Heloderma suspectum och Heloderma horridum, de enda kända giftödlorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heloderma suspectum och Heloderma horridum, de enda kända giftödlorna"

Transkript

1 Uppsala universitet Institutionen för läkemedelskemi Avdelningen för farmakognosi Heloderma suspectum och Heloderma horridum, de enda kända giftödlorna Figur 1. Gilaödlan, Heloderma suspectum. Skansen akvariet, Stockholm (Fotografi av författaren, 2008) Farmakognosi 7,5 hp HT 2008 Apotekarprogrammet termin 5 Av: Srebrenka Dobrić Handledare: Anders Backlund 1

2 Namn Familjen vårtödlor, Helodermatidae, omfattar två giftiga arter: Heloderma suspectum och Heloderma horridum, trivialt kallade för gilaödlan och skorpiongiftödlan (Brehm, 1927) men kan även benämnas som gilamonster och Mexikansk giftödla (Edström, 1988). Heloderma suspectum omnämndes första gången av Cope 1869 (itis, 2008) vid gränsen mellan USA och Mexiko (Murphy et al., 2003) och Heloderma horridum beskrevs av Wiegmann 1829 (itis, 2008) i Huajintlán Mexiko. Två respektive fyra subarter existerar (Murphy et al., 2003). Moderorganismen De två arterna har ett karaktäristiskt utseende (Murphy et al., 2003) där fjällen är vårtlika på ryggen (Brehm, 1927) varav namnet vårtödlor (Murphy et al., 2003). Ödlornas kropp är svart med orange, gula, svagt rosa eller bruna prickar samt band utspridda över kroppen och svansen (Mebs, 2002). Benen är både kraftiga och korta och svansen varierar i storlek, se fig 2 och 3. Detta beror på att svansen fungerar som ett fettlager. Figur 2. Vårtlika fjäll hos Heloderma suspectum (Fotografi av författaren, 2008) Figur 3. Ödlan Heloderma suspectum, bosatt på skansen akvariet i Stockholm (Fotografi av författaren, 2008) Både Heloderma suspectum och Heloderma horridum är väldigt skygga, de tillbringar mer än 95 % av sin tid gömda (Murphy et al., 2003) under klippblock eller underjordiska gångar, se fig 4. Då ödlornas giftkörtlar är placerade i underkäken (Edström, 1988) och då de har ett kraftigt byggt huvud med en kluven tunga samt har en klumpig gång uppfattas de ofta monsterlika (Murphy et al., 2003). De två arterna förekommer i torra och varma områden (Edström, 1988) och den mest kända arten, Heloderma suspectum, finns i Mojaveöknen i södra Nevada, USA, Soronanöknen i sydvästra Arizona, USA samt Great Basin öknen, som täcker den 2

3 större delen av staten Nevada, USA. Denna art har ett rosaaktigt mönster på fjällen och kan bli upp till 50 cm lång, vilket gör den till den största ödlan i USA. Heloderma horridum är mörkare till färgen jämfört med Heloderma suspectum och dess band-och prickmönster är vitt till svagt gult i färgen. Denna art är även mycket större än sin släkting då den kan bli ända upp till 1 m lång (Mattison, 1989). Heloderma horridum hittas i ett område som sträcker sig från nordvästra Mexiko, längst den Mexikanska västkusten ända ned till Guatemala. Parningsperioden äger rum under april juni för Heloderma suspectum och äggen läggs i juli och augusti. För Heloderma horridum gäller motsvarande september oktober, samt oktober och december. Båda arterna har liknande sammansättning av föda (Murphy et al., 2003) som omfattas av marklevande fåglar, deras ägg och ungar, gnagare samt ägg från ormar och andra ödlor (Murphy et al., 2003). På grund av långsam metabolism och möjlighet till fettlagring i svansen kan dessa ödlor vara fastande under lång tid (Pianka och Vitt, 2003), se fig 4. Förutom människor består dess fiender av rävar, hökar och örnar. Figur gömd Lägg 4. Heloderma suspectum, under en sten. märke till den förtjockade svansen till höger i bilden. Skansen akvariet, Stockholm (Fotografi av författaren, 2008) Giftkörtlarna hos dessa ödlor är placerade i underkäken med fyra körtlar på varje sida (Edström, 1988) och giftet, som tillverkas där, tillförs genom gångar (Mattison, 1989) med hjälp av kapillärkraften (Pianka och Vitt, 2003). Giftet mynnar ut i underkäken i en fåra placerad i närheten av de skarpa gaddarna. Detta innebär att giftet inte injiceras i bytet utan rinner in i såret, som orsakas av gaddarna vid bett (Mattison, 2003). Vid hot och irritation utsöndras detta gift som en vit och seg massa samtidigt som ödlan gör tuggande rörelser med munnen, vilket gör att det ser ut som om den dreglar. Tuggandet gör att gaddarna omges av giftet samt att fårorna fylls (Bonett, 2000) vilket underlättar inträngandet av giftet (Edström, 1988). Ödlorna är inte aggressiva och de utgör inget hot mot människor om det inte provoceras (Pianka och Vitt, 2003). Vid bett håller de kraftigt fast vid bytet (Mebs, 2002), likt en bulldog (Pianka och Vitt, 2003) samtidigt som de tuggar. Giftet utgör en försvarsmekanism (Mattison, 1989) men kan även vara till för att försvaga bytet vid födointag (Chen et al., 2006). Ödlorna kan inte kontrollera giftets utsöndring, sekretion av giftet sker varje gång de känner sig hotade (Mattison, 1989). Historisk användning 3

4 Familjen Helodermatidae har en mångfaldig historia som dateras tillbaka 98 miljoner år, till en tid då knappt några dinosaurier fanns. De fossila lämningarna visar att de kvarvarande arterna från denna familj härstammar från en mer varierande ättling, som överlevde den period som utrotade dinosaurierna, för 65 miljoner år sedan. Under denna tid har inte ödlorna inom denna familj genomgått någon större morfologisk förändring varav de ibland betraktas som levande fossil. Släktet Heloderma har existerat åtminstone i 23 miljoner år och idag finns endast två arter kvar, Heloderma suspectum och Heloderma horridum (Murphy et al., 2003). Ödlornas gift har varit av intresse sedan 1891 men inte förrän på senare tid har dess biokemiska sammansättning delvis klargjorts (Chen et al., 2006). På grund av den naturexploatering som har förekommit under en längre tid har ödlornas hemmiljö nästan utrotats. Detta och samt att de utgör ett samlingsföremål för människor (Murphy et al., 2003) fridlyste amerikanska och mexikanska myndigheter dessa två arter 1997 (Chen et al., 2006). Ingen historisk användning av dessa ödlors gift är känd. Drogen Hur uppsamlingen av ödlornas gift sker beskrevs redan 1913 av Loeb (Mochca- Morales et al., 1990). Loebs princip går ut på att provocera ödlan till att bita i mjukt gummi eller svamp varav uppsamling av dess sekretion sker med hjälp av en pipett, placerad i andra änden av gummit. Denna metod gör det möjligt att samla upp maximal sekretion från underkäken. Mängden gift som utsöndras från körtlarna varierar med olika faktorer. Om tänderna, hos ödlan, är i dåligt skick tenderar de att spotta ut gummit varav inget tuggande sker och därmed ingen utsöndring av giftet. Det har även visat sig att ödlor som inte hade intagit föda under en längre tid utsöndrade mindre gift, trots bra tuggande. Samma sak gäller de ödlor vars gift hade uppsamlats frekvent (Loeb, 1913). Även idag sker uppsamling av giftet enligt Loebs princip (Mochca-Morales et al., 1990; Chen et al., 2006). Extraktion av giftet sker från ödlor som finns i naturreservat(chen et al., 2006) eller från ödlor som har fångats och bevarats på laboratorier (Mochca-Morales et al., 1990). Uppsamling av giftet från svampen eller gummit sker i nedkylda glasbägare, som omedelbart fryses ned och frystorkas. Isolering, separation och rening av de olika komponenterna, som finns i giftet kan bland annat utföras med hjälp av reversed-phase HPLC (Chen et al., 2006), jonbyteskromatografi (Gomez et al., 1989) och elektrofores. Komponentens kemiska och fysikaliska egenskaper avgör vilken metod som lämpar sig bäst för detta ändamål. Ofta önskas karakterisering av komponenten (Gomez et al., 1989; Mochca- Morales et al., 1990) men även bestämning av struktur och dess biologiska aktivitet (Vandermeeers et al., 1987; Morrissette et al., 1995). Ovanstående utförs då genom aminosyraanalys (Vandermeers et al., 1987; Mochca-Morales et al., 1990), sekvensanalys (Gomez et al., 1989; Morrissette et al., 1995) och in vitro studier (Vandermeeers et al., 1987; Gomez et al., 1989; Morrissette et al., 1995). Kemi Giftsammansättningen skiljer sig inte mycket åt mellan Heloderma suspectum och Heloderma horridum. Den består av en blandning av biologiskt aktiva proteiner, varav de viktigaste omfattas av hyaluronidas, kallikrein, gilatoxin (Mebs, 2002) och även exendin-4, som upptäcktes 1987 (Dove, 2002). Giftet innehåller även en del nödvändiga enzymer för nedbrytning av föda. Vidare kan spår av koppar, aluminium, järn och zink hittas (Bonnet, 2000). 4

5 Olika former av hyaluronidas kemiska struktur hos människan är känd (Chao et al., 2007) och samma gäller för kallikrein (Debela et al., 2007; Fernandez et al., 2008). Dock är detta inte tillräckligt utforskat när det gäller giftet hos giftödlorna. Gilatoxin är ett glykoprotein (Mebs, 2002), som består av en glykoliserad polypetidkedja och helotermin är en peptid som består av 223 aminosyrarester samt 8 disulfidbryggor (Combined Chemical Dictionary, 2008). Peptiden exendin består av 39 aminosyror (Gallwitz, 2006), som bildar en helixstruktur (Neidigh et al., 2001). Farmakologi Enzymet hyaluronidas spjälkar hyaluronsyra (Mebs, 2002), ett salt som finns i alla kroppens vävnader. Den högsta koncentrationen av detta salt finns mellan cellerna i lös bindväv, till exempel hud. Saltmolekylerna bildar stora nystan, som till 99 % består av vatten vilket gör att lösningen blir elastisk och viskös. Denna egenskap förloras vid spjälkning varav enzymet hyaluronidas agerar, i ödlornas gift som en spridningsfaktor, vilket främjar giftets spridning i vävnaden. Enzymet kallikrein (Mebs, 2002) frigör peptiden bradykinin genom spjälkning av vissa proteiner i blodet benämna kinninogener. Bradykinin ökar genomsläppligheten samt blodflödet i kapillärerna vilket bidrar till sänkt blodtryck. Denna peptiden stimulerar även smärtreceptorer. Gilatoxin utgör en mindre komponent i giftsammansättningen och dess funktion tros bidra till en synergisk effekt tillsammans med de övriga komponenterna i giftet (Mebs, 2002). Vidare studier av denna komponent från Heloderma horridum har visat att toxinet orsakar blödningar i inre organ, speciellt i ögat genom vilket glosögdhet (Datta och Tu, 1997), utskjutande öga, kan uppstå. Vidare undersökningar har visat att denna komponent har strukturella likheter med kallikrein, vilket innebär att även dess verkan påminner om kallikreins effekt (Datta och Tu, 1997). Vid djurförsök har också ett enzym, som spjälkar syntetiska estrar av aminosyror, observerats vilket resulterar i blödningar i inre organ. Dock är enzymets naturliga substrat okänt och dess effekt är enbart observerad vid djurförsök (Mebs, 2002). Artens Heloderma horridum giftsammansättning innehåller även ett annat toxin, helotermin (Mebs, 2002), som har studerats hos dess subart, Heloderma horridum horridum (Chemical Combined Dictionary). Dess effekt orsakar en kroppstemperatursänkning vid experiment med djurförsök (Mebs, 2002). Även hämning av kalciumkanaler i cerebrala celler har påvisats, även det vid experiment med djurförsök (Nobile et al., 1996) upptäckte forskare exendin-4 i giftet hos Heloderma suspectum (Dove, 2002). Denna peptid är en analog till hormonet GLP-1 (Habeck, 2003), glukagonlik peptid 1 varav den även har liknande funktion (Habeck, 2003). Exendin-4 har en strukturlikhet med GLP-1 upp till 52 % (Gallwitz, 2006). Upptäckten av denna peptid har idag lett till utveckling av nya potentiella preparat för behandling av diabetes, typ 1 och 2 (Habeck, 2003), bland annat den syntetiska rekombinanten exenatid (Gallwitz, 2006). GLP-1 stimulerar bland annat betacellerna i bukspottkörteln till att utsöndra insulin samt reducerar frisättningen av glukos i blodet. Hormonets aktivitet beror på glukoshalten, vid hög halt frisätts hormonet i större mängd än vid låg halt (Dove, 2002). In vitro studier och experiment på djurförsök har också visat att GLP-1 analoger kan bevara och eventuellt öka funktionen hos betacellerna i bukspottkörteln (Davidson et al., 2005) vilket leder till en långsammare utveckling av sjukdomen (Gershell, 2005). Exendin-4 har även visat sig ha en längre 5

6 halveringstid än GLP-1 (Habeck, 2003) samt inducera viktnedgång vilket ofta är gynnsamt vid typ 2 diabetes (Cefalu, 2007). Vad exendin-4 har för funktion i ödlornas gift är idag fortfarande okänt, men man vet att den inte agerar som deras GLP-1. Detta då de har ett GLP-1 i tarmen, som liknar den hos människan strukturmässigt (Ahrén, 2005). Klinisk erfarenhet Fram till år 2002 genomfördes mer än 50 kliniska prövningar av exendin-4 av företaget Amylin Pharmaceuticals (Dove, 2002). År 2003 testades substansen exenatid (Gallwitz, 2006) i tre olika samt slumpmässiga fas III-prövningar (Habeck, 2003), där substansen gavs till patienter under 30 dagar (Gallwitz, 2006). Patientgruppen omfattades av diabetes typ 2 patienter, som var under metformin och sulfonpreparat (Habeck, 2003). Exenatid administrerades via subkutan injektion (Gallwitz, 2006) och placebo användes som kontroll (Habeck, 2003). Inga allergiska reaktioner eller lokala reaktioner observerades under denna studie (Gallwitz, 2006). Exenatid, administrerat via subkutan injektion, har idag genomgått alla de tre fas IIIprövningarna hos mer än 1400 patienter. Dessa har visat att substansen är effektiv och säker vid behandling av typ 2 diabetes. Speciellt hos de patienter där behandling med övriga tillgängliga orala preparat inte anses vara tillräcklig. (Gershell, 2005). Biverkningar och toxikologi Ödlornas gift har en omedelbar verkan hos människor (Mattison, 1989) där den primära effekten är kraftig smärta följt av utveckling av ödem kring det bitna området. Ingen förlamning eller större blödning uppstår men ett blodtrycksfall, takykardi samt illamående i kombination med kräkningar, yrsel och svettningar uppstår. Svullnad i ansikte samt läppar uppkommer också. Behandlingen omfattas av injektion av antihistaminpreparat och noradrenalin (Mebs, 2002). Yrseln, smärtan och ödemet kan vara bestående i flera veckor men avtar gradvis (Bonnet, 2000). Bettet läker utan några större problem om inga sekundära infektioner uppstår. Giftet kan vara dödligt om ödlan håller fast för länge varav det är viktigt att avlägsna den. Det finns ett fåtal rapporterade dödsfall i äldre litteratur (Mebs, 2002) men inget fall med dödlig utgång finns rapporterat sen 1930 (Murphy et al., 2003). Giftets toxicitet visar ett LD 50 -värde (Bonnet, 2000), dosen som dödar 50 % av de behandlade djuren (Mulder och Dencker, 2006), på 0,82 µg/g hos Heloderma suspectum och 1,4 µg/g hos Heloderma horridum, vilket tillåts jämföras med den indiska kobran, Naja naja, som har ett värde på 0,8 µg/g (Bonnet, 2000). Det nya preparatet exenatid kan, efter administration, orsaka illamående och huvudvärk. Illamåendet är kortvarigt och uppstår endast i början av behandlingen. Antikroppsbildning mot substansen har observerats vid långvarig administration men detta har ännu inte visat sig interferera med dess effektivitet (Gallwitz, 2006). Substansen minskar också ventrikeltömningens hastighet, vilket kan påverka effekten av de läkemedel som behöver passera magen snabbt för att undvika nedbrytning där. Detta kan leda till en eventuell reduktion av deras effekt. En potentiell interaktion med läkemedel som innehåller paracetamol och warfarin kan ske men detta har inte visat sig vara kliniskt signifikant (Scully, 2008). Medicinsk användning 6

7 I april 2005 godkändes substansen exenatid (Davidson et al., 2005) av amerikanska food and drug administration, FDA, som en tilläggsbehandling för typ 2 diabetes. Exanatid används för att förbättra glukoskontrollen hos de patienter som också intar metformin och sulfonureider. Exenatid framtagen av företagen Byetta, Amylin och Eli Lilly (Davidson et al., 2005) säljs som injektionsvätska placerad i en förfylld injektionspenna (Gallwitz, 2006). Exenatid är det första preparatet i den nya substansklassen inkretiner (Cefalu, 2007), hormoner som bildas i samband med måltid i tarmslemhinnan. Inkretiner stimulerar frisättning av andra hormoner. Idag används detta begrepp framförallt för de hormoner som stimulerar frisättning av insulin, det vill säga glukagon och GLP-1. Referenser Ahrén, B. Ny strategi vid typ-2 diabetes prövas i kliniska studier. Läkartidningen 2005, 102, Brehm, A. Djurens liv: kräldjuren tionde bandet. Aktiebolaget familjeboken, Stockholm, Sweden 1927 Bonnet, MS. The toxicology of Heloderma suspectum: the Gila monster. British Homeophatic Journal 2000, 89, Cefalu, WT. Pharmacotherapy for the Treatment of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: Rationale and Specific Agents. Clinical Pharmacology and Therapeutics 2007, 81,

8 Chao, KL., Muthukumar, L. and Herzberg O. Structure of human hyaluronidase-1, a hyaluronan hydrolyzing enzyme involved in tumour growth and angiogenesis. Biochemistry 2007, 46, Chen, T., Kwok, H., Ivanyi, C., Shaw, C. Isolation and cloning of exendin precursor cdnas from single samples of venom from the Mexican beaded lizard (Heloderma horridum) and the Gila monster (Heloderma suspectumk). Toxicon 2006, 47, Combined Chemical Dictionary URL: Combined Chemical Dictionary URL: Davidson, MB., Bate, G. and Kirkpatrick, P. Exenatide. Nature reviews drug discovery 2005, 4, Datta, G. and Tu, AT. Structure and other chemical chracterization of gilatoxin, a lethal toxin from lizard venom. Journal of peptide research 1997, 50, Debela, M., Goettig, P., Magdolen, V., Huber, R., Scherchter NM. And Bode, W. Structural basis of the zinc inhibition of human tissue kallikrein 5. Journal of Molecular Biology 2007, 373, Dove, A. Seeking sweet relief for diabetes. Nature Biotechnology 2002, 20, Edström, A. Djurens gifter, Studentlitteratur, Lund, Sweden 1988 Fernandez, IS., Standker, L., Magert, HJ., Forssmann, WG., Gimenez-Gallego, G. and Romeo, A. Crystal structure of human epidermal kallikrein 7 (hk7) synthesized directly in its native state in E.coli: insights into the atomic basis of its inhibition by LEKTI domain 6 (LD6). Journal of Molecular Biology 2008, 377, Gallwitz, B. Exenatide in type-2 diabetes: treatment effects in clinical studies and animal study data. International Journal of clinical practice 2006, 60, Gershell, L. Type 2 diabetes market. Nature reviews drug discovery 2005, 4, Gomez, F., Vandermeers, A., Vandermeers-Piret, MC., Herzog, R., Rahte, J., Stievenart, M., Winand, J. and Christophe, J. Purification and characterization of five variants of phospholipase A 2 and complete primary structure of the main phospholipase A 2 variant in Heloderma suspectum (Gila monster) venom. European Journal of Biochemistry 1989, 186, Habeck, M. Diabetes treatments get sweet help from nature. Nature Medicine 2003, 9, 1228 Integrated Taxonomic Infomation Service 8

9 URL: containing&p_ifx=plglt&p_lang= Integrated Taxonomic Infomation Service URL: containing&p_ifx=plglt&p_lang= Loeb, L. The venom of heloderma. Carnegie Institution of Washington, Washington, US 1913 Mattison, C. Lizards of the world. Blandford Press, London, England 1989 Mebs, D. Venomous and poisonous animals. Medpharm, Stuttgart, Germany 2002 Mochca-Morales, J., Martin, BM and Possani, LD. Isolation and characterization of helothermine, a novel toxic from Heloderma horridum horridum (Mexican beaded lizard) venom. Toxicon 1990, 28, Morrissette, J., Krätzschmar, J., Haendler, B., El-Hayek, R., Mochca-Morales, J., Martin, BM, Patel, JR, Moss, RL, Schleuning, WD., Coronado, R and Possani, LD. Primary Structure and Properties of Helothermine, a Peptide Toxin that Blocks Ryanodine Receptors. Biophysicla Journal 1995, 68, Mulder, GJ. And Dencker, L. Pharmaceutical Toxicology, Pharmaceutical Press, London, England 2006 Murphy, JB and Schlager, N. Grzimek s Animal Life Encyclopedia volume 7, Thomson Gale, Canada 2003; 2:n ed. Neidigh, JW, Fesinmeyer, RM, Prickett, KS and Andersén, NH. Exendin-4 and glucagon-like-peptide 1: NMR structural comparisons in the solution and micelleassociated states. Biochemistry 2001, 40, Nobile, M., Noceti, F., Prestipino, G., Possani,.D. Helothermine, a lizard venom toxin, inhibits calcium current in cerebellar granules. Experimental Brain Research 1996, 110, Pianka, ER and Vitt, LJ. Lizards: windows to the evolution of diversity. University of California Press, London, England 2003 Scully, C. Drug interactions. British Dental Journal 2008, 204, 4 Vandermeers, A., Gourlet, P., Vandermeers-Piret, MC, Cauvin, A., De Neef, P., Rathe, J., Svoboda, M., Robberecht, P. and Christophe, J. Chemical, immunological and biological properties of peptides like vasoactive-intestinal-peptide and peptidehistidine-isoleucinamide extrated from the venom of lizards (Heloderma horridum and Heloderma suspectum). European Journal of Biochemistry 1987, 164,

10 10

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

BEHANDLINGSUTFALL VID TILLÄGG MED INKRETINER TILL PATIENTER MED TYP 2 DIABETES, LISTADE PÅ SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL, UPPSALA

BEHANDLINGSUTFALL VID TILLÄGG MED INKRETINER TILL PATIENTER MED TYP 2 DIABETES, LISTADE PÅ SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL, UPPSALA BEHANDLINGSUTFALL VID TILLÄGG MED INKRETINER TILL PATIENTER MED TYP 2 DIABETES, LISTADE PÅ SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL, UPPSALA EN RETROSPEKTIV STUDIE VID SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL I UPPSALA PROJEKTARBETE

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN ACTIVE COLLAGEN 2 1 Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN Slätar ut fina linjer och rynkor och ökar hudens elasticitet Ökar fuktighetsnivån i huden Tillför vitalitet, styrka och flexibilitet Stimulerar

Läs mer

Viktkontroll med Svetol /klorogensyra/ i CoffeeSlender

Viktkontroll med Svetol /klorogensyra/ i CoffeeSlender Viktkontroll med Svetol /klorogensyra/ i CoffeeSlender Produkten och dess innehåll CoffeeSlender är ett snabbkaffe som saluförs dels i lösvikt, dels i doskuvert vardera innehållande 2 200 mg pulver. Varje

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) EMA/601943/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity som beskriver åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-06-21 102/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-06-21 102/2007 BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-06-21 SÖKANDE ELI LILLY SWEDEN AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

BIOLOGISKA TESTMETODER

BIOLOGISKA TESTMETODER Emma Larsson 831230 6221 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT 2007 Inst. F. Läkemedelskemi, avd. f. Farmakognosi Uppsala Universitet BIOLOGISKA TESTMETODER In vivo vs. in vitro

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/739006/2014 Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Zontivity och den

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

5. Transkriptionell reglering OBS! Långsam omställning!

5. Transkriptionell reglering OBS! Långsam omställning! Reglering: 1. Allosterisk reglering Ex. feedbackinhibering en produkt i en reaktionssekvens inhiberar ett tidigare steg i samma sekvens 2. Olika isoformer i olika organ 3. Kovalent modifiering Ex. fosforylering

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Tuggtablett till hund För behandling av fästingar och loppor med omedelbar effekt i upp till 12 veckor.

Tuggtablett till hund För behandling av fästingar och loppor med omedelbar effekt i upp till 12 veckor. Tuggtablett till hund För behandling av fästingar och loppor med omedelbar effekt i upp till 12 veckor. Information om receptbelagt läkemedel från din veterinär VARFÖR ANVÄNDA BRAVECTO? Döda fästingen

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen 1. Vad är EpiPen och hur verkar det? EpiPen är en säker och snabb akutbehandling av anafylaktisk chock. EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin. Anafylaktisk

Läs mer

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning Mat i magen ger lägre promillehalt Fredrik Rimsén Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi VT 2009 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol har

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015 Lund den 21 april 2015 Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma 2015 VD:S ANFÖRANDE Vem är jag? Fredrik Lindberg VD för Enzymatica sedan den 16 februari 2015.

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén Blodsockret regleras av insulin och glukagon Niklas Dahrén Insulin och glukagon hjälps åt att reglera blodsockret Insulin sänker Blodsockerkoncentra-onen Glukagon höjer Insulin sänker blodsockret ü Insulin

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation.

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. 2012-03-01 1 Information om behandling av bettfel som behandlas med tandreglering och käkoperation Sammanfattning av den

Läs mer

Kropp själ eller mittemellan?

Kropp själ eller mittemellan? Kropp själ eller mittemellan? Barn och ungdomar med långvariga smärtor Psykoedukation? Mats Karling Endagskurs nov 2011 Vad är psykoedukation? Ett sätt att lära patienten hur besvären uppkommit Möjliga

Läs mer

Silybum marianum. 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av

Silybum marianum. 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av Annika R-Burgwall Farmakognosi 7,5 hp. - vt 2009 Handledare: Anders Backlund Avd. f. Farmakognosi Inst. f. Läkemedelskemi Uppsala Universitet Silybum marianum 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Information till dig som får Raptiva

Information till dig som får Raptiva McBride Information till dig som får Raptiva Serono Nordic AB, Box 1803, 171 21 Solna. Tel 08-562 445 00. EN PATIENTINFORMATION INNEHÅLL Psoriasis är en vanlig sjukdom........................ 2 Vad är

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Januvia 25 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller sitagliptinfosfatmonohydrat motsvarande 25 mg sitagliptin.

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer