Etik på Internet. Lukas Olsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etik på Internet. Lukas Olsson Lon11005@student.mdh.se"

Transkript

1 Etik på Internet Lukas Olsson

2 SAMMANFATTNING Den här rapporten handlar om Etik på internet. Rapporten tittar på olika miljöer på internet och hur människor interagerar i dem miljöerna, vad det kan bero på och olika faktorer som bidrar till det, och vad det finns för åtgärder. Detta görs med källor, data och diskussion. Den snabba utvecklingen av tillgängligt internet och plattformar för människor att mötas på nätet har gett människor ett helt nytt sätt att vara sociala på. Vi kan prata med totalt okända människor från världens alla hörn när som helst. Internet är ett medium som står öppet till allas förfogande. Användare är ofta helt anonyma när de skriver och lägger upp saker på internet. Tidigare har det krävts medium som tidningar och TV för att människor ska nå ut till en stor publik, men det har i regel varit få utvalda människor som då får tala, och oftast inte anonymt. Med internet har möjligheten getts till gemene man att tala till en stor publik helt anonymt, om denne vill. Människor kan släppa fram det värsta de har att ge, utan att behöva oroa sig om konsekvenser mot sin faktiska identitet. Människor kan få utstå trakasserier, hot och kränkningar som ett resultat av detta. Anonymitet är något som tillåter folk att vara någon annan än den socialt accepterade individ som de annars måste vara. Det är en typ av skydd. Att vara på internet utan anonymitet tar bort det skyddet, och det gör det också lättare för människor att attackera den riktiga identiteten hos en individ. Skyddet som anonymitet ger är dock en viktig del hos yttrandefrihet och informationsfrihet, för det ger alla chansen att uttrycka sig, utan att oroa sig för att någon vet vem du är på riktigt och kan hota dig i verkligheten. Det ger också möjligheten att yttra tankar och idéer utan att mottagare har en förutbestämd attityd mot det du säger på grund av vem du är. Etik är något som blir lidande i processen, men det är nog ett pris som är värt att betala för yttrandefrihet.

3 Innehållsförtecking INLEDNING... 4 Etik på internet... 4 Innebörden av etik... 4 Internets omfattning... 4 Sociala medier... 4 Mobbning på nätet... 5 Anonymitet på nätet... 5 Anonymitet - en rättighet?... 6 Anonyma nätforum... 6 Fältundersökning... 7 Facebook... 7 Youtube... 7 Flashback... 7 SLUTSATSER... 8 REFERENSER... 8

4 INLEDNING När det första meddelandet skickades från en dator till en annan hade ingen kunnat förutspå hur fort internet skulle utvecklas och hur stort det skulle bli. Idag är internet det största och öppnaste kommunikationsmedlet som någonsin har funnits, och ger vem som helst med internetuppkoppling möjligheten att kommunicera med någon annan med en internetuppkoppling. Med detta och uppkomsten av internetfora, chattrums och sociala medier kan människor komma i kontakt med andra lättare än någonsin. Det följer dock konsekvenser. Hur ser miljön på internet ut? Varför ser den ut så? Det går att se från olika vinklar, men följande rapport som handlar om Etik på internet fokuserar främst på sociala medier, fora och anonymitet. Etik på internet Innebörden av etik Etik är ett ord som används mycket, och den egentliga innebörden av etik är viktigt att klargöra. "Studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin. Etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men här avses med moral människors praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta värderingar. En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att göra. Med etik avses den teoretiska reflexionen över moralen och dess grund." [NE14] Etik och moral går hand i hand, men etiken är en observation av moralen och reflektering av den. Internets omfattning Internet är en ständigt växande trend, och med god anledning. Oerhörda mängder information, social interaktion och tjänster av många olika slag är tillgängliga för vem som helst, när som helst hade 89% av Sveriges befolkning tillgång till internet och 73% använde internet dagligen. 65% hade även tillgång till internet genom en smartphone[soi13]. Internet är en stor del av våra liv, och ett ökande medium för att hålla kontakten och umgås med vänner. I och med att våra liv levs mer och mer genom internet, ett mer opersonligt sätt att kommunicera med andra människor, måste vi reflektera över hur vi agerar när vi lägger upp information och interagerar i text bakom anonymitet. Sociala medier En stor del av vår kommunikation på internet går genom sociala medier såsom google+, myspace och facebook. Det här är sidor där man skapar en konto som reflekterar ens egen identitet; ditt riktiga namn, ditt telefonnummer, din mail, dina intressen, dina familjemedlemmar. Detta för att communitys som dessa är designade för att kunna ta kontakt och prata med människor som du känner i verkliga livet. Att sådan information är så öppen och lättillgänglig är dock något som många inte tänker på, utan lägger den utan eftertanke. Bilder och inlägg kan ofta ses av vem som helst om det inte tas några åtgärder för att begränsa tillgången till den. "An important fact is that not everybody is aware of the existence of surveillance, and even

5 fewer people are familiar with privacy-protection methods." [Dodig-Crnkovic06] De flesta människor som lägger upp information gör alltså den informationen tillgänglig för allmänheten. Detta gör att de är lätta att hitta och kan ibland utnyttjas och attackeras på grund av informationens tillgänglighet. Mobbning på nätet Mobbning på nätet är ett problem som har växt i takt med sociala medier, i synnerhet hos unga människor. I fallet av sådana, där din identitet på nätet är kopplad till din verkliga identitet, får barn som är mobbade i skolan ta med sig mobbningen hem i form av trakasserier på nätet. De som mobbar barnet i skolan kan sedan fortsätta hemma genom meddelanden och grupper som ämnar att trycka ner och förnedra offret. Detta behöver dock inte vara förankrat till en verklig relation, utan mobbare kan få kontakt med offret över nätet och ha det som enda medel. Nätmobbning tar plats i en miljö och på ett sånt sätt som många barns föräldrar inte är bekant med och som de inte kan relatera till, vilket gör det svårt för dessa föräldrar att se skadan. Sådan mobbning når offret rakt in i hemmet och ofta alla tider på dygnet. Även om mobbningen inte är fysisk så kan den ha stor inverkan på den psykiska hälsan hos offret, till den milda grad att offret kan försöka begå självmord. "Fortfarande saknar alldeles för många vuxna kunskap om det som händer på internet. För den som växer upp i dag är umgänget över nätet en naturlig del av vardagen. Deras föräldrar däremot drar sig för att ge sig ut på nätet i samma utsträckning som sina barn och ungdomar." [Ahrnstedt08] En positiv utveckling borde ses här då föräldrar om några år också kommer ha vuxit upp i den internetmiljö som deras barn rör sig i, och då kan relatera och förstå vad deras barn gör. Den andra sidan av nätmobbningen är något som kommer från den ickenärvaro när man talar med någon i text över nätet, nämligen att vederbörande mobbare inte ser mottagaren som en verklig människa och inte ser på sina handlingar som att de har någon riktig konsekvens. Mobbaren behöver inte fysiskt vara där, se personen i ansiktet, eller ens yttra orden han skriver. Detta är myntets baksida när det kommer till sociala medier och textad kommunikation, att det inte finns någon direkt konfrontation, och att människor går längre än deras moral annars skulle tillåta. Falska konton med falsk information är relativt lätta att skapa på sådana sociala medier, vilket kan göra det svårt att veta vilka mobbarna är. Anonymitet på nätet Något kommunikation på internet erbjuder människor är anonymitet; du kan prata med en annan individ på nätet utan att denne vet vem du är, vad du heter, var du bor eller någonting om dig. Detta är ofta ämne för diskussion, då vissa anser att anonymiteten på internet ger för mycket utrymme för omoraliskt beteende och lögner, där man inte behöver ta ansvar för det man säger, medan andra menar att anonymitet på internet är en fundamental rätt på internet, för att kunna uttrycka sig fritt utan att behöva bli begränsad av vem du är. Det kan argumenteras att det ger grund för mer öppensinnad diskussion om ett ämne, till exempel homoäktenskap, om båda parterna bara diskuterar och tar information av varandra baserat på det den andre har att säga om ämnet. Om den ena parten skulle vara homosexuell, eller präst, kan den andra göra antaganden

6 om denne som inte stämmer. Man kan dock anse att argument och åsikter bär mindre vikt om de inte yttras av en riktig individ som vill stå bakom sina åsikter med sin riktiga identitet, utan istället gömmer sig bakom anonymitet. Internets anonymitet ses ofta som att det bidrar till sämre etik på internet. Anonymitet - en rättighet? Anonymitet ses av många som det bästa med internet, att åsikter kan yttras fritt utan att behöva värderas av vilken källa de kommer ifrån, och också att individer inte behöver ta trakasserier eller hot på grund av åsikterna de yttrar, åtminstone inte mot sin riktiga identitet. Det argumenteras ofta som en rättighet att kunna vara anonym på internet. Det finns både argument för och emot anonymitet. "Det är uppenbart att anonymitet kan användas för såväl sociala som asociala ändamål. Det kan å ena sidan hjälpa människor att utbyta åsikter om känsliga ämnen och svåra upplevelser, och källor kan rapportera om saker som pågår inom företag eller myndigheter som annars inte skulle komma till allmänhetens kännedom. Å andra sidan kan det användas för kriminella aktiviteter, som att sprida barnpornografi."[eklund-löwinder12] Som Eklund-Löwinder säger finns det för och nackdelar med anonymitet, men precis som många andra rättigheter som en demokrati ofta får ta del av så kommer de ofta med skyldigheter och nackdelar. Eklund-Löwinder säger också: "I grund och botten är i alla fall min uppfattning att rätten till anonymitet är ett fundamentalt krav för att det i ett demokratiskt samhälle ska kunna existera yttrandefrihet. Ett förbud mot anonymitet skulle förmodligen dessutom ha samma effekt och genomslag som IPRED-lagen själv." [Eklund-Löwinder12] Det är tanken om att anonymitet är fundamentalt viktigt, och att det är en rätt som går i hand med yttrandfrihet och tryckfrihet. Det är viktigt att tillåta sådant, om inte annat som ett ställningstagande till att varje person har rättigheter i samhället, och att staten inte bestämmer allt. Anynomitet bidrar säkerligen inte till bättre etik på internet, men det är en viktig del av friheten på internet. Anonyma nätfora Platser där anonymitet används mycket är fora, såsom 4chan och det största svenska, flashback. Dessa stora fora åtnjuter mycket anonymitet och anses ofta av användarna att vara öppna för alla att uttrycka sig fritt. Ur 4chan communityt har en grupp av nätaktivister och hackers som kallar sig "Anonymous" växt fram, som jobbar samhällskritiskt och förespråkar rätten att vara anonym. Flashback grundades som ett forum för individer vars intressen var "moraliskt tvivelaktiga" och avvikande, såsom sexuellt avvikande personer, drogintresserade och brottslingar. Numera är Flashbacks slogan "Yttrandefrihet på riktigt" och tar stolthet i det faktumet. 4chan och Flashback, och fora som dessa, ses ner på av många pågrund av det klientelet dessa sidor har och vad de ofta ägnar sig åt. Dessa människor kan mycket väl vara fullt normala individer som får utlopp för moraliskt avvikande åsikter och tankar i och med den anonymitet de

7 erbjuds på dessa forum. Ofta är ordvalen mycket hårda, användare drar sig inte för att trycka ner andra och åsikter kan ofta vara rasistiska, fascistiska och homofobiska. Fox News säger om 4chan: "4chan.org is the self-proclaimed Internet home for people who lack a social conscience, a Web site that's become a surreptitious cultural powerhouse."[fox14]. Även om detta är Fox News och bör tas med en nypa salt, så är det en populär bild av 4chan. Dessa fora har dock åstadkommit saker också. Flashbackgrävarna, en grupp som vuxit fram ur Flashback, vann Årets Medieorm[SR14] för sitt avslöjande av naturfotografen Terje Hellesøs bildfusk. Anonymous har stått för flera aktioner, däribland hjälpte de protesterna i Iran 2009 och har attackerat australienska regeringen för sin internetcensur[ex14]. Inom dessa grupper etableras en viss etisk kompass, som pekar på yttrandefrihet och informationsfrihet. De saker dessa grupper har bidragit till har hjälpts mycket av deras möjlighet att vara anonyma och gör det lättare att stå upp och göra sin röst hörd. Som tidigare nämnt är anonymitet ett tveeggat svärd när det kommer till etik, och det visar sig mycket på nätfora. Fältundersökning Jag bestämde mig för att titta på olika sidor för att se den generella attityden och hur språkbruket ser ut. Facebook På Facebook är du knuten till din verkliga identitet och människor där kan se vem du är, och ofta om de kommer i kontakt med dig så vet de sen innan vem du är. Jag började med att titta på människor jag var vän med, och se diskussioner där emellan. Den är ofta sansad och förs med trevligt språk, även om det är mellan människor som inte känner varandra. Jag tittade också på offentliga grupper. Där tenderade språkvalet och attityden att bli mer hetsk, där människor hade mindre koppling till varandra, dock fanns det ändå en känsla av hänsyn till andra människor. Youtube I kommentarsfältet på Youtube är du mer eller mindre anonym och där syntes en skillnad i attityden beroende på vilka klipp man tittade på. Klipp som var harmlösa och inte rörde vid något direkt ämne attraherade bara korta och godhjärtade kommentarer. På klipp som rörde vid ämnen som frammanade diskussion var dock språket mer härskt. Någon kan säga åt dig rakt ut att gå och dö eller att du är inget värd. Svordomar av alla slag förekom också. Flashback Flashback är en sida med total anonymitet, där det även är skrivet i reglerna att ingen får avslöja en annan användares identitet. Sidan var som sagt från början till för samhällsavvikare, men är mer spridd nuförtiden. En tydlig generell attityd syns på Flashback, nämligen att den större delen av användarna är av samma åsikter, ofta högerinspirerade åsikter. Även om många åsikter och idéer diskuteras på sidan så syns det att många uttrycker sig som att alla som säger emot dem är idioter, och de drar sig inte för att trycka ner den som säger fel saker, ofta med utförliga förklaringar om varför de är idioter. Detta verkar dock vara mestadels sinsemellan, och den som uttrycker sig trevligt och sansat får sådan respons.

8 SLUTSATSER Etik på nätet möter inte samma standard som etik i verkligheten. Det är en annan miljö, en miljö där människor kan komma undan med mer och inte ser sina handlingar som verkliga i samma avseende. Från fältstudien syntes det att när människor är anonyma och diskuterar med andra om olika ämnen, i synnerhet politik och religion, så blir inte bara åsikterna mer aggressiva utan attityden hos människorna blir mer fientlig. Det blir en sorts verklighet separerad från verkligheten, som fortfarande bebos av samma människor. Att människor får utstå trakasserier och mobbning på nätet gör också frågan till den om hur mycket information man vill lägga ut på nätet om sig själv. Människor måste utbildas och upplysa sig så de kan ta informerade val om de risker de vill och inte vill ta, och hur de kan skydda sig på nätet. Även om det är en annan miljö så är det en mycket mångsidig sådan, och även om moralen fallnar ibland så är det ett billigt pris för alla möjligheter som kommer med internet. Det ska även påpekas att internet fortfarande är mycket ungt, och att människor kanske i framtiden kommer att bete sig på nätet som de beter sig i verkligheten, och behandla människor på så sätt, det krävs bara att att det ges tid, några generationer möjligen. Censur och begränsning är dock inte vägen att gå, då fördelarna överväger nackdelarna markant i den här diskussionen. Det är bara hur vi hanterar nackdelarna som är frågan. REFERENSER [Ahrnstedt08] Simona Ahrnstedt, "Så knäcks dina barn på nätet". IDG (online) <http://www.idg.se/2.1085/ > Publicerad: 2008 Citerad: [Dodig-Crnkovic06] G. Dodig-Crnkovic, "", Investigations into Information Semantics and Ethics of Computing, No 33, sidnr 77, 2006, ISBN [Eklund-Löwinder12] Anne-Marie Eklund-Löwinder, "Anonymitet på internet - ett måste för yttrandefriheten" <https://www.iis.se/blogg/anonym-pa-natet/> Publicerad: 2012 Citerad: [EX14] Expressen, "Anonymous ultimatum: låt Assange vara ifred!" <http://www.expressen.se/nyheter/dokument/anonymous-ultimatum-lat-assange-vara-i-fred/> Publicerad: 2012 Citerad: [FOX14] Fox News, "4chan: The Rude, Raunchy Underbelly of the Internet" <http://www.foxnews.com/story/2009/04/08/4chan-rude-raunchy-underbelly-internet/> Publicerad: 2008 Citerad: [NE14] <http://www.ne.se/etik>

9 [SOI13].SE, "Stabilitet i användningen och ökad mobilitet" <http://www.soi2013.se/1-stabilitet/> Publicerad: 2014 Citerad: [SR14] Sveriges Radio, "Årets Medieorm 2011: Flashbackgrävarna som avslöjade Terje Hellesøs bildfusk" <http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel= > Publicerad: 2011 Citerad:

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna En publikation i serien.se:s Internetguider av Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide,

Läs mer

#fördigsomvillpåverka

#fördigsomvillpåverka #fördigsomvillpåverka Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se Nätvaros

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna Diskussionsmaterial ingår Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide, nr 5 Version

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Kairos Future / Datainspektionen Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Datainspektionens rapport 2011:1 Skriven av Kairos Future för Datainspektionen

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Att knyta an Ett utvecklingsarbete i kommunikation hos Studiefrämjandet

Att knyta an Ett utvecklingsarbete i kommunikation hos Studiefrämjandet Akademin för utbildning kultur och kommunikation EXAMENSARBETE SVA303 15 hp VT 2012 Att knyta an Ett utvecklingsarbete i kommunikation hos Studiefrämjandet Bonding Developing communication at Studiefrämjandet

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Kandidatuppsats i informatik Thesis work in informatics REPORT NO. 2008:026 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Hur företag kan utnyttja

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer