Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Trafikskolors Riksförbund"

Transkript

1

2

3 Sveriges Trafikskolors Riksförbund

4 Titel Mc-boken Art nr 1030 Upplaga 9:e utgåvan Produktion STR Service AB, Landskrona Tryck Elvins Grafiska, Helsingborg, 2010 Foto Johan Lundberg, Göteborg Sunrise Videoteknik AB, Söderköpinge Illustrationer Susanne Demåne, Birgitta Pripp, Patrik Johansson ISBN Kontakt STR Service AB Järvgatan Landskrona Tel Fax Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729). Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig att ersätta upphovsmannen. Du får inte kopiera bilder, texter, tabeller eller annat ur boken spela in inläsning av bokens text översätta innehållet i boken till annat språk Du får citera kortare textstycken för att använda i anslutning till andra texter om du anger källan.

5 5 Förord Den här boken vänder sig till dig som vill ta ett A-körkort. Även du som redan har körkort för motorcykel men vill repetera och fräscha upp dina kunskaper, kan få lite råd och tips om hur motorcykeln fungerar och hur du ska göra för att hålla den i trim. Du får även råd och tips på lämpliga kläder och annan personlig utrustning, liksom hur du bäst tar dig fram i trafiken. Det finns stora skillnader mellan olika motorcyklar och därför ger vi dig grunden för hur en motorcykel måste vara konstruerad och beskriver de vanligaste konstruktionerna. Detaljerna om din egen motorcykel hittar du i instruktionsboken och i verkstadshandböcker som gäller din modell. Är du tveksam vid justeringar och reparationer, bör du kontrollera med instruktionsboken. Utför inga reparationer som du inte behärskar. Ofta krävs specialverktyg. Felaktiga reparationer kan vara livsfarliga. Är du osäker om något så fråga din mc-handlare eller mcmekaniker. Produktionsgruppen

6 6 Att köra motorcykel 8 Mc-policy Motorcykelns historia Definitioner Mc-typer Körkort för motorcykel Körställning 29 Klädsel Körställning Reglage och instrument Inledande manövrering 41 Start och stannande Krypkörning, balans- och styrövningar Växling 49 Uppväxling nedväxling mjuk inbromsning Lutning 53 Motlut Medlut Manövrering 57 Styr, balans och teknik Vård och kontroll 63 Funktion och vård Säkerhetskontroll Körning med passagerare Samordning/bromsning 103 Krafter som påverkar din körning Acceleration hård inbromsning Inledande tätort 117 Avsökning och riskbedömning Hastighetsanpassning Placering Väjningsregler Mindre landsväg 125 Mindre landsväg Var är olycksriskerna störst?

7 Kurvteknik Att passera järnvägskorsning Stadstrafik143 Stadstrafik Landsväg155 Råd inför landsvägskörningen Motorväg165 Råd inför körning på motorväg och motortrafikled Mörker171 Råd inför körning i nedsatt sikt Manövrering Manövrering Stadstrafik183 Tillämpning i stadstrafik Landsväg187 Tillämpning på landsväg Körkortsprovet Välj en motorcykel som passar dig Vinter och vårrengöring Försäkringar Kontrollfrågor Facit Index

8 8 Att köra motorcykel '04Många mc-förare vittnar om frihetskänslor och kamratskap när de talar om sin mc-körning. Vi hoppas att din mc-körning också kommer att ge dig många positiva upplevelser. Men...du måste vara riskmedveten. Du är ju inte, som en bilförare, skyddad av ett plåtskal. Vid en olycka är det din kropp som får ta smällen. Det är viktigt att du har kunskap om och förståelse för trafikens spelregler och att du kan hantera din motorcykel, både körtekniskt och säkerhetsmässigt. Oavsett hur skicklig du själv är finns det andra trafikanter som kan handla fel. Du måste acceptera människans begränsade förmåga och vara beredd att reda upp farliga situationer som andra skapat. Du måste hela tiden ligga steget före, vara misstänksam mot dina medtrafikanter och att hinna tänka dig in i hur en situation kan utvecklas. Och kom ihåg... i trafiken har du inga rättigheter, bara skyldigheter att i varje situation se till att ingen olycka inträffar. Var generös och bjud på dig själv. En del bilförare har inte förståelse för motorcyklister, och kan dessutom i vissa situationer förväxla motorcykeln med en moped. Koppla på ditt sunda förnuft, ansvar, omdöme och hänsyn till gällande trafikregler så undviker du att skapa irritation genom dåligt uppträdande. Tag god tid på dig och kör med framförhållning. Var rädd om andra... Var rädd om dig själv!

9 Inledning 9 Innan du sätter igång med din utbildning bör du veta följande. Körkortsutbildningen har framför allt dessa syften: Den ska ge grundliga kunskaper om fordonets skötsel och manövrering samt om gällande trafikregler. Den ska skapa riskmedvetna förare som med rätt avsökning kan bedöma de situationer som uppkommer i trafiken. Den ska skapa positiva förare som har den attityd och förståelse som krävs för att nollvisionen (ingen dödad eller allvarligt skadad) ska kunna förverkligas. Som förare av snabba motorfordon har du ett extra stort ansvar för andras säkerhet. Trafiklagstiftningens grundregel talar om att vägtrafikanterna ska visa omsorg, varsamhet och hänsyn. Konkret kan dessa tre ord översättas till några tumregler som du bör följa såväl under utbildningen som när du har fått ditt körkort. Ta aldrig onödiga risker! Räkna alltid med att oväntade faror kan dyka upp! Var alltid beredd på att dina medtrafikanter kan skapa missförstånd och olyckstillbud! Du ska bli en skicklig och riskmedveten mc-förare, du ska inte bara ha ett A-körkort! Håll aldrig benhårt på din "rätt" kör hellre mjukt och visa hänsyn! Kör aldrig när du känner dig trött och ur form och naturligtvis aldrig om du är påverkad av alkohol, narkotika eller av medicin som försämrar din körförmåga! Ta alltid med Mc-boken till körlektionerna det är den som styr din utbildning!

10 10 Studieråd Denna bok täcker de speciella kunskaper om motorcykeln och '04 mc-körning som krävs vid förarprovet. För att bli en säker wc-förare krävs dessutom att du har kunskaper om trafikregler, miljö, människan osv. Vid kunskapsprovet får du därför även frågor kring detta och därför måste du också läsa en lärobok med grundteorin. Vi rekommenderar något av följande böcker: Körkortsboken, Du och jag i trafiken eller Lättlästa körkortsboken. Din lärare hjälper dig att planera dina studier av grundteorin. Om du förbereder dig inför de olika övningarna så sparar du mycket tid och därmed pengar. För att studierna ska bli effektiva vill vi ge dig följande råd: Läs inte för långa stycken i taget. Att ta en paus och sedan repetera brukar underlätta inlärningen! Stryk under viktiga saker och markera det du tycker är svårt. Be läraren om en förklaring på sådant du inte förstår. Besvara frågorna i den här boken på ett separat papper eller med lätta blyertsstreck som du kan sudda ut. Då kan du besvara frågorna flera gånger. Kom ihåg att repetition och övning är grunden för all kunskap! Längre fram i denna bok finner du utförliga beskrivningar av de 16 moment som ingår i utbildningen. Varje moment är uppdelat i delmoment för att göra det lättare för dig och din lärare.

11 Samarbetet med din lärare 11 Detta läromedel är avsett att underlätta samarbetet mellan dig och din lärare. c Du har naturligtvis rätt att ställa krav på din lärare. Kör-c övningarna ska vara effektiva och verkligen behandla det som övningen syftar till. Du ska självklart fråga om det du inte förstår och läraren är skyldig att försöka förklara. Läraren har motsvarande rätt att ställa krav på dig. Du bör förbereda dig och följa den utbildningsplan som tinns. Till vissa moment krävs betydligt mer än en körövning. Acceptera att det är läraren som avgör, när du kan anses behärska momentet. Att arbeta mycket med de grundläggande körövningarna innebär att du börjar automatisera kunskaperna (t ex att kunna hitta rätt reglage utan att blicken tlyttas från vägen) och på så sätt får du utrymme att koncentrera dig på övrig trafik. e När ett övningsmoment är avklarat är det viktigt att ni tillsammans går igenom vad som ska göras inför nästa moment. a)

12 12 Mc-policy Följande policy ska tillämpas på STR-anslutna trafikskolor som bedriver mc-utbildning: Utbildningen ska anpassas till elevens förutsättningar och ske med modern pedagogik/metodik samt med för utbildningen särskilt avsedda och godkända fordon. Regelbundna trafiksäkerhets- och funktionskontroller ska utföras. Utbildningen ska omfatta/kontrollera att kunskap finns beträffande kursplanens samtliga övningsmoment. Körning under mörker får undantas under den del av året då ljusförhållandena omöjliggör sådan utbildning. Första-hjälpen-utrustning ska medföras vid övningskörning. Läraren bör av säkerhetsskäl vara utrustad med mobiltelefon, vilken endast ska användas i nödfall. Lärare och elev ska vid övningskörning vara utrustade med skyddsklädsel speciellt avsedd för mc-körning. Hjälm med skydd för haka och ansikte, s k integral-/crosstyp, förordas. Visir eller skyddsglasögon ska användas vid behov. Särskilda skydd, avsedda för mc-körning, ska finnas för rygg, armbåge, hand, knä, vrist och fot. Under förutsättning att ovan nämnda kvalitetskrav är uppfyllda kan elev tillåtas att använda egen hjälm och skyddsklädsel vid övningskörning och prov. Läraren ska vid övningskörning i trafik även vara utrustad med särskild varselväst. Dirigering ska ske via radioutrustning från egen motorcykel eller, i undantagsfall, från bil. Hörbarheten i radioutrustningen ska vara av sådan kvalitet att risken för missförstånd och ev. felhandlingar minimeras. Undantag får ske då lärare åker med eller skjutsar elev. Under övningskörning får elev inte skjutsa annan elev. Vid färd till och från provplats får undantag göras. Mc-lärare ska årligen delta i av Trafikverket (f d Vägverket), STR, lokalförening eller motororganisation särskilt arrangerad fortbildning. Fastställd av STR:s fullmäktige

13

14 14 Motorcykelns historia I motorcykeln förenas trampcykeln och motorn. Dessa delar hade utvecklats var för sig för att så småningom sättas ihop. Vägen fram till detta möte ser i stora drag ut så här: I slutet av 1700-talet konstruerades tvåhjuliga fordon som sparkades fram med hjälp av fötterna kunde man styra tvåhjulingarna med framhjulet och nu blev de leksaker för de rika i samhället. Några år senare kom den skotske smeden McMillan på hur man kunde driva bakhjulet med hjälp av pedaler. På 1700-talet uppfanns ångmotorn och 1770 kördes den första ångvagnen. Det var dock svårt att utnyttja dessa vagnar för transporter eftersom bränslet tog allt utrymme. Det skulle dröja 100 år innan små ångmotorer konstruerades och som nu kunde monterades på en cykel av trä. Det var de två franska teknikerna Michaux och Perreaux som med denna första motoriserade tvåhjuling tog sig från Paris till St. Germain, ca 15 km. första motorcykel.

15 1876 togs ett stort steg i utvecklingen när tysken Nicklaus Otto tog patent på sin förbränningsmotor (Otto-fyrtaktsmotor). Han hade arbetat tillsammans med Gottlieb Daimler, men denna lämnade så småningom Ottos företag och började arbeta med en egen motor. Efter ett par år byggde Daimler in sin motor i en träram med fyra hjul. Två av hjulen var små stödhjul. Detta fordon har man i historieböckerna kallat världens första praktiskt användbara motorcykel. Daimlers fabrik finns fortfarande kvar som Daimler-Benz (Mercedes) uppfann den skotske veterinären John Boyd Dunlop något som skulle göra framtidens mc-körning betydligt behagligare det luftfyllda gummihjulet. De första cyklarna hade träfälgar med metallbeslag. Nu var många igång med att förbättra konstruktionerna och kring sekelskiftet fanns motorcyklar som kunde användas i daglig trafik. Snart tillverkades motorcyklar över hela Europa och i USA. Kring sekelskiftet påbörjades ett samarbete som ledde fram till ett av våra klassiska mc-märken. Amerikanarna William S Harley och Arthur Davidson konstruerade en ny mc-modell. De arbetade på samma maskinfirma, Harley som ritare och Davidson som modellsnickare. De monterade en 400 kubiks encylindrig motor i en cykelram och den första "HD:n" såg dagens ljus. Idag anses detta märke vara ett av de mest exklusiva 1)å marknaden. Tittar vi på de motorcyklar som gjordes på och 1920-talet ser vi att våra motorcyklar egentligen har utvecklats mycket lite sedan dess. De flesta komponenter som finns idag fanns med redan då.

16 16 0 a> O Definitioner Effekt Effekten (W) är den kraft man kan få ur en motor. Mätvärdet av denna kraft anges numera i kilowatt (kw). Tidigare uppgavs motorns kraft i hästkrafter (hk). 1 hk motsvarar 0,736 kw. Omvänt är 1 kw=1,36 hk. Elektricitet Spänning är det elektriska tryck som driver strömmen runt i en sluten krets. Enheten för spänning är Volt (V). Ström är styrkan eller eller det flöde av ström som trycks fram med hjälp av spänningen i en sluten krets. Enheten för ström är Ampere (A). Kapacitet är den mängd elektrisk ström som t ex ett batteri kan leverera innan det är tomt. Enheten för kapacitet är ampereti mmar (Ah). Motorstorlek Slagvolym/cylindervolym är volymen i en motorcylinder mellan kolvbottnens yta i dess nedre och övre lägen. Enheten är kubikcentimeter (cm 3 ). Jag räknas byte in tjänstevikten: Tjänstevikt för motorcykel Sammanlagda vikten av fordonet i normalt fullt körklart skick, utan sidvagn, men med verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten. Förarens vikt räknas inte in i tjänstevikten. Är motorcykeln eldriven ska inte batterierna räknas in i tjänstevikten. Massa utan last Samma som tjänstevikt ovan minus bränslet i tanken. Maximilast Den största mängd last som motorcykeln är byggd för. Tänk på att förarens och passagerarens vikt ingår i maximilasten. Totalvikt Motorcykelns tjänstevikt plus maximilast.

17 Bruttovikt Den vikt som motorcykeln har vid ett visst tillfälle. Bruttovikten kan således vara allting från en fullastad motorcykel (totalvikt) till en motorcykel utan last alls (tjänstevikt eller ännu lättare). Uppgifter om tjänstevikt, maximilast och totalvikt finns i motorcykelns registreringsbevis. 17 Motorcykel En motorcykel är enligt lagen ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet över 45 km/h och som har två, tre eller fyra hjul. Har den två eller tre hjul (två framhjul och ett bakhjul eller ett framhjul och två bakhjul) och drivs av en förbränningsmotor måste slagvolymen vara över 50 cm'. Har den fyra hjul får effekten vara högst 15 kilowatt. Massan utan last får vara högst 400 kg eller 550 kg om fordonet är inrättat för godstransport. Motorcyklar indelas i lätta motorcyklar och tunga motorcyklar Trots benämningarna lätt och tung har indelningen ingenting med motorcykelns tyngd att göra. Lätt motorcykel Motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 cm 3 och en motoreffekt av högst 11 kw (cirka 14,9 hk). Tung motorcykel Motorcykel vars motor har en slagvolym som överstiger 125 C111 3 eller en motoreffekt som överstiger I1 kw (cirka 14,9 hk).

18 Trehjulig motorcykel En trehjulig motorcykel är inte detsamma som en motorcykel med sidvagn. Med trehjulig motorcykel menar man t ex de fordon som har två hjul fram och ett bak (eller tvärtom) och som har en förarhytt. Även en s k trike betraktas som en trehjulig motorcykel. Trehjuliga motorcyklar kan vara lätta eller tunga. EU-moped ( moped klass I) En moped är enligt lagen ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/h och som har två, tre eller fyra hjul. Sidvagn Fordon som är gjort för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. När sidvagnen är tillkopplad räknas den inte som ett särskilt fordon. Släpvagn Till tvåhjulig motorcykel får bara kopplas en släpvagn som har en bredd på högst 125 cm och en vikt som inte överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg. Exempel: Motorcykelns tjänstevikt är 230 kg, vikten av verktyg och bränsle 30 kg. Släpvagnens bruttovikt får då högst vara 100 kg. Till tre- eller fyrhjulig motorcykel får bara kopplas en släpvagn som har: en bredd som är densamma som motorcykeln, dock högst 200 cm och en vikt som inte överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg. Släpvagnar för mc behöver inte vara registrerade. Högsta tillåtna hastighet är 80 km/h.

19 Fordonsbredd En kitt motorcykel får vara högst 120 cm bred inklusive last. En tung motorcykel får vara högst 260 cm bred inklusive last (samma regler som för bil). Lasten får dock inte skjuta ut mer än 20 cm på någon sida 19 Traktor Ett motordrivet fordon som har minst två hjulaxlar och som är byggt för att i huvudsak dra andra fordon eller arbetsredskap. Den får inte kunna gå fortare än 40 km/h. En traktor kan vara byggd för transport av gods eller passagerare. Motorredskap klass Il Motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/h. Mc-typer Standard Denna motorcykel är en enkel motorcykel byggd utan kåpor och andra finesser. Den har en bekväm körställning. Den är också lätt att serva och jobba med. Custom Denna motorcykel är en riktig glidarhoj som har sitt ursprung i USA. Körställningen är helt upprätt med fötterna långt fram. Motorcykeln har lång framgaffel och styret sitter högt. En extrem custom-mc kallas även för chopper. Många bygger om sin gamla motorcykel till en chopper.

20 Offroad, Motard Dessa motorcyklar är gjorda för att köra i lätt terräng och på grusvägar. Körställningen är helt upprätt. En offroad-mc har lång fjädringsväg. Motard är även anpassad för körning på väg. Touring Denna motorcykel är gjord för långturer. Körställningen är mera upprätt, vilket gör den bekväm att köra. Även passageraren sitter bekvämt. Den har vanligen en stark motor för att klara last och passagerare. Sporttouring Sporttouring kombinerar touringmotorcyklarnas komfort och i viss mån packmöjligheter och den mer aktiva sportmotorcykelns egenskaper. De har vanligtvis hög motoreffekt och mycket effektiva bromssystem.

21 21 Supersport Denna motorcykel efterliknar de motorcyklar som används vid roadracingtävlingar. Körställningen är framåtlutad, vilket gör att föraren lätt blir trött vid längre turer. Motorcykeln har ofta kåpor och kort styre. Passageraren har det inte speciellt bekvämt. Scooter Scootrar är oftast lätta motorcyklar med låg motoreffekt. Även om de ännu inte är särskilt vanliga, kommer en ny generation av superskotrar med en motoreffekt på upp till 650 kubik.

22 22 Körkort för motorcykel Du kan läsa om körkortet, körkortstillstånd m m i din teoribok. Här gör vi bara en sammanfattning av det viktigaste som gäller A-körkortet. Behörighet Al A "med begränsning" A "utan begränsning" Fordon Lätt mc Tung mc med begränsning Tung mc utan begränsning Motor Övriga fordon som du får köra Högst 125 cm 3 och en effekt av högst 11 kw. Moped klass 1 och II Traktor Motorredskap klass II Motoreffekt som inte överstiger 25 kw och ett förhållande mellan motoreffekt och vikt som inte överstiger 0,16 kw/kg (se tabell på sid 26) Lätt mc Moped klass I och II Traktor Motorredskap klass Il Ingen begränsning Alla slags mc Moped klass I och II Traktor Motorredskap klass II Körkortsålder 16 år 18 år 21 år eller minst 20 år och ha haft A-behörighet "med begränsning" i minst 2 år Övningskörning 16 år 17 år och 6 månader 20 år På trafikskola: 17 år och 6 månader endast om trafikläraren följer med på motorcykeln eller i en sidvagn. Riskutbildning Del 1 och 2 Del 1 och 2 Del 1 och 2 Förarprov Både kunskaps- och körprov Både kunskaps- och körprov Endast körprov om du redan har Al-behörighet Både kunskaps- och körprov Om du fyllt 21 år och har haft A1-behörighet eller A-behörighet med begränsning kortare tid än 2 år behöver du endast avlägga ett nytt körprov. Om du fyllt 20 år och ha haft A-behörighet med begränsning i minst 2 år gäller körkortet för A-behörighet utan begränsning. Tre- och fyrhjuliga motorcyklar får även köras av den som har B-behörighet.

23 Övningskörning med motorcykel Övningskörning i trafikskola Motorcykeln ska ha en röd skylt eller föraren en väst med texten Övningskör. Trafikläraren kör egen motorcykel, åker på elevens motorcykel eller kör egen bil. 1 de flesta fall håller läraren kontakt med eleven via en radio i hjälmen. Eleven kan på detta sätt få råd och tips under körningens gång. Privat övningskörning Motorcykeln ska ha en grön skylt, eller föraren en väst, med texten Övningskör. Handledaren (den private läraren) måste ha fyllt 24 år och ha körkort för den aktuella mc-typen. Dessutom ska hon eller han ha vana och skicklighet att köra en sådan motorcykel. Körkortet ska ha gällt i minst 5 under de senaste 10 åren. Det ska vara utfärdat i ett EES-land (EU samt Norge, Island eller Liechtenstein). Handledaren får inte ha mist körkortet under de senaste 3 åren på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av t ex fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader. Handledaren måste vara godkänd för just den eleven som övningskör. Handledarintyget ska medtagas vid varje övningskörning. Handledaren anses som ansvarig vid övningskörningen. Handledaren måste åka med på motorcykeln eller köra en egen. Riskutbildning Innan du gör förarprovet (kunskaps- och körprovet) måste du genomgå en riskutbildning i två delar Del 1 är en teoretisk utbildning och kallas Riskettan A. Del 2 är en praktisk utbildning och kallas Risktvåan A. Riskettan A Riskettan A omfattar alkohol och andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Du kan gå denna utbildning på en trafikskola. Det är bra om du går Riskettan A i slutet av din körkortsutbildning eftersom du bör ha viss körvara för att kunna reflektera över riskerna i trafiken. Kursen är minst 3 timmar lång. Den innehåller ingen körning. Du blir godkänd genom ditt aktiva deltagande enligt kursplanen. Använd alltid skyddsutrustning när du övningskör. 23

24 Risktvåan A Risktvåan A omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Den ska dessutom lyfta fram risker som är speciella för motorcyklister. Kursen görs på en trafikövningsplats som är speciellt utformad för praktiska övningar med motorcykel. Kursen är minst 4 timmar lång. Det är viktigt att du gör Risktvåan A i slutet av körkortsutbildningen, eftersom det krävs att du kan manövrera motorcykeln på ett säkert sätt och att du har erfarenhet av körning i trafik för att kunna bedöma och förstå olika risksituationer. Undantag från kravet på riskutbildning Har du en gång gått riskutbildningen för mc (både del 1 och 2) behöver du inte gå den en gång till för att avlägga ett nytt prov för en högre mc-behörighet. Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan däremot inte tillgodoräknas för motorcykel. Blir ditt körkort återkallat måste du gå nya riskutbildningar. Registreringsbevis Lätt mc

25 Registreringsbevis Tung mc "med begränsning" 25 Registreringsbevis Tung mc "utan begränsning"

26 26 Förhållandet mellan motoreffekt och tjänstevikt För att få köra en motorcykel med A-behörighet "med begränsning" får förhållandet mellan motoreffekt och tjänstevikt inte överstiga 0,16 kw/kg. Av denna tabell kan du på ett enkelt sätt se detta förhållande. kw Diagram över effekt/vikt-förhållande, enligt formeln effekt kw/tjänstevikt kg 25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0, ,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0, ,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0, ,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0, ,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0, ,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0, ,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0, ,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0, ,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0, ,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0, ,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0, ,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0, ,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0, ,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0, ,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 kg Exempel 1: Tjänstevikten på motorcykeln är 130 kg och motoreffekten 16 kw. Förhållandet blir då 0,12. Har du A-behörighet "med begränsning" får du köra denna motorcykel. Exempel 2: Tjänstevikten på motorcykeln är 130 kg och motoreffekten 23 kw. Förhållandet blir då 0,18. Har du A-behörighet "med begränsning" får du inte köra denna motorcykel.

27

28

29

30 la Klädsel Du bör vara varmt och praktisk klädd när du kör motorcykel. Om du sitter och fryser blir din körning mindre trafiksäker. Riktig utrustning hjälper förstås också till att förhindra och mildra eventuella skador. Därför är det nödvändigt att du klär dig ordentligt innan du sätter dig på motorcykeln. Föraren är ansvarig för att passagerare under femton år använder hjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Alltid hjälm Lagen säger att alla som färdas på motorcykel (både förare och passagerare) måste bära hjälm. Denna regel gäller oavsett hur kort turen är. Hjälmen ska vara SIS- eller E-märkt. Du får inte måla hjälmen, inte göra hål i hjälmskalet och inte sätta på dekaler. (Dekaler som hjälmtillverkaren satt på är dock tillåtna.) Undantag: Den som kör en trehjulig motorcykel med en överbyggnad som skyddar föraren behöver inte ha hjälm om det finns bilbälte. Passagerare som är under sju år får använda lämpligt huvudskydd, t ex en ridhjälm eller en cykelhjälm. Den som av medicinska skäl inte kan använda hjälm. Dispens lämnas av Transportstyrelsen.

31 Var noga när du väljer hjälm Det finns två typer av hjälmar: Integralhjälmen skyddar hakpartiet och har oftast visir att fälla ned som skydd för ögonen. Vid högre farter ventileras hjälmen av fartvinden. En typ av integralhjälm är crosshjälmen. En del av integralhjälmarna är öppningsbara. Jethjälmen är en öppen hjälm som inte skyddar hakpartiet. Oftast saknas visir och den bör då kompletteras med glasögon. Det finns flera olika material till hjälmar Plast Kompositmaterial med skikt av glasfiber, kevlar eller metall. Mycket har hänt vad gäller materialet till hjälmar de senaste åren. Idag har en plasthjälm lika lång livslängd som en komposithjälm. Hjälmens livslängd styrs främst av det dagliga slitaget. En hjälm som används flitigt under en stor del av året bör kanske bytas efter 2-3 år. En hjälm som inte används så ofta och är välskött kan hålla 5-6 år. En plasthjälm väger i allmänhet gram mer än en motsvarande hjälm i kompositmaterial. Låg vikt är bra, men samtidigt bara en av många faktorer. Tillverkaren måste göra den bästa kompromissen av hållfastheten, stötdämpningsförmågan, vikten, tyngden och komforten. Öppiiiiigsbathitegralhjähn Jethjälm Cro shjälm Tänk på följande när du ska köpa ny hjälm Hjälmen ska sitta som gjuten på huvudet. En ny hjälm ska kännas hård. Efterhand formar den sig efter ditt huvud. Därför ska du aldrig köpa en begagnad hjälm som formats efter någon annans huvud. Skaka på huvudet. Följer hjälmen inte med i skakningarna är den för stor. Testa slutligen hjälmen genom att försöka vrida av den framåt med hakbandet fastspänt. Går detta är det fel hjälm och du riskerar att elen flyger av när den som bäst behövs. Prova i stället en annan storlek. Testa hjälmen så att den inte ärför stor genom att försöka vrida av den framåt med hakbandet fastspänt.

32 32 Välj helst en hjälm med ljus eller fluorescerande färg. Du syns bättre och ju fortare andra trafikanter upptäcker dig '04desto bättre. Ditt huvud är ofta det som andra fordonsförare upptäcker först. 7 c - t; Hjälmens hakrem ska alltid vara ordentligt åtdragen så att : 0 cn hjälmen inte kan falla av eller glida ner så att du får remmen runt halsen. Skydda dina ögon! Kör du i 90 km/h och får en insekt i ögat kan du mista synen på det ögat. Använd därför alltid visir eller mc-glasögon. Använder du en Jethjälm ska du alltid komplettera den med mc-glasögon. Har du en integralhjälm bör du skaffa ett ljust visir. Ett mörkt visir innebär att du kraftigt försämrar ditt mörkerseende. Det är ju som att köra med solglasögon i mörker. Tänk på att visir ger ett mycket bra skydd vid regn. Du slipper regnstänken i ansiktet. Det finns specialmedel du kan köpa som förhindrar att visiret eller glasögonen immar igen. Om visiret eller glasögonen blir repiga, kan du förbättra dem genom att putsa dem med ett specialmedel som du kan köpa hos de flesta mc-handlare. Bilbälte Bilbälte måste användas om du färdas i en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri. Saknas bälte måste hjälm användas. Se vidare i din teoribok. Inget tvång men klokt ändå! Skaffa en hjälmhuva! Den minskar draget, skyddar mot kyla och tar upp svett. Hjälmen håller sig fräsch längre om du använder en hjälmhuva. Skaffa ett bra ställ! Det kan skydda dig mot kyla och blåst men också mot skrapskador m m om du kör omkull. Ett riktigt skinnställ eller ett allvädersställ som är förstärkt med t ex kevlar eller cordura är det bästa skyddet. Ju ljusare och starkare färger - desto bättre! Kontrastlinjer och reflexer ökar chansen att bli upptäckt i tid av andra förare. Undersökningar har visat att ca 75 % av olyckorna där tvåhjuliga fordon varit inblandade, troligen har berott på att andra fordons-

33 , 0 Skinnställ Allvädersställ förare inte har upptäckt tvåhjulingen eller upptäckt den för sent. Numera finns mc-ställ som förutom att de är gjorda för att synas bra, även har extra polstringar för att skydda axlar, armbågar och knän. Mc-stället har också inbyggt ryggskydd. Detta ryggskydd är inte lika bra som de lösa ryggskydden, men fördelen är att du inte glömmer det hemma på hyllan. Välj med fördel ett ställ med CE-märkta skydd. Vissa försäkringsbolag ger rabatt på försäkringar om du och din passagerare alltid använder ställ, handskar och stövlar som är speciellt framtagna för mc-körning. Ett extra regnställ att dra över skinnstället är bra att ha. Ett orange eller gulgrönt "lysande" ställ syns bäst Ryggskydd Ryggskydd finns att köpa löst. Var noga med passformen och välj ett CE-märkt ryggskydd. Det är en billig försäkring som roadracingåkarna har använt länge. Ryggskydd skyddar om du kör omkull.

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

Hej alla goa entusiaster!

Hej alla goa entusiaster! Hej alla goa entusiaster! Lördag den 23:e Juli. Lägg in detta datum i kalendern! Vi har bokat denna dag till Goodguys medlemsträff. Vi försöker att samla alla medlemmar och motorcyklar på klubben för fotografering

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Med känsla för MC FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Att åka motorcykel är en livsstil eller rent av en passion, den används både till nytta och nöje. Det är förenat med en skön känsla som kan vara svår att förstå

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Sida Datum FMCK AO8 8:2 2009-12-30 80 Mål, uppgifter och organisation 8:3 2009-12-30 80.1 Trafiksäkerhet inom FMCK 8:3 2009-12-30 80.1.1 Mål 8:3 2009-12-30 80.1.2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Mopedbok. för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II

Mopedbok. för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II Mopedbok för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II www.mopedbok.se Mopedklass I och II Mopedbil EPA-traktor / A-traktor Traktor Arbetsfordon klass II Rätt & Vett konsult och förlag

Läs mer

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran.

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente; beslutade den 8 juni 2010.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595); utfärdad den 7 december 2000. Utkom från trycket den 15 december 2000 Omtryck Regeringen föreskriver att 2, 7 a, 17, 55

Läs mer

Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01

Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01 Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01 Undervisningsplanen: utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20 visar hur

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på!

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista: Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?..sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad ett körprov för behörigheten B kan innehålla. Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd 5 06-06-16 08.04.13 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Lektionsplanering Moped klass II

Lektionsplanering Moped klass II Lektionsplanering Moped klass II Allmänt Kurslängd: Kurslitteratur: Övrigt material: Kursledarmaterial: Kursort: Kurslokal: Kursledare: Pedagogisk utbildning: Genomförande: 5 sammankomster á 3 studietimmar

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; Utkom från trycket den 26 september 2006 beslutade den 19 september

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Mopedens historia. Mopedens början:

Mopedens historia. Mopedens början: Mopeden Mopedens historia Mopedens början: Det var Euge ne och Michel Werner som uppfann motorpeden år 1897 och samma år visades den upp för först gången på parissalongen. Den såg ut som en cykel med en

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Bra att veta om fyrhjulingar

Bra att veta om fyrhjulingar Bra att veta om fyrhjulingar Foto brp sweden Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade och skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Gemensamt är dock att det är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng.

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer