populära wikitjänsterna är: Pbworks 2 och Wikispaces. 3 En wiki kan användas för att fĺ kunskap, dela fi ler och driva olika projekt. Den spĺrar varje ändring, och meddelar automatiskt dig och din träningsgrupp om varje ändring för att hĺlla alla hĺlla alla in the loop (i en loop/slinga). Det fi nns mĺnga wikitjänster vilket innebär att du inte behöver ladda ner eller installera programvara eller skaffa servrar. Du kan anpassa din wiki efter dina behov bĺde vad gäller navigering och design. Varför använder man den för att utveckla en Webquest 2.0? Lätt att använda: ett enkelt och intuitivt användargränssnitt vägleder dig och dina praktikanter till det vad du behöver hitta. En innehĺllsrik textredigerare: visa wikis erbjuder avancerade multimediala funktionalitet med en innehĺllsrik textredigerare och ger möjlighet att skapa en mer kreativ och autentisk Webquest 2.0 scenario. Ett kollaborativt författarverktyg: Praktikanterna kan samarbeta pĺ samma wiki-sida som de delade (även om endast en person kan redigera vid varje given tidpunkt)

12 4. Versionshistorik: Ingenting försvinner. Du kan hitta varje uppladdad fi l eller nĺgon version av en publicerad text, inklusive information om när det blev redigerad och av vem. Pĺ detta sätt kan du följa arbetet av alla dina praktikanter/ elever/studenter. 5. Organisering av fi ler och sidor: Du kan organisera alla filer och sidor efter dina behov. 6. Finkoriga användarbehörigheter: Du kan ge olika nivĺer av rättigheter och behörigheter för olika användare. Du kan ocksĺ göra en online-miljö skyddad eller öppen. Du kan ocksĺ arbeta med dina praktikanter i en sluten miljö och sen öppna den i slutet av arbetet. 7. Ingen tids - och platsbegränsningar: Du kan använda den var som helst. Dina praktikanter kan använda den pĺ sina datorer, telefoner eller tabletter när de vill. 8. Asynkron/synkron kommunikation: Användare kan byta privata meddelanden, lämna sina kommentarer eller chatta. 9. Öppen källkod/öppen programvara: Det fi nns mĺnga wikis gratis och öppna källkoder som kan konfi gureras efter sina behov. 10. Lätt att dela arbetsresultat: Som utbildaren kan du generera fl era Webquest 2.0 scenarier och dela dem med din nätgemenskap. 11. Inte dyr: Wikis öppna källkod kan installeras gratis pĺ din server. Wikis webbhotell är ofta gratis för en utbildningsanvändning med förstklassiga tjänster som erbjuder extra funktioner och funktionalitet eller licenser för kommersiellt bruk (i de fl esta fallen mĺste du betala för denna typ av licens). Hur använder man den för att utveckla en Webquest 2.0? Läs noga genom licensavtalet. Registrera dig, skapa ett konto, om det behövs betala mĺnadsavgiften och sedan logga in. Anpassa en wiki efter dina behov: Redigera wikis visuella element samt navigeringsdelar för att ge en sidebar eller navigeringsfält som hjälper dig och dina praktikanter har en enkel ĺt och navigera i wiki-sidor. Om det behövs, skydda den med ett lösenord och göra den tillgänglig endast för deltagare i din Webquest 2.0. Du kan alltid göra det offentligt senare. Du kan kopiera - klistra in malls info" (se sidan 31) till din första wikisida och sedan börja arbeta i de olika stadierna i ditt Webquest 2.0 scenario. Du kan lägga till länkar pĺ dina sidor till info (huvud) sida. 12

13 Du kan länka Webquest 2.0 scenarierna i samma wiki. Om du bestämmer dig för att arbeta främst on-line med dina praktikanter: Skapa en grupp sida för varje grupp, och en separat sida för varje medlem i gruppen tillsammans med länkar till deras grupp sida. Du kan lägga till instruktioner om dessa sidor och be medlemmarna i varje grupp för att granska eller göra en löpande utvärdering av varandras arbete. Organisera, om det behövs, direktsända online-seminarier för praktikanter antingen via chatt, ljud eller videokonferenser eller i virtuella klassrum (du hittar verktyg i kapitel 5). Uppmuntra praktikanterna att använda ytterligare verktyg som nämns i kapitel 5 till presentationer och ett samarbete. De fl esta kan bäddas in i din wiki utan kunskap om HTML. Viktiga tips Glöm inte att pĺminna dina praktikanter att du kommer att vara där för att stödja dem under on-line och en ansikte mot ansikte träningen. Mĺnga wiki erbjuder gratis webbseminarier där du kan lära dig att använda din plattform. UPPGIFT Grupparbete: Du är inbjuden att besöka Webquests webbsida för HRMs projekt och titta pĺ de Webquests 2.0 exempel. Wikiplattform som används i samtliga exempel drivs av ett wikivertyg som heter PBworks. När du har tittat pĺ manualen i grupperna bläddra nĺgra av de exempel och skapa ditt Webquest 2.0 scenario i din wiki. Börja med att skapa info sidan. 13

14 RESURSER OCH REFERENSER PBworks: PBworks Användarens manual: page/ /home PBworks webinarier Graeme, D., Wikis in Education. At for Education. Frĺn: nd.com/wwwtools/magazines.cfm?rid=25242 Wikispaces: Wikispaces stöd: Wikispaces webinarier: 4.2 BLOGG Vad är en blogg? En blogg är en webbplats med uppgifter som föreskrivs i kronologisk ordning. Bloggar används för mĺnga olika ändamĺl allt frĺn refl ekterande lärande som delas med andra online genom spridnings kanaler för organisationer. Bloggar används ofta av företag exporter för att sprida viss kunskap. Tvĺ av de mest populära blog tjänster är Blogger 4 and Wordpress 5. De mest populära bloggplattformarna innehĺller följande egenskaper: 1. Användarvänlighet och mĺngsidighet: Bloggar kan användas av nästan vem som hels - frĺn absoluta nybörjare till professionella programmerare. Bloggar kan användas som en plattform att för bygga nĺgon form av webbplats, inklusive portföljer online (Chapman, 2009). 2. Funktionsrika gränssnittet: De fl esta bloggar har en rik textredigerare mer avancerat multimedialt stöd. 3. Utbyggbart: en bloggcommunity ger ett stort antal plugins till nästan alla populära hemsidans funktioner. 4. Öppen källkod: Gratis att installera och använda pĺ din webbplats

15 Varför använder man det för att utveckla en Webquest 2.0? Följande är nĺgra skäl till att använda en bloggplattform för att utveckla Webquest 2.0 scenarier: 1. En lätt användbar plattform med en rik textredigerare: utbildarna och praktikanterna kan skapa enkel ett rikt innehĺll, inklusive multimedia Flera författare: Flera användare kan producera poster. Lĺg kostnad: Det är Öppen källkod bloggs som kan installeras pĺ din egen server eller nĺgot gratis webbhotell (även om det oftast innehĺller reklam). 4. Finkorniga ĺtkomstkontroller: Detta tillĺter dig att sätta upp tillgĺng till din blogg pĺ olika nivĺer. Pĺ sĺ sätt kan du tillĺta andra utbildare och/eller praktikanter att lägga till ett innehĺll pĺ din blogg, men du kan ocksĺ kontrollera lätt vad som faktiskt blir publicerad pĺ nätet och vem innehĺllet publicerar. Du kan fĺ meddelande om uppdateringar via e-post eller RSS. Du kan ocksĺ välja om du vill ha din blogg öppen eller stängd till en bredare allmänhet. 5. Inga tids - och plats begränsningar: Du kan använda den överallt. Dina praktikanter kan använda den pĺ sina datorer, telefon, eller tabletter när de vill. 6. Innehĺllsstruktur: Du kan organisera ditt arbete genom att använda kategorier och taggar. 7. Blogroll: Du kan skapa en lista över dina favoritbloggar och använda en RSSläsare för att kunna fĺ alla uppdateringar. 8. Kommentarer: Du kan öppna enkelt en dialogruta med kommentarer till dina publicerade inlägg. 9. Den interna kommunikationen: Vissa bloggtjänster tillĺter dig att skicka meddelanden till andra användare via en intern e-post eller meddelandetjänster. Hur använder man blogger för att utveckla en Webquest 2.0? Registrera dig, skapa ett konto och sen logga in. Välj ett tema som är lämpligt för en Webquest 2.0. Vi föreslĺr att välja temat som är lätt och anpassningsbar och möjliggör att skapa en anpassad meny, bildheader, bakgrund och grafi ska användargränssnittskomponenter (widget). Anpassa temat efter dina behöv: Om det behövs skydda det via lösenordet och gör det tillgängligt bara för deltagarna av din Webquest 2.0. du kan alltid göra det offentligt senare. 15

16 Viktiga tips: Ett Webquest 2.0 scenario: du kan skapa infosidan (huvud) som en startsida och tillägga dina länkar till varje Webquest 2.0 lärande cirklar efter detta när du skapat en sida för varje steget av Webquest 2.0. Praktikanterna arbetar online: Om praktikanterna arbetar online asynkront pĺ denna plattform kan du ocksĺ: Skapa bloggsidor för varje grupp där de kan lägga sitt arbete och lägga till sina kommentarer som en feedback frĺn dig eller resten av gruppen. Organisera, om det behövs, direktsända seminarier för praktikanterna antigen via chat, audio eller videokonferensen eller i virtuella klassrum (du kan hitta verktyg i kapitel 5). Uppmuntra deltagarna att använda ytterligare verktyg som nämns i kapitel 5 till presentationer och samarbete. De fl esta kan bäddas in i din blogg utan kunskap om HTML. Webquest 2.0 databas: Skapa en lista över Webquest 2.0 scenarier och använda en separat bloggsida för varje Webquest 2.0 scenario. Glöm inte att pĺminna deltagarna att du kommer att vara där för att stödja dem under en online och ansikte mot ansikte utbildning. Mĺnga blogger erbjuder webbseminarier, där de kan lära sig hum man använder sin plattform. UPPGIFT Grupparbete för 2 eller 3 praktikanterna: Du är välkommen att kolla den följande länken och titta pĺ följande videotutorialen som tar 8 minutter. Titta pĺ tutorialen som heter Getting started with Wordpress. 6 (Att börja med Wordpress). Besök Wordpress hemsida 7, registrera dig, och kontrollera din e-post för att aktivera ditt konto och kompletera registrering och spara din profi l. Efter detta kan du logga in och börja använda WordPress. Du är redo för att skapa ett Webquest 2.0 scenario! Kopiera och klistra in temat av infosidan pĺ startsidan av din nya blogg och börja samarbeta!

17 RESURSER OCH REFERENSER Wordpress: Getting started with Wordpress (Att börja med wordpress): (http://codex. wordpress.org/getting_started_with_wordpress) Wordpress Tutorials: WordPress.com - Step-by-Step Video Tutorial on How to Blog: youtube.com/watch?v=mwyi4_cozmu Chapman C., Ultimate Guide To Using WordPress For A Portfolio. Smashing Magazine, April Retrieved from: com/2009/04/29/ultimate-guide-to-usingwordpress-for-a-portfolio/. Blogger: Blogger-A Getting Started Guide: py?hl=en&answer= SOCIALA NÄTVERK PLATTFORMAR Vad är sociala nätverk plattformar? Idén om ett community är inte ett nytt koncept. Vad är ändĺ nytt, är överförringen till onlinevärlden. Ett stort antal plattformar erbjuds pĺ webben stödjer onlinecommunity. Nĺgra av de populära sociala nätverk plattformar är: Grouply 8, Ning 9 och Mixxt. 10 Sociala nätverk plattformar tillĺter dig att skapa onlinecommunityn som förenar de bästa egenskaperna pĺ sociala nätverk och online-grupper. Grupper erbjuder social interaktivitet, mediedelning, en modern design av sociala nätverkssajter som Facebook; tillsammans med innehĺllsrika diskussioner, populära e-postgränssnitt och upptäcktsmöjligheter som fi nns i traditionella online gruppsystem som Yahoo! Groups. Med hjälp av mĺnga av dessa plattformar kan du skapa en ny socialgrupp om nĺgot som du gillar eller delta i en socialgrupp och fĺ kontakt med andra som delar dina intressen och passioner

18 DLACZEGO warto wykorzystać ją do opracowania Webquestu 2.0? De mest populära community-plattformar har följande egenskaper: 1. Användarvänligt gränssnitt: Det är mycket enkelt att skapa en grupp, anpassa gränssnittet, eller gĺ med i en grupp. 2. Anpassa din webbsida genom att dela olika medier: Du och dina praktikanter kan skapa profil sidor och du kan ladda upp olika filers form (ord, video, bilder osv.) pĺ din webbsida, uppdatera din status, skriva din blogg och dela allt detta med dina vänner och gruppmedlemmar och lägga till kommentarer. Premiumtjänster stödjer mer redigeringssamarbetet med verktyg som Google Docs 3. Administrationspanel för tvärgrupper: Som en tränare kan du skapa en grupp för varje träningsgrupp och du kan kommunicera med alla medlemmar genom bara plattformen. Du kan kontrollera och bekräfta medlemmar och meddelanden för alla grupper som du har. 4. Avancerade sekretessinställningar: Du har möjligheten att offentliggöra nĺgra sidor för besökare eller bara för gruppens medlemmar. Ditt beslut beror pĺ kursen som du klarar. 5. Ett omfattande e-gränssnitt: Allt innehĺll kan skrivas och tas emot via e-post. Detta ger ett bekvämt sätt för medlemmarna att delta i. Bra kommunikation inom träningsgruppen stödjer samarbetet. 6. RSS-kanal: Du delar automatiskt din profils uppdateringar med vänner och gruppensmedlemmar. 7. Gruppanalys: Som tränaren skulle du förmodligen vilja jämföra resultat av dina träningsgrupper. Du kan fĺ en nyttig insyn i medlemmarnas aktiviteter med hjälp av tabeller och diagram att se de mest aktiva medlemmar, ämnen och medlemmarnas delaktighet i tiden. 8. En social upptäckt: Du och dina medlemmar har möjlighet att hitta intressanta professionella grupper som delar gemensamma intressen. Det är ett utmärkt tillfälle att be om feedback när du publicerar dina Webquest 2.0 scenarier. 9. Stöd: Du kan hitta nyttiga instruktioner hur man skräddarsyr och använder plattformen i olika sprĺk. 10. Kostnader: Nĺgra av plattformar erbjuder gratis tjänster, andra kräver lĺga licensavgifter. De stora tjänsterna kostar inte sĺ mycket och kan vara riktigt användbara. Man kan nämna nĺgra exempel som inkluderar ytterligare webbsidor, avancerad verktygsanpassning, applikationer som tillĺter att ta bort reklam eller att starta sin egen reklam, webbadressens anpassning. 18

19 Hur använder man sociala nätverk plattformar för att utveckla en Webquest 2.0? Som tränare kan du skapa dina Webquest 2.0 scenarier i olika format (Word dokument, PowerPoint presentationer, videofi lmer etc.) och ladda upp dem pĺ den sociala nätverk plattformen. Du kan skapa en lista över blogginlägg och olika Webquest 2.0 scenarier. Om du bestämmer dig för att arbeta online med dina medlemmar, kan du använda synkrona och asynkrona kommunikationsverktyg som plattformen erbjuder, gemensamma utrymmen för att dela applikationer och dokument som Googledocs vilket tillĺter medlemmarna att redigera samtidigt en text. Uppmuntra medlemmarna för att använda ytterligare verktyg, nämns i kapitel 5, för sina presentationer och samarbete. De fl esta av dem kan bäddas in i din plattform utan kunskap om HTML. Din Webquest 2.0 produkt kan användas som en kunskapsresurs i din organisation eller ett nätverk och kan spridas via webb 2.0 verktyg som bäst uppfyller dina behov. UPPGIFT Individuell/grupparbete: Bjud in dina medlemmar att besöka och ta en tur för att lära dig mer vad Grouply kan göra för dem och deras grupper. Be de matt besöka registrera och skapa deras profi ler. Nästa steg är att skapa deras egna grupper och sedan skicka ut inbjudningar till de människor som de vill gĺ med i deras grupp. De kan ocksĺ använda webbmailen till detta. Deras uppgift är att lägga upp deras Webquest 2.0 scenario, för det första, pĺ deras blogg och bjuda in deras vänner för att ge dem feedback. Uppmuntra dem att vara kreativa och pröva nya applikationer! RESURSER OCH REFERENSER Grouply: Grouply tours: Ning: Ning-A getting started guide: Mixxt: Mixxt- A guide: 19

20 5. ANVÄNDBARA WEB 2.0 VERKTYG SOM INTEGRERAS I ETT WEBQUEST 2.0 SCENARIO. LÄRANDEMÄL Efter detta avsnitt kommer du kunna: förklara varför och hur man använder Web 2.0 verktyg välja ett rätt Web 2.0 verktyg till dina Webquest 2.0 scenarier. 5.1 SKAPANDE AV MATERIAL Presentationer och andra dokument Användningen av presentationer i en Webquest 2.0 Presentationer kan användas av medlemmarna för att sprida resultat av individuell- och gruppuppgifter i en Webquest 2.0. Det fi nns mĺnga Web 2.0-tjänster som kan hjälpa elever förbereda en presentation och att dela den med andra medlemmar. De mest populära online verktyg för att skapa presentationer är prezi.com och Google Docs. I Google Docs kan du ocksĺ skapa och dela textfi ler, kalkylblad, former. Varför använder man presentationer? Eleverna kan fördjupa ett ämne och använda presentationer och lämna information till de andra som deltar i en Webquest 2.0. Online presentationer, artiklar, kalkylblad och former kan användas i gruppsamarbete. Hur använder man presentationer? Registrera dig och skapa ett konto pĺ Google docs och sen logga in. Du kan antingen ladda upp din egen presentation som gjorts i PowerPoint eller bara börja om frĺn början. Googles Doc funktioner liknar PowerPoint. Du kan bestämma vem som har tillgĺng till presentationen och vilka rättigheter de har (skrivskydd eller redigering). Du kan ocksĺ skicka meddelanden till medarbetaren om ändringar som gjorts i presentationen. 20

WebQuest for HRM. Handbok för Kollaborativt Blandat Lärande ver. 2. www.webquests.eu

WebQuest for HRM. Handbok för Kollaborativt Blandat Lärande ver. 2. www.webquests.eu Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Anvisningar om etwinning-platsen

Anvisningar om etwinning-platsen Välkommen Anvisningar om etwinning-platsen Den här vägledningen har gjorts för Läraradministratörer som är nya på etwinning-platsen. Den är till hjälp för dig att: - Få tillgång din etwinning-plats - Redigera

Läs mer

Steg-för-steg vägledning. Hur du använder din etwinning-plats

Steg-för-steg vägledning. Hur du använder din etwinning-plats Steg-för-steg vägledning Hur du använder din etwinning-plats Hur du uppdaterar din profil... 3 Hur du bjuder in lärare och besökare till din etwinning-plats... 5 Hur du bjuder in elever till din etwinning-plats...

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 4: Video, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 4: Video, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 4: Video, del 1 Innehåll Skapa en egen YouTube-kanal... 3 Samla videofilmer i en spellista... 5 Ladda upp videofilmer från YouTube till en blogg eller hemsida eller skicka

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst 1 Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst (juni 2013) Skapa ett konto 1. Gå till webbplatsen: http://www.kicommons.wikispaces.net/ och klicka på Join längst upp till höger i webbläsarfönstret.

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

En introduktion till Community i Mediakatalogen

En introduktion till Community i Mediakatalogen En introduktion till Community i Mediakatalogen Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediakatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas i

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar Webbsida i Wordpress Existens på webben och bli sökbar Om Susann Rickan Susann Rickan bor i Nora Byggt webbsidor i 16 år Eget företag sedan 2009. Hjälper företag med webb och foto. Tycker om att bygga

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

ibooks Author Komma igång

ibooks Author Komma igång ibooks Author Komma igång Välkommen till ibooks Author, ett lätt sätt att skapa snygga och interaktiva Multi-Touch-böcker för ipad och Mac. Börja med proffsiga Apple-designade mallar med mängder av eleganta

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA:

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Översikt över nya TwinSpace

Översikt över nya TwinSpace Översikt över nya TwinSpace (Lanserades i september 2014) Den här vägledningen har gjorts för läraradministratörer. I den beskrivs allt du behöver veta för att starta din nya TwinSpace. Logga in Besök

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Så här funkar Föreningsliv

Så här funkar Föreningsliv Så här funkar Föreningsliv Logga in Logga in på den adress du fått skickat till dig via mail. Använd det lösenord och användarnamn som du tilldelats. Kom alltid ihåg att logga ut när du skrivit färdigt,

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg - exempel från hemsidorna: www.vestus.se och www.thingsbym.se Copyrightinformation: Detta dokument är fritt att använda, även kommersiellt, så länge

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Wordpressguide - Palmstiernska Släktföreningen. Det här kan du göra:

Wordpressguide - Palmstiernska Släktföreningen. Det här kan du göra: Palmstierna Wordpressguide Hej! Vad kul att du vill hjälpa till med Palmstiernska Släktföreningens hemsida http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com. Det första du behöver göra är att bestämma

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

UTBILDNINGSGUIDE FÖR FRAMGÅNGSRIK INLÄRNING

UTBILDNINGSGUIDE FÖR FRAMGÅNGSRIK INLÄRNING Silver Sidekicks Projekt UTBILDNINGSGUIDE FÖR FRAMGÅNGSRIK INLÄRNING Handbok för studerande 0. INNEHÅLL 0. Innehåll... 1 1. Introduktion... 2 2. Utbildnings utformning... 3 2.1. Övergripande målsättning...

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Sex enkla steg Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Välkommen till itslearning! Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av plattformen itslearning är en pedagogisk lärplattform skapad för lärare,

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Projektplan för Website Project Japan

Projektplan för Website Project Japan HT11 Mediateknik A Södertörns högskola 2011-12-15 Projektplan för Website Project Japan Publicering via Internet Interaktiva medier Belsam Djehiche Carina Johansson Kim Olsson Johansson Innehåll Projektet

Läs mer

Hur man skapa en Wiki.

Hur man skapa en Wiki. Hur man skapa en Wiki. Ordet wiki (i t.e.x Wikipedia) kommer från Hawaiian och betyder snabbt. Kortfattat kan man säga att en wik i är en webbplats där alla enkelt kan publicera och redigera material när

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Sex enkla steg Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Välkommen till itslearning! Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av plattformen Börja med... att logga in itslearning är en pedagogisk lärplattform

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Lathund Stream. Logga in i Stream? Vad är Stream? Stream är ett webbaserat verktyg.

Lathund Stream. Logga in i Stream? Vad är Stream? Stream är ett webbaserat verktyg. Denna lathund ger dig en introduktion för att kunna arbeta effektivt med Stream. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du praktiska övningar som inspiration. Praktiska övningar Vad

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Nov 13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 5 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3 och 4. Innan du är mogen för att lägga ut en sida på

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line

Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line Det finns många sätt att hitta samarbetsklasser. Kanske har din klass eller skola redan en vänskapsklass eller vänort som ni kan få kontakt med.

Läs mer

142 arbetsuppgifter du kan delegera till en virtuell assistent

142 arbetsuppgifter du kan delegera till en virtuell assistent 142 arbetsuppgifter du kan delegera till en virtuell assistent Här är en lista på 142 arbetsuppgifter du kan delegera till en virtuell assistent för att ge dig mer utrymme att skapa ännu mer framgång.

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Metodik för att utveckla Kollaborativt Blandat Lärande. ver. 2. www.webquests.eu

Metodik för att utveckla Kollaborativt Blandat Lärande. ver. 2. www.webquests.eu Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion Adobe Connect Pro Adobe Connect Pro (ACP) är en webbaserad lösning för resfria möten eller distansundervisning. Denna guide avser stödja dig i användning av ACP i IKT-studions lokaler. Innehåll Introduktion...

Läs mer

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Innehåll Sammanfattning..s.1 Inledning.s.2 Beskrivning.s.2,3 Diskussion...s.4,5

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress

Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress WordPress är ett kraftfullt publiceringsverktyg för webben som trots sin flexibilitet och styrka är lätt att komma

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer