Tillsammans så mycket bättre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans så mycket bättre"

Transkript

1 Tillsammans så mycket bättre Mats Bojestig och Göran Henriks Landstinget i Jönköpings län

2 Lärande och Coacha förbättringsarbete vs resilience alltid resa sig igen Involvering Individualisering Integration Innovation Information och Bekämpa isolering Ref: Henriks and professor Baltazar A S P G

3 Ref: Bojestig

4

5

6 TILLSAMMANS Varför blev det så bra?!

7 Att göra sig själv genom någon annan, eller att göra någon annan med sig själv Förmågan att förstå, men också se den process som någon annan befunnit sig i eller befinner sig i

8 Om du gör mitt och jag gör ditt så växer vi bägge! Så ökar värdet för dem vi är till för Skapa en känsla en atmosfär för lärande och delande Samlärande

9 TILLSAMMANS i hälso och sjukvården då?!

10 Utmaningar HW0M8&t=18s Mikrosystem som utför Team i partnerskap med patienten och IT stöd Enhet som snabbt inför Organisation som stödjer Ledning som skapar förutsättningar

11 SÄBO Sjukhus ASIH Åtvidaberg

12 Vad är viktigt för Lilly? Fler dagar med energi, glädje och vitalitet. Du ser mina behov och tillsammans tar vi fram det som är viktigt för mig. Vi fokuserar på preventiva aktiviteter. Senior Alert Ref Susanne Lundblad Fråga inte: What s the matter with you? Lilly, Fråga: 95 What matters to you? Maureen Bisognano IHI

13 Goda exempel Det nya samspelet Ung Cancer hur får vi igång nästa community?

14 Omställning! Att snabbt ta upp det nya och införa det i sin egen verksamhet Alla idéer finns där öppet synliga var är omställningsförmågan?! Våga stjäla och anpassa

15 Hur kan vi göra då? Hur tar vi tillvara att många är i samma fråga? att all information är fri och tillgänglig?

16 Alla lär samtidigt i hela världen!

17

18 Utmaningar HW0M8&t=18s Mikrosystem som utför Team i partnerskap med patienten och IT stöd Enhet som snabbt inför Organisation som stödjer Ledning som skapar förutsättningar

19 Mesonivån Coacha Stöd Visa hur vi gör Metoden: Exempel Koloncancerprojektet Löftena till invånarna = handlingsplanerna

20 Total Remake over? Sponsorer till varje förbättringsteam Avtal med ledningen Sociala medier för ökad spridning Bättre och annorlunda IT stöd Ständig dialog med patienter/befolkning Patientens ögon Samverkan på nytt sätt sluta tänka i silon Ju mer vi delar desto mer får vi tillbaka Skapa nyfikenhet på andras resultat Ledningen ger förutsättningar lokalt ansvar

21 Löften till cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen 1. Få påbörja adekvat behandling inom fyra veckor 2. Erbjudas diagnostik och behandling enligt bästa metod 3. Vara välinformerade/delaktiga i hela vårdkedjan 4. I livets slutskede ges lika god palliativ vård oavsett bostadsort 5. Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningsprogram 6. Regionalt cancercentrum ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

22 Patientens individuella preferenser Patientens process Patientens kontext Första symtom Patientens kontext Första kontakt Patientens sammanhang Första symtom Patientens sammanhang Första kontakt Patienters individuella preferenser Undersökning bedömning uppföljning Information Behandling/ åtgärd Kompetens Symtom Patient Patient

23 Påverkansanalys för God koloncancervård IHI Mål/ målområde Primär påverkan Vad? Få påbörja adekvat behandling inom fyra veckor Sekundär påverkan Hur? Tidig upptäckt Utredning/behandling Utredningsfasen Våra löften till patient med koloncancer God vård Du är välinformerad/ delaktig i hela vårdkedjan Erbjudas diagnostik och behandling enligt bästa metod I livets slutskede ges lika god palliativ vård oavsett bostadsort Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningsprogram Regionalt cancercentrum ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Patientinvolvering Utredning/behandling Patientinvolvering Multidisciplinär samverkan Palliation Prevention Interaktiv forskningsansats i flera delar av projektet = del i ansökan Patient och anhörigupplevelser Palliativa fasen Prevention Forskning

24 Löfte 1 Få påbörja adekvat behandling inom fyra veckor Vi har identifierat ny viktig tid att mäta. Inom 30 dagar behov tydliggöra startpunkt. Regionalt mått. Rapport från Kolorektalregistret maj aug % (57% riket) >30 dagar från diagnos till operation. Använder gemensamt underlag för detaljerad ledtidsmätning används i regionen. Visa resultat. Förbättrat patologiprocess som nu sprids i regionen. Tid att följa regionalt = operation till PAD svar, se resultat i gemensam ledtidsmätning. Visa hur spridning påverkat de lokala arbetssätten och vad som krävs för att det ska bli bättre och hur vi får hållbarhet i det. Finns förslag på radiologisk utredningsprocess, konsensus i regionen? Vad säger nationella riktlinjer. Viktigt att vi lokalt identifierar förbättringsområden och följer hur dessa verkligen är förbättringar

25 Utmaningar HW0M8&t=18s Mikrosystem som utför Team i partnerskap med patienten och IT stöd Enhet som snabbt inför Organisation som stödjer Ledning som skapar förutsättningar

26 Makronivån: Infrastruktur Cosmic Ehälsa 1177.Se Kvalitetsregister Öppna jämförelser FAKTA dokument

27 Ett axplock av nationella aktiviteter, satsningar, överenskommelser och andra företeelser Patientsäkerhetssatsningen Infektionsverktyget Vårdrelaterade infektioner Överbeläggningar Bättre liv för sjuka äldre Ledningskraft Prestationsbaserade mått Kvalitetsregister Psykiatrisatsningen Öppna jämförelser Cancerstrategin Vårdgarantin Samverkan med universitet kring lärande Patientmedverkan Nationell samverkan för kunskapsstyrning (NSK) Regionala stödstrukturer i samverkan Ledningssystemsarbete Vårdval Nationell e Hälsa Nationella riktlinjer samt uppföljning inom: Stroke Diabetes Psykiatri Hjärtsjukvård Cancer

28 Vilka nya krav på verksamheten? Prevention Integrerad del omsorg re och habiliteringsinsatser Kvalitetsregister, behov, insats, resultat Öppna jämförelser på personnivå X price, innovationsfond? Co production dvs en samproducerad tjänst Uppkoppling av hjälpmedel till register/journaler Pressbyrån och Travet Beslutstödssystem och ruttoptimering Simulering kontrafaktiska analyser Decision room Användarinvolvering för utveckling Anders Ekholm

29

30 De flesta innovatörers strategi: De fokuserar på sin innovation, vad de försöker göra Istället för att förstå hela kulturen, strukturer och normer som kommer att reagera på de förändringar det nya medför Inga framsteg är hållbara om inte innovatörer lär sig förstå varför systemet driver tillbaka och hur deras egna attityder och uppfattningar (liksom andra drivkrafter) medverkar till motstånd. Peter Senge

31 Goda exempel Det nya samspelet Det mänskliga genomet alla delar data

32 Pådrivare Lärande och förnyelse Planering för styrning och förbättring Ledningsmöten Omvärldsanalys Uppdrag / Fånga in behov från samhället Uppföljning och feedback Kärn verks. Samarbets partners Vårdbehov/Kontakt/ Tillgänglighet Genomföra diagnostik/ behandling/omvårdnad/ rehab Tillhandahålla olika vårdformer Uppföljning/ Avslut Patienter/ Kunder Stöd Administration Kompetensutveckling Säkerhetsarbete IT Stöd för diagnos, behandl, rehab o omvårdnad Teknik o drift

33 Pådrivare Lärande och förnyelse Planering för styrning och förbättring Ledningsmöten Omvärldsanalys Uppdrag / Fånga in behov från samhället Uppföljning och feedback Kärn verks. Samarbets partners Vårdbehov/Kontakt/ Tillgänglighet Genomföra diagnostik/ behandling/omvårdnad/ rehab Tillhandahålla olika vårdformer Uppföljning/ Avslut Patienter/ Kunder Stöd Administration Kompetensutveckling Säkerhetsarbete IT Stöd för diagnos, behandl, rehab o omvårdnad Teknik o drift

34 UtmaningenVertikal eller Nätverks Modell? Singel Integrator Företagsmodell Ä g a r s k a p Samberoende Oberoende Beroende Multipla Sam-Integrerare: En moderniserad Kommun Modell sam oberoende Horisontell Integration Nätverks Modell Vertikal Vision, Integration Principer, Collaborative, Förtroendefulla Arrangemang Source: Stephen Covey and Bill Tolbert, Adapted

35 Where Are We? Optimizing the Current Model Technical Leadership: Problem solving through expertise Viability Transforming the Organization Patient Inflection Point Adaptive Challenge Technical Leadership Clinical Model Episodic Care Coordinated Care Population Directed Care Business Model Fee for Service Bundled Payment/Capitation Disruptive Innovation? Infrastructure Segmented Integrated Cloud Models Adapted from The Second Curve, Ian Morrison 1996 Adaptive Leadership New beliefs & behaviors New relationships New customers

36 Görans femma Agera tidigare Mät så att du tänker friare så att du kan agera snabbare Ute på kanten kan du se det som händer på ett annat sätt än du ser det inifrån Kurt Vonnegut Lugna vatten skapar inte skickliga seglare

37 vår kultur Vi vill lära från vardagen Vi vill göra det som fungerar synligt för många och gärna tillsammans Vi testar gärna i liten skala och innan den generella och detaljerade bilden tas fram Vi följer alltid ett systematiskt angreppssätt i förbättringsarbetet Vardagen är ett ständigt lärande

38 Att göra det vanliga ovanligt bra och att göra det ovanliga vanligt I patientens process utveckla vårdverksamheten och patientsäkerheten.

39 TILLSAMMANS Så mycket bättre!

40 Vi ses nästa år nästa år! maj

Att genomföra strategiska förbättringar

Att genomföra strategiska förbättringar Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet Författare: Thomas W. Nolan, PhD: Senior fellow, IHI Svensk bearbetning: Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län Rebecka

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON Förord Utvecklingscentrum har i sitt uppdrag att utveckla och sprida

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie Anita Segring Examensarbete, 15 högskolepoäng, magisterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram Johan Karltun Christina Keller Jönköping, mars 2012 Förord Föreliggande rapport är ett resultat av ett uppdrag som vi fick i början av hösten

Läs mer