Rapport och utvärdering av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport och utvärdering av:"

Transkript

1 Rapport och utvärdering av: v 44 Hösten 2015 En del av projektet Arena för min berättelse Sara Wijk, Barnbibliotekarie Tingsryds Bibliotek

2 2 Bakgrund Länsbibliotek Sydost, numera Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, drev under hela 2014 projektet Arena för min berättelse. Projektet stöttades av Kulturrådet och riktade sig både till barn i åldern 6-12 år samt bibliotekspersonal i regionen. Projektet grundades i en gemensam önskan om att med den nya gemensamma biblioteksplattformen Arena finna metoder och innehåll till en tänkt del för barn, BarnArena. Syftet med projektet var att lyfta fram barns eget skapande och berättande och undersöka hur detta kan göras tillgängligt digitalt. Därför ingick det även att utbilda bibliotekspersonal för detta syfte. Fortbildningen bestod av tre seminarietillfällen (Forskning kring läsfrämjande, Muntligt berättande samt Skrivet berättande). Efter fortbildningen gavs biblioteken möjlighet att inom ramen för Arena för min berättelse själva ordna en kurs/ ett kollo eller liknande för barn lokalt där deras eget berättande i någon form var i fokus. Biblioteken kunde själva välja mellan uttrycken skriva, filma, skapa spel eller illustrera och skulle samverka med en eller flera lokala intressenter. Genom Kulturrådspengar gavs möjlighet till varje kurs/kollo att under några dagar få en tillresande expert betald. Från vår kommun deltog personal vid alla tre utbildningstillfällena och vi kunde inte motstå erbjudandet att själva ordna ett kollo. Arena för min berättelse i Tingsryd - Bild & Serielabb Vi valde illustrationsspåret och önskade att barnen skulle hinna prova lite olika uttryck och tekniker. Tingsryds kommun har en lång tradition av att vara en plats med hög kostnärstäthet och en årlig konst- och hembygdsrunda. Biblioteket har också i samarbete med den lokala konstföreningen regelbundna konstutställningar. Trots detta finns det ett nästan obefintligt utbud av bild- och konstarrangemang som är anpassat för barn. Tanken med att välja bildskapande var därför att bygga broar till konstföreningen och ge barn med detta intresse i någon grad en arena för sin berättelse. Den lokala konstnären Martin Bornholm tillfrågades därför att medverka vid en halvdag om collageteknik och serieskaparen och illustratören Johanna Kristiansson från Malmö tillfrågades om tre halvdagspass. Kvar var en halvdag för upptakt & lära-känna-övningar och ett bildskaparpass med undertecknad. Vi valde att lägga dagarna i en rak följd på höstlovet, v. 44, eftersom barn i målgruppen ofta har många konkurrerande inbokade aktivitetet som de går på under terminstid. För att begränsa åldersspannet valde vi att bjuda in barn som gick i klass 3-6. Förberedelser Marknadsföring av Inbjudan (Bilaga) skedde genom vårt terminsprogram, Medborgarskolan, skolbibliotekarier, bildlärare, konstföreningen, affischering i Tingsryd, Bibliotekets Facebookkonto och hemsida samt annonsering på lokalsidan i Smålandsposten. Ändå var det trögt att få in anmälningar. Jag kontaktade då en skola för att själv få träffa barnen, berätta och dela ut handaffischer. Då, först fick vi in lite ordentligt med anmälningar.

3 3 Växjö stadsbibliotek hade några månader tidigare genomfört sitt Arena för min berättelseprojekt; Skrivardagar, och vi kunde därför dra nytta av deras erfarenheter och material. Vi modifierade om lite och gjorde i förväg ett utskick till de 9st 9-13åringar som anmält sig. Utskicket innehöll Informationsbrev (Bilaga), En föräldrablankett (Bilaga) om medgivande för publicering på internet och förfrågan om ev specialkost mm. Utskicket innehöll också Mina bildvänner (Bilaga) ett fylla-i-papper om dem själva. Då barnen och de vuxna medverkande fyllt i sina bildvännersidor, kopierade vi upp ett häfte till alla deltagare som de fick med sig hem första dagen för att bättre lära känna sina nya kompisar och som minne från veckan. Medborgarskolan blev samarbetspartner både genom att bidra med ekonomiska medel men framför allt gjorde vår samverakan att vi kunde använda deras galleri till vernissagen som skulle avsluta kollot. Den digitala delen beslöt vi sköta via bibliotekets nystartade Instagramkonto. Vi tänkte oss lägga upp allt material som barnen ville visa på kontot genom att scanna och publicera. Resor och boende bokades och material införskaffades. Några dagar före Höstlovskollot fick vi beskedet att Martin Bornholm blivit allvarligt sjuk och inte kunde medverka. Efter mycket sökande fick vi fatt på en ersättare. Siri Jarring, bördig från trakten som gått estiskt gymnasium med bildinriktning och nu studerar grafisk formgivning på Östra Grevie folkhögskola kunde hoppa in. Med kort varsel tog hon entusiastiskt över collageworkshopen, men vi fick stuva om lite i schemat. Genomförande Måndag (heldag) Introduktion: Barnen fick presentera sig för varandra två och två sedan fick de berätta om sin intervjukompis och fick en namnskylt. Resten av förmiddagen hade vi collageworkshop med Siri Jarring. Vi fick titta på olika collage och tekniker men framför allt gå loss med vår fantasi bland allt material som fanns. Innan vi avslutade collageskapandet gjorde vi en runda, visade och berättade och gav respons i form av vilka intryck och känslor collagen gav oss. Collage: Joel Wijk

4 4 Collgae: Joel Wijk Före lunch fick Johanna Kristiansson presentera sig varpå vi tillsammans gick till den lokala pizzerian för lunch.

5 5 Efter en paus då barnen tillsammans presenterade Tingsryd för vår tillresande gäst var det på eftermiddagen dags för Johanna och serietecknar-workshop del 1. Först hade vi en ordentlig teoretisk inledning och sedan praktiska övningar. Vi ritade karaktärer ur olika vinklar. Övade på ansiktsuttryck. Hur kan man gestalta med olika typer av pratbubblor? Vi fick också fortsätta olika seriestrippar som Johanna tecknat första rutan på, för att öva oss i bildberättande och seriesekvenser. Sedan var det dags för var och en att börja planera sin egen serie. Serieövning, ansiktsuttryck: Kalle Gunnarsson Tisdag (halvdag) Fortsättning tillsammans med Johanna och serietecknande. Mycket eget arbete med korta avbrott för svar på frågor och Johanna gick runt för att hjälpa alla.

6 6 Onsdag (halvdag) Olika ritövningar med Sara. Vi tittade på olika sätt att rita en apa. Skissartat, naturtroget, symboliskt. Vi testade att rita med förbundna ögon, med vänsterhanden, till musik, fyllde i varandras teckningar, ritade ett vykort med en tänkt mottagare, lekte rita gissa spring i lag och mycket mera. Sedan jobbade vi med att färda serierna, gjorde en utvärdering och planerade för Vernissagen. Växjöbladet var dessutom på besök för att göra en artikel om kollot. Apöving: Smilla Petersson Tuva-Li Dausien Mattis Debus Kalle Gunnarsson Torsdag (halvdag) Vi träffades på biblioteket och hade en timme på oss att gå till galleriet för att hänga och öva. Sedan fylldes lokalen av folk, mestadels föräldrar och syskon men även Länsbiblioteket och Smålandsposten samt någon mor- och farförälder var på plats. Barnen hade bestämt att alla skulle ha hatt och ta sig an olika uppgifter. Några hälsade välkommen, några presenterade Johanna, några berättade hur vi jobbat under veckan. Alla hade också fått göra en muntlig utvärdering som vi skrivit ned och monterat i pratbubblor som barnen höll upp så att alla kunde läsa. Vi fick också en miniföreläsning av Johanna Kristiansson hur en serie blir till. Hon visade storyboard och skisser. Sedan var det dags för vernissagemingel. Barnens serier, men även andra alster som de gjort under veckan och ville visa upp hängde i lokalen. Några barn gick runt med cider och salta pinnar och besökarna kunde ställa frågor till varje barn som stolt berättade vad de tänkte och ville förmedla med sina verk. Alla som ville fick också Johannas autograf med en dedikerad illustration. Att lokaltidningen var på plats och spelade in intervjuer som hamnade på deras webb-tv kändes extra spännande. https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=782daf50

7 7 Ill. Johanna Kristiansson

8 8 Digitalt tillgängliggörande BarnensArena hade ännu inte förverkligats då vi hade vårt bild- och serielabb. Vår egen hemsida har inte många besök av barn och ett mycket svårarbetat gränssnitt för publicering. Därför hade vi som tidigare nämnts tänkt oss att publicera alla alster på ett för tillfället öppnat Instagramkonto. Vi scannade in alla bilder, vilket var bara det ett tidskrävande arbete inklusive bildredigering. Då inte kollegor kunde vara behjälpliga och arbetsbördan för mig ensam var stor med allt annat som skulle ordnas strandade tyvärr detta projekt. När det sedan gått några veckor efter kollot och tid möjligen skulle finnas var behovet delvis överspelat och vi valde att inte lägga tid på digitalisering. Barnens utvärdering Det här tyckte barnen: - Bra att Johanna visade alla som behövde hjälp. Roligt att rita apor. - Jag har lärt mig att rita serier. Det har varit jättekul att träffa Johanna. - Bra att bara få göra sånt man gillar, hela veckan. - Johanna var bra på att lära ut och ge tips. Nu är jag bättre på att skriva och rita. - Det har varit kul att göra serier. - Roligast var att göra apövningen. Serierna tog lång tid att göra, så jag har lärt mig att det tar lång tid att göra serier. Men allt var roligt. - Roligt att vara med andra som man inte brukar vara med. - Ansiktsövningen och apövningen var roliga. Kul att Johanna hälsade på. - Nästan allt har varit bra. Roligast att göra serier. Vår utvärdering De nio deltagarna går på tre olika skolor. Alla åldrar i målgruppen var representerade. Åldersskillnaden mellan den yngsta och den äldsta deltagaren uppfattades inte som något problem. Barnen gav väldigt fin respons och feedback på veckan. Vi är oerhört glada och tacksamma att det blev just Johanna Kristiansson som blev vår expert. Flera av barnen visste vem hennes seriekatt Nils var, hon arbetar professionellt, hade bra barnperspektiv, utarbetade metoder för att lära ut och tyckte själv att det var roligt.

9 9 Att ha en plan B för att saker inte blir som man tänkt sig är inte lätt. Samarbetet med studenten Siri Jarring fungerade också mycket bra men hade blivit bättre om vi som först tänkt hade haft tid att få en förmiddag för mer lära-känna-aktiviteter och mjukstart. I vår kommun finns det 6 st större grundskolor, en del mycket små, som har någon eller alla årskullarna för vår målgrupp. Att därför skapa forum för barn där man kan knyta kontakt med andra i kommunen som har samma intressen är oerhört viktigt. Förvånansvärt snabbt hittade barnen varandra och relaterade till varandra som grupp. Utmaningarna och omfånget på uppgifter var lagom stort. Vi relaterade också en del till bibliotekets huvuduppdrag (visade serier och konstböcker) men man skulle kunna ha en mer tydlig koppling till berättande och visa hur andra gör genom exempel från olika böcker. Att vara en vuxen som ensam har hand om allt från planering, praktiskt roddande till genomförande är sårbart och gör att alla moment inte kan genomföras på ett fullt tillfredställande sätt. Den uteblivna digitaliseringen var ett resultat av detta. Hur man skulle löst det vid eventuell sjukdom eller för kunskapsöverföring och möjligheter till fortsatta arrangemang i stil med detta är också svaga punkter då endast en i personalen varit involverad i projektet. Det finns många olika digitala arenor som barn använder. Youtube, Instagram och Spotify är några som är vanliga i målgruppen för kollot. Enligt användaravtalen är inte konton hos dessa aktörer avsedda för barn. Vi måste också ha föräldrarnas tillåtelse för publicering. När vi vuxna ska publicera på det svenska säkra och kontrollerade vuxensättet, utan att lägga någon värdering i detta, blir det ofta väldigt tungrott och tar tid. Om vi ska arbeta med digitalisering och barn framöver kommer vi kanske att förenkla genom att låta de barn som har tillgång till konton själva istället dela bilder och lägga mer krut på att prata om MIK på ett naturligt sätt när tillfälle ges. Vernissage/ eller någon typ av uppvisning som mål och metod för att tillgängliggöra för flera i slutet av kollot/ kursen är ett suveränt upplägg. Barnen var mycket delaktiga, det stärkte gruppen, självförtroendet, var en morot att arbeta mot och utmanade dem på nya områden. Marknadsföringen är något som vi måste arbeta mycket mer med när vi ordnar flera aktiviteter av denna typ för denna målgrupp. Det är inte längre föräldrarna som bestämmer vad barnen ska gå på när man går på mellanstadiet. Att nå dem via vuxna fungerar alltså mindre bra. Direktmarknadsföring öga mot öga måste nog till, även om det tar tid. Att få träffa andra som man inte känner sedan tidigare, för att ägna sig åt något man tycker är roligt, med hjälp av vuxna som på ett bra sätt gett goda förutsättningar för gruppdynamik, god självkänsla och professionell kunskap (varav en har lite kändisstatus) och sedan själva få stå i centrum och visa upp sina alster visade sig vara ett mycket bra koncept. Serie: Gustav Hult

10 10 Bilagor Inbjudan Informationsbrev Föräldrablankett Mina bildvänner Serie: Ida-Alicia Jansson

11 11

12 12 Hej, Vad roligt att du anmält dig till Bild- och serielabb oktober på Tingsryds bibliotek! Under dessa fyra dagar kommer du att träffa mig, Sara Wijk barnbibliotekarie. Du kommer också att träffa 9 nya bildvänner mellan 9-13 år och våra gäster serieskaparen och illustratören Johanna Kristiansson och konstnären Martin Bornholm. Vi kommer mest att vara i ett stort rum på bibliotekets övervåning i Tingsryd. Vi träffas där varje morgon kl På måndagen håller vi på ända till klockan De andra dagarna är det slut Första dagen som är lång bjuder vi på lunch och de andra dagarna bjuder vi på frukt eller annat mellanmål. För att dessa dagar ska bli så bra som möjligt tänkte jag att du ska få lära känna mig lite innan och vi dig. Detta genom några Mina bildvänner-frågor. Mina svar hittar du i detta brev. Du får också ett tomt bildvänner-frågor-ark som du själv ska fylla i och skicka tillbaka i det frankerade och adresserade kuvertet, senast nu på tisdag den 21 oktober. I detta kuvert vill vi också att dina föräldrar lägger det ifyllda pappret med rubriken Föräldrapapper. Hur kommer denna ovanligt roliga vecka vara upplagd? Måndag kl Förmiddagen: Lära känna-grejer, Hur funkar berättelser? och Släpp loss kreativiteten med Sara. Lunch Eftermiddagen: Serier. Massor av övningar och start på en egen serie med Johanna. Tisdag kl Serier. Några övningar och fortsatt arbete på en egen serie med Johanna.

13 13 Onsdag kl Collageteknik och montage med Martin Bornholm. Torsdag kl Träffas vi på biblioteket men går till Galleri Blå med alla våra grejer för att förbereda. Kl välkomnar vi era familjer, kompisar och andra på vernissage. Då berättar vi vad vi gjort under veckan. Ställer ut våra bilder och Martin Bornholm och Johanna Kristiansson berättar mera om vilka de är och hur de arbetar hemma. Om du vill får du ha med dig egna favoritpennor. Men vi har allt som behövs här. Spara detta brev tills skrivardagarna är över. Obs Meddela oss vid sjukdom eller andra förhinder. Det ska bli så kul att lära känna er och få hålla på med sånt här kul nästan en hel vecka! Tingsryd Sara Mobil Tel Tingsryds Bibliotek

14 14

15 15

16 16

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

En bok och en DVD. Inspirationsmaterial från Film i Värmland. Roligt helt enkelt om att göra animerad film i särskolan. Roligt, helt enkelt

En bok och en DVD. Inspirationsmaterial från Film i Värmland. Roligt helt enkelt om att göra animerad film i särskolan. Roligt, helt enkelt Roligt helt enkelt om att göra animerad film i särskolan Sedan 2001 har Film i Värmland arbetat med animation i de värmländska skolorna. Tillsammans med våra handledare har elever och personal producerat

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Projektredovisning Allt är möjligt

Projektredovisning Allt är möjligt Projektredovisning Allt är möjligt Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten 2013... 6 Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Som första steg funderade vi på hur marknadsföringen kan se ut till olika målgrupper. Även om inte vi genomförde allt av nedanstående

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer