GT-P5110. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GT-P5110. Bruksanvisning"

Transkript

1 GT-P5110 Bruksanvisning

2 Använda handboken Tack för att du har valt den här mobila enheten från Samsung. Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning baserade på Samsungs exceptionella teknik och höga standarder. Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner. Läs det här först Innan du använder enheten ska du läsa igenom hela handboken och alla säkerhetsanvisningar för att garantera säker och riktig användning. Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar. Bilder och skärmdumpar som används i denna handbok kan skilja sig från själva produkten. Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till Samsungs webbplats (www.samsung.com) för att se den senaste versionen av handboken. Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör. Utformningen och layouten i den här användarhandboken bygger på Androids operativsystem och kan skilja sig på grund av användarens operativsystem. Programmen i enheten kan fungera annorlunda jämfört med jämförbara datorprogram och kanske inte inkluderar alla funktioner som är tillgängliga på datorversionen. Program och funktioner kan variera på beroende på, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part. Använda handboken 2

3 Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren ändrar registerinställningar. Försök att ändra operativsystemet kan leda till att enheten eller programmen inte fungerar på rätt sätt. Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till Samsungs webbplats (www.samsung.com). Programvara, ljud, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Samsung är inte ansvarigt för dylika överträdelser av upphovsrätt som utförs av användaren. Spara handboken för framtida användning. Instruktionsikoner Innan du börjar bör du bekanta dig med ikonerna som används i denna manual: Varning situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan. Var försiktig situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning. Obs kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation. Se sidor med relaterad information; till exempel: sid. 12 (motsvarar se sidan 12 ). Följt av ordningsföljd för de alternativ eller menyer du måste välja för att utföra en åtgärd: till exempel: I programlistan väljer du Inställn. Om enheten (representerar Inställn., följt av Om enheten). Använda handboken 3

4 Upphovsrätt Copyright 2012 Samsung Electronics Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning. Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics. Varumärken SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics. Android-logotypen, Google, Google Maps, Google Mail, YouTube, Google Play Store, och Google Talk är varumärken som tillhör Google, Inc. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Windows Media Player är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Använda handboken 4

5 DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Rovi Corporation och används inom ramen för licens. Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom. Använda handboken 5

6 INFORMATION OM DIVX VIDEO DivX är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified -enhet som har passerat genom rigorösa tester för att verifiera att den spelar upp DivX-video. På kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor. INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND Den här DivX Certified -enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att få din registreringskod ska du hitta DivX VOD-sektionen i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du fullföljer din registrering. DivX Certified för att spela upp DivX -video med upp till 720p HD, inklusive premiuminnehåll. Använda handboken 6

7 Innehåll Montering Packa upp Enhetens utseende Knappar Ladda batteriet Sätta i ett minneskort (tillval) Komma igång Sätta på eller stänga av enheten Använda pekskärmen Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna Lära känna hemskärmen Öppna program Starta flera program Anpassa enheten Skriva text Webb- och GPS-baserade tjänster Internet Game Hub Maps Navigation Lokalt Play Butik Readers Hub Samsung Apps S Suggest Innehåll 7

8 YouTube Röstsökning Kommunikation Google Mail E-post Talk ChatON Messenger Google Underhållning Kamera Videospelare Galleri Fotoredigerare Videoredigerare Musikspelare Music Hub Personlig information Kontakter S Planner Memo Anslutning USB-anslutningar Wi-Fi Wi-Fi Direct AllShare Play Bluetooth Innehåll 8

9 GPS VPN-anslutningar Verktyg Alarm Kalkylator Nedladdningar Dropbox Mina filer Polaris Office Google Världsklocka Inställningar Öppna inställningsalternativen Wi-Fi Bluetooth Dataanvändning Fler inställningar Blockeringsläge Ljud Display Lagring Energisparläge Batteri Programhanterare Platstjänster Låsskärm Säkerhet Språk och inmatning Innehåll 9

10 Säkerhetskopiera och återställ Lägg till konto Tillbehör Datum och tid Tillgänglighet Utvecklaralternativ Om enheten Felsökning Index Innehåll 10

11 Montering Packa upp Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål: Mobil enhet. Snabbstartsguide. Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti. Artiklarna som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer. Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare. De medföljande artiklarna är enbart utformade för enheten och är eventuellt inte kompatibla med andra enheter. Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med din enhet. Montering 11

12 Enhetens utseende Vy framifrån Nummer Funktion 1 Främre kameralins 2 Ljussensor 3 Högtalare 4 Pekskärm Montering 12

13 Vy bakifrån Nummer Funktion 5 Bakre kameralins 6 Uttag för headset 7 GPS-antenn 1 8 Mikrofon 9 Minneskortsfack 10 Ström-/Omstarts-/Låsknapp 11 Volymknapp 12 Multifunktionsuttag 1. Rör inte vid och täck inte området runt antennen med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen. Montering 13

14 Knappar Knapp Ström/ Omstart 1 / Lås Volym Funktion Sätt på enheten (tryck och håll nedtryckt); öppna enhetsalternativ (tryck och håll nedtryckt); starta om enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder); stäng av och lås pekskärmen eller sätt på den. Ställ in enhetens volym. Ladda batteriet Innan du använder enheten för första gången eller när batteriet inte har använts på en längre tid måste du ladda batteriet. Ladda endast batteriet med en laddare. Du kan inte ladda batteriet med USB-kabeln. Du kan inte byta ut batteriet i enheten. Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett Samsungservicecenter. Använd endast laddare och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder ej godkända laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas. 1. Om allvarliga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om den för att återställa dess funktion. Montering 14

15 När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen. Om batteriet är helt urladdat kan du inte slå på enheten, även om den laddas. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten. Formen på USB-strömadaptern kan variera beroende på region. 1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och sätt sedan i USB-kabelns kontakt i multifunktionsuttaget. Om du ansluter USB-kabeln på fel sätt kan det leda till allvarliga skador på enheten eller USB-strömadaptern. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin. Montering 15

16 2 Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag. Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Om detta inträffar ska du koppla ur USB-kabeln från enheten. Enheten kan bli varm under laddning. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas på rätt sätt. 3 När batteriet är fulladdat ska du först koppla ur USBkabeln från enheten och sedan från eluttaget för USBströmadaptern. Koppla bort USB-strömadaptern för att spara energi när den inte används. Du måste koppla ur USB-strömadaptern från vägguttaget för att stänga av den när den inte används eftersom den inte har någon strömbrytare. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen. Minska batteriförbrukningen Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna: När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen. Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren. Inaktivera Bluetooth-funktionen. Inaktivera Wi-Fi-funktionen. Inaktivera automatisk synkronisering av program. Minska tiden för bakgrundsljus. Minska skärmens ljusstyrka. Montering 16

17 Sätta i ett minneskort (tillval) Din enhet accepterar minneskort med högsta kapacitet på 32 GB. Beroende på minneskortets tillverkare och typ kanske vissa minneskort inte är kompatibla med din enhet. Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan det skada enheten eller minneskortet. Det kan även leda till att data som sparats på minneskortet blir korrupt. Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett minneskort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet. Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd. När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen på minneskortet i mappen extsdcard. 1 Öppna locket till minneskortsfacket. 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt. Montering 17

18 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar. 4 Stäng locket över minneskortsfacket. Ta ut ett minneskort Se till att enheten inte har öppnat minneskortet. 1 I programlistan väljer du Inställn. Lagring Avinstallera SD-kort OK. 2 Öppna locket till minneskortsfacket. 3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten. 4 Ta ut minneskortet. 5 Stäng locket över minneskortsfacket. Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas. Formatera ett minneskort Om du formaterar minneskortet på en dator kan det leda till inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten. I programlistan väljer du Inställn. Lagring Formatera SDkort Formatera SD-kort Radera alla. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder. Montering 18

19 Komma igång Sätta på eller stänga av enheten Sätt på enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt. Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen. Du måste logga in på Google eller skapa ett Google-konto för att använda program som interagerar med Googleservern. Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välj Stäng av OK. Följ alla varningar och anvisningar från behörig personal inom områden där användning av trådlösa enheter är förbjuden, såsom i flygplan och på sjukhus. Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna funktioner. sid. 106 Komma igång 19

20 Använda pekskärmen Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner. Tryck inte på pekskärmen med fingertopparna, och använd inte vassa verktyg mot pekskärmen. Om du gör det kan det skada pekskärmen eller göra att den inte fungerar. Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar. Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vätskor. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vätskor. Om du lämnar pekskärmen i pausläge under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten. För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten. Pekskärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. Tryck lätt på pekskärmen med fingertoppen för bästa prestanda. Pekskärmen reagerar inte när du vidrör den med vassa verktyg, till exempel en blyerts- eller bläckpenna. Komma igång 20

21 Använd pekskärmen på följande sätt: Trycka Tryck med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program. Hålla nedtryckt Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i mer än 2 sekunder. Dra Tryck på ett objekt och flytta det till en ny plats. Komma igång 21

22 Dubbeltryck Tryck på ett objekt snabbt två gånger i följd. Snärta Snabbrulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att förflytta dig genom listor eller skärmar. Nyp Placera två fingrar isär och nyp sedan ihop dem. Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss tid. Sätt på skärmen genom att trycka på strömknappen. Du kan ange hur länge enheten ska vänta innan skärmen slås av. I programlistan väljer du Inställn. Display Skärmtimeout. Komma igång 22

23 Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna När du inte använder enheten under en viss tid slås pekskärmen av och den och knapparna låses automatiskt för att förhindra oavsiktlig användning. Tryck på strömknappen för att låsa pekskärmen och knapparna manuellt. För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på strömknappen, peka någonstans på skärmen och sedan dra fingret utanför den stora cirkeln. Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. sid. 34 Lära känna hemskärmen På hemskärmen kan du se enhetens status och starta program. Hemskärmen har flera paneler. Bläddra till vänster eller höger till en panel på hemskärmen. Du kan även välja en av punkterna längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel. Komma igång 23

24 Systemfält I systemfältet längst ner på skärmen kan du snabbt navigera mellan skärmar, visa systeminformation och med mera Nummer Funktion 1 Gå tillbaka till föregående skärm. Gå tillbaka till hemskärmen. Öppna widgeten 2 Google search eller Google Nu (tryck lätt och håll nedtryckt). 3 Öppna listan över nyligen använda program. Starta programmet som du har angett som snabbstartsgenväg. Du kan ändra denna 4 snabbstartsgenväg genom att välja Inställn. Display Snabbstart. 5 Öppna miniprogrampanelen. Visa aktuell tid och enhetens status. Öppna 6 meddelandepanelen. Komma igång 24

25 Indikatorikoner De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer. Ikon Definition Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten Bluetooth-funktion aktiverad GPS-baserade tjänster används Ansluten till dator Nytt meddelande Larm aktiverat Flygläge aktiverat Ett fel inträffade eller åtgärd krävs Batteriets laddningsnivå Komma igång 25

26 Använda meddelandepanelen För att öppna meddelandepanelen trycker du nere till höger på skärmen. Dölj panelen genom att välja. På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ: Wi-Fi: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. sid. 84 GPS: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen. sid. 93 Ljud: Aktivera eller inaktivera tyst läge. Du kan stänga av ljudet på enheten eller ställa in den på vibration i Tyst läge. Skärmrotation: Tillåt eller hindra gränssnittet från att roteras när du vrider enheten. Energisparläge: Aktivera eller inaktivera energisparläge. Blocker.-läge: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden. Om du vill markera vilka meddelanden som ska blockeras väljer du Inställn. Blockeringsläge. Bluetooth: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. sid. 91 Synka: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör. Flytta ett objekt på hemskärmen Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Du kan lägga till ett objekt i en ny mapp eller flytta det till en ny panel. Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det sedan till Skapa mapp eller Skapa sida. Komma igång 26

27 Ta bort ett objekt från hemskärmen Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det till papperskorgen. Lägg till en panel på eller ta bort en panel från hemskärmen Du kan lägga till paneler på eller ta bort paneler från hemskärmen för att sortera widgetar. 1 På hemskärmen kan du lägga två fingrar på skärmen och klämma ihop dem för att växla till redigeringsläge. 2 Lägg till, ta bort eller omorganisera panelerna: Om du vill ta bort en panel håller du panelens miniatyrbild nedtryckt och drar den till papperskorgen. Välj för att lägga till en ny panel. Välj för att ange hemskärmens första panel. Om du vill ändra ordningen på panelerna håller du panelens miniatyrbild nedtryckt och drar den till en ny plats. 3 Välj för att gå tillbaka till den föregående skärmen. Komma igång 27

28 Använd widgetar Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. Vilka widgetar som är tillgängliga kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör. 1 I programlistan väljer du Widgetar för att öppna widgetpanelen. 2 Bläddra till vänster eller till höger på widgetpanelen för att hitta en widget. 3 Tryck på en widget och hålll den nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen. Öppna program Starta program och utnyttja funktionerna på enheten fullt ut. Du kan sortera programlistan efter egna önskemål, eller hämta program från Internet för att förbättra enhetens funktion. 1 Välj från hemskärmen för att öppna programlistan. 2 Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm. Du kan även välja en av punkterna högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm. 3 Välj ett program. 4 Välj för att gå tillbaka till den föregående skärmen. Välj för att gå tillbaka till hemskärmen. Komma igång 28

29 Du kan lägga till en programgenväg på hemskärmen genom att hålla en ikon nedtryckt i programlistan. Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner roteras gränssnittet automatiskt. För att hindra att gränssnittet roteras trycker du lätt nere till höger på skärmen för att öppna meddelandepanelen och sedan väljer du Skärmrotation. Sortera program Du kan ändra ordningen på programmen i programlistan eller gruppera dem i kategorier. 1 I programlistan väljer du Redigera. 2 Håll en programikon nedtryckt. 3 Sortera program: Dra programmet till en ny plats för att flytta det. För att lägga till programmet i en ny mapp drar du det till Skapa mapp. För att flytta programmet till en ny panel drar du det till Skapa sida. Dra programmet till Avinstallera för att avinstallera det. När du drar programikonen Programinformation kan du visa information om programmet. 4 Välj Spara. Komma igång 29

30 Hämta ett program 1 I programlistan väljer du Play Butik eller Samsung Apps. 2 Sök efter ett program och hämta det till din enhet. Om du vill installera program som har hämtats från andra källor måste du välja Inställn. Säkerhet Okända källor. Avinstallera ett program 1 I programlistan väljer du Avinstallera. 2 Välj på en programikon och välj därefter OK. Du kan bara avinstallera de program som du har hämtat. Öppna program som använts nyligen 1 Välj för att öppna en lista över program som du har använt nyligen. 2 Välj ett program. Komma igång 30

31 Starta flera program Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten genom att köra flera program. För att starta flera program väljer du medan du använder ett program. Välj sedan ett annat program som du vill starta från hemskärmen. Hantera program Du kan hantera flera program med uppgiftshanteraren. 1 Välj Uppg.hant. Aktiva program. Uppgiftshanteraren startar och visar aktiva program. 2 Kontrollera aktiva program: För att växla program väljer du ett från listan. Stäng ett program genom att välja Avsl. Stäng alla program genom att välja Avsluta alla. Anpassa enheten Få ut mer av enheten genom att anpassa inställningarna efter dina egna önskemål. Ändra displayspråk 1 I programlistan väljer du Inställn. Språk och inmatning Språk. 2 Välj ett språk. Komma igång 31

32 Slå på eller av knappljud I programlistan väljer du Inställn. Ljud Tryckljud. Ställ in enhetens volym 1 Tryck volymknappen upp eller ned. 2 Välj och dra skjutreglagen för att justera volymnivån för varje ljud. Byta till Tyst läge Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande: Tryck lätt nertill till höger på skärmen för att öppna meddelandepanelen och välj sedan Ljud. Håll strömknappen nedtryckt och välj. Välja bakgrundsbild för hemskärmen 1 På hemskärmen trycker du på ett tomt område och håller det nedtryckt. 2 Välj Ange bakgrund Hemskärm en bildmapp en bild. Ändra displayteckensnitt 1 I programlistan väljer du Inställn. Display Teckenstil. 2 Välj ett teckensnitt. Komma igång 32

33 Justera skärmens ljusstyrka Din enhet har en ljussensor som kan känna av den omgivande ljusnivån och justera skärmens ljusstyrka automatiskt. Du kan också ställa in skärmens ljusstyrka manuellt. Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet. Ställ in din enhet på att justera ljustyrka automatiskt 1 I programlistan väljer du Inställn. Display Ljusstyrka. 2 Markera kryssrutan vid Automatisk ljusstyrka. 3 Välj OK. Enheten ökar ljusstyrkan i ljusa omgivningar och minskar ljusstyrkan i dunkla omgivningar automatiskt. Justera ljusstyrkan manuellt 1 I programlistan väljer du Inställn. Display Ljusstyrka. 2 Avmarkera kryssrutan vid Automatisk ljusstyrka. 3 Drag skjutreglaget åt vänster eller höger. 4 Välj OK. Komma igång 33

34 Lås din enhet Du kan låsa pekskärmen genom att aktivera skärmens låsfunktion. Om du glömmer lösenordet ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa det. Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program. Ställ in för att låsa upp med ansikte 1 I programlistan väljer du Inställn. Låsskärm Skärmlåsning Lås upp med ansikte. 2 Välj Nästa Konfigurera Fortsätt. 3 Justera enheten för att passa in ansiktet i figuren. 4 När ansiktet har passats in på rätt sätt väljer du Fortsätt. 5 Slutför inställningen av reserv-pin eller -mönster. Ställ in ett upplåsningsmönster 1 I programlistan väljer du Inställn. Låsskärm Skärmlåsning Mönster. 2 Visa exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj Nästa. 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter och välj Fortsätt. 4 Rita mönstret igen för att bekräfta och välj Bekräfta. 5 Slutför inställningen av reserv-pin. Om du glömmer bort upplåsningsmönstret kan du inaktivera skärmlåsfunktionen med en reserv-pin. Komma igång 34

35 Ställa in en upplåsnings-pin 1 I programlistan väljer du Inställn. Låsskärm Skärmlåsning PIN. 2 Ange en ny PIN-kod och välj Fortsätt. 3 Ange PIN-koden igen och välj OK. Ställ in ett upplåsningslösenord 1 I programlistan väljer du Inställn. Låsskärm Skärmlåsning Lösenord. 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj Fortsätt. 3 Ange lösenordet igen och välj OK. Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, kan du visa aktuell plats för enheten på webbplatsen SamsungDive (www.samsungdive.com). Om du vill använda den här funktionen måste du ha ett Samsung-konto för att kunna fjärrkontrollera enheten via Internet. 1 I programlistan väljer du Inställn. Säkerhet Fjärrkontroller OK Lägg till konto. 2 Välj Logga in. Skapa ett Samsung-konto genom att välja Skapa nytt konto. 3 Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj Inlogg. 4 Dra skjutreglaget längst upp på skärmen. Komma igång 35

36 Skriva text Du kan ange text genom att tala in ord direkt i mikrofonen, välja tecken på det virtuella tangentbordet eller skriva på skärmen. Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds. Byt textinmatningsmetod Välj på systemfältet och välj en textinmatningsmetod. Ange text med Googles röstinmatningsfunktion 1 För att lägga till inmatningsspråk för röstigenkänning, väljer du språk Lägg till fler språk. 2 Tala i mikrofonen. 3 När du är klar väljer du Pausa genom att knacka lätt. Ange text med Samsung-knappsatsen Ange text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen. Du kan även använda följande knappar: Komma igång 36

37 Nummer Funktion 1 Ändra skiftläge. 2 Växla textinmatningslägen. Öppna knappsatsinställningarna; Tryck lätt på 3 och håll in för att växla till läget för handskrift eller ange text med rösten. 4 Infoga ett blanksteg. 5 Radera inmatningen. 6 Börja på ny rad. 7 Lägg till ett objekt från urklipp. Kopiera och klistra in text Från ett textfält kan du kopiera och klistra in text i ett annat program. 1 Håll ett stycke text nedtryckt. 2 Dra eller för att välja den text som ska kopieras. 3 Välj Kopiera eller Klipp ut för att lägga till texten i urklipp. 4 I ett annat program placerar du markören där texten ska infogas. 5 Välj Klistra in för att infoga texten från Urklipp i textfältet. Komma igång 37

38 Webb- och GPS-baserade tjänster Internet Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem. Den här funktionen kan se annorlunda ut, beroende på region eller operatör. Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör. Bläddra på en webbsida 1 I programlistan väljer du Internet. 2 För att öppna en specifik webbsida väljer du URL-fältet, anger webbadressen och väljer sedan Gå. 3 Navigera genom webbsidorna med följande knappar: Nummer Funktion 1 Öppna ett nytt fönster. 2 Stäng det aktuella fönstret. Flytta bakåt eller framåt till webbsidor i 3 historik Webb- och GPS-baserade tjänster 38

39 Nummer Funktion Ladda om aktuell webbsida. Medan enheten 4 laddar webbsidor ändras den här ikonen till. 5 Ange en webbadress eller ett nyckelord. 6 Öppna webbläsaralternativ. Visa bokmärken, sparade sidor och den 7 senaste Internet-historiken. 8 Aktivera webbadressfältet. 9 Spara den aktuella sidan som ett bokmärke. Medan du söker på en webbsida kan du använda följande alternativ: Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen. Öppna ett nytt fönster genom att välja Ny flik. Öppna ett nytt fönster utan att spara webbläsardata genom att välja Ny privat flik. För att lägga till en genväg till den aktuella webbsidan på hemskärmen väljer du Lägg till genväg på hemskärmen. Skicka en webbadress till andra genom att välja Dela sida. Sök efter text på en webbsida genom att välja Sök på sidan. För att växla till skrivbordsvy väljer du Skrivbordsvy. För att spara den aktuella webbsidan för att läsa den offline väljer du Spara för offlineläsning. För att visa sidor efter kategori väljer du Sparade sidor. Webb- och GPS-baserade tjänster 39

40 För att visa din hämtningshistorik väljer du Nedladdningar. För att skriva ut webbsidan via Wi-Fi eller USB väljer du Skriv ut. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsungskrivare. Ändra webbläsarinställningarna genom att välja Inställningar. Sök efter information med rösten Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer. 1 I programlistan väljer du Internet. 2 Välj adressfältet. 3 Välj och säg ett nyckelord i enhetens mikrofon. Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet. 4 Välj ett sökresultat. Skapa ett bokmärke för din favoritwebbsida Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. 1 I programlistan väljer du Internet. 2 Ange en webbadress eller navigera till en webbsida. 3 Välj. 4 Skriv ett namn på bokmärket och välj OK. Webb- och GPS-baserade tjänster 40

GT-S5570. Bruksanvisning

GT-S5570. Bruksanvisning GT-S5570 Bruksanvisning Använda handboken Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och underhållning av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 D6502/D6503

Användarhandbok. Xperia Z2 D6502/D6503 Användarhandbok Xperia Z2 D6502/D6503 Innehåll Komma igång...6 Om denna användarhandbok...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia Oro Användarhandbok

Nokia Oro Användarhandbok Nokia Oro Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 9 Sätta i eller ta ur ett minneskort 10 Sätta i batteriet 11 Ladda 12 Slå på eller

Läs mer

BlackBerry Leap Smartphone. Version: 10.3.2. Användarhandbok

BlackBerry Leap Smartphone. Version: 10.3.2. Användarhandbok BlackBerry Leap Smartphone Version: 10.3.2 Användarhandbok Publicerad: 2015-06-16 SWD-20150616123957018 Innehåll Konfiguration grunder... 6 Nytt i den här versionen... 6 Kort om din enhet... 8 Vad är nytt

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 920

Användarhandbok Nokia Lumia 920 Användarhandbok Nokia Lumia 920 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Lumia 920 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Antennplacering 6 Sätt i

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 920

Användarhandbok Nokia Lumia 920 Användarhandbok Nokia Lumia 920 Utgåva 1.2 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer