Programvaruguide. Swedish

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programvaruguide. Swedish"

Transkript

1 Programvaruguide Swedish

2 Inledning Översikt av MediaBrowser Vad du kan göra med MediaBrowser 4 Innan MediaBrowser tas i bruk 5 Filer som stöds 7 Starta 8 Avsluta 9 Redigera videor Klippa ut scener som ska sparas (trimning) 31 Använda videor Exportera videor till itunes 36 Länka till YouTube 40 Användbara tips Använda videor lagrade i kameran Manövrera med den anslutna kameran Spela upp videor i kameran 11 Importera videor till datorn 14 Inställningar & referenser Preferenser 45 Söka från olika skärmar (skrämindex) 46 Ofta ställda frågor 48 Information om MediaBrowser support 50 Använda videor importerade till datorn Hantera videofiler Översikt av Biblioteket 17 Browserskärm 18 Ändra visningen i Browserskärmen 20 Spela upp videofiler 24 Ändra ordningen för videofilerna 26 Radera videofiler 27 Spara en video som en ny fil 29

3 Inledning Översikt av MediaBrowser Vad du kan göra med MediaBrowser 4 Innan MediaBrowser tas i bruk 5 Filer som stöds 7 Starta 8 Avsluta 9

4 Vad du kan göra med MediaBrowser Med "MediaBrowser" kan du spara videorna i kameran till datorn, därefter ordna, redigera och använda dem alltefter vad du avser göra. Följ bara anvisningarna på skärmen för att använda funktionerna. Importera videor till datorn (s.14) Spela upp videor (s.11, 24) Hantera videor (s.16) Redigera videor (s.30) Länka till YouTube (s.40) Exportera till ditt itunes (s.36) Inledning - Översikt av MediaBrowser 4

5 Innan MediaBrowser tas i bruk Om denna Programvaruguide Varumärken I denna guide förklaras hur "MediaBrowser LE" används (i det följande benämnd "MediaBrowser"). Denna guide ger inga förklaringar av grundläggande funktioner i Windows operativsystem. Menyval och fönsterfunktioner bygger på allmänna procedurer för användning av Windows operativsystem. Det är förbjudet att reproducera innehållet i denna guide, helt eller delvis, utan föregående meddelande. Innehållet i denna guide kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vad god kontakta vårt Supportcenter för användare (s.50) om du skulle ha några frågor. Illustrationer i denna guide visar skärmdumpar av programvaran under utveckling. De kan skilja sig från den faktiska programvaran. I denna guide används följande symboler. Denna symbol anger en viktig anmärkning för operationer. Denna symbol anger praktiska tips för operationer. MediaBrowser är ett varumärke som tillhör PIXELA CORPORATION. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft corporation i U.S.A. och andra länder. Det officiella namnet på Windows är Microsoft Windows Operating System. ipod, itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. YouTube och "YouTube"-logotypen är varumärken och registrerade varumärken som tillhör YouTube LLC. Google är ett varumärke som tillhör Google Inc. This product contains the software product of FUJIFILM "Exif Toolkit For Windows Ver.2.5 " (Copyright (C) FUJI PHOTO FILM CO.,LTD.). Exif is the image file format standard for digital still cameras stipulated by JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Företagsnamn och märkesnamn som nämns i denna bruksanvisning är varumärken, registrerade varumärken och produkter för respektive företag. Märkena och har utelämnats i denna bruksanvisning. Denna symbol anger en referenssida relaterad till ämnet. Inledning - Översikt av MediaBrowser

6 Observera Begränsningar i användningen O m i n s p e l a t o c h / e l l e r re d i g e r a t m a t e r i a l i n k l u d e r a r upphovsrättsskyddade verk skapade av tredje part, kan du endast använda dem för personligt bruk. Använd en nätadapter för strömförsörjning av den bärbara datorn. Gör en direktanslutning mellan kameran och datorn med en USBkabel. Korrekt funktion vid användning av USB-hubb garanteras inte. Datorn ska inte ställas i standby-läge när en kamera är ansluten. "MediaBrowser" stöder inte Unicode. Även om en videoinspelning är i ett format som stöds, kan det hända att det inte går att använda den beroende på vilken inspelningsmetod som använts. "MediaBrowser" kan inte användas med två eller flera kameror anslutna till datorn. Systemmappar, mappar endast för Windows, rotkatalogen C:\ och optiska diskar kan inte väljas som lagringsdestination för Biblioteket (s.17) och filexport. Det går inte att lägga till filer i Biblioteket (s.17) genom dra och släpp i "Utforskaren" från flyttbara diskar. Vid export av filer efter redigering eller konvertering med "MediaBrowser", kommer filmens bildkvalitet att vara lägre än originalet. Undantagsrätt gällande YouTubes uppladdningsfunktion Vid användning av YouTubes uppladdningsfunktion kan antalet videoklipp som kan laddas upp per timme vara begränsat av specifikationerna i YouTube. Vi garanterar inte alla funktioner kan användas för framtida modifikationer av YouTubes specifikationer, inte heller att allt fungerar korrekt i varje datormiljö. Vi hänvisar till följande webbplats för den senaste informationen om begränsningar i användningen. Inledning - Översikt av MediaBrowser 6

7 Filer som stöds Du kan använda videor inspelade med kameran med vilken denna programvara medföljer. Extremt korta filer (mindre än 1 sekund) kan inte användas. Ljudfiler stöds inte. Import Filformat (filtillägg) Videofiler inspelade med kameran med vilken "MediaBrowser" medföljer (.mov) MediaBrowser redigerade filer (.mov) JPEG (.jpg) Mediatyp En kamera med vilken "MediaBrowser" medföljer SD minneskort Export Filformat (filtillägg) Filmredigering: MOV (.mov) För export till itunes: M4V (.m4v) Inledning - Översikt av MediaBrowser

8 Starta Ansluta kameran Slå på kameran. Anslut kameran och datorn med en USB-kabel. Anslut kameran och datorn med en USB-kabel. Korrekt funktion vid användning av USB-hubb garanteras inte. Browserskärmen (s.18) visas. För användning av kameran, se bruksanvisningen för kameran. Starta MediaBrowser Du kan starta "MediaBrowser" på något av följande sätt: Anslut kameran. "MediaBrowser" startar automatiskt när kameran ansluts. Starta från genvägsikonen. Dubbelklicka på genvägsikonen på Skrivbordet. Starta från [Start]-menyn. Välj [Start]-menyn - [Alla program] - [PIXELA] - [MediaBrowser LE] - [MediaBrowser LE]. K o n t r o l l e r a d e n s e n a s t e informationen När "MediaBrowser" startas, visas meddelanden där du tillfrågas om du vill kontrollera den senaste versionen och produktinformationen. Om du klickar på [Ja] startas webbläsaren för Internet och går till hemsidan med informationen. Meddelanden visas endast när datorn är uppkopplad på Internet. Du kan ställa in om meddelanden ska visas/döljas i inställningarna Preferenser. (s.45) Inledning - Översikt av MediaBrowser

9 Avsluta Bortkoppling av kameran Klicka på (XP) / (Vista) nere till höger på skärmen. Klicka på [Säker borttagning av masslagringsenhet Enhet (X:)]. Bokstaven som visas som "Enhet (X:)" varierar beroende på datorn. Om flera alternativ visas, välj den enhet som motsvarar kameran. Ett meddelande som säger att maskinvaran säkert kan tas bort visas. Koppla bort kameran. Avsluta MediaBrowser Klicka på (XP) / (Vista) uppe till höger på skärmen. Stäng alla dialogrutor och inställningsmenyer innan programmet avslutas. Windows XP Windows Vista Inledning - Översikt av MediaBrowser

10 Använda videor lagrade i kameran Manövrera med den anslutna kameran Spela upp videor i kameran 11 Importera videor till datorn 14 10

11 Spela upp videor i kameran Du kan spela upp videorna som ligger lagrade i kameran. Anslut kameran till datorn. Browserskärmen (s.18) visas. Klicka på datumet med videofilen som ska spelas upp. Hur man ändrar skärmvisningen Du kan välja önskad månad med knapparna till. Om du klickar på knapparna och ändras även layouten för videofilerna. Vi hänvisar till s.18 till 23 för mer information. Använda videor lagrade i kameran - Manövrera med den anslutna kameran 11

12 Dubbelklicka på en videofil. Uppspelningen startar och videofiler i kameran spelas upp i tur och ordning. Vi hänvisar till s.13 för manövreringar på uppspelningsskärmen. Använda videor lagrade i kameran - Manövrera med den anslutna kameran 12

13 Uppspelningsskärm (kamera) Förfluten tid Visar aktuell position för uppspelning. Förloppsindikator för uppspelning Visar aktuell position för uppspelning. Du kan också dra förloppsindikatorn till önskad startpunkt för uppspelning. Återstående tid Visar återstående tid av videon under uppspelning. Knappen Spelar upp/pauserar video. Under uppspelning visas knappen som pausknapp. Knapp för överhoppning av bildruta : Hoppar till föregående bildruta. : Hoppar till nästa bildruta. Knapp för överhoppning av fil : Hoppar till början av videofilen som spelas upp. När uppspelningspunkten redan ligger vid videofilens början, hoppar den till början av föregående videofil. : Hoppar till början av nästa videofil. Volymnivå Justerar ljudvolymen för videon som spelas. Om du klickar på knappen dämpas/återställs volymen. Knappen [Avsluta uppspelning] Stoppar uppspelningen och återgår till Browserskärmen. Använda videor lagrade i kameran - Manövrera med den anslutna kameran 13

14 Importera videor till datorn Du kan importera videor lagrade i kameran till datorn. Importerade videor sparas i Biblioteket (s.17). Anslut kameran till datorn. Videor som kan importeras Du kan använda videor inspelade med kameran med vilken denna programvara (MediaBrowser LE) medföljer. Extremt korta filer (mindre än 1 sekund) kan inte användas. Ljudfiler stöds inte. Browserskärmen (s.18) visas. Klicka på datumet med videofilen som ska importeras. Hur man väljer flera filer För att välja filer som ligger efter varandra, håll [Shift]-tangenten nertryckt och välj filer, eller för att välja filer som inte ligger efter varandra, håll [Ctrl]- tangenten nertryck och välj filer. Om du vill välja filer av olika datum, välj [Visa allt] i Källfönstret (s.18), och klicka sedan på knappen innan du väljer filerna. Använda videor lagrade i kameran - Manövrera med den anslutna kameran 14

15 Drag&släpp videofilerna till [Visa allt]. Videofiler sparas i Biblioteket (s.17). Använda videor lagrade i kameran - Manövrera med den anslutna kameran 15

16 Använda videor importerade till datorn Hantera videofiler Översikt av Biblioteket 17 Browserskärm 18 Ändra visningen i Browserskärmen 20 Spela upp videofiler 24 Ändra ordningen för videofilerna 26 Radera videofiler 27 Spara en video som en ny fil 29 16

17 Översikt av Biblioteket Vad är Biblioteket? Platsen för lagring av videor som används med "MediaBrowser" kallas för "Biblioteket". Videor som importerats från kameran eller annan källa lagras i Biblioteket. Bibliotekets ändamål Biblioteket gör det lättare att hantera stora mängder videofiler. Och om du ansluter kameran kan du granska videorna i den. Användning I Browserskärmen får du en översikt över videofilerna som ligger i Biblioteket. Browserskärm Browserskärmen består i huvudsak av två delar: Källfönstret för val av den plats som man vill bläddra i, och Browserfönstret för att välja videofiler. Följande åtgärder kan utföras från Biblioteket. Uppspelning av videor Organisera videor i namn- eller datumordning, etc Klippa bort oönskade scener Exportera till itunes Länka till YouTube Plats på datorn Videofiler som lagras i Biblioteket läggs i följande destination som grundinställning: Mappen [MediaBrowser LE] i mappen [Mina bilder]/[bilder] Mappen [Mina dokument]/[dokument] anges ifall mappen [Mina bilder]/[bilder] inte finns. Du kan ändra destinationen i inställningarna Preferenser. (s.45) Källfönster Platser som innehåller lagrade eller sorterade videofiler. Browserfönster Videofilerna på platsen du valde i Källfönstret visas. Vi hänvisar till s.18 till 23 för mer information om fönstren. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 17

18 Browserskärm Källfönster Lista över platser som innehåller lagrade eller sorterade videofiler. När du väljer en plats i Källfönstret, visas videofilerna på den platsen i Browserfönstret. (s.19). Enhet Enheter anslutna till datorn. Kamera Visar en lista över videofiler i kameran. SD minneskort Visar en lista över videofiler i SD minneskortet isatt i kameran. Bibliotek Biblioteket är platsen där alla videofiler som används i "MediaBrowser" ligger lagrade. Visa allt Visar alla videofiler lagrade i Biblioteket. Kalender Visar videor för angivet år och månad. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 18

19 Browserfönster Videofilerna på platsen du valde i Källfönstret (s.18) visas. Knappen [YouTube] Flyttar till skärmen Uppladdning till YouTube för att ladda upp videor till YouTube. Knappen [Export] Flyttar till skärmen Exportera för att överföra videor till itunes. Ikoner för filstatus Följande ikoner visas beroende på filens status. Ikon Filstatus Videofil Stillbildsfil Växla visningen Växla visningen av videofiler. Visar en lista med miniatyrer av och information om videorna. (s.23) Visar videor för varje månad i kalendervisning. (s.21, 22) Visningsfilter Filtrerar videor som ska visas. Visar alla filer. Visar endast filmer. Visar endast stillbilder. [Importerat märke] Bland videofilerna lagrade i kameran, visas "Importerat märke" för videofiler som redan har importerats till Biblioteket. [Det går inte att hitta filen] Filen lades till i Biblioteket tidigare, men det går inte att hitta den eftersom filplatsen har ändrats eller filen har raderats. I Listvisning visas denna ikon i vänstra kolumnen för miniatyrer. [Det går inte att flytta filen] Det går inte att flytta filen till önskad plats med dra och släpp när denna symbol visas. Markören visas som denna ikon. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 19

20 Ändra visningen i Browserskärmen Browserskärmen har två typer av visning: Kalendervisning (månatlig/daglig) s.21, 22 Klicka på knappen. Miniatyrerna för videofiler visas i kalendern efter filernas datum/tid. I denna visning är det lätt att kontrollera datumet för filer. Listvisning s.23 Klicka på knappen. Miniatyrerna och detaljerad information om videofiler visas. Efter att ha klickat på [Visa allt] i Källfönstret, kan du sortera filerna efter bestämda villkor. Det går inte att sortera filer när objekt väljs i Kalendern i Källfönstret. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 20

21 Kalendervisning (månatlig) Klicka på knappen för att ta fram Kalendervisning (månatlig). Knappen (föregående år) Flyttar till föregående års kalender. Avaktiverad när det inte finns några videor inspelade under det år som föregår det för tillfället visade året. Knapp för månad - Knappar för månader med inspelade videor är aktiverade. Knappen (nästa år) Flyttar till nästa års kalender. Avaktiverad när det inte finns några videor inspelade under det år som följer på det för tillfället visade året. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 21

22 Kalendervisning (daglig) Om man i den månatliga kalendervisningen klickar på ett datum innehållande en miniatyr så visas Kalendervisning (daglig). Skjutreglage för ändring av storlek på miniatyrer Ändra storleken på miniatyrer genom att skjuta på reglaget. Knappen (tillbaka till månadsvisning) Återgår till månadskalender. Knappen (föregående vecka) Flyttar till kalendern för den vecka som innehåller videor inspelade före de för tillfället visade videorna. Datumknapp Knappar för datum med inspelade videor är aktiverade. Knappen (nästa vecka) Flyttar till kalendern för den vecka som innehåller videor inspelade efter de för tillfället visade videorna. Tid Visar miniatyrer av videor på raden för inspelningstid. Anteckningar Du kan göra anteckningar om inspelningstillfället för videon. Det går inte att göra anteckningar när kameran är vald i Källfönstret. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 22

23 Listvisning Klicka på knappen för att ta fram Listvisning. Knappen [Avmarkera] Avbryter val av videofil. Knappen [Markera alla] Väljer alla videofiler i Browserfönstret. Kolumnrubriker Följande artiklar visas för varje videofil. Filstatus Miniatyr Filnamn Datum Uppspelningstid Filstorlek Videoinfo Ljudinfo Du kan ändra storleken på miniatyrerna genom att flytta på linjen mellan kolumnrubriken [Miniatyr] och [Filnamn] i Browserfönstret. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 23

24 Spela upp videofiler Du kan spela upp videorna som importerats till datorn. Klicka på datumet med videofilen som ska spelas upp. Dubbelklicka på videofilen. Avsluta uppspelning Klicka på knappen [Avsluta uppspelning]. Uppspelningen startar och videofiler på platsen i Källfönstret spelas upp i tur och ordning. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 24

25 Uppspelningsskärm (Bibliotek) Knappen Spelar upp/pauserar video. Under uppspelning visas knappen som pausknapp. Knapp för överhoppning av bildruta : Hoppar till föregående bildruta. : Hoppar till nästa bildruta. Knapp för överhoppning av fil : Hoppar till början av videofilen som spelas upp. När uppspelningspunkten redan ligger vid videofilens början, hoppar den till början av föregående videofil. : Hoppar till början av nästa videofil. Förfluten tid Visar aktuell position för uppspelning. Förloppsindikator för uppspelning Visar aktuell position för uppspelning. Du kan också dra förloppsindikatorn till önskad startpunkt för uppspelning. Återstående tid Visar återstående tid av videon under uppspelning. Volymnivå Justerar ljudvolymen för videon som spelas. Om du klickar på knappen dämpas/återställs volymen. Knappen [Filmredigering] Visar skärmen för filmredigering där man kan trimma (klippa) videon som spelas upp. Knappen [Avsluta uppspelning] Stoppar uppspelningen och återgår till Browserskärmen. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 25

26 Ändra ordningen för videofilerna Klicka på knappen för att ändra ordningen för videofilerna. Arrangera artiklar i stigande/fallande ordning Klicka på en kolumnrubrik i Browserfönstret. Artiklar som inte kan arrangeras i stigande/fallande ordning Vad gäller följande artiklar går det inte att arrangera videofilerna i stigande/ fallande ordning: Märket [Det går inte att hitta filen] ( ) Miniatyr Videoinfo Ljudinfo Arrangera genom dra och släpp Välj en videofil och dra & släpp den vid den plats till vilken du önskar flytta filen. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 26

27 Radera videofiler Det finns två sätt att radera videofiler som finns i Biblioteket: du kan antingen radera dem från datorn, eller ta bort visningen av filen från Biblioteket. Väl en fil som ska raderas. Välj [Ta bort] i [Redigera]-menyn. En dialogruta för bekräftelse visas. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 27

28 Utför raderingen. Om du önskar radera en fil (filer) från datorn, välj [Radera fullständigt]. Om du endast önskar att filen inte längre ska visas i Biblioteket, välj [Behåll filer]. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 28

29 Spara en video som en ny fil Du kan kopiera och spara videofiler på önskad plats för användning i andra program än "MediaBrowser". Välj önskad videofil och välj [Spara...] i [Fil]-menyn. Hur man väljer flera filer För att välja filer som ligger efter varandra, håll [Shift]-tangenten nertryckt och välj filer, eller för att välja filer som inte ligger efter varandra, håll [Ctrl]-tangenten nertryck och välj filer. Om du vill välja filer av olika datum, välj [Visa allt] i Källfönstret, och klicka sedan på knappen innan du väljer filerna. Ange destinationen och filnamnet, klicka sedan på [Spara]-knappen. Plats där filerna ska sparas För att ändra destinationen, klicka på [Bläddra...]- knappen och välj önskad destination. Filnamn [Använd det ursprungliga filnamnet] Spara under samma filnamn som den ursprungliga videofilen. [Ange filnamn] Skriv in önskat filnamn. Filtillägget för filen läggs till automatiskt. Om det finns flera filer med samma namn i destinationen, sparas de som numrerade filnamn som t.ex. "Filnamn_1", "Filnamn_2". Kopian av videofilen sparas i den angivna destinationen. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 29

30 Använda videor importerade till datorn Redigera videor Klippa ut scener som ska sparas (trimning) 31 30

31 Klippa ut scener som ska sparas (trimning) Du kan klippa ut en önskad scen från en videofil och spara den som en ny fil. Dubbelklicka på den videofil som du vill redigera. Välj en videofil som finns i [Biblioteket] i Källfönstret. Uppspelningsskärmen visas. Klicka på [Filmredigering]. Skärmen för trimning (klippning) visas. Använda videor importerade till datorn - Redigera videor 31

32 Flytta reglaget IN-punkt till startpunkten för det avsnitt som du önskar spara som en ny fil. Hur man anger scenen Klicka på knappen och justera med knapparna eller eller med förloppsindikatorn för uppspelning. Flytta reglaget OUT-punkt till slutpunkten för avsnittet. Använda videor importerade till datorn - Redigera videor 32

33 Klicka på [Ange]. Filer som använts för trimning (klippning) Filerna som använts för trimning (klippning) ligger kvar i Biblioteket, och en ny, redigerad fil skapas. Den redigerade filen läggs till i Biblioteket. Originalfilen har inte ändrats och en ny fil sparas som "filmtitel_edit.mov" i följande destination. Mappen.../[Primär destination] angiven i Preferenser/Redigera/YYMMDD/ Klicka på [Avsluta filmredigering]. Startar inte/slutar inte vid angiven scen... Vid trimning (klippning) hanteras en fil som 1 till 2 sekunder långa videosekvenser. IN/OUT-punkten ställs in på start/slut-scenen i den sekvens i vilken den utvalda scenen ingår. Det är möjligt att redigerade filer inte startar/slutar vid utvalda scener beroende på vilka scener som anges. Skärmen återgår till uppspelningsskärmen. Använda videor importerade till datorn - Redigera videor 33

34 Redigeringsskärm (trimning) Reglaget OUT-punkt Reglage för att ange slutpunkten som ska sparas som en ny fil. Flera avsnitt kan inte anges. Knappen Spelar upp/pauserar video. Under uppspelning visas knappen som pausknapp. Knapp för överhoppning av bildruta : Hoppar till föregående bildruta. : Hoppar till nästa bildruta. Volymnivå Justerar ljudvolymen för videon som spelas. Om du klickar på knappen dämpas/återställs volymen. Förfluten tid Visar aktuell position för uppspelning. Knappen [Ange] Klipper ut angivet avsnitt och skapar en ny fil. Originalfilen ändras inte. Förloppsindikator för uppspelning Du kan dra förloppsindikatorn till önskad startpunkt för uppspelning. Knappen [Avsluta filmredigering] Avslutar filmredigering och återgår till uppspelningsskärmen. Återstående tid Återstående uppspelningstid. Visar återstående tid från avsnittet angivet med reglaget IN-punkt/OUT-punkt. Reglaget IN-punkt Reglage för att ange startpunkten som ska sparas som en ny fil. Flera avsnitt kan inte anges. Använda videor importerade till datorn - Redigera videor 34

35 Använda videor importerade till datorn Använda videor Exportera videor till itunes 36 Länka till YouTube 40 35

36 Exportera videor till itunes Videofiler konverteras till ett format som stöds av ipod och läggs till i itunes. Förberedelser Välj datumet med videofilen som ska exporteras. Välj [Visa allt] om filer som ska laddas upp finns under olika datum. Före export itunes måste vara installerat på datorn. Klicka på [Export]. Skärmen för exportering visas. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 36

37 Steg 1: Val av kandidater Välj [Välja filer separat]. Klicka på [Nästa]. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 37

38 Steg 2: Välja kandidater separat Dra och släpp den fil (de filer) som ska exporteras till fältet i nedre halvan av skärmen. Avbryta urvalet När du önskar radera en videofil som lagts till i nederdelen, markera filen och klicka på [Avmarkera]. Klicka på [Nästa]. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 38

39 Steg 3: Bekräfta Klicka på [Start]. Ändra destinationen dit filer ska sparas Klicka på [Inställningar] och ändra destinationen. Bildkvalitet i itunes Bildkvaliteten i itunes varierar beroende på kvaliteten i originalvideon. Bildformat Originalvideo itunes Videofilkonvertering och överföring till itunes startar. Steg 4: Export Klicka på [OK] vid det avslutande meddelandet. 16:9 4: x x x x x x x 240 Skala: bildpunkter Om du inte kan exportera filen till itunes Se "Vanliga frågor", Senaste information", "Nedladdningsinformation" etc. i [Klicka för senaste produktinfo] i hjälpen. Exporterade videofiler läggs till i itunes Spellista och överförs till ipod när ipoden uppdateras vid nästa tillfälle. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 39

40 Länka till YouTube Videofiler laddas upp till YouTube. Förberedelser Välj datumet med videofilen som ska laddas upp. Välj [Visa allt] om filer som ska laddas upp finns under olika datum. Före uppladdning Observera att ett YouTube-konto och internetanslutning krävs för att kunna ladda upp till YouTube. Klicka på [YouTube]. Skärmen för uppladdning till YouTube visas. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 40

41 Steg 1: Val av kandidater Dra och släpp den fil (de filer) som ska laddas upp till fältet i nedre halvan av skärmen. Du kan ladda upp till 10 filer åt gången som mest. Avbryta urvalet När du önskar radera en videofil som lagts till i nederdelen, markera filen och klicka på [Avmarkera]. Vid uppladdning av fil med lång speltid (begränsningsikon) visas på miniatyrerna för videofiler som är längre än 10 minuter eller större än 1GB. Observera att det är möjligt att filer med denna ikon inte laddas upp korrekt. Klicka på [Nästa]. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 41

42 Steg 2: Skriv in kontoinformation Skriv in information om YouTube-konto och klicka på [Nästa]. Username Klicka på [Lägg till] och skriv in username för inloggning till YouTube. Password Skriv in password för inloggning till YouTube. Vid inloggning med Google-konto Upprätta Google-konto och YouTubekonto i förväg. Skriv in i hela Google mejladressen i fältet för angivande av konto såsom visas nedan; Steg 3: Skriv in information Ange videofilinformation. Skriv in [Description]/[Video Category]/[Tag]/[Private]. Informationen som skrivs in här gäller för alla filer som laddas upp vid ett och samma tillfälle. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 42

43 Klicka på [Uppladdning]. Uppladdning till YouTube startar. Steg 4: Uppladdning Klicka på [OK] vid det avslutande meddelandet. Om du inte kan överföra filen till YouTube Se "Vanliga frågor", "Senaste information", "Nedladdningsinformation" etc. i [Klicka för senaste produktinfo] i hjälpen. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 43

44 Användbara tips Inställningar & referenser Preferenser 45 Söka från olika skärmar (skrämindex) 46 Ofta ställda frågor 48 Information om MediaBrowser support 50 44

45 Preferenser Skärmen Preferenser Skärmen visas genom att välja [Preferenser...] via menyn [Inställningar]. Inställningar för biblioteks mål Ange två platser för att spara Biblioteksinnehåll. [Primär destination] Filer sparas på denna plats tills allt ledigt utrymme har använts. Mappen [MediaBrowser LE] i mappen [Mina bilder]/[bilder] är standardinställningen. Mappen [Mina dokument]/[dokument] anges ifall mappen [Mina bilder]/ [Bilder] inte finns. Radera inte den ursprungliga destinationsmappen efter att ha ändrat Biblioteksdestinationen. Den nya destinationen för Biblioteket kommer endast att innehålla filer som läggs till Biblioteket efter ändringen. [Destination] Filer sparas på denna plats när det inte finns något ledigt utrymme i Primär destination. [Växla destinationer] Klicka för att växla mellan [Primär destination] och [Destination]. Återställa alla importerade märken Klicka på [Återställ] om du vill återställa alla (s.19). (Importerade märken). Början av vecka Du kan välja antingen söndag eller måndag att visas till vänster i Kalendervisning. Arbetsyta Ange en plats där MediaBrowser ska köras. Volymer som inte kan användas, visas inte. Uppladdning till YouTube Avmarkera detta alternativ om det inte går att ladda upp videofiler inspelade i 1080p (ett inspelningsläge). Kontrollera den senaste informationen Konfigurera för att visa/dölja meddelandet som frågar om du vill kontrollera den senaste versionen och produktinformationen när "MediaBrowser" startas. Meddelanden visas endast när datorn är uppkopplad på Internet. Användbara tips - Inställningar & referenser 45

46 Söka från olika skärmar (skrämindex) Se angiven sida för förklaring om skärmen. Browserskärm Kalendervisning (månatlig) s.21 Browserskärm (översikt) s.17 Källfönster s.18 Kalendervisning (daglig) s.22 Browserfönster s.19 Listvisning s.23 Användbara tips - Inställningar & referenser 46

47 Uppspelningsskärm Övrigt Uppspelningsskärm (kamera) s.13 Redigeringsskärm (trimning) s.34 Uppspelningsskärm (Bibliotek) s.25 Skärmen Preferenser s.45 Användbara tips - Inställningar & referenser 47

48 Ofta ställda frågor Förberedelser "MediaBrowser" fungerar inte korrekt. Avsluta "MediaBrowser" och starta om datorn. Min kamera hittas inte av datorn. Kontrollera följande: Har du installerat "MediaBrowser"? Har du slagit på kameran? Är USB-kabeln ansluten till datorn korrekt? Om USB-kabeln är korrekt ansluten men ändå inte hittas, anslut till annan USBport på datorn. Koppla bort USB-kabeln, starta sedan om datorn och anslut åter kameran till datorn på rätt sätt. Koppla bort alla USB-enheter utom kameran, tangentbordet och musen. Om kameran är ansluten via en USB-hubb, anslut kameran direkt till datorn. Om någon minnesresident mjukvara är installerad, avsluta och anslut kameran. "MediaBrowser" passar inte in på datorskärmen. Detta inträffar när skärmupplösningen är lägre än 800x600. Välj en upplösning högre än 1024x768 i Egenskaper för skärmen. Kan jag redigera videor? Ja, du kan trimma videor genom att välja [Filmredigering] på uppspelningsskärmen. Jag avslutade det minnesresidenta programmet av misstag. Du kan starta upp från [Start]-menyn-[Alla program]-[startup]- [DeviceMonitor LE]. Om du inte är säker, starta då om datorn, så kommer det att startas upp automatiskt. Importera videor Jag kan inte importera filer i ett nätverk till Biblioteket. Det går inte att lägga till filer i ett nätverk till Biblioteket. För videofiler lagrade i ett nätverk, spara filer på datorn först, lägg sedan till filerna i Biblioteket genom att välja [Lägg till filer i biblioteket]/[lägg till mapp i biblioteket] från [Fil]-menyn. Jag lyckas inte överföra videor från kameran till datorn. Försök med en annan USB-port på datorn. Om det gäller en skrivbordsdator, försök då med en USB-port på bakpanelen. Det tar ganska lång tid att importera videor från kameran till datorn. Det tar en stund när en hel grupp filer importeras eller när en stor videofil importeras. Stäng alla andra program än "MediaBrowser" medan import pågår. Var någonstans i datorn sparas videon? På den plats som du anger i [Primär destination] på skärmen Preferenser (s.45). Mappen [MediaBrowser LE] i mappen [Mina bilder]/[bilder] är standardinställningen. Mappen [Mina dokument]/[dokument] anges ifall mappen [Mina bilder]/ [Bilder] inte finns. Användbara tips - Inställningar & referenser 48

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Lathund Windows Movie Maker

Lathund Windows Movie Maker Redigera film med Movie Maker Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA.

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA. STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM Windows 7 ANVISUA Anna Larsson Studiehandledning Filöverföring www.anvisua.se Copyright 2015 Anna

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok SVENSKA Map Utility Ver..4 Användarhandbok Innehåll i användarhandboken Skärmbilderna i exemplen i den här handboken är hämtade från Windows 7. GPS-mottagaren eller kameran visas som en ikon. Exempel:

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher CD Title Catcher Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder CD Title Catcher Innehåll: Översikt av CD Title Catcher S2 Skriva skivinformation från HDD Navigation System till ett SD-kort

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer