Språkproven i ISLEX problem och potential

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språkproven i ISLEX problem och potential"

Transkript

1 Språkproven i ISLEX problem och potential Anna Helga Hannesdóttir

2 Uppläggning ISLEX som utgångspunkt för en principiell, teoretisk diskussion Genren och tekniken Språkproven och ordförrådet i ISLEX

3 islex.is islex.dk islex.no islex.se

4 ISLEX innehåller: nästan isländska uppslagsord omkring språkprov en mängd kollokationer, fasta fraser och idiom allt har översatts till danska och svenska, det mesta också till både bokmål och nynorska och håller på att översättas till färöiska och finska

5 Målgrupper: I första hand en produktionsordbok för islänningar källspråket är deras modersmål och målspråket ett för dem främmande språk: L1>L2 Även en avkodningsordbok för danskar, norrmän och svenskar det isländska källspråket är då ett främmande språk för användarna och respektive målspråk är modersmål: L2>L1

6 Så långt en traditionell, tvåspråkig lexikografisk produkt mellan två små språk där så många funktioner som möjligt bör fyllas av en och samma produkt. Svensk-isländsk ordbok är avsedd både för svenska och isländska läsare. (Svensk-isländsk ordbok 1983:IX)

7 ISLEX: ingen bok, en databas Ordförrådet: modern isländska Urvalet av allt illustrativt språkligt material (språkprov, kollokationer, fasta fraser och idiom) har gjorts med utgångspunkt i en särspråklig analys av isländskan. Källspråksanalysen utgår från ett strikt isländskt perspektiv

8 Problematiskt: Källspråket måste beskrivas utifrån målspråkets perspektiv (Svensén 2004 s.196) the great bulk of examples in a bilingual entry are chosen entirely on the basis of their translations (Atkins & Rundell 2008 s. 507) Complementing (or replacing) the direct translation. This is the principal raison d être of the example in the bilingual dictionary (Atkins & Rundell 2008 s. 509)

9 Det särspråkliga perspektivet: Det som framstår som regelbundet och oproblematiskt i den särspråkliga analysen kan i det kontrastiva perspektivet framstå som problematiskt såväl som besynnerligt. Språkprov utan kontrastivt perspektiv därför inte alltid optimala. Vissa problem för målspråksarbetet (Rauset, Hannesdóttir & Sigurðardóttir 2012)

10 Sökbarheten I det elektroniska formatet är målspråksenheter lika sökbara som källspråksenheterna: målspråket fungerar nu som ingångsspråk

11 Det sökbara målspråket Källspråket inte längre den givna ingången i ordboken Ökar användbarheten Avslöjar samtidigt de svagheter som är inbyggda i dikotomin källspråk-målspråk källspråk målspråk för källspråkstalare: L1 > L2 för målspråkstalare: L2 > L1 för källspråkstalare: L1 <> L2 för målspråkstalare: L2 <> L1

12 Målspråket som ingångsspråk Konsekvenser för användarna: som ingångsspråk fungerar målspråket dels som utgångspunkt för islänningens avkodning av svenska texter, dels som utgångspunkt för svenskens produktion på isländska

13 Det sökbara målspråket Konsekvenser för lexikografin: Är distinktionen källspråkmålspråk relevant?

14 Den ökade sökbarheten: Språkprovens potential Genom fritextsökningen fungerar (hela) databasen som en liten parallellkorpus: tvåspråkig eller flerspråkig Konstruktioner: egenskaper som ligger på gränsen mellan lexikologi och grammatik Informationsstruktur: tema-rema-principen Ordförrådsundersökningar: strukturer i ordförrådet

15 Tre isländska konstruktioner: Koma í ljós: það kom í ljós að <ég hafði misskilið þetta> det visade sig att <jag hade missförstått det här> Láta í ljós: láta í ljós <álit sitt> uttrycka <sin åsikt>, säga <sin mening> Leiða í ljós: <rannsóknin> leiðir í ljós að <hann er smitaður> <undersökningen> visar att <han har smittats>

16 koma í ljós Totalt 22 förekomster 6 med konkret subjekt som blir synligt för ögat himininn dökknar og stjörnurnar koma í ljós í ljós kom svört þúst á sjónum ýmsar fornminjar komu í ljós við uppgröftinn við raskið í túninu komu í ljós merkar fornminjar hvalur kom í ljós aftur undan skipinu <ég tók mynd> um leið og <fulginn kom í ljós>

17 Språkprov med koma í ljós 6 med konkret subjekt: svenska motsvarigheter himininn dökknar og stjörnurnar koma í ljós blir synliga í ljós kom svört þúst á sjónum blev synlig ýmsar fornminjar komu í ljós við uppgröftinn stötte man på við raskið í túninu komu í ljós merkar fornminjar man stötte på hvalur kom í ljós aftur undan skipinu dök upp <ég tók mynd> um leið og <fulginn kom í ljós> visade sig

18 16 med abstrakt subjekt það kom í ljós að <ég hafði misskilið þetta> það kom strax í ljós að tækið var gallað það kom í ljós að hún var prýðilega pennafær við nánari aðgæslu kom í ljós að bíllinn var bensínlaus við nánari athugun kom í ljós að við erum skyldar til að kóróna allt saman kom í ljós að bíllinn var stolinn komið hefur í ljós að börn sjúga oft á sér hendurnar í móðurkviði í síðari hálfleik kom í ljós hve mannvalið var mikið í liðinu hún er góð söngkona eins og berlega kom í ljós á tónleikunum hans innri maður kom í ljós í erfiðleikunum stórvægilegir gallar á húsinu hafa komið í ljós fljótlega komu í ljós þverbrestir í hjónabandi þeirra miklir listamannshæfileikar hans komu snemma í ljós <þetta kemur í ljós> þegar fram líða stundir gallinn kom síðar í ljós leyndur galli á bílnum kom í ljós

19 7 koma í ljós að: 6 visa sig att, märkas, framgå, visa, uppstå, upptäcka það kom í ljós að <ég hafði misskilið þetta>: det visade sig att það kom strax í ljós að tækið var gallað: det märktes att það kom í ljós að hún var prýðilega pennafær: det visade sig att við nánari aðgæslu kom í ljós að bíllinn var bensínlaus: visade det sig att við nánari athugun kom í ljós að við erum skyldar: visade det sig att til að kóróna allt saman kom í ljós að bíllinn var stolinn: visade det sig att komið hefur í ljós að börn sjúga : det har visat sig att í síðari hálfleik kom í ljós hve mannvalið var mikið í liðinu: visade det sig vilka hún er góð söngkona eins og berlega kom í ljós : såsom framgick hans innri maður kom í ljós í erfiðleikunum: han visade sitt rätta jag stórvægilegir gallar á húsinu hafa komið í ljós: har visat sig fljótlega komu í ljós þverbrestir í hjónabandi þeirra: uppstod miklir listamannshæfileikar hans komu snemma í ljós: visade sig <þetta kemur í ljós> þegar fram líða stundir: det visar sig gallinn kom síðar í ljós: visade sig leyndur galli á bílnum kom í ljós: man upptäckte

20 Avvikande informationsstruktur 1) í ljós kom svört þúst á sjónum på havet blev en svart silhuett synlig 2) ýmsar fornminjar komu í ljós man stötte på diverse fornlämningar 3) stórvægilegir gallar á húsinu hafa komið : det har visat sig att huset har allvarliga fel 4) leyndur galli á bílnum kom í ljós: man upptäckte ett dolt fel på bilen 5) hvalur kom í ljós aftur undan skipinu det dök upp en val bakom fartyget 6) komið hefur í ljós að börn sjúga : det har visat sig att

21 Láta í ljós láta í ljós: láta í ljós <álit sitt> uttrycka <sin åsikt>, säga <sin mening> krakkarnir létu óspart í ljós gleði sína: visade sin glädje enginn dirfðist að láta óánægju sína í ljós: visa sitt missnöje ung börn láta í ljós vanlíðan með gráti: kommunicerar obehag láta <skoðun sína> í ljós: tydligt visa / säga sin mening láta í ljós hrifningu <sína>: visa sin förtjusning ég vil láta í ljós þakklæti mitt fyrir alla hjálpina: uttrycka tacksamhet hann lét skoðanir sínar hispurslaust í ljós: visade vad han tyckte láta í ljós skoðun sína: säga sin mening

22 Leiða í ljós <rannsóknin> leiðir í ljós að <hann er smitaður> <undersökningen> visar att <han har smittats> hlustun leiddi í ljós lungnabólgu greining á sýninu leiddi ljós krabbamein yfirferð á reikningum fyrirtækisins leiddi ýmislegt í ljós læknisrannsóknin leiddi í ljós hjartagalla leiða <þetta> í ljós könnun á hafsbotninum hefur leitt ýmislegt í ljós

23 Förekomst i språkproven bekräftar, kompletterar och modifierar de uppgifter som redovisas i de aktuella artiklarna Den samlade information som finns i språkproven bidrar till att belysa samspelet mellan syntax och semantik i källspråket Tillsammans med sina översättningar ger språkproven ett kontrastivt perspektiv på egenskaper som ligger på gränsen mellan lexikologi och grammatik Skillnader i hur språken strukturerar information framträder Liksom skillnader i prepositionsbruk, hjälpverbskonstruktioner, aspekter, aktionsarter, lexikala funktioner m.m., m.m.

24 Språkproven och ordförrådet Källspråket: Ordförrådet genomtänkt och väl motiverat Lemmalakuner oundvikliga, drabbar enskilda ord Liten risk för att en lexikalisk subgrupp av misstag helt ska saknas Målspråket: Ordförrådet sekundärt, reaktivt i förhållande till källspråket Omkring svenska ekvivalenter till de lemmana (ÞÚ 2013) Ekvivalentlakuner ofrånkomliga Det sökbara målspråksordförrådet kan avslöja strukturella luckor

25 Det internationella svenska ordförrådet Verb bildade med avledningsändelsen -era (med varianter) Inlån av internationellt material vanligare i svenska än i isländska Suffixet -era inte produktivt på samma sätt i isländskan som i svenskan 30 isländska era-verb bland uppslagsorden i ISLEX De begrepp som i svenskan lexikaliserats på detta sätt betecknar ofta abstrakta processer som uttrycks som verbfras i isländskan

26 Det internationella svenska ordförrådet Svenska verb på -era: i Svensk isländsk ordbok (1983) jämfört med ISLEX Sv-isl: ISLEX varav 360 ekvivalenter 132 i språkproven + 31 som inte finns i Sv-isl Drygt en tredjedel av de svenska era-verben aktualiseras av ett språkprov, en fras eller ett idiom:

27 Det internationella svenska ordförrådet Installera: koma sér fyrir: installera sig (KOMA) leggja hita í gólfin: installera golvvärme (EINSÆTT) Inkludera: Absorbera: telja <tímaritin> með: inkludera <tidskrifterna> (TELJA) nærfatnaðurinn þarf að draga í sig svita: underkläderna skall kunna absorbera svett (NÆRFATNAÐUR) Möblera: raða húsgögnunum á marga vegu: möblera på många sätt (VEGU) fullbúinn húsgögnum: fullt möblerad (FULLBÚINN)

28 Ekvivalentlakuner: svenska era-verb abstrahera associera cirkulera exemplifiera figurera individualisera internationalisera kommunicera optimera precisera socialisera och några hundra till

29 De isländska språkproven, fraserna och idiomen med sina danska, norska och svenska översättningar utgör nu en flerspråkig, lexikaliskt baserad, nordisk parallellkorpus Lexikaliskt baserad: den aktuella textsträngen utgör det aktuella ordets eller den aktuella konstruktionens hela diskurs I idealfallet: inga kontextuella faktorer utanför den sats eller mening där den sökta enheten påträffas

30 Antytt konsekvenserna av att dikotomin källspråk/målspråk upphävs Visat exempel på hur ISLEX-databasen kan användas som utgångspunkt för kontrastiva studier av drag i isländskan och svenskan

31 TACK!

LexicoNordica. Ekvivalensrelationer i tvåspråkig lexikografi. Anna Helga Hannesdóttir. Kilde: LexicoNordica 19, 2012, s

LexicoNordica. Ekvivalensrelationer i tvåspråkig lexikografi. Anna Helga Hannesdóttir. Kilde: LexicoNordica 19, 2012, s LexicoNordica Titel: Forfatter: Ekvivalensrelationer i tvåspråkig lexikografi Anna Helga Hannesdóttir Kilde: LexicoNordica 19, 2012, s. 39-58 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Läs mer

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Deklaration om nordisk språkpolitik Inledning I Norden betraktar vi alla språk

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Lexikon: ordbildning och lexikalisering

Lexikon: ordbildning och lexikalisering Svenskan i tvärspråkligt perspektiv Lexikon: ordbildning och lexikalisering Solveig Malmsten Vår inre språkförmåga Lexikon Ordförråd : Uttryck i grundform + deras betydelse Enkla ord, t.ex. blå, märke

Läs mer

SVONA Á AÐ SKIPTA UM PERU

SVONA Á AÐ SKIPTA UM PERU SVONA Á AÐ SKIPTA UM PERU? Leiðarvísir til að skipta um ljósaperu. Ertu að grínast? Reyndar, nei. Við viljum deila góðu fréttunum um LED ljósaperurnar hvernig þær geta lækkað orkureikninginn þinn og lýst

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation 1. Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

Hur man ökar förståelsen mellan de nordiska språken.

Hur man ökar förståelsen mellan de nordiska språken. Hur man ökar förståelsen mellan de nordiska språken. Kommentar [LB1]: Ingen punkt i rubriken. Av Kommentar [LB2]: Det saknas information på titelsidan. Se kursboken. 1 Innehåll Kommentar [LB3]: Bra med

Läs mer

Anna Sågvall Hein, Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet Rosenbad/2001-08-24. Automatisk översättning och översättningshjälpmedel

Anna Sågvall Hein, Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet Rosenbad/2001-08-24. Automatisk översättning och översättningshjälpmedel Automatisk översättning och översättningshjälpmedel 1 / 4 Klassiska problem med maskinöversättning orealistiska förväntningar dåliga översättningar svårigheter att integrera maskinöversättning i arbetsflödet

Läs mer

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Humanistiska fakultetsnämnden ÖU2100, Översättarutbildning 1 Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Professional Translation 1, 60 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492

HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492 HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492 H2ÖPR Översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Avancerad nivå/second cycle Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen 2016-12-xx

Läs mer

Den nordiska språkgemenskapen Några möjliga pragmatikinriktade studier. Jens Allwood Kollegium SSKKII Göteborgs universitet

Den nordiska språkgemenskapen Några möjliga pragmatikinriktade studier. Jens Allwood Kollegium SSKKII Göteborgs universitet Den nordiska språkgemenskapen Några möjliga pragmatikinriktade studier Jens Allwood Kollegium SSKKII Göteborgs universitet Innehåll 1. Varför intressant? 1. Vad är pragmatik? 3. Fyra pragmatiska områden

Läs mer

LexicoNordica. særtryk. betydelsebeskrivningar i nordiska ordböcker. nordiska föreningen för lexikografi

LexicoNordica. særtryk. betydelsebeskrivningar i nordiska ordböcker. nordiska föreningen för lexikografi LexicoNordica 19 2012 betydelsebeskrivningar i nordiska ordböcker særtryk nordiska föreningen för lexikografi lexiconordica 2012 LexicoNordica 19 2012 Betydelsebeskrivningar i nordiska ordböcker Huvudredaktörer

Läs mer

Kunskapskraven i modersmål - kommentarmaterial

Kunskapskraven i modersmål - kommentarmaterial Kunskapskraven i modersmål - kommentarmaterial Västerås 20131030 Gunnar Stenberg Stödmaterial Skollag Skolformsförordningar Läroplan Allmänna råd Kommentarmaterial Syfte ge lärare stöd i hur de kan resonera

Läs mer

Lexikografi i alle väder. Rapport från den 9:e konferensen om lexikografi i Norden, Akureyri, maj 2007 Emma Sköldberg

Lexikografi i alle väder. Rapport från den 9:e konferensen om lexikografi i Norden, Akureyri, maj 2007 Emma Sköldberg LexicoNordica Titel: Forfatter: Lexikografi i alle väder. Rapport från den 9:e konferensen om lexikografi i Norden, Akureyri, 22-26 maj 2007 Emma Sköldberg Kilde: LexicoNordica 14, 2007, s. 145-150 URL:

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

ENGK01: Engelska kandidatkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGK01: Engelska kandidatkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGK01: Engelska kandidatkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Engelsk litteraturvetenskap, 6 högskolepoäng eller Engelsk språkvetenskap, 6

Läs mer

Studiebrev 5. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska

Studiebrev 5. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 5 Den här veckan kommer vi att fortsätta jobba med ordklassen verb. Den

Läs mer

Veiledningshefte. En arbeidsdag på liv og død

Veiledningshefte. En arbeidsdag på liv og død Veiledningshefte DITT VALG En arbeidsdag på liv og død Norsk Íslenska Svenska English Ditt valg En arbeidsdag på liv og død Veiledning Ved hjelp av musikk og dikt blir brukeren satt i en følelsesmessig

Läs mer

Genesis genus generiskt

Genesis genus generiskt Genesis genus generiskt Anna Gunnarsdotter Grönberg Föredrag på festminarium för Monica Johansson 17 juni 2011 1 Genesis I begynneln fanns ordet, och ordet fanns hos Monica, och Monica var lärare på första

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språkteknologer Introduktion http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/gfst/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Oktober 2011 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten

Läs mer

Hur stärker vi språkförståelse och språkgemenskap i Norden? Ulla Börestam, Uppsala universitet Nordiska språkmötet 2014

Hur stärker vi språkförståelse och språkgemenskap i Norden? Ulla Börestam, Uppsala universitet Nordiska språkmötet 2014 Hur stärker vi språkförståelse och språkgemenskap i Norden? Ulla Börestam, Uppsala universitet Nordiska språkmötet 2014 Språkförståelse och språkgemenskap Nordisk grannspråksförståelse a) Grundförutsättningen

Läs mer

Kort presentation av Korp, Sveriges nationalkorpus

Kort presentation av Korp, Sveriges nationalkorpus Kort presentation av Korp, Sveriges nationalkorpus Göteborgs universitet 19 januari 2017 vid Avdelningen för nordiska språk, L Orientale-universitetet i Neapel Fil.dr. i slaviska språk. Undervisat i slovenska,

Läs mer

7. Sammanfattande diskussion

7. Sammanfattande diskussion 157 7. Sammanfattande diskussion Ämnet för den här rapporten inom ORDAT-projektet är ett svenskt juridiskt ordförråd under den senaste tvåhundraårsperioden. Inom detta ordförråd studeras lexikala enheter

Läs mer

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Parallellkorpusen som resurs i lexikografiskt arbete Håkan Jansson Kilde: Nordiska Studier i Lexikografi 11, 2012, s. 329-339 Rapport från Konferens om

Läs mer

Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden

Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden Redaktörer Caroline Sandström Ilse Cantell Eija-Riitta Grönros Pirkko Nuolijärvi Eivor Sommardahl Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden Institutet för de inhemska språken Särtryck

Läs mer

Linköpings universitet Artificiell Intelligens II 729G11 HT Maskinöversättning. med hjälp av statistik. Erik Karlsson

Linköpings universitet Artificiell Intelligens II 729G11 HT Maskinöversättning. med hjälp av statistik. Erik Karlsson Maskinöversättning med hjälp av statistik Erik Karlsson erika669@student.liu.se Innehåll Inledning... 1 Bakgrund och historia... 2 Historia... 2 Klassiska designer... 2 Direkt översättning... 2 Interlingua...

Läs mer

Vad sker när det regnar? Om väderverb och andra händelser i språk

Vad sker när det regnar? Om väderverb och andra händelser i språk Om väderverb och andra händelser i språk Ida Larsson, doktorand i svenska Väderprat och mänsklig språkförmåga Vi människor pratar om väder och utmärker oss på så vis med största sannolikhet från alla andra

Läs mer

Betygskriterier NS 1094 Norska baskurs 1, 15 hp

Betygskriterier NS 1094 Norska baskurs 1, 15 hp Betygskriterier NS 1094 Norska baskurs 1, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-05-04. Gäller fr.o.m. ht 16. Delkurs 1. Norska, hör- läsförståelse, 7,5 hp Förväntade studieresultat För godkänt

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK De första grunderna i språket, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.

Läs mer

Ramkursplan i teckenspråk som modersmål för hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar (CODA)

Ramkursplan i teckenspråk som modersmål för hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar (CODA) Ramkursplan 2013-06-24 ALL 2013/742 Fastställd av generaldirektör Greger Bååth den 24 juni 2013 Framtagen av Carin Lindgren, Malin Johansson och Helena Foss Ahldén Ramkursplan i teckenspråk som modersmål

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING,

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, , Det andra inhemska språket och främmande språk, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Kunskapsnivå A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta

Läs mer

Skön- och facklitteratur på finska, svenska och samiska till andra språk

Skön- och facklitteratur på finska, svenska och samiska till andra språk This is a previewing sample. Please submit your application via the online application form. Skön- och facklitteratur på finska, svenska och samiska till andra språk Sökande Sökandes kontaktuppgifter Obs!

Läs mer

Pöntunarlisti Rósaklúbbsins haustið 2004

Pöntunarlisti Rósaklúbbsins haustið 2004 Pöntunarlisti Rósaklúbbsins haustið 2004 Nr. 1 Bleik en lýsast Stór 7 cm Þétt fyllt, 1-7 í klasa sterkur sætur ilmur 3m hæð x 2m breidd Má rækta sem klifurrós Harðgerði 6-7 Ekki reynd hérlendis Blómstrar

Läs mer

Förändring av resvanor hos bilnationen Island. Några små steg på vägen

Förändring av resvanor hos bilnationen Island. Några små steg på vägen Förändring av resvanor hos bilnationen Island Några små steg på vägen Vem är jag? Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir Civil ingenjör Hos Efla Konsult, från 1998 Trafiksäkerhet och trafikplanering Alt som angår

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Grammatisk teori III Praktisk analys

Grammatisk teori III Praktisk analys Grammatisk teori III Praktisk analys 1. Satser Till skillnad från fraser har satser inga givna strukturella huvuden. Olika teorier gör olika antaganden om vad som utgör satsens huvud. Den lösning som förespråkas

Läs mer

Språkhistoria. - Det svenska språkets utveckling

Språkhistoria. - Det svenska språkets utveckling Språkhistoria - Det svenska språkets utveckling Svenskan förändras hela tiden. Du och jag pratar heller inte svenska på samma sätt. Här är exempel på hur svenskan har låtit under 1900-talet. (Tänk dig

Läs mer

TYS B11: Tyska nybörjarkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

TYS B11: Tyska nybörjarkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning TYS B11: Tyska nybörjarkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser, vilka beskrivs nedan: - Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel, 7,5 högskolepoäng - Skriftlig

Läs mer

Ordförråd och Ordbildning

Ordförråd och Ordbildning Ordförråd och Ordbildning Barns tidiga språkutveckling Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet Språkstruktur! Fonologi - fonemens kombinationer till morfem! fonem - minsta betydelseskiljande

Läs mer

Masterproef: Flaggexemplen med dubbel flagga i den svensknederländska/nederländsk-svenska. Analys och kritik

Masterproef: Flaggexemplen med dubbel flagga i den svensknederländska/nederländsk-svenska. Analys och kritik Riet Muller Master Duits - Scandinavistiek 2007-2008 Masterproef: Flaggexemplen med dubbel flagga i den svensknederländska/nederländsk-svenska ordboken. Analys och kritik Neergelegd met het oog op het

Läs mer

Den nordiska språkkonventionen Nordiska språkmötet /Sten Palmgren

Den nordiska språkkonventionen Nordiska språkmötet /Sten Palmgren De fördragsslutande staterna förbinder sig att verka för att en medborgare i en fördragsslutande stat vid behov skall kunna använda sitt eget språk vid kontakt med myndigheter och andra offentliga organ

Läs mer

OM LEXIKOGRAFI OCH ANVÄNDNING AV ORDBÖCKER. Sari Ohranen

OM LEXIKOGRAFI OCH ANVÄNDNING AV ORDBÖCKER. Sari Ohranen OM LEXIKOGRAFI OCH ANVÄNDNING AV ORDBÖCKER Sari Ohranen Pro gradu-avhandling i svenska språket Institutionen för språk Jyväskylä universitet Våren 2011 TIIVISTELMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta

Läs mer

MEIJERBERGS ARKIV SVENSK ORDFORSKNING GÖTEBORG 2014 FÖR UTGIVET AV STYRELSEN FÖR MEIJERBERGS INSTITUT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET GENOM BO RALPH

MEIJERBERGS ARKIV SVENSK ORDFORSKNING GÖTEBORG 2014 FÖR UTGIVET AV STYRELSEN FÖR MEIJERBERGS INSTITUT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET GENOM BO RALPH MEIJERBERGS ARKIV FÖR SVENSK ORDFORSKNING UTGIVET AV STYRELSEN FÖR MEIJERBERGS INSTITUT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET GENOM BO RALPH 40 GÖTEBORG 2014 HÅRTARBETE OCH STRÄNG VILA Svenska kollokationer i lexikografisk

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SAU118, Praktisk svenska för studenter med finska som modersmål, grundkurs, 7,5 högskolepoäng Swedish as a Foreign Language for Students from Finland, 7.5 higher education

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Islandska Ordforrad PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Islandska Ordforrad PDF ladda ner Islandska Ordforrad PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Thomas P. Koziara. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Createspace Independent Publishing Platform) hemsida,

Läs mer

Grammatiska morfem kan också vara egna ord, som t ex: och på emellertid

Grammatiska morfem kan också vara egna ord, som t ex: och på emellertid Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Språkteori grammatik VT 1994 Robert Eklund MORFEMANAYS Vi kan dela in ord i mindre enheter, segmentera orden. Här följer en liten kortfattad beskrivning

Läs mer

PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET

PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt

Läs mer

Greinargerð. um innflutning á heyrnartækjum og hlutum í þau á vegum Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands frá 1. janúar 1997 til 31.

Greinargerð. um innflutning á heyrnartækjum og hlutum í þau á vegum Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands frá 1. janúar 1997 til 31. Greinargerð um innflutning á heyrnartækjum og hlutum í þau á vegum Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands frá 1. janúar 1997 til 31. maí 2001 Janúar 2002 Efnisyfirlit 1 INNGANGUR... 2 2 UM STARFSEMI HTÍ...

Läs mer

Swedish Language BA (B), 30 Credits

Swedish Language BA (B), 30 Credits 1 (5) Course Syllabus: Swedish Language BA (B), 30 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable department Established Date of change Version

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Grammatik i Samtal I. Mathias Broth Lingvistik (729G08) ht -12

Grammatik i Samtal I. Mathias Broth Lingvistik (729G08) ht -12 Grammatik i Samtal I Mathias Broth Lingvistik (729G08) ht -12 1 Per Linell Språkande. Samtal, språk och grammatik 2 Ett dialogiskt perspektiv på språk och språkande: människor är sociala varelser betonar

Läs mer

Mamma, pabbi, hvað er að?

Mamma, pabbi, hvað er að? Fræðslurit Krabbameinsfélagsins Mamma, pabbi, hvað er að? Þegar mamma eða pabbi fær krabbamein hefur það áhrif á alla fjölskylduna. Hér er sagt frá því hvernig þetta snertir börnin og hvernig foreldrar

Läs mer

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

729G09 Språkvetenskaplig databehandling 729G09 Språkvetenskaplig databehandling Modellering av frasstruktur Lars Ahrenberg 2015-05-04 Plan Formell grammatik språkets oändlighet regler Frasstrukturgrammatik Kontextfri grammatik 2 Generativ grammatik

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Tentamen Svensl<a 1 för grundlärarprogrammet med inril<tning mot årskurs augusti 2012

Tentamen Svensl<a 1 för grundlärarprogrammet med inril<tning mot årskurs augusti 2012 Omtentamen Svenska 1 åk 4-6 120815 Kodnummer ---- Tentamen Svensl

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta 1 DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET (FINSKA) OCH FRÄMMANDE SPRÅK FINSKA Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen A-lärokursen i finska. Mål för undervisningen Innehåll Föremål

Läs mer

Korpusbaserad Maskinöversättning

Korpusbaserad Maskinöversättning Linköpings Universitet Institutionen för Datavetenskap Artificiell Intelligens, HKGBB0, HT 2002 Korpusbaserad Maskinöversättning Anna Hillertz KogVet 3, fack14 annhi662@student.liu.se 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ENGA21: Engelska fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA21: Engelska fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA21: Engelska fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Grammatik och översättning, 5 högskolepoäng Skriftlig framställning, 4 högskolepoäng

Läs mer

1. Vad är ett språk? 1. Vad är ett språk? 2. Språkets struktur och delar. 2. Språkets struktur och delar 2012-01-19

1. Vad är ett språk? 1. Vad är ett språk? 2. Språkets struktur och delar. 2. Språkets struktur och delar 2012-01-19 Språket i skolan och samhället Ulf Fredriksson Stockholms universitetet, Avdelningen för internationell pedagogik / institutionen för pedagogik och didaktik vt 2012 Språket i skolan och samhället 1) Vad

Läs mer

ENSPRÅKIGA OCH TVÅSPRÅKIGA ORDBÖCKER - En undersökning om hur språkinlärare i svenska som andraspråk använder sig av ordböcker

ENSPRÅKIGA OCH TVÅSPRÅKIGA ORDBÖCKER - En undersökning om hur språkinlärare i svenska som andraspråk använder sig av ordböcker GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket ENSPRÅKIGA OCH TVÅSPRÅKIGA ORDBÖCKER - En undersökning om hur språkinlärare i svenska som andraspråk använder sig av ordböcker Linda Grusmark Specialarbete,

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Omvärldsbevakning. Sammanfattning av Business Intelligence-kursen. Nyhetsarkiv och källork. Hämta webbnyheter. Modeller över texter

Omvärldsbevakning. Sammanfattning av Business Intelligence-kursen. Nyhetsarkiv och källork. Hämta webbnyheter. Modeller över texter Sammanfattning av Business Intelligence-kursen Hercules Dalianis DSV-SU-KTH e-post:hercules@kth.se Omvärldsbevakning Påverkan från omvärlden Påverka omvärlden Tidigare långsam spridning papperstidningar,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är preliminär, fastställd av Humanistiska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SSA134 Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1, 15 högskolepoäng Swedish as a Second Language, In depth Course part 1, 15 higher education credits Fastställande

Läs mer

Semantik och pragmatik

Semantik och pragmatik Semantik och pragmatik Lingvistik 1 vt06 Uppsala universitet 1 Nyckelord idag Semantik Fras- och satssemantik Semantiska roller Kompositionalitetsprincipen Metaforer och idiom Pragmatik Språklig kontext

Läs mer

Ramkursplan i teckenspråk för syskon till döva och hörselskadade barn

Ramkursplan i teckenspråk för syskon till döva och hörselskadade barn Ramkursplan 2013-06-19 ALL 2013/743 Fastställd av generaldirektör Greger Bååth den 24 juni 2013 Framtagen av Carin Lindgren, Malin Johansson och Helena Foss Ahldén Ramkursplan i teckenspråk för syskon

Läs mer

Börn á Norðurlöndum Ungt fólk hefur áhrif!

Börn á Norðurlöndum Ungt fólk hefur áhrif! Börn á Norðurlöndum Ungt fólk hefur áhrif! Nordens Välfärdscenter Hugmyndarit Niðurstöður verkefnisins Snemmbær úrræði fyrir fjölskyldur 1 Börn á Norðurlöndum Ungt fólk hefur áhrif! Útgefandi: Nordens

Läs mer

Lektion 8. Ord och fraser: Grammatik: Bostad Att prata om hur vi bor. Rumsadverb (hem hemma) Passiv form av verb -s Reciproka verb -s Deponens -s

Lektion 8. Ord och fraser: Grammatik: Bostad Att prata om hur vi bor. Rumsadverb (hem hemma) Passiv form av verb -s Reciproka verb -s Deponens -s Lektion 8 Lektion 8 Ord och fraser: Bostad Att prata om hur vi bor Grammatik: Rumsadverb (hem hemma) Passiv form av verb -s Reciproka verb -s Deponens -s Vi kan bo i... På semestern En villa En stuga Ett

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Kompilatorer och interpretatorer

Kompilatorer och interpretatorer 1 of 6 Örebro universitet Institutionen för teknik Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se) Tentamen i Kompilatorer och interpretatorer för Dataingenjörsprogrammet m fl lördag 7 november

Läs mer

FTEA12:2 Filosofisk metod. Att värdera argumentation I

FTEA12:2 Filosofisk metod. Att värdera argumentation I FTEA12:2 Filosofisk metod Att värdera argumentation I Dagens upplägg 1. Några generella saker att tänka på vid utvärdering av argument. 2. Grundläggande språkfilosofi. 3. Specifika problem vid utvärdering:

Läs mer

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss)

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Mats Dahllöf 090218 Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Jag har försökt utforma undervisningen och examinationen på kursen så att de följer lärandemålen, och jag tror att den föresatsen

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Det svenska exemplet Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Högskolestudier i skolspråk (I): studiegång Grundkurs (30

Läs mer

Finländsk skön- och facklitteratur till nordiska språk

Finländsk skön- och facklitteratur till nordiska språk This is a previewing sample. Please submit your application via the online application form. Finländsk skön- och facklitteratur till nordiska språk Sökande Sökandes kontaktuppgifter OBS! Ebdast förlag

Läs mer

Göra en promenad och ta självmord

Göra en promenad och ta självmord Om det rätta verbet i fasta uttryck Sven-Göran Malmgren, professor i svenska Om fasta uttryck: idiom och kollokationer I svenskan liksom i alla andra språk finns en stor mängd fasta uttryck som består

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Fjällrackor, isspjärnor och snötäckta sommarängar om översättning från modern isländska

Fjällrackor, isspjärnor och snötäckta sommarängar om översättning från modern isländska Fjällrackor, isspjärnor och snötäckta sommarängar om översättning från modern isländska Anna Gunnarsdotter Grönberg universitetslektor i nordiska språk och översättare ISLEX-minarium 23/11 2011 1 Foto:

Läs mer

Kursplaneöversättaren. Lina Stadell

Kursplaneöversättaren. Lina Stadell Kursplaneöversättaren Lina Stadell lina.stadell@convertus.se 2017-11-13 Innehåll Allmänt Språkliga resurser Översättningsprocessen Översättningsproblem Stavningskontroll Allmänt Bygger på egenutvecklad

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide FOR BETTER UNDERSTANDING Kom igång med WordFinder Snabbguide Installationsanvisning 1 Sätt i programskivan i datorn. Installationsprogrammet startar automatiskt. En gemensam startbild för WordFinder Professional,

Läs mer

Maskinöversättning handlar om att. Datorn behöver statistik och grammatik MASKINÖVERSÄTTNING ANNA SÅGVALL HEIN

Maskinöversättning handlar om att. Datorn behöver statistik och grammatik MASKINÖVERSÄTTNING ANNA SÅGVALL HEIN MASKINÖVERSÄTTNING Datorn behöver statistik och grammatik ANNA SÅGVALL HEIN Det är lätt att skoja med en del resultat av maskinöversättning: Vad kan vi lära av det blir What can we faith of it. Då gör

Läs mer

Valet av passivform i modern svenska

Valet av passivform i modern svenska SveBe24/00 Engdahl 1 Valet av passivform i modern svenska Elisabet Engdahl På svenska finns det två produktiva sätt att uttrycka passiv: en morfologisk passiv, som bildas med -s, och en perifrastisk passiv,

Läs mer

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 2 6

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 2 6 FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2 6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Inledning till presentationen "Nyanlända och argumenterande text. En undersökning av nyanlända och deras lärande"

Inledning till presentationen Nyanlända och argumenterande text. En undersökning av nyanlända och deras lärande Inledning till presentationen "Nyanlända och argumenterande text. En undersökning av nyanlända och deras lärande" Språkforskningsinstitutet tillhör FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm

Läs mer

Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum

Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum Förberedande frågeformulär Lärare En mängd olika språk talas och förstås i de nordiska och baltiska länderna. Projektet DELA NOBA Developing

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SSA111 Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2006-11-20 och senast

Läs mer

Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet.

Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet. BILAGA: REVIDERAD LÄROPLAN I LÄROÄMNET MODERSMÅL OCH LITTERATUR Språket är av avgörande betydelse för all form av inlärning. Språkinlärningen är en fortlöpande process, och därför är modersmålsinlärningen

Läs mer