Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv"

Transkript

1 Paradigm Veo Användarhandbok

2 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Bolus Wizard, CareLink, Dual Wave, Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set och Square Wave är registrerade varumärken som tillhör Medtronic MiniMed, Inc. Easy Bolus, Enlite och Veo är varumärken som tillhör Medtronic MiniMed, Inc. Energizer är ett registrerat varumärke som tillhör Eveready Battery Company. Glucagon Emergency Kit är ett registrerat varumärke som tillhör Eli Lilly and Company _a REF MMT-554 MMT-754

3 Kontaktinformation: Africa: Medtronic Africa (Pty) Ltd. Tel: +27 (0) Australia: Medtronic Australasia Pty. Ltd. Tel: (product orders) Tel: (customer help) Bangladesh Sonargaon Healthcare Pvt Ltd Mobile: (+91) or (+880) België/Belgique: N.V. Medtronic Belgium S.A. Tel: Brasil: Medtronic Comercial Ltda. Tel: +(11) Canada: Medtronic of Canada Ltd. Tel: (toll free/sansfrais) China: Medtronic (Shanghai) Ltd. Tel: or Croatia Medtronic Adriatic Tel: Fax: Danmark: Medtronic Danmark A/S Tel: Deutschland: Medtronic GmbH Geschäftsbereich Diabetes Telefon: Telefax: Stdn-Hotline: Eire: Accu-Science LTD. Tel: España: Medtronic Ibérica S.A. Tel: Fax: horas: Europa: Medtronic Europe S.A. Europe, Middle East and Africa Headquarters Tel: +41 (0) France: Medtronic France S.A.S. Tel: +33 (0) Hellas: Medtronic Hellas S.A. Tel: Hong Kong: Celki International Ltd. Tel: India: India Medtronic Pvt. Ltd Tel: (+91) / Mobile: (+91) Italia: Medtronic Italia S.p.A. Tel: Fax: Servizio assistenza tecnica: Nº verde 24h: Japan: Medtronic Japan Co. Ltd. Tel: Latin America: Medtronic, Inc. Tel: 1(305) Fax: 1(786) Latvija: Ravemma Ltd. Tel: Magyarország: Medtronic Hungária Kft. Tel: Malaysia: Medtronic International Ltd. Tel: Middle East and North Africa: Regional Office Tel: Nederland, Luxembourg: Medtronic B.V. Tel: +31 (0) Toll Free: New Zealand: Medica Pacifica Tel: hr After-Hours: Norge: Medtronic Norge A/S Tel: Fax: POCCИЯ: Medtronic B. V. Tel: h: Polska: Medtronic Poland Sp. Z.o.o. Tel: Portugal: Medtronic Portugal Lda Tel: Fax:

4 Puerto Rico: Medtronic Puerto Rico Tel: Republic of Korea: Medtronic Korea, Co., Ltd. Tel: Schweiz: Medtronic (Schweiz) AG Tel: +41 (0) Stunden-Hotline: Fax Allgemein: +41 (0) Serbia & Montenegro: Epsilon Tel: Singapore: Medtronic International Ltd. Tel: or Slovenija: Zaloker & Zaloker d.o.o. Tel: Fax: Slovenská republika: Medtronic Slovakia O.Z. Tel: Fax: Sri Lanka Swiss Biogenics Ltd. Mobile: (+91) or (+94) Suomi: Medtronic Finland Oy Tel: Help line: Sverige: Medtronic AB Tel: Fax: Taiwan: Medtronic-Taiwan Ltd. Tel: Fax: Toll Free: Thailand: Medtronic (Thailand) Ltd. Tel: ext 1 Turkiye: Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Ltd. Sirketi. Tel: USA: Medtronic Diabetes Global Headquarters Tel: Hour HelpLine: To order supplies: United Kingdom: Medtronic Ltd. Tel: Yisrael: Agentek Tel: Österreich: Medtronic Österreich GmbH Tel: +43 (0) Stunden Hotline: Česká Republika: Medtronic Czechia s.r.o. Tel: ( )

5 Viktig säkerhetsinformation om din Paradigm insulinpump (gäller alla modeller) Undvik att sänka ned pumpen i vatten Trots att det är osannolikt att pumpen skulle vattenskadas av stänk eller av att råka doppas i vatten, så ska du alltid undvika att sänka ned din Paradigm insulinpump i vatten. Koppla alltid bort din Paradigm-pump om du ska bada/simma eller utöva andra aktiviteter i vatten, och anslut den igen när du är uppe ur vattnet. Om du oavsiktligt råkar sänka ned pumpen i vatten ska du torka av den med en mjuk, ren handduk och sedan kontrollera att den fungerar som den ska genom att välja Självtest på pumpens funktionsmeny. Om du tror att det har kommit in vatten i pumpen eller om du upptäcker att pumpen inte fungerar som den ska, måste du kontrollera ditt blodsockervärde och vid behov behandla högt blodsocker med en insulininjektion. Kontakta därefter din produktsupport. Symtom på högt blodsocker är trötthet, extrem törst och illamående. Kontakta alltid sjukvårdspersonalen om du får för högt eller för lågt blodsocker, eller om du har några frågor om din behandling. Elektrostatisk urladdning Din Paradigmpump är konstruerad så att den inte ska påverkas av normala nivåer av elektrostatisk urladdning (electrostatic discharge, ESD), men mycket höga ESD-nivåer kan leda till att pumpens programvara startas om, vilket utlöser ett alarm om pumpfel. I de flesta fall gör höga ESD-nivåer att pumpens A-13-alarm utlöses, men under vissa förhållanden kan höga ESD-nivåer utlösa alarmen A-44, Bolus stoppad eller Max. dosering. Höga ESD-nivåer förekommer oftast när den relativa luftfuktigheten är mycket låg, t.ex. på vintern i en uppvärmd byggnad när yttertemperaturen är låg. Tryck på ESC och ACT för att stänga av alarmet om ett A-13 eller annat alarm skulle utlösas. Om du inte lyckas stänga av alarmet genom att trycka på ESC och ACT kan du behöva ta ut pumpens batteri och sätta tillbaka det igen för att alarmet ska raderas. När du har raderat alarmet måste du alltid kontrollera att pumpen är inställd på rätt datum och tid och att alla andra inställningar (basaldos, max basal och bolusgränser etc.) har de rätta värdena, eftersom återställningen av programvaran kan radera de tidigare inställningarna. I avsnittet Alarm och varningar i denna användarhandbok finns mer information om vad du ska göra om pumpen visar ett felalarm eller något annat varningsmeddelande. Kontakta din produktsupport och rapportera alla felalarm och andra problem som uppstår med din pump.

6 Garanti Medtronic Diabetes ger en garanti på 4 år från inköpsdatumet för Medtronic MiniMed Insulinpump avseende material- och tillverkningsfel. Under garantiperioden har Medtronic Diabetes rätt att välja mellan att antingen reparera eller byta ut (mot en ny eller återcertifierad pump, enligt Medtronic Diabetes val) en defekt pump eller motor, enligt de villkor och undantag som anges i denna garanti. Om en pump repareras eller ersätts förlängs inte garantitiden. Garantin gäller endast om Medtronic MiniMed Insulinpump används i enlighet med tillverkarens anvisningar. Garantin gäller inte: Om skada uppstår på grund av ändringar eller modifieringar som gjorts i pumpen av användaren eller tredje part, efter tillverkningsdatum. Om andra infusionsset och/eller reservoarer än Medtronics egna används med pumpen. Om skada uppstår på grund av service eller reparationer som utförts av någon annan än tillverkaren. Om skadan beror på force majeure eller annan händelse utanför tillverkarens kontroll. Om skadan beror på försumlighet eller felaktig användning, inklusive men inte begränsat till: felaktig förvaring, nedsänkning i vatten eller fysiskt våld, till exempel fall i golvet eller liknande. Denna garanti är personlig och gäller för den första ägaren. All försäljning, uthyrning eller annan överföring eller användning av den produkt som omfattas av denna garanti till någon annan än den ursprungliga ägaren gör att garantin omedelbart upphör att gälla. Garantin gäller inte för batterier, infusionsset, reservoarer eller andra tillbehör. De kompensationer som lämnas enligt denna garanti är de enda kompensationer som är tillgängliga för eventuellt brott mot garantin. Varken Medtronic Diabetes eller dess leverantörer eller distributörer kan göras ansvariga för oavsiktliga skador, följdskador eller särskilda skador av något slag som orsakats av eller är en följd av en defekt hos produkten. Trots vad som sägs ovan påverkar dessa garantivillkor inte konsumentens lagstadgade rättigheter, eller syftar till att undanta någon skyldighet som inte är tillåten enligt lag. Alla andra garantier förutom i lag föreskrivna garantier, uttryckliga eller underförstådda, är uteslutna, även garantier för säljbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål.

7 Innehåll Kapitel 1: Inledning... 1 Hjälp... 1 Nödutrustning... 1 Engångsartiklar... 2 Tillbehör... 2 Hur pumpen ska bäras... 3 Att använda bruksanvisningen... 3 Användarsäkerhet... 4 Indikationer... 4 Kontraindikationer... 5 Varningar... 5 Pump... 5 Reservoar och infusionsset... 5 Sensor... 5 Sändare... 5 Magnetiska fält... 6 Röntgen, MR-undersökningar och datortomografi... 6 Försiktighetsåtgärder... 6 Undvik extrema temperaturer... 6 Infusionsset och infusionsställen... 7 Sensor... 7 Biverkningar... 7 Observera... 7 Insulinpump och radiofrekvenstillbehör (RF)... 7 RF-störning från andra enheter... 8 Kapitel 2: Grundläggande information Din pump Innehåll vii

8 Sätta i batteri Pumpens knappar Pumpens skärm START-skärm Skärmsymboler Batteri Tid Reservoarvolym Symboler för varningar och alarm Sensorsymboler Rullningslist Skärmens bakgrundsbelysning Pip/vibration Driftlägen Normalläge Specialläge Varningsläge Menyer HUVUDMENY BOLUSMENY STOPPA SENSOR HÄNDELSEREGISTRERING BASALMENY RESERVOAR + SETBYTE FUNKTIONSMENY STATUS-skärm Om du tar bort pumpen Kapitel 3: Grundläggande programmering Ställa in tid och datum Välja språk Bolus Ställa in Normal bolus Normal måltidsbolus om utbytessystemet används Bolusövning: Normal måltidsbolus med utbyten viii Innehåll

9 Normal måltidsbolus med kolhydratberäkning Normal måltidsbolus med kolhydrater Måltidsbolus, korrektionsbolus och insulinkänslighet Övning: Måltidsbolus Kontrollera bolusdoserna Bolusdetaljer Maximal bolusgräns Exempel 1: Max bolus Exempel 2: Max bolus Stegstorlek Exempel: Stegstorlek BS-påminnelse Registrera händelser Slå på funktionen Händelseregistrering Lägga in BS-värden Lägga in information om insulininjektioner Lägga in information om kolhydrater Lägga in information om motion Lägga in markörer under Övrigt Visa historik för Händelseregistrering Basal Start- och stopptider Dina basalinställningar Basalprogrammering och -dosering Nuvarande basaldosering Daglig(-a) basaldos/-doser Ställa in Max basaldos Exempel 1: Max basal Exempel 2: Max basal Stoppa pumpen Återuppta pumpdosering Exempel: Stoppa-funktionen Övning: Stoppa-funktionen Övning: Återuppta basaldosering efter ett pumpstopp Kapitel 4: Börja med insulin Förbereda pumpen för användning Innehåll ix

10 Fylla reservoaren Fylla reservoaren Byta infusionssetet Ta bort reservoaren Återställa pumpen Sätta in reservoaren i pumpen Fylla slangen Applicera infusionssetet Quick-set infusionsset (med Quick-serter ) Fylla kanylen Koppla från Quick-set Koppla till Quick-set igen Föra dagbok över diabetesbehandlingen Bestämma pumpinställningarna Kapitel 5: Använda Bolusguiden (Bolus Wizard) Vad är det? Kolhydratberäkning Ditt blodsockervärde Dina personliga inställningar för Bolusguiden Hur Bolusguiden fungerar Bolusguide - varningar HÖGT BS LÅGT BS MAX BOLUS ÖVERSKR Programmera funktionen Bolusguide Sätta på Bolusguiden Välja kolhydratenheter Ställa in kolhydrat-/utbyteskvoter Ställa in BS-enheter Insulinkänslighet Ställa in BS-målvärden Om aktivt insulin Aktiv insulintid Kontrollera dina inställningar för Bolusguiden Val av mätare Regler för mätaren x Innehåll

11 Lägga till, ta bort, kontrollera mätar-id Normal bolus med Bolusguiden Exempel på Bolusguidefunktioner Exempel 1: Blodsockret ligger på målvärdet (normalt blodsocker) och inget aktivt insulin Exempel 2: Blodsockret ligger över målvärdet (högt blodsocker) och inget aktivt insulin Exempel 3: Blodsockret ligger under målvärdet (lågt blodsocker) och inget aktivt insulin Exempel 4: Blodsockervärde över målvärdet (högt blodsocker) med aktivt insulin Exempel 5: Blodsocker under målvärdet (lågt blodsocker) med aktivt insulin Kapitel 6: Optimera pumpterapin Förlängd bolus och Dubbel bolus Sätta på funktionen Dubbel/Förlängd bolus Förlängd eller Dubbel bolus utan funktionen Bolusguide Övning på Förlängd bolus Övning på Dubbel bolus Använda funktionen Bolusguiden för en Förlängd eller Dubbel bolus Ljudbolus Ställa in Ljudbolus Ställa in stegvärde Dosera Ljudbolus Exempel 1: Ljudbolus Nu är det din tur: Övning på Ljudbolus Påminnelse om missad bolus Lägga till, ta bort och kontrollera boluspåminnelser Lägga till Ta bort Kontrollera Basalprogram Sätta på program Programmera in ett program Välja ett program Exempel 1: Basalprogram Exempel 2: Basalprogram Nu är det din tur: Innehåll xi

12 Temporära basaldoser Hur fungerar den temporära basaldosen? Temporära basaltyper Insulindos (E/t) Procent av basal Kapitel 7: Sensorfunktioner Lägga in sensorinställningar Slå på sensorn Slå på glukosalarm Ställa in glukosgränser Välja BS-enhet Ställa in starttid för glukosgränser Ställa in Repetera högt Ställa in Repetera lågt Ställa in förvarningsalarm för glukos Ställa in hastighetsalarm Ställa in Lågt BS, stopp Ställa in Repetera kalibreringsalarm Ställa in kalibreringspåminnelse Slå på autokalibrering Ange sändarens ID Ställa in funktionen Svag signal Ställa in timeout för sensorglukoskurvor Granska dina inställningar Använda Sensordemo Sändaren Sändarens laddare Sätta i batteri i den grå laddaren Sätta i batteri i den blå laddaren Ladda sändaren Starta sensorn Applicera Enlite -sensorn Ansluta sändaren till sensorn Förbereda sensorn för kommunikation Kalibrera sensorn Lägga in blodsockervärde xii Innehåll

13 Kapitel 8: Använda sensorn Statusskärmar Läsa sensorglukoskurvorna Öppna och visa kurvor Kurvorna Exempel på kontinuerliga sensorglukoskurvor timmarskurva timmarskurva timmarskurva timmarskurva Så här upptäcker du snabba ändringar av sensorglukosvärdet Pilar vid snabb förändring Gör så här för att få ljudlösa glukosalarm Kalibreringshistorik Sensorvarningshistorik Koppla bort sändaren och ta bort sensorn Koppla bort sensorn från sändaren Ta bort sensorn Förvaring Använda systemet i vatten Kapitel 9: Funktioner Kontrollera alarm Ställa in alarmtyp Autostopp LÅG RESERV.VARNING (Varning för låg reservoarvolym) Kontrollera daglig insulintotal Pumpdatahantering Information om insulindosering Information om sensorglukos, SG Information om blodsockertestvärde AUK-beräkning Påminnelser Varningsklocka Fjärrkontrollsalternativ Sätta på fjärrkontrollsalternativ Lägga till, ta bort, kontrollera fjärrkontrollens ID Innehåll xiii

14 Andra enheter Funktionen barnspärr Sätta på barnspärren Exempel 1: Barnspärr Exempel 2: Barnspärr Funktionen knapplås Aktivera knapplåset Låsa upp knapplåset Självtest Användarinställningar Spara inställningarna Återställa inställningarna Radera inställningarna Historik Kapitel 10: Behandlingsprogramvara CareLink Personal-programmet Rapporter Loggbok Kapitel 11: Uppföljning av insulinpumpterapin Rekommenderad uppföljning Varje dag Varje månad Var tredje månad Laboratorieprover Varje besök Årligen Kapitel 12: Felsökning, varningar och alarm Min pump visar alarmet INGEN DOSERING Vad händer om jag låter pumpen vara utan batteri för länge? Varför varar inte pumpens batteri längre? Vad är ett KONTROLLERA INSTÄLLNINGARNA-alarm (KONTR. INST.)? Skärmen är förvrängd Pumpen frågar om jag ska återställa Min bolus stoppades xiv Innehåll

15 Pumpknapparna fungerar inte rätt under en bolus Pumpen visar inte mitt blodsockervärde från mätaren Jag har tappat min pump Jag har doppat ned pumpen i vatten Jag kan inte öppna skärmen ANVÄNDARINSTÄLL Varningar Exempel: Gör så här Pumpens varningssituationer LÅG RES. VOLYM LÅGT BATTERI Sensorvarningar SVAG SIGNAL LJUDLÖST ALARM MISSAD BOLUS INGEN SIGNAL SÄND-BATT LÅGT LADDA SÄNDARE BYT SENSOR SENSOR SLUT KAL.-FEL BS-NU BS-VRD KL LÅGT X,X MMOL/L (XX MG/DL) HÖGT XX,X MMOL/L (XXX MG/DL) LÅGT FÖRV.ALARM HÖGT FÖRV.ALARM ÖKN.-HASTIGHET MINSKN-HASTIGHET SENSORFEL Alarm Gör så här Alarmsituationer A (ALARM) AUTO-STOPP UTAN BATTERI BOLUS STOPPAD Innehåll xv

16 KNAPPFEL KONTR INST F (FEL) TOM RES. VOLYM FEL VID BATT TEST AVSL. PÅFYLLN MAX.FYLLN. UPPNÅDD MAX DOSERING MOTORFEL INGEN DOSERING INGEN RES. VOLYM AV BATT SLUT ÅTERSTÄLL SVAGT BATTERI LÅGT BS, STOPP Testa sändaren Ansluta testpluggen Koppla bort testpluggen Felsöka sensorfunktioner Återansluta gammal sensor Sök förlorad signal Förstå sändarens, testpluggens och laddarens funktioner Kapitel 13: Underhåll Batteri Förvaring Rengöra pumpen Rengöra sändaren Rengöra Sertern Kapitel 14: Pumpspecifikationer Alarm och felmeddelanden Alarmhistorik Ljudfrekvens Bakgrundsbelysning Basal BS-mål xvi Innehåll

17 Bolusdosering Maximal bolus Bolushistorik Bolusenheter Bolusguiden Kolhydratkvoter Kolhydratenheter Daglig total Standardskärm Doseringsnoggrannhet Pumpmotor Dubbel bolus Ljudbolus Fylla infusionssetet Infusionstryck Insulinkänslighet Varning för låg reservoarvolym Mätarvärde Normal bolus Upptäckt av tilltäppningar Procentuell temporär basal Energiförsörjning Historik för reservoar + inf.set Säkerhetskontroller i programmet Pumpstorlek Pumpens vikt Fjärrkontroll Reservoar Förlängd bolus Temporär (temp) basaldos Tid- och datumskärm Miljöförhållanden Statusskärm Bolusguidespecifikationer Exempel på Bolusguidefunktioner Fabriksinställningar för insulindosering Fabriksinställda Bolusguidefunktioner Innehåll xvii

18 Fabriksinställda sensorfunktioner Riktlinjer och tillverkarens deklaration Symbolförteckning Ordlista Index xviii Innehåll

19 Inledning Tack för att du valt Medtronic Diabetes (juridiskt namn Medtronic MiniMed, Inc.) som din partner för att få bättre kontroll över din diabetes. Vare sig du börjar med pumpterapi för första gången eller uppgraderar från en tidigare modell, tror vi att kombinationen av denna toppmoderna teknik och den enkla menystyrda programmeringen kommer att ge dig många fördelar. Kapitel 1 Denna användarhandbok är till för att hjälpa dig att förstå pumpterapin och hur MiniMed Paradigm Veo systemet fungerar. Det är viktigt att du samarbetar med sjukvårdspersonalen för att du ska kunna börja använda pumpen på ett korrekt och säkert sätt. Hjälp Kontakta Medtronics produktsupport om du behöver hjälp. Se Medtronic Diabetes internationella kontaktlista i början av denna användarhandbok för produktsupport inom ditt område. Nödutrustning Ha alltid med dig nödutrustning så att du garanterat alltid har det till hands som du behöver. Informera en anhörig, arbetskamrat och/eller en vän om var nödutrustningen förvaras. Läs avsnittet Användarsäkerhet i det här kapitlet för mer information om pumpsäkerhet. I nödutrustningen ska följande ingå: Snabbverkande druvsockertabletter Utrustning för blodsockerövervakning Utrustning för övervakning av ketoner i urin Extra Paradigm -infusionsset och Paradigm-reservoar Insulinpenna och snabbverkande insulin (med doseringsanvisningar från sjukvårdspersonalen) Snabbreferenskort Förband och häftplåster Glucagon Emergency Kit Extra AAA alkaliska batterier (märket Energizer rekommenderas) Inledning 1

20 OBS! Om du injicerar insulin med penna kan inte Bolusguiden beräkna exakt hur mycket aktivt insulin du har i kroppen. Rådfråga sjukvårdspersonalen om hur länge du behöver vänta efter en manuell injektion innan du kan lita på Bolusguidens beräkning av mängden aktivt insulin. Engångsartiklar Pumparna använder engångsreservoarer och engångsinfusionsset för insulindosering. Installationsanvisningar för Paradigm-reservoar och för infusionsset som passar till Paradigm finns i kapitlet Börja med insulin. Reservoarer 554-pumpen ska endast användas tillsammans med en Paradigm-reservoar för 176 enheter (MMT-326A). 754-pumpen kan användas med antingen en Paradigm-reservoar för 300 enheter (MMT-332A) eller för 176 enheter, beroende på ditt insulinbehov. Infusionsset Medtronic Diabetes har flera olika infusionsset som passar till Paradigm för att passa just dina behov. Kontakta sjukvårdspersonalen så får du hjälp att välja ett infusionsset som är lämpligt för dig. Byt infusionsset varannan till var tredje dag. VARNING: För din säkerhet har pumpen genomgått minutiösa tester för att kontrollera korrekt funktion när Paradigm-reservoarer och Paradigm-infusionsset från Medtronic Diabetes används. Vi rekommenderar användning av Medtronic Diabetes infusionsset och reservoarer, eftersom vi inte kan garantera korrekt funktion om pumpen används med reservoarer eller infusionsset från tredje part. Vi ansvarar därför inte för någon patientskada eller något funktionsfel hos pumpen som kan uppstå vid användning av produkter från annan tillverkare. Tillbehör Blodsockermätare Din pump kan användas med valfri blodsockermätare med MWT1-teknik (om sådan finns tillgänglig). MWT1 är den trådlösa radiofrekvensteknik (RF) som används för att överföra information från mätaren till pumpen. Pumpen kan programmeras så att den automatiskt tar emot dina BS-värden från mätaren. Alla mätare som nämns i denna användarhandbok är blodsockermätare som stöds av MWT1-teknik. Fjärrkontroll Den valfria Paradigm-fjärrkontrollen kan användas med pumpen för att dosera normala bolusdoser eller stoppa/sätta igång pumpen från längre avstånd. (I den här användarhandboken finns instruktioner om hur fjärrkontrollen programmeras. Se fjärrkontrollens användarhandbok för handhavandeinstruktioner.) Medtronic MiniLink -sändare Sändaren (MMT-7703) är en liten enhet som ansluts till sensorn. Den levereras med en testplugg och en laddare. När sändaren kopplas ihop med sensorn som du har applicerad i din kropp startar sensorn automatiskt och sändaren börjar regelbundet överföra glukosdata till pumpen med hjälp av en radiosignal. 2 Inledning

21 Sensor Sensorn (MMT-7002/MMT-7003/MMT-7008) omvandlar kontinuerligt små mängder glukos i ditt underhudsfett till en elektrisk signal. Signalen skickas till sändaren. CareLink USB-enhet för nerladdning Medtronic Diabetes CareLink USB (MMT-7305) används för att via en USB-port på din dator ladda ner data från Paradigmpump 554 eller 754 till programmet för diabetesbehandling. Vissa enheter och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder där pumpen är godkänd. Kontakta produktsupporten för att beställa tillbehör. Se bifogat kontaktkort för att hitta Medtronic Diabetesrepresentanten i ditt område. Kapitel 1 Hur pumpen ska bäras Du kan bära din pump på olika sätt. Medtronic Diabetes har tillbehör som kan dölja och skydda pumpen så att det blir bekvämare att bära den. Läs tillbehörskatalogen för ytterligare information. Hölster För att kunna bära pumpen i bältet. Pumpklämma För att kunna bära pumpen under kläderna. Säkerhetsskydd Om du ägnar dig åt sport eller om du är barn ska du använda detta skydd för att undvika att pumpen lossnar. Läderfodral Tunt läder med nylonfoder. Passar bra på kontoret eller till formell klädsel. Kardborreknäppningen gör pumpen lättåtkomlig vid programmering. Bär den vertikalt med den inbyggda bältesklämman. Att använda bruksanvisningen OBSERVERA: I denna användarhandbok visas endast exempel på skärmar. Skärmarna på din pump kan se lite annorlunda ut. För instruktioner steg för steg hänvisas till tillämpliga avsnitt i bruksanvisningen. I ordlistan finner du förklaringar till termer och funktioner. Termer och symboler som används i denna bruksanvisning finns i tabellen nedan. Termer Tryck på Håll (intryckt) Betydelse tryck på och släpp upp knappen tryck ned knappen och håll den intryckt Välj tryck på eller för att markera den post på skärmen du vill välja Inledning 3

22 Termer Avsluta en meny Pumpens knappar Namn på skärmar och menyer Menyval Blinkande skärmalternativ OBSERVERA och TIPS OBS! VARNING Gå till...skärmen. Betydelse tryck på ESC tills START-skärmen visas alltid i fetstil och med versaler; t.ex. ESC, ACT alltid med versaler; t.ex. HUVUDMENY, ÅTERSTÄLL PUMP alltid med fetstil; t.ex. 24-tim inställning, På, Av du kan ändra värde för denna post med hjälp av eller - knapparna ytterligare praktisk information varnar för en möjlig risk som om den inte undviks kan leda till mindre eller medelsvåra skador på utrustningen gör dig uppmärksam på en möjlig risk som om den inte undviks kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Den kan också beskriva eventuella allvarliga biverkningar och säkerhetsrisker när en instruktion ber dig gå till en viss skärm visas vägen till denna skärm. Exempel: Gå till ALARMMENY. Huvudmeny > Funktioner > Alarm 1 Från HUVUDMENY väljer du Funktioner och trycker på ACT. 2 I FUNKTIONSMENY väljer du Alarm och trycker på ACT. 3 ALARMMENY visas. Användarsäkerhet Indikationer Paradigm-pumpsystem 554/754 är avsedd för kontinuerlig dosering av insulin, i olika inställningsbara doser, för behandling av diabetes mellitus hos personer som kräver insulintillförsel. Dessutom är pumpsystemet avsett för kontinuerlig eller periodisk övervakning av glukosnivåerna i underhudsfettet och eventuella perioder med låga och höga glukosvärden. Pumpen visar kontinuerliga glukosvärden och sparar dessa uppgifter så att de kan analyseras för att upptäcka mönster och förbättra diabetesbehandlingen. Pumphistoriken kan föras över till en dator för analys av historiska glukosvärden. 4 Inledning

23 De kontinuerliga glukosvärden som Paradigm-pumpsystemet 554/754 visar ska inte användas som grund för att göra behandlingsjusteringar. De ger snarare en indikation om att det kan behövas en fingersticksmätning som bekräftar värdet. Alla anpassningar av behandlingen ska utgå från mätningar med en blodsockermätare och inte från de värden som visas på pumpen. Kontraindikationer Pumpterapi rekommenderas inte för personer som inte vill eller inte kan utföra minst fyra blodsockertester per dag och hålla löpande kontakt med sjukvårdpersonalen. För en lyckad behandling med insulinpump krävs tillräcklig syn- och hörselförmåga för att kunna uppmärksamma pumpens signaler och alarm. Kapitel 1 Varningar Pump Pumpen är inte lämplig att använda i närheten av lättantändliga narkosmedel med luft, syre eller lustgas. Reservoar och infusionsset Vanliga luer-set passar inte till Medtronic MiniMed Paradigm-pumpen. Medtronic Diabetes Paradigmreservoarer och Paradigm-kompatibla infusionsset har konstruerats speciellt för användning med denna pump. Gör inga förändringar på Paradigm-reservoaren eller de Paradigm-kompatibla infusionsseten. Placera inga andra läkemedel/mediciner i reservoaren för att användas med denna pump. Endast insulin som ordinerats av din läkare får användas i denna pump. Sensor Sensorn kan göra att speciell hänsyn måste tas rörande ditt medicinska tillstånd och/eller din medicinering. Rådgör med din läkare om ditt tillstånd och dina mediciner innan du börjar använda sensorn. Blödning, svullnad, irritation och/eller infektion på appliceringsstället är möjliga risker förknippade med appliceringen av sensorn. De kan ibland orsakas av felaktig applicering och skötsel av appliceringsstället. Sändare Produkten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk för små barn. Eventuell transparent tejp ska tas bort om irritation eller reaktion utvecklas mot denna. Sändaren ska kopplas bort från sensorn när du flyger, eller om den stör någon annan utrustning med sändare. Inledning 5

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET?

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Kvinnor som har typ 1 diabetes behöver planera och förbereda sig väl inför

Läs mer

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1?

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Guido Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2005 VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Många som har typ 1-diabetes oroar sig för långsiktiga komplikationer.

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem Viktiga säkerhetsmeddelanden Paradigm insulinpumpssystem 5 juli 2013 Till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården Bifogat finns viktig säkerhetsinformation och rekommendationer för patienthantering

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system!

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system! Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Låt oss berätta om

Läs mer

Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...

Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen... Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Och låt oss berätta

Läs mer

Rapporthandbok PROGRAMVARA FÖR BEHANDLING AV DIABETES

Rapporthandbok PROGRAMVARA FÖR BEHANDLING AV DIABETES Rapporthandbok PROGRAMVARA FÖR BEHANDLING AV DIABETES sid. 2 Adherence Report (Responsrapport) Rapporten visar data för patientens beteende under vald period. Den ger en översikt över patientens beteende

Läs mer

Dana R Snabbguide för pumpstart

Dana R Snabbguide för pumpstart Dana R Snabbguide för pumpstart Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-601 24 40. Fax 08-601 24 42. info@infucare.se www.infucare.se NordicInfu Care is an activity of Air Liquide

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

Kolhydraträkning med Animas

Kolhydraträkning med Animas Kolhydraträkning med Animas för dig som vill lära dig avancerade bolusfunktioner för optimal pumpbehandling SE-1034-140822 Krossverksgatan 5 Box 30044 20061 Limhamn Tel +46(0)40 15 54 80 Fax +46(0)40 15

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Vi vill gratulera dig till valet av en digital Phonak hörapparat. SoundPilot fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen).

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen). 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som Du inte förstår i denna bruksanvisning, någonting Du har frågor kring eller behöver hjälp med Din pump, finns vårt pumpsupport team tillgängligt 24-timmar,

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Report Interpretation

Report Interpretation P R O G R A MVA R A F Ö R B E H A ND L I N G AV DI A B E TE S Rapporthandbok Guide Report Interpretation CareLink Pro Rapporthandbok 2007 Medtronic MiniMed. Med ensamrätt. 60227-0 00607 0 Sid. 2 Overview

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

MiniMed Paradigm Veo System

MiniMed Paradigm Veo System MiniMed Paradigm Veo System Lev mer, oroa dig mindre Första insulinpumpen som är klar för CGM, kontinuerlig glukosmätning, med en funktion för automatisk avstängning av insulintillförseln www.medtronic-diabetes.se

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Introduktion. WR67 Överblick

Introduktion. WR67 Överblick Introduktion Den här snabbmanualen är avsedd att hjälpa dig att komma igång snabbt med WR67. I snabbmanualen går vi igenom flera av de viktigaste funktionerna. Vi rekommenderar att du tar dig tid för att

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg...

Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg... Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg......oavsett om du behandlas med insulinpenna eller pump. Nordic Säkert har du vid det här laget hört talas om kontinuerlig glukosmätning (CGM).

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Share/Följa. Användarhandbok. En funktion i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet

Share/Följa. Användarhandbok. En funktion i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet Share/Följa Användarhandbok En funktion i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet VIKTIG ANVÄNDARINFORMATION Gå igenom produktanvisningarna innan du använder systemet för kontinuerlig glukosmätning. Den innehåller

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer