Farmakologisk behandling av alkoholism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farmakologisk behandling av alkoholism"

Transkript

1 GÖTEBORG UNIVERSITY Behavioral Pharmacology Unit Farmakologisk behandling av alkoholism Jörgen A. Engel Professor emeritus, Sahlgrenska akademin, underläkare, Nordhemskliniken, Beroendekliniken, SU The Sahlgrenska Academy, Göteborg University, Department of Pharmacology Box 431, SE Göteborg, Sweden

2 Alkoholism och annat drogberoende är en komplex sjukdom som karakteriseras av ett tvångsmässigt och okontrollerbart drogsug trots vetskap om extremt negativa följder och som kännetecknas av återfall även efter långa drogfria perioder (fritt efter A.Leshner, chef för NIAAA, Science 1997)

3 ALCOHOLISM AS MEDICAL ILLNESS (Tom McLellan et al, JAMA, vol 284: , 2000) Genetical comparisons - Twin studies: Asthma Diabetes Hypertension (males) Alcohol dependence (males) Opiate dependence (males) Nicotine dependence Schizophrenia ADHD

4 (from Kalsi et al Trends in Genetics, 2008)

5 Volume 16 Number 9 September 2010 Kudzu Kudzu

6 SUBSTANSBEROENDE ENLIGT DSM IV Tre eller fler av nedanstående kriterier skall vara uppfyllda under samma 12-månadersperiod 1. Tolerans 2. Abstinens 3. Intag av större mängd eller under längre tid än vad som avsågs (kontrollförlust) 4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök att minska/kontrollera intag 5. Betydande andel av livet ägnas åt att införskaffa, konsumera och hämta sig från användning av drogen 6. Viktiga aktiviteter (socialt, yrkesmässigt, fritidsintressen etc) ges upp eller minskas pga droganvändningen 7. Fortsatt droganvändande trots vetskap att den har orsakat eller förvärrat fysiska eller psykiska besvär av varaktig eller återkommande natur

7 RELAPSE RATES IN ADDICTION PROGRAMS* WILLIAM A. HUNT, L. WALKER BARNETT, AND LAURENCE G. BRANCH Loyola University of Chicago J. Clin. Psychol., vol. 27, , % ABSTAINERS 100 JH É RELAPSE RATE OVER TIME É J H É HEROIN SMOKING ALCOHOL J É H J H É JH weeks MONTHS

8 Mål för behandling av beroende Förhindra återfall efter initial abstinens och därmed minska alkoholrelaterade problem -Assistera vid avhållsamhet -Minska intensiteten i drickandet vid återfall -Öka benägenheten att fortsätta behandlingen -Underlätta ändring av beteendet -Stärka en alkoholfri livsstil Behandla psykiatrisk samsjuklighet OBS Målen måste alltid sättas i samråd med patienten

9 Det livsviktiga, motiverande mesolimbiska dopaminsystemet byggs om

10 Stimulants & Blood Flow High blood flow Healthy Control Gottschalk, 2001, Am J Psychiatry Cocaine-dependent Low blood flow

11 Your Brain After Drugs Normal Cocaine Abuser (10 da) Cocaine Abuser (100 da)

12 Activation of memory circuits during cue-elicited cocaine craving STEVEN GRANT, EDYTHE D. LONDON, DAVID B. NEWLIN, VICTOR L. VILLEMAGNE, XIANG LIU, CARLO CONTOREGGI, ROBERT L. PHILLIPS, ALANE S. KIMES AND ARTHUR MARGOLINE Proc. Natl. Acad. Sci. USA. Vol. 93, pp , 1996 Neutral Cues Cocaine Cues

13

14 Craving (Sug, drive) RELAPS Impulskontroll deficit Kognitiv deficit

15 I don t know why I took my first drink, and I don t know why I continue to drink. I do know that, from the first drink, alcohol felt right. It felt right for years, until my body and mind started to break down and my life as I knew it fell apart before my eyes. Now, even when alcohol does not feel right, I can t rid myself of it. I cannot stop drinking. It seems like alcohol has a grip on my very molecules. an alcoholic

16 FC C-P Hippo AC DMT PAG CER N.Acc VP LH ARC VTA SNr RN LC AMG

17 Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Godkända återfallspreventiva läkemedel Disulfiram - Antabus Acamprosate - Campral Naltrexone - ReVia

18 Prescription of drugs KDD in Sweden ggr SSRI Disulfiram + Acamprosate + Naltrexon Statistik IMS data 2009

19 Varför är det en underförskrivning Bristande information och kunskap hos läkare, sjuksköterskor, psykologer behandlingsassistenter etc För liten effekt För dyrt För mycket biverkningar Ideologiska hinder

20 Rapport från Statens folkhälsoinstitut Alkoholfrågor i vardaglig hälso - och sjukvård

21 Rapport från Statens folkhälsoinstitut Alkoholfrågor i vardaglig hälso - och sjukvård

22 Rapport från Statens folkhälsoinstitut Alkoholfrågor i vardaglig hälso - och sjukvård

23 Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Godkända återfallspreventiva läkemedel Disulfiram - Antabus Acamprosate - Campral Naltrexone - ReVia

24

25 Disulfiram ökar halten av Dopamin i hjärnan Tyrosin tyrosinhydroxylas L-DOPA dopadekarboxylas Dopamin Noradrenalin dopaminbetahydroxylas Disulfiram (Antabus)

26 Disulfiram-Antabus Spärrmedicinering - ger en ansamling av acetaldehyd som ger en mycket obehaglig reaktion med kraftig ansiktsrodnad, hjärtklappning, andnöd, pulserande huvudvärk,nausea och emesis samt svettning. Kan hos hjärtsjuka ge arytmier och/eller ischemi. Dödsfall har inträffat. OBS - Ny forskning visar att disulfiram även har effekt på hjärnans dopamin belöningssystem. Visat sig ha god effekt mot kokainmissbruk Kliniska effekter Har dokumenterad effekt i form av minskat alkoholintag men bäst effekt under övervakning. Obs tillförseln av disulfiram subkutant som implantat har inte visats ha bättre effekt än placeboimplantat. Biverkningar : allvarliga är levertoxicitet, polyneuropatier, samt mindre allvarliga hudreaktioner. Interaktion med andra läkemedel som metronidazol (Flagyl ) och hämmar nedbrytningen av warfarin, fenotoin, diazepam, imipramin, teofyllin och kan därför förstärka effekten av dessa medel. Antihistaminer minskar disulfirameffekten vid samtidigt alkoholintag.

27 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, FoUU psykiatri, Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Farmakologisk långtidsbehandling mot återfall (sid 1011) Akamprosat och naltrexon är likvärdiga disulfiram är det udda preparatet med svagast evidens utifrån moderna kriterier. Apoteket AB Läkemedelsboken

28 Nej, disulfiram (Antabus) är inte det»udda preparatet«läkartidningen nummer 19 Jörgen Engel, Bo Söderpalm, Bengt Sternebring, Jan Hallgren, Lars Håkan Nilsson, Lars Blomström Disulfiram (Antabus) är vida bättre än sitt rykte och förtjänar att lyftas fram på ett annat sätt än vad som nu sker i Läkemedelsboken, i Kloka listan och i Karolinska institutets kurser i beroendelära.

29 Drinking outcomes during continuous medication period (up to 12 weeks) acamprosat disulfiram naltrexon Time (days) to first HDD, mean +/- SD (n) 17,6 +/- 22,0 (44) 46,6 +/- 27,5 (33)** 22,0 +/-22,0 (47) Time (days) to first drinking, mean +/- SD (n) 11,4 +/- 17,0 (50) 30,4 +/- 27,8 (39)* 16,2 +/- 20,2 (50) Abstinence days/week, mean +/- SD (n) 4,5 +/- 2,1 (52) 6,3 +/- 0,9 (54)*** 4,6 +/- 2,0 (53) * Significance disulfiram > naltrexon and acamprosat: p = 0,0002 ** Significance disulfiram > naltrexon and acamprosat: p < 0,0001 *** Significance disulfiram > naltrexon and acamprosat: p < 0,0001; difference between weeks: p = 0,001 Laaksonen et al, Alcohol and Alcoholism, October 2007

30 Acamprosate - Campral - Aotal kalcium-acetyl-homotaurinate - strukturanalog till GABA; obs ges i höga doser om 2000mg/dag = 3 tabletter 2 ggr dagligen Verkningsmekanismer - återställer balansen mellan hämmande transmittorn GABA och den exciterande transmittorn glutamat Kliniska effekter Reducerar framför allt de negativa symtomen i den protraherade abstinensen och förlänger därmed tiden till återfall medförande färre återfall samt även minskat alkoholsug Biverkningar fr a gastro-intestinala, nausea, diarré, gaser etc Obs acamprosate metaboliseras ej utan elimineras via renal utsöndring och alltså cave njurinsufficiens. Libido-problem

31 The neurobiology, clinical efficacy and safety of acamprosate in the treatment of alcohol dependence Barbara J Mason & Charles J Heyser Expert Opin. Drug Saf. (2010) 9(1):

32

33 Naltrexone - VitaFlo (ReVia ) Verkningsmekanism Opioid ( fr a µ ) receptor antagonist. 50mg/dag = 1 tablett dagligen Kliniska effekter av naltrexon Minskar suget (craving) efter alkohol och förlänger tiden till återfall - framför allt till första dag med heavy drinking (speciellt till okontrollerade återfall; less impulse to initiate drinking") Stöd finns för att patienter med heriditet för alkoholberoende, kontrollförlust samt starkt begär (craving) har bäst effekt av naltrexon. Godisälskare svarar sämre på Naltrexone än ickegodisälskare Biverkningar är fr a huvudvärk och nausea/emesis. Leverprover måste kontrolleras pga att det finns en liten risk för leverpåverkan. (obs patienter som behöver akut Mo eller derivat för smärtlindring får reducerad effekt och skall informeras, kan tom inducera allvarlig opioid abstinens)

34 FC C-P Hippo AC DMT PAG CER N.Acc VP LH ARC VTA SNr RN LC AMG

35 Naltrexone - VitaFlo (ReVia ) Verkningsmekanism Opioid ( fr a µ ) receptor antagonist. 50mg/dag = 1 tablett dagligen Kliniska effekter av naltrexon Minskar suget (craving) efter alkohol och förlänger tiden till återfall - framför allt till första dag med heavy drinking (speciellt till okontrollerade återfall; less impulse to initiate drinking") Stöd finns för att patienter med heriditet för alkoholberoende, kontrollförlust samt starkt begär (craving) har bäst effekt av naltrexon. Godisälskare svarar sämre på Naltrexone än ickegodisälskare Biverkningar är fr a huvudvärk och nausea/emesis. Leverprover måste kontrolleras pga att det finns en liten risk för leverpåverkan. (obs patienter som behöver akut Mo eller derivat för smärtlindring får reducerad effekt och skall informeras, kan tom inducera allvarlig opioid abstinens)

36

37 1 cggatgagcc tctgtgaact actaaggtgg gagggggcta tacgcagagg agaatgtcag 61 atgctcagct cggtcccctc cgcctgacgc tcctctctgt ctcagccagg actggtttct 121 gtaagaaaca gcaggagctg tggcagcggc gaaaggaagc ggctgaggcg cttggaaccc 181 gaaaagtctc ggtgctcctg gctacctcgc acagcgtgcc cgcccggccg tcagtaccat 241 ggacagcagc gctgccccca cgaacgccag caattgcact gatgccttgg cgtactcaag 301 ttgctcccca gcacccagcc ccggttcctg ggtcaacttg tcccacttag atggcaacct 361 gtccgaccca tgcggtccga accgcaccga cctgggcggg agagacagcc tgtgccctcc 421 gaccggcagt ccctccatga tcacggccat cacgatcatg gccctctact ccatcgtgtg 481 cgtggtgggg ctcttcggaa acttcctggt catgtatgtg attgtcagat acaccaagat 541 gaagactgcc accaacatct acattttcaa ccttgctctg gcagatgcct tagccaccag 601 taccctgccc ttccagagtg tgaattacct aatgggaaca tggccatttg gaaccatcct 661 ttgcaagata gtgatctcca tagattacta taacatgttc accagcatat tcaccctctg 721 caccatgagt gttgatcgat acattgcagt ctgccaccct gtcaaggcct tagatttccg 781 tactccccga aatgccaaaa ttatcaatgt ctgcaactgg atcctctctt cagccattgg 841 tcttcctgta atgttcatgg ctacaacaaa atacaggcaa ggttccatag attgtacact 901 aacattctct catccaacct ggtactggga aaacctgctg aagatctgtg ttttcatctt 961 cgccttcatt atgccagtgc tcatcattac cgtgtgctat ggactgatga tcttgcgcct 1021 caagagtgtc cgcatgctct ctggctccaa agaaaaggac aggaatcttc gaaggatcac 1081 caggatggtg ctggtggtgg tggctgtgtt catcgtctgc tggactccca ttcacattta 1141 cgtcatcatt aaagccttgg ttacaatccc agaaactacg ttccagactg tttcttggca 1201 cttctgcatt gctctaggtt acacaaacag ctgcctcaac ccagtccttt atgcatttct 1261 ggatgaaaac ttcaaacgat gcttcagaga gttctgtatc ccaacctctt ccaacattga 1321 gcaacaaaac tccactcgaa ttcgtcagaa cactagagac cacccctcca cggccaatac 1381 agtggataga actaatcatc agctagaaaa tctggaagca gaaactgctc cgttgcccta 1441 acagggtctc atgccattcc gaccttcacc aagcttagaa gccaccatgt Predicting Response to Naltrexone using Pharmacogenetics

38 Only carriers of OPRM1 118G allele benefit from naltrexone (Anton et al., Arch Gen Psychiat 2008)

39 Long-acting injection with Naltrexone Vivitrex (Alkermes, Inc.) Dry Powder Microspheres Microsphere Suspension + Diluent Hypodermic Needle IM Common biodegradable medical polymer that is used for sutures, extended release pharmaceuticals Metabolized to CO 2 and H 2 0 Once Monthly Dosing

40 NTX, ACA, and NTX/ACA for Relapse Prevention in Alcohol-Dependent Patients Proportion of Survivors (Nonrelapsing) Naltrexone plus acamprosate Naltrexone Acamprosate Placebo Time, d Kiefer F et al. Arch Gen Psychiatry. 2003;60:92-99.

41 SAMMANFATTNING 1. Disulfiram, akamprosat och naltrexon har alla en plats vid behandling av alkoholberoende (Rekommendationsgrad A) 2. Akamprosat och naltrexon har god säkerhetsprofil och saknar beroendepotential 3. Alla läkemedlen kan användas vid behandling av alkoholberoende generellt inom hälso- och sjukvården i kombination med omhändertagande innefattande medicinska råd,stöd och noggrann uppföljning - som en del av en varaktig patient-läkarrelation inom primärvården 4. Uppföljning av behandlingsresultat skall göras regelbundet 5. Vid utebliven effekt efter ca 3 månader bör byte till annat preparat övervägas 6. Behandlingen bör pågå i minst 6-12 månader.

42 Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Godkända läkemedel för alkoholberoende Disulfiram - Antabus Acamprosate - Campral Naltrexon - VitaFlo (Revia ) Naltrexon-Depot (Vivital ) ( i USA) Gamla läkemedel under prövning Mirtazapin Topiramate (Topimax ) Varenicline (Champix ) Gabapentin (Neurontin ) Gabapentin+ Naltrexon Pregabalin (Lyrica ) Aripiprazole (Abilify ) Prazosin I pipeline CRF1 antagonister (antalarmin, under tox) N-type calcium channel antagonister NK1R antagonister (Lilly, phase IIa completed) Nociceptin/OFQR agonister (partiella) Glycinupptagshämmare(Söderpalm)/ Ghrelin antagonister(engel)

43 VTA nachr are of Importance for the DA-Releasing Effect of Ethanol % pre-drug baseline 160 Dopamine Vehicle Ethanol Ethanol+Mecamylamine (VTA) Vehicle+Mecamylamine (VTA) (min) (Modified from Blomquist et al. 1997) g/kg/h Mecamylamine in the VTA decreases ethanol intake and ethanol preference in ethanol high preferring rats in a two-bottle free choice paradigm Pre-test baseline Ethanol intake Mecamylamine (VTA) Ringer (VTA) % ethanol of total fluid intake Pre-test baseline (From Ericson et al 1998) Preference Mecamylamine (VTA) Ringer (VTA)

44 FC C-P Hippo AC DMT PAG CER N.Acc VP LH ARC VTA SNr RN LC AMG

45 Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Godkända läkemedel för alkoholberoende Disulfiram - Antabus Acamprosate - Campral Naltrexon - VitaFlo (Revia ) Naltrexon-Depot (Vivital ) ( i USA) Gamla läkemedel under prövning Mirtazapin Topiramate (Topimax ) Varenicline (Champix ) Gabapentin (Neurontin ) Gabapentin+ Naltrexon Pregabalin (Lyrica ) Aripiprazole (Abilify ) Prazosin I pipeline CRF1 antagonister (antalarmin, under tox) N-type calcium channel antagonister NK1R antagonister (Lilly, phase IIa completed) Nociceptin/OFQR agonister (partiella) Glycinupptagshämmare(Söderpalm)/ Ghrelin antagonister(engel)

46 För att inte känna tidens förfärliga ok som krossar era skuldror och tynger er till jorden måste ni berusa er oavlåtligt. Men med vad? Med vin, med poesi eller med dygd, allt efter behag. Men berusa er. Charles Baudelaire

Läkemedelsbehandling av alkoholberoende

Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Behandlingsrekommendation Den 26 oktober 2006 anordnade ett expertmöte med syfte att utarbeta behandlingsrekommendationer för läkemedelsbehandling av alkoholberoende. Statens beredning för medicinsk utvärdering,

Läs mer

Jakten på nya läkemedel mot alkoholism?

Jakten på nya läkemedel mot alkoholism? Drogförebyggande dagar, 130327, Tammerfors Jakten på nya läkemedel mot alkoholism? Professor Bo Söderpalm (bo.soderpalm@neuro.gu.se) Addiction Biology Unit Section of Psychiatry and Neurochemistry, Institute

Läs mer

Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem

Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem Mia Ericson, Docent Beroendemedicin Sektionen för Psykiatri och Neurokemi Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi Sahlgrenska akademin Göteborgs

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Abstinens Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd De fysiska och psykiska symtom som uppträder när en drog lämnar kroppen Droger som dämpar CNS ger en reaktiv excitation när de lämnar kroppen Abstinenssymtom

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende 1002 Beroendetillstånd Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, FoUU psykiatri, Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska Orsolya Hoffmann, med dr överläkare Beroendecentrum Eskilstuna Beroende Toleransutveckling Craving Kontrollförlust Abstinens

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid alkoholberoende

Läkemedelsbehandling vid alkoholberoende Läkemedelsbehandling vid alkoholberoende Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm Twitter:@SvenWahlin Mejl: sven.wahlin@sll.se 1 Agenda Alkoholberoende vad är det? Fler behöver

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet?

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet? Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem Bo Söderpalm Beroendemedicin, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Institutionen för

Läs mer

Evidensbaserade behandlingar av alkohol- och narkotikaproblem

Evidensbaserade behandlingar av alkohol- och narkotikaproblem Evidensbaserade behandlingar av alkohol- och narkotikaproblem sten thelander Bland de många som möter patienter med missbruksproblem finns en utbredd misstro mot möjligheterna till effektiv behandling,

Läs mer

Behandlingsprogram Alkoholprogrammet

Behandlingsprogram Alkoholprogrammet Behandlingsprogram Alkoholprogrammet Beroendemottagningen verksamhetsområde beroende- och neuropsykiatri Behandlingsprogrammet för alkoholberoende och alkoholmissbruk är framtaget under år 2011-2012 vid

Läs mer

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem En evidensbaserad kunskapssammanställning Volym I Augusti 2001 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

En narkotikakultur den sosiale påvirkning smitteperspektivet overdosedødelighet

En narkotikakultur den sosiale påvirkning smitteperspektivet overdosedødelighet Oslo 2015-04-18 En narkotikakultur den sosiale påvirkning smitteperspektivet overdosedødelighet Dr. Fred Nyberg, Professor Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University, Sweden Oslo 2015-04-18

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Tobaksepidemin: epidemiologi, etiologi och behandling

Tobaksepidemin: epidemiologi, etiologi och behandling Tobaksepidemin: epidemiologi, etiologi och behandling Tellervo Korhonen, Taru Kinnunen och Jaakko Kaprio Den finländska tobakslagen från 2010 är en av de första i världen som har som mål att utrota tobaksbruket

Läs mer

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning?

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Katarzyna Puzdrowska Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2014:F16 Hur effektiva

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-03-31

BESLUT. Datum 2015-03-31 BESLUT 1 (7) Datum 2015-03-31 Vår beteckning SÖKANDE H. Lundbeck AB Box 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA.

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. Göran Löfstedt Chefsöverläkare Beroendecentrum i Örebro 21/9 2012 1 ALLA SAMHÄLLSKLASSER KAN DRABBAS: 21/9 2012 2 Varför dricker Jeppe? Yrsla? 21/9

Läs mer

Principer för behandling av drogberoende

Principer för behandling av drogberoende Allmän SiS-rapport 2004:8 Principer för behandling av drogberoende En forskningsbaserad vägledning ISSN 1404-2584 SiS förord En viktig uppgift för SiS är att följa forskning och utveckling inom missbrukarvården.

Läs mer

SCREENING-INSTRUMENT. En kort orientering inom några screeningsinstrument. Catherine Larsson, Kommunalförbund

SCREENING-INSTRUMENT. En kort orientering inom några screeningsinstrument. Catherine Larsson, Kommunalförbund SCREENING-INSTRUMENT En kort orientering inom några screeningsinstrument Catherine Larsson, metodstödjare/utbildare Kommunalförbund på Sjuhärads Tratten Normalbruk Riskbruk 700 000 pers. Missbruk /beroende

Läs mer

Kvinnors alkoholmissbruk

Kvinnors alkoholmissbruk Kvinnors alkoholmissbruk En studie om alkohol, missbruk och beroende med särskild betoning på kvinnors situation Kariné Harald Examensarbete för socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala

Läs mer

Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna

Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna Umeå 150211 Bo Söderpalm Professor/Öl Inst för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin och Beroendekliniken, Göteborg

Läs mer