Programvaruguide. Swedish

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programvaruguide. Swedish"

Transkript

1 Programvaruguide Swedish

2 Inledning Översikt av MediaBrowser Vad du kan göra med MediaBrowser 4 Innan MediaBrowser tas i bruk 5 Filer som stöds 7 Starta 8 Avsluta 9 Redigera videor Klippa ut scener som ska sparas (trimning) 31 Använda videor Exportera videor till itunes 36 Länka till YouTube 40 Användbara tips Använda videor lagrade i kameran Manövrera med den anslutna kameran Spela upp videor i kameran 11 Importera videor till datorn 14 Inställningar & referenser Preferenser 45 Söka från olika skärmar (skrämindex) 46 Ofta ställda frågor 48 Information om MediaBrowser support 50 Använda videor importerade till datorn Hantera videofiler Översikt av Biblioteket 17 Browserskärm 18 Ändra visningen i Browserskärmen 20 Spela upp videofiler 24 Ändra ordningen för videofilerna 26 Radera videofiler 27 Spara en video som en ny fil 29

3 Inledning Översikt av MediaBrowser Vad du kan göra med MediaBrowser 4 Innan MediaBrowser tas i bruk 5 Filer som stöds 7 Starta 8 Avsluta 9

4 Vad du kan göra med MediaBrowser Med "MediaBrowser" kan du spara videorna i kameran till datorn, därefter ordna, redigera och använda dem alltefter vad du avser göra. Följ bara anvisningarna på skärmen för att använda funktionerna. Importera videor till datorn (s.14) Spela upp videor (s.11, 24) Hantera videor (s.16) Redigera videor (s.30) Länka till YouTube (s.40) Exportera till ditt itunes (s.36) Inledning - Översikt av MediaBrowser 4

5 Innan MediaBrowser tas i bruk Om denna Programvaruguide Varumärken I denna guide förklaras hur "MediaBrowser LE" används (i det följande benämnd "MediaBrowser"). Denna guide ger inga förklaringar av grundläggande funktioner i Windows operativsystem. Menyval och fönsterfunktioner bygger på allmänna procedurer för användning av Windows operativsystem. Det är förbjudet att reproducera innehållet i denna guide, helt eller delvis, utan föregående meddelande. Innehållet i denna guide kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vad god kontakta vårt Supportcenter för användare (s.50) om du skulle ha några frågor. Illustrationer i denna guide visar skärmdumpar av programvaran under utveckling. De kan skilja sig från den faktiska programvaran. I denna guide används följande symboler. Denna symbol anger en viktig anmärkning för operationer. Denna symbol anger praktiska tips för operationer. MediaBrowser är ett varumärke som tillhör PIXELA CORPORATION. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft corporation i U.S.A. och andra länder. Det officiella namnet på Windows är Microsoft Windows Operating System. ipod, itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. YouTube och "YouTube"-logotypen är varumärken och registrerade varumärken som tillhör YouTube LLC. Google är ett varumärke som tillhör Google Inc. This product contains the software product of FUJIFILM "Exif Toolkit For Windows Ver.2.5 " (Copyright (C) FUJI PHOTO FILM CO.,LTD.). Exif is the image file format standard for digital still cameras stipulated by JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Företagsnamn och märkesnamn som nämns i denna bruksanvisning är varumärken, registrerade varumärken och produkter för respektive företag. Märkena och har utelämnats i denna bruksanvisning. Denna symbol anger en referenssida relaterad till ämnet. Inledning - Översikt av MediaBrowser

6 Observera Begränsningar i användningen O m i n s p e l a t o c h / e l l e r re d i g e r a t m a t e r i a l i n k l u d e r a r upphovsrättsskyddade verk skapade av tredje part, kan du endast använda dem för personligt bruk. Använd en nätadapter för strömförsörjning av den bärbara datorn. Gör en direktanslutning mellan kameran och datorn med en USBkabel. Korrekt funktion vid användning av USB-hubb garanteras inte. Datorn ska inte ställas i standby-läge när en kamera är ansluten. "MediaBrowser" stöder inte Unicode. Även om en videoinspelning är i ett format som stöds, kan det hända att det inte går att använda den beroende på vilken inspelningsmetod som använts. "MediaBrowser" kan inte användas med två eller flera kameror anslutna till datorn. Systemmappar, mappar endast för Windows, rotkatalogen C:\ och optiska diskar kan inte väljas som lagringsdestination för Biblioteket (s.17) och filexport. Det går inte att lägga till filer i Biblioteket (s.17) genom dra och släpp i "Utforskaren" från flyttbara diskar. Vid export av filer efter redigering eller konvertering med "MediaBrowser", kommer filmens bildkvalitet att vara lägre än originalet. Undantagsrätt gällande YouTubes uppladdningsfunktion Vid användning av YouTubes uppladdningsfunktion kan antalet videoklipp som kan laddas upp per timme vara begränsat av specifikationerna i YouTube. Vi garanterar inte alla funktioner kan användas för framtida modifikationer av YouTubes specifikationer, inte heller att allt fungerar korrekt i varje datormiljö. Vi hänvisar till följande webbplats för den senaste informationen om begränsningar i användningen. Inledning - Översikt av MediaBrowser 6

7 Filer som stöds Du kan använda videor inspelade med kameran med vilken denna programvara medföljer. Extremt korta filer (mindre än 1 sekund) kan inte användas. Ljudfiler stöds inte. Import Filformat (filtillägg) Videofiler inspelade med kameran med vilken "MediaBrowser" medföljer (.mov) MediaBrowser redigerade filer (.mov) JPEG (.jpg) Mediatyp En kamera med vilken "MediaBrowser" medföljer SD minneskort Export Filformat (filtillägg) Filmredigering: MOV (.mov) För export till itunes: M4V (.m4v) Inledning - Översikt av MediaBrowser

8 Starta Ansluta kameran Slå på kameran. Anslut kameran och datorn med en USB-kabel. Anslut kameran och datorn med en USB-kabel. Korrekt funktion vid användning av USB-hubb garanteras inte. Browserskärmen (s.18) visas. För användning av kameran, se bruksanvisningen för kameran. Starta MediaBrowser Du kan starta "MediaBrowser" på något av följande sätt: Anslut kameran. "MediaBrowser" startar automatiskt när kameran ansluts. Starta från genvägsikonen. Dubbelklicka på genvägsikonen på Skrivbordet. Starta från [Start]-menyn. Välj [Start]-menyn - [Alla program] - [PIXELA] - [MediaBrowser LE] - [MediaBrowser LE]. K o n t r o l l e r a d e n s e n a s t e informationen När "MediaBrowser" startas, visas meddelanden där du tillfrågas om du vill kontrollera den senaste versionen och produktinformationen. Om du klickar på [Ja] startas webbläsaren för Internet och går till hemsidan med informationen. Meddelanden visas endast när datorn är uppkopplad på Internet. Du kan ställa in om meddelanden ska visas/döljas i inställningarna Preferenser. (s.45) Inledning - Översikt av MediaBrowser

9 Avsluta Bortkoppling av kameran Klicka på (XP) / (Vista) nere till höger på skärmen. Klicka på [Säker borttagning av masslagringsenhet Enhet (X:)]. Bokstaven som visas som "Enhet (X:)" varierar beroende på datorn. Om flera alternativ visas, välj den enhet som motsvarar kameran. Ett meddelande som säger att maskinvaran säkert kan tas bort visas. Koppla bort kameran. Avsluta MediaBrowser Klicka på (XP) / (Vista) uppe till höger på skärmen. Stäng alla dialogrutor och inställningsmenyer innan programmet avslutas. Windows XP Windows Vista Inledning - Översikt av MediaBrowser

10 Använda videor lagrade i kameran Manövrera med den anslutna kameran Spela upp videor i kameran 11 Importera videor till datorn 14 10

11 Spela upp videor i kameran Du kan spela upp videorna som ligger lagrade i kameran. Anslut kameran till datorn. Browserskärmen (s.18) visas. Klicka på datumet med videofilen som ska spelas upp. Hur man ändrar skärmvisningen Du kan välja önskad månad med knapparna till. Om du klickar på knapparna och ändras även layouten för videofilerna. Vi hänvisar till s.18 till 23 för mer information. Använda videor lagrade i kameran - Manövrera med den anslutna kameran 11

12 Dubbelklicka på en videofil. Uppspelningen startar och videofiler i kameran spelas upp i tur och ordning. Vi hänvisar till s.13 för manövreringar på uppspelningsskärmen. Använda videor lagrade i kameran - Manövrera med den anslutna kameran 12

13 Uppspelningsskärm (kamera) Förfluten tid Visar aktuell position för uppspelning. Förloppsindikator för uppspelning Visar aktuell position för uppspelning. Du kan också dra förloppsindikatorn till önskad startpunkt för uppspelning. Återstående tid Visar återstående tid av videon under uppspelning. Knappen Spelar upp/pauserar video. Under uppspelning visas knappen som pausknapp. Knapp för överhoppning av bildruta : Hoppar till föregående bildruta. : Hoppar till nästa bildruta. Knapp för överhoppning av fil : Hoppar till början av videofilen som spelas upp. När uppspelningspunkten redan ligger vid videofilens början, hoppar den till början av föregående videofil. : Hoppar till början av nästa videofil. Volymnivå Justerar ljudvolymen för videon som spelas. Om du klickar på knappen dämpas/återställs volymen. Knappen [Avsluta uppspelning] Stoppar uppspelningen och återgår till Browserskärmen. Använda videor lagrade i kameran - Manövrera med den anslutna kameran 13

14 Importera videor till datorn Du kan importera videor lagrade i kameran till datorn. Importerade videor sparas i Biblioteket (s.17). Anslut kameran till datorn. Videor som kan importeras Du kan använda videor inspelade med kameran med vilken denna programvara (MediaBrowser LE) medföljer. Extremt korta filer (mindre än 1 sekund) kan inte användas. Ljudfiler stöds inte. Browserskärmen (s.18) visas. Klicka på datumet med videofilen som ska importeras. Hur man väljer flera filer För att välja filer som ligger efter varandra, håll [Shift]-tangenten nertryckt och välj filer, eller för att välja filer som inte ligger efter varandra, håll [Ctrl]- tangenten nertryck och välj filer. Om du vill välja filer av olika datum, välj [Visa allt] i Källfönstret (s.18), och klicka sedan på knappen innan du väljer filerna. Använda videor lagrade i kameran - Manövrera med den anslutna kameran 14

15 Drag&släpp videofilerna till [Visa allt]. Videofiler sparas i Biblioteket (s.17). Använda videor lagrade i kameran - Manövrera med den anslutna kameran 15

16 Använda videor importerade till datorn Hantera videofiler Översikt av Biblioteket 17 Browserskärm 18 Ändra visningen i Browserskärmen 20 Spela upp videofiler 24 Ändra ordningen för videofilerna 26 Radera videofiler 27 Spara en video som en ny fil 29 16

17 Översikt av Biblioteket Vad är Biblioteket? Platsen för lagring av videor som används med "MediaBrowser" kallas för "Biblioteket". Videor som importerats från kameran eller annan källa lagras i Biblioteket. Bibliotekets ändamål Biblioteket gör det lättare att hantera stora mängder videofiler. Och om du ansluter kameran kan du granska videorna i den. Användning I Browserskärmen får du en översikt över videofilerna som ligger i Biblioteket. Browserskärm Browserskärmen består i huvudsak av två delar: Källfönstret för val av den plats som man vill bläddra i, och Browserfönstret för att välja videofiler. Följande åtgärder kan utföras från Biblioteket. Uppspelning av videor Organisera videor i namn- eller datumordning, etc Klippa bort oönskade scener Exportera till itunes Länka till YouTube Plats på datorn Videofiler som lagras i Biblioteket läggs i följande destination som grundinställning: Mappen [MediaBrowser LE] i mappen [Mina bilder]/[bilder] Mappen [Mina dokument]/[dokument] anges ifall mappen [Mina bilder]/[bilder] inte finns. Du kan ändra destinationen i inställningarna Preferenser. (s.45) Källfönster Platser som innehåller lagrade eller sorterade videofiler. Browserfönster Videofilerna på platsen du valde i Källfönstret visas. Vi hänvisar till s.18 till 23 för mer information om fönstren. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 17

18 Browserskärm Källfönster Lista över platser som innehåller lagrade eller sorterade videofiler. När du väljer en plats i Källfönstret, visas videofilerna på den platsen i Browserfönstret. (s.19). Enhet Enheter anslutna till datorn. Kamera Visar en lista över videofiler i kameran. SD minneskort Visar en lista över videofiler i SD minneskortet isatt i kameran. Bibliotek Biblioteket är platsen där alla videofiler som används i "MediaBrowser" ligger lagrade. Visa allt Visar alla videofiler lagrade i Biblioteket. Kalender Visar videor för angivet år och månad. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 18

19 Browserfönster Videofilerna på platsen du valde i Källfönstret (s.18) visas. Knappen [YouTube] Flyttar till skärmen Uppladdning till YouTube för att ladda upp videor till YouTube. Knappen [Export] Flyttar till skärmen Exportera för att överföra videor till itunes. Ikoner för filstatus Följande ikoner visas beroende på filens status. Ikon Filstatus Videofil Stillbildsfil Växla visningen Växla visningen av videofiler. Visar en lista med miniatyrer av och information om videorna. (s.23) Visar videor för varje månad i kalendervisning. (s.21, 22) Visningsfilter Filtrerar videor som ska visas. Visar alla filer. Visar endast filmer. Visar endast stillbilder. [Importerat märke] Bland videofilerna lagrade i kameran, visas "Importerat märke" för videofiler som redan har importerats till Biblioteket. [Det går inte att hitta filen] Filen lades till i Biblioteket tidigare, men det går inte att hitta den eftersom filplatsen har ändrats eller filen har raderats. I Listvisning visas denna ikon i vänstra kolumnen för miniatyrer. [Det går inte att flytta filen] Det går inte att flytta filen till önskad plats med dra och släpp när denna symbol visas. Markören visas som denna ikon. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 19

20 Ändra visningen i Browserskärmen Browserskärmen har två typer av visning: Kalendervisning (månatlig/daglig) s.21, 22 Klicka på knappen. Miniatyrerna för videofiler visas i kalendern efter filernas datum/tid. I denna visning är det lätt att kontrollera datumet för filer. Listvisning s.23 Klicka på knappen. Miniatyrerna och detaljerad information om videofiler visas. Efter att ha klickat på [Visa allt] i Källfönstret, kan du sortera filerna efter bestämda villkor. Det går inte att sortera filer när objekt väljs i Kalendern i Källfönstret. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 20

21 Kalendervisning (månatlig) Klicka på knappen för att ta fram Kalendervisning (månatlig). Knappen (föregående år) Flyttar till föregående års kalender. Avaktiverad när det inte finns några videor inspelade under det år som föregår det för tillfället visade året. Knapp för månad - Knappar för månader med inspelade videor är aktiverade. Knappen (nästa år) Flyttar till nästa års kalender. Avaktiverad när det inte finns några videor inspelade under det år som följer på det för tillfället visade året. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 21

22 Kalendervisning (daglig) Om man i den månatliga kalendervisningen klickar på ett datum innehållande en miniatyr så visas Kalendervisning (daglig). Skjutreglage för ändring av storlek på miniatyrer Ändra storleken på miniatyrer genom att skjuta på reglaget. Knappen (tillbaka till månadsvisning) Återgår till månadskalender. Knappen (föregående vecka) Flyttar till kalendern för den vecka som innehåller videor inspelade före de för tillfället visade videorna. Datumknapp Knappar för datum med inspelade videor är aktiverade. Knappen (nästa vecka) Flyttar till kalendern för den vecka som innehåller videor inspelade efter de för tillfället visade videorna. Tid Visar miniatyrer av videor på raden för inspelningstid. Anteckningar Du kan göra anteckningar om inspelningstillfället för videon. Det går inte att göra anteckningar när kameran är vald i Källfönstret. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 22

23 Listvisning Klicka på knappen för att ta fram Listvisning. Knappen [Avmarkera] Avbryter val av videofil. Knappen [Markera alla] Väljer alla videofiler i Browserfönstret. Kolumnrubriker Följande artiklar visas för varje videofil. Filstatus Miniatyr Filnamn Datum Uppspelningstid Filstorlek Videoinfo Ljudinfo Du kan ändra storleken på miniatyrerna genom att flytta på linjen mellan kolumnrubriken [Miniatyr] och [Filnamn] i Browserfönstret. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 23

24 Spela upp videofiler Du kan spela upp videorna som importerats till datorn. Klicka på datumet med videofilen som ska spelas upp. Dubbelklicka på videofilen. Avsluta uppspelning Klicka på knappen [Avsluta uppspelning]. Uppspelningen startar och videofiler på platsen i Källfönstret spelas upp i tur och ordning. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 24

25 Uppspelningsskärm (Bibliotek) Knappen Spelar upp/pauserar video. Under uppspelning visas knappen som pausknapp. Knapp för överhoppning av bildruta : Hoppar till föregående bildruta. : Hoppar till nästa bildruta. Knapp för överhoppning av fil : Hoppar till början av videofilen som spelas upp. När uppspelningspunkten redan ligger vid videofilens början, hoppar den till början av föregående videofil. : Hoppar till början av nästa videofil. Förfluten tid Visar aktuell position för uppspelning. Förloppsindikator för uppspelning Visar aktuell position för uppspelning. Du kan också dra förloppsindikatorn till önskad startpunkt för uppspelning. Återstående tid Visar återstående tid av videon under uppspelning. Volymnivå Justerar ljudvolymen för videon som spelas. Om du klickar på knappen dämpas/återställs volymen. Knappen [Filmredigering] Visar skärmen för filmredigering där man kan trimma (klippa) videon som spelas upp. Knappen [Avsluta uppspelning] Stoppar uppspelningen och återgår till Browserskärmen. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 25

26 Ändra ordningen för videofilerna Klicka på knappen för att ändra ordningen för videofilerna. Arrangera artiklar i stigande/fallande ordning Klicka på en kolumnrubrik i Browserfönstret. Artiklar som inte kan arrangeras i stigande/fallande ordning Vad gäller följande artiklar går det inte att arrangera videofilerna i stigande/ fallande ordning: Märket [Det går inte att hitta filen] ( ) Miniatyr Videoinfo Ljudinfo Arrangera genom dra och släpp Välj en videofil och dra & släpp den vid den plats till vilken du önskar flytta filen. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 26

27 Radera videofiler Det finns två sätt att radera videofiler som finns i Biblioteket: du kan antingen radera dem från datorn, eller ta bort visningen av filen från Biblioteket. Väl en fil som ska raderas. Välj [Ta bort] i [Redigera]-menyn. En dialogruta för bekräftelse visas. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 27

28 Utför raderingen. Om du önskar radera en fil (filer) från datorn, välj [Radera fullständigt]. Om du endast önskar att filen inte längre ska visas i Biblioteket, välj [Behåll filer]. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 28

29 Spara en video som en ny fil Du kan kopiera och spara videofiler på önskad plats för användning i andra program än "MediaBrowser". Välj önskad videofil och välj [Spara...] i [Fil]-menyn. Hur man väljer flera filer För att välja filer som ligger efter varandra, håll [Shift]-tangenten nertryckt och välj filer, eller för att välja filer som inte ligger efter varandra, håll [Ctrl]-tangenten nertryck och välj filer. Om du vill välja filer av olika datum, välj [Visa allt] i Källfönstret, och klicka sedan på knappen innan du väljer filerna. Ange destinationen och filnamnet, klicka sedan på [Spara]-knappen. Plats där filerna ska sparas För att ändra destinationen, klicka på [Bläddra...]- knappen och välj önskad destination. Filnamn [Använd det ursprungliga filnamnet] Spara under samma filnamn som den ursprungliga videofilen. [Ange filnamn] Skriv in önskat filnamn. Filtillägget för filen läggs till automatiskt. Om det finns flera filer med samma namn i destinationen, sparas de som numrerade filnamn som t.ex. "Filnamn_1", "Filnamn_2". Kopian av videofilen sparas i den angivna destinationen. Använda videor importerade till datorn - Hantera videofiler 29

30 Använda videor importerade till datorn Redigera videor Klippa ut scener som ska sparas (trimning) 31 30

31 Klippa ut scener som ska sparas (trimning) Du kan klippa ut en önskad scen från en videofil och spara den som en ny fil. Dubbelklicka på den videofil som du vill redigera. Välj en videofil som finns i [Biblioteket] i Källfönstret. Uppspelningsskärmen visas. Klicka på [Filmredigering]. Skärmen för trimning (klippning) visas. Använda videor importerade till datorn - Redigera videor 31

32 Flytta reglaget IN-punkt till startpunkten för det avsnitt som du önskar spara som en ny fil. Hur man anger scenen Klicka på knappen och justera med knapparna eller eller med förloppsindikatorn för uppspelning. Flytta reglaget OUT-punkt till slutpunkten för avsnittet. Använda videor importerade till datorn - Redigera videor 32

33 Klicka på [Ange]. Filer som använts för trimning (klippning) Filerna som använts för trimning (klippning) ligger kvar i Biblioteket, och en ny, redigerad fil skapas. Den redigerade filen läggs till i Biblioteket. Originalfilen har inte ändrats och en ny fil sparas som "filmtitel_edit.mov" i följande destination. Mappen.../[Primär destination] angiven i Preferenser/Redigera/YYMMDD/ Klicka på [Avsluta filmredigering]. Startar inte/slutar inte vid angiven scen... Vid trimning (klippning) hanteras en fil som 1 till 2 sekunder långa videosekvenser. IN/OUT-punkten ställs in på start/slut-scenen i den sekvens i vilken den utvalda scenen ingår. Det är möjligt att redigerade filer inte startar/slutar vid utvalda scener beroende på vilka scener som anges. Skärmen återgår till uppspelningsskärmen. Använda videor importerade till datorn - Redigera videor 33

34 Redigeringsskärm (trimning) Reglaget OUT-punkt Reglage för att ange slutpunkten som ska sparas som en ny fil. Flera avsnitt kan inte anges. Knappen Spelar upp/pauserar video. Under uppspelning visas knappen som pausknapp. Knapp för överhoppning av bildruta : Hoppar till föregående bildruta. : Hoppar till nästa bildruta. Volymnivå Justerar ljudvolymen för videon som spelas. Om du klickar på knappen dämpas/återställs volymen. Förfluten tid Visar aktuell position för uppspelning. Knappen [Ange] Klipper ut angivet avsnitt och skapar en ny fil. Originalfilen ändras inte. Förloppsindikator för uppspelning Du kan dra förloppsindikatorn till önskad startpunkt för uppspelning. Knappen [Avsluta filmredigering] Avslutar filmredigering och återgår till uppspelningsskärmen. Återstående tid Återstående uppspelningstid. Visar återstående tid från avsnittet angivet med reglaget IN-punkt/OUT-punkt. Reglaget IN-punkt Reglage för att ange startpunkten som ska sparas som en ny fil. Flera avsnitt kan inte anges. Använda videor importerade till datorn - Redigera videor 34

35 Använda videor importerade till datorn Använda videor Exportera videor till itunes 36 Länka till YouTube 40 35

36 Exportera videor till itunes Videofiler konverteras till ett format som stöds av ipod och läggs till i itunes. Förberedelser Välj datumet med videofilen som ska exporteras. Välj [Visa allt] om filer som ska laddas upp finns under olika datum. Före export itunes måste vara installerat på datorn. Klicka på [Export]. Skärmen för exportering visas. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 36

37 Steg 1: Val av kandidater Välj [Välja filer separat]. Klicka på [Nästa]. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 37

38 Steg 2: Välja kandidater separat Dra och släpp den fil (de filer) som ska exporteras till fältet i nedre halvan av skärmen. Avbryta urvalet När du önskar radera en videofil som lagts till i nederdelen, markera filen och klicka på [Avmarkera]. Klicka på [Nästa]. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 38

39 Steg 3: Bekräfta Klicka på [Start]. Ändra destinationen dit filer ska sparas Klicka på [Inställningar] och ändra destinationen. Bildkvalitet i itunes Bildkvaliteten i itunes varierar beroende på kvaliteten i originalvideon. Bildformat Originalvideo itunes Videofilkonvertering och överföring till itunes startar. Steg 4: Export Klicka på [OK] vid det avslutande meddelandet. 16:9 4: x x x x x x x 240 Skala: bildpunkter Om du inte kan exportera filen till itunes Se "Vanliga frågor", Senaste information", "Nedladdningsinformation" etc. i [Klicka för senaste produktinfo] i hjälpen. Exporterade videofiler läggs till i itunes Spellista och överförs till ipod när ipoden uppdateras vid nästa tillfälle. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 39

40 Länka till YouTube Videofiler laddas upp till YouTube. Förberedelser Välj datumet med videofilen som ska laddas upp. Välj [Visa allt] om filer som ska laddas upp finns under olika datum. Före uppladdning Observera att ett YouTube-konto och internetanslutning krävs för att kunna ladda upp till YouTube. Klicka på [YouTube]. Skärmen för uppladdning till YouTube visas. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 40

41 Steg 1: Val av kandidater Dra och släpp den fil (de filer) som ska laddas upp till fältet i nedre halvan av skärmen. Du kan ladda upp till 10 filer åt gången som mest. Avbryta urvalet När du önskar radera en videofil som lagts till i nederdelen, markera filen och klicka på [Avmarkera]. Vid uppladdning av fil med lång speltid (begränsningsikon) visas på miniatyrerna för videofiler som är längre än 10 minuter eller större än 1GB. Observera att det är möjligt att filer med denna ikon inte laddas upp korrekt. Klicka på [Nästa]. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 41

42 Steg 2: Skriv in kontoinformation Skriv in information om YouTube-konto och klicka på [Nästa]. Username Klicka på [Lägg till] och skriv in username för inloggning till YouTube. Password Skriv in password för inloggning till YouTube. Vid inloggning med Google-konto Upprätta Google-konto och YouTubekonto i förväg. Skriv in i hela Google mejladressen i fältet för angivande av konto såsom visas nedan; Steg 3: Skriv in information Ange videofilinformation. Skriv in [Description]/[Video Category]/[Tag]/[Private]. Informationen som skrivs in här gäller för alla filer som laddas upp vid ett och samma tillfälle. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 42

43 Klicka på [Uppladdning]. Uppladdning till YouTube startar. Steg 4: Uppladdning Klicka på [OK] vid det avslutande meddelandet. Om du inte kan överföra filen till YouTube Se "Vanliga frågor", "Senaste information", "Nedladdningsinformation" etc. i [Klicka för senaste produktinfo] i hjälpen. Använda videor importerade till datorn - Använda videor 43

44 Användbara tips Inställningar & referenser Preferenser 45 Söka från olika skärmar (skrämindex) 46 Ofta ställda frågor 48 Information om MediaBrowser support 50 44

45 Preferenser Skärmen Preferenser Skärmen visas genom att välja [Preferenser...] via menyn [Inställningar]. Inställningar för biblioteks mål Ange två platser för att spara Biblioteksinnehåll. [Primär destination] Filer sparas på denna plats tills allt ledigt utrymme har använts. Mappen [MediaBrowser LE] i mappen [Mina bilder]/[bilder] är standardinställningen. Mappen [Mina dokument]/[dokument] anges ifall mappen [Mina bilder]/ [Bilder] inte finns. Radera inte den ursprungliga destinationsmappen efter att ha ändrat Biblioteksdestinationen. Den nya destinationen för Biblioteket kommer endast att innehålla filer som läggs till Biblioteket efter ändringen. [Destination] Filer sparas på denna plats när det inte finns något ledigt utrymme i Primär destination. [Växla destinationer] Klicka för att växla mellan [Primär destination] och [Destination]. Återställa alla importerade märken Klicka på [Återställ] om du vill återställa alla (s.19). (Importerade märken). Början av vecka Du kan välja antingen söndag eller måndag att visas till vänster i Kalendervisning. Arbetsyta Ange en plats där MediaBrowser ska köras. Volymer som inte kan användas, visas inte. Uppladdning till YouTube Avmarkera detta alternativ om det inte går att ladda upp videofiler inspelade i 1080p (ett inspelningsläge). Kontrollera den senaste informationen Konfigurera för att visa/dölja meddelandet som frågar om du vill kontrollera den senaste versionen och produktinformationen när "MediaBrowser" startas. Meddelanden visas endast när datorn är uppkopplad på Internet. Användbara tips - Inställningar & referenser 45

46 Söka från olika skärmar (skrämindex) Se angiven sida för förklaring om skärmen. Browserskärm Kalendervisning (månatlig) s.21 Browserskärm (översikt) s.17 Källfönster s.18 Kalendervisning (daglig) s.22 Browserfönster s.19 Listvisning s.23 Användbara tips - Inställningar & referenser 46

47 Uppspelningsskärm Övrigt Uppspelningsskärm (kamera) s.13 Redigeringsskärm (trimning) s.34 Uppspelningsskärm (Bibliotek) s.25 Skärmen Preferenser s.45 Användbara tips - Inställningar & referenser 47

48 Ofta ställda frågor Förberedelser "MediaBrowser" fungerar inte korrekt. Avsluta "MediaBrowser" och starta om datorn. Min kamera hittas inte av datorn. Kontrollera följande: Har du installerat "MediaBrowser"? Har du slagit på kameran? Är USB-kabeln ansluten till datorn korrekt? Om USB-kabeln är korrekt ansluten men ändå inte hittas, anslut till annan USBport på datorn. Koppla bort USB-kabeln, starta sedan om datorn och anslut åter kameran till datorn på rätt sätt. Koppla bort alla USB-enheter utom kameran, tangentbordet och musen. Om kameran är ansluten via en USB-hubb, anslut kameran direkt till datorn. Om någon minnesresident mjukvara är installerad, avsluta och anslut kameran. "MediaBrowser" passar inte in på datorskärmen. Detta inträffar när skärmupplösningen är lägre än 800x600. Välj en upplösning högre än 1024x768 i Egenskaper för skärmen. Kan jag redigera videor? Ja, du kan trimma videor genom att välja [Filmredigering] på uppspelningsskärmen. Jag avslutade det minnesresidenta programmet av misstag. Du kan starta upp från [Start]-menyn-[Alla program]-[startup]- [DeviceMonitor LE]. Om du inte är säker, starta då om datorn, så kommer det att startas upp automatiskt. Importera videor Jag kan inte importera filer i ett nätverk till Biblioteket. Det går inte att lägga till filer i ett nätverk till Biblioteket. För videofiler lagrade i ett nätverk, spara filer på datorn först, lägg sedan till filerna i Biblioteket genom att välja [Lägg till filer i biblioteket]/[lägg till mapp i biblioteket] från [Fil]-menyn. Jag lyckas inte överföra videor från kameran till datorn. Försök med en annan USB-port på datorn. Om det gäller en skrivbordsdator, försök då med en USB-port på bakpanelen. Det tar ganska lång tid att importera videor från kameran till datorn. Det tar en stund när en hel grupp filer importeras eller när en stor videofil importeras. Stäng alla andra program än "MediaBrowser" medan import pågår. Var någonstans i datorn sparas videon? På den plats som du anger i [Primär destination] på skärmen Preferenser (s.45). Mappen [MediaBrowser LE] i mappen [Mina bilder]/[bilder] är standardinställningen. Mappen [Mina dokument]/[dokument] anges ifall mappen [Mina bilder]/ [Bilder] inte finns. Användbara tips - Inställningar & referenser 48

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken Denna handbok är LoiLoScope EX, LoiLoScope AX och LoiLoScope FX. Var vänlig bekräfta det program du använder. Du kan också visa användarhandboken för LoiLoScope EX/AX/FX

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning till MioMore Desktop

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning till MioMore Desktop Moov/Navman Spirit-serien Bruksanvisning till MioMore Desktop Innehåll Välkommen...4 Vad är MioMore Desktop?...5 Hur installerar jag MioMore Desktop på datorn?...6 MioMore Desktop meny...8 Allmänna inställningar...9

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Bruksanvisning (Version 3.6)

Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 1 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 2 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform Avid Studio Version 1 Avid Studio Ultimate Ditt liv i filmform Documentation by Nick Sullivan and Terri Morgan. Contributors: Josh French, Dieter Huber, Jim Sugg and Markus Weber. Copyright 1996-2010 Avid

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

STC-PC10 Program Version 1.00

STC-PC10 Program Version 1.00 STC-PC10 Program Version 1.00 SV För Windows Instruktionshäfte Vad programmet STC-PC10 kan användas till Användning av programmet STC-PC10 Felsökning Förvara all användardokumentation nära till hands för

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser ADOBE PREMIERE ELEMENTS Hjälp och självstudiekurser Nyheter Nyheter i Adobe Premiere Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper dig att enkelt skapa

Läs mer