Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Trafikskolors Riksförbund"

Transkript

1

2

3 Sveriges Trafikskolors Riksförbund

4 Titel Mc-boken Art nr 1030 Upplaga 9:e utgåvan Produktion STR Service AB, Landskrona Tryck Elvins Grafiska, Helsingborg, 2010 Foto Johan Lundberg, Göteborg Sunrise Videoteknik AB, Söderköpinge Illustrationer Susanne Demåne, Birgitta Pripp, Patrik Johansson ISBN Kontakt STR Service AB Järvgatan Landskrona Tel Fax Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729). Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig att ersätta upphovsmannen. Du får inte kopiera bilder, texter, tabeller eller annat ur boken spela in inläsning av bokens text översätta innehållet i boken till annat språk Du får citera kortare textstycken för att använda i anslutning till andra texter om du anger källan.

5 5 Förord Den här boken vänder sig till dig som vill ta ett A-körkort. Även du som redan har körkort för motorcykel men vill repetera och fräscha upp dina kunskaper, kan få lite råd och tips om hur motorcykeln fungerar och hur du ska göra för att hålla den i trim. Du får även råd och tips på lämpliga kläder och annan personlig utrustning, liksom hur du bäst tar dig fram i trafiken. Det finns stora skillnader mellan olika motorcyklar och därför ger vi dig grunden för hur en motorcykel måste vara konstruerad och beskriver de vanligaste konstruktionerna. Detaljerna om din egen motorcykel hittar du i instruktionsboken och i verkstadshandböcker som gäller din modell. Är du tveksam vid justeringar och reparationer, bör du kontrollera med instruktionsboken. Utför inga reparationer som du inte behärskar. Ofta krävs specialverktyg. Felaktiga reparationer kan vara livsfarliga. Är du osäker om något så fråga din mc-handlare eller mcmekaniker. Produktionsgruppen

6 6 Att köra motorcykel 8 Mc-policy Motorcykelns historia Definitioner Mc-typer Körkort för motorcykel Körställning 29 Klädsel Körställning Reglage och instrument Inledande manövrering 41 Start och stannande Krypkörning, balans- och styrövningar Växling 49 Uppväxling nedväxling mjuk inbromsning Lutning 53 Motlut Medlut Manövrering 57 Styr, balans och teknik Vård och kontroll 63 Funktion och vård Säkerhetskontroll Körning med passagerare Samordning/bromsning 103 Krafter som påverkar din körning Acceleration hård inbromsning Inledande tätort 117 Avsökning och riskbedömning Hastighetsanpassning Placering Väjningsregler Mindre landsväg 125 Mindre landsväg Var är olycksriskerna störst?

7 Kurvteknik Att passera järnvägskorsning Stadstrafik143 Stadstrafik Landsväg155 Råd inför landsvägskörningen Motorväg165 Råd inför körning på motorväg och motortrafikled Mörker171 Råd inför körning i nedsatt sikt Manövrering Manövrering Stadstrafik183 Tillämpning i stadstrafik Landsväg187 Tillämpning på landsväg Körkortsprovet Välj en motorcykel som passar dig Vinter och vårrengöring Försäkringar Kontrollfrågor Facit Index

8 8 Att köra motorcykel '04Många mc-förare vittnar om frihetskänslor och kamratskap när de talar om sin mc-körning. Vi hoppas att din mc-körning också kommer att ge dig många positiva upplevelser. Men...du måste vara riskmedveten. Du är ju inte, som en bilförare, skyddad av ett plåtskal. Vid en olycka är det din kropp som får ta smällen. Det är viktigt att du har kunskap om och förståelse för trafikens spelregler och att du kan hantera din motorcykel, både körtekniskt och säkerhetsmässigt. Oavsett hur skicklig du själv är finns det andra trafikanter som kan handla fel. Du måste acceptera människans begränsade förmåga och vara beredd att reda upp farliga situationer som andra skapat. Du måste hela tiden ligga steget före, vara misstänksam mot dina medtrafikanter och att hinna tänka dig in i hur en situation kan utvecklas. Och kom ihåg... i trafiken har du inga rättigheter, bara skyldigheter att i varje situation se till att ingen olycka inträffar. Var generös och bjud på dig själv. En del bilförare har inte förståelse för motorcyklister, och kan dessutom i vissa situationer förväxla motorcykeln med en moped. Koppla på ditt sunda förnuft, ansvar, omdöme och hänsyn till gällande trafikregler så undviker du att skapa irritation genom dåligt uppträdande. Tag god tid på dig och kör med framförhållning. Var rädd om andra... Var rädd om dig själv!

9 Inledning 9 Innan du sätter igång med din utbildning bör du veta följande. Körkortsutbildningen har framför allt dessa syften: Den ska ge grundliga kunskaper om fordonets skötsel och manövrering samt om gällande trafikregler. Den ska skapa riskmedvetna förare som med rätt avsökning kan bedöma de situationer som uppkommer i trafiken. Den ska skapa positiva förare som har den attityd och förståelse som krävs för att nollvisionen (ingen dödad eller allvarligt skadad) ska kunna förverkligas. Som förare av snabba motorfordon har du ett extra stort ansvar för andras säkerhet. Trafiklagstiftningens grundregel talar om att vägtrafikanterna ska visa omsorg, varsamhet och hänsyn. Konkret kan dessa tre ord översättas till några tumregler som du bör följa såväl under utbildningen som när du har fått ditt körkort. Ta aldrig onödiga risker! Räkna alltid med att oväntade faror kan dyka upp! Var alltid beredd på att dina medtrafikanter kan skapa missförstånd och olyckstillbud! Du ska bli en skicklig och riskmedveten mc-förare, du ska inte bara ha ett A-körkort! Håll aldrig benhårt på din "rätt" kör hellre mjukt och visa hänsyn! Kör aldrig när du känner dig trött och ur form och naturligtvis aldrig om du är påverkad av alkohol, narkotika eller av medicin som försämrar din körförmåga! Ta alltid med Mc-boken till körlektionerna det är den som styr din utbildning!

10 10 Studieråd Denna bok täcker de speciella kunskaper om motorcykeln och '04 mc-körning som krävs vid förarprovet. För att bli en säker wc-förare krävs dessutom att du har kunskaper om trafikregler, miljö, människan osv. Vid kunskapsprovet får du därför även frågor kring detta och därför måste du också läsa en lärobok med grundteorin. Vi rekommenderar något av följande böcker: Körkortsboken, Du och jag i trafiken eller Lättlästa körkortsboken. Din lärare hjälper dig att planera dina studier av grundteorin. Om du förbereder dig inför de olika övningarna så sparar du mycket tid och därmed pengar. För att studierna ska bli effektiva vill vi ge dig följande råd: Läs inte för långa stycken i taget. Att ta en paus och sedan repetera brukar underlätta inlärningen! Stryk under viktiga saker och markera det du tycker är svårt. Be läraren om en förklaring på sådant du inte förstår. Besvara frågorna i den här boken på ett separat papper eller med lätta blyertsstreck som du kan sudda ut. Då kan du besvara frågorna flera gånger. Kom ihåg att repetition och övning är grunden för all kunskap! Längre fram i denna bok finner du utförliga beskrivningar av de 16 moment som ingår i utbildningen. Varje moment är uppdelat i delmoment för att göra det lättare för dig och din lärare.

11 Samarbetet med din lärare 11 Detta läromedel är avsett att underlätta samarbetet mellan dig och din lärare. c Du har naturligtvis rätt att ställa krav på din lärare. Kör-c övningarna ska vara effektiva och verkligen behandla det som övningen syftar till. Du ska självklart fråga om det du inte förstår och läraren är skyldig att försöka förklara. Läraren har motsvarande rätt att ställa krav på dig. Du bör förbereda dig och följa den utbildningsplan som tinns. Till vissa moment krävs betydligt mer än en körövning. Acceptera att det är läraren som avgör, när du kan anses behärska momentet. Att arbeta mycket med de grundläggande körövningarna innebär att du börjar automatisera kunskaperna (t ex att kunna hitta rätt reglage utan att blicken tlyttas från vägen) och på så sätt får du utrymme att koncentrera dig på övrig trafik. e När ett övningsmoment är avklarat är det viktigt att ni tillsammans går igenom vad som ska göras inför nästa moment. a)

12 12 Mc-policy Följande policy ska tillämpas på STR-anslutna trafikskolor som bedriver mc-utbildning: Utbildningen ska anpassas till elevens förutsättningar och ske med modern pedagogik/metodik samt med för utbildningen särskilt avsedda och godkända fordon. Regelbundna trafiksäkerhets- och funktionskontroller ska utföras. Utbildningen ska omfatta/kontrollera att kunskap finns beträffande kursplanens samtliga övningsmoment. Körning under mörker får undantas under den del av året då ljusförhållandena omöjliggör sådan utbildning. Första-hjälpen-utrustning ska medföras vid övningskörning. Läraren bör av säkerhetsskäl vara utrustad med mobiltelefon, vilken endast ska användas i nödfall. Lärare och elev ska vid övningskörning vara utrustade med skyddsklädsel speciellt avsedd för mc-körning. Hjälm med skydd för haka och ansikte, s k integral-/crosstyp, förordas. Visir eller skyddsglasögon ska användas vid behov. Särskilda skydd, avsedda för mc-körning, ska finnas för rygg, armbåge, hand, knä, vrist och fot. Under förutsättning att ovan nämnda kvalitetskrav är uppfyllda kan elev tillåtas att använda egen hjälm och skyddsklädsel vid övningskörning och prov. Läraren ska vid övningskörning i trafik även vara utrustad med särskild varselväst. Dirigering ska ske via radioutrustning från egen motorcykel eller, i undantagsfall, från bil. Hörbarheten i radioutrustningen ska vara av sådan kvalitet att risken för missförstånd och ev. felhandlingar minimeras. Undantag får ske då lärare åker med eller skjutsar elev. Under övningskörning får elev inte skjutsa annan elev. Vid färd till och från provplats får undantag göras. Mc-lärare ska årligen delta i av Trafikverket (f d Vägverket), STR, lokalförening eller motororganisation särskilt arrangerad fortbildning. Fastställd av STR:s fullmäktige

13

14 14 Motorcykelns historia I motorcykeln förenas trampcykeln och motorn. Dessa delar hade utvecklats var för sig för att så småningom sättas ihop. Vägen fram till detta möte ser i stora drag ut så här: I slutet av 1700-talet konstruerades tvåhjuliga fordon som sparkades fram med hjälp av fötterna kunde man styra tvåhjulingarna med framhjulet och nu blev de leksaker för de rika i samhället. Några år senare kom den skotske smeden McMillan på hur man kunde driva bakhjulet med hjälp av pedaler. På 1700-talet uppfanns ångmotorn och 1770 kördes den första ångvagnen. Det var dock svårt att utnyttja dessa vagnar för transporter eftersom bränslet tog allt utrymme. Det skulle dröja 100 år innan små ångmotorer konstruerades och som nu kunde monterades på en cykel av trä. Det var de två franska teknikerna Michaux och Perreaux som med denna första motoriserade tvåhjuling tog sig från Paris till St. Germain, ca 15 km. första motorcykel.

15 1876 togs ett stort steg i utvecklingen när tysken Nicklaus Otto tog patent på sin förbränningsmotor (Otto-fyrtaktsmotor). Han hade arbetat tillsammans med Gottlieb Daimler, men denna lämnade så småningom Ottos företag och började arbeta med en egen motor. Efter ett par år byggde Daimler in sin motor i en träram med fyra hjul. Två av hjulen var små stödhjul. Detta fordon har man i historieböckerna kallat världens första praktiskt användbara motorcykel. Daimlers fabrik finns fortfarande kvar som Daimler-Benz (Mercedes) uppfann den skotske veterinären John Boyd Dunlop något som skulle göra framtidens mc-körning betydligt behagligare det luftfyllda gummihjulet. De första cyklarna hade träfälgar med metallbeslag. Nu var många igång med att förbättra konstruktionerna och kring sekelskiftet fanns motorcyklar som kunde användas i daglig trafik. Snart tillverkades motorcyklar över hela Europa och i USA. Kring sekelskiftet påbörjades ett samarbete som ledde fram till ett av våra klassiska mc-märken. Amerikanarna William S Harley och Arthur Davidson konstruerade en ny mc-modell. De arbetade på samma maskinfirma, Harley som ritare och Davidson som modellsnickare. De monterade en 400 kubiks encylindrig motor i en cykelram och den första "HD:n" såg dagens ljus. Idag anses detta märke vara ett av de mest exklusiva 1)å marknaden. Tittar vi på de motorcyklar som gjordes på och 1920-talet ser vi att våra motorcyklar egentligen har utvecklats mycket lite sedan dess. De flesta komponenter som finns idag fanns med redan då.

16 16 0 a> O Definitioner Effekt Effekten (W) är den kraft man kan få ur en motor. Mätvärdet av denna kraft anges numera i kilowatt (kw). Tidigare uppgavs motorns kraft i hästkrafter (hk). 1 hk motsvarar 0,736 kw. Omvänt är 1 kw=1,36 hk. Elektricitet Spänning är det elektriska tryck som driver strömmen runt i en sluten krets. Enheten för spänning är Volt (V). Ström är styrkan eller eller det flöde av ström som trycks fram med hjälp av spänningen i en sluten krets. Enheten för ström är Ampere (A). Kapacitet är den mängd elektrisk ström som t ex ett batteri kan leverera innan det är tomt. Enheten för kapacitet är ampereti mmar (Ah). Motorstorlek Slagvolym/cylindervolym är volymen i en motorcylinder mellan kolvbottnens yta i dess nedre och övre lägen. Enheten är kubikcentimeter (cm 3 ). Jag räknas byte in tjänstevikten: Tjänstevikt för motorcykel Sammanlagda vikten av fordonet i normalt fullt körklart skick, utan sidvagn, men med verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten. Förarens vikt räknas inte in i tjänstevikten. Är motorcykeln eldriven ska inte batterierna räknas in i tjänstevikten. Massa utan last Samma som tjänstevikt ovan minus bränslet i tanken. Maximilast Den största mängd last som motorcykeln är byggd för. Tänk på att förarens och passagerarens vikt ingår i maximilasten. Totalvikt Motorcykelns tjänstevikt plus maximilast.

17 Bruttovikt Den vikt som motorcykeln har vid ett visst tillfälle. Bruttovikten kan således vara allting från en fullastad motorcykel (totalvikt) till en motorcykel utan last alls (tjänstevikt eller ännu lättare). Uppgifter om tjänstevikt, maximilast och totalvikt finns i motorcykelns registreringsbevis. 17 Motorcykel En motorcykel är enligt lagen ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet över 45 km/h och som har två, tre eller fyra hjul. Har den två eller tre hjul (två framhjul och ett bakhjul eller ett framhjul och två bakhjul) och drivs av en förbränningsmotor måste slagvolymen vara över 50 cm'. Har den fyra hjul får effekten vara högst 15 kilowatt. Massan utan last får vara högst 400 kg eller 550 kg om fordonet är inrättat för godstransport. Motorcyklar indelas i lätta motorcyklar och tunga motorcyklar Trots benämningarna lätt och tung har indelningen ingenting med motorcykelns tyngd att göra. Lätt motorcykel Motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 cm 3 och en motoreffekt av högst 11 kw (cirka 14,9 hk). Tung motorcykel Motorcykel vars motor har en slagvolym som överstiger 125 C111 3 eller en motoreffekt som överstiger I1 kw (cirka 14,9 hk).

18 Trehjulig motorcykel En trehjulig motorcykel är inte detsamma som en motorcykel med sidvagn. Med trehjulig motorcykel menar man t ex de fordon som har två hjul fram och ett bak (eller tvärtom) och som har en förarhytt. Även en s k trike betraktas som en trehjulig motorcykel. Trehjuliga motorcyklar kan vara lätta eller tunga. EU-moped ( moped klass I) En moped är enligt lagen ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/h och som har två, tre eller fyra hjul. Sidvagn Fordon som är gjort för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. När sidvagnen är tillkopplad räknas den inte som ett särskilt fordon. Släpvagn Till tvåhjulig motorcykel får bara kopplas en släpvagn som har en bredd på högst 125 cm och en vikt som inte överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg. Exempel: Motorcykelns tjänstevikt är 230 kg, vikten av verktyg och bränsle 30 kg. Släpvagnens bruttovikt får då högst vara 100 kg. Till tre- eller fyrhjulig motorcykel får bara kopplas en släpvagn som har: en bredd som är densamma som motorcykeln, dock högst 200 cm och en vikt som inte överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg. Släpvagnar för mc behöver inte vara registrerade. Högsta tillåtna hastighet är 80 km/h.

19 Fordonsbredd En kitt motorcykel får vara högst 120 cm bred inklusive last. En tung motorcykel får vara högst 260 cm bred inklusive last (samma regler som för bil). Lasten får dock inte skjuta ut mer än 20 cm på någon sida 19 Traktor Ett motordrivet fordon som har minst två hjulaxlar och som är byggt för att i huvudsak dra andra fordon eller arbetsredskap. Den får inte kunna gå fortare än 40 km/h. En traktor kan vara byggd för transport av gods eller passagerare. Motorredskap klass Il Motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/h. Mc-typer Standard Denna motorcykel är en enkel motorcykel byggd utan kåpor och andra finesser. Den har en bekväm körställning. Den är också lätt att serva och jobba med. Custom Denna motorcykel är en riktig glidarhoj som har sitt ursprung i USA. Körställningen är helt upprätt med fötterna långt fram. Motorcykeln har lång framgaffel och styret sitter högt. En extrem custom-mc kallas även för chopper. Många bygger om sin gamla motorcykel till en chopper.

20 Offroad, Motard Dessa motorcyklar är gjorda för att köra i lätt terräng och på grusvägar. Körställningen är helt upprätt. En offroad-mc har lång fjädringsväg. Motard är även anpassad för körning på väg. Touring Denna motorcykel är gjord för långturer. Körställningen är mera upprätt, vilket gör den bekväm att köra. Även passageraren sitter bekvämt. Den har vanligen en stark motor för att klara last och passagerare. Sporttouring Sporttouring kombinerar touringmotorcyklarnas komfort och i viss mån packmöjligheter och den mer aktiva sportmotorcykelns egenskaper. De har vanligtvis hög motoreffekt och mycket effektiva bromssystem.

21 21 Supersport Denna motorcykel efterliknar de motorcyklar som används vid roadracingtävlingar. Körställningen är framåtlutad, vilket gör att föraren lätt blir trött vid längre turer. Motorcykeln har ofta kåpor och kort styre. Passageraren har det inte speciellt bekvämt. Scooter Scootrar är oftast lätta motorcyklar med låg motoreffekt. Även om de ännu inte är särskilt vanliga, kommer en ny generation av superskotrar med en motoreffekt på upp till 650 kubik.

22 22 Körkort för motorcykel Du kan läsa om körkortet, körkortstillstånd m m i din teoribok. Här gör vi bara en sammanfattning av det viktigaste som gäller A-körkortet. Behörighet Al A "med begränsning" A "utan begränsning" Fordon Lätt mc Tung mc med begränsning Tung mc utan begränsning Motor Övriga fordon som du får köra Högst 125 cm 3 och en effekt av högst 11 kw. Moped klass 1 och II Traktor Motorredskap klass II Motoreffekt som inte överstiger 25 kw och ett förhållande mellan motoreffekt och vikt som inte överstiger 0,16 kw/kg (se tabell på sid 26) Lätt mc Moped klass I och II Traktor Motorredskap klass Il Ingen begränsning Alla slags mc Moped klass I och II Traktor Motorredskap klass II Körkortsålder 16 år 18 år 21 år eller minst 20 år och ha haft A-behörighet "med begränsning" i minst 2 år Övningskörning 16 år 17 år och 6 månader 20 år På trafikskola: 17 år och 6 månader endast om trafikläraren följer med på motorcykeln eller i en sidvagn. Riskutbildning Del 1 och 2 Del 1 och 2 Del 1 och 2 Förarprov Både kunskaps- och körprov Både kunskaps- och körprov Endast körprov om du redan har Al-behörighet Både kunskaps- och körprov Om du fyllt 21 år och har haft A1-behörighet eller A-behörighet med begränsning kortare tid än 2 år behöver du endast avlägga ett nytt körprov. Om du fyllt 20 år och ha haft A-behörighet med begränsning i minst 2 år gäller körkortet för A-behörighet utan begränsning. Tre- och fyrhjuliga motorcyklar får även köras av den som har B-behörighet.

23 Övningskörning med motorcykel Övningskörning i trafikskola Motorcykeln ska ha en röd skylt eller föraren en väst med texten Övningskör. Trafikläraren kör egen motorcykel, åker på elevens motorcykel eller kör egen bil. 1 de flesta fall håller läraren kontakt med eleven via en radio i hjälmen. Eleven kan på detta sätt få råd och tips under körningens gång. Privat övningskörning Motorcykeln ska ha en grön skylt, eller föraren en väst, med texten Övningskör. Handledaren (den private läraren) måste ha fyllt 24 år och ha körkort för den aktuella mc-typen. Dessutom ska hon eller han ha vana och skicklighet att köra en sådan motorcykel. Körkortet ska ha gällt i minst 5 under de senaste 10 åren. Det ska vara utfärdat i ett EES-land (EU samt Norge, Island eller Liechtenstein). Handledaren får inte ha mist körkortet under de senaste 3 åren på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av t ex fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader. Handledaren måste vara godkänd för just den eleven som övningskör. Handledarintyget ska medtagas vid varje övningskörning. Handledaren anses som ansvarig vid övningskörningen. Handledaren måste åka med på motorcykeln eller köra en egen. Riskutbildning Innan du gör förarprovet (kunskaps- och körprovet) måste du genomgå en riskutbildning i två delar Del 1 är en teoretisk utbildning och kallas Riskettan A. Del 2 är en praktisk utbildning och kallas Risktvåan A. Riskettan A Riskettan A omfattar alkohol och andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Du kan gå denna utbildning på en trafikskola. Det är bra om du går Riskettan A i slutet av din körkortsutbildning eftersom du bör ha viss körvara för att kunna reflektera över riskerna i trafiken. Kursen är minst 3 timmar lång. Den innehåller ingen körning. Du blir godkänd genom ditt aktiva deltagande enligt kursplanen. Använd alltid skyddsutrustning när du övningskör. 23

24 Risktvåan A Risktvåan A omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Den ska dessutom lyfta fram risker som är speciella för motorcyklister. Kursen görs på en trafikövningsplats som är speciellt utformad för praktiska övningar med motorcykel. Kursen är minst 4 timmar lång. Det är viktigt att du gör Risktvåan A i slutet av körkortsutbildningen, eftersom det krävs att du kan manövrera motorcykeln på ett säkert sätt och att du har erfarenhet av körning i trafik för att kunna bedöma och förstå olika risksituationer. Undantag från kravet på riskutbildning Har du en gång gått riskutbildningen för mc (både del 1 och 2) behöver du inte gå den en gång till för att avlägga ett nytt prov för en högre mc-behörighet. Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan däremot inte tillgodoräknas för motorcykel. Blir ditt körkort återkallat måste du gå nya riskutbildningar. Registreringsbevis Lätt mc

25 Registreringsbevis Tung mc "med begränsning" 25 Registreringsbevis Tung mc "utan begränsning"

26 26 Förhållandet mellan motoreffekt och tjänstevikt För att få köra en motorcykel med A-behörighet "med begränsning" får förhållandet mellan motoreffekt och tjänstevikt inte överstiga 0,16 kw/kg. Av denna tabell kan du på ett enkelt sätt se detta förhållande. kw Diagram över effekt/vikt-förhållande, enligt formeln effekt kw/tjänstevikt kg 25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0, ,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0, ,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0, ,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0, ,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0, ,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0, ,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0, ,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0, ,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0, ,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0, ,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0, ,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0, ,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0, ,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0, ,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 kg Exempel 1: Tjänstevikten på motorcykeln är 130 kg och motoreffekten 16 kw. Förhållandet blir då 0,12. Har du A-behörighet "med begränsning" får du köra denna motorcykel. Exempel 2: Tjänstevikten på motorcykeln är 130 kg och motoreffekten 23 kw. Förhållandet blir då 0,18. Har du A-behörighet "med begränsning" får du inte köra denna motorcykel.

27

28

29

30 la Klädsel Du bör vara varmt och praktisk klädd när du kör motorcykel. Om du sitter och fryser blir din körning mindre trafiksäker. Riktig utrustning hjälper förstås också till att förhindra och mildra eventuella skador. Därför är det nödvändigt att du klär dig ordentligt innan du sätter dig på motorcykeln. Föraren är ansvarig för att passagerare under femton år använder hjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Alltid hjälm Lagen säger att alla som färdas på motorcykel (både förare och passagerare) måste bära hjälm. Denna regel gäller oavsett hur kort turen är. Hjälmen ska vara SIS- eller E-märkt. Du får inte måla hjälmen, inte göra hål i hjälmskalet och inte sätta på dekaler. (Dekaler som hjälmtillverkaren satt på är dock tillåtna.) Undantag: Den som kör en trehjulig motorcykel med en överbyggnad som skyddar föraren behöver inte ha hjälm om det finns bilbälte. Passagerare som är under sju år får använda lämpligt huvudskydd, t ex en ridhjälm eller en cykelhjälm. Den som av medicinska skäl inte kan använda hjälm. Dispens lämnas av Transportstyrelsen.

31 Var noga när du väljer hjälm Det finns två typer av hjälmar: Integralhjälmen skyddar hakpartiet och har oftast visir att fälla ned som skydd för ögonen. Vid högre farter ventileras hjälmen av fartvinden. En typ av integralhjälm är crosshjälmen. En del av integralhjälmarna är öppningsbara. Jethjälmen är en öppen hjälm som inte skyddar hakpartiet. Oftast saknas visir och den bör då kompletteras med glasögon. Det finns flera olika material till hjälmar Plast Kompositmaterial med skikt av glasfiber, kevlar eller metall. Mycket har hänt vad gäller materialet till hjälmar de senaste åren. Idag har en plasthjälm lika lång livslängd som en komposithjälm. Hjälmens livslängd styrs främst av det dagliga slitaget. En hjälm som används flitigt under en stor del av året bör kanske bytas efter 2-3 år. En hjälm som inte används så ofta och är välskött kan hålla 5-6 år. En plasthjälm väger i allmänhet gram mer än en motsvarande hjälm i kompositmaterial. Låg vikt är bra, men samtidigt bara en av många faktorer. Tillverkaren måste göra den bästa kompromissen av hållfastheten, stötdämpningsförmågan, vikten, tyngden och komforten. Öppiiiiigsbathitegralhjähn Jethjälm Cro shjälm Tänk på följande när du ska köpa ny hjälm Hjälmen ska sitta som gjuten på huvudet. En ny hjälm ska kännas hård. Efterhand formar den sig efter ditt huvud. Därför ska du aldrig köpa en begagnad hjälm som formats efter någon annans huvud. Skaka på huvudet. Följer hjälmen inte med i skakningarna är den för stor. Testa slutligen hjälmen genom att försöka vrida av den framåt med hakbandet fastspänt. Går detta är det fel hjälm och du riskerar att elen flyger av när den som bäst behövs. Prova i stället en annan storlek. Testa hjälmen så att den inte ärför stor genom att försöka vrida av den framåt med hakbandet fastspänt.

32 32 Välj helst en hjälm med ljus eller fluorescerande färg. Du syns bättre och ju fortare andra trafikanter upptäcker dig '04desto bättre. Ditt huvud är ofta det som andra fordonsförare upptäcker först. 7 c - t; Hjälmens hakrem ska alltid vara ordentligt åtdragen så att : 0 cn hjälmen inte kan falla av eller glida ner så att du får remmen runt halsen. Skydda dina ögon! Kör du i 90 km/h och får en insekt i ögat kan du mista synen på det ögat. Använd därför alltid visir eller mc-glasögon. Använder du en Jethjälm ska du alltid komplettera den med mc-glasögon. Har du en integralhjälm bör du skaffa ett ljust visir. Ett mörkt visir innebär att du kraftigt försämrar ditt mörkerseende. Det är ju som att köra med solglasögon i mörker. Tänk på att visir ger ett mycket bra skydd vid regn. Du slipper regnstänken i ansiktet. Det finns specialmedel du kan köpa som förhindrar att visiret eller glasögonen immar igen. Om visiret eller glasögonen blir repiga, kan du förbättra dem genom att putsa dem med ett specialmedel som du kan köpa hos de flesta mc-handlare. Bilbälte Bilbälte måste användas om du färdas i en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri. Saknas bälte måste hjälm användas. Se vidare i din teoribok. Inget tvång men klokt ändå! Skaffa en hjälmhuva! Den minskar draget, skyddar mot kyla och tar upp svett. Hjälmen håller sig fräsch längre om du använder en hjälmhuva. Skaffa ett bra ställ! Det kan skydda dig mot kyla och blåst men också mot skrapskador m m om du kör omkull. Ett riktigt skinnställ eller ett allvädersställ som är förstärkt med t ex kevlar eller cordura är det bästa skyddet. Ju ljusare och starkare färger - desto bättre! Kontrastlinjer och reflexer ökar chansen att bli upptäckt i tid av andra förare. Undersökningar har visat att ca 75 % av olyckorna där tvåhjuliga fordon varit inblandade, troligen har berott på att andra fordons-

33 , 0 Skinnställ Allvädersställ förare inte har upptäckt tvåhjulingen eller upptäckt den för sent. Numera finns mc-ställ som förutom att de är gjorda för att synas bra, även har extra polstringar för att skydda axlar, armbågar och knän. Mc-stället har också inbyggt ryggskydd. Detta ryggskydd är inte lika bra som de lösa ryggskydden, men fördelen är att du inte glömmer det hemma på hyllan. Välj med fördel ett ställ med CE-märkta skydd. Vissa försäkringsbolag ger rabatt på försäkringar om du och din passagerare alltid använder ställ, handskar och stövlar som är speciellt framtagna för mc-körning. Ett extra regnställ att dra över skinnstället är bra att ha. Ett orange eller gulgrönt "lysande" ställ syns bäst Ryggskydd Ryggskydd finns att köpa löst. Var noga med passformen och välj ett CE-märkt ryggskydd. Det är en billig försäkring som roadracingåkarna har använt länge. Ryggskydd skyddar om du kör omkull.

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

BRA TÄNKT. En körstrategisk vägledning

BRA TÄNKT. En körstrategisk vägledning BRA TÄNKT En körstrategisk vägledning Käre motorcyklist! Det räcker inte med att vi motorcyklister måste hantera ett krävande fordon utan en skyddande kaross runt oss är vi så sårbara att vi i stor utsträckning

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol att använda och sköta en elrullstol Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ursprunglig författare: Robert Nyström Textrevidering: Lars Wärnberg, HI Ansvarig informatör: Anna Karbin-Lund, HI Original: Svensk

Läs mer

Hej alla goa entusiaster!

Hej alla goa entusiaster! Hej alla goa entusiaster! Lördag den 23:e Juli. Lägg in detta datum i kalendern! Vi har bokat denna dag till Goodguys medlemsträff. Vi försöker att samla alla medlemmar och motorcyklar på klubben för fotografering

Läs mer

Att ta mc-körkort En dagbok

Att ta mc-körkort En dagbok Att ta mc-körkort En dagbok Somliga ger upp sina strävanden när de just är på väg mot målet medan tvärtemot andra når en seger genom att i sista stund sätta in större ansträngningar än någonsin tidigare.

Läs mer

Lärarhandledning Säker cykling

Lärarhandledning Säker cykling Säker cykling Mål med lektionshandledningen 2 Fördelarna med att cykla 2 Den säkert utrustade cykeln 3 Användbar utrustning för en cykeltur 5 Grundläggande trafikregler för cyklister 8 Cykelskötsel 14

Läs mer

TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN!

TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN! TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN! Tips till alla vuxna som är rädda om våra barn Framtagen av Barnsäkerhetsrådet i Borås Stad OM OLYCKAN ÄR FRAMME VIKTIGA TELEFONNUMMER Nödnummer 112 Giftinformation

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Arbeta rätt ergonomiskt Rätt förberedd / Belysning Belysning. Kolla allmänbelysningen, är den tillräcklig? Fördelas ljuset jämt över hela rummet?

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt Handledning och faktafördjupning Målgrupp 9-13 år En olycka händer så lätt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per Steffensen Illustrationer: Sanna Pärli

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

Nr 2 mars 2009 Årg 82. Öststatsbilar sticker upp. Du får tre Logan för en V70! Ta chansen och åk på vintersemester!

Nr 2 mars 2009 Årg 82. Öststatsbilar sticker upp. Du får tre Logan för en V70! Ta chansen och åk på vintersemester! Nr 2 mars 2009 Årg 82 Öststatsbilar sticker upp Du får tre Logan för en V70! Ta chansen och åk på vintersemester! Alkolås ger säkrare bilkörning... 50 % billigare trafi kförsäkring med alkolås! SalusAnsvar

Läs mer

TINA THÖRNER: Träning är a och o. ELEVEN I FOKUS hos Odenplans Trafikskola. STR: Vi har utvecklat en ny digital plattform för körkortsutbildningen

TINA THÖRNER: Träning är a och o. ELEVEN I FOKUS hos Odenplans Trafikskola. STR: Vi har utvecklat en ny digital plattform för körkortsutbildningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER AFTONBLADET 8 DECEMBER 2014 TINA THÖRNER: Träning är a och o ELEVEN I FOKUS hos Odenplans Trafikskola STR: Vi har utvecklat

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Med känsla för MC FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Att åka motorcykel är en livsstil eller rent av en passion, den används både till nytta och nöje. Det är förenat med en skön känsla som kan vara svår att förstå

Läs mer

LIVSKVALITET PÅ TVÅ HJUL HANDBOK FÖR MODERNA MÄNNISKOR

LIVSKVALITET PÅ TVÅ HJUL HANDBOK FÖR MODERNA MÄNNISKOR LIVSKVALITET PÅ TVÅ HJUL HANDBOK FÖR MODERNA MÄNNISKOR Är du vackert väder-cyklist? Periodare? Nyfiken men inte riktigt redo att börja cykla? Eller är du bil-taliban och ogillar cyklister? Utan bilen stannar

Läs mer

HANDLEDNING. Kanadensare. Köp en högupplöst version på www.friluftsframjandet.se. Friluftsfrämjandets grundbok för kanadensarutbildning 1

HANDLEDNING. Kanadensare. Köp en högupplöst version på www.friluftsframjandet.se. Friluftsfrämjandets grundbok för kanadensarutbildning 1 HANDLEDNING Kanadensare Friluftsfrämjandets grundbok för kanadensarutbildning 1 Innehållsförteckning 3 Ledarskap 17 Kamraträddning 3 Paddling och allemansrätt 3 Se det vilda utan att störa 3 Några råd

Läs mer

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver

Läs mer

EN RATTFYLLERIST RAMMADE TORBJÖRN. I 15 år har han kämpat för att komma tillbaka

EN RATTFYLLERIST RAMMADE TORBJÖRN. I 15 år har han kämpat för att komma tillbaka En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 8 december 2012 Årg 85 EN RATTFYLLERIST RAMMADE TORBJÖRN I 15 år har han kämpat för att komma tillbaka INNEHÅLL OMSLAG: torbjörn sjödin, sundsvall,

Läs mer

VÄRLDS- Stockholms Frihamn först ut med alkobom för personbilar

VÄRLDS- Stockholms Frihamn först ut med alkobom för personbilar En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr oktober 2014 Årg VÄRLDS- PREMIÄR Stockholms Frihamn först ut med alkobom för personbilar www.yokohama.se PV Dubb PV Friktion PV Friktion SUV /4X4 Friktion

Läs mer

BMW Motorrad. Modellmagasin 2010

BMW Motorrad. Modellmagasin 2010 BMW Motorrad Modellmagasin 2010 årets modeller med fakta och priser storstadsliv mer njutbart med motorcykel abs det livsavgörande systemet bäst utrustning oavsett behov Provkör! Besök din återförsäljare

Läs mer

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd 5 06-06-16 08.04.13 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt

Läs mer

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet Gjord av: Maria Nordqvist - SMC Nils Petter Gregersen - NTF Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Metod och

Läs mer

BMW Motorrad. Modellmagasin 2012

BMW Motorrad. Modellmagasin 2012 BMW Motorrad När du älskar att köra Modellmagasin 2012 Från Adventure Days ut i världen BMW:s nya scooter ger Urban Mobility Pendla med MC en dröm årets modeller med fakta och priser Krönika R 1200 GS

Läs mer