God Jul & Gott Nytt År

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul & Gott Nytt År"

Transkript

1 Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Centralstyrelse, kansli och redaktion önskar alla Bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Nya körkortsregler Bilkåren Vision 2015 nr 4 dec 2012 en frivillig försvarsorganisation

2 T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Bilkåren en allt viktigare resurs 2012 har varit ett bra utbildningsår vilket bland annat innebär att alla ni, runt om i landet har gjort en fantastisk insats för Bilkåren.En insats som märks, och vi skall även i fortsättningen visa att vi kan och vi vill bemanna våra befattningar inom Hemvärnet. Nu är det dags med förändring vid antagning till Hemvärnet. Man ska på försök genomföra Lokal Antagnings Prövning LAP vid några organisationsenheter (tidigare sa vi förband). Det innebär att man rekryterar som vanligt. De medlemmar som bor i närheten av en organisationsenhet som ska genomföra LAP blir hänvisade dit. Här genomförs också fysisk test på 2000m och ett personligt samtal med någon från organisationsenheten genomförs. Dessutom läggs en grov utbildningsgång upp där vägen fram till slutlig befattning framgår. Slutligen tecknas ett utbildningsavtal och en säkerhetskontroll genomförs. LAP genomförs under en helg och det är av största vikt att någon från kåren eller kårrådet är närvarande. Det är viktigt att våra nya medlemmar känner stöd och kan ställa frågor till någon under uttagningen. Detta är den information vi har fått så här långt, jag uppmanar er att noggrant följa utvecklingen via vår hemsida. Foto: Sören Lund Vi (Bilkåren) är kallade till nytt möte den 29/11 där jag hoppas att ytterligare och tydliga direktiv gällande LAP framkommer. Det medför att när ni läser det här så kanske det finns mer information att inhämta på vår hemsida. I början av november genomförde vi en utbildningskonferens för kårernas utbildningsledare och kårrådens utbildningssamordnare i Södertälje. Där gick vi bland annat igenom LAP, så ni kan också söka stöd hos dem i den frågan. Personligen tror jag på den här typen av antagning till Hemvärnet Dessutom får Rikshemvärnschefen som han har önskat: alla som ska placeras inom Hemvärnet ska genomföra samma antagningsprocess. När ni får besked att LAP ska genomföras i ert område, vill jag att ni kontaktar mig då jag gärna vill närvara vid en LAP. Vad hände med reformerad förarutbildning? Efter nästan två år så har den kommit ut på remiss, svar skulle vara TrängR tillhanda Bilkåren har svarat, men remissen innehåller stora brister så det blir med stor sannolikhet ingen start för reformerade förarutbildning i närtid utan att en ny remissomgång kommer att ske under Bilkårshälsningar Reidun Eklöw, Riksbilkårchef Vad innebär det för Bilkåren? vår grundutbildning av fordonsförare påverkas inte oavsett hur det går med reformen. den osäkerhet som finns gäller våra blivande instruktörer. det går inte i dagsläget att informera om utbildningsgången, men åter igen, ha koll på hemsidan. Glädjande är att alla befattningsbeskrivningar till befattningarna i Hemvärnet är klara och inlagda i PRIO (FMs datasystem) och ni hittar dem på vårt intranät. Så nu får vi med spänning se vad 2013 bär med sig, säkert många nya utmaningar som vi med glädje tar tag i. Bilkåren vill tacka alla myndigheter och övriga frivilligorganisationer för ett gott samarbete under det gångna året. Jag önskar alla bilkårister och läsare GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Sköt om er och ta väl hand om tomtarna, för det gör jag. Utgivningsplan 2013 Nummer 1 Manusstopp Hos medlem Nummer 2 Manusstopp Hos medlem Nummer 3 Manusstopp Hos medlem Nummer 4 Manusstopp Hos medlem 22 februari 20 mars 13 maj 12 juni 26 augusti 25 september 15 november 16 december 2 B i l k å r i s t e n n r

3 Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Tidning för Sveriges Bilkårers Riksförbund Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Östhammarsgatan 70 Tel Tel.tid samt Fax: Plusgiro: (även Totos fond) Hemsida: E-post: E-post: (red) Ansvarig utgivare: Reidun Eklöw E-post: Redaktör: Sören Lund E-post: Prenumerationspris: Medlemmar helår 50:-, icke medlemmar helår 100:- Grafisk form: Åsa Nordlund, Ågrenshuset, Bjästa, tel E-post: Tryck & distribution: Ågrenshuset, Bjästa På Bilkårens kansli arbetar: Reidun Eklöw Riksbilkårchef / Kanslichef Tel Mobil Elisabeth Petersson Förbundssekreterare Tel Adam Hovind Utbildning Tel Till dig som vill annonsera i Bilkåristen! Bokning: Inger Gidlund, Ågrens huset, Bjästa, tel E-post: Priser: helsida 9.900:-, halvsida 5.400:-, kvartssida 2.950:-, sponsorannons :-. Annonsprislista kan laddas ned som pdffil från hemsidan Bilkåristen är ej momspliktig Välkommen med din annons! Årets tomte kommer från Vollerim. Omslagsfoto: Sören Lund Grattis Reidun på din 60-års dag I skrivande stund har redaktören just fått reda på att högtidsdagen, den 4 december, kommer att firas med familjen och de närmaste vännerna på Teneriffa första veckan i december. Det här skall minsann inte blir något stort kommenterade Reidun när jag sa att ett grattis kommer att hamna på sid 3 i Bilkåristen så vi gör väl inte en helsida Grattis och varma lyckönskningar från oss som jobbar med Bilkåristen genom Sören Lund Reidun på MC i Kosta och här har hon just kört testbanan som hon klarade med beröm godkänt. Reidun gillar tuffa bilar. Riksstämman 2012 har beslutat att inriktningen ska vara Bilkåren Vision 2015 Enligt ändamålsparagrafen i Bilkårens stadgar skall Bilkåren verka för att rekrytera och utbilda förare samt genomföra totalförsvarsinformation. Bilkåren skall därutöver verka för ökad trafiksäkerhet. Dessa tre uppgifter bör på ett tydligare sätt genomlysa all Bilkårsverksamhet. Centralstyrelsen, kårfunktionärer och enskilda medlemmar har tydliga arbetsuppgifter och mål under perioden 2012 till Vi alla skall hjälpas åt att göra Bilkåren till ett känt begrepp och sprida information till allmänheten vid våra olika aktiviteter. Läs mer om vår vision på sidan 4. Nya körkortsbestämmelser Den 19 januari 2013 införs nya körkorts regler i Sverige. Det tredje körkortsdirektivet ska då vara infört i EU:s alla medlemsstater. Syftet med förändringen är att få trafiksäkrare och enhetligare körkorts bestämmelser inom hela EU. Körkorten kommer så småningom även att förses med en mikroprocessor för ökad säkerhet och som skydd mot förfalskning. Det är många förändringar i alla körkortsklasser och vi har gjort en sammanställning av det viktigaste på sidan 22. Bilkårens ungdomsråd har fått en egen mejladress Mejla gärna ungdomsrådet och hjälp våra ungdomar med idéer, tips och förslag till aktiviteter. Bilkåren och sociala medier Facebook, twitter, bloggar, instagram, QR-koder etc, är det något för Bilkåren? Det är viktigt att öka vår närvaro i sociala medier. CS har tagit ett första steg och startat en officiell grupp och en officiell sida för Sveriges Bilkårers Riksförbund på Facebook. Eva Blomqvist berättar mer på sidan 11. Foton: Sören Lund B i l k å r i s t e n n r

4 Bilkåren Vision 2015 Riksstämman 2012 har beslutat a4 inriktningen ska vara Bilkåren Vision ÄNDAMÅLSPARAGRAFEN Enligt ändamålsparagrafen i Bilkårens stadgar skall Bilkåren verka för a4 rekrytera och utbilda förare samt genomföra totalförsvarsinformanon. Bilkåren skall därutöver verka för ökad trafiksäkerhet. Dessa tre uppgiqer bör på e4 tydligare sä4 genomlysa all Bilkårsverksamhet. Vision Bilkåren ska 4ll år 2015 verka för a8 - Medlemmarna i Bilkåren är delaknga och engagerade i Bilkårens verksamhet. - De medlemmar som har skrivit avtal/överenskommelse upprä4håller goda kunskaper inom si4 uppdrag. - Bilkåren växer när det gäller såväl antal medlemmar, antal skrivna avtal/överenskommelser som mängden uppdrag. - Bilkåren fyller en vikng plats i samhället när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. - Bilkårens samtliga medlemmar spelar en vikng roll inom Sverige när det gäller totalförsvarsinformanon. Genomförande - Centralstyrelsen arbetar aknvt för a4 främja rekrytering av fler medlemmar arbetar för a4 fler medlemmar genomför Bilkårens grundutbildningar arbetar för ökat samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisanoner aknvt kommunicera verksamheten med våra uppdragsgivare och med eventuella framnda uppdragsgivare genom Ndningen Bilkåristen samt övrig media informerar om Bilkårens verksamhet Genomförande - Kårfunk4onärer sä4er medlemmarna i centrum arbetar aknvt för a4 öka antalet medlemmar i kårerna arbetar aknvt för a4 få medlemmarna a4 skriva avtal/ överenskommelser arbetar aknvt med informanon om Bilkåren sprider vårt informanonsmaterial Nll allmänhet och media verkar för a4 bedriva verksamhet som intresserar medlemmarna, däribland trafiksäkerhetsarbete håller sig uppdaterade genom a4 följa Bilkårens verksamhet via hemsidan/intranätet samt Ndningen Bilkåristen. Genomförande - Medlem talar om Bilkåren (gör Bilkåren Nll e4 känt begrepp) aknvt verkar för a4 rekrytera nya medlemmar i sin bekantskapskrets sprider vårt informanonsmaterial Nll allmänheten känner stolthet över a4 vara bilkårist Mätbara mål december 2015 är vi 6500 medlemmar. (De4a innebär nyrekrytering av 15 nya medlemmar/50 befintliga medlemmar samt a4 dagens medlemmar stannar kvar) 2. Antalet medlemmar med avtal/ överenskommelse ökar Nll 65 % 4 B i l k å r i s t e n n r

5 Bilkåren och sociala medier Facebook, twitter, bloggar, instagram, QR-koder etc, är det något för Bilkåren? Alltihop är exempel på sociala medier och digital kommunikation. Oavsett vad vi har för eget förhållningssätt eller åsikt om detta så kan vi konstatera att en väldigt stor del av vår målgrupp, både internt och externt, finns där och för dem är det relevant. Och om det är relevant för dem så är det troligen relevant för oss som organisation. Centralstyrelsen diskuterade vid sitt senaste sammanträde hur vi dels kan lära oss mer om detta fält, dels kan öka vår närvaro i sociala medier. Ett första steg är att vi startat en officiell grupp och en officiell sida för Sveriges Bilkårers Riksförbund på Facebook. Vi låter nu detta växa vidare och lär oss efterhand. Vi vet att många av våra medlemmar och blivande medlemmar rör sig i sociala medier, de läser bloggar, de delar bilder på instagram, de diskuterar och delar idéer på Facebook och twittrar om sitt Bilkårsliv. Vi vill delta i det digitala samtalet, få diskutera med engagerade människor på nätet och försöka lyssna på sorlet som finns i de digitala mötesrummen. Vi gör inte detta istället för vanliga möten, vi gör det som ett komplement. Kåraftnar i lokalen behövs, Gilla! är skriven av Brit Stakston och är en lättläst och rolig liten bok, utgiven av Idealistas förlag. vanliga anslagstavlor behövs, träffar i verkliga livet behövs det här är bara ett sätt till att mötas och skapa engagemang. Jag är dessutom helt säker på att diskussion och engagemang i sociala medier skapar en efterfrågan på att mötas mer på fysiska platser. Vi har också tagit fram en QR-kod som ska hjälpa oss att leda besökare till vår hemsida. En QR-kod ser ut som ett frimärke och fungerar så att man scannar den med sin mobiltelefon och därmed kommer direkt till vår webbplats där man kan läsa mer om oss. Tanken är att vi ska trycka denna QR-kod på exempelvis informationsmaterial, annonser, profilgrejer etc och på så sätt skapa nyfikenhet och ett nytt sätt att hitta till oss på nätet. I CS har vi bestämt oss för att läsa boken Gilla! för att lära oss mer och inspireras. Det kanske är nåt även för er kårstyrelse? Gilla! är skriven av Brit Stakston och är en lättläst och rolig liten bok, utgiven av Idealistas förlag. Hör gärna av dig med tankar om Bilkåren och vårt engagemang på sociala medier. Helst genom att dyka in i vår grupp på facebook. Men det går förstås bra med vanliga hederliga mail, brev eller telefonsamtal också. Eva Blomqvist, CS Lär dig köra bandvagn! Nu i slutet av sommaren fanns en lucka mellan semester och arbete för mig, och jag bestämde mig för att anmäla mig till Bilkårens grundkurs för bandvagn. Kursen hölls i Härnösand med fantastiskt erfarna ledare, som bl.a. utbildat för Hägglunds och svenska styrkor för Afghanistan. Vi delades in i par, och redan från början fick vi prova på att köra. Svårigheterna stegrades alltefter kursen pågick och blandades mellan terräng- och stadskörning. Exempelvis hjälpte vi vårdkasens skidanläggning att platta till backens växtlighet inför skidsäsongen. På toppen möttes vi av lunch och Rikshemvärnschef Roland Ekenberg och Riksbilkårchef Reidun Eklöw, som kommit för att förhöra sig om läget och se den enastående utsikten. Teoripassen var omfattande, och vi var sällan klara före För att vi lättare skulle förstå de olika system BV 206 innehåller fanns en rullande sprängskiss en speciell utbildningsvagn på plats. Sista måndagen var det val, där vi kunde välja vad vi behövde förstärka men vi fick chansen att få köra avskärmat och i mörker vilket samtliga valde och det var en av de häftigaste upplevelserna tycker jag. Därefter följde körning i riktigt svår terräng där vi lärde oss hur mycket vagnen klarar, vilket visade sig vara en hel del i det brutna Norrländska bergslandskapet. Detta avlöstes av myrkörning till sena natten I slutet av kursen kom alla prov, som var teoretiska och praktiska och riktigt knepiga. Förutom allt detta fick vi många nya vänner och vi kommer ses igen när vinterveckan i Boden ska genomföras! Utbildningen var riktigt gedigen och jag kan varmt rekommendera den. Sten Söderlind B i l k å r i s t e n n r

6 På väg ner, sakta och säkert. Bv-instruktörskurs barmark 2012 Under sju veckor har vi stötts och blötts i konsten att framföra en bandvagn och att lära andra att göra detsamma. Rätt handfattning. Många har uppgifterna och uppdragen varit och lösningarna, både bra och dåliga, har varit minst lika många om inte ännu fler. Personlig höjdpunkt, utöver att klara alla prov, var nog simningen. Något man ofta hört talas om men aldrig har fått genomföra. Detta p g a den rigorösa säkerheten vid genomförandet. Kan bara säga att det var SKITKUL! Vill jag göra fler gånger! Har också konstaterat att orientera i mörker inte är lätt. Blir inte lättare av att de flesta kontrollerna redan var inplockade. Oj vad vi yrade i skogen. Spåret i GPS en var inte att leka med. GPS en överhuvudtaget var inte att leka med. Hade inte bara en gång ett allvarligt samtal med den. Tror vi var kompisar innan kursens slut, men karta och kompass släpper jag aldrig. Blötmyrar, klippor, stenskravel. been there, done that! Med och utan släpkärra. Om möjligt, helst i mörker också! Största lärdomen sista övningsdygnet: 5 minuters rek kan spara flera timmars arbete. Av någon underlig anledning blev det varken avslutningsmiddag eller en hyfsat god natts sömn sista natten. Utmaningarna har varit många men skratten desto fler. Mycket har vi lärt oss. Nu återstår tre veckors vinterutbildning innan vi kan titulera oss förordnade Bv-instruktörer. Ser fram emot de veckorna i Arvidsjaur. Till och med 6 B i l k å r i s t e n n r

7 Kontroll av vilken sidolutning Bv 309 klarar av. badet i isvak ska bli roligt. Har länge velat genomföra vinterutbildningen för att utveckla mina egna färdigheter. Som instruktör kan jag inte ta hand om eleverna i extrem kyla om jag inte vet hur jag ska ta hand om mig själv. Nu blir det uppehåll i Bv-instruktörsutbildningen men har ni intresse, tid och möjlighet när den dyker upp igen så gå den. Man lär sig massor och har kul till tusen! Bilkåristernas arbete är värdefullt Bandvagnar på böljan den blå. Stort tack till instruktörer och kommendant från LogS och I19 samt till mina kurskamrater som gjorde kursen till något att minnas med ett stort leende på läpparna. Hälsningar Charlotta Dahlberg Piteå Bilkår Foto: Ingela Kronlund Fordonsförkortningar som står på förarbeviset Pb/Llb Personbil (inte minibuss) med en totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil Minibuss personbil registrerad för fler än fem men högst åtta personer Lptgb Lätt personterrängbil (inkluderar även Tgb 11) och personbil (inte minibuss) med en totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil med allhjulsdrift och som har extra växellåda eller andra påverkbara hjälpmedel för terrängkörning Tptgb Tung personterrängbil (inkluderar även Tgb 13-21) och personbil med en totalviktöver 3,5 ton med allhjulsdrift och som har extra växellåda eller andra påverkbara hjälpmedel för terrängkörning Tlb Tung lastbil och lastterrängbil med en totalvikt över 3,5 ton (inkluderar även Tgb 30/40) Buss En bil med en totalvikt högre än 3,5 ton som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. TsläpkP Tung släpkärra med påskjutsbroms TsläpkT Tung släpkärra med tryckluftsbroms Påhv Påhängsvagn Tsläpv Tung släpvagn Ltgv Lätt terrängvagn. En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton Ttgv Tung terrängvagn. En terrängvagn med en tjänstevikt över 2 ton. Bv Bandvagn. Typ av bandvagn skall anges på förarbeviset. Terrängmotorfordon för transporter i främst snörik och sank terräng (är i Försvarsmakten registrerad som tung lastbil). OBS! Den som saknar erfarenhet av ett visst fordon och/eller dess tilläggsutrustning trots att denne har ett giltigt förarbevis för fordonstypen, ska inhämta för uppgiftens krav nödvändig kompetens samt göra sig förtrogen med fordonet och dess specifika egenskaper och dess tilläggsutrustning innan användning. B i l k å r i s t e n n r

8 Kristianstads Bilkår Detta är lite av det vi har hittat på i Kristianstadskåren. Vi har genomfört körningar och under våren har vi försökt att hitta på aktiviteter utanför Bilkårens ramar. Årsmötet Vårt årsmöte hade vi i vår kårlokal på gamla A3. Många gamla och nya medlemmar kom till mötet och vår hedersmedlem Anne-Marie Medin valdes att hålla i mötet. Whitesnake i sta n Whitesnake skulle komma till sta n och vi fick förmånen att vara runners till dem, d v s köra en massa ärenden till dem. De ville ha en speciell sorts kaffe, cornflakes och vita bönor mm så det blev många rundor till stormarknaden. Betalning blev biljett till konserten så till kvällen träffades vi Bilkårister på arenan. Medlemmarna är samlade för mötet. Backstagepass. Lars, Inger och Jill på konserten. Inger byter av Magnus efter hans körpass. FIA Fyra av kårens medlemmar gick FIA på P7. Evelina och Louise sätter ihop bår. Henrietta avtackades eftersom hon valt att lämna styrelsen. Niklas, Evelina, Louise och Lars framför ett av fordonen de provkört under dagen. Kårafton med bowling Inger in action på bana. Bowlinggänget. Gissa vem som vann? Inger med sitt pris! Anne-Marie har delat ut ratt till Patricia och Britt. 8 B i l k å r i s t e n n r

9 Svettiga Bilkårister Bilkårsspinning, Vi träffades en söndagseftermiddag och spinnade 30 minuter med 70% puls och 30 minuter med 80% puls. Detta kollade vi med pulsklockor som visade pulsen med projektor på väggen. Vårfest Vårfest, vårt sätt att fira in sommaren. Kåren träffades på Ekenabben utanför Kristianstad där Henrietta hade ordnat med tipsrunda och grill. Inger, Jonas och Veronica under tipsrundan. Bilkåristen Magnus är spinninginstruktör och höll i kårens pass. Svettiga bilkårister cyklar för glatta livet. Sweden Rock Kristianstadskåren var även i år mycket aktiva under Sweden Rock Festivalen. Mer om festivalen kommer senare om jag blir färdig att skicka in det... Under de första dagarna var vi i Malmö och hämtade många bilar som skulle användas under festivalen. Frågorna handlade om Kristianstad och naturen. Delar av de bilkårister som arbetade med att hämta bilar innan festivalen började Lars körde både före under och efter festivalen. Henrietta rättar våra svar. Kårchefen med telefonen nära till hands, den gick som vanligt varm under festivalen men det här året höll mitt handsfree under hela festivalen. Johan tyckte att vi endast skulle köra dessa bilar och strunta i minibussarna eftersom personbilarna är mycket mer komfortabla att köra långt med. Lite svårt att få in ett helt band med bagage i bilen bara! Birgitta, Inger och Inger har koll på grillspetten. Hjälp till Röda Korset Röda Korset behövde bemanning av en bil som skulle köra skadade till vårdcentralen. Under fyra dagar arbetade åtta bilkårister nere på stranden. Ulla vann tipsrundan och fick bilar i pris. Bilkårshälsningar från Jill Rydiander Foto: Jill Rydiander och Henrietta Wagland B i l k å r i s t e n n r

10 Redaktionen på Geltic Bears Bataljonsstabsövning jobbar mot tiden! Sju personer från Criscom jobbade nonstop från i 4 dagar på övningen med att vara en del av spelet. Allt ifrån medieträning, utbildning, artikelsproduktion, fungera som drevet, film, foto, stöd, bollplank samt inte minst feedback att ta till sig och lära vidare till sin Bataljon. Massmedia är en del av dagens samhälle, att en reporter eller fotograf skildrar en händelse är alla vana vid, men hur skulle Du reagera om det hände dig? Hur hanterar man att en kamera körs upp i ansiktet och ilskna frågor ställs av ettriga journalister? Vad får du svara på, hur och till vem ska du hänvisa till? Högre chef, polis, eller vem? Har ni en press & infoansvarig på er Bataljon eller kompani? Det är för att illusterera detta som Media Spelet har tillkommit i övningen. Criscom har tagit fram ett kurspaket via försvarsutbildarna som ni kan anmäla er till. Även flera förslag som kom in under övningen var om det var möjligt att vi skall komma till ert kompani och utbilda kommer att genomarbetas. Vill ni att vi kommer till er så hör av er! Läs mer på Vi som jobbade från Criscom är mycket glada och tacksamma de flesta förstod hur de kunde använda oss i spelkorten och kom nyfiket in på redaktionen, bollade idéer som vi sedan genomförde och producerade. Vi vill samtidigt tacka alla Bataljoner och ett extra tack till Er som hade oss på positiva listan i sin feedback om övningen. Elisabet Forsman Criscoms redaktion i full aktion med Linda, Martin, Maria, Elisabet. Foto: Peter Lundberg Criscoms representanter på årets övning var Calle, Peter, Martin, Linda, Elisabet, Maria och Rolf. Foto: Sten Söderlind FAKTA GELTIC BEAR 2012 v.43 9:e gången övningen körs 14 Bataljonsstaber från hela landet 623 deltagare Det har använts: 1823 toarullar 3 st per person 42 flaskor handsprit 1 kg frukt/person l vatten 4200 renklämmor 175 liter te 1250 liter kaffe 2 liter per person 4000 lunch och middag 1800 frukost Det har utförts: 4 fartkontroller Övningen har haft hjälp av: 8 st helpdeskpersonal 5 st Samhallpersonal Övningen har kostat: 4 miljoner svenska kronor som HvSS betalar Projektledare Ola Castevall om årets Geltic Bear v.43 Vad har utmärkt övningen? Det har varit mycket folk, vid denna övningen har vi sprängt gränserna. Vad det dykt upp något ovanligt problem? En kväll tog kvällsmaten slut. Då fick vi åka till Västerås på en gång och köpa 1400 nya. Vad är din slutsats? Det har varit ett glatt humör hos de övade staberna, det har inte varit förbjudet att ha kul på jobbet. 10 B i l k å r i s t e n n r

11 Lackkonservera er bil med 6 års total garanti. Slipp dyra uppgraderingar under garantitiden! Diamondbrite finns för er bil, MC, husvagn, husbil, båt och flyg, ut- och invändigt rådfråga din närmaste återförsäljare. Billesholm Boden Eskilstuna Fagersta Gävle Halmstad Haninge Helsingborg Klippan Kramfors Kristianstad Kungens Kurva Kungsbacka Lidköping Luleå Motala Nyköping Nynäshamn Siljansnäs Skellefteå Sundsvall Trelleborg Tullinge Täby Uddevalla Vänersborg Wittsjö Ängelholm Östersund Generalagent/tillverkare: Ketson AB/Jewelultra Ltd. Sverige, Helsingborgsvägen 33, Ängelholm tel , B i l k å r i s t e n n r

12 Sten & Klas i slalombacken Ola håller emot så att inte vagnen välter Malin Slalombacken vid vårdkasens skidanläggning Krister lämnar av till Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg Utbildningschassi 12 B i l k å r i s t e n n r

13 När vagnen har sjunkit så här mycket så är det stopp konstaterade Krister. leder upp bandvagnen för att lasta på 25T släpet Gruppfoto Alex, Puck, jag, Malin och Andreas står på toppen av en höjd, 700m Ost- Nordost om Grottberget på Härnö. Det är den 16 de Augusti och klockan är 11:55, dagen har bara börjat. Vi hade fått uppdrag att ta oss över en höjd i par om två vagnar samtidigt som vi skulle undvika att köra i samma spår som de andra vagnparen, lättare sagt än gjort då terrängen var fullständigt orekad och allt låg på oss elever, men det kändes bra! Väl uppe på toppen tog vi en paus då vi drack vatten och snackade lite skit samt rekade vägen ner. Den här gången skulle det bli svårare så vi beslöt att alla skulle gå med och diskutera färdvägen och vilka alternativ vi skulle kunna ha. Efter lite dividerande kom vi fram till att vi hade bara en väg ner, och fick vi problem så var det bara att lösa de själva. Vi kom ner 12:57, bara en timme efter vi började vår rast på toppen och vi var riktigt nöjda med oss själva, då det inte bara var den hårdaste terrängkörningen hittills utan det var inte en förutbestämd slinga. En tilllämpad övning, ett prov på vår kunskap och vårt lagarbete. Sebastian Berg Man kan se på Puck att det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man kör på myren. Klas leder bland stenhällarna När man väl nådde toppen så kunde man njuta av den sköna utsikten Hmm.. vart det inte lite för långt nu Klas? Här vart det trångt bland träden i backen Kuttersmyckena Andreas & Sebastian Ett bra samarbete krävs vid bandbyte (David, Andreas, Malin, Björn) Fotografer: Ingela Kronlund, Jenny Almgren, Sebastian Berg

14 Johan i Afganistan Jag tjänstgör på FS24 NSE (NationalSupportElement) HF (Huvudförrådet, som ett vanligt svenskt serviceförråd) som lastbilsförare/förrådsman. Min vanligaste uppgift är att hämta/leverera paletter nere på flygplattan som kommer ner/eller ska hem till Sverige med allt möjligt i godsväg. En stor uppgift för förrådsgruppen är att packa/lossa alla flygpaletter samt fördela ut godset till rätt mottagare. Förrådsgruppen är de som även sköter godshanteringen vid leaveflygen (när våra soldater ska hem till Sverige på semester) så varje tisdag morgon är det uppstigning kl På Camp Marmal där jag bor är vi ca män/kvinnor ifrån en massa olika nationer som tjänstgör. Johan Josefsson, Bilkåren Totos fond Plusgiro: Bilkårernas stipendiefond Ragnvi Torslow Lundgrens minnesfond Fonden tillförs medel genom gåvor, donationer samt räntor och aktieutdelningar. Stipendium och bidrag kan tilldelas medlem i bilkår. Infomaterial en resurs i tiden! en efterfrågad resurs I HELA SAMHÄLLETS TJÄNST en resurs i tiden! Är du mellan 15 och 20 år och motorintresserad? en efterfrågad resurs I HELA SAMHÄLLETS TJÄNST Beställningen görs på intranätet. En militär, en civil och en ungdomsaffisch finns att ladda ner i A3 eller A4 format. Du kan också beställa extra exemplar av tidningen Bilkåristen på intranätet. Vill du ha en spännande fritid? B i l k å r i s t e n n r

15 Sammanställt av Sören Lund $ SAXAT Bilister med allvarliga synfel är livsfarliga i trafiken Nya undersökningar från Trygg-Hansa visar att nära en tredjedel av alla svenska bilförare (29 procent) har svårt att läsa skyltar i trafiken. Mer än var tionde förare (13 procent) erkänner att de kör trots att de ser så dåligt att de inte borde sitta bakom ratten. Sju av tio vill nu skärpa lagen så att syntest blir obligatoriskt när körkortet förnyas. Mer info på: trygghansa.se För oss som minns... Nu kommer snart den legendariska Gulf-skylten återigen att synas på våra svenska vägar. Detta tack vare ett samarbetsavtal mellan EMAB AB (som är en medlemsorganisation för fria handlare inom trafikbutiker) och Hansen Racing (som är licensierad distributör av Gulfs oljor i Sverige). Olika priser i avreglerad bilbesiktning Vid halvårsskiftet 2010 avreglerades marknaden för bilbesiktning och en rejäl höjning av priserna befarades. En kartläggning i senaste numret av Motorföraren visar att priserna varierar mellan företagen, men ingen har vågat sticka iväg för högt. När marknaden avreglerades väntades en chockhöjning av priserna på bilbesiktning. Den har hittills uteblivit, och Bilprovningens starka ställning har säkert spelat stor roll, säger Gustav Liljeberg, chefredaktör på Motorföraren, som genomfört granskningen. Mer info på: mhf.se Bilkårernas bod oförändrade priser! Köp produkter ur Bilkårernas bod och visa att du är BILKÅRIST. Fraktkostnaden är sänkt, avgiften är nu 75 kr per beställning. Gå in på och tryck på Bilkårernas bod. B i l k å r i s t e n n r

16 Regionala kårledningskonferenser 2012 Under året har fem regionala kårledningskonferenser genomförts runt om i landet. Totalt har 319 funktionärer deltagit. Konferenserna har genomförts med stort engagemang och positiv stämning. Funktionärerna har haft möjlighet att diskutera sitt funktionärsuppdrag med kollegor i närliggande kårer. Fokus har legat i hur vi tillsammans ska kunna förbättra och effektivisera Bilkårernas verksamhet. En sak som diskuterades på samtliga konferenser är vikten av samarbete mellan kårerna. Deltagarna på regionala kårledningskonferensen i Boden Deltagarna på kårledningskonferensen i Södertälje Eva Lundkvist antecknar under redovisningarna Även FIA (Förberedande inför avtal) diskuterades livligt. Det är av stor vikt att vi genomför lokala/regionala FIAkurser om vi ska kunna öka antalet avtal och överenskommelser. Ett annat fokusområde under konferenserna var Bilkåren om 5 år. Under Riksstämman i Skövde beslutade delegaterna att inriktningen till nästa stämma ska vara Vision Denna vision innebär att Bilkårister, oavsett om du är engagerad i som funktionär i kår, kårråd, vanlig medlem eller ledamot i CS, ska arbeta för att Bilkåren får fler medlemmar och att större andel av våra medlemmar skriver och fullföljer avtal/överenskommelse. Resultaten av diskussionerna kommer att sammanställas och sändas ut till kårerna. Grupparbete kårledningskonferens i Södertälje Malin Dreifaldt (även foto) 16 B i l k å r i s t e n n r

17 Bilkårist! Inte bara fordonsförare! Kompass är genomförd, en stabsövning på HKV Vi bilkårister som blev inkallade trodde att vi skulle vara fordonsförare under övningen. Så fel vi trodde! Vi hann inte ens komma in på HKV förrän vi fick gå in och understödja Kommendant Krister Bysell. Det välde in 700st personer från hela landets förband som skulle registreras och få sina tags, hotellrum, lokaler samt frågor om allt mellan himmel och jord dök upp. Fikadags för Elisabet Forsman och Anna Ersson. Under de kommande dagarna blev det intensiva perioder med körningar av alla det slag. Klockan ringde och vi mötte kudden igen tidigast Dagarna skulle förutom persontransporter innehålla stabstjänst, förplägnad, catering, inköp till köket, Prio, sjuktransporter till diverse idrottskliniker samt tack och lov fys. En av anledningarna att vi orkade över 10 dagar i sträck var att vi hade fys på schemat. Kommendanten hade tänkt till där. Vi bilkårister som var med har lärt oss mycket, tyckte det var självklart att understödja i allt även om vi bara är fordonsförare för att övningen skulle Körcentralen med Anna Ersson och Lina Makkula. Lina Makkula, Anna Ersson, Krister Bysell, Elisabet Forsman. bli lyckad. Vi haft en otroligt trevlig övning och kommer gärna tillbaks till HKV. Elisabet Forsman Foto: Elisabet forsman och Lina Makkula SAXAT Sammanställt av Sören Lund $ Lag på vinterdäck för lastbilar en framgång för trafiksäkerheten Regeringen har fattat beslut om vinterdäckskrav på tunga fordon. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet och innebär att alla tunga fordon som trafikerar Sverige ska vara utrustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar under perioden den 1 december 31 mars när vinterväglag råder. Redan för två år sedan genomförde Motormännen och tidningen Motor en kartläggning som visade att under november och december det året inträffade störningar i trafiken där tung trafik varit inblandad, enligt statistik från Trafikverkets trafikledningscentraler. Av dessa hade 85 procent stor eller mycket stor påverkan på trafiken. Totalt orsakade olyckorna stopp och förseningar i trafiken på 158 dygn. Mer info på trafikverket.se Carewash har flest Svanenmärkta biltvättar i Sverige Biltvättskoncept Carewash är nu den kedja som har flest Svanenmärkta tvättar i Sverige. Idag delades certifikat ut till den 16:e anläggningen i Vällingby, som nu klarat Svanens tuffa krav. I en Svanenmärkt biltvätt renas utsläppen av tungmetaller och olja med 90% jämfört med tvätt utan rening. Det är väldigt tillfredställande att en rikstäckande aktör satsar på att miljömärkta sina tvättar. Nu får konsumenter från Luleå till Arlöv möjligheten att välja en modern biltvätt istället för en anläggning med bristfällig utrustning eller att tvätta bilen själv hemma på gatan, säger Ragnar Unge vd Miljömärkning Sverige. Mer än 80 viltolyckor per dygn i Sverige En mild vinter har bidragit till att viltolyckorna ökar i Sverige. Till och med september i år har nära olyckor inträffat, vilket är 5 procent fler än samma tid förra året. I de redan hårt drabbade smålandslänen Kronoberg och Kalmar har redan var 50:e bil krockat med ett vilt djur, och fler lär det bli innan året är slut. Bilister i Stockholms län kör tryggast. Den som kolliderar med vilt har anmälningsplikt. Gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Mer info på: if.se B i l k å r i s t e n n r

18 En vit vecka som civilist Det är inte så illa som det låter, nej. Jag syftar på den vackra utstyrseln vi fick använda när övande och VIP skulle avsökas ifall de kommit i kontakt med strålning. Fortfarande fundersam? Okej, låt mig ta det från början. ****** Den 26:e april 1986 skedde en stor reaktorolycka i Kiev, Ukraina. Detta blev startskottet för dåvarande SSI (statens strålskyddsinstitut) att göra mätningar av olika ämnen som sades vara skadliga för människor och djur både i nuet och för en lång tid framöver i flera generationer. Det digra arbetet har resulterat i samarbete med frivilligorganisationerna Svenska Lottakåren, Bilkåren och Blå Stjärnan som ställer upp första helgen i september varje år och åker ut till främst mjölkbönder men även köttproducerande bönder för att ta gräsprover. Tanken var från början detta. Bilkåren ska transportera personer och prover, Blå Stjärnan tar gräsprover och Svenska Lottakåren sköter det administrativa. Det är inte så uppdelat, alla från de olika frivilligorganisationerna gör allting beroende på hur sammansättningen är i länet. I varje län finns det minst tre verksamhetsledare, dessa utbildar provtagare samt har kontakt med bönderna. Verksamhetsledarna tar kontakt med bönderna före övningarna och talar om att det kommer provtagare till gården och år efter år håller koll på vilka gårdar som det klippts gräs på. Olika lantbrukare har skrivit på ett Christer, Lunds Universitet, lär ut allt han kan om strålning avtal med Strålsäkerhetsmyndigheten om att ställa upp som provtagningsgård. Gräset skickas till exempelvis SLU i Uppsala där gräsprovet provbereds och efter ett antal timmars gammamätning kommer informationen om gräset innehåller för mycket skadliga ämnen eller inte. Ur mätdata kan man avgöra om mjölken från betande kor är användbar som livsmedel eller måste kasseras. Är halterna för höga måste korna hållas installade och utfodras med rent foder. Det är Jordbruksverket som lämnar dessa rekommendationer. Är värdena låga så sker ingenting. Verksamhetsledaren eller provtagaren kan återkoppla till bönderna. ****** Med detta samarbete i bagaget gick nuvarande SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) i år ut tillsammans med Svenska Lottakåren till Bilkåren och Blå Stjärnan om ett erbjudande att delta i en större övning där flera länder från hela världen deltar på olika sätt för att öva sig i att bl.a. hitta strålkällor, en övning som senast gick av stapel för cirka sju år sedan, men detta är den största övning som utförts hittills. Arbetsuppgifterna blev bland annat: stabsarbete - hotell, resor, deltagare, mat, lägeskoll av övningsplatser m.m söka av personer som deltar i övningen för kontaminering (söka efter strålning på person) frakta strålkällor ledsaga övande till olika övningsplatser Först ut i maj månad blev de som skulle gå kurs i ADR för att få köra strålkällor till olika platser i Skåne. Lena Wallberg, SSM, fick vara testperson under kurshelgen Sedan samlades de tillsammans med ett gäng andra nyfikna personer sista helgen i augusti och andra helgen i september för var sin helgs intensivinlärning om strålning och dess effekter från olika källor. Under tiden ADR-gruppen rekade platser så blev vi andra drillade i stabsarbete eller kontaminering - beroende på vilken tjänst man skulle ha under övningsveckan. Redan ett par dagar innan själva övningen skulle inledas så började folket att samlas på Ellagård för att upprätta stab, körcentral, mattält och andra viktiga saker. Bilar skulle hämtas i en, som det tycktes till en början, aldrig sinande ström från Hertz både i Malmö och Lund. Kan personligen säga att många vägar leder till Centralstationen i Lund och det är väl tur att jag föddes med en naiv inställning att allt löser sig. Annars skulle jag nog aldrig ha vågat mig in i dessa städer. På söndagen inleddes så testövningarna. Detta för att de övande skulle få testa sina mätutrustningar. Överallt fanns det människor, till och med i luften. Absolut! En helikopter med en märklig manick fastsatt i den främre delen flög fram och tillbaka och orsakade nästan total förlamning 18 B i l k å r i s t e n n r

19 av de flesta av oss. Javisst! Det spelar nog ingen roll hur gammal man än blir så är dessa farkoster något intressant och varenda gång slår reptilhjärnan till och barnasinnet är genast tillbaka. Därav totala förlamningen när man bara stirrar förundrat hur föraren i det närmaste jonglerar med helikoptern. Lycklig äro den fotograf som lyckades få till en flygtur med sin kamera och tog en hel del bilder på oss som stod där nere, paralyserade, och drömde om att få åka med. Ett flygplan kom dessutom till övningsdagarna, men den hade start och landning någon annanstans. Det var nog bra det, annars hade jag nog gjort allt och lite till för att få åka med. Nåväl, inga övningar går smärtfritt och utan bekymmer. Denna övning var icke något undantag. Någon sa: Om det var kaos vi skulle öva på, så har vi lyckats bra. I slutändan så förstår jag att de cheferna som vi hade att göra med har gjort ett fantastiskt jobb med att försöka styra upp förvirringen som ibland var stor. Betänk: ca 400 personer var vi totalt. De som övade på att hitta strålkällor kom från Norden och även andra länder så språkbristen satte sina spår emellanåt. När ska svenskan bli ett världsspråk? Sedan kan jag säkert tro att det går att göra bättre, men tyvärr så lär det dröja innan en sådan stor övning görs igen. ADR-folket spreds runt om i Skåne så dem såg vi knappt ens på kvällarna, men när vi väl sågs så hördes det vida omkring. Vi som lärt oss att söka kontaminering på personer fick jobba tillsammans de två första dagarna, men sedan spreds vi också ut på olika ställen och sågs inte förrän till kvällen. Vi som fick stanna kvar på Ellagård hade en del tid att fördriva innan nästsista och sista övningsdagarna då vi verkligen fick söka av VIP som besökte övningsplatserna. Denna tid spenderades tillsammans gnolande på Så var det dags att ge sig av En av övningsplatserna Alla börjar samlas på Ellagård för att upprätta stab, körcentral, mattält och andra viktiga saker. sånger som skulle komma till användning sista kvällen med gänget. Ledsagning med matutkörning var vår främsta arbetsinsats i början av kursen, icke helt smärtfritt det heller eftersom karta och verklighet inte riktigt överensstämde. När så den sista kvällen kom med god mat och mycket bra underhållning från tre trallande gossar, började det gå upp för oss att vi kanske aldrig samlas igen på detta sätt och kanske aldrig mer ses överhuvudtaget. Därför gjorde de flesta av oss en kämpainsats på scenen iklädda våra vita dräkter och blåa handskar, så som folket hade sett oss de sista två dagarna. Vi i denna tillfälliga ansamling människor hade döpt oss till Råbertz Strålar och sjöng så det stod härliga till och hyllade vår högste chef Robert Finck på SSM. Jag vill härmed sända ett stort TACK till alla som såg till att denna övning blev så fantastiskt bra och rolig. Hoppas verkligen att det blir något liknande snart igen, om än i en mindre skala. Då är vi där! Råbertz Strålar! Om man är nyfiken på mer så kan man hålla koll på SSM s hemsida: www. stralsakerhetsmyndigheten.se Där står mycket intressant som händer runtom i världen. Dessutom kom pressen under måndagen och intervjuade, filmade och fotade oss som kontrollerade personer som eventuellt kommit i kontakt med strålning. Detta sändes på svt s och tv4 s lokala nyheter och dessutom skrevs en del i olika ortstidningar i Skåne. Vid pennan och tillika fotograf: Erika Bergman, Örnsköldsviks Bilkår Flygbilden tagen av Bosse Alenius, SSM B i l k å r i s t e n n r

20 Bilkårens ungdomssektion Under helgen den november så hade bilkårens ungdomsråd sitt första möte. Ny RollUp En ny Ungdomstill ordföranden i respektive kårråd under RollUp har tagits fram av Riksförbundet och kommer att skickas ut (kostnadsfritt) december. en resurs i tiden! Är du mellan 15 och 20 år och vill ha en spännande fritid? Då är Bilkåren något för dig! Som medlem blir du en viktig del av samhällets krishanteringssystem och Försvarsmakten. en resurs i tiden! Bilkåren Bilkåren utbildar förare till Försvarsmakten och till samhällets krishanteringssystem. Medlemmarna i Bilkåren är över 15 år och Det finns alltid en kår för Dig! Vill du ha mer information så ta kontakt med närmaste Bilkår som du hittar på vår hemsida. Du kan också kontakta vårt kansli på tel svenska medborgare eller Många frågor diskuterades och där fastställde vi också en verksamhetsplan för 2013 där vi skulle medverka på några mässor runt om i landet och på dessa arbeta med att informera om Bilkåren och rekrytera fler unga medlemmar. Rekryteringen sker tillsammans med respektive kår på platsen men kan också göras av oss själva. Om ni har idéer, synpunkter, frågor till oss, eller tips om mässor och lämpliga platser så kontakta oss gärna. Vi har numera egen en egen mailadress: Motorintresserad? folkbokförda i Sverige. Bilkåren arbetar aktivt för ökad trafiksäkerhet startade den första Bilkåren och idag har Bilkåren ca 70 kårer runt om i landet. Oavsett hur mycket du kan om motorer och fordon så finns det en plats för dig. I Bilkåren får du möjlighet att lära dig mer. Dela med er av er kunskap till likasinnade, lär av andra, ha roligt och ta del av spännande upplevelser. Fritid På våra kurser kommer du att få en annorlunda fritid. Du får en möjlighet att träffa nya vänner och du får ny kunskap. Det gör att du får ett stort kontaktnät över hela Sverige. Välkommen till oss! Som medlem i Bilkåren kommer du att få en mycket innehållsrik fritid, du kommer att få erfarenheter och kunna genomgå kurser och utbildningar som du inte kan hitta någon annanstans. MTE information Varje höst har vi dialogmöten med myndigheterna för att äska pengar för den verksamhet som ska bedrivas nästa år och vilka kurser vi vill genomföra. De samtal vi har haft med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har bl a handlat om uppdraget vi fick att bilda kompetenspoolerna Motor och Transportenheter, 10 st i landet innehållande 96 personer i varje pool och hur utbildningen till detta ska se ut under Bilkåren, FAK och FMCK har, som bekant, kört igång arbetet med rekrytering och utbildning av både deltagare och ledare för poolerna. Senast helgen den nov genomfördes det en rep 1 i Halmstad samt en kurs för MTEledare i Umeå. I de samtal vi har haft med MSB har det framkommit att de vill ytterligare utreda organisationen av kompetenspoolerna och i dagsläget vet vi inte riktigt var vi kommer att landa i de diskussionerna, därför kan vi inte just nu tala om vilka kurser vi kan erbjuda nästa år. Men vi ber er hålla koll på Bilkårens hemsida för vidare information. Så fort vi har fått ett klart besked från MSB kommer vi att gå ut och informera om hur 2013 ser ut. Inger Karlsson Utbildningssektionen 20 B i l k å r i s t e n n r

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Den viktiga kursanmälan Hemvärnets rekryteringsbehov Dam-EM 2013 i Växjö Ungdomsutbildning i Skövde Nr 3 sept 2013 En frivillig försvarsorganisation T i

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Sveriges Bilkårers Riksförbund 70 år Riksstämman 2012 Rekryteringstävling Nytt jobb på kansliet Nr 1 MARS 2012 En frivillig försvarsorganisation T i d n

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Riksstämman 22-23 sept Bilkåristsvingen i augusti Gratislott från trafiklotteriet Rekryteringstävlingen förlängd Nr 2 JUNI 2012 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Teckning: Lilly Rohlin, Borås bilkår. MSB ny myndighet VM i

Läs mer

Bilkåristen. Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n

Bilkåristen. Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga Man satsar sig själv, sin tid, sitt engagemang och detta gör Frivilligheten stark

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Jag har aldrig haft så kul på en kurs och jag kommer aldrig att glömma den. Johan Hiller Tack för en underbar kurs. Sofie Söderholm Det var enormt kul och

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Folk och Försvarskonferens i Sälen 14-dagars utbildning för Hemvärnet Ungdomsaffisch på mittuppslaget Ingen dans på rosor Nr 1 MARS 2011 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Historisk extra Riksstämma Nr 1 MARS 2009 En frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Extra

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Från: Renée Axö Skickat: den 27 april 2009 17:05 Till: Reidun Eklöw, reidun.eklow@bilkaren.se Ämne: Ystad -Haparanda Hej Reidun! Vi är så otroligt glada

Läs mer

Molosövning i Älvdalen,

Molosövning i Älvdalen, 5YTHYZ Molosövning i Älvdalen, se sidan 6 Alla måste vara med Georg Guldstrand, Centralstyrelsens ordförande Dessa rader skriver jag direkt efter ordförandekonferensen i Tylebäck. En konferens som varit

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed n U M M e r 3 Se Pte M Be r 2008 SVE N S K A LOT TAK ÅRE N S M E D LE M STI D N I N G tema:rekrytering sårekryterarvi tips från tre kårer rättvis rekrytering Lottakårensmodell sommarhälsning frånrevingehed

Läs mer

FROnytt. Kronprinsessan. Blekinge. FRO:s kunskaper. på övning i Norbotten. Föryngring i. Politikern som gillar

FROnytt. Kronprinsessan. Blekinge. FRO:s kunskaper. på övning i Norbotten. Föryngring i. Politikern som gillar Nr 4, december 2011 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Kronprinsessan på övning i Norbotten Föryngring i Blekinge Politikern som gillar FRO:s kunskaper Medlemstidning för Frivilliga

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 1 - April 2015 Årsmöten Rekrytering Vårens centrala kurser Ungdomar på Vinterutbildning Helikopterflottiljen presenterar sig 1 Hans Hansson har

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Internationell domare i Sarajevo

Internationell domare i Sarajevo N u m m e r 4 d e c e m b e r 2008 Sv e n s k a Lot ta k å r e n s M e d l e mst i d n i n g Tema: Utlandstjänst Utlandstjänst ett mål för många Allt från riksstämman 2008 Hjälp oss att se! Ögat-kampanjen

Läs mer

FRO-are firade Hemvärnet 70 år

FRO-are firade Hemvärnet 70 år FRO-are firade Hemvärnet 70 år Nr 2, juni 2010 Riksstämman 2010 sid 3 Ledningsträning sid 12 Nordström ersätter Unger sid 16 Tankar i huvudet på en ny ordförande... Jag har haft förmånen att under många

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 NR 5 OKTOBER 2013 Om vi fick bestamma.. KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Minns du hur det var när du var tio år gammal? Hur djupt man kunde tänka och hur starkt man

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala Nr 4, december 2013 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Ungdomsledarträff Arbetet efter stormen Hilde

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011 Tema arbete Höjdpunkter ur innehållet; Att hålla näsan över vattnet, s 7 Emeliy Olsson blev misshandlad och drabbades av en hjärnskada

Läs mer

med 48 år bakom ratten Efter ett halvt århundrade i förarstolen tackar Kurt Lagerlund för sig och berättar om sitt bussförarliv.

med 48 år bakom ratten Efter ett halvt århundrade i förarstolen tackar Kurt Lagerlund för sig och berättar om sitt bussförarliv. 2 Noterat / 3 Jobbsnack / 4 Hälsa / 7 IT 9 Kollegan / 10 Hållplats Nobina / 12 Å andra sidan ACCESS tidningen för Alla som jobbar på nobina 1/2014 Avsändare: Nobina Sverige AB,Armégatan 38, 171 71 Solna

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer