Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv"

Transkript

1 Paradigm Veo Användarhandbok

2 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Bolus Wizard, CareLink, Dual Wave, Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set och Square Wave är registrerade varumärken som tillhör Medtronic MiniMed, Inc. Easy Bolus, Enlite och Veo är varumärken som tillhör Medtronic MiniMed, Inc. Energizer är ett registrerat varumärke som tillhör Eveready Battery Company. Glucagon Emergency Kit är ett registrerat varumärke som tillhör Eli Lilly and Company _a REF MMT-554 MMT-754

3 Kontaktinformation: Africa: Medtronic Africa (Pty) Ltd. Tel: +27 (0) Australia: Medtronic Australasia Pty. Ltd. Tel: (product orders) Tel: (customer help) Bangladesh Sonargaon Healthcare Pvt Ltd Mobile: (+91) or (+880) België/Belgique: N.V. Medtronic Belgium S.A. Tel: Brasil: Medtronic Comercial Ltda. Tel: +(11) Canada: Medtronic of Canada Ltd. Tel: (toll free/sansfrais) China: Medtronic (Shanghai) Ltd. Tel: or Croatia Medtronic Adriatic Tel: Fax: Danmark: Medtronic Danmark A/S Tel: Deutschland: Medtronic GmbH Geschäftsbereich Diabetes Telefon: Telefax: Stdn-Hotline: Eire: Accu-Science LTD. Tel: España: Medtronic Ibérica S.A. Tel: Fax: horas: Europa: Medtronic Europe S.A. Europe, Middle East and Africa Headquarters Tel: +41 (0) France: Medtronic France S.A.S. Tel: +33 (0) Hellas: Medtronic Hellas S.A. Tel: Hong Kong: Celki International Ltd. Tel: India: India Medtronic Pvt. Ltd Tel: (+91) / Mobile: (+91) Italia: Medtronic Italia S.p.A. Tel: Fax: Servizio assistenza tecnica: Nº verde 24h: Japan: Medtronic Japan Co. Ltd. Tel: Latin America: Medtronic, Inc. Tel: 1(305) Fax: 1(786) Latvija: Ravemma Ltd. Tel: Magyarország: Medtronic Hungária Kft. Tel: Malaysia: Medtronic International Ltd. Tel: Middle East and North Africa: Regional Office Tel: Nederland, Luxembourg: Medtronic B.V. Tel: +31 (0) Toll Free: New Zealand: Medica Pacifica Tel: hr After-Hours: Norge: Medtronic Norge A/S Tel: Fax: POCCИЯ: Medtronic B. V. Tel: h: Polska: Medtronic Poland Sp. Z.o.o. Tel: Portugal: Medtronic Portugal Lda Tel: Fax:

4 Puerto Rico: Medtronic Puerto Rico Tel: Republic of Korea: Medtronic Korea, Co., Ltd. Tel: Schweiz: Medtronic (Schweiz) AG Tel: +41 (0) Stunden-Hotline: Fax Allgemein: +41 (0) Serbia & Montenegro: Epsilon Tel: Singapore: Medtronic International Ltd. Tel: or Slovenija: Zaloker & Zaloker d.o.o. Tel: Fax: Slovenská republika: Medtronic Slovakia O.Z. Tel: Fax: Sri Lanka Swiss Biogenics Ltd. Mobile: (+91) or (+94) Suomi: Medtronic Finland Oy Tel: Help line: Sverige: Medtronic AB Tel: Fax: Taiwan: Medtronic-Taiwan Ltd. Tel: Fax: Toll Free: Thailand: Medtronic (Thailand) Ltd. Tel: ext 1 Turkiye: Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Ltd. Sirketi. Tel: USA: Medtronic Diabetes Global Headquarters Tel: Hour HelpLine: To order supplies: United Kingdom: Medtronic Ltd. Tel: Yisrael: Agentek Tel: Österreich: Medtronic Österreich GmbH Tel: +43 (0) Stunden Hotline: Česká Republika: Medtronic Czechia s.r.o. Tel: ( )

5 Viktig säkerhetsinformation om din Paradigm insulinpump (gäller alla modeller) Undvik att sänka ned pumpen i vatten Trots att det är osannolikt att pumpen skulle vattenskadas av stänk eller av att råka doppas i vatten, så ska du alltid undvika att sänka ned din Paradigm insulinpump i vatten. Koppla alltid bort din Paradigm-pump om du ska bada/simma eller utöva andra aktiviteter i vatten, och anslut den igen när du är uppe ur vattnet. Om du oavsiktligt råkar sänka ned pumpen i vatten ska du torka av den med en mjuk, ren handduk och sedan kontrollera att den fungerar som den ska genom att välja Självtest på pumpens funktionsmeny. Om du tror att det har kommit in vatten i pumpen eller om du upptäcker att pumpen inte fungerar som den ska, måste du kontrollera ditt blodsockervärde och vid behov behandla högt blodsocker med en insulininjektion. Kontakta därefter din produktsupport. Symtom på högt blodsocker är trötthet, extrem törst och illamående. Kontakta alltid sjukvårdspersonalen om du får för högt eller för lågt blodsocker, eller om du har några frågor om din behandling. Elektrostatisk urladdning Din Paradigmpump är konstruerad så att den inte ska påverkas av normala nivåer av elektrostatisk urladdning (electrostatic discharge, ESD), men mycket höga ESD-nivåer kan leda till att pumpens programvara startas om, vilket utlöser ett alarm om pumpfel. I de flesta fall gör höga ESD-nivåer att pumpens A-13-alarm utlöses, men under vissa förhållanden kan höga ESD-nivåer utlösa alarmen A-44, Bolus stoppad eller Max. dosering. Höga ESD-nivåer förekommer oftast när den relativa luftfuktigheten är mycket låg, t.ex. på vintern i en uppvärmd byggnad när yttertemperaturen är låg. Tryck på ESC och ACT för att stänga av alarmet om ett A-13 eller annat alarm skulle utlösas. Om du inte lyckas stänga av alarmet genom att trycka på ESC och ACT kan du behöva ta ut pumpens batteri och sätta tillbaka det igen för att alarmet ska raderas. När du har raderat alarmet måste du alltid kontrollera att pumpen är inställd på rätt datum och tid och att alla andra inställningar (basaldos, max basal och bolusgränser etc.) har de rätta värdena, eftersom återställningen av programvaran kan radera de tidigare inställningarna. I avsnittet Alarm och varningar i denna användarhandbok finns mer information om vad du ska göra om pumpen visar ett felalarm eller något annat varningsmeddelande. Kontakta din produktsupport och rapportera alla felalarm och andra problem som uppstår med din pump.

6 Garanti Medtronic Diabetes ger en garanti på 4 år från inköpsdatumet för Medtronic MiniMed Insulinpump avseende material- och tillverkningsfel. Under garantiperioden har Medtronic Diabetes rätt att välja mellan att antingen reparera eller byta ut (mot en ny eller återcertifierad pump, enligt Medtronic Diabetes val) en defekt pump eller motor, enligt de villkor och undantag som anges i denna garanti. Om en pump repareras eller ersätts förlängs inte garantitiden. Garantin gäller endast om Medtronic MiniMed Insulinpump används i enlighet med tillverkarens anvisningar. Garantin gäller inte: Om skada uppstår på grund av ändringar eller modifieringar som gjorts i pumpen av användaren eller tredje part, efter tillverkningsdatum. Om andra infusionsset och/eller reservoarer än Medtronics egna används med pumpen. Om skada uppstår på grund av service eller reparationer som utförts av någon annan än tillverkaren. Om skadan beror på force majeure eller annan händelse utanför tillverkarens kontroll. Om skadan beror på försumlighet eller felaktig användning, inklusive men inte begränsat till: felaktig förvaring, nedsänkning i vatten eller fysiskt våld, till exempel fall i golvet eller liknande. Denna garanti är personlig och gäller för den första ägaren. All försäljning, uthyrning eller annan överföring eller användning av den produkt som omfattas av denna garanti till någon annan än den ursprungliga ägaren gör att garantin omedelbart upphör att gälla. Garantin gäller inte för batterier, infusionsset, reservoarer eller andra tillbehör. De kompensationer som lämnas enligt denna garanti är de enda kompensationer som är tillgängliga för eventuellt brott mot garantin. Varken Medtronic Diabetes eller dess leverantörer eller distributörer kan göras ansvariga för oavsiktliga skador, följdskador eller särskilda skador av något slag som orsakats av eller är en följd av en defekt hos produkten. Trots vad som sägs ovan påverkar dessa garantivillkor inte konsumentens lagstadgade rättigheter, eller syftar till att undanta någon skyldighet som inte är tillåten enligt lag. Alla andra garantier förutom i lag föreskrivna garantier, uttryckliga eller underförstådda, är uteslutna, även garantier för säljbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål.

7 Innehåll Kapitel 1: Inledning... 1 Hjälp... 1 Nödutrustning... 1 Engångsartiklar... 2 Tillbehör... 2 Hur pumpen ska bäras... 3 Att använda bruksanvisningen... 3 Användarsäkerhet... 4 Indikationer... 4 Kontraindikationer... 5 Varningar... 5 Pump... 5 Reservoar och infusionsset... 5 Sensor... 5 Sändare... 5 Magnetiska fält... 6 Röntgen, MR-undersökningar och datortomografi... 6 Försiktighetsåtgärder... 6 Undvik extrema temperaturer... 6 Infusionsset och infusionsställen... 7 Sensor... 7 Biverkningar... 7 Observera... 7 Insulinpump och radiofrekvenstillbehör (RF)... 7 RF-störning från andra enheter... 8 Kapitel 2: Grundläggande information Din pump Innehåll vii

8 Sätta i batteri Pumpens knappar Pumpens skärm START-skärm Skärmsymboler Batteri Tid Reservoarvolym Symboler för varningar och alarm Sensorsymboler Rullningslist Skärmens bakgrundsbelysning Pip/vibration Driftlägen Normalläge Specialläge Varningsläge Menyer HUVUDMENY BOLUSMENY STOPPA SENSOR HÄNDELSEREGISTRERING BASALMENY RESERVOAR + SETBYTE FUNKTIONSMENY STATUS-skärm Om du tar bort pumpen Kapitel 3: Grundläggande programmering Ställa in tid och datum Välja språk Bolus Ställa in Normal bolus Normal måltidsbolus om utbytessystemet används Bolusövning: Normal måltidsbolus med utbyten viii Innehåll

9 Normal måltidsbolus med kolhydratberäkning Normal måltidsbolus med kolhydrater Måltidsbolus, korrektionsbolus och insulinkänslighet Övning: Måltidsbolus Kontrollera bolusdoserna Bolusdetaljer Maximal bolusgräns Exempel 1: Max bolus Exempel 2: Max bolus Stegstorlek Exempel: Stegstorlek BS-påminnelse Registrera händelser Slå på funktionen Händelseregistrering Lägga in BS-värden Lägga in information om insulininjektioner Lägga in information om kolhydrater Lägga in information om motion Lägga in markörer under Övrigt Visa historik för Händelseregistrering Basal Start- och stopptider Dina basalinställningar Basalprogrammering och -dosering Nuvarande basaldosering Daglig(-a) basaldos/-doser Ställa in Max basaldos Exempel 1: Max basal Exempel 2: Max basal Stoppa pumpen Återuppta pumpdosering Exempel: Stoppa-funktionen Övning: Stoppa-funktionen Övning: Återuppta basaldosering efter ett pumpstopp Kapitel 4: Börja med insulin Förbereda pumpen för användning Innehåll ix

10 Fylla reservoaren Fylla reservoaren Byta infusionssetet Ta bort reservoaren Återställa pumpen Sätta in reservoaren i pumpen Fylla slangen Applicera infusionssetet Quick-set infusionsset (med Quick-serter ) Fylla kanylen Koppla från Quick-set Koppla till Quick-set igen Föra dagbok över diabetesbehandlingen Bestämma pumpinställningarna Kapitel 5: Använda Bolusguiden (Bolus Wizard) Vad är det? Kolhydratberäkning Ditt blodsockervärde Dina personliga inställningar för Bolusguiden Hur Bolusguiden fungerar Bolusguide - varningar HÖGT BS LÅGT BS MAX BOLUS ÖVERSKR Programmera funktionen Bolusguide Sätta på Bolusguiden Välja kolhydratenheter Ställa in kolhydrat-/utbyteskvoter Ställa in BS-enheter Insulinkänslighet Ställa in BS-målvärden Om aktivt insulin Aktiv insulintid Kontrollera dina inställningar för Bolusguiden Val av mätare Regler för mätaren x Innehåll

11 Lägga till, ta bort, kontrollera mätar-id Normal bolus med Bolusguiden Exempel på Bolusguidefunktioner Exempel 1: Blodsockret ligger på målvärdet (normalt blodsocker) och inget aktivt insulin Exempel 2: Blodsockret ligger över målvärdet (högt blodsocker) och inget aktivt insulin Exempel 3: Blodsockret ligger under målvärdet (lågt blodsocker) och inget aktivt insulin Exempel 4: Blodsockervärde över målvärdet (högt blodsocker) med aktivt insulin Exempel 5: Blodsocker under målvärdet (lågt blodsocker) med aktivt insulin Kapitel 6: Optimera pumpterapin Förlängd bolus och Dubbel bolus Sätta på funktionen Dubbel/Förlängd bolus Förlängd eller Dubbel bolus utan funktionen Bolusguide Övning på Förlängd bolus Övning på Dubbel bolus Använda funktionen Bolusguiden för en Förlängd eller Dubbel bolus Ljudbolus Ställa in Ljudbolus Ställa in stegvärde Dosera Ljudbolus Exempel 1: Ljudbolus Nu är det din tur: Övning på Ljudbolus Påminnelse om missad bolus Lägga till, ta bort och kontrollera boluspåminnelser Lägga till Ta bort Kontrollera Basalprogram Sätta på program Programmera in ett program Välja ett program Exempel 1: Basalprogram Exempel 2: Basalprogram Nu är det din tur: Innehåll xi

12 Temporära basaldoser Hur fungerar den temporära basaldosen? Temporära basaltyper Insulindos (E/t) Procent av basal Kapitel 7: Sensorfunktioner Lägga in sensorinställningar Slå på sensorn Slå på glukosalarm Ställa in glukosgränser Välja BS-enhet Ställa in starttid för glukosgränser Ställa in Repetera högt Ställa in Repetera lågt Ställa in förvarningsalarm för glukos Ställa in hastighetsalarm Ställa in Lågt BS, stopp Ställa in Repetera kalibreringsalarm Ställa in kalibreringspåminnelse Slå på autokalibrering Ange sändarens ID Ställa in funktionen Svag signal Ställa in timeout för sensorglukoskurvor Granska dina inställningar Använda Sensordemo Sändaren Sändarens laddare Sätta i batteri i den grå laddaren Sätta i batteri i den blå laddaren Ladda sändaren Starta sensorn Applicera Enlite -sensorn Ansluta sändaren till sensorn Förbereda sensorn för kommunikation Kalibrera sensorn Lägga in blodsockervärde xii Innehåll

13 Kapitel 8: Använda sensorn Statusskärmar Läsa sensorglukoskurvorna Öppna och visa kurvor Kurvorna Exempel på kontinuerliga sensorglukoskurvor timmarskurva timmarskurva timmarskurva timmarskurva Så här upptäcker du snabba ändringar av sensorglukosvärdet Pilar vid snabb förändring Gör så här för att få ljudlösa glukosalarm Kalibreringshistorik Sensorvarningshistorik Koppla bort sändaren och ta bort sensorn Koppla bort sensorn från sändaren Ta bort sensorn Förvaring Använda systemet i vatten Kapitel 9: Funktioner Kontrollera alarm Ställa in alarmtyp Autostopp LÅG RESERV.VARNING (Varning för låg reservoarvolym) Kontrollera daglig insulintotal Pumpdatahantering Information om insulindosering Information om sensorglukos, SG Information om blodsockertestvärde AUK-beräkning Påminnelser Varningsklocka Fjärrkontrollsalternativ Sätta på fjärrkontrollsalternativ Lägga till, ta bort, kontrollera fjärrkontrollens ID Innehåll xiii

14 Andra enheter Funktionen barnspärr Sätta på barnspärren Exempel 1: Barnspärr Exempel 2: Barnspärr Funktionen knapplås Aktivera knapplåset Låsa upp knapplåset Självtest Användarinställningar Spara inställningarna Återställa inställningarna Radera inställningarna Historik Kapitel 10: Behandlingsprogramvara CareLink Personal-programmet Rapporter Loggbok Kapitel 11: Uppföljning av insulinpumpterapin Rekommenderad uppföljning Varje dag Varje månad Var tredje månad Laboratorieprover Varje besök Årligen Kapitel 12: Felsökning, varningar och alarm Min pump visar alarmet INGEN DOSERING Vad händer om jag låter pumpen vara utan batteri för länge? Varför varar inte pumpens batteri längre? Vad är ett KONTROLLERA INSTÄLLNINGARNA-alarm (KONTR. INST.)? Skärmen är förvrängd Pumpen frågar om jag ska återställa Min bolus stoppades xiv Innehåll

15 Pumpknapparna fungerar inte rätt under en bolus Pumpen visar inte mitt blodsockervärde från mätaren Jag har tappat min pump Jag har doppat ned pumpen i vatten Jag kan inte öppna skärmen ANVÄNDARINSTÄLL Varningar Exempel: Gör så här Pumpens varningssituationer LÅG RES. VOLYM LÅGT BATTERI Sensorvarningar SVAG SIGNAL LJUDLÖST ALARM MISSAD BOLUS INGEN SIGNAL SÄND-BATT LÅGT LADDA SÄNDARE BYT SENSOR SENSOR SLUT KAL.-FEL BS-NU BS-VRD KL LÅGT X,X MMOL/L (XX MG/DL) HÖGT XX,X MMOL/L (XXX MG/DL) LÅGT FÖRV.ALARM HÖGT FÖRV.ALARM ÖKN.-HASTIGHET MINSKN-HASTIGHET SENSORFEL Alarm Gör så här Alarmsituationer A (ALARM) AUTO-STOPP UTAN BATTERI BOLUS STOPPAD Innehåll xv

16 KNAPPFEL KONTR INST F (FEL) TOM RES. VOLYM FEL VID BATT TEST AVSL. PÅFYLLN MAX.FYLLN. UPPNÅDD MAX DOSERING MOTORFEL INGEN DOSERING INGEN RES. VOLYM AV BATT SLUT ÅTERSTÄLL SVAGT BATTERI LÅGT BS, STOPP Testa sändaren Ansluta testpluggen Koppla bort testpluggen Felsöka sensorfunktioner Återansluta gammal sensor Sök förlorad signal Förstå sändarens, testpluggens och laddarens funktioner Kapitel 13: Underhåll Batteri Förvaring Rengöra pumpen Rengöra sändaren Rengöra Sertern Kapitel 14: Pumpspecifikationer Alarm och felmeddelanden Alarmhistorik Ljudfrekvens Bakgrundsbelysning Basal BS-mål xvi Innehåll

17 Bolusdosering Maximal bolus Bolushistorik Bolusenheter Bolusguiden Kolhydratkvoter Kolhydratenheter Daglig total Standardskärm Doseringsnoggrannhet Pumpmotor Dubbel bolus Ljudbolus Fylla infusionssetet Infusionstryck Insulinkänslighet Varning för låg reservoarvolym Mätarvärde Normal bolus Upptäckt av tilltäppningar Procentuell temporär basal Energiförsörjning Historik för reservoar + inf.set Säkerhetskontroller i programmet Pumpstorlek Pumpens vikt Fjärrkontroll Reservoar Förlängd bolus Temporär (temp) basaldos Tid- och datumskärm Miljöförhållanden Statusskärm Bolusguidespecifikationer Exempel på Bolusguidefunktioner Fabriksinställningar för insulindosering Fabriksinställda Bolusguidefunktioner Innehåll xvii

18 Fabriksinställda sensorfunktioner Riktlinjer och tillverkarens deklaration Symbolförteckning Ordlista Index xviii Innehåll

19 Inledning Tack för att du valt Medtronic Diabetes (juridiskt namn Medtronic MiniMed, Inc.) som din partner för att få bättre kontroll över din diabetes. Vare sig du börjar med pumpterapi för första gången eller uppgraderar från en tidigare modell, tror vi att kombinationen av denna toppmoderna teknik och den enkla menystyrda programmeringen kommer att ge dig många fördelar. Kapitel 1 Denna användarhandbok är till för att hjälpa dig att förstå pumpterapin och hur MiniMed Paradigm Veo systemet fungerar. Det är viktigt att du samarbetar med sjukvårdspersonalen för att du ska kunna börja använda pumpen på ett korrekt och säkert sätt. Hjälp Kontakta Medtronics produktsupport om du behöver hjälp. Se Medtronic Diabetes internationella kontaktlista i början av denna användarhandbok för produktsupport inom ditt område. Nödutrustning Ha alltid med dig nödutrustning så att du garanterat alltid har det till hands som du behöver. Informera en anhörig, arbetskamrat och/eller en vän om var nödutrustningen förvaras. Läs avsnittet Användarsäkerhet i det här kapitlet för mer information om pumpsäkerhet. I nödutrustningen ska följande ingå: Snabbverkande druvsockertabletter Utrustning för blodsockerövervakning Utrustning för övervakning av ketoner i urin Extra Paradigm -infusionsset och Paradigm-reservoar Insulinpenna och snabbverkande insulin (med doseringsanvisningar från sjukvårdspersonalen) Snabbreferenskort Förband och häftplåster Glucagon Emergency Kit Extra AAA alkaliska batterier (märket Energizer rekommenderas) Inledning 1

20 OBS! Om du injicerar insulin med penna kan inte Bolusguiden beräkna exakt hur mycket aktivt insulin du har i kroppen. Rådfråga sjukvårdspersonalen om hur länge du behöver vänta efter en manuell injektion innan du kan lita på Bolusguidens beräkning av mängden aktivt insulin. Engångsartiklar Pumparna använder engångsreservoarer och engångsinfusionsset för insulindosering. Installationsanvisningar för Paradigm-reservoar och för infusionsset som passar till Paradigm finns i kapitlet Börja med insulin. Reservoarer 554-pumpen ska endast användas tillsammans med en Paradigm-reservoar för 176 enheter (MMT-326A). 754-pumpen kan användas med antingen en Paradigm-reservoar för 300 enheter (MMT-332A) eller för 176 enheter, beroende på ditt insulinbehov. Infusionsset Medtronic Diabetes har flera olika infusionsset som passar till Paradigm för att passa just dina behov. Kontakta sjukvårdspersonalen så får du hjälp att välja ett infusionsset som är lämpligt för dig. Byt infusionsset varannan till var tredje dag. VARNING: För din säkerhet har pumpen genomgått minutiösa tester för att kontrollera korrekt funktion när Paradigm-reservoarer och Paradigm-infusionsset från Medtronic Diabetes används. Vi rekommenderar användning av Medtronic Diabetes infusionsset och reservoarer, eftersom vi inte kan garantera korrekt funktion om pumpen används med reservoarer eller infusionsset från tredje part. Vi ansvarar därför inte för någon patientskada eller något funktionsfel hos pumpen som kan uppstå vid användning av produkter från annan tillverkare. Tillbehör Blodsockermätare Din pump kan användas med valfri blodsockermätare med MWT1-teknik (om sådan finns tillgänglig). MWT1 är den trådlösa radiofrekvensteknik (RF) som används för att överföra information från mätaren till pumpen. Pumpen kan programmeras så att den automatiskt tar emot dina BS-värden från mätaren. Alla mätare som nämns i denna användarhandbok är blodsockermätare som stöds av MWT1-teknik. Fjärrkontroll Den valfria Paradigm-fjärrkontrollen kan användas med pumpen för att dosera normala bolusdoser eller stoppa/sätta igång pumpen från längre avstånd. (I den här användarhandboken finns instruktioner om hur fjärrkontrollen programmeras. Se fjärrkontrollens användarhandbok för handhavandeinstruktioner.) Medtronic MiniLink -sändare Sändaren (MMT-7703) är en liten enhet som ansluts till sensorn. Den levereras med en testplugg och en laddare. När sändaren kopplas ihop med sensorn som du har applicerad i din kropp startar sensorn automatiskt och sändaren börjar regelbundet överföra glukosdata till pumpen med hjälp av en radiosignal. 2 Inledning

21 Sensor Sensorn (MMT-7002/MMT-7003/MMT-7008) omvandlar kontinuerligt små mängder glukos i ditt underhudsfett till en elektrisk signal. Signalen skickas till sändaren. CareLink USB-enhet för nerladdning Medtronic Diabetes CareLink USB (MMT-7305) används för att via en USB-port på din dator ladda ner data från Paradigmpump 554 eller 754 till programmet för diabetesbehandling. Vissa enheter och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder där pumpen är godkänd. Kontakta produktsupporten för att beställa tillbehör. Se bifogat kontaktkort för att hitta Medtronic Diabetesrepresentanten i ditt område. Kapitel 1 Hur pumpen ska bäras Du kan bära din pump på olika sätt. Medtronic Diabetes har tillbehör som kan dölja och skydda pumpen så att det blir bekvämare att bära den. Läs tillbehörskatalogen för ytterligare information. Hölster För att kunna bära pumpen i bältet. Pumpklämma För att kunna bära pumpen under kläderna. Säkerhetsskydd Om du ägnar dig åt sport eller om du är barn ska du använda detta skydd för att undvika att pumpen lossnar. Läderfodral Tunt läder med nylonfoder. Passar bra på kontoret eller till formell klädsel. Kardborreknäppningen gör pumpen lättåtkomlig vid programmering. Bär den vertikalt med den inbyggda bältesklämman. Att använda bruksanvisningen OBSERVERA: I denna användarhandbok visas endast exempel på skärmar. Skärmarna på din pump kan se lite annorlunda ut. För instruktioner steg för steg hänvisas till tillämpliga avsnitt i bruksanvisningen. I ordlistan finner du förklaringar till termer och funktioner. Termer och symboler som används i denna bruksanvisning finns i tabellen nedan. Termer Tryck på Håll (intryckt) Betydelse tryck på och släpp upp knappen tryck ned knappen och håll den intryckt Välj tryck på eller för att markera den post på skärmen du vill välja Inledning 3

22 Termer Avsluta en meny Pumpens knappar Namn på skärmar och menyer Menyval Blinkande skärmalternativ OBSERVERA och TIPS OBS! VARNING Gå till...skärmen. Betydelse tryck på ESC tills START-skärmen visas alltid i fetstil och med versaler; t.ex. ESC, ACT alltid med versaler; t.ex. HUVUDMENY, ÅTERSTÄLL PUMP alltid med fetstil; t.ex. 24-tim inställning, På, Av du kan ändra värde för denna post med hjälp av eller - knapparna ytterligare praktisk information varnar för en möjlig risk som om den inte undviks kan leda till mindre eller medelsvåra skador på utrustningen gör dig uppmärksam på en möjlig risk som om den inte undviks kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Den kan också beskriva eventuella allvarliga biverkningar och säkerhetsrisker när en instruktion ber dig gå till en viss skärm visas vägen till denna skärm. Exempel: Gå till ALARMMENY. Huvudmeny > Funktioner > Alarm 1 Från HUVUDMENY väljer du Funktioner och trycker på ACT. 2 I FUNKTIONSMENY väljer du Alarm och trycker på ACT. 3 ALARMMENY visas. Användarsäkerhet Indikationer Paradigm-pumpsystem 554/754 är avsedd för kontinuerlig dosering av insulin, i olika inställningsbara doser, för behandling av diabetes mellitus hos personer som kräver insulintillförsel. Dessutom är pumpsystemet avsett för kontinuerlig eller periodisk övervakning av glukosnivåerna i underhudsfettet och eventuella perioder med låga och höga glukosvärden. Pumpen visar kontinuerliga glukosvärden och sparar dessa uppgifter så att de kan analyseras för att upptäcka mönster och förbättra diabetesbehandlingen. Pumphistoriken kan föras över till en dator för analys av historiska glukosvärden. 4 Inledning

23 De kontinuerliga glukosvärden som Paradigm-pumpsystemet 554/754 visar ska inte användas som grund för att göra behandlingsjusteringar. De ger snarare en indikation om att det kan behövas en fingersticksmätning som bekräftar värdet. Alla anpassningar av behandlingen ska utgå från mätningar med en blodsockermätare och inte från de värden som visas på pumpen. Kontraindikationer Pumpterapi rekommenderas inte för personer som inte vill eller inte kan utföra minst fyra blodsockertester per dag och hålla löpande kontakt med sjukvårdpersonalen. För en lyckad behandling med insulinpump krävs tillräcklig syn- och hörselförmåga för att kunna uppmärksamma pumpens signaler och alarm. Kapitel 1 Varningar Pump Pumpen är inte lämplig att använda i närheten av lättantändliga narkosmedel med luft, syre eller lustgas. Reservoar och infusionsset Vanliga luer-set passar inte till Medtronic MiniMed Paradigm-pumpen. Medtronic Diabetes Paradigmreservoarer och Paradigm-kompatibla infusionsset har konstruerats speciellt för användning med denna pump. Gör inga förändringar på Paradigm-reservoaren eller de Paradigm-kompatibla infusionsseten. Placera inga andra läkemedel/mediciner i reservoaren för att användas med denna pump. Endast insulin som ordinerats av din läkare får användas i denna pump. Sensor Sensorn kan göra att speciell hänsyn måste tas rörande ditt medicinska tillstånd och/eller din medicinering. Rådgör med din läkare om ditt tillstånd och dina mediciner innan du börjar använda sensorn. Blödning, svullnad, irritation och/eller infektion på appliceringsstället är möjliga risker förknippade med appliceringen av sensorn. De kan ibland orsakas av felaktig applicering och skötsel av appliceringsstället. Sändare Produkten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk för små barn. Eventuell transparent tejp ska tas bort om irritation eller reaktion utvecklas mot denna. Sändaren ska kopplas bort från sensorn när du flyger, eller om den stör någon annan utrustning med sändare. Inledning 5

Användarhandbok BEHANDLINGSSYSTEM FÖR DIABETES

Användarhandbok BEHANDLINGSSYSTEM FÖR DIABETES Användarhandbok BEHANDLINGSSYSTEM FÖR DIABETES 6025179-045_a REF MMT-7335 2010 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Paradigm Veo är ett varumärke som tillhör Medtronic MiniMed, Inc. Paradigm, Paradigm

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube www.phonak.se 0682! 029-0693-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer