Tillrättaläggande beträffande Trafikverkets förslag till civilt luftfartsmuseum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillrättaläggande beträffande Trafikverkets förslag till civilt luftfartsmuseum"

Transkript

1 Nyköping Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Stockholm Tillrättaläggande beträffande Trafikverkets förslag till civilt luftfartsmuseum I Trafikverkets utredning "Luftfartsmuseum som ger mervärden" saknas fem stycken synnerligen viktiga avsiktsförklaringar gällande Skavsta-alternativet. Av dessa framgår tydligt den långsiktighet och det engagemang som efterlyses i regeringens uppdrag. Bilagorna bifogas detta brev. Trafikverkets motiv för valt alternativ Under punkt 6.2 i Trafikverkets redovisas en tabell som vi finner på ett omotiverat sätt nedvärderar alternativet Skavsta i förhållande Arlanda. Förmåga: Arlandas +++ finner vi endast motiverade med att nuvarande organisation Arlanda Flygsamlingars Vänner kommer att fortsätta sin verksamhet även i föreslagna Arlanda City. I övrigt finns i förslaget ingen saklig grund för påstående eftersom detta projekt idag inte ens nått projekteringsstadiet. Trots endast ++ finns på Skavsta i princip färdig tillräckligt stor lokal, fastlagt i detaljplan för museiändamål, att hyra på långtidskontrakt. Kompetens för drift och underhåll finns lokalt genom samarbete med nuvarande övriga verksamheter inom flyg- och museiverksamhet. Inte minst genom hjälp med flygplanvård av licensierad flygteknikerskola, med kontinuerlig påfyllning av kompetens med nya elevkullar. Antalet + bör med tanke på det faktiska läget vara 3 för Skavsta och högst en för Arlanda. Tillgänglighet: Arlanda erhåller +++ trots att alla som mer sällan besöker Arlanda finner det oerhört svårnavigerat och krångligt att i den täta trafiken hitta rätt bland alla avfarter, parkeringar och terminaler. Det är krångligt att med bil leta sig fram till rätt plats i området. Resande med tåg lär hamna flera kilometer från det skissade museet. Hur bussar kommer att trafikera den tänka platsen vet ingen idag. Skavsta erhåller ++ trots enkel infart med bil till egen parkering utanför dörren. Avståndet till flygplatsens långtidsparkering är ca 100 meter. Flygbussar och lokalbussar stannar 50 meter från ett framtida museum och 2,5 miljoner flygpassagerare kommer praktiskt taget att gå förbi museet. I framtiden kommer en järnvägsstation att byggas intill det blivandemuseet. Baserat på fakta bör således även här antalet + var klart flera för Skavsta än för Arlanda.

2 Garanti: Arlanda erhåller ++ och Skavsta +.Vad vi kan utläsa ur förslaget grundas utredarens ställningstagande på att idén om ett museum i Arlanda City verkligen kommer att byggas. Vi påminner gärna om att Arlanda City ännu inte nått projektstadiet. Vidare finns i Arlandaprojektets inget klart dokumenterat stöd från de olika intressenterna. Vad gäller Skavsta-alternativet har kommunen lovat att gå in som huvudman och ordförande i den ekonomiska förening som blir huvudman. Skavsta flygplats har i skriven avsiktsförklaring utlovat långtidsuthyrning av den tänkta lokalen, kombinerat med andra ekonomiskt värdefulla tjänster. Nyköping Handel utlovar framtida årligt ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen utlovar startbidrag på 1 mkr och att Landshövdingen blir ordförande i den stödjande vänföreningen. Annat värdefullt långtida engagemang från en rad organisationer framgår av lämnade och bifogade avsiktsförklaringar. Vi finner därför att garantierna för en långsiktigt museiverksamhet är större på Skavsta än vid ett eventuellt framtida museet i Arlanda City. Mervärden: Trafikverkets förslag anger +++ för Arlanda mot + för Skavsta. Med Mervärden menar utredaren "att andra nyttor kan följa av ett omhändertagande av kulturarvet från civilflyget". Det måste rimligen betyda att det är fördelaktigt för regionen om ett museum etableras där. Om så är fallet måste väl rimligen fördelarna för Sörmlandsregionen vara lika stora som för Arlanda City. Frågan är väl också om Arlanda City verkligen kommer att behöva extra dragkraft. Arlanda och Stockholm torde nog ändå växa på egna meriter. Bättre vore väl i så fall att sprida statlig kulturell verksamhet ut i landet. Vi bedömer också att det finns en rad andra fördelar med Skavsta jämfört med Arlanda. - Lokal finns redan på plats och organisation och stödfunktioner är etablerade och väl utredda. - På Skavsta finns även ett militärt flygmuseum, en klar fördel eftersom det finns vissa frågetecken kring lockelsen för ett museum med enbart civilflyg. - Ett omfattande flygkluster i direkt anslutning till museet. - Möjlighet att arrangera flygdagar och ge Flygande Veteraner möjlighet att operera från flygplatsen. Gunnar Vieweg Projektansvarig Skavsta-alternativet

3 Nyköping Inför ett tänkt civilt Luftfartsmuseum på Skavsta. När möjligheterna att få Luftfartsmuseet till Skavsta först dök upp tog vår dåvarande ordförande initiativet till en lokal projektgrupp. När han tyvärr kort därefter gick bort tog vår museichef Gunnar Vieweg över det totala ansvaret för projektgruppen och har lett gruppens arbete med det förslag som nu föreligger. Vi inom Nyköpings Flyghistoriska Förening ser Luftfartsmuseet som ett utmärkt komplement till vårt museum, F11 Museum, Sveriges Flygspaningsmuseum. Vi är övertygande om att vi efter en inkörsperiod för Luftfartsmuseet kommer att få fördelar i form av fler besökare. Från besöksnäringssynpunkt ger Luftfartsmuseet oss i regionen utmärkta fördelar när det gäller att få fler besökare och att kunna erbjuda besökarna intressanta paket. Vårt museum är idag drygt 22 år och baseras till stor del på före detta flygflottiljen F11 när det gäller föremål och information, till exempel den enda i landet bevarade Underrättelseplutonen. Men vi har också uppfyllt våra Stadgar som säger: Föreningens syfte är att främja intresset och arbetet för flyghistoria genom att bland annat insamla, dokumentera och vårda flyghistoriskt intressant material som har samröre med Nyköping med omnejd. Föreningen skall även verka för att regionens flyghistoria på lämpligt sätt delges allmänheten. Vi har idag mångårig erfarenhet från att bedriva museiverksamhet, att anordna Flygdagar, att samarbeta med lokala organisationer och företag i sponsorfrågor samt att arbeta med turistnäringen såsom Turistbyrån, Destinationsutveckling, Visit Nyköping, Gröna Kusten med flera. Eftersom vi ser Luftfartsmuseet som ett komplement åtar vi oss att dela med oss av all vår erfarenhet och att också i ett inledande skede efter förmåga hjälpa till med våra resurser. Långsiktigt är vi övertygade om att ett nära samarbete är till bådas fördel. Nyköpings Flyghistoriska Förening Lennart Hjelte Ordförande Nyköpings Flyghistoriska Förening (NFF) bildades 1995 och har till syfte att främja intresset för regionens civila och militära flyghistoria och att svara för fortsatt drift och utveckling av F11 Museum. NFF är huvudman för F11 Museum Postadress F11 Museum Skavsta Flygplats Nyköping Telefon E-post Hemsida Plusgiro Bankgiro Org. nr

4 Skavsta, Nyköping Avsiktsförklaring för åtaganden angående etablering av flygmuseum Att flygplatsbolaget tecknar ett kontrakt på upp till 15 år med den part som ansvarar för flygsamlingen. Kontraktet innefattar att nyttja frakthangaren som helhet och närliggande mark enlig gemensam överenskommelse. Bashyra ca 2,6 milj. kronor/år exkl. el/värme. Kontraktet ger hyrestagaren rätt och skyldighet att underhålla, renovera, bygga om och drifta fastigheten enligt eget behov så länge fastighetens används som museum. Flygplatsbolaget åtar sig att beakta museets verksamhet i planeringen för fortsatt utveckling av flygplatsen på ett sånt sätt att museet görs tillgängligt för passagerare och allmänhet. Flygplatsbolaget åtar sig att verka för att passagerare och allmänhet som besöker flygplatsen får information om museet och dess verksamhet. Flygplatsen åtar sig att marknadsföra museet i de forum där flygplatsen marknadsför sin generella verksamhet som flygplatshållare. Flygplatsbolaget åtar sig att samarbeta med museets organisation för att uppnå en kostnadseffektiv drift, detta kan innefatta lån/hyra av flygplatsbolagets utrustning och resurser såsom teknisk och verkstadsmässiga tjänster. Flygplatsbolaget åtar sig att utföra snöröjning på landsidesidan inom det område som tillhör museet. Flygplatsbolaget åtar sig att ha museets brandlarm och eventuella inbrottslarm kopplade till flygplatsens övervakningscentral samt övervaka byggnaden utvändigt med kamera och rondering. Dot Gade Kulovuori VD Stockholm Skavsta Flygplats AB STOCKHOLM SKAVSTA AIRPORT AB Box 44 Tel: +46(0) Vat No. SE SITA: NYOOPXH a TBI airport S Nyköping Fax: +46(0) Residence: Nyköping Sweden

5 Skavstaalternativet Projektansvarig Gunnar Vieweg Glansbaggevägen Nyköping Inför förslaget att etablera ett Luftfartsmuseum på Skavsta Flygplats, Nyköping Vi har från skolan aktivt följt arbetet med utredningen kring en etablering av ett civilt Luftfartsmuseum på Skavsta. Vår skola erbjuder varje år ett 30-tal elever inom gymnasiet att läsa flygteknik samt erbjuder även Yrkeshögskoleutbildning för flygtekniker med 28 platser per år. Totalt finns idag ett 90- tal elever inskrivna på Flygteknik Technical Training. Vid ett möte tidigare i år här på Skavsta med Trafikverkets utredare fick vi tillfälle att presentera oss och också att visa våra utomordentliga anläggningar och resurser som bland annat innefattar trä, metall, komposit och målningsverkstäder. Vi stöder en etablering av museet här på Skavsta då vi ser stora möjligheter till ömsesidig kunskapsöverföring. Genom museet öppnas en möjlighet att integrera tidig flygteknik i vår undervisning. Det finns också stora möjligheter för våra elever, varav en del bor i studentbostäder på Skavsta, att hjälpa till med restaurering av föremål och på fritid fungera som t ex guider eller simulatorinstruktörer. Restaureringarna kan ske under lärarhandledning och ingå i undervisningen. Vi tror också att museet kommer att vara gynnsamt för oss när det gäller att rekrytera nya elever. Anna Hedeklint Rektor/AM Flygteknik Technical Training Tel: General Schybergs väg Fax SE Nyköping E-post:

6 Skavstaalternativet Projektansvarig Gunnar Vieweg Glansbaggestigen Nyköping Avsiktsförklaring inför förslaget att etablera ett Luftfartsmuseum på Skavsta Flygplats, Nyköping Nyköping Handel har följt och regelbundet deltagit i arbetet med att ta fram projektbeskrivningen för Skavstaalternativet. Vi anser att en etablering vore synnerligen intressant för Nyköping och regionen. Här finns redan idag mycket kultur tillgänglig för besökare. Ett framtida Luftfartsmuseum skulle i väsentlig grad tillföra ökade möjligheter att i samarbete med Destinationsutveckling Sörmland erbjuda intressanta besökspaket. Detta skulle också påtagligt påverka möjligheten att stärka och utveckla handeln inom regionen. Nyköping Handel är berett att bistå etableringen och driften av Luftfartsmuseet och ser flera områden där vi kan erbjuda stöd och samarbete, till exempel: * Stöd till förstudie för EU bidrag gällande Upplevelsecentrum på museet (30.000kr) * kr i årligt garanterat stöd till museet de första tre åren * Samarbete med mobil flygsimulator till evenemang/säljevent ordnade av medlemsföretag * Sponsorer till utvalda utställningar på museet ( kr per år). Nyköping Nyköping Handel Håkan S Lundberg Ordförande Nyköping Handel Box 2048, Nyköping Bankgiro Mobil Fax: E.mail l:

7 Skavsta alternativet Nyköping 21 februari 2013 Projektansvarig Gunnar Vieweg Glansbaggestigen Nyköping Avsiktsförklaring inför förslaget att etablera ett Luftfartsmuseum på Skavsta Flygplats,Nyköping Företagarna Nyköping Oxelösund har följt och sedan starten 2011 deltagit i arbetet med att ta fram projektbeskrivning för Skavstaalternativet. Vi ser att denna etablering skulle skapa en uniq selling point/position i regionen. Ett luftfartsmuseum skulle höja regionens attraktivitet samt bli ett av våra mer betydelsefulla besöksmål. Vi har en mängd natursköna och historiska miljöer men saknar denna typ av tydliga attraktioner i regionen.. Företagarnas mål är att göra det lätt och intressant att etablera nya företag till våra orter samt få befintliga företag att trivas och utvecklas. Det är många delar i Nyköping och Oxelösund som tillsammans skapar vår idag positiva utvecklingen. En av regionens viktigaste motorer är Skavsta flygplats. Att till detta område förlägga Luftfartsmuseet skulle stärka både regionen och flygplatsen attraktivitet. Vi är övertygade om att regionens företag kommer att söka olika former av samarbete med museet. Företagarna Nyköping Oxelösund har för avsikt att aktivt arbeta för att finna lämpliga samarbetsformer mellan museet och föreningens medlemmar. Beträffande besöksnäringen finns det olika former av samverkan vilka ger intäkter till museet. Företagarna Nyköping Oxelösund Tell Mellander Ordförande

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

DELLENBANAN UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR

DELLENBANAN UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 DELLENBANAN KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen, Utvecklingsoch garantifonden för jordbruket UNDERHANDSREMISS Alltsedan

Läs mer

Offentligt privata partnerskap. Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner

Offentligt privata partnerskap. Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Offentligt privata partnerskap Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Offentligt privata partnerskap Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök

Läs mer

Regionförbundet Sörmland levererar 2007:7

Regionförbundet Sörmland levererar 2007:7 Kartläggning av Skavsta och dess utveckling En klusterstudie av Skavsta på uppdrag av: Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun, ONYX, Skavsta Airport AB samt Tillväxtbanken Det ska vara enkelt att förverkliga

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

satsa på jobben genom bra infrastruktur och service även på landsbygden att det fastställs tydliga och rättvisa regler för bygdemedel i kommunen

satsa på jobben genom bra infrastruktur och service även på landsbygden att det fastställs tydliga och rättvisa regler för bygdemedel i kommunen Vi vill: satsa på jobben genom bra infrastruktur och service även på landsbygden att det fastställs tydliga och rättvisa regler för bygdemedel i kommunen satsa på vuxenutbildningen för att ge fler möjlighet

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan

Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan Redovisning av enkätundersökning bland arbetslivsmuseer i Västra Götaland 2006-11 11-15 15 Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan Innehåll Inledning...3 Urval och

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen. Regeringsuppdrag

Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen. Regeringsuppdrag Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen Regeringsuppdrag RAPPORT 6641 DECEMBER 2014 Att utreda relevansen och behoven av lavinprognoser för de svenska fjällen NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR Helikopter- och Trafikflygsektioner Box 55977,102 16 Stockholm, Telefon 08-7919494

Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR Helikopter- och Trafikflygsektioner Box 55977,102 16 Stockholm, Telefon 08-7919494 Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR Helikopter- och Trafikflygsektioner Box 55977,102 16 Stockholm, Telefon 08-7919494 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienr: U2008/2400/SV Stockholm 2008-07-01

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Centrum för fritidsbåten och Arrangemangshall Förstudie

Centrum för fritidsbåten och Arrangemangshall Förstudie Förstudie: Centrum för fritidsbåten samt Arrangemangshall i Uddevalla Hans Kindgren, Lars-Erik Hammar och Stellan Hedendahl Centrum för fritidsbåten och Arrangemangshall Förstudie 2 1. Uppdraget. 5 2.

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer