Idébok - för ett lyckat projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idébok - för ett lyckat projekt"

Transkript

1 Idébok - för ett lyckat projekt

2 Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och det passar såväl stora som mindre organisationer bra att driva sådana projekt, tycker vi på Mentorpoolen. Det gäller bara veta hur man ska gå tillväga och med Idéboken vill vi visa hur vi gjorde. Vi hoppas verkligen att ni låter er inspireras att ta steget! 1

3 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund och syfte 4 Projekt Nytänk 5 Arbetsprocess / aktiviteter 6 Hur skulle alla få reda på att vi fanns? 7 Genomförande 8 Programmet i sin helhet 9 Intervju med Katarina Sundbäck 10 Workshops 11 Föreläsningar 12 Coachning 12 Intervju med Ulrika Myhr 13 Nätverkande 15 Unika 15 Tillgänglighet 16 Uppföljning och utvärdering 16 Utvärdering 17 Intervju med Theresa Collins 18 Vad har det resulterat i? 19 Statistik 20 Slutligen 21 Medverkande i Idéboken 22 2

4 Inledning Vi är två företag som under 2010 gick samman i en ekonomisk förening, Mentorpoolen, för att tillsammans förena vår kunskap och kompetens och söka större uppdrag. Vi var och är intresserade av projekt som finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden) för att där finns möjligheter att pröva nya vägar när det gäller bland annat kompetensutveckling av anställda och företagare, vilket är det som Projekt Nytänk handlar om. Vi i projektet har ambitionen att arbeta med företagande och entreprenörskap utifrån en lite annan synvinkel än de mer formaliserade vägarna och de mer traditionella aktörerna. Vi använder oss av vår kompetens och erfarenhet inom olika områden som marknadsföring, försäljning, eget företagande, controller och ekonomi i ledande positioner, samt erfarenheter och kompetens inom personlig utveckling och mental träning. Denna mix ser vi som vår styrka och den ville vi genom projekt Nytänk erbjuda kvinnor och unga vilka var de prioriterade grupperna i ESF:s projektutlysning. 3

5 Bakgrund och syfte Efter att vi tillsammans hade arbetat fram ett antal förslag och modeller inför olika upphandlingar, såg vi att vår styrka verkligen låg i den bredd av kunskap och kompetens vi kunde erbjuda trots att vi inte var så många personer till antalet. Några av oss hade också erfarenheten av att tidigare driva och arbeta i ESF-projekt och idén föddes att rikta vår samlade kompetens åt ett håll där det också fanns möjlighet att arbeta med innovativa idéer. Utlysningen från ESF om att stötta kvinnor och unga som ville starta eget eller utveckla sin egen verksamhet vidare, passade oss som handen i handsken. ESF lägger själva ut mycket information om vad som krävs i en ansökan och ansökningsprocessen gick förvånansvärt snabbt och lätt. I projekt Nytänk ville vi skapa förutsättningar för både kvinnor och yngre män (18-25 år) att kunna välja ett yrkesliv som entreprenörer och egen företagare. Deltagarna skulle via utbildning och träning i eget företagande, bli motiverade, inspirerade och redo att välja vägen som entreprenör och egen företagare. Den målgrupp som har arbete eller är sysselsatt via ett eget företag skulle få möjlighet att utvecklas, via en utbildning som baseras på ett helhetstänkande där teori och praktik och mental träning och personlig utveckling ingår. Projektet riktade sig till den del av målgruppen som fanns i Västra Götaland. 4

6 Projekt Nytänk Vi ville skapa förutsättningar för ett genomtänkt och lyckat genomförande. Genom att planera programmet i detalj, utvärdera och välja lämpliga samarbetspartners, skapade vi goda förutsättningar för genomförandet. Vi fokuserade på att nå ut med projektets idé och på så sätt skapa intresse för att delta. Nätverkande var viktigt för att bygga långsiktiga relationer som kom att bli värdefulla under hela genomförandefasen. Under en period på fyra månader gick vi från idé tydliga mål delmål detaljerad handlingsplan för genomförande, samt aktivitetsplan för att hitta lämpliga deltagare. 5

7 Arbetsprocess/aktiviteter Här vill vi visa en del av de aktiviteter vi genomförde, vilket kan vara ett stöd i ert projekt. Skapa informationsmaterial Marknadsföra projekt Nytänk via annonsering i tidningar, hemsidor och via PR Skapa ett nyhetsbrev som nu skickat ut till ca.1000 mottagare Skapa en blogg där man under genomförandefasen kommer att kunna följa projekt Nytänk. Välja utvärderare och inleda samarbete för att redan i mobiliseringsfasen lägga upp rutiner för uppföljning och utvärdering. Val av samarbetspartners inom Juridik, CSR och marknadsföring. Skapa ett program bestående av workshops, föreläsningar och coachning Utbilda oss i strategiskt påverkansarbete via SPeL Utbilda oss i målstyrd projektplanering enligt LFA metoden. 6

8 Hur skulle alla få reda på att vi fanns? Vi arbetade med olika vägar och medier för att nå våra deltagare; annonser i Metro och på webbsidor, en som riktar sig till kvinnor som är intresserade av företagande och entreprenörskap och en som riktar sig till unga personer. Resultatet blev dock en besvikelse då vi inte fick kontakt med mer än en deltagare. Vi valde att lägga stort fokus på sociala medier, som hemsidan och vår blogg facebook och vårt nyhetsbrev. Vi gjorde reklam för Nytänk i våra egna nätverk. Vi bjöd också in oss själva till ett flertal nätverk. De kvinnliga nätverken tog emot oss med öppna armar och efter att vi berättat om projektet strömmade ansökningarna in. Ett speciellt tack vill vi rikta till nätverken Business in Heart och Panthera i Partille, som varit särskillt entusiastiska. Alla dessa nya möten gav nya adresser till vårt nyhetsbrev och fler fick veta att Nytänk fanns. Det tog inte lång tid innan första omgången var fullbokad och vi hade anmälningar även till nästa omgång. Härligt! Vårt nyhetsbrev har använts under hela projektperioden, speciellt för att nå nya deltagare. Facebook har mer varit ett forum för deltagarna för att kunna ta kontakt med varandra. Ganska snabbt märkte vi att en övervägande del av de som var intresserade av projekt Nytänk var kvinnor i alla åldrar. Vi hade svårt att attrahera unga män, vi bestämde oss vid ett utvärderingsmöte med vår externa utvärderare att inte satsa mer tid och pengar på att nå denna målgrupp. 7

9 Genomförande I juni 2011 startade vi genomförandefasen med den första gruppen på 32 kvinnor. Nästa start var i december 2011 och den tredje och sista i juni Totalt i projektet startade 104 kvinnor ifrån år Vi valde att lägga upp utbildningen som en process över sex månader där den röda tråden var den individuella coachningen, workshops i mindre grupper och föreläsningar och en nätverksträff. Vi vill att alla grupper skulle ha utrymme för diskussion och förutsättningar att hitta en samarbetspartner eller bygga affärsnätverk. På förläsningarna fick deltagarna möjlighet att träffa övriga grupper under samma period. Och via nätverksträffen ville vi skapa möjligheten för att alla deltagare i Nytänk kunde träffas och träna sig i hur man skapar kontakter under ett affärsmingel. 8

10 Programmet som helhet ser ut enligt nedan 6 st workshops (en gång i månaden) 2 st föreläsningar (två tillfällen under sex månader) 6 st coachtillfällen (ca ett tillfälle per månad) 1 nätverksträff, där alla deltagare bjöds in även tidigare omgångar Projektet varade sex månader för varje kursomgång Varje omgång bestod av 30 personer, utom den sista där alla de 40 som sökt kom med. Varje omgång delades in i tre undergrupper om ca personer. Hela upplägget är klockrent som jag ser det säger Katarina Sundbäck 9

11 Katarina Sundbäck, Coach. Deltagare i projekt Nytänk Hela projektets upplägg, vad har Nytänk gett dig? Det har gett mig en helhetssyn på företagande, jag har gillat att man tagit upp så många aspekter, både hårda och mjuka delar. Faktadelarna med föreläsning och mjukare delar som varumärke och kommunikation, föreläsning + workshop har varit mycket bra! Mingelkvällen var bra som kontaktyta med de andra grupperna, synd att inte fler var där. Det var hög kvalitet på alla föreläsare och projektledare. Egen coach är mycket värdefullt som komplement. Hela upplägget är klockrent som jag ser det. Vad tycker du om att det bara varit kvinnor med i projektet? Det har varit mångfald ändå, i ålder, erfarenheter och olika branscher. Det har också varit väldigt öppen kommunikation, man har bjudit på sig själv och sina både styrkor och brister, jag tror det kan gå snabbare att hitta den prestigelösheten med bara kvinnor. Har din affärsidé utvecklats, förändrats eller vuxit under tiden projektet pågått? Min affärsidé har spetsats till, framför allt genom coachningen. Vilka styrkor har du fått eller stärkt genom projektets gång? Mest har jag lärt mig kring varumärke och marknadsföring/ försäljning, där jag tidigare varit väldigt okunnig och inte riktigt förstått hur jag ska göra och var jag ska få veta det. Vad kommer du sakna mest när projektet är över? Gruppen med fantastiska kvinnor! 10

12 Workshops Med de teman som vi valt för workshopsen var tanken att alla deltagare snabbt skulle lära känna varandra. Att de skulle få insikt och kunskap om hur man utvecklar sitt företags identitet till ett starkt varumärke, få öka sin kunskap om företagsekonomi och försäljning. Stor vikt lades på mental träning, målfokusering och skapandet av tydliga delmål och en mental strategi som hjälp på vägen. Det skrattas, diskuteras, och reflekteras. Vi analyserar varandras styrkor och hittar gemensamma utgångspunkter där de minst kunde anas på förhand. Det blir mer idéer än varumärken, mer skratt än allvar, men det läggs också stabila grunder för fortsatt reflektion, och utveckling, av idéer, företag, människor. Maria Abrahamsson Efter den senaste och sista workshopen i Nytänk har jag helt plötsligt fått mina efterlängtade kollegor! Jag har blivit vän med Kritikern och Realisten. Helt plötsligt står de bakom mig och stöttar mig, kommer med positiva, konstruktiva idéer och hjälper mig, Drömmaren, att förverkliga det jag drömmer om. Mina ibland vilsna tankar och motstridigheter inom mig har fått namn och blivit en tillgång istället för att sätta käppar i hjulen för mig. Äntligen förstår jag varför jag så länge har stått på samma ställe och stampat och gått runt runt i cirklar. Marina Jaconelli Men det är när vi kommer till deklarationen som flera av oss känner bävan och ångest. Vilken siffra ska stå i den rutan och i den då? Det är då en i gruppen plockar fram pepparmyntsolja ur väskan och ber oss rolla på lite i nacken för att få oss att slappna av och kunna tänka bättre. Så med en mycket stark doft omkring oss av pepparmynta lämnar vi dagens workshop och känner oss lugna inför våra kommande verifikationer och deklarationer! Sanna Levelius 11

13 Föreläsningar Vi tog hjälp av experter inom områden som marknadsföring, CSR (corporate social responsibility), juridik och skattefrågor. Där föreläsarna hade stor kunskap om småföretagares villkor och utgick från dessa villkor i sina föreläsningar. Coachning Vi tre som drev projektet har dubbla kompetenser inom marknadsföring, försäljning, ekonomi och beteendevetenskap. Denna dubbla kompetens använde vi oss av när vi ledde workshops och coachade våra deltagare. Under coachtimmarna kunde vi knyta samman det som väckts via workshops och föreläsningar för varje deltagares idéer och behov. Coaching-sessionerna i kombo med Projekt Nytänk har varit helt outstanding. Min coach har förvandlat problem till möjligheter och möjligheter till verklighet. Vid våra sessioner har min coach illustrerat hur jag konkretiserar mina ambitioner och pushat mig i rätt riktning. Kort sagt: Min coaching har skänkt blodad tand. Tackar och niger! Jessica Gustafsson 12

14 Ulrika Myhr, Massör och inspiratör deltagare i projekt Nytänk Varför valde att gå med i Nytänk? Min systerdotter gick där och upplevde den så bra så hon frågade mig om jag var intresserad. Jag är gravt syn och hörselskadad och frågade om jag kunde få ta med min ledarhund Rocky Inga problem sa de! Så jag började där och fick så fint bemötande och det kändes mycket bra. I workshops har det alltid ingått diskussionsgruppen, hur har diskussioner gått? Ja, det har varit många bra diskussioner och intressant att höra alla tips, råd och berättelser. Det var ju blandad grupp med några som haft eget i många år och några som startats ganska nyligen som jag och några som går i tankebanorna att starta eget. Det är bra. Hur har du upplevt att få möjlighet till coachning? För mig att få coachning under denna tid har varit fantastisk för jag har fått otroligt bra hjälp och bemötande. Jag har känt att jag har fått det stöd jag behövde för att komma igång med mitt företag som massör och föreläsare. Jag är väldigt tacksam för att fått komma med i denna grupp med Nytänk. 13

15 Vilka förväntningar har du haft? Jag var klart nervös när jag skulle gå dit första gången. Men personalen från Nytänk var så fantasiska med sitt bemötande mot mig och min ledarhund Rocky så jag kände mig hemma direkt. För mig är det otroligt viktigt med bemötande och vara lyhörd för andra. Under denna tid har jag växt och känner mer trygghet i att ha företaget. Det är mycket att lära sig men det är roligt! Personalen inom Nytänk har varit guld värt för mig och tagit mig naturligt och det är skönt bara det. Jag har ju ofta möts av människor med fördomar när man har sk funktionsnedsättning. Tack för att jag fick vara med! Om du skulle ge ett råd för framtida entreprenörer, vad skulle det vara? Vad jag skulle ge för råd... Se möjligheter istället för begränsningar, följ ditt hjärta och gör det du brinner för. Onödigt att ångra sig senare i livet då det kanske är försent att uppfylla sina drömmar. Under denna tid har jag växt och känner mer trygghet i att ha företaget säger Ulrika Myhr 14

16 Nätverkande Vi skapade ett mingel för alla Nytänks deltagare med föreläsning och speeddating. Det var roligt att se hur nya kontakter knöts och hur roligt alla hade samtidigt som man utmanade sig själv att vara kortfattad, tydlig och lyhörd. Unika aktörer Vi bedömde oss unika i jämförelse med många andra aktörer inom nyföretagande och företagsutveckling när det gällde att koppla samman mental träning och personlig utveckling med kunskap i marknadsföring, ekonomi och försäljning. En viktig del i förståelsen för företagande är hur en företagare och entreprenör lever och tänker. Hur den kreativa processen går till och vikten av att tänka lösningsorienterat. Att misslyckas innebär att man lär sig och går vidare. Därför är mental träning och att kunna visualisera sitt mål och sina delmål också viktiga moment i Nytänk. Vi ville bidra till att fler kompetenser och idéer skulle få en chans att växa och utvecklas och slippa mätas mot en mer konservativ måttstock. Vi ville stötta kvinnor och yngre att våga ta steget att utveckla sina entreprenöriella sidor och förverkliga dessa i ett eget företag. Vi ville bidra till att vidga bilden av en entreprenör så att fler människor kan känna igen sig i bilden. Vi vill bidra till att öka förståelsen för vad det är vi som individer kan påverka hos oss själva för att sedan, om man vill, försörja sig på sina egna idéer och sina egna initiativ. 15

17 Tillgänglighet Projektet skulle vara tillgängligt för så många som möjligt. Vi i projektgruppen har kompetens att hantera olika sorters psykiska funktionshinder. Lokalen är också anpassad för våra olika målgrupper. Därför var vi tillgängliga för många olika sorters människor. För att underlätta för deltagarna genomfördes projektet på både dag- och kvällstid. En möjlighet som uppskattades, liksom vår flexibilitet när det gällde coaching tillfällena. Uppföljning och utvärdering Under hela projektets gång har vi arbetat med uppföljning och utvärdering. För att snabbt få feedback på innehåll och föreläsare, kunna anpassa oss efter deltagarnas önskemål, kunna utveckla oss och bli bättre. Vilket bland annat resulterat i att vi har justerat upplägget på några workshops och i vilken ordning de kommer. På så sätt har vi också fått kunskap om vad som uppskattas och har då kunnat fokusera lite extra på det. I skrivande stund är inte den slutliga utvärderingen gjord, men den finns att söka hos ESF under våren

18 Utvärdering Efter varje workshop och föreläsning har vi bett deltagarna att anonymt fylla i en utvärdering som sammanställts av vår samarbetspartner Jensplus. Vi har även haft fokusgrupper om 6 personer från varje grupp som är ett komplement, där frågor om förväntningar, inriktning och uppfyllelse m.m. kan diskuteras mer på djupet. Dessutom gjordes efter halva projekttiden en halvtidsrapport där projektets resultat så långt presenteras. Denna rapport är ett officiellt dokument och i den är deltagarnas röster sammanställda, beslut som tagits och åtgärder som genomförts presenterade och förklarade. Halvtidsrapporten är tillgänglig för projektets samtliga intressenter. Vårt projekts slutprodukt är denna Idébok där projektets upplägg presenteras. Vi har fått en samarbetspartner och nya relationer som bara klickat säger Theresa Collins 17

19 Theresa Collins, Training for life. Deltagare i projekt Nytänk Hur kom du i kontakt med Nytänk? Genom min kollega Veronica fick kontakt via AF där hon gått en nystarts utbildning. Kombinationen av workshops, föreläsning och coachning, hur upplever du det? Bra, väldigt bra, med små grupper och coacher som kunde styra och ställa frågor, bra ämnen och upplägg. Vad tycker du om att det bara varit kvinnor med i projektet? Roligt, det är en mansdominerad bransch vi jobbar i, så det har varit bra och roligt med kvinnor. Som även kan läsa mellan rader mer än vad män gör. Är det något du saknar, som inte varit med under tiden projektet pågått? Inte vad jag kan tänka mig, kanske kan det ha gått djupare ner i en del områden. Vad tar du med ifrån projektet? Kontakten med vår coach som varit ett stort stöd. Vi har fått en samarbetspartner och nya relationer som bara klickat. 18

20 Vad har det resulterat i? Eftersom inte den slutliga utvärderingen är färdig i skrivande stund, delar vi med oss av summeringen i halvtidsrapporten som är gjord av Jensplus. Den slutliga utvärderingen finns att läsa hos ESF under våren Efter att halva projektet har genomförts är resultaten goda, enligt enkäterna som deltagarna fyller i vid varje workshop/ föreläsning verkar den gängse uppfattningen vara att projektet är lyckat och att deltagarna lär sig mycket. Framförallt framhåller många deltagare att de upplever att de blir säkrare på sig själva och sin roll som entreprenörer. De delar av projektet som innehåller mental träning och tankeverktyg är det som ger högst betygen av deltagarna, och många påpekar att det är dessa delarna som de kommer att ha allra störst nytta av i framtiden. I detta skede av projektet kan det även konstateras att deltagarna i sina enkätsvar, utan ledande frågor eller speciell kunskap om ESFs programkriterier, har uttalat bl.a. att projektets helhetstänkande kring både praktiska och mentala frågor har inneburit en klar fördel jämfört med traditionella entreprenörskapsutbildningars upplägg. Något som tyder på att ESFs programkriterie innovativ verksamhet är tillgodosett i projektet så här långt. Det har även visat sig att deltagare upplever att de har fått kunskaper och verktyg i utbildningen som de kommer att ha stor nytta av i sitt praktiska arbete som företagare. Detta tyder på att även ESFs programkriterie lärande miljöer är tillgodosett i projektet så här långt. 19

21 Statistik Alla omgångar hade ett rejält antal deltagare som redan drev företag och de ville nu få sina företag att utvecklas ytterligare. Under deltagarperioden startades också ett antal företag. Närvaro över tid har varit väldigt likartat i förhållande till omgångarna. Man ser en klar tendens att närvaron minskar med tid. Detta är något vi diskuterat en hel del i styrgruppen. Vi har hört oss för med andra projekt om de haft liknande erfarenheter. Alla vi talat med upplever något liknade även inom skolans värld. Vi har även haft diskussioner med personer som jobbar inom hotellverksamhet och konferensbokningar, där de säger att de alltid överbokar, det är naturligt med ett visst bortfall. Vi har inte kommit lösningen närmre än att det kan vara viktigt att alltid överboka, vilket vi dock gjorde i sista omgången. 20

22 Slutligen Vill vi sprida resultatet på tre sätt förutom den rapport ESF kommer att få. World Café ett sätt att skapa ett forum för lärande genom att kvinnliga företagare möttes, diskuterade och fick möjligheten att nätverka. Externa intressenter såsom ESF, Skatteverket, Företagarna och Arbetsförmedlingen var också inbjudna. Spridningskonferensen på Svenska Mässan som pågick under 27 och 28 november Där vi berättade om Nytänks upplägg och delar av det resultat vi kunnat se vid denna tidpunkt. Denna Idébok för ett lyckat projekt där vi på ett mer lättillgängligt sätt vill berätta om projektets genomförande och resultat, för att på så sätt inspirera andra att använd en mer processinriktad metodik och se möjligheterna i EU-projekt finansierade av ESF. Tack! 21

23 Vi har medverkat i framställandet av boken: Ulrika Swala Tommy Hermansson Mona Hermansson 22

24 23

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Nätverk. för blivande bibliotekschefer. SUHF Forum för bibliotekschefer 1 juni 2015

Nätverk. för blivande bibliotekschefer. SUHF Forum för bibliotekschefer 1 juni 2015 Nätverk för blivande bibliotekschefer SUHF Forum för bibliotekschefer 1 juni 2015 Bakgrund Framtida chefsförsörjning till universitets- och högskolebiblioteken Biblioteksledningarna genomgår nu en generationsväxling

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Framförhandlade föreläsningar

Framförhandlade föreläsningar - - - - Framförhandlade föreläsningar På föjande sidor listar vi färdiga föreläsningsalternativ från regionen. De är förberedda på att föreläsa vid behov om det ämnet som är beskrivet i texterna. Vi har

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Kunskapskrav, sid 1 [6] för kursen entreprenörskap, 100 p

Kunskapskrav, sid 1 [6] för kursen entreprenörskap, 100 p Kunskapskrav, sid 1 [6] Betyg E Betyg C Betyg A Entreprenörskap Du redogör, med hjälp av några exempel, översiktligt för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

måndag 28 oktober 13 Aktiva Studenter på KTH

måndag 28 oktober 13 Aktiva Studenter på KTH Aktiva Studenter på KTH Leg.Naprapat Gruppträningsinstruktör Projektledare jessica@careofsthlm.se Aktiebolag & Idrottsförening Skola Aktiva Studenter Varför? Målet är att få fysiskt inaktiva studenter

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT NYTÄNK

SLUTRAPPORT PROJEKT NYTÄNK SLUTRAPPORT PROJEKT NYTÄNK Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning... 3 2. Programkriterier enligt socialfondsprogrammet... 3 2.1 Innovativ verksamhet... 3 2.2 Lärande miljöer... 4 2.3 Strategisk påverkan...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Traineeprogrammet

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Sammanfattning. Utbildningsbenämning

Sammanfattning. Utbildningsbenämning Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 www.samordningnv.se Fagersta 02 04 2008 Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER MÄSSAN www.fortnox.se KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer