Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden , punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling"

Transkript

1 1(23) Handläggare Mats Ellman Trafiknämnden , punkt 11 b Informationsärende Biljett- och betalsystem i perspektiv Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(23) Förord Frågan om biljett- och betalsystem är ett återkommande ämne av stort intresse. Ett intresse som av Trafikförvaltningen antas intensifieras av flera skäl under detta som kommande år. Skälen till det ökade intresset är bl.a. den utveckling som sker såväl nationellt som regionalt inom t.ex. X2AB som Trafikförvaltningen. Detta kombinerat med det ökade intresset av fler och nya tekniska biljett- och betallösningar från resenärerna motiverar Trafikförvaltningen att ge Trafiknämnden möjlighet att ta del av uppdaterad information inom huvudsakligen följande områden med relation till biljett- och betalsystem. SL Access o Reskassan Mobila applikationer Allmän pågående utveckling inom Trafikförvaltningen och i dialog med Västtrafik och Skånetrafiken Allmän pågående utveckling som sker i samarbetet med Fördubblingsbolaget (X2AB), Samtrafiken och TiM (Trafik i Mälardalen) Utblickar från Europa och Norden vad gäller tendenser inom området biljett och betalning Stockholm Anders Lindström Förvaltningschef Jens Plambeck Chef Ragna Forslund Chef Trafikavdelningen

3 3(23) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning SLs Biljett- och betalsystem SL Access Pågående utveckling SL Access Reskassan SMS-biljetter Mobila applikationer Några exempel som finns på marknaden idag Ruter (Norge) Skånetrafiken Vilka möjligheter finns för resenären idag att handla via mobiltelefon Alternativa lösningar för att realisera en app Samverkan och samordning i branschen Internationell utblick Oslo Berlin Amsterdam London New York Bilagor... 23

4 4(23) 1 Sammanfattning Resenärernas förväntningar på enkla och smidiga lösningar för information om, och köp av, biljetter utvecklas ständigt och i takt med den tekniska utvecklingen i samhället. Utvecklingen av mobila applikationer appar har varit explosionsartad, mycket tack vara deras snabba och smidiga användargränssnitt. De upplevs också som pålitliga och enkla att använda. Trafikförvaltningen ser en potential i att behålla och utöka tillgången till data genom så kallade API:er (Application Programming Interface), för att förse oberoende utvecklare med trafikdata och främja den kreativiteten. Denna utveckling är viktig för att möta resenärernas behov av nya attraktiva tjänster. Trafikförvaltningen ser också en potential i att införa en egen mobil app med primärt fokus att kunna sälja mobila biljetter på ett snabbt och enkelt sätt med resenären i fokus (Beslut i TN TN Ny digital strategi för SL resenärernas behov - Bilaga 1) Reskassan har under året 2013 blivit en stor produkt för resenärerna och förköpsremsan har successivt fasats ut. Idag har över 1,6 miljoner SL Access-kort reskassa och närmare resor görs med reskassan varje dag. Många uppskattar reskassan i takt med att personal och resenärer blivit mer vana. Via SLs Kundtjänst får Trafikförvaltningen in kundsynpunkter som berör funktionella frågor kopplade till Reskassan, upplevda feldebiteringar, att man inte kan se saldot samt klagomål på personalens kunskapsnivå. Därför genomförs ett antal förbättringar på kort och lång sikt. Trafikförvaltningen, tillsammans med stora delar av kollektivtrafikbranschen, ökar idag sin samverkan för att kunna möta förväntningarna på framtida lösningar för att kunna få information, köpa biljett och resa mer med kollektivtrafiken. Trafikförvaltningen arbetar idag med att möjliggöra ett effektivt regionalt resande med fokus på arbetspendling genom samarbeten som UL/SL och TiM (Trafik i Mälardalen). Samverkan sker intensifierat tillsammans med Västtrafik och Skånetrafiken. Samverkan med kommersiella aktörer sker i närmast inom ramen för X2AB där specifika gemensamma projekt bl.a. handlar framtida biljett och betallösningar, reseplanerare och realtidsinformation. Det är viktigt att vara uppdaterade på de aktuella förändringar som sker i såväl Trafikförvaltningens absoluta närhet, som i ett vidare perspektiv. Trafikförvaltningen följer regelbundet genom såväl personlig samverkan som genom omvärldsbevakning intressanta händelser hos såväl myndigheter som företag i kollektivtrafikbranschen. I kapitel 6 sammanfattas ett urval av andra städers nuläge med fokus på biljett- och betalfrågor.

5 5(23) 2 Inledning Det arbete som bedrivs inom Trafikförvaltningen inom området har gjorts kontinuerligt inom den löpande verksamheten samt inom ramen för det strategiarbete som resulterat i fyra strategier som beslutades av Trafiknämnden den 13 mars Strategiarbetet har även inbegripit arbetet som resulterade i Trafiknämndens beslut den 24 april 2012 för Trafikförvaltningens försäljningskanaler. Inom ramen för det pågående strategiska arbetet inbegriper tas en utvecklingsplan inom försäljningsområdet fram. I utvecklingsplanen sammanvägs resenärens behov med den hastiga tekniska utvecklingen för att kunna föreslå till Trafiknämnden hur utvecklingen bör se ut inom försäljningsområdet på ett sätt som både ger attraktiva och ekonomiskt effektiva lösningar. För att balansera attraktiviteten med rationella kostnader och ökade intäkter finns några viktiga utgångspunkter att ta hänsyn till i utvecklingen framöver: Utvecklingen skall på bästa sätt utnyttja genomförda investeringar och utveckla lösningar kring den infrastruktur som nu finns i drift och som både är uppskattad av resenärerna samt bidrar till en god intäktssäkring I utvecklingen av framtida biljettsystem och betalsystem skall attraktiviteten balanseras mot ekonomisk effektivitet (både intäkter och kostnader). Kostnader för nya lösningar måste således ställas mot resenärsnyttan Den tekniska utvecklingen av datorer och kraftfulla mobila lösningar är mycket hastig. Därför skall de mobila och e-handels/internetbaserade lösningarna utvecklas för att närma sig varandra. E-handel skall kunna ske via dator, läsplatta eller mobiltelefon på ett liknande sätt I betalfrågor skall utgångspunkten vara minsta gemensamma nämnare. Detta innebär att system framöver bör utvecklas utifrån stora standarder, bransch och även med branschen gemensamma betallösningar. Detta ställer krav på strategiska samarbeten Utvecklingen måste möta intentionen med kollektivtrafiklagen och framöver minska trösklarna för de kommersiella aktörerna Information om, planeringen av och köp av biljett skall utvecklas mot mer integrerade, öppna och samverkande lösningar. När jag vet vart, när och hur jag skall resa kan jag också köpa en biljett på ett enkelt sätt Intäktssäkring är prioriterat vilket innebär att biljettlösningar som tas fram skall utgå ifrån att investeringar för maskinell validering av biljetten är en förutsättning för hållbara biljettlösningar. Detta bidrar också till en minskad riskexponering i trafikaffärerna med VBP ersättningsmodell vilket är kostnadsreducerande för Trafikförvaltningen Utveckling i samverkan med andra parter skall prioriteras före egen utveckling

6 6(23) Trafikförvaltningens Affärsstrategi beskriver ett fokus på ökade intäkter genom att möjliggöra förbättrings och tillväxtpotential i bland annat biljettsystem, betalsystem och försäljningskanaler. Syftet som Affärsstrategin pekar ut är att attrahera resenärer och därmed öka resandet med kollektivtrafiken. I utvecklingen behöver attraktiva lösningar vägas med ekonomiskt effektiva lösningar, både ur intäkts och kostnadsperspektivet. Ett exempel är att maximera nyttan av redan genomförda investeringar i SL Access. Vad gäller biljettsystem och betalsystem så går utvecklingen på marknaden mycket fort idag. Nya möjligheter presenteras ständigt i omvärlden. Mobiltelefonen får en mer framträdande roll, önskemål om att kunna köpa, betala, hantera och använda sin biljett på nya sätt inkommer ständigt. Många nya lösningar som presenteras på marknaden är dock i sina initiala skeden och behöver vidareutvecklas och tid för etablering. 3 SLs Biljett- och betalsystem Trafikförvaltningen säljer årligen biljetter för omkring 6,5 miljarder kronor. För att möjliggöra att resenärerna kan köpa biljetter på ett enkelt och smidigt sätt har Trafikförvaltningen flera försäljningskanaler som ger möjlighet att köpa biljett på det sätt som passar resenären bäst. För att kunna erbjuda olika försäljningskanaler finns flera tekniska biljettsystem och betalsystem som tillsammans bildar en helhet. SL Access är Trafikförvaltningens största system för biljetter och för att säkra biljettintäkterna. Andra system, mer eller mindre kopplade direkt till SL Access, är system för e-handel, SMS tjänsten samt system för försäljning till juridiska personer. Även externa system finns för att kunna skapa attraktiva lösningar för resenärerna, exempel på detta är ResPlus en biljettsamverkan inom ramen för Samtrafiken som möjliggör för resenären att kunna köpa en kombinerad enkelresa vill ett tillfälle mellan olika operatörer och län. Biljettsystem och betalsystem är i grunden två olika typer av system där Biljettsystem skapar biljetter, distribuerar biljetter, validerar biljetter och tar hand om regelverket, affärsreglerna, kring biljetterna ur ett systemperspektiv. Biljettsystemen är grunden för intäktssäkring genom säkra biljettlösningar samt exempelvis spärrlinjer. Betalsystem möjliggör att kunden kan betala för sin resa och säkerställer intäkter genom att möjliggöra exempelvis säkra betallösningar. Systemen är i vissa fall separerade från varandra men ibland är de kombinerade i tjänsteleveransen.

7 7(23) 3.1 SL Access SL Access är Trafikförvaltningens mest strategiska biljettsystem. Det är ett omfattande system där centralsystemet omfattar konfiguration av biljetter och regelverk, statistik, teknisk övervakning, rapportering, ekonomifunktioner, spärrlistor etc. SL Access omfattar hela försäljningsprocessen från försäljning av biljett via exempelvis en automat, ett försäljningsombud eller e-handeln till valideringen av biljetten som godkänner resan i en buss såväl som i tunnelbanans spärrlinjer. SL Access är således både ett strategiskt biljettsystem och ett strategiskt affärssystem då det är kopplat till både kostnader och intäkter. SL Accesskortet kan idag bära två separata biljetter samt en Reskassa vilket innebär en stor flexibilitet för resenärerna exempelvis kan en ny biljett laddas på innan den gamla har gått ut, parallella biljetter kan användas på kortet samtidigt (exempelvis en skolbiljett från en skola och en egenköpt fritidsbiljett för skolungdomar) samtidigt som resenären kan ha en Reskassa laddad i det fall att biljetten skulle gå ut och resenären vill ha en reserv på kortet. Biljetten kan köpas på ca 1500 fysiska försäljningsställen i Stockholm, i både bemannade och i automatiska kanaler. Utöver de fysiska kanalerna som försäljningsombud och automater så kan en resenär via MittSL köpa en biljett i e- handeln för att sedan ladda ner sin biljett till sitt SL Accesskort i trafiken. SL Access ger också möjligheter till de tjänster som idag erbjuds till resenärerna i form av förlustgaranti. I det fall en resenär har registrerat sitt Accesskort i MittSL får resenären förlustgaranti för sin biljett. Om biljetten skulle tappas eller på annat sätt förloras kan den förlustanmälas. Via SL Accessystemet kan Trafikförvaltningen spärra den förlorade biljetten och erbjuda resenären en ny biljett. Detta är något som är omöjligt att genomföra med exempelvis magnetkortssystem, något som fortfarande är i drift i många delar av världen, bl.a. New York. SL Access är idag ett check-in system där resenären validerar sin biljett i exempelvis en spärr eller i bussens SL Access-utrustning då resan påbörjas. Resenären behöver inte använda eller på annat sätt göra något med sin biljett då resan avslutas. Reskassan är en elektronisk plånbok på SL Accesskortet där resenären laddar pengar att resa för. På kortet läggs en profil (standardresa) som talar om för systemet vilken debitering som ska ske. Reskassan ersätter förköpsremsan efter 40 år. I november 2013 fanns det över 1,6 miljoner SL Accesskort som laddats med reskassan. Reskassan möjliggör en smidigare passering i bl.a. spärrar och

8 8(23) påstigning på bussar. Reskassan kan laddas hos SLs samtliga försäljningsombud, i spärrluckor i tunnelbana och pendeltåg, i SL Access-automater och via SLs e- handel. 3.2 Pågående utveckling SL Access Utveckling av Trafikförvaltningens biljettsystem och betalsystem pågår och Trafikförvaltningen arbetar bland annat med en framtida funktion som möjliggör för resenären att få en automatisk påladdning av Reskassa och periodbiljetter. Den automatiska påladdningen innebär att Reskassan fylls på med ett belopp när beloppet på kortet understiger en viss nivå. På så sätt behöver resenären inte själv aktivt ladda på Reskassan och kan alltid vara trygg i att pengar finns på kortet när resan ska ske. Liknande funktionalitet utvecklas för periodbiljetter, där resenären avtalar med SL om automatisk påladdning av periodbiljett när den befintliga närmar sig slutdatum. Vidareutveckling av e-handelsfunktionen pågår för att få en automatisk anpassning till smartphoneformat. Syftet är ett nytt användargränssnitt för sl.se och mobil.sl.se som är enklare för resenären att använda i mobiltelefonen och som öppnar upp för e-handel via moderna mobiltelefoner i närtid. Detta är ett sätt att driva en utveckling där mobilen och e-handeln närmar sig varandra. Mobiltelefonen kopplas närmare både information och försäljning.

9 9(23) Utveckling pågår också för att förenkla och förbättra biljetthanteringen för skolor och företag. En administrativ sida utvecklas för att möjliggöra att skolan eller företaget administrerar sina Accesskort med återkommande påladdning av periodbiljetter eller Reskassa. De biljetter som köps av skolor och företag via den administrativa sidan får automatiskt förlustgaranti, som även den kan administreras via sidan. För att förenkla biljettköp i tunnelbanan planeras för installationen av kortläsare för bank och kreditkort i spärrkioskerna, som idag säljer biljetter mot kontanter. En potentiell möjlighet som dock behöver utredas vidare är möjligheten som framförhandlas av flera RKTM och länstrafikbolag med bankerna att få möjligheten att ta betalt med kort utan att resenären behöver ange sin pinkod. Detta minskar säkerheten i lösningen samt skulle öka Trafikförvaltningens ekonomiska risk. Det gör å andra sidan försäljningsprocessen och därmed flödet betydligt snabbare något som är viktigt i Stockholms tunnelbana. Utveckling av zonbiljetterna pågår, vilket framöver ger resenären möjlighet att köpa en vilande zonbiljett framöver. Idag börjar zonbiljetten gälla direkt vid köp. En funktion med vilande zonbiljetter innebär att resenären kan köpa sin biljett innan resan och att biljetten blir giltig när resan påbörjas. Denna funktion finns idag i drift för periodbiljetterna. Förändringen kommer att underlätta för resenären exempelvis när han/hon vill köpa zonbiljetter för en resa tur & retur då resenären kan köpa en biljett för senare användning. En pågående utveckling för att ytterligare förbättra tillgängligheten av biljetter är att ett urval återförsäljare, en kategori som enbart säljer ett begränsat utbud av biljetter, omvandlas till försäljningsombud vilka säljer hela biljettsortimentet. Omvandlingen innebär en kostnad för installation av SL Accessutrustning. En avvägning måste alltid göras mellan kostnad och nytta (behov i området och potentiell försäljning) så att omvandlingen är väl motiverad. För 2013 omfattar denna förbättring att ca 40 st. återförsäljare får möjlighet att omvandlas till Försäljningsombud. Detta ger en förbättrad tillgång på hela biljettsortimentet. För landstingets kollektivtrafik till lands och till sjöss, SL och Waxholmsbolaget, pågår ett utvecklingsarbete där tidigare beslut att SL Access skall utgöra utgångpunkten för ett gemensamt system omsätts till verklighet. SL Accessystemet ska ge stöd för Waxholmsbolagets rådande taxa. Nu pågår arbetet med att installera SL Accessutrustning i Waxholmsbolagets trafik. Trafikförvaltningen har även utrett och lämnat tjänsteutlåtande om hur biljettsortimentet och taxesystemet skulle kunna samordnas och harmoniseras

10 10(23) mellan SL och Waxholmsbolaget när potentialen finns i och med ett gemensamt system (TN ). Något beslut i den frågan är inte fattat av Trafiknämnden. 3.3 Reskassan Reskassan som ersättare till förköpsremsan, är en del av införandet av SL Access som biljett- och betalsystem i SL trafiken. Reskassan är en elektronisk plånbok med motsvarande rese- och affärsregler som gällde för förköpsremsan. Reskassan är en ny produkt som har många fördelar: både periodbiljetter och Reskassa hanteras på ett SL Access-kort, det ger smidigare passage genom spärrar och på bussar, kortet är mer miljövänligt bl.a. genom sin återanvändbarhet. Vid registrering av SL Accesskort på MittSL ingår förlustgaranti. Reskassan möjliggör elektronisk validering, något som är viktigt ur flera aspekter. Reskassan infördes successivt i SL trafiken under 2012 och Den säljs nu dels i samma försäljningskanaler som försköpsremsan men också i SL Accessautomater och i SLs e- I mars 2013 slutade förköpsremsan att säljas och ersattes då av reskassan i alla försäljningskanaler. Köpta förköpsremsor fasades långsamt ut och var inte längre giltiga för resa efter augusti Möjligheten att återlösa kvarvarande värde på förköpsremsor, eller att överföra värdet till Reskassan på SL Accesskortet finns t o m 31 december 2013 I november 2013 hade 1,6 miljoner resenärer reskassa på sina SL Access-kort. En bra försäljningsdag laddas reskassa för ca 5 miljoner kronor. Resandet med reskassan är störst på fredagar, med ca resor, och minst på söndagar. Ca gruppresor genomförs per dag. Vid införandet av reskassan har ett stort antal nya resenärer för första gången kommit i kontakt med SL Access. Det har kommit in ca kundsynpunkter per månad till SL Kundtjänst gällande reskassan. Det motsvarar 5 % av det totala antalet kundsynpunkter. Antalet kundsynpunkter om reskassan minskar månad för månad. Synpunkterna handlar i första hand om allmänna frågor om reskassan och SL Access, uppfattade feldebiteringar, att man inte kan se saldot samt klagomål på personalens kunskapsnivå och förslag till förbättringar. Trafikförvaltningen analyserar löpande kundsynpunkterna och använder det som underlag till förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärder på kort sikt gällande reskassan är t.ex. förenklade köpflöden i automaterna, nya funktioner för företag och skola, möjlighet att återbetala feldebiteringar direkt till kundens Reskassa, se historik på MittSL. En pilot genomförs med saldoläsare i tunnelbanespärrarna.

11 11(23) Förbättrad kommunikation gällande reskassan till resenärer och personal har tagits fram. Trafikförvaltningen jobbar också vidare med repetitionsutbildning av trafikpersonalen och genomför informationsmöten med pensionärsföreningar. Även i ett längre perspektiv planerar Trafikförvaltningen utveckling av reskassan. Utredning och planering pågår för t.ex. följande förbättringar: Automatisk laddning av reskassan när den är på väg att slut Förbättrad tillgång till information om vad som finns på kortet. Det kan vara att installera kortläsare i spårtrafikmiljön, eller att möjliggöra information om kortinnehåll via mobiltelefonen Internetladdning av reskassan eller laddning via mobilen ska finnas på kortet direkt, funktioner som minskar risken för feldebiteringar. Detta förutsätter att SL Accessystemet är online, något som är en stor förändring. 3.4 SMS-biljetter Funktionen att handla och betala sin biljett via ett SMS-köp upplevs under 2013 ha försämrats gentemot tidigare lösning, dvs. före Främst består den upplevda försämringen i att resenären behöver göra en särskild registrering till följd av de nya förutsättningar som bl.a. telekombolagen lämnade marknaden under Omständigheter som krav på särskild registrering i kombination med lansering av nya biljettformer inom Trafikförvaltningen medför att sålda SMS biljetter under 2013 beräknas uppgå till knappt 4 miljoner. Vilket ska jämföras med ca 11 miljoner sålda SMS biljetter under Till följd av de nya förutsättningarna genomförde Trafikförvaltningen en upphandling vilken överklagades. Överklagandet medförde att ett tillfälligt avtal, för att säkerställa fortsatt möjlighet att kunna köpa en SMS biljett, upprättades genom direktupphandling. Ett implementationsarbete för att övergå till det vinnande anbudets avtal pågår och beräknas vara klart februari I samband med att den nya leverantören har implementerats kommer förbättringar för såväl resenären som Trafikförvaltningen att ske. De mest märkbara förbättringarna består bl.a. i att registreringsprocessen kommer att förenklas liksom en ny funktion som innebär en möjlighet till försäljning av SMS-biljetter till juridiska personer. Detta planeras ske i kvartal Trafikförvaltningen anser att mobiltelefonen som medel för att betala som att agera biljettbärare är uppskattat av resenärerna tillika ger en god service till de resenärer som väljer att använda tjänsten. Fortsatt satsning på att förenkla och förbättra möjligheterna att köpa en SMS biljett sker därför parallellt med

12 12(23) utredning om APP-ars betydelse i försäljningssyfte och hur en lösning bäst införs i Trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen undersöker även möjligheten, nyttan och kostnaden att inom ramen för det befintliga avtalet SMS tjänster att utveckla en APP vilken skulle förenkla registrering, köp som hantering av SMS biljetter. En sådan APP ska dock inte jämföras med de alternativa lösningar som presenteras under kapitel 4, nedan. 4 Mobila applikationer Resenärernas förväntningar på enkla och smidiga lösningar för information om, och köp av, biljetter utvecklas ständigt och i takt med den tekniska utvecklingen i samhället. Utvecklingen av mobila applikationer appar har varit explosionsartad, mycket tack vare deras snabba och smidiga användargränssnitt. De upplevs också som pålitliga och enkla att använda. Trafikförvaltningen har legat i framkant i utvecklingen genom att låta oberoende APP utvecklare få tillgång till data om trafiken via så kallade API: er. Detta har tillsammans med marknadens kreativitet genererat appar som Res i STHLM och STHLM Traveling. Dessa appar är väl använda och omtyckta. En av orsakerna till att Trafikförvaltningen har möjliggjort denna utveckling men valt att inte utveckla appar själv är att Trafikförvaltningen därigenom inte har några utvecklings-, förvaltnings- och driftskostnader för dessa appar förutom för dataförsörjning och förvaltning av API-funktionen. Det har fram tills nu också varit en fråga om att åskåliggöra trafikinformation till resenären vilket är mindre komplext och förenat med färre risker än att även erbjuda möjligheten att köpa biljetter. Detta då mer känsliga uppgifter skall hanteras vid biljettköp. När även biljettköp via appar är aktuellt kan det vara intressant för Trafikförvaltningen att utveckla en egen app trots ökade egna kostnader. Med anledning direktiv från EU och av mobiloperatörernas strategi att bilda bolaget 4T och tjänsten WyWallet så har den omtyckta SMS biljetten nu varit nödvändig att omarbeta till en ny typ av tjänst som kräver förregistrering. Detta har gjort att SMS biljetten minskat i populäritet och försäljning. Det finns nu anledning att se på hur ett alternativ till mobila biljetter skulle kunna se ut för Trafikförvaltningen och analysera hur Trafikförvaltningen genom att utveckla en mobil app för försäljning av biljetter skulle kunna öka Trafikförvaltningens intäkter och förbättra/förenkla för resenärerna.

13 13(23) 4.1 Några exempel som finns på marknaden idag Ruter (Norge) Med Ruters mobila app ges resenären möjlighet att köpa både enkelbiljetter och periodbiljetter. Resenären laddar ner appen som finns tillgänglig för Android, Iphone och Windows Phone, registrerar sitt kredit/betalkort i appen och kan sedan köpa biljett. Långa och korta biljetter Köp av biljett Direktval av zon Via reseplanerare Resenären väljer när biljetten ska starta Enkelbiljetter max 24 h framåt, periodbiljetter max 7 dagar framåt Betalning sker via PayEx (betalväxel) med kreditkort All kreditkortsinformation lagras hos PayEx inte i appen Det är dock värt att uppmärksamma att Ruter inte har någon automatisk validering för sina biljetter. All validering sker manuellt av förarna eller av annan personal. Detta påverkar möjligheten till datainsamling och maskinell (teknisk) intäktssäkring som exempelvis Trafikförvaltningen och Transport for London (TfL) har. Detta är inte en väg som rekommenderas för Trafikförvaltningen. De risker det medför vad gäller intäktssäkring samt affärsrisker i trafikavtalens ersättningsmodeller (VBP) är så stora att det motiverar (förutsätter) maskinell validering för att vara en hållbar lösning Skånetrafiken I mitten av juli 2013 lanserade Skånetrafiken en ny tjänst. Med hjälp av en smartphone och Skånetrafikens mobilapp går det att köpa enkelbiljetter till alla Skånetrafikens bussar och tåg. Antingen köper resenären sin biljett direkt i anslutning till själva resan eller i förväg och använder den vid ett senare tillfälle, inom sju dagar. Betalning sker via bank- eller kreditkort direkt i appen. Sammanfattningsvis erbjuder Skånetrafiken köp av enkelbiljetter via sin reseplanerare. Resenären kan köpa ett antal biljetter, max 10 st., och ha dessa vilande i sin mobiltelefon. När resan ska företas aktiverar resenären resan till den förvalda destinationen. Med en sådan lösning krävs t.ex. ingen uppkoppling till internet vid tillfället när resan ska företas. Det är även möjligt att innehavaren av mobiltelefonen (appen) kan vara en annan person är den betalande. Detta kan t.ex. vara praktiskt om man vill ladda sitt barns mobiltelefon med ett antal biljetter.

14 14(23) Skånetrafikens biljettupplägg är mycket likt de lösningar som Trafikförvaltningen har. För periodbiljetter och regelbundna resenärer tillhandahåller Skånetrafiken smarta kort (JoJo kort, jfr SL Accesskort) som biljettbärare. För enkelresor finns SMS biljett och sedan i somras även den mobila appen som beskrivits ovan. För biljetterna på smarta kort (JoJo) finns automatiska validerare i hela trafiken. För enkelbiljetterna på SMS och i den mobila appen saknas automatisk validering utan den görs manuellt av föraren och personal och därmed görs ingen datainsamling eller elektronisk intäktssäkring. Detta är, precis som i fallet Ruter, inte en väg som rekommenderas för Trafikförvaltningen. De risker det medför vad gäller intäktssäkring samt affärsrisker i trafikavtalens VBP ersättningsmodeller är så stora att det motiverar (förutsätter) maskinell validering för att vara en hållbar lösning. 4.2 Vilka möjligheter finns för resenären idag att handla via mobiltelefon Trafikförvaltningen erbjuder idag köp av biljetter till resenärens SL Accesskort via mobila (t.ex. mobiler, plattor, laptops) och desk tops (stationära datorer). På SLs hemsida finns en rad olika funktioner som erbjuds. Allt ifrån aktuell trafikinformation till att köpa biljetter för att ladda ner på sitt eller annans persons SL Accesskort. Nedan listas de vanligaste funktionerna som erbjuds. Funktionera utvecklas och förändras för resenärens bästa kontinuerligt. Trafikinformation Planerade och akuta störningar Reseplanerare Administrera Mitt SL Korthantering Förlustanmäla Saldo för periodkort och Reskassa Ärendehantering till kundtjänst E-handla SL Access biljetter för nedladdning i trafiken En särskilt framtagen web-sida är framtagen för att anpassa sig till en mobil enhet och en mindre skärm. Inledningsvis erbjöds information om aktuell trafikinformation. En vidareutveckling sker kontinuerligt. Trafikinformation Planerade och akuta störningar

15 15(23) Reseplanerare Administrera Mitt SL Korthantering Förlustanmäla Saldo för periodkort och Reskassa Ärendehantering till kundtjänst En av de större utmaningarna som Trafikförvaltningen har i samband med ett e- handelsköp av biljetter till SL Accesskortet är att Accessystemet inte är online. Bussar exempelvis får en uppdatering av Accessdata när de är uppkopplade i depån. Detta innebär att det kan ta upp till tre dagar, i enstaka fall än längre tid, innan den e-handlade biljetten kan laddas ner till resenärens SL Accesskort. Detta motsvarar inte de förväntningar som en resenär har idag på en e-handel. Resenären förväntar sig vid ett e-handelsköp att biljetten skall finnas tillgänglig direkt. En förändring av systemet till ett online system är givetvis en omfattande förändring, både tidsmässigt att genomföra som kostnadsmässigt. Detta i sig kan vara en rationell orsak till att införa en mobil app som komplement till e- handelsfunktionen av biljetter till SL Accesskortet. Sedan kontantstoppet på bussar infördes 2007 har möjligheten att köpa en biljett via SMS erbjudits resenären. SMS-biljetten tjänst som varit mycket uppskattad med höga försäljningsvolymer (ca 11 miljoner SMS under 2012). Från och med 1 februari 2013 har kraven förändrats på bl.a. registreringsförfarandet vilket, tillsammans med lansering av en den nya biljettypen Reskassan, medfört en dramatisk minskning av sålda SMS biljetter. Den nuvarande (okt. 2013) indikerar en årsförsäljning om knappt 4 miljoner SMS biljetter 4.3 Alternativa lösningar för att realisera en app Inför beslut om utveckling av en mobil app finns några alternativ att väga mot varandra. I principerna som presenterades inledningsvis ska utveckling i samverkan med andra parter prioriteras före egen utveckling. Trafikförvaltningen arbetar proaktivt i flera olika samverkansbolag och fora i syfte att säkerställa utveckling med resenären i fokus. Specifikt för appar har Trafikförvaltningen identifierat följande alternativa vägar: 1. Big3 utveckling av app i samverkan med Skåne och Västra Götaland Trafikförvaltningen, Skånetrafiken och Västtrafik har tecknat en gemensam avsiktsförklaring att samverka för bra framtida lösningar. Detta innebär ett alternativ att Big3 går ihop för att utveckla en app gemensamt alternativt att

16 16(23) Västtrafik och Trafikförvaltningen kan på ett eller annat sätt använda utvecklingen som Skånetrafiken redan har gjort. 2. Egen utveckling av app genom ny upphandling Som alternativ för det fall de andra alternativen inte möter de förväntningar som finns på: tid för att få fram en lösning ( time-to-market ), attraktivitet (bra lösning för användare), kostnadseffektivitet återstår för Trafikförvaltningen att specificera en lösning och genomföra en upphandling av en ny app självständigt utan inblandning av andra parter. Det kan även vara intressant att analysera om Trafikförvaltningen skall välja flera av lösningarna ovan för att bredda antalet försäljningsställen. 3. X2AB utvecklingsprojekt reseplanerare med köpfunktion Samverkansbolaget X2AB arbetar med ett projekt som skall mynna ut i en gemensam reseplanerare med köpmöjlighet. Detta kan vara i APP form vilket skulle kunna vara tillämpbart för Trafikförvaltningen när det realiseras. 4. Samtrafiken använd befintligt partneravtal och erbjud en mobil app som redan finns i drift i Sverige idag och som fungerar Diskussioner har förts med Samtrafiken om deras möjligheter att utveckla en app för mobila biljetter inom ramen för den biljettsamverkan som finns idag (ResPlus, 10-klippet etc.). Samtrafiken skulle då ansvara för utveckling och förvaltning av appen som köps som en tjänst. Detta är inget som Samtrafiken erbjuder idag men det skulle kunna bli aktuellt i framtiden Utredningen fortskrider under 2013 för att kunna rekommendera bästa val för att kunna sälja biljetter via en mobil applikation. 5 Samverkan och samordning i branschen För att möta nästa steg i utvecklingen arbetar Trafikförvaltningen idag nära tillsammans med andra stora beställare (bland andra Västtrafik och Skånetrafiken) samt kommersiella aktörer i företaget X2AB där ett specifikt gemensamt projekt handlar som framtida biljett och betallösningar. Potentiella framtida lösningar bevakas eller utreds både gemensamt i samverkan med branschen inom X2AB samt internt inom Trafikförvaltningen. Vad gäller specifikt Skånetrafiken och Västtrafik har Trafikförvaltningen ett mycket gott samarbete och en konstruktiv löpande dialog om potentiella framtida lösningar för biljettsystem och betalsystem. Vad gäller gemensamma (att dela biljettsystem och/eller betalsystem) eller samverkande (att biljettsystem och/eller betalsystem kan fungera ihop för att

17 17(23) skapa gemensamma lösningar för resenären) framtida system så analyseras potentialen i detta, både inom X2AB och internt inom Trafikförvaltningen. Komplexiteten är hög i denna fråga, det finns många aspekter som måste beaktas. För att nämna några ges nedan exempel av Trafikförvaltningens analyspunkter från arbetet Förenklande för resenären med gemensamma och/eller samverkande system o Fördelarna med gemensamma och/eller samverkande system är att det högst sannolikt skulle innebära en förenkling för resenärerna då systemets funktion blir bekant för resenären. Detta skulle förenkla för resenären både vid information om biljetter, vid köpet och vid användandet, vid själva resan. Stordriftsfördelar ger kostnadseffektivitet o I många fall är kostnadseffektivitet något som kommer från stordriftsfördelar. Trafikförvaltningens analys är att potentialen i kostnadseffektiviteten via gemensamma lösningar beror på hur punkterna som följer nedan för just kollektivtrafikens biljettsystem och betalsystem hanteras framöver. Stora och pågående investering i befintliga biljettsystem o Trafikförvaltningen har likt de övriga RKTM eller länstrafikbolagen investerat i stora biljettsystem. Även då utvecklingen har varit pågående under många år för i princip alla aktörer, så har långt ifrån alla fullt ut implementerat sina system liknande SL Access. Systemen är ur den aspekten för flera län nya och har flera år av avskrivningar kvar. Detta minskar sannolikheten att i närtid införskaffa gemensamma system. Diversifierade affärsregler, taxesystem och politiska inriktningar kräver mycket av ett tekniskt system. o Den kanske största utmaningen förutom ekonomin i punkt ett är att de olika länen i Sverige har olika affärsregler för sina biljetter, olika taxesystem och olika politiska mål och inriktningar. Detta påverkar exempelvis hur priset sätts för resan, åldersgränser för priser, olika typer av rabatter, hur många barn som får åka med en betalande vuxen etc. Då ett tekniskt system måste kunna hantera dessa regelverk skulle det med större gemensamma system innebära många kompromisser och anpassningar av länens regelverk.

18 18(23) Alternativet med ett tekniskt biljettsystem som klarar av att hantera alla regelverk parallellt skulle potentiellt bli mycket kostsamt. Behov av att resa i flera län är regionalt. Den nationella efterfrågan bedöms som relativt låg och kan lösas med fungerande, samverkande biljettlösningar. o Möjligheten att resa på samma kort i för exempel Stockholm, som i Malmö eller Östersund är något som skulle förenkla för resenären som reser på det sättet. Trafikförvaltningens analys är dock att det största behovet av att kunna resa genom flera läns kollektivtrafik uppstår regionalt. Ur ett nationellt perspektiv är behovet litet då få resenärer reser på det sättet på regelbunden basis. Trafikförvaltningen arbetar idag med att möjliggöra ett effektivt regionalt resande med fokus på arbetspendling genom samarbeten som UL/SL och TiM (Trafik i Mälardalen). UL/SL och TiM ger idag möjligheten att köpa länsgemensamma periodbiljetter. De nationella resorna över flera länsgränser igenom Sverige sker mer sällan och för dessa resenären har Trafikförvaltningen samarbetet med ResPlus. ResPlus innebär att en resenär kan köpa en enkelbiljett för en kollektivtrafikresa igenom hela Sverige, genom flera län, med blandande trafikslag (exempelvis en spårvagnsresa i Stockholm, till regionalt tåg, till en avslutande bussresa i Göteborg). Komplexiteten ökar på grund av avregleringen i kollektivtrafiklagen och resenärens möjlighet att använda såväl skattesubventionerad som kommersiell kollektivtrafik. o Förutom det regionala behovet har ett nytt behov uppstått genom avregleringen i den nya kollektivtrafiklagen. Analysen av hur en resenär på ett enkelt sätt skall kunna resa, och byta emellan, skattesubventionerad kollektivtrafik och kommersiell kollektivtrafik är komplex. Trafikförsörjningsprogrammet för Stockholm pekar dock tydligt ut att samverkan inte får ske på ett sådant sätt att offentliga medel subventionerar och således ger direkta vinster till kommersiella företag. Trafikförvaltningen har idag pågående dialoger om framtida möjligheter med kommersiella kollektivtrafikföretag samt lyfter fram denna fråga inom ramen för det branschgemensamma arbetet med gemensamma system inom X2AB. Någon bra framtida lösning har ännu inte identifierats. Den tekniska utvecklingen kommer dock att hjälpa utvecklingen framåt inom detta område. Möjligheten för resenären att betala med sitt betal eller kreditkort skulle förenkla samverkanslösningar.

19 19(23) Även externa system finns, t.ex. ResPlus en biljettsamverkan inom ramen för Samtrafiken som möjliggör för resenären att kunna köpa en kombinerad enkelresa vill ett tillfälle mellan olika operatörer och län. Ett annat exempel är TiM Trafik i Mälardalen som binder ihop resenärens resa i Mälardalen och möjliggör att resenären enbart har en biljett för hela resan.

20 20(23) 6 Internationell utblick Det är inte helt ovanligt att det finns uppfattningar om att det biljettsystem som finns hemmavid är krångligt och att det på andra platser i världen har lösts på ett mycket bättre sätt. Här nedan beskrivs några olika städer med olika biljettlösningar med syfte att ge en kondenserad beskrivning av en utblick. Sammantaget finns det likheter mellan de nordiska och europeiska städernas biljettsystem men även olikheter eller kanske snarare skillnader i fokusområden. Någon har kommit längre med mobila biljetter, någon annan fokuserar på biljettkontroll, någon tredje menar att maskinell validering är det viktigaste och således det som styr utvecklingen i en stads biljettsystem för kollektivtrafik. 6.1 Oslo SL:s motsvarighet i Oslo heter Ruter. Med appen RuterBillett, har resenären möjlighet att köpa både enstaka och periodbiljetter (24 timmars biljett, 7 - och 30- dagars) innan ombordsstigning. Biljetten är giltig på buss, tunnelbana, spårvagn, båt och tåg i Oslo och Akershus. Biljetter betalas med kreditkort. När resenärerna köper biljetter, kan de välja att vara helt anonyma eller välja om kreditkortsnummer ska sparas i telefonen. Denna ansökan är därför anpassad för dem som reser mer sällan, som turister och andra besökare till huvudstadsregionen. Ruter biljett-appen finns också i en engelsk version. RuterBillett har blivit framröstat som årets app i Norge då den är enkel att använda, löser kundernas behov, och den utnyttjar funktionerna i telefonen såsom geopositionering. Appen lanserades i december 2013 och användandet ökar stadigt. 6.2 Berlin Berlins kollektivtrafik är uppdelat i tre zoner. Taxorna beror på vilken zon resenären rör sig i samt hur länge biljetten är giltig. Det finns många olika sätt att köpa sin biljett. På stationerna där U-bahn och S- bahn går det att köpa sin biljett via biljettmaskiner. På bussar betalar resenären direkt till busschauffören och på spårvagnar finns det biljettmaskiner ombord på fordonen. I Berlin används ett så kallat öppet system vilket betyder att det inte finns några spärrar som resenärerna måste passera. Däremot finns ett valideringssystem. Valideringen går till så att efter att resenären har köpt sin biljett så måste biljetten stämplas i en särskild maskin som finns på perrongerna, i bussarna eller på

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Svar på skrivelse Ny digital strategi för SL-resenärernas behov

Svar på skrivelse Ny digital strategi för SL-resenärernas behov 1(29) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-11-12, punkt 16 Svar på skrivelse Ny digital strategi för SL-resenärernas behov Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata 1(24) Handläggare Jens Plambeck PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken

#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken #biljetten Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken #biljetten temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Strategisk utveckling,

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 16 TN 2014-0256 Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter 1(8) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-12-08, punkt 5 Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Förenkling av. , betalsystem. föreslås besluta. att. besvarad. att. till beslut. sms-biljetter och. Trafiknämnden. nden 2013-05-21.

Förenkling av. , betalsystem. föreslås besluta. att. besvarad. att. till beslut. sms-biljetter och. Trafiknämnden. nden 2013-05-21. Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTL LÅTANDE Trafiknämn nden 2013-05-21 1, p 14 1(4) Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämndenn

Läs mer

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken 1(5) Sjötrafikenheten Handläggare Göran Malmsten 08-686 1772 nämnden 2014-04-29, punkt 14 0244 Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken Ärendebeskrivning I ärendet ges förslag till att införa SL- taxa,

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut 1 (5) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-152 Trafiknämnden SL Access lägesrapport och förslag till forts utveckling samt projektavslut Sammanfning SL:s nya biljett- och betalsystem SL Access med biljetter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:17 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län FÖRSLAG 2015:16 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Informationsärende om den Parlamentariska utredningen kring priser, taxesystem och biljett- och betalsystem

Informationsärende om den Parlamentariska utredningen kring priser, taxesystem och biljett- och betalsystem 1(8) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-01-19, punkt 10 Informationsärende om den Parlamentariska utredningen kring priser, taxesystem och biljett- och betalsystem

Läs mer

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11

Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0341 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Förslag avseende biljettautomater för zonbiljetter

Förslag avseende biljettautomater för zonbiljetter 1 (7) Datum 2011-05-11 Identitet TN 1105-121 SL 2011-04034 Trafiknämnden Förslag avseende biljettautomater för zonbiljetter Sammanfattning Biljettautomater för zonbiljetter (Cale-automater) installerades

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt Diarienummer TN 2014-0842 Infosäk. klass K1 (Öppen) Taxeförändring

Läs mer

Beslut om Kundservicestrategi

Beslut om Kundservicestrategi 1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter

Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2017-02-21, punkt 7 Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter beskrivning Idag

Läs mer

Guide SJ Regionalkort

Guide SJ Regionalkort Guide SJ Regionalkort Så här fungerar det 2 Ladda kort 5 Skapa reseprofil 7 Köpa/registrera resa 8 Köpvillkor/återköp/förlust/spärra kort 11 Guide SJ Regionalkort 1 Så här fungerar det Det här är SJ Regional

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment FÖRSLAG 2016:105 LS 2016-1187 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment Stockholms läns landsting 66 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 LS

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Information om trafikförvaltningens kundservicestrategi

Information om trafikförvaltningens kundservicestrategi 1(3) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-25 Version Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 17 Ärende/Dok. id. SL 2014-0869

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1602931 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Biljetter och priser Skånetrafiken

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument En enkel väg till Vårdguiden https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument Så här gör du e-legitimation eller sms Så använder du tjänsten För att använda Mina vårdkontakter

Läs mer

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud april 04 Manual biljettmaskin ombud BETALSÄTT Kontant/Betalkort INLOGGNING Håll ditt säljkort mot biljettmaskinen Tryck på knappen START Ny bild visas med ditt säljarnummer ifyllt och fältet för PIN-kod

Läs mer

Remissvar: Res lätt med biljett (Ds N2015:11)

Remissvar: Res lätt med biljett (Ds N2015:11) Promemoria 2015-05-25 N2013:02/2015/ Utredningen om järnvägens organisation N 2013:02 Ert diarienr: N2015/1702/TS Gunnar Alexandersson Telefon 08-405 10 21 Mobil 070-286 62 14 E-post gunnar.alexandersson@regeringskansliet.se

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Strategi avseende SL:s försäljningskanaler

Strategi avseende SL:s försäljningskanaler Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) TN 1203-0060 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Strategi avseende SL:s försäljningskanaler Strategisk Utveckling (SU), ansvarar för SL:s långsiktiga strategier och

Läs mer

Säljinformation från TiM juni 2017

Säljinformation från TiM juni 2017 Säljinformation från TiM juni 2017 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett 1(7) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-16 Version Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 5 Ärende/Dok. id. 2014-0256 Beslut med anledning

Läs mer

Välkomna till Kollektivtrafikens Hus!

Välkomna till Kollektivtrafikens Hus! Välkomna till Kollektivtrafikens Hus! Samtrafiken Kimiko Sörensen Samverkansstrateg Samtrafiken utvecklar Sveriges kollektivtrafik Samtrafiken är branschens gemensamma utvecklings- och samverkansarena.

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Förvaltningens förslag och motivering

Förvaltningens förslag och motivering 1(10) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-23 Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 23 Information avseende utredning om prissättning för SL:s enkel- och periodbiljetter

Läs mer

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB Inledning Länstrafiken i Jämtlands läns (Länstrafiken) produkter har varit oförändrade i ca 15 år. Priserna har räknats upp årligen. Av tekniska skäl

Läs mer

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Bilaga Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har översyn genomförts

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Yttrande på motion 2011:13 om öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken

Yttrande på motion 2011:13 om öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken 1 (5) Datum 2011-11-10 Identitet TN 1105-133 Trafiknämnden Yttrande på motion 2011:13 om öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken Inledning Miljöpartiet de gröna (Yvonne Blombäck m. fl) har i motion 2011:13

Läs mer

Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem

Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 16 Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem beskrivning Trafikförvaltningen

Läs mer

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 13 Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger Ärendebeskrivning Sverigedemokraterna

Läs mer

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg?

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg? #påväg LsekAort! V TÄ 10 Re assa à 500 kr esk med r Vart är du på väg? #påväg VART ÄR DU PÅ VÄG? Till jobbet. Till skolan. På väg hem eller mot något nytt? Oavsett vart färden går så väljer många buss

Läs mer

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon 1(5) Handläggare Ragna Forslund 070-786 19 59 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 10 Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon Ärendebeskrivning Med detta ärende föreslås

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment 1 (2) FÖRSLAG 2013:85 LS 1311-1436 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendebeskrivning

Läs mer

Framtida betalsystem möjliga strategier. Intryck, möjliga strategier och fortsatt arbete Preliminär slutrapport till uppdragsgivaren 2010-06-29

Framtida betalsystem möjliga strategier. Intryck, möjliga strategier och fortsatt arbete Preliminär slutrapport till uppdragsgivaren 2010-06-29 Framtida betalsystem möjliga strategier Intryck, möjliga strategier och fortsatt arbete Preliminär slutrapport till uppdragsgivaren 2010-06-29 Christmas Consulting Belin Consulting 1 Betallösning är mer

Läs mer

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen!

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen! RES enkelt Med Länstrafiken reser du enkelt med buss och tåg inom Örebro län. Du betalar din resa med Länstrafikens Resekort, ett bankkort eller en smarttelefon. Resekortet kan du skaffa och ladda med

Läs mer

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030 RTP>2030 dnr TSN 2015 289 Synpunkter Biljettsystem Teknisk biljettsamverkan Med teknisk biljettsamverkan så avses möjligheten att använda samma typ av reskort oavsett vilken länstaxa som används. Inte

Läs mer

INFORMATION MOBILBILJETT JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK

INFORMATION MOBILBILJETT JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK INFORMATION MOBILBILJETT JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK Mobilappen Mobitime är Jönköping Länstrafiks mobiltelefonapplikation. Med den kan resenär ladda ner tidtabeller, få realtidsinformation samt köpa biljett.

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare

Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare Avtal SMS-biljetten består av 4 ingående delar med 3 avtalsparter enligt nedan: 1. Plusdial:

Läs mer

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras.

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras. maj 2011 Twittergrundaren lanserar Square, en liten kortläsare till mobilen aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC okt 2011 Mobiloperatörerna bildar Wywallet 2011 aug 2011 Nokia släpper fler

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2016 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:27 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:32 av Lars Dahlberg m.fl. (s) om SL-taxan och kommande utredning Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendet Motionärerna

Läs mer

Manual biljettmaskin. Ombud

Manual biljettmaskin. Ombud Manual biljettmaskin Ombud Ett nytt Värmlandskort är inte aktiverat i biljettsystemet vilket innebär att varje gång ni säljer ett nytt Värmlandskort så ska detta aktiveras genom att trycka på knappen NYTT

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2017 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag.

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. Resekortet Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. En enklare vardag. Tänk dig att bara behöva ett enda kort för dina eller hela familjens resor. Som fungerar likadant oavsett om du vill resa med tåget

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken 1(7) Handläggare Henrik Palmér 08-686 4056 henrik.palmer@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, punkt 11 TN 2014-0868 Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter

Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter 1(6) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-10-13, punkt 6 Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter Ärendebeskrivning Försäljningen av rabatterade evenemangsbiljetter

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Betalsystemet på Ekeröleden - Återrapportering samt förändring i prislistan Dnr KS13/

Betalsystemet på Ekeröleden - Återrapportering samt förändring i prislistan Dnr KS13/ Rev. 2014-05-05 Daniel Lindqvist Bitr. Kommundirektör 08 560 39 194 Daniel.lindqvist@ekero.se Kommunstyrelsen Betalsystemet på Ekeröleden - Återrapportering samt förändring i prislistan Dnr KS13/177-535

Läs mer

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 1/9 Innehållsförteckning 1. Företaget Stockholmståg KB... 3 2. Tillstånd och certifikat... 3 3. Biljetter och trafikinformation... 4 4. Punktlighet och störningshantering...

Läs mer

DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016. Så funkar det -Regler och instruktioner

DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016. Så funkar det -Regler och instruktioner DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016 Så funkar det -Regler och instruktioner GRUNDSKOLEKORT FÖR OSS SOM ÄR PÅ VÄG Ditt nya färdbevis Färdbeviset för resor till och från skolan består av två delar:

Läs mer