God Jul & Gott Nytt År

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul & Gott Nytt År"

Transkript

1 Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Centralstyrelse, kansli och redaktion önskar alla Bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Nya körkortsregler Bilkåren Vision 2015 nr 4 dec 2012 en frivillig försvarsorganisation

2 T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Bilkåren en allt viktigare resurs 2012 har varit ett bra utbildningsår vilket bland annat innebär att alla ni, runt om i landet har gjort en fantastisk insats för Bilkåren.En insats som märks, och vi skall även i fortsättningen visa att vi kan och vi vill bemanna våra befattningar inom Hemvärnet. Nu är det dags med förändring vid antagning till Hemvärnet. Man ska på försök genomföra Lokal Antagnings Prövning LAP vid några organisationsenheter (tidigare sa vi förband). Det innebär att man rekryterar som vanligt. De medlemmar som bor i närheten av en organisationsenhet som ska genomföra LAP blir hänvisade dit. Här genomförs också fysisk test på 2000m och ett personligt samtal med någon från organisationsenheten genomförs. Dessutom läggs en grov utbildningsgång upp där vägen fram till slutlig befattning framgår. Slutligen tecknas ett utbildningsavtal och en säkerhetskontroll genomförs. LAP genomförs under en helg och det är av största vikt att någon från kåren eller kårrådet är närvarande. Det är viktigt att våra nya medlemmar känner stöd och kan ställa frågor till någon under uttagningen. Detta är den information vi har fått så här långt, jag uppmanar er att noggrant följa utvecklingen via vår hemsida. Foto: Sören Lund Vi (Bilkåren) är kallade till nytt möte den 29/11 där jag hoppas att ytterligare och tydliga direktiv gällande LAP framkommer. Det medför att när ni läser det här så kanske det finns mer information att inhämta på vår hemsida. I början av november genomförde vi en utbildningskonferens för kårernas utbildningsledare och kårrådens utbildningssamordnare i Södertälje. Där gick vi bland annat igenom LAP, så ni kan också söka stöd hos dem i den frågan. Personligen tror jag på den här typen av antagning till Hemvärnet Dessutom får Rikshemvärnschefen som han har önskat: alla som ska placeras inom Hemvärnet ska genomföra samma antagningsprocess. När ni får besked att LAP ska genomföras i ert område, vill jag att ni kontaktar mig då jag gärna vill närvara vid en LAP. Vad hände med reformerad förarutbildning? Efter nästan två år så har den kommit ut på remiss, svar skulle vara TrängR tillhanda Bilkåren har svarat, men remissen innehåller stora brister så det blir med stor sannolikhet ingen start för reformerade förarutbildning i närtid utan att en ny remissomgång kommer att ske under Bilkårshälsningar Reidun Eklöw, Riksbilkårchef Vad innebär det för Bilkåren? vår grundutbildning av fordonsförare påverkas inte oavsett hur det går med reformen. den osäkerhet som finns gäller våra blivande instruktörer. det går inte i dagsläget att informera om utbildningsgången, men åter igen, ha koll på hemsidan. Glädjande är att alla befattningsbeskrivningar till befattningarna i Hemvärnet är klara och inlagda i PRIO (FMs datasystem) och ni hittar dem på vårt intranät. Så nu får vi med spänning se vad 2013 bär med sig, säkert många nya utmaningar som vi med glädje tar tag i. Bilkåren vill tacka alla myndigheter och övriga frivilligorganisationer för ett gott samarbete under det gångna året. Jag önskar alla bilkårister och läsare GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Sköt om er och ta väl hand om tomtarna, för det gör jag. Utgivningsplan 2013 Nummer 1 Manusstopp Hos medlem Nummer 2 Manusstopp Hos medlem Nummer 3 Manusstopp Hos medlem Nummer 4 Manusstopp Hos medlem 22 februari 20 mars 13 maj 12 juni 26 augusti 25 september 15 november 16 december 2 B i l k å r i s t e n n r

3 Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Tidning för Sveriges Bilkårers Riksförbund Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Östhammarsgatan 70 Tel Tel.tid samt Fax: Plusgiro: (även Totos fond) Hemsida: E-post: E-post: (red) Ansvarig utgivare: Reidun Eklöw E-post: Redaktör: Sören Lund E-post: Prenumerationspris: Medlemmar helår 50:-, icke medlemmar helår 100:- Grafisk form: Åsa Nordlund, Ågrenshuset, Bjästa, tel E-post: Tryck & distribution: Ågrenshuset, Bjästa På Bilkårens kansli arbetar: Reidun Eklöw Riksbilkårchef / Kanslichef Tel Mobil Elisabeth Petersson Förbundssekreterare Tel Adam Hovind Utbildning Tel Till dig som vill annonsera i Bilkåristen! Bokning: Inger Gidlund, Ågrens huset, Bjästa, tel E-post: Priser: helsida 9.900:-, halvsida 5.400:-, kvartssida 2.950:-, sponsorannons :-. Annonsprislista kan laddas ned som pdffil från hemsidan Bilkåristen är ej momspliktig Välkommen med din annons! Årets tomte kommer från Vollerim. Omslagsfoto: Sören Lund Grattis Reidun på din 60-års dag I skrivande stund har redaktören just fått reda på att högtidsdagen, den 4 december, kommer att firas med familjen och de närmaste vännerna på Teneriffa första veckan i december. Det här skall minsann inte blir något stort kommenterade Reidun när jag sa att ett grattis kommer att hamna på sid 3 i Bilkåristen så vi gör väl inte en helsida Grattis och varma lyckönskningar från oss som jobbar med Bilkåristen genom Sören Lund Reidun på MC i Kosta och här har hon just kört testbanan som hon klarade med beröm godkänt. Reidun gillar tuffa bilar. Riksstämman 2012 har beslutat att inriktningen ska vara Bilkåren Vision 2015 Enligt ändamålsparagrafen i Bilkårens stadgar skall Bilkåren verka för att rekrytera och utbilda förare samt genomföra totalförsvarsinformation. Bilkåren skall därutöver verka för ökad trafiksäkerhet. Dessa tre uppgifter bör på ett tydligare sätt genomlysa all Bilkårsverksamhet. Centralstyrelsen, kårfunktionärer och enskilda medlemmar har tydliga arbetsuppgifter och mål under perioden 2012 till Vi alla skall hjälpas åt att göra Bilkåren till ett känt begrepp och sprida information till allmänheten vid våra olika aktiviteter. Läs mer om vår vision på sidan 4. Nya körkortsbestämmelser Den 19 januari 2013 införs nya körkorts regler i Sverige. Det tredje körkortsdirektivet ska då vara infört i EU:s alla medlemsstater. Syftet med förändringen är att få trafiksäkrare och enhetligare körkorts bestämmelser inom hela EU. Körkorten kommer så småningom även att förses med en mikroprocessor för ökad säkerhet och som skydd mot förfalskning. Det är många förändringar i alla körkortsklasser och vi har gjort en sammanställning av det viktigaste på sidan 22. Bilkårens ungdomsråd har fått en egen mejladress Mejla gärna ungdomsrådet och hjälp våra ungdomar med idéer, tips och förslag till aktiviteter. Bilkåren och sociala medier Facebook, twitter, bloggar, instagram, QR-koder etc, är det något för Bilkåren? Det är viktigt att öka vår närvaro i sociala medier. CS har tagit ett första steg och startat en officiell grupp och en officiell sida för Sveriges Bilkårers Riksförbund på Facebook. Eva Blomqvist berättar mer på sidan 11. Foton: Sören Lund B i l k å r i s t e n n r

4 Bilkåren Vision 2015 Riksstämman 2012 har beslutat a4 inriktningen ska vara Bilkåren Vision ÄNDAMÅLSPARAGRAFEN Enligt ändamålsparagrafen i Bilkårens stadgar skall Bilkåren verka för a4 rekrytera och utbilda förare samt genomföra totalförsvarsinformanon. Bilkåren skall därutöver verka för ökad trafiksäkerhet. Dessa tre uppgiqer bör på e4 tydligare sä4 genomlysa all Bilkårsverksamhet. Vision Bilkåren ska 4ll år 2015 verka för a8 - Medlemmarna i Bilkåren är delaknga och engagerade i Bilkårens verksamhet. - De medlemmar som har skrivit avtal/överenskommelse upprä4håller goda kunskaper inom si4 uppdrag. - Bilkåren växer när det gäller såväl antal medlemmar, antal skrivna avtal/överenskommelser som mängden uppdrag. - Bilkåren fyller en vikng plats i samhället när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. - Bilkårens samtliga medlemmar spelar en vikng roll inom Sverige när det gäller totalförsvarsinformanon. Genomförande - Centralstyrelsen arbetar aknvt för a4 främja rekrytering av fler medlemmar arbetar för a4 fler medlemmar genomför Bilkårens grundutbildningar arbetar för ökat samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisanoner aknvt kommunicera verksamheten med våra uppdragsgivare och med eventuella framnda uppdragsgivare genom Ndningen Bilkåristen samt övrig media informerar om Bilkårens verksamhet Genomförande - Kårfunk4onärer sä4er medlemmarna i centrum arbetar aknvt för a4 öka antalet medlemmar i kårerna arbetar aknvt för a4 få medlemmarna a4 skriva avtal/ överenskommelser arbetar aknvt med informanon om Bilkåren sprider vårt informanonsmaterial Nll allmänhet och media verkar för a4 bedriva verksamhet som intresserar medlemmarna, däribland trafiksäkerhetsarbete håller sig uppdaterade genom a4 följa Bilkårens verksamhet via hemsidan/intranätet samt Ndningen Bilkåristen. Genomförande - Medlem talar om Bilkåren (gör Bilkåren Nll e4 känt begrepp) aknvt verkar för a4 rekrytera nya medlemmar i sin bekantskapskrets sprider vårt informanonsmaterial Nll allmänheten känner stolthet över a4 vara bilkårist Mätbara mål december 2015 är vi 6500 medlemmar. (De4a innebär nyrekrytering av 15 nya medlemmar/50 befintliga medlemmar samt a4 dagens medlemmar stannar kvar) 2. Antalet medlemmar med avtal/ överenskommelse ökar Nll 65 % 4 B i l k å r i s t e n n r

5 Bilkåren och sociala medier Facebook, twitter, bloggar, instagram, QR-koder etc, är det något för Bilkåren? Alltihop är exempel på sociala medier och digital kommunikation. Oavsett vad vi har för eget förhållningssätt eller åsikt om detta så kan vi konstatera att en väldigt stor del av vår målgrupp, både internt och externt, finns där och för dem är det relevant. Och om det är relevant för dem så är det troligen relevant för oss som organisation. Centralstyrelsen diskuterade vid sitt senaste sammanträde hur vi dels kan lära oss mer om detta fält, dels kan öka vår närvaro i sociala medier. Ett första steg är att vi startat en officiell grupp och en officiell sida för Sveriges Bilkårers Riksförbund på Facebook. Vi låter nu detta växa vidare och lär oss efterhand. Vi vet att många av våra medlemmar och blivande medlemmar rör sig i sociala medier, de läser bloggar, de delar bilder på instagram, de diskuterar och delar idéer på Facebook och twittrar om sitt Bilkårsliv. Vi vill delta i det digitala samtalet, få diskutera med engagerade människor på nätet och försöka lyssna på sorlet som finns i de digitala mötesrummen. Vi gör inte detta istället för vanliga möten, vi gör det som ett komplement. Kåraftnar i lokalen behövs, Gilla! är skriven av Brit Stakston och är en lättläst och rolig liten bok, utgiven av Idealistas förlag. vanliga anslagstavlor behövs, träffar i verkliga livet behövs det här är bara ett sätt till att mötas och skapa engagemang. Jag är dessutom helt säker på att diskussion och engagemang i sociala medier skapar en efterfrågan på att mötas mer på fysiska platser. Vi har också tagit fram en QR-kod som ska hjälpa oss att leda besökare till vår hemsida. En QR-kod ser ut som ett frimärke och fungerar så att man scannar den med sin mobiltelefon och därmed kommer direkt till vår webbplats där man kan läsa mer om oss. Tanken är att vi ska trycka denna QR-kod på exempelvis informationsmaterial, annonser, profilgrejer etc och på så sätt skapa nyfikenhet och ett nytt sätt att hitta till oss på nätet. I CS har vi bestämt oss för att läsa boken Gilla! för att lära oss mer och inspireras. Det kanske är nåt även för er kårstyrelse? Gilla! är skriven av Brit Stakston och är en lättläst och rolig liten bok, utgiven av Idealistas förlag. Hör gärna av dig med tankar om Bilkåren och vårt engagemang på sociala medier. Helst genom att dyka in i vår grupp på facebook. Men det går förstås bra med vanliga hederliga mail, brev eller telefonsamtal också. Eva Blomqvist, CS Lär dig köra bandvagn! Nu i slutet av sommaren fanns en lucka mellan semester och arbete för mig, och jag bestämde mig för att anmäla mig till Bilkårens grundkurs för bandvagn. Kursen hölls i Härnösand med fantastiskt erfarna ledare, som bl.a. utbildat för Hägglunds och svenska styrkor för Afghanistan. Vi delades in i par, och redan från början fick vi prova på att köra. Svårigheterna stegrades alltefter kursen pågick och blandades mellan terräng- och stadskörning. Exempelvis hjälpte vi vårdkasens skidanläggning att platta till backens växtlighet inför skidsäsongen. På toppen möttes vi av lunch och Rikshemvärnschef Roland Ekenberg och Riksbilkårchef Reidun Eklöw, som kommit för att förhöra sig om läget och se den enastående utsikten. Teoripassen var omfattande, och vi var sällan klara före För att vi lättare skulle förstå de olika system BV 206 innehåller fanns en rullande sprängskiss en speciell utbildningsvagn på plats. Sista måndagen var det val, där vi kunde välja vad vi behövde förstärka men vi fick chansen att få köra avskärmat och i mörker vilket samtliga valde och det var en av de häftigaste upplevelserna tycker jag. Därefter följde körning i riktigt svår terräng där vi lärde oss hur mycket vagnen klarar, vilket visade sig vara en hel del i det brutna Norrländska bergslandskapet. Detta avlöstes av myrkörning till sena natten I slutet av kursen kom alla prov, som var teoretiska och praktiska och riktigt knepiga. Förutom allt detta fick vi många nya vänner och vi kommer ses igen när vinterveckan i Boden ska genomföras! Utbildningen var riktigt gedigen och jag kan varmt rekommendera den. Sten Söderlind B i l k å r i s t e n n r

6 På väg ner, sakta och säkert. Bv-instruktörskurs barmark 2012 Under sju veckor har vi stötts och blötts i konsten att framföra en bandvagn och att lära andra att göra detsamma. Rätt handfattning. Många har uppgifterna och uppdragen varit och lösningarna, både bra och dåliga, har varit minst lika många om inte ännu fler. Personlig höjdpunkt, utöver att klara alla prov, var nog simningen. Något man ofta hört talas om men aldrig har fått genomföra. Detta p g a den rigorösa säkerheten vid genomförandet. Kan bara säga att det var SKITKUL! Vill jag göra fler gånger! Har också konstaterat att orientera i mörker inte är lätt. Blir inte lättare av att de flesta kontrollerna redan var inplockade. Oj vad vi yrade i skogen. Spåret i GPS en var inte att leka med. GPS en överhuvudtaget var inte att leka med. Hade inte bara en gång ett allvarligt samtal med den. Tror vi var kompisar innan kursens slut, men karta och kompass släpper jag aldrig. Blötmyrar, klippor, stenskravel. been there, done that! Med och utan släpkärra. Om möjligt, helst i mörker också! Största lärdomen sista övningsdygnet: 5 minuters rek kan spara flera timmars arbete. Av någon underlig anledning blev det varken avslutningsmiddag eller en hyfsat god natts sömn sista natten. Utmaningarna har varit många men skratten desto fler. Mycket har vi lärt oss. Nu återstår tre veckors vinterutbildning innan vi kan titulera oss förordnade Bv-instruktörer. Ser fram emot de veckorna i Arvidsjaur. Till och med 6 B i l k å r i s t e n n r

7 Kontroll av vilken sidolutning Bv 309 klarar av. badet i isvak ska bli roligt. Har länge velat genomföra vinterutbildningen för att utveckla mina egna färdigheter. Som instruktör kan jag inte ta hand om eleverna i extrem kyla om jag inte vet hur jag ska ta hand om mig själv. Nu blir det uppehåll i Bv-instruktörsutbildningen men har ni intresse, tid och möjlighet när den dyker upp igen så gå den. Man lär sig massor och har kul till tusen! Bilkåristernas arbete är värdefullt Bandvagnar på böljan den blå. Stort tack till instruktörer och kommendant från LogS och I19 samt till mina kurskamrater som gjorde kursen till något att minnas med ett stort leende på läpparna. Hälsningar Charlotta Dahlberg Piteå Bilkår Foto: Ingela Kronlund Fordonsförkortningar som står på förarbeviset Pb/Llb Personbil (inte minibuss) med en totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil Minibuss personbil registrerad för fler än fem men högst åtta personer Lptgb Lätt personterrängbil (inkluderar även Tgb 11) och personbil (inte minibuss) med en totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil med allhjulsdrift och som har extra växellåda eller andra påverkbara hjälpmedel för terrängkörning Tptgb Tung personterrängbil (inkluderar även Tgb 13-21) och personbil med en totalviktöver 3,5 ton med allhjulsdrift och som har extra växellåda eller andra påverkbara hjälpmedel för terrängkörning Tlb Tung lastbil och lastterrängbil med en totalvikt över 3,5 ton (inkluderar även Tgb 30/40) Buss En bil med en totalvikt högre än 3,5 ton som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. TsläpkP Tung släpkärra med påskjutsbroms TsläpkT Tung släpkärra med tryckluftsbroms Påhv Påhängsvagn Tsläpv Tung släpvagn Ltgv Lätt terrängvagn. En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton Ttgv Tung terrängvagn. En terrängvagn med en tjänstevikt över 2 ton. Bv Bandvagn. Typ av bandvagn skall anges på förarbeviset. Terrängmotorfordon för transporter i främst snörik och sank terräng (är i Försvarsmakten registrerad som tung lastbil). OBS! Den som saknar erfarenhet av ett visst fordon och/eller dess tilläggsutrustning trots att denne har ett giltigt förarbevis för fordonstypen, ska inhämta för uppgiftens krav nödvändig kompetens samt göra sig förtrogen med fordonet och dess specifika egenskaper och dess tilläggsutrustning innan användning. B i l k å r i s t e n n r

8 Kristianstads Bilkår Detta är lite av det vi har hittat på i Kristianstadskåren. Vi har genomfört körningar och under våren har vi försökt att hitta på aktiviteter utanför Bilkårens ramar. Årsmötet Vårt årsmöte hade vi i vår kårlokal på gamla A3. Många gamla och nya medlemmar kom till mötet och vår hedersmedlem Anne-Marie Medin valdes att hålla i mötet. Whitesnake i sta n Whitesnake skulle komma till sta n och vi fick förmånen att vara runners till dem, d v s köra en massa ärenden till dem. De ville ha en speciell sorts kaffe, cornflakes och vita bönor mm så det blev många rundor till stormarknaden. Betalning blev biljett till konserten så till kvällen träffades vi Bilkårister på arenan. Medlemmarna är samlade för mötet. Backstagepass. Lars, Inger och Jill på konserten. Inger byter av Magnus efter hans körpass. FIA Fyra av kårens medlemmar gick FIA på P7. Evelina och Louise sätter ihop bår. Henrietta avtackades eftersom hon valt att lämna styrelsen. Niklas, Evelina, Louise och Lars framför ett av fordonen de provkört under dagen. Kårafton med bowling Inger in action på bana. Bowlinggänget. Gissa vem som vann? Inger med sitt pris! Anne-Marie har delat ut ratt till Patricia och Britt. 8 B i l k å r i s t e n n r

9 Svettiga Bilkårister Bilkårsspinning, Vi träffades en söndagseftermiddag och spinnade 30 minuter med 70% puls och 30 minuter med 80% puls. Detta kollade vi med pulsklockor som visade pulsen med projektor på väggen. Vårfest Vårfest, vårt sätt att fira in sommaren. Kåren träffades på Ekenabben utanför Kristianstad där Henrietta hade ordnat med tipsrunda och grill. Inger, Jonas och Veronica under tipsrundan. Bilkåristen Magnus är spinninginstruktör och höll i kårens pass. Svettiga bilkårister cyklar för glatta livet. Sweden Rock Kristianstadskåren var även i år mycket aktiva under Sweden Rock Festivalen. Mer om festivalen kommer senare om jag blir färdig att skicka in det... Under de första dagarna var vi i Malmö och hämtade många bilar som skulle användas under festivalen. Frågorna handlade om Kristianstad och naturen. Delar av de bilkårister som arbetade med att hämta bilar innan festivalen började Lars körde både före under och efter festivalen. Henrietta rättar våra svar. Kårchefen med telefonen nära till hands, den gick som vanligt varm under festivalen men det här året höll mitt handsfree under hela festivalen. Johan tyckte att vi endast skulle köra dessa bilar och strunta i minibussarna eftersom personbilarna är mycket mer komfortabla att köra långt med. Lite svårt att få in ett helt band med bagage i bilen bara! Birgitta, Inger och Inger har koll på grillspetten. Hjälp till Röda Korset Röda Korset behövde bemanning av en bil som skulle köra skadade till vårdcentralen. Under fyra dagar arbetade åtta bilkårister nere på stranden. Ulla vann tipsrundan och fick bilar i pris. Bilkårshälsningar från Jill Rydiander Foto: Jill Rydiander och Henrietta Wagland B i l k å r i s t e n n r

10 Redaktionen på Geltic Bears Bataljonsstabsövning jobbar mot tiden! Sju personer från Criscom jobbade nonstop från i 4 dagar på övningen med att vara en del av spelet. Allt ifrån medieträning, utbildning, artikelsproduktion, fungera som drevet, film, foto, stöd, bollplank samt inte minst feedback att ta till sig och lära vidare till sin Bataljon. Massmedia är en del av dagens samhälle, att en reporter eller fotograf skildrar en händelse är alla vana vid, men hur skulle Du reagera om det hände dig? Hur hanterar man att en kamera körs upp i ansiktet och ilskna frågor ställs av ettriga journalister? Vad får du svara på, hur och till vem ska du hänvisa till? Högre chef, polis, eller vem? Har ni en press & infoansvarig på er Bataljon eller kompani? Det är för att illusterera detta som Media Spelet har tillkommit i övningen. Criscom har tagit fram ett kurspaket via försvarsutbildarna som ni kan anmäla er till. Även flera förslag som kom in under övningen var om det var möjligt att vi skall komma till ert kompani och utbilda kommer att genomarbetas. Vill ni att vi kommer till er så hör av er! Läs mer på Vi som jobbade från Criscom är mycket glada och tacksamma de flesta förstod hur de kunde använda oss i spelkorten och kom nyfiket in på redaktionen, bollade idéer som vi sedan genomförde och producerade. Vi vill samtidigt tacka alla Bataljoner och ett extra tack till Er som hade oss på positiva listan i sin feedback om övningen. Elisabet Forsman Criscoms redaktion i full aktion med Linda, Martin, Maria, Elisabet. Foto: Peter Lundberg Criscoms representanter på årets övning var Calle, Peter, Martin, Linda, Elisabet, Maria och Rolf. Foto: Sten Söderlind FAKTA GELTIC BEAR 2012 v.43 9:e gången övningen körs 14 Bataljonsstaber från hela landet 623 deltagare Det har använts: 1823 toarullar 3 st per person 42 flaskor handsprit 1 kg frukt/person l vatten 4200 renklämmor 175 liter te 1250 liter kaffe 2 liter per person 4000 lunch och middag 1800 frukost Det har utförts: 4 fartkontroller Övningen har haft hjälp av: 8 st helpdeskpersonal 5 st Samhallpersonal Övningen har kostat: 4 miljoner svenska kronor som HvSS betalar Projektledare Ola Castevall om årets Geltic Bear v.43 Vad har utmärkt övningen? Det har varit mycket folk, vid denna övningen har vi sprängt gränserna. Vad det dykt upp något ovanligt problem? En kväll tog kvällsmaten slut. Då fick vi åka till Västerås på en gång och köpa 1400 nya. Vad är din slutsats? Det har varit ett glatt humör hos de övade staberna, det har inte varit förbjudet att ha kul på jobbet. 10 B i l k å r i s t e n n r

11 Lackkonservera er bil med 6 års total garanti. Slipp dyra uppgraderingar under garantitiden! Diamondbrite finns för er bil, MC, husvagn, husbil, båt och flyg, ut- och invändigt rådfråga din närmaste återförsäljare. Billesholm Boden Eskilstuna Fagersta Gävle Halmstad Haninge Helsingborg Klippan Kramfors Kristianstad Kungens Kurva Kungsbacka Lidköping Luleå Motala Nyköping Nynäshamn Siljansnäs Skellefteå Sundsvall Trelleborg Tullinge Täby Uddevalla Vänersborg Wittsjö Ängelholm Östersund Generalagent/tillverkare: Ketson AB/Jewelultra Ltd. Sverige, Helsingborgsvägen 33, Ängelholm tel , B i l k å r i s t e n n r

12 Sten & Klas i slalombacken Ola håller emot så att inte vagnen välter Malin Slalombacken vid vårdkasens skidanläggning Krister lämnar av till Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg Utbildningschassi 12 B i l k å r i s t e n n r

13 När vagnen har sjunkit så här mycket så är det stopp konstaterade Krister. leder upp bandvagnen för att lasta på 25T släpet Gruppfoto Alex, Puck, jag, Malin och Andreas står på toppen av en höjd, 700m Ost- Nordost om Grottberget på Härnö. Det är den 16 de Augusti och klockan är 11:55, dagen har bara börjat. Vi hade fått uppdrag att ta oss över en höjd i par om två vagnar samtidigt som vi skulle undvika att köra i samma spår som de andra vagnparen, lättare sagt än gjort då terrängen var fullständigt orekad och allt låg på oss elever, men det kändes bra! Väl uppe på toppen tog vi en paus då vi drack vatten och snackade lite skit samt rekade vägen ner. Den här gången skulle det bli svårare så vi beslöt att alla skulle gå med och diskutera färdvägen och vilka alternativ vi skulle kunna ha. Efter lite dividerande kom vi fram till att vi hade bara en väg ner, och fick vi problem så var det bara att lösa de själva. Vi kom ner 12:57, bara en timme efter vi började vår rast på toppen och vi var riktigt nöjda med oss själva, då det inte bara var den hårdaste terrängkörningen hittills utan det var inte en förutbestämd slinga. En tilllämpad övning, ett prov på vår kunskap och vårt lagarbete. Sebastian Berg Man kan se på Puck att det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man kör på myren. Klas leder bland stenhällarna När man väl nådde toppen så kunde man njuta av den sköna utsikten Hmm.. vart det inte lite för långt nu Klas? Här vart det trångt bland träden i backen Kuttersmyckena Andreas & Sebastian Ett bra samarbete krävs vid bandbyte (David, Andreas, Malin, Björn) Fotografer: Ingela Kronlund, Jenny Almgren, Sebastian Berg

14 Johan i Afganistan Jag tjänstgör på FS24 NSE (NationalSupportElement) HF (Huvudförrådet, som ett vanligt svenskt serviceförråd) som lastbilsförare/förrådsman. Min vanligaste uppgift är att hämta/leverera paletter nere på flygplattan som kommer ner/eller ska hem till Sverige med allt möjligt i godsväg. En stor uppgift för förrådsgruppen är att packa/lossa alla flygpaletter samt fördela ut godset till rätt mottagare. Förrådsgruppen är de som även sköter godshanteringen vid leaveflygen (när våra soldater ska hem till Sverige på semester) så varje tisdag morgon är det uppstigning kl På Camp Marmal där jag bor är vi ca män/kvinnor ifrån en massa olika nationer som tjänstgör. Johan Josefsson, Bilkåren Totos fond Plusgiro: Bilkårernas stipendiefond Ragnvi Torslow Lundgrens minnesfond Fonden tillförs medel genom gåvor, donationer samt räntor och aktieutdelningar. Stipendium och bidrag kan tilldelas medlem i bilkår. Infomaterial en resurs i tiden! en efterfrågad resurs I HELA SAMHÄLLETS TJÄNST en resurs i tiden! Är du mellan 15 och 20 år och motorintresserad? en efterfrågad resurs I HELA SAMHÄLLETS TJÄNST Beställningen görs på intranätet. En militär, en civil och en ungdomsaffisch finns att ladda ner i A3 eller A4 format. Du kan också beställa extra exemplar av tidningen Bilkåristen på intranätet. Vill du ha en spännande fritid? B i l k å r i s t e n n r

15 Sammanställt av Sören Lund $ SAXAT Bilister med allvarliga synfel är livsfarliga i trafiken Nya undersökningar från Trygg-Hansa visar att nära en tredjedel av alla svenska bilförare (29 procent) har svårt att läsa skyltar i trafiken. Mer än var tionde förare (13 procent) erkänner att de kör trots att de ser så dåligt att de inte borde sitta bakom ratten. Sju av tio vill nu skärpa lagen så att syntest blir obligatoriskt när körkortet förnyas. Mer info på: trygghansa.se För oss som minns... Nu kommer snart den legendariska Gulf-skylten återigen att synas på våra svenska vägar. Detta tack vare ett samarbetsavtal mellan EMAB AB (som är en medlemsorganisation för fria handlare inom trafikbutiker) och Hansen Racing (som är licensierad distributör av Gulfs oljor i Sverige). Olika priser i avreglerad bilbesiktning Vid halvårsskiftet 2010 avreglerades marknaden för bilbesiktning och en rejäl höjning av priserna befarades. En kartläggning i senaste numret av Motorföraren visar att priserna varierar mellan företagen, men ingen har vågat sticka iväg för högt. När marknaden avreglerades väntades en chockhöjning av priserna på bilbesiktning. Den har hittills uteblivit, och Bilprovningens starka ställning har säkert spelat stor roll, säger Gustav Liljeberg, chefredaktör på Motorföraren, som genomfört granskningen. Mer info på: mhf.se Bilkårernas bod oförändrade priser! Köp produkter ur Bilkårernas bod och visa att du är BILKÅRIST. Fraktkostnaden är sänkt, avgiften är nu 75 kr per beställning. Gå in på och tryck på Bilkårernas bod. B i l k å r i s t e n n r

16 Regionala kårledningskonferenser 2012 Under året har fem regionala kårledningskonferenser genomförts runt om i landet. Totalt har 319 funktionärer deltagit. Konferenserna har genomförts med stort engagemang och positiv stämning. Funktionärerna har haft möjlighet att diskutera sitt funktionärsuppdrag med kollegor i närliggande kårer. Fokus har legat i hur vi tillsammans ska kunna förbättra och effektivisera Bilkårernas verksamhet. En sak som diskuterades på samtliga konferenser är vikten av samarbete mellan kårerna. Deltagarna på regionala kårledningskonferensen i Boden Deltagarna på kårledningskonferensen i Södertälje Eva Lundkvist antecknar under redovisningarna Även FIA (Förberedande inför avtal) diskuterades livligt. Det är av stor vikt att vi genomför lokala/regionala FIAkurser om vi ska kunna öka antalet avtal och överenskommelser. Ett annat fokusområde under konferenserna var Bilkåren om 5 år. Under Riksstämman i Skövde beslutade delegaterna att inriktningen till nästa stämma ska vara Vision Denna vision innebär att Bilkårister, oavsett om du är engagerad i som funktionär i kår, kårråd, vanlig medlem eller ledamot i CS, ska arbeta för att Bilkåren får fler medlemmar och att större andel av våra medlemmar skriver och fullföljer avtal/överenskommelse. Resultaten av diskussionerna kommer att sammanställas och sändas ut till kårerna. Grupparbete kårledningskonferens i Södertälje Malin Dreifaldt (även foto) 16 B i l k å r i s t e n n r

17 Bilkårist! Inte bara fordonsförare! Kompass är genomförd, en stabsövning på HKV Vi bilkårister som blev inkallade trodde att vi skulle vara fordonsförare under övningen. Så fel vi trodde! Vi hann inte ens komma in på HKV förrän vi fick gå in och understödja Kommendant Krister Bysell. Det välde in 700st personer från hela landets förband som skulle registreras och få sina tags, hotellrum, lokaler samt frågor om allt mellan himmel och jord dök upp. Fikadags för Elisabet Forsman och Anna Ersson. Under de kommande dagarna blev det intensiva perioder med körningar av alla det slag. Klockan ringde och vi mötte kudden igen tidigast Dagarna skulle förutom persontransporter innehålla stabstjänst, förplägnad, catering, inköp till köket, Prio, sjuktransporter till diverse idrottskliniker samt tack och lov fys. En av anledningarna att vi orkade över 10 dagar i sträck var att vi hade fys på schemat. Kommendanten hade tänkt till där. Vi bilkårister som var med har lärt oss mycket, tyckte det var självklart att understödja i allt även om vi bara är fordonsförare för att övningen skulle Körcentralen med Anna Ersson och Lina Makkula. Lina Makkula, Anna Ersson, Krister Bysell, Elisabet Forsman. bli lyckad. Vi haft en otroligt trevlig övning och kommer gärna tillbaks till HKV. Elisabet Forsman Foto: Elisabet forsman och Lina Makkula SAXAT Sammanställt av Sören Lund $ Lag på vinterdäck för lastbilar en framgång för trafiksäkerheten Regeringen har fattat beslut om vinterdäckskrav på tunga fordon. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet och innebär att alla tunga fordon som trafikerar Sverige ska vara utrustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar under perioden den 1 december 31 mars när vinterväglag råder. Redan för två år sedan genomförde Motormännen och tidningen Motor en kartläggning som visade att under november och december det året inträffade störningar i trafiken där tung trafik varit inblandad, enligt statistik från Trafikverkets trafikledningscentraler. Av dessa hade 85 procent stor eller mycket stor påverkan på trafiken. Totalt orsakade olyckorna stopp och förseningar i trafiken på 158 dygn. Mer info på trafikverket.se Carewash har flest Svanenmärkta biltvättar i Sverige Biltvättskoncept Carewash är nu den kedja som har flest Svanenmärkta tvättar i Sverige. Idag delades certifikat ut till den 16:e anläggningen i Vällingby, som nu klarat Svanens tuffa krav. I en Svanenmärkt biltvätt renas utsläppen av tungmetaller och olja med 90% jämfört med tvätt utan rening. Det är väldigt tillfredställande att en rikstäckande aktör satsar på att miljömärkta sina tvättar. Nu får konsumenter från Luleå till Arlöv möjligheten att välja en modern biltvätt istället för en anläggning med bristfällig utrustning eller att tvätta bilen själv hemma på gatan, säger Ragnar Unge vd Miljömärkning Sverige. Mer än 80 viltolyckor per dygn i Sverige En mild vinter har bidragit till att viltolyckorna ökar i Sverige. Till och med september i år har nära olyckor inträffat, vilket är 5 procent fler än samma tid förra året. I de redan hårt drabbade smålandslänen Kronoberg och Kalmar har redan var 50:e bil krockat med ett vilt djur, och fler lär det bli innan året är slut. Bilister i Stockholms län kör tryggast. Den som kolliderar med vilt har anmälningsplikt. Gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Mer info på: if.se B i l k å r i s t e n n r

18 En vit vecka som civilist Det är inte så illa som det låter, nej. Jag syftar på den vackra utstyrseln vi fick använda när övande och VIP skulle avsökas ifall de kommit i kontakt med strålning. Fortfarande fundersam? Okej, låt mig ta det från början. ****** Den 26:e april 1986 skedde en stor reaktorolycka i Kiev, Ukraina. Detta blev startskottet för dåvarande SSI (statens strålskyddsinstitut) att göra mätningar av olika ämnen som sades vara skadliga för människor och djur både i nuet och för en lång tid framöver i flera generationer. Det digra arbetet har resulterat i samarbete med frivilligorganisationerna Svenska Lottakåren, Bilkåren och Blå Stjärnan som ställer upp första helgen i september varje år och åker ut till främst mjölkbönder men även köttproducerande bönder för att ta gräsprover. Tanken var från början detta. Bilkåren ska transportera personer och prover, Blå Stjärnan tar gräsprover och Svenska Lottakåren sköter det administrativa. Det är inte så uppdelat, alla från de olika frivilligorganisationerna gör allting beroende på hur sammansättningen är i länet. I varje län finns det minst tre verksamhetsledare, dessa utbildar provtagare samt har kontakt med bönderna. Verksamhetsledarna tar kontakt med bönderna före övningarna och talar om att det kommer provtagare till gården och år efter år håller koll på vilka gårdar som det klippts gräs på. Olika lantbrukare har skrivit på ett Christer, Lunds Universitet, lär ut allt han kan om strålning avtal med Strålsäkerhetsmyndigheten om att ställa upp som provtagningsgård. Gräset skickas till exempelvis SLU i Uppsala där gräsprovet provbereds och efter ett antal timmars gammamätning kommer informationen om gräset innehåller för mycket skadliga ämnen eller inte. Ur mätdata kan man avgöra om mjölken från betande kor är användbar som livsmedel eller måste kasseras. Är halterna för höga måste korna hållas installade och utfodras med rent foder. Det är Jordbruksverket som lämnar dessa rekommendationer. Är värdena låga så sker ingenting. Verksamhetsledaren eller provtagaren kan återkoppla till bönderna. ****** Med detta samarbete i bagaget gick nuvarande SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) i år ut tillsammans med Svenska Lottakåren till Bilkåren och Blå Stjärnan om ett erbjudande att delta i en större övning där flera länder från hela världen deltar på olika sätt för att öva sig i att bl.a. hitta strålkällor, en övning som senast gick av stapel för cirka sju år sedan, men detta är den största övning som utförts hittills. Arbetsuppgifterna blev bland annat: stabsarbete - hotell, resor, deltagare, mat, lägeskoll av övningsplatser m.m söka av personer som deltar i övningen för kontaminering (söka efter strålning på person) frakta strålkällor ledsaga övande till olika övningsplatser Först ut i maj månad blev de som skulle gå kurs i ADR för att få köra strålkällor till olika platser i Skåne. Lena Wallberg, SSM, fick vara testperson under kurshelgen Sedan samlades de tillsammans med ett gäng andra nyfikna personer sista helgen i augusti och andra helgen i september för var sin helgs intensivinlärning om strålning och dess effekter från olika källor. Under tiden ADR-gruppen rekade platser så blev vi andra drillade i stabsarbete eller kontaminering - beroende på vilken tjänst man skulle ha under övningsveckan. Redan ett par dagar innan själva övningen skulle inledas så började folket att samlas på Ellagård för att upprätta stab, körcentral, mattält och andra viktiga saker. Bilar skulle hämtas i en, som det tycktes till en början, aldrig sinande ström från Hertz både i Malmö och Lund. Kan personligen säga att många vägar leder till Centralstationen i Lund och det är väl tur att jag föddes med en naiv inställning att allt löser sig. Annars skulle jag nog aldrig ha vågat mig in i dessa städer. På söndagen inleddes så testövningarna. Detta för att de övande skulle få testa sina mätutrustningar. Överallt fanns det människor, till och med i luften. Absolut! En helikopter med en märklig manick fastsatt i den främre delen flög fram och tillbaka och orsakade nästan total förlamning 18 B i l k å r i s t e n n r

19 av de flesta av oss. Javisst! Det spelar nog ingen roll hur gammal man än blir så är dessa farkoster något intressant och varenda gång slår reptilhjärnan till och barnasinnet är genast tillbaka. Därav totala förlamningen när man bara stirrar förundrat hur föraren i det närmaste jonglerar med helikoptern. Lycklig äro den fotograf som lyckades få till en flygtur med sin kamera och tog en hel del bilder på oss som stod där nere, paralyserade, och drömde om att få åka med. Ett flygplan kom dessutom till övningsdagarna, men den hade start och landning någon annanstans. Det var nog bra det, annars hade jag nog gjort allt och lite till för att få åka med. Nåväl, inga övningar går smärtfritt och utan bekymmer. Denna övning var icke något undantag. Någon sa: Om det var kaos vi skulle öva på, så har vi lyckats bra. I slutändan så förstår jag att de cheferna som vi hade att göra med har gjort ett fantastiskt jobb med att försöka styra upp förvirringen som ibland var stor. Betänk: ca 400 personer var vi totalt. De som övade på att hitta strålkällor kom från Norden och även andra länder så språkbristen satte sina spår emellanåt. När ska svenskan bli ett världsspråk? Sedan kan jag säkert tro att det går att göra bättre, men tyvärr så lär det dröja innan en sådan stor övning görs igen. ADR-folket spreds runt om i Skåne så dem såg vi knappt ens på kvällarna, men när vi väl sågs så hördes det vida omkring. Vi som lärt oss att söka kontaminering på personer fick jobba tillsammans de två första dagarna, men sedan spreds vi också ut på olika ställen och sågs inte förrän till kvällen. Vi som fick stanna kvar på Ellagård hade en del tid att fördriva innan nästsista och sista övningsdagarna då vi verkligen fick söka av VIP som besökte övningsplatserna. Denna tid spenderades tillsammans gnolande på Så var det dags att ge sig av En av övningsplatserna Alla börjar samlas på Ellagård för att upprätta stab, körcentral, mattält och andra viktiga saker. sånger som skulle komma till användning sista kvällen med gänget. Ledsagning med matutkörning var vår främsta arbetsinsats i början av kursen, icke helt smärtfritt det heller eftersom karta och verklighet inte riktigt överensstämde. När så den sista kvällen kom med god mat och mycket bra underhållning från tre trallande gossar, började det gå upp för oss att vi kanske aldrig samlas igen på detta sätt och kanske aldrig mer ses överhuvudtaget. Därför gjorde de flesta av oss en kämpainsats på scenen iklädda våra vita dräkter och blåa handskar, så som folket hade sett oss de sista två dagarna. Vi i denna tillfälliga ansamling människor hade döpt oss till Råbertz Strålar och sjöng så det stod härliga till och hyllade vår högste chef Robert Finck på SSM. Jag vill härmed sända ett stort TACK till alla som såg till att denna övning blev så fantastiskt bra och rolig. Hoppas verkligen att det blir något liknande snart igen, om än i en mindre skala. Då är vi där! Råbertz Strålar! Om man är nyfiken på mer så kan man hålla koll på SSM s hemsida: www. stralsakerhetsmyndigheten.se Där står mycket intressant som händer runtom i världen. Dessutom kom pressen under måndagen och intervjuade, filmade och fotade oss som kontrollerade personer som eventuellt kommit i kontakt med strålning. Detta sändes på svt s och tv4 s lokala nyheter och dessutom skrevs en del i olika ortstidningar i Skåne. Vid pennan och tillika fotograf: Erika Bergman, Örnsköldsviks Bilkår Flygbilden tagen av Bosse Alenius, SSM B i l k å r i s t e n n r

20 Bilkårens ungdomssektion Under helgen den november så hade bilkårens ungdomsråd sitt första möte. Ny RollUp En ny Ungdomstill ordföranden i respektive kårråd under RollUp har tagits fram av Riksförbundet och kommer att skickas ut (kostnadsfritt) december. en resurs i tiden! Är du mellan 15 och 20 år och vill ha en spännande fritid? Då är Bilkåren något för dig! Som medlem blir du en viktig del av samhällets krishanteringssystem och Försvarsmakten. en resurs i tiden! Bilkåren Bilkåren utbildar förare till Försvarsmakten och till samhällets krishanteringssystem. Medlemmarna i Bilkåren är över 15 år och Det finns alltid en kår för Dig! Vill du ha mer information så ta kontakt med närmaste Bilkår som du hittar på vår hemsida. Du kan också kontakta vårt kansli på tel svenska medborgare eller Många frågor diskuterades och där fastställde vi också en verksamhetsplan för 2013 där vi skulle medverka på några mässor runt om i landet och på dessa arbeta med att informera om Bilkåren och rekrytera fler unga medlemmar. Rekryteringen sker tillsammans med respektive kår på platsen men kan också göras av oss själva. Om ni har idéer, synpunkter, frågor till oss, eller tips om mässor och lämpliga platser så kontakta oss gärna. Vi har numera egen en egen mailadress: Motorintresserad? folkbokförda i Sverige. Bilkåren arbetar aktivt för ökad trafiksäkerhet startade den första Bilkåren och idag har Bilkåren ca 70 kårer runt om i landet. Oavsett hur mycket du kan om motorer och fordon så finns det en plats för dig. I Bilkåren får du möjlighet att lära dig mer. Dela med er av er kunskap till likasinnade, lär av andra, ha roligt och ta del av spännande upplevelser. Fritid På våra kurser kommer du att få en annorlunda fritid. Du får en möjlighet att träffa nya vänner och du får ny kunskap. Det gör att du får ett stort kontaktnät över hela Sverige. Välkommen till oss! Som medlem i Bilkåren kommer du att få en mycket innehållsrik fritid, du kommer att få erfarenheter och kunna genomgå kurser och utbildningar som du inte kan hitta någon annanstans. MTE information Varje höst har vi dialogmöten med myndigheterna för att äska pengar för den verksamhet som ska bedrivas nästa år och vilka kurser vi vill genomföra. De samtal vi har haft med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har bl a handlat om uppdraget vi fick att bilda kompetenspoolerna Motor och Transportenheter, 10 st i landet innehållande 96 personer i varje pool och hur utbildningen till detta ska se ut under Bilkåren, FAK och FMCK har, som bekant, kört igång arbetet med rekrytering och utbildning av både deltagare och ledare för poolerna. Senast helgen den nov genomfördes det en rep 1 i Halmstad samt en kurs för MTEledare i Umeå. I de samtal vi har haft med MSB har det framkommit att de vill ytterligare utreda organisationen av kompetenspoolerna och i dagsläget vet vi inte riktigt var vi kommer att landa i de diskussionerna, därför kan vi inte just nu tala om vilka kurser vi kan erbjuda nästa år. Men vi ber er hålla koll på Bilkårens hemsida för vidare information. Så fort vi har fått ett klart besked från MSB kommer vi att gå ut och informera om hur 2013 ser ut. Inger Karlsson Utbildningssektionen 20 B i l k å r i s t e n n r

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra motorcykel Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för att köra motorcykel 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla Att köra motorcykel kräver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Yrkesförarutbildning Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Landets BÄSTA yrkesförarutbildning Yrkesförarutbildningen i Sjöbo På yrkesförarutbildningen i Sjöbo

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens utbildningsoch övningsplan plan för den nationella strålskyddsberedskapen 2010

Strålsäkerhetsmyndighetens utbildningsoch övningsplan plan för den nationella strålskyddsberedskapen 2010 Sida: 1/6 PROMEMORIA Datum: 2010-02-23 Vår referens: 2010/660 Författare: Jan Johansson, Simon Karlsson, Robert Finck, Jonas Lindgren, Lena Wallberg, Karin Lindh Fastställd: Lynn Hubbard Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen Sida 1av 4 Maj 2014 Luspudeln vilande Vår klubbtidning Luspudeln läggs vilande under året efter beslut på medlemsmötet den 1 maj. Håll dig informerad genom hemsidan Du vet väl att klubben har en hemsida

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Hej allihopa! Nu har äntligen höstterminen dragit igång och 4H-klubbarna är i full gång med sina aktiviteter. Det är mycket roligt på gång under

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Plats: Transport Tekniskt Centrum, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping. RKC, Curt-Ove Jakobsson, hälsade alla hjärtligt välkomna till Kårchefsrådet.

Plats: Transport Tekniskt Centrum, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping. RKC, Curt-Ove Jakobsson, hälsade alla hjärtligt välkomna till Kårchefsrådet. Östersund 2016-02-29 Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund Anteckningar fört vid Kårchefsrådet 2016-02-20 Plats: Transport Tekniskt Centrum, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping Inledning RKC, Curt-Ove Jakobsson,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

FUB bladet, februari 2016

FUB bladet, februari 2016 FUB bladet, februari 2016 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Läs även på www.fub.se/lokalt/fub-uppsala Våra medlemmar behöver dig! Vi i styrelsen behöver dig! Snart väntar årsmöte för FUB Uppsala.

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Ja, egentligen vet jag inte om han får kalla sig det på riktigt, därav situationstecknen, men det låter kul. Och han har faktiskt levererat till Kungen!

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 Årgång 9 Nr 2 Mars 2006 KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Intervju med Kenneth, 63 år. Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Inledning (Problemlösning 1.)

Inledning (Problemlösning 1.) Media Inledning (Problemlösning 1.) I median spelar våra könsroller väldigt stor roll. Kvinnorna och männen har olika roller i sitt liv och det skall inte vara så eftersom man ska dela upp det lika. Jag

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Sverige ett viltrikt land

Sverige ett viltrikt land Sverige ett viltrikt land I Sverige inträffar nästan 130 viltolyckor varje dag på våra vägar. Det blir närmare 47.000 viltolyckor på ett år. Både människor och djur blir skadade och några dör. En älg kan

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Kommentaren är ett av många positiva omdömen som medverkande elever hade efter konserten i Malmö Arena den 10 oktober 2010.

Kommentaren är ett av många positiva omdömen som medverkande elever hade efter konserten i Malmö Arena den 10 oktober 2010. Bilder från Malmö Arena 10 okt-2010, som förutom Star Choir, Triple & Touch och 400 gymnasie-elever, bl.a. gästades av Måns Zelmerlöv, Jonathan Johansson och Dogge Doggelito. Detta var det häftigaste jag

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista: Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?..sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER 18 FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER BILKÅREN Rekryterar och grundutbildar fordonsförare på tunga behörigheter h Försvarsmakten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer