Manual för informationsinsatser mot langning i Västra Götalans län 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för informationsinsatser mot langning i Västra Götalans län 2013"

Transkript

1 Manual för informationsinsatser mot langning i Västra Götalans län 2013

2 Inledning I den här manualen kan du som samordnar kommunens arbete få en överblick över det material som finns till ert förfogande och få tips på hur du kan lägga upp arbetet. Vi har tagit till vara på de erfarenheter som gjorts i länet under flera års arbete för att motverka langning och sammanfört detta med utvalda delar inom ramen för Tänk Om. Tänk Om är en nationell informationsinsats för att minska tillgängligheten av alkohol till ungdomar genom insatser riktade till föräldrar. Insatserna sker under hela året men fokuserar på risktillfällen som valborg, student- och skolavslutningar, skolstart, höstlov med halloween, jul och nyår. Tanken är att flera medieaktiviteter planeras för att förstärka varandra på nationell, regional och lokal nivå. Budskapen är enkla, tydliga och positiva. Kunskap och argument för tonårsföräldrar kommer att spridas och bli synliga i lokalsamhället. Materialet ska vara ett redskap i arbetet att mobilisera hela samhället kring budskapet att inte förse minderåriga med alkohol. Nationella informationsinsatser Statens Folkhälsoinstitut (FHI)står bakom konceptet Tänk Om och den hemsida som är knuten till informationsinsatsen De har samlat allt material i en webbaserad trycksaksgenerator (www.fhi.se/wtp). För att underlätta för er har Länsstyrelsen valt ut delar av materialet, bearbetat och förser er med pdf underlag som är enkla att hantera. Inför valborg skickas Tonårsparlören, ut till föräldrar med barn födda -99. Det är en föräldrahandbok med fakta, råd och argument utan pekpinnar om tonåringar och alkohol. Lokal mobilisering 44 kommuner i länet deltar i årets insatser mot langning. Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg, Åmål. Det är viktigt att informera internt om insatserna som planeras exempelvis genom intranätet. Identifiera och dra nytta av nyckelpersoner exempelvis en politiker eller annan känd person i samhället. Engagera många. Bjud in berörda aktörer och samarbetspartners att medverka och delta i insatserna genom informationsmöten, informationsutskick och besök. Det kan handla om allt från lokal media, handlare, företagare, föreningar, frivilligorganisationer till kommunala verksamheter. Konkretisera aktiviteterna i en genomförande- och eller kommunikationsplan. Skapa och förstärk intresset genom annonser för att rikta uppmärksamhet och engagemang åt problemet att föräldrar bjuder sina barn på alkohol och att föräldrar/kamrater/syskon köper ut alkohol till minderåriga. Kontakta lokalpressen för att undersöka möjligheten att annonsera till reducerat pris eller genom gratis sk pluggannonser. Har kommunen egna annonsplatser som kan nyttja? Förse nätverk och samarbetspartners med affischer, klisterdekaler och webbanner som de kan använda på sina hemsidor, i väntrum, lärarrum, arbetsplatser, föreningslokaler.

3 Genomför uppmärksamhetsskapande aktiviteter på platser där många personer passerar. Det kan vara vid torg och shoppingcentrum eller utanför Systembolaget. Dela ut flygblad, affischera, anlita en talare eller debattör eller något annat som väcker uppmärksamhet. I Trollhättan och Lilla Edet tog man ett år fram T-shirts med Tänk Om som användes vid föräldramöten och när man delade ut flygblad. Tips på samarbeten Samarbete med polisen Polisen har avsatt extra resurser vid valborg och skolavslutningar. Om situation tillåter arbetar man efter Kronobergsmodellen men vid riskhelger handlar det ofta om direktförverkan av alkohol från ungdomar. Det finns en utsedd kontaktpolis gentemot kommunen. Ta kontakt i god tid för att diskutera ett gemensamt agerande. Samarbete med idrottsföreningar Presentera budskapet i insatserna och vad som genomförs för att motverka langning av alkohol till ungdomar. Sprid information via e-post som är lätt att sprida vidare till ledare och föräldrar, gärna i samarbete med SISU idrottsutbildarna. Erbjud material att sätta upp affischer, klisterdekaler och webbanner. Exempel från Skövde; speakern informerar att föreningen stödjer arbetet mot langning (vid större matcher/tävlingar). Man kan kanske sponsra matchbollar eller komma överens om liknande win-win situationer. Samarbete med Systembolaget Kontakta Systembolagets butikschef för att diskutera samarbetsmöjligheter och informera om ni kommer att göra riktade aktiviteter utanför butikerna. Samarbete med frivilligorganisationer Det kan handla om medverkan vid aktiviteter utanför Systembolaget, utdelning av flygblad, hjälp med affischering. Samarbete med kyrkor Delge planerna och diskutera samverkan eller kompletterande program. Kyrkorna kan hjälpa till att sprida budskapet via affischering och webbanner. Samarbete med nattvandrare Nattvandrare är naturliga samarbetsaktörer vid riskhelger. Informera om planerade insatser och diskutera samverkan. Undersök också om de vill ha informationsbroschyrer, flygblad eller annat material för att sprida budskapet. Samarbeten med skolorna, årskurs 7-9 Berätta om Tänk Om och dela ut informationsbroschyr vid föräldramöten och eller i samband med Effekt (ÖPP). Skicka ut föräldrabrev per post eller e-post. Har man tillgång till skolans informationskanal exempelvis Fronter kan man enkelt nå lärare och föräldrar. Samarbeten med gymnasieskolorna Diskutera policy i samband med studentfester och studenten med skolans personal och elever. Gör utskick till föräldrar. Väck uppmärksamhet genom aktiviteter; exempelvis MHF:s dryckesbord, uppmana allmänheten att knyta band på vattenflaskor som sedan hängs runt halsen på studenterna med en hälsning.

4 Samarbeten med handlarna och lokala företag De kan involveras genom att upplåta plats för affischer och klisterdekaler som visar att man aktivt ställer sig bakom arbetet mot langning. Krogarna kanske är intresserade att sprida varannan vatten budskapet, i synnerhet de med studenter som målgrupp. I Skövde knyter man ett band för varannan vatten. ICA maxi och Ramlösa sponsrar vattenflaskor, genom en aktion uppmanar man allmänheten att knyta på ett band som IOGT- NTO sedan hänger runt halsen (exempel från föregående år). Samarbete med bostadsbolag, hyresgästföreningar Det kan vara affischering i trappuppgångar, information och/eller logga på hyresavi. I Borås har bostadsvärdarna varit aktiva samarbetsparter. Samarbete inom kommunen Informationstext/logga på utskick, lönespecifikation, stortavlor vid infarter m.m. Personer inom Daglig verksamhet verksamhet kan ta på sig någon uppgift, vara med att dela ut flygblad eller hjälpa till att adressera vykorten. En annan möjlig samarbetspart är arbetsmarknadsenheten. Politiker och andra nyckelpersoner i kommunen kan vara viktiga aktörer att dela ut flygblad. Samarbete med ungdomsgrupper Ta vara på ungdomars kraft och vilja att engagera sig exempelvis som i Mölndal där ungdomar, som ingår i ett boende projekt, delade ut flygblad utanför Systembolaget. Fritidsgårdar och ungdomar där kan engageras i något projekt. I Partille annonserade man genom föreningar och fritidsgårdar, det slog väl ut och flera ungdomar tog ställning mot langning. Material som Länsstyrelsen samordnar Informationsinsatser ger bäst effekt om flera aktiviteter och insatser kompletterar varandra och att det syns i olika medier. Budskapet är enkelt, tydligt och positivt utan pekpinnar eller skrämsel. Avsändare till budskapet är Kommunen, Polisen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Huvudbudskap och målgrupper: Föräldrar - ett proaktivt budskap inom ramen för Tänk Om med syfte att stärka föräldrars restriktiva hållning till ungdomsdrickande. Äldre syskon och kamrater ett proaktivt budskap med en hälsning från samhället att inte förse minderåriga med alkohol. Hela samhället, föräldrar och andra vuxna - ett reaktivt budskap som handlar om att tipsa polisen om man ser att det sker langning av alkohol till minderåriga.

5 Affischer Två olika budskap, ett med Tänk Om och ett Tipsa polisen. Pdf i A4 för eget tryck Pdf i A3 samt ett antal förtryckta ex som skickas till kommunen. Pdf i A4 för eget tryck Webbanner Klisterdekal Ett antal ex skickas till respektive kommun. Storlek 200x75 mm

6 Informationsbroschyr En 8-sidig informationsbroschyr med fakta och tips kring tonåringar och alkohol till föräldrar. A5 format. Flygblad A5 format med två olika texter men med samma baksida. 500 ex av vardera skickas ut kommunen och man kan även själv, enkelt trycka upp fler.

7 Symbolen Tänk Om Film, Tänk Om till föräldrar Filmen är sekunder med en regional avsändare. Vi har visningsrätt för bio och webb i 2 år ( ). Ni får en version, lågupplöst format, skickat per post som går bra att ladda upp på youtube (det kan vara så att kommunen har ett youtube konto där ni kan ladda upp filmen och sedan länka till hemsidan). Ni kommer också att få anvisningar för hur och var ni kan ladda ner högupplöst format för webb och bio. Radioreklam Tre olika radiospottar finns att använda, det gör ju att man kan variera sitt utbud på hemsidan under året. Visningsrätten är 2 år ( ). Länsstyrelsen upphandlar radioreklam preliminärt vid skolstart och vid jul och nyår, exakta datum återkommer vi med. Radiospot 1: Vet du att föräldrar langar, 20 sek (kvinnlig speaker) Radiospot 2: Tänk Om, vad tycker du, 20 sek (kvinnlig speaker) Radiospot 3: Tänk Om fler föräldrar en 20 sek. och en 25 sek (manlig speaker) Särskilt material till målgruppen äldre syskon och kamrater Vi har tagit fram ett enhetligt material som vänder sig med en hälsning från samhället till äldre syskon och kamrater. Annons, vykort och film är producerad av SF-produktion. Annons i Metro student på högskoleorterna. Annonsen kommer att finnas med i 3 nr av Metro student, den 27/4, 14/9 och 30/11, på högskoleorterna Borås, Skövde, Trollhättan och Göteborg. Den finns även som pdf med avsändaren din kommun, Polisen och Länsstyrelsen som kan användas av alla kommuner i annonser.

8 Vykort Vykorten är i A5 format. De är framtagna för att skicka en hälsning till alla som fyller 20 år under året (alla födda -93). Syftet är att göra dem uppmärksamma på att inte köpa ut alkohol till dem som är minderåriga. Adresser kan hämtas från folkbokföringsstatistiken. Vykorten skickas lämpligen ut i slutet av maj eller början av juni före grundskolans avslutning. Bioreklamfilm Reklamfilmen är producerad av SF produktion på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län där den visades under Uppföljningen visade att 78 % av dem som såg filmen tyckte att budskapet var tydligt. Ändring av avsändare är under produktion och vi återkommer med hur och var ni kan ladda hem filmen. Vi/ni har rättigheter att använda den på kommunens hemsida och bioreklam. I år är det inte säkert att vi kan köpa bioreklam vi återkommer om det.

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan

Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan Redovisning av enkätundersökning bland arbetslivsmuseer i Västra Götaland 2006-11 11-15 15 Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan Innehåll Inledning...3 Urval och

Läs mer

Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU)

Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU) april 000 Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU) Bakgrund En enkät har tagits fram inom ramen för Miljösamverkan Västra Götaland och dess delprojekt Miljöanpassad

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Som första steg funderade vi på hur marknadsföringen kan se ut till olika målgrupper. Även om inte vi genomförde allt av nedanstående

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 Innehåll Förord 1 Inledning 2 Kommunikationsstrategi 4 Mål och målgrupper 8 Sändare och

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar - ABSOLUT LÄSVÄRT - information från Edas ansvar - Den här broschyren är utarbetad av Edas ansvar. Statistik och fakta är hämtat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se), från

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Beredningen för demokratifrågor - programarbete - politisk delaktighet Rätt att rösta! SKL:s beredning för demokratifrågor

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer