1 Tävlingsdeltagarna. Samhällsaktörerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Tävlingsdeltagarna. Samhällsaktörerna"

Transkript

1 Handbok

2 Demokratijakten

3 1 Tävlingsdeltagarna Samhällsaktörerna 2 Det första steget för att skapa en Demokratijakt är att sätta ett datum för tävlingsdagen! Presentera och sälj in Demokratijaktskonceptet för lärare och rektorer. Om du redan har kontakter på gymnasieskolor, gå via dem! Berätta vad det innebär att delta och bjud in tävlande gymnasieungdomar, som får bilda lag om 4-5 personer. Skicka material som affisch, exempel på tidigare uppdrag eller bilder. Budskapet att förmedla när du säljer in Demokratijakten är att ungdomar får en samhällslektion i praktiken och får vara med och påverka. För att skapa de uppdrag som deltagarna ska lösa under tävlingsdagen kontaktas lokala aktörer som i sitt arbete möter olika samhällsutmaningar. Det kan till exempel vara en myndighet som behöver input för att nå en specifik målgrupp eller en organisation som vill uppnå förändring i en samhällsfråga. Tänk också på vilka lokaler som skulle passa för tävlingen. Exempelvis ett klassrum, en aula eller en av de deltagande samhällsaktörernas lokaler Exempel: kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, föreningar. Berätta vad det innebär att delta i Demokratijakten. Varje aktör skriver ett uppdrag och bidrar med en juryrepresentant under tävlingsdagen. Avtala gärna också om sponsring i form av exempelvis priser, lokal, fika eller tryckmaterial. Använd befintliga kontakter! Leta efter samhällsaktörer som har ett intresse av ungdomars åsikter. Organisationen får unik och värdefull input från ungdomar samtidigt som ungdomar får vara med och påverka på riktigt.

4 2. Innehålla ett praktiskt moment 3 Uppdragen Att formulera uppdragen 4 Välj hur många olika uppdrag som behövs till tävlingen. Det är lagom att ca fem lag löser samma uppdrag. En Demokratijakt kan genomföras i olika storlekar, i en hel kommun så väl som i en enda gymnasieklass. Samhällsaktörerna har nu tackat ja och har en idé om ett uppdrag till tävlingen. Skapa en enkel mall för hur uppdraget ska se ut. För mer tips, dokumentmallar och information om uppdragen, gå till Uppdraget ska: 1. Baseras på en befintlig utmaning 3. Vara språkligt anpassat till gymnasienivå 4. Vara genomförbart i tid och omfattning 5. Tydliggöra hur aktören kan använda ungdomarnas lösningar. Vilka uppdrag som formas beror på vilka samhällsaktörer som tillfrågas. Exempel på frågeställningar kan vara: Idrott: Ta reda på vilka vinster som finns med att vara med i en idrottsförening, så att vi kan sprida budskapet och få fler att idrotta och engagera sig i en förening. Miljö: Tänk ut åtgärder som gör att fler vill cykla oftare och längre. Hitta tio åtgärder som får bilförare att ändra resemedel och välja cykeln istället. Demokrati: Planera ett möte mellan ungdomar och beslutsfattare i din stad. Hur ska det se ut för att bli så lyckat som möjligt och ge ungdomar inflytande på riktigt? Boka ett möte med din kontakt hos varje aktör för att tillsammans komma överens om hur uppdraget kan formuleras på bästa sätt.

5 5 Juryn Juryupplägget 6 Juryn består av representanter från samhällsaktörerna samt lärare från skolorna. Skicka en inbjudan till samtliga jurymedlemmar med samlad information och ett schema för tävlingsdagen. För bedömning av varje uppdrag bildar en lärare och en representant från den aktuella organisationen en jurygrupp. Tillsammans bedömer de alla inkomna lösningar för just sitt uppdrag. Se till att jurygrupperna har en avskild plats för överläggningar. Skriv ner tydliga kriterier för bedömningen av bidragen. Ordna lokaler, fika, datorer eller annat som behövs. Juryns schema för dagen kan se ut så här: Boka in jurymedlemmar i god tid och klargör förutsättningarna för deras medverkan. Tänk på att samhällsaktörerna kan behöva god framförhållning. 14:00 Välkomnande och introduktion Läs inkomna texter i jurygrupperna 15:30 Lyssna på muntliga presentationer 16:00 Titta på filmklipp 16:30 Nominera bästa bidraget för ditt uppdrag och skriv en motivering. En samlad jury utser den slutgiltiga vinnaren!

6 7 Att förbereda deltagarna Informationsmaterialet 8 Besök gärna de anmälda ungdomarna för att inspirera dem inför Demokratijakten. På så sätt är deltagarna bättre förberedda på vilka ramar och förutsättningar som gäller för tävlingsdagen. Det behövs mycket material till en Demokratijakt. Materialmallar kan hämtas på Här är några saker att förbereda inför tävlingen: Berätta hur tävlingsdagen ser ut Gör en lagindelning Låt deltagarna välja lagnamn Ta kontaktuppgifter till alla deltagare Inspirera med exempel från tidigare tävlingar! Förberedelser och hjälpmedel Personal från Nätverket SIP finns på plats på skolan mellan 12:30-15:30 för att hjälpa lagen med filmerna. Ansvarig lärare har bokat klassrum åt er! Varje grupp behöver ta med: Anteckningsblock Smart phone, dator eller kamera med filminspelningsmöjligheter Kabel för överföring av film till dator! Egen dator Om ni vill ha hjälp med överföring, klipp och uppladdning av era filmklipp behöver ni ha Windows Live Movie Maker installerat. Om ni använder en Iphone behöver ni ha ett konto på samt appen för Dropbox på mobilen eftersom det uppstår problem mellan de olika systemen på mobil och dator. Så här går det till: Filma ett eller flera klipp med er kamera eller telefon. Lägg över filmen på datorn med anlutningskabel. Om ni använder Iphone: Lägg upp filmen på Dropbox via mobilen. Gå in på datorn och logga in på Där finns nu era filmer, hämta till datorn. Öppna filmen/filmerna i Windows Live Movie Maker. Gör en enkel redigering: klipp ut rätt delar, lägg till musik, text med mera. Max 5 minuter totalt. Ladda upp på med inloggning: paminavillkor, lösen: DeMoKrAtI. Lägg filmen i spellistan Demokratijakten 24 oktober. OBS! Se till att er film heter samma sak som lagets namn så att juryn enkelt kan hitta den. Kolla också att ljudet är okej! (om du har en färdigredigerad video på mobilen kan du ladda upp den till vårt youtubekonto här: Mappar till lagen med uppdrag, tider, platser, kontakt och teknikguide Sponsrade priser till vinnarna Affischer och diplom Namnskyltar till funktionärer Teknikguide till elever och funktionärer Pressmeddelande Se till att alla lag kan filma med mobil eller låna kamera.

7 9 Funktionärerna Dokumentationen 10 Dokumente För att göra tävlingsdagen så smidig som möjligt är det bra att involvera funktionärer. Se till att varje funktionär har specifika ansvarsområden och uppgifter. Utse och tillfråga i god tid en teknikansvarig till varje skola, ansvariga lärare som är kontaktpersoner för sina lag samt fotograf, filmare och livebloggare. Det är viktigt med bra foton eller videoklipp från dagen. Liverapportering på webben är ett effektivt sätt att öka intresset och engagemanget för tävlingen. Materialet behövs också för att kunna inspirera till kommande demokratijakter och för att visa resultatet av tävlingen för tänkbara samhällsaktörer, skolor och finansiärer. Ta hjälp av ungdomar som tidigare har deltagit i Demokratijakten. Praktisk hjälp på plats: Bocka av deltagarlistor Visa juryn till rätta Sköta scenteknik vid behov Dela ut informationsmaterial Ta emot inlämning av tävlingsbidrag Exempel: Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Flickr samt samhällsaktörers och skolors webbplatser.

8 11 Tävlingsdagen Tävlingsmoment 1 Den skriftliga rapporten 12 Nu startar vi tävlingen! Samla alla tävlingsdeltagare på morgonen för utdelning av uppdrag och all nödvändig information för dagen. Syftet med en gemensam uppstart är dels att skapa tävlingsanda och dels att lyfta möjligheten att förändra och påverka i riktiga samhällsfrågor. Det första momentet i tävlingen är en kort skriftlig rapport där lagets lösning eller förslag beskrivs. Idéer, nytänkande och kreativitet är viktigare än format och textkvalitet. Se till att det finns datorer och lokaler till alla tävlande lag. Schemat för dagen kan se ut så här: 08:00 Gemensam samling 13:00 Inlämning av skriftlig rapport 15:00 Deadline för publicering av filmklipp 15:30 Muntlig presentation inför jury Deadline sätts för inlämning via e-post. Håll uppdragen hemliga fram till tävlingsdagen för att skapa spänning! Använd gärna lokaler i en skola för både samling, juryöverläggningar och prisutdelning.

9 13 Tävlingsmoment 2 Filmen Tävlingsmoment 3 Den muntliga presentationen 14 Tävlingens andra moment är att skapa en film som laddas upp på Youtube. Innehållet ska vara kopplat till uppdraget, men lagen bestämmer själva vilken vinkel de vill välja. Tidsgräns är fem minuter och pluspoäng ges för en nyskapande, kul video. Det sista momentet i tävlingen är en muntlig presentation inför jury. Under en minut ska laget övertygande berätta om sitt tävlingsbidrag och om varför just deras idé bör vinna. Det här behövs: Deadline för publicering av film En skriftlig teknikguide för redi- gering och publicering Teknikkunniga funktionärer Klassrum eller datorsalar Kameror eller mobiltelefoner 1 minut per lag Klockas av en funktionär. Om flera skolor deltar är det lokalmässigt enklast att eleverna gör filmredigeringen på sin egen skola.. Det här behövs: Lokaler till varje jurygrupp, tidtagare och laglistor att bocka av.

10 15 Prisutdelningen 16 Utvärderingen Glöm inte att utvärde Ordna en festlig prisutdelning och se till att föreviga med hjälp av en fotograf! Prisutdelningen bör ligga nära i tid till tävlingen, men eftersom tävlingsdagen är lång och krävande är det en god idé att lägga den dagen efter. Förbered en digital eller skriftlig utvärdering till eleverna som de får fylla i medan tävlingen fortfarande är aktuell. En senarelagd prisutdelning möjliggör också för arrangörerna att förbereda diplom, vinster och andra festligheter. Levde Var du Känd Skull e du Känd e du Känd e du kratija kten ad inf dig en vilja att du att du I så fal l, vad demo pepp e du lärde upp till din ör de mokra gager ad vara med kund e lärde a för tijakte n? i tävlin väntni ng ar? gen me dan den påg igen? ick? påverk a un dig nå got nyt der t? Demo kratija kten? du dig -----? Gick det bra att job -----ba i lag Var de? -----t bra -----uppd ragsgi -----Vem -----vare skulle -----i täv -----du an linge n? nars vilja ha up pdrag från? Sätt -----et t bety Introd -----uktio -----nen: g på de Ditt --uppd --tta: Att skr rag: iva rap Att gö porte ra n: Att pit videon: -----cha mu ----Leda t ntligt rna för film : Priset red till vin Prisut narna igering: delnin : gen: t t t a t a Passa på att samla idéer och synpunkter inför kommande Demokratijakter. För att fler än ett lag ska lyftas fram och uppmärksammas kan vinnare även utses ur varje uppdragskategori. Läs upp juryns motivering till varje vinnare! Se till att priserna är lockande nog att fungera som en morot under tävlingen. Skicka ett tackbrev och några utvalda frågor till jurymedlemmarna för att få värdefulla synpunkter från organisationer och skolor. Glöm inte att tacka funktionärerna!

11 Det färdiga materialet På finns exempel på material som använts i tidigare Demokratijakter. Materialet är ett komplement till handboken och kan vara ett stöd i planeringen och genomförandet av tävlingen. Ta gärna hjälp av dokumenten tidigt i processen för att konkretisera innehållet och få en tydligare bild av upplägget. Demokratijakten i media Material Checklista och tidsplanering för arrangören Mall och exempel på uppdrag Scheman för tävlingsdagen Instruktioner till jury och deltagare Teknikguide för filmpublicering Affisch Diplom Utvärderingar Tidningen Växjönytt Sveriges Radio Kronoberg Tv 4 Nyheterna Växjö

12 Demokratijakten Tävlingen Demokratijakten är framtagen inom Demokrati - På mina villkor, ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Demokrati På mina villkor utgår ifrån ungdomars egna idéer och jobbar med påverkan och samhällsförändring i Växjö genom bland annat inspirationsworkshops, aktioner, kreativa möten mellan unga och beslutsfattare, demokratifikor och tävlingen Demokratijakten. Tack! Demokrati På mina villkor vill tacka er som med er kompetens gjort Demokratijakten möjlig. Stort tack till Elise-Marianne Åberg, Magnus Axelsson, Sofie Sjöstrand, Joana Pinheiro, Katarina Liwbom, Pierre Bignolas, volontärer och funktionärer som ställt upp vid tävlingarna samt alla aktörer som bidragit med uppdrag och vinster. stort tack även till alla fantastiska ungdomar som genom att tävla i Demokratijakten bidragit till samhällsförändring och gjort skillnad i Växjö! Mer information hittar du på /demokratijakten Utgivare: Nätverket SIP Kontakt: Formgivare: Katarina Liwbom Tryckeri: Arkitektkopia

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar Handledning om temadagar Välkommen till temadagen! Inför och efter skolvalen är det vanligt med aktiviteter som handlar om politik, demokrati eller mänskliga rättigheter. Några exempel på aktiviteter kan

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG Klubbföretagspärmen flik 1a Rev. Hallands 4H 2012 01 13 VAD ÄR ETT 4H FÖRETAG? DEFINITIONEN AV ETT 4H FÖRETAG Ett 4H företag är en praktisk uppgift inom 4H:s profilområde Hushåll,

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer