Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär."

Transkript

1 VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan 2 Arbetsplatsombudsdag Göteborg sidan 3 Årsmötet sidan 4 Representantskap sidan 5 Avtal 2013 sidan 5 Kvinnors betalda arbetstid sidan 6 Samverkan på avdelningsnivå sidan 7 Redaktör: Anita Löfgren, (92843 internt) Försäkringskassan, Box 128, SKÖVDE Ansvarig utgivare: Annika Rydbäck, ( internt) 1

2 Ordföranden har ordet Hej Nu börjar ljuset återvända. Att det är ljust när man går till jobbet och ljust när man går hem igen känns fantastiskt. Eller? För du går väl hem innan det blir mörkt? Och om du inte gör det så hoppas jag att det handlar om övertid efter en normal arbetsdag och inte flextid. Det är så enkelt att sitta kvar när man har mycket att göra, men det är inte så som vårt flextidsavtal ska användas. Jo, man kan sitta över vissa kortare perioder när det behövs, men då ska man också kunna ta ut den tiden inom en rimlig tidsperiod och inte ständigt bygga på med ytterligare plusflex. Eller tvärtom för den delen, att samla på sig minustid, men det tror jag inte är någon risk i vår verksamhet. När dagarna börjar bli längre är det också tid för sektionens årsmöte. Några av de vars mandattid går ut har aviserat att de, av olika orsaker, inte ställer upp för omval. Det innebär att vi ska välja in ett antal nya ledamöter till styrelsen. Nu måste vi hjälpas åt att tänka till och nominera medlemmar som vi vill se i styrelsen. Ju fler nomineringar dess bättre, vi ska se till att valberedningen får jobba! Jag hoppas att du har fått ett mail från ditt arbetsplatsombud som närmare beskriver detta, om inte, så hör av dig till arbetsplatsombud, någon i styrelsen eller valberedningen. Senare i vår, närmare bestämt till 1 maj, ska vi också välja arbetsplatsombud, så börja gärna fundera även på detta, tiden går ju fort och snart är vi där. Denna månad har våra nya löner kommit och jag vill påminna om att du ska få ett återkopplande samtal med chefen. Det innebär i praktiken att om du inte är nöjd med din nya lön - du känner inte igen dig från lönesamtalet- så ska du få möjlighet till ytterligare ett samtal för att diskutera detta. Har inte chefen erbjudit detta så får du stöta på. Om det inte fungerar eller om du vill ha stöd inför/under samtalet så vänd dig till ditt arbetsplatsombud eller till de inom ST som deltagit i individförhandlingarna hos dig. Efter denna veckas arbete väntar en veckas skidåkning i Dolomiterna, ska bli helt underbart! Ha det gott Annika 2

3 Arbetsplatsombudsdag i Göteborg 25 arbetsplatsombud från de olika enheterna samlades i Göteborg för årets första gemensamma träff 30 januari. Ordförande, Annika Rydbäck, inledde dagen med att uppdatera hur långt man kommit avseende lönerna. Många medlemmar är otåliga och vill få besked. Förhoppningen är att ett avtal ska skrivas på inom kort. Det gick även ut en uppmaning till arbetsplatsombuden att vid medlemsmöte informera medlemmarna om varför det blev facklig förhandling efter enkätförfrågan som ställdes inför lönerevisionen 2012/2013. Därefter fortsatte arbetsplatsombuden att lyfta frågor som berörde deras områden. Exempelvis årets budget och arbetet kring detta, samverkansavtalet, resultatet av medarbetarundersökningen, vad gäller vid flextid, diskussion kring team som nu ska införas på LFC. Det framkom även att ett nytt arbetstidsavtal är på gång och att när det är klart kommer vi att gå igenom det med arbetsplatsombuden. Vi hade en genomgång i hur vi arbetar kring samverkan vid rekrytering och facklig information till nyanställda, samt hur vi i vår roll som arbetsplatsombud samverkar. Vi diskuterade hur vi stärker och utvecklar rollen som arbetsplatsombud samt hur vi utvecklar medlemsvården. I grupper diskuterade vi också vad ett arbetsplatsombud är och vad är dess uppgifter. Detta är en sammanfattning efter grupparbetet: lyssnare, förmedlare, länk, informatör, ge stöd, hjälpa vidare, kunna lagar/avtal, ta del av info från Styrelse/Avdelning, rekrytering, studieverksamhet, samarbete med arbetsmiljöombuden, skapa nätverk, kunna rättigheter (förtroendemannalagen), jämlik/jämställd arbetsplats, delta i utbildningar, arbetsplatsombud för alla. I efterföljande diskussion pratade vi om vad som är viktigast, hur vi stärker arbetsplatsombuden och hur vi blir fler. Det vi kom fram till var att rekrytering är ett av våra viktigaste uppdrag men även att lyssna, ge stöd och information till medlemmar samt samverka med arbetsgivaren Vi önskar nätverk för arbetsplatsombuden att samlas och utbyta erfarenheter/tankar och vikten av mentorskap lyftes. Vi pratade också om hur viktiga vi arbetsplatsombud är som språkrör för att bli fler, hur vi genom information kan nå fram till fler. 3

4 Glöm inte! Till alla medlemmar i ST sektion 14 Västra Götaland/ Halland VÄLKOMNA PÅ ÅRSMÖTE 20 MARS KL PÅ Bohusgatan i Göteborg. Årsmötet gästas av vår avdelningsordförande Siv Norlin På dagordningen dessutom Sedvanliga årsmötesförhandlingar som innebär att Vi går igenom verksamheten och ekonomin under föregående år. Vi väljer ledamöter till styrelsen Motionsbehandling Information och nyheter om ST från sektion och avdelning Vi bjuder också på en lättare måltid kl Sektionen betalar reseersättning. Anmäl deltagande senast 13 mars via mail till Anita Löfgren Dessutom Ännu finns det möjlighet att nominera till styrelsen och övriga uppdrag, sista nomineringsdag 5 mars Har du glömt att skicka in din motion? Det är inte försent ännu. Chansen finns fortfarande att skicka in motioner till styrelsen, sista dag för inlämning av motioner är 10 mars. 4

5 Rep. skap vad är det och varför har vi det? Vi har fått frågan från våra medlemmar om varför vi har ett representantskap och vad det innebär? Rep. skap eller representantskap inrättades av avdelning 4 i vårt tidigare fackförbund FF, Försäkringsanställdas Förbund slog man ihop de fyra länskassorna Göteborg, Skaraborg, Älvsborg och Bohuslän till Försäkringskassan Västra Götaland det hängde givetvis ihop med att de fyra länen hade gått samman och bildat Västra Götalands Län. Samtidigt slogs också fyra fackavdelningar ihop till en avdelning. Vi fick då väldigt stora avstånd och för att undvika att någon del av området fick fördel på grund av geografin beslöt sammanslagningsgruppen som jobbade för att få ihop de fyra fackstyrelserna till en styrelse att inrätta ett rep. skap hade vi betydligt fler arbetsplatsombud än vad vi har nu, och då hade vi val även till rep. skapet bland våra arbetsplatsombud. När organisationen förändrades och det blev färre lokalkontor fick vi också färre arbetsplatsombud och då föreslog styrelsen rep. skapet att istället utgå från att som arbetsplatsombud är man också är ledamot i rep. skapet. Det är alltså inget givet antal nu längre. Även sektionsstyrelsens ledamöter är rep.skapsledamöter. För ett par år sedan ändrades också sektionsindelningen och Halland blev en del av vårt sektionsområde. Som vanlig medlem påverkar man indirekt genom valet till arbetsplatsombud. Knappt har vi fått våra retroaktiva löner förrän det är dags att förbereda nästa avtal. Företrädare för ST är ute på s k insamlingskonferenser där man samlar in krav och önskningar från medlemmar och förtroendevalda vad gäller vilka frågor man vill föra fram i avtalet. Carina Olsson, ombudsman för ST:s regionala kontor var i Skövde nyligen och hade med sig följande frågor från de konferenser hon deltagit på innan: Tidsbestämda avtal Siffror i avtalet Fortsätt jobba med frågor om : Hot o våld, arbetstider, restid på arbetstid, fasta anställningar och ökade satsningar på kompetensutveckling. Hon fick utöver detta med sig från vår konferens Individgaranti Krontalspåslag istället för procent (procent ökar skillnaderna mellan höga och låga löner hela tiden) 5

6 15:52 - Kvinnors betalda arbetsdag blir en minut längre! Det har gått ett år sedan kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer tillsammans bildade rörelsen för att sätta tryck i frågan om jämställda löner. Kampanjen fick stort genomslag. Den 8 mars 2012 svämmade internet och media över av stöd och entusiasm. Stödet bekräftade det man redan visste - att det är hög tid för lön hela dagen! Sedan dess har lönegapet mellan kvinnor och män minskat med 0,2 procentenheter. Löneskillnaden mellan könen är idag 14,1 %. Räknat på en arbetsdag mellan innebär det att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:52. Varje dag. Vad händer 8 mars 2013? 2013 fortsätter man med en större satsning, med manifestationer och andra aktiviteter på många orter. På Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2013 arrangeras aktiviteter runt om i hela landet. Välkomna att vara med på din ort!. 6

7 Nytt från avdelningens samverkansmöten med arbetsgivaren. Arbetssituationen på Kundcenter är mycket ansträngd, arbetsgivaren har nu tagit fram siffror som visar att det är 170 årsarbetare färre än för ett år sedan med i stort sätt samma volymer i telefonsamtal och en ökande mängd med handläggning. Trots denna minskning har inte tillgänglighet eller kvalité försämrats. Nu är smärtgränsen nådd! Det måste till resurser och stöd från övriga organisationen om våren ska klaras. Nyanställningarna tar för lång tid att få i verksamhet och det behövs handling nu. ST anser att problemen i verksamheten måste lyftas till högre nivå. När huvudkontoret nu flyttar till Telefonplan införs också ett nytt arbetssätt som innebär att ingen har eget skrivbord. Det nya arbetssättet, innebär att man ska välja plats i lokalen utifrån vad man ska göra. ST har varit oerhört kritiska till arbetsgivarens beslut att inrätta en arbetssituation där ingen ska ha rätt till eget skrivbord. ST har menat att det kan finnas fördelar med att det finns olika sorts arbetsplatser att använda vid olika behov, men detta förutsatt att alla anställda också har rätt till eget skrivbord. Arbetsgivaren har dock, utan särskild analys enligt ST:s mening ändå beslutat att inför detta arbetssätt. Vid samverkansmöte för några veckor sedan förde ST fram risker som vi kunde se och som har sin utgångspunkt i att förhindra ohälsa och olycksfall. Det var väldigt många risker som inventerades och nästa steg blir nu att försöka hitta åtgärder som förhindrar att riskerna leder till olycksfall och ohälsa. Frågan är vad det här kommer att få för konsekvenser på våra arbetsplatser vid renovering eller flytt? Är detta ett koncept som då kommer att införas? I LFC-samverkan har ST lyft frågan om behovet av teamkoordinatorer i samband med inrättandet av självplanerande team. Arbetsgivaren har nu för avsikt att gå vidare med tillsättande av teamkoordinatorer. Frågan är väl belyst på samverkansmöte och en mycket bra information har lämnats om teamkoordinatorernas funktion på Tidig bedömning. Det innebär att ST inte kommer att förklara sig oeniga men men man vill ändå framföra att det finns betänkligheter. Vid senare möte med arbetsgivaren har man fattat beslut om att börja tillsättningarna, men också att en uppföljning ska göras i april. Ändringar som påverkar fackavgiften När du är sjuk eller har föräldrapenning - meddela ST direkt. Facklig tillhörighet på lönebeskedet Om du saknar facklig tillhörighet på lönebeskedet så kontakta HR och meddela detta. 7

8 Gemensamt Telefonnummer till ST Förbundet. LÄNKAR TILL HEMSIDOR! Sektionens hemsida /vg s ST/fk-Avdelningens hemsida ST-förbundets hemsida Publikts hemsida TCO s hemsida För att öppna länkarna gör du så här: Håll ned Ctrl-tangenten och klicka på länken här ovan (när du läser VäSTnytt i din dator) För att lägga till sidan som Favorit Bli medlem i ST genom ett sms! Som ett alternativ till den vanliga medlemsansökan via pappersblankett och webbformulär, finns nu även en sms-lösning som gör det ännu lättare att bli medlem i ST. Gör så här: Skicka ett sms från din mobil med ordet MEDLEM till Inom ett par dagar blir du kontaktad av ST Direkts rådgivare som via telefon tar emot alla kompletterande uppgifter som behövs för att medlemskapet ska börja gälla. Välkommen som medlem i ST 8

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland Nära dig No: 1 2010 En tidning till dig som är medlem i Unionen i Småland TRR:s regionchef - Förvånansvärt många har fått jobb under 2009 Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i

Läs mer