Heloderma suspectum och Heloderma horridum, de enda kända giftödlorna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heloderma suspectum och Heloderma horridum, de enda kända giftödlorna"

Transkript

1 Uppsala universitet Institutionen för läkemedelskemi Avdelningen för farmakognosi Heloderma suspectum och Heloderma horridum, de enda kända giftödlorna Figur 1. Gilaödlan, Heloderma suspectum. Skansen akvariet, Stockholm (Fotografi av författaren, 2008) Farmakognosi 7,5 hp HT 2008 Apotekarprogrammet termin 5 Av: Srebrenka Dobrić Handledare: Anders Backlund 1

2 Namn Familjen vårtödlor, Helodermatidae, omfattar två giftiga arter: Heloderma suspectum och Heloderma horridum, trivialt kallade för gilaödlan och skorpiongiftödlan (Brehm, 1927) men kan även benämnas som gilamonster och Mexikansk giftödla (Edström, 1988). Heloderma suspectum omnämndes första gången av Cope 1869 (itis, 2008) vid gränsen mellan USA och Mexiko (Murphy et al., 2003) och Heloderma horridum beskrevs av Wiegmann 1829 (itis, 2008) i Huajintlán Mexiko. Två respektive fyra subarter existerar (Murphy et al., 2003). Moderorganismen De två arterna har ett karaktäristiskt utseende (Murphy et al., 2003) där fjällen är vårtlika på ryggen (Brehm, 1927) varav namnet vårtödlor (Murphy et al., 2003). Ödlornas kropp är svart med orange, gula, svagt rosa eller bruna prickar samt band utspridda över kroppen och svansen (Mebs, 2002). Benen är både kraftiga och korta och svansen varierar i storlek, se fig 2 och 3. Detta beror på att svansen fungerar som ett fettlager. Figur 2. Vårtlika fjäll hos Heloderma suspectum (Fotografi av författaren, 2008) Figur 3. Ödlan Heloderma suspectum, bosatt på skansen akvariet i Stockholm (Fotografi av författaren, 2008) Både Heloderma suspectum och Heloderma horridum är väldigt skygga, de tillbringar mer än 95 % av sin tid gömda (Murphy et al., 2003) under klippblock eller underjordiska gångar, se fig 4. Då ödlornas giftkörtlar är placerade i underkäken (Edström, 1988) och då de har ett kraftigt byggt huvud med en kluven tunga samt har en klumpig gång uppfattas de ofta monsterlika (Murphy et al., 2003). De två arterna förekommer i torra och varma områden (Edström, 1988) och den mest kända arten, Heloderma suspectum, finns i Mojaveöknen i södra Nevada, USA, Soronanöknen i sydvästra Arizona, USA samt Great Basin öknen, som täcker den 2

3 större delen av staten Nevada, USA. Denna art har ett rosaaktigt mönster på fjällen och kan bli upp till 50 cm lång, vilket gör den till den största ödlan i USA. Heloderma horridum är mörkare till färgen jämfört med Heloderma suspectum och dess band-och prickmönster är vitt till svagt gult i färgen. Denna art är även mycket större än sin släkting då den kan bli ända upp till 1 m lång (Mattison, 1989). Heloderma horridum hittas i ett område som sträcker sig från nordvästra Mexiko, längst den Mexikanska västkusten ända ned till Guatemala. Parningsperioden äger rum under april juni för Heloderma suspectum och äggen läggs i juli och augusti. För Heloderma horridum gäller motsvarande september oktober, samt oktober och december. Båda arterna har liknande sammansättning av föda (Murphy et al., 2003) som omfattas av marklevande fåglar, deras ägg och ungar, gnagare samt ägg från ormar och andra ödlor (Murphy et al., 2003). På grund av långsam metabolism och möjlighet till fettlagring i svansen kan dessa ödlor vara fastande under lång tid (Pianka och Vitt, 2003), se fig 4. Förutom människor består dess fiender av rävar, hökar och örnar. Figur gömd Lägg 4. Heloderma suspectum, under en sten. märke till den förtjockade svansen till höger i bilden. Skansen akvariet, Stockholm (Fotografi av författaren, 2008) Giftkörtlarna hos dessa ödlor är placerade i underkäken med fyra körtlar på varje sida (Edström, 1988) och giftet, som tillverkas där, tillförs genom gångar (Mattison, 1989) med hjälp av kapillärkraften (Pianka och Vitt, 2003). Giftet mynnar ut i underkäken i en fåra placerad i närheten av de skarpa gaddarna. Detta innebär att giftet inte injiceras i bytet utan rinner in i såret, som orsakas av gaddarna vid bett (Mattison, 2003). Vid hot och irritation utsöndras detta gift som en vit och seg massa samtidigt som ödlan gör tuggande rörelser med munnen, vilket gör att det ser ut som om den dreglar. Tuggandet gör att gaddarna omges av giftet samt att fårorna fylls (Bonett, 2000) vilket underlättar inträngandet av giftet (Edström, 1988). Ödlorna är inte aggressiva och de utgör inget hot mot människor om det inte provoceras (Pianka och Vitt, 2003). Vid bett håller de kraftigt fast vid bytet (Mebs, 2002), likt en bulldog (Pianka och Vitt, 2003) samtidigt som de tuggar. Giftet utgör en försvarsmekanism (Mattison, 1989) men kan även vara till för att försvaga bytet vid födointag (Chen et al., 2006). Ödlorna kan inte kontrollera giftets utsöndring, sekretion av giftet sker varje gång de känner sig hotade (Mattison, 1989). Historisk användning 3

4 Familjen Helodermatidae har en mångfaldig historia som dateras tillbaka 98 miljoner år, till en tid då knappt några dinosaurier fanns. De fossila lämningarna visar att de kvarvarande arterna från denna familj härstammar från en mer varierande ättling, som överlevde den period som utrotade dinosaurierna, för 65 miljoner år sedan. Under denna tid har inte ödlorna inom denna familj genomgått någon större morfologisk förändring varav de ibland betraktas som levande fossil. Släktet Heloderma har existerat åtminstone i 23 miljoner år och idag finns endast två arter kvar, Heloderma suspectum och Heloderma horridum (Murphy et al., 2003). Ödlornas gift har varit av intresse sedan 1891 men inte förrän på senare tid har dess biokemiska sammansättning delvis klargjorts (Chen et al., 2006). På grund av den naturexploatering som har förekommit under en längre tid har ödlornas hemmiljö nästan utrotats. Detta och samt att de utgör ett samlingsföremål för människor (Murphy et al., 2003) fridlyste amerikanska och mexikanska myndigheter dessa två arter 1997 (Chen et al., 2006). Ingen historisk användning av dessa ödlors gift är känd. Drogen Hur uppsamlingen av ödlornas gift sker beskrevs redan 1913 av Loeb (Mochca- Morales et al., 1990). Loebs princip går ut på att provocera ödlan till att bita i mjukt gummi eller svamp varav uppsamling av dess sekretion sker med hjälp av en pipett, placerad i andra änden av gummit. Denna metod gör det möjligt att samla upp maximal sekretion från underkäken. Mängden gift som utsöndras från körtlarna varierar med olika faktorer. Om tänderna, hos ödlan, är i dåligt skick tenderar de att spotta ut gummit varav inget tuggande sker och därmed ingen utsöndring av giftet. Det har även visat sig att ödlor som inte hade intagit föda under en längre tid utsöndrade mindre gift, trots bra tuggande. Samma sak gäller de ödlor vars gift hade uppsamlats frekvent (Loeb, 1913). Även idag sker uppsamling av giftet enligt Loebs princip (Mochca-Morales et al., 1990; Chen et al., 2006). Extraktion av giftet sker från ödlor som finns i naturreservat(chen et al., 2006) eller från ödlor som har fångats och bevarats på laboratorier (Mochca-Morales et al., 1990). Uppsamling av giftet från svampen eller gummit sker i nedkylda glasbägare, som omedelbart fryses ned och frystorkas. Isolering, separation och rening av de olika komponenterna, som finns i giftet kan bland annat utföras med hjälp av reversed-phase HPLC (Chen et al., 2006), jonbyteskromatografi (Gomez et al., 1989) och elektrofores. Komponentens kemiska och fysikaliska egenskaper avgör vilken metod som lämpar sig bäst för detta ändamål. Ofta önskas karakterisering av komponenten (Gomez et al., 1989; Mochca- Morales et al., 1990) men även bestämning av struktur och dess biologiska aktivitet (Vandermeeers et al., 1987; Morrissette et al., 1995). Ovanstående utförs då genom aminosyraanalys (Vandermeers et al., 1987; Mochca-Morales et al., 1990), sekvensanalys (Gomez et al., 1989; Morrissette et al., 1995) och in vitro studier (Vandermeeers et al., 1987; Gomez et al., 1989; Morrissette et al., 1995). Kemi Giftsammansättningen skiljer sig inte mycket åt mellan Heloderma suspectum och Heloderma horridum. Den består av en blandning av biologiskt aktiva proteiner, varav de viktigaste omfattas av hyaluronidas, kallikrein, gilatoxin (Mebs, 2002) och även exendin-4, som upptäcktes 1987 (Dove, 2002). Giftet innehåller även en del nödvändiga enzymer för nedbrytning av föda. Vidare kan spår av koppar, aluminium, järn och zink hittas (Bonnet, 2000). 4

5 Olika former av hyaluronidas kemiska struktur hos människan är känd (Chao et al., 2007) och samma gäller för kallikrein (Debela et al., 2007; Fernandez et al., 2008). Dock är detta inte tillräckligt utforskat när det gäller giftet hos giftödlorna. Gilatoxin är ett glykoprotein (Mebs, 2002), som består av en glykoliserad polypetidkedja och helotermin är en peptid som består av 223 aminosyrarester samt 8 disulfidbryggor (Combined Chemical Dictionary, 2008). Peptiden exendin består av 39 aminosyror (Gallwitz, 2006), som bildar en helixstruktur (Neidigh et al., 2001). Farmakologi Enzymet hyaluronidas spjälkar hyaluronsyra (Mebs, 2002), ett salt som finns i alla kroppens vävnader. Den högsta koncentrationen av detta salt finns mellan cellerna i lös bindväv, till exempel hud. Saltmolekylerna bildar stora nystan, som till 99 % består av vatten vilket gör att lösningen blir elastisk och viskös. Denna egenskap förloras vid spjälkning varav enzymet hyaluronidas agerar, i ödlornas gift som en spridningsfaktor, vilket främjar giftets spridning i vävnaden. Enzymet kallikrein (Mebs, 2002) frigör peptiden bradykinin genom spjälkning av vissa proteiner i blodet benämna kinninogener. Bradykinin ökar genomsläppligheten samt blodflödet i kapillärerna vilket bidrar till sänkt blodtryck. Denna peptiden stimulerar även smärtreceptorer. Gilatoxin utgör en mindre komponent i giftsammansättningen och dess funktion tros bidra till en synergisk effekt tillsammans med de övriga komponenterna i giftet (Mebs, 2002). Vidare studier av denna komponent från Heloderma horridum har visat att toxinet orsakar blödningar i inre organ, speciellt i ögat genom vilket glosögdhet (Datta och Tu, 1997), utskjutande öga, kan uppstå. Vidare undersökningar har visat att denna komponent har strukturella likheter med kallikrein, vilket innebär att även dess verkan påminner om kallikreins effekt (Datta och Tu, 1997). Vid djurförsök har också ett enzym, som spjälkar syntetiska estrar av aminosyror, observerats vilket resulterar i blödningar i inre organ. Dock är enzymets naturliga substrat okänt och dess effekt är enbart observerad vid djurförsök (Mebs, 2002). Artens Heloderma horridum giftsammansättning innehåller även ett annat toxin, helotermin (Mebs, 2002), som har studerats hos dess subart, Heloderma horridum horridum (Chemical Combined Dictionary). Dess effekt orsakar en kroppstemperatursänkning vid experiment med djurförsök (Mebs, 2002). Även hämning av kalciumkanaler i cerebrala celler har påvisats, även det vid experiment med djurförsök (Nobile et al., 1996) upptäckte forskare exendin-4 i giftet hos Heloderma suspectum (Dove, 2002). Denna peptid är en analog till hormonet GLP-1 (Habeck, 2003), glukagonlik peptid 1 varav den även har liknande funktion (Habeck, 2003). Exendin-4 har en strukturlikhet med GLP-1 upp till 52 % (Gallwitz, 2006). Upptäckten av denna peptid har idag lett till utveckling av nya potentiella preparat för behandling av diabetes, typ 1 och 2 (Habeck, 2003), bland annat den syntetiska rekombinanten exenatid (Gallwitz, 2006). GLP-1 stimulerar bland annat betacellerna i bukspottkörteln till att utsöndra insulin samt reducerar frisättningen av glukos i blodet. Hormonets aktivitet beror på glukoshalten, vid hög halt frisätts hormonet i större mängd än vid låg halt (Dove, 2002). In vitro studier och experiment på djurförsök har också visat att GLP-1 analoger kan bevara och eventuellt öka funktionen hos betacellerna i bukspottkörteln (Davidson et al., 2005) vilket leder till en långsammare utveckling av sjukdomen (Gershell, 2005). Exendin-4 har även visat sig ha en längre 5

6 halveringstid än GLP-1 (Habeck, 2003) samt inducera viktnedgång vilket ofta är gynnsamt vid typ 2 diabetes (Cefalu, 2007). Vad exendin-4 har för funktion i ödlornas gift är idag fortfarande okänt, men man vet att den inte agerar som deras GLP-1. Detta då de har ett GLP-1 i tarmen, som liknar den hos människan strukturmässigt (Ahrén, 2005). Klinisk erfarenhet Fram till år 2002 genomfördes mer än 50 kliniska prövningar av exendin-4 av företaget Amylin Pharmaceuticals (Dove, 2002). År 2003 testades substansen exenatid (Gallwitz, 2006) i tre olika samt slumpmässiga fas III-prövningar (Habeck, 2003), där substansen gavs till patienter under 30 dagar (Gallwitz, 2006). Patientgruppen omfattades av diabetes typ 2 patienter, som var under metformin och sulfonpreparat (Habeck, 2003). Exenatid administrerades via subkutan injektion (Gallwitz, 2006) och placebo användes som kontroll (Habeck, 2003). Inga allergiska reaktioner eller lokala reaktioner observerades under denna studie (Gallwitz, 2006). Exenatid, administrerat via subkutan injektion, har idag genomgått alla de tre fas IIIprövningarna hos mer än 1400 patienter. Dessa har visat att substansen är effektiv och säker vid behandling av typ 2 diabetes. Speciellt hos de patienter där behandling med övriga tillgängliga orala preparat inte anses vara tillräcklig. (Gershell, 2005). Biverkningar och toxikologi Ödlornas gift har en omedelbar verkan hos människor (Mattison, 1989) där den primära effekten är kraftig smärta följt av utveckling av ödem kring det bitna området. Ingen förlamning eller större blödning uppstår men ett blodtrycksfall, takykardi samt illamående i kombination med kräkningar, yrsel och svettningar uppstår. Svullnad i ansikte samt läppar uppkommer också. Behandlingen omfattas av injektion av antihistaminpreparat och noradrenalin (Mebs, 2002). Yrseln, smärtan och ödemet kan vara bestående i flera veckor men avtar gradvis (Bonnet, 2000). Bettet läker utan några större problem om inga sekundära infektioner uppstår. Giftet kan vara dödligt om ödlan håller fast för länge varav det är viktigt att avlägsna den. Det finns ett fåtal rapporterade dödsfall i äldre litteratur (Mebs, 2002) men inget fall med dödlig utgång finns rapporterat sen 1930 (Murphy et al., 2003). Giftets toxicitet visar ett LD 50 -värde (Bonnet, 2000), dosen som dödar 50 % av de behandlade djuren (Mulder och Dencker, 2006), på 0,82 µg/g hos Heloderma suspectum och 1,4 µg/g hos Heloderma horridum, vilket tillåts jämföras med den indiska kobran, Naja naja, som har ett värde på 0,8 µg/g (Bonnet, 2000). Det nya preparatet exenatid kan, efter administration, orsaka illamående och huvudvärk. Illamåendet är kortvarigt och uppstår endast i början av behandlingen. Antikroppsbildning mot substansen har observerats vid långvarig administration men detta har ännu inte visat sig interferera med dess effektivitet (Gallwitz, 2006). Substansen minskar också ventrikeltömningens hastighet, vilket kan påverka effekten av de läkemedel som behöver passera magen snabbt för att undvika nedbrytning där. Detta kan leda till en eventuell reduktion av deras effekt. En potentiell interaktion med läkemedel som innehåller paracetamol och warfarin kan ske men detta har inte visat sig vara kliniskt signifikant (Scully, 2008). Medicinsk användning 6

7 I april 2005 godkändes substansen exenatid (Davidson et al., 2005) av amerikanska food and drug administration, FDA, som en tilläggsbehandling för typ 2 diabetes. Exanatid används för att förbättra glukoskontrollen hos de patienter som också intar metformin och sulfonureider. Exenatid framtagen av företagen Byetta, Amylin och Eli Lilly (Davidson et al., 2005) säljs som injektionsvätska placerad i en förfylld injektionspenna (Gallwitz, 2006). Exenatid är det första preparatet i den nya substansklassen inkretiner (Cefalu, 2007), hormoner som bildas i samband med måltid i tarmslemhinnan. Inkretiner stimulerar frisättning av andra hormoner. Idag används detta begrepp framförallt för de hormoner som stimulerar frisättning av insulin, det vill säga glukagon och GLP-1. Referenser Ahrén, B. Ny strategi vid typ-2 diabetes prövas i kliniska studier. Läkartidningen 2005, 102, Brehm, A. Djurens liv: kräldjuren tionde bandet. Aktiebolaget familjeboken, Stockholm, Sweden 1927 Bonnet, MS. The toxicology of Heloderma suspectum: the Gila monster. British Homeophatic Journal 2000, 89, Cefalu, WT. Pharmacotherapy for the Treatment of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: Rationale and Specific Agents. Clinical Pharmacology and Therapeutics 2007, 81,

8 Chao, KL., Muthukumar, L. and Herzberg O. Structure of human hyaluronidase-1, a hyaluronan hydrolyzing enzyme involved in tumour growth and angiogenesis. Biochemistry 2007, 46, Chen, T., Kwok, H., Ivanyi, C., Shaw, C. Isolation and cloning of exendin precursor cdnas from single samples of venom from the Mexican beaded lizard (Heloderma horridum) and the Gila monster (Heloderma suspectumk). Toxicon 2006, 47, Combined Chemical Dictionary URL: Combined Chemical Dictionary URL: Davidson, MB., Bate, G. and Kirkpatrick, P. Exenatide. Nature reviews drug discovery 2005, 4, Datta, G. and Tu, AT. Structure and other chemical chracterization of gilatoxin, a lethal toxin from lizard venom. Journal of peptide research 1997, 50, Debela, M., Goettig, P., Magdolen, V., Huber, R., Scherchter NM. And Bode, W. Structural basis of the zinc inhibition of human tissue kallikrein 5. Journal of Molecular Biology 2007, 373, Dove, A. Seeking sweet relief for diabetes. Nature Biotechnology 2002, 20, Edström, A. Djurens gifter, Studentlitteratur, Lund, Sweden 1988 Fernandez, IS., Standker, L., Magert, HJ., Forssmann, WG., Gimenez-Gallego, G. and Romeo, A. Crystal structure of human epidermal kallikrein 7 (hk7) synthesized directly in its native state in E.coli: insights into the atomic basis of its inhibition by LEKTI domain 6 (LD6). Journal of Molecular Biology 2008, 377, Gallwitz, B. Exenatide in type-2 diabetes: treatment effects in clinical studies and animal study data. International Journal of clinical practice 2006, 60, Gershell, L. Type 2 diabetes market. Nature reviews drug discovery 2005, 4, Gomez, F., Vandermeers, A., Vandermeers-Piret, MC., Herzog, R., Rahte, J., Stievenart, M., Winand, J. and Christophe, J. Purification and characterization of five variants of phospholipase A 2 and complete primary structure of the main phospholipase A 2 variant in Heloderma suspectum (Gila monster) venom. European Journal of Biochemistry 1989, 186, Habeck, M. Diabetes treatments get sweet help from nature. Nature Medicine 2003, 9, 1228 Integrated Taxonomic Infomation Service 8

9 URL: containing&p_ifx=plglt&p_lang= Integrated Taxonomic Infomation Service URL: containing&p_ifx=plglt&p_lang= Loeb, L. The venom of heloderma. Carnegie Institution of Washington, Washington, US 1913 Mattison, C. Lizards of the world. Blandford Press, London, England 1989 Mebs, D. Venomous and poisonous animals. Medpharm, Stuttgart, Germany 2002 Mochca-Morales, J., Martin, BM and Possani, LD. Isolation and characterization of helothermine, a novel toxic from Heloderma horridum horridum (Mexican beaded lizard) venom. Toxicon 1990, 28, Morrissette, J., Krätzschmar, J., Haendler, B., El-Hayek, R., Mochca-Morales, J., Martin, BM, Patel, JR, Moss, RL, Schleuning, WD., Coronado, R and Possani, LD. Primary Structure and Properties of Helothermine, a Peptide Toxin that Blocks Ryanodine Receptors. Biophysicla Journal 1995, 68, Mulder, GJ. And Dencker, L. Pharmaceutical Toxicology, Pharmaceutical Press, London, England 2006 Murphy, JB and Schlager, N. Grzimek s Animal Life Encyclopedia volume 7, Thomson Gale, Canada 2003; 2:n ed. Neidigh, JW, Fesinmeyer, RM, Prickett, KS and Andersén, NH. Exendin-4 and glucagon-like-peptide 1: NMR structural comparisons in the solution and micelleassociated states. Biochemistry 2001, 40, Nobile, M., Noceti, F., Prestipino, G., Possani,.D. Helothermine, a lizard venom toxin, inhibits calcium current in cerebellar granules. Experimental Brain Research 1996, 110, Pianka, ER and Vitt, LJ. Lizards: windows to the evolution of diversity. University of California Press, London, England 2003 Scully, C. Drug interactions. British Dental Journal 2008, 204, 4 Vandermeers, A., Gourlet, P., Vandermeers-Piret, MC, Cauvin, A., De Neef, P., Rathe, J., Svoboda, M., Robberecht, P. and Christophe, J. Chemical, immunological and biological properties of peptides like vasoactive-intestinal-peptide and peptidehistidine-isoleucinamide extrated from the venom of lizards (Heloderma horridum and Heloderma suspectum). European Journal of Biochemistry 1987, 164,

10 10

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid)

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) PATIENTINFORMATION Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza Innehåll 3 Introduktion 4 Det här är Victoza 5 Så verkar

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Ormar. Malmö Naturskola

Ormar. Malmö Naturskola Ormar Ormarna är kräldjur och alltså släktingar till dinosaurierna som levde på jorden förr. Andra kräldjurssläktingar är ödlor, sköldpaddor och krokodiler. De är växelvarma liksom till exempel grodor

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid)

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Till dig som fått Lyxumia

Till dig som fått Lyxumia P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lyxumia Lyx_patientbroschyr_maj2015.indd 1 2015-06-05 09:00:12 Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid).

Läs mer

Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin)

Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin) Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11 Anatomi -fysiologi Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s. 603-649) Dick Delbro Vt-11 Homeostasbegreppet Homeostas (= lika tillstånd ) cellerna (och därmed vävnaderna och därmed organen)

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

BEHANDLINGSUTFALL VID TILLÄGG MED INKRETINER TILL PATIENTER MED TYP 2 DIABETES, LISTADE PÅ SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL, UPPSALA

BEHANDLINGSUTFALL VID TILLÄGG MED INKRETINER TILL PATIENTER MED TYP 2 DIABETES, LISTADE PÅ SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL, UPPSALA BEHANDLINGSUTFALL VID TILLÄGG MED INKRETINER TILL PATIENTER MED TYP 2 DIABETES, LISTADE PÅ SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL, UPPSALA EN RETROSPEKTIV STUDIE VID SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL I UPPSALA PROJEKTARBETE

Läs mer

Till dig som fått Toujeo

Till dig som fått Toujeo P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Toujeo Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Toujeo (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Gammaglobulin Behandling, nyheter mm. Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales

Gammaglobulin Behandling, nyheter mm. Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales Gammaglobulin Behandling, nyheter mm Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales Doktor Stephen Jolles, från University of Wales, gav en föreläsning om nyheter inom gammaglobulinbehandling

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

Styrning och samordning (kontroll och koordination) Nervsystemet vs hormonsystemet

Styrning och samordning (kontroll och koordination) Nervsystemet vs hormonsystemet Styrning och samordning (kontroll och koordination) Nervsystemet vs hormonsystemet Nervsystemet : en snabb, kortverkande och noggrann effekt överordnad funktion (styr hormonsystemet) elektrokemiska signaler

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN BYETTA 5 mikrogram injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos innehåller 5 mikrogram (µg) syntetisk

Läs mer

Patientguide. Information till personer som ordinerats Botulinumtoxin typ B (NeuroBloc ) för cervikal dystoni

Patientguide. Information till personer som ordinerats Botulinumtoxin typ B (NeuroBloc ) för cervikal dystoni Patientguide Information till personer som ordinerats Botulinumtoxin typ B (NeuroBloc ) för cervikal dystoni Denna guide tillhandahålls av Eisai Europe Limited I denna guide beskrivs viktig fakta om NeuroBloc

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

En liten del av patienterna klarar dock inte av att omvandla tyroxin. För dessa patienter finns alternativet Liothyronin, dvs T3 i medicinform.

En liten del av patienterna klarar dock inte av att omvandla tyroxin. För dessa patienter finns alternativet Liothyronin, dvs T3 i medicinform. 1 Behandlingsalternativ vid Hypotyreos Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida och har som viktigaste uppgift att styra ämnesomsättningen i kroppen genom att producera två hormoner: tyroxin

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Antidiabetika- Insulin Av: Maria Persson. Antidiabetika - Insulin. Av: Maria Persson. Bakgrund

Antidiabetika- Insulin Av: Maria Persson. Antidiabetika - Insulin. Av: Maria Persson. Bakgrund Antidiabetika - Insulin Av: Maria Persson Bakgrund Antidiabetika är en läkemedelsgrupp som används av personer med sjukdomen diabetes mellitus, även kallad sockersjuka. Prevalensen för sjukdomen varierar

Läs mer

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Martina Sjöström Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

Viktkontroll med Svetol /klorogensyra/ i CoffeeSlender

Viktkontroll med Svetol /klorogensyra/ i CoffeeSlender Viktkontroll med Svetol /klorogensyra/ i CoffeeSlender Produkten och dess innehåll CoffeeSlender är ett snabbkaffe som saluförs dels i lösvikt, dels i doskuvert vardera innehållande 2 200 mg pulver. Varje

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/19 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Eurican Herpes 205 pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans:

Läs mer

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå Människokroppen Matspjälkningen Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå www.lektion.se Vad ska du äta och varför? Kolhydrater Vår främsta energikälla. Kroppens bränsle, härifrån får vi den energi vi

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent alirokumab alirokumab PRALUENT (alirokumab), Rx, (EF) C10B, förfyllda pennor 75 mg och 150 mg. Indikation: Praluent är indicerat hos vuxna med

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis PCV M Hyo, injektionsvätska, emulsion för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Xultophy (insulin degludek/liraglutid)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Xultophy (insulin degludek/liraglutid) Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Xultophy (insulin degludek/liraglutid) Det här är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Xultophy, vilken beskriver åtgärder som ska vidtas

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop Labbrapport åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas Den virtuella katten dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfg

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P a t i e n t i n f o r m a t i o n Till dig som fått Lantus Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Vad är diabetes? Stamceller

Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Vad är diabetes? Stamceller Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Exekutiv sammanfattning av Självständigt arbete i biologi HT2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Diabetes är en av de vanligaste

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) EMA/601943/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity som beskriver åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN ACTIVE COLLAGEN 2 1 Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN Slätar ut fina linjer och rynkor och ökar hudens elasticitet Ökar fuktighetsnivån i huden Tillför vitalitet, styrka och flexibilitet Stimulerar

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

ZAVEDOS , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

ZAVEDOS , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (5) ZAVEDOS 9.6.2016, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna.

SAKEN BESLUT 1 (5) Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna. 2015-06-11 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Är Bioptron-metoden samma som laserbehandling? Nej, det är inte samma som laserbehandling. Biopron sänder ut ljus med en mycket bred våglängd. Bioptron genererar ett lågenergiljus, vilket gör att man får

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN 2009-03-25 KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom

Läs mer

Clementia Pharmaceuticals inleder nu den kliniska fas II-studien för palovaroten hos patienter med fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP).

Clementia Pharmaceuticals inleder nu den kliniska fas II-studien för palovaroten hos patienter med fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). Swedish FAQs KLINISKT PROGRAM INLEDNING Clementia Pharmaceuticals inleder nu den kliniska fas II-studien för palovaroten hos patienter med fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). Studien PVO-1A-201

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-06-21 102/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-06-21 102/2007 BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-06-21 SÖKANDE ELI LILLY SWEDEN AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer