RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac"

Transkript

1 RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg

2 Ois h!! Då v nn s sn slu. Kn in säg vi n höjs fö hjåkning. Tänk böj li is! Tyvä ås jg skiv MC-lyckn h ök i å, in b hä på ön un gnll öv hl ln. Så pss vi bös s n s iskgupp s in pss in i nll-visinn. Vi in SMC håll fsäningskus (iig "vsning") s in k någ lg på. E fål knu k gn vi h kus, Vi fösök få igång hjåkn infö sn n äningsg så n skll v li säk på vägn. All jbb sk näsn ill fö vi vill hjälp E. Vi få bslu ingn lön i png fö n i vi lägg n, in hll någn "lön" i nl bä Mc-fö. Föviss så i vkshsplnn vi skll viubil... Mn lägg n så yck b ch få så li illbk, å pp n gnisn.. M nkn på n vlig "kyku" så kn n un Vi på hjälp uppifån än v vi bhöv öv på fiksäkh ch knikköning. D k än ubbl nl knu på n köningn än h vi på kusn! Nu ill li lig sk: Sn ä in ikig slu än un kn ju bli ång fin g. Näs pln ä "fik på Fåö" ch sn "åsö li glj på kvälln", vå ngng s jg hpps k ång lg på. Och ill näs s så gö Vi ny fösök ill vi skll bli säk fö. Kö fösikig ch vi ös säk på vägn Lss Söquis fön Glns isik/klubb Rbbisbl ä glänsk cyklisns fviblsk. D klubb s vk h GMCK, SMCklubbn, Rukn ch Lisn. Dn k u fy gång p å. Rkö ä Mikl Bu Nybh, ill hn skicks s NI vill h i iningn. Assn ä Kullingbs Källung Visby. Eps: Mnusspp fö näs nu ä isgn n 7/ ! Dn k i bvlån p vck sn. 2

3 D fls cyklisn ä säkhsvn v påsån s jg sä på Glänsk cyklis, nä jg skv Schl sin i fö nu v Rbbis Bl!! MCT GOTLANDS MÅL 2007: 25% v öns SMC l skll gngå fbilning! ( innbä c 200 s. cyklis ll 10 % v öns ingis MC) Ök in kunskp ch s in iskvnh! v ål ch väjn ill ER cyklis s vi s ngg ss ill hpps på vi illsns skull uppnå! VAD BLEV RESULTATET??? På 6 ubilningsillfälln s bjös, (3 Gunkus, 1 Ny på MC, 1 Bs & Kuvkus s Övning på Slly) h l 39 s (!) gi chnsn än fö bli säk cyklis!(vv 16 s på Slly) D hä ä lång ifån ålsäningn vn, sul i vklighn: 5% v SMC l ch knpp 2% v ingis hj. D in vänn, finn vi 8 insukö ch n s l v sylsn s vi ngg vi ss ubilningsillfälln, yck äklig!! Tcks vi kun få n fökling vfö in fl lgi!? FRIHET KOSTAR v någn s uyck. Ni h knsk läs bskn inings i ubikn un sn; MC ön slå ny k, Mcykl ö in Nllvisinns kii. Ävn på Gln, h vi nn s kunn läs, h fl MC lyck inäff, gisk ng ävn ölig ugång! Anl ö cyklis i Svig i å.. juli 38 s, ch sk un s i 237 s (Vägvks sisik) ä yvä n ökning jäfö iig å. D fku sä f på ll kf s vill s inskänkning v lik slg cyklisn! D ä ång s in gill MC ch s hls vill vi in finns!! D ps ävn in sö ynigh ch gnisin! Skn på Tfikfösäkingn, NTF s uln MC in ys in Nllvisinn fl. fl. Vå fih ( åk hj) s jg nän vn, b SMC bå cnl ch lkl, hö yck fö vi skll kunn h ävn fsäningsvis. Gn SMC s föun ssning på fiksäkhsb bl. fbilning, h n kunn vis på f ill 2006 så h nl MC lyck in ök s nl cykl h än föubbls sns 10 ån! D h l ill sb ynigh s Vägvk, Tfikusk, SMC h lycks få s ö ch kn ä fö knsukiv iskussin hu n gns sk föbä föusäningn fö insk nl MC lyck. Bl. föbä vägiljön, ä vi (SMC) ågi ss invn 1000 il väg i Svig, fö få b fligh fö MC. D sb bygg på MC kllkiv fkisk si nsv ch l på lik fbilning / vsning så SMC kn fsä v n väig gnisin gn ynigh ch n föbusiv!!! JAG vill åinsn kunn h fih åk hj ävn föv, n DU vill ckså!! Hjälp ig själv bli n fiksäk cyklis, ch SMC i s b kunn påvk, gn l på vå kn fbilning 2008!! Håll kll på vå hsi: ä k finns infin v s fösiggå nä gäll fbilning. Kll ävn iks-hsin: fö följ SMC s b. H u fåg ll synpunk hö v ig ill ig s ä MCT nsvig SMC Gln: ll SMC Gln, Bx 1061, VISBY 3

4 4 K l ls il å s ö i S M C G l n is ik c h c lu b! N ä? 2 0 k b V? M in s u g n, S ö v ä g T i? 1 7,0 0 O b s v! V i f s ä p u b f n f ö n c k l 2 0,0 0 u s ik c h n s?! H ö v ig il S ö is u k! T l: , b il:

5 Fån n föflugn nk ill full kyk D hl böj s n nk nä jg på ås välbsök VÅRRULLE, kns Ks, hä ä flk än i kykn!. Skull v öjlig sl någ hjåk fö gö gns sk ch näv vi n gusjäns n ssöng? Jg knk kykvän i Vä kyk fö kll v vilk söng v gusjäns, ch fick någ u välj lln. Dn föflugn nkn böj f. Jg inf vnng vi någ nsgsåkning, ch söng n 15 juni sls vi kl på Bilpvningns pking fö gns fä Vä kyk, ä ylig gäng nslö. En häpn Kykh häls 47 gl hjåk välkn ill sin vck kyk. Hn änk ng vi in v så vn kykbsök fö hn fökl på föölig sä i kykn kn n in gö fl, ä kn n gö på lik sä. Ef gusjänsn åk vi vi ill Föjl ch fik illsns innn v ch n åk vi på gn ävny. Snfningsvis så v yck lyck vnng fi ch fnk i kykns svl u, ch fik ch su i slgss vi Kis Cfé. Tyvä fick någ lg in n lik fifull g, vå hj åk i ik vi vå lik illfälln, n lyckligvis ing sö psnsk. Bil Gll, ännisk Någ inu innn söngsässn i Vä fåg kykvän jg v b på k 40-l cyklis ill gusjänsn. D v jg in. Sx äf väll in ss v ännisk iklä skinnsäll. Fnsisk hälig ch jäkul! Tck sk ni h! Ex lig v så ång s kiv följ i gusjänsn, lyssn på pikn ch gick f ill nvn! Tck än n gång! Kn Öshl, kykh 5

6 Någ bil fån ås kivi Ny lkn spsns... Så hä sk n in gö u i fikn! S in så bkvä u Un v h upp sj fö..? 6

7 KUL PÅ HJUL vi Milvksn n 15: spb. Välkn ill fiksäkhsgn s NTF Gln ng. SMC k finns på pls, illsns n äng n gnisin, fö vis upp vå vksh. D k bli n ffyll g ång häfig fn ch spkkulä uppvisning v lik slg v lik usälln! SÅ filjn ch/ll in kpis ill n skjig lög! Kkss på pls fö iv. föäing. Pls: Milvksn Ti: ill VÄLKOMNA TILL SMC MONTERN! 7

8 Klnn Du Evnng Ti & pls/angö Sp 30 Fik på Fåö Sling g: Flx pking 12,00 F-sun 13,00 Ok 20 Åsö SMC Glns län Kl. 17,00 insugn söväg 16 Åsö Glns SMC-klubb Kl. 18,00 insugn söväg Nv 3 GGN Tf Skjufäl 7 Mnusspp Rbbisbl n 4 18,30 hs kön Iékick Dc 9 (H)Julllik Annns k 13 Luci 24 Julfn 31 Nyåsfn 8

9 Jhj...n s gå f ch i å h ng ång få "gg" illfälln åk å s n spl ss n hl l sp! Mn vi få hpps på n lång skön hös! Tåkig i å ä cykl lyckn ök fö å, ä någ vi ll ås ill ss ch änk på nä vi ä u på vägn. V kn vi gö fö syns bä sv Rukn h hf fl nsgs kväll ch v ng fös gångn, s kvgillningn fick sälls in ch flys ill näskn vck pg gn! Mn blv änå n uppsluning på 80 cykl ungfä, in ålig!! D s vän nu ä ju vå "nygl" nining, vilkn h gå v spln nä u läs? Skll bli skj s ny upplägg bli b. J v kn föäljs, vi håll på f li ygäkn ch knsk li öj vå ny ll ä sg klubbns fös lgg s vi vl illbk! Anns så önsk jg ch sylsn n ikig skön hös! Anglic D 9

10 10

11 Vill u gö nå b? Dn 22 spb kös iksäckn vnng, n sypiying fån ss hjåk ill bn cnc. Du kö ä u ä ll b! Vis u by ig ch äck n hjälpn hn! G big ik ill Bncncfnn, sän kvi (ll kpi) ill ss u ik fl il! T sn in hj ch kö n ll fl il siig s ss v n hjåk! D i n ninll kin cnc n 22 spb Fl il skp nggngsffk! 100% v insl pngn gå ill Bncncfnn. Vi p HELT OAVKORTADE DONATIONSPENGAR! Klckn n 22 spb, s g s u kö, ffnliggös snlg insl blpp, nl lg ch nl il kö! D ffnliggös ls hä på wbbsin, ls på SVMC.s, Bik.s, MC-Ny.s ch ckså gn i SMC-ginsbu! Vis u by ig - äck n hjälpn hn! Sä in 150:- på P.G Ang fns "Miln 2007"! 11

12 SMC-b På följn sälln håll u b uppvisn v lsk. Känn u ill fl sälln s kn änks gö illvn äglig fö n glänsk/ knun/n? Knk kön ll is! Ps Däck Olj Fik Lgi Öv An Böshpn Sluhll 1 Visby % Gäll j bk Bullbn Hssl Klinhn % All yck Cykl & Mc-hlln Visby % 20 % 10 % Klä hjäl sp. bju. i vj Ebbs Susn Fåö % Hl Mc kllkinn Espgs cfé KB Ljugn ch R Gis kff vi köp v kffbö Klsbunnn R % Kff illbhö Flkys kni & sung Bugsvik Lövqvis cykl & Visby % % 10 % Mjsgån Hbugn % Måli Gis kff vi köp v kffbö Mäs cfé, Ös cnu Visby % Sögås Susns ssby Fåö % V s Wllins cfé Khsvik % Kff ch Sögås Ebbs M Kff Fåö % Kffsugn Bungusé Bung % Sgn 68 cf b Hs 10 % På kff Pssbyån i Sli % Auxpn Visby Bilgil Gäll jukglss våffl ll bäg Ebjunn ill hjåk Ing lsk, ingn b! Enkl ll hu? 12

13 GMCK l kös ä på upplning infö 40 ås jubil. Åk näs bl pp. Säljs Kwski E6n bs, gul, c 1000 il, 2 äg, 600 cc, läkö ch billig fösäk k, puån vi billig ffä. Jl

14 FIKA PÅ FÅRÖ Nu nä sig hösn ch s vsluning på säsngn så bli s buklig: FIKA PÅ FÅRÖ MEDTAG KAFFEKORG 30 sp 2007 Avfä fån Flxnics pking kl: 12:00 Ell Kl: 13:00 i Fåösun, fäjn vgå 13:00. Plc i bilkön ill fäjn nä ni nlän. 14

15 Rspp fån n Hllnss 25 juni 3 juli Rsn inls fäjn ill Öln snbb yck, b vå i. Ef n övnning i Kisins b v Hlln ch Cins b s b i Dlf i sö Hlln. Plnn v nå ill Hlln sn på kvälln n 26. Rn ubhnköning skull bli fågn, in så kul n vägvinnn. I N Tyskln åk gnsäll v ch på någ gång bl.. i sbn fuknsvä skyfll, å in gick kö övhuvug. D ä kän fku ä yck vlig åk hj på in väg vi sin v ubhn, så sk ckså unfö Osnbück, ä vi ckså övn på vlig li hll i sn L. Ef n ävnylig fä i hällgn ch c 20 skun sivin på n hllänsk slän nås sål n 27. Någ gsu gnfös ugångspunk fån Dlf, fö övig n gl li s ång sväh, bl. n lun Ou kk (Gl kykn). På ss gsu kun n kns fäs vå sk: Hlln ä lig pl ch öpp ch hllänn ä lig ålv flk i kpn hv. Hl ln ä i pincip läggningspjk ipnn! D finns vll ch pupsin i s s i hl ln. E xpl ä skysvlln vi Osschl s ä c 12 k lång ch innhåll c 30 gignisk vnil s sängs nä vnsån bli fö hög i Nsjön. D fö sky lnån innnfö vlln övsväning. Hsn s n 2 juli i sögn, vilk upphö f c 10 il, n v illäcklig fö vi skull hinn bli blö hän ch nck. Aubhnåkning ign ill Hlsin i n Tyskln. Dä hn vi un h pln i å, n nupk kll Hlsinisch Schwiz yck vck! Vi övn i Plön - b hll ch billig! E bsök i in lls vlägsn å kn kns! På gnn n 3 juli näs sn Oskshn ch fäjn. Snfningsvis kn sägs finns n hl l sväh i Hlln gl li sä (Dlf, Uch, Hg fl. sä), n ckså ång sälln ä bvis på hllänns kp hv i f v vll pupsin finns. Aubhnköning ä in så kul n b någ kil fån nn i Tyskln finns bylig vlig hjväg. Längs ss ligg sän s pälbn. Bhöv n övn i Tyskln så hi n i ss in sä unlig hll b ch billig u, k fö ubblu!! //Lss Pu ch Cin Sjösn En fusn Cin f n fä i hällgn ch s 15

16 B FÖRENINGSBREV AVS: SMC Gln Bx Visby

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om

Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING N 171 mj 2 0 1 0 I N N E H Å L L 17-18 Mnès sjukdm 18 Mnsvnsk äkmdsfum 2-3 fbu 11 Öb 19 Hjäsvksbhndn md ACE-hämm ch ARB vd Hsbs vådcn n junsud Hyunsy usus

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer

Överdosering av läkemedel

Överdosering av läkemedel äyk 2015 Öeoseng läkeeel Hns Pesson oh Gnll jeg, Gnoonsenlen . 20-67 A 2015, IN 0430-1080/IBN 978-91-85929-19-1 Aess: ss-eksheen, äkeeelsnsenngens ee AB, I Rngägen 100, okhol Box 17608, 118 92 okhol Teleon:

Läs mer